Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2021   182850   
   392172   
   914899   
   602725   
       
Tháng 12-2021   243053   
       
       
       
       
Cờ thế