Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2024   184007   
   833501   
   998654   
   126179   
       
Tháng 5-2024   896991   
   827848   
   810920   
   193859   
       
Cờ thế