Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2022   796166   
   454443   
   572986   
   184161   
   667576   
Tháng 7-2022       
       
       
       
       
Cờ thế