Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2021       
   534826   
   189202   
   946384   
   369712   
       
Tháng 6-2021   486219   
   503143   
   727599   
       
       
Cờ thế