Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2022   862273   
   978402   
   929130   
   727526   
       
Tháng 12-2022   807836   
       
       
       
       
Cờ thế