Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2021   684051   
   711260   
   373851   
   880313   
       
Tháng 12-2021   761916   
       
       
       
       
Cờ thế