Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024   459151   
   737385   
   627275   
   616286   
       
Tháng 6-2024       
   320999   
   154433   
   541574   
       
Cờ thế