Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 8-2023       
       
       
    828439495818448
83185492787655173040   
Tháng 9-2023    613790638031186
08811063671526949956136763525235902
63768731325665059722137201172422365
431045092540303525662271476922 
       
Cờ thế