Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2021       
       
       
     3142457404
5690304703139776203324147  
Tháng 1-2022     1067693494
37061463301061998437336579896993093
08845554278890346638872192022255431
88041463847693071085786457495428383
       
       
Cờ thế