Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2022  6724666819753713348777471
0406766130 71610817367861196305
12834910065057805776325926653480770
52091305294777975996368196789667857
655072538098112    
Tháng 12-2022   52770   
       
       
       
       
Cờ thế