Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019       
       
       
 865982985325132698861330484095
82084537689089551776980739773473622
Tháng 7-201931284859780718819120819378229795705
01783684905626667166162896329729202
771076835575609    
       
       
Cờ thế