Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2019       
       
       
       
37168179486871661214   
Tháng 3-2019    713106250558310
11155022868780772672097020600074359
97291378995506275608407712668296651
41334394732082443185974774000586472
2501994499