Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2021       
       
  7429590982997891078089500
81365054758435556292988602117773278
1625249333912132191696736  
Tháng 5-2021     0536576578
51925095808386680359704472649376369
54247574704965068664   
       
       
       
Cờ thế