Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2021       
       
       
       
 6679182308    
Tháng 7-2021   01275877810294296477
91701468686128910346700605359438294
48323415079865370957377820577932872
47133230364718823166467247719682380
408915237150098    
Cờ thế