Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2024545102     544059
433694     157475
315157     081510
141768     085111
651237      
Tháng 2-2024      998266
691996     615244
496750     595802
672720      
       
Cờ thế