Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2021       
466735      
497572      
097605      
810103      
Tháng 5-2021       
676757      
873732      
       
       
       
Cờ thế