Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2024      233955
      571470
      993529
      854091
       
Tháng 2-2024      084414
      109954
      874539
      392726
       
Cờ thế