Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2024822009    032799 
037227    322823 
184783    132339 
121543    299997 
046413      
Tháng 2-2024     582950 
983646    850589 
433361    179627 
172724    034241 
       
Cờ thế