Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2021     670845 
361554    481593 
266470    601679 
566558    760273 
744616      
Tháng 5-2021     971634 
349046    807073 
333878      
       
       
       
Cờ thế