Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019     257662 
068029    178777 
330475    961108 
656512    777553 
518610      
Tháng 6-2019     571649 
958519    516979 
368406    463881 
       
       
Cờ thế