Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2022     666780 
444438    563395 
940927    296025 
298559    757313 
605912      
Tháng 7-2022     331053 
       
       
       
       
Cờ thế