Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2018     407929 
182450    479881 
116279    381459 
387996    145169 
258800    530596 
587766      
Tháng 1-2019     972507 
334781    643358 
021420