Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2019     308255 
603918    517735 
860245    987031 
999119    577248 
432156      
Tháng 3-2019     630938 
775310    901300 
745185    902939 
516760    341107