Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2021       
 370861     
 117666     
 091781     
 963798     
Tháng 5-2021       
 872087     
 803255     
       
       
       
Cờ thế