Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 18-01-2019 - XSBD

Giải tám 80
Giải bảy 592
Giải sáu 9620 - 6208 - 2882
Giải năm 2592
Giải tư 91761 - 06520 - 37250 - 76593 - 49820 - 67107 - 92902
Giải ba 71362 - 49602
Giải nhì 87371
Giải nhất 85027
Giải đặc biệt 284914
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02[2] - 07 - 08 - 14 - 20[3] - 27 - 50 - 61 - 62 - 71 - 80 - 82 - 92[2] - 93
Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 11-01-2019 - XSBD

Giải tám 03
Giải bảy 554
Giải sáu 3609 - 5081 - 8282
Giải năm 1321
Giải tư 76213 - 70303 - 34851 - 45384 - 57641 - 85253 - 11738
Giải ba 80802 - 09423
Giải nhì 42427
Giải nhất 61128
Giải đặc biệt 420753
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 03[2] - 09 - 13 - 21 - 23 - 27 - 28 - 38 - 41 - 51 - 53[2] - 54 - 81 - 82 - 84
Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 04-01-2019 - XSBD

Giải tám 94
Giải bảy 107
Giải sáu 4777 - 3041 - 7489
Giải năm 7267
Giải tư 72054 - 41370 - 75483 - 71262 - 80553 - 87675 - 84091
Giải ba 98871 - 38993
Giải nhì 99575
Giải nhất 76887
Giải đặc biệt 033002
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 07 - 41 - 53 - 54 - 62 - 67 - 70 - 71 - 75[2] - 77 - 83 - 87 - 89 - 91 - 93 - 94
Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 28-12-2018 - XSBD

Giải tám 53
Giải bảy 755
Giải sáu 0438 - 6739 - 2438
Giải năm 7674
Giải tư 73221 - 71003 - 91739 - 12537 - 86060 - 77736 - 40405
Giải ba 22716 - 06272
Giải nhì 58112
Giải nhất 60135
Giải đặc biệt 884490
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 05 - 12 - 16 - 21 - 35 - 36 - 37 - 38[2] - 39[2] - 53 - 55 - 60 - 72 - 74 - 90
Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 21-12-2018 - XSBD

Giải tám 05
Giải bảy 610
Giải sáu 4616 - 2989 - 4593
Giải năm 8029
Giải tư 34347 - 66057 - 74027 - 56752 - 66426 - 77897 - 07315
Giải ba 95726 - 72864
Giải nhì 93415
Giải nhất 99107
Giải đặc biệt 923840
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05 - 07 - 10 - 15[2] - 16 - 26[2] - 27 - 29 - 40 - 47 - 52 - 57 - 64 - 89 - 93 - 97
Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 14-12-2018 - XSBD

Giải tám 03
Giải bảy 711
Giải sáu 1789 - 7347 - 5788
Giải năm 4590
Giải tư 23185 - 85737 - 14333 - 10287 - 72075 - 29966 - 67556
Giải ba 97253 - 41563
Giải nhì 24797
Giải nhất 93723
Giải đặc biệt 486534
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 11 - 23 - 33 - 34 - 37 - 47 - 53 - 56 - 63 - 66 - 75 - 85 - 87 - 88 - 89 - 90 - 97
Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 07-12-2018 - XSBD

Giải tám 37
Giải bảy 329
Giải sáu 9166 - 7325 - 9105
Giải năm 2367
Giải tư 13502 - 41207 - 86793 - 71718 - 41614 - 35962 - 00016
Giải ba 95742 - 23397
Giải nhì 32483
Giải nhất 08752
Giải đặc biệt 822409
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 05 - 07 - 09 - 14 - 16 - 18 - 25 - 29 - 37 - 42 - 52 - 62 - 66 - 67 - 83 - 93 - 97
Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 30-11-2018 - XSBD

Giải tám 18
Giải bảy 539
Giải sáu 3118 - 9200 - 4564
Giải năm 5098
Giải tư 11645 - 89338 - 82051 - 85346 - 82646 - 89406 - 47109
Giải ba 73283 - 90732
Giải nhì 82618
Giải nhất 96446
Giải đặc biệt 938420
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 06 - 09 - 18[3] - 20 - 32 - 38 - 39 - 45 - 46[3] - 51 - 64 - 83 - 98
Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua so xo,

Xổ số Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần