Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 23-03-2019 - XSDNO

Giải tám 55
Giải bảy 609
Giải sáu 3139 1482 6072
Giải năm 7527
Giải tư 33682 33640 69211 83251 03334 30145 85378
Giải ba 15089 28180
Giải nhì 23715
Giải nhất 95798
Giải đặc biệt 852738
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
09 - 11 - 15 - 27 - 34 - 38 - 39 - 40 - 45 - 51 - 55 - 72 - 78 - 80 - 82[2] - 89 - 98
x o so dac nong, x s m trũng s, xo so dac nong, xo so dac nong , xo so dac nong,

Kết quả Xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 16-03-2019 - XSDNO

Giải tám 99
Giải bảy 683
Giải sáu 7386 5908 8575
Giải năm 6668
Giải tư 70645 11629 66540 91109 55308 55775 11135
Giải ba 76719 82964
Giải nhì 00275
Giải nhất 68764
Giải đặc biệt 436119
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
08[2] - 09 - 19[2] - 29 - 35 - 40 - 45 - 64[2] - 68 - 75[3] - 83 - 86 - 99
x o so dac nong, x s m trũng s, xo so dac nong, xo so dac nong , xo so dac nong,

Kết quả Xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 09-03-2019 - XSDNO

Giải tám 62
Giải bảy 793
Giải sáu 3537 4685 9458
Giải năm 4773
Giải tư 32960 78632 54871 46994 48215 22236 81311
Giải ba 08299 30501
Giải nhì 66682
Giải nhất 77079
Giải đặc biệt 183211
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 11[2] - 15 - 32 - 36 - 37 - 58 - 60 - 62 - 71 - 73 - 79 - 82 - 85 - 93 - 94 - 99
x o so dac nong, x s m trũng s, xo so dac nong, xo so dac nong , xo so dac nong,

Kết quả Xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 02-03-2019 - XSDNO

Giải tám 94
Giải bảy 960
Giải sáu 1858 5179 5566
Giải năm 4798
Giải tư 83005 70877 07173 82448 24975 91068 29521
Giải ba 38093 12915
Giải nhì 24576
Giải nhất 21814
Giải đặc biệt 531490
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
05 - 14 - 15 - 21 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79 - 90 - 93 - 94 - 98
x o so dac nong, x s m trũng s, xo so dac nong, xo so dac nong , xo so dac nong,

Kết quả Xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 23-02-2019 - XSDNO

Giải tám 35
Giải bảy 907
Giải sáu 0088 6373 4855
Giải năm 9359
Giải tư 24147 97737 42408 75571 07134 64398 50846
Giải ba 34609 73066
Giải nhì 06660
Giải nhất 55891
Giải đặc biệt 409452
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
07 - 08 - 09 - 34 - 35 - 37 - 46 - 47 - 52 - 55 - 59 - 60 - 66 - 71 - 73 - 88 - 91 - 98
x o so dac nong, x s m trũng s, xo so dac nong, xo so dac nong , xo so dac nong,

Kết quả Xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 16-02-2019 - XSDNO

Giải tám 98
Giải bảy 396
Giải sáu 0425 6751 1380
Giải năm 4328
Giải tư 76476 13687 08656 52736 18145 76276 68913
Giải ba 97413 60324
Giải nhì 14481
Giải nhất 51515
Giải đặc biệt 512358
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
13[2] - 15 - 24 - 25 - 28 - 36 - 45 - 51 - 56 - 58 - 76[2] - 80 - 81 - 87 - 96 - 98
x o so dac nong, x s m trũng s, xo so dac nong, xo so dac nong , xo so dac nong,

Kết quả Xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 09-02-2019 - XSDNO

Giải tám 09
Giải bảy 474
Giải sáu 1083 8664 8114
Giải năm 9022
Giải tư 56576 65366 99729 96164 05723 70614 34412
Giải ba 22857 33971
Giải nhì 53393
Giải nhất 07995
Giải đặc biệt 047061
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
09 - 12 - 14[2] - 22 - 23 - 29 - 57 - 61 - 64[2] - 66 - 71 - 74 - 76 - 83 - 93 - 95
x o so dac nong, x s m trũng s, xo so dac nong, xo so dac nong , xo so dac nong,

Kết quả Xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 02-02-2019 - XSDNO

Giải tám 24
Giải bảy 467
Giải sáu 8080 8630 0474
Giải năm 8687
Giải tư 50276 68797 07098 99574 33742 25311 99309
Giải ba 75242 89001
Giải nhì 03099
Giải nhất 60254
Giải đặc biệt 989669
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 09 - 11 - 24 - 30 - 42[2] - 54 - 67 - 69 - 74[2] - 76 - 80 - 87 - 97 - 98 - 99
x o so dac nong, x s m trũng s, xo so dac nong, xo so dac nong , xo so dac nong,

Xổ số Đắc Nông

Xổ số Đắc Nông mở thưởng vào ngày thứ 7 hàng tuần