Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 30-06-2022 - XSQB

Giải tám 25
Giải bảy 421
Giải sáu 1249 2900 1526
Giải năm 4332
Giải tư 89551 30800 52236 51923 30888 29701 87141
Giải ba 20443 09776
Giải nhì 26071
Giải nhất 58665
Giải đặc biệt 845265
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00[2] - 01 - 21 - 23 - 25 - 26 - 32 - 36 - 41 - 43 - 49 - 51 - 65[2] - 71 - 76 - 88

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 23-06-2022 - XSQB

Giải tám 02
Giải bảy 324
Giải sáu 1499 2175 7016
Giải năm 4134
Giải tư 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871
Giải ba 34339 82762
Giải nhì 83400
Giải nhất 90632
Giải đặc biệt 851225
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 02[2] - 16 - 17 - 22 - 24 - 25 - 27 - 32 - 34 - 39 - 48 - 61 - 62 - 71 - 75 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 16-06-2022 - XSQB

Giải tám 99
Giải bảy 913
Giải sáu 6144 8250 6891
Giải năm 7950
Giải tư 14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140
Giải ba 33981 28714
Giải nhì 97212
Giải nhất 76606
Giải đặc biệt 749246
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 06 - 12[2] - 13 - 14 - 21 - 32 - 38 - 40 - 44 - 46 - 50[2] - 62 - 81 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 09-06-2022 - XSQB

Giải tám 58
Giải bảy 212
Giải sáu 9020 4555 5881
Giải năm 8217
Giải tư 45405 86396 19588 08271 04978 16491 69228
Giải ba 64023 78776
Giải nhì 98213
Giải nhất 98596
Giải đặc biệt 374066
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 12 - 13 - 17 - 20 - 23 - 28 - 55 - 58 - 66 - 71 - 76 - 78 - 81 - 88 - 91 - 96[2]

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 02-06-2022 - XSQB

Giải tám 56
Giải bảy 699
Giải sáu 7881 5647 6963
Giải năm 6034
Giải tư 30315 36933 43810 66207 37173 62058 02297
Giải ba 46811 37023
Giải nhì 53343
Giải nhất 33610
Giải đặc biệt 008257
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 10[2] - 11 - 15 - 23 - 33 - 34 - 43 - 47 - 56 - 57 - 58 - 63 - 73 - 81 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 26-05-2022 - XSQB

Giải tám 61
Giải bảy 815
Giải sáu 6293 0096 3835
Giải năm 1293
Giải tư 55180 67352 63099 37007 87156 42416 81558
Giải ba 97429 45760
Giải nhì 16562
Giải nhất 99240
Giải đặc biệt 379367
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 15 - 16 - 29 - 35 - 40 - 52 - 56 - 58 - 60 - 61 - 62 - 67 - 80 - 93[2] - 96 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 19-05-2022 - XSQB

Giải tám 49
Giải bảy 741
Giải sáu 9362 1576 2612
Giải năm 3538
Giải tư 20190 64537 93725 12680 56388 49570 04756
Giải ba 55302 62433
Giải nhì 05873
Giải nhất 65978
Giải đặc biệt 622028
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 12 - 25 - 28 - 33 - 37 - 38 - 41 - 49 - 56 - 62 - 70 - 73 - 76 - 78 - 80 - 88 - 90

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 12-05-2022 - XSQB

Giải tám 92
Giải bảy 723
Giải sáu 0516 2189 2957
Giải năm 0328
Giải tư 89649 39048 71725 63561 73640 13592 92158
Giải ba 68722 46138
Giải nhì 86736
Giải nhất 02012
Giải đặc biệt 734480
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
12 - 16 - 22 - 23 - 25 - 28 - 36 - 38 - 40 - 48 - 49 - 57 - 58 - 61 - 80 - 89 - 92[2]

Xổ số Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế