Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 11-04-2024 - XSQT

Giải tám 84
Giải bảy 612
Giải sáu 3913 4239 4890
Giải năm 8816
Giải tư 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166
Giải ba 73223 32330
Giải nhì 60605
Giải nhất 16945
Giải đặc biệt 833501
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 05 - 12[2] - 13 - 16 - 19 - 22 - 23 - 30 - 31 - 36 - 39 - 45 - 66 - 84 - 90[2]

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 04-04-2024 - XSQT

Giải tám 82
Giải bảy 328
Giải sáu 9366 1791 6843
Giải năm 3795
Giải tư 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594
Giải ba 68204 56106
Giải nhì 56873
Giải nhất 64054
Giải đặc biệt 184007
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
04 - 06 - 07 - 25 - 28 - 37 - 43 - 54 - 63 - 66 - 71 - 73 - 82 - 83 - 85 - 91 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 28-03-2024 - XSQT

Giải tám 33
Giải bảy 502
Giải sáu 3965 5577 4388
Giải năm 4547
Giải tư 86868 45508 73473 13638 85074 90666 41477
Giải ba 00477 94856
Giải nhì 93710
Giải nhất 08080
Giải đặc biệt 900167
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 08 - 10 - 33 - 38 - 47 - 56 - 65 - 66 - 67 - 68 - 73 - 74 - 77[3] - 80 - 88

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 21-03-2024 - XSQT

Giải tám 37
Giải bảy 857
Giải sáu 9211 2908 0443
Giải năm 8469
Giải tư 40871 83806 67194 29760 78775 36925 26560
Giải ba 18572 10979
Giải nhì 52655
Giải nhất 54207
Giải đặc biệt 129129
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 07 - 08 - 11 - 25 - 29 - 37 - 43 - 55 - 57 - 60[2] - 69 - 71 - 72 - 75 - 79 - 94

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 14-03-2024 - XSQT

Giải tám 34
Giải bảy 438
Giải sáu 4938 2488 7733
Giải năm 9846
Giải tư 37933 18195 83905 14595 11730 65680 49057
Giải ba 50307 10258
Giải nhì 32011
Giải nhất 29043
Giải đặc biệt 596178
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
05 - 07 - 11 - 30 - 33[2] - 34 - 38[2] - 43 - 46 - 57 - 58 - 78 - 80 - 88 - 95[2]

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 07-03-2024 - XSQT

Giải tám 49
Giải bảy 674
Giải sáu 2728 0843 1778
Giải năm 7713
Giải tư 59174 27679 59329 41437 62057 46481 44839
Giải ba 31649 14663
Giải nhì 11338
Giải nhất 88523
Giải đặc biệt 868014
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
13 - 14 - 23 - 28 - 29 - 37 - 38 - 39 - 43 - 49[2] - 57 - 63 - 74[2] - 78 - 79 - 81

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 29-02-2024 - XSQT

Giải tám 69
Giải bảy 308
Giải sáu 3399 0224 1731
Giải năm 4433
Giải tư 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312
Giải ba 08782 99723
Giải nhì 13684
Giải nhất 70033
Giải đặc biệt 856748
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 08 - 12 - 17 - 23 - 24 - 31 - 33[2] - 40 - 48 - 63 - 69 - 82[2] - 84 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 22-02-2024 - XSQT

Giải tám 35
Giải bảy 413
Giải sáu 6397 5377 9417
Giải năm 3370
Giải tư 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521
Giải ba 27120 55471
Giải nhì 65286
Giải nhất 69386
Giải đặc biệt 839446
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
11 - 13 - 17 - 20 - 21 - 27 - 32 - 35 - 46 - 70 - 71 - 75 - 77 - 80 - 86[2] - 97 - 99

Xổ số Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế