Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 15-07-2019 - XSHCM

Giải tám 34
Giải bảy 552
Giải sáu 5720 6216 4961
Giải năm 6050
Giải tư 35269 28404 31621 07913 56315 94051 86231
Giải ba 27041 94195
Giải nhì 88643
Giải nhất 54181
Giải đặc biệt 264871
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 13 - 15 - 16 - 20 - 21 - 31 - 34 - 41 - 43 - 50 - 51 - 52 - 61 - 69 - 71 - 81 - 95
Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xs tp ho Chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 13-07-2019 - XSHCM

Giải tám 35
Giải bảy 696
Giải sáu 2452 8344 5875
Giải năm 9529
Giải tư 22807 96943 42742 92392 74448 71259 08495
Giải ba 47471 80378
Giải nhì 56745
Giải nhất 23331
Giải đặc biệt 776702
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 07 - 29 - 31 - 35 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 52 - 59 - 71 - 75 - 78 - 92 - 95 - 96
Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xs tp ho Chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 08-07-2019 - XSHCM

Giải tám 81
Giải bảy 044
Giải sáu 2917 3082 0602
Giải năm 4783
Giải tư 11247 36066 81045 99970 41288 39493 11563
Giải ba 70573 66278
Giải nhì 45360
Giải nhất 99057
Giải đặc biệt 251779
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 17 - 44 - 45 - 47 - 57 - 60 - 63 - 66 - 70 - 73 - 78 - 79 - 81 - 82 - 83 - 88 - 93
Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xs tp ho Chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 06-07-2019 - XSHCM

Giải tám 71
Giải bảy 187
Giải sáu 5067 2804 5538
Giải năm 8783
Giải tư 98359 08113 25369 52640 85371 83541 74854
Giải ba 65652 68962
Giải nhì 89667
Giải nhất 39891
Giải đặc biệt 763607
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 07 - 13 - 38 - 40 - 41 - 52 - 54 - 59 - 62 - 67[2] - 69 - 71[2] - 83 - 87 - 91
Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xs tp ho Chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 01-07-2019 - XSHCM

Giải tám 11
Giải bảy 396
Giải sáu 1105 2581 9003
Giải năm 2107
Giải tư 06743 38674 67448 66412 26389 56469 94193
Giải ba 43167 92039
Giải nhì 84862
Giải nhất 19495
Giải đặc biệt 015934
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 05 - 07 - 11 - 12 - 34 - 39 - 43 - 48 - 62 - 67 - 69 - 74 - 81 - 89 - 93 - 95 - 96
Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xs tp ho Chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 29-06-2019 - XSHCM

Giải tám 20
Giải bảy 186
Giải sáu 4444 1231 0036
Giải năm 7134
Giải tư 20270 38068 52478 88115 25775 72123 33742
Giải ba 27103 88089
Giải nhì 43024
Giải nhất 80925
Giải đặc biệt 368196
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 15 - 20 - 23 - 24 - 25 - 31 - 34 - 36 - 42 - 44 - 68 - 70 - 75 - 78 - 86 - 89 - 96
Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xs tp ho Chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 24-06-2019 - XSHCM

Giải tám 77
Giải bảy 014
Giải sáu 7645 0540 7437
Giải năm 5149
Giải tư 23274 68293 23762 12501 95373 06453 19469
Giải ba 56787 17316
Giải nhì 39631
Giải nhất 22755
Giải đặc biệt 588490
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 14 - 16 - 31 - 37 - 40 - 45 - 49 - 53 - 55 - 62 - 69 - 73 - 74 - 77 - 87 - 90 - 93
Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xs tp ho Chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 22-06-2019 - XSHCM

Giải tám 28
Giải bảy 393
Giải sáu 7079 7340 4959
Giải năm 1545
Giải tư 84700 28782 44535 17357 28171 14779 53789
Giải ba 77250 15252
Giải nhì 80368
Giải nhất 33265
Giải đặc biệt 736463
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 28 - 35 - 40 - 45 - 50 - 52 - 57 - 59 - 63 - 65 - 68 - 71 - 79[2] - 82 - 89 - 93
Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xs tp ho Chi,

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế