Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 14-01-2019 - XSHCM

Giải tám 46
Giải bảy 532
Giải sáu 5121 - 0527 - 2969
Giải năm 2496
Giải tư 13009 - 14277 - 77656 - 83096 - 99027 - 58173 - 36635
Giải ba 16474 - 49612
Giải nhì 35083
Giải nhất 45382
Giải đặc biệt 021420
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
09 - 12 - 20 - 21 - 27[2] - 32 - 35 - 46 - 56 - 69 - 73 - 74 - 77 - 82 - 83 - 96[2]
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 12-01-2019 - XSHCM

Giải tám 35
Giải bảy 930
Giải sáu 2440 - 7905 - 3287
Giải năm 5411
Giải tư 42189 - 57721 - 51996 - 39037 - 15451 - 24573 - 49286
Giải ba 74759 - 04850
Giải nhì 71711
Giải nhất 81209
Giải đặc biệt 643358
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 09 - 11[2] - 21 - 30 - 35 - 37 - 40 - 50 - 51 - 58 - 59 - 73 - 86 - 87 - 89 - 96
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 07-01-2019 - XSHCM

Giải tám 35
Giải bảy 348
Giải sáu 4170 - 0225 - 3220
Giải năm 2864
Giải tư 40420 - 47523 - 78432 - 51433 - 54494 - 62332 - 69853
Giải ba 49979 - 02545
Giải nhì 32444
Giải nhất 56715
Giải đặc biệt 334781
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
15 - 20[2] - 23 - 25 - 32[2] - 33 - 35 - 44 - 45 - 48 - 53 - 64 - 70 - 79 - 81 - 94
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 05-01-2019 - XSHCM

Giải tám 57
Giải bảy 032
Giải sáu 7359 - 5035 - 4147
Giải năm 8311
Giải tư 53647 - 42641 - 08070 - 63654 - 12274 - 40335 - 59934
Giải ba 94549 - 73854
Giải nhì 20547
Giải nhất 73155
Giải đặc biệt 972507
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
07 - 11 - 32 - 34 - 35[2] - 41 - 47[3] - 49 - 54[2] - 55 - 57 - 59 - 70 - 74
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 31-12-2018 - XSHCM

Giải tám 26
Giải bảy 492
Giải sáu 0159 - 3595 - 3106
Giải năm 6296
Giải tư 72406 - 12356 - 11166 - 90235 - 21524 - 15039 - 81267
Giải ba 35442 - 74042
Giải nhì 73576
Giải nhất 29721
Giải đặc biệt 587766
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06[2] - 21 - 24 - 26 - 35 - 39 - 42[2] - 56 - 59 - 66[2] - 67 - 76 - 92 - 95 - 96
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 29-12-2018 - XSHCM

Giải tám 54
Giải bảy 346
Giải sáu 7277 - 7931 - 0402
Giải năm 5312
Giải tư 53658 - 92917 - 62324 - 25950 - 04145 - 18800 - 23408
Giải ba 84727 - 48419
Giải nhì 13059
Giải nhất 88555
Giải đặc biệt 530596
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 02 - 08 - 12 - 17 - 19 - 24 - 27 - 31 - 45 - 46 - 50 - 54 - 55 - 58 - 59 - 77 - 96
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 24-12-2018 - XSHCM

Giải tám 13
Giải bảy 122
Giải sáu 1323 - 1978 - 1667
Giải năm 2337
Giải tư 05055 - 78621 - 62233 - 55188 - 69223 - 03934 - 46314
Giải ba 66281 - 11873
Giải nhì 10260
Giải nhất 12250
Giải đặc biệt 258800
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 13 - 14 - 21 - 22 - 23[2] - 33 - 34 - 37 - 50 - 55 - 60 - 67 - 73 - 78 - 81 - 88
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 22-12-2018 - XSHCM

Giải tám 68
Giải bảy 798
Giải sáu 4380 - 8321 - 9505
Giải năm 4193
Giải tư 84941 - 25884 - 68817 - 86147 - 06804 - 82278 - 96067
Giải ba 97330 - 56601
Giải nhì 55477
Giải nhất 31382
Giải đặc biệt 145169
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 04 - 05 - 17 - 21 - 30 - 41 - 47 - 67 - 68 - 69 - 77 - 78 - 80 - 82 - 84 - 93 - 98
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần