Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 23-05-2022 - XSHCM

Giải tám 64
Giải bảy 495
Giải sáu 3557 5302 4157
Giải năm 9464
Giải tư 32211 94030 83232 53256 21222 18911 92030
Giải ba 55338 00119
Giải nhì 97125
Giải nhất 70764
Giải đặc biệt 149345
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 11[2] - 19 - 22 - 25 - 30[2] - 32 - 38 - 45 - 56 - 57[2] - 64[3] - 95
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 21-05-2022 - XSHCM

Giải tám 27
Giải bảy 840
Giải sáu 5638 5838 5916
Giải năm 8489
Giải tư 35704 25964 06997 14109 49260 20515 41417
Giải ba 02861 59808
Giải nhì 21393
Giải nhất 19578
Giải đặc biệt 108098
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 08 - 09 - 15 - 16 - 17 - 27 - 38[2] - 40 - 60 - 61 - 64 - 78 - 89 - 93 - 97 - 98
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 16-05-2022 - XSHCM

Giải tám 79
Giải bảy 002
Giải sáu 6422 4702 4355
Giải năm 4670
Giải tư 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435
Giải ba 88937 36455
Giải nhì 17582
Giải nhất 56984
Giải đặc biệt 977447
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02[2] - 18[2] - 20 - 22 - 27 - 35 - 37 - 46 - 47 - 55[2] - 70 - 79 - 82 - 84[2]
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 14-05-2022 - XSHCM

Giải tám 07
Giải bảy 912
Giải sáu 5354 9472 6469
Giải năm 3599
Giải tư 57580 05548 22050 73407 73948 87601 83613
Giải ba 43553 21931
Giải nhì 32729
Giải nhất 75796
Giải đặc biệt 275361
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 07[2] - 12 - 13 - 29 - 31 - 48[2] - 50 - 53 - 54 - 61 - 69 - 72 - 80 - 96 - 99
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 09-05-2022 - XSHCM

Giải tám 92
Giải bảy 835
Giải sáu 9921 5205 5366
Giải năm 2108
Giải tư 49848 62173 66747 77446 26673 35460 35290
Giải ba 35650 30008
Giải nhì 37900
Giải nhất 24077
Giải đặc biệt 292289
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 08[2] - 21 - 35 - 46 - 47 - 48 - 50 - 60 - 66 - 73[2] - 77 - 89 - 90 - 92
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 07-05-2022 - XSHCM

Giải tám 88
Giải bảy 938
Giải sáu 1223 5222 5091
Giải năm 8838
Giải tư 42225 19556 61567 51937 86143 27647 81745
Giải ba 74339 42307
Giải nhì 67180
Giải nhất 33313
Giải đặc biệt 774344
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
07 - 13 - 22 - 23 - 25 - 37 - 38[2] - 39 - 43 - 44 - 45 - 47 - 56 - 67 - 80 - 88 - 91
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 02-05-2022 - XSHCM

Giải tám 75
Giải bảy 330
Giải sáu 8933 9529 2345
Giải năm 3294
Giải tư 85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183
Giải ba 31385 35680
Giải nhì 98388
Giải nhất 14289
Giải đặc biệt 568875
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
18 - 29 - 30 - 33 - 37 - 45 - 53 - 72 - 75[2] - 80 - 82 - 83 - 85 - 88 - 89 - 94 - 96
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 30-04-2022 - XSHCM

Giải tám 90
Giải bảy 005
Giải sáu 5590 3844 5710
Giải năm 7246
Giải tư 60968 56064 19390 75936 38270 07563 12341
Giải ba 54631 20615
Giải nhì 12955
Giải nhất 71206
Giải đặc biệt 981317
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 06 - 10 - 15 - 17 - 31 - 36 - 41 - 44 - 46 - 55 - 63 - 64 - 68 - 70 - 90[3]
xs tp ho chi,

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế