Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 21-08-2018

Bộ số thứ nhất 7
Bộ số thứ hai 33
Bộ số thứ ba 750

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 2 ngày 20-08-2018

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 74
Bộ số thứ ba 207

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Chủ nhật ngày 19-08-2018

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 95
Bộ số thứ ba 575

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 7 ngày 18-08-2018

Bộ số thứ nhất 3
Bộ số thứ hai 73
Bộ số thứ ba 605

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 6 ngày 17-08-2018

Bộ số thứ nhất 3
Bộ số thứ hai 52
Bộ số thứ ba 057

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 5 ngày 16-08-2018

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 95
Bộ số thứ ba 995

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 4 ngày 15-08-2018

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 24
Bộ số thứ ba 345

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 14-08-2018

Bộ số thứ nhất 8
Bộ số thứ hai 82
Bộ số thứ ba 963