Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 24-04-2018

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 01
Bộ số thứ ba 043

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 2 ngày 23-04-2018

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 27
Bộ số thứ ba 170

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Chủ nhật ngày 22-04-2018

Bộ số thứ nhất 3
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 518

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 7 ngày 21-04-2018

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 41
Bộ số thứ ba 135

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 6 ngày 20-04-2018

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 67
Bộ số thứ ba 757

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 5 ngày 19-04-2018

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 64
Bộ số thứ ba 227

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 4 ngày 18-04-2018

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 47
Bộ số thứ ba 852

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 17-04-2018

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 78
Bộ số thứ ba 631