Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 6 ngày 22-09-2017

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 82
Bộ số thứ ba 173

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 5 ngày 21-09-2017

Bộ số thứ nhất 7
Bộ số thứ hai 70
Bộ số thứ ba 291

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 4 ngày 20-09-2017

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 28
Bộ số thứ ba 159

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 19-09-2017

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 00
Bộ số thứ ba 201

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 2 ngày 18-09-2017

Bộ số thứ nhất 6
Bộ số thứ hai 72
Bộ số thứ ba 241

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Chủ nhật ngày 17-09-2017

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 37
Bộ số thứ ba 683

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 7 ngày 16-09-2017

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 371

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 6 ngày 15-09-2017

Bộ số thứ nhất 8
Bộ số thứ hai 00
Bộ số thứ ba 308