Ngày mở thưởng

Xổ số Điện toán 123 Thứ 3 ngày 28-03-2017

Bộ số thứ nhất 8
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 064

Xổ số Điện toán 123 Thứ 2 ngày 27-03-2017

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 32
Bộ số thứ ba 519

Xổ số Điện toán 123 Chủ nhật ngày 26-03-2017

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 73
Bộ số thứ ba 433

Xổ số Điện toán 123 Thứ 7 ngày 25-03-2017

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 82
Bộ số thứ ba 805

Xổ số Điện toán 123 Thứ 6 ngày 24-03-2017

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 67
Bộ số thứ ba 209

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 23-03-2017

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 24
Bộ số thứ ba 990

Xổ số Điện toán 123 Thứ 4 ngày 22-03-2017

Bộ số thứ nhất 6
Bộ số thứ hai 31
Bộ số thứ ba 826

Xổ số Điện toán 123 Thứ 3 ngày 21-03-2017

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 57
Bộ số thứ ba 135