Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Chủ nhật ngày 17-06-2018

Bộ số thứ nhất 6
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 901

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 7 ngày 16-06-2018

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 16
Bộ số thứ ba 033

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 6 ngày 15-06-2018

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 400

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 5 ngày 14-06-2018

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 66
Bộ số thứ ba 450

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 4 ngày 13-06-2018

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 76
Bộ số thứ ba 830

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 12-06-2018

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 72
Bộ số thứ ba 489

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 2 ngày 11-06-2018

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 34
Bộ số thứ ba 400

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Chủ nhật ngày 10-06-2018

Bộ số thứ nhất 8
Bộ số thứ hai 85
Bộ số thứ ba 815