Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 6 ngày 21-07-2017

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 98
Bộ số thứ ba 602

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 5 ngày 20-07-2017

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 219

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 4 ngày 19-07-2017

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 51
Bộ số thứ ba 036

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 18-07-2017

Bộ số thứ nhất 7
Bộ số thứ hai 55
Bộ số thứ ba 819

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 2 ngày 17-07-2017

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 45
Bộ số thứ ba 814

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Chủ nhật ngày 16-07-2017

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 00
Bộ số thứ ba 872

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 7 ngày 15-07-2017

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 665

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 6 ngày 14-07-2017

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 45
Bộ số thứ ba 811