Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Chủ nhật ngày 25-08-2019

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 52
Bộ số thứ ba 794

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 7 ngày 24-08-2019

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 55
Bộ số thứ ba 082

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 6 ngày 23-08-2019

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 22
Bộ số thứ ba 001

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 5 ngày 22-08-2019

Bộ số thứ nhất 7
Bộ số thứ hai 72
Bộ số thứ ba 512

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 4 ngày 21-08-2019

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 95
Bộ số thứ ba 303

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 20-08-2019

Bộ số thứ nhất 7
Bộ số thứ hai 85
Bộ số thứ ba 074

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 2 ngày 19-08-2019

Bộ số thứ nhất 7
Bộ số thứ hai 74
Bộ số thứ ba 016

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Chủ nhật ngày 18-08-2019

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 02
Bộ số thứ ba 198

Xổ số Điện toán 123

Xổ số Điện toán 123 mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần