Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 4 ngày 14-02-2018

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 01
Bộ số thứ ba 253

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 13-02-2018

Bộ số thứ nhất 6
Bộ số thứ hai 59
Bộ số thứ ba 257

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 2 ngày 12-02-2018

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 82
Bộ số thứ ba 648

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Chủ nhật ngày 11-02-2018

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 63
Bộ số thứ ba 088

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 7 ngày 10-02-2018

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 94
Bộ số thứ ba 029

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 6 ngày 09-02-2018

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 83
Bộ số thứ ba 607

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 5 ngày 08-02-2018

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 78
Bộ số thứ ba 272

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 4 ngày 07-02-2018

Bộ số thứ nhất 3
Bộ số thứ hai 60
Bộ số thứ ba 694