Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 21-11-2017

Bộ số thứ nhất 3
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 557

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 2 ngày 20-11-2017

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 69
Bộ số thứ ba 501

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Chủ nhật ngày 19-11-2017

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 28
Bộ số thứ ba 825

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 7 ngày 18-11-2017

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 89
Bộ số thứ ba 902

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 6 ngày 17-11-2017

Bộ số thứ nhất 8
Bộ số thứ hai 42
Bộ số thứ ba 988

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 5 ngày 16-11-2017

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 41
Bộ số thứ ba 320

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 4 ngày 15-11-2017

Bộ số thứ nhất 3
Bộ số thứ hai 51
Bộ số thứ ba 654

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 14-11-2017

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 60
Bộ số thứ ba 312