Ngày mở thưởng

Xổ số Điện toán 123 Thứ 2 ngày 29-05-2017

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 93
Bộ số thứ ba 522

Xổ số Điện toán 123 Chủ nhật ngày 28-05-2017

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 20
Bộ số thứ ba 341

Xổ số Điện toán 123 Thứ 7 ngày 27-05-2017

Bộ số thứ nhất 8
Bộ số thứ hai 90
Bộ số thứ ba 717

Xổ số Điện toán 123 Thứ 6 ngày 26-05-2017

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 827

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 25-05-2017

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 29
Bộ số thứ ba 174

Xổ số Điện toán 123 Thứ 4 ngày 24-05-2017

Bộ số thứ nhất 3
Bộ số thứ hai 23
Bộ số thứ ba 790

Xổ số Điện toán 123 Thứ 3 ngày 23-05-2017

Bộ số thứ nhất 7
Bộ số thứ hai 28
Bộ số thứ ba 119

Xổ số Điện toán 123 Thứ 2 ngày 22-05-2017

Bộ số thứ nhất 8
Bộ số thứ hai 26
Bộ số thứ ba 061