Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 13-12-2017 - XSDN

Giải tám 70
Giải bảy 728
Giải sáu 7627 - 7560 - 1050
Giải năm 3930
Giải tư 96853 - 28966 - 36735 - 50325 - 33149 - 35320 - 34009
Giải ba 92957 - 09681
Giải nhì 39905
Giải nhất 74487
Giải đặc biệt 824610
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 09 - 10 - 20 - 25 - 27 - 28 - 30 - 35 - 49 - 50 - 53 - 57 - 60 - 66 - 70 - 81 - 87

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 06-12-2017 - XSDN

Giải tám 61
Giải bảy 970
Giải sáu 1981 - 5148 - 6088
Giải năm 5766
Giải tư 97192 - 05957 - 75867 - 98466 - 45212 - 28738 - 25741
Giải ba 11614 - 64569
Giải nhì 61302
Giải nhất 62561
Giải đặc biệt 897448
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 12 - 14 - 38 - 41 - 48[2] - 57 - 61[2] - 66[2] - 67 - 69 - 70 - 81 - 88 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 29-11-2017 - XSDN

Giải tám 14
Giải bảy 226
Giải sáu 5247 - 7422 - 6189
Giải năm 7748
Giải tư 11682 - 73687 - 40509 - 35213 - 86306 - 51849 - 62384
Giải ba 04202 - 97884
Giải nhì 62225
Giải nhất 27299
Giải đặc biệt 913807
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 06 - 07 - 09 - 13 - 14 - 22 - 25 - 26 - 47 - 48 - 49 - 82 - 84[2] - 87 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 22-11-2017 - XSDN

Giải tám 23
Giải bảy 181
Giải sáu 8063 - 0031 - 0298
Giải năm 2323
Giải tư 84015 - 25828 - 14007 - 22676 - 40899 - 51535 - 98221
Giải ba 78629 - 61968
Giải nhì 85073
Giải nhất 32612
Giải đặc biệt 133670
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
07 - 12 - 15 - 21 - 23[2] - 28 - 29 - 31 - 35 - 63 - 68 - 70 - 73 - 76 - 81 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 15-11-2017 - XSDN

Giải tám 74
Giải bảy 454
Giải sáu 2359 - 1607 - 9353
Giải năm 2610
Giải tư 55639 - 15553 - 62017 - 26611 - 09466 - 31926 - 16500
Giải ba 39830 - 61203
Giải nhì 34925
Giải nhất 93583
Giải đặc biệt 877903
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 03[2] - 07 - 10 - 11 - 17 - 25 - 26 - 30 - 39 - 53[2] - 54 - 59 - 66 - 74 - 83

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 08-11-2017 - XSDN

Giải tám 85
Giải bảy 606
Giải sáu 5548 - 5513 - 0156
Giải năm 6574
Giải tư 45080 - 22130 - 11742 - 01513 - 06477 - 22557 - 01767
Giải ba 85670 - 29122
Giải nhì 48352
Giải nhất 40534
Giải đặc biệt 176017
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 13[2] - 17 - 22 - 30 - 34 - 42 - 48 - 52 - 56 - 57 - 67 - 70 - 74 - 77 - 80 - 85

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 01-11-2017 - XSDN

Giải tám 30
Giải bảy 972
Giải sáu 5746 - 4096 - 0180
Giải năm 4710
Giải tư 65669 - 16861 - 26796 - 49045 - 38113 - 01774 - 04901
Giải ba 89055 - 05033
Giải nhì 55627
Giải nhất 00549
Giải đặc biệt 844899
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 10 - 13 - 27 - 30 - 33 - 45 - 46 - 49 - 55 - 61 - 69 - 72 - 74 - 80 - 96[2] - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 25-10-2017 - XSDN

Giải tám 63
Giải bảy 654
Giải sáu 8607 - 0955 - 7731
Giải năm 3851
Giải tư 76259 - 65551 - 75213 - 68658 - 88779 - 46225 - 14531
Giải ba 96387 - 84766
Giải nhì 61212
Giải nhất 65592
Giải đặc biệt 330390
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
07 - 12 - 13 - 25 - 31[2] - 51[2] - 54 - 55 - 58 - 59 - 63 - 66 - 79 - 87 - 90 - 92