Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 27-07-2016

Giải tám 68
Giải bảy 858
Giải sáu 1073 - 3053 - 4162
Giải năm 6828
Giải tư 23518 - 49331 - 97800 - 64184 - 84368 - 24242 - 86595
Giải ba 34047 - 26285
Giải nhì 58015
Giải nhất 57819
Giải đặc biệt 916947
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 15 - 18 - 19 - 28 - 31 - 42 - 47[2] - 53 - 58 - 62 - 68[2] - 73 - 84 - 85 - 95

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 20-07-2016

Giải tám 31
Giải bảy 788
Giải sáu 7005 - 5554 - 2471
Giải năm 5782
Giải tư 97412 - 73737 - 95507 - 01671 - 93362 - 59730 - 23441
Giải ba 69717 - 22050
Giải nhì 86339
Giải nhất 31941
Giải đặc biệt 639570
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 07 - 12 - 17 - 30 - 31 - 37 - 39 - 41[2] - 50 - 54 - 62 - 70 - 71[2] - 82 - 88

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 13-07-2016

Giải tám 17
Giải bảy 334
Giải sáu 4668 - 6927 - 2997
Giải năm 3389
Giải tư 72720 - 44045 - 65224 - 18856 - 19602 - 59014 - 32494
Giải ba 23066 - 10247
Giải nhì 86442
Giải nhất 01073
Giải đặc biệt 649194
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 14 - 17 - 20 - 24 - 27 - 34 - 42 - 45 - 47 - 56 - 66 - 68 - 73 - 89 - 94[2] - 97

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 06-07-2016

Giải tám 00
Giải bảy 221
Giải sáu 6787 - 3860 - 0044
Giải năm 4475
Giải tư 27837 - 66629 - 51751 - 61853 - 75913 - 45161 - 08215
Giải ba 06778 - 78156
Giải nhì 23305
Giải nhất 62061
Giải đặc biệt 355787
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 05 - 13 - 15 - 21 - 29 - 37 - 44 - 51 - 53 - 56 - 60 - 61[2] - 75 - 78 - 87[2]

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 29-06-2016

Giải tám 76
Giải bảy 295
Giải sáu 8758 - 2721 - 6596
Giải năm 5202
Giải tư 63160 - 95301 - 04408 - 08266 - 90381 - 48448 - 15442
Giải ba 23269 - 71328
Giải nhì 36027
Giải nhất 44092
Giải đặc biệt 261174
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 02 - 08 - 21 - 27 - 28 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 69 - 74 - 76 - 81 - 92 - 95 - 96

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 22-06-2016

Giải tám 12
Giải bảy 049
Giải sáu 9419 - 0995 - 2601
Giải năm 6280
Giải tư 76840 - 28224 - 17191 - 44978 - 42844 - 67566 - 11964
Giải ba 78594 - 99087
Giải nhì 74371
Giải nhất 65828
Giải đặc biệt 260181
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 12 - 19 - 24 - 28 - 40 - 44 - 49 - 64 - 66 - 71 - 78 - 80 - 81 - 87 - 91 - 94 - 95

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 15-06-2016

Giải tám 38
Giải bảy 534
Giải sáu 7349 - 3659 - 0717
Giải năm 5682
Giải tư 58743 - 89616 - 98469 - 94745 - 65765 - 12728 - 46717
Giải ba 34184 - 97216
Giải nhì 33665
Giải nhất 83556
Giải đặc biệt 964353
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
16[2] - 17[2] - 28 - 34 - 38 - 43 - 45 - 49 - 53 - 56 - 59 - 65[2] - 69 - 82 - 84

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 08-06-2016

Giải tám 53
Giải bảy 419
Giải sáu 3306 - 2641 - 1902
Giải năm 7669
Giải tư 29911 - 26906 - 13468 - 72708 - 52090 - 56657 - 79054
Giải ba 23006 - 82216
Giải nhì 15163
Giải nhất 82020
Giải đặc biệt 189849
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 06[3] - 08 - 11 - 16 - 19 - 20 - 41 - 49 - 53 - 54 - 57 - 63 - 68 - 69 - 90