Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 17-08-2016

Giải tám 35
Giải bảy 311
Giải sáu 4233 - 2518 - 1359
Giải năm 8963
Giải tư 75316 - 88257 - 59166 - 95401 - 03039 - 63436 - 38405
Giải ba 33646 - 61157
Giải nhì 40865
Giải nhất 13484
Giải đặc biệt 630596
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 05 - 11 - 16 - 18 - 33 - 35 - 36 - 39 - 46 - 57[2] - 59 - 63 - 65 - 66 - 84 - 96

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 10-08-2016

Giải tám 24
Giải bảy 272
Giải sáu 2077 - 5633 - 5680
Giải năm 2058
Giải tư 94913 - 52428 - 40114 - 61146 - 10258 - 73247 - 50794
Giải ba 92420 - 00699
Giải nhì 04854
Giải nhất 73681
Giải đặc biệt 347823
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
13 - 14 - 20 - 23 - 24 - 28 - 33 - 46 - 47 - 54 - 58[2] - 72 - 77 - 80 - 81 - 94 - 99

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 03-08-2016

Giải tám 64
Giải bảy 610
Giải sáu 7608 - 5075 - 8540
Giải năm 1301
Giải tư 77228 - 31990 - 66630 - 18512 - 37491 - 95537 - 87567
Giải ba 18944 - 40452
Giải nhì 09739
Giải nhất 97744
Giải đặc biệt 387919
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 08 - 10 - 12 - 19 - 28 - 30 - 37 - 39 - 40 - 44[2] - 52 - 64 - 67 - 75 - 90 - 91

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 27-07-2016

Giải tám 68
Giải bảy 858
Giải sáu 1073 - 3053 - 4162
Giải năm 6828
Giải tư 23518 - 49331 - 97800 - 64184 - 84368 - 24242 - 86595
Giải ba 34047 - 26285
Giải nhì 58015
Giải nhất 57819
Giải đặc biệt 916947
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 15 - 18 - 19 - 28 - 31 - 42 - 47[2] - 53 - 58 - 62 - 68[2] - 73 - 84 - 85 - 95

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 20-07-2016

Giải tám 31
Giải bảy 788
Giải sáu 7005 - 5554 - 2471
Giải năm 5782
Giải tư 97412 - 73737 - 95507 - 01671 - 93362 - 59730 - 23441
Giải ba 69717 - 22050
Giải nhì 86339
Giải nhất 31941
Giải đặc biệt 639570
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 07 - 12 - 17 - 30 - 31 - 37 - 39 - 41[2] - 50 - 54 - 62 - 70 - 71[2] - 82 - 88

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 13-07-2016

Giải tám 17
Giải bảy 334
Giải sáu 4668 - 6927 - 2997
Giải năm 3389
Giải tư 72720 - 44045 - 65224 - 18856 - 19602 - 59014 - 32494
Giải ba 23066 - 10247
Giải nhì 86442
Giải nhất 01073
Giải đặc biệt 649194
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 14 - 17 - 20 - 24 - 27 - 34 - 42 - 45 - 47 - 56 - 66 - 68 - 73 - 89 - 94[2] - 97

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 06-07-2016

Giải tám 00
Giải bảy 221
Giải sáu 6787 - 3860 - 0044
Giải năm 4475
Giải tư 27837 - 66629 - 51751 - 61853 - 75913 - 45161 - 08215
Giải ba 06778 - 78156
Giải nhì 23305
Giải nhất 62061
Giải đặc biệt 355787
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 05 - 13 - 15 - 21 - 29 - 37 - 44 - 51 - 53 - 56 - 60 - 61[2] - 75 - 78 - 87[2]

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 29-06-2016

Giải tám 76
Giải bảy 295
Giải sáu 8758 - 2721 - 6596
Giải năm 5202
Giải tư 63160 - 95301 - 04408 - 08266 - 90381 - 48448 - 15442
Giải ba 23269 - 71328
Giải nhì 36027
Giải nhất 44092
Giải đặc biệt 261174
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 02 - 08 - 21 - 27 - 28 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 69 - 74 - 76 - 81 - 92 - 95 - 96