Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 20-05-2015

Giải tám 72
Giải bảy 295
Giải sáu 8240 - 9182 - 1077
Giải năm 6610
Giải tư 67693 - 56647 - 73532 - 34943 - 92400 - 07377 - 62766
Giải ba 94073 - 76432
Giải nhì 84947
Giải nhất 09770
Giải đặc biệt 003371
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 10 - 32[2] - 40 - 43 - 47[2] - 66 - 70 - 71 - 72 - 73 - 77[2] - 82 - 93 - 95

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 13-05-2015

Giải tám 63
Giải bảy 399
Giải sáu 4321 - 3893 - 7850
Giải năm 9835
Giải tư 19544 - 00584 - 81232 - 88404 - 15439 - 42777 - 78586
Giải ba 22302 - 67810
Giải nhì 81316
Giải nhất 75227
Giải đặc biệt 217647
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 04 - 10 - 16 - 21 - 27 - 32 - 35 - 39 - 44 - 47 - 50 - 63 - 77 - 84 - 86 - 93 - 99

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 06-05-2015

Giải tám 93
Giải bảy 818
Giải sáu 6359 - 6243 - 2973
Giải năm 8681
Giải tư 51055 - 53613 - 31637 - 82402 - 45126 - 06256 - 22477
Giải ba 42278 - 83664
Giải nhì 45950
Giải nhất 18819
Giải đặc biệt 313147
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 13 - 18 - 19 - 26 - 37 - 43 - 47 - 50 - 55 - 56 - 59 - 64 - 73 - 77 - 78 - 81 - 93

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 29-04-2015

Giải tám 02
Giải bảy 602
Giải sáu 1682 - 2628 - 9411
Giải năm 8076
Giải tư 42149 - 37270 - 15372 - 60574 - 67714 - 45735 - 46371
Giải ba 23685 - 79011
Giải nhì 38198
Giải nhất 59078
Giải đặc biệt 400476
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02[2] - 11[2] - 14 - 28 - 35 - 49 - 70 - 71 - 72 - 74 - 76[2] - 78 - 82 - 85 - 98