Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 22-03-2017

Giải tám 26
Giải bảy 682
Giải sáu 5795 - 1744 - 5116
Giải năm 1248
Giải tư 35484 - 51168 - 68579 - 61121 - 55321 - 53624 - 21839
Giải ba 05846 - 95446
Giải nhì 70698
Giải nhất 63207
Giải đặc biệt 846341
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
07 - 16 - 21[2] - 24 - 26 - 39 - 41 - 44 - 46[2] - 48 - 68 - 79 - 82 - 84 - 95 - 98

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 15-03-2017

Giải tám 35
Giải bảy 343
Giải sáu 7401 - 2159 - 4483
Giải năm 5830
Giải tư 57020 - 12774 - 74462 - 72591 - 89467 - 60880 - 96293
Giải ba 85949 - 91437
Giải nhì 29913
Giải nhất 09366
Giải đặc biệt 028529
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 13 - 20 - 29 - 30 - 35 - 37 - 43 - 49 - 59 - 62 - 66 - 67 - 74 - 80 - 83 - 91 - 93

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 08-03-2017

Giải tám 43
Giải bảy 133
Giải sáu 3050 - 6527 - 6373
Giải năm 3755
Giải tư 21957 - 40552 - 28025 - 65211 - 22574 - 88676 - 15767
Giải ba 47522 - 15027
Giải nhì 84616
Giải nhất 68316
Giải đặc biệt 650349
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
11 - 16[2] - 22 - 25 - 27[2] - 33 - 43 - 49 - 50 - 52 - 55 - 57 - 67 - 73 - 74 - 76

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 01-03-2017

Giải tám 05
Giải bảy 397
Giải sáu 8204 - 4655 - 3780
Giải năm 0718
Giải tư 18774 - 86924 - 73252 - 82993 - 99643 - 61694 - 91199
Giải ba 59672 - 72115
Giải nhì 47612
Giải nhất 49561
Giải đặc biệt 498523
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 05 - 12 - 15 - 18 - 23 - 24 - 43 - 52 - 55 - 61 - 72 - 74 - 80 - 93 - 94 - 97 - 99

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 22-02-2017

Giải tám 33
Giải bảy 055
Giải sáu 8906 - 7290 - 3350
Giải năm 4774
Giải tư 05489 - 78493 - 78747 - 64152 - 12203 - 47746 - 37488
Giải ba 55038 - 31077
Giải nhì 46177
Giải nhất 70214
Giải đặc biệt 954251
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 06 - 14 - 33 - 38 - 46 - 47 - 50 - 51 - 52 - 55 - 74 - 77[2] - 88 - 89 - 90 - 93

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 15-02-2017

Giải tám 27
Giải bảy 535
Giải sáu 7861 - 7312 - 9338
Giải năm 9859
Giải tư 10573 - 01519 - 39444 - 61846 - 87891 - 45826 - 40934
Giải ba 56761 - 24618
Giải nhì 75674
Giải nhất 21040
Giải đặc biệt 191329
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
12 - 18 - 19 - 26 - 27 - 29 - 34 - 35 - 38 - 40 - 44 - 46 - 59 - 61[2] - 73 - 74 - 91

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 08-02-2017

Giải tám 08
Giải bảy 323
Giải sáu 7442 - 1310 - 9614
Giải năm 1369
Giải tư 64283 - 76239 - 20542 - 65579 - 11960 - 84644 - 26951
Giải ba 34642 - 24489
Giải nhì 30304
Giải nhất 63132
Giải đặc biệt 951814
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 08 - 10 - 14[2] - 23 - 32 - 39 - 42[3] - 44 - 51 - 60 - 69 - 79 - 83 - 89

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 01-02-2017

Giải tám 90
Giải bảy 963
Giải sáu 7830 - 5462 - 2784
Giải năm 4690
Giải tư 50732 - 00107 - 41225 - 72628 - 47496 - 98421 - 36510
Giải ba 33438 - 91969
Giải nhì 77647
Giải nhất 21591
Giải đặc biệt 013423
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
07 - 10 - 21 - 23 - 25 - 28 - 30 - 32 - 38 - 47 - 62 - 63 - 69 - 84 - 90[2] - 91 - 96