Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 23-09-2020 - XSDN

Giải tám 34
Giải bảy 497
Giải sáu 6604 7940 9625
Giải năm 5640
Giải tư 35016 59017 39228 38569 79818 17443 06854
Giải ba 43133 19033
Giải nhì 58847
Giải nhất 26831
Giải đặc biệt 766683
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 16 - 17 - 18 - 25 - 28 - 31 - 33[2] - 34 - 40[2] - 43 - 47 - 54 - 69 - 83 - 97

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 16-09-2020 - XSDN

Giải tám 41
Giải bảy 990
Giải sáu 8371 4596 7844
Giải năm 1456
Giải tư 96577 89456 84962 10834 58405 84999 05182
Giải ba 40656 57257
Giải nhì 43164
Giải nhất 11384
Giải đặc biệt 964626
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 26 - 34 - 41 - 44 - 56[3] - 57 - 62 - 64 - 71 - 77 - 82 - 84 - 90 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 09-09-2020 - XSDN

Giải tám 94
Giải bảy 848
Giải sáu 2212 3491 3811
Giải năm 5015
Giải tư 12961 66932 32407 10472 79867 64824 81643
Giải ba 29219 53730
Giải nhì 82713
Giải nhất 51161
Giải đặc biệt 149826
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 24 - 26 - 30 - 32 - 43 - 48 - 61[2] - 67 - 72 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 02-09-2020 - XSDN

Giải tám 55
Giải bảy 706
Giải sáu 4659 3153 3561
Giải năm 3517
Giải tư 06752 30256 26666 76202 07957 44643 07739
Giải ba 00032 63827
Giải nhì 86832
Giải nhất 49281
Giải đặc biệt 847646
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 06 - 17 - 27 - 32[2] - 39 - 43 - 46 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 - 61 - 66 - 81

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 26-08-2020 - XSDN

Giải tám 09
Giải bảy 655
Giải sáu 5589 1951 0477
Giải năm 8726
Giải tư 02029 80481 22514 54057 98239 03309 33999
Giải ba 43977 64617
Giải nhì 05305
Giải nhất 47058
Giải đặc biệt 556077
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 09[2] - 14 - 17 - 26 - 29 - 39 - 51 - 55 - 57 - 58 - 77[3] - 81 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 19-08-2020 - XSDN

Giải tám 80
Giải bảy 653
Giải sáu 9379 5712 4894
Giải năm 9351
Giải tư 96660 81118 98697 63717 74499 91289 96939
Giải ba 58528 36347
Giải nhì 26921
Giải nhất 19774
Giải đặc biệt 643764
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
12 - 17 - 18 - 21 - 28 - 39 - 47 - 51 - 53 - 60 - 64 - 74 - 79 - 80 - 89 - 94 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 12-08-2020 - XSDN

Giải tám 47
Giải bảy 351
Giải sáu 3594 5465 2928
Giải năm 7217
Giải tư 61501 28521 49785 68390 40441 88445 80162
Giải ba 96777 53990
Giải nhì 18334
Giải nhất 04660
Giải đặc biệt 530101
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01[2] - 17 - 21 - 28 - 34 - 41 - 45 - 47 - 51 - 60 - 62 - 65 - 77 - 85 - 90[2] - 94

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 05-08-2020 - XSDN

Giải tám 01
Giải bảy 002
Giải sáu 4405 2979 6906
Giải năm 3395
Giải tư 42443 07028 02467 28017 58677 13140 97774
Giải ba 54360 22919
Giải nhì 72248
Giải nhất 30250
Giải đặc biệt 988633
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 02 - 05 - 06 - 17 - 19 - 28 - 33 - 40 - 43 - 48 - 50 - 60 - 67 - 74 - 77 - 79 - 95

Xổ số Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng vào ngày thứ 4 hàng tuần

Cờ thế