Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 17-12-2014

Giải tám 24
Giải bảy 338
Giải sáu 5192 - 6436 - 7658
Giải năm 4891
Giải tư 98498 - 27461 - 67880 - 49206 - 47471 - 82667 - 07507
Giải ba 55302 - 54292
Giải nhì 51168
Giải nhất 42724
Giải đặc biệt 461522
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 06 - 07 - 22 - 24[2] - 36 - 38 - 58 - 61 - 67 - 68 - 71 - 80 - 91 - 92[2] - 98

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 10-12-2014

Giải tám 68
Giải bảy 270
Giải sáu 2357 - 2169 - 1208
Giải năm 4343
Giải tư 06478 - 70203 - 34555 - 42257 - 45138 - 05051 - 39677
Giải ba 53463 - 31981
Giải nhì 31565
Giải nhất 00289
Giải đặc biệt 269736
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 08 - 36 - 38 - 43 - 51 - 55 - 57[2] - 63 - 65 - 68 - 69 - 70 - 77 - 78 - 81 - 89

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 03-12-2014

Giải tám 62
Giải bảy 781
Giải sáu 8655 - 1490 - 1598
Giải năm 0321
Giải tư 87922 - 77540 - 28235 - 83022 - 71502 - 55923 - 43820
Giải ba 30740 - 61066
Giải nhì 12987
Giải nhất 23880
Giải đặc biệt 463593
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 20 - 21 - 22[2] - 23 - 35 - 40[2] - 55 - 62 - 66 - 80 - 81 - 87 - 90 - 93 - 98

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 26-11-2014

Giải tám 06
Giải bảy 851
Giải sáu 7359 - 5111 - 6523
Giải năm 1382
Giải tư 36952 - 25587 - 84440 - 16289 - 40238 - 09516 - 10406
Giải ba 52862 - 52473
Giải nhì 01929
Giải nhất 93368
Giải đặc biệt 858577
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06[2] - 11 - 16 - 23 - 29 - 38 - 40 - 51 - 52 - 59 - 62 - 68 - 73 - 77 - 82 - 87 - 89