Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 07-12-2016

Giải tám 98
Giải bảy 021
Giải sáu 3539 - 9990 - 2647
Giải năm 8083
Giải tư 10435 - 29851 - 59941 - 03728 - 07166 - 83372 - 39854
Giải ba 66531 - 21705
Giải nhì 41825
Giải nhất 80758
Giải đặc biệt 559867
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 21 - 25 - 28 - 31 - 35 - 39 - 41 - 47 - 51 - 54 - 58 - 66 - 67 - 72 - 83 - 90 - 98

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 30-11-2016

Giải tám 61
Giải bảy 812
Giải sáu 5611 - 2497 - 7091
Giải năm 8721
Giải tư 49183 - 61640 - 02947 - 79372 - 86477 - 71243 - 79669
Giải ba 45998 - 66615
Giải nhì 14177
Giải nhất 40871
Giải đặc biệt 835651
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
11 - 12 - 15 - 21 - 40 - 43 - 47 - 51 - 61 - 69 - 71 - 72 - 77[2] - 83 - 91 - 97 - 98

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 23-11-2016

Giải tám 80
Giải bảy 866
Giải sáu 3432 - 8408 - 6068
Giải năm 0516
Giải tư 51515 - 95792 - 29601 - 46108 - 39985 - 89024 - 11387
Giải ba 91840 - 51783
Giải nhì 79523
Giải nhất 55797
Giải đặc biệt 433667
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 08[2] - 15 - 16 - 23 - 24 - 32 - 40 - 66 - 67 - 68 - 80 - 83 - 85 - 87 - 92 - 97

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 16-11-2016

Giải tám 40
Giải bảy 884
Giải sáu 8787 - 1875 - 9497
Giải năm 3074
Giải tư 50617 - 49203 - 29004 - 49237 - 28624 - 71917 - 28593
Giải ba 07853 - 21545
Giải nhì 54448
Giải nhất 54104
Giải đặc biệt 630573
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 04[2] - 17[2] - 24 - 37 - 40 - 45 - 48 - 53 - 73 - 74 - 75 - 84 - 87 - 93 - 97

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 09-11-2016

Giải tám 36
Giải bảy 303
Giải sáu 6645 - 5507 - 8267
Giải năm 4962
Giải tư 72824 - 20521 - 91874 - 50392 - 46625 - 85035 - 20924
Giải ba 48229 - 68079
Giải nhì 63782
Giải nhất 77213
Giải đặc biệt 443265
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 07 - 13 - 21 - 24[2] - 25 - 29 - 35 - 36 - 45 - 62 - 65 - 67 - 74 - 79 - 82 - 92

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 02-11-2016

Giải tám 83
Giải bảy 851
Giải sáu 2203 - 2659 - 8967
Giải năm 0713
Giải tư 33536 - 79793 - 36577 - 01196 - 92797 - 79646 - 09410
Giải ba 10954 - 09010
Giải nhì 54196
Giải nhất 35311
Giải đặc biệt 698816
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 10[2] - 11 - 13 - 16 - 36 - 46 - 51 - 54 - 59 - 67 - 77 - 83 - 93 - 96[2] - 97

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 26-10-2016

Giải tám 72
Giải bảy 086
Giải sáu 5209 - 9180 - 5471
Giải năm 0573
Giải tư 48190 - 20205 - 27450 - 56978 - 31642 - 04955 - 88457
Giải ba 97579 - 65698
Giải nhì 39781
Giải nhất 84264
Giải đặc biệt 700384
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 09 - 42 - 50 - 55 - 57 - 64 - 71 - 72 - 73 - 78 - 79 - 80 - 81 - 84 - 86 - 90 - 98

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 19-10-2016

Giải tám 69
Giải bảy 040
Giải sáu 0368 - 9993 - 1966
Giải năm 5656
Giải tư 01047 - 03924 - 70211 - 78539 - 75388 - 15812 - 47073
Giải ba 60098 - 13370
Giải nhì 78228
Giải nhất 76329
Giải đặc biệt 588166
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
11 - 12 - 24 - 28 - 29 - 39 - 40 - 47 - 56 - 66[2] - 68 - 69 - 70 - 73 - 88 - 93 - 98