Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 22-07-2015

Giải tám 37
Giải bảy 481
Giải sáu 8478 - 7260 - 7739
Giải năm 6627
Giải tư 61983 - 30174 - 73570 - 36014 - 81977 - 05574 - 29657
Giải ba 22670 - 97851
Giải nhì 63769
Giải nhất 19220
Giải đặc biệt 642913
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
13 - 14 - 20 - 27 - 37 - 39 - 51 - 57 - 60 - 69 - 70[2] - 74[2] - 77 - 78 - 81 - 83

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 15-07-2015

Giải tám 47
Giải bảy 108
Giải sáu 6868 - 6624 - 9082
Giải năm 5819
Giải tư 78942 - 44412 - 37261 - 93625 - 66355 - 81976 - 73241
Giải ba 23636 - 76527
Giải nhì 57763
Giải nhất 08799
Giải đặc biệt 841658
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
08 - 12 - 19 - 24 - 25 - 27 - 36 - 41 - 42 - 47 - 55 - 58 - 61 - 63 - 68 - 76 - 82 - 99

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 08-07-2015

Giải tám 40
Giải bảy 686
Giải sáu 8352 - 5098 - 2724
Giải năm 6277
Giải tư 65523 - 43080 - 72026 - 46981 - 14224 - 01185 - 62322
Giải ba 04555 - 93001
Giải nhì 16063
Giải nhất 29807
Giải đặc biệt 147569
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 07 - 22 - 23 - 24[2] - 26 - 40 - 52 - 55 - 63 - 69 - 77 - 80 - 81 - 85 - 86 - 98

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 01-07-2015

Giải tám 89
Giải bảy 615
Giải sáu 2196 - 8220 - 4879
Giải năm 1187
Giải tư 50074 - 71482 - 28615 - 17130 - 40147 - 23581 - 66429
Giải ba 70633 - 67970
Giải nhì 32466
Giải nhất 15635
Giải đặc biệt 360392
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
15[2] - 20 - 29 - 30 - 33 - 35 - 47 - 66 - 70 - 74 - 79 - 81 - 82 - 87 - 89 - 92 - 96