Ngày mở thưởng

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 26-04-2017

Giải tám 45
Giải bảy 640
Giải sáu 9083 - 7606 - 1524
Giải năm 1604
Giải tư 25317 - 94781 - 38148 - 07047 - 10048 - 63248 - 32315
Giải ba 65878 - 56488
Giải nhì 40453
Giải nhất 48405
Giải đặc biệt 779356
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 05 - 06 - 15 - 17 - 24 - 40 - 45 - 47 - 48[3] - 53 - 56 - 78 - 81 - 83 - 88

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 19-04-2017

Giải tám 60
Giải bảy 554
Giải sáu 3957 - 2097 - 4914
Giải năm 3914
Giải tư 06842 - 70681 - 64104 - 42729 - 54042 - 52742 - 63779
Giải ba 63668 - 86238
Giải nhì 75900
Giải nhất 10090
Giải đặc biệt 017785
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 04 - 14[2] - 29 - 38 - 42[3] - 54 - 57 - 60 - 68 - 79 - 81 - 85 - 90 - 97

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 12-04-2017

Giải tám 93
Giải bảy 259
Giải sáu 0466 - 0244 - 2417
Giải năm 1518
Giải tư 87410 - 02862 - 19168 - 53707 - 45016 - 29688 - 69316
Giải ba 63479 - 18181
Giải nhì 46105
Giải nhất 20184
Giải đặc biệt 531650
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 07 - 10 - 16[2] - 17 - 18 - 44 - 50 - 59 - 62 - 66 - 68 - 79 - 81 - 84 - 88 - 93

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 05-04-2017

Giải tám 78
Giải bảy 880
Giải sáu 4480 - 3080 - 8074
Giải năm 1292
Giải tư 98082 - 24729 - 07234 - 29045 - 28334 - 26633 - 88134
Giải ba 16085 - 00292
Giải nhì 44106
Giải nhất 36294
Giải đặc biệt 569695
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 29 - 33 - 34[3] - 45 - 74 - 78 - 80[3] - 82 - 85 - 92[2] - 94 - 95

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 29-03-2017

Giải tám 09
Giải bảy 893
Giải sáu 0090 - 6001 - 8090
Giải năm 1467
Giải tư 47240 - 61726 - 02356 - 27204 - 11094 - 03010 - 21263
Giải ba 53112 - 48779
Giải nhì 90968
Giải nhất 62689
Giải đặc biệt 176291
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 04 - 09 - 10 - 12 - 26 - 40 - 56 - 63 - 67 - 68 - 79 - 89 - 90[2] - 91 - 93 - 94

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 22-03-2017

Giải tám 26
Giải bảy 682
Giải sáu 5795 - 1744 - 5116
Giải năm 1248
Giải tư 35484 - 51168 - 68579 - 61121 - 55321 - 53624 - 21839
Giải ba 05846 - 95446
Giải nhì 70698
Giải nhất 63207
Giải đặc biệt 846341
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
07 - 16 - 21[2] - 24 - 26 - 39 - 41 - 44 - 46[2] - 48 - 68 - 79 - 82 - 84 - 95 - 98

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 15-03-2017

Giải tám 35
Giải bảy 343
Giải sáu 7401 - 2159 - 4483
Giải năm 5830
Giải tư 57020 - 12774 - 74462 - 72591 - 89467 - 60880 - 96293
Giải ba 85949 - 91437
Giải nhì 29913
Giải nhất 09366
Giải đặc biệt 028529
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 13 - 20 - 29 - 30 - 35 - 37 - 43 - 49 - 59 - 62 - 66 - 67 - 74 - 80 - 83 - 91 - 93

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 08-03-2017

Giải tám 43
Giải bảy 133
Giải sáu 3050 - 6527 - 6373
Giải năm 3755
Giải tư 21957 - 40552 - 28025 - 65211 - 22574 - 88676 - 15767
Giải ba 47522 - 15027
Giải nhì 84616
Giải nhất 68316
Giải đặc biệt 650349
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
11 - 16[2] - 22 - 25 - 27[2] - 33 - 43 - 49 - 50 - 52 - 55 - 57 - 67 - 73 - 74 - 76