Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 25-02-2015

Giải tám 75
Giải bảy 792
Giải sáu 0029 - 2960 - 4776
Giải năm 3053
Giải tư 92825 - 68992 - 40614 - 25047 - 11923 - 48810 - 94456
Giải ba 10733 - 36507
Giải nhì 22104
Giải nhất 00460
Giải đặc biệt 582942
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 07 - 10 - 14 - 23 - 25 - 29 - 33 - 42 - 47 - 53 - 56 - 60[2] - 75 - 76 - 92[2]

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 18-02-2015

Giải tám 53
Giải bảy 180
Giải sáu 2467 - 7750 - 4333
Giải năm 1631
Giải tư 89200 - 33263 - 40921 - 98102 - 64089 - 06400 - 77861
Giải ba 24680 - 69828
Giải nhì 37735
Giải nhất 72045
Giải đặc biệt 576204
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00[2] - 02 - 04 - 21 - 28 - 31 - 33 - 35 - 45 - 50 - 53 - 61 - 63 - 67 - 80[2] - 89

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 11-02-2015

Giải tám 26
Giải bảy 568
Giải sáu 8397 - 4618 - 4472
Giải năm 6615
Giải tư 27660 - 23873 - 34190 - 50102 - 07084 - 15307 - 14814
Giải ba 89833 - 83028
Giải nhì 52028
Giải nhất 70467
Giải đặc biệt 513419
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 07 - 14 - 15 - 18 - 19 - 26 - 28[2] - 33 - 60 - 67 - 68 - 72 - 73 - 84 - 90 - 97

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 04-02-2015

Giải tám 42
Giải bảy 838
Giải sáu 9432 - 2134 - 2643
Giải năm 1850
Giải tư 35928 - 89622 - 00515 - 73765 - 59183 - 82455 - 32595
Giải ba 85654 - 21646
Giải nhì 34998
Giải nhất 72684
Giải đặc biệt 779235
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
15 - 22 - 28 - 32 - 34 - 35 - 38 - 42 - 43 - 46 - 50 - 54 - 55 - 65 - 83 - 84 - 95 - 98