Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 21-06-2017 - XSDN

Giải tám 67
Giải bảy 387
Giải sáu 8824 - 4448 - 7713
Giải năm 9270
Giải tư 52363 - 30548 - 96263 - 11929 - 42831 - 04104 - 67433
Giải ba 29085 - 45755
Giải nhì 73316
Giải nhất 98710
Giải đặc biệt 820386
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 10 - 13 - 16 - 24 - 29 - 31 - 33 - 48[2] - 55 - 63[2] - 67 - 70 - 85 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 14-06-2017 - XSDN

Giải tám 11
Giải bảy 069
Giải sáu 8710 - 5645 - 3848
Giải năm 7106
Giải tư 56277 - 76887 - 30989 - 60546 - 74933 - 10956 - 39833
Giải ba 65061 - 49574
Giải nhì 90178
Giải nhất 16151
Giải đặc biệt 671351
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 10 - 11 - 33[2] - 45 - 46 - 48 - 51[2] - 56 - 61 - 69 - 74 - 77 - 78 - 87 - 89

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 07-06-2017 - XSDN

Giải tám 08
Giải bảy 561
Giải sáu 8188 - 8238 - 3709
Giải năm 8615
Giải tư 07768 - 38576 - 62178 - 71425 - 37292 - 69480 - 77322
Giải ba 81464 - 82102
Giải nhì 83231
Giải nhất 78013
Giải đặc biệt 799033
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 08 - 09 - 13 - 15 - 22 - 25 - 31 - 33 - 38 - 61 - 64 - 68 - 76 - 78 - 80 - 88 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 31-05-2017 - XSDN

Giải tám 28
Giải bảy 873
Giải sáu 5825 - 6650 - 3648
Giải năm 9085
Giải tư 31517 - 61559 - 01188 - 64497 - 88270 - 80541 - 02465
Giải ba 66992 - 41927
Giải nhì 77727
Giải nhất 21076
Giải đặc biệt 499150
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
17 - 25 - 27[2] - 28 - 41 - 48 - 50[2] - 59 - 65 - 70 - 73 - 76 - 85 - 88 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 24-05-2017 - XSDN

Giải tám 77
Giải bảy 729
Giải sáu 6726 - 0227 - 9731
Giải năm 9108
Giải tư 53702 - 66344 - 90985 - 57723 - 83662 - 24220 - 85813
Giải ba 43225 - 95807
Giải nhì 64898
Giải nhất 48130
Giải đặc biệt 652148
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 07 - 08 - 13 - 20 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 44 - 48 - 62 - 77 - 85 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 17-05-2017 - XSDN

Giải tám 22
Giải bảy 942
Giải sáu 9808 - 5243 - 5706
Giải năm 3587
Giải tư 46983 - 89132 - 19864 - 64271 - 82876 - 05340 - 07665
Giải ba 31481 - 53840
Giải nhì 02385
Giải nhất 63777
Giải đặc biệt 074210
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 08 - 10 - 22 - 32 - 40[2] - 42 - 43 - 64 - 65 - 71 - 76 - 77 - 81 - 83 - 85 - 87

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 10-05-2017 - XSDN

Giải tám 03
Giải bảy 737
Giải sáu 8737 - 1505 - 7962
Giải năm 2382
Giải tư 62120 - 21085 - 92628 - 05266 - 47913 - 64061 - 87321
Giải ba 89181 - 85415
Giải nhì 39199
Giải nhất 02652
Giải đặc biệt 687524
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 05 - 13 - 15 - 20 - 21 - 24 - 28 - 37[2] - 52 - 61 - 62 - 66 - 81 - 82 - 85 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 03-05-2017 - XSDN

Giải tám 56
Giải bảy 590
Giải sáu 9115 - 6251 - 2579
Giải năm 0520
Giải tư 95279 - 20722 - 41017 - 78312 - 83131 - 03195 - 09094
Giải ba 48539 - 14253
Giải nhì 64068
Giải nhất 13544
Giải đặc biệt 645245
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
12 - 15 - 17 - 20 - 22 - 31 - 39 - 44 - 45 - 51 - 53 - 56 - 68 - 79[2] - 90 - 94 - 95