Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 13-12-2014

Giải tám 94
Giải bảy 777
Giải sáu 7435 - 4622 - 8595
Giải năm 8790
Giải tư 14130 - 44853 - 68395 - 29623 - 10438 - 01283 - 45369
Giải ba 14181 - 06627
Giải nhì 51581
Giải nhất 63661
Giải đặc biệt 809537
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
22 - 23 - 27 - 30 - 35 - 37 - 38 - 53 - 61 - 69 - 77 - 81[2] - 83 - 90 - 94 - 95[2]

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 06-12-2014

Giải tám 58
Giải bảy 584
Giải sáu 8553 - 2742 - 8719
Giải năm 7868
Giải tư 64197 - 80680 - 74961 - 10114 - 09423 - 87802 - 67671
Giải ba 65928 - 61198
Giải nhì 97061
Giải nhất 41228
Giải đặc biệt 857005
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 05 - 14 - 19 - 23 - 28[2] - 42 - 53 - 58 - 61[2] - 68 - 71 - 80 - 84 - 97 - 98

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 29-11-2014

Giải tám 36
Giải bảy 336
Giải sáu 8923 - 1826 - 7471
Giải năm 4895
Giải tư 23961 - 17132 - 66792 - 09937 - 28363 - 04954 - 33315
Giải ba 74215 - 61233
Giải nhì 46318
Giải nhất 93653
Giải đặc biệt 991756
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
15[2] - 18 - 23 - 26 - 32 - 33 - 36[2] - 37 - 53 - 54 - 56 - 61 - 63 - 71 - 92 - 95

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 22-11-2014

Giải tám 00
Giải bảy 147
Giải sáu 6850 - 1449 - 9396
Giải năm 3604
Giải tư 35646 - 64653 - 94309 - 70620 - 86005 - 04665 - 53669
Giải ba 27359 - 45511
Giải nhì 14041
Giải nhất 61594
Giải đặc biệt 333234
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 04 - 05 - 09 - 11 - 20 - 34 - 41 - 46 - 47 - 49 - 50 - 53 - 59 - 65 - 69 - 94 - 96