Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 27-08-2016

Giải tám 54
Giải bảy 053
Giải sáu 1921 - 2081 - 1386
Giải năm 5561
Giải tư 34922 - 85735 - 41269 - 25132 - 73313 - 47179 - 76069
Giải ba 18150 - 42404
Giải nhì 51875
Giải nhất 75002
Giải đặc biệt 833727
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 04 - 13 - 21 - 22 - 27 - 32 - 35 - 50 - 53 - 54 - 61 - 69[2] - 75 - 79 - 81 - 86

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 20-08-2016

Giải tám 48
Giải bảy 152
Giải sáu 0144 - 5118 - 5066
Giải năm 3692
Giải tư 94311 - 39890 - 77800 - 77810 - 69517 - 92729 - 55962
Giải ba 21662 - 52035
Giải nhì 81259
Giải nhất 39909
Giải đặc biệt 475896
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 09 - 10 - 11 - 17 - 18 - 29 - 35 - 44 - 48 - 52 - 59 - 62[2] - 66 - 90 - 92 - 96

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 13-08-2016

Giải tám 45
Giải bảy 416
Giải sáu 8163 - 2062 - 4130
Giải năm 6553
Giải tư 77372 - 56394 - 72903 - 89362 - 48528 - 85143 - 70366
Giải ba 18406 - 88203
Giải nhì 71409
Giải nhất 05021
Giải đặc biệt 306362
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03[2] - 06 - 09 - 16 - 21 - 28 - 30 - 43 - 45 - 53 - 62[3] - 63 - 66 - 72 - 94

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 06-08-2016

Giải tám 80
Giải bảy 393
Giải sáu 8371 - 0076 - 4610
Giải năm 9424
Giải tư 51851 - 39694 - 18023 - 97977 - 60417 - 10154 - 98480
Giải ba 33997 - 05152
Giải nhì 79005
Giải nhất 29386
Giải đặc biệt 181556
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
05 - 10 - 17 - 23 - 24 - 51 - 52 - 54 - 56 - 71 - 76 - 77 - 80[2] - 86 - 93 - 94 - 97

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 30-07-2016

Giải tám 58
Giải bảy 290
Giải sáu 5250 - 3322 - 8353
Giải năm 5739
Giải tư 84277 - 66187 - 53450 - 89958 - 40374 - 00756 - 61292
Giải ba 52025 - 85472
Giải nhì 43595
Giải nhất 35091
Giải đặc biệt 436215
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
15 - 22 - 25 - 39 - 50[2] - 53 - 56 - 58[2] - 72 - 74 - 77 - 87 - 90 - 91 - 92 - 95

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 23-07-2016

Giải tám 05
Giải bảy 951
Giải sáu 1070 - 0301 - 5205
Giải năm 8823
Giải tư 52539 - 21393 - 12379 - 94933 - 89458 - 33814 - 75350
Giải ba 21289 - 94386
Giải nhì 31308
Giải nhất 76611
Giải đặc biệt 048901
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01[2] - 05[2] - 08 - 11 - 14 - 23 - 33 - 39 - 50 - 51 - 58 - 70 - 79 - 86 - 89 - 93

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 16-07-2016

Giải tám 52
Giải bảy 039
Giải sáu 2071 - 3469 - 3933
Giải năm 3534
Giải tư 22827 - 17230 - 11974 - 17440 - 06112 - 15247 - 33574
Giải ba 30988 - 20122
Giải nhì 06191
Giải nhất 58360
Giải đặc biệt 269314
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
12 - 14 - 22 - 27 - 30 - 33 - 34 - 39 - 40 - 47 - 52 - 60 - 69 - 71 - 74[2] - 88 - 91

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 09-07-2016

Giải tám 64
Giải bảy 588
Giải sáu 3653 - 0086 - 9538
Giải năm 8067
Giải tư 12358 - 36926 - 53338 - 97212 - 98565 - 09762 - 27625
Giải ba 29993 - 09264
Giải nhì 86054
Giải nhất 44228
Giải đặc biệt 664197
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
12 - 25 - 26 - 28 - 38[2] - 53 - 54 - 58 - 62 - 64[2] - 65 - 67 - 86 - 88 - 93 - 97