Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 54
Giải bảy 238
Giải sáu 3939 - 6927 - 1138
Giải năm 6058
Giải tư 57387 - 24570 - 36784 - 86097 - 51290 - 16748 - 28998
Giải ba 38115 - 49282
Giải nhì 83579
Giải nhất 59852
Giải đặc biệt 088088
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
15 - 27 - 38[2] - 39 - 48 - 52 - 54 - 58 - 70 - 79 - 82 - 84 - 87 - 88 - 90 - 97 - 98

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 18-03-2017

Giải tám 25
Giải bảy 878
Giải sáu 7745 - 5748 - 0133
Giải năm 6362
Giải tư 52864 - 90509 - 27669 - 27381 - 77281 - 00219 - 46180
Giải ba 90005 - 25503
Giải nhì 14808
Giải nhất 14341
Giải đặc biệt 775470
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 05 - 08 - 09 - 19 - 25 - 33 - 41 - 45 - 48 - 62 - 64 - 69 - 70 - 78 - 80 - 81[2]

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 11-03-2017

Giải tám 49
Giải bảy 629
Giải sáu 0079 - 1738 - 9682
Giải năm 2586
Giải tư 53981 - 65189 - 32722 - 07836 - 73296 - 11918 - 35723
Giải ba 13373 - 94522
Giải nhì 97393
Giải nhất 57734
Giải đặc biệt 061013
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
13 - 18 - 22[2] - 23 - 29 - 34 - 36 - 38 - 49 - 73 - 79 - 81 - 82 - 86 - 89 - 93 - 96

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 04-03-2017

Giải tám 41
Giải bảy 171
Giải sáu 1916 - 9639 - 7413
Giải năm 4972
Giải tư 26424 - 16348 - 41414 - 61400 - 05429 - 29043 - 80437
Giải ba 16182 - 05201
Giải nhì 60119
Giải nhất 50935
Giải đặc biệt 597797
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 01 - 13 - 14 - 16 - 19 - 24 - 29 - 35 - 37 - 39 - 41 - 43 - 48 - 71 - 72 - 82 - 97

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 25-02-2017

Giải tám 96
Giải bảy 427
Giải sáu 1012 - 2465 - 3349
Giải năm 3581
Giải tư 58330 - 56783 - 32043 - 12701 - 65769 - 57895 - 19147
Giải ba 72133 - 39575
Giải nhì 34224
Giải nhất 62292
Giải đặc biệt 071787
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 12 - 24 - 27 - 30 - 33 - 43 - 47 - 49 - 65 - 69 - 75 - 81 - 83 - 87 - 92 - 95 - 96

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 18
Giải bảy 795
Giải sáu 6743 - 1966 - 0489
Giải năm 4378
Giải tư 94932 - 50667 - 91808 - 06048 - 10420 - 79256 - 11066
Giải ba 90111 - 41484
Giải nhì 49609
Giải nhất 31695
Giải đặc biệt 981108
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
08[2] - 09 - 11 - 18 - 20 - 32 - 43 - 48 - 56 - 66[2] - 67 - 78 - 84 - 89 - 95[2]

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 11-02-2017

Giải tám 80
Giải bảy 996
Giải sáu 4792 - 7208 - 3101
Giải năm 4809
Giải tư 12565 - 38030 - 72207 - 77516 - 05649 - 20522 - 39212
Giải ba 68818 - 09455
Giải nhì 82036
Giải nhất 82302
Giải đặc biệt 176200
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 01 - 02 - 07 - 08 - 09 - 12 - 16 - 18 - 22 - 30 - 36 - 49 - 55 - 65 - 80 - 92 - 96

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 04-02-2017

Giải tám 62
Giải bảy 182
Giải sáu 6350 - 2183 - 9865
Giải năm 4505
Giải tư 24745 - 70804 - 26754 - 53218 - 28970 - 44044 - 86552
Giải ba 39910 - 64160
Giải nhì 57455
Giải nhất 87827
Giải đặc biệt 960014
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 05 - 10 - 14 - 18 - 27 - 44 - 45 - 50 - 52 - 54 - 55 - 60 - 62 - 65 - 70 - 82 - 83