Ngày mở thưởng

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 22-04-2017

Giải tám 60
Giải bảy 265
Giải sáu 6381 - 5598 - 3656
Giải năm 0673
Giải tư 54767 - 00217 - 69448 - 88961 - 73664 - 75542 - 05103
Giải ba 95407 - 02426
Giải nhì 25479
Giải nhất 45456
Giải đặc biệt 072447
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 07 - 17 - 26 - 42 - 47 - 48 - 56[2] - 60 - 61 - 64 - 65 - 67 - 73 - 79 - 81 - 98

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 15-04-2017

Giải tám 70
Giải bảy 508
Giải sáu 8679 - 6312 - 7518
Giải năm 0859
Giải tư 13685 - 54853 - 72871 - 84638 - 48177 - 93528 - 04703
Giải ba 50974 - 17426
Giải nhì 08233
Giải nhất 81249
Giải đặc biệt 404682
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 08 - 12 - 18 - 26 - 28 - 33 - 38 - 49 - 53 - 59 - 70 - 71 - 74 - 77 - 79 - 82 - 85

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 08-04-2017

Giải tám 72
Giải bảy 270
Giải sáu 1714 - 7734 - 5599
Giải năm 6010
Giải tư 63187 - 32128 - 91756 - 68733 - 99114 - 02688 - 13097
Giải ba 54892 - 03040
Giải nhì 25092
Giải nhất 88368
Giải đặc biệt 433954
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
10 - 14[2] - 28 - 33 - 34 - 40 - 54 - 56 - 68 - 70 - 72 - 87 - 88 - 92[2] - 97 - 99

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 01-04-2017

Giải tám 04
Giải bảy 213
Giải sáu 6187 - 1067 - 9463
Giải năm 4337
Giải tư 44476 - 65375 - 77046 - 36325 - 94694 - 14815 - 60198
Giải ba 09377 - 70232
Giải nhì 01718
Giải nhất 12284
Giải đặc biệt 273520
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 13 - 15 - 18 - 20 - 25 - 32 - 37 - 46 - 63 - 67 - 75 - 76 - 77 - 84 - 87 - 94 - 98

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 54
Giải bảy 238
Giải sáu 3939 - 6927 - 1138
Giải năm 6058
Giải tư 57387 - 24570 - 36784 - 86097 - 51290 - 16748 - 28998
Giải ba 38115 - 49282
Giải nhì 83579
Giải nhất 59852
Giải đặc biệt 088088
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
15 - 27 - 38[2] - 39 - 48 - 52 - 54 - 58 - 70 - 79 - 82 - 84 - 87 - 88 - 90 - 97 - 98

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 18-03-2017

Giải tám 25
Giải bảy 878
Giải sáu 7745 - 5748 - 0133
Giải năm 6362
Giải tư 52864 - 90509 - 27669 - 27381 - 77281 - 00219 - 46180
Giải ba 90005 - 25503
Giải nhì 14808
Giải nhất 14341
Giải đặc biệt 775470
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 05 - 08 - 09 - 19 - 25 - 33 - 41 - 45 - 48 - 62 - 64 - 69 - 70 - 78 - 80 - 81[2]

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 11-03-2017

Giải tám 49
Giải bảy 629
Giải sáu 0079 - 1738 - 9682
Giải năm 2586
Giải tư 53981 - 65189 - 32722 - 07836 - 73296 - 11918 - 35723
Giải ba 13373 - 94522
Giải nhì 97393
Giải nhất 57734
Giải đặc biệt 061013
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
13 - 18 - 22[2] - 23 - 29 - 34 - 36 - 38 - 49 - 73 - 79 - 81 - 82 - 86 - 89 - 93 - 96

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 04-03-2017

Giải tám 41
Giải bảy 171
Giải sáu 1916 - 9639 - 7413
Giải năm 4972
Giải tư 26424 - 16348 - 41414 - 61400 - 05429 - 29043 - 80437
Giải ba 16182 - 05201
Giải nhì 60119
Giải nhất 50935
Giải đặc biệt 597797
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 01 - 13 - 14 - 16 - 19 - 24 - 29 - 35 - 37 - 39 - 41 - 43 - 48 - 71 - 72 - 82 - 97