Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 23-07-2016

Giải tám 05
Giải bảy 951
Giải sáu 1070 - 0301 - 5205
Giải năm 8823
Giải tư 52539 - 21393 - 12379 - 94933 - 89458 - 33814 - 75350
Giải ba 21289 - 94386
Giải nhì 31308
Giải nhất 76611
Giải đặc biệt 048901
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01[2] - 05[2] - 08 - 11 - 14 - 23 - 33 - 39 - 50 - 51 - 58 - 70 - 79 - 86 - 89 - 93

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 16-07-2016

Giải tám 52
Giải bảy 039
Giải sáu 2071 - 3469 - 3933
Giải năm 3534
Giải tư 22827 - 17230 - 11974 - 17440 - 06112 - 15247 - 33574
Giải ba 30988 - 20122
Giải nhì 06191
Giải nhất 58360
Giải đặc biệt 269314
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
12 - 14 - 22 - 27 - 30 - 33 - 34 - 39 - 40 - 47 - 52 - 60 - 69 - 71 - 74[2] - 88 - 91

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 09-07-2016

Giải tám 64
Giải bảy 588
Giải sáu 3653 - 0086 - 9538
Giải năm 8067
Giải tư 12358 - 36926 - 53338 - 97212 - 98565 - 09762 - 27625
Giải ba 29993 - 09264
Giải nhì 86054
Giải nhất 44228
Giải đặc biệt 664197
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
12 - 25 - 26 - 28 - 38[2] - 53 - 54 - 58 - 62 - 64[2] - 65 - 67 - 86 - 88 - 93 - 97

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 02-07-2016

Giải tám 11
Giải bảy 039
Giải sáu 6370 - 0863 - 8391
Giải năm 7938
Giải tư 65313 - 51535 - 17355 - 76218 - 32554 - 74710 - 33043
Giải ba 54386 - 59040
Giải nhì 01994
Giải nhất 64736
Giải đặc biệt 477009
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
09 - 10 - 11 - 13 - 18 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 43 - 54 - 55 - 63 - 70 - 86 - 91 - 94

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 25-06-2016

Giải tám 43
Giải bảy 091
Giải sáu 0728 - 4688 - 7820
Giải năm 1827
Giải tư 89400 - 96325 - 44393 - 65517 - 92263 - 17639 - 99250
Giải ba 87883 - 38200
Giải nhì 58693
Giải nhất 29744
Giải đặc biệt 294083
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00[2] - 17 - 20 - 25 - 27 - 28 - 39 - 43 - 44 - 50 - 63 - 83[2] - 88 - 91 - 93[2]

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 18-06-2016

Giải tám 19
Giải bảy 846
Giải sáu 1189 - 5834 - 4621
Giải năm 0006
Giải tư 61154 - 46079 - 16733 - 45221 - 32118 - 42048 - 79437
Giải ba 80732 - 89729
Giải nhì 83657
Giải nhất 05476
Giải đặc biệt 578003
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 06 - 18 - 19 - 21[2] - 29 - 32 - 33 - 34 - 37 - 46 - 48 - 54 - 57 - 76 - 79 - 89

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 11-06-2016

Giải tám 96
Giải bảy 327
Giải sáu 4197 - 5113 - 1093
Giải năm 3930
Giải tư 99450 - 59775 - 57266 - 77046 - 46858 - 00095 - 89993
Giải ba 89163 - 58425
Giải nhì 15565
Giải nhất 10135
Giải đặc biệt 108469
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
13 - 25 - 27 - 30 - 35 - 46 - 50 - 58 - 63 - 65 - 66 - 69 - 75 - 93[2] - 95 - 96 - 97

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 04-06-2016

Giải tám 34
Giải bảy 098
Giải sáu 9163 - 5375 - 7618
Giải năm 4286
Giải tư 88043 - 10167 - 47327 - 43363 - 96065 - 14940 - 89604
Giải ba 91500 - 08691
Giải nhì 18961
Giải nhất 55759
Giải đặc biệt 699352
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 04 - 18 - 27 - 34 - 40 - 43 - 52 - 59 - 61 - 63[2] - 65 - 67 - 75 - 86 - 91 - 98