Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 03-12-2016

Giải tám 31
Giải bảy 146
Giải sáu 9837 - 5653 - 5492
Giải năm 7761
Giải tư 24164 - 82370 - 12855 - 99399 - 94552 - 26785 - 28998
Giải ba 62104 - 03712
Giải nhì 98372
Giải nhất 87713
Giải đặc biệt 985142
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 12 - 13 - 31 - 37 - 42 - 46 - 52 - 53 - 55 - 61 - 64 - 70 - 72 - 85 - 92 - 98 - 99

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 26-11-2016

Giải tám 72
Giải bảy 397
Giải sáu 3925 - 2288 - 2209
Giải năm 3271
Giải tư 02029 - 77201 - 32773 - 53329 - 48871 - 42770 - 25501
Giải ba 88618 - 13538
Giải nhì 38485
Giải nhất 10309
Giải đặc biệt 748755
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01[2] - 09[2] - 18 - 25 - 29[2] - 38 - 55 - 70 - 71[2] - 72 - 73 - 85 - 88 - 97

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 19-11-2016

Giải tám 70
Giải bảy 606
Giải sáu 2905 - 3649 - 2039
Giải năm 4906
Giải tư 70703 - 13976 - 55608 - 54968 - 72207 - 20408 - 44464
Giải ba 49271 - 50172
Giải nhì 34095
Giải nhất 54383
Giải đặc biệt 782139
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 05 - 06[2] - 07 - 08[2] - 39[2] - 49 - 64 - 68 - 70 - 71 - 72 - 76 - 83 - 95

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 12-11-2016

Giải tám 71
Giải bảy 261
Giải sáu 6523 - 7496 - 1022
Giải năm 5379
Giải tư 34620 - 99031 - 21609 - 35851 - 42527 - 94010 - 98150
Giải ba 62363 - 15576
Giải nhì 38196
Giải nhất 33961
Giải đặc biệt 661692
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
09 - 10 - 20 - 22 - 23 - 27 - 31 - 50 - 51 - 61[2] - 63 - 71 - 76 - 79 - 92 - 96[2]

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 05-11-2016

Giải tám 04
Giải bảy 291
Giải sáu 1454 - 4975 - 2470
Giải năm 2787
Giải tư 29390 - 12951 - 91200 - 57249 - 08450 - 66099 - 88402
Giải ba 95707 - 50324
Giải nhì 91707
Giải nhất 06573
Giải đặc biệt 080521
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 02 - 04 - 07[2] - 21 - 24 - 49 - 50 - 51 - 54 - 70 - 73 - 75 - 87 - 90 - 91 - 99

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 29-10-2016

Giải tám 94
Giải bảy 178
Giải sáu 5902 - 7324 - 6109
Giải năm 1214
Giải tư 18350 - 77569 - 19979 - 84526 - 34804 - 12204 - 97986
Giải ba 84208 - 57994
Giải nhì 97327
Giải nhất 94053
Giải đặc biệt 247762
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 04[2] - 08 - 09 - 14 - 24 - 26 - 27 - 50 - 53 - 62 - 69 - 78 - 79 - 86 - 94[2]

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 22-10-2016

Giải tám 46
Giải bảy 979
Giải sáu 7750 - 9543 - 3130
Giải năm 7176
Giải tư 32241 - 29960 - 52972 - 43246 - 91732 - 83380 - 71601
Giải ba 04963 - 56120
Giải nhì 26766
Giải nhất 34176
Giải đặc biệt 243910
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 10 - 20 - 30 - 32 - 41 - 43 - 46[2] - 50 - 60 - 63 - 66 - 72 - 76[2] - 79 - 80

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 15-10-2016

Giải tám 85
Giải bảy 437
Giải sáu 6843 - 7351 - 8012
Giải năm 6940
Giải tư 29580 - 46666 - 21060 - 63599 - 87715 - 15710 - 80413
Giải ba 65845 - 02946
Giải nhì 14442
Giải nhất 18428
Giải đặc biệt 511665
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
10 - 12 - 13 - 15 - 28 - 37 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 51 - 60 - 65 - 66 - 80 - 85 - 99