Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 06-02-2016

Giải tám 67
Giải bảy 559
Giải sáu 8222 - 6098 - 9984
Giải năm 2812
Giải tư 84025 - 63369 - 11251 - 80709 - 40174 - 36012 - 99552
Giải ba 48113 - 98005
Giải nhì 53175
Giải nhất 94031
Giải đặc biệt 659308
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
05 - 08 - 09 - 12[2] - 13 - 22 - 25 - 31 - 51 - 52 - 59 - 67 - 69 - 74 - 75 - 84 - 98

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 06-02-2016

Giải tám 67
Giải bảy 559
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
59 - 67

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 30-01-2016

Giải tám 40
Giải bảy 462
Giải sáu 5289 - 1497 - 7657
Giải năm 2487
Giải tư 09519 - 01476 - 89602 - 70593 - 57160 - 66403 - 15545
Giải ba 07182 - 96532
Giải nhì 39514
Giải nhất 64934
Giải đặc biệt 141377
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 03 - 14 - 19 - 32 - 34 - 40 - 45 - 57 - 60 - 62 - 76 - 77 - 82 - 87 - 89 - 93 - 97

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 30-01-2016

Giải tám 40
Giải bảy 462
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
40 - 62