Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 25-06-2016

Giải tám 43
Giải bảy 091
Giải sáu 0728 - 4688 - 7820
Giải năm 1827
Giải tư 89400 - 96325 - 44393 - 65517 - 92263 - 17639 - 99250
Giải ba 87883 - 38200
Giải nhì 58693
Giải nhất 29744
Giải đặc biệt 294083
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00[2] - 17 - 20 - 25 - 27 - 28 - 39 - 43 - 44 - 50 - 63 - 83[2] - 88 - 91 - 93[2]

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 18-06-2016

Giải tám 19
Giải bảy 846
Giải sáu 1189 - 5834 - 4621
Giải năm 0006
Giải tư 61154 - 46079 - 16733 - 45221 - 32118 - 42048 - 79437
Giải ba 80732 - 89729
Giải nhì 83657
Giải nhất 05476
Giải đặc biệt 578003
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 06 - 18 - 19 - 21[2] - 29 - 32 - 33 - 34 - 37 - 46 - 48 - 54 - 57 - 76 - 79 - 89

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 11-06-2016

Giải tám 96
Giải bảy 327
Giải sáu 4197 - 5113 - 1093
Giải năm 3930
Giải tư 99450 - 59775 - 57266 - 77046 - 46858 - 00095 - 89993
Giải ba 89163 - 58425
Giải nhì 15565
Giải nhất 10135
Giải đặc biệt 108469
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
13 - 25 - 27 - 30 - 35 - 46 - 50 - 58 - 63 - 65 - 66 - 69 - 75 - 93[2] - 95 - 96 - 97

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 04-06-2016

Giải tám 34
Giải bảy 098
Giải sáu 9163 - 5375 - 7618
Giải năm 4286
Giải tư 88043 - 10167 - 47327 - 43363 - 96065 - 14940 - 89604
Giải ba 91500 - 08691
Giải nhì 18961
Giải nhất 55759
Giải đặc biệt 699352
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 04 - 18 - 27 - 34 - 40 - 43 - 52 - 59 - 61 - 63[2] - 65 - 67 - 75 - 86 - 91 - 98

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 28-05-2016

Giải tám 81
Giải bảy 539
Giải sáu 9966 - 7657 - 1644
Giải năm 5626
Giải tư 70520 - 16998 - 27783 - 14477 - 43047 - 24627 - 22292
Giải ba 02223 - 12894
Giải nhì 09605
Giải nhất 70851
Giải đặc biệt 954505
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
05[2] - 20 - 23 - 26 - 27 - 39 - 44 - 47 - 51 - 57 - 66 - 77 - 81 - 83 - 92 - 94 - 98

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 21-05-2016

Giải tám 28
Giải bảy 498
Giải sáu 5984 - 5480 - 2883
Giải năm 0081
Giải tư 18107 - 74377 - 81502 - 15702 - 18600 - 41503 - 36889
Giải ba 13882 - 31916
Giải nhì 70188
Giải nhất 20172
Giải đặc biệt 794332
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 02[2] - 03 - 07 - 16 - 28 - 32 - 72 - 77 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 88 - 89 - 98

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 14-05-2016

Giải tám 45
Giải bảy 602
Giải sáu 9960 - 8324 - 1293
Giải năm 1517
Giải tư 69258 - 94038 - 20623 - 55902 - 30653 - 90128 - 37527
Giải ba 93633 - 75315
Giải nhì 59324
Giải nhất 54246
Giải đặc biệt 410600
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 02[2] - 15 - 17 - 23 - 24[2] - 27 - 28 - 33 - 38 - 45 - 46 - 53 - 58 - 60 - 93

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 07-05-2016

Giải tám 15
Giải bảy 599
Giải sáu 2146 - 5935 - 7417
Giải năm 4032
Giải tư 16525 - 94675 - 92230 - 02343 - 84193 - 67867 - 38912
Giải ba 36361 - 06719
Giải nhì 70281
Giải nhất 58802
Giải đặc biệt 389755
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 12 - 15 - 17 - 19 - 25 - 30 - 32 - 35 - 43 - 46 - 55 - 61 - 67 - 75 - 81 - 93 - 99