Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 24-06-2017 - XSHG

Giải tám 41
Giải bảy 812
Giải sáu 4864 - 7436 - 0120
Giải năm 8370
Giải tư 54405 - 11980 - 04830 - 49948 - 95347 - 71090 - 71215
Giải ba 97166 - 58308
Giải nhì 51426
Giải nhất 80315
Giải đặc biệt 212130
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
05 - 08 - 12 - 15[2] - 20 - 26 - 30[2] - 36 - 41 - 47 - 48 - 64 - 66 - 70 - 80 - 90

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 17-06-2017 - XSHG

Giải tám 52
Giải bảy 424
Giải sáu 5217 - 2872 - 3050
Giải năm 7926
Giải tư 70027 - 59126 - 70846 - 47280 - 68345 - 98191 - 97412
Giải ba 21120 - 72205
Giải nhì 04961
Giải nhất 89758
Giải đặc biệt 500509
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
05 - 09 - 12 - 17 - 20 - 24 - 26[2] - 27 - 45 - 46 - 50 - 52 - 58 - 61 - 72 - 80 - 91

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 10-06-2017 - XSHG

Giải tám 61
Giải bảy 585
Giải sáu 8401 - 8493 - 6501
Giải năm 0996
Giải tư 67255 - 03484 - 61002 - 94241 - 95496 - 82902 - 06345
Giải ba 16654 - 04656
Giải nhì 65615
Giải nhất 05244
Giải đặc biệt 477611
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01[2] - 02[2] - 11 - 15 - 41 - 44 - 45 - 54 - 55 - 56 - 61 - 84 - 85 - 93 - 96[2]

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 03-06-2017 - XSHG

Giải tám 79
Giải bảy 493
Giải sáu 5798 - 6462 - 1939
Giải năm 9549
Giải tư 98618 - 84226 - 26629 - 73879 - 25309 - 31442 - 61451
Giải ba 71164 - 66767
Giải nhì 16398
Giải nhất 65948
Giải đặc biệt 358442
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
09 - 18 - 26 - 29 - 39 - 42[2] - 48 - 49 - 51 - 62 - 64 - 67 - 79[2] - 93 - 98[2]

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 27-05-2017 - XSHG

Giải tám 54
Giải bảy 432
Giải sáu 1603 - 3810 - 4893
Giải năm 4147
Giải tư 90517 - 36348 - 46118 - 17734 - 83730 - 45138 - 13267
Giải ba 95238 - 99549
Giải nhì 61379
Giải nhất 66818
Giải đặc biệt 575776
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 10 - 17 - 18[2] - 30 - 32 - 34 - 38[2] - 47 - 48 - 49 - 54 - 67 - 76 - 79 - 93

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 20-05-2017 - XSHG

Giải tám 42
Giải bảy 424
Giải sáu 7511 - 8274 - 4248
Giải năm 6523
Giải tư 58149 - 23214 - 84797 - 82843 - 97634 - 49768 - 84051
Giải ba 81406 - 51949
Giải nhì 04956
Giải nhất 49163
Giải đặc biệt 398981
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
06 - 11 - 14 - 23 - 24 - 34 - 42 - 43 - 48 - 49[2] - 51 - 56 - 63 - 68 - 74 - 81 - 97

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 13-05-2017 - XSHG

Giải tám 53
Giải bảy 812
Giải sáu 0412 - 8267 - 5388
Giải năm 1193
Giải tư 88893 - 21896 - 03760 - 78622 - 57277 - 03093 - 92364
Giải ba 54808 - 98176
Giải nhì 64322
Giải nhất 18608
Giải đặc biệt 984771
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
08[2] - 12[2] - 22[2] - 53 - 60 - 64 - 67 - 71 - 76 - 77 - 88 - 93[3] - 96

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 06-05-2017 - XSHG

Giải tám 82
Giải bảy 366
Giải sáu 6677 - 3665 - 8695
Giải năm 0889
Giải tư 50481 - 03934 - 05104 - 16250 - 63375 - 88647 - 60820
Giải ba 42859 - 34698
Giải nhì 94408
Giải nhất 30089
Giải đặc biệt 543776
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 08 - 20 - 34 - 47 - 50 - 59 - 65 - 66 - 75 - 76 - 77 - 81 - 82 - 89[2] - 95 - 98