Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 22-10-2016

Giải tám 46
Giải bảy 979
Giải sáu 7750 - 9543 - 3130
Giải năm 7176
Giải tư 32241 - 29960 - 52972 - 43246 - 91732 - 83380 - 71601
Giải ba 04963 - 56120
Giải nhì 26766
Giải nhất 34176
Giải đặc biệt 243910
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 10 - 20 - 30 - 32 - 41 - 43 - 46[2] - 50 - 60 - 63 - 66 - 72 - 76[2] - 79 - 80

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 15-10-2016

Giải tám 85
Giải bảy 437
Giải sáu 6843 - 7351 - 8012
Giải năm 6940
Giải tư 29580 - 46666 - 21060 - 63599 - 87715 - 15710 - 80413
Giải ba 65845 - 02946
Giải nhì 14442
Giải nhất 18428
Giải đặc biệt 511665
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
10 - 12 - 13 - 15 - 28 - 37 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 51 - 60 - 65 - 66 - 80 - 85 - 99

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 08-10-2016

Giải tám 21
Giải bảy 653
Giải sáu 2619 - 3088 - 5819
Giải năm 1773
Giải tư 77678 - 94102 - 97945 - 80811 - 70066 - 12661 - 39177
Giải ba 90885 - 96613
Giải nhì 68606
Giải nhất 82765
Giải đặc biệt 263561
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 06 - 11 - 13 - 19[2] - 21 - 45 - 53 - 61[2] - 65 - 66 - 73 - 77 - 78 - 85 - 88

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 01-10-2016

Giải tám 26
Giải bảy 708
Giải sáu 5256 - 9643 - 9930
Giải năm 1112
Giải tư 31991 - 91287 - 75307 - 53061 - 99053 - 81375 - 85208
Giải ba 41917 - 16421
Giải nhì 39367
Giải nhất 56899
Giải đặc biệt 182797
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
07 - 08[2] - 12 - 17 - 21 - 26 - 30 - 43 - 53 - 56 - 61 - 67 - 75 - 87 - 91 - 97 - 99

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 24-09-2016

Giải tám 33
Giải bảy 029
Giải sáu 6716 - 3877 - 2257
Giải năm 0786
Giải tư 66037 - 79520 - 16876 - 47216 - 31274 - 14562 - 76737
Giải ba 30431 - 13621
Giải nhì 60684
Giải nhất 07856
Giải đặc biệt 636753
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
16[2] - 20 - 21 - 29 - 31 - 33 - 37[2] - 53 - 56 - 57 - 62 - 74 - 76 - 77 - 84 - 86

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 17-09-2016

Giải tám 65
Giải bảy 639
Giải sáu 8210 - 5716 - 7314
Giải năm 1881
Giải tư 94391 - 44988 - 39390 - 57658 - 45619 - 31186 - 81917
Giải ba 33355 - 61477
Giải nhì 31585
Giải nhất 41431
Giải đặc biệt 142483
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
10 - 14 - 16 - 17 - 19 - 31 - 39 - 55 - 58 - 65 - 77 - 81 - 83 - 85 - 86 - 88 - 90 - 91

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 10-09-2016

Giải tám 72
Giải bảy 824
Giải sáu 7670 - 5527 - 9785
Giải năm 2882
Giải tư 08700 - 61414 - 93448 - 78658 - 17539 - 39752 - 33977
Giải ba 63821 - 25291
Giải nhì 02629
Giải nhất 26835
Giải đặc biệt 345237
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 14 - 21 - 24 - 27 - 29 - 35 - 37 - 39 - 48 - 52 - 58 - 70 - 72 - 77 - 82 - 85 - 91

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 03-09-2016

Giải tám 28
Giải bảy 396
Giải sáu 0813 - 4443 - 1915
Giải năm 4599
Giải tư 43866 - 26735 - 37835 - 67735 - 88078 - 03503 - 33207
Giải ba 17734 - 35816
Giải nhì 61145
Giải nhất 00828
Giải đặc biệt 456311
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 07 - 11 - 13 - 15 - 16 - 28[2] - 34 - 35[3] - 43 - 45 - 66 - 78 - 96 - 99