Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 18
Giải bảy 795
Giải sáu 6743 - 1966 - 0489
Giải năm 4378
Giải tư 94932 - 50667 - 91808 - 06048 - 10420 - 79256 - 11066
Giải ba 90111 - 41484
Giải nhì 49609
Giải nhất 31695
Giải đặc biệt 981108
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
08[2] - 09 - 11 - 18 - 20 - 32 - 43 - 48 - 56 - 66[2] - 67 - 78 - 84 - 89 - 95[2]

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 11-02-2017

Giải tám 80
Giải bảy 996
Giải sáu 4792 - 7208 - 3101
Giải năm 4809
Giải tư 12565 - 38030 - 72207 - 77516 - 05649 - 20522 - 39212
Giải ba 68818 - 09455
Giải nhì 82036
Giải nhất 82302
Giải đặc biệt 176200
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 01 - 02 - 07 - 08 - 09 - 12 - 16 - 18 - 22 - 30 - 36 - 49 - 55 - 65 - 80 - 92 - 96

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 04-02-2017

Giải tám 62
Giải bảy 182
Giải sáu 6350 - 2183 - 9865
Giải năm 4505
Giải tư 24745 - 70804 - 26754 - 53218 - 28970 - 44044 - 86552
Giải ba 39910 - 64160
Giải nhì 57455
Giải nhất 87827
Giải đặc biệt 960014
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 05 - 10 - 14 - 18 - 27 - 44 - 45 - 50 - 52 - 54 - 55 - 60 - 62 - 65 - 70 - 82 - 83

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 28-01-2017

Giải tám 81
Giải bảy 113
Giải sáu 7869 - 4995 - 9392
Giải năm 7760
Giải tư 55953 - 05374 - 37383 - 35456 - 85533 - 61730 - 00725
Giải ba 72818 - 62085
Giải nhì 12636
Giải nhất 62162
Giải đặc biệt 730052
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
13 - 18 - 25 - 30 - 33 - 36 - 52 - 53 - 56 - 60 - 62 - 69 - 74 - 81 - 83 - 85 - 92 - 95

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 21-01-2017

Giải tám 98
Giải bảy 149
Giải sáu 7609 - 9282 - 1101
Giải năm 9875
Giải tư 29271 - 89768 - 97432 - 22918 - 40770 - 29570 - 66795
Giải ba 51224 - 97451
Giải nhì 56077
Giải nhất 68453
Giải đặc biệt 460232
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 09 - 18 - 24 - 32[2] - 49 - 51 - 53 - 68 - 70[2] - 71 - 75 - 77 - 82 - 95 - 98

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 14-01-2017

Giải tám 17
Giải bảy 303
Giải sáu 5841 - 7580 - 7032
Giải năm 0240
Giải tư 13635 - 96391 - 16606 - 32631 - 68118 - 32801 - 76408
Giải ba 72788 - 28821
Giải nhì 01864
Giải nhất 18985
Giải đặc biệt 691128
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 03 - 06 - 08 - 17 - 18 - 21 - 28 - 31 - 32 - 35 - 40 - 41 - 64 - 80 - 85 - 88 - 91

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 07-01-2017

Giải tám 23
Giải bảy 738
Giải sáu 0418 - 0262 - 7143
Giải năm 6493
Giải tư 82383 - 48562 - 61946 - 86802 - 68634 - 52471 - 68602
Giải ba 82181 - 35594
Giải nhì 94629
Giải nhất 85801
Giải đặc biệt 067719
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 02[2] - 18 - 19 - 23 - 29 - 34 - 38 - 43 - 46 - 62[2] - 71 - 81 - 83 - 93 - 94

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 31-12-2016

Giải tám 15
Giải bảy 069
Giải sáu 8228 - 3991 - 8432
Giải năm 7631
Giải tư 17859 - 02285 - 53053 - 26226 - 82749 - 87984 - 30033
Giải ba 21823 - 25084
Giải nhì 29345
Giải nhất 97177
Giải đặc biệt 331378
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
15 - 23 - 26 - 28 - 31 - 32 - 33 - 45 - 49 - 53 - 59 - 69 - 77 - 78 - 84[2] - 85 - 91