Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 24-09-2016

Giải tám 33
Giải bảy 029
Giải sáu 6716 - 3877 - 2257
Giải năm 0786
Giải tư 66037 - 79520 - 16876 - 47216 - 31274 - 14562 - 76737
Giải ba 30431 - 13621
Giải nhì 60684
Giải nhất 07856
Giải đặc biệt 636753
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
16[2] - 20 - 21 - 29 - 31 - 33 - 37[2] - 53 - 56 - 57 - 62 - 74 - 76 - 77 - 84 - 86

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 17-09-2016

Giải tám 65
Giải bảy 639
Giải sáu 8210 - 5716 - 7314
Giải năm 1881
Giải tư 94391 - 44988 - 39390 - 57658 - 45619 - 31186 - 81917
Giải ba 33355 - 61477
Giải nhì 31585
Giải nhất 41431
Giải đặc biệt 142483
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
10 - 14 - 16 - 17 - 19 - 31 - 39 - 55 - 58 - 65 - 77 - 81 - 83 - 85 - 86 - 88 - 90 - 91

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 10-09-2016

Giải tám 72
Giải bảy 824
Giải sáu 7670 - 5527 - 9785
Giải năm 2882
Giải tư 08700 - 61414 - 93448 - 78658 - 17539 - 39752 - 33977
Giải ba 63821 - 25291
Giải nhì 02629
Giải nhất 26835
Giải đặc biệt 345237
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 14 - 21 - 24 - 27 - 29 - 35 - 37 - 39 - 48 - 52 - 58 - 70 - 72 - 77 - 82 - 85 - 91

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 03-09-2016

Giải tám 28
Giải bảy 396
Giải sáu 0813 - 4443 - 1915
Giải năm 4599
Giải tư 43866 - 26735 - 37835 - 67735 - 88078 - 03503 - 33207
Giải ba 17734 - 35816
Giải nhì 61145
Giải nhất 00828
Giải đặc biệt 456311
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 07 - 11 - 13 - 15 - 16 - 28[2] - 34 - 35[3] - 43 - 45 - 66 - 78 - 96 - 99

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 27-08-2016

Giải tám 54
Giải bảy 053
Giải sáu 1921 - 2081 - 1386
Giải năm 5561
Giải tư 34922 - 85735 - 41269 - 25132 - 73313 - 47179 - 76069
Giải ba 18150 - 42404
Giải nhì 51875
Giải nhất 75002
Giải đặc biệt 833727
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 04 - 13 - 21 - 22 - 27 - 32 - 35 - 50 - 53 - 54 - 61 - 69[2] - 75 - 79 - 81 - 86

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 20-08-2016

Giải tám 48
Giải bảy 152
Giải sáu 0144 - 5118 - 5066
Giải năm 3692
Giải tư 94311 - 39890 - 77800 - 77810 - 69517 - 92729 - 55962
Giải ba 21662 - 52035
Giải nhì 81259
Giải nhất 39909
Giải đặc biệt 475896
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 09 - 10 - 11 - 17 - 18 - 29 - 35 - 44 - 48 - 52 - 59 - 62[2] - 66 - 90 - 92 - 96

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 13-08-2016

Giải tám 45
Giải bảy 416
Giải sáu 8163 - 2062 - 4130
Giải năm 6553
Giải tư 77372 - 56394 - 72903 - 89362 - 48528 - 85143 - 70366
Giải ba 18406 - 88203
Giải nhì 71409
Giải nhất 05021
Giải đặc biệt 306362
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03[2] - 06 - 09 - 16 - 21 - 28 - 30 - 43 - 45 - 53 - 62[3] - 63 - 66 - 72 - 94

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 06-08-2016

Giải tám 80
Giải bảy 393
Giải sáu 8371 - 0076 - 4610
Giải năm 9424
Giải tư 51851 - 39694 - 18023 - 97977 - 60417 - 10154 - 98480
Giải ba 33997 - 05152
Giải nhì 79005
Giải nhất 29386
Giải đặc biệt 181556
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
05 - 10 - 17 - 23 - 24 - 51 - 52 - 54 - 56 - 71 - 76 - 77 - 80[2] - 86 - 93 - 94 - 97