Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 14-01-2017

Giải tám 17
Giải bảy 303
Giải sáu 5841 - 7580 - 7032
Giải năm 0240
Giải tư 13635 - 96391 - 16606 - 32631 - 68118 - 32801 - 76408
Giải ba 72788 - 28821
Giải nhì 01864
Giải nhất 18985
Giải đặc biệt 691128
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 03 - 06 - 08 - 17 - 18 - 21 - 28 - 31 - 32 - 35 - 40 - 41 - 64 - 80 - 85 - 88 - 91

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 07-01-2017

Giải tám 23
Giải bảy 738
Giải sáu 0418 - 0262 - 7143
Giải năm 6493
Giải tư 82383 - 48562 - 61946 - 86802 - 68634 - 52471 - 68602
Giải ba 82181 - 35594
Giải nhì 94629
Giải nhất 85801
Giải đặc biệt 067719
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 02[2] - 18 - 19 - 23 - 29 - 34 - 38 - 43 - 46 - 62[2] - 71 - 81 - 83 - 93 - 94

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 31-12-2016

Giải tám 15
Giải bảy 069
Giải sáu 8228 - 3991 - 8432
Giải năm 7631
Giải tư 17859 - 02285 - 53053 - 26226 - 82749 - 87984 - 30033
Giải ba 21823 - 25084
Giải nhì 29345
Giải nhất 97177
Giải đặc biệt 331378
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
15 - 23 - 26 - 28 - 31 - 32 - 33 - 45 - 49 - 53 - 59 - 69 - 77 - 78 - 84[2] - 85 - 91

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 24-12-2016

Giải tám 42
Giải bảy 609
Giải sáu 0812 - 0949 - 6094
Giải năm 3509
Giải tư 03968 - 35390 - 93954 - 49866 - 99360 - 83656 - 77723
Giải ba 44073 - 00429
Giải nhì 68697
Giải nhất 61703
Giải đặc biệt 451110
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 09[2] - 10 - 12 - 23 - 29 - 42 - 49 - 54 - 56 - 60 - 66 - 68 - 73 - 90 - 94 - 97

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 17-12-2016

Giải tám 36
Giải bảy 094
Giải sáu 3223 - 6099 - 6580
Giải năm 8190
Giải tư 40719 - 80337 - 91454 - 57641 - 06866 - 83201 - 73707
Giải ba 23132 - 91751
Giải nhì 04952
Giải nhất 60713
Giải đặc biệt 744496
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 07 - 13 - 19 - 23 - 32 - 36 - 37 - 41 - 51 - 52 - 54 - 66 - 80 - 90 - 94 - 96 - 99

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 10-12-2016

Giải tám 40
Giải bảy 935
Giải sáu 0041 - 8859 - 0804
Giải năm 9345
Giải tư 60928 - 53305 - 22448 - 35484 - 25018 - 90796 - 39742
Giải ba 51285 - 64586
Giải nhì 58059
Giải nhất 04946
Giải đặc biệt 937740
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 05 - 18 - 28 - 35 - 40[2] - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 59[2] - 84 - 85 - 86 - 96

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 03-12-2016

Giải tám 31
Giải bảy 146
Giải sáu 9837 - 5653 - 5492
Giải năm 7761
Giải tư 24164 - 82370 - 12855 - 99399 - 94552 - 26785 - 28998
Giải ba 62104 - 03712
Giải nhì 98372
Giải nhất 87713
Giải đặc biệt 985142
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 12 - 13 - 31 - 37 - 42 - 46 - 52 - 53 - 55 - 61 - 64 - 70 - 72 - 85 - 92 - 98 - 99

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 26-11-2016

Giải tám 72
Giải bảy 397
Giải sáu 3925 - 2288 - 2209
Giải năm 3271
Giải tư 02029 - 77201 - 32773 - 53329 - 48871 - 42770 - 25501
Giải ba 88618 - 13538
Giải nhì 38485
Giải nhất 10309
Giải đặc biệt 748755
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01[2] - 09[2] - 18 - 25 - 29[2] - 38 - 55 - 70 - 71[2] - 72 - 73 - 85 - 88 - 97