Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 21-04-2018 - XSHG

Giải tám 24
Giải bảy 049
Giải sáu 4120 - 8116 - 1400
Giải năm 3174
Giải tư 27731 - 50319 - 11446 - 22179 - 51489 - 05049 - 21237
Giải ba 22062 - 65247
Giải nhì 29316
Giải nhất 41088
Giải đặc biệt 127297
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 16[2] - 19 - 20 - 24 - 31 - 37 - 46 - 47 - 49[2] - 62 - 74 - 79 - 88 - 89 - 97

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 14-04-2018 - XSHG

Giải tám 63
Giải bảy 313
Giải sáu 0495 - 5403 - 1384
Giải năm 0464
Giải tư 03815 - 62561 - 72528 - 21476 - 46258 - 33037 - 80125
Giải ba 43177 - 47950
Giải nhì 18908
Giải nhất 34133
Giải đặc biệt 761317
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 08 - 13 - 15 - 17 - 25 - 28 - 33 - 37 - 50 - 58 - 61 - 63 - 64 - 76 - 77 - 84 - 95

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 07-04-2018 - XSHG

Giải tám 30
Giải bảy 916
Giải sáu 1868 - 1246 - 5612
Giải năm 8780
Giải tư 78775 - 23410 - 46264 - 53266 - 63390 - 85856 - 87380
Giải ba 56718 - 32519
Giải nhì 39189
Giải nhất 46316
Giải đặc biệt 531762
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
10 - 12 - 16[2] - 18 - 19 - 30 - 46 - 56 - 62 - 64 - 66 - 68 - 75 - 80[2] - 89 - 90

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 31-03-2018 - XSHG

Giải tám 01
Giải bảy 705
Giải sáu 4990 - 6739 - 4094
Giải năm 2722
Giải tư 22257 - 50619 - 48970 - 59802 - 56094 - 32248 - 25441
Giải ba 36377 - 32506
Giải nhì 60445
Giải nhất 15162
Giải đặc biệt 647683
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 02 - 05 - 06 - 19 - 22 - 39 - 41 - 45 - 48 - 57 - 62 - 70 - 77 - 83 - 90 - 94[2]

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 24-03-2018 - XSHG

Giải tám 18
Giải bảy 226
Giải sáu 2881 - 1197 - 6579
Giải năm 1829
Giải tư 05595 - 60419 - 75620 - 32126 - 47218 - 81953 - 50870
Giải ba 27465 - 52086
Giải nhì 73037
Giải nhất 15517
Giải đặc biệt 128612
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
12 - 17 - 18[2] - 19 - 20 - 26[2] - 29 - 37 - 53 - 65 - 70 - 79 - 81 - 86 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 17-03-2018 - XSHG

Giải tám 48
Giải bảy 868
Giải sáu 8698 - 6889 - 9986
Giải năm 3757
Giải tư 80364 - 67220 - 35675 - 63963 - 43896 - 33166 - 58036
Giải ba 94981 - 93547
Giải nhì 73409
Giải nhất 56608
Giải đặc biệt 066068
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
08 - 09 - 20 - 36 - 47 - 48 - 57 - 63 - 64 - 66 - 68[2] - 75 - 81 - 86 - 89 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 10-03-2018 - XSHG

Giải tám 91
Giải bảy 906
Giải sáu 4238 - 3117 - 8019
Giải năm 4147
Giải tư 91780 - 03101 - 43975 - 87146 - 40818 - 46226 - 71585
Giải ba 61735 - 79460
Giải nhì 30418
Giải nhất 44906
Giải đặc biệt 435467
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 06[2] - 17 - 18[2] - 19 - 26 - 35 - 38 - 46 - 47 - 60 - 67 - 75 - 80 - 85 - 91

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 03-03-2018 - XSHG

Giải tám 76
Giải bảy 843
Giải sáu 8680 - 0393 - 4042
Giải năm 8686
Giải tư 40463 - 09294 - 45540 - 93139 - 19938 - 53133 - 04015
Giải ba 44518 - 59530
Giải nhì 33943
Giải nhất 58619
Giải đặc biệt 538468
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
15 - 18 - 19 - 30 - 33 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43[2] - 63 - 68 - 76 - 80 - 86 - 93 - 94