Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 21-10-2017 - XSHG

Giải tám 30
Giải bảy 324
Giải sáu 4748 - 0840 - 3683
Giải năm 8709
Giải tư 48597 - 60345 - 27353 - 58452 - 67432 - 53450 - 05843
Giải ba 71158 - 05175
Giải nhì 41856
Giải nhất 92327
Giải đặc biệt 473714
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
09 - 14 - 24 - 27 - 30 - 32 - 40 - 43 - 45 - 48 - 50 - 52 - 53 - 56 - 58 - 75 - 83 - 97

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 14-10-2017 - XSHG

Giải tám 17
Giải bảy 667
Giải sáu 0672 - 0697 - 7083
Giải năm 1093
Giải tư 81743 - 04547 - 24236 - 62306 - 90283 - 56003 - 24949
Giải ba 52752 - 66588
Giải nhì 87489
Giải nhất 01295
Giải đặc biệt 959133
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 06 - 17 - 33 - 36 - 43 - 47 - 49 - 52 - 67 - 72 - 83[2] - 88 - 89 - 93 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 07-10-2017 - XSHG

Giải tám 04
Giải bảy 212
Giải sáu 0477 - 4035 - 9846
Giải năm 6863
Giải tư 85886 - 44089 - 88105 - 30022 - 66481 - 08550 - 69419
Giải ba 45782 - 97593
Giải nhì 48223
Giải nhất 14191
Giải đặc biệt 036080
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 05 - 12 - 19 - 22 - 23 - 35 - 46 - 50 - 63 - 77 - 80 - 81 - 82 - 86 - 89 - 91 - 93

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 30-09-2017 - XSHG

Giải tám 02
Giải bảy 327
Giải sáu 9347 - 1937 - 4456
Giải năm 9742
Giải tư 08576 - 74077 - 45816 - 12421 - 73271 - 89877 - 13379
Giải ba 24075 - 05135
Giải nhì 74675
Giải nhất 88135
Giải đặc biệt 404785
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 16 - 21 - 27 - 35[2] - 37 - 42 - 47 - 56 - 71 - 75[2] - 76 - 77[2] - 79 - 85

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 23-09-2017 - XSHG

Giải tám 06
Giải bảy 645
Giải sáu 6821 - 1198 - 2977
Giải năm 4156
Giải tư 21292 - 19481 - 73162 - 35425 - 84409 - 15997 - 61009
Giải ba 54738 - 49103
Giải nhì 10608
Giải nhất 43832
Giải đặc biệt 293934
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 06 - 08 - 09[2] - 21 - 25 - 32 - 34 - 38 - 45 - 56 - 62 - 77 - 81 - 92 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 16-09-2017 - XSHG

Giải tám 82
Giải bảy 202
Giải sáu 6114 - 8282 - 3442
Giải năm 4063
Giải tư 36898 - 61689 - 59367 - 34659 - 20255 - 38949 - 60855
Giải ba 35747 - 80842
Giải nhì 73808
Giải nhất 53027
Giải đặc biệt 128447
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 08 - 14 - 27 - 42[2] - 47[2] - 49 - 55[2] - 59 - 63 - 67 - 82[2] - 89 - 98

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSHG

Giải tám 96
Giải bảy 047
Giải sáu 6623 - 4183 - 3593
Giải năm 8664
Giải tư 28188 - 14209 - 60660 - 31696 - 35248 - 66856 - 96863
Giải ba 32326 - 87342
Giải nhì 20260
Giải nhất 01148
Giải đặc biệt 531323
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
09 - 23[2] - 26 - 42 - 47 - 48[2] - 56 - 60[2] - 63 - 64 - 83 - 88 - 93 - 96[2]

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 02-09-2017 - XSHG

Giải tám 85
Giải bảy 108
Giải sáu 0154 - 1450 - 0373
Giải năm 1496
Giải tư 73552 - 67342 - 12249 - 82076 - 43181 - 24572 - 48073
Giải ba 70767 - 86953
Giải nhì 51881
Giải nhất 88845
Giải đặc biệt 667472
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
08 - 42 - 45 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 67 - 72[2] - 73[2] - 76 - 81[2] - 85 - 96