Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 12-08-2017 - XSHG

Giải tám 84
Giải bảy 034
Giải sáu 9201 - 4206 - 2670
Giải năm 9591
Giải tư 78494 - 98237 - 15684 - 17598 - 19463 - 02248 - 22404
Giải ba 90304 - 62199
Giải nhì 29056
Giải nhất 45989
Giải đặc biệt 739607
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 04[2] - 06 - 07 - 34 - 37 - 48 - 56 - 63 - 70 - 84[2] - 89 - 91 - 94 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 05-08-2017 - XSHG

Giải tám 38
Giải bảy 936
Giải sáu 6043 - 8206 - 1551
Giải năm 1677
Giải tư 85078 - 46475 - 01797 - 40288 - 17916 - 21986 - 46942
Giải ba 22571 - 64928
Giải nhì 90040
Giải nhất 50747
Giải đặc biệt 004211
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
06 - 11 - 16 - 28 - 36 - 38 - 40 - 42 - 43 - 47 - 51 - 71 - 75 - 77 - 78 - 86 - 88 - 97

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 29-07-2017 - XSHG

Giải tám 55
Giải bảy 519
Giải sáu 5259 - 3952 - 9678
Giải năm 6128
Giải tư 57152 - 15723 - 12091 - 92969 - 59682 - 52109 - 41520
Giải ba 44475 - 33133
Giải nhì 40595
Giải nhất 07626
Giải đặc biệt 039704
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 09 - 19 - 20 - 23 - 26 - 28 - 33 - 52[2] - 55 - 59 - 69 - 75 - 78 - 82 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 22-07-2017 - XSHG

Giải tám 70
Giải bảy 832
Giải sáu 1232 - 9871 - 1890
Giải năm 4588
Giải tư 49417 - 66199 - 78737 - 38620 - 17072 - 11814 - 32170
Giải ba 16477 - 28246
Giải nhì 33017
Giải nhất 24117
Giải đặc biệt 165183
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
14 - 17[3] - 20 - 32[2] - 37 - 46 - 70[2] - 71 - 72 - 77 - 83 - 88 - 90 - 99

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 15-07-2017 - XSHG

Giải tám 96
Giải bảy 794
Giải sáu 2953 - 8596 - 3383
Giải năm 8679
Giải tư 18666 - 96776 - 03767 - 26295 - 61956 - 78277 - 01417
Giải ba 17360 - 04420
Giải nhì 87144
Giải nhất 83353
Giải đặc biệt 382446
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
17 - 20 - 44 - 46 - 53[2] - 56 - 60 - 66 - 67 - 76 - 77 - 79 - 83 - 94 - 95 - 96[2]

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 08-07-2017 - XSHG

Giải tám 63
Giải bảy 151
Giải sáu 3794 - 4208 - 8985
Giải năm 8977
Giải tư 89638 - 34403 - 28322 - 29686 - 12795 - 26800 - 52479
Giải ba 34013 - 86342
Giải nhì 01099
Giải nhất 27432
Giải đặc biệt 205597
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 03 - 08 - 13 - 22 - 32 - 38 - 42 - 51 - 63 - 77 - 79 - 85 - 86 - 94 - 95 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 01-07-2017 - XSHG

Giải tám 42
Giải bảy 514
Giải sáu 4989 - 0794 - 6279
Giải năm 5459
Giải tư 23298 - 07460 - 59604 - 04512 - 11952 - 90852 - 62353
Giải ba 92531 - 10644
Giải nhì 15887
Giải nhất 25519
Giải đặc biệt 385344
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 12 - 14 - 19 - 31 - 42 - 44[2] - 52[2] - 53 - 59 - 60 - 79 - 87 - 89 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 24-06-2017 - XSHG

Giải tám 41
Giải bảy 812
Giải sáu 4864 - 7436 - 0120
Giải năm 8370
Giải tư 54405 - 11980 - 04830 - 49948 - 95347 - 71090 - 71215
Giải ba 97166 - 58308
Giải nhì 51426
Giải nhất 80315
Giải đặc biệt 212130
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
05 - 08 - 12 - 15[2] - 20 - 26 - 30[2] - 36 - 41 - 47 - 48 - 64 - 66 - 70 - 80 - 90