Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 23-06-2019 - XSMB

Giải ĐB 84095
Giải nhất 36484
Giải nhì 47726 39519
Giải ba 42208 41739 23557 80379 17507 37216
Giải tư 3591 8107 1757 4133
Giải năm 8596 1219 7053 4452 1405 5333
Giải sáu 121 892 015
Giải bảy 60 12 17 00
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
00 - 05 - 07[2] - 08 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19[2] - 21 - 26 - 33[2] - 39 - 52 - 53 - 57[2] - 60 - 79 - 84 - 91 - 92 - 95 - 96
xp xo thu do, Du doan ket, KET QUA XO SO, Ket qua so so, Ket qua so so,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 22-06-2019 - XSMB

Giải ĐB 13304
Giải nhất 33760
Giải nhì 06198 79995
Giải ba 14296 90658 05995 93833 10127 83562
Giải tư 7466 7263 6154 7084
Giải năm 2302 3296 9586 9809 9729 2798
Giải sáu 162 854 616
Giải bảy 34 35 87 45
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
02 - 04 - 09 - 16 - 27 - 29 - 33 - 34 - 35 - 45 - 54[2] - 58 - 60 - 62[2] - 63 - 66 - 84 - 86 - 87 - 95[2] - 96[2] - 98[2]
xp xo thu do, Du doan ket, KET QUA XO SO, Ket qua so so, Ket qua so so,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 21-06-2019 - XSMB

Giải ĐB 69886
Giải nhất 10248
Giải nhì 33354 45804
Giải ba 57190 30609 17491 64528 39346 99100
Giải tư 1428 5182 0193 8434
Giải năm 6158 5233 6291 8518 3726 6340
Giải sáu 047 658 807
Giải bảy 11 40 37 57
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
00 - 04 - 07 - 09 - 11 - 18 - 26 - 28[2] - 33 - 34 - 37 - 40[2] - 46 - 47 - 48 - 54 - 57 - 58[2] - 82 - 86 - 90 - 91[2] - 93
xp xo thu do, Du doan ket, KET QUA XO SO, Ket qua so so, Ket qua so so,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 20-06-2019 - XSMB

Giải ĐB 25132
Giải nhất 62479
Giải nhì 76620 28020
Giải ba 77936 73016 41714 84749 40382 53952
Giải tư 0553 9029 7828 8713
Giải năm 6440 7413 1958 6687 6379 3140
Giải sáu 697 548 461
Giải bảy 09 53 87 97
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
09 - 13[2] - 14 - 16 - 20[2] - 28 - 29 - 32 - 36 - 40[2] - 48 - 49 - 52 - 53[2] - 58 - 61 - 79[2] - 82 - 87[2] - 97[2]
xp xo thu do, Du doan ket, KET QUA XO SO, Ket qua so so, Ket qua so so,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 19-06-2019 - XSMB

Giải ĐB 29853
Giải nhất 88266
Giải nhì 35116 82733
Giải ba 19208 81297 27993 87142 90686 18990
Giải tư 4661 0076 9153 5327
Giải năm 7791 7167 1968 1478 5800 0175
Giải sáu 787 279 455
Giải bảy 45 21 58 89
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
00 - 08 - 16 - 21 - 27 - 33 - 42 - 45 - 53[2] - 55 - 58 - 61 - 66 - 67 - 68 - 75 - 76 - 78 - 79 - 86 - 87 - 89 - 90 - 91 - 93 - 97
xp xo thu do, Du doan ket, KET QUA XO SO, Ket qua so so, Ket qua so so,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 18-06-2019 - XSMB

Giải ĐB 86598
Giải nhất 39828
Giải nhì 79262 02646
Giải ba 41699 13988 10483 70653 23279 54378
Giải tư 8247 3674 4100 4620
Giải năm 4640 9007 6357 2581 3965 3987
Giải sáu 795 727 094
Giải bảy 60 23 39 19
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
00 - 07 - 19 - 20 - 23 - 27 - 28 - 39 - 40 - 46 - 47 - 53 - 57 - 60 - 62 - 65 - 74 - 78 - 79 - 81 - 83 - 87 - 88 - 94 - 95 - 98 - 99
xp xo thu do, Du doan ket, KET QUA XO SO, Ket qua so so, Ket qua so so,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 17-06-2019 - XSMB

Giải ĐB 74374
Giải nhất 29054
Giải nhì 70519 67354
Giải ba 61528 50548 88635 29078 32013 15011
Giải tư 1263 5208 1909 6923
Giải năm 5020 1965 3394 9295 4617 1851
Giải sáu 097 881 633
Giải bảy 58 00 99 41
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
00 - 08 - 09 - 11 - 13 - 17 - 19 - 20 - 23 - 28 - 33 - 35 - 41 - 48 - 51 - 54[2] - 58 - 63 - 65 - 74 - 78 - 81 - 94 - 95 - 97 - 99
xp xo thu do, Du doan ket, KET QUA XO SO, Ket qua so so, Ket qua so so,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 16-06-2019 - XSMB

Giải ĐB 02777
Giải nhất 03098
Giải nhì 57973 47366
Giải ba 23151 81241 87328 39439 72030 95744
Giải tư 0521 2128 4512 6921
Giải năm 9664 2244 1980 8361 5151 3863
Giải sáu 898 410 543
Giải bảy 39 37 62 83
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
10 - 12 - 21[2] - 28[2] - 30 - 37 - 39[2] - 41 - 43 - 44[2] - 51[2] - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 73 - 77 - 80 - 83 - 98[2]
xp xo thu do, Du doan ket, KET QUA XO SO, Ket qua so so, Ket qua so so,

Xổ số Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần

Cờ thế