Tải ngay ứng dụng xem Kết quả xổ số trên Play
Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 5 ngày 17-04-2014

Giải ĐB 09110
Giải nhất 91164
Giải nhì 38442 - 58335
Giải ba 19312 - 88069 - 38217 - 04933 - 81556 - 86454
Giải tư 8025 - 6013 - 5750 - 2619
Giải năm 8091 - 4566 - 9059 - 8160 - 4735 - 9939
Giải sáu 875 - 759 - 804
Giải bảy 93 - 16 - 82 - 35
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
04 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 25 - 33 - 35[3] - 39 - 42 - 50 - 54 - 56 - 59[2] - 60 - 64 - 66 - 69 - 75 - 82 - 91 - 93
Hội những người thích thịt chủ lô! --> Dzô bấm

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 4 ngày 16-04-2014

Giải ĐB
Giải nhất 56548
Giải nhì 34285 - 67502
Giải ba 47484 - 79058 - 88852 - 59003 - 89979 - 64115
Giải tư 2450 - 7121 - 8447 - 9916
Giải năm 5953 - 9019 - 6521 - 7708 - 6977 - 4949
Giải sáu 230 - 150 - 441
Giải bảy 60 - 56 - 20 - 25
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
02 - 03 - 08 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21[2] - 25 - 30 - 41 - 47 - 48 - 49 - 50[2] - 52 - 53 - 56 - 58 - 60 - 77 - 79 - 84 - 85
Hội những người thích thịt chủ lô! --> Dzô bấm

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 3 ngày 15-04-2014

Giải ĐB 86743
Giải nhất 88745
Giải nhì 84511 - 45739
Giải ba 31874 - 60188 - 10840 - 90241 - 17621 - 29219
Giải tư 2270 - 9528 - 7485 - 0054
Giải năm 5264 - 6221 - 3669 - 0365 - 4245 - 7624
Giải sáu 630 - 572 - 553
Giải bảy 85 - 46 - 20 - 36
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
11 - 19 - 20 - 21[2] - 24 - 28 - 30 - 36 - 39 - 40 - 41 - 43 - 45[2] - 46 - 53 - 54 - 64 - 65 - 69 - 70 - 72 - 74 - 85[2] - 88
Hội những người thích thịt chủ lô! --> Dzô bấm

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 2 ngày 14-04-2014

Giải ĐB 96573
Giải nhất 41029
Giải nhì 68364 - 19861
Giải ba 49258 - 94661 - 05193 - 37226 - 43876 - 50369
Giải tư 1862 - 7286 - 2929 - 9223
Giải năm 1894 - 9036 - 7443 - 4868 - 2034 - 5827
Giải sáu 185 - 803 - 574
Giải bảy 35 - 62 - 69 - 03
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
03[2] - 23 - 26 - 27 - 29[2] - 34 - 35 - 36 - 43 - 58 - 61[2] - 62[2] - 64 - 68 - 69[2] - 73 - 74 - 76 - 85 - 86 - 93 - 94
Hội những người thích thịt chủ lô! --> Dzô bấm