Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 46
Giải bảy 875
Giải sáu 1982 - 7626 - 4178
Giải năm 6431
Giải tư 99747 - 58304 - 24205 - 53988 - 91716 - 99661 - 77722
Giải ba 96864 - 71656
Giải nhì 68880
Giải nhất 04136
Giải đặc biệt 53415
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 05 - 15 - 16 - 22 - 26 - 31 - 36 - 46 - 47 - 56 - 61 - 64 - 75 - 78 - 80 - 82 - 88

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 32
Giải bảy 956
Giải sáu 7385 - 3549 - 6514
Giải năm 1691
Giải tư 88097 - 01670 - 33238 - 72801 - 66711 - 97905 - 70854
Giải ba 58240 - 26422
Giải nhì 63916
Giải nhất 95823
Giải đặc biệt 97987
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 05 - 11 - 14 - 16 - 22 - 23 - 32 - 38 - 40 - 49 - 54 - 56 - 70 - 85 - 87 - 91 - 97

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 02
Giải bảy 899
Giải sáu 2541 - 3433 - 9172
Giải năm 9826
Giải tư 84070 - 42456 - 53786 - 10473 - 33943 - 97998 - 65067
Giải ba 57939 - 48707
Giải nhì 42263
Giải nhất 31321
Giải đặc biệt 51218
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 07 - 18 - 21 - 26 - 33 - 39 - 41 - 43 - 56 - 63 - 67 - 70 - 72 - 73 - 86 - 98 - 99

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 24-03-2017

Giải tám 96
Giải bảy 015
Giải sáu 5051 - 5712 - 1026
Giải năm 1860
Giải tư 65182 - 87687 - 53535 - 82832 - 54393 - 03249 - 71784
Giải ba 53715 - 47700
Giải nhì 33654
Giải nhất 45737
Giải đặc biệt 25088
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 12 - 15[2] - 26 - 32 - 35 - 37 - 49 - 51 - 54 - 60 - 82 - 84 - 87 - 88 - 93 - 96

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 24-03-2017

Giải tám 37
Giải bảy 740
Giải sáu 1575 - 1287 - 4934
Giải năm 7347
Giải tư 57532 - 12328 - 14971 - 65328 - 71990 - 19638 - 05796
Giải ba 85600 - 64458
Giải nhì 06213
Giải nhất 48339
Giải đặc biệt 77137
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 13 - 28[2] - 32 - 34 - 37[2] - 38 - 39 - 40 - 47 - 58 - 71 - 75 - 87 - 90 - 96

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 70
Giải bảy 978
Giải sáu 2391 - 9035 - 8102
Giải năm 0087
Giải tư 82173 - 90702 - 43597 - 51708 - 39472 - 84118 - 06784
Giải ba 88000 - 82087
Giải nhì 29249
Giải nhất 89416
Giải đặc biệt 07510
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 02[2] - 08 - 10 - 16 - 18 - 35 - 49 - 70 - 72 - 73 - 78 - 84 - 87[2] - 91 - 97

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 06
Giải bảy 669
Giải sáu 4983 - 7332 - 5262
Giải năm 0674
Giải tư 50028 - 31006 - 06974 - 89934 - 10784 - 63750 - 52733
Giải ba 59227 - 52662
Giải nhì 81046
Giải nhất 15132
Giải đặc biệt 71379
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06[2] - 27 - 28 - 32[2] - 33 - 34 - 46 - 50 - 62[2] - 69 - 74[2] - 79 - 83 - 84

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 36
Giải bảy 917
Giải sáu 3593 - 2635 - 6066
Giải năm 0691
Giải tư 57123 - 65712 - 31467 - 07676 - 64871 - 13257 - 41465
Giải ba 27252 - 22386
Giải nhì 39199
Giải nhất 78947
Giải đặc biệt 85310
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
10 - 12 - 17 - 23 - 35 - 36 - 47 - 52 - 57 - 65 - 66 - 67 - 71 - 76 - 86 - 91 - 93 - 99

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 22-03-2017

Giải tám 20
Giải bảy 919
Giải sáu 3015 - 0062 - 4732
Giải năm 3269
Giải tư 85661 - 86664 - 83035 - 90553 - 24087 - 50684 - 13277
Giải ba 70285 - 92376
Giải nhì 82018
Giải nhất 56230
Giải đặc biệt 76198
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
15 - 18 - 19 - 20 - 30 - 32 - 35 - 53 - 61 - 62 - 64 - 69 - 76 - 77 - 84 - 85 - 87 - 98

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 22-03-2017

Giải tám 50
Giải bảy 241
Giải sáu 6605 - 3892 - 7607
Giải năm 3456
Giải tư 90422 - 34585 - 98217 - 32561 - 92865 - 54094 - 27521
Giải ba 68187 - 43531
Giải nhì 09056
Giải nhất 61283
Giải đặc biệt 47891
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 07 - 17 - 21 - 22 - 31 - 41 - 50 - 56[2] - 61 - 65 - 83 - 85 - 87 - 91 - 92 - 94

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 21-03-2017

Giải tám 66
Giải bảy 574
Giải sáu 6349 - 2369 - 2316
Giải năm 9535
Giải tư 63463 - 25036 - 72614 - 56813 - 42115 - 50890 - 11765
Giải ba 38204 - 97813
Giải nhì 56291
Giải nhất 68178
Giải đặc biệt 56177
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 13[2] - 14 - 15 - 16 - 35 - 36 - 49 - 63 - 65 - 66 - 69 - 74 - 77 - 78 - 90 - 91

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 21-03-2017

Giải tám 84
Giải bảy 232
Giải sáu 2121 - 4559 - 9552
Giải năm 8758
Giải tư 20445 - 09144 - 21381 - 32822 - 26555 - 77744 - 70844
Giải ba 95048 - 34620
Giải nhì 37971
Giải nhất 12033
Giải đặc biệt 56056
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
20 - 21 - 22 - 32 - 33 - 44[3] - 45 - 48 - 52 - 55 - 56 - 58 - 59 - 71 - 81 - 84