Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 04-09-2015

Giải tám 95
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
95

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 04-09-2015

Giải tám 52
Giải bảy 480
Giải sáu 1081
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
52 - 80 - 81

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 03-09-2015

Giải tám 81
Giải bảy 153
Giải sáu 4082 - 7347 - 0770
Giải năm 0797
Giải tư 79938 - 33388 - 75748 - 80123 - 24650 - 05284 - 97059
Giải ba 48797 - 95903
Giải nhì 45841
Giải nhất 34868
Giải đặc biệt 954531
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 23 - 31 - 38 - 41 - 47 - 48 - 50 - 53 - 59 - 68 - 70 - 81 - 82 - 84 - 88 - 97[2]

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 03-09-2015

Giải tám 86
Giải bảy 422
Giải sáu 1030 - 2379 - 8976
Giải năm 6106
Giải tư 84371 - 87925 - 21743 - 48661 - 73387 - 91183 - 58911
Giải ba 21773 - 63362
Giải nhì 29982
Giải nhất 71416
Giải đặc biệt 930018
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 11 - 16 - 18 - 22 - 25 - 30 - 43 - 61 - 62 - 71 - 73 - 76 - 79 - 82 - 83 - 86 - 87

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 03-09-2015

Giải tám 02
Giải bảy 026
Giải sáu 7302 - 7686 - 1458
Giải năm 3341
Giải tư 64351 - 12643 - 32165 - 20719 - 81655 - 90091 - 69974
Giải ba 14885 - 89063
Giải nhì 82927
Giải nhất 41452
Giải đặc biệt 245695
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02[2] - 19 - 26 - 27 - 41 - 43 - 51 - 52 - 55 - 58 - 63 - 65 - 74 - 85 - 86 - 91 - 95

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 02-09-2015

Giải tám 01
Giải bảy 655
Giải sáu 5818 - 8494 - 3180
Giải năm 7470
Giải tư 80549 - 00831 - 03669 - 19603 - 32869 - 37415 - 25582
Giải ba 89564 - 29789
Giải nhì 57800
Giải nhất 01572
Giải đặc biệt 056975
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 01 - 03 - 15 - 18 - 31 - 49 - 55 - 64 - 69[2] - 70 - 72 - 75 - 80 - 82 - 89 - 94