Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 05-02-2016

Giải tám 19
Giải bảy 246
Giải sáu 7918 - 6527 - 9744
Giải năm 9218
Giải tư 12257 - 86260 - 29892 - 95248 - 43238 - 27331 - 34919
Giải ba 83516 - 82844
Giải nhì 32266
Giải nhất 79224
Giải đặc biệt 687260
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
16 - 18[2] - 19[2] - 24 - 27 - 31 - 38 - 44[2] - 46 - 48 - 57 - 60[2] - 66 - 92

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 05-02-2016

Giải tám 19
Giải bảy 246
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
19 - 46

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 05-02-2016

Giải tám 08
Giải bảy 969
Giải sáu 4651 - 5034 - 6606
Giải năm 2056
Giải tư 22926 - 25797 - 70722 - 00073 - 90901 - 53480 - 85004
Giải ba 76327 - 51532
Giải nhì 26519
Giải nhất 68760
Giải đặc biệt 145417
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 04 - 06 - 08 - 17 - 19 - 22 - 26 - 27 - 32 - 34 - 51 - 56 - 60 - 69 - 73 - 80 - 97

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 05-02-2016

Giải tám 08
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
08

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 04-02-2016

Giải tám 43
Giải bảy 569
Giải sáu 5033 - 4999 - 1949
Giải năm 2974
Giải tư 35709 - 66087 - 35483 - 52348 - 43303 - 28592 - 08566
Giải ba 84691 - 05043
Giải nhì 00766
Giải nhất 91889
Giải đặc biệt 675180
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 09 - 33 - 43[2] - 48 - 49 - 66[2] - 69 - 74 - 80 - 83 - 87 - 89 - 91 - 92 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 04-02-2016

Giải tám 95
Giải bảy 626
Giải sáu 7147 - 5954 - 2450
Giải năm 5977
Giải tư 71855 - 11754 - 40581 - 19314 - 75139 - 31442 - 13897
Giải ba 36319 - 10046
Giải nhì 18253
Giải nhất 29443
Giải đặc biệt 981026
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
14 - 19 - 26[2] - 39 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 53 - 54[2] - 55 - 77 - 81 - 95 - 97