Ngày mở thưởng

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 21
Giải bảy 024
Giải sáu 0081 - 8443 - 5318
Giải năm 6688
Giải tư 81110 - 80033 - 15433 - 79129 - 91931 - 28194 - 97627
Giải ba 38923 - 09195
Giải nhì 33364
Giải nhất 88143
Giải đặc biệt 617457
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
10 - 18 - 21 - 23 - 24 - 27 - 29 - 31 - 33[2] - 43[2] - 57 - 64 - 81 - 88 - 94 - 95

XSNT xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 83
Giải bảy 194
Giải sáu 0292 - 1086 - 6884
Giải năm 1075
Giải tư 66392 - 87143 - 31353 - 07111 - 88705 - 35464 - 88521
Giải ba 94881 - 08674
Giải nhì 81250
Giải nhất 77772
Giải đặc biệt 555461
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
05 - 11 - 21 - 43 - 50 - 53 - 61 - 64 - 72 - 74 - 75 - 81 - 83 - 84 - 86 - 92[2] - 94

XSBDI xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 27-04-2017

Giải tám 34
Giải bảy 915
Giải sáu 2080 - 7857 - 6020
Giải năm 9853
Giải tư 07911 - 74434 - 96612 - 00863 - 58222 - 00829 - 44024
Giải ba 80263 - 41851
Giải nhì 52662
Giải nhất 90036
Giải đặc biệt 368205
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 11 - 12 - 15 - 20 - 22 - 24 - 29 - 34[2] - 36 - 51 - 53 - 57 - 62 - 63[2] - 80

XSQB xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 27-04-2017

Giải tám 24
Giải bảy 623
Giải sáu 6460 - 7335 - 3607
Giải năm 0860
Giải tư 64354 - 87400 - 19411 - 08621 - 95193 - 23398 - 01794
Giải ba 96332 - 54573
Giải nhì 15192
Giải nhất 49033
Giải đặc biệt 248290
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 07 - 11 - 21 - 23 - 24 - 32 - 33 - 35 - 54 - 60[2] - 73 - 90 - 92 - 93 - 94 - 98

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 27-04-2017

Giải tám 47
Giải bảy 915
Giải sáu 7896 - 3192 - 7879
Giải năm 9352
Giải tư 85764 - 15243 - 00740 - 26303 - 82238 - 62344 - 46423
Giải ba 94580 - 47035
Giải nhì 64225
Giải nhất 37873
Giải đặc biệt 588171
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 15 - 23 - 25 - 35 - 38 - 40 - 43 - 44 - 47 - 52 - 64 - 71 - 73 - 79 - 80 - 92 - 96

XSDNG xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 26-04-2017

Giải tám 17
Giải bảy 866
Giải sáu 8872 - 1995 - 6509
Giải năm 9025
Giải tư 98380 - 64291 - 15060 - 97468 - 24532 - 65423 - 71967
Giải ba 13922 - 16774
Giải nhì 04473
Giải nhất 02326
Giải đặc biệt 478551
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
09 - 17 - 22 - 23 - 25 - 26 - 32 - 51 - 60 - 66 - 67 - 68 - 72 - 73 - 74 - 80 - 91 - 95

XSKH xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 26-04-2017

Giải tám 70
Giải bảy 797
Giải sáu 9837 - 4418 - 3537
Giải năm 0985
Giải tư 28929 - 53426 - 28296 - 91265 - 92451 - 36178 - 60411
Giải ba 55503 - 44843
Giải nhì 92742
Giải nhất 45824
Giải đặc biệt 234202
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 03 - 11 - 18 - 24 - 26 - 29 - 37[2] - 42 - 43 - 51 - 65 - 70 - 78 - 85 - 96 - 97

XSDLK xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 25-04-2017

Giải tám 22
Giải bảy 250
Giải sáu 4217 - 7818 - 6039
Giải năm 9439
Giải tư 04471 - 84335 - 02167 - 76909 - 24745 - 32797 - 41662
Giải ba 72543 - 23389
Giải nhì 27459
Giải nhất 99534
Giải đặc biệt 024075
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
09 - 17 - 18 - 22 - 34 - 35 - 39[2] - 43 - 45 - 50 - 59 - 62 - 67 - 71 - 75 - 89 - 97

XSQNM xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 25-04-2017

Giải tám 01
Giải bảy 653
Giải sáu 1427 - 3504 - 7144
Giải năm 4374
Giải tư 23687 - 53224 - 29684 - 24504 - 40088 - 00264 - 13378
Giải ba 62301 - 82106
Giải nhì 56058
Giải nhất 14084
Giải đặc biệt 367740
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01[2] - 04[2] - 06 - 24 - 27 - 40 - 44 - 53 - 58 - 64 - 74 - 78 - 84[2] - 87 - 88

XSPY xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 24-04-2017

Giải tám 55
Giải bảy 770
Giải sáu 2856 - 9545 - 3283
Giải năm 5013
Giải tư 59010 - 44292 - 18699 - 56882 - 70999 - 92994 - 37745
Giải ba 39105 - 02499
Giải nhì 40506
Giải nhất 05561
Giải đặc biệt 871216
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
05 - 06 - 10 - 13 - 16 - 45[2] - 55 - 56 - 61 - 70 - 82 - 83 - 92 - 94 - 99[3]

XSTTH xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 24-04-2017

Giải tám 49
Giải bảy 248
Giải sáu 9962 - 9334 - 1332
Giải năm 5236
Giải tư 30017 - 49527 - 76654 - 30060 - 22061 - 35160 - 28862
Giải ba 23549 - 42253
Giải nhì 85255
Giải nhất 82785
Giải đặc biệt 659545
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
17 - 27 - 32 - 34 - 36 - 45 - 48 - 49[2] - 53 - 54 - 55 - 60[2] - 61 - 62[2] - 85

XSKH xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 23-04-2017

Giải tám 09
Giải bảy 926
Giải sáu 1655 - 4597 - 1362
Giải năm 2788
Giải tư 27726 - 93260 - 15416 - 29930 - 42052 - 07464 - 62982
Giải ba 50943 - 35827
Giải nhì 05113
Giải nhất 26887
Giải đặc biệt 878705
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 09 - 13 - 16 - 26[2] - 27 - 30 - 43 - 52 - 55 - 60 - 62 - 64 - 82 - 87 - 88 - 97