Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 22-03-2018 - XSBDI

Giải tám 02
Giải bảy 783
Giải sáu 0533 - 9168 - 5880
Giải năm 4217
Giải tư 95786 - 29253 - 42265 - 88616 - 24926 - 49703 - 31070
Giải ba 80539 - 80491
Giải nhì 79953
Giải nhất 93216
Giải đặc biệt 317213
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 03 - 13 - 16[2] - 17 - 26 - 33 - 39 - 53[2] - 65 - 68 - 70 - 80 - 83 - 86 - 91

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 22-03-2018 - XSQB

Giải tám 11
Giải bảy 529
Giải sáu 4328 - 0610 - 1862
Giải năm 4833
Giải tư 12043 - 68556 - 55223 - 11851 - 94034 - 29267 - 83716
Giải ba 28432 - 79877
Giải nhì 48409
Giải nhất 61030
Giải đặc biệt 901469
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
09 - 10 - 11 - 16 - 23 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 43 - 51 - 56 - 62 - 67 - 69 - 77

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 22-03-2018 - XSQT

Giải tám 88
Giải bảy 458
Giải sáu 0966 - 0867 - 7621
Giải năm 7030
Giải tư 75186 - 18417 - 58797 - 42700 - 08266 - 56022 - 86248
Giải ba 29518 - 21979
Giải nhì 95855
Giải nhất 45861
Giải đặc biệt 249680
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 17 - 18 - 21 - 22 - 30 - 48 - 55 - 58 - 61 - 66[2] - 67 - 79 - 80 - 86 - 88 - 97

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 21-03-2018 - XSDNG

Giải tám 50
Giải bảy 528
Giải sáu 1730 - 4576 - 9780
Giải năm 1106
Giải tư 15753 - 56530 - 97985 - 97855 - 01952 - 22710 - 32007
Giải ba 29044 - 80972
Giải nhì 20995
Giải nhất 22428
Giải đặc biệt 789899
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
06 - 07 - 10 - 28[2] - 30[2] - 44 - 50 - 52 - 53 - 55 - 72 - 76 - 80 - 85 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 21-03-2018 - XSKH

Giải tám 60
Giải bảy 800
Giải sáu 5882 - 6426 - 5709
Giải năm 0197
Giải tư 24157 - 12939 - 84590 - 71886 - 15486 - 31639 - 57891
Giải ba 15526 - 43038
Giải nhì 84088
Giải nhất 92242
Giải đặc biệt 921003
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 03 - 09 - 26[2] - 38 - 39[2] - 42 - 57 - 60 - 82 - 86[2] - 88 - 90 - 91 - 97

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 20-03-2018 - XSDLK

Giải tám 92
Giải bảy 261
Giải sáu 0959 - 2764 - 4027
Giải năm 7985
Giải tư 90770 - 98380 - 55578 - 40092 - 13205 - 73475 - 27876
Giải ba 96761 - 26764
Giải nhì 74013
Giải nhất 94844
Giải đặc biệt 820104
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
04 - 05 - 13 - 27 - 44 - 59 - 61[2] - 64[2] - 70 - 75 - 76 - 78 - 80 - 85 - 92[2]

Kết quả Xổ số Quảng Nam: Thứ 3 ngày 20-03-2018 - XSQNM

Giải tám 85
Giải bảy 995
Giải sáu 1250 - 8256 - 9601
Giải năm 1867
Giải tư 01390 - 18528 - 60567 - 60164 - 71526 - 31435 - 07704
Giải ba 04634 - 01870
Giải nhì 07958
Giải nhất 01295
Giải đặc biệt 583867
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01 - 04 - 26 - 28 - 34 - 35 - 50 - 56 - 58 - 64 - 67[3] - 70 - 85 - 90 - 95[2]

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 19-03-2018 - XSPY

Giải tám 71
Giải bảy 082
Giải sáu 3371 - 1851 - 6733
Giải năm 8337
Giải tư 29250 - 50767 - 11327 - 14244 - 15888 - 27265 - 19658
Giải ba 55289 - 37300
Giải nhì 24567
Giải nhất 68391
Giải đặc biệt 579483
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 27 - 33 - 37 - 44 - 50 - 51 - 58 - 65 - 67[2] - 71[2] - 82 - 83 - 88 - 89 - 91

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 19-03-2018 - XSTTH

Giải tám 16
Giải bảy 162
Giải sáu 2258 - 3590 - 9430
Giải năm 1951
Giải tư 95961 - 58561 - 27545 - 22001 - 37839 - 59942 - 62769
Giải ba 79135 - 98663
Giải nhì 67489
Giải nhất 44225
Giải đặc biệt 586993
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 16 - 25 - 30 - 35 - 39 - 42 - 45 - 51 - 58 - 61[2] - 62 - 63 - 69 - 89 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 18-03-2018 - XSKH

Giải tám 51
Giải bảy 652
Giải sáu 5677 - 1370 - 4974
Giải năm 0954
Giải tư 69878 - 40348 - 61967 - 86142 - 26429 - 10841 - 96856
Giải ba 57709 - 43156
Giải nhì 34094
Giải nhất 89869
Giải đặc biệt 609663
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
09 - 29 - 41 - 42 - 48 - 51 - 52 - 54 - 56[2] - 63 - 67 - 69 - 70 - 74 - 77 - 78 - 94

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 18-03-2018 - XSKT

Giải tám 48
Giải bảy 266
Giải sáu 5574 - 2144 - 2807
Giải năm 1308
Giải tư 95761 - 22011 - 57847 - 86832 - 33579 - 13067 - 78221
Giải ba 82773 - 93882
Giải nhì 58585
Giải nhất 70220
Giải đặc biệt 621377
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
07 - 08 - 11 - 20 - 21 - 32 - 44 - 47 - 48 - 61 - 66 - 67 - 73 - 74 - 77 - 79 - 82 - 85

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 17-03-2018 - XSDNG

Giải tám 19
Giải bảy 066
Giải sáu 0165 - 7865 - 5254
Giải năm 1708
Giải tư 40563 - 24389 - 09856 - 05581 - 18170 - 19279 - 06504
Giải ba 28782 - 83376
Giải nhì 08424
Giải nhất 90313
Giải đặc biệt 420215
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 08 - 13 - 15 - 19 - 24 - 54 - 56 - 63 - 65[2] - 66 - 70 - 76 - 79 - 81 - 82 - 89