Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 30-07-2016

Giải tám 16
Giải bảy 240
Giải sáu 0647 - 2024 - 5122
Giải năm 3785
Giải tư 06698 - 58915 - 52271 - 06454 - 45258 - 80089 - 70647
Giải ba 32964 - 35692
Giải nhì 82792
Giải nhất 12744
Giải đặc biệt 81270
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
15 - 16 - 22 - 24 - 40 - 44 - 47[2] - 54 - 58 - 64 - 70 - 71 - 85 - 89 - 92[2] - 98

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 30-07-2016

Giải tám 15
Giải bảy 892
Giải sáu 0553 - 9370 - 1208
Giải năm 5841
Giải tư 46110 - 54804 - 14562 - 84718 - 75049 - 78755 - 67651
Giải ba 43585 - 13228
Giải nhì 35693
Giải nhất 47830
Giải đặc biệt 17068
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
04 - 08 - 10 - 15 - 18 - 28 - 30 - 41 - 49 - 51 - 53 - 55 - 62 - 68 - 70 - 85 - 92 - 93

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 30-07-2016

Giải tám 82
Giải bảy 173
Giải sáu 5764 - 5911 - 3703
Giải năm 3329
Giải tư 37949 - 02293 - 63817 - 05252 - 33359 - 99362 - 46508
Giải ba 88071 - 91524
Giải nhì 68938
Giải nhất 99971
Giải đặc biệt 32496
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 08 - 11 - 17 - 24 - 29 - 38 - 49 - 52 - 59 - 62 - 64 - 71[2] - 73 - 82 - 93 - 96

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 29-07-2016

Giải tám 60
Giải bảy 514
Giải sáu 7738 - 1385 - 8864
Giải năm 0517
Giải tư 52529 - 69866 - 22693 - 50796 - 28198 - 71388 - 48712
Giải ba 76718 - 21090
Giải nhì 62396
Giải nhất 50176
Giải đặc biệt 70375
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
12 - 14 - 17 - 18 - 29 - 38 - 60 - 64 - 66 - 75 - 76 - 85 - 88 - 90 - 93 - 96[2] - 98

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 29-07-2016

Giải tám 15
Giải bảy 644
Giải sáu 3970 - 9243 - 4069
Giải năm 2040
Giải tư 99776 - 97080 - 79652 - 87167 - 26165 - 83809 - 76167
Giải ba 70588 - 72224
Giải nhì 29645
Giải nhất 19899
Giải đặc biệt 46086
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
09 - 15 - 24 - 40 - 43 - 44 - 45 - 52 - 65 - 67[2] - 69 - 70 - 76 - 80 - 86 - 88 - 99

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 28-07-2016

Giải tám 17
Giải bảy 527
Giải sáu 9344 - 6569 - 1729
Giải năm 3209
Giải tư 52795 - 96700 - 94153 - 53928 - 07636 - 79145 - 32747
Giải ba 58604 - 29123
Giải nhì 75861
Giải nhất 07951
Giải đặc biệt 13867
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 04 - 09 - 17 - 23 - 27 - 28 - 29 - 36 - 44 - 45 - 47 - 51 - 53 - 61 - 67 - 69 - 95

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 28-07-2016

Giải tám 60
Giải bảy 486
Giải sáu 7808 - 5319 - 7977
Giải năm 4223
Giải tư 46154 - 91523 - 66801 - 56012 - 52434 - 63886 - 36707
Giải ba 20531 - 87560
Giải nhì 53098
Giải nhất 96666
Giải đặc biệt 32925
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 07 - 08 - 12 - 19 - 23[2] - 25 - 31 - 34 - 54 - 60[2] - 66 - 77 - 86[2] - 98

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 28-07-2016

Giải tám 44
Giải bảy 314
Giải sáu 0009 - 9705 - 6482
Giải năm 5861
Giải tư 44080 - 16959 - 79074 - 30029 - 64101 - 65155 - 26307
Giải ba 79705 - 87902
Giải nhì 35876
Giải nhất 11739
Giải đặc biệt 47773
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 02 - 05[2] - 07 - 09 - 14 - 29 - 39 - 44 - 55 - 59 - 61 - 73 - 74 - 76 - 80 - 82

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 27-07-2016

Giải tám 98
Giải bảy 684
Giải sáu 9780 - 0960 - 1505
Giải năm 0937
Giải tư 00233 - 16203 - 57998 - 79911 - 50548 - 19844 - 09364
Giải ba 03559 - 51333
Giải nhì 95246
Giải nhất 61324
Giải đặc biệt 13467
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 05 - 11 - 24 - 33[2] - 37 - 44 - 46 - 48 - 59 - 60 - 64 - 67 - 80 - 84 - 98[2]

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 27-07-2016

Giải tám 61
Giải bảy 823
Giải sáu 6445 - 0695 - 7693
Giải năm 8276
Giải tư 21781 - 39769 - 85819 - 39803 - 90772 - 58559 - 89189
Giải ba 03030 - 42832
Giải nhì 74746
Giải nhất 55620
Giải đặc biệt 09469
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 19 - 20 - 23 - 30 - 32 - 45 - 46 - 59 - 61 - 69[2] - 72 - 76 - 81 - 89 - 93 - 95

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 26-07-2016

Giải tám 42
Giải bảy 750
Giải sáu 2504 - 6502 - 9977
Giải năm 4404
Giải tư 10996 - 86364 - 60431 - 03270 - 39045 - 63439 - 39020
Giải ba 08588 - 08150
Giải nhì 13165
Giải nhất 54489
Giải đặc biệt 71640
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
02 - 04[2] - 20 - 31 - 39 - 40 - 42 - 45 - 50[2] - 64 - 65 - 70 - 77 - 88 - 89 - 96

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 26-07-2016

Giải tám 59
Giải bảy 933
Giải sáu 7929 - 2998 - 2901
Giải năm 9261
Giải tư 08466 - 56777 - 02653 - 32013 - 64216 - 00748 - 75988
Giải ba 27846 - 61243
Giải nhì 56220
Giải nhất 08190
Giải đặc biệt 61712
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01 - 12 - 13 - 16 - 20 - 29 - 33 - 43 - 46 - 48 - 53 - 59 - 61 - 66 - 77 - 88 - 90 - 98