Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 15-07-2018 - XSKH

Giải tám 62
Giải bảy 410
Giải sáu 3410 - 5663 - 8776
Giải năm 0549
Giải tư 29058 - 11282 - 73065 - 70562 - 42765 - 86247 - 93438
Giải ba 75251 - 73402
Giải nhì 56747
Giải nhất 84787
Giải đặc biệt 322141
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 10[2] - 38 - 41 - 47[2] - 49 - 51 - 58 - 62[2] - 63 - 65[2] - 76 - 82 - 87

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 15-07-2018 - XSKT

Giải tám 72
Giải bảy 781
Giải sáu 7075 - 2117 - 6116
Giải năm 7100
Giải tư 00839 - 73389 - 83813 - 00417 - 32106 - 75030 - 86895
Giải ba 78572 - 17731
Giải nhì 64876
Giải nhất 48447
Giải đặc biệt 844728
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 06 - 13 - 16 - 17[2] - 28 - 30 - 31 - 39 - 47 - 72[2] - 75 - 76 - 81 - 89 - 95

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 14-07-2018 - XSDNG

Giải tám 72
Giải bảy 671
Giải sáu 9579 - 7313 - 4839
Giải năm 7301
Giải tư 75354 - 32979 - 07537 - 01812 - 12453 - 80191 - 68871
Giải ba 91383 - 81516
Giải nhì 96156
Giải nhất 55844
Giải đặc biệt 379874
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 12 - 13 - 16 - 37 - 39 - 44 - 53 - 54 - 56 - 71[2] - 72 - 74 - 79[2] - 83 - 91

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 14-07-2018 - XSDNO

Giải tám 38
Giải bảy 041
Giải sáu 7687 - 8898 - 8088
Giải năm 0400
Giải tư 90979 - 24245 - 58107 - 19437 - 94334 - 04074 - 10642
Giải ba 39325 - 78437
Giải nhì 10824
Giải nhất 43767
Giải đặc biệt 103109
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 07 - 09 - 24 - 25 - 34 - 37[2] - 38 - 41 - 42 - 45 - 67 - 74 - 79 - 87 - 88 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 14-07-2018 - XSQNG

Giải tám 91
Giải bảy 057
Giải sáu 8997 - 2529 - 9858
Giải năm 8921
Giải tư 46556 - 76280 - 38616 - 07735 - 07556 - 82735 - 30930
Giải ba 13127 - 24355
Giải nhì 00293
Giải nhất 17115
Giải đặc biệt 491032
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
15 - 16 - 21 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35[2] - 55 - 56[2] - 57 - 58 - 80 - 91 - 93 - 97

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 13-07-2018 - XSGL

Giải tám 66
Giải bảy 096
Giải sáu 9078 - 8694 - 9503
Giải năm 0273
Giải tư 33924 - 48753 - 47700 - 55305 - 03580 - 81243 - 19778
Giải ba 06903 - 80121
Giải nhì 20923
Giải nhất 79178
Giải đặc biệt 503442
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 03[2] - 05 - 21 - 23 - 24 - 42 - 43 - 53 - 66 - 73 - 78[3] - 80 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 13-07-2018 - XSNT

Giải tám 35
Giải bảy 556
Giải sáu 0729 - 2355 - 4705
Giải năm 8452
Giải tư 65653 - 56182 - 15556 - 92095 - 34603 - 44995 - 81285
Giải ba 94446 - 92854
Giải nhì 56281
Giải nhất 14301
Giải đặc biệt 171754
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 03 - 05 - 29 - 35 - 46 - 52 - 53 - 54[2] - 55 - 56[2] - 81 - 82 - 85 - 95[2]

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 12-07-2018 - XSBDI

Giải tám 33
Giải bảy 356
Giải sáu 0238 - 0625 - 8781
Giải năm 8461
Giải tư 71067 - 03420 - 39399 - 40961 - 35347 - 68925 - 54510
Giải ba 80204 - 20163
Giải nhì 08784
Giải nhất 24894
Giải đặc biệt 212776
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 10 - 20 - 25[2] - 33 - 38 - 47 - 56 - 61[2] - 63 - 67 - 76 - 81 - 84 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 12-07-2018 - XSQB

Giải tám 54
Giải bảy 017
Giải sáu 2221 - 4931 - 0480
Giải năm 1707
Giải tư 56010 - 01113 - 13459 - 25760 - 58029 - 96301 - 82333
Giải ba 61772 - 52985
Giải nhì 72310
Giải nhất 02996
Giải đặc biệt 550229
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 07 - 10[2] - 13 - 17 - 21 - 29[2] - 31 - 33 - 54 - 59 - 60 - 72 - 80 - 85 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 12-07-2018 - XSQT

Giải tám 99
Giải bảy 184
Giải sáu 7102 - 5701 - 8191
Giải năm 1790
Giải tư 87608 - 05855 - 29297 - 06282 - 16467 - 02300 - 35835
Giải ba 14320 - 67224
Giải nhì 72583
Giải nhất 05727
Giải đặc biệt 167124
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 01 - 02 - 08 - 20 - 24[2] - 27 - 35 - 55 - 67 - 82 - 83 - 84 - 90 - 91 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 11-07-2018 - XSDNG

Giải tám 86
Giải bảy 466
Giải sáu 0497 - 4880 - 1759
Giải năm 8809
Giải tư 82746 - 88382 - 06849 - 09919 - 50315 - 20198 - 02421
Giải ba 77458 - 63000
Giải nhì 81270
Giải nhất 86353
Giải đặc biệt 237503
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 03 - 09 - 15 - 19 - 21 - 46 - 49 - 53 - 58 - 59 - 66 - 70 - 80 - 82 - 86 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 11-07-2018 - XSKH

Giải tám 91
Giải bảy 353
Giải sáu 8835 - 7443 - 3338
Giải năm 6979
Giải tư 83368 - 95122 - 63261 - 04491 - 73654 - 54496 - 99670
Giải ba 88543 - 74579
Giải nhì 72455
Giải nhất 90109
Giải đặc biệt 786612
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
09 - 12 - 22 - 35 - 38 - 43[2] - 53 - 54 - 55 - 61 - 68 - 70 - 79[2] - 91[2] - 96