Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 21-10-2017 - XSDNG

Giải tám 26
Giải bảy 168
Giải sáu 3303 - 1051 - 1646
Giải năm 6917
Giải tư 26508 - 11671 - 61737 - 87940 - 99126 - 34279 - 08916
Giải ba 68978 - 66105
Giải nhì 96315
Giải nhất 94216
Giải đặc biệt 849822
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 05 - 08 - 15 - 16[2] - 17 - 22 - 26[2] - 37 - 40 - 46 - 51 - 68 - 71 - 78 - 79

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 21-10-2017 - XSDNO

Giải tám 70
Giải bảy 432
Giải sáu 0387 - 5306 - 0345
Giải năm 1758
Giải tư 47299 - 45434 - 09450 - 98614 - 19230 - 79622 - 40666
Giải ba 35863 - 22236
Giải nhì 39856
Giải nhất 69542
Giải đặc biệt 873712
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
06 - 12 - 14 - 22 - 30 - 32 - 34 - 36 - 42 - 45 - 50 - 56 - 58 - 63 - 66 - 70 - 87 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 21-10-2017 - XSQNG

Giải tám 96
Giải bảy 184
Giải sáu 7004 - 7101 - 4941
Giải năm 7272
Giải tư 07165 - 99673 - 94659 - 70311 - 13735 - 80273 - 16011
Giải ba 25438 - 62670
Giải nhì 78430
Giải nhất 95253
Giải đặc biệt 400872
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 04 - 11[2] - 30 - 35 - 38 - 41 - 53 - 59 - 65 - 70 - 72[2] - 73[2] - 84 - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 20-10-2017 - XSGL

Giải tám 71
Giải bảy 600
Giải sáu 5615 - 0609 - 4815
Giải năm 4170
Giải tư 33889 - 75844 - 24234 - 04366 - 58182 - 05233 - 27161
Giải ba 75831 - 94058
Giải nhì 15176
Giải nhất 02129
Giải đặc biệt 905201
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 01 - 09 - 15[2] - 29 - 31 - 33 - 34 - 44 - 58 - 61 - 66 - 70 - 71 - 76 - 82 - 89

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 20-10-2017 - XSNT

Giải tám 53
Giải bảy 470
Giải sáu 9631 - 0306 - 8224
Giải năm 6651
Giải tư 94874 - 58089 - 93474 - 15514 - 63872 - 36716 - 00925
Giải ba 08901 - 70976
Giải nhì 64119
Giải nhất 62267
Giải đặc biệt 874854
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 06 - 14 - 16 - 19 - 24 - 25 - 31 - 51 - 53 - 54 - 67 - 70 - 72 - 74[2] - 76 - 89

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 19-10-2017 - XSBDI

Giải tám 27
Giải bảy 712
Giải sáu 7847 - 9583 - 4858
Giải năm 5225
Giải tư 21850 - 55022 - 57781 - 69614 - 25751 - 90347 - 23009
Giải ba 06916 - 47902
Giải nhì 36350
Giải nhất 56404
Giải đặc biệt 932473
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 04 - 09 - 12 - 14 - 16 - 22 - 25 - 27 - 47[2] - 50[2] - 51 - 58 - 73 - 81 - 83

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 19-10-2017 - XSQB

Giải tám 10
Giải bảy 413
Giải sáu 5562 - 6465 - 7915
Giải năm 8705
Giải tư 01208 - 60577 - 08305 - 47765 - 18268 - 04844 - 61528
Giải ba 48129 - 39479
Giải nhì 08526
Giải nhất 55963
Giải đặc biệt 907432
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05[2] - 08 - 10 - 13 - 15 - 26 - 28 - 29 - 32 - 44 - 62 - 63 - 65[2] - 68 - 77 - 79

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 19-10-2017 - XSQT

Giải tám 17
Giải bảy 499
Giải sáu 7450 - 5066 - 2714
Giải năm 9053
Giải tư 76436 - 37986 - 12737 - 16696 - 25461 - 00733 - 28954
Giải ba 41091 - 86611
Giải nhì 10268
Giải nhất 73804
Giải đặc biệt 054460
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
04 - 11 - 14 - 17 - 33 - 36 - 37 - 50 - 53 - 54 - 60 - 61 - 66 - 68 - 86 - 91 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 18-10-2017 - XSDNG

Giải tám 61
Giải bảy 896
Giải sáu 5383 - 1905 - 9002
Giải năm 4108
Giải tư 09874 - 41466 - 80580 - 44999 - 99683 - 36086 - 67010
Giải ba 32074 - 41495
Giải nhì 36196
Giải nhất 11660
Giải đặc biệt 322588
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 05 - 08 - 10 - 60 - 61 - 66 - 74[2] - 80 - 83[2] - 86 - 88 - 95 - 96[2] - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 18-10-2017 - XSKH

Giải tám 40
Giải bảy 480
Giải sáu 9384 - 3980 - 2473
Giải năm 9953
Giải tư 39357 - 90980 - 39810 - 22499 - 82519 - 22633 - 14371
Giải ba 08163 - 98007
Giải nhì 06680
Giải nhất 10634
Giải đặc biệt 950529
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
07 - 10 - 19 - 29 - 33 - 34 - 40 - 53 - 57 - 63 - 71 - 73 - 80[4] - 84 - 99

Kết quả Xổ số Đắck Lắc: Thứ 3 ngày 17-10-2017 - XSDLK

Giải tám 33
Giải bảy 390
Giải sáu 8327 - 3455 - 8489
Giải năm 4783
Giải tư 02382 - 67443 - 00738 - 73647 - 64078 - 47122 - 89995
Giải ba 21272 - 09081
Giải nhì 67527
Giải nhất 19108
Giải đặc biệt 177801
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
01 - 08 - 22 - 27[2] - 33 - 38 - 43 - 47 - 55 - 72 - 78 - 81 - 82 - 83 - 89 - 90 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Nam: Thứ 3 ngày 17-10-2017 - XSQNM

Giải tám 90
Giải bảy 906
Giải sáu 8319 - 8658 - 9672
Giải năm 6794
Giải tư 94557 - 38207 - 71599 - 47072 - 51068 - 26292 - 77372
Giải ba 91193 - 74576
Giải nhì 45757
Giải nhất 77531
Giải đặc biệt 204042
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
06 - 07 - 19 - 31 - 42 - 57[2] - 58 - 68 - 72[3] - 76 - 90 - 92 - 93 - 94 - 99