Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 21-11-2014

Giải tám 28
Giải bảy 950
Giải sáu 5104 - 2683 - 3730
Giải năm 1120
Giải tư 76937 - 62857 - 41133 - 15009 - 46861 - 18352 - 58613
Giải ba 27871 - 18909
Giải nhì 14179
Giải nhất 53223
Giải đặc biệt 595843
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 09[2] - 13 - 20 - 23 - 28 - 30 - 33 - 37 - 43 - 50 - 52 - 57 - 61 - 71 - 79 - 83

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 21-11-2014

Giải tám 31
Giải bảy 133
Giải sáu 2325 - 1585 - 8048
Giải năm 0626
Giải tư 84021 - 71359 - 01343 - 15604 - 06349 - 00996 - 77673
Giải ba 17589 - 71989
Giải nhì 39872
Giải nhất 98401
Giải đặc biệt 615863
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 04 - 21 - 25 - 26 - 31 - 33 - 43 - 48 - 49 - 59 - 63 - 72 - 73 - 85 - 89[2] - 96

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 20-11-2014

Giải tám 77
Giải bảy 447
Giải sáu 4543 - 8928 - 0906
Giải năm 0927
Giải tư 78551 - 16242 - 18367 - 21265 - 07912 - 62790 - 76503
Giải ba 14684 - 77488
Giải nhì 76143
Giải nhất 74579
Giải đặc biệt 660218
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 06 - 12 - 18 - 27 - 28 - 42 - 43[2] - 47 - 51 - 65 - 67 - 77 - 79 - 84 - 88 - 90

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 20-11-2014

Giải tám 94
Giải bảy 247
Giải sáu 4222 - 2994 - 4318
Giải năm 1504
Giải tư 44455 - 94816 - 79846 - 48372 - 34196 - 40830 - 61332
Giải ba 61900 - 07760
Giải nhì 60113
Giải nhất 98961
Giải đặc biệt 410893
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 04 - 13 - 16 - 18 - 22 - 30 - 32 - 46 - 47 - 55 - 60 - 61 - 72 - 93 - 94[2] - 96

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 20-11-2014

Giải tám 36
Giải bảy 143
Giải sáu 6179 - 6735 - 1916
Giải năm 9780
Giải tư 81875 - 82231 - 97489 - 60058 - 71178 - 17708 - 83253
Giải ba 83057 - 18359
Giải nhì 93269
Giải nhất 37256
Giải đặc biệt 653472
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
08 - 16 - 31 - 35 - 36 - 43 - 53 - 56 - 57 - 58 - 59 - 69 - 72 - 75 - 78 - 79 - 80 - 89

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 19-11-2014

Giải tám 79
Giải bảy 106
Giải sáu 4380 - 8986 - 4468
Giải năm 8513
Giải tư 67229 - 60919 - 36077 - 25772 - 42122 - 96529 - 92632
Giải ba 16604 - 66919
Giải nhì 28925
Giải nhất 94068
Giải đặc biệt 951510
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 06 - 10 - 13 - 19[2] - 22 - 25 - 29[2] - 32 - 68[2] - 72 - 77 - 79 - 80 - 86