Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 13-04-2024

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 10-04-2024

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 22
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 06-04-2024

Bộ số thứ nhất 10
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 26

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 03-04-2024

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 16
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 30-03-2024

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 16
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 25

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 27-03-2024

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 05
Bộ số thứ tư 12
Bộ số thứ năm 14
Bộ số thứ sáu 21

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 23-03-2024

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 20-03-2024

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 18
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 28
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 33

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế