Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 09-11-2019

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 18
Bộ số thứ ba 24
Bộ số thứ tư 30
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 06-11-2019

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 13
Bộ số thứ năm 35
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 02-11-2019

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 03
Bộ số thứ ba 05
Bộ số thứ tư 09
Bộ số thứ năm 18
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 30-10-2019

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 26-10-2019

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 08
Bộ số thứ tư 11
Bộ số thứ năm 20
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 23-10-2019

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 19
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 19-10-2019

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 16
Bộ số thứ năm 17
Bộ số thứ sáu 18

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 16-10-2019

Bộ số thứ nhất 09
Bộ số thứ hai 16
Bộ số thứ ba 23
Bộ số thứ tư 26
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 33

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế