Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 16-12-2017

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 14
Bộ số thứ năm 20
Bộ số thứ sáu 25

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 13-12-2017

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 09-12-2017

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 06-12-2017

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 02-12-2017

Bộ số thứ nhất 10
Bộ số thứ hai 15
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 29-11-2017

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 03
Bộ số thứ ba 04
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 25-11-2017

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 03
Bộ số thứ ba 06
Bộ số thứ tư 09
Bộ số thứ năm 19
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 22-11-2017

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 27