Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 19-07-2017

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 15-07-2017

Bộ số thứ nhất 11
Bộ số thứ hai 16
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 12-07-2017

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 08-07-2017

Bộ số thứ nhất 09
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 05-07-2017

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 01-07-2017

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 28-06-2017

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 03
Bộ số thứ ba 07
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 24-06-2017

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 12
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 30