Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 18-05-2019

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 18
Bộ số thứ sáu 28

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 15-05-2019

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 19
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 29

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 11-05-2019

Bộ số thứ nhất 10
Bộ số thứ hai 17
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 25

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 08-05-2019

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 21
Bộ số thứ sáu 25

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 04-05-2019

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 14
Bộ số thứ năm 17
Bộ số thứ sáu 27

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 01-05-2019

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 27-04-2019

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 05
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 24-04-2019

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 13
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 32

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Tiểu xa mã