Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 21-09-2019

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 18-09-2019

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 14-09-2019

Bộ số thứ nhất 11
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 30

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 11-09-2019

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 28

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 07-09-2019

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 20
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 04-09-2019

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 07
Bộ số thứ tư 09
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 30

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 31-08-2019

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 14
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 22
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 28-08-2019

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 14
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 21
Bộ số thứ sáu 31

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế