Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 28-03-2020

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 19
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 29

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 25-03-2020

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 19
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 31
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 21-03-2020

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 19
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 32
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 18-03-2020

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 27

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 14-03-2020

Bộ số thứ nhất 12
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 23
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 11-03-2020

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 14
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 29

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 07-03-2020

Bộ số thứ nhất 10
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 28
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 04-03-2020

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 10
Bộ số thứ năm 20
Bộ số thứ sáu 35

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế