Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 11-07-2020

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 03
Bộ số thứ ba 05
Bộ số thứ tư 09
Bộ số thứ năm 15
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 08-07-2020

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 05
Bộ số thứ tư 13
Bộ số thứ năm 18
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 04-07-2020

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 01-07-2020

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 27-06-2020

Bộ số thứ nhất 20
Bộ số thứ hai 23
Bộ số thứ ba 25
Bộ số thứ tư 26
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 24-06-2020

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 25
Bộ số thứ tư 28
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 20-06-2020

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 14
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 26

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 17-06-2020

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 30

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế