Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 17-07-2019

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 31
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 13-07-2019

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 16
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 10-07-2019

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 02
Bộ số thứ ba 23
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 29

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 06-07-2019

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 03-07-2019

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 10
Bộ số thứ năm 15
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 29-06-2019

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 26
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 26-06-2019

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 23
Bộ số thứ ba 26
Bộ số thứ tư 28
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 22-06-2019

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 19
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 27
Bộ số thứ năm 35
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế