Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 23-03-2019

Bộ số thứ nhất 16
Bộ số thứ hai 21
Bộ số thứ ba 24
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 20-03-2019

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 08
Bộ số thứ tư 11
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 16-03-2019

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 20
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 13-03-2019

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 11
Bộ số thứ năm 20
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 09-03-2019

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 23
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 27

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 06-03-2019

Bộ số thứ nhất 09
Bộ số thứ hai 22
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 30
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 02-03-2019

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 14
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 29

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 27-02-2019

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 13
Bộ số thứ năm 14
Bộ số thứ sáu 31

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần