Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 23-09-2020

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 15
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 19-09-2020

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 02
Bộ số thứ ba 04
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 16-09-2020

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 02
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 26
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 12-09-2020

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 07
Bộ số thứ tư 08
Bộ số thứ năm 09
Bộ số thứ sáu 10

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 09-09-2020

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 26
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 05-09-2020

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 17
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 02-09-2020

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 28
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 29-08-2020

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 35

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế