Ngày mở thưởng

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 7 ngày 27-05-2017

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 22
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 4 ngày 24-05-2017

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 31

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 7 ngày 20-05-2017

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 22
Bộ số thứ sáu 30

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 4 ngày 17-05-2017

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 02
Bộ số thứ ba 05
Bộ số thứ tư 09
Bộ số thứ năm 14
Bộ số thứ sáu 18

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 7 ngày 13-05-2017

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 31

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 4 ngày 10-05-2017

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 29
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 7 ngày 06-05-2017

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 16
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 33

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 4 ngày 03-05-2017

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 35