Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 10-08-2022

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 07
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 06-08-2022

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 03
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 03-08-2022

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 30-07-2022

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 27

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 27-07-2022

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 27

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 23-07-2022

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 20-07-2022

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 16-07-2022

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 26
Bộ số thứ tư 28
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 35

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế