Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 28-11-2020

Bộ số thứ nhất 12
Bộ số thứ hai 16
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 25-11-2020

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 21-11-2020

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 18-11-2020

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 14-11-2020

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 14
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 11-11-2020

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 07
Bộ số thứ tư 10
Bộ số thứ năm 20
Bộ số thứ sáu 26

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 07-11-2020

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 04-11-2020

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 30

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế