Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 20-09-2017

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 06
Bộ số thứ tư 13
Bộ số thứ năm 20
Bộ số thứ sáu 28

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 16-09-2017

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 21
Bộ số thứ sáu 25

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 13-09-2017

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 09-09-2017

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 14
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 06-09-2017

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 02-09-2017

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 18
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 29

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 30-08-2017

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 25
Bộ số thứ tư 26
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 26-08-2017

Bộ số thứ nhất 13
Bộ số thứ hai 18
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 29
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 33