Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 16-01-2019

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 31
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 12-01-2019

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 13
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 09-01-2019

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 05-01-2019

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 14
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 02-01-2019

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 03
Bộ số thứ ba 08
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 29-12-2018

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 27
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 26-12-2018

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 22-12-2018

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần