Ngày mở thưởng

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 7 ngày 25-03-2017

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 12
Bộ số thứ năm 14
Bộ số thứ sáu 34

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 4 ngày 22-03-2017

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 14
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 31

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 7 ngày 18-03-2017

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 23
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 35

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 4 ngày 15-03-2017

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 29
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 7 ngày 11-03-2017

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 32
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 35

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 4 ngày 08-03-2017

Bộ số thứ nhất 12
Bộ số thứ hai 16
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 34

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 7 ngày 04-03-2017

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 25
Bộ số thứ tư 29
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 4 ngày 01-03-2017

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 31
Bộ số thứ sáu 32