Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 18-01-2020

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 26
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 30

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 15-01-2020

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 22
Bộ số thứ ba 24
Bộ số thứ tư 29
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 11-01-2020

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 18
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 08-01-2020

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 19
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 30

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 04-01-2020

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 01-01-2020

Bộ số thứ nhất 10
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 27

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 28-12-2019

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 25-12-2019

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 14
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 17
Bộ số thứ sáu 23

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế