Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 27-02-2021

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 20
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 24-02-2021

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 17
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 20-02-2021

Bộ số thứ nhất 10
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 23
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 28

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 17-02-2021

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 10-02-2021

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 03
Bộ số thứ ba 08
Bộ số thứ tư 10
Bộ số thứ năm 18
Bộ số thứ sáu 27

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 06-02-2021

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 03-02-2021

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 30-01-2021

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 21
Bộ số thứ sáu 23

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế