Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 28-09-2016

Giải tám 08
Giải bảy 842
Giải sáu 0117 - 0677 - 7920
Giải năm 7187
Giải tư 07595 - 41634 - 07610 - 02175 - 44298 - 37259 - 49525
Giải ba 23469 - 25452
Giải nhì 80453
Giải nhất 28014
Giải đặc biệt 925369
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
08 - 10 - 14 - 17 - 20 - 25 - 34 - 42 - 52 - 53 - 59 - 69[2] - 75 - 77 - 87 - 95 - 98

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 21-09-2016

Giải tám 96
Giải bảy 585
Giải sáu 1160 - 0486 - 5002
Giải năm 5784
Giải tư 87938 - 90338 - 97307 - 02821 - 18475 - 68299 - 85988
Giải ba 02319 - 59667
Giải nhì 20193
Giải nhất 11737
Giải đặc biệt 103939
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 07 - 19 - 21 - 37 - 38[2] - 39 - 60 - 67 - 75 - 84 - 85 - 86 - 88 - 93 - 96 - 99

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 14-09-2016

Giải tám 19
Giải bảy 087
Giải sáu 4251 - 1248 - 0497
Giải năm 8576
Giải tư 82659 - 53937 - 90172 - 63968 - 67220 - 69305 - 26579
Giải ba 24045 - 53696
Giải nhì 68867
Giải nhất 02981
Giải đặc biệt 796128
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
05 - 19 - 20 - 28 - 37 - 45 - 48 - 51 - 59 - 67 - 68 - 72 - 76 - 79 - 81 - 87 - 96 - 97

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 07-09-2016

Giải tám 55
Giải bảy 778
Giải sáu 4299 - 7620 - 1662
Giải năm 8442
Giải tư 05366 - 04140 - 75512 - 32942 - 35609 - 46407 - 78209
Giải ba 74676 - 21299
Giải nhì 81764
Giải nhất 28336
Giải đặc biệt 813228
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
07 - 09[2] - 12 - 20 - 28 - 36 - 40 - 42[2] - 55 - 62 - 64 - 66 - 76 - 78 - 99[2]

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 31-08-2016

Giải tám 80
Giải bảy 642
Giải sáu 1926 - 1021 - 5050
Giải năm 6307
Giải tư 06412 - 51022 - 05178 - 50421 - 43744 - 67776 - 87239
Giải ba 86591 - 45173
Giải nhì 40007
Giải nhất 64113
Giải đặc biệt 240951
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
07[2] - 12 - 13 - 21[2] - 22 - 26 - 39 - 42 - 44 - 50 - 51 - 73 - 76 - 78 - 80 - 91

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 24-08-2016

Giải tám 04
Giải bảy 895
Giải sáu 4929 - 3258 - 8165
Giải năm 4051
Giải tư 28187 - 09090 - 66740 - 99327 - 41531 - 72194 - 37453
Giải ba 42846 - 00389
Giải nhì 49579
Giải nhất 79398
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
04 - 27 - 29 - 31 - 40 - 46 - 51 - 53 - 58 - 65 - 79 - 87 - 89 - 90 - 94 - 95 - 98

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 17-08-2016

Giải tám 70
Giải bảy 247
Giải sáu 1635 - 3131 - 2908
Giải năm 7953
Giải tư 18747 - 45178 - 93765 - 47355 - 88150 - 77143 - 67222
Giải ba 59600 - 35975
Giải nhì 12393
Giải nhất 11191
Giải đặc biệt 738787
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 08 - 22 - 31 - 35 - 43 - 47[2] - 50 - 53 - 55 - 65 - 70 - 75 - 78 - 87 - 91 - 93

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 10-08-2016

Giải tám 62
Giải bảy 146
Giải sáu 7530 - 7969 - 7619
Giải năm 7624
Giải tư 52175 - 28141 - 09157 - 03170 - 91750 - 37758 - 48697
Giải ba 77836 - 02165
Giải nhì 95970
Giải nhất 09774
Giải đặc biệt 411019
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
19[2] - 24 - 30 - 36 - 41 - 46 - 50 - 57 - 58 - 62 - 65 - 69 - 70[2] - 74 - 75 - 97