Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 18-01-2017

Giải tám 09
Giải bảy 950
Giải sáu 3597 - 0643 - 3940
Giải năm 9212
Giải tư 20514 - 56175 - 68760 - 27891 - 50597 - 54049 - 34724
Giải ba 83934 - 70800
Giải nhì 31180
Giải nhất 41128
Giải đặc biệt 180835
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 09 - 12 - 14 - 24 - 28 - 34 - 35 - 40 - 43 - 49 - 50 - 60 - 75 - 80 - 91 - 97[2]

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 11-01-2017

Giải tám 17
Giải bảy 832
Giải sáu 6810 - 0948 - 3732
Giải năm 5664
Giải tư 38531 - 09190 - 17829 - 42775 - 58855 - 81202 - 95283
Giải ba 48790 - 67256
Giải nhì 24417
Giải nhất 22591
Giải đặc biệt 480297
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 10 - 17[2] - 29 - 31 - 32[2] - 48 - 55 - 56 - 64 - 75 - 83 - 90[2] - 91 - 97

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 04-01-2017

Giải tám 78
Giải bảy 790
Giải sáu 5603 - 1553 - 5833
Giải năm 7565
Giải tư 48767 - 89578 - 23983 - 74874 - 61042 - 70096 - 02088
Giải ba 59026 - 08485
Giải nhì 07410
Giải nhất 90946
Giải đặc biệt 156176
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 10 - 26 - 33 - 42 - 46 - 53 - 65 - 67 - 74 - 76 - 78[2] - 83 - 85 - 88 - 90 - 96

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 28-12-2016

Giải tám 34
Giải bảy 088
Giải sáu 6296 - 1586 - 2449
Giải năm 1978
Giải tư 54522 - 11922 - 18527 - 40780 - 97196 - 94227 - 25894
Giải ba 31132 - 96673
Giải nhì 59821
Giải nhất 29166
Giải đặc biệt 489647
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
21 - 22[2] - 27[2] - 32 - 34 - 47 - 49 - 66 - 73 - 78 - 80 - 86 - 88 - 94 - 96[2]

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 21-12-2016

Giải tám 12
Giải bảy 473
Giải sáu 1403 - 7697 - 4606
Giải năm 2634
Giải tư 72548 - 25603 - 14380 - 55407 - 70398 - 25687 - 60095
Giải ba 38235 - 99240
Giải nhì 07477
Giải nhất 81501
Giải đặc biệt 142505
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 03[2] - 05 - 06 - 07 - 12 - 34 - 35 - 40 - 48 - 73 - 77 - 80 - 87 - 95 - 97 - 98

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 14-12-2016

Giải tám 25
Giải bảy 150
Giải sáu 0901 - 0755 - 6710
Giải năm 7521
Giải tư 39107 - 55656 - 98163 - 14320 - 19470 - 41529 - 40413
Giải ba 14022 - 15686
Giải nhì 54966
Giải nhất 78890
Giải đặc biệt 894225
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 07 - 10 - 13 - 20 - 21 - 22 - 25[2] - 29 - 50 - 55 - 56 - 63 - 66 - 70 - 86 - 90

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 07-12-2016

Giải tám 87
Giải bảy 021
Giải sáu 8026 - 6926 - 3471
Giải năm 6671
Giải tư 83099 - 17192 - 96910 - 31352 - 08260 - 42687 - 51394
Giải ba 20752 - 89129
Giải nhì 20570
Giải nhất 72956
Giải đặc biệt 397320
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
10 - 20 - 21 - 26[2] - 29 - 52[2] - 56 - 60 - 70 - 71[2] - 87[2] - 92 - 94 - 99

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 30-11-2016

Giải tám 04
Giải bảy 772
Giải sáu 6014 - 0135 - 8569
Giải năm 2050
Giải tư 63821 - 38787 - 04403 - 02076 - 83229 - 35537 - 73328
Giải ba 68843 - 33872
Giải nhì 68430
Giải nhất 97924
Giải đặc biệt 452809
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 04 - 09 - 14 - 21 - 24 - 28 - 29 - 30 - 35 - 37 - 43 - 50 - 69 - 72[2] - 76 - 87