Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 18-10-2017 - XSCT

Giải tám 09
Giải bảy 006
Giải sáu 2381 - 2195 - 8098
Giải năm 5276
Giải tư 83718 - 90125 - 59524 - 93037 - 06391 - 22280 - 73580
Giải ba 68195 - 34823
Giải nhì 73615
Giải nhất 10624
Giải đặc biệt 129573
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
06 - 09 - 15 - 18 - 23 - 24[2] - 25 - 37 - 73 - 76 - 80[2] - 81 - 91 - 95[2] - 98

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 11-10-2017 - XSCT

Giải tám 85
Giải bảy 055
Giải sáu 0361 - 8065 - 2250
Giải năm 5734
Giải tư 08991 - 81383 - 18420 - 00551 - 50898 - 10448 - 70094
Giải ba 68339 - 73157
Giải nhì 49688
Giải nhất 96987
Giải đặc biệt 759583
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
20 - 34 - 39 - 48 - 50 - 51 - 55 - 57 - 61 - 65 - 83[2] - 85 - 87 - 88 - 91 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 04-10-2017 - XSCT

Giải tám 18
Giải bảy 888
Giải sáu 0474 - 2483 - 8602
Giải năm 6565
Giải tư 42225 - 39000 - 56274 - 94295 - 71598 - 03419 - 51388
Giải ba 83797 - 75530
Giải nhì 89049
Giải nhất 26265
Giải đặc biệt 948381
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 02 - 18 - 19 - 25 - 30 - 49 - 65[2] - 74[2] - 81 - 83 - 88[2] - 95 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 27-09-2017 - XSCT

Giải tám 50
Giải bảy 714
Giải sáu 6147 - 5775 - 6457
Giải năm 7328
Giải tư 96987 - 96374 - 25835 - 80663 - 78211 - 56431 - 41692
Giải ba 10504 - 83578
Giải nhì 96093
Giải nhất 25883
Giải đặc biệt 939624
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
04 - 11 - 14 - 24 - 28 - 31 - 35 - 47 - 50 - 57 - 63 - 74 - 75 - 78 - 83 - 87 - 92 - 93

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 20-09-2017 - XSCT

Giải tám 44
Giải bảy 543
Giải sáu 9328 - 0743 - 5494
Giải năm 1377
Giải tư 68622 - 05405 - 76316 - 50883 - 07482 - 02911 - 48178
Giải ba 91685 - 34130
Giải nhì 95393
Giải nhất 36669
Giải đặc biệt 542208
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
05 - 08 - 11 - 16 - 22 - 28 - 30 - 43[2] - 44 - 69 - 77 - 78 - 82 - 83 - 85 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 13-09-2017 - XSCT

Giải tám 31
Giải bảy 613
Giải sáu 7674 - 5183 - 0738
Giải năm 2549
Giải tư 86287 - 17720 - 16444 - 21087 - 20299 - 87906 - 50031
Giải ba 33953 - 69334
Giải nhì 37559
Giải nhất 04435
Giải đặc biệt 004066
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
06 - 13 - 20 - 31[2] - 34 - 35 - 38 - 44 - 49 - 53 - 59 - 66 - 74 - 83 - 87[2] - 99

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 06-09-2017 - XSCT

Giải tám 81
Giải bảy 957
Giải sáu 0838 - 4817 - 6318
Giải năm 1361
Giải tư 60722 - 82614 - 80566 - 77638 - 12311 - 57534 - 11791
Giải ba 67315 - 95561
Giải nhì 06797
Giải nhất 34684
Giải đặc biệt 878979
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 22 - 34 - 38[2] - 57 - 61[2] - 66 - 79 - 81 - 84 - 91 - 97

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 30-08-2017 - XSCT

Giải tám 84
Giải bảy 633
Giải sáu 2603 - 0509 - 1714
Giải năm 1895
Giải tư 99533 - 33074 - 86394 - 20257 - 08079 - 29977 - 11310
Giải ba 96518 - 03599
Giải nhì 34136
Giải nhất 03336
Giải đặc biệt 479819
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 09 - 10 - 14 - 18 - 19 - 33[2] - 36[2] - 57 - 74 - 77 - 79 - 84 - 94 - 95 - 99