Ngày mở thưởng

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 26-04-2017

Giải tám 62
Giải bảy 631
Giải sáu 4561 - 2172 - 6213
Giải năm 2285
Giải tư 62281 - 32175 - 02582 - 65703 - 44111 - 43307 - 72040
Giải ba 19576 - 55063
Giải nhì 01831
Giải nhất 71173
Giải đặc biệt 242615
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 07 - 11 - 13 - 15 - 31[2] - 40 - 61 - 62 - 63 - 72 - 73 - 75 - 76 - 81 - 82 - 85

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 19-04-2017

Giải tám 96
Giải bảy 203
Giải sáu 9546 - 9739 - 0788
Giải năm 3719
Giải tư 24676 - 32670 - 64844 - 85864 - 45708 - 30474 - 81959
Giải ba 39126 - 12742
Giải nhì 01360
Giải nhất 62317
Giải đặc biệt 457389
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 08 - 17 - 19 - 26 - 39 - 42 - 44 - 46 - 59 - 60 - 64 - 70 - 74 - 76 - 88 - 89 - 96

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 12-04-2017

Giải tám 64
Giải bảy 156
Giải sáu 8811 - 2157 - 6967
Giải năm 0380
Giải tư 98140 - 29543 - 48758 - 15119 - 86532 - 55510 - 52777
Giải ba 59999 - 89107
Giải nhì 22081
Giải nhất 67062
Giải đặc biệt 785676
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
07 - 10 - 11 - 19 - 32 - 40 - 43 - 56 - 57 - 58 - 62 - 64 - 67 - 76 - 77 - 80 - 81 - 99

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 05-04-2017

Giải tám 78
Giải bảy 387
Giải sáu 4533 - 8710 - 0792
Giải năm 7272
Giải tư 48157 - 00409 - 87416 - 73532 - 53079 - 95797 - 97688
Giải ba 55149 - 39348
Giải nhì 59084
Giải nhất 40732
Giải đặc biệt 702863
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
09 - 10 - 16 - 32[2] - 33 - 48 - 49 - 57 - 63 - 72 - 78 - 79 - 84 - 87 - 88 - 92 - 97

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 29-03-2017

Giải tám 62
Giải bảy 226
Giải sáu 3155 - 5063 - 5697
Giải năm 0146
Giải tư 47859 - 87228 - 64554 - 11137 - 26676 - 03685 - 22354
Giải ba 89616 - 57579
Giải nhì 23150
Giải nhất 83011
Giải đặc biệt 551254
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
11 - 16 - 26 - 28 - 37 - 46 - 50 - 54[3] - 55 - 59 - 62 - 63 - 76 - 79 - 85 - 97

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 22-03-2017

Giải tám 06
Giải bảy 979
Giải sáu 5149 - 8750 - 9520
Giải năm 2527
Giải tư 78228 - 10995 - 73101 - 60427 - 62346 - 19683 - 81827
Giải ba 16974 - 13972
Giải nhì 68052
Giải nhất 73480
Giải đặc biệt 532855
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 06 - 20 - 27[3] - 28 - 46 - 49 - 50 - 52 - 55 - 72 - 74 - 79 - 80 - 83 - 95

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 15-03-2017

Giải tám 39
Giải bảy 295
Giải sáu 1747 - 4940 - 4500
Giải năm 8815
Giải tư 31010 - 26097 - 14858 - 78216 - 77587 - 61576 - 02985
Giải ba 87675 - 81625
Giải nhì 70791
Giải nhất 97196
Giải đặc biệt 594155
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 10 - 15 - 16 - 25 - 39 - 40 - 47 - 55 - 58 - 75 - 76 - 85 - 87 - 91 - 95 - 96 - 97

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 08-03-2017

Giải tám 88
Giải bảy 729
Giải sáu 4453 - 9874 - 7071
Giải năm 3990
Giải tư 21600 - 80190 - 91304 - 22316 - 99553 - 07038 - 67298
Giải ba 78800 - 56188
Giải nhì 98051
Giải nhất 69198
Giải đặc biệt 014126
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00[2] - 04 - 16 - 26 - 29 - 38 - 51 - 53[2] - 71 - 74 - 88[2] - 90[2] - 98[2]