Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 16-08-2017 - XSCT

Giải tám 26
Giải bảy 564
Giải sáu 4038 - 2387 - 4112
Giải năm 6043
Giải tư 48436 - 30034 - 23439 - 87801 - 06256 - 09042 - 04821
Giải ba 52873 - 15124
Giải nhì 18465
Giải nhất 71442
Giải đặc biệt 529535
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 12 - 21 - 24 - 26 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 42[2] - 43 - 56 - 64 - 65 - 73 - 87

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 09-08-2017 - XSCT

Giải tám 49
Giải bảy 440
Giải sáu 5582 - 6757 - 2584
Giải năm 6313
Giải tư 94655 - 93698 - 76009 - 79244 - 32846 - 90805 - 37962
Giải ba 18719 - 99193
Giải nhì 08617
Giải nhất 67708
Giải đặc biệt 980015
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
05 - 08 - 09 - 13 - 15 - 17 - 19 - 40 - 44 - 46 - 49 - 55 - 57 - 62 - 82 - 84 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 02-08-2017 - XSCT

Giải tám 47
Giải bảy 651
Giải sáu 4447 - 0257 - 7800
Giải năm 4836
Giải tư 65636 - 87376 - 03516 - 45129 - 53808 - 04442 - 44882
Giải ba 19995 - 62682
Giải nhì 48163
Giải nhất 52710
Giải đặc biệt 317407
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 07 - 08 - 10 - 16 - 29 - 36[2] - 42 - 47[2] - 51 - 57 - 63 - 76 - 82[2] - 95

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 26-07-2017 - XSCT

Giải tám 70
Giải bảy 836
Giải sáu 0728 - 5137 - 3980
Giải năm 6750
Giải tư 06043 - 86688 - 99980 - 48290 - 81131 - 56579 - 23486
Giải ba 32123 - 86668
Giải nhì 31937
Giải nhất 32660
Giải đặc biệt 895314
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
14 - 23 - 28 - 31 - 36 - 37[2] - 43 - 50 - 60 - 68 - 70 - 79 - 80[2] - 86 - 88 - 90

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 19-07-2017 - XSCT

Giải tám 59
Giải bảy 000
Giải sáu 8287 - 0543 - 4000
Giải năm 8041
Giải tư 10959 - 13961 - 21983 - 31539 - 49031 - 92582 - 69810
Giải ba 04664 - 22338
Giải nhì 92804
Giải nhất 92043
Giải đặc biệt 108870
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00[2] - 04 - 10 - 31 - 38 - 39 - 41 - 43[2] - 59[2] - 61 - 64 - 70 - 82 - 83 - 87

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 12-07-2017 - XSCT

Giải tám 17
Giải bảy 564
Giải sáu 0920 - 0897 - 1320
Giải năm 0535
Giải tư 03135 - 87441 - 89927 - 97573 - 31377 - 48685 - 87000
Giải ba 44100 - 61529
Giải nhì 21669
Giải nhất 76710
Giải đặc biệt 955637
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00[2] - 10 - 17 - 20[2] - 27 - 29 - 35[2] - 37 - 41 - 64 - 69 - 73 - 77 - 85 - 97

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 05-07-2017 - XSCT

Giải tám 67
Giải bảy 243
Giải sáu 9752 - 6970 - 0382
Giải năm 1047
Giải tư 57940 - 06360 - 05500 - 70647 - 27488 - 07023 - 05877
Giải ba 16124 - 96480
Giải nhì 27180
Giải nhất 87270
Giải đặc biệt 116953
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 23 - 24 - 40 - 43 - 47[2] - 52 - 53 - 60 - 67 - 70[2] - 77 - 80[2] - 82 - 88

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 28-06-2017 - XSCT

Giải tám 40
Giải bảy 670
Giải sáu 9122 - 5314 - 0745
Giải năm 0990
Giải tư 54320 - 83331 - 60896 - 61340 - 04408 - 66607 - 89102
Giải ba 90691 - 86749
Giải nhì 02263
Giải nhất 05430
Giải đặc biệt 788508
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 07 - 08[2] - 14 - 20 - 22 - 30 - 31 - 40[2] - 45 - 49 - 63 - 70 - 90 - 91 - 96