Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 21-06-2017 - XSCT

Giải tám 83
Giải bảy 276
Giải sáu 3539 - 6690 - 1543
Giải năm 1185
Giải tư 45149 - 99394 - 07568 - 05417 - 15467 - 77071 - 77638
Giải ba 26329 - 34713
Giải nhì 43721
Giải nhất 68431
Giải đặc biệt 389346
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
13 - 17 - 21 - 29 - 31 - 38 - 39 - 43 - 46 - 49 - 67 - 68 - 71 - 76 - 83 - 85 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 14-06-2017 - XSCT

Giải tám 07
Giải bảy 281
Giải sáu 5379 - 6173 - 7276
Giải năm 6875
Giải tư 07352 - 19537 - 11063 - 30451 - 73804 - 84597 - 03309
Giải ba 18284 - 55603
Giải nhì 84448
Giải nhất 91639
Giải đặc biệt 699213
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 04 - 07 - 09 - 13 - 37 - 39 - 48 - 51 - 52 - 63 - 73 - 75 - 76 - 79 - 81 - 84 - 97

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 07-06-2017 - XSCT

Giải tám 82
Giải bảy 093
Giải sáu 4963 - 3580 - 8427
Giải năm 6260
Giải tư 53627 - 74469 - 38955 - 71938 - 19901 - 13034 - 02008
Giải ba 05323 - 92041
Giải nhì 11478
Giải nhất 10702
Giải đặc biệt 262587
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 02 - 08 - 23 - 27[2] - 34 - 38 - 41 - 55 - 60 - 63 - 69 - 78 - 80 - 82 - 87 - 93

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 31-05-2017 - XSCT

Giải tám 92
Giải bảy 467
Giải sáu 0125 - 0933 - 5943
Giải năm 0185
Giải tư 60849 - 51849 - 91296 - 68226 - 29226 - 42521 - 45248
Giải ba 77656 - 81034
Giải nhì 90086
Giải nhất 61288
Giải đặc biệt 195781
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
21 - 25 - 26[2] - 33 - 34 - 43 - 48 - 49[2] - 56 - 67 - 81 - 85 - 86 - 88 - 92 - 96

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 24-05-2017 - XSCT

Giải tám 76
Giải bảy 270
Giải sáu 4923 - 2754 - 1845
Giải năm 9018
Giải tư 17384 - 77712 - 62195 - 23354 - 86475 - 07703 - 99978
Giải ba 35350 - 82302
Giải nhì 35677
Giải nhất 27281
Giải đặc biệt 618919
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 03 - 12 - 18 - 19 - 23 - 45 - 50 - 54[2] - 70 - 75 - 76 - 77 - 78 - 81 - 84 - 95

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 17-05-2017 - XSCT

Giải tám 77
Giải bảy 540
Giải sáu 4915 - 0161 - 3882
Giải năm 6205
Giải tư 61215 - 10057 - 00301 - 71370 - 15604 - 32233 - 32984
Giải ba 18005 - 69672
Giải nhì 30545
Giải nhất 12336
Giải đặc biệt 004235
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 04 - 05[2] - 15[2] - 33 - 35 - 36 - 40 - 45 - 57 - 61 - 70 - 72 - 77 - 82 - 84

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 10-05-2017 - XSCT

Giải tám 77
Giải bảy 629
Giải sáu 9316 - 5163 - 3252
Giải năm 0982
Giải tư 54889 - 44030 - 33980 - 98679 - 22514 - 03045 - 37974
Giải ba 70638 - 48103
Giải nhì 35936
Giải nhất 14231
Giải đặc biệt 555165
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 14 - 16 - 29 - 30 - 31 - 36 - 38 - 45 - 52 - 63 - 65 - 74 - 77 - 79 - 80 - 82 - 89

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 03-05-2017 - XSCT

Giải tám 57
Giải bảy 813
Giải sáu 3471 - 0388 - 5278
Giải năm 9013
Giải tư 69203 - 82881 - 23840 - 50845 - 01058 - 70769 - 84866
Giải ba 69218 - 63864
Giải nhì 57664
Giải nhất 87761
Giải đặc biệt 819845
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 13[2] - 18 - 40 - 45[2] - 57 - 58 - 61 - 64[2] - 66 - 69 - 71 - 78 - 81 - 88