Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 13-12-2017 - XSCT

Giải tám 68
Giải bảy 117
Giải sáu 0464 - 6282 - 0461
Giải năm 2095
Giải tư 70240 - 19306 - 91261 - 34335 - 63549 - 02870 - 30156
Giải ba 08235 - 53341
Giải nhì 12948
Giải nhất 53857
Giải đặc biệt 331302
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 06 - 17 - 35[2] - 40 - 41 - 48 - 49 - 56 - 57 - 61[2] - 64 - 68 - 70 - 82 - 95

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 06-12-2017 - XSCT

Giải tám 77
Giải bảy 461
Giải sáu 3098 - 9167 - 1188
Giải năm 3103
Giải tư 30267 - 34784 - 17203 - 84709 - 69947 - 15698 - 32525
Giải ba 45631 - 49027
Giải nhì 71258
Giải nhất 10587
Giải đặc biệt 425665
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03[2] - 09 - 25 - 27 - 31 - 47 - 58 - 61 - 65 - 67[2] - 77 - 84 - 87 - 88 - 98[2]

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 29-11-2017 - XSCT

Giải tám 00
Giải bảy 774
Giải sáu 3348 - 0298 - 1687
Giải năm 4169
Giải tư 99167 - 37577 - 40484 - 60252 - 82337 - 51202 - 89218
Giải ba 58045 - 89706
Giải nhì 79582
Giải nhất 48332
Giải đặc biệt 439206
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 02 - 06[2] - 18 - 32 - 37 - 45 - 48 - 52 - 67 - 69 - 74 - 77 - 82 - 84 - 87 - 98

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 22-11-2017 - XSCT

Giải tám 24
Giải bảy 934
Giải sáu 4910 - 6137 - 2731
Giải năm 0478
Giải tư 67971 - 97005 - 72771 - 98608 - 54395 - 88903 - 29158
Giải ba 48594 - 61258
Giải nhì 70545
Giải nhất 49987
Giải đặc biệt 088112
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 05 - 08 - 10 - 12 - 24 - 31 - 34 - 37 - 45 - 58[2] - 71[2] - 78 - 87 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 15-11-2017 - XSCT

Giải tám 49
Giải bảy 292
Giải sáu 1702 - 1645 - 9876
Giải năm 7736
Giải tư 99521 - 35990 - 03730 - 43491 - 44210 - 05791 - 13431
Giải ba 90213 - 82336
Giải nhì 69655
Giải nhất 51917
Giải đặc biệt 299397
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 10 - 13 - 17 - 21 - 30 - 31 - 36[2] - 45 - 49 - 55 - 76 - 90 - 91[2] - 92 - 97

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 08-11-2017 - XSCT

Giải tám 10
Giải bảy 492
Giải sáu 2552 - 9590 - 2691
Giải năm 9448
Giải tư 20798 - 36561 - 24272 - 59110 - 28142 - 95259 - 02470
Giải ba 79336 - 40936
Giải nhì 68389
Giải nhất 46160
Giải đặc biệt 371512
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
10[2] - 12 - 36[2] - 42 - 48 - 52 - 59 - 60 - 61 - 70 - 72 - 89 - 90 - 91 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 01-11-2017 - XSCT

Giải tám 44
Giải bảy 895
Giải sáu 4905 - 9093 - 3175
Giải năm 3938
Giải tư 19204 - 43951 - 83174 - 53193 - 82605 - 58393 - 78232
Giải ba 37739 - 58717
Giải nhì 91044
Giải nhất 74091
Giải đặc biệt 412319
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
04 - 05[2] - 17 - 19 - 32 - 38 - 39 - 44[2] - 51 - 74 - 75 - 91 - 93[3] - 95

Kết quả Xổ số Cần Thơ: Thứ 4 ngày 25-10-2017 - XSCT

Giải tám 49
Giải bảy 535
Giải sáu 0058 - 4463 - 4160
Giải năm 2243
Giải tư 61580 - 28263 - 32058 - 53248 - 59987 - 57283 - 00063
Giải ba 26650 - 42617
Giải nhì 34556
Giải nhất 93594
Giải đặc biệt 112973
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
17 - 35 - 43 - 48 - 49 - 50 - 56 - 58[2] - 60 - 63[3] - 73 - 80 - 83 - 87 - 94