Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 22-06-2016

Giải tám 45
Giải bảy 412
Giải sáu 8755 - 1567 - 1625
Giải năm 6626
Giải tư 84339 - 60744 - 79043 - 42103 - 11373 - 89730 - 92715
Giải ba 23947 - 28892
Giải nhì 20362
Giải nhất 91180
Giải đặc biệt 881082
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 12 - 15 - 25 - 26 - 30 - 39 - 43 - 44 - 45 - 47 - 55 - 62 - 67 - 73 - 80 - 82 - 92

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 15-06-2016

Giải tám 13
Giải bảy 837
Giải sáu 9897 - 0399 - 0624
Giải năm 2426
Giải tư 03244 - 17613 - 07893 - 96352 - 01096 - 00813 - 27147
Giải ba 01229 - 04735
Giải nhì 96950
Giải nhất 45518
Giải đặc biệt 212305
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
05 - 13[3] - 18 - 24 - 26 - 29 - 35 - 37 - 44 - 47 - 50 - 52 - 93 - 96 - 97 - 99

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 08-06-2016

Giải tám 23
Giải bảy 417
Giải sáu 9256 - 4093 - 4617
Giải năm 5207
Giải tư 70498 - 93438 - 51912 - 91725 - 79193 - 30713 - 04390
Giải ba 94476 - 59430
Giải nhì 64137
Giải nhất 43647
Giải đặc biệt 009983
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
07 - 12 - 13 - 17[2] - 23 - 25 - 30 - 37 - 38 - 47 - 56 - 76 - 83 - 90 - 93[2] - 98

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 01-06-2016

Giải tám 53
Giải bảy 666
Giải sáu 7416 - 5844 - 9497
Giải năm 5512
Giải tư 42186 - 69723 - 45982 - 09745 - 32789 - 27934 - 07891
Giải ba 38387 - 12261
Giải nhì 56614
Giải nhất 97125
Giải đặc biệt 241708
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
08 - 12 - 14 - 16 - 23 - 25 - 34 - 44 - 45 - 53 - 61 - 66 - 82 - 86 - 87 - 89 - 91 - 97

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 25-05-2016

Giải tám 82
Giải bảy 352
Giải sáu 6585 - 1663 - 4797
Giải năm 3751
Giải tư 38973 - 18682 - 02274 - 83455 - 09938 - 67709 - 27623
Giải ba 80700 - 45882
Giải nhì 28468
Giải nhất 40637
Giải đặc biệt 445968
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 09 - 23 - 37 - 38 - 51 - 52 - 55 - 63 - 68[2] - 73 - 74 - 82[3] - 85 - 97

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 18-05-2016

Giải tám 82
Giải bảy 355
Giải sáu 2059 - 9516 - 7154
Giải năm 4309
Giải tư 48634 - 89087 - 91894 - 83011 - 31451 - 35374 - 87282
Giải ba 17126 - 60998
Giải nhì 66713
Giải nhất 66929
Giải đặc biệt 699486
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
09 - 11 - 13 - 16 - 26 - 29 - 34 - 51 - 54 - 55 - 59 - 74 - 82[2] - 86 - 87 - 94 - 98

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 11-05-2016

Giải tám 27
Giải bảy 702
Giải sáu 6822 - 0275 - 1741
Giải năm 8238
Giải tư 43505 - 45859 - 45918 - 74235 - 29632 - 70344 - 26209
Giải ba 02615 - 37968
Giải nhì 11015
Giải nhất 58513
Giải đặc biệt 799424
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 05 - 09 - 13 - 15[2] - 18 - 22 - 24 - 27 - 32 - 35 - 38 - 41 - 44 - 59 - 68 - 75

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 04-05-2016

Giải tám 58
Giải bảy 006
Giải sáu 4824 - 0396 - 4067
Giải năm 3105
Giải tư 42727 - 13550 - 56587 - 25775 - 20829 - 29080 - 32373
Giải ba 94551 - 50456
Giải nhì 60407
Giải nhất 25128
Giải đặc biệt 616658
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
05 - 06 - 07 - 24 - 27 - 28 - 29 - 50 - 51 - 56 - 58[2] - 67 - 73 - 75 - 80 - 87 - 96