Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 20-07-2016

Giải tám 25
Giải bảy 838
Giải sáu 1029 - 7139 - 4715
Giải năm 6213
Giải tư 31232 - 49932 - 96315 - 95621 - 93480 - 99346 - 95788
Giải ba 34823 - 23974
Giải nhì 97991
Giải nhất 88238
Giải đặc biệt 057544
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
13 - 15[2] - 21 - 23 - 25 - 29 - 32[2] - 38[2] - 39 - 44 - 46 - 74 - 80 - 88 - 91

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 13-07-2016

Giải tám 29
Giải bảy 396
Giải sáu 1754 - 4780 - 9823
Giải năm 1023
Giải tư 57747 - 57929 - 35523 - 12884 - 59705 - 75738 - 33353
Giải ba 17383 - 52845
Giải nhì 21749
Giải nhất 22309
Giải đặc biệt 696156
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
05 - 09 - 23[3] - 29[2] - 38 - 45 - 47 - 49 - 53 - 54 - 56 - 80 - 83 - 84 - 96

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 06-07-2016

Giải tám 71
Giải bảy 139
Giải sáu 6588 - 0286 - 6717
Giải năm 9999
Giải tư 57969 - 99136 - 34761 - 37015 - 55825 - 85313 - 64860
Giải ba 84292 - 05378
Giải nhì 84371
Giải nhất 27853
Giải đặc biệt 784259
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
13 - 15 - 17 - 25 - 36 - 39 - 53 - 59 - 60 - 61 - 69 - 71[2] - 78 - 86 - 88 - 92 - 99

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 29-06-2016

Giải tám 95
Giải bảy 097
Giải sáu 9694 - 4318 - 4674
Giải năm 1635
Giải tư 22699 - 88154 - 86867 - 93191 - 75889 - 49979 - 71376
Giải ba 74293 - 58867
Giải nhì 33442
Giải nhất 40126
Giải đặc biệt 203029
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
18 - 26 - 29 - 35 - 42 - 54 - 67[2] - 74 - 76 - 79 - 89 - 91 - 93 - 94 - 95 - 97 - 99

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 22-06-2016

Giải tám 45
Giải bảy 412
Giải sáu 8755 - 1567 - 1625
Giải năm 6626
Giải tư 84339 - 60744 - 79043 - 42103 - 11373 - 89730 - 92715
Giải ba 23947 - 28892
Giải nhì 20362
Giải nhất 91180
Giải đặc biệt 881082
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 12 - 15 - 25 - 26 - 30 - 39 - 43 - 44 - 45 - 47 - 55 - 62 - 67 - 73 - 80 - 82 - 92

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 15-06-2016

Giải tám 13
Giải bảy 837
Giải sáu 9897 - 0399 - 0624
Giải năm 2426
Giải tư 03244 - 17613 - 07893 - 96352 - 01096 - 00813 - 27147
Giải ba 01229 - 04735
Giải nhì 96950
Giải nhất 45518
Giải đặc biệt 212305
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
05 - 13[3] - 18 - 24 - 26 - 29 - 35 - 37 - 44 - 47 - 50 - 52 - 93 - 96 - 97 - 99

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 08-06-2016

Giải tám 23
Giải bảy 417
Giải sáu 9256 - 4093 - 4617
Giải năm 5207
Giải tư 70498 - 93438 - 51912 - 91725 - 79193 - 30713 - 04390
Giải ba 94476 - 59430
Giải nhì 64137
Giải nhất 43647
Giải đặc biệt 009983
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
07 - 12 - 13 - 17[2] - 23 - 25 - 30 - 37 - 38 - 47 - 56 - 76 - 83 - 90 - 93[2] - 98

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 01-06-2016

Giải tám 53
Giải bảy 666
Giải sáu 7416 - 5844 - 9497
Giải năm 5512
Giải tư 42186 - 69723 - 45982 - 09745 - 32789 - 27934 - 07891
Giải ba 38387 - 12261
Giải nhì 56614
Giải nhất 97125
Giải đặc biệt 241708
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
08 - 12 - 14 - 16 - 23 - 25 - 34 - 44 - 45 - 53 - 61 - 66 - 82 - 86 - 87 - 89 - 91 - 97