Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 15-02-2017

Giải tám 30
Giải bảy 961
Giải sáu 5914 - 9142 - 5499
Giải năm 9776
Giải tư 78463 - 95274 - 44199 - 36859 - 64247 - 06658 - 76198
Giải ba 61572 - 90123
Giải nhì 43368
Giải nhất 33045
Giải đặc biệt 234492
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
14 - 23 - 30 - 42 - 45 - 47 - 58 - 59 - 61 - 63 - 68 - 72 - 74 - 76 - 92 - 98 - 99[2]

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 08-02-2017

Giải tám 69
Giải bảy 996
Giải sáu 6068 - 0169 - 6993
Giải năm 3971
Giải tư 70555 - 30895 - 44217 - 03374 - 33700 - 55567 - 67522
Giải ba 00964 - 07292
Giải nhì 71112
Giải nhất 19839
Giải đặc biệt 183323
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 12 - 17 - 22 - 23 - 39 - 55 - 64 - 67 - 68 - 69[2] - 71 - 74 - 92 - 93 - 95 - 96

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 01-02-2017

Giải tám 00
Giải bảy 460
Giải sáu 2800 - 9664 - 4802
Giải năm 4095
Giải tư 88608 - 25183 - 59711 - 73908 - 63357 - 67260 - 19339
Giải ba 65390 - 74292
Giải nhì 67888
Giải nhất 66932
Giải đặc biệt 024283
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00[2] - 02 - 08[2] - 11 - 32 - 39 - 57 - 60[2] - 64 - 83[2] - 88 - 90 - 92 - 95

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 25-01-2017

Giải tám 43
Giải bảy 254
Giải sáu 2672 - 0434 - 4006
Giải năm 0172
Giải tư 95071 - 81786 - 13046 - 03893 - 23196 - 70529 - 97507
Giải ba 09414 - 03676
Giải nhì 87381
Giải nhất 87297
Giải đặc biệt 269836
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
06 - 07 - 14 - 29 - 34 - 36 - 43 - 46 - 54 - 71 - 72[2] - 76 - 81 - 86 - 93 - 96 - 97

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 18-01-2017

Giải tám 77
Giải bảy 600
Giải sáu 7348 - 4484 - 6693
Giải năm 7278
Giải tư 88904 - 58571 - 75762 - 74306 - 22773 - 18285 - 26081
Giải ba 15992 - 92510
Giải nhì 50860
Giải nhất 76664
Giải đặc biệt 964828
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 04 - 06 - 10 - 28 - 48 - 60 - 62 - 64 - 71 - 73 - 77 - 78 - 81 - 84 - 85 - 92 - 93

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 11-01-2017

Giải tám 68
Giải bảy 220
Giải sáu 1564 - 2427 - 4695
Giải năm 9422
Giải tư 25748 - 99188 - 51176 - 29786 - 58431 - 50130 - 84020
Giải ba 05022 - 87013
Giải nhì 95381
Giải nhất 16011
Giải đặc biệt 031294
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
11 - 13 - 20[2] - 22[2] - 27 - 30 - 31 - 48 - 64 - 68 - 76 - 81 - 86 - 88 - 94 - 95

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 04-01-2017

Giải tám 74
Giải bảy 613
Giải sáu 9238 - 0156 - 2175
Giải năm 7894
Giải tư 98464 - 22613 - 63427 - 34607 - 63943 - 35630 - 57068
Giải ba 32362 - 10663
Giải nhì 94189
Giải nhất 77768
Giải đặc biệt 174342
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
07 - 13[2] - 27 - 30 - 38 - 42 - 43 - 56 - 62 - 63 - 64 - 68[2] - 74 - 75 - 89 - 94

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 28-12-2016

Giải tám 36
Giải bảy 005
Giải sáu 4209 - 8734 - 7545
Giải năm 6483
Giải tư 62894 - 35721 - 74927 - 71283 - 89654 - 20284 - 48361
Giải ba 59710 - 56950
Giải nhì 68539
Giải nhất 42363
Giải đặc biệt 707049
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
05 - 09 - 10 - 21 - 27 - 34 - 36 - 39 - 45 - 49 - 50 - 54 - 61 - 63 - 83[2] - 84 - 94