Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 19-07-2017 - XSST

Giải tám 72
Giải bảy 939
Giải sáu 1511 - 2472 - 5980
Giải năm 0072
Giải tư 36554 - 36568 - 63712 - 37560 - 32203 - 48577 - 52716
Giải ba 48114 - 17648
Giải nhì 21575
Giải nhất 12511
Giải đặc biệt 203788
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
03 - 11[2] - 12 - 14 - 16 - 39 - 48 - 54 - 60 - 68 - 72[3] - 75 - 77 - 80 - 88

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 12-07-2017 - XSST

Giải tám 44
Giải bảy 086
Giải sáu 6188 - 9253 - 6832
Giải năm 5475
Giải tư 84727 - 53212 - 37677 - 33719 - 11947 - 33166 - 27984
Giải ba 43262 - 72888
Giải nhì 82094
Giải nhất 27828
Giải đặc biệt 384857
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
12 - 19 - 27 - 28 - 32 - 44 - 47 - 53 - 57 - 62 - 66 - 75 - 77 - 84 - 86 - 88[2] - 94

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 05-07-2017 - XSST

Giải tám 66
Giải bảy 863
Giải sáu 8710 - 6989 - 1509
Giải năm 3370
Giải tư 41558 - 29242 - 81463 - 35883 - 24782 - 87030 - 10243
Giải ba 72142 - 02560
Giải nhì 43592
Giải nhất 38234
Giải đặc biệt 435314
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
09 - 10 - 14 - 30 - 34 - 42[2] - 43 - 58 - 60 - 63[2] - 66 - 70 - 82 - 83 - 89 - 92

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 28-06-2017 - XSST

Giải tám 14
Giải bảy 966
Giải sáu 3601 - 6995 - 1222
Giải năm 3482
Giải tư 73780 - 41833 - 57430 - 83429 - 46259 - 20516 - 32727
Giải ba 83659 - 31413
Giải nhì 58983
Giải nhất 66109
Giải đặc biệt 807590
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
01 - 09 - 13 - 14 - 16 - 22 - 27 - 29 - 30 - 33 - 59[2] - 66 - 80 - 82 - 83 - 90 - 95

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 21-06-2017 - XSST

Giải tám 90
Giải bảy 184
Giải sáu 0067 - 1717 - 0086
Giải năm 6745
Giải tư 01412 - 30981 - 63009 - 18172 - 09430 - 48480 - 14114
Giải ba 57950 - 31434
Giải nhì 85412
Giải nhất 28028
Giải đặc biệt 623464
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
09 - 12[2] - 14 - 17 - 28 - 30 - 34 - 45 - 50 - 64 - 67 - 72 - 80 - 81 - 84 - 86 - 90

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 14-06-2017 - XSST

Giải tám 41
Giải bảy 523
Giải sáu 0149 - 8241 - 1560
Giải năm 8488
Giải tư 98847 - 11627 - 11480 - 32459 - 31414 - 96330 - 21396
Giải ba 84988 - 86889
Giải nhì 28804
Giải nhất 76364
Giải đặc biệt 930158
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
04 - 14 - 23 - 27 - 30 - 41[2] - 47 - 49 - 58 - 59 - 60 - 64 - 80 - 88[2] - 89 - 96

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 07-06-2017 - XSST

Giải tám 72
Giải bảy 835
Giải sáu 6920 - 6307 - 9510
Giải năm 2176
Giải tư 86756 - 80369 - 47486 - 02458 - 32192 - 69032 - 86227
Giải ba 20160 - 78925
Giải nhì 91513
Giải nhất 16691
Giải đặc biệt 833297
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
07 - 10 - 13 - 20 - 25 - 27 - 32 - 35 - 56 - 58 - 60 - 69 - 72 - 76 - 86 - 91 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 31-05-2017 - XSST

Giải tám 14
Giải bảy 687
Giải sáu 5530 - 5370 - 3406
Giải năm 7642
Giải tư 50763 - 08203 - 07066 - 38652 - 70414 - 19998 - 73533
Giải ba 76701 - 10700
Giải nhì 01901
Giải nhất 01303
Giải đặc biệt 356510
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 01[2] - 03[2] - 06 - 10 - 14[2] - 30 - 33 - 42 - 52 - 63 - 66 - 70 - 87 - 98