Ngày mở thưởng

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 24-05-2017

Giải tám 88
Giải bảy 368
Giải sáu 5415 - 0378 - 1405
Giải năm 7699
Giải tư 40967 - 00640 - 65621 - 54371 - 86413 - 11017 - 50914
Giải ba 01993 - 85330
Giải nhì 66753
Giải nhất 49614
Giải đặc biệt 175619
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
05 - 13 - 14[2] - 15 - 17 - 19 - 21 - 30 - 40 - 53 - 67 - 68 - 71 - 78 - 88 - 93 - 99

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 17-05-2017

Giải tám 61
Giải bảy 240
Giải sáu 9983 - 7263 - 3691
Giải năm 7909
Giải tư 61807 - 52056 - 52207 - 08961 - 42363 - 71819 - 70561
Giải ba 31489 - 69108
Giải nhì 13593
Giải nhất 30815
Giải đặc biệt 416625
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
07[2] - 08 - 09 - 15 - 19 - 25 - 40 - 56 - 61[3] - 63[2] - 83 - 89 - 91 - 93

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 10-05-2017

Giải tám 95
Giải bảy 048
Giải sáu 3715 - 0879 - 7665
Giải năm 9814
Giải tư 15117 - 35306 - 04091 - 78333 - 40674 - 25157 - 49520
Giải ba 77425 - 31010
Giải nhì 50900
Giải nhất 19110
Giải đặc biệt 226487
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 06 - 10[2] - 14 - 15 - 17 - 20 - 25 - 33 - 48 - 57 - 65 - 74 - 79 - 87 - 91 - 95

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 03-05-2017

Giải tám 13
Giải bảy 647
Giải sáu 7329 - 3324 - 7564
Giải năm 1110
Giải tư 23949 - 09215 - 42048 - 96052 - 78459 - 74720 - 23078
Giải ba 96786 - 98852
Giải nhì 37622
Giải nhất 17450
Giải đặc biệt 222011
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
10 - 11 - 13 - 15 - 20 - 22 - 24 - 29 - 47 - 48 - 49 - 50 - 52[2] - 59 - 64 - 78 - 86

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 26-04-2017

Giải tám 94
Giải bảy 811
Giải sáu 7796 - 4710 - 4561
Giải năm 7882
Giải tư 03130 - 17386 - 55351 - 43053 - 81442 - 04309 - 98338
Giải ba 92661 - 49454
Giải nhì 05113
Giải nhất 25688
Giải đặc biệt 322495
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
09 - 10 - 11 - 13 - 30 - 38 - 42 - 51 - 53 - 54 - 61[2] - 82 - 86 - 88 - 94 - 95 - 96

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 19-04-2017

Giải tám 69
Giải bảy 711
Giải sáu 4484 - 5809 - 1806
Giải năm 4831
Giải tư 26894 - 93309 - 18954 - 71814 - 25703 - 82511 - 92480
Giải ba 29188 - 21354
Giải nhì 61592
Giải nhất 20427
Giải đặc biệt 694610
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
03 - 06 - 09[2] - 10 - 11[2] - 14 - 27 - 31 - 54[2] - 69 - 80 - 84 - 88 - 92 - 94

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 12-04-2017

Giải tám 24
Giải bảy 926
Giải sáu 4011 - 0079 - 1029
Giải năm 2888
Giải tư 27469 - 49507 - 48932 - 30106 - 46621 - 78234 - 86048
Giải ba 17710 - 71808
Giải nhì 71638
Giải nhất 79728
Giải đặc biệt 091569
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 21 - 24 - 26 - 28 - 29 - 32 - 34 - 38 - 48 - 69[2] - 79 - 88

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 05-04-2017

Giải tám 86
Giải bảy 860
Giải sáu 8150 - 9596 - 8296
Giải năm 7658
Giải tư 33239 - 78554 - 47029 - 94139 - 40552 - 73586 - 74065
Giải ba 76082 - 05457
Giải nhì 96015
Giải nhất 48175
Giải đặc biệt 942736
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
15 - 29 - 36 - 39[2] - 50 - 52 - 54 - 57 - 58 - 60 - 65 - 75 - 82 - 86[2] - 96[2]