Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 07-07-2021 - XSST

Giải tám 87
Giải bảy 945
Giải sáu 9604 7558 7091
Giải năm 6328
Giải tư 84945 09742 19235 37821 57516 93625 99494
Giải ba 60606 81206
Giải nhì 04064
Giải nhất 52613
Giải đặc biệt 148248
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
04 - 06[2] - 13 - 16 - 21 - 25 - 28 - 35 - 42 - 45[2] - 48 - 58 - 64 - 87 - 91 - 94
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 30-06-2021 - XSST

Giải tám 36
Giải bảy 549
Giải sáu 5221 9542 7348
Giải năm 7606
Giải tư 53977 88316 97443 80148 41208 95479 28554
Giải ba 64651 10000
Giải nhì 07388
Giải nhất 44350
Giải đặc biệt 997124
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 06 - 08 - 16 - 21 - 24 - 36 - 42 - 43 - 48[2] - 49 - 50 - 51 - 54 - 77 - 79 - 88
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 23-06-2021 - XSST

Giải tám 53
Giải bảy 276
Giải sáu 7038 0959 9307
Giải năm 5544
Giải tư 37538 56769 50634 01403 41833 90704 28765
Giải ba 39062 48748
Giải nhì 66239
Giải nhất 39452
Giải đặc biệt 827254
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
03 - 04 - 07 - 33 - 34 - 38[2] - 39 - 44 - 48 - 52 - 53 - 54 - 59 - 62 - 65 - 69 - 76
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 16-06-2021 - XSST

Giải tám 35
Giải bảy 589
Giải sáu 6612 2630 6165
Giải năm 1639
Giải tư 75506 73021 48071 03403 44572 43473 97542
Giải ba 19574 14769
Giải nhì 77514
Giải nhất 39763
Giải đặc biệt 443863
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
03 - 06 - 12 - 14 - 21 - 30 - 35 - 39 - 42 - 63[2] - 65 - 69 - 71 - 72 - 73 - 74 - 89
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 09-06-2021 - XSST

Giải tám 62
Giải bảy 956
Giải sáu 7300 9745 5601
Giải năm 5426
Giải tư 81512 54424 49231 20216 93953 86189 30739
Giải ba 47208 33060
Giải nhì 23157
Giải nhất 04216
Giải đặc biệt 621463
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 01 - 08 - 12 - 16[2] - 24 - 26 - 31 - 39 - 45 - 53 - 56 - 57 - 60 - 62 - 63 - 89
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 02-06-2021 - XSST

Giải tám 84
Giải bảy 911
Giải sáu 7656 3043 4684
Giải năm 5518
Giải tư 67388 19391 44611 03930 46422 37437 07068
Giải ba 58132 39572
Giải nhì 70968
Giải nhất 22477
Giải đặc biệt 775693
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
11[2] - 18 - 22 - 30 - 32 - 37 - 43 - 56 - 68[2] - 72 - 77 - 84[2] - 88 - 91 - 93
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 26-05-2021 - XSST

Giải tám 12
Giải bảy 410
Giải sáu 9385 7294 0449
Giải năm 3662
Giải tư 61348 00418 22735 98782 07140 75562 17819
Giải ba 70129 94501
Giải nhì 73487
Giải nhất 88555
Giải đặc biệt 526283
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
01 - 10 - 12 - 18 - 19 - 29 - 35 - 40 - 48 - 49 - 55 - 62[2] - 82 - 83 - 85 - 87 - 94
ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 19-05-2021 - XSST

Giải tám 22
Giải bảy 039
Giải sáu 7947 3785 1643
Giải năm 5941
Giải tư 46039 87815 91402 85356 22052 69603 14450
Giải ba 09351 89323
Giải nhì 65510
Giải nhất 04858
Giải đặc biệt 274038
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02 - 03 - 10 - 15 - 22 - 23 - 38 - 39[2] - 41 - 43 - 47 - 50 - 51 - 52 - 56 - 58 - 85
ket qua xo so,

Xổ số Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng vào ngày thứ 4 hàng tuần

Cờ thế