Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 18-04-2018 - XSST

Giải tám 22
Giải bảy 204
Giải sáu 7707 - 6149 - 0096
Giải năm 5431
Giải tư 07563 - 07780 - 63533 - 68095 - 96755 - 67372 - 28948
Giải ba 57816 - 91749
Giải nhì 14549
Giải nhất 65664
Giải đặc biệt 018989
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
04 - 07 - 16 - 22 - 31 - 33 - 48 - 49[3] - 55 - 63 - 64 - 72 - 80 - 89 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 11-04-2018 - XSST

Giải tám 81
Giải bảy 316
Giải sáu 9112 - 1386 - 0040
Giải năm 6681
Giải tư 38027 - 71535 - 87517 - 74582 - 69639 - 86225 - 76782
Giải ba 96958 - 72280
Giải nhì 64466
Giải nhất 06202
Giải đặc biệt 250109
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02 - 09 - 12 - 16 - 17 - 25 - 27 - 35 - 39 - 40 - 58 - 66 - 80 - 81[2] - 82[2] - 86

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 04-04-2018 - XSST

Giải tám 53
Giải bảy 543
Giải sáu 8445 - 5884 - 6618
Giải năm 1653
Giải tư 38834 - 63932 - 75415 - 08608 - 69814 - 57620 - 10719
Giải ba 19074 - 70397
Giải nhì 88979
Giải nhất 63168
Giải đặc biệt 391989
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
08 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 32 - 34 - 43 - 45 - 53[2] - 68 - 74 - 79 - 84 - 89 - 97

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 28-03-2018 - XSST

Giải tám 69
Giải bảy 684
Giải sáu 2447 - 4680 - 9969
Giải năm 3091
Giải tư 41183 - 54523 - 86358 - 56085 - 36618 - 52657 - 19256
Giải ba 57131 - 46731
Giải nhì 85258
Giải nhất 84436
Giải đặc biệt 404486
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
18 - 23 - 31[2] - 36 - 47 - 56 - 57 - 58[2] - 69[2] - 80 - 83 - 84 - 85 - 86 - 91

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 21-03-2018 - XSST

Giải tám 54
Giải bảy 712
Giải sáu 2185 - 4331 - 6319
Giải năm 6657
Giải tư 54796 - 31959 - 52559 - 60433 - 90245 - 83437 - 74751
Giải ba 37483 - 86511
Giải nhì 53362
Giải nhất 55201
Giải đặc biệt 476514
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
01 - 11 - 12 - 14 - 19 - 31 - 33 - 37 - 45 - 51 - 54 - 57 - 59[2] - 62 - 83 - 85 - 96

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 14-03-2018 - XSST

Giải tám 88
Giải bảy 785
Giải sáu 6667 - 5404 - 7581
Giải năm 6585
Giải tư 92585 - 50322 - 01645 - 80006 - 99776 - 16919 - 61000
Giải ba 45736 - 08530
Giải nhì 92450
Giải nhất 65523
Giải đặc biệt 776454
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 04 - 06 - 19 - 22 - 23 - 30 - 36 - 45 - 50 - 54 - 67 - 76 - 81 - 85[3] - 88

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 07-03-2018 - XSST

Giải tám 49
Giải bảy 010
Giải sáu 5478 - 6127 - 8478
Giải năm 6231
Giải tư 45515 - 37221 - 09775 - 01643 - 84117 - 90761 - 95656
Giải ba 39893 - 14566
Giải nhì 47611
Giải nhất 76037
Giải đặc biệt 728469
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
10 - 11 - 15 - 17 - 21 - 27 - 31 - 37 - 43 - 49 - 56 - 61 - 66 - 69 - 75 - 78[2] - 93

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 28-02-2018 - XSST

Giải tám 17
Giải bảy 126
Giải sáu 2906 - 8878 - 7676
Giải năm 0837
Giải tư 08050 - 25823 - 08199 - 97984 - 99805 - 38476 - 78141
Giải ba 51223 - 07596
Giải nhì 04611
Giải nhất 00135
Giải đặc biệt 743586
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
05 - 06 - 11 - 17 - 23[2] - 26 - 35 - 37 - 41 - 50 - 76[2] - 78 - 84 - 86 - 96 - 99