Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 13-06-2018 - XSST

Giải tám 36
Giải bảy 688
Giải sáu 8926 - 0846 - 5393
Giải năm 3240
Giải tư 83944 - 00316 - 76010 - 25829 - 48597 - 58283 - 72702
Giải ba 88167 - 47851
Giải nhì 24659
Giải nhất 81591
Giải đặc biệt 525697
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02 - 10 - 16 - 26 - 29 - 36 - 40 - 44 - 46 - 51 - 59 - 67 - 83 - 88 - 91 - 93 - 97[2]

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 06-06-2018 - XSST

Giải tám 83
Giải bảy 432
Giải sáu 7804 - 1608 - 7963
Giải năm 3096
Giải tư 06791 - 84435 - 64012 - 50120 - 57789 - 61700 - 34954
Giải ba 99322 - 57186
Giải nhì 07211
Giải nhất 74968
Giải đặc biệt 640286
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 04 - 08 - 11 - 12 - 20 - 22 - 32 - 35 - 54 - 63 - 68 - 83 - 86[2] - 89 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 30-05-2018 - XSST

Giải tám 52
Giải bảy 715
Giải sáu 8793 - 8260 - 8794
Giải năm 1216
Giải tư 05305 - 57986 - 16308 - 23942 - 71828 - 95079 - 88159
Giải ba 79918 - 65304
Giải nhì 64523
Giải nhất 53567
Giải đặc biệt 761141
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
04 - 05 - 08 - 15 - 16 - 18 - 23 - 28 - 41 - 42 - 52 - 59 - 60 - 67 - 79 - 86 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 23-05-2018 - XSST

Giải tám 95
Giải bảy 480
Giải sáu 4678 - 1568 - 4840
Giải năm 8792
Giải tư 88753 - 41858 - 10187 - 63942 - 35530 - 04361 - 93835
Giải ba 57902 - 66294
Giải nhì 32106
Giải nhất 65544
Giải đặc biệt 010629
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02 - 06 - 29 - 30 - 35 - 40 - 42 - 44 - 53 - 58 - 61 - 68 - 78 - 80 - 87 - 92 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 16-05-2018 - XSST

Giải tám 65
Giải bảy 792
Giải sáu 2213 - 7877 - 9988
Giải năm 5595
Giải tư 50098 - 05036 - 29895 - 43900 - 72992 - 41950 - 69852
Giải ba 46641 - 37440
Giải nhì 58106
Giải nhất 80428
Giải đặc biệt 588943
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 06 - 13 - 28 - 36 - 40 - 41 - 43 - 50 - 52 - 65 - 77 - 88 - 92[2] - 95[2] - 98

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 09-05-2018 - XSST

Giải tám 54
Giải bảy 737
Giải sáu 3803 - 9258 - 3378
Giải năm 1140
Giải tư 43962 - 63920 - 56236 - 30869 - 84934 - 02737 - 39897
Giải ba 20610 - 39201
Giải nhì 66032
Giải nhất 19002
Giải đặc biệt 887709
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
01 - 02 - 03 - 09 - 10 - 20 - 32 - 34 - 36 - 37[2] - 40 - 54 - 58 - 62 - 69 - 78 - 97

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 02-05-2018 - XSST

Giải tám 84
Giải bảy 654
Giải sáu 4998 - 3841 - 8098
Giải năm 9041
Giải tư 80284 - 15544 - 50263 - 16830 - 73421 - 28479 - 49643
Giải ba 67012 - 17594
Giải nhì 25363
Giải nhất 11726
Giải đặc biệt 920992
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
12 - 21 - 26 - 30 - 41[2] - 43 - 44 - 54 - 63[2] - 79 - 84[2] - 92 - 94 - 98[2]

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 25-04-2018 - XSST

Giải tám 43
Giải bảy 315
Giải sáu 4605 - 4361 - 9654
Giải năm 7685
Giải tư 37058 - 29632 - 76981 - 67915 - 79266 - 89365 - 45826
Giải ba 61639 - 41223
Giải nhì 23470
Giải nhất 58335
Giải đặc biệt 785933
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
05 - 15[2] - 23 - 26 - 32 - 33 - 35 - 39 - 43 - 54 - 58 - 61 - 65 - 66 - 70 - 81 - 85