Ngày mở thưởng

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 22-03-2017

Giải tám 68
Giải bảy 019
Giải sáu 2707 - 2039 - 2748
Giải năm 0634
Giải tư 88450 - 41723 - 38022 - 98868 - 38434 - 76292 - 50860
Giải ba 38332 - 98389
Giải nhì 89403
Giải nhất 80469
Giải đặc biệt 119197
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
03 - 07 - 19 - 22 - 23 - 32 - 34[2] - 39 - 48 - 50 - 60 - 68[2] - 69 - 89 - 92 - 97

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 15-03-2017

Giải tám 16
Giải bảy 660
Giải sáu 2348 - 8039 - 0827
Giải năm 8895
Giải tư 18184 - 81601 - 49020 - 75602 - 29018 - 23643 - 97963
Giải ba 39500 - 56397
Giải nhì 31322
Giải nhất 41126
Giải đặc biệt 079109
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 01 - 02 - 09 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 27 - 39 - 43 - 48 - 60 - 63 - 84 - 95 - 97

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 08-03-2017

Giải tám 37
Giải bảy 333
Giải sáu 4023 - 1813 - 6123
Giải năm 2153
Giải tư 99554 - 85929 - 94780 - 02830 - 60842 - 49617 - 06565
Giải ba 18810 - 71723
Giải nhì 91022
Giải nhất 77828
Giải đặc biệt 830437
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
10 - 13 - 17 - 22 - 23[3] - 28 - 29 - 30 - 33 - 37[2] - 42 - 53 - 54 - 65 - 80

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 01-03-2017

Giải tám 85
Giải bảy 535
Giải sáu 2405 - 2188 - 4728
Giải năm 6476
Giải tư 46023 - 95806 - 39023 - 82714 - 36374 - 37366 - 67384
Giải ba 88164 - 10007
Giải nhì 69091
Giải nhất 60616
Giải đặc biệt 478284
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
05 - 06 - 07 - 14 - 16 - 23[2] - 28 - 35 - 64 - 66 - 74 - 76 - 84[2] - 85 - 88 - 91

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 22-02-2017

Giải tám 53
Giải bảy 964
Giải sáu 9280 - 1017 - 9013
Giải năm 0974
Giải tư 86249 - 34672 - 09659 - 11487 - 18341 - 30442 - 60847
Giải ba 88919 - 64941
Giải nhì 32188
Giải nhất 15700
Giải đặc biệt 925753
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 13 - 17 - 19 - 41[2] - 42 - 47 - 49 - 53[2] - 59 - 64 - 72 - 74 - 80 - 87 - 88

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 15-02-2017

Giải tám 30
Giải bảy 961
Giải sáu 5914 - 9142 - 5499
Giải năm 9776
Giải tư 78463 - 95274 - 44199 - 36859 - 64247 - 06658 - 76198
Giải ba 61572 - 90123
Giải nhì 43368
Giải nhất 33045
Giải đặc biệt 234492
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
14 - 23 - 30 - 42 - 45 - 47 - 58 - 59 - 61 - 63 - 68 - 72 - 74 - 76 - 92 - 98 - 99[2]

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 08-02-2017

Giải tám 69
Giải bảy 996
Giải sáu 6068 - 0169 - 6993
Giải năm 3971
Giải tư 70555 - 30895 - 44217 - 03374 - 33700 - 55567 - 67522
Giải ba 00964 - 07292
Giải nhì 71112
Giải nhất 19839
Giải đặc biệt 183323
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 12 - 17 - 22 - 23 - 39 - 55 - 64 - 67 - 68 - 69[2] - 71 - 74 - 92 - 93 - 95 - 96

XSST xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 01-02-2017

Giải tám 00
Giải bảy 460
Giải sáu 2800 - 9664 - 4802
Giải năm 4095
Giải tư 88608 - 25183 - 59711 - 73908 - 63357 - 67260 - 19339
Giải ba 65390 - 74292
Giải nhì 67888
Giải nhất 66932
Giải đặc biệt 024283
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00[2] - 02 - 08[2] - 11 - 32 - 39 - 57 - 60[2] - 64 - 83[2] - 88 - 90 - 92 - 95