Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 22-06-2016

Giải tám 33
Giải bảy 573
Giải sáu 2548 - 2479 - 8624
Giải năm 8113
Giải tư 16653 - 62451 - 18935 - 62628 - 39702 - 08156 - 19304
Giải ba 06872 - 20949
Giải nhì 35950
Giải nhất 69312
Giải đặc biệt 738308
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02 - 04 - 08 - 12 - 13 - 24 - 28 - 33 - 35 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 56 - 72 - 73 - 79

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 15-06-2016

Giải tám 03
Giải bảy 716
Giải sáu 3774 - 4415 - 4291
Giải năm 2178
Giải tư 67340 - 20547 - 67896 - 66401 - 16743 - 91880 - 98058
Giải ba 78022 - 84290
Giải nhì 85148
Giải nhất 11997
Giải đặc biệt 851487
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
01 - 03 - 15 - 16 - 22 - 40 - 43 - 47 - 48 - 58 - 74 - 78 - 80 - 87 - 90 - 91 - 96 - 97

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 08-06-2016

Giải tám 25
Giải bảy 998
Giải sáu 1938 - 2797 - 2001
Giải năm 1659
Giải tư 60489 - 89166 - 78461 - 73893 - 40271 - 45372 - 05631
Giải ba 98328 - 42830
Giải nhì 70130
Giải nhất 37413
Giải đặc biệt 332411
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
01 - 11 - 13 - 25 - 28 - 30[2] - 31 - 38 - 59 - 61 - 66 - 71 - 72 - 89 - 93 - 97 - 98

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 01-06-2016

Giải tám 38
Giải bảy 033
Giải sáu 4929 - 2837 - 6211
Giải năm 4198
Giải tư 45541 - 37690 - 52889 - 07352 - 55741 - 60744 - 63350
Giải ba 20395 - 26364
Giải nhì 29408
Giải nhất 16640
Giải đặc biệt 412212
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
08 - 11 - 12 - 29 - 33 - 37 - 38 - 40 - 41[2] - 44 - 50 - 52 - 64 - 89 - 90 - 95 - 98

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 25-05-2016

Giải tám 62
Giải bảy 075
Giải sáu 6360 - 2383 - 6970
Giải năm 7062
Giải tư 93995 - 53470 - 88260 - 91256 - 06080 - 64524 - 59672
Giải ba 36865 - 46705
Giải nhì 60805
Giải nhất 10267
Giải đặc biệt 196926
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
05[2] - 24 - 26 - 56 - 60[2] - 62[2] - 65 - 67 - 70[2] - 72 - 75 - 80 - 83 - 95

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 18-05-2016

Giải tám 31
Giải bảy 409
Giải sáu 9251 - 6374 - 6376
Giải năm 4091
Giải tư 73953 - 22694 - 33287 - 36585 - 60431 - 94658 - 31125
Giải ba 32523 - 31728
Giải nhì 37072
Giải nhất 74259
Giải đặc biệt 227194
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
09 - 23 - 25 - 28 - 31[2] - 51 - 53 - 58 - 59 - 72 - 74 - 76 - 85 - 87 - 91 - 94[2]

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 11-05-2016

Giải tám 16
Giải bảy 511
Giải sáu 1760 - 5464 - 6364
Giải năm 7966
Giải tư 28287 - 43167 - 57670 - 93728 - 11751 - 83614 - 12823
Giải ba 47757 - 87069
Giải nhì 37886
Giải nhất 94217
Giải đặc biệt 428499
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
11 - 14 - 16 - 17 - 23 - 28 - 51 - 57 - 60 - 64[2] - 66 - 67 - 69 - 70 - 86 - 87 - 99

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 04-05-2016

Giải tám 27
Giải bảy 275
Giải sáu 3834 - 3787 - 4272
Giải năm 7265
Giải tư 87362 - 30380 - 78983 - 35899 - 26502 - 40216 - 19573
Giải ba 98587 - 88861
Giải nhì 73457
Giải nhất 86158
Giải đặc biệt 604951
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02 - 16 - 27 - 34 - 51 - 57 - 58 - 61 - 62 - 65 - 72 - 73 - 75 - 80 - 83 - 87[2] - 99