Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 21-09-2016

Giải tám 57
Giải bảy 887
Giải sáu 5324 - 3442 - 9514
Giải năm 8188
Giải tư 29157 - 67264 - 48801 - 41948 - 90297 - 58086 - 41614
Giải ba 53938 - 12791
Giải nhì 47632
Giải nhất 40344
Giải đặc biệt 753318
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
01 - 14[2] - 18 - 24 - 32 - 38 - 42 - 44 - 48 - 57[2] - 64 - 86 - 87 - 88 - 91 - 97

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 14-09-2016

Giải tám 41
Giải bảy 784
Giải sáu 1121 - 7693 - 1743
Giải năm 8185
Giải tư 11883 - 87846 - 34980 - 98764 - 16104 - 23730 - 30814
Giải ba 14400 - 59913
Giải nhì 81898
Giải nhất 64759
Giải đặc biệt 809804
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 04[2] - 13 - 14 - 21 - 30 - 41 - 43 - 46 - 59 - 64 - 80 - 83 - 84 - 85 - 93 - 98

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 07-09-2016

Giải tám 88
Giải bảy 236
Giải sáu 4160 - 0082 - 5026
Giải năm 5739
Giải tư 09424 - 62585 - 87729 - 72959 - 63428 - 46090 - 40382
Giải ba 30720 - 60649
Giải nhì 91704
Giải nhất 31597
Giải đặc biệt 783013
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
04 - 13 - 20 - 24 - 26 - 28 - 29 - 36 - 39 - 49 - 59 - 60 - 82[2] - 85 - 88 - 90 - 97

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 31-08-2016

Giải tám 26
Giải bảy 476
Giải sáu 9412 - 8122 - 6065
Giải năm 9999
Giải tư 42328 - 81429 - 11888 - 30999 - 26975 - 36082 - 25048
Giải ba 83313 - 56510
Giải nhì 57957
Giải nhất 02328
Giải đặc biệt 428881
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
10 - 12 - 13 - 22 - 26 - 28[2] - 29 - 48 - 57 - 65 - 75 - 76 - 81 - 82 - 88 - 99[2]

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 24-08-2016

Giải tám 81
Giải bảy 183
Giải sáu 6510 - 6439 - 5573
Giải năm 3017
Giải tư 46971 - 64189 - 89139 - 55483 - 15385 - 53131 - 50817
Giải ba 80565 - 84039
Giải nhì 47366
Giải nhất 83051
Giải đặc biệt 364225
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
10 - 17[2] - 25 - 31 - 39[3] - 51 - 65 - 66 - 71 - 73 - 81 - 83[2] - 85 - 89

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 17-08-2016

Giải tám 06
Giải bảy 044
Giải sáu 0113 - 8559 - 1614
Giải năm 2892
Giải tư 36411 - 52398 - 18324 - 23078 - 54450 - 38276 - 34337
Giải ba 73399 - 78007
Giải nhì 41552
Giải nhất 09272
Giải đặc biệt 977689
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
06 - 07 - 11 - 13 - 14 - 24 - 37 - 44 - 50 - 52 - 59 - 72 - 76 - 78 - 89 - 92 - 98 - 99

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 10-08-2016

Giải tám 34
Giải bảy 607
Giải sáu 5426 - 2874 - 3497
Giải năm 9549
Giải tư 66282 - 72355 - 56091 - 48084 - 60381 - 19862 - 59306
Giải ba 89678 - 18554
Giải nhì 07892
Giải nhất 80766
Giải đặc biệt 674876
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
06 - 07 - 26 - 34 - 49 - 54 - 55 - 62 - 66 - 74 - 76 - 78 - 81 - 82 - 84 - 91 - 92 - 97

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 03-08-2016

Giải tám 01
Giải bảy 777
Giải sáu 2235 - 2829 - 6006
Giải năm 2173
Giải tư 02346 - 14566 - 18722 - 87746 - 82655 - 85008 - 49786
Giải ba 23003 - 27632
Giải nhì 92165
Giải nhất 70318
Giải đặc biệt 273425
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
01 - 03 - 06 - 08 - 18 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 46[2] - 55 - 65 - 66 - 73 - 77 - 86