Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 18-01-2017

Giải tám 77
Giải bảy 600
Giải sáu 7348 - 4484 - 6693
Giải năm 7278
Giải tư 88904 - 58571 - 75762 - 74306 - 22773 - 18285 - 26081
Giải ba 15992 - 92510
Giải nhì 50860
Giải nhất 76664
Giải đặc biệt 964828
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 04 - 06 - 10 - 28 - 48 - 60 - 62 - 64 - 71 - 73 - 77 - 78 - 81 - 84 - 85 - 92 - 93

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 11-01-2017

Giải tám 68
Giải bảy 220
Giải sáu 1564 - 2427 - 4695
Giải năm 9422
Giải tư 25748 - 99188 - 51176 - 29786 - 58431 - 50130 - 84020
Giải ba 05022 - 87013
Giải nhì 95381
Giải nhất 16011
Giải đặc biệt 031294
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
11 - 13 - 20[2] - 22[2] - 27 - 30 - 31 - 48 - 64 - 68 - 76 - 81 - 86 - 88 - 94 - 95

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 04-01-2017

Giải tám 74
Giải bảy 613
Giải sáu 9238 - 0156 - 2175
Giải năm 7894
Giải tư 98464 - 22613 - 63427 - 34607 - 63943 - 35630 - 57068
Giải ba 32362 - 10663
Giải nhì 94189
Giải nhất 77768
Giải đặc biệt 174342
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
07 - 13[2] - 27 - 30 - 38 - 42 - 43 - 56 - 62 - 63 - 64 - 68[2] - 74 - 75 - 89 - 94

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 28-12-2016

Giải tám 36
Giải bảy 005
Giải sáu 4209 - 8734 - 7545
Giải năm 6483
Giải tư 62894 - 35721 - 74927 - 71283 - 89654 - 20284 - 48361
Giải ba 59710 - 56950
Giải nhì 68539
Giải nhất 42363
Giải đặc biệt 707049
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
05 - 09 - 10 - 21 - 27 - 34 - 36 - 39 - 45 - 49 - 50 - 54 - 61 - 63 - 83[2] - 84 - 94

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 21-12-2016

Giải tám 95
Giải bảy 844
Giải sáu 0475 - 6303 - 0046
Giải năm 3284
Giải tư 36086 - 18034 - 21669 - 42039 - 12679 - 77515 - 73331
Giải ba 10834 - 92321
Giải nhì 24561
Giải nhất 53588
Giải đặc biệt 680519
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
03 - 15 - 19 - 21 - 31 - 34[2] - 39 - 44 - 46 - 61 - 69 - 75 - 79 - 84 - 86 - 88 - 95

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 14-12-2016

Giải tám 99
Giải bảy 781
Giải sáu 9724 - 5096 - 3417
Giải năm 0975
Giải tư 14775 - 31942 - 82248 - 38542 - 65600 - 01857 - 21806
Giải ba 92647 - 03745
Giải nhì 04641
Giải nhất 22515
Giải đặc biệt 322888
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 06 - 15 - 17 - 24 - 41 - 42[2] - 45 - 47 - 48 - 57 - 75[2] - 81 - 88 - 96 - 99

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 07-12-2016

Giải tám 84
Giải bảy 335
Giải sáu 3012 - 9339 - 9707
Giải năm 3957
Giải tư 81722 - 88057 - 04966 - 34906 - 57330 - 97026 - 82294
Giải ba 38631 - 22828
Giải nhì 99308
Giải nhất 21944
Giải đặc biệt 406348
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
06 - 07 - 08 - 12 - 22 - 26 - 28 - 30 - 31 - 35 - 39 - 44 - 48 - 57[2] - 66 - 84 - 94

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 30-11-2016

Giải tám 92
Giải bảy 287
Giải sáu 9599 - 8761 - 5963
Giải năm 5406
Giải tư 96998 - 96867 - 83593 - 06884 - 09702 - 52003 - 32066
Giải ba 53681 - 92208
Giải nhì 46076
Giải nhất 24224
Giải đặc biệt 790826
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02 - 03 - 06 - 08 - 24 - 26 - 61 - 63 - 66 - 67 - 76 - 81 - 84 - 87 - 92 - 93 - 98 - 99