Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 30-10-2014

Giải tám 31
Giải bảy 545
Giải sáu 6960 - 1346 - 2066
Giải năm 3342
Giải tư 81949 - 69680 - 37668 - 99269 - 29120 - 34431 - 33836
Giải ba 98802 - 56483
Giải nhì 39783
Giải nhất 58334
Giải đặc biệt 633778
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 20 - 31[2] - 34 - 36 - 42 - 45 - 46 - 49 - 60 - 66 - 68 - 69 - 78 - 80 - 83[2]

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 23-10-2014

Giải tám 70
Giải bảy 007
Giải sáu 1721 - 2463 - 4207
Giải năm 0057
Giải tư 04971 - 98701 - 28504 - 31266 - 43714 - 11151 - 74698
Giải ba 68900 - 03108
Giải nhì 88730
Giải nhất 41582
Giải đặc biệt 066195
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 01 - 04 - 07[2] - 08 - 14 - 21 - 30 - 51 - 57 - 63 - 66 - 70 - 71 - 82 - 95 - 98

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 16-10-2014

Giải tám 72
Giải bảy 429
Giải sáu 3574 - 9406 - 0442
Giải năm 1368
Giải tư 74992 - 52491 - 70747 - 71196 - 78427 - 13078 - 80666
Giải ba 95122 - 82381
Giải nhì 00644
Giải nhất 20255
Giải đặc biệt 915674
Hai số cuối của các giải Bình Định:
06 - 22 - 27 - 29 - 42 - 44 - 47 - 55 - 66 - 68 - 72 - 74[2] - 78 - 81 - 91 - 92 - 96

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 09-10-2014

Giải tám 15
Giải bảy 807
Giải sáu 3148 - 8582 - 4662
Giải năm 2571
Giải tư 08290 - 71072 - 19090 - 37640 - 10739 - 97591 - 43404
Giải ba 92317 - 63865
Giải nhì 05748
Giải nhất 70275
Giải đặc biệt 173607
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 07[2] - 15 - 17 - 39 - 40 - 48[2] - 62 - 65 - 71 - 72 - 75 - 82 - 90[2] - 91