Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 12-07-2018 - XSBDI

Giải tám 33
Giải bảy 356
Giải sáu 0238 - 0625 - 8781
Giải năm 8461
Giải tư 71067 - 03420 - 39399 - 40961 - 35347 - 68925 - 54510
Giải ba 80204 - 20163
Giải nhì 08784
Giải nhất 24894
Giải đặc biệt 212776
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 10 - 20 - 25[2] - 33 - 38 - 47 - 56 - 61[2] - 63 - 67 - 76 - 81 - 84 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 05-07-2018 - XSBDI

Giải tám 12
Giải bảy 305
Giải sáu 1008 - 6673 - 7971
Giải năm 3625
Giải tư 24395 - 13547 - 07018 - 03500 - 72335 - 61032 - 63884
Giải ba 71673 - 58868
Giải nhì 30670
Giải nhất 51324
Giải đặc biệt 963900
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00[2] - 05 - 08 - 12 - 18 - 24 - 25 - 32 - 35 - 47 - 68 - 70 - 71 - 73[2] - 84 - 95

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 28-06-2018 - XSBDI

Giải tám 15
Giải bảy 426
Giải sáu 7924 - 0784 - 8437
Giải năm 7703
Giải tư 82795 - 40427 - 15328 - 44609 - 33646 - 48071 - 23900
Giải ba 07130 - 11252
Giải nhì 26744
Giải nhất 72289
Giải đặc biệt 196833
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 03 - 09 - 15 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 33 - 37 - 44 - 46 - 52 - 71 - 84 - 89 - 95

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSBDI

Giải tám 69
Giải bảy 557
Giải sáu 2998 - 1999 - 4962
Giải năm 4060
Giải tư 35751 - 66260 - 18612 - 90392 - 74144 - 58162 - 66692
Giải ba 11534 - 26658
Giải nhì 99806
Giải nhất 76929
Giải đặc biệt 384090
Hai số cuối của các giải Bình Định:
06 - 12 - 29 - 34 - 44 - 51 - 57 - 58 - 60[2] - 62[2] - 69 - 90 - 92[2] - 98 - 99

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 14-06-2018 - XSBDI

Giải tám 07
Giải bảy 395
Giải sáu 6535 - 6839 - 8144
Giải năm 6199
Giải tư 46493 - 61235 - 92340 - 02084 - 98887 - 34643 - 16047
Giải ba 26829 - 30913
Giải nhì 60452
Giải nhất 61296
Giải đặc biệt 857694
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 13 - 29 - 35[2] - 39 - 40 - 43 - 44 - 47 - 52 - 84 - 87 - 93 - 94 - 95 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 07-06-2018 - XSBDI

Giải tám 91
Giải bảy 831
Giải sáu 2137 - 6230 - 4825
Giải năm 1156
Giải tư 97946 - 06910 - 61731 - 69889 - 29410 - 98840 - 37432
Giải ba 57948 - 60644
Giải nhì 56786
Giải nhất 86069
Giải đặc biệt 990473
Hai số cuối của các giải Bình Định:
10[2] - 25 - 30 - 31[2] - 32 - 37 - 40 - 44 - 46 - 48 - 56 - 69 - 73 - 86 - 89 - 91

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 31-05-2018 - XSBDI

Giải tám 54
Giải bảy 800
Giải sáu 9129 - 9182 - 5160
Giải năm 1824
Giải tư 74567 - 59102 - 52090 - 30407 - 88688 - 47579 - 50660
Giải ba 44563 - 57839
Giải nhì 54743
Giải nhất 86754
Giải đặc biệt 583362
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 02 - 07 - 24 - 29 - 39 - 43 - 54[2] - 60[2] - 62 - 63 - 67 - 79 - 82 - 88 - 90

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 24-05-2018 - XSBDI

Giải tám 17
Giải bảy 412
Giải sáu 1067 - 1209 - 7946
Giải năm 7590
Giải tư 40773 - 03367 - 65013 - 24305 - 07420 - 12652 - 99364
Giải ba 49657 - 96947
Giải nhì 31388
Giải nhất 60878
Giải đặc biệt 657422
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 09 - 12 - 13 - 17 - 20 - 22 - 46 - 47 - 52 - 57 - 64 - 67[2] - 73 - 78 - 88 - 90