Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 11-02-2016

Giải tám 60
Giải bảy 409
Giải sáu 9000 - 8722 - 7467
Giải năm 9875
Giải tư 76201 - 63650 - 86462 - 80137 - 44968 - 35387 - 56586
Giải ba 64434 - 86534
Giải nhì 51557
Giải nhất 35539
Giải đặc biệt 952618
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 01 - 09 - 18 - 22 - 34[2] - 37 - 39 - 50 - 57 - 60 - 62 - 67 - 68 - 75 - 86 - 87

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 11-02-2016

Giải tám 60
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Bình Định:
60

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 04-02-2016

Giải tám 43
Giải bảy 569
Giải sáu 5033 - 4999 - 1949
Giải năm 2974
Giải tư 35709 - 66087 - 35483 - 52348 - 43303 - 28592 - 08566
Giải ba 84691 - 05043
Giải nhì 00766
Giải nhất 91889
Giải đặc biệt 675180
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 09 - 33 - 43[2] - 48 - 49 - 66[2] - 69 - 74 - 80 - 83 - 87 - 89 - 91 - 92 - 99

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 28-01-2016

Giải tám 46
Giải bảy 683
Giải sáu 3116 - 1296 - 5483
Giải năm 0797
Giải tư 69383 - 94208 - 20913 - 81782 - 98540 - 00144 - 60136
Giải ba 63215 - 54470
Giải nhì 92704
Giải nhất 70189
Giải đặc biệt 249871
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 08 - 13 - 15 - 16 - 36 - 40 - 44 - 46 - 70 - 71 - 82 - 83[3] - 89 - 96 - 97