Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 16-02-2017

Giải tám 51
Giải bảy 591
Giải sáu 1723 - 2794 - 7271
Giải năm 9221
Giải tư 29837 - 27192 - 92332 - 54635 - 62752 - 65113 - 42163
Giải ba 45570 - 57104
Giải nhì 28606
Giải nhất 54073
Giải đặc biệt 70564
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 06 - 13 - 21 - 23 - 32 - 35 - 37 - 51 - 52 - 63 - 64 - 70 - 71 - 73 - 91 - 92 - 94

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 09-02-2017

Giải tám 45
Giải bảy 110
Giải sáu 7660 - 8694 - 8850
Giải năm 2073
Giải tư 74668 - 06550 - 78784 - 11220 - 99803 - 46795 - 46408
Giải ba 06782 - 53127
Giải nhì 63214
Giải nhất 22202
Giải đặc biệt 10691
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 03 - 08 - 10 - 14 - 20 - 27 - 45 - 50[2] - 60 - 68 - 73 - 82 - 84 - 91 - 94 - 95

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 02-02-2017

Giải tám 33
Giải bảy 944
Giải sáu 6488 - 5410 - 7045
Giải năm 2066
Giải tư 61089 - 28863 - 48690 - 31788 - 33631 - 16494 - 41064
Giải ba 32638 - 70175
Giải nhì 48863
Giải nhất 64933
Giải đặc biệt 45381
Hai số cuối của các giải Bình Định:
10 - 31 - 33[2] - 38 - 44 - 45 - 63[2] - 64 - 66 - 75 - 81 - 88[2] - 89 - 90 - 94

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 26-01-2017

Giải tám 38
Giải bảy 174
Giải sáu 1620 - 6856 - 9785
Giải năm 1394
Giải tư 44745 - 25670 - 70680 - 77008 - 85798 - 56317 - 50215
Giải ba 54970 - 90458
Giải nhì 00571
Giải nhất 64237
Giải đặc biệt 53773
Hai số cuối của các giải Bình Định:
08 - 15 - 17 - 20 - 37 - 38 - 45 - 56 - 58 - 70[2] - 71 - 73 - 74 - 80 - 85 - 94 - 98

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 19-01-2017

Giải tám 19
Giải bảy 340
Giải sáu 8885 - 1233 - 1095
Giải năm 4309
Giải tư 63314 - 84430 - 27443 - 76813 - 09471 - 04629 - 30756
Giải ba 18663 - 22577
Giải nhì 11438
Giải nhất 47215
Giải đặc biệt 76325
Hai số cuối của các giải Bình Định:
09 - 13 - 14 - 15 - 19 - 25 - 29 - 30 - 33 - 38 - 40 - 43 - 56 - 63 - 71 - 77 - 85 - 95

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 12-01-2017

Giải tám 32
Giải bảy 119
Giải sáu 5946 - 9186 - 7254
Giải năm 6066
Giải tư 91816 - 23560 - 61392 - 88187 - 00443 - 37967 - 46687
Giải ba 48591 - 74143
Giải nhì 04094
Giải nhất 63499
Giải đặc biệt 71976
Hai số cuối của các giải Bình Định:
16 - 19 - 32 - 43[2] - 46 - 54 - 60 - 66 - 67 - 76 - 86 - 87[2] - 91 - 92 - 94 - 99

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 05-01-2017

Giải tám 13
Giải bảy 700
Giải sáu 9858 - 2314 - 0068
Giải năm 5785
Giải tư 84297 - 72263 - 73201 - 79333 - 65352 - 81118 - 89343
Giải ba 22806 - 35602
Giải nhì 81592
Giải nhất 90030
Giải đặc biệt 90177
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 01 - 02 - 06 - 13 - 14 - 18 - 30 - 33 - 43 - 52 - 58 - 63 - 68 - 77 - 85 - 92 - 97

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 29-12-2016

Giải tám 97
Giải bảy 349
Giải sáu 8651 - 5248 - 0015
Giải năm 4719
Giải tư 97694 - 00340 - 73603 - 75091 - 54765 - 06410 - 33550
Giải ba 19240 - 34544
Giải nhì 35881
Giải nhất 89358
Giải đặc biệt 84024
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 10 - 15 - 19 - 24 - 40[2] - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 58 - 65 - 81 - 91 - 94 - 97