Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 17-05-2018 - XSBDI

Giải tám 88
Giải bảy 969
Giải sáu 4207 - 9877 - 7330
Giải năm 8554
Giải tư 97373 - 63319 - 97334 - 00392 - 00392 - 94048 - 44441
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 19 - 30 - 34 - 41 - 48 - 54 - 69 - 73 - 77 - 88 - 92[2]

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 10-05-2018 - XSBDI

Giải tám 43
Giải bảy 482
Giải sáu 9077 - 7659 - 2237
Giải năm 2944
Giải tư 16735 - 88803 - 69943 - 39601 - 60449 - 51123 - 07854
Giải ba 13632 - 85846
Giải nhì 20355
Giải nhất 84746
Giải đặc biệt 845617
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 03 - 17 - 23 - 32 - 35 - 37 - 43[2] - 44 - 46[2] - 49 - 54 - 55 - 59 - 77 - 82

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 03-05-2018 - XSBDI

Giải tám 18
Giải bảy 035
Giải sáu 5761 - 1363 - 0284
Giải năm 4210
Giải tư 27251 - 79720 - 85742 - 11368 - 05859 - 65364 - 97542
Giải ba 48345 - 53925
Giải nhì 96241
Giải nhất 74131
Giải đặc biệt 203333
Hai số cuối của các giải Bình Định:
10 - 18 - 20 - 25 - 31 - 33 - 35 - 41 - 42[2] - 45 - 51 - 59 - 61 - 63 - 64 - 68 - 84

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 26-04-2018 - XSBDI

Giải tám 22
Giải bảy 288
Giải sáu 5050 - 6914 - 6321
Giải năm 1728
Giải tư 64033 - 68751 - 27180 - 17627 - 18656 - 01098 - 45779
Giải ba 51509 - 24906
Giải nhì 04267
Giải nhất 68293
Giải đặc biệt 659813
Hai số cuối của các giải Bình Định:
06 - 09 - 13 - 14 - 21 - 22 - 27 - 28 - 33 - 50 - 51 - 56 - 67 - 79 - 80 - 88 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 19-04-2018 - XSBDI

Giải tám 84
Giải bảy 418
Giải sáu 6847 - 9089 - 9803
Giải năm 5887
Giải tư 37004 - 47811 - 29522 - 71435 - 71672 - 26136 - 07043
Giải ba 06609 - 66228
Giải nhì 18790
Giải nhất 67381
Giải đặc biệt 408151
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 04 - 09 - 11 - 18 - 22 - 28 - 35 - 36 - 43 - 47 - 51 - 72 - 81 - 84 - 87 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 12-04-2018 - XSBDI

Giải tám 69
Giải bảy 303
Giải sáu 4187 - 8069 - 3400
Giải năm 5976
Giải tư 85274 - 74204 - 20690 - 31760 - 09502 - 84031 - 52525
Giải ba 02575 - 05160
Giải nhì 51391
Giải nhất 50542
Giải đặc biệt 683008
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 02 - 03 - 04 - 08 - 25 - 31 - 42 - 60[2] - 69[2] - 74 - 75 - 76 - 87 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 05-04-2018 - XSBDI

Giải tám 62
Giải bảy 979
Giải sáu 1368 - 3816 - 9600
Giải năm 5284
Giải tư 04071 - 90482 - 28289 - 31057 - 46750 - 91982 - 30675
Giải ba 16054 - 75581
Giải nhì 55864
Giải nhất 20055
Giải đặc biệt 267112
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 12 - 16 - 50 - 54 - 55 - 57 - 62 - 64 - 68 - 71 - 75 - 79 - 81 - 82[2] - 84 - 89

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 29-03-2018 - XSBDI

Giải tám 59
Giải bảy 296
Giải sáu 8018 - 9903 - 5978
Giải năm 4529
Giải tư 97780 - 29525 - 59702 - 18625 - 48762 - 53651 - 22519
Giải ba 60816 - 89684
Giải nhì 88280
Giải nhất 59793
Giải đặc biệt 038805
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 03 - 05 - 16 - 18 - 19 - 25[2] - 29 - 51 - 59 - 62 - 78 - 80[2] - 84 - 93 - 96