Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 29
Giải bảy 584
Giải sáu 6411 - 4360 - 7844
Giải năm 9476
Giải tư 11769 - 65515 - 11713 - 74992 - 13960 - 10234 - 81264
Giải ba 63909 - 55881
Giải nhì 20090
Giải nhất 25994
Giải đặc biệt 93838
Hai số cuối của các giải Bình Định:
09 - 11 - 13 - 15 - 29 - 34 - 38 - 44 - 60[2] - 64 - 69 - 76 - 81 - 84 - 90 - 92 - 94

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 01-12-2016

Giải tám 30
Giải bảy 380
Giải sáu 0936 - 2276 - 7040
Giải năm 7715
Giải tư 24561 - 13854 - 36008 - 78288 - 99310 - 31173 - 28154
Giải ba 04915 - 65851
Giải nhì 86178
Giải nhất 64453
Giải đặc biệt 77092
Hai số cuối của các giải Bình Định:
08 - 10 - 15[2] - 30 - 36 - 40 - 51 - 53 - 54[2] - 61 - 73 - 76 - 78 - 80 - 88 - 92

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 24-11-2016

Giải tám 77
Giải bảy 297
Giải sáu 7987 - 7979 - 6851
Giải năm 0543
Giải tư 63404 - 17503 - 48287 - 60614 - 33121 - 22276 - 59812
Giải ba 82065 - 93294
Giải nhì 36791
Giải nhất 20314
Giải đặc biệt 88451
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 04 - 12 - 14[2] - 21 - 43 - 51[2] - 65 - 76 - 77 - 79 - 87[2] - 91 - 94 - 97

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 17-11-2016

Giải tám 78
Giải bảy 102
Giải sáu 4621 - 0948 - 0415
Giải năm 1908
Giải tư 66498 - 78996 - 20062 - 42392 - 92560 - 52485 - 14416
Giải ba 73301 - 32717
Giải nhì 74962
Giải nhất 67515
Giải đặc biệt 72208
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 02 - 08[2] - 15[2] - 16 - 17 - 21 - 48 - 60 - 62[2] - 78 - 85 - 92 - 96 - 98

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 10-11-2016

Giải tám 48
Giải bảy 280
Giải sáu 2420 - 5323 - 5867
Giải năm 6372
Giải tư 01400 - 76802 - 81851 - 32907 - 43186 - 82387 - 57392
Giải ba 27643 - 65425
Giải nhì 73849
Giải nhất 44677
Giải đặc biệt 45241
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 02 - 07 - 20 - 23 - 25 - 41 - 43 - 48 - 49 - 51 - 67 - 72 - 77 - 80 - 86 - 87 - 92

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 03-11-2016

Giải tám 70
Giải bảy 886
Giải sáu 0972 - 4745 - 1154
Giải năm 6712
Giải tư 49533 - 95775 - 05127 - 72507 - 36843 - 37072 - 46728
Giải ba 84560 - 39084
Giải nhì 58671
Giải nhất 52361
Giải đặc biệt 90056
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 12 - 27 - 28 - 33 - 43 - 45 - 54 - 56 - 60 - 61 - 70 - 71 - 72[2] - 75 - 84 - 86

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 27-10-2016

Giải tám 59
Giải bảy 763
Giải sáu 8929 - 3864 - 7208
Giải năm 6659
Giải tư 29228 - 63838 - 02542 - 74054 - 81796 - 75785 - 54231
Giải ba 53580 - 12951
Giải nhì 50435
Giải nhất 32470
Giải đặc biệt 41080
Hai số cuối của các giải Bình Định:
08 - 28 - 29 - 31 - 35 - 38 - 42 - 51 - 54 - 59[2] - 63 - 64 - 70 - 80[2] - 85 - 96

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 20-10-2016

Giải tám 97
Giải bảy 597
Giải sáu 6054 - 3189 - 3511
Giải năm 7726
Giải tư 78785 - 55076 - 97438 - 66145 - 35118 - 09938 - 77545
Giải ba 20338 - 52676
Giải nhì 42078
Giải nhất 68649
Giải đặc biệt 24125
Hai số cuối của các giải Bình Định:
11 - 18 - 25 - 26 - 38[3] - 45[2] - 49 - 54 - 76[2] - 78 - 85 - 89 - 97[2]