Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 29-01-2015

Giải tám 43
Giải bảy 708
Giải sáu 9828 - 7945 - 3415
Giải năm 0130
Giải tư 81471 - 15669 - 88138 - 14827 - 64136 - 93809 - 48799
Giải ba 24021 - 04502
Giải nhì 07374
Giải nhất 54443
Giải đặc biệt 723563
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 08 - 09 - 15 - 21 - 27 - 28 - 30 - 36 - 38 - 43[2] - 45 - 63 - 69 - 71 - 74 - 99

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 22-01-2015

Giải tám 88
Giải bảy 054
Giải sáu 8595 - 4297 - 3216
Giải năm 7466
Giải tư 30276 - 40466 - 09000 - 59331 - 38904 - 09339 - 13641
Giải ba 30893 - 38229
Giải nhì 64272
Giải nhất 28768
Giải đặc biệt 191816
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 04 - 16[2] - 29 - 31 - 39 - 41 - 54 - 66[2] - 68 - 72 - 76 - 88 - 93 - 95 - 97

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 15-01-2015

Giải tám 55
Giải bảy 967
Giải sáu 2225 - 2701 - 0561
Giải năm 3174
Giải tư 89608 - 32307 - 52111 - 70884 - 78106 - 98716 - 37356
Giải ba 54265 - 01245
Giải nhì 19337
Giải nhất 97214
Giải đặc biệt 493365
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 06 - 07 - 08 - 11 - 14 - 16 - 25 - 37 - 45 - 55 - 56 - 61 - 65[2] - 67 - 74 - 84

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 08-01-2015

Giải tám 18
Giải bảy 494
Giải sáu 8006 - 3186 - 2225
Giải năm 2597
Giải tư 63544 - 23399 - 01353 - 68547 - 06309 - 54149 - 00191
Giải ba 47892 - 72948
Giải nhì 36645
Giải nhất 44764
Giải đặc biệt 257326
Hai số cuối của các giải Bình Định:
06 - 09 - 18 - 25 - 26 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 53 - 64 - 86 - 91 - 92 - 94 - 97 - 99