Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 70
Giải bảy 978
Giải sáu 2391 - 9035 - 8102
Giải năm 0087
Giải tư 82173 - 90702 - 43597 - 51708 - 39472 - 84118 - 06784
Giải ba 88000 - 82087
Giải nhì 29249
Giải nhất 89416
Giải đặc biệt 07510
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 02[2] - 08 - 10 - 16 - 18 - 35 - 49 - 70 - 72 - 73 - 78 - 84 - 87[2] - 91 - 97

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 16-03-2017

Giải tám 82
Giải bảy 743
Giải sáu 2055 - 6205 - 1677
Giải năm 4136
Giải tư 66833 - 09970 - 71225 - 25632 - 98277 - 01041 - 33919
Giải ba 95026 - 84759
Giải nhì 30864
Giải nhất 51341
Giải đặc biệt 69816
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 16 - 19 - 25 - 26 - 32 - 33 - 36 - 41[2] - 43 - 55 - 59 - 64 - 70 - 77[2] - 82

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 09-03-2017

Giải tám 64
Giải bảy 016
Giải sáu 0189 - 6763 - 1029
Giải năm 7505
Giải tư 62660 - 82393 - 77781 - 37772 - 61019 - 79660 - 67047
Giải ba 38697 - 41521
Giải nhì 31795
Giải nhất 82364
Giải đặc biệt 30275
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 16 - 19 - 21 - 29 - 47 - 60[2] - 63 - 64[2] - 72 - 75 - 81 - 89 - 93 - 95 - 97

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 02-03-2017

Giải tám 11
Giải bảy 755
Giải sáu 5598 - 8830 - 2708
Giải năm 1148
Giải tư 50218 - 68767 - 26372 - 54667 - 02557 - 71632 - 48971
Giải ba 94837 - 65884
Giải nhì 79677
Giải nhất 76124
Giải đặc biệt 02646
Hai số cuối của các giải Bình Định:
08 - 11 - 18 - 24 - 30 - 32 - 37 - 46 - 48 - 55 - 57 - 67[2] - 71 - 72 - 77 - 84 - 98

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 23-02-2017

Giải tám 73
Giải bảy 459
Giải sáu 6526 - 3545 - 7784
Giải năm 0683
Giải tư 40832 - 95467 - 27255 - 88128 - 47021 - 60670 - 95607
Giải ba 10303 - 62935
Giải nhì 40050
Giải nhất 57788
Giải đặc biệt 91843
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 07 - 21 - 26 - 28 - 32 - 35 - 43 - 45 - 50 - 55 - 59 - 67 - 70 - 73 - 83 - 84 - 88

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 16-02-2017

Giải tám 51
Giải bảy 591
Giải sáu 1723 - 2794 - 7271
Giải năm 9221
Giải tư 29837 - 27192 - 92332 - 54635 - 62752 - 65113 - 42163
Giải ba 45570 - 57104
Giải nhì 28606
Giải nhất 54073
Giải đặc biệt 70564
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 06 - 13 - 21 - 23 - 32 - 35 - 37 - 51 - 52 - 63 - 64 - 70 - 71 - 73 - 91 - 92 - 94

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 09-02-2017

Giải tám 45
Giải bảy 110
Giải sáu 7660 - 8694 - 8850
Giải năm 2073
Giải tư 74668 - 06550 - 78784 - 11220 - 99803 - 46795 - 46408
Giải ba 06782 - 53127
Giải nhì 63214
Giải nhất 22202
Giải đặc biệt 10691
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 03 - 08 - 10 - 14 - 20 - 27 - 45 - 50[2] - 60 - 68 - 73 - 82 - 84 - 91 - 94 - 95

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 02-02-2017

Giải tám 33
Giải bảy 944
Giải sáu 6488 - 5410 - 7045
Giải năm 2066
Giải tư 61089 - 28863 - 48690 - 31788 - 33631 - 16494 - 41064
Giải ba 32638 - 70175
Giải nhì 48863
Giải nhất 64933
Giải đặc biệt 45381
Hai số cuối của các giải Bình Định:
10 - 31 - 33[2] - 38 - 44 - 45 - 63[2] - 64 - 66 - 75 - 81 - 88[2] - 89 - 90 - 94