Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 14-12-2017 - XSBDI

Giải tám 43
Giải bảy 239
Giải sáu 6412 - 0943 - 1825
Giải năm 4688
Giải tư 50661 - 24242 - 50205 - 36890 - 48160 - 78739 - 06940
Giải ba 77059 - 07175
Giải nhì 53388
Giải nhất 92360
Giải đặc biệt 510546
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 12 - 25 - 39[2] - 40 - 42 - 43[2] - 46 - 59 - 60[2] - 61 - 75 - 88[2] - 90

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 07-12-2017 - XSBDI

Giải tám 37
Giải bảy 434
Giải sáu 5104 - 2278 - 0546
Giải năm 8975
Giải tư 47360 - 76537 - 23984 - 38801 - 55545 - 65427 - 28736
Giải ba 10559 - 30050
Giải nhì 72449
Giải nhất 29773
Giải đặc biệt 581114
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 04 - 14 - 27 - 34 - 36 - 37[2] - 45 - 46 - 49 - 50 - 59 - 60 - 73 - 75 - 78 - 84

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 30-11-2017 - XSBDI

Giải tám 66
Giải bảy 805
Giải sáu 3753 - 8809 - 0891
Giải năm 3375
Giải tư 10268 - 03554 - 95191 - 61425 - 23865 - 63882 - 00692
Giải ba 88760 - 41449
Giải nhì 84007
Giải nhất 75488
Giải đặc biệt 808960
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 07 - 09 - 25 - 49 - 53 - 54 - 60[2] - 65 - 66 - 68 - 75 - 82 - 88 - 91[2] - 92

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 23-11-2017 - XSBDI

Giải tám 75
Giải bảy 648
Giải sáu 4117 - 3680 - 1053
Giải năm 0567
Giải tư 15993 - 08554 - 31288 - 98136 - 83728 - 02404 - 15816
Giải ba 75589 - 13204
Giải nhì 10698
Giải nhất 26637
Giải đặc biệt 522633
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04[2] - 16 - 17 - 28 - 33 - 36 - 37 - 48 - 53 - 54 - 67 - 75 - 80 - 88 - 89 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 16-11-2017 - XSBDI

Giải tám 66
Giải bảy 938
Giải sáu 9676 - 0848 - 4730
Giải năm 1816
Giải tư 17850 - 12691 - 66125 - 11436 - 69801 - 31835 - 02050
Giải ba 93408 - 58401
Giải nhì 72756
Giải nhất 11531
Giải đặc biệt 794265
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01[2] - 08 - 16 - 25 - 30 - 31 - 35 - 36 - 38 - 48 - 50[2] - 56 - 65 - 66 - 76 - 91

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 09-11-2017 - XSBDI

Giải tám 13
Giải bảy 227
Giải sáu 8963 - 9844 - 0904
Giải năm 4910
Giải tư 28362 - 40398 - 22788 - 96194 - 07636 - 92801 - 20387
Giải ba 33669 - 80701
Giải nhì 89345
Giải nhất 56438
Giải đặc biệt 652096
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01[2] - 04 - 10 - 13 - 27 - 36 - 38 - 44 - 45 - 62 - 63 - 69 - 87 - 88 - 94 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 02-11-2017 - XSBDI

Giải tám 20
Giải bảy 879
Giải sáu 4202 - 9830 - 0087
Giải năm 9851
Giải tư 55914 - 96233 - 41399 - 81714 - 32348 - 06309 - 05180
Giải ba 89840 - 52757
Giải nhì 47561
Giải nhất 60123
Giải đặc biệt 753343
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 09 - 14[2] - 20 - 23 - 30 - 33 - 40 - 43 - 48 - 51 - 57 - 61 - 79 - 80 - 87 - 99

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 26-10-2017 - XSBDI

Giải tám 80
Giải bảy 721
Giải sáu 8428 - 7814 - 5361
Giải năm 3248
Giải tư 06238 - 48024 - 76650 - 22146 - 85027 - 17985 - 60345
Giải ba 34904 - 36643
Giải nhì 87149
Giải nhất 83091
Giải đặc biệt 872674
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 14 - 21 - 24 - 27 - 28 - 38 - 43 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 61 - 74 - 80 - 85 - 91