Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 22-06-2017 - XSBDI

Giải tám 63
Giải bảy 423
Giải sáu 9226 - 2150 - 3082
Giải năm 9066
Giải tư 45776 - 88410 - 35317 - 54816 - 49926 - 37091 - 49176
Giải ba 95463 - 80109
Giải nhì 57325
Giải nhất 77298
Giải đặc biệt 602522
Hai số cuối của các giải Bình Định:
09 - 10 - 16 - 17 - 22 - 23 - 25 - 26[2] - 50 - 63[2] - 66 - 76[2] - 82 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 15-06-2017 - XSBDI

Giải tám 02
Giải bảy 983
Giải sáu 1676 - 1808 - 3837
Giải năm 8710
Giải tư 58537 - 97391 - 81812 - 09577 - 28969 - 77571 - 62351
Giải ba 21063 - 03821
Giải nhì 30379
Giải nhất 29749
Giải đặc biệt 514158
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 08 - 10 - 12 - 21 - 37[2] - 49 - 51 - 58 - 63 - 69 - 71 - 76 - 77 - 79 - 83 - 91

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 08-06-2017 - XSBDI

Giải tám 24
Giải bảy 076
Giải sáu 1413 - 4503 - 1609
Giải năm 4204
Giải tư 73668 - 50216 - 68835 - 17099 - 96682 - 63960 - 17099
Giải ba 81257 - 17140
Giải nhì 37429
Giải nhất 43404
Giải đặc biệt 661911
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 04[2] - 09 - 11 - 13 - 16 - 24 - 29 - 35 - 40 - 57 - 60 - 68 - 76 - 82 - 99[2]

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 01-06-2017 - XSBDI

Giải tám 41
Giải bảy 277
Giải sáu 6257 - 3288 - 6547
Giải năm 3589
Giải tư 24192 - 93892 - 68906 - 16490 - 75460 - 35138 - 99118
Giải ba 93388 - 89731
Giải nhì 01700
Giải nhất 61211
Giải đặc biệt 358684
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 06 - 11 - 18 - 31 - 38 - 41 - 47 - 57 - 60 - 77 - 84 - 88[2] - 89 - 90 - 92[2]

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 25-05-2017 - XSBDI

Giải tám 60
Giải bảy 639
Giải sáu 4266 - 3026 - 9204
Giải năm 3418
Giải tư 00540 - 97729 - 47046 - 27748 - 62372 - 39315 - 27348
Giải ba 07107 - 03168
Giải nhì 80060
Giải nhất 70562
Giải đặc biệt 696581
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 07 - 15 - 18 - 26 - 29 - 39 - 40 - 46 - 48[2] - 60[2] - 62 - 66 - 68 - 72 - 81

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 18-05-2017 - XSBDI

Giải tám 75
Giải bảy 077
Giải sáu 7279 - 3989 - 3071
Giải năm 9770
Giải tư 99919 - 07478 - 30023 - 77571 - 67508 - 11308 - 27901
Giải ba 01883 - 93530
Giải nhì 03337
Giải nhất 83213
Giải đặc biệt 677855
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 08[2] - 13 - 19 - 23 - 30 - 37 - 55 - 70 - 71[2] - 75 - 77 - 78 - 79 - 83 - 89

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 11-05-2017 - XSBDI

Giải tám 98
Giải bảy 720
Giải sáu 9622 - 8446 - 9638
Giải năm 6830
Giải tư 56256 - 35938 - 36174 - 95936 - 75468 - 56917 - 80429
Giải ba 99886 - 59713
Giải nhì 61314
Giải nhất 89592
Giải đặc biệt 984394
Hai số cuối của các giải Bình Định:
13 - 14 - 17 - 20 - 22 - 29 - 30 - 36 - 38[2] - 46 - 56 - 68 - 74 - 86 - 92 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 04-05-2017 - XSBDI

Giải tám 50
Giải bảy 056
Giải sáu 1902 - 2863 - 3287
Giải năm 9878
Giải tư 81283 - 25462 - 74806 - 58075 - 50901 - 04720 - 13954
Giải ba 11239 - 57704
Giải nhì 70674
Giải nhất 43762
Giải đặc biệt 898716
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 02 - 04 - 06 - 16 - 20 - 39 - 50 - 54 - 56 - 62[2] - 63 - 74 - 75 - 78 - 83 - 87