Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 16-04-2015

Giải tám 26
Giải bảy 503
Giải sáu 1177 - 7198 - 8534
Giải năm 2939
Giải tư 05446 - 85700 - 28529 - 49640 - 83746 - 50959 - 84945
Giải ba 24162 - 27569
Giải nhì 50373
Giải nhất 50880
Giải đặc biệt 038055
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 03 - 26 - 29 - 34 - 39 - 40 - 45 - 46[2] - 55 - 59 - 62 - 69 - 73 - 77 - 80 - 98

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 09-04-2015

Giải tám 80
Giải bảy 741
Giải sáu 4700 - 7914 - 8950
Giải năm 8003
Giải tư 64067 - 52747 - 30118 - 05389 - 96225 - 92790 - 88825
Giải ba 85009 - 73381
Giải nhì 31416
Giải nhất 35414
Giải đặc biệt 259887
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 03 - 09 - 14[2] - 16 - 18 - 25[2] - 41 - 47 - 50 - 67 - 80 - 81 - 87 - 89 - 90

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 02-04-2015

Giải tám 48
Giải bảy 568
Giải sáu 4886 - 2598 - 9516
Giải năm 6674
Giải tư 14197 - 36826 - 40486 - 04276 - 42895 - 59004 - 80628
Giải ba 95494 - 75001
Giải nhì 96824
Giải nhất 43271
Giải đặc biệt 448042
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 04 - 16 - 24 - 26 - 28 - 42 - 48 - 68 - 71 - 74 - 76 - 86[2] - 94 - 95 - 97 - 98

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 26-03-2015

Giải tám 12
Giải bảy 876
Giải sáu 5663 - 1123 - 9065
Giải năm 8419
Giải tư 35803 - 18171 - 78264 - 02218 - 59507 - 48792 - 49431
Giải ba 41832 - 56058
Giải nhì 42352
Giải nhất 26718
Giải đặc biệt 484459
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 07 - 12 - 18[2] - 19 - 23 - 31 - 32 - 52 - 58 - 59 - 63 - 64 - 65 - 71 - 76 - 92