Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 61
Giải bảy 216
Giải sáu 2338 - 8511 - 7231
Giải năm 9514
Giải tư 49476 - 78616 - 86948 - 18127 - 56071 - 04004 - 04019
Giải ba 42802 - 78342
Giải nhì 30302
Giải nhất 49376
Giải đặc biệt 81456
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02[2] - 04 - 11 - 14 - 16[2] - 19 - 27 - 31 - 38 - 42 - 48 - 56 - 61 - 71 - 76[2]

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 16-06-2016

Giải tám 14
Giải bảy 338
Giải sáu 5200 - 2270 - 9215
Giải năm 4971
Giải tư 36961 - 32202 - 02699 - 10136 - 28466 - 42469 - 79507
Giải ba 24568 - 02684
Giải nhì 66064
Giải nhất 70417
Giải đặc biệt 35459
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 02 - 07 - 14 - 15 - 17 - 36 - 38 - 59 - 61 - 64 - 66 - 68 - 69 - 70 - 71 - 84 - 99

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 09-06-2016

Giải tám 51
Giải bảy 649
Giải sáu 3035 - 3383 - 8176
Giải năm 8923
Giải tư 10786 - 10344 - 18374 - 26575 - 98453 - 74528 - 02984
Giải ba 12279 - 84282
Giải nhì 16081
Giải nhất 58220
Giải đặc biệt 00788
Hai số cuối của các giải Bình Định:
20 - 23 - 28 - 35 - 44 - 49 - 51 - 53 - 74 - 75 - 76 - 79 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 88

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 02-06-2016

Giải tám 87
Giải bảy 126
Giải sáu 7867 - 8504 - 2013
Giải năm 2448
Giải tư 44632 - 06714 - 40650 - 48730 - 85881 - 02185 - 09515
Giải ba 93129 - 89116
Giải nhì 31722
Giải nhất 84447
Giải đặc biệt 40592
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 13 - 14 - 15 - 16 - 22 - 26 - 29 - 30 - 32 - 47 - 48 - 50 - 67 - 81 - 85 - 87 - 92

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 26-05-2016

Giải tám 67
Giải bảy 613
Giải sáu 9386 - 2373 - 2715
Giải năm 2377
Giải tư 07147 - 40812 - 93304 - 36035 - 71418 - 74379 - 14769
Giải ba 69648 - 76453
Giải nhì 37905
Giải nhất 69665
Giải đặc biệt 77288
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 05 - 12 - 13 - 15 - 18 - 35 - 47 - 48 - 53 - 65 - 67 - 69 - 73 - 77 - 79 - 86 - 88

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 19-05-2016

Giải tám 78
Giải bảy 073
Giải sáu 8917 - 7801 - 7741
Giải năm 2140
Giải tư 57261 - 64604 - 24468 - 22157 - 51135 - 10360 - 83955
Giải ba 83331 - 04320
Giải nhì 33186
Giải nhất 04140
Giải đặc biệt 11891
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 04 - 17 - 20 - 31 - 35 - 40[2] - 41 - 55 - 57 - 60 - 61 - 68 - 73 - 78 - 86 - 91

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 12-05-2016

Giải tám 49
Giải bảy 880
Giải sáu 8953 - 0116 - 9210
Giải năm 8833
Giải tư 94259 - 81516 - 76195 - 78104 - 76301 - 53562 - 85927
Giải ba 70106 - 99873
Giải nhì 41781
Giải nhất 26184
Giải đặc biệt 02178
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 04 - 06 - 10 - 16[2] - 27 - 33 - 49 - 53 - 59 - 62 - 73 - 78 - 80 - 81 - 84 - 95

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 05-05-2016

Giải tám 84
Giải bảy 330
Giải sáu 5156 - 4967 - 4641
Giải năm 6671
Giải tư 78693 - 70210 - 60747 - 72146 - 95796 - 90748 - 27220
Giải ba 82937 - 15791
Giải nhì 25656
Giải nhất 03529
Giải đặc biệt 17998
Hai số cuối của các giải Bình Định:
10 - 20 - 29 - 30 - 37 - 41 - 46 - 47 - 48 - 56[2] - 67 - 71 - 84 - 91 - 93 - 96 - 98