Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 25-08-2016

Giải tám 57
Giải bảy 556
Giải sáu 9685 - 1081 - 5788
Giải năm 7410
Giải tư 27020 - 34225 - 10301 - 75064 - 78330 - 96134 - 55721
Giải ba 87149 - 57769
Giải nhì 49038
Giải nhất 79582
Giải đặc biệt 01626
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 10 - 20 - 21 - 25 - 26 - 30 - 34 - 38 - 49 - 56 - 57 - 64 - 69 - 81 - 82 - 85 - 88

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 18-08-2016

Giải tám 41
Giải bảy 114
Giải sáu 6167 - 9594 - 0376
Giải năm 2073
Giải tư 34152 - 47753 - 31398 - 19225 - 34030 - 76552 - 31835
Giải ba 21760 - 70179
Giải nhì 39683
Giải nhất 36087
Giải đặc biệt 52527
Hai số cuối của các giải Bình Định:
14 - 25 - 27 - 30 - 35 - 41 - 52[2] - 53 - 60 - 67 - 73 - 76 - 79 - 83 - 87 - 94 - 98

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 11-08-2016

Giải tám 50
Giải bảy 474
Giải sáu 0747 - 2679 - 2772
Giải năm 4848
Giải tư 28675 - 13912 - 59474 - 84748 - 17942 - 07711 - 84960
Giải ba 53794 - 40529
Giải nhì 59509
Giải nhất 34243
Giải đặc biệt 22615
Hai số cuối của các giải Bình Định:
09 - 11 - 12 - 15 - 29 - 42 - 43 - 47 - 48[2] - 50 - 60 - 72 - 74[2] - 75 - 79 - 94

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 04-08-2016

Giải tám 14
Giải bảy 086
Giải sáu 4220 - 5993 - 6713
Giải năm 5448
Giải tư 67187 - 58160 - 04048 - 70103 - 88374 - 87129 - 73552
Giải ba 60780 - 44865
Giải nhì 21684
Giải nhất 55257
Giải đặc biệt 15758
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 13 - 14 - 20 - 29 - 48[2] - 52 - 57 - 58 - 60 - 65 - 74 - 80 - 84 - 86 - 87 - 93

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 28-07-2016

Giải tám 17
Giải bảy 527
Giải sáu 9344 - 6569 - 1729
Giải năm 3209
Giải tư 52795 - 96700 - 94153 - 53928 - 07636 - 79145 - 32747
Giải ba 58604 - 29123
Giải nhì 75861
Giải nhất 07951
Giải đặc biệt 13867
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 04 - 09 - 17 - 23 - 27 - 28 - 29 - 36 - 44 - 45 - 47 - 51 - 53 - 61 - 67 - 69 - 95

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 21-07-2016

Giải tám 29
Giải bảy 465
Giải sáu 3532 - 9095 - 1718
Giải năm 6057
Giải tư 35538 - 21714 - 86994 - 54851 - 39018 - 28607 - 08213
Giải ba 23754 - 09164
Giải nhì 23991
Giải nhất 60464
Giải đặc biệt 04264
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 13 - 14 - 18[2] - 29 - 32 - 38 - 51 - 54 - 57 - 64[3] - 65 - 91 - 94 - 95

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 14-07-2016

Giải tám 62
Giải bảy 496
Giải sáu 5603 - 2183 - 9843
Giải năm 7987
Giải tư 60272 - 59741 - 00892 - 00537 - 07161 - 79620 - 51094
Giải ba 88667 - 07445
Giải nhì 60231
Giải nhất 18935
Giải đặc biệt 90929
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 20 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 61 - 62 - 67 - 72 - 83 - 87 - 92 - 94 - 96

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 07-07-2016

Giải tám 08
Giải bảy 296
Giải sáu 9382 - 9677 - 9409
Giải năm 9254
Giải tư 05799 - 66622 - 04757 - 06380 - 33718 - 89547 - 41721
Giải ba 42024 - 11640
Giải nhì 99705
Giải nhất 51391
Giải đặc biệt 87765
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 08 - 09 - 18 - 21 - 22 - 24 - 40 - 47 - 54 - 57 - 65 - 77 - 80 - 82 - 91 - 96 - 99