Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 19-11-2015

Giải tám 07
Giải bảy 508
Giải sáu 2446 - 8666 - 1307
Giải năm 6546
Giải tư 02853 - 99550 - 54667 - 31748 - 40170 - 36006 - 53196
Giải ba 05118 - 96159
Giải nhì 03493
Giải nhất 55617
Giải đặc biệt 473634
Hai số cuối của các giải Bình Định:
06 - 07[2] - 08 - 17 - 18 - 34 - 46[2] - 48 - 50 - 53 - 59 - 66 - 67 - 70 - 93 - 96

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 12-11-2015

Giải tám 19
Giải bảy 357
Giải sáu 1097 - 7325 - 6528
Giải năm 2243
Giải tư 15766 - 55496 - 42280 - 82832 - 24216 - 55755 - 72665
Giải ba 82570 - 21514
Giải nhì 30373
Giải nhất 64303
Giải đặc biệt 911149
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 14 - 16 - 19 - 25 - 28 - 32 - 43 - 49 - 55 - 57 - 65 - 66 - 70 - 73 - 80 - 96 - 97

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 05-11-2015

Giải tám 92
Giải bảy 480
Giải sáu 5641 - 9025 - 7853
Giải năm 0013
Giải tư 61132 - 94462 - 71487 - 58205 - 40382 - 25870 - 56134
Giải ba 42890 - 97743
Giải nhì 62037
Giải nhất 49799
Giải đặc biệt 835453
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 13 - 25 - 32 - 34 - 37 - 41 - 43 - 53[2] - 62 - 70 - 80 - 82 - 87 - 90 - 92 - 99

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 29-10-2015

Giải tám 02
Giải bảy 344
Giải sáu 5307 - 3548 - 3364
Giải năm 3532
Giải tư 68521 - 05880 - 71978 - 01285 - 73082 - 98936 - 78444
Giải ba 58795 - 85534
Giải nhì 60417
Giải nhất 26429
Giải đặc biệt 488472
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 07 - 17 - 21 - 29 - 32 - 34 - 36 - 44[2] - 48 - 64 - 72 - 78 - 80 - 82 - 85 - 95