Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 25-02-2021 - XSBDI

Giải tám 57
Giải bảy 807
Giải sáu 6847 6142 3126
Giải năm 8418
Giải tư 71238 46298 06629 66484 19425 33963 29675
Giải ba 65703 43123
Giải nhì 35054
Giải nhất 85941
Giải đặc biệt 251659
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 07 - 18 - 23 - 25 - 26 - 29 - 38 - 41 - 42 - 47 - 54 - 57 - 59 - 63 - 75 - 84 - 98

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 18-02-2021 - XSBDI

Giải tám 94
Giải bảy 951
Giải sáu 9361 7690 0853
Giải năm 9880
Giải tư 80572 22109 63188 08008 63187 01655 89543
Giải ba 27543 10117
Giải nhì 37184
Giải nhất 78455
Giải đặc biệt 254083
Hai số cuối của các giải Bình Định:
08 - 09 - 17 - 43[2] - 51 - 53 - 55[2] - 61 - 72 - 80 - 83 - 84 - 87 - 88 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 11-02-2021 - XSBDI

Giải tám 60
Giải bảy 203
Giải sáu 2743 1594 4628
Giải năm 0513
Giải tư 78931 69602 35014 70716 85673 73406 13715
Giải ba 02600 68565
Giải nhì 70413
Giải nhất 23973
Giải đặc biệt 195389
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 02 - 03 - 06 - 13[2] - 14 - 15 - 16 - 28 - 31 - 43 - 60 - 65 - 73[2] - 89 - 94

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 04-02-2021 - XSBDI

Giải tám 85
Giải bảy 130
Giải sáu 5952 0387 7041
Giải năm 8952
Giải tư 61732 42537 91981 63607 57266 54404 26520
Giải ba 05710 40264
Giải nhì 00554
Giải nhất 11680
Giải đặc biệt 252839
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 07 - 10 - 20 - 30 - 32 - 37 - 39 - 41 - 52[2] - 54 - 64 - 66 - 80 - 81 - 85 - 87

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 28-01-2021 - XSBDI

Giải tám 57
Giải bảy 507
Giải sáu 5205 1764 7783
Giải năm 3635
Giải tư 49088 70754 92822 60495 63626 56181 71940
Giải ba 47438 89045
Giải nhì 52882
Giải nhất 08276
Giải đặc biệt 410039
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 07 - 22 - 26 - 35 - 38 - 39 - 40 - 45 - 54 - 57 - 64 - 76 - 81 - 82 - 83 - 88 - 95

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 21-01-2021 - XSBDI

Giải tám 13
Giải bảy 679
Giải sáu 8341 9116 2478
Giải năm 8744
Giải tư 82200 29014 03409 73229 72836 40887 99200
Giải ba 24701 54754
Giải nhì 34803
Giải nhất 57275
Giải đặc biệt 616386
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00[2] - 01 - 03 - 09 - 13 - 14 - 16 - 29 - 36 - 41 - 44 - 54 - 75 - 78 - 79 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 14-01-2021 - XSBDI

Giải tám 71
Giải bảy 818
Giải sáu 1075 8274 6474
Giải năm 4551
Giải tư 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303
Giải ba 61074 24806
Giải nhì 05613
Giải nhất 97274
Giải đặc biệt 979812
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 06 - 09 - 12 - 13 - 18[4] - 51 - 58 - 71 - 74[4] - 75 - 99

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 07-01-2021 - XSBDI

Giải tám 73
Giải bảy 712
Giải sáu 9368 6982 8068
Giải năm 5008
Giải tư 40195 32155 56172 68115 94080 36965 22412
Giải ba 58830 00364
Giải nhì 38289
Giải nhất 33539
Giải đặc biệt 405136
Hai số cuối của các giải Bình Định:
08 - 12[2] - 15 - 30 - 36 - 39 - 55 - 64 - 65 - 68[2] - 72 - 73 - 80 - 82 - 89 - 95

Xổ số Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế