Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 14-11-2019 - XSBDI

Giải tám 69
Giải bảy 721
Giải sáu 0873 1395 5876
Giải năm 0355
Giải tư 96029 05348 43572 71979 50759 68033 18864
Giải ba 89737 15154
Giải nhì 75680
Giải nhất 50865
Giải đặc biệt 639875
Hai số cuối của các giải Bình Định:
21 - 29 - 33 - 37 - 48 - 54 - 55 - 59 - 64 - 65 - 69 - 72 - 73 - 75 - 76 - 79 - 80 - 95
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQ XS BINH DINH, KQXS BINH DINH,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 07-11-2019 - XSBDI

Giải tám 07
Giải bảy 139
Giải sáu 8454 0865 7531
Giải năm 4759
Giải tư 00109 50304 34299 07502 46181 89669 07736
Giải ba 97331 43027
Giải nhì 33366
Giải nhất 33581
Giải đặc biệt 811255
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 04 - 07 - 09 - 27 - 31[2] - 36 - 39 - 54 - 55 - 59 - 65 - 66 - 69 - 81[2] - 99
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQ XS BINH DINH, KQXS BINH DINH,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 31-10-2019 - XSBDI

Giải tám 37
Giải bảy 240
Giải sáu 3907 8388 3571
Giải năm 3342
Giải tư 23338 82409 20296 97785 30666 21344 84162
Giải ba 81739 94724
Giải nhì 88810
Giải nhất 54375
Giải đặc biệt 563026
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 09 - 10 - 24 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 62 - 66 - 71 - 75 - 85 - 88 - 96
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQ XS BINH DINH, KQXS BINH DINH,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 24-10-2019 - XSBDI

Giải tám 61
Giải bảy 744
Giải sáu 4347 4573 9457
Giải năm 1285
Giải tư 72145 79876 99288 63225 62350 22113 86920
Giải ba 21074 20609
Giải nhì 71003
Giải nhất 97604
Giải đặc biệt 992185
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 04 - 09 - 13 - 20 - 25 - 44 - 45 - 47 - 50 - 57 - 61 - 73 - 74 - 76 - 85[2] - 88
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQ XS BINH DINH, KQXS BINH DINH,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 17-10-2019 - XSBDI

Giải tám 36
Giải bảy 913
Giải sáu 9585 0268 3062
Giải năm 1230
Giải tư 27060 13504 51387 38213 09682 51682 58146
Giải ba 47066 87536
Giải nhì 38373
Giải nhất 09145
Giải đặc biệt 979905
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 05 - 13[2] - 30 - 36[2] - 45 - 46 - 60 - 62 - 66 - 68 - 73 - 82[2] - 85 - 87
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQ XS BINH DINH, KQXS BINH DINH,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 10-10-2019 - XSBDI

Giải tám 60
Giải bảy 363
Giải sáu 1867 3793 3161
Giải năm 5207
Giải tư 37976 64880 64528 86495 26722 07657 28120
Giải ba 08683 90360
Giải nhì 76582
Giải nhất 94044
Giải đặc biệt 034891
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 20 - 22 - 28 - 44 - 57 - 60[2] - 61 - 63 - 67 - 76 - 80 - 82 - 83 - 91 - 93 - 95
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQ XS BINH DINH, KQXS BINH DINH,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 03-10-2019 - XSBDI

Giải tám 57
Giải bảy 204
Giải sáu 6703 3142 9988
Giải năm 0200
Giải tư 90140 71418 52209 96679 37209 74729 56431
Giải ba 43915 78097
Giải nhì 86167
Giải nhất 65378
Giải đặc biệt 396644
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 03 - 04 - 09[2] - 15 - 18 - 29 - 31 - 40 - 42 - 44 - 57 - 67 - 78 - 79 - 88 - 97
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQ XS BINH DINH, KQXS BINH DINH,

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 26-09-2019 - XSBDI

Giải tám 77
Giải bảy 388
Giải sáu 5468 2870 0213
Giải năm 4375
Giải tư 79634 59113 58558 17374 41107 18219 58079
Giải ba 34878 13861
Giải nhì 73246
Giải nhất 33130
Giải đặc biệt 959529
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 13[2] - 19 - 29 - 30 - 34 - 46 - 58 - 61 - 68 - 70 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 - 88
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQ XS BINH DINH, KQXS BINH DINH,

Xổ số Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế