Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 19-01-2017

Giải tám 19
Giải bảy 340
Giải sáu 8885 - 1233 - 1095
Giải năm 4309
Giải tư 63314 - 84430 - 27443 - 76813 - 09471 - 04629 - 30756
Giải ba 18663 - 22577
Giải nhì 11438
Giải nhất 47215
Giải đặc biệt 76325
Hai số cuối của các giải Bình Định:
09 - 13 - 14 - 15 - 19 - 25 - 29 - 30 - 33 - 38 - 40 - 43 - 56 - 63 - 71 - 77 - 85 - 95

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 12-01-2017

Giải tám 32
Giải bảy 119
Giải sáu 5946 - 9186 - 7254
Giải năm 6066
Giải tư 91816 - 23560 - 61392 - 88187 - 00443 - 37967 - 46687
Giải ba 48591 - 74143
Giải nhì 04094
Giải nhất 63499
Giải đặc biệt 71976
Hai số cuối của các giải Bình Định:
16 - 19 - 32 - 43[2] - 46 - 54 - 60 - 66 - 67 - 76 - 86 - 87[2] - 91 - 92 - 94 - 99

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 05-01-2017

Giải tám 13
Giải bảy 700
Giải sáu 9858 - 2314 - 0068
Giải năm 5785
Giải tư 84297 - 72263 - 73201 - 79333 - 65352 - 81118 - 89343
Giải ba 22806 - 35602
Giải nhì 81592
Giải nhất 90030
Giải đặc biệt 90177
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 01 - 02 - 06 - 13 - 14 - 18 - 30 - 33 - 43 - 52 - 58 - 63 - 68 - 77 - 85 - 92 - 97

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 29-12-2016

Giải tám 97
Giải bảy 349
Giải sáu 8651 - 5248 - 0015
Giải năm 4719
Giải tư 97694 - 00340 - 73603 - 75091 - 54765 - 06410 - 33550
Giải ba 19240 - 34544
Giải nhì 35881
Giải nhất 89358
Giải đặc biệt 84024
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 10 - 15 - 19 - 24 - 40[2] - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 58 - 65 - 81 - 91 - 94 - 97

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 22-12-2016

Giải tám 26
Giải bảy 113
Giải sáu 1973 - 9199 - 7399
Giải năm 6365
Giải tư 95864 - 87671 - 43775 - 82165 - 18897 - 14542 - 80778
Giải ba 85190 - 76879
Giải nhì 60254
Giải nhất 58831
Giải đặc biệt 21061
Hai số cuối của các giải Bình Định:
13 - 26 - 31 - 42 - 54 - 61 - 64 - 65[2] - 71 - 73 - 75 - 78 - 79 - 90 - 97 - 99[2]

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 15-12-2016

Giải tám 44
Giải bảy 559
Giải sáu 2240 - 7724 - 1808
Giải năm 4124
Giải tư 89691 - 81376 - 91081 - 37871 - 98976 - 49394 - 89661
Giải ba 13982 - 24583
Giải nhì 97648
Giải nhất 33492
Giải đặc biệt 86088
Hai số cuối của các giải Bình Định:
08 - 24[2] - 40 - 44 - 48 - 59 - 61 - 71 - 76[2] - 81 - 82 - 83 - 88 - 91 - 92 - 94

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 29
Giải bảy 584
Giải sáu 6411 - 4360 - 7844
Giải năm 9476
Giải tư 11769 - 65515 - 11713 - 74992 - 13960 - 10234 - 81264
Giải ba 63909 - 55881
Giải nhì 20090
Giải nhất 25994
Giải đặc biệt 93838
Hai số cuối của các giải Bình Định:
09 - 11 - 13 - 15 - 29 - 34 - 38 - 44 - 60[2] - 64 - 69 - 76 - 81 - 84 - 90 - 92 - 94

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 01-12-2016

Giải tám 30
Giải bảy 380
Giải sáu 0936 - 2276 - 7040
Giải năm 7715
Giải tư 24561 - 13854 - 36008 - 78288 - 99310 - 31173 - 28154
Giải ba 04915 - 65851
Giải nhì 86178
Giải nhất 64453
Giải đặc biệt 77092
Hai số cuối của các giải Bình Định:
08 - 10 - 15[2] - 30 - 36 - 40 - 51 - 53 - 54[2] - 61 - 73 - 76 - 78 - 80 - 88 - 92