Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 17-09-2020 - XSBDI

Giải tám 96
Giải bảy 046
Giải sáu 5086 0051 5692
Giải năm 6099
Giải tư 30254 52302 49885 54596 42806 99346 05611
Giải ba 44740 65640
Giải nhì 41182
Giải nhất 24982
Giải đặc biệt 690411
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 06 - 11[2] - 40[2] - 46[2] - 51 - 54 - 82[2] - 85 - 86 - 92 - 96[2] - 99

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 10-09-2020 - XSBDI

Giải tám 47
Giải bảy 177
Giải sáu 7068 8603 0453
Giải năm 2349
Giải tư 60748 17963 53583 24228 88454 97527 73569
Giải ba 62382 31671
Giải nhì 62138
Giải nhất 88312
Giải đặc biệt 905736
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 12 - 27 - 28 - 36 - 38 - 47 - 48 - 49 - 53 - 54 - 63 - 68 - 69 - 71 - 77 - 82 - 83

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 03-09-2020 - XSBDI

Giải tám 18
Giải bảy 363
Giải sáu 1521 2112 5899
Giải năm 4090
Giải tư 55329 86543 58388 34049 17135 09062 22434
Giải ba 10326 05877
Giải nhì 46522
Giải nhất 02260
Giải đặc biệt 786643
Hai số cuối của các giải Bình Định:
12 - 18 - 21 - 22 - 26 - 29 - 34 - 35 - 43[2] - 49 - 60 - 62 - 63 - 77 - 88 - 90 - 99

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 27-08-2020 - XSBDI

Giải tám 31
Giải bảy 610
Giải sáu 6826 9472 9727
Giải năm 3657
Giải tư 05440 34759 38074 63292 30164 25405 58021
Giải ba 88385 93343
Giải nhì 97664
Giải nhất 69706
Giải đặc biệt 386612
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 06 - 10 - 12 - 21 - 26 - 27 - 31 - 40 - 43 - 57 - 59 - 64[2] - 72 - 74 - 85 - 92

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 20-08-2020 - XSBDI

Giải tám 72
Giải bảy 976
Giải sáu 5071 3892 9171
Giải năm 1578
Giải tư 50159 36466 84563 57709 89170 24136 10575
Giải ba 53085 57618
Giải nhì 80593
Giải nhất 16876
Giải đặc biệt 369567
Hai số cuối của các giải Bình Định:
09 - 18 - 36 - 59 - 63 - 66 - 67 - 70 - 71[2] - 72 - 75 - 76[2] - 78 - 85 - 92 - 93

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 13-08-2020 - XSBDI

Giải tám 27
Giải bảy 708
Giải sáu 0694 3486 8858
Giải năm 6301
Giải tư 10176 83923 39976 33762 32289 58356 61732
Giải ba 71368 29695
Giải nhì 06830
Giải nhất 18183
Giải đặc biệt 597932
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 08 - 23 - 27 - 30 - 32[2] - 56 - 58 - 62 - 68 - 76[2] - 83 - 86 - 89 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 06-08-2020 - XSBDI

Giải tám 34
Giải bảy 720
Giải sáu 1296 3319 0995
Giải năm 3093
Giải tư 24263 14909 45774 15083 41698 01598 42276
Giải ba 06847 97283
Giải nhì 12360
Giải nhất 86548
Giải đặc biệt 171421
Hai số cuối của các giải Bình Định:
09 - 19 - 20 - 21 - 34 - 47 - 48 - 60 - 63 - 74 - 76 - 83[2] - 93 - 95 - 96 - 98[2]

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 30-07-2020 - XSBDI

Giải tám 16
Giải bảy 171
Giải sáu 5550 6525 3940
Giải năm 2453
Giải tư 67526 71479 02456 05616 30542 24300 61165
Giải ba 41396 57694
Giải nhì 65274
Giải nhất 06137
Giải đặc biệt 649362
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 16[2] - 25 - 26 - 37 - 40 - 42 - 50 - 53 - 56 - 62 - 65 - 71 - 74 - 79 - 94 - 96

Xổ số Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế