Ngày mở thưởng

XSBDI xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 27-04-2017

Giải tám 34
Giải bảy 915
Giải sáu 2080 - 7857 - 6020
Giải năm 9853
Giải tư 07911 - 74434 - 96612 - 00863 - 58222 - 00829 - 44024
Giải ba 80263 - 41851
Giải nhì 52662
Giải nhất 90036
Giải đặc biệt 368205
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 11 - 12 - 15 - 20 - 22 - 24 - 29 - 34[2] - 36 - 51 - 53 - 57 - 62 - 63[2] - 80

XSBDI xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 20-04-2017

Giải tám 12
Giải bảy 603
Giải sáu 6084 - 2561 - 1735
Giải năm 6679
Giải tư 21974 - 20989 - 54849 - 67585 - 55300 - 26734 - 30268
Giải ba 37637 - 10339
Giải nhì 94130
Giải nhất 17367
Giải đặc biệt 604472
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 03 - 12 - 30 - 34 - 35 - 37 - 39 - 49 - 61 - 67 - 68 - 72 - 74 - 79 - 84 - 85 - 89

XSBDI xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 13-04-2017

Giải tám 44
Giải bảy 856
Giải sáu 7434 - 0670 - 3312
Giải năm 4733
Giải tư 02906 - 84931 - 40384 - 41959 - 36408 - 38887 - 99260
Giải ba 58274 - 08880
Giải nhì 48656
Giải nhất 02621
Giải đặc biệt 322416
Hai số cuối của các giải Bình Định:
06 - 08 - 12 - 16 - 21 - 31 - 33 - 34 - 44 - 56[2] - 59 - 60 - 70 - 74 - 80 - 84 - 87

XSBDI xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 06-04-2017

Giải tám 97
Giải bảy 330
Giải sáu 9958 - 4906 - 4395
Giải năm 0886
Giải tư 70355 - 81909 - 70500 - 88053 - 60693 - 00374 - 08820
Giải ba 22941 - 32851
Giải nhì 94761
Giải nhất 84628
Giải đặc biệt 664157
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 06 - 09 - 20 - 28 - 30 - 41 - 51 - 53 - 55 - 57 - 58 - 61 - 74 - 86 - 93 - 95 - 97

XSBDI xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 30-03-2017

Giải tám 26
Giải bảy 158
Giải sáu 6189 - 7410 - 5981
Giải năm 8998
Giải tư 90854 - 52417 - 19424 - 66043 - 03990 - 00995 - 31791
Giải ba 18647 - 19845
Giải nhì 24342
Giải nhất 94692
Giải đặc biệt 42254
Hai số cuối của các giải Bình Định:
10 - 17 - 24 - 26 - 42 - 43 - 45 - 47 - 54[2] - 58 - 81 - 89 - 90 - 91 - 92 - 95 - 98

XSBDI xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 70
Giải bảy 978
Giải sáu 2391 - 9035 - 8102
Giải năm 0087
Giải tư 82173 - 90702 - 43597 - 51708 - 39472 - 84118 - 06784
Giải ba 88000 - 82087
Giải nhì 29249
Giải nhất 89416
Giải đặc biệt 07510
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 02[2] - 08 - 10 - 16 - 18 - 35 - 49 - 70 - 72 - 73 - 78 - 84 - 87[2] - 91 - 97

XSBDI xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 16-03-2017

Giải tám 82
Giải bảy 743
Giải sáu 2055 - 6205 - 1677
Giải năm 4136
Giải tư 66833 - 09970 - 71225 - 25632 - 98277 - 01041 - 33919
Giải ba 95026 - 84759
Giải nhì 30864
Giải nhất 51341
Giải đặc biệt 69816
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 16 - 19 - 25 - 26 - 32 - 33 - 36 - 41[2] - 43 - 55 - 59 - 64 - 70 - 77[2] - 82

XSBDI xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 09-03-2017

Giải tám 64
Giải bảy 016
Giải sáu 0189 - 6763 - 1029
Giải năm 7505
Giải tư 62660 - 82393 - 77781 - 37772 - 61019 - 79660 - 67047
Giải ba 38697 - 41521
Giải nhì 31795
Giải nhất 82364
Giải đặc biệt 30275
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 16 - 19 - 21 - 29 - 47 - 60[2] - 63 - 64[2] - 72 - 75 - 81 - 89 - 93 - 95 - 97