Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 21-07-2016

Giải tám 29
Giải bảy 465
Giải sáu 3532 - 9095 - 1718
Giải năm 6057
Giải tư 35538 - 21714 - 86994 - 54851 - 39018 - 28607 - 08213
Giải ba 23754 - 09164
Giải nhì 23991
Giải nhất 60464
Giải đặc biệt 04264
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 13 - 14 - 18[2] - 29 - 32 - 38 - 51 - 54 - 57 - 64[3] - 65 - 91 - 94 - 95

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 14-07-2016

Giải tám 62
Giải bảy 496
Giải sáu 5603 - 2183 - 9843
Giải năm 7987
Giải tư 60272 - 59741 - 00892 - 00537 - 07161 - 79620 - 51094
Giải ba 88667 - 07445
Giải nhì 60231
Giải nhất 18935
Giải đặc biệt 90929
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 20 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 61 - 62 - 67 - 72 - 83 - 87 - 92 - 94 - 96

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 07-07-2016

Giải tám 08
Giải bảy 296
Giải sáu 9382 - 9677 - 9409
Giải năm 9254
Giải tư 05799 - 66622 - 04757 - 06380 - 33718 - 89547 - 41721
Giải ba 42024 - 11640
Giải nhì 99705
Giải nhất 51391
Giải đặc biệt 87765
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 08 - 09 - 18 - 21 - 22 - 24 - 40 - 47 - 54 - 57 - 65 - 77 - 80 - 82 - 91 - 96 - 99

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 30-06-2016

Giải tám 83
Giải bảy 476
Giải sáu 7268 - 0942 - 1662
Giải năm 0671
Giải tư 42639 - 34342 - 08764 - 21190 - 40439 - 79467 - 19062
Giải ba 96267 - 17716
Giải nhì 20390
Giải nhất 14632
Giải đặc biệt 29160
Hai số cuối của các giải Bình Định:
16 - 32 - 39[2] - 42[2] - 60 - 62[2] - 64 - 67[2] - 68 - 71 - 76 - 83 - 90[2]

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 61
Giải bảy 216
Giải sáu 2338 - 8511 - 7231
Giải năm 9514
Giải tư 49476 - 78616 - 86948 - 18127 - 56071 - 04004 - 04019
Giải ba 42802 - 78342
Giải nhì 30302
Giải nhất 49376
Giải đặc biệt 81456
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02[2] - 04 - 11 - 14 - 16[2] - 19 - 27 - 31 - 38 - 42 - 48 - 56 - 61 - 71 - 76[2]

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 16-06-2016

Giải tám 14
Giải bảy 338
Giải sáu 5200 - 2270 - 9215
Giải năm 4971
Giải tư 36961 - 32202 - 02699 - 10136 - 28466 - 42469 - 79507
Giải ba 24568 - 02684
Giải nhì 66064
Giải nhất 70417
Giải đặc biệt 35459
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 02 - 07 - 14 - 15 - 17 - 36 - 38 - 59 - 61 - 64 - 66 - 68 - 69 - 70 - 71 - 84 - 99

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 09-06-2016

Giải tám 51
Giải bảy 649
Giải sáu 3035 - 3383 - 8176
Giải năm 8923
Giải tư 10786 - 10344 - 18374 - 26575 - 98453 - 74528 - 02984
Giải ba 12279 - 84282
Giải nhì 16081
Giải nhất 58220
Giải đặc biệt 00788
Hai số cuối của các giải Bình Định:
20 - 23 - 28 - 35 - 44 - 49 - 51 - 53 - 74 - 75 - 76 - 79 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 88

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 02-06-2016

Giải tám 87
Giải bảy 126
Giải sáu 7867 - 8504 - 2013
Giải năm 2448
Giải tư 44632 - 06714 - 40650 - 48730 - 85881 - 02185 - 09515
Giải ba 93129 - 89116
Giải nhì 31722
Giải nhất 84447
Giải đặc biệt 40592
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 13 - 14 - 15 - 16 - 22 - 26 - 29 - 30 - 32 - 47 - 48 - 50 - 67 - 81 - 85 - 87 - 92