Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 17-08-2017 - XSBDI

Giải tám 62
Giải bảy 808
Giải sáu 5269 - 9969 - 5613
Giải năm 2373
Giải tư 07190 - 96006 - 72250 - 90311 - 47370 - 24082 - 88855
Giải ba 31815 - 44991
Giải nhì 55203
Giải nhất 36672
Giải đặc biệt 466901
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 03 - 06 - 08 - 11 - 13 - 15 - 50 - 55 - 62 - 69[2] - 70 - 72 - 73 - 82 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 10-08-2017 - XSBDI

Giải tám 36
Giải bảy 043
Giải sáu 6440 - 7930 - 7850
Giải năm 7051
Giải tư 66891 - 34153 - 41108 - 47908 - 39106 - 35365 - 77562
Giải ba 25051 - 23913
Giải nhì 88870
Giải nhất 56576
Giải đặc biệt 687018
Hai số cuối của các giải Bình Định:
06 - 08[2] - 13 - 18 - 30 - 36 - 40 - 43 - 50 - 51[2] - 53 - 62 - 65 - 70 - 76 - 91

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 03-08-2017 - XSBDI

Giải tám 52
Giải bảy 164
Giải sáu 5765 - 3374 - 5247
Giải năm 8566
Giải tư 82526 - 42291 - 94747 - 50852 - 49226 - 60627 - 93781
Giải ba 46607 - 71548
Giải nhì 75448
Giải nhất 60065
Giải đặc biệt 295341
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 26[2] - 27 - 41 - 47[2] - 48[2] - 52[2] - 64 - 65[2] - 66 - 74 - 81 - 91

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 27-07-2017 - XSBDI

Giải tám 75
Giải bảy 438
Giải sáu 7246 - 5038 - 3690
Giải năm 7860
Giải tư 65561 - 23002 - 87329 - 98214 - 16650 - 47830 - 93611
Giải ba 25137 - 47287
Giải nhì 96190
Giải nhất 02120
Giải đặc biệt 675944
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 11 - 14 - 20 - 29 - 30 - 37 - 38[2] - 44 - 46 - 50 - 60 - 61 - 75 - 87 - 90[2]

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 20-07-2017 - XSBDI

Giải tám 46
Giải bảy 901
Giải sáu 0580 - 1295 - 7095
Giải năm 8136
Giải tư 90994 - 86623 - 13021 - 14611 - 03328 - 43093 - 66792
Giải ba 33826 - 98696
Giải nhì 93808
Giải nhất 31074
Giải đặc biệt 193947
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 08 - 11 - 21 - 23 - 26 - 28 - 36 - 46 - 47 - 74 - 80 - 92 - 93 - 94 - 95[2] - 96

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 13-07-2017 - XSBDI

Giải tám 77
Giải bảy 514
Giải sáu 2364 - 6152 - 2324
Giải năm 0533
Giải tư 20480 - 60847 - 64675 - 04773 - 62534 - 61793 - 85034
Giải ba 61195 - 26022
Giải nhì 48019
Giải nhất 73982
Giải đặc biệt 396582
Hai số cuối của các giải Bình Định:
14 - 19 - 22 - 24 - 33 - 34[2] - 47 - 52 - 64 - 73 - 75 - 77 - 80 - 82[2] - 93 - 95

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 06-07-2017 - XSBDI

Giải tám 50
Giải bảy 767
Giải sáu 4847 - 4870 - 0478
Giải năm 1470
Giải tư 27684 - 00621 - 92749 - 00400 - 63946 - 96399 - 62038
Giải ba 53107 - 86049
Giải nhì 65718
Giải nhất 13034
Giải đặc biệt 015237
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 07 - 18 - 21 - 34 - 37 - 38 - 46 - 47 - 49[2] - 50 - 67 - 70[2] - 78 - 84 - 99

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 29-06-2017 - XSBDI

Giải tám 56
Giải bảy 394
Giải sáu 8162 - 4247 - 8647
Giải năm 7953
Giải tư 95890 - 00650 - 02279 - 09113 - 18018 - 91490 - 68911
Giải ba 31595 - 72291
Giải nhì 00228
Giải nhất 88480
Giải đặc biệt 255481
Hai số cuối của các giải Bình Định:
11 - 13 - 18 - 28 - 47[2] - 50 - 53 - 56 - 62 - 79 - 80 - 81 - 90[2] - 91 - 94 - 95