Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 22-03-2018 - XSBDI

Giải tám 02
Giải bảy 783
Giải sáu 0533 - 9168 - 5880
Giải năm 4217
Giải tư 95786 - 29253 - 42265 - 88616 - 24926 - 49703 - 31070
Giải ba 80539 - 80491
Giải nhì 79953
Giải nhất 93216
Giải đặc biệt 317213
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 03 - 13 - 16[2] - 17 - 26 - 33 - 39 - 53[2] - 65 - 68 - 70 - 80 - 83 - 86 - 91

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 15-03-2018 - XSBDI

Giải tám 63
Giải bảy 746
Giải sáu 0024 - 6990 - 2700
Giải năm 4726
Giải tư 09582 - 99199 - 98318 - 90218 - 49134 - 53090 - 08071
Giải ba 29535 - 62417
Giải nhì 78060
Giải nhất 61958
Giải đặc biệt 248051
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 17 - 18[2] - 24 - 26 - 34 - 35 - 46 - 51 - 58 - 60 - 63 - 71 - 82 - 90[2] - 99

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 08-03-2018 - XSBDI

Giải tám 50
Giải bảy 157
Giải sáu 9576 - 9163 - 6865
Giải năm 9190
Giải tư 50781 - 65652 - 82358 - 07296 - 75439 - 85572 - 08357
Giải ba 39732 - 50129
Giải nhì 01017
Giải nhất 46779
Giải đặc biệt 748866
Hai số cuối của các giải Bình Định:
17 - 29 - 32 - 39 - 50 - 52 - 57[2] - 58 - 63 - 65 - 66 - 72 - 76 - 79 - 81 - 90 - 96

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 01-03-2018 - XSBDI

Giải tám 10
Giải bảy 018
Giải sáu 2453 - 2423 - 7190
Giải năm 2896
Giải tư 02221 - 20897 - 22287 - 00536 - 10648 - 93148 - 72611
Giải ba 66279 - 49367
Giải nhì 92407
Giải nhất 88489
Giải đặc biệt 280325
Hai số cuối của các giải Bình Định:
07 - 10 - 11 - 18 - 21 - 23 - 25 - 36 - 48[2] - 53 - 67 - 79 - 87 - 89 - 90 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 22-02-2018 - XSBDI

Giải tám 35
Giải bảy 581
Giải sáu 6115 - 1304 - 3278
Giải năm 7876
Giải tư 25792 - 41686 - 30624 - 08541 - 48513 - 84544 - 67267
Giải ba 49665 - 65803
Giải nhì 19208
Giải nhất 83225
Giải đặc biệt 480829
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 04 - 08 - 13 - 15 - 24 - 25 - 29 - 35 - 41 - 44 - 65 - 67 - 76 - 78 - 81 - 86 - 92

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 15-02-2018 - XSBDI

Giải tám 78
Giải bảy 627
Giải sáu 4072 - 0246 - 6892
Giải năm 5070
Giải tư 17553 - 90118 - 03957 - 06611 - 61742 - 04272 - 51433
Giải ba 97244 - 50965
Giải nhì 98931
Giải nhất 90476
Giải đặc biệt 668303
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 11 - 18 - 27 - 31 - 33 - 42 - 44 - 46 - 53 - 57 - 65 - 70 - 72[2] - 76 - 78 - 92

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 08-02-2018 - XSBDI

Giải tám 43
Giải bảy 173
Giải sáu 9399 - 3467 - 1386
Giải năm 2361
Giải tư 42172 - 38595 - 08877 - 67427 - 56841 - 08100 - 16238
Giải ba 72226 - 37756
Giải nhì 57713
Giải nhất 66877
Giải đặc biệt 450787
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 13 - 26 - 27 - 38 - 41 - 43 - 56 - 61 - 67 - 72 - 73 - 77[2] - 86 - 87 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 01-02-2018 - XSBDI

Giải tám 81
Giải bảy 083
Giải sáu 7545 - 5673 - 3248
Giải năm 6488
Giải tư 68459 - 09139 - 76577 - 79704 - 05386 - 74817 - 39984
Giải ba 97670 - 37462
Giải nhì 18993
Giải nhất 15967
Giải đặc biệt 211667
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 17 - 39 - 45 - 48 - 59 - 62 - 67[2] - 70 - 73 - 77 - 81 - 83 - 84 - 86 - 88 - 93