Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 29-09-2016

Giải tám 82
Giải bảy 682
Giải sáu 3544 - 8689 - 9025
Giải năm 7297
Giải tư 65031 - 45178 - 04313 - 36865 - 92655 - 40738 - 46304
Giải ba 69491 - 67015
Giải nhì 18058
Giải nhất 89889
Giải đặc biệt 02085
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 13 - 15 - 25 - 31 - 38 - 44 - 55 - 58 - 65 - 78 - 82[2] - 85 - 89[2] - 91 - 97

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 22-09-2016

Giải tám 83
Giải bảy 237
Giải sáu 1175 - 3526 - 4115
Giải năm 9760
Giải tư 98110 - 85273 - 61070 - 47125 - 04124 - 97968 - 38983
Giải ba 41521 - 40699
Giải nhì 34939
Giải nhất 06160
Giải đặc biệt 22271
Hai số cuối của các giải Bình Định:
10 - 15 - 21 - 24 - 25 - 26 - 37 - 39 - 60[2] - 68 - 70 - 71 - 73 - 75 - 83[2] - 99

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 15-09-2016

Giải tám 03
Giải bảy 504
Giải sáu 9041 - 5608 - 0966
Giải năm 5402
Giải tư 82040 - 77682 - 15346 - 35737 - 06975 - 87151 - 51088
Giải ba 20809 - 03046
Giải nhì 06224
Giải nhất 94973
Giải đặc biệt 85320
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 20 - 24 - 37 - 40 - 41 - 46[2] - 51 - 66 - 73 - 75 - 82 - 88

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 08-09-2016

Giải tám 55
Giải bảy 643
Giải sáu 8071 - 4943 - 2104
Giải năm 3526
Giải tư 71587 - 84089 - 53664 - 75555 - 84207 - 56231 - 01828
Giải ba 47831 - 44024
Giải nhì 85235
Giải nhất 46201
Giải đặc biệt 92407
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 04 - 07[2] - 24 - 26 - 28 - 31[2] - 35 - 43[2] - 55[2] - 64 - 71 - 87 - 89

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 01-09-2016

Giải tám 82
Giải bảy 844
Giải sáu 5465 - 3606 - 0807
Giải năm 7848
Giải tư 75726 - 72017 - 94193 - 23760 - 70968 - 93456 - 37107
Giải ba 76972 - 35985
Giải nhì 91146
Giải nhất 37757
Giải đặc biệt 63465
Hai số cuối của các giải Bình Định:
06 - 07[2] - 17 - 26 - 44 - 46 - 48 - 56 - 57 - 60 - 65[2] - 68 - 72 - 82 - 85 - 93

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 25-08-2016

Giải tám 57
Giải bảy 556
Giải sáu 9685 - 1081 - 5788
Giải năm 7410
Giải tư 27020 - 34225 - 10301 - 75064 - 78330 - 96134 - 55721
Giải ba 87149 - 57769
Giải nhì 49038
Giải nhất 79582
Giải đặc biệt 01626
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 10 - 20 - 21 - 25 - 26 - 30 - 34 - 38 - 49 - 56 - 57 - 64 - 69 - 81 - 82 - 85 - 88

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 18-08-2016

Giải tám 41
Giải bảy 114
Giải sáu 6167 - 9594 - 0376
Giải năm 2073
Giải tư 34152 - 47753 - 31398 - 19225 - 34030 - 76552 - 31835
Giải ba 21760 - 70179
Giải nhì 39683
Giải nhất 36087
Giải đặc biệt 52527
Hai số cuối của các giải Bình Định:
14 - 25 - 27 - 30 - 35 - 41 - 52[2] - 53 - 60 - 67 - 73 - 76 - 79 - 83 - 87 - 94 - 98

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 11-08-2016

Giải tám 50
Giải bảy 474
Giải sáu 0747 - 2679 - 2772
Giải năm 4848
Giải tư 28675 - 13912 - 59474 - 84748 - 17942 - 07711 - 84960
Giải ba 53794 - 40529
Giải nhì 59509
Giải nhất 34243
Giải đặc biệt 22615
Hai số cuối của các giải Bình Định:
09 - 11 - 12 - 15 - 29 - 42 - 43 - 47 - 48[2] - 50 - 60 - 72 - 74[2] - 75 - 79 - 94