Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 20-10-2016

Giải tám 97
Giải bảy 597
Giải sáu 6054 - 3189 - 3511
Giải năm 7726
Giải tư 78785 - 55076 - 97438 - 66145 - 35118 - 09938 - 77545
Giải ba 20338 - 52676
Giải nhì 42078
Giải nhất 68649
Giải đặc biệt 24125
Hai số cuối của các giải Bình Định:
11 - 18 - 25 - 26 - 38[3] - 45[2] - 49 - 54 - 76[2] - 78 - 85 - 89 - 97[2]

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 13-10-2016

Giải tám 27
Giải bảy 988
Giải sáu 8929 - 1686 - 1291
Giải năm 8113
Giải tư 38187 - 42260 - 91243 - 35724 - 88388 - 48899 - 07842
Giải ba 97981 - 20342
Giải nhì 83713
Giải nhất 94259
Giải đặc biệt 63126
Hai số cuối của các giải Bình Định:
13[2] - 24 - 26 - 27 - 29 - 42[2] - 43 - 59 - 60 - 81 - 86 - 87 - 88[2] - 91 - 99

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 06-10-2016

Giải tám 96
Giải bảy 456
Giải sáu 7313 - 7566 - 4983
Giải năm 5545
Giải tư 26357 - 34694 - 36518 - 28297 - 92030 - 25697 - 83375
Giải ba 74702 - 49590
Giải nhì 46450
Giải nhất 88238
Giải đặc biệt 60184
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 13 - 18 - 30 - 38 - 45 - 50 - 56 - 57 - 66 - 75 - 83 - 84 - 90 - 94 - 96 - 97[2]

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 29-09-2016

Giải tám 82
Giải bảy 682
Giải sáu 3544 - 8689 - 9025
Giải năm 7297
Giải tư 65031 - 45178 - 04313 - 36865 - 92655 - 40738 - 46304
Giải ba 69491 - 67015
Giải nhì 18058
Giải nhất 89889
Giải đặc biệt 02085
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 13 - 15 - 25 - 31 - 38 - 44 - 55 - 58 - 65 - 78 - 82[2] - 85 - 89[2] - 91 - 97

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 22-09-2016

Giải tám 83
Giải bảy 237
Giải sáu 1175 - 3526 - 4115
Giải năm 9760
Giải tư 98110 - 85273 - 61070 - 47125 - 04124 - 97968 - 38983
Giải ba 41521 - 40699
Giải nhì 34939
Giải nhất 06160
Giải đặc biệt 22271
Hai số cuối của các giải Bình Định:
10 - 15 - 21 - 24 - 25 - 26 - 37 - 39 - 60[2] - 68 - 70 - 71 - 73 - 75 - 83[2] - 99

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 15-09-2016

Giải tám 03
Giải bảy 504
Giải sáu 9041 - 5608 - 0966
Giải năm 5402
Giải tư 82040 - 77682 - 15346 - 35737 - 06975 - 87151 - 51088
Giải ba 20809 - 03046
Giải nhì 06224
Giải nhất 94973
Giải đặc biệt 85320
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 20 - 24 - 37 - 40 - 41 - 46[2] - 51 - 66 - 73 - 75 - 82 - 88

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 08-09-2016

Giải tám 55
Giải bảy 643
Giải sáu 8071 - 4943 - 2104
Giải năm 3526
Giải tư 71587 - 84089 - 53664 - 75555 - 84207 - 56231 - 01828
Giải ba 47831 - 44024
Giải nhì 85235
Giải nhất 46201
Giải đặc biệt 92407
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 04 - 07[2] - 24 - 26 - 28 - 31[2] - 35 - 43[2] - 55[2] - 64 - 71 - 87 - 89

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 01-09-2016

Giải tám 82
Giải bảy 844
Giải sáu 5465 - 3606 - 0807
Giải năm 7848
Giải tư 75726 - 72017 - 94193 - 23760 - 70968 - 93456 - 37107
Giải ba 76972 - 35985
Giải nhì 91146
Giải nhất 37757
Giải đặc biệt 63465
Hai số cuối của các giải Bình Định:
06 - 07[2] - 17 - 26 - 44 - 46 - 48 - 56 - 57 - 60 - 65[2] - 68 - 72 - 82 - 85 - 93