Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 15-07-2018 - XSLD

Giải tám 92
Giải bảy 750
Giải sáu 9951 - 1617 - 8803
Giải năm 9092
Giải tư 49878 - 62921 - 08384 - 87048 - 29475 - 49752 - 95218
Giải ba 92434 - 01611
Giải nhì 17484
Giải nhất 17987
Giải đặc biệt 459083
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 11 - 17 - 18 - 21 - 34 - 48 - 50 - 51 - 52 - 75 - 78 - 83 - 84[2] - 87 - 92[2]

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 08-07-2018 - XSLD

Giải tám 02
Giải bảy 761
Giải sáu 4480 - 9212 - 5789
Giải năm 2580
Giải tư 85927 - 46864 - 17011 - 66690 - 91983 - 25705 - 46009
Giải ba 90699 - 88324
Giải nhì 54378
Giải nhất 40165
Giải đặc biệt 439388
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 05 - 09 - 11 - 12 - 24 - 27 - 61 - 64 - 65 - 78 - 80[2] - 83 - 88 - 89 - 90 - 99

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 01-07-2018 - XSLD

Giải tám 37
Giải bảy 081
Giải sáu 0881 - 4238 - 0009
Giải năm 4984
Giải tư 73232 - 71526 - 04836 - 36652 - 91449 - 55958 - 53217
Giải ba 46128 - 68727
Giải nhì 77057
Giải nhất 50051
Giải đặc biệt 458717
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
09 - 17[2] - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 - 37 - 38 - 49 - 51 - 52 - 57 - 58 - 81[2] - 84

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 24-06-2018 - XSLD

Giải tám 96
Giải bảy 702
Giải sáu 3923 - 0993 - 4659
Giải năm 5583
Giải tư 83951 - 00775 - 33637 - 10145 - 85585 - 73551 - 20293
Giải ba 03226 - 92868
Giải nhì 01125
Giải nhất 95796
Giải đặc biệt 133610
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 10 - 23 - 25 - 26 - 37 - 45 - 51[2] - 59 - 68 - 75 - 83 - 85 - 93[2] - 96[2]

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 17-06-2018 - XSLD

Giải tám 95
Giải bảy 779
Giải sáu 9406 - 6714 - 7771
Giải năm 0754
Giải tư 34142 - 19008 - 02276 - 61550 - 83171 - 28484 - 00359
Giải ba 08764 - 23033
Giải nhì 19004
Giải nhất 48206
Giải đặc biệt 230518
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 06[2] - 08 - 14 - 18 - 33 - 42 - 50 - 54 - 59 - 64 - 71[2] - 76 - 79 - 84 - 95

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 10-06-2018 - XSLD

Giải tám 90
Giải bảy 982
Giải sáu 5498 - 6793 - 1631
Giải năm 2371
Giải tư 05599 - 21871 - 92088 - 84628 - 12897 - 13058 - 09035
Giải ba 90446 - 85389
Giải nhì 90513
Giải nhất 84951
Giải đặc biệt 518355
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
13 - 28 - 31 - 35 - 46 - 51 - 55 - 58 - 71[2] - 82 - 88 - 89 - 90 - 93 - 97 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 03-06-2018 - XSLD

Giải tám 64
Giải bảy 306
Giải sáu 4941 - 5618 - 5887
Giải năm 9214
Giải tư 75157 - 37230 - 41376 - 65380 - 09362 - 77454 - 29579
Giải ba 14789 - 25337
Giải nhì 24757
Giải nhất 99781
Giải đặc biệt 463285
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
06 - 14 - 18 - 30 - 37 - 41 - 54 - 57[2] - 62 - 64 - 76 - 79 - 80 - 81 - 85 - 87 - 89

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 27-05-2018 - XSLD

Giải tám 69
Giải bảy 982
Giải sáu 9851 - 9642 - 9521
Giải năm 7972
Giải tư 31215 - 82451 - 99299 - 86296 - 09659 - 83301 - 42201
Giải ba 99146 - 24034
Giải nhì 16114
Giải nhất 46406
Giải đặc biệt 014287
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01[2] - 06 - 14 - 15 - 21 - 34 - 42 - 46 - 51[2] - 59 - 69 - 72 - 82 - 87 - 96 - 99