Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 14-12-2014

Giải tám 68
Giải bảy 716
Giải sáu 6350 - 2491 - 5261
Giải năm 6813
Giải tư 64127 - 50821 - 00895 - 10086 - 81177 - 24026 - 13253
Giải ba 03735 - 11735
Giải nhì 92278
Giải nhất 88037
Giải đặc biệt 789147
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
13 - 16 - 21 - 26 - 27 - 35[2] - 37 - 47 - 50 - 53 - 61 - 68 - 77 - 78 - 86 - 91 - 95

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 07-12-2014

Giải tám 99
Giải bảy 364
Giải sáu 3971 - 5293 - 5099
Giải năm 4347
Giải tư 24682 - 04265 - 82006 - 22694 - 04086 - 38858 - 11269
Giải ba 64961 - 60943
Giải nhì 33186
Giải nhất 58613
Giải đặc biệt 172092
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
06 - 13 - 43 - 47 - 58 - 61 - 64 - 65 - 69 - 71 - 82 - 86[2] - 92 - 93 - 94 - 99[2]

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 30-11-2014

Giải tám 90
Giải bảy 250
Giải sáu 7084 - 1767 - 5394
Giải năm 9536
Giải tư 53020 - 10593 - 32521 - 25601 - 45699 - 17222 - 35814
Giải ba 30340 - 86040
Giải nhì 85453
Giải nhất 52280
Giải đặc biệt 736219
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 36 - 40[2] - 50 - 53 - 67 - 80 - 84 - 90 - 93 - 94 - 99

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 23-11-2014

Giải tám 07
Giải bảy 644
Giải sáu 2057 - 9478 - 4975
Giải năm 7652
Giải tư 71967 - 46582 - 15413 - 56473 - 08981 - 44361 - 83439
Giải ba 85486 - 56104
Giải nhì 81327
Giải nhất 68361
Giải đặc biệt 251242
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 07 - 13 - 27 - 39 - 42 - 44 - 52 - 57 - 61[2] - 67 - 73 - 75 - 78 - 81 - 82 - 86