Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 14-07-2019 - XSLD

Giải tám 62
Giải bảy 508
Giải sáu 8683 1490 5300
Giải năm 4836
Giải tư 10635 70119 17362 54841 37237 11134 03762
Giải ba 43950 30949
Giải nhì 91984
Giải nhất 21312
Giải đặc biệt 296906
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 06 - 08 - 12 - 19 - 34 - 35 - 36 - 37 - 41 - 49 - 50 - 62[3] - 83 - 84 - 90
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 07-07-2019 - XSLD

Giải tám 87
Giải bảy 550
Giải sáu 5410 1107 9517
Giải năm 7795
Giải tư 47319 98374 89071 76929 63408 16364 19705
Giải ba 27553 31240
Giải nhì 20080
Giải nhất 34310
Giải đặc biệt 859324
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
05 - 07 - 08 - 10[2] - 17 - 19 - 24 - 29 - 40 - 50 - 53 - 64 - 71 - 74 - 80 - 87 - 95
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 30-06-2019 - XSLD

Giải tám 65
Giải bảy 650
Giải sáu 9175 5216 8990
Giải năm 6157
Giải tư 33868 36469 73669 83708 21370 24659 43775
Giải ba 49000 13402
Giải nhì 37575
Giải nhất 66665
Giải đặc biệt 605558
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 02 - 08 - 16 - 50 - 57 - 58 - 59 - 65[2] - 68 - 69[2] - 70 - 75[3] - 90
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 23-06-2019 - XSLD

Giải tám 09
Giải bảy 199
Giải sáu 9352 2101 9360
Giải năm 7040
Giải tư 05799 62252 96605 98864 66816 91886 49325
Giải ba 85723 00745
Giải nhì 40883
Giải nhất 08666
Giải đặc biệt 737273
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 05 - 09 - 16 - 23 - 25 - 40 - 45 - 52[2] - 60 - 64 - 66 - 73 - 83 - 86 - 99[2]
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 16-06-2019 - XSLD

Giải tám 77
Giải bảy 544
Giải sáu 3791 2170 3650
Giải năm 5542
Giải tư 06334 09311 17090 09336 13625 45583 64051
Giải ba 01707 71610
Giải nhì 19017
Giải nhất 76060
Giải đặc biệt 472229
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
07 - 10 - 11 - 17 - 25 - 29 - 34 - 36 - 42 - 44 - 50 - 51 - 60 - 70 - 77 - 83 - 90 - 91
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 09-06-2019 - XSLD

Giải tám 13
Giải bảy 001
Giải sáu 7573 4463 5811
Giải năm 5135
Giải tư 46029 90404 92814 96152 33416 90992 10362
Giải ba 70937 40020
Giải nhì 35022
Giải nhất 76698
Giải đặc biệt 461808
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 04 - 08 - 11 - 13 - 14 - 16 - 20 - 22 - 29 - 35 - 37 - 52 - 62 - 63 - 73 - 92 - 98
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 02-06-2019 - XSLD

Giải tám 61
Giải bảy 381
Giải sáu 8459 1935 9398
Giải năm 7807
Giải tư 05746 70006 11741 90191 46574 58849 81227
Giải ba 38896 76896
Giải nhì 17501
Giải nhất 99150
Giải đặc biệt 399181
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 06 - 07 - 27 - 35 - 41 - 46 - 49 - 50 - 59 - 61 - 74 - 81[2] - 91 - 96[2] - 98
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 26-05-2019 - XSLD

Giải tám 63
Giải bảy 294
Giải sáu 0227 0430 9433
Giải năm 2723
Giải tư 60159 44375 74478 74598 97483 97991 35446
Giải ba 84685 02914
Giải nhì 10996
Giải nhất 82760
Giải đặc biệt 816978
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
14 - 23 - 27 - 30 - 33 - 46 - 59 - 60 - 63 - 75 - 78[2] - 83 - 85 - 91 - 94 - 96 - 98
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Xổ số Lâm Đồng

Xổ số Lâm Đồng mở thưởng vào ngày CN hàng tuần

Cờ thế