Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 18-06-2017 - XSLD

Giải tám 95
Giải bảy 257
Giải sáu 0430 - 8973 - 5104
Giải năm 6536
Giải tư 23524 - 76813 - 19424 - 32577 - 21014 - 23900 - 66242
Giải ba 77304 - 48478
Giải nhì 47146
Giải nhất 85115
Giải đặc biệt 299333
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 04[2] - 13 - 14 - 15 - 24[2] - 30 - 33 - 36 - 42 - 46 - 57 - 73 - 77 - 78 - 95

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 11-06-2017 - XSLD

Giải tám 65
Giải bảy 802
Giải sáu 8590 - 7001 - 3068
Giải năm 0694
Giải tư 15727 - 99088 - 88873 - 12552 - 91427 - 17258 - 81241
Giải ba 31919 - 84254
Giải nhì 68075
Giải nhất 75349
Giải đặc biệt 448366
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 02 - 19 - 27[2] - 41 - 49 - 52 - 54 - 58 - 65 - 66 - 68 - 73 - 75 - 88 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 04-06-2017 - XSLD

Giải tám 71
Giải bảy 094
Giải sáu 4747 - 5536 - 3640
Giải năm 0105
Giải tư 20624 - 73752 - 17873 - 89589 - 32557 - 09711 - 04402
Giải ba 89197 - 69948
Giải nhì 14355
Giải nhất 60022
Giải đặc biệt 599776
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 05 - 11 - 22 - 24 - 36 - 40 - 47 - 48 - 52 - 55 - 57 - 71 - 73 - 76 - 89 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 28-05-2017 - XSLD

Giải tám 93
Giải bảy 763
Giải sáu 9490 - 3010 - 4328
Giải năm 6584
Giải tư 59063 - 35571 - 51730 - 44633 - 07786 - 92791 - 40810
Giải ba 67808 - 20677
Giải nhì 89405
Giải nhất 85392
Giải đặc biệt 491065
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
05 - 08 - 10[2] - 28 - 30 - 33 - 63[2] - 65 - 71 - 77 - 84 - 86 - 90 - 91 - 92 - 93

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 21-05-2017 - XSLD

Giải tám 54
Giải bảy 340
Giải sáu 8355 - 2297 - 5542
Giải năm 8308
Giải tư 10642 - 78284 - 19180 - 62816 - 96028 - 47355 - 87058
Giải ba 60555 - 62087
Giải nhì 46966
Giải nhất 76538
Giải đặc biệt 242046
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
08 - 16 - 28 - 38 - 40 - 42[2] - 46 - 54 - 55[3] - 58 - 66 - 80 - 84 - 87 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 14-05-2017 - XSLD

Giải tám 39
Giải bảy 764
Giải sáu 6860 - 9505 - 0056
Giải năm 9040
Giải tư 71732 - 62343 - 52724 - 87654 - 20175 - 08706 - 49675
Giải ba 88573 - 25131
Giải nhì 78268
Giải nhất 25772
Giải đặc biệt 060742
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
05 - 06 - 24 - 31 - 32 - 39 - 40 - 42 - 43 - 54 - 56 - 60 - 64 - 68 - 72 - 73 - 75[2]

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 07-05-2017 - XSLD

Giải tám 82
Giải bảy 882
Giải sáu 2047 - 6159 - 1669
Giải năm 5367
Giải tư 54176 - 49505 - 03998 - 47403 - 15715 - 49838 - 35283
Giải ba 41981 - 65211
Giải nhì 84172
Giải nhất 43643
Giải đặc biệt 497984
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 05 - 11 - 15 - 38 - 43 - 47 - 59 - 67 - 69 - 72 - 76 - 81 - 82[2] - 83 - 84 - 98

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 30-04-2017 - XSLD

Giải tám 75
Giải bảy 612
Giải sáu 3899 - 1715 - 5781
Giải năm 0792
Giải tư 47602 - 12028 - 86952 - 16075 - 38301 - 00310 - 38658
Giải ba 88117 - 53930
Giải nhì 92166
Giải nhất 38069
Giải đặc biệt 662636
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 02 - 10 - 12 - 15 - 17 - 28 - 30 - 36 - 52 - 58 - 66 - 69 - 75[2] - 81 - 92 - 99