Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 20-05-2018 - XSLD

Giải tám 72
Giải bảy 039
Giải sáu 9979 - 1767 - 4766
Giải năm 3537
Giải tư 44987 - 74228 - 96852 - 83325 - 94751 - 67100 - 05293
Giải ba 91699 - 31240
Giải nhì 48851
Giải nhất 43269
Giải đặc biệt 044063
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 25 - 28 - 37 - 39 - 40 - 51[2] - 52 - 63 - 66 - 67 - 69 - 72 - 79 - 87 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 13-05-2018 - XSLD

Giải tám 14
Giải bảy 724
Giải sáu 0981 - 2263 - 6944
Giải năm 8656
Giải tư 96994 - 23915 - 63782 - 08057 - 50918 - 16647 - 78389
Giải ba 83976 - 83047
Giải nhì 89079
Giải nhất 70743
Giải đặc biệt 002603
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 14 - 15 - 18 - 24 - 43 - 44 - 47[2] - 56 - 57 - 63 - 76 - 79 - 81 - 82 - 89 - 94

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 06-05-2018 - XSLD

Giải tám 69
Giải bảy 105
Giải sáu 4878 - 0887 - 3578
Giải năm 5121
Giải tư 79478 - 49198 - 20002 - 95410 - 18068 - 03992 - 60777
Giải ba 87406 - 07032
Giải nhì 88076
Giải nhất 42492
Giải đặc biệt 620989
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 05 - 06 - 10 - 21 - 32 - 68 - 69 - 76 - 77 - 78[3] - 87 - 89 - 92[2] - 98

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 29-04-2018 - XSLD

Giải tám 85
Giải bảy 337
Giải sáu 3189 - 7570 - 4946
Giải năm 0910
Giải tư 16087 - 01237 - 69401 - 74286 - 84781 - 02658 - 88925
Giải ba 89389 - 85582
Giải nhì 51134
Giải nhất 67584
Giải đặc biệt 154022
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 10 - 22 - 25 - 34 - 37[2] - 46 - 58 - 70 - 81 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89[2]

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 22-04-2018 - XSLD

Giải tám 27
Giải bảy 407
Giải sáu 1585 - 7581 - 8009
Giải năm 3167
Giải tư 07737 - 89661 - 23632 - 86226 - 86761 - 66631 - 81845
Giải ba 24678 - 56703
Giải nhì 24453
Giải nhất 47027
Giải đặc biệt 668230
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 07 - 09 - 26 - 27[2] - 30 - 31 - 32 - 37 - 45 - 53 - 61[2] - 67 - 78 - 81 - 85

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 15-04-2018 - XSLD

Giải tám 15
Giải bảy 867
Giải sáu 8944 - 6426 - 2829
Giải năm 1194
Giải tư 65727 - 42255 - 38780 - 22571 - 03562 - 45890 - 60637
Giải ba 98932 - 84276
Giải nhì 54371
Giải nhất 91869
Giải đặc biệt 508763
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
15 - 26 - 27 - 29 - 32 - 37 - 44 - 55 - 62 - 63 - 67 - 69 - 71[2] - 76 - 80 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 08-04-2018 - XSLD

Giải tám 14
Giải bảy 491
Giải sáu 7129 - 7373 - 6409
Giải năm 8647
Giải tư 66745 - 43038 - 39094 - 47205 - 02107 - 18390 - 80539
Giải ba 54705 - 04940
Giải nhì 52127
Giải nhất 84742
Giải đặc biệt 558023
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
05[2] - 07 - 09 - 14 - 23 - 27 - 29 - 38 - 39 - 40 - 42 - 45 - 47 - 73 - 90 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 01-04-2018 - XSLD

Giải tám 47
Giải bảy 144
Giải sáu 8259 - 8038 - 3505
Giải năm 8784
Giải tư 43472 - 02309 - 80748 - 70280 - 30203 - 14896 - 39803
Giải ba 44526 - 67754
Giải nhì 57455
Giải nhất 58211
Giải đặc biệt 533423
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03[2] - 05 - 09 - 11 - 23 - 26 - 38 - 44 - 47 - 48 - 54 - 55 - 59 - 72 - 80 - 84 - 96