Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 29-05-2016

Giải tám 46
Giải bảy 586
Giải sáu 7153 - 4169 - 9277
Giải năm 4014
Giải tư 96006 - 59366 - 99787 - 23551 - 30487 - 21606 - 18643
Giải ba 14330 - 85988
Giải nhì 30917
Giải nhất 99714
Giải đặc biệt 948352
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
06[2] - 14[2] - 17 - 30 - 43 - 46 - 51 - 52 - 53 - 66 - 69 - 77 - 86 - 87[2] - 88

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 22-05-2016

Giải tám 27
Giải bảy 074
Giải sáu 5057 - 4318 - 4972
Giải năm 7940
Giải tư 23702 - 61318 - 09446 - 04932 - 19962 - 64402 - 87963
Giải ba 32362 - 33397
Giải nhì 08201
Giải nhất 03806
Giải đặc biệt 467976
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 02[2] - 06 - 18[2] - 27 - 32 - 40 - 46 - 57 - 62[2] - 63 - 72 - 74 - 76 - 97

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 15-05-2016

Giải tám 55
Giải bảy 042
Giải sáu 4579 - 1109 - 8035
Giải năm 9037
Giải tư 10315 - 38930 - 65684 - 32791 - 27160 - 48895 - 54143
Giải ba 80916 - 35023
Giải nhì 53757
Giải nhất 65946
Giải đặc biệt 505003
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 09 - 15 - 16 - 23 - 30 - 35 - 37 - 42 - 43 - 46 - 55 - 57 - 60 - 79 - 84 - 91 - 95

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 08-05-2016

Giải tám 12
Giải bảy 185
Giải sáu 3115 - 2044 - 4780
Giải năm 9445
Giải tư 52298 - 53645 - 07169 - 66496 - 71788 - 69815 - 73593
Giải ba 78443 - 66703
Giải nhì 44656
Giải nhất 07977
Giải đặc biệt 348148
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 12 - 15[2] - 43 - 44 - 45[2] - 48 - 56 - 69 - 77 - 80 - 85 - 88 - 93 - 96 - 98