Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 15-10-2017 - XSLD

Giải tám 15
Giải bảy 951
Giải sáu 6385 - 8162 - 4508
Giải năm 9330
Giải tư 56055 - 21713 - 97297 - 37678 - 70218 - 78449 - 98032
Giải ba 24753 - 08583
Giải nhì 88279
Giải nhất 43366
Giải đặc biệt 048262
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
08 - 13 - 15 - 18 - 30 - 32 - 49 - 51 - 53 - 55 - 62[2] - 66 - 78 - 79 - 83 - 85 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 08-10-2017 - XSLD

Giải tám 63
Giải bảy 381
Giải sáu 8483 - 2585 - 2265
Giải năm 9658
Giải tư 69044 - 25426 - 20504 - 29989 - 71011 - 47215 - 96462
Giải ba 03565 - 46257
Giải nhì 67866
Giải nhất 45270
Giải đặc biệt 479834
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 11 - 15 - 26 - 34 - 44 - 57 - 58 - 62 - 63 - 65[2] - 66 - 70 - 81 - 83 - 85 - 89

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 01-10-2017 - XSLD

Giải tám 07
Giải bảy 851
Giải sáu 4269 - 5175 - 3573
Giải năm 7259
Giải tư 05629 - 42834 - 75754 - 59293 - 11111 - 43174 - 58378
Giải ba 63670 - 58100
Giải nhì 44829
Giải nhất 33253
Giải đặc biệt 457163
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 07 - 11 - 29[2] - 34 - 51 - 53 - 54 - 59 - 63 - 69 - 70 - 73 - 74 - 75 - 78 - 93

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 24-09-2017 - XSLD

Giải tám 16
Giải bảy 333
Giải sáu 4303 - 9083 - 0876
Giải năm 2023
Giải tư 29917 - 82213 - 30466 - 30822 - 62697 - 88402 - 66920
Giải ba 56512 - 54288
Giải nhì 02612
Giải nhất 22373
Giải đặc biệt 119143
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 03 - 12[2] - 13 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 33 - 43 - 66 - 73 - 76 - 83 - 88 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 17-09-2017 - XSLD

Giải tám 02
Giải bảy 990
Giải sáu 5732 - 6753 - 5244
Giải năm 0974
Giải tư 39297 - 53102 - 70422 - 81977 - 74948 - 80126 - 83216
Giải ba 18929 - 84473
Giải nhì 97309
Giải nhất 32433
Giải đặc biệt 951605
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02[2] - 05 - 09 - 16 - 22 - 26 - 29 - 32 - 33 - 44 - 48 - 53 - 73 - 74 - 77 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 10-09-2017 - XSLD

Giải tám 43
Giải bảy 706
Giải sáu 6971 - 5362 - 1997
Giải năm 8977
Giải tư 16610 - 33232 - 63515 - 24965 - 03182 - 62313 - 16040
Giải ba 98162 - 64692
Giải nhì 51884
Giải nhất 30767
Giải đặc biệt 087121
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
06 - 10 - 13 - 15 - 21 - 32 - 40 - 43 - 62[2] - 65 - 67 - 71 - 77 - 82 - 84 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 03-09-2017 - XSLD

Giải tám 70
Giải bảy 209
Giải sáu 3960 - 6889 - 8975
Giải năm 8372
Giải tư 07674 - 48259 - 27395 - 28775 - 19048 - 77541 - 46989
Giải ba 32274 - 67540
Giải nhì 69855
Giải nhất 10286
Giải đặc biệt 691993
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
09 - 40 - 41 - 48 - 55 - 59 - 60 - 70 - 72 - 74[2] - 75[2] - 86 - 89[2] - 93 - 95

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 27-08-2017 - XSLD

Giải tám 84
Giải bảy 283
Giải sáu 5120 - 4596 - 0446
Giải năm 2976
Giải tư 68776 - 53826 - 85394 - 18524 - 59514 - 67281 - 74545
Giải ba 87022 - 08790
Giải nhì 63491
Giải nhất 37402
Giải đặc biệt 149460
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 14 - 20 - 22 - 24 - 26 - 45 - 46 - 60 - 76[2] - 81 - 83 - 84 - 90 - 91 - 94 - 96