Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 18-03-2018 - XSLD

Giải tám 00
Giải bảy 400
Giải sáu 1258 - 3974 - 4823
Giải năm 7637
Giải tư 77988 - 37077 - 27530 - 01788 - 49117 - 67817 - 05057
Giải ba 98989 - 47923
Giải nhì 52752
Giải nhất 00641
Giải đặc biệt 989729
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00[2] - 17[2] - 23[2] - 29 - 30 - 37 - 41 - 52 - 57 - 58 - 74 - 77 - 88[2] - 89

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 11-03-2018 - XSLD

Giải tám 86
Giải bảy 641
Giải sáu 5841 - 2720 - 4298
Giải năm 9880
Giải tư 84276 - 85172 - 46422 - 33257 - 04248 - 23026 - 39436
Giải ba 26383 - 64876
Giải nhì 53815
Giải nhất 69838
Giải đặc biệt 761766
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
15 - 20 - 22 - 26 - 36 - 38 - 41[2] - 48 - 57 - 66 - 72 - 76[2] - 80 - 83 - 86 - 98

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 04-03-2018 - XSLD

Giải tám 58
Giải bảy 407
Giải sáu 8040 - 2480 - 0126
Giải năm 4585
Giải tư 72321 - 13868 - 94666 - 79083 - 27281 - 81526 - 58109
Giải ba 05603 - 58151
Giải nhì 72635
Giải nhất 77754
Giải đặc biệt 167858
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 07 - 09 - 21 - 26[2] - 35 - 40 - 51 - 54 - 58[2] - 66 - 68 - 80 - 81 - 83 - 85

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 25-02-2018 - XSLD

Giải tám 66
Giải bảy 248
Giải sáu 8365 - 4295 - 4829
Giải năm 5545
Giải tư 98608 - 75355 - 79679 - 71313 - 76308 - 40133 - 97574
Giải ba 04923 - 00086
Giải nhì 15875
Giải nhất 19873
Giải đặc biệt 907588
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
08[2] - 13 - 23 - 29 - 33 - 45 - 48 - 55 - 65 - 66 - 73 - 74 - 75 - 79 - 86 - 88 - 95

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 18-02-2018 - XSLD

Giải tám 67
Giải bảy 125
Giải sáu 8069 - 4590 - 2297
Giải năm 8317
Giải tư 86443 - 45201 - 92304 - 01816 - 63839 - 21928 - 44415
Giải ba 88943 - 55201
Giải nhì 35808
Giải nhất 13353
Giải đặc biệt 222786
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01[2] - 04 - 08 - 15 - 16 - 17 - 25 - 28 - 39 - 43[2] - 53 - 67 - 69 - 86 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 11-02-2018 - XSLD

Giải tám 88
Giải bảy 852
Giải sáu 3759 - 3402 - 9705
Giải năm 8623
Giải tư 21776 - 20963 - 21616 - 41304 - 82746 - 84922 - 23893
Giải ba 03956 - 31363
Giải nhì 52556
Giải nhất 22599
Giải đặc biệt 830269
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 04 - 05 - 16 - 22 - 23 - 46 - 52 - 56[2] - 59 - 63[2] - 69 - 76 - 88 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 04-02-2018 - XSLD

Giải tám 68
Giải bảy 013
Giải sáu 7664 - 2143 - 3485
Giải năm 4569
Giải tư 60577 - 47794 - 58035 - 23709 - 67046 - 73342 - 37633
Giải ba 54055 - 47077
Giải nhì 98104
Giải nhất 11478
Giải đặc biệt 277117
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 09 - 13 - 17 - 33 - 35 - 42 - 43 - 46 - 55 - 64 - 68 - 69 - 77[2] - 78 - 85 - 94

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 28-01-2018 - XSLD

Giải tám 93
Giải bảy 282
Giải sáu 0926 - 5596 - 1942
Giải năm 7230
Giải tư 62957 - 28435 - 36547 - 57030 - 62572 - 52726 - 95447
Giải ba 62063 - 70629
Giải nhì 50741
Giải nhất 67755
Giải đặc biệt 371248
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
26[2] - 29 - 30[2] - 35 - 41 - 42 - 47[2] - 48 - 55 - 57 - 63 - 72 - 82 - 93 - 96