Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 26-07-2015

Giải tám 34
Giải bảy 362
Giải sáu 2182 - 2487 - 9335
Giải năm 6395
Giải tư 71510 - 54275 - 56895 - 87707 - 41344 - 98255 - 50888
Giải ba 19770 - 20837
Giải nhì 96850
Giải nhất 42241
Giải đặc biệt 126107
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
07[2] - 10 - 34 - 35 - 37 - 41 - 44 - 50 - 55 - 62 - 70 - 75 - 82 - 87 - 88 - 95[2]

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 19-07-2015

Giải tám 17
Giải bảy 596
Giải sáu 9277 - 3856 - 4401
Giải năm 3286
Giải tư 10061 - 98423 - 57438 - 69096 - 72816 - 64028 - 25478
Giải ba 38774 - 73797
Giải nhì 13904
Giải nhất 36336
Giải đặc biệt 147579
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 04 - 16 - 17 - 23 - 28 - 36 - 38 - 56 - 61 - 74 - 77 - 78 - 79 - 86 - 96[2] - 97

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 12-07-2015

Giải tám 96
Giải bảy 461
Giải sáu 0301 - 7345 - 4457
Giải năm 0076
Giải tư 35371 - 16322 - 92282 - 52501 - 31046 - 40314 - 58147
Giải ba 23415 - 84425
Giải nhì 01051
Giải nhất 84074
Giải đặc biệt 976722
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01[2] - 14 - 15 - 22[2] - 25 - 45 - 46 - 47 - 51 - 57 - 61 - 71 - 74 - 76 - 82 - 96

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 05-07-2015

Giải tám 72
Giải bảy 033
Giải sáu 3876 - 0203 - 7894
Giải năm 7503
Giải tư 71676 - 29152 - 90789 - 60634 - 44944 - 62325 - 03345
Giải ba 55928 - 85995
Giải nhì 86309
Giải nhất 42144
Giải đặc biệt 648855
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03[2] - 09 - 25 - 28 - 33 - 34 - 44[2] - 45 - 52 - 55 - 72 - 76[2] - 89 - 94 - 95