Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 17-12-2017 - XSLD

Giải tám 29
Giải bảy 961
Giải sáu 9586 - 1836 - 0753
Giải năm 5861
Giải tư 49204 - 08655 - 14915 - 22766 - 09911 - 88206 - 41130
Giải ba 55237 - 97284
Giải nhì 38091
Giải nhất 39441
Giải đặc biệt 765075
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 06 - 11 - 15 - 29 - 30 - 36 - 37 - 41 - 53 - 55 - 61[2] - 66 - 75 - 84 - 86 - 91

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 10-12-2017 - XSLD

Giải tám 69
Giải bảy 946
Giải sáu 3628 - 6448 - 9457
Giải năm 2884
Giải tư 82947 - 01405 - 64472 - 09732 - 19826 - 67235 - 67423
Giải ba 74064 - 56175
Giải nhì 62380
Giải nhất 97075
Giải đặc biệt 278631
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
05 - 23 - 26 - 28 - 31 - 32 - 35 - 46 - 47 - 48 - 57 - 64 - 69 - 72 - 75[2] - 80 - 84

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 03-12-2017 - XSLD

Giải tám 76
Giải bảy 254
Giải sáu 1290 - 4303 - 1966
Giải năm 2533
Giải tư 27397 - 52182 - 54562 - 46044 - 48945 - 51792 - 87110
Giải ba 31230 - 02915
Giải nhì 90966
Giải nhất 03370
Giải đặc biệt 645742
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 10 - 15 - 30 - 33 - 42 - 44 - 45 - 54 - 62 - 66[2] - 70 - 76 - 82 - 90 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 26-11-2017 - XSLD

Giải tám 59
Giải bảy 416
Giải sáu 2986 - 9165 - 8864
Giải năm 4700
Giải tư 96345 - 61926 - 32787 - 45642 - 59566 - 53418 - 29683
Giải ba 10834 - 31500
Giải nhì 24909
Giải nhất 09163
Giải đặc biệt 306245
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00[2] - 09 - 16 - 18 - 26 - 34 - 42 - 45[2] - 59 - 63 - 64 - 65 - 66 - 83 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 19-11-2017 - XSLD

Giải tám 24
Giải bảy 492
Giải sáu 7819 - 3667 - 2082
Giải năm 7976
Giải tư 97597 - 91887 - 33034 - 65673 - 35454 - 58730 - 54551
Giải ba 64345 - 51901
Giải nhì 03529
Giải nhất 50314
Giải đặc biệt 654274
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 14 - 19 - 24 - 29 - 30 - 34 - 45 - 51 - 54 - 67 - 73 - 74 - 76 - 82 - 87 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 12-11-2017 - XSLD

Giải tám 76
Giải bảy 553
Giải sáu 2224 - 0509 - 8971
Giải năm 3033
Giải tư 64804 - 89566 - 14891 - 83570 - 74027 - 55122 - 59706
Giải ba 97546 - 83751
Giải nhì 84701
Giải nhất 91890
Giải đặc biệt 566724
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 04 - 06 - 09 - 22 - 24[2] - 27 - 33 - 46 - 51 - 53 - 66 - 70 - 71 - 76 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 05-11-2017 - XSLD

Giải tám 09
Giải bảy 109
Giải sáu 0068 - 1410 - 4455
Giải năm 5857
Giải tư 64678 - 96547 - 67249 - 37955 - 53780 - 61966 - 25516
Giải ba 55652 - 63963
Giải nhì 51457
Giải nhất 14431
Giải đặc biệt 586659
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
09[2] - 10 - 16 - 31 - 47 - 49 - 52 - 55[2] - 57[2] - 59 - 63 - 66 - 68 - 78 - 80

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 29-10-2017 - XSLD

Giải tám 08
Giải bảy 749
Giải sáu 6949 - 3384 - 7635
Giải năm 3687
Giải tư 02779 - 40923 - 04608 - 46752 - 90157 - 52716 - 78686
Giải ba 47754 - 42666
Giải nhì 50533
Giải nhất 98839
Giải đặc biệt 990259
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
08[2] - 16 - 23 - 33 - 35 - 39 - 49[2] - 52 - 54 - 57 - 59 - 66 - 79 - 84 - 86 - 87