Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 07-02-2016

Giải tám 17
Giải bảy 305
Giải sáu 1730 - 2950 - 9145
Giải năm 7545
Giải tư 71776 - 75156 - 47818 - 36440 - 44193 - 01368 - 46764
Giải ba 00366 - 62576
Giải nhì 27861
Giải nhất 32599
Giải đặc biệt 958384
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
05 - 17 - 18 - 30 - 40 - 45[2] - 50 - 56 - 61 - 64 - 66 - 68 - 76[2] - 84 - 93 - 99

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 31-01-2016

Giải tám 74
Giải bảy 904
Giải sáu 7151 - 2792 - 2845
Giải năm 5254
Giải tư 92526 - 83531 - 64188 - 21319 - 65623 - 07535 - 01452
Giải ba 48558 - 35740
Giải nhì 78280
Giải nhất 64941
Giải đặc biệt 541524
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 19 - 23 - 24 - 26 - 31 - 35 - 40 - 41 - 45 - 51 - 52 - 54 - 58 - 74 - 80 - 88 - 92

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 31-01-2016

Giải tám 74
Giải bảy 904
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 74

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 24-01-2016

Giải tám 41
Giải bảy 892
Giải sáu 5615 - 5311 - 4265
Giải năm 0944
Giải tư 41938 - 32384 - 47214 - 27496 - 28907 - 77111 - 59589
Giải ba 69212 - 12945
Giải nhì 58571
Giải nhất 22820
Giải đặc biệt 257358
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
07 - 11[2] - 12 - 14 - 15 - 20 - 38 - 41 - 44 - 45 - 58 - 65 - 71 - 84 - 89 - 92 - 96