Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 04-12-2016

Giải tám 46
Giải bảy 669
Giải sáu 5324 - 3433 - 8249
Giải năm 2219
Giải tư 50486 - 75284 - 32520 - 15894 - 39024 - 28079 - 80085
Giải ba 35266 - 41190
Giải nhì 64549
Giải nhất 88828
Giải đặc biệt 281952
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
19 - 20 - 24[2] - 28 - 33 - 46 - 49[2] - 52 - 66 - 69 - 79 - 84 - 85 - 86 - 90 - 94

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 27-11-2016

Giải tám 16
Giải bảy 289
Giải sáu 5815 - 2576 - 5527
Giải năm 3844
Giải tư 77546 - 62849 - 14539 - 44112 - 96638 - 88414 - 43151
Giải ba 47572 - 55247
Giải nhì 29706
Giải nhất 32436
Giải đặc biệt 619494
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
06 - 12 - 14 - 15 - 16 - 27 - 36 - 38 - 39 - 44 - 46 - 47 - 49 - 51 - 72 - 76 - 89 - 94

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 20-11-2016

Giải tám 93
Giải bảy 045
Giải sáu 3928 - 4443 - 5200
Giải năm 3894
Giải tư 53007 - 22408 - 54415 - 65061 - 14473 - 42998 - 64149
Giải ba 67790 - 54968
Giải nhì 58201
Giải nhất 73918
Giải đặc biệt 307162
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 01 - 07 - 08 - 15 - 18 - 28 - 43 - 45 - 49 - 61 - 62 - 68 - 73 - 90 - 93 - 94 - 98

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 13-11-2016

Giải tám 46
Giải bảy 832
Giải sáu 0490 - 0031 - 2077
Giải năm 3286
Giải tư 14690 - 47475 - 76033 - 65791 - 52124 - 33299 - 12407
Giải ba 52830 - 44765
Giải nhì 21301
Giải nhất 10152
Giải đặc biệt 958212
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 07 - 12 - 24 - 30 - 31 - 32 - 33 - 46 - 52 - 65 - 75 - 77 - 86 - 90[2] - 91 - 99

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 06-11-2016

Giải tám 45
Giải bảy 978
Giải sáu 5659 - 3702 - 2301
Giải năm 8807
Giải tư 52972 - 86375 - 54383 - 33915 - 01666 - 70540 - 50979
Giải ba 22198 - 10162
Giải nhì 32394
Giải nhất 64548
Giải đặc biệt 156312
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 02 - 07 - 12 - 15 - 40 - 45 - 48 - 59 - 62 - 66 - 72 - 75 - 78 - 79 - 83 - 94 - 98

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 30-10-2016

Giải tám 96
Giải bảy 279
Giải sáu 9607 - 3762 - 9915
Giải năm 9444
Giải tư 95780 - 98146 - 63793 - 36190 - 48331 - 26333 - 44830
Giải ba 38059 - 13984
Giải nhì 22871
Giải nhất 76151
Giải đặc biệt 402292
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
07 - 15 - 30 - 31 - 33 - 44 - 46 - 51 - 59 - 62 - 71 - 79 - 80 - 84 - 90 - 92 - 93 - 96

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 23-10-2016

Giải tám 68
Giải bảy 523
Giải sáu 1258 - 4540 - 1859
Giải năm 7759
Giải tư 90651 - 94973 - 51759 - 19462 - 09836 - 04000 - 13454
Giải ba 33674 - 31083
Giải nhì 73442
Giải nhất 52122
Giải đặc biệt 975628
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 22 - 23 - 28 - 36 - 40 - 42 - 51 - 54 - 58 - 59[3] - 62 - 68 - 73 - 74 - 83

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 16-10-2016

Giải tám 40
Giải bảy 236
Giải sáu 2739 - 4895 - 9190
Giải năm 7055
Giải tư 56668 - 15962 - 87400 - 47960 - 96387 - 61425 - 15292
Giải ba 27549 - 73762
Giải nhì 20689
Giải nhất 99979
Giải đặc biệt 407858
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 25 - 36 - 39 - 40 - 49 - 55 - 58 - 60 - 62[2] - 68 - 79 - 87 - 89 - 90 - 92 - 95