Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 26-06-2016

Giải tám 21
Giải bảy 967
Giải sáu 5834 - 0137 - 2405
Giải năm 5068
Giải tư 56992 - 03536 - 37219 - 23884 - 56432 - 56764 - 78521
Giải ba 03127 - 36843
Giải nhì 86497
Giải nhất 71423
Giải đặc biệt 783735
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
05 - 19 - 21[2] - 23 - 27 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 43 - 64 - 67 - 68 - 84 - 92 - 97

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 19-06-2016

Giải tám 29
Giải bảy 006
Giải sáu 6286 - 0946 - 2858
Giải năm 9206
Giải tư 48606 - 59490 - 51502 - 79842 - 77487 - 82485 - 93806
Giải ba 06799 - 05582
Giải nhì 05496
Giải nhất 55703
Giải đặc biệt 251648
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 03 - 06[4] - 29 - 42 - 46 - 48 - 58 - 82 - 85 - 86 - 87 - 90 - 96 - 99

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 12-06-2016

Giải tám 47
Giải bảy 781
Giải sáu 0220 - 1009 - 9044
Giải năm 9806
Giải tư 51212 - 11658 - 83017 - 27917 - 92910 - 97084 - 61473
Giải ba 46719 - 72178
Giải nhì 72683
Giải nhất 05926
Giải đặc biệt 869488
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
06 - 09 - 10 - 12 - 17[2] - 19 - 20 - 26 - 44 - 47 - 58 - 73 - 78 - 81 - 83 - 84 - 88

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 05-06-2016

Giải tám 00
Giải bảy 178
Giải sáu 8247 - 7699 - 2824
Giải năm 3557
Giải tư 81116 - 07200 - 23838 - 60870 - 55568 - 57354 - 14573
Giải ba 04587 - 36596
Giải nhì 88330
Giải nhất 45736
Giải đặc biệt 691124
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00[2] - 16 - 24[2] - 30 - 36 - 38 - 47 - 54 - 57 - 68 - 70 - 73 - 78 - 87 - 96 - 99

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 29-05-2016

Giải tám 46
Giải bảy 586
Giải sáu 7153 - 4169 - 9277
Giải năm 4014
Giải tư 96006 - 59366 - 99787 - 23551 - 30487 - 21606 - 18643
Giải ba 14330 - 85988
Giải nhì 30917
Giải nhất 99714
Giải đặc biệt 948352
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
06[2] - 14[2] - 17 - 30 - 43 - 46 - 51 - 52 - 53 - 66 - 69 - 77 - 86 - 87[2] - 88

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 22-05-2016

Giải tám 27
Giải bảy 074
Giải sáu 5057 - 4318 - 4972
Giải năm 7940
Giải tư 23702 - 61318 - 09446 - 04932 - 19962 - 64402 - 87963
Giải ba 32362 - 33397
Giải nhì 08201
Giải nhất 03806
Giải đặc biệt 467976
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 02[2] - 06 - 18[2] - 27 - 32 - 40 - 46 - 57 - 62[2] - 63 - 72 - 74 - 76 - 97

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 15-05-2016

Giải tám 55
Giải bảy 042
Giải sáu 4579 - 1109 - 8035
Giải năm 9037
Giải tư 10315 - 38930 - 65684 - 32791 - 27160 - 48895 - 54143
Giải ba 80916 - 35023
Giải nhì 53757
Giải nhất 65946
Giải đặc biệt 505003
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 09 - 15 - 16 - 23 - 30 - 35 - 37 - 42 - 43 - 46 - 55 - 57 - 60 - 79 - 84 - 91 - 95

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 08-05-2016

Giải tám 12
Giải bảy 185
Giải sáu 3115 - 2044 - 4780
Giải năm 9445
Giải tư 52298 - 53645 - 07169 - 66496 - 71788 - 69815 - 73593
Giải ba 78443 - 66703
Giải nhì 44656
Giải nhất 07977
Giải đặc biệt 348148
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 12 - 15[2] - 43 - 44 - 45[2] - 48 - 56 - 69 - 77 - 80 - 85 - 88 - 93 - 96 - 98