Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 16-10-2016

Giải tám 40
Giải bảy 236
Giải sáu 2739 - 4895 - 9190
Giải năm 7055
Giải tư 56668 - 15962 - 87400 - 47960 - 96387 - 61425 - 15292
Giải ba 27549 - 73762
Giải nhì 20689
Giải nhất 99979
Giải đặc biệt 407858
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 25 - 36 - 39 - 40 - 49 - 55 - 58 - 60 - 62[2] - 68 - 79 - 87 - 89 - 90 - 92 - 95

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 09-10-2016

Giải tám 88
Giải bảy 654
Giải sáu 6283 - 2629 - 2607
Giải năm 1006
Giải tư 64998 - 53115 - 67854 - 09537 - 07016 - 45276 - 94597
Giải ba 57475 - 87716
Giải nhì 97598
Giải nhất 08834
Giải đặc biệt 361494
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
06 - 07 - 15 - 16[2] - 29 - 34 - 37 - 54[2] - 75 - 76 - 83 - 88 - 94 - 97 - 98[2]

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 02-10-2016

Giải tám 00
Giải bảy 552
Giải sáu 8970 - 9878 - 8766
Giải năm 0417
Giải tư 36677 - 53426 - 07663 - 56364 - 96965 - 90625 - 59682
Giải ba 03087 - 86142
Giải nhì 24332
Giải nhất 71440
Giải đặc biệt 754971
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 17 - 25 - 26 - 32 - 40 - 42 - 52 - 63 - 64 - 65 - 66 - 70 - 71 - 77 - 78 - 82 - 87

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 25-09-2016

Giải tám 22
Giải bảy 940
Giải sáu 4073 - 6444 - 8593
Giải năm 6716
Giải tư 94264 - 45194 - 44338 - 19204 - 04291 - 16757 - 10848
Giải ba 35352 - 29285
Giải nhì 46001
Giải nhất 41850
Giải đặc biệt 293439
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 04 - 16 - 22 - 38 - 39 - 40 - 44 - 48 - 50 - 52 - 57 - 64 - 73 - 85 - 91 - 93 - 94

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 18-09-2016

Giải tám 44
Giải bảy 942
Giải sáu 1528 - 3626 - 9726
Giải năm 3609
Giải tư 89687 - 50108 - 40370 - 31062 - 75559 - 82426 - 71502
Giải ba 71784 - 10715
Giải nhì 63815
Giải nhất 64649
Giải đặc biệt 749011
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 08 - 09 - 11 - 15[2] - 26[3] - 28 - 42 - 44 - 49 - 59 - 62 - 70 - 84 - 87

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 11-09-2016

Giải tám 70
Giải bảy 609
Giải sáu 0790 - 8426 - 0323
Giải năm 5707
Giải tư 84009 - 49409 - 86323 - 90653 - 99584 - 29889 - 58277
Giải ba 72526 - 62641
Giải nhì 14469
Giải nhất 12728
Giải đặc biệt 117556
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
07 - 09[3] - 23[2] - 26[2] - 28 - 41 - 53 - 56 - 69 - 70 - 77 - 84 - 89 - 90

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 04-09-2016

Giải tám 14
Giải bảy 867
Giải sáu 7530 - 8126 - 3191
Giải năm 9983
Giải tư 15772 - 26631 - 35819 - 95057 - 76779 - 46079 - 27734
Giải ba 65436 - 64785
Giải nhì 44127
Giải nhất 50360
Giải đặc biệt 643065
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
14 - 19 - 26 - 27 - 30 - 31 - 34 - 36 - 57 - 60 - 65 - 67 - 72 - 79[2] - 83 - 85 - 91

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 28-08-2016

Giải tám 34
Giải bảy 587
Giải sáu 3747 - 7911 - 1061
Giải năm 4159
Giải tư 54112 - 35988 - 07159 - 11370 - 46261 - 17398 - 39679
Giải ba 56483 - 31633
Giải nhì 71804
Giải nhất 49588
Giải đặc biệt 275039
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 11 - 12 - 33 - 34 - 39 - 47 - 59[2] - 61[2] - 70 - 79 - 83 - 87 - 88[2] - 98