Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 15-01-2017

Giải tám 00
Giải bảy 856
Giải sáu 3268 - 7628 - 7975
Giải năm 7434
Giải tư 09145 - 56775 - 57314 - 36689 - 41189 - 03621 - 81737
Giải ba 17060 - 58359
Giải nhì 78001
Giải nhất 62193
Giải đặc biệt 947846
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 01 - 14 - 21 - 28 - 34 - 37 - 45 - 46 - 56 - 59 - 60 - 68 - 75[2] - 89[2] - 93

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 08-01-2017

Giải tám 60
Giải bảy 151
Giải sáu 0097 - 9293 - 4316
Giải năm 0091
Giải tư 69366 - 51519 - 73022 - 08429 - 65848 - 12537 - 14773
Giải ba 73196 - 48438
Giải nhì 32256
Giải nhất 42247
Giải đặc biệt 204335
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
16 - 19 - 22 - 29 - 35 - 37 - 38 - 47 - 48 - 51 - 56 - 60 - 66 - 73 - 91 - 93 - 96 - 97

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 01-01-2017

Giải tám 78
Giải bảy 689
Giải sáu 2230 - 3847 - 8067
Giải năm 6920
Giải tư 51577 - 61136 - 25171 - 96385 - 45369 - 73085 - 01181
Giải ba 36808 - 87369
Giải nhì 44271
Giải nhất 87122
Giải đặc biệt 929785
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
08 - 20 - 22 - 30 - 36 - 47 - 67 - 69[2] - 71[2] - 77 - 78 - 81 - 85[3] - 89

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 25-12-2016

Giải tám 67
Giải bảy 172
Giải sáu 4448 - 9389 - 1947
Giải năm 7045
Giải tư 48793 - 57578 - 86087 - 89077 - 60708 - 92179 - 97179
Giải ba 70174 - 98275
Giải nhì 41250
Giải nhất 49043
Giải đặc biệt 686097
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
08 - 43 - 45 - 47 - 48 - 50 - 67 - 72 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79[2] - 87 - 89 - 93 - 97

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 18-12-2016

Giải tám 97
Giải bảy 516
Giải sáu 3406 - 8568 - 8017
Giải năm 1294
Giải tư 92778 - 62043 - 37313 - 59262 - 04603 - 26812 - 89689
Giải ba 19722 - 32143
Giải nhì 04655
Giải nhất 96083
Giải đặc biệt 916836
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 06 - 12 - 13 - 16 - 17 - 22 - 36 - 43[2] - 55 - 62 - 68 - 78 - 83 - 89 - 94 - 97

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 11-12-2016

Giải tám 96
Giải bảy 292
Giải sáu 1940 - 6037 - 3604
Giải năm 1537
Giải tư 43820 - 57721 - 51579 - 04820 - 92256 - 91189 - 31982
Giải ba 90472 - 23211
Giải nhì 52075
Giải nhất 97210
Giải đặc biệt 341960
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 10 - 11 - 20[2] - 21 - 37[2] - 40 - 56 - 60 - 72 - 75 - 79 - 82 - 89 - 92 - 96

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 04-12-2016

Giải tám 46
Giải bảy 669
Giải sáu 5324 - 3433 - 8249
Giải năm 2219
Giải tư 50486 - 75284 - 32520 - 15894 - 39024 - 28079 - 80085
Giải ba 35266 - 41190
Giải nhì 64549
Giải nhất 88828
Giải đặc biệt 281952
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
19 - 20 - 24[2] - 28 - 33 - 46 - 49[2] - 52 - 66 - 69 - 79 - 84 - 85 - 86 - 90 - 94

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 27-11-2016

Giải tám 16
Giải bảy 289
Giải sáu 5815 - 2576 - 5527
Giải năm 3844
Giải tư 77546 - 62849 - 14539 - 44112 - 96638 - 88414 - 43151
Giải ba 47572 - 55247
Giải nhì 29706
Giải nhất 32436
Giải đặc biệt 619494
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
06 - 12 - 14 - 15 - 16 - 27 - 36 - 38 - 39 - 44 - 46 - 47 - 49 - 51 - 72 - 76 - 89 - 94