Ngày mở thưởng

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 23-04-2017

Giải tám 58
Giải bảy 479
Giải sáu 6682 - 1176 - 1020
Giải năm 8414
Giải tư 45745 - 81903 - 26574 - 70133 - 00928 - 02115 - 27877
Giải ba 99366 - 49994
Giải nhì 53931
Giải nhất 68589
Giải đặc biệt 836802
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 03 - 14 - 15 - 20 - 28 - 31 - 33 - 45 - 58 - 66 - 74 - 76 - 77 - 79 - 82 - 89 - 94

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 16-04-2017

Giải tám 64
Giải bảy 427
Giải sáu 8716 - 4606 - 4542
Giải năm 4209
Giải tư 49904 - 03135 - 46639 - 66727 - 51729 - 57889 - 89197
Giải ba 60622 - 60535
Giải nhì 46282
Giải nhất 43783
Giải đặc biệt 292146
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 06 - 09 - 16 - 22 - 27[2] - 29 - 35[2] - 39 - 42 - 46 - 64 - 82 - 83 - 89 - 97

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 09-04-2017

Giải tám 05
Giải bảy 048
Giải sáu 2668 - 6218 - 3357
Giải năm 2948
Giải tư 31963 - 51340 - 66722 - 20311 - 32879 - 46890 - 81911
Giải ba 39699 - 06141
Giải nhì 78120
Giải nhất 24245
Giải đặc biệt 810395
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
05 - 11[2] - 18 - 20 - 22 - 40 - 41 - 45 - 48[2] - 57 - 63 - 68 - 79 - 90 - 95 - 99

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 02-04-2017

Giải tám 01
Giải bảy 672
Giải sáu 5737 - 9468 - 0789
Giải năm 4523
Giải tư 56598 - 77791 - 74073 - 56217 - 82794 - 55869 - 54073
Giải ba 04779 - 64297
Giải nhì 56793
Giải nhất 66604
Giải đặc biệt 434734
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 04 - 17 - 23 - 34 - 37 - 68 - 69 - 72 - 73[2] - 79 - 89 - 91 - 93 - 94 - 97 - 98

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 26-03-2017

Giải tám 59
Giải bảy 820
Giải sáu 7249 - 6381 - 7363
Giải năm 7962
Giải tư 24254 - 44571 - 46148 - 52777 - 45758 - 78483 - 04344
Giải ba 30761 - 47791
Giải nhì 97300
Giải nhất 24723
Giải đặc biệt 476698
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 20 - 23 - 44 - 48 - 49 - 54 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 71 - 77 - 81 - 83 - 91 - 98

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 19-03-2017

Giải tám 65
Giải bảy 675
Giải sáu 0504 - 5118 - 3398
Giải năm 7173
Giải tư 51685 - 01489 - 70562 - 21538 - 78625 - 06212 - 33130
Giải ba 41468 - 11701
Giải nhì 37320
Giải nhất 85414
Giải đặc biệt 185371
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 04 - 12 - 14 - 18 - 20 - 25 - 30 - 38 - 62 - 65 - 68 - 71 - 73 - 75 - 85 - 89 - 98

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 12-03-2017

Giải tám 55
Giải bảy 675
Giải sáu 2955 - 8863 - 5119
Giải năm 0534
Giải tư 69462 - 93874 - 55836 - 80374 - 44833 - 18202 - 22485
Giải ba 64220 - 02106
Giải nhì 50209
Giải nhất 36228
Giải đặc biệt 050461
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 06 - 09 - 19 - 20 - 28 - 33 - 34 - 36 - 55[2] - 61 - 62 - 63 - 74[2] - 75 - 85

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 05-03-2017

Giải tám 85
Giải bảy 754
Giải sáu 3611 - 0715 - 2879
Giải năm 5360
Giải tư 71174 - 29668 - 41435 - 52515 - 50737 - 43988 - 38535
Giải ba 53075 - 93196
Giải nhì 09878
Giải nhất 17377
Giải đặc biệt 748146
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
11 - 15[2] - 35[2] - 37 - 46 - 54 - 60 - 68 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 - 85 - 88 - 96