Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 03-05-2015

Giải tám 11
Giải bảy 037
Giải sáu 8502 - 2465 - 3450
Giải năm 6194
Giải tư 27518 - 27770 - 43206 - 51384 - 64534 - 44949 - 32504
Giải ba 78670 - 03670
Giải nhì 53000
Giải nhất 83753
Giải đặc biệt 178013
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 02 - 04 - 06 - 11 - 13 - 18 - 34 - 37 - 49 - 50 - 53 - 65 - 70[3] - 84 - 94

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 26-04-2015

Giải tám 02
Giải bảy 314
Giải sáu 7908 - 7519 - 1994
Giải năm 4256
Giải tư 18075 - 73734 - 27368 - 33702 - 48357 - 98395 - 71150
Giải ba 36575 - 51405
Giải nhì 65114
Giải nhất 03546
Giải đặc biệt 363786
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02[2] - 05 - 08 - 14[2] - 19 - 34 - 46 - 50 - 56 - 57 - 68 - 75[2] - 86 - 94 - 95

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 19-04-2015

Giải tám 88
Giải bảy 066
Giải sáu 7560 - 6292 - 5730
Giải năm 6179
Giải tư 08155 - 75067 - 31246 - 40767 - 59763 - 65996 - 57892
Giải ba 89539 - 23703
Giải nhì 45288
Giải nhất 96797
Giải đặc biệt 634535
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 30 - 35 - 39 - 46 - 55 - 60 - 63 - 66 - 67[2] - 79 - 88[2] - 92[2] - 96 - 97

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 12-04-2015

Giải tám 32
Giải bảy 360
Giải sáu 5494 - 1283 - 7328
Giải năm 5973
Giải tư 67257 - 64635 - 41050 - 07853 - 25290 - 34598 - 99382
Giải ba 11531 - 26166
Giải nhì 97740
Giải nhất 90606
Giải đặc biệt 818537
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
06 - 28 - 31 - 32 - 35 - 37 - 40 - 50 - 53 - 57 - 60 - 66 - 73 - 82 - 83 - 90 - 94 - 98