Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 24-07-2016

Giải tám 44
Giải bảy 903
Giải sáu 3398 - 3570 - 7182
Giải năm 2220
Giải tư 17813 - 31461 - 41166 - 44491 - 31508 - 65778 - 90069
Giải ba 04028 - 60105
Giải nhì 64473
Giải nhất 63131
Giải đặc biệt 916284
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 05 - 08 - 13 - 20 - 28 - 31 - 44 - 61 - 66 - 69 - 70 - 73 - 78 - 82 - 84 - 91 - 98

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 17-07-2016

Giải tám 33
Giải bảy 124
Giải sáu 5615 - 3768 - 5186
Giải năm 9666
Giải tư 76891 - 03017 - 69189 - 46451 - 12770 - 56304 - 14730
Giải ba 81227 - 40052
Giải nhì 37509
Giải nhất 61952
Giải đặc biệt 952851
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 09 - 15 - 17 - 24 - 27 - 30 - 33 - 51[2] - 52[2] - 66 - 68 - 70 - 86 - 89 - 91

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 10-07-2016

Giải tám 54
Giải bảy 893
Giải sáu 4454 - 3265 - 1904
Giải năm 8632
Giải tư 93871 - 48215 - 64355 - 70878 - 87725 - 86807 - 35128
Giải ba 48444 - 77980
Giải nhì 54819
Giải nhất 56009
Giải đặc biệt 787940
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 07 - 09 - 15 - 19 - 25 - 28 - 32 - 40 - 44 - 54[2] - 55 - 65 - 71 - 78 - 80 - 93

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 03-07-2016

Giải tám 57
Giải bảy 041
Giải sáu 0528 - 9942 - 9088
Giải năm 3288
Giải tư 10269 - 24534 - 00826 - 16882 - 56854 - 23519 - 58255
Giải ba 81351 - 35436
Giải nhì 01484
Giải nhất 08955
Giải đặc biệt 217152
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
19 - 26 - 28 - 34 - 36 - 41 - 42 - 51 - 52 - 54 - 55[2] - 57 - 69 - 82 - 84 - 88[2]

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 26-06-2016

Giải tám 21
Giải bảy 967
Giải sáu 5834 - 0137 - 2405
Giải năm 5068
Giải tư 56992 - 03536 - 37219 - 23884 - 56432 - 56764 - 78521
Giải ba 03127 - 36843
Giải nhì 86497
Giải nhất 71423
Giải đặc biệt 783735
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
05 - 19 - 21[2] - 23 - 27 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 43 - 64 - 67 - 68 - 84 - 92 - 97

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 19-06-2016

Giải tám 29
Giải bảy 006
Giải sáu 6286 - 0946 - 2858
Giải năm 9206
Giải tư 48606 - 59490 - 51502 - 79842 - 77487 - 82485 - 93806
Giải ba 06799 - 05582
Giải nhì 05496
Giải nhất 55703
Giải đặc biệt 251648
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 03 - 06[4] - 29 - 42 - 46 - 48 - 58 - 82 - 85 - 86 - 87 - 90 - 96 - 99

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 12-06-2016

Giải tám 47
Giải bảy 781
Giải sáu 0220 - 1009 - 9044
Giải năm 9806
Giải tư 51212 - 11658 - 83017 - 27917 - 92910 - 97084 - 61473
Giải ba 46719 - 72178
Giải nhì 72683
Giải nhất 05926
Giải đặc biệt 869488
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
06 - 09 - 10 - 12 - 17[2] - 19 - 20 - 26 - 44 - 47 - 58 - 73 - 78 - 81 - 83 - 84 - 88

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 05-06-2016

Giải tám 00
Giải bảy 178
Giải sáu 8247 - 7699 - 2824
Giải năm 3557
Giải tư 81116 - 07200 - 23838 - 60870 - 55568 - 57354 - 14573
Giải ba 04587 - 36596
Giải nhì 88330
Giải nhất 45736
Giải đặc biệt 691124
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00[2] - 16 - 24[2] - 30 - 36 - 38 - 47 - 54 - 57 - 68 - 70 - 73 - 78 - 87 - 96 - 99