Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 21-08-2016

Giải tám 00
Giải bảy 693
Giải sáu 2828 - 3061 - 6927
Giải năm 4864
Giải tư 96169 - 74433 - 58432 - 28172 - 62883 - 48098 - 42813
Giải ba 41671 - 92298
Giải nhì 96247
Giải nhất 87467
Giải đặc biệt 116351
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 13 - 27 - 28 - 32 - 33 - 47 - 51 - 61 - 64 - 67 - 69 - 71 - 72 - 83 - 93 - 98[2]

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 14-08-2016

Giải tám 32
Giải bảy 279
Giải sáu 3651 - 8010 - 7385
Giải năm 0143
Giải tư 50791 - 42695 - 40975 - 82163 - 83464 - 61781 - 67074
Giải ba 32025 - 44183
Giải nhì 09957
Giải nhất 78868
Giải đặc biệt 295749
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
10 - 25 - 32 - 43 - 49 - 51 - 57 - 63 - 64 - 68 - 74 - 75 - 79 - 81 - 83 - 85 - 91 - 95

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 07-08-2016

Giải tám 62
Giải bảy 727
Giải sáu 5874 - 4075 - 8557
Giải năm 7666
Giải tư 90176 - 88468 - 56707 - 77870 - 38359 - 52780 - 41163
Giải ba 33729 - 90003
Giải nhì 70684
Giải nhất 31265
Giải đặc biệt 807253
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 07 - 27 - 29 - 53 - 57 - 59 - 62 - 63 - 65 - 66 - 68 - 70 - 74 - 75 - 76 - 80 - 84

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 31-07-2016

Giải tám 93
Giải bảy 435
Giải sáu 7645 - 8833 - 0313
Giải năm 4111
Giải tư 59005 - 02574 - 12559 - 14965 - 99066 - 49366 - 55845
Giải ba 39292 - 97804
Giải nhì 75814
Giải nhất 73317
Giải đặc biệt 517439
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 05 - 11 - 13 - 14 - 17 - 33 - 35 - 39 - 45[2] - 59 - 65 - 66[2] - 74 - 92 - 93

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 24-07-2016

Giải tám 44
Giải bảy 903
Giải sáu 3398 - 3570 - 7182
Giải năm 2220
Giải tư 17813 - 31461 - 41166 - 44491 - 31508 - 65778 - 90069
Giải ba 04028 - 60105
Giải nhì 64473
Giải nhất 63131
Giải đặc biệt 916284
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 05 - 08 - 13 - 20 - 28 - 31 - 44 - 61 - 66 - 69 - 70 - 73 - 78 - 82 - 84 - 91 - 98

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 17-07-2016

Giải tám 33
Giải bảy 124
Giải sáu 5615 - 3768 - 5186
Giải năm 9666
Giải tư 76891 - 03017 - 69189 - 46451 - 12770 - 56304 - 14730
Giải ba 81227 - 40052
Giải nhì 37509
Giải nhất 61952
Giải đặc biệt 952851
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 09 - 15 - 17 - 24 - 27 - 30 - 33 - 51[2] - 52[2] - 66 - 68 - 70 - 86 - 89 - 91

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 10-07-2016

Giải tám 54
Giải bảy 893
Giải sáu 4454 - 3265 - 1904
Giải năm 8632
Giải tư 93871 - 48215 - 64355 - 70878 - 87725 - 86807 - 35128
Giải ba 48444 - 77980
Giải nhì 54819
Giải nhất 56009
Giải đặc biệt 787940
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 07 - 09 - 15 - 19 - 25 - 28 - 32 - 40 - 44 - 54[2] - 55 - 65 - 71 - 78 - 80 - 93

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 03-07-2016

Giải tám 57
Giải bảy 041
Giải sáu 0528 - 9942 - 9088
Giải năm 3288
Giải tư 10269 - 24534 - 00826 - 16882 - 56854 - 23519 - 58255
Giải ba 81351 - 35436
Giải nhì 01484
Giải nhất 08955
Giải đặc biệt 217152
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
19 - 26 - 28 - 34 - 36 - 41 - 42 - 51 - 52 - 54 - 55[2] - 57 - 69 - 82 - 84 - 88[2]