Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 19-02-2017

Giải tám 77
Giải bảy 166
Giải sáu 2112 - 2285 - 9990
Giải năm 8353
Giải tư 11480 - 85495 - 86483 - 49013 - 21042 - 23021 - 10627
Giải ba 89039 - 31842
Giải nhì 42754
Giải nhất 31274
Giải đặc biệt 956052
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
12 - 13 - 21 - 27 - 39 - 42[2] - 52 - 53 - 54 - 66 - 74 - 77 - 80 - 83 - 85 - 90 - 95

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 12-02-2017

Giải tám 79
Giải bảy 985
Giải sáu 7365 - 8597 - 7341
Giải năm 3100
Giải tư 63434 - 31902 - 54669 - 97355 - 58529 - 20445 - 65093
Giải ba 00950 - 06894
Giải nhì 63679
Giải nhất 10835
Giải đặc biệt 122393
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 02 - 29 - 34 - 35 - 41 - 45 - 50 - 55 - 65 - 69 - 79[2] - 85 - 93[2] - 94 - 97

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 05-02-2017

Giải tám 23
Giải bảy 836
Giải sáu 2928 - 2000 - 7760
Giải năm 9779
Giải tư 12607 - 97169 - 82030 - 09347 - 53850 - 74403 - 89749
Giải ba 24024 - 03796
Giải nhì 94486
Giải nhất 88426
Giải đặc biệt 525822
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 03 - 07 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 30 - 36 - 47 - 49 - 50 - 60 - 69 - 79 - 86 - 96

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 29-01-2017

Giải tám 12
Giải bảy 988
Giải sáu 5330 - 0542 - 9730
Giải năm 4411
Giải tư 73709 - 18112 - 31228 - 50910 - 80684 - 69149 - 18364
Giải ba 49601 - 15436
Giải nhì 40405
Giải nhất 76242
Giải đặc biệt 999819
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12[2] - 19 - 28 - 30[2] - 36 - 42[2] - 49 - 64 - 84 - 88

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 22-01-2017

Giải tám 03
Giải bảy 801
Giải sáu 4450 - 5914 - 4867
Giải năm 9728
Giải tư 77170 - 42582 - 82752 - 45105 - 84376 - 36664 - 80887
Giải ba 35045 - 15367
Giải nhì 20186
Giải nhất 39906
Giải đặc biệt 600824
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 03 - 05 - 06 - 14 - 24 - 28 - 45 - 50 - 52 - 64 - 67[2] - 70 - 76 - 82 - 86 - 87

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 15-01-2017

Giải tám 00
Giải bảy 856
Giải sáu 3268 - 7628 - 7975
Giải năm 7434
Giải tư 09145 - 56775 - 57314 - 36689 - 41189 - 03621 - 81737
Giải ba 17060 - 58359
Giải nhì 78001
Giải nhất 62193
Giải đặc biệt 947846
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 01 - 14 - 21 - 28 - 34 - 37 - 45 - 46 - 56 - 59 - 60 - 68 - 75[2] - 89[2] - 93

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 08-01-2017

Giải tám 60
Giải bảy 151
Giải sáu 0097 - 9293 - 4316
Giải năm 0091
Giải tư 69366 - 51519 - 73022 - 08429 - 65848 - 12537 - 14773
Giải ba 73196 - 48438
Giải nhì 32256
Giải nhất 42247
Giải đặc biệt 204335
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
16 - 19 - 22 - 29 - 35 - 37 - 38 - 47 - 48 - 51 - 56 - 60 - 66 - 73 - 91 - 93 - 96 - 97

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 01-01-2017

Giải tám 78
Giải bảy 689
Giải sáu 2230 - 3847 - 8067
Giải năm 6920
Giải tư 51577 - 61136 - 25171 - 96385 - 45369 - 73085 - 01181
Giải ba 36808 - 87369
Giải nhì 44271
Giải nhất 87122
Giải đặc biệt 929785
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
08 - 20 - 22 - 30 - 36 - 47 - 67 - 69[2] - 71[2] - 77 - 78 - 81 - 85[3] - 89