Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 19-01-2018 - XSNT

Giải tám 12
Giải bảy 400
Giải sáu 7491 - 8023 - 7198
Giải năm 8426
Giải tư 09984 - 52158 - 19819 - 78121 - 95497 - 67366 - 06485
Giải ba 45766 - 18977
Giải nhì 15151
Giải nhất 98794
Giải đặc biệt 827401
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 01 - 12 - 19 - 21 - 23 - 26 - 51 - 58 - 66[2] - 77 - 84 - 85 - 91 - 94 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 12-01-2018 - XSNT

Giải tám 37
Giải bảy 818
Giải sáu 6790 - 1868 - 2206
Giải năm 3188
Giải tư 56551 - 49773 - 70770 - 41587 - 92597 - 21269 - 30555
Giải ba 91597 - 29228
Giải nhì 42610
Giải nhất 36842
Giải đặc biệt 721517
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
06 - 10 - 17 - 18 - 28 - 37 - 42 - 51 - 55 - 68 - 69 - 70 - 73 - 87 - 88 - 90 - 97[2]

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 05-01-2018 - XSNT

Giải tám 73
Giải bảy 287
Giải sáu 4972 - 5183 - 8364
Giải năm 6269
Giải tư 84808 - 63379 - 00129 - 94120 - 81876 - 65555 - 58520
Giải ba 83656 - 87065
Giải nhì 61095
Giải nhất 53758
Giải đặc biệt 315825
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
08 - 20[2] - 25 - 29 - 55 - 56 - 58 - 64 - 65 - 69 - 72 - 73 - 76 - 79 - 83 - 87 - 95

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 29-12-2017 - XSNT

Giải tám 19
Giải bảy 006
Giải sáu 8425 - 8347 - 1110
Giải năm 9002
Giải tư 41108 - 00309 - 53402 - 90247 - 27526 - 58301 - 51940
Giải ba 41810 - 47709
Giải nhì 30724
Giải nhất 00676
Giải đặc biệt 512784
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 02[2] - 06 - 08 - 09[2] - 10[2] - 19 - 24 - 25 - 26 - 40 - 47[2] - 76 - 84

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 22-12-2017 - XSNT

Giải tám 11
Giải bảy 579
Giải sáu 7716 - 7430 - 5490
Giải năm 6649
Giải tư 67900 - 59804 - 24119 - 77277 - 04986 - 07645 - 66871
Giải ba 47725 - 12355
Giải nhì 58444
Giải nhất 78998
Giải đặc biệt 857310
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 04 - 10 - 11 - 16 - 19 - 25 - 30 - 44 - 45 - 49 - 55 - 71 - 77 - 79 - 86 - 90 - 98

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 15-12-2017 - XSNT

Giải tám 48
Giải bảy 949
Giải sáu 7831 - 6132 - 9772
Giải năm 7770
Giải tư 36679 - 73817 - 62302 - 18047 - 61245 - 61479 - 55351
Giải ba 56423 - 40339
Giải nhì 89499
Giải nhất 25097
Giải đặc biệt 514104
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 04 - 17 - 23 - 31 - 32 - 39 - 45 - 47 - 48 - 49 - 51 - 70 - 72 - 79[2] - 97 - 99

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 08-12-2017 - XSNT

Giải tám 88
Giải bảy 735
Giải sáu 1687 - 9693 - 2424
Giải năm 3417
Giải tư 61287 - 64616 - 41437 - 16312 - 56651 - 48967 - 33538
Giải ba 69094 - 17348
Giải nhì 00303
Giải nhất 60453
Giải đặc biệt 368115
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 12 - 15 - 16 - 17 - 24 - 35 - 37 - 38 - 48 - 51 - 53 - 67 - 87[2] - 88 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 01-12-2017 - XSNT

Giải tám 29
Giải bảy 132
Giải sáu 0899 - 7614 - 7624
Giải năm 2887
Giải tư 60189 - 85630 - 91673 - 79064 - 46032 - 34804 - 90886
Giải ba 58462 - 17907
Giải nhì 25884
Giải nhất 62483
Giải đặc biệt 978036
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
04 - 07 - 14 - 24 - 29 - 30 - 32[2] - 36 - 62 - 64 - 73 - 83 - 84 - 86 - 87 - 89 - 99