Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 20-11-2020 - XSNT

Giải tám 94
Giải bảy 441
Giải sáu 9702 1250 1814
Giải năm 6540
Giải tư 03558 54282 67127 22812 12512 90207 18457
Giải ba 12019 42416
Giải nhì 01274
Giải nhất 21018
Giải đặc biệt 681318
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 07 - 12[2] - 14 - 16 - 18[2] - 19 - 27 - 40 - 41 - 50 - 57 - 58 - 74 - 82 - 94

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 13-11-2020 - XSNT

Giải tám 43
Giải bảy 545
Giải sáu 9546 2853 3071
Giải năm 1569
Giải tư 66076 91467 11737 48150 22876 33737 26725
Giải ba 95957 37730
Giải nhì 78230
Giải nhất 59385
Giải đặc biệt 480458
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
25 - 30[2] - 37[2] - 43 - 45 - 46 - 50 - 53 - 57 - 58 - 67 - 69 - 71 - 76[2] - 85

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 06-11-2020 - XSNT

Giải tám 91
Giải bảy 971
Giải sáu 7303 1590 6896
Giải năm 9129
Giải tư 75063 87532 70078 00687 11683 80684 19327
Giải ba 97776 65459
Giải nhì 81931
Giải nhất 79479
Giải đặc biệt 239230
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 59 - 63 - 71 - 76 - 78 - 79 - 83 - 84 - 87 - 90 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 30-10-2020 - XSNT

Giải tám 42
Giải bảy 113
Giải sáu 8189 2280 5601
Giải năm 5627
Giải tư 67668 26815 31091 89359 21493 23511 91731
Giải ba 99390 96443
Giải nhì 82169
Giải nhất 61853
Giải đặc biệt 890299
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 11 - 13 - 15 - 27 - 31 - 42 - 43 - 53 - 59 - 68 - 69 - 80 - 89 - 90 - 91 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 23-10-2020 - XSNT

Giải tám 29
Giải bảy 113
Giải sáu 2558 8947 3830
Giải năm 5893
Giải tư 79253 08690 32375 77118 14163 83940 99822
Giải ba 70729 20278
Giải nhì 12918
Giải nhất 03936
Giải đặc biệt 706642
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
13 - 18[2] - 22 - 29[2] - 30 - 36 - 40 - 42 - 47 - 53 - 58 - 63 - 75 - 78 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 16-10-2020 - XSNT

Giải tám 50
Giải bảy 452
Giải sáu 2774 8167 6249
Giải năm 8964
Giải tư 78323 08470 44222 89883 05590 75577 54744
Giải ba 33283 27902
Giải nhì 80759
Giải nhất 27292
Giải đặc biệt 068312
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 12 - 22 - 23 - 44 - 49 - 50 - 52 - 59 - 64 - 67 - 70 - 74 - 77 - 83[2] - 90 - 92

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 09-10-2020 - XSNT

Giải tám 54
Giải bảy 810
Giải sáu 1803 5764 2559
Giải năm 2084
Giải tư 66010 47013 33522 58094 78729 82799 30911
Giải ba 48003 10413
Giải nhì 54634
Giải nhất 92915
Giải đặc biệt 175330
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03[2] - 10[2] - 11 - 13[2] - 15 - 22 - 29 - 30 - 34 - 54 - 59 - 64 - 84 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 02-10-2020 - XSNT

Giải tám 48
Giải bảy 130
Giải sáu 4539 5876 5364
Giải năm 6686
Giải tư 61990 26244 50209 30927 63579 77701 84208
Giải ba 82436 24133
Giải nhì 48336
Giải nhất 21176
Giải đặc biệt 969462
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 08 - 09 - 27 - 30 - 33 - 36[2] - 39 - 44 - 48 - 62 - 64 - 76[2] - 79 - 86 - 90

Xổ số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần

Cờ thế