Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 15-06-2018 - XSNT

Giải tám 94
Giải bảy 090
Giải sáu 2743 - 3815 - 9748
Giải năm 1696
Giải tư 94413 - 04543 - 80616 - 40494 - 07677 - 07212 - 13954
Giải ba 73664 - 11813
Giải nhì 97132
Giải nhất 20944
Giải đặc biệt 314700
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 12 - 13[2] - 15 - 16 - 32 - 43[2] - 44 - 48 - 54 - 64 - 77 - 90 - 94[2] - 96

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 08-06-2018 - XSNT

Giải tám 16
Giải bảy 142
Giải sáu 1853 - 1700 - 3055
Giải năm 7510
Giải tư 09195 - 25617 - 13048 - 32594 - 87438 - 01855 - 14183
Giải ba 71447 - 75779
Giải nhì 61975
Giải nhất 46242
Giải đặc biệt 680039
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 10 - 16 - 17 - 38 - 39 - 42[2] - 47 - 48 - 53 - 55[2] - 75 - 79 - 83 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 01-06-2018 - XSNT

Giải tám 84
Giải bảy 246
Giải sáu 3985 - 7563 - 3523
Giải năm 2812
Giải tư 73952 - 84701 - 82089 - 54750 - 20186 - 69153 - 97271
Giải ba 42581 - 95646
Giải nhì 29752
Giải nhất 37375
Giải đặc biệt 496578
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 12 - 23 - 46[2] - 50 - 52[2] - 53 - 63 - 71 - 75 - 78 - 81 - 84 - 85 - 86 - 89

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 25-05-2018 - XSNT

Giải tám 34
Giải bảy 372
Giải sáu 4160 - 7194 - 2488
Giải năm 3119
Giải tư 13262 - 31766 - 10137 - 54466 - 21724 - 06376 - 37035
Giải ba 67317 - 72895
Giải nhì 82518
Giải nhất 48952
Giải đặc biệt 511400
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 17 - 18 - 19 - 24 - 34 - 35 - 37 - 52 - 60 - 62 - 66[2] - 72 - 76 - 88 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 18-05-2018 - XSNT

Giải tám 82
Giải bảy 744
Giải sáu 0134 - 0070 - 1009
Giải năm 1342
Giải tư 02690 - 96072 - 85548 - 11037 - 84255 - 99485 - 88020
Giải ba 96735 - 67056
Giải nhì 81598
Giải nhất 89219
Giải đặc biệt 345783
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
09 - 19 - 20 - 34 - 35 - 37 - 42 - 44 - 48 - 55 - 56 - 70 - 72 - 82 - 83 - 85 - 90 - 98

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 11-05-2018 - XSNT

Giải tám 81
Giải bảy 124
Giải sáu 4002 - 5208 - 4004
Giải năm 1676
Giải tư 15192 - 36824 - 80730 - 95574 - 45283 - 65038 - 96123
Giải ba 72372 - 65554
Giải nhì 26362
Giải nhất 65147
Giải đặc biệt 345309
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 04 - 08 - 09 - 23 - 24[2] - 30 - 38 - 47 - 54 - 62 - 72 - 74 - 76 - 81 - 83 - 92

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 04-05-2018 - XSNT

Giải tám 67
Giải bảy 094
Giải sáu 7276 - 2815 - 4649
Giải năm 9679
Giải tư 26817 - 09655 - 20640 - 02520 - 63111 - 47650 - 52963
Giải ba 71236 - 65623
Giải nhì 52146
Giải nhất 06498
Giải đặc biệt 231767
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
11 - 15 - 17 - 20 - 23 - 36 - 40 - 46 - 49 - 50 - 55 - 63 - 67[2] - 76 - 79 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 27-04-2018 - XSNT

Giải tám 82
Giải bảy 300
Giải sáu 7523 - 1701 - 6486
Giải năm 9219
Giải tư 80809 - 90004 - 47513 - 41883 - 51240 - 35057 - 84337
Giải ba 70035 - 39901
Giải nhì 79597
Giải nhất 86885
Giải đặc biệt 850523
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 01[2] - 04 - 09 - 13 - 19 - 23[2] - 35 - 37 - 40 - 57 - 82 - 83 - 85 - 86 - 97