Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 23-06-2017 - XSNT

Giải tám 85
Giải bảy 944
Giải sáu 7645 - 3186 - 7665
Giải năm 9666
Giải tư 07103 - 03153 - 14615 - 42156 - 89090 - 84038 - 23769
Giải ba 31912 - 01308
Giải nhì 07403
Giải nhất 36863
Giải đặc biệt 565488
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03[2] - 08 - 12 - 15 - 38 - 44 - 45 - 53 - 56 - 63 - 65 - 66 - 69 - 85 - 86 - 88 - 90

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 16-06-2017 - XSNT

Giải tám 41
Giải bảy 356
Giải sáu 0676 - 0127 - 2460
Giải năm 3690
Giải tư 50215 - 58889 - 15789 - 55080 - 76902 - 10838 - 05060
Giải ba 01706 - 40820
Giải nhì 04837
Giải nhất 74214
Giải đặc biệt 737983
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 06 - 14 - 15 - 20 - 27 - 37 - 38 - 41 - 56 - 60[2] - 76 - 80 - 83 - 89[2] - 90

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 09-06-2017 - XSNT

Giải tám 03
Giải bảy 928
Giải sáu 8630 - 3631 - 2315
Giải năm 5436
Giải tư 80325 - 46350 - 21032 - 92900 - 89019 - 46272 - 88845
Giải ba 55744 - 60921
Giải nhì 52640
Giải nhất 20644
Giải đặc biệt 754769
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 03 - 15 - 19 - 21 - 25 - 28 - 30 - 31 - 32 - 36 - 40 - 44[2] - 45 - 50 - 69 - 72

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 02-06-2017 - XSNT

Giải tám 85
Giải bảy 403
Giải sáu 8603 - 4472 - 4746
Giải năm 1962
Giải tư 69886 - 76981 - 26633 - 18517 - 55748 - 23868 - 19033
Giải ba 12264 - 73887
Giải nhì 76054
Giải nhất 82031
Giải đặc biệt 213839
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03[2] - 17 - 31 - 33[2] - 39 - 46 - 48 - 54 - 62 - 64 - 68 - 72 - 81 - 85 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 26-05-2017 - XSNT

Giải tám 05
Giải bảy 945
Giải sáu 0692 - 0684 - 5305
Giải năm 0252
Giải tư 73831 - 55741 - 25441 - 88687 - 70543 - 52696 - 33802
Giải ba 97995 - 27409
Giải nhì 35592
Giải nhất 84241
Giải đặc biệt 925327
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 05[2] - 09 - 27 - 31 - 41[3] - 43 - 45 - 52 - 84 - 87 - 92[2] - 95 - 96

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 19-05-2017 - XSNT

Giải tám 65
Giải bảy 596
Giải sáu 2511 - 8638 - 1563
Giải năm 3858
Giải tư 98953 - 11526 - 45132 - 58937 - 88252 - 56036 - 36751
Giải ba 24752 - 17384
Giải nhì 31829
Giải nhất 45898
Giải đặc biệt 762471
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
11 - 26 - 29 - 32 - 36 - 37 - 38 - 51 - 52[2] - 53 - 58 - 63 - 65 - 71 - 84 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 12-05-2017 - XSNT

Giải tám 93
Giải bảy 672
Giải sáu 3352 - 8811 - 1712
Giải năm 3192
Giải tư 87262 - 53750 - 53643 - 30010 - 53661 - 27096 - 26414
Giải ba 77302 - 46638
Giải nhì 81259
Giải nhất 58237
Giải đặc biệt 539810
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 10[2] - 11 - 12 - 14 - 37 - 38 - 43 - 50 - 52 - 59 - 61 - 62 - 72 - 92 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 05-05-2017 - XSNT

Giải tám 52
Giải bảy 412
Giải sáu 8765 - 9174 - 8423
Giải năm 7674
Giải tư 78560 - 26212 - 57682 - 78810 - 15136 - 24747 - 85118
Giải ba 62149 - 73330
Giải nhì 58844
Giải nhất 92477
Giải đặc biệt 094332
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
10 - 12[2] - 18 - 23 - 30 - 32 - 36 - 44 - 47 - 49 - 52 - 60 - 65 - 74[2] - 77 - 82