Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 20-04-2018 - XSNT

Giải tám 17
Giải bảy 888
Giải sáu 7144 - 7331 - 1538
Giải năm 7806
Giải tư 00540 - 39544 - 60840 - 97122 - 94185 - 49581 - 31190
Giải ba 21294 - 24393
Giải nhì 89947
Giải nhất 41877
Giải đặc biệt 407773
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
06 - 17 - 22 - 31 - 38 - 40[2] - 44[2] - 47 - 73 - 77 - 81 - 85 - 88 - 90 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 13-04-2018 - XSNT

Giải tám 42
Giải bảy 637
Giải sáu 3748 - 1640 - 8041
Giải năm 9065
Giải tư 32619 - 59824 - 24364 - 23628 - 93480 - 52368 - 20302
Giải ba 90102 - 56292
Giải nhì 55317
Giải nhất 04055
Giải đặc biệt 175677
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02[2] - 17 - 19 - 24 - 28 - 37 - 40 - 41 - 42 - 48 - 55 - 64 - 65 - 68 - 77 - 80 - 92

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 06-04-2018 - XSNT

Giải tám 34
Giải bảy 983
Giải sáu 0519 - 2347 - 8386
Giải năm 1645
Giải tư 48602 - 49063 - 83123 - 82562 - 66772 - 50665 - 08419
Giải ba 61954 - 77598
Giải nhì 40572
Giải nhất 71193
Giải đặc biệt 925187
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 19[2] - 23 - 34 - 45 - 47 - 54 - 62 - 63 - 65 - 72[2] - 83 - 86 - 87 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 30-03-2018 - XSNT

Giải tám 88
Giải bảy 297
Giải sáu 0022 - 6143 - 7663
Giải năm 3876
Giải tư 30508 - 20217 - 63156 - 96504 - 64179 - 32629 - 62949
Giải ba 03457 - 82289
Giải nhì 24961
Giải nhất 53318
Giải đặc biệt 871647
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
04 - 08 - 17 - 18 - 22 - 29 - 43 - 47 - 49 - 56 - 57 - 61 - 63 - 76 - 79 - 88 - 89 - 97

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 23-03-2018 - XSNT

Giải tám 83
Giải bảy 830
Giải sáu 0927 - 7531 - 9584
Giải năm 7187
Giải tư 12501 - 90166 - 74860 - 87742 - 63952 - 94257 - 15816
Giải ba 13108 - 88295
Giải nhì 87479
Giải nhất 27910
Giải đặc biệt 215303
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 03 - 08 - 10 - 16 - 27 - 30 - 31 - 42 - 52 - 57 - 60 - 66 - 79 - 83 - 84 - 87 - 95

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 16-03-2018 - XSNT

Giải tám 99
Giải bảy 439
Giải sáu 9264 - 6743 - 6241
Giải năm 8150
Giải tư 41768 - 40321 - 31167 - 01732 - 73369 - 86625 - 05428
Giải ba 56685 - 25550
Giải nhì 35142
Giải nhất 33091
Giải đặc biệt 200421
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
21[2] - 25 - 28 - 32 - 39 - 41 - 42 - 43 - 50[2] - 64 - 67 - 68 - 69 - 85 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 09-03-2018 - XSNT

Giải tám 43
Giải bảy 933
Giải sáu 4024 - 4030 - 1388
Giải năm 6796
Giải tư 03960 - 32018 - 79620 - 99155 - 87244 - 32582 - 03433
Giải ba 85941 - 81616
Giải nhì 07243
Giải nhất 39210
Giải đặc biệt 495680
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
10 - 16 - 18 - 20 - 24 - 30 - 33[2] - 41 - 43[2] - 44 - 55 - 60 - 80 - 82 - 88 - 96

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 02-03-2018 - XSNT

Giải tám 56
Giải bảy 482
Giải sáu 6180 - 2110 - 7107
Giải năm 4691
Giải tư 59426 - 70384 - 97118 - 62094 - 38989 - 05449 - 45919
Giải ba 16691 - 12456
Giải nhì 55340
Giải nhất 75591
Giải đặc biệt 639375
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
07 - 10 - 18 - 19 - 26 - 40 - 49 - 56[2] - 75 - 80 - 82 - 84 - 89 - 91[3] - 94