Ngày mở thưởng

XSNT xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 83
Giải bảy 194
Giải sáu 0292 - 1086 - 6884
Giải năm 1075
Giải tư 66392 - 87143 - 31353 - 07111 - 88705 - 35464 - 88521
Giải ba 94881 - 08674
Giải nhì 81250
Giải nhất 77772
Giải đặc biệt 555461
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
05 - 11 - 21 - 43 - 50 - 53 - 61 - 64 - 72 - 74 - 75 - 81 - 83 - 84 - 86 - 92[2] - 94

XSNT xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 21-04-2017

Giải tám 16
Giải bảy 566
Giải sáu 4667 - 9582 - 2028
Giải năm 8476
Giải tư 95170 - 29136 - 71361 - 12569 - 20511 - 98392 - 98779
Giải ba 22723 - 33672
Giải nhì 68486
Giải nhất 95215
Giải đặc biệt 288805
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
05 - 11 - 15 - 16 - 23 - 28 - 36 - 61 - 66 - 67 - 69 - 70 - 72 - 76 - 79 - 82 - 86 - 92

XSNT xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 14-04-2017

Giải tám 27
Giải bảy 737
Giải sáu 8708 - 8344 - 3607
Giải năm 9826
Giải tư 11254 - 28398 - 97973 - 74783 - 21173 - 85377 - 37466
Giải ba 96083 - 76768
Giải nhì 97025
Giải nhất 20206
Giải đặc biệt 023241
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
06 - 07 - 08 - 25 - 26 - 27 - 37 - 41 - 44 - 54 - 66 - 68 - 73[2] - 77 - 83[2] - 98

XSNT xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 07-04-2017

Giải tám 33
Giải bảy 305
Giải sáu 0467 - 8867 - 9311
Giải năm 9477
Giải tư 09946 - 07345 - 16958 - 36853 - 05272 - 04620 - 57988
Giải ba 72774 - 02583
Giải nhì 20740
Giải nhất 15132
Giải đặc biệt 518341
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
05 - 11 - 20 - 32 - 33 - 40 - 41 - 45 - 46 - 53 - 58 - 67[2] - 72 - 74 - 77 - 83 - 88

XSNT xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 31-03-2017

Giải tám 68
Giải bảy 455
Giải sáu 4375 - 0048 - 7732
Giải năm 4396
Giải tư 35426 - 96407 - 45507 - 56231 - 29087 - 26328 - 77542
Giải ba 04741 - 10743
Giải nhì 44849
Giải nhất 12051
Giải đặc biệt 16719
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
07[2] - 19 - 26 - 28 - 31 - 32 - 41 - 42 - 43 - 48 - 49 - 51 - 55 - 68 - 75 - 87 - 96

XSNT xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 24-03-2017

Giải tám 37
Giải bảy 740
Giải sáu 1575 - 1287 - 4934
Giải năm 7347
Giải tư 57532 - 12328 - 14971 - 65328 - 71990 - 19638 - 05796
Giải ba 85600 - 64458
Giải nhì 06213
Giải nhất 48339
Giải đặc biệt 77137
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 13 - 28[2] - 32 - 34 - 37[2] - 38 - 39 - 40 - 47 - 58 - 71 - 75 - 87 - 90 - 96

XSNT xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 17-03-2017

Giải tám 83
Giải bảy 381
Giải sáu 1633 - 2394 - 3479
Giải năm 4782
Giải tư 30228 - 10501 - 35925 - 88638 - 58935 - 43813 - 07098
Giải ba 07805 - 88089
Giải nhì 83782
Giải nhất 50609
Giải đặc biệt 80703
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 03 - 05 - 09 - 13 - 25 - 28 - 33 - 35 - 38 - 79 - 81 - 82[2] - 83 - 89 - 94 - 98

XSNT xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 10-03-2017

Giải tám 50
Giải bảy 700
Giải sáu 0411 - 3082 - 5012
Giải năm 4655
Giải tư 33433 - 84962 - 67496 - 51984 - 90117 - 26894 - 11866
Giải ba 35529 - 10369
Giải nhì 51502
Giải nhất 97283
Giải đặc biệt 63579
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 02 - 11 - 12 - 17 - 29 - 33 - 50 - 55 - 62 - 66 - 69 - 79 - 82 - 83 - 84 - 94 - 96