Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 24-03-2017

Giải tám 37
Giải bảy 740
Giải sáu 1575 - 1287 - 4934
Giải năm 7347
Giải tư 57532 - 12328 - 14971 - 65328 - 71990 - 19638 - 05796
Giải ba 85600 - 64458
Giải nhì 06213
Giải nhất 48339
Giải đặc biệt 77137
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 13 - 28[2] - 32 - 34 - 37[2] - 38 - 39 - 40 - 47 - 58 - 71 - 75 - 87 - 90 - 96

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 17-03-2017

Giải tám 83
Giải bảy 381
Giải sáu 1633 - 2394 - 3479
Giải năm 4782
Giải tư 30228 - 10501 - 35925 - 88638 - 58935 - 43813 - 07098
Giải ba 07805 - 88089
Giải nhì 83782
Giải nhất 50609
Giải đặc biệt 80703
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 03 - 05 - 09 - 13 - 25 - 28 - 33 - 35 - 38 - 79 - 81 - 82[2] - 83 - 89 - 94 - 98

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 10-03-2017

Giải tám 50
Giải bảy 700
Giải sáu 0411 - 3082 - 5012
Giải năm 4655
Giải tư 33433 - 84962 - 67496 - 51984 - 90117 - 26894 - 11866
Giải ba 35529 - 10369
Giải nhì 51502
Giải nhất 97283
Giải đặc biệt 63579
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 02 - 11 - 12 - 17 - 29 - 33 - 50 - 55 - 62 - 66 - 69 - 79 - 82 - 83 - 84 - 94 - 96

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 03-03-2017

Giải tám 90
Giải bảy 084
Giải sáu 9606 - 6555 - 2628
Giải năm 2022
Giải tư 17430 - 82357 - 11123 - 49353 - 24383 - 79590 - 04242
Giải ba 73225 - 54953
Giải nhì 30955
Giải nhất 72461
Giải đặc biệt 53931
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
06 - 22 - 23 - 25 - 28 - 30 - 31 - 42 - 53[2] - 55[2] - 57 - 61 - 83 - 84 - 90[2]

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 24-02-2017

Giải tám 36
Giải bảy 284
Giải sáu 0849 - 2919 - 6207
Giải năm 0404
Giải tư 72998 - 29748 - 67334 - 13995 - 82309 - 51402 - 97678
Giải ba 61974 - 69450
Giải nhì 87067
Giải nhất 08166
Giải đặc biệt 29824
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 04 - 07 - 09 - 19 - 24 - 34 - 36 - 48 - 49 - 50 - 66 - 67 - 74 - 78 - 84 - 95 - 98

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 17-02-2017

Giải tám 18
Giải bảy 389
Giải sáu 6531 - 9965 - 9406
Giải năm 1598
Giải tư 07174 - 03081 - 11037 - 81204 - 62897 - 37572 - 97084
Giải ba 48944 - 23281
Giải nhì 56587
Giải nhất 35536
Giải đặc biệt 86895
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
04 - 06 - 18 - 31 - 36 - 37 - 44 - 65 - 72 - 74 - 81[2] - 84 - 87 - 89 - 95 - 97 - 98

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 10-02-2017

Giải tám 44
Giải bảy 648
Giải sáu 8751 - 3290 - 0989
Giải năm 6118
Giải tư 85717 - 59747 - 80931 - 44008 - 62086 - 79682 - 16823
Giải ba 55163 - 32815
Giải nhì 26026
Giải nhất 88407
Giải đặc biệt 71819
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
07 - 08 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 26 - 31 - 44 - 47 - 48 - 51 - 63 - 82 - 86 - 89 - 90

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 03-02-2017

Giải tám 36
Giải bảy 803
Giải sáu 7207 - 3143 - 1936
Giải năm 9659
Giải tư 36356 - 99819 - 64416 - 51035 - 37727 - 03559 - 77768
Giải ba 87215 - 67385
Giải nhì 05759
Giải nhất 66494
Giải đặc biệt 50530
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 07 - 15 - 16 - 19 - 27 - 30 - 35 - 36[2] - 43 - 56 - 59[3] - 68 - 85 - 94