Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 03-07-2015

Giải tám 84
Giải bảy 365
Giải sáu 9454 - 7282 - 3000
Giải năm 1071
Giải tư 29530 - 78814 - 83691 - 57106 - 32688 - 84453 - 26705
Giải ba 51122 - 01762
Giải nhì 96222
Giải nhất 19373
Giải đặc biệt 203415
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 05 - 06 - 14 - 15 - 22[2] - 30 - 53 - 54 - 62 - 65 - 71 - 73 - 82 - 84 - 88 - 91

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 26-06-2015

Giải tám 83
Giải bảy 484
Giải sáu 7341 - 5932 - 4823
Giải năm 3450
Giải tư 35952 - 15439 - 70503 - 54632 - 55724 - 00748 - 16108
Giải ba 85908 - 63580
Giải nhì 68282
Giải nhất 24033
Giải đặc biệt 681769
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 08[2] - 23 - 24 - 32[2] - 33 - 39 - 41 - 48 - 50 - 52 - 69 - 80 - 82 - 83 - 84

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 19-06-2015

Giải tám 13
Giải bảy 899
Giải sáu 3188 - 1191 - 3673
Giải năm 8093
Giải tư 09288 - 85498 - 38383 - 16916 - 12863 - 40948 - 83784
Giải ba 32014 - 41588
Giải nhì 59496
Giải nhất 34158
Giải đặc biệt 431832
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
13 - 14 - 16 - 32 - 48 - 58 - 63 - 73 - 83 - 84 - 88[3] - 91 - 93 - 96 - 98 - 99

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 19-06-2015

Giải tám 13
Giải bảy 899
Giải sáu 3188
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
13 - 88 - 99