Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 23-01-2015

Giải tám 53
Giải bảy 330
Giải sáu 5276 - 7935 - 5144
Giải năm 8027
Giải tư 19955 - 19539 - 62349 - 22456 - 61249 - 00640 - 86895
Giải ba 19542 - 51556
Giải nhì 81128
Giải nhất 49125
Giải đặc biệt 107122
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
22 - 25 - 27 - 28 - 30 - 35 - 39 - 40 - 42 - 44 - 49[2] - 53 - 55 - 56[2] - 76 - 95

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 16-01-2015

Giải tám 82
Giải bảy 414
Giải sáu 7424 - 4314 - 1556
Giải năm 8058
Giải tư 70238 - 73129 - 83058 - 19711 - 73263 - 72761 - 63985
Giải ba 03975 - 10151
Giải nhì 87690
Giải nhất 64846
Giải đặc biệt 510916
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
11 - 14[2] - 16 - 24 - 29 - 38 - 46 - 51 - 56 - 58[2] - 61 - 63 - 75 - 82 - 85 - 90

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 09-01-2015

Giải tám 29
Giải bảy 977
Giải sáu 9612 - 3865 - 4486
Giải năm 7991
Giải tư 01983 - 18722 - 14458 - 51327 - 18915 - 21828 - 50787
Giải ba 23558 - 76559
Giải nhì 14728
Giải nhất 17686
Giải đặc biệt 148968
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
12 - 15 - 22 - 27 - 28[2] - 29 - 58[2] - 59 - 65 - 68 - 77 - 83 - 86[2] - 87 - 91

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 02-01-2015

Giải tám 39
Giải bảy 676
Giải sáu 9436 - 2846 - 2134
Giải năm 8892
Giải tư 45203 - 40686 - 51021 - 04794 - 55857 - 96623 - 33954
Giải ba 96745 - 22589
Giải nhì 50371
Giải nhất 07140
Giải đặc biệt 410503
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03[2] - 21 - 23 - 34 - 36 - 39 - 40 - 45 - 46 - 54 - 57 - 71 - 76 - 86 - 89 - 92 - 94