Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 26-08-2016

Giải tám 20
Giải bảy 251
Giải sáu 9619 - 2714 - 7816
Giải năm 0868
Giải tư 59222 - 75416 - 76949 - 83448 - 19818 - 49270 - 96718
Giải ba 48316 - 37410
Giải nhì 93394
Giải nhất 75054
Giải đặc biệt 37530
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
10 - 14 - 16[3] - 18[2] - 19 - 20 - 22 - 30 - 48 - 49 - 51 - 54 - 68 - 70 - 94

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 19-08-2016

Giải tám 09
Giải bảy 172
Giải sáu 0443 - 2478 - 0582
Giải năm 7846
Giải tư 18002 - 25762 - 41785 - 05764 - 16943 - 32384 - 20126
Giải ba 12745 - 15761
Giải nhì 37231
Giải nhất 24872
Giải đặc biệt 23563
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 09 - 26 - 31 - 43[2] - 45 - 46 - 61 - 62 - 63 - 64 - 72[2] - 78 - 82 - 84 - 85

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 12-08-2016

Giải tám 02
Giải bảy 354
Giải sáu 2105 - 5305 - 9800
Giải năm 9404
Giải tư 40879 - 72397 - 45731 - 48660 - 29209 - 91439 - 13407
Giải ba 18052 - 97196
Giải nhì 29141
Giải nhất 56531
Giải đặc biệt 23811
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 02 - 04 - 05[2] - 07 - 09 - 11 - 31[2] - 39 - 41 - 52 - 54 - 60 - 79 - 96 - 97

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 05-08-2016

Giải tám 20
Giải bảy 888
Giải sáu 8604 - 2794 - 3803
Giải năm 7047
Giải tư 97138 - 96232 - 13224 - 65542 - 38209 - 12025 - 48399
Giải ba 85920 - 03269
Giải nhì 72470
Giải nhất 71542
Giải đặc biệt 75607
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 04 - 07 - 09 - 20[2] - 24 - 25 - 32 - 38 - 42[2] - 47 - 69 - 70 - 88 - 94 - 99

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 29-07-2016

Giải tám 15
Giải bảy 644
Giải sáu 3970 - 9243 - 4069
Giải năm 2040
Giải tư 99776 - 97080 - 79652 - 87167 - 26165 - 83809 - 76167
Giải ba 70588 - 72224
Giải nhì 29645
Giải nhất 19899
Giải đặc biệt 46086
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
09 - 15 - 24 - 40 - 43 - 44 - 45 - 52 - 65 - 67[2] - 69 - 70 - 76 - 80 - 86 - 88 - 99

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 22-07-2016

Giải tám 61
Giải bảy 309
Giải sáu 6924 - 1464 - 6579
Giải năm 9911
Giải tư 23820 - 63721 - 58724 - 73979 - 27251 - 17170 - 42931
Giải ba 31621 - 46572
Giải nhì 59734
Giải nhất 26743
Giải đặc biệt 504888
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
09 - 11 - 20 - 21[2] - 24[2] - 31 - 34 - 43 - 51 - 61 - 64 - 70 - 72 - 79[2] - 88

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 15-07-2016

Giải tám 29
Giải bảy 554
Giải sáu 6489 - 0382 - 7696
Giải năm 9319
Giải tư 41954 - 89100 - 04439 - 53242 - 38553 - 56800 - 57002
Giải ba 09354 - 33925
Giải nhì 84823
Giải nhất 96631
Giải đặc biệt 57732
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00[2] - 02 - 19 - 23 - 25 - 29 - 31 - 32 - 39 - 42 - 53 - 54[3] - 82 - 89 - 96

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 08-07-2016

Giải tám 47
Giải bảy 628
Giải sáu 3502 - 1343 - 0276
Giải năm 4220
Giải tư 39834 - 04964 - 47227 - 32083 - 32744 - 57828 - 78485
Giải ba 23917 - 59007
Giải nhì 00620
Giải nhất 30428
Giải đặc biệt 99244
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 07 - 17 - 20[2] - 27 - 28[3] - 34 - 43 - 44[2] - 47 - 64 - 76 - 83 - 85