Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 30-11-2020 - XSHCM

Giải tám 19
Giải bảy 519
Giải sáu 2219 2801 9187
Giải năm 5628
Giải tư 40998 06768 84726 38892 88857 73904 93712
Giải ba 28452 64716
Giải nhì 81453
Giải nhất 51819
Giải đặc biệt 911240
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 04 - 12 - 16 - 19[4] - 26 - 28 - 40 - 52 - 53 - 57 - 68 - 87 - 92 - 98
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 28-11-2020 - XSHCM

Giải tám 08
Giải bảy 410
Giải sáu 4088 7663 6453
Giải năm 7664
Giải tư 22724 47709 90161 17194 47783 07302 80107
Giải ba 53137 26298
Giải nhì 96345
Giải nhất 35881
Giải đặc biệt 333208
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 07 - 08[2] - 09 - 10 - 24 - 37 - 45 - 53 - 61 - 63 - 64 - 81 - 83 - 88 - 94 - 98
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 23-11-2020 - XSHCM

Giải tám 76
Giải bảy 255
Giải sáu 2295 5950 7314
Giải năm 0043
Giải tư 32242 64035 29299 51151 08499 13421 17052
Giải ba 24076 01704
Giải nhì 13457
Giải nhất 98625
Giải đặc biệt 499875
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 14 - 21 - 25 - 35 - 42 - 43 - 50 - 51 - 52 - 55 - 57 - 75 - 76[2] - 95 - 99[2]
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 21-11-2020 - XSHCM

Giải tám 77
Giải bảy 408
Giải sáu 3212 4519 3217
Giải năm 3066
Giải tư 01263 23131 11754 91184 75371 42375 37832
Giải ba 18640 88972
Giải nhì 23850
Giải nhất 57824
Giải đặc biệt 633850
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 12 - 17 - 19 - 24 - 31 - 32 - 40 - 50[2] - 54 - 63 - 66 - 71 - 72 - 75 - 77 - 84
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 16-11-2020 - XSHCM

Giải tám 14
Giải bảy 451
Giải sáu 1951 2002 6900
Giải năm 2241
Giải tư 22879 71743 10077 82409 61269 17256 26422
Giải ba 84854 13419
Giải nhì 30619
Giải nhất 22886
Giải đặc biệt 808513
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 02 - 09 - 13 - 14 - 19[2] - 22 - 41 - 43 - 51[2] - 54 - 56 - 69 - 77 - 79 - 86
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 14-11-2020 - XSHCM

Giải tám 78
Giải bảy 371
Giải sáu 8969 7305 2340
Giải năm 8442
Giải tư 02864 95083 56022 51315 77483 65213 66760
Giải ba 52456 89012
Giải nhì 67821
Giải nhất 80744
Giải đặc biệt 371449
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 40 - 42 - 44 - 49 - 56 - 60 - 64 - 69 - 71 - 78 - 83[2]
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 09-11-2020 - XSHCM

Giải tám 26
Giải bảy 811
Giải sáu 2038 3119 2576
Giải năm 6049
Giải tư 49968 07201 94014 51168 49439 71571 09837
Giải ba 23802 13810
Giải nhì 46598
Giải nhất 67005
Giải đặc biệt 409094
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 02 - 05 - 10 - 11 - 14 - 19 - 26 - 37 - 38 - 39 - 49 - 68[2] - 71 - 76 - 94 - 98
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 07-11-2020 - XSHCM

Giải tám 44
Giải bảy 612
Giải sáu 5785 8258 4997
Giải năm 2444
Giải tư 14069 20414 05978 31773 26959 85448 64003
Giải ba 31629 02150
Giải nhì 96463
Giải nhất 20912
Giải đặc biệt 100080
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 12[2] - 14 - 29 - 44[2] - 48 - 50 - 58 - 59 - 63 - 69 - 73 - 78 - 80 - 85 - 97
xs tp ho chi,

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế