Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 25-05-2015

Giải tám 56
Giải bảy 652
Giải sáu 0660 - 8129 - 9939
Giải năm 2019
Giải tư 35896 - 19533 - 08442 - 56496 - 79305 - 28510 - 55688
Giải ba 32532 - 77087
Giải nhì 82360
Giải nhất 70200
Giải đặc biệt 485163
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 10 - 19 - 29 - 32 - 33 - 39 - 42 - 52 - 56 - 60[2] - 63 - 87 - 88 - 96[2]

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 23-05-2015

Giải tám 28
Giải bảy 370
Giải sáu 8202 - 3844 - 1408
Giải năm 0698
Giải tư 73981 - 57223 - 49679 - 20608 - 27295 - 96932 - 56735
Giải ba 61993 - 96354
Giải nhì 55790
Giải nhất 75577
Giải đặc biệt 535226
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 08[2] - 23 - 26 - 28 - 32 - 35 - 44 - 54 - 70 - 77 - 79 - 81 - 90 - 93 - 95 - 98

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 18-05-2015

Giải tám 29
Giải bảy 473
Giải sáu 7380 - 9281 - 9709
Giải năm 5812
Giải tư 45634 - 99972 - 78840 - 62775 - 81022 - 98367 - 21442
Giải ba 27332 - 21855
Giải nhì 57418
Giải nhất 29186
Giải đặc biệt 022066
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
09 - 12 - 18 - 22 - 29 - 32 - 34 - 40 - 42 - 55 - 66 - 67 - 72 - 73 - 75 - 80 - 81 - 86

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 16-05-2015

Giải tám 97
Giải bảy 718
Giải sáu 4569 - 0550 - 8106
Giải năm 5367
Giải tư 02276 - 25305 - 25322 - 95411 - 25155 - 55007 - 20708
Giải ba 53640 - 13010
Giải nhì 76856
Giải nhất 97442
Giải đặc biệt 595939
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 18 - 22 - 39 - 40 - 42 - 50 - 55 - 56 - 67 - 69 - 76 - 97