Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 17-02-2018 - XSHCM

Giải tám 29
Giải bảy 868
Giải sáu 4185 - 2763 - 0312
Giải năm 5057
Giải tư 25632 - 55432 - 33028 - 05410 - 85858 - 07564 - 22531
Giải ba 94205 - 62564
Giải nhì 58000
Giải nhất 55070
Giải đặc biệt 620762
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 10 - 12 - 28 - 29 - 31 - 32[2] - 57 - 58 - 62 - 63 - 64[2] - 68 - 70 - 85

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 12-02-2018 - XSHCM

Giải tám 90
Giải bảy 826
Giải sáu 1355 - 7991 - 4342
Giải năm 7357
Giải tư 54475 - 59225 - 12643 - 04273 - 15600 - 67089 - 36787
Giải ba 66205 - 36608
Giải nhì 04960
Giải nhất 89729
Giải đặc biệt 823058
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 08 - 25 - 26 - 29 - 42 - 43 - 55 - 57 - 58 - 60 - 73 - 75 - 87 - 89 - 90 - 91

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 10-02-2018 - XSHCM

Giải tám 44
Giải bảy 236
Giải sáu 4108 - 4143 - 7057
Giải năm 6192
Giải tư 45315 - 04815 - 69525 - 87276 - 07131 - 06778 - 04729
Giải ba 46767 - 96559
Giải nhì 58144
Giải nhất 44831
Giải đặc biệt 377323
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 15[2] - 23 - 25 - 29 - 31[2] - 36 - 43 - 44[2] - 57 - 59 - 67 - 76 - 78 - 92

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 05-02-2018 - XSHCM

Giải tám 29
Giải bảy 179
Giải sáu 2715 - 5168 - 0889
Giải năm 1538
Giải tư 69073 - 50593 - 14754 - 08075 - 71216 - 62367 - 16122
Giải ba 37629 - 63285
Giải nhì 51528
Giải nhất 41980
Giải đặc biệt 851616
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
15 - 16[2] - 22 - 28 - 29[2] - 38 - 54 - 67 - 68 - 73 - 75 - 79 - 80 - 85 - 89 - 93

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 03-02-2018 - XSHCM

Giải tám 64
Giải bảy 939
Giải sáu 9737 - 3462 - 4275
Giải năm 0444
Giải tư 55230 - 04092 - 99219 - 99361 - 28099 - 06539 - 15855
Giải ba 13473 - 76495
Giải nhì 51514
Giải nhất 71777
Giải đặc biệt 635316
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
14 - 16 - 19 - 30 - 37 - 39[2] - 44 - 55 - 61 - 62 - 64 - 73 - 75 - 77 - 92 - 95 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 29-01-2018 - XSHCM

Giải tám 59
Giải bảy 565
Giải sáu 7991 - 0400 - 5969
Giải năm 4496
Giải tư 20798 - 84895 - 86392 - 70746 - 23188 - 56971 - 13623
Giải ba 72480 - 01492
Giải nhì 06847
Giải nhất 18036
Giải đặc biệt 549743
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 23 - 36 - 43 - 46 - 47 - 59 - 65 - 69 - 71 - 80 - 88 - 91 - 92[2] - 95 - 96 - 98

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 27-01-2018 - XSHCM

Giải tám 10
Giải bảy 783
Giải sáu 0005 - 3366 - 5500
Giải năm 5317
Giải tư 55282 - 92293 - 38066 - 35754 - 64829 - 63639 - 52773
Giải ba 67258 - 29373
Giải nhì 47619
Giải nhất 47540
Giải đặc biệt 306051
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 10 - 17 - 19 - 29 - 39 - 40 - 51 - 54 - 58 - 66[2] - 73[2] - 82 - 83 - 93

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 22-01-2018 - XSHCM

Giải tám 56
Giải bảy 011
Giải sáu 4162 - 9262 - 0105
Giải năm 0061
Giải tư 34061 - 67440 - 70722 - 30442 - 42206 - 41298 - 24385
Giải ba 09741 - 91261
Giải nhì 81209
Giải nhất 20752
Giải đặc biệt 369757
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 06 - 09 - 11 - 22 - 40 - 41 - 42 - 52 - 56 - 57 - 61[3] - 62[2] - 85 - 98