Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 15-04-2019 - XSHCM

Giải tám 71
Giải bảy 492
Giải sáu 4515 8804 1434
Giải năm 8078
Giải tư 68697 67158 43103 24597 11303 94886 07678
Giải ba 33698 28306
Giải nhì 39366
Giải nhất 41945
Giải đặc biệt 891000
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 03[2] - 04 - 06 - 15 - 34 - 45 - 58 - 66 - 71 - 78[2] - 86 - 92 - 97[2] - 98
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho, XO SO KIEN,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 13-04-2019 - XSHCM

Giải tám 32
Giải bảy 528
Giải sáu 8711 7363 3757
Giải năm 2513
Giải tư 79374 38025 17120 98136 18006 81579 74326
Giải ba 59271 78501
Giải nhì 09655
Giải nhất 87025
Giải đặc biệt 640400
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 01 - 06 - 11 - 13 - 20 - 25[2] - 26 - 28 - 32 - 36 - 55 - 57 - 63 - 71 - 74 - 79
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho, XO SO KIEN,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 08-04-2019 - XSHCM

Giải tám 68
Giải bảy 313
Giải sáu 2150 0436 9922
Giải năm 6403
Giải tư 39440 63411 39313 67901 11229 36899 54189
Giải ba 72737 13959
Giải nhì 42614
Giải nhất 65293
Giải đặc biệt 439805
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 03 - 05 - 11 - 13[2] - 14 - 22 - 29 - 36 - 37 - 40 - 50 - 59 - 68 - 89 - 93 - 99
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho, XO SO KIEN,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 06-04-2019 - XSHCM

Giải tám 14
Giải bảy 923
Giải sáu 4143 2513 6991
Giải năm 3333
Giải tư 54286 82218 42929 57249 59998 59918 94782
Giải ba 83139 76037
Giải nhì 58330
Giải nhất 35715
Giải đặc biệt 335422
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
13 - 14 - 15 - 18[2] - 22 - 23 - 29 - 30 - 33 - 37 - 39 - 43 - 49 - 82 - 86 - 91 - 98
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho, XO SO KIEN,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 01-04-2019 - XSHCM

Giải tám 67
Giải bảy 719
Giải sáu 3215 4728 4203
Giải năm 0663
Giải tư 68977 56695 47720 22574 58568 20953 25263
Giải ba 40807 16909
Giải nhì 07780
Giải nhất 87368
Giải đặc biệt 383803
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03[2] - 07 - 09 - 15 - 19 - 20 - 28 - 53 - 63[2] - 67 - 68[2] - 74 - 77 - 80 - 95
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho, XO SO KIEN,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 30-03-2019 - XSHCM

Giải tám 73
Giải bảy 403
Giải sáu 9625 7810 0661
Giải năm 6636
Giải tư 61132 53023 44119 39690 62929 40899 62049
Giải ba 53675 90215
Giải nhì 43915
Giải nhất 57585
Giải đặc biệt 643967
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 10 - 15[2] - 19 - 23 - 25 - 29 - 32 - 36 - 49 - 61 - 67 - 73 - 75 - 85 - 90 - 99
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho, XO SO KIEN,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 25-03-2019 - XSHCM

Giải tám 25
Giải bảy 324
Giải sáu 8132 0768 3566
Giải năm 2713
Giải tư 46351 50230 99076 65717 10451 46437 43222
Giải ba 82621 32166
Giải nhì 20949
Giải nhất 87096
Giải đặc biệt 241228
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
13 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 37 - 49 - 51[2] - 66[2] - 68 - 76 - 96
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho, XO SO KIEN,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 23-03-2019 - XSHCM

Giải tám 68
Giải bảy 332
Giải sáu 7600 5665 3829
Giải năm 7634
Giải tư 68893 64214 03631 45340 51924 39598 92107
Giải ba 57352 72212
Giải nhì 03185
Giải nhất 56925
Giải đặc biệt 341107
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 07[2] - 12 - 14 - 24 - 25 - 29 - 31 - 32 - 34 - 40 - 52 - 65 - 68 - 85 - 93 - 98
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho, XO SO KIEN,

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Tiểu xa mã