Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 17-07-2017 - XSHCM

Giải tám 31
Giải bảy 522
Giải sáu 6355 - 9089 - 7310
Giải năm 9560
Giải tư 18567 - 45367 - 70182 - 94642 - 66740 - 76711 - 12618
Giải ba 96262 - 17447
Giải nhì 82245
Giải nhất 44247
Giải đặc biệt 758190
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
10 - 11 - 18 - 22 - 31 - 40 - 42 - 45 - 47[2] - 55 - 60 - 62 - 67[2] - 82 - 89 - 90

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 15-07-2017 - XSHCM

Giải tám 23
Giải bảy 677
Giải sáu 4920 - 5044 - 1843
Giải năm 7342
Giải tư 12225 - 17222 - 90675 - 27991 - 58553 - 34560 - 94354
Giải ba 33444 - 95664
Giải nhì 74981
Giải nhất 54817
Giải đặc biệt 323313
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
13 - 17 - 20 - 22 - 23 - 25 - 42 - 43 - 44[2] - 53 - 54 - 60 - 64 - 75 - 77 - 81 - 91

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 10-07-2017 - XSHCM

Giải tám 17
Giải bảy 088
Giải sáu 4781 - 8449 - 9803
Giải năm 8417
Giải tư 30556 - 40344 - 50480 - 31161 - 75533 - 19068 - 36881
Giải ba 45934 - 72523
Giải nhì 71162
Giải nhất 58502
Giải đặc biệt 762186
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 03 - 17[2] - 23 - 33 - 34 - 44 - 49 - 56 - 61 - 62 - 68 - 80 - 81[2] - 86 - 88

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 08-07-2017 - XSHCM

Giải tám 41
Giải bảy 870
Giải sáu 4938 - 2019 - 7019
Giải năm 8761
Giải tư 74086 - 97752 - 01409 - 83005 - 57160 - 81586 - 38246
Giải ba 60323 - 33828
Giải nhì 48509
Giải nhất 25570
Giải đặc biệt 750852
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 09[2] - 19[2] - 23 - 28 - 38 - 41 - 46 - 52[2] - 60 - 61 - 70[2] - 86[2]

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 03-07-2017 - XSHCM

Giải tám 05
Giải bảy 776
Giải sáu 8274 - 0269 - 5095
Giải năm 8452
Giải tư 04693 - 34830 - 78457 - 14069 - 46115 - 55607 - 58003
Giải ba 53289 - 26393
Giải nhì 23558
Giải nhất 06839
Giải đặc biệt 983037
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 05 - 07 - 15 - 30 - 37 - 39 - 52 - 57 - 58 - 69[2] - 74 - 76 - 89 - 93[2] - 95

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 01-07-2017 - XSHCM

Giải tám 02
Giải bảy 197
Giải sáu 4454 - 4557 - 5687
Giải năm 3560
Giải tư 04175 - 07751 - 69039 - 30827 - 61913 - 71391 - 69697
Giải ba 66362 - 28104
Giải nhì 69237
Giải nhất 74925
Giải đặc biệt 770601
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 02 - 04 - 13 - 25 - 27 - 37 - 39 - 51 - 54 - 57 - 60 - 62 - 75 - 87 - 91 - 97[2]

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 26-06-2017 - XSHCM

Giải tám 33
Giải bảy 408
Giải sáu 5291 - 0841 - 6600
Giải năm 2273
Giải tư 28207 - 05345 - 02782 - 45130 - 04180 - 01832 - 70290
Giải ba 19254 - 22492
Giải nhì 48628
Giải nhất 04624
Giải đặc biệt 370676
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 07 - 08 - 24 - 28 - 30 - 32 - 33 - 41 - 45 - 54 - 73 - 76 - 80 - 82 - 90 - 91 - 92

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 24-06-2017 - XSHCM

Giải tám 18
Giải bảy 290
Giải sáu 6816 - 3122 - 2878
Giải năm 3049
Giải tư 28319 - 64371 - 20471 - 06028 - 08649 - 27327 - 21871
Giải ba 59044 - 94601
Giải nhì 75269
Giải nhất 87044
Giải đặc biệt 860045
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 16 - 18 - 19 - 22 - 27 - 28 - 44[2] - 45 - 49[2] - 69 - 71[3] - 78 - 90