Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 18-01-2020 - XSHCM

Giải tám 59
Giải bảy 894
Giải sáu 2208 0145 3828
Giải năm 6555
Giải tư 45358 49864 34732 66669 26782 94598 07560
Giải ba 48968 51661
Giải nhì 40043
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 28 - 32 - 43 - 45 - 55 - 58 - 59 - 60 - 61 - 64 - 68 - 69 - 82 - 94 - 98
KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 13-01-2020 - XSHCM

Giải tám 88
Giải bảy 748
Giải sáu 3144 2011 8465
Giải năm 9441
Giải tư 92357 78499 95280 56705 31258 60987 90686
Giải ba 69816 62962
Giải nhì 00585
Giải nhất 39292
Giải đặc biệt 695662
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 11 - 16 - 41 - 44 - 48 - 57 - 58 - 62[2] - 65 - 80 - 85 - 86 - 87 - 88 - 92 - 99
KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 11-01-2020 - XSHCM

Giải tám 84
Giải bảy 740
Giải sáu 9038 1939 1609
Giải năm 6505
Giải tư 21724 51850 41392 99727 50874 66726 38113
Giải ba 91968 15748
Giải nhì 80839
Giải nhất 41714
Giải đặc biệt 982705
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05[2] - 09 - 13 - 14 - 24 - 26 - 27 - 38 - 39[2] - 40 - 48 - 50 - 68 - 74 - 84 - 92
KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 06-01-2020 - XSHCM

Giải tám 14
Giải bảy 738
Giải sáu 7561 0715 1460
Giải năm 2209
Giải tư 44172 51863 10390 63423 98357 64711 32659
Giải ba 43694 25686
Giải nhì 06177
Giải nhất 83056
Giải đặc biệt 418470
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
09 - 11 - 14 - 15 - 23 - 38 - 56 - 57 - 59 - 60 - 61 - 63 - 70 - 72 - 77 - 86 - 90 - 94
KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 04-01-2020 - XSHCM

Giải tám 10
Giải bảy 626
Giải sáu 4450 9600 2537
Giải năm 1835
Giải tư 53970 01756 92440 12645 43836 23845 53258
Giải ba 28341 88788
Giải nhì 00454
Giải nhất 22175
Giải đặc biệt 830331
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 10 - 26 - 31 - 35 - 36 - 37 - 40 - 41 - 45[2] - 50 - 54 - 56 - 58 - 70 - 75 - 88
KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 30-12-2019 - XSHCM

Giải tám 21
Giải bảy 102
Giải sáu 6784 3411 6825
Giải năm 9600
Giải tư 43776 97114 43215 67286 37885 37084 92841
Giải ba 19195 96437
Giải nhì 94698
Giải nhất 04240
Giải đặc biệt 654092
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 02 - 11 - 14 - 15 - 21 - 25 - 37 - 40 - 41 - 76 - 84[2] - 85 - 86 - 92 - 95 - 98
KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 28-12-2019 - XSHCM

Giải tám 21
Giải bảy 794
Giải sáu 7225 2644 4557
Giải năm 2732
Giải tư 37474 62310 13583 55740 07976 97646 75938
Giải ba 09663 97916
Giải nhì 17868
Giải nhất 66318
Giải đặc biệt 429969
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
10 - 16 - 18 - 21 - 25 - 32 - 38 - 40 - 44 - 46 - 57 - 63 - 68 - 69 - 74 - 76 - 83 - 94
KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 23-12-2019 - XSHCM

Giải tám 54
Giải bảy 882
Giải sáu 4672 4362 8077
Giải năm 3074
Giải tư 46740 96001 20053 38134 71972 46284 11204
Giải ba 50649 85294
Giải nhì 13552
Giải nhất 65108
Giải đặc biệt 180279
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 04 - 08 - 34 - 40 - 49 - 52 - 53 - 54 - 62 - 72[2] - 74 - 77 - 79 - 82 - 84 - 94
KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, So xo kt tp ho,

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế