Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 30-03-2020 - XSHCM

Giải tám 12
Giải bảy 658
Giải sáu 0793 2354 0087
Giải năm 4013
Giải tư 51101 54534 36307 82657 64325 00509 09855
Giải ba 55194 06608
Giải nhì 14648
Giải nhất 04577
Giải đặc biệt 318181
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 25 - 34 - 48 - 54 - 55 - 57 - 58 - 77 - 81 - 87 - 93 - 94

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 28-03-2020 - XSHCM

Giải tám 55
Giải bảy 177
Giải sáu 2572 4499 4053
Giải năm 1961
Giải tư 66062 29327 74288 15854 22935 86253 61684
Giải ba 85053 15425
Giải nhì 68518
Giải nhất 15386
Giải đặc biệt 902358
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
18 - 25 - 27 - 35 - 53[3] - 54 - 55 - 58 - 61 - 62 - 72 - 77 - 84 - 86 - 88 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 23-03-2020 - XSHCM

Giải tám 34
Giải bảy 007
Giải sáu 2276 9783 6379
Giải năm 1441
Giải tư 64674 81642 88950 98239 24554 69941 93516
Giải ba 33204 12791
Giải nhì 35731
Giải nhất 08193
Giải đặc biệt 850221
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 07 - 16 - 21 - 31 - 34 - 39 - 41[2] - 42 - 50 - 54 - 74 - 76 - 79 - 83 - 91 - 93

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 21-03-2020 - XSHCM

Giải tám 16
Giải bảy 397
Giải sáu 9912 6705 9612
Giải năm 4449
Giải tư 38005 08938 61899 10916 07762 91241 33231
Giải ba 18664 74938
Giải nhì 30167
Giải nhất 53219
Giải đặc biệt 200391
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05[2] - 12[2] - 16[2] - 19 - 31 - 38[2] - 41 - 49 - 62 - 64 - 67 - 91 - 97 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 16-03-2020 - XSHCM

Giải tám 16
Giải bảy 605
Giải sáu 5232 5715 1242
Giải năm 6172
Giải tư 88760 22297 02264 28017 96473 38994 00797
Giải ba 96915 61126
Giải nhì 99830
Giải nhất 17094
Giải đặc biệt 237611
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 11 - 15[2] - 16 - 17 - 26 - 30 - 32 - 42 - 60 - 64 - 72 - 73 - 94[2] - 97[2]

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 14-03-2020 - XSHCM

Giải tám 67
Giải bảy 216
Giải sáu 1582 3759 0042
Giải năm 4665
Giải tư 68733 31531 29362 33825 34706 66869 24632
Giải ba 70139 09212
Giải nhì 79653
Giải nhất 07417
Giải đặc biệt 025319
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06 - 12 - 16 - 17 - 19 - 25 - 31 - 32 - 33 - 39 - 42 - 53 - 59 - 62 - 65 - 67 - 69 - 82

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 09-03-2020 - XSHCM

Giải tám 43
Giải bảy 247
Giải sáu 8643 0338 5811
Giải năm 8851
Giải tư 47688 93836 40714 86494 43215 15270 38489
Giải ba 85277 72073
Giải nhì 95667
Giải nhất 51830
Giải đặc biệt 430062
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
11 - 14 - 15 - 30 - 36 - 38 - 43[2] - 47 - 51 - 62 - 67 - 70 - 73 - 77 - 88 - 89 - 94

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 07-03-2020 - XSHCM

Giải tám 51
Giải bảy 060
Giải sáu 8153 4240 6374
Giải năm 1800
Giải tư 49979 84430 70206 73295 74253 93099 85912
Giải ba 14574 40384
Giải nhì 66440
Giải nhất 57305
Giải đặc biệt 231706
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 06[2] - 12 - 30 - 40[2] - 51 - 53[2] - 60 - 74[2] - 79 - 84 - 95 - 99

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế