Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 24-10-2016

Giải tám 00
Giải bảy 472
Giải sáu 6027 - 1826 - 0573
Giải năm 8279
Giải tư 39252 - 95959 - 05474 - 90003 - 04423 - 63617 - 50129
Giải ba 66659 - 80548
Giải nhì 12069
Giải nhất 26567
Giải đặc biệt 634135
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 03 - 17 - 23 - 26 - 27 - 29 - 35 - 48 - 52 - 59[2] - 67 - 69 - 72 - 73 - 74 - 79

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 22-10-2016

Giải tám 32
Giải bảy 421
Giải sáu 3071 - 1608 - 3642
Giải năm 3543
Giải tư 47931 - 78297 - 22049 - 97258 - 57589 - 16882 - 35960
Giải ba 93568 - 00159
Giải nhì 29936
Giải nhất 32501
Giải đặc biệt 476443
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 08 - 21 - 31 - 32 - 36 - 42 - 43[2] - 49 - 58 - 59 - 60 - 68 - 71 - 82 - 89 - 97

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 17-10-2016

Giải tám 28
Giải bảy 496
Giải sáu 3635 - 3668 - 5570
Giải năm 5293
Giải tư 24383 - 58655 - 00243 - 60565 - 28237 - 79499 - 38076
Giải ba 47520 - 60275
Giải nhì 75293
Giải nhất 44361
Giải đặc biệt 599324
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
20 - 24 - 28 - 35 - 37 - 43 - 55 - 61 - 65 - 68 - 70 - 75 - 76 - 83 - 93[2] - 96 - 99

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 15-10-2016

Giải tám 15
Giải bảy 692
Giải sáu 0684 - 8045 - 3638
Giải năm 8357
Giải tư 96521 - 46696 - 93045 - 25956 - 11169 - 68679 - 76003
Giải ba 80367 - 45112
Giải nhì 80826
Giải nhất 47631
Giải đặc biệt 296198
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 12 - 15 - 21 - 26 - 31 - 38 - 45[2] - 56 - 57 - 67 - 69 - 79 - 84 - 92 - 96 - 98

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 10-10-2016

Giải tám 63
Giải bảy 852
Giải sáu 8986 - 6812 - 2515
Giải năm 6305
Giải tư 39632 - 15793 - 90284 - 96937 - 97274 - 94383 - 12654
Giải ba 44037 - 31881
Giải nhì 92960
Giải nhất 07868
Giải đặc biệt 643781
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 12 - 15 - 32 - 37[2] - 52 - 54 - 60 - 63 - 68 - 74 - 81[2] - 83 - 84 - 86 - 93

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 08-10-2016

Giải tám 35
Giải bảy 274
Giải sáu 3636 - 3047 - 3823
Giải năm 3185
Giải tư 25819 - 83459 - 93660 - 24343 - 16853 - 74247 - 89051
Giải ba 93340 - 78378
Giải nhì 67634
Giải nhất 77773
Giải đặc biệt 289455
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
19 - 23 - 34 - 35 - 36 - 40 - 43 - 47[2] - 51 - 53 - 55 - 59 - 60 - 73 - 74 - 78 - 85

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 03-10-2016

Giải tám 11
Giải bảy 219
Giải sáu 6421 - 0432 - 4715
Giải năm 6562
Giải tư 30596 - 63722 - 43487 - 74248 - 30546 - 87763 - 39257
Giải ba 96950 - 05600
Giải nhì 94927
Giải nhất 38247
Giải đặc biệt 945019
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 11 - 15 - 19[2] - 21 - 22 - 27 - 32 - 46 - 47 - 48 - 50 - 57 - 62 - 63 - 87 - 96

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 01-10-2016

Giải tám 96
Giải bảy 243
Giải sáu 3735 - 9278 - 0318
Giải năm 3013
Giải tư 19978 - 40511 - 99020 - 90173 - 24156 - 84133 - 53908
Giải ba 84437 - 48036
Giải nhì 58082
Giải nhất 17002
Giải đặc biệt 839414
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 08 - 11 - 13 - 14 - 18 - 20 - 33 - 35 - 36 - 37 - 43 - 56 - 73 - 78[2] - 82 - 96