Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 25-07-2016

Giải tám 95
Giải bảy 754
Giải sáu 4192 - 1758 - 0200
Giải năm 0410
Giải tư 78180 - 00348 - 41675 - 05016 - 75601 - 68779 - 88623
Giải ba 14416 - 94716
Giải nhì 33836
Giải nhất 31326
Giải đặc biệt 688967
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 01 - 10 - 16[3] - 23 - 26 - 36 - 48 - 54 - 58 - 67 - 75 - 79 - 80 - 92 - 95

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 23-07-2016

Giải tám 70
Giải bảy 163
Giải sáu 4506 - 2814 - 7417
Giải năm 7625
Giải tư 25820 - 03111 - 62000 - 00264 - 54662 - 84202 - 01747
Giải ba 08710 - 83732
Giải nhì 54245
Giải nhất 57350
Giải đặc biệt 262669
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 02 - 06 - 10 - 11 - 14 - 17 - 20 - 25 - 32 - 45 - 47 - 50 - 62 - 63 - 64 - 69 - 70

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 18-07-2016

Giải tám 79
Giải bảy 769
Giải sáu 9085 - 7687 - 1281
Giải năm 5444
Giải tư 32738 - 87181 - 69957 - 64381 - 27638 - 54964 - 75413
Giải ba 66306 - 55246
Giải nhì 42113
Giải nhất 91495
Giải đặc biệt 991099
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06 - 13[2] - 38[2] - 44 - 46 - 57 - 64 - 69 - 79 - 81[3] - 85 - 87 - 95 - 99

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 16-07-2016

Giải tám 32
Giải bảy 910
Giải sáu 4871 - 5550 - 3544
Giải năm 8930
Giải tư 41975 - 92526 - 02275 - 41148 - 42568 - 97132 - 96339
Giải ba 88086 - 34509
Giải nhì 91050
Giải nhất 47992
Giải đặc biệt 237029
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
09 - 10 - 26 - 29 - 30 - 32[2] - 39 - 44 - 48 - 50[2] - 68 - 71 - 75[2] - 86 - 92

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 11-07-2016

Giải tám 63
Giải bảy 003
Giải sáu 0969 - 6538 - 4113
Giải năm 9656
Giải tư 05099 - 27819 - 66013 - 80561 - 00798 - 81368 - 33567
Giải ba 47328 - 62654
Giải nhì 35195
Giải nhất 34585
Giải đặc biệt 749825
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 13[2] - 19 - 25 - 28 - 38 - 54 - 56 - 61 - 63 - 67 - 68 - 69 - 85 - 95 - 98 - 99

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 09-07-2016

Giải tám 56
Giải bảy 299
Giải sáu 9163 - 7053 - 9004
Giải năm 9369
Giải tư 02066 - 30117 - 98994 - 38423 - 66243 - 73967 - 84006
Giải ba 23901 - 58058
Giải nhì 44991
Giải nhất 29412
Giải đặc biệt 730127
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 04 - 06 - 12 - 17 - 23 - 27 - 43 - 53 - 56 - 58 - 63 - 66 - 67 - 69 - 91 - 94 - 99

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 04-07-2016

Giải tám 07
Giải bảy 619
Giải sáu 7093 - 5750 - 9904
Giải năm 7367
Giải tư 27891 - 02287 - 80733 - 70606 - 40447 - 53193 - 16273
Giải ba 26263 - 78289
Giải nhì 94723
Giải nhất 90454
Giải đặc biệt 322540
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 06 - 07 - 19 - 23 - 33 - 40 - 47 - 50 - 54 - 63 - 67 - 73 - 87 - 89 - 91 - 93[2]

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 02-07-2016

Giải tám 08
Giải bảy 901
Giải sáu 6056 - 7804 - 7557
Giải năm 1704
Giải tư 26704 - 81350 - 38823 - 28225 - 98114 - 41359 - 51310
Giải ba 23998 - 32707
Giải nhì 73362
Giải nhất 63174
Giải đặc biệt 449603
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 03 - 04[3] - 07 - 08 - 10 - 14 - 23 - 25 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 74 - 98