Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 05-10-2015

Giải tám 61
Giải bảy 490
Giải sáu 5012 - 7305 - 6133
Giải năm 2228
Giải tư 77417 - 48039 - 53702 - 95134 - 98968 - 91994 - 02068
Giải ba 50750 - 02690
Giải nhì 12306
Giải nhất 25753
Giải đặc biệt 288209
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 05 - 06 - 09 - 12 - 17 - 28 - 33 - 34 - 39 - 50 - 53 - 61 - 68[2] - 90[2] - 94

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 03-10-2015

Giải tám 17
Giải bảy 109
Giải sáu 3249 - 6217 - 0196
Giải năm 2745
Giải tư 69335 - 34894 - 09483 - 96663 - 88354 - 39257 - 36313
Giải ba 44261 - 56166
Giải nhì 37744
Giải nhất 24396
Giải đặc biệt 435507
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
07 - 09 - 13 - 17[2] - 35 - 44 - 45 - 49 - 54 - 57 - 61 - 63 - 66 - 83 - 94 - 96[2]

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 28-09-2015

Giải tám 90
Giải bảy 429
Giải sáu 9505 - 4255 - 4284
Giải năm 0922
Giải tư 43807 - 00646 - 83591 - 72629 - 30865 - 27400 - 52538
Giải ba 78357 - 15538
Giải nhì 51529
Giải nhất 30675
Giải đặc biệt 805929
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 07 - 22 - 29[4] - 38[2] - 46 - 55 - 57 - 65 - 75 - 84 - 90 - 91

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 26-09-2015

Giải tám 27
Giải bảy 738
Giải sáu 1672 - 6870 - 8008
Giải năm 0960
Giải tư 37250 - 03510 - 91765 - 76948 - 96868 - 16505 - 43416
Giải ba 67324 - 55950
Giải nhì 41610
Giải nhất 23378
Giải đặc biệt 380634
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 08 - 10[2] - 16 - 24 - 27 - 34 - 38 - 48 - 50[2] - 60 - 65 - 68 - 70 - 72 - 78