Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 29-08-2016

Giải tám 10
Giải bảy 705
Giải sáu 7456 - 7345 - 7407
Giải năm 9662
Giải tư 23586 - 44558 - 52441 - 29523 - 56630 - 70556 - 13795
Giải ba 73491 - 97805
Giải nhì 64704
Giải nhất 71677
Giải đặc biệt 686755
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 05[2] - 07 - 10 - 23 - 30 - 41 - 45 - 55 - 56[2] - 58 - 62 - 77 - 86 - 91 - 95

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 27-08-2016

Giải tám 32
Giải bảy 960
Giải sáu 7939 - 0103 - 3395
Giải năm 2850
Giải tư 57782 - 63121 - 42458 - 56406 - 05673 - 90782 - 97663
Giải ba 58340 - 37179
Giải nhì 75522
Giải nhất 30191
Giải đặc biệt 831469
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 06 - 21 - 22 - 32 - 39 - 40 - 50 - 58 - 60 - 63 - 69 - 73 - 79 - 82[2] - 91 - 95

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 22-08-2016

Giải tám 41
Giải bảy 365
Giải sáu 6182 - 1930 - 5948
Giải năm 5377
Giải tư 91907 - 81044 - 90409 - 74566 - 47166 - 21349 - 17342
Giải ba 96114 - 79141
Giải nhì 11061
Giải nhất 31496
Giải đặc biệt 764485
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
07 - 09 - 14 - 30 - 41[2] - 42 - 44 - 48 - 49 - 61 - 65 - 66[2] - 77 - 82 - 85 - 96

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 20-08-2016

Giải tám 36
Giải bảy 392
Giải sáu 8566 - 8351 - 6120
Giải năm 4659
Giải tư 49007 - 13556 - 24279 - 94415 - 95474 - 83996 - 93586
Giải ba 70638 - 92687
Giải nhì 19003
Giải nhất 31703
Giải đặc biệt 425358
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03[2] - 07 - 15 - 20 - 36 - 38 - 51 - 56 - 58 - 59 - 66 - 74 - 79 - 86 - 87 - 92 - 96

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 15-08-2016

Giải tám 15
Giải bảy 020
Giải sáu 4827 - 0570 - 3537
Giải năm 5747
Giải tư 05953 - 82618 - 99586 - 14433 - 76104 - 59388 - 71372
Giải ba 46950 - 71726
Giải nhì 79727
Giải nhất 26294
Giải đặc biệt 378557
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 15 - 18 - 20 - 26 - 27[2] - 33 - 37 - 47 - 50 - 53 - 57 - 70 - 72 - 86 - 88 - 94

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 13-08-2016

Giải tám 03
Giải bảy 565
Giải sáu 0134 - 4770 - 4617
Giải năm 9815
Giải tư 91564 - 38080 - 49847 - 82449 - 60612 - 81053 - 45465
Giải ba 46256 - 70855
Giải nhì 82281
Giải nhất 71358
Giải đặc biệt 057453
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 12 - 15 - 17 - 34 - 47 - 49 - 53[2] - 55 - 56 - 58 - 64 - 65[2] - 70 - 80 - 81

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 08-08-2016

Giải tám 96
Giải bảy 667
Giải sáu 6289 - 8899 - 9901
Giải năm 1095
Giải tư 01450 - 86085 - 07667 - 17972 - 15228 - 64056 - 26891
Giải ba 36722 - 20246
Giải nhì 86320
Giải nhất 45253
Giải đặc biệt 832475
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 20 - 22 - 28 - 46 - 50 - 53 - 56 - 67[2] - 72 - 75 - 85 - 89 - 91 - 95 - 96 - 99

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 06-08-2016

Giải tám 24
Giải bảy 556
Giải sáu 6206 - 6572 - 1542
Giải năm 4153
Giải tư 91984 - 44011 - 34449 - 15372 - 98937 - 87319 - 79781
Giải ba 76934 - 45611
Giải nhì 37469
Giải nhất 05230
Giải đặc biệt 141607
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06 - 07 - 11[2] - 19 - 24 - 30 - 34 - 37 - 42 - 49 - 53 - 56 - 69 - 72[2] - 81 - 84