Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 64
Giải bảy 471
Giải sáu 8146 - 8663 - 6708
Giải năm 9048
Giải tư 78544 - 73444 - 36646 - 36480 - 69537 - 25078 - 96301
Giải ba 75279 - 96172
Giải nhì 05087
Giải nhất 30792
Giải đặc biệt 164108
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 08[2] - 37 - 44[2] - 46[2] - 48 - 63 - 64 - 71 - 72 - 78 - 79 - 80 - 87 - 92

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 13-02-2017

Giải tám 44
Giải bảy 253
Giải sáu 4895 - 1618 - 0664
Giải năm 1868
Giải tư 58692 - 93334 - 90858 - 69977 - 25275 - 64335 - 33677
Giải ba 70165 - 07891
Giải nhì 13071
Giải nhất 64347
Giải đặc biệt 791734
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
18 - 34[2] - 35 - 44 - 47 - 53 - 58 - 64 - 65 - 68 - 71 - 75 - 77[2] - 91 - 92 - 95

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 11-02-2017

Giải tám 07
Giải bảy 178
Giải sáu 2610 - 9350 - 1197
Giải năm 0069
Giải tư 16720 - 56544 - 89365 - 11927 - 54041 - 00487 - 82506
Giải ba 71283 - 66208
Giải nhì 66066
Giải nhất 00145
Giải đặc biệt 712662
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06 - 07 - 08 - 10 - 20 - 27 - 41 - 44 - 45 - 50 - 62 - 65 - 66 - 69 - 78 - 83 - 87 - 97

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 06-02-2017

Giải tám 71
Giải bảy 862
Giải sáu 0706 - 2809 - 0002
Giải năm 3081
Giải tư 85119 - 66413 - 76310 - 37679 - 17108 - 29810 - 40631
Giải ba 27415 - 85478
Giải nhì 71275
Giải nhất 70654
Giải đặc biệt 484051
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 06 - 08 - 09 - 10[2] - 13 - 15 - 19 - 31 - 51 - 54 - 62 - 71 - 75 - 78 - 79 - 81

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 04-02-2017

Giải tám 32
Giải bảy 372
Giải sáu 1453 - 9363 - 8271
Giải năm 0510
Giải tư 71584 - 96845 - 83483 - 15718 - 07290 - 91955 - 67403
Giải ba 07459 - 89586
Giải nhì 64120
Giải nhất 56816
Giải đặc biệt 319064
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 10 - 16 - 18 - 20 - 32 - 45 - 53 - 55 - 59 - 63 - 64 - 71 - 72 - 83 - 84 - 86 - 90

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 30-01-2017

Giải tám 92
Giải bảy 348
Giải sáu 2698 - 1134 - 2298
Giải năm 5577
Giải tư 70744 - 27658 - 06159 - 98752 - 20718 - 38133 - 42057
Giải ba 05801 - 82079
Giải nhì 00132
Giải nhất 81258
Giải đặc biệt 315411
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 11 - 18 - 32 - 33 - 34 - 44 - 48 - 52 - 57 - 58[2] - 59 - 77 - 79 - 92 - 98[2]

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 28-01-2017

Giải tám 08
Giải bảy 559
Giải sáu 3424 - 5620 - 2632
Giải năm 2330
Giải tư 63103 - 18712 - 83355 - 22220 - 23162 - 03450 - 62563
Giải ba 78504 - 69946
Giải nhì 41768
Giải nhất 85205
Giải đặc biệt 661071
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 04 - 05 - 08 - 12 - 20[2] - 24 - 30 - 32 - 46 - 50 - 55 - 59 - 62 - 63 - 68 - 71

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 23-01-2017

Giải tám 07
Giải bảy 537
Giải sáu 4027 - 5916 - 3452
Giải năm 4299
Giải tư 13152 - 44856 - 98912 - 82131 - 56464 - 20946 - 51793
Giải ba 65525 - 34290
Giải nhì 95496
Giải nhất 86702
Giải đặc biệt 961790
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 07 - 12 - 16 - 25 - 27 - 31 - 37 - 46 - 52[2] - 56 - 64 - 90[2] - 93 - 96 - 99