Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 26-09-2016

Giải tám 28
Giải bảy 766
Giải sáu 7963 - 9090 - 6070
Giải năm 7705
Giải tư 06081 - 75207 - 14497 - 78072 - 20194 - 32663 - 01639
Giải ba 67434 - 11890
Giải nhì 74644
Giải nhất 15424
Giải đặc biệt 352543
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 07 - 24 - 28 - 34 - 39 - 43 - 44 - 63[2] - 66 - 70 - 72 - 81 - 90[2] - 94 - 97

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 24-09-2016

Giải tám 99
Giải bảy 389
Giải sáu 2167 - 0488 - 1266
Giải năm 3775
Giải tư 56355 - 95709 - 42986 - 02800 - 72284 - 84172 - 14349
Giải ba 34231 - 23377
Giải nhì 55306
Giải nhất 89452
Giải đặc biệt 305240
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 06 - 09 - 31 - 40 - 49 - 52 - 55 - 66 - 67 - 72 - 75 - 77 - 84 - 86 - 88 - 89 - 99

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 19-09-2016

Giải tám 68
Giải bảy 139
Giải sáu 5353 - 6432 - 9971
Giải năm 1589
Giải tư 71743 - 40048 - 58185 - 02899 - 29125 - 66190 - 29692
Giải ba 13873 - 43671
Giải nhì 61491
Giải nhất 51614
Giải đặc biệt 261258
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
14 - 25 - 32 - 39 - 43 - 48 - 53 - 58 - 68 - 71[2] - 73 - 85 - 89 - 90 - 91 - 92 - 99

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 17-09-2016

Giải tám 77
Giải bảy 936
Giải sáu 9758 - 3391 - 2385
Giải năm 2755
Giải tư 42385 - 02100 - 54106 - 85179 - 42224 - 47432 - 69299
Giải ba 88028 - 96821
Giải nhì 38226
Giải nhất 09514
Giải đặc biệt 169281
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 06 - 14 - 21 - 24 - 26 - 28 - 32 - 36 - 55 - 58 - 77 - 79 - 81 - 85[2] - 91 - 99

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 12-09-2016

Giải tám 96
Giải bảy 013
Giải sáu 4344 - 0868 - 3392
Giải năm 1770
Giải tư 82720 - 14465 - 11789 - 59027 - 53033 - 99519 - 16905
Giải ba 11743 - 82296
Giải nhì 05819
Giải nhất 81355
Giải đặc biệt 498620
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 13 - 19[2] - 20[2] - 27 - 33 - 43 - 44 - 55 - 65 - 68 - 70 - 89 - 92 - 96[2]

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 10-09-2016

Giải tám 76
Giải bảy 656
Giải sáu 0554 - 5304 - 8215
Giải năm 0404
Giải tư 73302 - 38395 - 80568 - 13879 - 35403 - 42662 - 62722
Giải ba 57090 - 44685
Giải nhì 90365
Giải nhất 10568
Giải đặc biệt 844095
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 03 - 04[2] - 15 - 22 - 54 - 56 - 62 - 65 - 68[2] - 76 - 79 - 85 - 90 - 95[2]

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 05-09-2016

Giải tám 13
Giải bảy 980
Giải sáu 4984 - 7255 - 1780
Giải năm 6373
Giải tư 06606 - 96312 - 32916 - 30131 - 18035 - 48530 - 34192
Giải ba 10261 - 95074
Giải nhì 23941
Giải nhất 15725
Giải đặc biệt 857074
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06 - 12 - 13 - 16 - 25 - 30 - 31 - 35 - 41 - 55 - 61 - 73 - 74[2] - 80[2] - 84 - 92

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 03-09-2016

Giải tám 32
Giải bảy 827
Giải sáu 2977 - 9608 - 8609
Giải năm 2247
Giải tư 33229 - 67107 - 86704 - 60170 - 34578 - 80561 - 87302
Giải ba 25619 - 90705
Giải nhì 90914
Giải nhất 59678
Giải đặc biệt 921541
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 14 - 19 - 27 - 29 - 32 - 41 - 47 - 61 - 70 - 77 - 78[2]