Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 07-12-2019 - XSHCM

Giải tám 41
Giải bảy 606
Giải sáu 8761 4794 2928
Giải năm 0303
Giải tư 85824 64495 38497 08048 56184 76178 94910
Giải ba 78901 29086
Giải nhì 52442
Giải nhất 60058
Giải đặc biệt 725918
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 03 - 06 - 10 - 18 - 24 - 28 - 41 - 42 - 48 - 58 - 61 - 78 - 84 - 86 - 94 - 95 - 97
Xo so kien, Xo so kien, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 02-12-2019 - XSHCM

Giải tám 19
Giải bảy 549
Giải sáu 5529 8242 4792
Giải năm 2602
Giải tư 05941 69691 75745 48374 71616 99894 58748
Giải ba 71056 98294
Giải nhì 44374
Giải nhất 17687
Giải đặc biệt 048784
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 16 - 19 - 29 - 41 - 42 - 45 - 48 - 49 - 56 - 74[2] - 84 - 87 - 91 - 92 - 94[2]
Xo so kien, Xo so kien, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 30-11-2019 - XSHCM

Giải tám 00
Giải bảy 468
Giải sáu 8839 5085 8550
Giải năm 4069
Giải tư 94736 31660 11666 83889 91113 38165 49806
Giải ba 30763 59512
Giải nhì 62163
Giải nhất 14177
Giải đặc biệt 283598
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 06 - 12 - 13 - 36 - 39 - 50 - 60 - 63[2] - 65 - 66 - 68 - 69 - 77 - 85 - 89 - 98
Xo so kien, Xo so kien, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 25-11-2019 - XSHCM

Giải tám 08
Giải bảy 152
Giải sáu 4943 1132 3137
Giải năm 0799
Giải tư 77522 58226 75289 26868 45183 33743 73729
Giải ba 30075 14343
Giải nhì 95425
Giải nhất 19766
Giải đặc biệt 567739
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 22 - 25 - 26 - 29 - 32 - 37 - 39 - 43[3] - 52 - 66 - 68 - 75 - 83 - 89 - 99
Xo so kien, Xo so kien, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 23-11-2019 - XSHCM

Giải tám 02
Giải bảy 564
Giải sáu 8327 9437 1507
Giải năm 8331
Giải tư 78620 47754 06221 12233 33409 19617 37723
Giải ba 88228 69394
Giải nhì 03167
Giải nhất 27801
Giải đặc biệt 590423
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 02 - 07 - 09 - 17 - 20 - 21 - 23[2] - 27 - 28 - 31 - 33 - 37 - 54 - 64 - 67 - 94
Xo so kien, Xo so kien, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 18-11-2019 - XSHCM

Giải tám 38
Giải bảy 609
Giải sáu 5520 7249 9779
Giải năm 8880
Giải tư 38198 98984 70587 59600 39091 59611 41420
Giải ba 23901 43386
Giải nhì 20812
Giải nhất 70085
Giải đặc biệt 035285
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 01 - 09 - 11 - 12 - 20[2] - 38 - 49 - 79 - 80 - 84 - 85[2] - 86 - 87 - 91 - 98
Xo so kien, Xo so kien, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 16-11-2019 - XSHCM

Giải tám 92
Giải bảy 765
Giải sáu 3983 4176 5653
Giải năm 2421
Giải tư 79455 61089 17121 29877 13956 54720 90053
Giải ba 56656 62903
Giải nhì 51822
Giải nhất 84815
Giải đặc biệt 975043
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 15 - 20 - 21[2] - 22 - 43 - 53[2] - 55 - 56[2] - 65 - 76 - 77 - 83 - 89 - 92
Xo so kien, Xo so kien, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 11-11-2019 - XSHCM

Giải tám 72
Giải bảy 371
Giải sáu 8258 2917 6080
Giải năm 6556
Giải tư 75191 51051 17842 51858 83130 90296 14883
Giải ba 00037 65589
Giải nhì 68698
Giải nhất 96765
Giải đặc biệt 445200
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 17 - 30 - 37 - 42 - 51 - 56 - 58[2] - 65 - 71 - 72 - 80 - 83 - 89 - 91 - 96 - 98
Xo so kien, Xo so kien, Xo so tp ho, Xo so tp ho, Xo so tp ho,

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế