Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 08-08-2022 - XSHCM

Giải tám 91
Giải bảy 145
Giải sáu 4404 7404 8459
Giải năm 1507
Giải tư 87109 63872 55002 02794 54386 15663 03831
Giải ba 57850 31695
Giải nhì 54264
Giải nhất 65467
Giải đặc biệt 113944
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 04[2] - 07 - 09 - 31 - 44 - 45 - 50 - 59 - 63 - 64 - 67 - 72 - 86 - 91 - 94 - 95

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 06-08-2022 - XSHCM

Giải tám 14
Giải bảy 987
Giải sáu 5178 5018 5643
Giải năm 6200
Giải tư 99510 71678 85230 15550 10366 36303 40607
Giải ba 09096 56866
Giải nhì 45316
Giải nhất 17392
Giải đặc biệt 267716
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 03 - 07 - 10 - 14 - 16[2] - 18 - 30 - 43 - 50 - 66[2] - 78[2] - 87 - 92 - 96

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 01-08-2022 - XSHCM

Giải tám 79
Giải bảy 788
Giải sáu 3037 7089 7289
Giải năm 8447
Giải tư 39245 50140 21735 07987 57590 99101 81540
Giải ba 79043 58703
Giải nhì 17902
Giải nhất 78144
Giải đặc biệt 251992
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 02 - 03 - 35 - 37 - 40[2] - 43 - 44 - 45 - 47 - 79 - 87 - 88 - 89[2] - 90 - 92

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 30-07-2022 - XSHCM

Giải tám 27
Giải bảy 951
Giải sáu 9541 1306 1203
Giải năm 4156
Giải tư 27551 20226 23816 93849 30973 31015 08168
Giải ba 14300 24328
Giải nhì 92368
Giải nhất 81209
Giải đặc biệt 122133
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 03 - 06 - 09 - 15 - 16 - 26 - 27 - 28 - 33 - 41 - 49 - 51[2] - 56 - 68[2] - 73

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 25-07-2022 - XSHCM

Giải tám 44
Giải bảy 092
Giải sáu 6836 8410 8122
Giải năm 4667
Giải tư 23208 82857 87549 58643 36256 35858 83172
Giải ba 18642 32387
Giải nhì 24212
Giải nhất 73710
Giải đặc biệt 792251
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 10[2] - 12 - 22 - 36 - 42 - 43 - 44 - 49 - 51 - 56 - 57 - 58 - 67 - 72 - 87 - 92

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 23-07-2022 - XSHCM

Giải tám 03
Giải bảy 202
Giải sáu 2451 2626 5492
Giải năm 2473
Giải tư 45643 13923 76697 01571 71883 55111 62978
Giải ba 81321 60753
Giải nhì 47759
Giải nhất 67231
Giải đặc biệt 197889
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 03 - 11 - 21 - 23 - 26 - 31 - 43 - 51 - 53 - 59 - 71 - 73 - 78 - 83 - 89 - 92 - 97

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 18-07-2022 - XSHCM

Giải tám 70
Giải bảy 678
Giải sáu 1773 1973 0626
Giải năm 4987
Giải tư 59921 71207 73580 64999 74833 83877 11567
Giải ba 66872 97290
Giải nhì 15277
Giải nhất 94224
Giải đặc biệt 739652
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
07 - 21 - 24 - 26 - 33 - 52 - 67 - 70 - 72 - 73[2] - 77[2] - 78 - 80 - 87 - 90 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 16-07-2022 - XSHCM

Giải tám 25
Giải bảy 916
Giải sáu 8311 9958 3329
Giải năm 6185
Giải tư 38435 56514 16367 21258 05948 44280 27286
Giải ba 43715 49906
Giải nhì 81408
Giải nhất 26311
Giải đặc biệt 700435
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06 - 08 - 11[2] - 14 - 15 - 16 - 25 - 29 - 35[2] - 48 - 58[2] - 67 - 80 - 85 - 86

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế