Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 02-03-2015

Giải tám 73
Giải bảy 981
Giải sáu 4547 - 6751 - 1788
Giải năm 8804
Giải tư 67342 - 81162 - 95281 - 55917 - 76346 - 43318 - 68562
Giải ba 74098 - 87026
Giải nhì 60773
Giải nhất 44527
Giải đặc biệt 305520
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 17 - 18 - 20 - 26 - 27 - 42 - 46 - 47 - 51 - 62[2] - 73[2] - 81[2] - 88 - 98

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 28-02-2015

Giải tám 90
Giải bảy 620
Giải sáu 8582 - 1018 - 2515
Giải năm 2947
Giải tư 81452 - 88902 - 67210 - 79895 - 66269 - 34312 - 06209
Giải ba 38848 - 08209
Giải nhì 22499
Giải nhất 25361
Giải đặc biệt 144507
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 07 - 09[2] - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 47 - 48 - 52 - 61 - 69 - 82 - 90 - 95 - 99

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 23-02-2015

Giải tám 84
Giải bảy 477
Giải sáu 7051 - 6932 - 8058
Giải năm 2554
Giải tư 60921 - 08664 - 95478 - 69325 - 34223 - 16627 - 81782
Giải ba 91314 - 78913
Giải nhì 85622
Giải nhất 31635
Giải đặc biệt 354910
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
10 - 13 - 14 - 21 - 22 - 23 - 25 - 27 - 32 - 35 - 51 - 54 - 58 - 64 - 77 - 78 - 82 - 84

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 21-02-2015

Giải tám 25
Giải bảy 487
Giải sáu 6104 - 1291 - 8295
Giải năm 2689
Giải tư 80969 - 13985 - 03863 - 21711 - 92901 - 30360 - 71806
Giải ba 45723 - 54889
Giải nhì 93461
Giải nhất 95157
Giải đặc biệt 048291
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 04 - 06 - 11 - 23 - 25 - 57 - 60 - 61 - 63 - 69 - 85 - 87 - 89[2] - 91[2] - 95