Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 13-02-2016

Giải tám 62
Giải bảy 569
Giải sáu 6913 - 1619 - 9075
Giải năm 5357
Giải tư 56293 - 01682 - 11863 - 86701 - 06718 - 42899 - 73212
Giải ba 93572 - 82782
Giải nhì 96779
Giải nhất 97563
Giải đặc biệt 638716
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 57 - 62 - 63[2] - 69 - 72 - 75 - 79 - 82[2] - 93 - 99

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 13-02-2016

Giải tám 62
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
62

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 08-02-2016

Giải tám 65
Giải bảy 140
Giải sáu 4347 - 6441 - 7933
Giải năm 9065
Giải tư 59349 - 94064 - 81843 - 74100 - 84751 - 29696 - 56713
Giải ba 36128 - 80406
Giải nhì 48995
Giải nhất 77712
Giải đặc biệt 753561
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 06 - 12 - 13 - 28 - 33 - 40 - 41 - 43 - 47 - 49 - 51 - 61 - 64 - 65[2] - 95 - 96

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 08-02-2016

Giải tám 65
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
65