Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 31-08-2015

Giải tám 40
Giải bảy 653
Giải sáu 6198 - 4064 - 2787
Giải năm 5792
Giải tư 45275 - 10547 - 79320 - 10321 - 37562 - 60335 - 29346
Giải ba 42663 - 76762
Giải nhì 63937
Giải nhất 30255
Giải đặc biệt 160833
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
20 - 21 - 33 - 35 - 37 - 40 - 46 - 47 - 53 - 55 - 62[2] - 63 - 64 - 75 - 87 - 92 - 98

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 29-08-2015

Giải tám 12
Giải bảy 155
Giải sáu 9964 - 5905 - 5276
Giải năm 0205
Giải tư 84263 - 89988 - 09699 - 66550 - 05577 - 79460 - 23628
Giải ba 94617 - 72795
Giải nhì 91787
Giải nhất 11528
Giải đặc biệt 978646
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05[2] - 12 - 17 - 28[2] - 46 - 50 - 55 - 60 - 63 - 64 - 76 - 77 - 87 - 88 - 95 - 99

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 24-08-2015

Giải tám 69
Giải bảy 315
Giải sáu 8500 - 1230 - 4365
Giải năm 1097
Giải tư 46553 - 85627 - 04579 - 88611 - 99743 - 44951 - 61329
Giải ba 94650 - 36018
Giải nhì 66337
Giải nhất 22789
Giải đặc biệt 272528
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 11 - 15 - 18 - 27 - 28 - 29 - 30 - 37 - 43 - 50 - 51 - 53 - 65 - 69 - 79 - 89 - 97

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 22-08-2015

Giải tám 87
Giải bảy 546
Giải sáu 1529 - 7415 - 5411
Giải năm 5168
Giải tư 24344 - 43908 - 35329 - 38238 - 88842 - 73105 - 59149
Giải ba 98778 - 35349
Giải nhì 16028
Giải nhất 26517
Giải đặc biệt 705016
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 08 - 11 - 15 - 16 - 17 - 28 - 29[2] - 38 - 42 - 44 - 46 - 49[2] - 68 - 78 - 87