Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 24-01-2015

Giải tám 65
Giải bảy 552
Giải sáu 7183 - 4423 - 6010
Giải năm 2909
Giải tư 43502 - 07707 - 38659 - 72699 - 99400 - 75093 - 54034
Giải ba 44160 - 56293
Giải nhì 35428
Giải nhất 23391
Giải đặc biệt 017691
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 02 - 07 - 09 - 10 - 23 - 28 - 34 - 52 - 59 - 60 - 65 - 83 - 91[2] - 93[2] - 99

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 19-01-2015

Giải tám 67
Giải bảy 495
Giải sáu 7551 - 9764 - 8729
Giải năm 1791
Giải tư 32289 - 77721 - 04192 - 20862 - 59223 - 33635 - 92819
Giải ba 92337 - 12191
Giải nhì 85748
Giải nhất 48459
Giải đặc biệt 717029
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
19 - 21 - 23 - 29[2] - 35 - 37 - 48 - 51 - 59 - 62 - 64 - 67 - 89 - 91[2] - 92 - 95

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 17-01-2015

Giải tám 88
Giải bảy 330
Giải sáu 5988 - 1178 - 9659
Giải năm 2993
Giải tư 77751 - 28159 - 40062 - 80350 - 52321 - 90529 - 79423
Giải ba 12171 - 77202
Giải nhì 87062
Giải nhất 68720
Giải đặc biệt 539914
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 14 - 20 - 21 - 23 - 29 - 30 - 50 - 51 - 59[2] - 62[2] - 71 - 78 - 88[2] - 93

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 12-01-2015

Giải tám 17
Giải bảy 034
Giải sáu 5387 - 3284 - 2312
Giải năm 1723
Giải tư 24719 - 02131 - 14970 - 48826 - 05827 - 07272 - 80882
Giải ba 82341 - 51875
Giải nhì 03873
Giải nhất 88561
Giải đặc biệt 460682
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
12 - 17 - 19 - 23 - 26 - 27 - 31 - 34 - 41 - 61 - 70 - 72 - 73 - 75 - 82[2] - 84 - 87