Ngày mở thưởng

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 29-05-2017

Giải tám 50
Giải bảy 734
Giải sáu 6713 - 9083 - 6425
Giải năm 1675
Giải tư 46232 - 92677 - 30231 - 43167 - 54700 - 81106 - 72674
Giải ba 40377 - 52105
Giải nhì 74153
Giải nhất 27511
Giải đặc biệt 992683
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 06 - 11 - 13 - 25 - 31 - 32 - 34 - 50 - 53 - 67 - 74 - 75 - 77[2] - 83[2]

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 27-05-2017

Giải tám 95
Giải bảy 490
Giải sáu 0422 - 3400 - 0903
Giải năm 9053
Giải tư 65796 - 39111 - 92180 - 31087 - 87405 - 78219 - 56298
Giải ba 68418 - 76720
Giải nhì 45393
Giải nhất 71054
Giải đặc biệt 285837
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 03 - 05 - 11 - 18 - 19 - 20 - 22 - 37 - 53 - 54 - 80 - 87 - 90 - 93 - 95 - 96 - 98

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 22-05-2017

Giải tám 41
Giải bảy 347
Giải sáu 1822 - 2884 - 7776
Giải năm 7599
Giải tư 31445 - 24101 - 15693 - 33140 - 60435 - 28833 - 83338
Giải ba 45198 - 87490
Giải nhì 58575
Giải nhất 32829
Giải đặc biệt 226390
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 22 - 29 - 33 - 35 - 38 - 40 - 41 - 45 - 47 - 75 - 76 - 84 - 90[2] - 93 - 98 - 99

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 20-05-2017

Giải tám 56
Giải bảy 456
Giải sáu 7892 - 7477 - 9701
Giải năm 6711
Giải tư 17109 - 51749 - 78659 - 82515 - 78775 - 50391 - 59553
Giải ba 28501 - 16586
Giải nhì 65635
Giải nhất 10058
Giải đặc biệt 866168
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01[2] - 09 - 11 - 15 - 35 - 49 - 53 - 56[2] - 58 - 59 - 68 - 75 - 77 - 86 - 91 - 92

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 15-05-2017

Giải tám 59
Giải bảy 324
Giải sáu 1488 - 2429 - 4035
Giải năm 1176
Giải tư 43213 - 79465 - 57604 - 53614 - 17426 - 39865 - 30875
Giải ba 05383 - 10678
Giải nhì 20081
Giải nhất 64921
Giải đặc biệt 841736
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 13 - 14 - 21 - 24 - 26 - 29 - 35 - 36 - 59 - 65[2] - 75 - 76 - 78 - 81 - 83 - 88

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 13-05-2017

Giải tám 13
Giải bảy 307
Giải sáu 6220 - 1931 - 0711
Giải năm 7674
Giải tư 64088 - 64823 - 94557 - 70684 - 87101 - 02248 - 75900
Giải ba 81034 - 10120
Giải nhì 66143
Giải nhất 98790
Giải đặc biệt 617479
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 01 - 07 - 11 - 13 - 20[2] - 23 - 31 - 34 - 43 - 48 - 57 - 74 - 79 - 84 - 88 - 90

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 08-05-2017

Giải tám 19
Giải bảy 415
Giải sáu 0246 - 6609 - 6184
Giải năm 2769
Giải tư 82883 - 84439 - 92824 - 83944 - 59696 - 36032 - 00325
Giải ba 44776 - 45289
Giải nhì 82988
Giải nhất 51639
Giải đặc biệt 828894
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
09 - 15 - 19 - 24 - 25 - 32 - 39[2] - 44 - 46 - 69 - 76 - 83 - 84 - 88 - 89 - 94 - 96

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 06-05-2017

Giải tám 20
Giải bảy 357
Giải sáu 4121 - 2303 - 7072
Giải năm 2875
Giải tư 38027 - 40635 - 07333 - 54402 - 69601 - 95786 - 97762
Giải ba 54561 - 28415
Giải nhì 37930
Giải nhất 57376
Giải đặc biệt 275651
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 02 - 03 - 15 - 20 - 21 - 27 - 30 - 33 - 35 - 51 - 57 - 61 - 62 - 72 - 75 - 76 - 86