Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 24-06-2019 - XSHCM

Giải tám 77
Giải bảy 014
Giải sáu 7645 0540 7437
Giải năm 5149
Giải tư 23274 68293 23762 12501 95373 06453 19469
Giải ba 56787 17316
Giải nhì 39631
Giải nhất 22755
Giải đặc biệt 588490
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 14 - 16 - 31 - 37 - 40 - 45 - 49 - 53 - 55 - 62 - 69 - 73 - 74 - 77 - 87 - 90 - 93
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 22-06-2019 - XSHCM

Giải tám 28
Giải bảy 393
Giải sáu 7079 7340 4959
Giải năm 1545
Giải tư 84700 28782 44535 17357 28171 14779 53789
Giải ba 77250 15252
Giải nhì 80368
Giải nhất 33265
Giải đặc biệt 736463
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 28 - 35 - 40 - 45 - 50 - 52 - 57 - 59 - 63 - 65 - 68 - 71 - 79[2] - 82 - 89 - 93
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 17-06-2019 - XSHCM

Giải tám 88
Giải bảy 133
Giải sáu 2701 4910 2720
Giải năm 7486
Giải tư 35365 48525 01850 84848 21684 80328 91770
Giải ba 52448 60075
Giải nhì 82169
Giải nhất 25935
Giải đặc biệt 587786
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 10 - 20 - 25 - 28 - 33 - 35 - 48[2] - 50 - 65 - 69 - 70 - 75 - 84 - 86[2] - 88
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 15-06-2019 - XSHCM

Giải tám 90
Giải bảy 558
Giải sáu 4877 6687 0653
Giải năm 2759
Giải tư 00461 03817 74431 76215 02661 35423 85009
Giải ba 65147 42954
Giải nhì 53797
Giải nhất 46075
Giải đặc biệt 463881
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
09 - 15 - 17 - 23 - 31 - 47 - 53 - 54 - 58 - 59 - 61[2] - 75 - 77 - 81 - 87 - 90 - 97
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 10-06-2019 - XSHCM

Giải tám 61
Giải bảy 902
Giải sáu 9744 0534 0999
Giải năm 6306
Giải tư 18738 87314 50720 85781 14540 61290 06626
Giải ba 44408 17470
Giải nhì 62039
Giải nhất 78947
Giải đặc biệt 368406
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 06[2] - 08 - 14 - 20 - 26 - 34 - 38 - 39 - 40 - 44 - 47 - 61 - 70 - 81 - 90 - 99
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 08-06-2019 - XSHCM

Giải tám 24
Giải bảy 087
Giải sáu 7174 4009 7023
Giải năm 0744
Giải tư 09965 19224 68223 24835 91305 63654 46153
Giải ba 07137 29813
Giải nhì 26031
Giải nhất 67947
Giải đặc biệt 516979
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 09 - 13 - 23[2] - 24[2] - 31 - 35 - 37 - 44 - 47 - 53 - 54 - 65 - 74 - 79 - 87
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 03-06-2019 - XSHCM

Giải tám 62
Giải bảy 071
Giải sáu 4516 5710 3073
Giải năm 0869
Giải tư 91986 96399 43036 30401 58132 73686 10645
Giải ba 67552 14482
Giải nhì 29411
Giải nhất 47586
Giải đặc biệt 958519
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 10 - 11 - 16 - 19 - 32 - 36 - 45 - 52 - 62 - 69 - 71 - 73 - 82 - 86[3] - 99
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 01-06-2019 - XSHCM

Giải tám 61
Giải bảy 901
Giải sáu 2237 2037 0008
Giải năm 1195
Giải tư 18770 54552 53337 52934 71789 50494 76253
Giải ba 20110 82064
Giải nhì 48151
Giải nhất 38745
Giải đặc biệt 571649
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 08 - 10 - 34 - 37[3] - 45 - 49 - 51 - 52 - 53 - 61 - 64 - 70 - 89 - 94 - 95
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế