Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 23-03-2015

Giải tám 87
Giải bảy 790
Giải sáu 3095 - 4709 - 7327
Giải năm 1552
Giải tư 10414 - 75552 - 85108 - 68998 - 77045 - 14037 - 94502
Giải ba 35018 - 70348
Giải nhì 64889
Giải nhất 61861
Giải đặc biệt 034174
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 08 - 09 - 14 - 18 - 27 - 37 - 45 - 48 - 52[2] - 61 - 74 - 87 - 89 - 90 - 95 - 98

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 21-03-2015

Giải tám 29
Giải bảy 492
Giải sáu 7654 - 2941 - 8360
Giải năm 0687
Giải tư 58724 - 18566 - 17631 - 41412 - 27794 - 52120 - 66382
Giải ba 32656 - 79172
Giải nhì 14682
Giải nhất 20031
Giải đặc biệt 962009
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
09 - 12 - 20 - 24 - 29 - 31[2] - 41 - 54 - 56 - 60 - 66 - 72 - 82[2] - 87 - 92 - 94

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 16-03-2015

Giải tám 22
Giải bảy 071
Giải sáu 2444 - 0019 - 7928
Giải năm 1796
Giải tư 65297 - 35164 - 75862 - 92150 - 60762 - 47893 - 40681
Giải ba 82633 - 89922
Giải nhì 84204
Giải nhất 76508
Giải đặc biệt 705403
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 04 - 08 - 19 - 22[2] - 28 - 33 - 44 - 50 - 62[2] - 64 - 71 - 81 - 93 - 96 - 97

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 14-03-2015

Giải tám 65
Giải bảy 290
Giải sáu 5925 - 7806 - 7432
Giải năm 5660
Giải tư 44101 - 11655 - 14394 - 19865 - 39022 - 45440 - 03822
Giải ba 51782 - 44056
Giải nhì 58485
Giải nhất 58294
Giải đặc biệt 230799
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 06 - 22[2] - 25 - 32 - 40 - 55 - 56 - 60 - 65[2] - 82 - 85 - 90 - 94[2] - 99