Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 04-05-2015

Giải tám 18
Giải bảy 147
Giải sáu 7430 - 9067 - 4308
Giải năm 2049
Giải tư 78388 - 87044 - 82471 - 33388 - 14482 - 62513 - 89174
Giải ba 15045 - 33917
Giải nhì 00672
Giải nhất 95674
Giải đặc biệt 992085
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 13 - 17 - 18 - 30 - 44 - 45 - 47 - 49 - 67 - 71 - 72 - 74[2] - 82 - 85 - 88[2]

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 02-05-2015

Giải tám 28
Giải bảy 879
Giải sáu 1422 - 1438 - 9545
Giải năm 8582
Giải tư 34398 - 12102 - 62939 - 28435 - 84751 - 60153 - 22941
Giải ba 47855 - 45362
Giải nhì 04426
Giải nhất 15556
Giải đặc biệt 369902
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02[2] - 22 - 26 - 28 - 35 - 38 - 39 - 41 - 45 - 51 - 53 - 55 - 56 - 62 - 79 - 82 - 98

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 27-04-2015

Giải tám 74
Giải bảy 863
Giải sáu 9020 - 1615 - 8559
Giải năm 9632
Giải tư 14883 - 67230 - 95137 - 11991 - 86640 - 56917 - 29197
Giải ba 54569 - 13612
Giải nhì 79259
Giải nhất 86351
Giải đặc biệt 668800
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 12 - 15 - 17 - 20 - 30 - 32 - 37 - 40 - 51 - 59[2] - 63 - 69 - 74 - 83 - 91 - 97

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 25-04-2015

Giải tám 44
Giải bảy 088
Giải sáu 1609 - 8405 - 5760
Giải năm 5659
Giải tư 01400 - 64413 - 73891 - 31617 - 14666 - 52790 - 77869
Giải ba 35191 - 11897
Giải nhì 79064
Giải nhất 39146
Giải đặc biệt 378407
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 07 - 09 - 13 - 17 - 44 - 46 - 59 - 60 - 64 - 66 - 69 - 88 - 90 - 91[2] - 97