Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 20-06-2016

Giải tám 00
Giải bảy 941
Giải sáu 4006 - 6475 - 7869
Giải năm 8327
Giải tư 87471 - 93457 - 61709 - 63807 - 51986 - 35298 - 20881
Giải ba 91291 - 09777
Giải nhì 05721
Giải nhất 95905
Giải đặc biệt 826514
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 06 - 07 - 09 - 14 - 21 - 27 - 41 - 57 - 69 - 71 - 75 - 77 - 81 - 86 - 91 - 98

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 18-06-2016

Giải tám 75
Giải bảy 303
Giải sáu 5556 - 8345 - 3030
Giải năm 9411
Giải tư 62602 - 07512 - 32909 - 33555 - 71535 - 77088 - 34496
Giải ba 47216 - 85018
Giải nhì 41294
Giải nhất 40206
Giải đặc biệt 503649
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 03 - 06 - 09 - 11 - 12 - 16 - 18 - 30 - 35 - 45 - 49 - 55 - 56 - 75 - 88 - 94 - 96

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 13-06-2016

Giải tám 27
Giải bảy 890
Giải sáu 6154 - 4184 - 7981
Giải năm 5470
Giải tư 13968 - 98708 - 06837 - 38504 - 11345 - 07549 - 50611
Giải ba 01606 - 91069
Giải nhì 80587
Giải nhất 84241
Giải đặc biệt 110863
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 06 - 08 - 11 - 27 - 37 - 41 - 45 - 49 - 54 - 63 - 68 - 69 - 70 - 81 - 84 - 87 - 90

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 11-06-2016

Giải tám 52
Giải bảy 349
Giải sáu 6932 - 6657 - 6096
Giải năm 7741
Giải tư 57707 - 64667 - 57741 - 28658 - 86727 - 86323 - 46324
Giải ba 38305 - 02883
Giải nhì 78242
Giải nhất 42015
Giải đặc biệt 130272
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 07 - 15 - 23 - 24 - 27 - 32 - 41[2] - 42 - 49 - 52 - 57 - 58 - 67 - 72 - 83 - 96

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 06-06-2016

Giải tám 98
Giải bảy 511
Giải sáu 0242 - 4855 - 9962
Giải năm 6855
Giải tư 08403 - 31648 - 33327 - 12549 - 78402 - 01540 - 34263
Giải ba 76802 - 91374
Giải nhì 33751
Giải nhất 35621
Giải đặc biệt 561486
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02[2] - 03 - 11 - 21 - 27 - 40 - 42 - 48 - 49 - 51 - 55[2] - 62 - 63 - 74 - 86 - 98

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 04-06-2016

Giải tám 41
Giải bảy 818
Giải sáu 8953 - 5748 - 5263
Giải năm 5965
Giải tư 66054 - 11119 - 95331 - 96035 - 50657 - 42490 - 93190
Giải ba 07094 - 82657
Giải nhì 38442
Giải nhất 55596
Giải đặc biệt 744527
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
18 - 19 - 27 - 31 - 35 - 41 - 42 - 48 - 53 - 54 - 57[2] - 63 - 65 - 90[2] - 94 - 96

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 30-05-2016

Giải tám 25
Giải bảy 532
Giải sáu 0774 - 4768 - 7755
Giải năm 1983
Giải tư 73242 - 33922 - 48325 - 31660 - 28109 - 60630 - 94272
Giải ba 46071 - 03058
Giải nhì 07323
Giải nhất 12959
Giải đặc biệt 794626
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
09 - 22 - 23 - 25[2] - 26 - 30 - 32 - 42 - 55 - 58 - 59 - 60 - 68 - 71 - 72 - 74 - 83

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 28-05-2016

Giải tám 76
Giải bảy 835
Giải sáu 4812 - 9844 - 0003
Giải năm 8871
Giải tư 00044 - 23894 - 96910 - 71526 - 30055 - 38518 - 27483
Giải ba 21749 - 09468
Giải nhì 64994
Giải nhất 98670
Giải đặc biệt 265194
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 10 - 12 - 18 - 26 - 35 - 44[2] - 49 - 55 - 68 - 70 - 71 - 76 - 83 - 94[3]