Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 24-11-2014

Giải tám 66
Giải bảy 537
Giải sáu 6990 - 2338 - 9581
Giải năm 4518
Giải tư 09659 - 23885 - 28433 - 60275 - 56855 - 34138 - 10228
Giải ba 71408 - 88672
Giải nhì 47079
Giải nhất 60426
Giải đặc biệt 391022
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 18 - 22 - 26 - 28 - 33 - 37 - 38[2] - 55 - 59 - 66 - 72 - 75 - 79 - 81 - 85 - 90

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 22-11-2014

Giải tám 57
Giải bảy 449
Giải sáu 1179 - 4734 - 9825
Giải năm 0369
Giải tư 64961 - 16282 - 89251 - 06660 - 64690 - 47950 - 47230
Giải ba 23600 - 34859
Giải nhì 56436
Giải nhất 81715
Giải đặc biệt 329744
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 15 - 25 - 30 - 34 - 36 - 44 - 49 - 50 - 51 - 57 - 59 - 60 - 61 - 69 - 79 - 82 - 90

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 17-11-2014

Giải tám 38
Giải bảy 996
Giải sáu 4441 - 1356 - 8128
Giải năm 5773
Giải tư 06004 - 31008 - 45511 - 30616 - 86300 - 38265 - 52875
Giải ba 46044 - 83719
Giải nhì 11979
Giải nhất 73221
Giải đặc biệt 096964
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 04 - 08 - 11 - 16 - 19 - 21 - 28 - 38 - 41 - 44 - 56 - 64 - 65 - 73 - 75 - 79 - 96

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 15-11-2014

Giải tám 18
Giải bảy 631
Giải sáu 4271 - 4249 - 3788
Giải năm 5247
Giải tư 72879 - 64206 - 46362 - 47295 - 94098 - 07964 - 60358
Giải ba 98630 - 21456
Giải nhì 27931
Giải nhất 02749
Giải đặc biệt 798581
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06 - 18 - 30 - 31[2] - 47 - 49[2] - 56 - 58 - 62 - 64 - 71 - 79 - 81 - 88 - 95 - 98