Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 22-02-2020 - XSHCM

Giải tám 66
Giải bảy 246
Giải sáu 0514 8697 1514
Giải năm 4290
Giải tư 88417 18689 95767 27946 54551 62402 59674
Giải ba 28659 62610
Giải nhì 80851
Giải nhất 21032
Giải đặc biệt 153601
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 02 - 10 - 14[2] - 17 - 32 - 46[2] - 51[2] - 59 - 66 - 67 - 74 - 89 - 90 - 97
50 xo so tp ho, Do ve so dai, KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 17-02-2020 - XSHCM

Giải tám 19
Giải bảy 305
Giải sáu 5986 7862 3646
Giải năm 8417
Giải tư 85378 83489 85028 92064 98945 19057 20813
Giải ba 27061 09955
Giải nhì 43816
Giải nhất 55500
Giải đặc biệt 814312
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 28 - 45 - 46 - 55 - 57 - 61 - 62 - 64 - 78 - 86 - 89
50 xo so tp ho, Do ve so dai, KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 15-02-2020 - XSHCM

Giải tám 28
Giải bảy 137
Giải sáu 7732 8464 3357
Giải năm 2288
Giải tư 99723 71819 76235 31957 48046 07711 35486
Giải ba 77073 05366
Giải nhì 18306
Giải nhất 99768
Giải đặc biệt 456041
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06 - 11 - 19 - 23 - 28 - 32 - 35 - 37 - 41 - 46 - 57[2] - 64 - 66 - 68 - 73 - 86 - 88
50 xo so tp ho, Do ve so dai, KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 10-02-2020 - XSHCM

Giải tám 11
Giải bảy 981
Giải sáu 6004 1352 5046
Giải năm 8458
Giải tư 63808 39031 65310 53210 54296 55450 74425
Giải ba 66721 46981
Giải nhì 87686
Giải nhất 21794
Giải đặc biệt 566283
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 08 - 10[2] - 11 - 21 - 25 - 31 - 46 - 50 - 52 - 58 - 81[2] - 83 - 86 - 94 - 96
50 xo so tp ho, Do ve so dai, KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 08-02-2020 - XSHCM

Giải tám 48
Giải bảy 376
Giải sáu 0168 3011 2775
Giải năm 9765
Giải tư 60762 95933 97946 58848 69822 76201 19688
Giải ba 20663 97059
Giải nhì 14474
Giải nhất 36382
Giải đặc biệt 958841
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 11 - 22 - 33 - 41 - 46 - 48[2] - 59 - 62 - 63 - 65 - 68 - 74 - 75 - 76 - 82 - 88
50 xo so tp ho, Do ve so dai, KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 03-02-2020 - XSHCM

Giải tám 71
Giải bảy 977
Giải sáu 0049 0812 1172
Giải năm 0515
Giải tư 04822 27312 56263 37482 23876 19155 12032
Giải ba 61940 04817
Giải nhì 11077
Giải nhất 53454
Giải đặc biệt 511050
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
12[2] - 15 - 17 - 22 - 32 - 40 - 49 - 50 - 54 - 55 - 63 - 71 - 72 - 76 - 77[2] - 82
50 xo so tp ho, Do ve so dai, KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 01-02-2020 - XSHCM

Giải tám 57
Giải bảy 723
Giải sáu 4878 8599 5608
Giải năm 1860
Giải tư 17076 29605 85131 51827 78092 54184 44435
Giải ba 45847 52765
Giải nhì 58840
Giải nhất 01014
Giải đặc biệt 959823
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 08 - 14 - 23[2] - 27 - 31 - 35 - 40 - 47 - 57 - 60 - 65 - 76 - 78 - 84 - 92 - 99
50 xo so tp ho, Do ve so dai, KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 27-01-2020 - XSHCM

Giải tám 85
Giải bảy 394
Giải sáu 8770 5573 1150
Giải năm 4580
Giải tư 08933 72134 15665 96966 21116 02109 31888
Giải ba 09112 41393
Giải nhì 66438
Giải nhất 12204
Giải đặc biệt 180309
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 09[2] - 12 - 16 - 33 - 34 - 38 - 50 - 65 - 66 - 70 - 73 - 80 - 85 - 88 - 93 - 94
50 xo so tp ho, Do ve so dai, KET QUA XO SO, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế