Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 23-09-2017 - XSHCM

Giải tám 80
Giải bảy 012
Giải sáu 5684 - 1237 - 2470
Giải năm 9133
Giải tư 68147 - 29499 - 72039 - 37829 - 33208 - 37927 - 36732
Giải ba 10185 - 92160
Giải nhì 97962
Giải nhất 70698
Giải đặc biệt 624153
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 12 - 27 - 29 - 32 - 33 - 37 - 39 - 47 - 53 - 60 - 62 - 70 - 80 - 84 - 85 - 98 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 18-09-2017 - XSHCM

Giải tám 70
Giải bảy 560
Giải sáu 4059 - 2702 - 4577
Giải năm 5205
Giải tư 74125 - 64981 - 50599 - 67656 - 11343 - 92258 - 22115
Giải ba 63302 - 59748
Giải nhì 09577
Giải nhất 08235
Giải đặc biệt 471616
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02[2] - 05 - 15 - 16 - 25 - 35 - 43 - 48 - 56 - 58 - 59 - 60 - 70 - 77[2] - 81 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 16-09-2017 - XSHCM

Giải tám 30
Giải bảy 558
Giải sáu 5724 - 7685 - 4802
Giải năm 3329
Giải tư 34428 - 87251 - 33306 - 30307 - 03602 - 29037 - 57498
Giải ba 45321 - 08472
Giải nhì 84305
Giải nhất 37937
Giải đặc biệt 882724
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02[2] - 05 - 06 - 07 - 21 - 24[2] - 28 - 29 - 30 - 37[2] - 51 - 58 - 72 - 85 - 98

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 11-09-2017 - XSHCM

Giải tám 43
Giải bảy 944
Giải sáu 8320 - 1432 - 3997
Giải năm 7682
Giải tư 95305 - 19432 - 78858 - 65981 - 48164 - 73164 - 69873
Giải ba 86257 - 77885
Giải nhì 17447
Giải nhất 61938
Giải đặc biệt 111968
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 20 - 32[2] - 38 - 43 - 44 - 47 - 57 - 58 - 64[2] - 68 - 73 - 81 - 82 - 85 - 97

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSHCM

Giải tám 29
Giải bảy 571
Giải sáu 9094 - 0628 - 6396
Giải năm 2500
Giải tư 45671 - 81673 - 45037 - 44277 - 45996 - 35190 - 96676
Giải ba 09605 - 09449
Giải nhì 44946
Giải nhất 98392
Giải đặc biệt 609622
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 22 - 28 - 29 - 37 - 46 - 49 - 71[2] - 73 - 76 - 77 - 90 - 92 - 94 - 96[2]

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 04-09-2017 - XSHCM

Giải tám 40
Giải bảy 054
Giải sáu 6281 - 8646 - 9141
Giải năm 8330
Giải tư 08442 - 43756 - 70610 - 66035 - 80631 - 06268 - 03694
Giải ba 97282 - 98493
Giải nhì 14490
Giải nhất 55825
Giải đặc biệt 836515
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
10 - 15 - 25 - 30 - 31 - 35 - 40 - 41 - 42 - 46 - 54 - 56 - 68 - 81 - 82 - 90 - 93 - 94

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 02-09-2017 - XSHCM

Giải tám 40
Giải bảy 854
Giải sáu 9763 - 3655 - 1525
Giải năm 9317
Giải tư 40880 - 23256 - 90811 - 62505 - 36745 - 25179 - 72444
Giải ba 59825 - 95646
Giải nhì 11175
Giải nhất 16390
Giải đặc biệt 558048
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 11 - 17 - 25[2] - 40 - 44 - 45 - 46 - 48 - 54 - 55 - 56 - 63 - 75 - 79 - 80 - 90

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 28-08-2017 - XSHCM

Giải tám 02
Giải bảy 642
Giải sáu 1321 - 2690 - 1660
Giải năm 1870
Giải tư 53086 - 96273 - 13162 - 67721 - 61595 - 91677 - 48509
Giải ba 35230 - 39665
Giải nhì 85851
Giải nhất 03274
Giải đặc biệt 940137
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 09 - 21[2] - 30 - 37 - 42 - 51 - 60 - 62 - 65 - 70 - 73 - 74 - 77 - 86 - 90 - 95