Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 16-03-2018 - XSBD

Giải tám 45
Giải bảy 197
Giải sáu 0573 - 2414 - 4014
Giải năm 3348
Giải tư 82730 - 08400 - 98760 - 81463 - 47155 - 73325 - 89481
Giải ba 13251 - 31378
Giải nhì 82940
Giải nhất 86278
Giải đặc biệt 353726
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 14[2] - 25 - 26 - 30 - 40 - 45 - 48 - 51 - 55 - 60 - 63 - 73 - 78[2] - 81 - 97

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 09-03-2018 - XSBD

Giải tám 30
Giải bảy 394
Giải sáu 8709 - 5983 - 2408
Giải năm 8241
Giải tư 92139 - 50952 - 14192 - 38946 - 36506 - 68980 - 51679
Giải ba 60185 - 64996
Giải nhì 13620
Giải nhất 01766
Giải đặc biệt 620242
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
06 - 08 - 09 - 20 - 30 - 39 - 41 - 42 - 46 - 52 - 66 - 79 - 80 - 83 - 85 - 92 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 02-03-2018 - XSBD

Giải tám 45
Giải bảy 376
Giải sáu 1970 - 0946 - 5821
Giải năm 7955
Giải tư 89158 - 44943 - 29039 - 90390 - 46571 - 90316 - 47203
Giải ba 32882 - 31279
Giải nhì 23319
Giải nhất 60726
Giải đặc biệt 168554
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 16 - 19 - 21 - 26 - 39 - 43 - 45 - 46 - 54 - 55 - 58 - 70 - 71 - 76 - 79 - 82 - 90

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 23-02-2018 - XSBD

Giải tám 60
Giải bảy 371
Giải sáu 4033 - 5719 - 4299
Giải năm 7190
Giải tư 53556 - 38867 - 74359 - 13699 - 24315 - 30242 - 51510
Giải ba 09080 - 36434
Giải nhì 72466
Giải nhất 11887
Giải đặc biệt 262598
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
10 - 15 - 19 - 33 - 34 - 42 - 56 - 59 - 60 - 66 - 67 - 71 - 80 - 87 - 90 - 98 - 99[2]

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 16-02-2018 - XSBD

Giải tám 95
Giải bảy 832
Giải sáu 2440 - 1481 - 9000
Giải năm 7384
Giải tư 50495 - 98030 - 74813 - 69795 - 02290 - 82972 - 75246
Giải ba 01881 - 98800
Giải nhì 84314
Giải nhất 45290
Giải đặc biệt 343744
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00[2] - 13 - 14 - 30 - 32 - 40 - 44 - 46 - 72 - 81[2] - 84 - 90[2] - 95[3]

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 09-02-2018 - XSBD

Giải tám 78
Giải bảy 526
Giải sáu 3707 - 6472 - 8618
Giải năm 7912
Giải tư 91177 - 34709 - 99534 - 24575 - 28201 - 61128 - 08352
Giải ba 06726 - 78541
Giải nhì 30973
Giải nhất 24265
Giải đặc biệt 374812
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 07 - 09 - 12[2] - 18 - 26[2] - 28 - 34 - 41 - 52 - 65 - 72 - 73 - 75 - 77 - 78

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 02-02-2018 - XSBD

Giải tám 14
Giải bảy 476
Giải sáu 3616 - 2747 - 0842
Giải năm 4837
Giải tư 68360 - 29764 - 13464 - 13848 - 91299 - 44264 - 60600
Giải ba 63338 - 76063
Giải nhì 30265
Giải nhất 19723
Giải đặc biệt 725864
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 14 - 16 - 23 - 37 - 38 - 42 - 47 - 48 - 60 - 63 - 64[4] - 65 - 76 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 26-01-2018 - XSBD

Giải tám 59
Giải bảy 103
Giải sáu 9166 - 1282 - 4358
Giải năm 8612
Giải tư 54032 - 06244 - 42890 - 38540 - 59938 - 66825 - 07728
Giải ba 56548 - 16905
Giải nhì 72189
Giải nhất 30342
Giải đặc biệt 806483
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 05 - 12 - 25 - 28 - 32 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 58 - 59 - 66 - 82 - 83 - 89 - 90