Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 23-06-2017 - XSBD

Giải tám 56
Giải bảy 017
Giải sáu 1050 - 4525 - 7021
Giải năm 2284
Giải tư 99813 - 96569 - 98884 - 84668 - 56964 - 35991 - 54687
Giải ba 18304 - 58641
Giải nhì 80304
Giải nhất 78395
Giải đặc biệt 358187
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04[2] - 13 - 17 - 21 - 25 - 41 - 50 - 56 - 64 - 68 - 69 - 84[2] - 87[2] - 91 - 95

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 16-06-2017 - XSBD

Giải tám 67
Giải bảy 355
Giải sáu 5905 - 6408 - 4615
Giải năm 7590
Giải tư 11605 - 82198 - 56046 - 48843 - 81346 - 34278 - 38229
Giải ba 59229 - 74262
Giải nhì 41975
Giải nhất 96141
Giải đặc biệt 152713
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05[2] - 08 - 13 - 15 - 29[2] - 41 - 43 - 46[2] - 55 - 62 - 67 - 75 - 78 - 90 - 98

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 09-06-2017 - XSBD

Giải tám 41
Giải bảy 499
Giải sáu 4289 - 0825 - 7890
Giải năm 0300
Giải tư 08523 - 57345 - 95818 - 44298 - 62607 - 48016 - 91975
Giải ba 57489 - 12865
Giải nhì 98154
Giải nhất 12674
Giải đặc biệt 049924
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 07 - 16 - 18 - 23 - 24 - 25 - 41 - 45 - 54 - 65 - 74 - 75 - 89[2] - 90 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 02-06-2017 - XSBD

Giải tám 05
Giải bảy 240
Giải sáu 0209 - 6912 - 0038
Giải năm 8510
Giải tư 48049 - 58475 - 76462 - 96225 - 92100 - 15726 - 66834
Giải ba 10253 - 84579
Giải nhì 72583
Giải nhất 58134
Giải đặc biệt 626348
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 05 - 09 - 10 - 12 - 25 - 26 - 34[2] - 38 - 40 - 48 - 49 - 53 - 62 - 75 - 79 - 83

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 26-05-2017 - XSBD

Giải tám 96
Giải bảy 805
Giải sáu 3569 - 6581 - 5349
Giải năm 4222
Giải tư 81601 - 20114 - 43509 - 17321 - 73580 - 46373 - 22260
Giải ba 70147 - 82335
Giải nhì 39978
Giải nhất 54144
Giải đặc biệt 577548
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 05 - 09 - 14 - 21 - 22 - 35 - 44 - 47 - 48 - 49 - 60 - 69 - 73 - 78 - 80 - 81 - 96

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 19-05-2017 - XSBD

Giải tám 08
Giải bảy 056
Giải sáu 1851 - 6602 - 6500
Giải năm 7815
Giải tư 40699 - 51806 - 80992 - 96446 - 47506 - 39097 - 06238
Giải ba 09179 - 49561
Giải nhì 14499
Giải nhất 49764
Giải đặc biệt 732294
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 02 - 06[2] - 08 - 15 - 38 - 46 - 51 - 56 - 61 - 64 - 79 - 92 - 94 - 97 - 99[2]

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 12-05-2017 - XSBD

Giải tám 30
Giải bảy 638
Giải sáu 4600 - 3278 - 7984
Giải năm 7346
Giải tư 37094 - 37138 - 77108 - 43523 - 79179 - 22603 - 33934
Giải ba 48542 - 12474
Giải nhì 99775
Giải nhất 80428
Giải đặc biệt 427499
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 03 - 08 - 23 - 28 - 30 - 34 - 38[2] - 42 - 46 - 74 - 75 - 78 - 79 - 84 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 05-05-2017 - XSBD

Giải tám 03
Giải bảy 241
Giải sáu 9911 - 6156 - 6582
Giải năm 4345
Giải tư 95508 - 06345 - 53618 - 79947 - 95830 - 59074 - 96478
Giải ba 23083 - 95190
Giải nhì 94387
Giải nhất 44010
Giải đặc biệt 510511
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 08 - 10 - 11[2] - 18 - 30 - 41 - 45[2] - 47 - 56 - 74 - 78 - 82 - 83 - 87 - 90