Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 21-10-2016

Giải tám 56
Giải bảy 208
Giải sáu 8944 - 6636 - 3538
Giải năm 0822
Giải tư 21431 - 16897 - 31830 - 05887 - 59590 - 40851 - 12354
Giải ba 99482 - 52348
Giải nhì 90165
Giải nhất 26218
Giải đặc biệt 011235
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
08 - 18 - 22 - 30 - 31 - 35 - 36 - 38 - 44 - 48 - 51 - 54 - 56 - 65 - 82 - 87 - 90 - 97

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 14-10-2016

Giải tám 58
Giải bảy 346
Giải sáu 2225 - 3434 - 6446
Giải năm 5255
Giải tư 97351 - 01533 - 51374 - 99684 - 20478 - 46137 - 54023
Giải ba 19203 - 56808
Giải nhì 86725
Giải nhất 73018
Giải đặc biệt 291623
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 08 - 18 - 23[2] - 25[2] - 33 - 34 - 37 - 46[2] - 51 - 55 - 58 - 74 - 78 - 84

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 07-10-2016

Giải tám 57
Giải bảy 069
Giải sáu 5244 - 1439 - 0711
Giải năm 0348
Giải tư 18539 - 96435 - 25943 - 69860 - 25473 - 96319 - 89478
Giải ba 90216 - 14013
Giải nhì 60942
Giải nhất 87125
Giải đặc biệt 704896
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
11 - 13 - 16 - 19 - 25 - 35 - 39[2] - 42 - 43 - 44 - 48 - 57 - 60 - 69 - 73 - 78 - 96

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 30-09-2016

Giải tám 99
Giải bảy 684
Giải sáu 8192 - 6767 - 2814
Giải năm 6482
Giải tư 70559 - 21769 - 88398 - 02847 - 28025 - 44839 - 36411
Giải ba 97924 - 94135
Giải nhì 69005
Giải nhất 37256
Giải đặc biệt 765235
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05 - 11 - 14 - 24 - 25 - 35[2] - 39 - 47 - 56 - 59 - 67 - 69 - 82 - 84 - 92 - 98 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 23-09-2016

Giải tám 00
Giải bảy 102
Giải sáu 3637 - 7248 - 9419
Giải năm 6835
Giải tư 27875 - 21869 - 93590 - 59053 - 77968 - 89154 - 18259
Giải ba 81476 - 75757
Giải nhì 69189
Giải nhất 85927
Giải đặc biệt 928389
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 02 - 19 - 27 - 35 - 37 - 48 - 53 - 54 - 57 - 59 - 68 - 69 - 75 - 76 - 89[2] - 90

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 16-09-2016

Giải tám 35
Giải bảy 765
Giải sáu 3704 - 5484 - 2998
Giải năm 7280
Giải tư 80857 - 08964 - 42377 - 40747 - 86540 - 04826 - 17483
Giải ba 33484 - 78308
Giải nhì 94845
Giải nhất 64877
Giải đặc biệt 410269
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04 - 08 - 26 - 35 - 40 - 45 - 47 - 57 - 64 - 65 - 69 - 77[2] - 80 - 83 - 84[2] - 98

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 09-09-2016

Giải tám 54
Giải bảy 331
Giải sáu 6817 - 2426 - 3814
Giải năm 4725
Giải tư 34990 - 41159 - 71628 - 29001 - 42854 - 45589 - 38095
Giải ba 92884 - 40172
Giải nhì 99510
Giải nhất 08869
Giải đặc biệt 270062
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 10 - 14 - 17 - 25 - 26 - 28 - 31 - 54[2] - 59 - 62 - 69 - 72 - 84 - 89 - 90 - 95

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 02-09-2016

Giải tám 72
Giải bảy 516
Giải sáu 4771 - 3941 - 8873
Giải năm 6132
Giải tư 69088 - 10791 - 72087 - 78670 - 22406 - 69195 - 37193
Giải ba 56064 - 13600
Giải nhì 51670
Giải nhất 24598
Giải đặc biệt 260460
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 06 - 16 - 32 - 41 - 60 - 64 - 70[2] - 71 - 72 - 73 - 87 - 88 - 91 - 93 - 95 - 98