Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 26-08-2016

Giải tám 17
Giải bảy 741
Giải sáu 4151 - 2075 - 7096
Giải năm 1727
Giải tư 04004 - 33555 - 24724 - 67954 - 44138 - 16525 - 61427
Giải ba 59995 - 31659
Giải nhì 89507
Giải nhất 97909
Giải đặc biệt 330597
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04 - 07 - 09 - 17 - 24 - 25 - 27[2] - 38 - 41 - 51 - 54 - 55 - 59 - 75 - 95 - 96 - 97

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 19-08-2016

Giải tám 46
Giải bảy 978
Giải sáu 9375 - 2938 - 4047
Giải năm 8110
Giải tư 58805 - 63630 - 07654 - 50695 - 79434 - 94832 - 45495
Giải ba 73131 - 13946
Giải nhì 54360
Giải nhất 24565
Giải đặc biệt 219563
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05 - 10 - 30 - 31 - 32 - 34 - 38 - 46[2] - 47 - 54 - 60 - 63 - 65 - 75 - 78 - 95[2]

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 12-08-2016

Giải tám 67
Giải bảy 180
Giải sáu 3579 - 3568 - 8100
Giải năm 1697
Giải tư 89305 - 54987 - 85460 - 22614 - 99022 - 33071 - 95439
Giải ba 81113 - 19649
Giải nhì 02824
Giải nhất 65687
Giải đặc biệt 784121
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 05 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 39 - 49 - 60 - 67 - 68 - 71 - 79 - 80 - 87[2] - 97

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 05-08-2016

Giải tám 06
Giải bảy 629
Giải sáu 3606 - 1140 - 7676
Giải năm 9051
Giải tư 89016 - 45369 - 43506 - 07618 - 05289 - 50088 - 39474
Giải ba 21655 - 85364
Giải nhì 28345
Giải nhất 80916
Giải đặc biệt 062042
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
06[3] - 16[2] - 18 - 29 - 40 - 42 - 45 - 51 - 55 - 64 - 69 - 74 - 76 - 88 - 89

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 29-07-2016

Giải tám 85
Giải bảy 803
Giải sáu 4025 - 4366 - 3002
Giải năm 3301
Giải tư 80300 - 03935 - 25997 - 19538 - 76702 - 48024 - 59117
Giải ba 59594 - 40891
Giải nhì 09181
Giải nhất 67933
Giải đặc biệt 235259
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 01 - 02[2] - 03 - 17 - 24 - 25 - 33 - 35 - 38 - 59 - 66 - 81 - 85 - 91 - 94 - 97

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 22-07-2016

Giải tám 68
Giải bảy 485
Giải sáu 9313 - 0589 - 6158
Giải năm 5496
Giải tư 36594 - 50763 - 95575 - 56576 - 86541 - 29998 - 47183
Giải ba 41845 - 97811
Giải nhì 91311
Giải nhất 10081
Giải đặc biệt 757585
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
11[2] - 13 - 41 - 45 - 58 - 63 - 68 - 75 - 76 - 81 - 83 - 85[2] - 89 - 94 - 96 - 98

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 15-07-2016

Giải tám 19
Giải bảy 670
Giải sáu 6752 - 3070 - 2071
Giải năm 4896
Giải tư 87482 - 86128 - 77247 - 67966 - 53251 - 71100 - 53802
Giải ba 95500 - 85321
Giải nhì 89497
Giải nhất 82849
Giải đặc biệt 882144
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00[2] - 02 - 19 - 21 - 28 - 44 - 47 - 49 - 51 - 52 - 66 - 70[2] - 71 - 82 - 96 - 97

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 08-07-2016

Giải tám 45
Giải bảy 706
Giải sáu 7258 - 2745 - 9182
Giải năm 6761
Giải tư 07486 - 53787 - 33012 - 71596 - 60747 - 05890 - 07025
Giải ba 61586 - 74245
Giải nhì 67990
Giải nhất 86814
Giải đặc biệt 279153
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
06 - 12 - 14 - 25 - 45[3] - 47 - 53 - 58 - 61 - 82 - 86[2] - 87 - 90[2] - 96