Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 23
Giải bảy 882
Giải sáu 3705 - 1459 - 5232
Giải năm 1199
Giải tư 19118 - 06619 - 40676 - 52044 - 48406 - 98669 - 68144
Giải ba 93273 - 75229
Giải nhì 69749
Giải nhất 66376
Giải đặc biệt 810545
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05 - 06 - 18 - 19 - 23 - 29 - 32 - 44[2] - 45 - 49 - 59 - 69 - 73 - 76[2] - 82 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 02-12-2016

Giải tám 83
Giải bảy 938
Giải sáu 6966 - 4502 - 4945
Giải năm 5722
Giải tư 72748 - 56537 - 64162 - 49444 - 53626 - 91453 - 33971
Giải ba 72681 - 30470
Giải nhì 03464
Giải nhất 53611
Giải đặc biệt 170644
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 11 - 22 - 26 - 37 - 38 - 44[2] - 45 - 48 - 53 - 62 - 64 - 66 - 70 - 71 - 81 - 83

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 25-11-2016

Giải tám 88
Giải bảy 915
Giải sáu 5987 - 4547 - 4038
Giải năm 2756
Giải tư 31201 - 82478 - 08534 - 94631 - 33911 - 52035 - 16484
Giải ba 64716 - 51933
Giải nhì 74184
Giải nhất 87204
Giải đặc biệt 325770
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 04 - 11 - 15 - 16 - 31 - 33 - 34 - 35 - 38 - 47 - 56 - 70 - 78 - 84[2] - 87 - 88

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 18-11-2016

Giải tám 61
Giải bảy 381
Giải sáu 1196 - 0039 - 3145
Giải năm 6900
Giải tư 14223 - 27778 - 25687 - 90279 - 21310 - 90305 - 92877
Giải ba 11150 - 74593
Giải nhì 10881
Giải nhất 78352
Giải đặc biệt 866243
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 05 - 10 - 23 - 39 - 43 - 45 - 50 - 52 - 61 - 77 - 78 - 79 - 81[2] - 87 - 93 - 96

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 11-11-2016

Giải tám 39
Giải bảy 505
Giải sáu 1749 - 1458 - 6104
Giải năm 7387
Giải tư 88620 - 20219 - 61699 - 19164 - 83422 - 96311 - 73849
Giải ba 72373 - 16313
Giải nhì 05278
Giải nhất 14589
Giải đặc biệt 415722
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04 - 05 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22[2] - 39 - 49[2] - 58 - 64 - 73 - 78 - 87 - 89 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 04-11-2016

Giải tám 95
Giải bảy 191
Giải sáu 1236 - 5844 - 3671
Giải năm 7852
Giải tư 60443 - 26942 - 36931 - 51256 - 30088 - 35601 - 49874
Giải ba 97208 - 84994
Giải nhì 39567
Giải nhất 09094
Giải đặc biệt 782383
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 08 - 31 - 36 - 42 - 43 - 44 - 52 - 56 - 67 - 71 - 74 - 83 - 88 - 91 - 94[2] - 95

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 28-10-2016

Giải tám 90
Giải bảy 133
Giải sáu 4689 - 3531 - 4639
Giải năm 8534
Giải tư 44687 - 27268 - 82127 - 78740 - 45472 - 47699 - 17004
Giải ba 87949 - 99128
Giải nhì 17157
Giải nhất 19845
Giải đặc biệt 775412
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04 - 12 - 27 - 28 - 31 - 33 - 34 - 39 - 40 - 45 - 49 - 57 - 68 - 72 - 87 - 89 - 90 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 21-10-2016

Giải tám 56
Giải bảy 208
Giải sáu 8944 - 6636 - 3538
Giải năm 0822
Giải tư 21431 - 16897 - 31830 - 05887 - 59590 - 40851 - 12354
Giải ba 99482 - 52348
Giải nhì 90165
Giải nhất 26218
Giải đặc biệt 011235
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
08 - 18 - 22 - 30 - 31 - 35 - 36 - 38 - 44 - 48 - 51 - 54 - 56 - 65 - 82 - 87 - 90 - 97