Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 23-09-2016

Giải tám 00
Giải bảy 102
Giải sáu 3637 - 7248 - 9419
Giải năm 6835
Giải tư 27875 - 21869 - 93590 - 59053 - 77968 - 89154 - 18259
Giải ba 81476 - 75757
Giải nhì 69189
Giải nhất 85927
Giải đặc biệt 928389
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 02 - 19 - 27 - 35 - 37 - 48 - 53 - 54 - 57 - 59 - 68 - 69 - 75 - 76 - 89[2] - 90

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 16-09-2016

Giải tám 35
Giải bảy 765
Giải sáu 3704 - 5484 - 2998
Giải năm 7280
Giải tư 80857 - 08964 - 42377 - 40747 - 86540 - 04826 - 17483
Giải ba 33484 - 78308
Giải nhì 94845
Giải nhất 64877
Giải đặc biệt 410269
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04 - 08 - 26 - 35 - 40 - 45 - 47 - 57 - 64 - 65 - 69 - 77[2] - 80 - 83 - 84[2] - 98

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 09-09-2016

Giải tám 54
Giải bảy 331
Giải sáu 6817 - 2426 - 3814
Giải năm 4725
Giải tư 34990 - 41159 - 71628 - 29001 - 42854 - 45589 - 38095
Giải ba 92884 - 40172
Giải nhì 99510
Giải nhất 08869
Giải đặc biệt 270062
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 10 - 14 - 17 - 25 - 26 - 28 - 31 - 54[2] - 59 - 62 - 69 - 72 - 84 - 89 - 90 - 95

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 02-09-2016

Giải tám 72
Giải bảy 516
Giải sáu 4771 - 3941 - 8873
Giải năm 6132
Giải tư 69088 - 10791 - 72087 - 78670 - 22406 - 69195 - 37193
Giải ba 56064 - 13600
Giải nhì 51670
Giải nhất 24598
Giải đặc biệt 260460
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 06 - 16 - 32 - 41 - 60 - 64 - 70[2] - 71 - 72 - 73 - 87 - 88 - 91 - 93 - 95 - 98

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 26-08-2016

Giải tám 17
Giải bảy 741
Giải sáu 4151 - 2075 - 7096
Giải năm 1727
Giải tư 04004 - 33555 - 24724 - 67954 - 44138 - 16525 - 61427
Giải ba 59995 - 31659
Giải nhì 89507
Giải nhất 97909
Giải đặc biệt 330597
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04 - 07 - 09 - 17 - 24 - 25 - 27[2] - 38 - 41 - 51 - 54 - 55 - 59 - 75 - 95 - 96 - 97

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 19-08-2016

Giải tám 46
Giải bảy 978
Giải sáu 9375 - 2938 - 4047
Giải năm 8110
Giải tư 58805 - 63630 - 07654 - 50695 - 79434 - 94832 - 45495
Giải ba 73131 - 13946
Giải nhì 54360
Giải nhất 24565
Giải đặc biệt 219563
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05 - 10 - 30 - 31 - 32 - 34 - 38 - 46[2] - 47 - 54 - 60 - 63 - 65 - 75 - 78 - 95[2]

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 12-08-2016

Giải tám 67
Giải bảy 180
Giải sáu 3579 - 3568 - 8100
Giải năm 1697
Giải tư 89305 - 54987 - 85460 - 22614 - 99022 - 33071 - 95439
Giải ba 81113 - 19649
Giải nhì 02824
Giải nhất 65687
Giải đặc biệt 784121
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 05 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 39 - 49 - 60 - 67 - 68 - 71 - 79 - 80 - 87[2] - 97

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 05-08-2016

Giải tám 06
Giải bảy 629
Giải sáu 3606 - 1140 - 7676
Giải năm 9051
Giải tư 89016 - 45369 - 43506 - 07618 - 05289 - 50088 - 39474
Giải ba 21655 - 85364
Giải nhì 28345
Giải nhất 80916
Giải đặc biệt 062042
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
06[3] - 16[2] - 18 - 29 - 40 - 42 - 45 - 51 - 55 - 64 - 69 - 74 - 76 - 88 - 89