Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 27-05-2016

Giải tám 53
Giải bảy 812
Giải sáu 4782 - 2904 - 7952
Giải năm 1644
Giải tư 94242 - 70521 - 22185 - 74593 - 77070 - 32311 - 09428
Giải ba 62002 - 73724
Giải nhì 20003
Giải nhất 69140
Giải đặc biệt 043492
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 03 - 04 - 11 - 12 - 21 - 24 - 28 - 40 - 42 - 44 - 52 - 53 - 70 - 82 - 85 - 92 - 93

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 20-05-2016

Giải tám 63
Giải bảy 614
Giải sáu 4246 - 8056 - 7019
Giải năm 3259
Giải tư 18101 - 76299 - 89125 - 73694 - 58134 - 14339 - 86734
Giải ba 24340 - 77855
Giải nhì 71546
Giải nhất 76482
Giải đặc biệt 657637
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 14 - 19 - 25 - 34[2] - 37 - 39 - 40 - 46[2] - 55 - 56 - 59 - 63 - 82 - 94 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 13-05-2016

Giải tám 79
Giải bảy 959
Giải sáu 9036 - 0526 - 2405
Giải năm 5948
Giải tư 05034 - 74977 - 60273 - 17528 - 53353 - 72902 - 43414
Giải ba 18752 - 86970
Giải nhì 84626
Giải nhất 12520
Giải đặc biệt 950155
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 05 - 14 - 20 - 26[2] - 28 - 34 - 36 - 48 - 52 - 53 - 55 - 59 - 70 - 73 - 77 - 79

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 06-05-2016

Giải tám 48
Giải bảy 730
Giải sáu 7098 - 4547 - 9491
Giải năm 1660
Giải tư 16253 - 60536 - 18675 - 41223 - 13749 - 99138 - 37096
Giải ba 01610 - 25975
Giải nhì 59051
Giải nhất 38713
Giải đặc biệt 625838
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
10 - 13 - 23 - 30 - 36 - 38[2] - 47 - 48 - 49 - 51 - 53 - 60 - 75[2] - 91 - 96 - 98