Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 24-06-2016

Giải tám 61
Giải bảy 462
Giải sáu 8492 - 3996 - 4426
Giải năm 4711
Giải tư 95201 - 79700 - 89675 - 33494 - 28891 - 34489 - 91616
Giải ba 21131 - 29212
Giải nhì 41451
Giải nhất 10789
Giải đặc biệt 852803
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 01 - 03 - 11 - 12 - 16 - 26 - 31 - 51 - 61 - 62 - 75 - 89[2] - 91 - 92 - 94 - 96

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 17-06-2016

Giải tám 10
Giải bảy 243
Giải sáu 9604 - 5290 - 1112
Giải năm 4422
Giải tư 91213 - 53846 - 00010 - 84710 - 36406 - 57414 - 52298
Giải ba 82862 - 90403
Giải nhì 45385
Giải nhất 46153
Giải đặc biệt 484286
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 04 - 06 - 10[3] - 12 - 13 - 14 - 22 - 43 - 46 - 53 - 62 - 85 - 86 - 90 - 98

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 10-06-2016

Giải tám 14
Giải bảy 894
Giải sáu 2107 - 7383 - 2236
Giải năm 7787
Giải tư 77044 - 33750 - 63187 - 12666 - 06173 - 03696 - 74103
Giải ba 58258 - 86599
Giải nhì 74758
Giải nhất 38443
Giải đặc biệt 908811
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 07 - 11 - 14 - 36 - 43 - 44 - 50 - 58[2] - 66 - 73 - 83 - 87[2] - 94 - 96 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 03-06-2016

Giải tám 02
Giải bảy 610
Giải sáu 8698 - 2987 - 2608
Giải năm 7950
Giải tư 10199 - 39908 - 43227 - 74894 - 99036 - 12136 - 87756
Giải ba 98228 - 40115
Giải nhì 08637
Giải nhất 69160
Giải đặc biệt 643939
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 08[2] - 10 - 15 - 27 - 28 - 36[2] - 37 - 39 - 50 - 56 - 60 - 87 - 94 - 98 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 27-05-2016

Giải tám 53
Giải bảy 812
Giải sáu 4782 - 2904 - 7952
Giải năm 1644
Giải tư 94242 - 70521 - 22185 - 74593 - 77070 - 32311 - 09428
Giải ba 62002 - 73724
Giải nhì 20003
Giải nhất 69140
Giải đặc biệt 043492
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 03 - 04 - 11 - 12 - 21 - 24 - 28 - 40 - 42 - 44 - 52 - 53 - 70 - 82 - 85 - 92 - 93

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 20-05-2016

Giải tám 63
Giải bảy 614
Giải sáu 4246 - 8056 - 7019
Giải năm 3259
Giải tư 18101 - 76299 - 89125 - 73694 - 58134 - 14339 - 86734
Giải ba 24340 - 77855
Giải nhì 71546
Giải nhất 76482
Giải đặc biệt 657637
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 14 - 19 - 25 - 34[2] - 37 - 39 - 40 - 46[2] - 55 - 56 - 59 - 63 - 82 - 94 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 13-05-2016

Giải tám 79
Giải bảy 959
Giải sáu 9036 - 0526 - 2405
Giải năm 5948
Giải tư 05034 - 74977 - 60273 - 17528 - 53353 - 72902 - 43414
Giải ba 18752 - 86970
Giải nhì 84626
Giải nhất 12520
Giải đặc biệt 950155
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 05 - 14 - 20 - 26[2] - 28 - 34 - 36 - 48 - 52 - 53 - 55 - 59 - 70 - 73 - 77 - 79

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 06-05-2016

Giải tám 48
Giải bảy 730
Giải sáu 7098 - 4547 - 9491
Giải năm 1660
Giải tư 16253 - 60536 - 18675 - 41223 - 13749 - 99138 - 37096
Giải ba 01610 - 25975
Giải nhì 59051
Giải nhất 38713
Giải đặc biệt 625838
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
10 - 13 - 23 - 30 - 36 - 38[2] - 47 - 48 - 49 - 51 - 53 - 60 - 75[2] - 91 - 96 - 98