Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 13-01-2017

Giải tám 02
Giải bảy 511
Giải sáu 1707 - 5337 - 3451
Giải năm 8750
Giải tư 46276 - 59622 - 02822 - 50721 - 92226 - 32136 - 05723
Giải ba 81032 - 52316
Giải nhì 91677
Giải nhất 02757
Giải đặc biệt 940369
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 07 - 11 - 16 - 21 - 22[2] - 23 - 26 - 32 - 36 - 37 - 50 - 51 - 57 - 69 - 76 - 77

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 06-01-2017

Giải tám 15
Giải bảy 222
Giải sáu 5722 - 5661 - 6821
Giải năm 0376
Giải tư 05704 - 27327 - 35657 - 02072 - 41480 - 33770 - 08410
Giải ba 57399 - 06488
Giải nhì 28063
Giải nhất 41710
Giải đặc biệt 205733
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04 - 10[2] - 15 - 21 - 22[2] - 27 - 33 - 57 - 61 - 63 - 70 - 72 - 76 - 80 - 88 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 30-12-2016

Giải tám 84
Giải bảy 033
Giải sáu 3501 - 8117 - 4903
Giải năm 6501
Giải tư 99034 - 65398 - 05804 - 16711 - 04593 - 08622 - 81234
Giải ba 26741 - 22893
Giải nhì 04007
Giải nhất 09765
Giải đặc biệt 565136
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01[2] - 03 - 04 - 07 - 11 - 17 - 22 - 33 - 34[2] - 36 - 41 - 65 - 84 - 93[2] - 98

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 23-12-2016

Giải tám 62
Giải bảy 734
Giải sáu 2122 - 1521 - 1495
Giải năm 9216
Giải tư 94509 - 43175 - 16135 - 38365 - 10258 - 40671 - 62243
Giải ba 00988 - 08458
Giải nhì 24766
Giải nhất 60314
Giải đặc biệt 093055
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
09 - 14 - 16 - 21 - 22 - 34 - 35 - 43 - 55 - 58[2] - 62 - 65 - 66 - 71 - 75 - 88 - 95

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 16-12-2016

Giải tám 33
Giải bảy 969
Giải sáu 0254 - 9042 - 6206
Giải năm 8615
Giải tư 25576 - 71687 - 64667 - 80495 - 72021 - 70677 - 01666
Giải ba 22138 - 72659
Giải nhì 46881
Giải nhất 49122
Giải đặc biệt 354347
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
06 - 15 - 21 - 22 - 33 - 38 - 42 - 47 - 54 - 59 - 66 - 67 - 69 - 76 - 77 - 81 - 87 - 95

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 23
Giải bảy 882
Giải sáu 3705 - 1459 - 5232
Giải năm 1199
Giải tư 19118 - 06619 - 40676 - 52044 - 48406 - 98669 - 68144
Giải ba 93273 - 75229
Giải nhì 69749
Giải nhất 66376
Giải đặc biệt 810545
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05 - 06 - 18 - 19 - 23 - 29 - 32 - 44[2] - 45 - 49 - 59 - 69 - 73 - 76[2] - 82 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 02-12-2016

Giải tám 83
Giải bảy 938
Giải sáu 6966 - 4502 - 4945
Giải năm 5722
Giải tư 72748 - 56537 - 64162 - 49444 - 53626 - 91453 - 33971
Giải ba 72681 - 30470
Giải nhì 03464
Giải nhất 53611
Giải đặc biệt 170644
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 11 - 22 - 26 - 37 - 38 - 44[2] - 45 - 48 - 53 - 62 - 64 - 66 - 70 - 71 - 81 - 83

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 25-11-2016

Giải tám 88
Giải bảy 915
Giải sáu 5987 - 4547 - 4038
Giải năm 2756
Giải tư 31201 - 82478 - 08534 - 94631 - 33911 - 52035 - 16484
Giải ba 64716 - 51933
Giải nhì 74184
Giải nhất 87204
Giải đặc biệt 325770
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 04 - 11 - 15 - 16 - 31 - 33 - 34 - 35 - 38 - 47 - 56 - 70 - 78 - 84[2] - 87 - 88