Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 15-12-2017 - XSBD

Giải tám 85
Giải bảy 678
Giải sáu 0721 - 7044 - 8538
Giải năm 2616
Giải tư 98503 - 19192 - 72063 - 45097 - 84926 - 48670 - 98187
Giải ba 45995 - 45910
Giải nhì 98237
Giải nhất 30915
Giải đặc biệt 458231
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 10 - 15 - 16 - 21 - 26 - 31 - 37 - 38 - 44 - 63 - 70 - 78 - 85 - 87 - 92 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 08-12-2017 - XSBD

Giải tám 12
Giải bảy 953
Giải sáu 9199 - 1822 - 9878
Giải năm 7640
Giải tư 20694 - 25401 - 48379 - 54574 - 23829 - 90762 - 62438
Giải ba 60689 - 56051
Giải nhì 63168
Giải nhất 28910
Giải đặc biệt 143019
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 10 - 12 - 19 - 22 - 29 - 38 - 40 - 51 - 53 - 62 - 68 - 74 - 78 - 79 - 89 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 01-12-2017 - XSBD

Giải tám 48
Giải bảy 447
Giải sáu 7607 - 2394 - 2337
Giải năm 0882
Giải tư 96050 - 51933 - 81946 - 67049 - 57729 - 79894 - 85733
Giải ba 93922 - 32557
Giải nhì 62465
Giải nhất 79751
Giải đặc biệt 533129
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
07 - 22 - 29[2] - 33[2] - 37 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 57 - 65 - 82 - 94[2]

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 24-11-2017 - XSBD

Giải tám 18
Giải bảy 848
Giải sáu 7169 - 7740 - 1344
Giải năm 6459
Giải tư 69220 - 43705 - 48228 - 23648 - 89207 - 88067 - 00490
Giải ba 78811 - 82573
Giải nhì 54429
Giải nhất 48737
Giải đặc biệt 383812
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05 - 07 - 11 - 12 - 18 - 20 - 28 - 29 - 37 - 40 - 44 - 48[2] - 59 - 67 - 69 - 73 - 90

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 17-11-2017 - XSBD

Giải tám 21
Giải bảy 657
Giải sáu 6043 - 2699 - 0496
Giải năm 6649
Giải tư 89154 - 51482 - 29283 - 50003 - 65393 - 80808 - 71378
Giải ba 79053 - 90687
Giải nhì 14383
Giải nhất 43440
Giải đặc biệt 239059
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 08 - 21 - 40 - 43 - 49 - 53 - 54 - 57 - 59 - 78 - 82 - 83[2] - 87 - 93 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 10-11-2017 - XSBD

Giải tám 60
Giải bảy 644
Giải sáu 3850 - 4339 - 7145
Giải năm 7715
Giải tư 62482 - 58759 - 53331 - 91533 - 26346 - 67758 - 20714
Giải ba 69875 - 83068
Giải nhì 66860
Giải nhất 00518
Giải đặc biệt 268879
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
14 - 15 - 18 - 31 - 33 - 39 - 44 - 45 - 46 - 50 - 58 - 59 - 60[2] - 68 - 75 - 79 - 82

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 03-11-2017 - XSBD

Giải tám 83
Giải bảy 381
Giải sáu 8845 - 8048 - 1418
Giải năm 6750
Giải tư 57439 - 27027 - 54409 - 22127 - 68437 - 85496 - 86942
Giải ba 11864 - 65696
Giải nhì 81314
Giải nhất 42271
Giải đặc biệt 737554
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
09 - 14 - 18 - 27[2] - 37 - 39 - 42 - 45 - 48 - 50 - 54 - 64 - 71 - 81 - 83 - 96[2]

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 27-10-2017 - XSBD

Giải tám 50
Giải bảy 705
Giải sáu 7626 - 5048 - 4505
Giải năm 9450
Giải tư 25982 - 44653 - 05535 - 41892 - 66655 - 45524 - 95767
Giải ba 27906 - 82540
Giải nhì 70984
Giải nhất 77721
Giải đặc biệt 229954
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05[2] - 06 - 21 - 24 - 26 - 35 - 40 - 48 - 50[2] - 53 - 54 - 55 - 67 - 82 - 84 - 92