Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 17-02-2017

Giải tám 29
Giải bảy 694
Giải sáu 6823 - 0837 - 0647
Giải năm 2784
Giải tư 06566 - 33810 - 58811 - 43750 - 73400 - 96790 - 70923
Giải ba 32933 - 09952
Giải nhì 61929
Giải nhất 18431
Giải đặc biệt 457609
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 09 - 10 - 11 - 23[2] - 29[2] - 31 - 33 - 37 - 47 - 50 - 52 - 66 - 84 - 90 - 94

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 10-02-2017

Giải tám 11
Giải bảy 602
Giải sáu 2153 - 3752 - 9634
Giải năm 2812
Giải tư 27904 - 57467 - 37066 - 13275 - 12023 - 96683 - 86836
Giải ba 81456 - 92260
Giải nhì 41951
Giải nhất 36269
Giải đặc biệt 615641
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 04 - 11 - 12 - 23 - 34 - 36 - 41 - 51 - 52 - 53 - 56 - 60 - 66 - 67 - 69 - 75 - 83

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 03-02-2017

Giải tám 78
Giải bảy 105
Giải sáu 2477 - 9939 - 0984
Giải năm 2864
Giải tư 40369 - 20988 - 99017 - 87894 - 45622 - 02976 - 13476
Giải ba 25525 - 36907
Giải nhì 16123
Giải nhất 61421
Giải đặc biệt 783852
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05 - 07 - 17 - 21 - 22 - 23 - 25 - 39 - 52 - 64 - 69 - 76[2] - 77 - 78 - 84 - 88 - 94

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 27-01-2017

Giải tám 62
Giải bảy 149
Giải sáu 0441 - 6162 - 2640
Giải năm 5445
Giải tư 95365 - 52153 - 70760 - 75253 - 49661 - 23991 - 26618
Giải ba 91365 - 70018
Giải nhì 42141
Giải nhất 96668
Giải đặc biệt 906088
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
18[2] - 40 - 41[2] - 45 - 49 - 53[2] - 60 - 61 - 62[2] - 65[2] - 68 - 88 - 91

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 20-01-2017

Giải tám 07
Giải bảy 184
Giải sáu 8514 - 4163 - 1949
Giải năm 7856
Giải tư 69484 - 80878 - 51409 - 92977 - 13240 - 37924 - 37420
Giải ba 64376 - 65042
Giải nhì 60373
Giải nhất 86799
Giải đặc biệt 763344
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
07 - 09 - 14 - 20 - 24 - 40 - 42 - 44 - 49 - 56 - 63 - 73 - 76 - 77 - 78 - 84[2] - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 13-01-2017

Giải tám 02
Giải bảy 511
Giải sáu 1707 - 5337 - 3451
Giải năm 8750
Giải tư 46276 - 59622 - 02822 - 50721 - 92226 - 32136 - 05723
Giải ba 81032 - 52316
Giải nhì 91677
Giải nhất 02757
Giải đặc biệt 940369
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 07 - 11 - 16 - 21 - 22[2] - 23 - 26 - 32 - 36 - 37 - 50 - 51 - 57 - 69 - 76 - 77

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 06-01-2017

Giải tám 15
Giải bảy 222
Giải sáu 5722 - 5661 - 6821
Giải năm 0376
Giải tư 05704 - 27327 - 35657 - 02072 - 41480 - 33770 - 08410
Giải ba 57399 - 06488
Giải nhì 28063
Giải nhất 41710
Giải đặc biệt 205733
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04 - 10[2] - 15 - 21 - 22[2] - 27 - 33 - 57 - 61 - 63 - 70 - 72 - 76 - 80 - 88 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 30-12-2016

Giải tám 84
Giải bảy 033
Giải sáu 3501 - 8117 - 4903
Giải năm 6501
Giải tư 99034 - 65398 - 05804 - 16711 - 04593 - 08622 - 81234
Giải ba 26741 - 22893
Giải nhì 04007
Giải nhất 09765
Giải đặc biệt 565136
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01[2] - 03 - 04 - 07 - 11 - 17 - 22 - 33 - 34[2] - 36 - 41 - 65 - 84 - 93[2] - 98