Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 22-07-2016

Giải tám 68
Giải bảy 485
Giải sáu 9313 - 0589 - 6158
Giải năm 5496
Giải tư 36594 - 50763 - 95575 - 56576 - 86541 - 29998 - 47183
Giải ba 41845 - 97811
Giải nhì 91311
Giải nhất 10081
Giải đặc biệt 757585
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
11[2] - 13 - 41 - 45 - 58 - 63 - 68 - 75 - 76 - 81 - 83 - 85[2] - 89 - 94 - 96 - 98

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 15-07-2016

Giải tám 19
Giải bảy 670
Giải sáu 6752 - 3070 - 2071
Giải năm 4896
Giải tư 87482 - 86128 - 77247 - 67966 - 53251 - 71100 - 53802
Giải ba 95500 - 85321
Giải nhì 89497
Giải nhất 82849
Giải đặc biệt 882144
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00[2] - 02 - 19 - 21 - 28 - 44 - 47 - 49 - 51 - 52 - 66 - 70[2] - 71 - 82 - 96 - 97

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 08-07-2016

Giải tám 45
Giải bảy 706
Giải sáu 7258 - 2745 - 9182
Giải năm 6761
Giải tư 07486 - 53787 - 33012 - 71596 - 60747 - 05890 - 07025
Giải ba 61586 - 74245
Giải nhì 67990
Giải nhất 86814
Giải đặc biệt 279153
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
06 - 12 - 14 - 25 - 45[3] - 47 - 53 - 58 - 61 - 82 - 86[2] - 87 - 90[2] - 96

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 01-07-2016

Giải tám 13
Giải bảy 048
Giải sáu 3578 - 0589 - 0580
Giải năm 5670
Giải tư 45659 - 82394 - 13499 - 48365 - 12093 - 64618 - 72737
Giải ba 67382 - 52624
Giải nhì 42156
Giải nhất 86948
Giải đặc biệt 697768
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
13 - 18 - 24 - 37 - 48[2] - 56 - 59 - 65 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 89 - 93 - 94 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 24-06-2016

Giải tám 61
Giải bảy 462
Giải sáu 8492 - 3996 - 4426
Giải năm 4711
Giải tư 95201 - 79700 - 89675 - 33494 - 28891 - 34489 - 91616
Giải ba 21131 - 29212
Giải nhì 41451
Giải nhất 10789
Giải đặc biệt 852803
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 01 - 03 - 11 - 12 - 16 - 26 - 31 - 51 - 61 - 62 - 75 - 89[2] - 91 - 92 - 94 - 96

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 17-06-2016

Giải tám 10
Giải bảy 243
Giải sáu 9604 - 5290 - 1112
Giải năm 4422
Giải tư 91213 - 53846 - 00010 - 84710 - 36406 - 57414 - 52298
Giải ba 82862 - 90403
Giải nhì 45385
Giải nhất 46153
Giải đặc biệt 484286
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 04 - 06 - 10[3] - 12 - 13 - 14 - 22 - 43 - 46 - 53 - 62 - 85 - 86 - 90 - 98

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 10-06-2016

Giải tám 14
Giải bảy 894
Giải sáu 2107 - 7383 - 2236
Giải năm 7787
Giải tư 77044 - 33750 - 63187 - 12666 - 06173 - 03696 - 74103
Giải ba 58258 - 86599
Giải nhì 74758
Giải nhất 38443
Giải đặc biệt 908811
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 07 - 11 - 14 - 36 - 43 - 44 - 50 - 58[2] - 66 - 73 - 83 - 87[2] - 94 - 96 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 03-06-2016

Giải tám 02
Giải bảy 610
Giải sáu 8698 - 2987 - 2608
Giải năm 7950
Giải tư 10199 - 39908 - 43227 - 74894 - 99036 - 12136 - 87756
Giải ba 98228 - 40115
Giải nhì 08637
Giải nhất 69160
Giải đặc biệt 643939
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 08[2] - 10 - 15 - 27 - 28 - 36[2] - 37 - 39 - 50 - 56 - 60 - 87 - 94 - 98 - 99