Ngày mở thưởng

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 25
Giải bảy 140
Giải sáu 6713 - 2385 - 8868
Giải năm 6091
Giải tư 81548 - 83280 - 36704 - 03630 - 24108 - 70096 - 35440
Giải ba 79284 - 18904
Giải nhì 62148
Giải nhất 76184
Giải đặc biệt 003803
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 04[2] - 08 - 13 - 25 - 30 - 40[2] - 48[2] - 68 - 80 - 84[2] - 85 - 91 - 96

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 21-04-2017

Giải tám 96
Giải bảy 953
Giải sáu 8779 - 5198 - 7284
Giải năm 6544
Giải tư 80298 - 91502 - 75014 - 18888 - 64323 - 86701 - 35267
Giải ba 72480 - 79854
Giải nhì 36211
Giải nhất 69486
Giải đặc biệt 045494
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 02 - 11 - 14 - 23 - 44 - 53 - 54 - 67 - 79 - 80 - 84 - 86 - 88 - 94 - 96 - 98[2]

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 14-04-2017

Giải tám 51
Giải bảy 418
Giải sáu 8324 - 4839 - 3816
Giải năm 7269
Giải tư 65379 - 27254 - 50916 - 18593 - 30697 - 81282 - 87293
Giải ba 42136 - 84399
Giải nhì 60152
Giải nhất 99736
Giải đặc biệt 168080
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
16[2] - 18 - 24 - 36[2] - 39 - 51 - 52 - 54 - 69 - 79 - 80 - 82 - 93[2] - 97 - 99

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 07-04-2017

Giải tám 59
Giải bảy 903
Giải sáu 2963 - 1441 - 7172
Giải năm 5750
Giải tư 47641 - 32729 - 48051 - 70194 - 52225 - 50846 - 81715
Giải ba 54561 - 90667
Giải nhì 08077
Giải nhất 70662
Giải đặc biệt 056119
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 15 - 19 - 25 - 29 - 41[2] - 46 - 50 - 51 - 59 - 61 - 62 - 63 - 67 - 72 - 77 - 94

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 31-03-2017

Giải tám 08
Giải bảy 406
Giải sáu 7016 - 0599 - 0366
Giải năm 1121
Giải tư 65572 - 43791 - 44417 - 94806 - 28325 - 83206 - 37946
Giải ba 92166 - 00927
Giải nhì 72577
Giải nhất 90403
Giải đặc biệt 082273
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 06[3] - 08 - 16 - 17 - 21 - 25 - 27 - 46 - 66[2] - 72 - 73 - 77 - 91 - 99

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 24-03-2017

Giải tám 51
Giải bảy 245
Giải sáu 2697 - 5516 - 7365
Giải năm 1283
Giải tư 43546 - 51958 - 74016 - 06191 - 99786 - 58188 - 83265
Giải ba 94318 - 18111
Giải nhì 71356
Giải nhất 66537
Giải đặc biệt 906040
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
11 - 16[2] - 18 - 37 - 40 - 45 - 46 - 51 - 56 - 58 - 65[2] - 83 - 86 - 88 - 91 - 97

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 17-03-2017

Giải tám 90
Giải bảy 576
Giải sáu 7096 - 8751 - 2542
Giải năm 9565
Giải tư 75251 - 41886 - 47687 - 66080 - 85259 - 69605 - 24600
Giải ba 27682 - 70834
Giải nhì 81914
Giải nhất 09478
Giải đặc biệt 437393
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 05 - 14 - 34 - 42 - 51[2] - 59 - 65 - 76 - 78 - 80 - 82 - 86 - 87 - 90 - 93 - 96

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 10-03-2017

Giải tám 88
Giải bảy 236
Giải sáu 4486 - 8482 - 3661
Giải năm 0683
Giải tư 74524 - 45105 - 65368 - 38943 - 27267 - 19656 - 24087
Giải ba 88134 - 52148
Giải nhì 51981
Giải nhất 01391
Giải đặc biệt 531805
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05[2] - 24 - 34 - 36 - 43 - 48 - 56 - 61 - 67 - 68 - 81 - 82 - 83 - 86 - 87 - 88 - 91