Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 20-10-2017 - XSBD

Giải tám 61
Giải bảy 133
Giải sáu 7024 - 7140 - 5974
Giải năm 2774
Giải tư 68901 - 25183 - 72101 - 95575 - 75129 - 14353 - 73594
Giải ba 34177 - 19970
Giải nhì 88624
Giải nhất 52089
Giải đặc biệt 708182
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01[2] - 24[2] - 29 - 33 - 40 - 53 - 61 - 70 - 74[2] - 75 - 77 - 82 - 83 - 89 - 94

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 13-10-2017 - XSBD

Giải tám 66
Giải bảy 242
Giải sáu 9382 - 5794 - 6261
Giải năm 7893
Giải tư 16552 - 19703 - 31940 - 32053 - 35448 - 98925 - 75806
Giải ba 32053 - 64117
Giải nhì 11463
Giải nhất 94338
Giải đặc biệt 293086
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 06 - 17 - 25 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 53[2] - 61 - 63 - 66 - 82 - 86 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 06-10-2017 - XSBD

Giải tám 04
Giải bảy 553
Giải sáu 5894 - 5387 - 7133
Giải năm 4014
Giải tư 73097 - 37470 - 47509 - 33581 - 08623 - 41308 - 79568
Giải ba 58394 - 40161
Giải nhì 11194
Giải nhất 05883
Giải đặc biệt 179670
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
04 - 08 - 09 - 14 - 23 - 33 - 53 - 61 - 68 - 70[2] - 81 - 83 - 87 - 94[3] - 97

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 29-09-2017 - XSBD

Giải tám 78
Giải bảy 335
Giải sáu 2034 - 0521 - 5634
Giải năm 1979
Giải tư 86672 - 56839 - 41874 - 32440 - 92014 - 48966 - 57241
Giải ba 93538 - 45170
Giải nhì 47244
Giải nhất 34512
Giải đặc biệt 674915
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
12 - 14 - 15 - 21 - 34[2] - 35 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 66 - 70 - 72 - 74 - 78 - 79

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 22-09-2017 - XSBD

Giải tám 24
Giải bảy 750
Giải sáu 8698 - 1868 - 5348
Giải năm 5141
Giải tư 73837 - 19107 - 84527 - 80490 - 07493 - 27813 - 04001
Giải ba 43596 - 67251
Giải nhì 19268
Giải nhất 95222
Giải đặc biệt 492714
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 07 - 13 - 14 - 22 - 24 - 27 - 37 - 41 - 48 - 50 - 51 - 68[2] - 90 - 93 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 15-09-2017 - XSBD

Giải tám 49
Giải bảy 364
Giải sáu 2182 - 0358 - 6270
Giải năm 1350
Giải tư 11262 - 22697 - 08073 - 71353 - 89702 - 04888 - 40793
Giải ba 41931 - 16256
Giải nhì 05119
Giải nhất 46026
Giải đặc biệt 474533
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 19 - 26 - 31 - 33 - 49 - 50 - 53 - 56 - 58 - 62 - 64 - 70 - 73 - 82 - 88 - 93 - 97

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 08-09-2017 - XSBD

Giải tám 69
Giải bảy 634
Giải sáu 6925 - 5500 - 0752
Giải năm 5993
Giải tư 30348 - 28944 - 89729 - 14663 - 85619 - 49674 - 81955
Giải ba 17958 - 33211
Giải nhì 64539
Giải nhất 92183
Giải đặc biệt 775673
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 11 - 19 - 25 - 29 - 34 - 39 - 44 - 48 - 52 - 55 - 58 - 63 - 69 - 73 - 74 - 83 - 93

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 01-09-2017 - XSBD

Giải tám 34
Giải bảy 638
Giải sáu 0702 - 9424 - 0102
Giải năm 9929
Giải tư 42121 - 93245 - 22825 - 87088 - 73459 - 75953 - 92411
Giải ba 61575 - 51843
Giải nhì 31900
Giải nhất 83665
Giải đặc biệt 242607
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 02[2] - 07 - 11 - 21 - 24 - 25 - 29 - 34 - 38 - 43 - 45 - 53 - 59 - 65 - 75 - 88