Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 15-07-2018 - XSKG

Giải tám 38
Giải bảy 442
Giải sáu 7427 - 6868 - 7014
Giải năm 6595
Giải tư 69221 - 57836 - 43361 - 37781 - 60600 - 29465 - 53068
Giải ba 15628 - 71048
Giải nhì 31542
Giải nhất 77213
Giải đặc biệt 936971
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 13 - 14 - 21 - 27 - 28 - 36 - 38 - 42[2] - 48 - 61 - 65 - 68[2] - 71 - 81 - 95

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 08-07-2018 - XSKG

Giải tám 86
Giải bảy 675
Giải sáu 4304 - 7760 - 1598
Giải năm 4631
Giải tư 22212 - 15660 - 40955 - 25288 - 27224 - 52907 - 60200
Giải ba 85452 - 91099
Giải nhì 07748
Giải nhất 03821
Giải đặc biệt 516962
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 04 - 07 - 12 - 21 - 24 - 31 - 48 - 52 - 55 - 60[2] - 62 - 75 - 86 - 88 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 01-07-2018 - XSKG

Giải tám 26
Giải bảy 010
Giải sáu 9318 - 7155 - 7660
Giải năm 0342
Giải tư 48877 - 46796 - 67861 - 19814 - 71316 - 23325 - 50028
Giải ba 22384 - 80540
Giải nhì 47273
Giải nhất 13002
Giải đặc biệt 803667
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 10 - 14 - 16 - 18 - 25 - 26 - 28 - 40 - 42 - 55 - 60 - 61 - 67 - 73 - 77 - 84 - 96

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 24-06-2018 - XSKG

Giải tám 42
Giải bảy 867
Giải sáu 2333 - 8378 - 6294
Giải năm 2480
Giải tư 76783 - 62497 - 79363 - 77933 - 19565 - 80351 - 50957
Giải ba 42193 - 34780
Giải nhì 37802
Giải nhất 21026
Giải đặc biệt 113849
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 26 - 33[2] - 42 - 49 - 51 - 57 - 63 - 65 - 67 - 78 - 80[2] - 83 - 93 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 17-06-2018 - XSKG

Giải tám 48
Giải bảy 128
Giải sáu 0053 - 7320 - 2461
Giải năm 3463
Giải tư 45923 - 26353 - 92295 - 11252 - 98371 - 62411 - 70442
Giải ba 48800 - 31066
Giải nhì 69401
Giải nhất 12811
Giải đặc biệt 936083
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 01 - 11[2] - 20 - 23 - 28 - 42 - 48 - 52 - 53[2] - 61 - 63 - 66 - 71 - 83 - 95

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 10-06-2018 - XSKG

Giải tám 28
Giải bảy 061
Giải sáu 3935 - 3908 - 1039
Giải năm 8829
Giải tư 18677 - 60141 - 45742 - 02442 - 32593 - 49442 - 41266
Giải ba 67306 - 64827
Giải nhì 65960
Giải nhất 11325
Giải đặc biệt 348308
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
06 - 08[2] - 25 - 27 - 28 - 29 - 35 - 39 - 41 - 42[3] - 60 - 61 - 66 - 77 - 93

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 03-06-2018 - XSKG

Giải tám 10
Giải bảy 105
Giải sáu 5934 - 0438 - 3545
Giải năm 2044
Giải tư 63777 - 83167 - 81869 - 03606 - 12571 - 51438 - 87826
Giải ba 43186 - 45319
Giải nhì 53485
Giải nhất 92629
Giải đặc biệt 696660
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 06 - 10 - 19 - 26 - 29 - 34 - 38[2] - 44 - 45 - 60 - 67 - 69 - 71 - 77 - 85 - 86

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 27-05-2018 - XSKG

Giải tám 10
Giải bảy 447
Giải sáu 1603 - 3796 - 1095
Giải năm 9918
Giải tư 65947 - 11195 - 49669 - 87857 - 27333 - 48558 - 42031
Giải ba 24349 - 48603
Giải nhì 24341
Giải nhất 16086
Giải đặc biệt 179516
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03[2] - 10 - 16 - 18 - 31 - 33 - 41 - 47[2] - 49 - 57 - 58 - 69 - 86 - 95[2] - 96