Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 19-02-2017

Giải tám 28
Giải bảy 969
Giải sáu 4130 - 8680 - 8497
Giải năm 0802
Giải tư 75909 - 86400 - 61459 - 90755 - 31452 - 52931 - 34604
Giải ba 98409 - 89868
Giải nhì 17756
Giải nhất 50748
Giải đặc biệt 910714
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 02 - 04 - 09[2] - 14 - 28 - 30 - 31 - 48 - 52 - 55 - 56 - 59 - 68 - 69 - 80 - 97

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 12-02-2017

Giải tám 68
Giải bảy 830
Giải sáu 8785 - 1427 - 7505
Giải năm 9445
Giải tư 21674 - 66169 - 70783 - 07922 - 57668 - 67497 - 57090
Giải ba 48992 - 29716
Giải nhì 40835
Giải nhất 54440
Giải đặc biệt 514708
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 08 - 16 - 22 - 27 - 30 - 35 - 40 - 45 - 68[2] - 69 - 74 - 83 - 85 - 90 - 92 - 97

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 05-02-2017

Giải tám 61
Giải bảy 160
Giải sáu 8705 - 9873 - 3191
Giải năm 0731
Giải tư 28459 - 62258 - 98433 - 56864 - 89146 - 31311 - 91966
Giải ba 02196 - 81416
Giải nhì 48562
Giải nhất 33291
Giải đặc biệt 621999
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 11 - 16 - 31 - 33 - 46 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 66 - 73 - 91[2] - 96 - 99

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 29-01-2017

Giải tám 94
Giải bảy 609
Giải sáu 2444 - 1782 - 3941
Giải năm 2836
Giải tư 28496 - 84807 - 73971 - 54267 - 58366 - 31938 - 86094
Giải ba 10739 - 97484
Giải nhì 32803
Giải nhất 58474
Giải đặc biệt 063180
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 07 - 09 - 36 - 38 - 39 - 41 - 44 - 66 - 67 - 71 - 74 - 80 - 82 - 84 - 94[2] - 96

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 22-01-2017

Giải tám 98
Giải bảy 175
Giải sáu 2618 - 9545 - 0399
Giải năm 1675
Giải tư 37311 - 18048 - 34672 - 92541 - 07584 - 69320 - 11426
Giải ba 18091 - 80750
Giải nhì 99690
Giải nhất 25483
Giải đặc biệt 511608
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
08 - 11 - 18 - 20 - 26 - 41 - 45 - 48 - 50 - 72 - 75[2] - 83 - 84 - 90 - 91 - 98 - 99

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 15-01-2017

Giải tám 63
Giải bảy 570
Giải sáu 5452 - 7829 - 9175
Giải năm 7894
Giải tư 46737 - 24965 - 72409 - 09668 - 33285 - 93554 - 50788
Giải ba 32975 - 64361
Giải nhì 64736
Giải nhất 93480
Giải đặc biệt 716218
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
09 - 18 - 29 - 36 - 37 - 52 - 54 - 61 - 63 - 65 - 68 - 70 - 75[2] - 80 - 85 - 88 - 94

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 08-01-2017

Giải tám 31
Giải bảy 112
Giải sáu 7831 - 1715 - 1701
Giải năm 2635
Giải tư 43729 - 11128 - 44545 - 38913 - 76718 - 68133 - 94267
Giải ba 78250 - 94791
Giải nhì 47411
Giải nhất 10424
Giải đặc biệt 121123
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 23 - 24 - 28 - 29 - 31[2] - 33 - 35 - 45 - 50 - 67 - 91

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 01-01-2017

Giải tám 29
Giải bảy 779
Giải sáu 6276 - 6035 - 2788
Giải năm 7645
Giải tư 90348 - 02813 - 58061 - 04826 - 91373 - 92686 - 60836
Giải ba 67056 - 06257
Giải nhì 76542
Giải nhất 43879
Giải đặc biệt 817428
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
13 - 26 - 28 - 29 - 35 - 36 - 42 - 45 - 48 - 56 - 57 - 61 - 73 - 76 - 79[2] - 86 - 88