Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 04-12-2016

Giải tám 14
Giải bảy 701
Giải sáu 1433 - 5813 - 8097
Giải năm 4587
Giải tư 29269 - 35332 - 32301 - 85993 - 32264 - 37355 - 52357
Giải ba 14218 - 41607
Giải nhì 08460
Giải nhất 99835
Giải đặc biệt 655740
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01[2] - 07 - 13 - 14 - 18 - 32 - 33 - 35 - 40 - 55 - 57 - 60 - 64 - 69 - 87 - 93 - 97

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 27-11-2016

Giải tám 10
Giải bảy 476
Giải sáu 5713 - 2981 - 7818
Giải năm 9948
Giải tư 54244 - 08266 - 42040 - 70907 - 13183 - 57972 - 35578
Giải ba 65295 - 60251
Giải nhì 57860
Giải nhất 90219
Giải đặc biệt 513713
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
07 - 10 - 13[2] - 18 - 19 - 40 - 44 - 48 - 51 - 60 - 66 - 72 - 76 - 78 - 81 - 83 - 95

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 20-11-2016

Giải tám 99
Giải bảy 541
Giải sáu 0851 - 0374 - 3931
Giải năm 9125
Giải tư 99517 - 72519 - 16043 - 99284 - 62086 - 38258 - 60909
Giải ba 19792 - 12581
Giải nhì 04502
Giải nhất 72694
Giải đặc biệt 462736
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 09 - 17 - 19 - 25 - 31 - 36 - 41 - 43 - 51 - 58 - 74 - 81 - 84 - 86 - 92 - 94 - 99

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 13-11-2016

Giải tám 20
Giải bảy 062
Giải sáu 6917 - 1177 - 3816
Giải năm 5076
Giải tư 71251 - 05827 - 01024 - 18690 - 06398 - 25307 - 58379
Giải ba 83546 - 03779
Giải nhì 94648
Giải nhất 07685
Giải đặc biệt 984191
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
07 - 16 - 17 - 20 - 24 - 27 - 46 - 48 - 51 - 62 - 76 - 77 - 79[2] - 85 - 90 - 91 - 98

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 06-11-2016

Giải tám 42
Giải bảy 060
Giải sáu 1085 - 7714 - 9377
Giải năm 6764
Giải tư 65469 - 85807 - 60213 - 51722 - 69548 - 91920 - 74662
Giải ba 74155 - 70426
Giải nhì 97754
Giải nhất 27250
Giải đặc biệt 738041
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
07 - 13 - 14 - 20 - 22 - 26 - 41 - 42 - 48 - 50 - 54 - 55 - 60 - 62 - 64 - 69 - 77 - 85

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 30-10-2016

Giải tám 43
Giải bảy 996
Giải sáu 9901 - 9649 - 5871
Giải năm 9979
Giải tư 41274 - 28733 - 35740 - 08263 - 27111 - 51036 - 73975
Giải ba 45500 - 72710
Giải nhì 88856
Giải nhất 71769
Giải đặc biệt 779012
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 01 - 10 - 11 - 12 - 33 - 36 - 40 - 43 - 49 - 56 - 63 - 69 - 71 - 74 - 75 - 79 - 96

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 23-10-2016

Giải tám 71
Giải bảy 485
Giải sáu 3833 - 8718 - 2279
Giải năm 8908
Giải tư 32225 - 58817 - 32268 - 58993 - 55718 - 00900 - 78860
Giải ba 86330 - 17072
Giải nhì 96493
Giải nhất 72590
Giải đặc biệt 890088
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 08 - 17 - 18[2] - 25 - 30 - 33 - 60 - 68 - 71 - 72 - 79 - 85 - 88 - 90 - 93[2]

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 16-10-2016

Giải tám 53
Giải bảy 997
Giải sáu 3953 - 0480 - 1213
Giải năm 3943
Giải tư 25167 - 83637 - 83680 - 53438 - 64914 - 14219 - 61694
Giải ba 63812 - 20049
Giải nhì 02141
Giải nhất 52032
Giải đặc biệt 588621
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
12 - 13 - 14 - 19 - 21 - 32 - 37 - 38 - 41 - 43 - 49 - 53[2] - 67 - 80[2] - 94 - 97