Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 17-12-2017 - XSKG

Giải tám 51
Giải bảy 018
Giải sáu 3501 - 0208 - 8916
Giải năm 4892
Giải tư 57388 - 85633 - 32440 - 44147 - 52203 - 11236 - 69604
Giải ba 63782 - 19828
Giải nhì 41075
Giải nhất 58203
Giải đặc biệt 785294
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 03[2] - 04 - 08 - 16 - 18 - 28 - 33 - 36 - 40 - 47 - 51 - 75 - 82 - 88 - 92 - 94

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 10-12-2017 - XSKG

Giải tám 08
Giải bảy 127
Giải sáu 3939 - 6840 - 4498
Giải năm 4349
Giải tư 02082 - 03756 - 78414 - 40287 - 22812 - 01788 - 12673
Giải ba 65319 - 36374
Giải nhì 18529
Giải nhất 19154
Giải đặc biệt 044788
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
08 - 12 - 14 - 19 - 27 - 29 - 39 - 40 - 49 - 54 - 56 - 73 - 74 - 82 - 87 - 88[2] - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 03-12-2017 - XSKG

Giải tám 28
Giải bảy 847
Giải sáu 6667 - 8670 - 8727
Giải năm 8578
Giải tư 20813 - 42200 - 82361 - 23744 - 59776 - 26383 - 87334
Giải ba 19660 - 72780
Giải nhì 42001
Giải nhất 96671
Giải đặc biệt 349114
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 01 - 13 - 14 - 27 - 28 - 34 - 44 - 47 - 60 - 61 - 67 - 70 - 71 - 76 - 78 - 80 - 83

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 26-11-2017 - XSKG

Giải tám 32
Giải bảy 931
Giải sáu 0894 - 2586 - 8006
Giải năm 9124
Giải tư 25785 - 23477 - 25885 - 83238 - 64194 - 79338 - 42119
Giải ba 51816 - 45745
Giải nhì 13438
Giải nhất 82479
Giải đặc biệt 564921
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
06 - 16 - 19 - 21 - 24 - 31 - 32 - 38[3] - 45 - 77 - 79 - 85[2] - 86 - 94[2]

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 19-11-2017 - XSKG

Giải tám 08
Giải bảy 822
Giải sáu 0832 - 3253 - 6898
Giải năm 2741
Giải tư 84491 - 10327 - 95832 - 61630 - 90692 - 28793 - 28600
Giải ba 79330 - 49374
Giải nhì 49541
Giải nhất 03204
Giải đặc biệt 564242
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 04 - 08 - 22 - 27 - 30[2] - 32[2] - 41[2] - 42 - 53 - 74 - 91 - 92 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 12-11-2017 - XSKG

Giải tám 16
Giải bảy 141
Giải sáu 8281 - 4829 - 1028
Giải năm 2552
Giải tư 37645 - 61286 - 13821 - 65988 - 02519 - 93046 - 08840
Giải ba 64467 - 73400
Giải nhì 15509
Giải nhất 76738
Giải đặc biệt 327001
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 01 - 09 - 16 - 19 - 21 - 28 - 29 - 38 - 40 - 41 - 45 - 46 - 52 - 67 - 81 - 86 - 88

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 05-11-2017 - XSKG

Giải tám 92
Giải bảy 228
Giải sáu 8536 - 0251 - 8598
Giải năm 0966
Giải tư 26175 - 26116 - 42184 - 47635 - 37809 - 48538 - 13412
Giải ba 76870 - 53866
Giải nhì 29842
Giải nhất 51972
Giải đặc biệt 757780
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
09 - 12 - 16 - 28 - 35 - 36 - 38 - 42 - 51 - 66[2] - 70 - 72 - 75 - 80 - 84 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 29-10-2017 - XSKG

Giải tám 15
Giải bảy 483
Giải sáu 8876 - 1871 - 8056
Giải năm 0930
Giải tư 71475 - 28776 - 12039 - 01096 - 90765 - 16200 - 57248
Giải ba 49075 - 21719
Giải nhì 90346
Giải nhất 52063
Giải đặc biệt 637570
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 15 - 19 - 30 - 39 - 46 - 48 - 56 - 63 - 65 - 70 - 71 - 75[2] - 76[2] - 83 - 96