Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 19-03-2017

Giải tám 83
Giải bảy 640
Giải sáu 7622 - 7973 - 4504
Giải năm 8710
Giải tư 01880 - 20459 - 02981 - 97417 - 31945 - 73550 - 23691
Giải ba 57260 - 03543
Giải nhì 07224
Giải nhất 98503
Giải đặc biệt 074322
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 04 - 10 - 17 - 22[2] - 24 - 40 - 43 - 45 - 50 - 59 - 60 - 73 - 80 - 81 - 83 - 91

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 12-03-2017

Giải tám 56
Giải bảy 016
Giải sáu 4823 - 6744 - 2500
Giải năm 5284
Giải tư 42829 - 97277 - 89628 - 28696 - 04431 - 44060 - 41070
Giải ba 78006 - 40546
Giải nhì 08921
Giải nhất 17002
Giải đặc biệt 426015
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 02 - 06 - 15 - 16 - 21 - 23 - 28 - 29 - 31 - 44 - 46 - 56 - 60 - 70 - 77 - 84 - 96

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 05-03-2017

Giải tám 83
Giải bảy 847
Giải sáu 9337 - 0188 - 0917
Giải năm 3968
Giải tư 81927 - 20180 - 56551 - 09910 - 41647 - 30659 - 73324
Giải ba 18430 - 60528
Giải nhì 05614
Giải nhất 27281
Giải đặc biệt 836273
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
10 - 14 - 17 - 24 - 27 - 28 - 30 - 37 - 47[2] - 51 - 59 - 68 - 73 - 80 - 81 - 83 - 88

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 26-02-2017

Giải tám 00
Giải bảy 579
Giải sáu 4319 - 7754 - 6338
Giải năm 4370
Giải tư 60495 - 07543 - 39708 - 12761 - 04112 - 25371 - 68047
Giải ba 87452 - 70322
Giải nhì 65139
Giải nhất 26143
Giải đặc biệt 182108
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 08[2] - 12 - 19 - 22 - 38 - 39 - 43[2] - 47 - 52 - 54 - 61 - 70 - 71 - 79 - 95

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 19-02-2017

Giải tám 28
Giải bảy 969
Giải sáu 4130 - 8680 - 8497
Giải năm 0802
Giải tư 75909 - 86400 - 61459 - 90755 - 31452 - 52931 - 34604
Giải ba 98409 - 89868
Giải nhì 17756
Giải nhất 50748
Giải đặc biệt 910714
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 02 - 04 - 09[2] - 14 - 28 - 30 - 31 - 48 - 52 - 55 - 56 - 59 - 68 - 69 - 80 - 97

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 12-02-2017

Giải tám 68
Giải bảy 830
Giải sáu 8785 - 1427 - 7505
Giải năm 9445
Giải tư 21674 - 66169 - 70783 - 07922 - 57668 - 67497 - 57090
Giải ba 48992 - 29716
Giải nhì 40835
Giải nhất 54440
Giải đặc biệt 514708
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 08 - 16 - 22 - 27 - 30 - 35 - 40 - 45 - 68[2] - 69 - 74 - 83 - 85 - 90 - 92 - 97

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 05-02-2017

Giải tám 61
Giải bảy 160
Giải sáu 8705 - 9873 - 3191
Giải năm 0731
Giải tư 28459 - 62258 - 98433 - 56864 - 89146 - 31311 - 91966
Giải ba 02196 - 81416
Giải nhì 48562
Giải nhất 33291
Giải đặc biệt 621999
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 11 - 16 - 31 - 33 - 46 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 66 - 73 - 91[2] - 96 - 99

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 29-01-2017

Giải tám 94
Giải bảy 609
Giải sáu 2444 - 1782 - 3941
Giải năm 2836
Giải tư 28496 - 84807 - 73971 - 54267 - 58366 - 31938 - 86094
Giải ba 10739 - 97484
Giải nhì 32803
Giải nhất 58474
Giải đặc biệt 063180
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 07 - 09 - 36 - 38 - 39 - 41 - 44 - 66 - 67 - 71 - 74 - 80 - 82 - 84 - 94[2] - 96