Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 15-01-2017

Giải tám 63
Giải bảy 570
Giải sáu 5452 - 7829 - 9175
Giải năm 7894
Giải tư 46737 - 24965 - 72409 - 09668 - 33285 - 93554 - 50788
Giải ba 32975 - 64361
Giải nhì 64736
Giải nhất 93480
Giải đặc biệt 716218
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
09 - 18 - 29 - 36 - 37 - 52 - 54 - 61 - 63 - 65 - 68 - 70 - 75[2] - 80 - 85 - 88 - 94

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 08-01-2017

Giải tám 31
Giải bảy 112
Giải sáu 7831 - 1715 - 1701
Giải năm 2635
Giải tư 43729 - 11128 - 44545 - 38913 - 76718 - 68133 - 94267
Giải ba 78250 - 94791
Giải nhì 47411
Giải nhất 10424
Giải đặc biệt 121123
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 23 - 24 - 28 - 29 - 31[2] - 33 - 35 - 45 - 50 - 67 - 91

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 01-01-2017

Giải tám 29
Giải bảy 779
Giải sáu 6276 - 6035 - 2788
Giải năm 7645
Giải tư 90348 - 02813 - 58061 - 04826 - 91373 - 92686 - 60836
Giải ba 67056 - 06257
Giải nhì 76542
Giải nhất 43879
Giải đặc biệt 817428
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
13 - 26 - 28 - 29 - 35 - 36 - 42 - 45 - 48 - 56 - 57 - 61 - 73 - 76 - 79[2] - 86 - 88

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 25-12-2016

Giải tám 13
Giải bảy 729
Giải sáu 3106 - 5904 - 2457
Giải năm 8048
Giải tư 05456 - 41193 - 03973 - 27186 - 87085 - 26618 - 71363
Giải ba 92167 - 68598
Giải nhì 38041
Giải nhất 20814
Giải đặc biệt 111347
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
04 - 06 - 13 - 14 - 18 - 29 - 41 - 47 - 48 - 56 - 57 - 63 - 67 - 73 - 85 - 86 - 93 - 98

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 18-12-2016

Giải tám 77
Giải bảy 846
Giải sáu 0614 - 8930 - 5292
Giải năm 9055
Giải tư 07064 - 37532 - 40053 - 06188 - 43649 - 58459 - 33924
Giải ba 12383 - 47369
Giải nhì 48379
Giải nhất 91738
Giải đặc biệt 505914
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
14[2] - 24 - 30 - 32 - 38 - 46 - 49 - 53 - 55 - 59 - 64 - 69 - 77 - 79 - 83 - 88 - 92

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 11-12-2016

Giải tám 08
Giải bảy 515
Giải sáu 2921 - 8693 - 0971
Giải năm 9691
Giải tư 59759 - 31645 - 12297 - 93752 - 42622 - 40389 - 20343
Giải ba 20902 - 44105
Giải nhì 30568
Giải nhất 88124
Giải đặc biệt 573369
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 05 - 08 - 15 - 21 - 22 - 24 - 43 - 45 - 52 - 59 - 68 - 69 - 71 - 89 - 91 - 93 - 97

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 04-12-2016

Giải tám 14
Giải bảy 701
Giải sáu 1433 - 5813 - 8097
Giải năm 4587
Giải tư 29269 - 35332 - 32301 - 85993 - 32264 - 37355 - 52357
Giải ba 14218 - 41607
Giải nhì 08460
Giải nhất 99835
Giải đặc biệt 655740
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01[2] - 07 - 13 - 14 - 18 - 32 - 33 - 35 - 40 - 55 - 57 - 60 - 64 - 69 - 87 - 93 - 97

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 27-11-2016

Giải tám 10
Giải bảy 476
Giải sáu 5713 - 2981 - 7818
Giải năm 9948
Giải tư 54244 - 08266 - 42040 - 70907 - 13183 - 57972 - 35578
Giải ba 65295 - 60251
Giải nhì 57860
Giải nhất 90219
Giải đặc biệt 513713
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
07 - 10 - 13[2] - 18 - 19 - 40 - 44 - 48 - 51 - 60 - 66 - 72 - 76 - 78 - 81 - 83 - 95