Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 13-08-2017 - XSKG

Giải tám 83
Giải bảy 941
Giải sáu 0006 - 8088 - 6971
Giải năm 7563
Giải tư 34546 - 28842 - 86543 - 90131 - 46010 - 51932 - 08196
Giải ba 96518 - 14065
Giải nhì 45336
Giải nhất 01747
Giải đặc biệt 059968
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
06 - 10 - 18 - 31 - 32 - 36 - 41 - 42 - 43 - 46 - 47 - 63 - 65 - 68 - 71 - 83 - 88 - 96

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 06-08-2017 - XSKG

Giải tám 09
Giải bảy 460
Giải sáu 6890 - 0222 - 2728
Giải năm 8226
Giải tư 43341 - 56618 - 37140 - 69350 - 18042 - 11106 - 05468
Giải ba 70813 - 68705
Giải nhì 59570
Giải nhất 32855
Giải đặc biệt 979468
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 06 - 09 - 13 - 18 - 22 - 26 - 28 - 40 - 41 - 42 - 50 - 55 - 60 - 68[2] - 70 - 90

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 30-07-2017 - XSKG

Giải tám 22
Giải bảy 981
Giải sáu 6502 - 6273 - 6333
Giải năm 3812
Giải tư 33605 - 15133 - 99621 - 60826 - 17893 - 21456 - 98755
Giải ba 06237 - 72617
Giải nhì 23923
Giải nhất 55372
Giải đặc biệt 695546
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 05 - 12 - 17 - 21 - 22 - 23 - 26 - 33[2] - 37 - 46 - 55 - 56 - 72 - 73 - 81 - 93

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 23-07-2017 - XSKG

Giải tám 95
Giải bảy 829
Giải sáu 2640 - 0100 - 0765
Giải năm 1167
Giải tư 91583 - 07743 - 46491 - 38402 - 36573 - 14322 - 16781
Giải ba 21494 - 34343
Giải nhì 08868
Giải nhất 58615
Giải đặc biệt 664817
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 02 - 15 - 17 - 22 - 29 - 40 - 43[2] - 65 - 67 - 68 - 73 - 81 - 83 - 91 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 16-07-2017 - XSKG

Giải tám 02
Giải bảy 975
Giải sáu 6569 - 7076 - 0448
Giải năm 4138
Giải tư 18254 - 87407 - 90434 - 20071 - 64811 - 06846 - 87945
Giải ba 91006 - 45490
Giải nhì 26417
Giải nhất 87855
Giải đặc biệt 698661
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 06 - 07 - 11 - 17 - 34 - 38 - 45 - 46 - 48 - 54 - 55 - 61 - 69 - 71 - 75 - 76 - 90

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 09-07-2017 - XSKG

Giải tám 87
Giải bảy 792
Giải sáu 1594 - 7291 - 2581
Giải năm 1676
Giải tư 18553 - 27366 - 73368 - 88816 - 12093 - 01097 - 74779
Giải ba 38248 - 94796
Giải nhì 29840
Giải nhất 40301
Giải đặc biệt 806834
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 16 - 34 - 40 - 48 - 53 - 66 - 68 - 76 - 79 - 81 - 87 - 91 - 92 - 93 - 94 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 02-07-2017 - XSKG

Giải tám 15
Giải bảy 039
Giải sáu 1739 - 4835 - 0566
Giải năm 7004
Giải tư 88589 - 49001 - 04750 - 84532 - 22542 - 95887 - 15237
Giải ba 05967 - 42986
Giải nhì 83764
Giải nhất 79323
Giải đặc biệt 521485
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 04 - 15 - 23 - 32 - 35 - 37 - 39[2] - 42 - 50 - 64 - 66 - 67 - 85 - 86 - 87 - 89

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 25-06-2017 - XSKG

Giải tám 19
Giải bảy 629
Giải sáu 9970 - 8820 - 8094
Giải năm 1090
Giải tư 00172 - 13294 - 25531 - 91519 - 22903 - 46850 - 10181
Giải ba 44977 - 80780
Giải nhì 45478
Giải nhất 40563
Giải đặc biệt 699709
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 09 - 19[2] - 20 - 29 - 31 - 50 - 63 - 70 - 72 - 77 - 78 - 80 - 81 - 90 - 94[2]