Ngày mở thưởng

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 23-04-2017

Giải tám 90
Giải bảy 001
Giải sáu 6656 - 5901 - 0098
Giải năm 0136
Giải tư 12880 - 90092 - 82855 - 17819 - 88980 - 00037 - 14879
Giải ba 48082 - 82704
Giải nhì 04140
Giải nhất 87210
Giải đặc biệt 891624
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01[2] - 04 - 10 - 19 - 24 - 36 - 37 - 40 - 55 - 56 - 79 - 80[2] - 82 - 90 - 92 - 98

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 16-04-2017

Giải tám 58
Giải bảy 422
Giải sáu 5522 - 8003 - 4481
Giải năm 9990
Giải tư 16049 - 53305 - 56780 - 67147 - 00792 - 22790 - 31932
Giải ba 55243 - 90327
Giải nhì 41703
Giải nhất 63237
Giải đặc biệt 354508
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03[2] - 05 - 08 - 22[2] - 27 - 32 - 37 - 43 - 47 - 49 - 58 - 80 - 81 - 90[2] - 92

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 09-04-2017

Giải tám 80
Giải bảy 324
Giải sáu 4557 - 3504 - 0392
Giải năm 3980
Giải tư 00520 - 99258 - 88410 - 21233 - 34809 - 80591 - 33082
Giải ba 87193 - 44691
Giải nhì 69675
Giải nhất 14214
Giải đặc biệt 904404
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
04[2] - 09 - 10 - 14 - 20 - 24 - 33 - 57 - 58 - 75 - 80[2] - 82 - 91[2] - 92 - 93

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 02-04-2017

Giải tám 76
Giải bảy 891
Giải sáu 8720 - 2621 - 4407
Giải năm 8722
Giải tư 94018 - 53014 - 71543 - 56101 - 62918 - 33105 - 06640
Giải ba 47535 - 16239
Giải nhì 82660
Giải nhất 93758
Giải đặc biệt 595200
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 01 - 05 - 07 - 14 - 18[2] - 20 - 21 - 22 - 35 - 39 - 40 - 43 - 58 - 60 - 76 - 91

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 26-03-2017

Giải tám 79
Giải bảy 696
Giải sáu 0653 - 0933 - 4778
Giải năm 5165
Giải tư 39559 - 39403 - 14271 - 85177 - 12752 - 30761 - 98110
Giải ba 64414 - 04878
Giải nhì 96949
Giải nhất 85632
Giải đặc biệt 431817
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 10 - 14 - 17 - 32 - 33 - 49 - 52 - 53 - 59 - 61 - 65 - 71 - 77 - 78[2] - 79 - 96

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 19-03-2017

Giải tám 83
Giải bảy 640
Giải sáu 7622 - 7973 - 4504
Giải năm 8710
Giải tư 01880 - 20459 - 02981 - 97417 - 31945 - 73550 - 23691
Giải ba 57260 - 03543
Giải nhì 07224
Giải nhất 98503
Giải đặc biệt 074322
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 04 - 10 - 17 - 22[2] - 24 - 40 - 43 - 45 - 50 - 59 - 60 - 73 - 80 - 81 - 83 - 91

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 12-03-2017

Giải tám 56
Giải bảy 016
Giải sáu 4823 - 6744 - 2500
Giải năm 5284
Giải tư 42829 - 97277 - 89628 - 28696 - 04431 - 44060 - 41070
Giải ba 78006 - 40546
Giải nhì 08921
Giải nhất 17002
Giải đặc biệt 426015
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 02 - 06 - 15 - 16 - 21 - 23 - 28 - 29 - 31 - 44 - 46 - 56 - 60 - 70 - 77 - 84 - 96

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 05-03-2017

Giải tám 83
Giải bảy 847
Giải sáu 9337 - 0188 - 0917
Giải năm 3968
Giải tư 81927 - 20180 - 56551 - 09910 - 41647 - 30659 - 73324
Giải ba 18430 - 60528
Giải nhì 05614
Giải nhất 27281
Giải đặc biệt 836273
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
10 - 14 - 17 - 24 - 27 - 28 - 30 - 37 - 47[2] - 51 - 59 - 68 - 73 - 80 - 81 - 83 - 88