Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 20-05-2018 - XSKG

Giải tám 34
Giải bảy 861
Giải sáu 4819 - 5443 - 2039
Giải năm 2015
Giải tư 26106 - 80759 - 53526 - 19180 - 44852 - 94250 - 21065
Giải ba 28094 - 23312
Giải nhì 16303
Giải nhất 66229
Giải đặc biệt 056954
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 06 - 12 - 15 - 19 - 26 - 29 - 34 - 39 - 43 - 50 - 52 - 54 - 59 - 61 - 65 - 80 - 94

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 13-05-2018 - XSKG

Giải tám 83
Giải bảy 852
Giải sáu 3985 - 1752 - 0070
Giải năm 6099
Giải tư 19349 - 08761 - 65055 - 53976 - 78993 - 80259 - 53912
Giải ba 67207 - 24247
Giải nhì 25263
Giải nhất 59241
Giải đặc biệt 335122
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
07 - 12 - 22 - 41 - 47 - 49 - 52[2] - 55 - 59 - 61 - 63 - 70 - 76 - 83 - 85 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 06-05-2018 - XSKG

Giải tám 14
Giải bảy 106
Giải sáu 3550 - 9384 - 9957
Giải năm 1671
Giải tư 31918 - 70479 - 27675 - 59528 - 10239 - 78092 - 21698
Giải ba 38876 - 19127
Giải nhì 65845
Giải nhất 31073
Giải đặc biệt 949938
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
06 - 14 - 18 - 27 - 28 - 38 - 39 - 45 - 50 - 57 - 71 - 73 - 75 - 76 - 79 - 84 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 29-04-2018 - XSKG

Giải tám 51
Giải bảy 226
Giải sáu 9239 - 2506 - 2532
Giải năm 5702
Giải tư 08547 - 79961 - 73021 - 73186 - 63127 - 26573 - 51422
Giải ba 13289 - 75889
Giải nhì 96806
Giải nhất 17066
Giải đặc biệt 727489
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 06[2] - 21 - 22 - 26 - 27 - 32 - 39 - 47 - 51 - 61 - 66 - 73 - 86 - 89[3]

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 22-04-2018 - XSKG

Giải tám 90
Giải bảy 236
Giải sáu 7396 - 6284 - 9798
Giải năm 5714
Giải tư 35833 - 11489 - 74864 - 94405 - 44904 - 03922 - 60448
Giải ba 36582 - 63988
Giải nhì 91462
Giải nhất 57377
Giải đặc biệt 549950
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
04 - 05 - 14 - 22 - 33 - 36 - 48 - 50 - 62 - 64 - 77 - 82 - 84 - 88 - 89 - 90 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 15-04-2018 - XSKG

Giải tám 18
Giải bảy 089
Giải sáu 3839 - 7077 - 1400
Giải năm 5906
Giải tư 67432 - 42562 - 97229 - 62290 - 19126 - 24795 - 39248
Giải ba 06874 - 17608
Giải nhì 39664
Giải nhất 46507
Giải đặc biệt 922941
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 06 - 07 - 08 - 18 - 26 - 29 - 32 - 39 - 41 - 48 - 62 - 64 - 74 - 77 - 89 - 90 - 95

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 08-04-2018 - XSKG

Giải tám 01
Giải bảy 471
Giải sáu 0433 - 9616 - 1511
Giải năm 0175
Giải tư 50034 - 71996 - 13376 - 48943 - 81988 - 07630 - 93405
Giải ba 00125 - 66389
Giải nhì 86193
Giải nhất 54840
Giải đặc biệt 077677
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 05 - 11 - 16 - 25 - 30 - 33 - 34 - 40 - 43 - 71 - 75 - 76 - 77 - 88 - 89 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 01-04-2018 - XSKG

Giải tám 58
Giải bảy 740
Giải sáu 2540 - 2350 - 1901
Giải năm 5957
Giải tư 31526 - 59438 - 16493 - 28922 - 49949 - 12244 - 36478
Giải ba 41201 - 46829
Giải nhì 80940
Giải nhất 52530
Giải đặc biệt 968951
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01[2] - 22 - 26 - 29 - 30 - 38 - 40[3] - 44 - 49 - 50 - 51 - 57 - 58 - 78 - 93