Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 18-06-2017 - XSKG

Giải tám 57
Giải bảy 546
Giải sáu 4484 - 1505 - 5521
Giải năm 8676
Giải tư 19369 - 44897 - 59585 - 88782 - 55686 - 20431 - 60806
Giải ba 91334 - 90023
Giải nhì 96799
Giải nhất 07629
Giải đặc biệt 477472
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 06 - 21 - 23 - 29 - 31 - 34 - 46 - 57 - 69 - 72 - 76 - 82 - 84 - 85 - 86 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 11-06-2017 - XSKG

Giải tám 52
Giải bảy 836
Giải sáu 3898 - 0083 - 9075
Giải năm 9583
Giải tư 04171 - 98970 - 07463 - 14665 - 29460 - 60384 - 40741
Giải ba 80839 - 57503
Giải nhì 62481
Giải nhất 88235
Giải đặc biệt 770373
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 35 - 36 - 39 - 41 - 52 - 60 - 63 - 65 - 70 - 71 - 73 - 75 - 81 - 83[2] - 84 - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 04-06-2017 - XSKG

Giải tám 67
Giải bảy 746
Giải sáu 6645 - 5572 - 3977
Giải năm 1785
Giải tư 31651 - 18891 - 12302 - 96191 - 72072 - 72768 - 52338
Giải ba 07560 - 50445
Giải nhì 78062
Giải nhất 56683
Giải đặc biệt 677233
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 33 - 38 - 45[2] - 46 - 51 - 60 - 62 - 67 - 68 - 72[2] - 77 - 83 - 85 - 91[2]

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 28-05-2017 - XSKG

Giải tám 97
Giải bảy 377
Giải sáu 2255 - 9155 - 1282
Giải năm 1464
Giải tư 37636 - 21050 - 86739 - 46942 - 71413 - 98312 - 74583
Giải ba 10223 - 17935
Giải nhì 27836
Giải nhất 99014
Giải đặc biệt 029399
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
12 - 13 - 14 - 23 - 35 - 36[2] - 39 - 42 - 50 - 55[2] - 64 - 77 - 82 - 83 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 21-05-2017 - XSKG

Giải tám 69
Giải bảy 792
Giải sáu 3952 - 1586 - 6268
Giải năm 6330
Giải tư 35181 - 22373 - 24542 - 16905 - 40824 - 62727 - 10459
Giải ba 69535 - 96654
Giải nhì 48586
Giải nhất 62921
Giải đặc biệt 938110
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 10 - 21 - 24 - 27 - 30 - 35 - 42 - 52 - 54 - 59 - 68 - 69 - 73 - 81 - 86[2] - 92

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 14-05-2017 - XSKG

Giải tám 43
Giải bảy 963
Giải sáu 6560 - 0601 - 1142
Giải năm 2201
Giải tư 20350 - 30680 - 15184 - 96708 - 41071 - 91630 - 46335
Giải ba 51981 - 59303
Giải nhì 46893
Giải nhất 58956
Giải đặc biệt 682003
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01[2] - 03[2] - 08 - 30 - 35 - 42 - 43 - 50 - 56 - 60 - 63 - 71 - 80 - 81 - 84 - 93

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 07-05-2017 - XSKG

Giải tám 62
Giải bảy 125
Giải sáu 3467 - 3407 - 6161
Giải năm 7176
Giải tư 25101 - 02723 - 16939 - 33142 - 36979 - 21629 - 24967
Giải ba 67505 - 08864
Giải nhì 19306
Giải nhất 03712
Giải đặc biệt 770105
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 05[2] - 06 - 07 - 12 - 23 - 25 - 29 - 39 - 42 - 61 - 62 - 64 - 67[2] - 76 - 79

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 30-04-2017 - XSKG

Giải tám 49
Giải bảy 928
Giải sáu 6345 - 7293 - 7609
Giải năm 7576
Giải tư 69893 - 89110 - 68393 - 25178 - 76570 - 78004 - 13352
Giải ba 97335 - 95535
Giải nhì 89204
Giải nhất 93496
Giải đặc biệt 296564
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
04[2] - 09 - 10 - 28 - 35[2] - 45 - 49 - 52 - 64 - 70 - 76 - 78 - 93[3] - 96