Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 78
Giải bảy 343
Giải sáu 3115 - 9423 - 6831
Giải năm 9143
Giải tư 31244 - 94761 - 77325 - 90848 - 23720 - 18998 - 29406
Giải ba 02090 - 27769
Giải nhì 80302
Giải nhất 78777
Giải đặc biệt 850052
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
02 - 06 - 15 - 20 - 23 - 25 - 31 - 43[2] - 44 - 48 - 52 - 61 - 69 - 77 - 78 - 90 - 98

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 16-03-2017

Giải tám 87
Giải bảy 181
Giải sáu 8457 - 3856 - 8201
Giải năm 9856
Giải tư 83588 - 94897 - 73504 - 69167 - 23008 - 27371 - 39494
Giải ba 67188 - 35319
Giải nhì 01668
Giải nhất 77567
Giải đặc biệt 650557
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 04 - 08 - 19 - 56[2] - 57[2] - 67[2] - 68 - 71 - 81 - 87 - 88[2] - 94 - 97

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 09-03-2017

Giải tám 63
Giải bảy 787
Giải sáu 2909 - 1812 - 7263
Giải năm 0671
Giải tư 71393 - 05923 - 58692 - 58254 - 95195 - 21825 - 85623
Giải ba 62818 - 39241
Giải nhì 82658
Giải nhất 03024
Giải đặc biệt 840892
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
09 - 12 - 18 - 23[2] - 24 - 25 - 41 - 54 - 58 - 63[2] - 71 - 87 - 92[2] - 93 - 95

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 02-03-2017

Giải tám 44
Giải bảy 803
Giải sáu 9871 - 5248 - 8240
Giải năm 4583
Giải tư 33316 - 12883 - 56693 - 28026 - 34210 - 49330 - 29414
Giải ba 17346 - 47927
Giải nhì 64341
Giải nhất 01080
Giải đặc biệt 186535
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 10 - 14 - 16 - 26 - 27 - 30 - 35 - 40 - 41 - 44 - 46 - 48 - 71 - 80 - 83[2] - 93

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 23-02-2017

Giải tám 54
Giải bảy 130
Giải sáu 1455 - 7418 - 3396
Giải năm 8920
Giải tư 85829 - 03021 - 58261 - 84171 - 87616 - 13911 - 06601
Giải ba 63405 - 14538
Giải nhì 15056
Giải nhất 65371
Giải đặc biệt 668746
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 05 - 11 - 16 - 18 - 20 - 21 - 29 - 30 - 38 - 46 - 54 - 55 - 56 - 61 - 71[2] - 96

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 16-02-2017

Giải tám 39
Giải bảy 704
Giải sáu 5461 - 8287 - 2377
Giải năm 2652
Giải tư 98603 - 93624 - 04488 - 17752 - 00706 - 15220 - 56830
Giải ba 39923 - 27681
Giải nhì 64706
Giải nhất 64304
Giải đặc biệt 336967
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 04[2] - 06[2] - 20 - 23 - 24 - 30 - 39 - 52[2] - 61 - 67 - 77 - 81 - 87 - 88

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 09-02-2017

Giải tám 54
Giải bảy 804
Giải sáu 0086 - 9768 - 2830
Giải năm 7083
Giải tư 60042 - 66296 - 85568 - 10818 - 65205 - 35494 - 81107
Giải ba 51618 - 55636
Giải nhì 19936
Giải nhất 79811
Giải đặc biệt 524135
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 05 - 07 - 11 - 18[2] - 30 - 35 - 36[2] - 42 - 54 - 68[2] - 83 - 86 - 94 - 96

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 02-02-2017

Giải tám 05
Giải bảy 206
Giải sáu 2024 - 4327 - 0851
Giải năm 4396
Giải tư 28662 - 14510 - 58904 - 19233 - 90115 - 28724 - 04686
Giải ba 09231 - 10510
Giải nhì 40518
Giải nhất 68365
Giải đặc biệt 673995
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 05 - 06 - 10[2] - 15 - 18 - 24[2] - 27 - 31 - 33 - 51 - 62 - 65 - 86 - 95 - 96