Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 14-12-2017 - XSBTH

Giải tám 84
Giải bảy 745
Giải sáu 0316 - 5522 - 3411
Giải năm 6982
Giải tư 62762 - 65271 - 53134 - 97419 - 00808 - 14562 - 59242
Giải ba 12565 - 10944
Giải nhì 37911
Giải nhất 00133
Giải đặc biệt 628023
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
08 - 11[2] - 16 - 19 - 22 - 23 - 33 - 34 - 42 - 44 - 45 - 62[2] - 65 - 71 - 82 - 84

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 07-12-2017 - XSBTH

Giải tám 03
Giải bảy 160
Giải sáu 4644 - 6563 - 2967
Giải năm 2946
Giải tư 27691 - 92459 - 12164 - 48576 - 65041 - 69494 - 85127
Giải ba 60862 - 19735
Giải nhì 44501
Giải nhất 16108
Giải đặc biệt 428713
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 03 - 08 - 13 - 27 - 35 - 41 - 44 - 46 - 59 - 60 - 62 - 63 - 64 - 67 - 76 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 30-11-2017 - XSBTH

Giải tám 65
Giải bảy 083
Giải sáu 0175 - 4975 - 0085
Giải năm 9682
Giải tư 01499 - 84986 - 72890 - 07677 - 78876 - 16527 - 60956
Giải ba 53782 - 55408
Giải nhì 89994
Giải nhất 68000
Giải đặc biệt 088050
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 08 - 27 - 50 - 56 - 65 - 75[2] - 76 - 77 - 82[2] - 83 - 85 - 86 - 90 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 23-11-2017 - XSBTH

Giải tám 42
Giải bảy 183
Giải sáu 7532 - 5469 - 1880
Giải năm 5564
Giải tư 37362 - 35068 - 95715 - 75410 - 47614 - 88261 - 61138
Giải ba 41544 - 74050
Giải nhì 30687
Giải nhất 13538
Giải đặc biệt 173113
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
10 - 13 - 14 - 15 - 32 - 38[2] - 42 - 44 - 50 - 61 - 62 - 64 - 68 - 69 - 80 - 83 - 87

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 16-11-2017 - XSBTH

Giải tám 89
Giải bảy 534
Giải sáu 4528 - 0335 - 6520
Giải năm 4269
Giải tư 16038 - 57258 - 68053 - 72039 - 79898 - 97432 - 29382
Giải ba 38279 - 55520
Giải nhì 13079
Giải nhất 31710
Giải đặc biệt 153860
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
10 - 20[2] - 28 - 32 - 34 - 35 - 38 - 39 - 53 - 58 - 60 - 69 - 79[2] - 82 - 89 - 98

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 09-11-2017 - XSBTH

Giải tám 53
Giải bảy 567
Giải sáu 6627 - 9523 - 8499
Giải năm 6431
Giải tư 28284 - 49873 - 08670 - 53417 - 19235 - 17538 - 64113
Giải ba 12217 - 36815
Giải nhì 95862
Giải nhất 24408
Giải đặc biệt 266049
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
08 - 13 - 15 - 17[2] - 23 - 27 - 31 - 35 - 38 - 49 - 53 - 62 - 67 - 70 - 73 - 84 - 99

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 02-11-2017 - XSBTH

Giải tám 59
Giải bảy 778
Giải sáu 4015 - 0029 - 4515
Giải năm 6430
Giải tư 30350 - 43991 - 24749 - 91889 - 12101 - 96340 - 28169
Giải ba 79092 - 04104
Giải nhì 28454
Giải nhất 53633
Giải đặc biệt 408498
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 04 - 15[2] - 29 - 30 - 33 - 40 - 49 - 50 - 54 - 59 - 69 - 78 - 89 - 91 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 26-10-2017 - XSBTH

Giải tám 37
Giải bảy 673
Giải sáu 5491 - 8546 - 2691
Giải năm 7338
Giải tư 69154 - 71647 - 66069 - 28183 - 99026 - 05914 - 83920
Giải ba 82042 - 60545
Giải nhì 31344
Giải nhất 97856
Giải đặc biệt 706759
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
14 - 20 - 26 - 37 - 38 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 54 - 56 - 59 - 69 - 73 - 83 - 91[2]