Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 15-11-2018 - XSBTH

Giải tám 94
Giải bảy 366
Giải sáu 5324 - 0186 - 2832
Giải năm 2595
Giải tư 43569 - 52436 - 49727 - 96124 - 43935 - 11382 - 60590
Giải ba 47153 - 28257
Giải nhì 17525
Giải nhất 37731
Giải đặc biệt 647718
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
18 - 24[2] - 25 - 27 - 31 - 32 - 35 - 36 - 53 - 57 - 66 - 69 - 82 - 86 - 90 - 94 - 95
KET QUA SO SO, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQXS binh thuan, Ket qua Xskt,

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 08-11-2018 - XSBTH

Giải tám 73
Giải bảy 451
Giải sáu 0891 - 3093 - 2572
Giải năm 3304
Giải tư 94492 - 80541 - 01292 - 75051 - 05087 - 29603 - 14843
Giải ba 91746 - 61265
Giải nhì 58646
Giải nhất 94317
Giải đặc biệt 663615
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 04 - 15 - 17 - 41 - 43 - 46[2] - 51[2] - 65 - 72 - 73 - 87 - 91 - 92[2] - 93
KET QUA SO SO, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQXS binh thuan, Ket qua Xskt,

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 01-11-2018 - XSBTH

Giải tám 62
Giải bảy 570
Giải sáu 0757 - 7114 - 0676
Giải năm 5622
Giải tư 62232 - 74048 - 15151 - 48817 - 85718 - 92903 - 01471
Giải ba 54203 - 26276
Giải nhì 66029
Giải nhất 07547
Giải đặc biệt 690575
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03[2] - 14 - 17 - 18 - 22 - 29 - 32 - 47 - 48 - 51 - 57 - 62 - 70 - 71 - 75 - 76[2]
KET QUA SO SO, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQXS binh thuan, Ket qua Xskt,

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 25-10-2018 - XSBTH

Giải tám 30
Giải bảy 800
Giải sáu 4848 - 0930 - 5878
Giải năm 6976
Giải tư 62926 - 54548 - 24189 - 60625 - 90909 - 08282 - 37914
Giải ba 08133 - 60164
Giải nhì 68143
Giải nhất 27969
Giải đặc biệt 326565
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 09 - 14 - 25 - 26 - 30[2] - 33 - 43 - 48[2] - 64 - 65 - 69 - 76 - 78 - 82 - 89
KET QUA SO SO, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQXS binh thuan, Ket qua Xskt,

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 18-10-2018 - XSBTH

Giải tám 87
Giải bảy 051
Giải sáu 1042 - 0652 - 0922
Giải năm 1518
Giải tư 10534 - 77492 - 43895 - 45030 - 09313 - 01641 - 17344
Giải ba 98997 - 77740
Giải nhì 96764
Giải nhất 51505
Giải đặc biệt 344180
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 13 - 18 - 22 - 30 - 34 - 40 - 41 - 42 - 44 - 51 - 52 - 64 - 80 - 87 - 92 - 95 - 97
KET QUA SO SO, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQXS binh thuan, Ket qua Xskt,

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 11-10-2018 - XSBTH

Giải tám 07
Giải bảy 313
Giải sáu 8926 - 5350 - 5280
Giải năm 2262
Giải tư 10777 - 84973 - 30907 - 31198 - 62035 - 20521 - 31495
Giải ba 35807 - 53129
Giải nhì 87564
Giải nhất 79161
Giải đặc biệt 637685
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
07[3] - 13 - 21 - 26 - 29 - 35 - 50 - 61 - 62 - 64 - 73 - 77 - 80 - 85 - 95 - 98
KET QUA SO SO, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQXS binh thuan, Ket qua Xskt,

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 04-10-2018 - XSBTH

Giải tám 29
Giải bảy 400
Giải sáu 6970 - 0679 - 7603
Giải năm 4733
Giải tư 72899 - 39691 - 18921 - 52975 - 36246 - 03419 - 47494
Giải ba 63523 - 97332
Giải nhì 76298
Giải nhất 00355
Giải đặc biệt 008026
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 03 - 19 - 21 - 23 - 26 - 29 - 32 - 33 - 46 - 55 - 70 - 75 - 79 - 91 - 94 - 98 - 99
KET QUA SO SO, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQXS binh thuan, Ket qua Xskt,

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 27-09-2018 - XSBTH

Giải tám 79
Giải bảy 400
Giải sáu 6862 - 9214 - 7838
Giải năm 6183
Giải tư 73695 - 56718 - 81496 - 06645 - 00029 - 09328 - 44109
Giải ba 93374 - 81024
Giải nhì 48407
Giải nhất 34723
Giải đặc biệt 906503
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 03 - 07 - 09 - 14 - 18 - 23 - 24 - 28 - 29 - 38 - 45 - 62 - 74 - 79 - 83 - 95 - 96
KET QUA SO SO, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQXS binh thuan, Ket qua Xskt,

Xổ số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần