Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 04-08-2022 - XSBTH

Giải tám 24
Giải bảy 266
Giải sáu 5747 5226 3132
Giải năm 1562
Giải tư 17905 36554 69089 27204 47178 28472 15378
Giải ba 83828 16649
Giải nhì 32772
Giải nhất 34847
Giải đặc biệt 168587
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 05 - 24 - 26 - 28 - 32 - 47[2] - 49 - 54 - 62 - 66 - 72[2] - 78[2] - 87 - 89

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 28-07-2022 - XSBTH

Giải tám 47
Giải bảy 777
Giải sáu 5501 3029 6666
Giải năm 9644
Giải tư 61525 53701 53047 48031 11771 85856 78547
Giải ba 44732 55592
Giải nhì 21125
Giải nhất 36837
Giải đặc biệt 780526
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01[2] - 25[2] - 26 - 29 - 31 - 32 - 37 - 44 - 47[3] - 56 - 66 - 71 - 77 - 92

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 21-07-2022 - XSBTH

Giải tám 72
Giải bảy 166
Giải sáu 2805 6397 6294
Giải năm 2537
Giải tư 21550 18410 27205 97916 59225 67897 32588
Giải ba 27869 97831
Giải nhì 10624
Giải nhất 00368
Giải đặc biệt 939749
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05[2] - 10 - 16 - 24 - 25 - 31 - 37 - 49 - 50 - 66 - 68 - 69 - 72 - 88 - 94 - 97[2]

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 14-07-2022 - XSBTH

Giải tám 74
Giải bảy 504
Giải sáu 9614 1307 0038
Giải năm 9604
Giải tư 51684 31008 08409 80878 68860 44757 22947
Giải ba 79444 42160
Giải nhì 37357
Giải nhất 69734
Giải đặc biệt 009013
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04[2] - 07 - 08 - 09 - 13 - 14 - 34 - 38 - 44 - 47 - 57[2] - 60[2] - 74 - 78 - 84

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 07-07-2022 - XSBTH

Giải tám 21
Giải bảy 921
Giải sáu 7454 0204 5966
Giải năm 2707
Giải tư 34679 49363 59465 55214 72959 48349 92089
Giải ba 41557 60535
Giải nhì 90394
Giải nhất 35144
Giải đặc biệt 241787
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 07 - 14 - 21[2] - 35 - 44 - 49 - 54 - 57 - 59 - 63 - 65 - 66 - 79 - 87 - 89 - 94

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 30-06-2022 - XSBTH

Giải tám 16
Giải bảy 137
Giải sáu 8260 1597 8596
Giải năm 7670
Giải tư 16278 39923 68808 88047 38345 56909 86217
Giải ba 28751 25842
Giải nhì 02878
Giải nhất 93086
Giải đặc biệt 373430
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
08 - 09 - 16 - 17 - 23 - 30 - 37 - 42 - 45 - 47 - 51 - 60 - 70 - 78[2] - 86 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 23-06-2022 - XSBTH

Giải tám 44
Giải bảy 217
Giải sáu 9009 1167 1353
Giải năm 3653
Giải tư 56701 91969 29244 65243 31318 92306 83215
Giải ba 21663 04760
Giải nhì 18672
Giải nhất 40726
Giải đặc biệt 029023
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 06 - 09 - 15 - 17 - 18 - 23 - 26 - 43 - 44[2] - 53[2] - 60 - 63 - 67 - 69 - 72

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 16-06-2022 - XSBTH

Giải tám 53
Giải bảy 006
Giải sáu 6577 5722 6768
Giải năm 3605
Giải tư 61727 30904 12390 95528 52855 10584 43790
Giải ba 18720 35229
Giải nhì 85405
Giải nhất 69953
Giải đặc biệt 506090
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 05[2] - 06 - 20 - 22 - 27 - 28 - 29 - 53[2] - 55 - 68 - 77 - 84 - 90[3]

Xổ số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế