Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 22-06-2017 - XSBTH

Giải tám 46
Giải bảy 659
Giải sáu 4029 - 4698 - 4864
Giải năm 1013
Giải tư 54205 - 64831 - 53663 - 08150 - 75850 - 34391 - 90433
Giải ba 55945 - 67824
Giải nhì 03707
Giải nhất 49710
Giải đặc biệt 360860
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 07 - 10 - 13 - 24 - 29 - 31 - 33 - 45 - 46 - 50[2] - 59 - 60 - 63 - 64 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 15-06-2017 - XSBTH

Giải tám 05
Giải bảy 808
Giải sáu 2448 - 1744 - 0221
Giải năm 3674
Giải tư 75642 - 64588 - 35713 - 35789 - 63228 - 44667 - 54041
Giải ba 05676 - 15013
Giải nhì 46102
Giải nhất 62382
Giải đặc biệt 332568
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
02 - 05 - 08 - 13[2] - 21 - 28 - 41 - 42 - 44 - 48 - 67 - 68 - 74 - 76 - 82 - 88 - 89

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 08-06-2017 - XSBTH

Giải tám 88
Giải bảy 044
Giải sáu 8743 - 3753 - 1794
Giải năm 8683
Giải tư 04352 - 80849 - 26727 - 94496 - 58132 - 74137 - 69019
Giải ba 73279 - 46925
Giải nhì 43994
Giải nhất 60052
Giải đặc biệt 627093
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
19 - 25 - 27 - 32 - 37 - 43 - 44 - 49 - 52[2] - 53 - 79 - 83 - 88 - 93 - 94[2] - 96

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 01-06-2017 - XSBTH

Giải tám 59
Giải bảy 822
Giải sáu 7183 - 0154 - 1619
Giải năm 8373
Giải tư 48857 - 36987 - 35419 - 75167 - 98668 - 52733 - 26461
Giải ba 50620 - 40190
Giải nhì 04047
Giải nhất 68060
Giải đặc biệt 511546
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
19[2] - 20 - 22 - 33 - 46 - 47 - 54 - 57 - 59 - 60 - 61 - 67 - 68 - 73 - 83 - 87 - 90

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 25-05-2017 - XSBTH

Giải tám 19
Giải bảy 588
Giải sáu 2897 - 9290 - 1780
Giải năm 1787
Giải tư 64415 - 77175 - 65848 - 74529 - 34037 - 95413 - 38123
Giải ba 84224 - 99731
Giải nhì 55094
Giải nhất 76491
Giải đặc biệt 773559
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
13 - 15 - 19 - 23 - 24 - 29 - 31 - 37 - 48 - 59 - 75 - 80 - 87 - 88 - 90 - 91 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 18-05-2017 - XSBTH

Giải tám 85
Giải bảy 758
Giải sáu 6460 - 3102 - 7311
Giải năm 2990
Giải tư 24263 - 90408 - 56884 - 27389 - 83083 - 78369 - 25339
Giải ba 30297 - 12403
Giải nhì 30630
Giải nhất 68677
Giải đặc biệt 192257
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
02 - 03 - 08 - 11 - 30 - 39 - 57 - 58 - 60 - 63 - 69 - 77 - 83 - 84 - 85 - 89 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 11-05-2017 - XSBTH

Giải tám 32
Giải bảy 902
Giải sáu 3759 - 6628 - 1503
Giải năm 6990
Giải tư 31708 - 09190 - 44534 - 38905 - 79074 - 82053 - 27963
Giải ba 13562 - 67178
Giải nhì 23114
Giải nhất 99286
Giải đặc biệt 201278
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
02 - 03 - 05 - 08 - 14 - 28 - 32 - 34 - 53 - 59 - 62 - 63 - 74 - 78[2] - 86 - 90[2]

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 04-05-2017 - XSBTH

Giải tám 98
Giải bảy 516
Giải sáu 0192 - 7836 - 2582
Giải năm 9476
Giải tư 42710 - 27499 - 87386 - 51793 - 62855 - 89888 - 82902
Giải ba 67591 - 28810
Giải nhì 76335
Giải nhất 38844
Giải đặc biệt 312805
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
02 - 05 - 10[2] - 16 - 35 - 36 - 44 - 55 - 76 - 82 - 86 - 88 - 91 - 92 - 93 - 98 - 99