Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 12-07-2018 - XSBTH

Giải tám 41
Giải bảy 124
Giải sáu 0362 - 5624 - 3039
Giải năm 4326
Giải tư 50301 - 77684 - 04530 - 79201 - 07234 - 01492 - 82309
Giải ba 41941 - 24481
Giải nhì 82077
Giải nhất 01465
Giải đặc biệt 985502
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01[2] - 02 - 09 - 24[2] - 26 - 30 - 34 - 39 - 41[2] - 62 - 65 - 77 - 81 - 84 - 92

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 05-07-2018 - XSBTH

Giải tám 28
Giải bảy 495
Giải sáu 1397 - 0223 - 0368
Giải năm 5633
Giải tư 99932 - 97770 - 01631 - 58569 - 82815 - 15538 - 50136
Giải ba 03877 - 19789
Giải nhì 92188
Giải nhất 00778
Giải đặc biệt 868692
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
15 - 23 - 28 - 31 - 32 - 33 - 36 - 38 - 68 - 69 - 70 - 77 - 78 - 88 - 89 - 92 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 28-06-2018 - XSBTH

Giải tám 68
Giải bảy 101
Giải sáu 9022 - 3897 - 3361
Giải năm 4605
Giải tư 20846 - 32821 - 13585 - 28067 - 95949 - 64912 - 00553
Giải ba 84375 - 84740
Giải nhì 35201
Giải nhất 07829
Giải đặc biệt 792529
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01[2] - 05 - 12 - 21 - 22 - 29[2] - 40 - 46 - 49 - 53 - 61 - 67 - 68 - 75 - 85 - 97

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSBTH

Giải tám 09
Giải bảy 193
Giải sáu 7103 - 9018 - 2933
Giải năm 6354
Giải tư 70772 - 59099 - 95412 - 57010 - 62464 - 05786 - 08498
Giải ba 35918 - 51998
Giải nhì 88117
Giải nhất 39227
Giải đặc biệt 380453
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 09 - 10 - 12 - 17 - 18[2] - 27 - 33 - 53 - 54 - 64 - 72 - 86 - 93 - 98[2] - 99

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 14-06-2018 - XSBTH

Giải tám 17
Giải bảy 079
Giải sáu 5478 - 8255 - 7655
Giải năm 0325
Giải tư 03738 - 95657 - 67471 - 54535 - 26443 - 46872 - 86008
Giải ba 44660 - 86107
Giải nhì 72500
Giải nhất 56172
Giải đặc biệt 327266
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 07 - 08 - 17 - 25 - 35 - 38 - 43 - 55[2] - 57 - 60 - 66 - 71 - 72[2] - 78 - 79

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 07-06-2018 - XSBTH

Giải tám 42
Giải bảy 479
Giải sáu 8633 - 3180 - 2675
Giải năm 8054
Giải tư 56329 - 82563 - 38265 - 76090 - 91496 - 65772 - 96384
Giải ba 79331 - 12264
Giải nhì 38647
Giải nhất 95488
Giải đặc biệt 805996
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
29 - 31 - 33 - 42 - 47 - 54 - 63 - 64 - 65 - 72 - 75 - 79 - 80 - 84 - 88 - 90 - 96[2]

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 31-05-2018 - XSBTH

Giải tám 57
Giải bảy 624
Giải sáu 4455 - 2678 - 5538
Giải năm 0213
Giải tư 07407 - 18818 - 59298 - 51893 - 65671 - 83749 - 79326
Giải ba 40815 - 98590
Giải nhì 77840
Giải nhất 47166
Giải đặc biệt 251312
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
07 - 12 - 13 - 15 - 18 - 24 - 26 - 38 - 40 - 49 - 55 - 57 - 66 - 71 - 78 - 90 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 24-05-2018 - XSBTH

Giải tám 71
Giải bảy 100
Giải sáu 4348 - 9392 - 3964
Giải năm 6157
Giải tư 88682 - 49218 - 45941 - 16929 - 34583 - 57601 - 15960
Giải ba 85513 - 05662
Giải nhì 72926
Giải nhất 35416
Giải đặc biệt 158020
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 01 - 13 - 16 - 18 - 20 - 26 - 29 - 41 - 48 - 57 - 60 - 62 - 64 - 71 - 82 - 83 - 92