Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 26-03-2020 - XSBTH

Giải tám 55
Giải bảy 245
Giải sáu 5415 1809 5621
Giải năm 1020
Giải tư 13193 14086 13657 52735 15442 00920 00745
Giải ba 09203 22194
Giải nhì 87124
Giải nhất 06584
Giải đặc biệt 908695
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 09 - 15 - 20[2] - 21 - 24 - 35 - 42 - 45[2] - 55 - 57 - 84 - 86 - 93 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 19-03-2020 - XSBTH

Giải tám 54
Giải bảy 331
Giải sáu 1466 6555 8781
Giải năm 4605
Giải tư 07465 95691 51015 64755 85901 05047 43190
Giải ba 58482 48696
Giải nhì 26988
Giải nhất 61568
Giải đặc biệt 545912
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 05 - 12 - 15 - 31 - 47 - 54 - 55[2] - 65 - 66 - 68 - 81 - 82 - 88 - 90 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 12-03-2020 - XSBTH

Giải tám 09
Giải bảy 427
Giải sáu 6265 3015 4166
Giải năm 1521
Giải tư 09144 53800 52109 66272 86289 41320 93012
Giải ba 73331 85820
Giải nhì 26922
Giải nhất 35649
Giải đặc biệt 798011
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 09[2] - 11 - 12 - 15 - 20[2] - 21 - 22 - 27 - 31 - 44 - 49 - 65 - 66 - 72 - 89

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 05-03-2020 - XSBTH

Giải tám 30
Giải bảy 498
Giải sáu 4645 0264 5536
Giải năm 9136
Giải tư 91605 79301 99806 83305 61371 06210 55241
Giải ba 52097 38440
Giải nhì 29333
Giải nhất 12514
Giải đặc biệt 593643
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 05[2] - 06 - 10 - 14 - 30 - 33 - 36[2] - 40 - 41 - 43 - 45 - 64 - 71 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 27-02-2020 - XSBTH

Giải tám 32
Giải bảy 035
Giải sáu 6286 3601 4776
Giải năm 6898
Giải tư 57021 35703 58259 56718 76478 85727 00694
Giải ba 69490 72139
Giải nhì 39593
Giải nhất 51988
Giải đặc biệt 661449
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 03 - 18 - 21 - 27 - 32 - 35 - 39 - 49 - 59 - 76 - 78 - 86 - 88 - 90 - 93 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 20-02-2020 - XSBTH

Giải tám 09
Giải bảy 088
Giải sáu 6073 3608 4680
Giải năm 3334
Giải tư 58279 18617 30673 89292 21033 01051 05019
Giải ba 78693 26800
Giải nhì 16928
Giải nhất 27158
Giải đặc biệt 515653
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 08 - 09 - 17 - 19 - 28 - 33 - 34 - 51 - 53 - 58 - 73[2] - 79 - 80 - 88 - 92 - 93

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 13-02-2020 - XSBTH

Giải tám 70
Giải bảy 110
Giải sáu 3700 6765 6525
Giải năm 3373
Giải tư 51198 06598 87651 81543 36722 86887 54341
Giải ba 55617 70991
Giải nhì 06152
Giải nhất 42033
Giải đặc biệt 611281
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 10 - 17 - 22 - 25 - 33 - 41 - 43 - 51 - 52 - 65 - 70 - 73 - 81 - 87 - 91 - 98[2]

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 06-02-2020 - XSBTH

Giải tám 24
Giải bảy 211
Giải sáu 1701 9713 1075
Giải năm 1062
Giải tư 68049 78787 87095 00840 97207 83697 77010
Giải ba 69965 05672
Giải nhì 16161
Giải nhất 22449
Giải đặc biệt 212382
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 07 - 10 - 11 - 13 - 24 - 40 - 49[2] - 61 - 62 - 65 - 72 - 75 - 82 - 87 - 95 - 97

Xổ số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế