Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 17
Giải bảy 258
Giải sáu 9947 - 4773 - 6143
Giải năm 0881
Giải tư 09161 - 59620 - 52009 - 24918 - 40619 - 32269 - 22131
Giải ba 35406 - 48761
Giải nhì 57030
Giải nhất 98830
Giải đặc biệt 001763
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
06 - 09 - 17 - 18 - 19 - 20 - 30[2] - 31 - 43 - 47 - 58 - 61[2] - 63 - 69 - 73 - 81

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 16-06-2016

Giải tám 60
Giải bảy 705
Giải sáu 2129 - 2617 - 7918
Giải năm 8143
Giải tư 97435 - 69657 - 73421 - 52494 - 21316 - 84978 - 98907
Giải ba 30547 - 81645
Giải nhì 46692
Giải nhất 42928
Giải đặc biệt 658658
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 07 - 16 - 17 - 18 - 21 - 28 - 29 - 35 - 43 - 45 - 47 - 57 - 58 - 60 - 78 - 92 - 94

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 09-06-2016

Giải tám 38
Giải bảy 257
Giải sáu 1823 - 0084 - 7753
Giải năm 0713
Giải tư 38918 - 36791 - 82357 - 54264 - 85019 - 73987 - 41446
Giải ba 76011 - 73215
Giải nhì 03030
Giải nhất 58373
Giải đặc biệt 954454
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 23 - 30 - 38 - 46 - 53 - 54 - 57[2] - 64 - 73 - 84 - 87 - 91

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 02-06-2016

Giải tám 66
Giải bảy 855
Giải sáu 9190 - 3726 - 8445
Giải năm 5498
Giải tư 83464 - 34987 - 57933 - 56684 - 77244 - 36325 - 61314
Giải ba 24864 - 72873
Giải nhì 14350
Giải nhất 80305
Giải đặc biệt 967978
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 14 - 25 - 26 - 33 - 44 - 45 - 50 - 55 - 64[2] - 66 - 73 - 78 - 84 - 87 - 90 - 98

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 26-05-2016

Giải tám 01
Giải bảy 988
Giải sáu 4219 - 4633 - 5348
Giải năm 9949
Giải tư 31215 - 93741 - 31145 - 42741 - 85887 - 41976 - 95694
Giải ba 48073 - 52398
Giải nhì 05577
Giải nhất 77911
Giải đặc biệt 266694
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 11 - 15 - 19 - 33 - 41[2] - 45 - 48 - 49 - 73 - 76 - 77 - 87 - 88 - 94[2] - 98

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 19-05-2016

Giải tám 99
Giải bảy 203
Giải sáu 9826 - 0579 - 8592
Giải năm 1232
Giải tư 68229 - 72298 - 82522 - 94159 - 27453 - 97237 - 81337
Giải ba 50206 - 53523
Giải nhì 27067
Giải nhất 04876
Giải đặc biệt 864529
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 06 - 22 - 23 - 26 - 29[2] - 32 - 37[2] - 53 - 59 - 67 - 76 - 79 - 92 - 98 - 99

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 12-05-2016

Giải tám 37
Giải bảy 421
Giải sáu 5312 - 1686 - 3277
Giải năm 2893
Giải tư 21589 - 30461 - 61514 - 13054 - 59729 - 70339 - 01845
Giải ba 02794 - 45935
Giải nhì 97699
Giải nhất 59484
Giải đặc biệt 274224
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
12 - 14 - 21 - 24 - 29 - 35 - 37 - 39 - 45 - 54 - 61 - 77 - 84 - 86 - 89 - 93 - 94 - 99

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 05-05-2016

Giải tám 49
Giải bảy 678
Giải sáu 7697 - 5334 - 6130
Giải năm 5380
Giải tư 02026 - 43109 - 91048 - 97931 - 78328 - 83119 - 22747
Giải ba 87642 - 85480
Giải nhì 24369
Giải nhất 24871
Giải đặc biệt 832217
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
09 - 17 - 19 - 26 - 28 - 30 - 31 - 34 - 42 - 47 - 48 - 49 - 69 - 71 - 78 - 80[2] - 97