Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 13-08-2017 - XSKT

Giải tám 39
Giải bảy 925
Giải sáu 7917 - 9681 - 1061
Giải năm 7379
Giải tư 41583 - 39750 - 71759 - 26411 - 39129 - 27071 - 72064
Giải ba 42135 - 41490
Giải nhì 74787
Giải nhất 13729
Giải đặc biệt 679058
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
11 - 17 - 25 - 29[2] - 35 - 39 - 50 - 58 - 59 - 61 - 64 - 71 - 79 - 81 - 83 - 87 - 90

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 06-08-2017 - XSKT

Giải tám 62
Giải bảy 595
Giải sáu 5824 - 1710 - 1240
Giải năm 9520
Giải tư 51976 - 40121 - 30482 - 75514 - 03388 - 20283 - 67019
Giải ba 28620 - 84439
Giải nhì 79226
Giải nhất 51543
Giải đặc biệt 655708
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 10 - 14 - 19 - 20[2] - 21 - 24 - 26 - 39 - 40 - 43 - 62 - 76 - 82 - 83 - 88 - 95

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 30-07-2017 - XSKT

Giải tám 59
Giải bảy 548
Giải sáu 1982 - 1686 - 1325
Giải năm 2616
Giải tư 96722 - 52840 - 90713 - 20860 - 70950 - 97649 - 57229
Giải ba 97961 - 24270
Giải nhì 49486
Giải nhất 00259
Giải đặc biệt 076273
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
13 - 16 - 22 - 25 - 29 - 40 - 48 - 49 - 50 - 59[2] - 60 - 61 - 70 - 73 - 82 - 86[2]

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 23-07-2017 - XSKT

Giải tám 16
Giải bảy 326
Giải sáu 2011 - 8337 - 2288
Giải năm 7513
Giải tư 33527 - 74273 - 62727 - 72229 - 76091 - 56107 - 49667
Giải ba 50258 - 53998
Giải nhì 87771
Giải nhất 04491
Giải đặc biệt 648834
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
07 - 11 - 13 - 16 - 26 - 27[2] - 29 - 34 - 37 - 58 - 67 - 71 - 73 - 88 - 91[2] - 98

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 16-07-2017 - XSKT

Giải tám 18
Giải bảy 521
Giải sáu 5349 - 0667 - 7589
Giải năm 7278
Giải tư 57234 - 31422 - 72585 - 75395 - 27793 - 21524 - 48591
Giải ba 61304 - 68297
Giải nhì 28985
Giải nhất 77271
Giải đặc biệt 284295
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
04 - 18 - 21 - 22 - 24 - 34 - 49 - 67 - 71 - 78 - 85[2] - 89 - 91 - 93 - 95[2] - 97

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 09-07-2017 - XSKT

Giải tám 00
Giải bảy 054
Giải sáu 9201 - 0216 - 1662
Giải năm 8521
Giải tư 40401 - 96686 - 81552 - 07392 - 04779 - 37573 - 70050
Giải ba 21500 - 49470
Giải nhì 89240
Giải nhất 70177
Giải đặc biệt 695331
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00[2] - 01[2] - 16 - 21 - 31 - 40 - 50 - 52 - 54 - 62 - 70 - 73 - 77 - 79 - 86 - 92

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 02-07-2017 - XSKT

Giải tám 30
Giải bảy 689
Giải sáu 0413 - 0417 - 5176
Giải năm 5348
Giải tư 99974 - 87000 - 41757 - 59876 - 23824 - 39961 - 09949
Giải ba 64162 - 52708
Giải nhì 29866
Giải nhất 42012
Giải đặc biệt 459029
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 08 - 12 - 13 - 17 - 24 - 29 - 30 - 48 - 49 - 57 - 61 - 62 - 66 - 74 - 76[2] - 89

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 25-06-2017 - XSKT

Giải tám 71
Giải bảy 284
Giải sáu 7961 - 4006 - 7246
Giải năm 8045
Giải tư 15217 - 31613 - 99283 - 90218 - 62848 - 64403 - 75775
Giải ba 52012 - 82442
Giải nhì 39073
Giải nhất 12094
Giải đặc biệt 508611
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 06 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 42 - 45 - 46 - 48 - 61 - 71 - 73 - 75 - 83 - 84 - 94