Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 24-07-2016

Giải tám 33
Giải bảy 875
Giải sáu 0755 - 3220 - 4278
Giải năm 6700
Giải tư 36133 - 03528 - 32130 - 18270 - 28152 - 33652 - 36520
Giải ba 45386 - 02712
Giải nhì 00142
Giải nhất 22828
Giải đặc biệt 48214
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 12 - 14 - 20[2] - 28[2] - 30 - 33[2] - 42 - 52[2] - 55 - 70 - 75 - 78 - 86

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 17-07-2016

Giải tám 09
Giải bảy 638
Giải sáu 8639 - 8523 - 9383
Giải năm 0464
Giải tư 33974 - 54011 - 85975 - 28612 - 72911 - 19929 - 17034
Giải ba 60129 - 93949
Giải nhì 27420
Giải nhất 98689
Giải đặc biệt 12125
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
09 - 11[2] - 12 - 20 - 23 - 25 - 29[2] - 34 - 38 - 39 - 49 - 64 - 74 - 75 - 83 - 89

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 10-07-2016

Giải tám 70
Giải bảy 077
Giải sáu 5689 - 7846 - 8418
Giải năm 2476
Giải tư 16829 - 32350 - 86003 - 52224 - 70785 - 63470 - 08057
Giải ba 47230 - 36962
Giải nhì 50135
Giải nhất 19790
Giải đặc biệt 17655
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 18 - 24 - 29 - 30 - 35 - 46 - 50 - 55 - 57 - 62 - 70[2] - 76 - 77 - 85 - 89 - 90

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 03-07-2016

Giải tám 90
Giải bảy 682
Giải sáu 4633 - 7015 - 3170
Giải năm 7889
Giải tư 29765 - 87366 - 38022 - 38474 - 25464 - 34056 - 50676
Giải ba 55410 - 23050
Giải nhì 15281
Giải nhất 12285
Giải đặc biệt 91089
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
10 - 15 - 22 - 33 - 50 - 56 - 64 - 65 - 66 - 70 - 74 - 76 - 81 - 82 - 85 - 89[2] - 90

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26-06-2016

Giải tám 80
Giải bảy 807
Giải sáu 3744 - 9704 - 2185
Giải năm 8556
Giải tư 24552 - 21926 - 08040 - 15002 - 37098 - 06696 - 04191
Giải ba 72611 - 93463
Giải nhì 43213
Giải nhất 21949
Giải đặc biệt 36185
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 04 - 07 - 11 - 13 - 26 - 40 - 44 - 49 - 52 - 56 - 63 - 80 - 85[2] - 91 - 96 - 98

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-06-2016

Giải tám 23
Giải bảy 661
Giải sáu 0723 - 3910 - 0076
Giải năm 0890
Giải tư 47635 - 90544 - 93792 - 31743 - 23757 - 64159 - 43072
Giải ba 98650 - 69245
Giải nhì 23365
Giải nhất 70508
Giải đặc biệt 66116
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 10 - 16 - 23[2] - 35 - 43 - 44 - 45 - 50 - 57 - 59 - 61 - 65 - 72 - 76 - 90 - 92

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-06-2016

Giải tám 02
Giải bảy 344
Giải sáu 8898 - 6079 - 2516
Giải năm 5869
Giải tư 17715 - 39083 - 84998 - 65099 - 16974 - 80563 - 39230
Giải ba 85541 - 67262
Giải nhì 63415
Giải nhất 82282
Giải đặc biệt 44659
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 15[2] - 16 - 30 - 41 - 44 - 59 - 62 - 63 - 69 - 74 - 79 - 82 - 83 - 98[2] - 99

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-06-2016

Giải tám 47
Giải bảy 037
Giải sáu 1184 - 3879 - 9020
Giải năm 2510
Giải tư 44319 - 28339 - 72331 - 82440 - 07211 - 95899 - 24337
Giải ba 48905 - 21884
Giải nhì 54319
Giải nhất 56941
Giải đặc biệt 23650
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 10 - 11 - 19[2] - 20 - 31 - 37[2] - 39 - 40 - 41 - 47 - 50 - 79 - 84[2] - 99