Ngày mở thưởng

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 23-04-2017

Giải tám 14
Giải bảy 384
Giải sáu 7649 - 8762 - 3885
Giải năm 3943
Giải tư 00192 - 78964 - 71187 - 36241 - 84231 - 75902 - 68608
Giải ba 47315 - 50001
Giải nhì 60622
Giải nhất 29566
Giải đặc biệt 714424
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 02 - 08 - 14 - 15 - 22 - 24 - 31 - 41 - 43 - 49 - 62 - 64 - 66 - 84 - 85 - 87 - 92

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 16-04-2017

Giải tám 96
Giải bảy 068
Giải sáu 8084 - 2163 - 7733
Giải năm 6248
Giải tư 63271 - 36832 - 97061 - 48871 - 85535 - 22934 - 08408
Giải ba 21773 - 44731
Giải nhì 19990
Giải nhất 59584
Giải đặc biệt 777918
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 18 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 48 - 61 - 63 - 68 - 71[2] - 73 - 84[2] - 90 - 96

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 09-04-2017

Giải tám 11
Giải bảy 185
Giải sáu 1638 - 0163 - 5196
Giải năm 5942
Giải tư 79886 - 60802 - 96294 - 23612 - 21898 - 24022 - 69362
Giải ba 57763 - 80281
Giải nhì 81633
Giải nhất 43072
Giải đặc biệt 247278
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 11 - 12 - 22 - 33 - 38 - 42 - 62 - 63[2] - 72 - 78 - 81 - 85 - 86 - 94 - 96 - 98

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 02-04-2017

Giải tám 37
Giải bảy 505
Giải sáu 4566 - 2979 - 4553
Giải năm 8209
Giải tư 22709 - 57663 - 02200 - 20197 - 15407 - 77087 - 72579
Giải ba 30925 - 93356
Giải nhì 80472
Giải nhất 35115
Giải đặc biệt 223888
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 05 - 07 - 09[2] - 15 - 25 - 37 - 53 - 56 - 63 - 66 - 72 - 79[2] - 87 - 88 - 97

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26-03-2017

Giải tám 94
Giải bảy 294
Giải sáu 9969 - 5719 - 3248
Giải năm 3232
Giải tư 21857 - 84085 - 34481 - 61415 - 94031 - 40655 - 81451
Giải ba 37665 - 80173
Giải nhì 44213
Giải nhất 07731
Giải đặc biệt 46895
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
13 - 15 - 19 - 31[2] - 32 - 48 - 51 - 55 - 57 - 65 - 69 - 73 - 81 - 85 - 94[2] - 95

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-03-2017

Giải tám 20
Giải bảy 019
Giải sáu 7319 - 1124 - 7986
Giải năm 6182
Giải tư 71937 - 68736 - 03821 - 91255 - 08209 - 95418 - 97265
Giải ba 47638 - 12092
Giải nhì 23408
Giải nhất 19963
Giải đặc biệt 64613
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 09 - 13 - 18 - 19[2] - 20 - 21 - 24 - 36 - 37 - 38 - 55 - 63 - 65 - 82 - 86 - 92

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-03-2017

Giải tám 66
Giải bảy 915
Giải sáu 9804 - 6250 - 7601
Giải năm 4393
Giải tư 50929 - 21186 - 30475 - 04300 - 47538 - 53100 - 67107
Giải ba 08558 - 59040
Giải nhì 99267
Giải nhất 50327
Giải đặc biệt 97696
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00[2] - 01 - 04 - 07 - 15 - 27 - 29 - 38 - 40 - 50 - 58 - 66 - 67 - 75 - 86 - 93 - 96

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-03-2017

Giải tám 42
Giải bảy 504
Giải sáu 8788 - 4584 - 1484
Giải năm 7204
Giải tư 19900 - 43137 - 66754 - 46706 - 02424 - 61011 - 01715
Giải ba 53929 - 12552
Giải nhì 26973
Giải nhất 89153
Giải đặc biệt 74258
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 04[2] - 06 - 11 - 15 - 24 - 29 - 37 - 42 - 52 - 53 - 54 - 58 - 73 - 84[2] - 88