Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-03-2017

Giải tám 20
Giải bảy 019
Giải sáu 7319 - 1124 - 7986
Giải năm 6182
Giải tư 71937 - 68736 - 03821 - 91255 - 08209 - 95418 - 97265
Giải ba 47638 - 12092
Giải nhì 23408
Giải nhất 19963
Giải đặc biệt 64613
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 09 - 13 - 18 - 19[2] - 20 - 21 - 24 - 36 - 37 - 38 - 55 - 63 - 65 - 82 - 86 - 92

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-03-2017

Giải tám 66
Giải bảy 915
Giải sáu 9804 - 6250 - 7601
Giải năm 4393
Giải tư 50929 - 21186 - 30475 - 04300 - 47538 - 53100 - 67107
Giải ba 08558 - 59040
Giải nhì 99267
Giải nhất 50327
Giải đặc biệt 97696
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00[2] - 01 - 04 - 07 - 15 - 27 - 29 - 38 - 40 - 50 - 58 - 66 - 67 - 75 - 86 - 93 - 96

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-03-2017

Giải tám 42
Giải bảy 504
Giải sáu 8788 - 4584 - 1484
Giải năm 7204
Giải tư 19900 - 43137 - 66754 - 46706 - 02424 - 61011 - 01715
Giải ba 53929 - 12552
Giải nhì 26973
Giải nhất 89153
Giải đặc biệt 74258
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 04[2] - 06 - 11 - 15 - 24 - 29 - 37 - 42 - 52 - 53 - 54 - 58 - 73 - 84[2] - 88

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26-02-2017

Giải tám 82
Giải bảy 874
Giải sáu 2486 - 1913 - 6593
Giải năm 3363
Giải tư 62387 - 30959 - 69285 - 30910 - 22222 - 74248 - 89053
Giải ba 46519 - 91809
Giải nhì 38094
Giải nhất 95238
Giải đặc biệt 41271
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
09 - 10 - 13 - 19 - 22 - 38 - 48 - 53 - 59 - 63 - 71 - 74 - 82 - 85 - 86 - 87 - 93 - 94

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-02-2017

Giải tám 20
Giải bảy 048
Giải sáu 2281 - 3176 - 5598
Giải năm 9024
Giải tư 56573 - 01543 - 50153 - 61092 - 35893 - 66045 - 74116
Giải ba 91163 - 02480
Giải nhì 72343
Giải nhất 66438
Giải đặc biệt 13935
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
16 - 20 - 24 - 35 - 38 - 43[2] - 45 - 48 - 53 - 63 - 73 - 76 - 80 - 81 - 92 - 93 - 98

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-02-2017

Giải tám 36
Giải bảy 118
Giải sáu 0473 - 6636 - 5899
Giải năm 4381
Giải tư 66201 - 34321 - 40575 - 12229 - 14878 - 79110 - 98013
Giải ba 21081 - 41027
Giải nhì 76963
Giải nhất 68736
Giải đặc biệt 92680
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 10 - 13 - 18 - 21 - 27 - 29 - 36[3] - 63 - 73 - 75 - 78 - 80 - 81[2] - 99

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-02-2017

Giải tám 76
Giải bảy 838
Giải sáu 0318 - 0748 - 5825
Giải năm 5669
Giải tư 37840 - 79492 - 38287 - 83329 - 14330 - 89940 - 48688
Giải ba 26840 - 24530
Giải nhì 71892
Giải nhất 44939
Giải đặc biệt 86757
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
18 - 25 - 29 - 30[2] - 38 - 39 - 40[3] - 48 - 57 - 69 - 76 - 87 - 88 - 92[2]

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 29-01-2017

Giải tám 64
Giải bảy 277
Giải sáu 8352 - 8002 - 1004
Giải năm 6640
Giải tư 78409 - 62127 - 97405 - 25056 - 17041 - 60907 - 57061
Giải ba 57184 - 59079
Giải nhì 14269
Giải nhất 10370
Giải đặc biệt 52278
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 04 - 05 - 07 - 09 - 27 - 40 - 41 - 52 - 56 - 61 - 64 - 69 - 70 - 77 - 78 - 79 - 84