Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-05-2019 - XSKT

Giải tám 49
Giải bảy 511
Giải sáu 0325 8340 6117
Giải năm 0620
Giải tư 80780 11024 92339 11792 95111 26871 18777
Giải ba 11364 03869
Giải nhì 79618
Giải nhất 18152
Giải đặc biệt 863062
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
11[2] - 17 - 18 - 20 - 24 - 25 - 39 - 40 - 49 - 52 - 62 - 64 - 69 - 71 - 77 - 80 - 92
Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-05-2019 - XSKT

Giải tám 36
Giải bảy 280
Giải sáu 0552 6332 6050
Giải năm 7187
Giải tư 63119 06733 81520 52941 64198 77360 07406
Giải ba 81837 71637
Giải nhì 77326
Giải nhất 47908
Giải đặc biệt 058037
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
06 - 08 - 19 - 20 - 26 - 32 - 33 - 36 - 37[3] - 41 - 50 - 52 - 60 - 80 - 87 - 98
Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-05-2019 - XSKT

Giải tám 45
Giải bảy 683
Giải sáu 0892 5584 3478
Giải năm 4620
Giải tư 29203 00015 19347 18539 66169 47690 02699
Giải ba 76090 91957
Giải nhì 21551
Giải nhất 73633
Giải đặc biệt 340888
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 15 - 20 - 33 - 39 - 45 - 47 - 51 - 57 - 69 - 78 - 83 - 84 - 88 - 90[2] - 92 - 99
Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 28-04-2019 - XSKT

Giải tám 95
Giải bảy 979
Giải sáu 5697 6785 1003
Giải năm 5013
Giải tư 48567 98783 30147 67097 86157 36957 38702
Giải ba 26680 15282
Giải nhì 66140
Giải nhất 54856
Giải đặc biệt 918392
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 03 - 13 - 40 - 47 - 56 - 57[2] - 67 - 79 - 80 - 82 - 83 - 85 - 92 - 95 - 97[2]
Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 21-04-2019 - XSKT

Giải tám 08
Giải bảy 685
Giải sáu 3098 5353 0828
Giải năm 1153
Giải tư 16396 52970 69539 90816 50391 95574 23177
Giải ba 83630 67428
Giải nhì 84827
Giải nhất 83191
Giải đặc biệt 997590
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 16 - 27 - 28[2] - 30 - 39 - 53[2] - 70 - 74 - 77 - 85 - 90 - 91[2] - 96 - 98
Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 14-04-2019 - XSKT

Giải tám 18
Giải bảy 738
Giải sáu 3180 1402 3026
Giải năm 9321
Giải tư 84855 83101 56632 00581 80349 03131 68445
Giải ba 86311 16219
Giải nhì 73683
Giải nhất 81273
Giải đặc biệt 401394
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 02 - 11 - 18 - 19 - 21 - 26 - 31 - 32 - 38 - 45 - 49 - 55 - 73 - 80 - 81 - 83 - 94
Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 07-04-2019 - XSKT

Giải tám 70
Giải bảy 276
Giải sáu 1210 1738 9671
Giải năm 7431
Giải tư 66063 19833 66580 06378 19001 67419 59357
Giải ba 85364 51706
Giải nhì 22862
Giải nhất 08092
Giải đặc biệt 786510
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 06 - 10[2] - 19 - 31 - 33 - 38 - 57 - 62 - 63 - 64 - 70 - 71 - 76 - 78 - 80 - 92
Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 31-03-2019 - XSKT

Giải tám 75
Giải bảy 014
Giải sáu 6809 7771 4406
Giải năm 5118
Giải tư 62948 70092 11351 34808 47050 22990 87349
Giải ba 73869 25668
Giải nhì 64995
Giải nhất 63015
Giải đặc biệt 875010
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
06 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 18 - 48 - 49 - 50 - 51 - 68 - 69 - 71 - 75 - 90 - 92 - 95
Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Xổ số Kon Tum

Xổ số Kon Tum mở thưởng vào ngày CN hàng tuần

Tiểu xa mã