Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 20-09-2020 - XSKT

Giải tám 51
Giải bảy 489
Giải sáu 5244 5675 5220
Giải năm 7988
Giải tư 15241 35712 53527 87608 41983 50456 38508
Giải ba 61754 64989
Giải nhì 67482
Giải nhất 00025
Giải đặc biệt 643965
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08[2] - 12 - 20 - 25 - 27 - 41 - 44 - 51 - 54 - 56 - 65 - 75 - 82 - 83 - 88 - 89[2]
ss kon tum, s/x/k/thiet, ss kon tum, xo s kon tum,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 13-09-2020 - XSKT

Giải tám 15
Giải bảy 260
Giải sáu 3675 9822 8399
Giải năm 6029
Giải tư 85489 22566 25867 27900 47791 49194 29704
Giải ba 25388 94400
Giải nhì 08815
Giải nhất 80496
Giải đặc biệt 179663
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00[2] - 04 - 15[2] - 22 - 29 - 60 - 63 - 66 - 67 - 75 - 88 - 89 - 91 - 94 - 96 - 99
ss kon tum, s/x/k/thiet, ss kon tum, xo s kon tum,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 06-09-2020 - XSKT

Giải tám 12
Giải bảy 027
Giải sáu 5894 7986 2526
Giải năm 6716
Giải tư 76768 82736 95548 57118 85659 84582 47268
Giải ba 54282 16145
Giải nhì 37362
Giải nhất 13915
Giải đặc biệt 164281
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
12 - 15 - 16 - 18 - 26 - 27 - 36 - 45 - 48 - 59 - 62 - 68[2] - 81 - 82[2] - 86 - 94
ss kon tum, s/x/k/thiet, ss kon tum, xo s kon tum,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 30-08-2020 - XSKT

Giải tám 95
Giải bảy 404
Giải sáu 1441 5981 6548
Giải năm 5244
Giải tư 81254 77223 40935 92180 76434 78813 38471
Giải ba 84969 64754
Giải nhì 28277
Giải nhất 70334
Giải đặc biệt 005981
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
04 - 13 - 23 - 34[2] - 35 - 41 - 44 - 48 - 54[2] - 69 - 71 - 77 - 80 - 81[2] - 95
ss kon tum, s/x/k/thiet, ss kon tum, xo s kon tum,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 23-08-2020 - XSKT

Giải tám 57
Giải bảy 364
Giải sáu 2742 8235 3672
Giải năm 8607
Giải tư 25828 43703 73901 65153 59127 01296 91114
Giải ba 86553 20678
Giải nhì 77570
Giải nhất 19032
Giải đặc biệt 046258
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 03 - 07 - 14 - 27 - 28 - 32 - 35 - 42 - 53[2] - 57 - 58 - 64 - 70 - 72 - 78 - 96
ss kon tum, s/x/k/thiet, ss kon tum, xo s kon tum,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 16-08-2020 - XSKT

Giải tám 83
Giải bảy 817
Giải sáu 3697 5705 2125
Giải năm 3154
Giải tư 51307 15321 12027 23347 84522 28777 11512
Giải ba 56782 25554
Giải nhì 57308
Giải nhất 67295
Giải đặc biệt 313970
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 07 - 08 - 12 - 17 - 21 - 22 - 25 - 27 - 47 - 54[2] - 70 - 77 - 82 - 83 - 95 - 97
ss kon tum, s/x/k/thiet, ss kon tum, xo s kon tum,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 09-08-2020 - XSKT

Giải tám 34
Giải bảy 992
Giải sáu 0147 8349 7765
Giải năm 4795
Giải tư 94968 53828 09139 71413 79731 26803 84528
Giải ba 98881 49758
Giải nhì 24023
Giải nhất 20455
Giải đặc biệt 108687
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 13 - 23 - 28[2] - 31 - 34 - 39 - 47 - 49 - 55 - 58 - 65 - 68 - 81 - 87 - 92 - 95
ss kon tum, s/x/k/thiet, ss kon tum, xo s kon tum,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 02-08-2020 - XSKT

Giải tám 59
Giải bảy 990
Giải sáu 8926 7484 6434
Giải năm 3083
Giải tư 38443 46438 78382 19377 17477 30297 06073
Giải ba 74907 14280
Giải nhì 07320
Giải nhất 04318
Giải đặc biệt 796061
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
07 - 18 - 20 - 26 - 34 - 38 - 43 - 59 - 61 - 73 - 77[2] - 80 - 82 - 83 - 84 - 90 - 97
ss kon tum, s/x/k/thiet, ss kon tum, xo s kon tum,

Xổ số Kon Tum

Xổ số Kon Tum mở thưởng vào ngày CN hàng tuần

Cờ thế