Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 22-03-2015

Giải tám 17
Giải bảy 651
Giải sáu 5593 - 3211 - 1537
Giải năm 8778
Giải tư 68938 - 24625 - 65362 - 41931 - 15528 - 38521 - 74390
Giải ba 90773 - 28423
Giải nhì 46428
Giải nhất 05799
Giải đặc biệt 455028
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
11 - 17 - 21 - 23 - 25 - 28[3] - 31 - 37 - 38 - 51 - 62 - 73 - 78 - 90 - 93 - 99

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 15-03-2015

Giải tám 96
Giải bảy 635
Giải sáu 0863 - 2028 - 7365
Giải năm 7435
Giải tư 10503 - 41190 - 79556 - 03697 - 61370 - 35295 - 74351
Giải ba 88988 - 30667
Giải nhì 18781
Giải nhất 74571
Giải đặc biệt 340019
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 19 - 28 - 35[2] - 51 - 56 - 63 - 65 - 67 - 70 - 71 - 81 - 88 - 90 - 95 - 96 - 97

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 08-03-2015

Giải tám 16
Giải bảy 458
Giải sáu 2735 - 0197 - 0464
Giải năm 3160
Giải tư 06024 - 66337 - 43940 - 12148 - 94066 - 50899 - 16658
Giải ba 44100 - 31664
Giải nhì 24705
Giải nhất 25116
Giải đặc biệt 046468
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 05 - 16[2] - 24 - 35 - 37 - 40 - 48 - 58[2] - 60 - 64[2] - 66 - 68 - 97 - 99

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 01-03-2015

Giải tám 53
Giải bảy 861
Giải sáu 6786 - 6182 - 5222
Giải năm 7965
Giải tư 62408 - 81699 - 81180 - 00697 - 86876 - 81474 - 79188
Giải ba 43745 - 98171
Giải nhì 56770
Giải nhất 00266
Giải đặc biệt 039463
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 22 - 45 - 53 - 61 - 63 - 65 - 66 - 70 - 71 - 74 - 76 - 80 - 82 - 86 - 88 - 97 - 99