Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 17-12-2017 - XSKT

Giải tám 14
Giải bảy 920
Giải sáu 8062 - 3271 - 2769
Giải năm 1410
Giải tư 30887 - 22026 - 84511 - 36286 - 57927 - 28490 - 14460
Giải ba 93588 - 32623
Giải nhì 93698
Giải nhất 25345
Giải đặc biệt 868187
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
10 - 11 - 14 - 20 - 23 - 26 - 27 - 45 - 60 - 62 - 69 - 71 - 86 - 87[2] - 88 - 90 - 98

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 10-12-2017 - XSKT

Giải tám 16
Giải bảy 920
Giải sáu 0730 - 4722 - 1258
Giải năm 9487
Giải tư 80375 - 17419 - 08272 - 37784 - 78249 - 13848 - 88835
Giải ba 92098 - 11850
Giải nhì 77574
Giải nhất 35871
Giải đặc biệt 186256
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
16 - 19 - 20 - 22 - 30 - 35 - 48 - 49 - 50 - 56 - 58 - 71 - 72 - 74 - 75 - 84 - 87 - 98

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 03-12-2017 - XSKT

Giải tám 86
Giải bảy 731
Giải sáu 0334 - 3024 - 3373
Giải năm 7740
Giải tư 27477 - 21060 - 25765 - 39780 - 77181 - 03287 - 59743
Giải ba 19498 - 63467
Giải nhì 13299
Giải nhất 00871
Giải đặc biệt 347324
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
24[2] - 31 - 34 - 40 - 43 - 60 - 65 - 67 - 71 - 73 - 77 - 80 - 81 - 86 - 87 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 26-11-2017 - XSKT

Giải tám 99
Giải bảy 240
Giải sáu 7698 - 9614 - 3149
Giải năm 7243
Giải tư 12764 - 70887 - 87286 - 66337 - 14241 - 20133 - 11933
Giải ba 78538 - 69178
Giải nhì 72299
Giải nhất 92890
Giải đặc biệt 860513
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
13 - 14 - 33[2] - 37 - 38 - 40 - 41 - 43 - 49 - 64 - 78 - 86 - 87 - 90 - 98 - 99[2]

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 19-11-2017 - XSKT

Giải tám 85
Giải bảy 503
Giải sáu 5276 - 5594 - 7194
Giải năm 3069
Giải tư 97861 - 36371 - 58448 - 38183 - 14342 - 61485 - 19808
Giải ba 91776 - 53812
Giải nhì 70984
Giải nhất 17444
Giải đặc biệt 471495
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 08 - 12 - 42 - 44 - 48 - 61 - 69 - 71 - 76[2] - 83 - 84 - 85[2] - 94[2] - 95

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 12-11-2017 - XSKT

Giải tám 03
Giải bảy 999
Giải sáu 8344 - 7735 - 6561
Giải năm 8827
Giải tư 69953 - 63828 - 66459 - 11880 - 77919 - 30154 - 26573
Giải ba 28829 - 70271
Giải nhì 56137
Giải nhất 87820
Giải đặc biệt 211319
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 19[2] - 20 - 27 - 28 - 29 - 35 - 37 - 44 - 53 - 54 - 59 - 61 - 71 - 73 - 80 - 99

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 05-11-2017 - XSKT

Giải tám 46
Giải bảy 112
Giải sáu 8910 - 9534 - 5199
Giải năm 7535
Giải tư 03117 - 76468 - 03589 - 54084 - 34964 - 83621 - 62933
Giải ba 27131 - 82975
Giải nhì 04812
Giải nhất 18582
Giải đặc biệt 751332
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
10 - 12[2] - 17 - 21 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 46 - 64 - 68 - 75 - 82 - 84 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 29-10-2017 - XSKT

Giải tám 19
Giải bảy 910
Giải sáu 9177 - 4482 - 7592
Giải năm 3534
Giải tư 76644 - 44033 - 93877 - 97037 - 93793 - 80956 - 40331
Giải ba 08710 - 86399
Giải nhì 03337
Giải nhất 67776
Giải đặc biệt 192159
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
10[2] - 19 - 31 - 33 - 34 - 37[2] - 44 - 56 - 59 - 76 - 77[2] - 82 - 92 - 93 - 99