Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26-06-2016

Giải tám 80
Giải bảy 807
Giải sáu 3744 - 9704 - 2185
Giải năm 8556
Giải tư 24552 - 21926 - 08040 - 15002 - 37098 - 06696 - 04191
Giải ba 72611 - 93463
Giải nhì 43213
Giải nhất 21949
Giải đặc biệt 36185
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 04 - 07 - 11 - 13 - 26 - 40 - 44 - 49 - 52 - 56 - 63 - 80 - 85[2] - 91 - 96 - 98

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-06-2016

Giải tám 23
Giải bảy 661
Giải sáu 0723 - 3910 - 0076
Giải năm 0890
Giải tư 47635 - 90544 - 93792 - 31743 - 23757 - 64159 - 43072
Giải ba 98650 - 69245
Giải nhì 23365
Giải nhất 70508
Giải đặc biệt 66116
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 10 - 16 - 23[2] - 35 - 43 - 44 - 45 - 50 - 57 - 59 - 61 - 65 - 72 - 76 - 90 - 92

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-06-2016

Giải tám 02
Giải bảy 344
Giải sáu 8898 - 6079 - 2516
Giải năm 5869
Giải tư 17715 - 39083 - 84998 - 65099 - 16974 - 80563 - 39230
Giải ba 85541 - 67262
Giải nhì 63415
Giải nhất 82282
Giải đặc biệt 44659
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 15[2] - 16 - 30 - 41 - 44 - 59 - 62 - 63 - 69 - 74 - 79 - 82 - 83 - 98[2] - 99

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-06-2016

Giải tám 47
Giải bảy 037
Giải sáu 1184 - 3879 - 9020
Giải năm 2510
Giải tư 44319 - 28339 - 72331 - 82440 - 07211 - 95899 - 24337
Giải ba 48905 - 21884
Giải nhì 54319
Giải nhất 56941
Giải đặc biệt 23650
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 10 - 11 - 19[2] - 20 - 31 - 37[2] - 39 - 40 - 41 - 47 - 50 - 79 - 84[2] - 99

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 29-05-2016

Giải tám 59
Giải bảy 415
Giải sáu 3098 - 1912 - 0613
Giải năm 0331
Giải tư 31957 - 46228 - 66946 - 65460 - 07992 - 48736 - 25045
Giải ba 04952 - 06001
Giải nhì 01837
Giải nhất 51196
Giải đặc biệt 28068
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 12 - 13 - 15 - 28 - 31 - 36 - 37 - 45 - 46 - 52 - 57 - 59 - 60 - 68 - 92 - 96 - 98

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 22-05-2016

Giải tám 38
Giải bảy 176
Giải sáu 3363 - 4486 - 4941
Giải năm 4251
Giải tư 86373 - 16833 - 22132 - 11875 - 90975 - 86294 - 89658
Giải ba 71209 - 68210
Giải nhì 22001
Giải nhất 47793
Giải đặc biệt 46175
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 09 - 10 - 32 - 33 - 38 - 41 - 51 - 58 - 63 - 73 - 75[3] - 76 - 86 - 93 - 94

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 15-05-2016

Giải tám 66
Giải bảy 054
Giải sáu 5888 - 6422 - 9516
Giải năm 8056
Giải tư 70673 - 13106 - 45953 - 97250 - 45451 - 33431 - 47369
Giải ba 82147 - 95264
Giải nhì 08222
Giải nhất 90182
Giải đặc biệt 96416
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
06 - 16[2] - 22[2] - 31 - 47 - 50 - 51 - 53 - 54 - 56 - 64 - 66 - 69 - 73 - 82 - 88

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 08-05-2016

Giải tám 06
Giải bảy 072
Giải sáu 3554 - 9285 - 5905
Giải năm 3321
Giải tư 00209 - 53543 - 19799 - 75695 - 54721 - 69540 - 31786
Giải ba 92618 - 89138
Giải nhì 83268
Giải nhất 07540
Giải đặc biệt 70879
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 06 - 09 - 18 - 21[2] - 38 - 40[2] - 43 - 54 - 68 - 72 - 79 - 85 - 86 - 95 - 99