Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 18-09-2016

Giải tám 43
Giải bảy 016
Giải sáu 6646 - 7337 - 4974
Giải năm 3382
Giải tư 93052 - 32697 - 94354 - 68945 - 18786 - 79687 - 55071
Giải ba 91936 - 24996
Giải nhì 88046
Giải nhất 11426
Giải đặc biệt 45307
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
07 - 16 - 26 - 36 - 37 - 43 - 45 - 46[2] - 52 - 54 - 71 - 74 - 82 - 86 - 87 - 96 - 97

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 11-09-2016

Giải tám 81
Giải bảy 216
Giải sáu 0919 - 1027 - 7448
Giải năm 3108
Giải tư 27891 - 14583 - 45564 - 19845 - 69545 - 15741 - 46178
Giải ba 96726 - 75633
Giải nhì 34942
Giải nhất 91297
Giải đặc biệt 01633
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 16 - 19 - 26 - 27 - 33[2] - 41 - 42 - 45[2] - 48 - 64 - 78 - 81 - 83 - 91 - 97

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 04-09-2016

Giải tám 18
Giải bảy 307
Giải sáu 9802 - 0004 - 4343
Giải năm 4712
Giải tư 95032 - 00759 - 59901 - 16667 - 23291 - 64151 - 35854
Giải ba 13338 - 26800
Giải nhì 93558
Giải nhất 02418
Giải đặc biệt 75266
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 01 - 02 - 04 - 07 - 12 - 18[2] - 32 - 38 - 43 - 51 - 54 - 58 - 59 - 66 - 67 - 91

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 28-08-2016

Giải tám 90
Giải bảy 966
Giải sáu 2294 - 2497 - 2621
Giải năm 4135
Giải tư 80102 - 37420 - 25387 - 07542 - 75151 - 59741 - 11876
Giải ba 46192 - 66445
Giải nhì 40255
Giải nhất 59486
Giải đặc biệt 34241
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 20 - 21 - 35 - 41[2] - 42 - 45 - 51 - 55 - 66 - 76 - 86 - 87 - 90 - 92 - 94 - 97

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 21-08-2016

Giải tám 49
Giải bảy 502
Giải sáu 6226 - 1189 - 8534
Giải năm 8322
Giải tư 39092 - 68783 - 01072 - 77348 - 60781 - 46801 - 40942
Giải ba 43755 - 46228
Giải nhì 53076
Giải nhất 92968
Giải đặc biệt 33084
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 02 - 22 - 26 - 28 - 34 - 42 - 48 - 49 - 55 - 68 - 72 - 76 - 81 - 83 - 84 - 89 - 92

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 14-08-2016

Giải tám 42
Giải bảy 876
Giải sáu 8856 - 5608 - 3369
Giải năm 6661
Giải tư 75425 - 45104 - 01379 - 13990 - 85963 - 54130 - 73075
Giải ba 97036 - 71558
Giải nhì 46098
Giải nhất 82898
Giải đặc biệt 77297
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
04 - 08 - 25 - 30 - 36 - 42 - 56 - 58 - 61 - 63 - 69 - 75 - 76 - 79 - 90 - 97 - 98[2]

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 07-08-2016

Giải tám 74
Giải bảy 289
Giải sáu 7296 - 3642 - 7914
Giải năm 2087
Giải tư 72036 - 79363 - 31386 - 30088 - 15237 - 15278 - 13138
Giải ba 97513 - 78380
Giải nhì 28996
Giải nhất 65262
Giải đặc biệt 17548
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
13 - 14 - 36 - 37 - 38 - 42 - 48 - 62 - 63 - 74 - 78 - 80 - 86 - 87 - 88 - 89 - 96[2]

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 31-07-2016

Giải tám 01
Giải bảy 688
Giải sáu 3620 - 0924 - 2120
Giải năm 6797
Giải tư 17178 - 88249 - 97619 - 04501 - 83339 - 01556 - 26302
Giải ba 85716 - 44131
Giải nhì 02367
Giải nhất 57106
Giải đặc biệt 24913
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01[2] - 02 - 06 - 13 - 16 - 19 - 20[2] - 24 - 31 - 39 - 49 - 56 - 67 - 78 - 88 - 97