Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 18-03-2018 - XSKT

Giải tám 48
Giải bảy 266
Giải sáu 5574 - 2144 - 2807
Giải năm 1308
Giải tư 95761 - 22011 - 57847 - 86832 - 33579 - 13067 - 78221
Giải ba 82773 - 93882
Giải nhì 58585
Giải nhất 70220
Giải đặc biệt 621377
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
07 - 08 - 11 - 20 - 21 - 32 - 44 - 47 - 48 - 61 - 66 - 67 - 73 - 74 - 77 - 79 - 82 - 85

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 11-03-2018 - XSKT

Giải tám 45
Giải bảy 038
Giải sáu 9880 - 6444 - 7714
Giải năm 5783
Giải tư 78528 - 94119 - 80005 - 14348 - 61004 - 84571 - 49888
Giải ba 70553 - 62400
Giải nhì 05133
Giải nhất 20516
Giải đặc biệt 841936
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 04 - 05 - 14 - 16 - 19 - 28 - 33 - 36 - 38 - 44 - 45 - 48 - 53 - 71 - 80 - 83 - 88

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 04-03-2018 - XSKT

Giải tám 96
Giải bảy 304
Giải sáu 1719 - 5873 - 4797
Giải năm 7657
Giải tư 06140 - 21662 - 90458 - 19522 - 69223 - 74350 - 69477
Giải ba 83317 - 11792
Giải nhì 94072
Giải nhất 12112
Giải đặc biệt 110580
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
04 - 12 - 17 - 19 - 22 - 23 - 40 - 50 - 57 - 58 - 62 - 72 - 73 - 77 - 80 - 92 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 25-02-2018 - XSKT

Giải tám 27
Giải bảy 279
Giải sáu 9804 - 3922 - 5264
Giải năm 9132
Giải tư 42126 - 89615 - 96140 - 96107 - 54180 - 44458 - 02623
Giải ba 08817 - 41780
Giải nhì 24842
Giải nhất 43824
Giải đặc biệt 495127
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
04 - 07 - 15 - 17 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27[2] - 32 - 40 - 42 - 58 - 64 - 79 - 80[2]

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 18-02-2018 - XSKT

Giải tám 62
Giải bảy 279
Giải sáu 5652 - 0007 - 3764
Giải năm 4622
Giải tư 06787 - 80383 - 53429 - 10977 - 74020 - 78942 - 97537
Giải ba 34054 - 26179
Giải nhì 12189
Giải nhất 50666
Giải đặc biệt 471914
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
07 - 14 - 20 - 22 - 29 - 37 - 42 - 52 - 54 - 62 - 64 - 66 - 77 - 79[2] - 83 - 87 - 89

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 11-02-2018 - XSKT

Giải tám 56
Giải bảy 860
Giải sáu 2629 - 8308 - 4315
Giải năm 2222
Giải tư 60522 - 26516 - 23472 - 86476 - 39812 - 69982 - 32087
Giải ba 37065 - 55151
Giải nhì 44330
Giải nhất 28328
Giải đặc biệt 618268
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 12 - 15 - 16 - 22[2] - 28 - 29 - 30 - 51 - 56 - 60 - 65 - 68 - 72 - 76 - 82 - 87

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 04-02-2018 - XSKT

Giải tám 09
Giải bảy 295
Giải sáu 3885 - 1431 - 7785
Giải năm 3132
Giải tư 43195 - 45954 - 58040 - 66712 - 04889 - 41057 - 16225
Giải ba 97346 - 46727
Giải nhì 34357
Giải nhất 66244
Giải đặc biệt 243296
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
09 - 12 - 25 - 27 - 31 - 32 - 40 - 44 - 46 - 54 - 57[2] - 85[2] - 89 - 95[2] - 96

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 28-01-2018 - XSKT

Giải tám 91
Giải bảy 463
Giải sáu 6447 - 9250 - 6111
Giải năm 6436
Giải tư 14111 - 82787 - 51212 - 30710 - 51903 - 73213 - 48805
Giải ba 54619 - 88455
Giải nhì 19991
Giải nhất 16126
Giải đặc biệt 230779
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 05 - 10 - 11[2] - 12 - 13 - 19 - 26 - 36 - 47 - 50 - 55 - 63 - 79 - 87 - 91[2]