Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 18-06-2017 - XSKT

Giải tám 49
Giải bảy 158
Giải sáu 3387 - 5708 - 2872
Giải năm 7194
Giải tư 92569 - 82326 - 53235 - 34155 - 34267 - 79023 - 67742
Giải ba 15139 - 56703
Giải nhì 19329
Giải nhất 94309
Giải đặc biệt 558168
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 08 - 09 - 23 - 26 - 29 - 35 - 39 - 42 - 49 - 55 - 58 - 67 - 68 - 69 - 72 - 87 - 94

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 11-06-2017 - XSKT

Giải tám 67
Giải bảy 041
Giải sáu 6308 - 1941 - 7515
Giải năm 5086
Giải tư 30096 - 92582 - 06591 - 71315 - 46420 - 81087 - 33668
Giải ba 93774 - 47651
Giải nhì 93112
Giải nhất 66387
Giải đặc biệt 882075
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 12 - 15[2] - 20 - 41[2] - 51 - 67 - 68 - 74 - 75 - 82 - 86 - 87[2] - 91 - 96

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 04-06-2017 - XSKT

Giải tám 17
Giải bảy 854
Giải sáu 4411 - 3177 - 5938
Giải năm 0187
Giải tư 92947 - 18848 - 49784 - 85755 - 01120 - 69867 - 42364
Giải ba 41516 - 59017
Giải nhì 10255
Giải nhất 24671
Giải đặc biệt 589204
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
04 - 11 - 16 - 17[2] - 20 - 38 - 47 - 48 - 54 - 55[2] - 64 - 67 - 71 - 77 - 84 - 87

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 28-05-2017 - XSKT

Giải tám 31
Giải bảy 454
Giải sáu 9786 - 4910 - 6920
Giải năm 7405
Giải tư 57670 - 87198 - 00391 - 25417 - 28139 - 80260 - 07726
Giải ba 79076 - 62092
Giải nhì 93646
Giải nhất 75732
Giải đặc biệt 201337
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 10 - 17 - 20 - 26 - 31 - 32 - 37 - 39 - 46 - 54 - 60 - 70 - 76 - 86 - 91 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 21-05-2017 - XSKT

Giải tám 44
Giải bảy 565
Giải sáu 2844 - 2113 - 7674
Giải năm 7056
Giải tư 16987 - 46154 - 43102 - 62286 - 09119 - 32174 - 32184
Giải ba 33836 - 51120
Giải nhì 04005
Giải nhất 79172
Giải đặc biệt 992097
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 05 - 13 - 19 - 20 - 36 - 44[2] - 54 - 56 - 65 - 72 - 74[2] - 84 - 86 - 87 - 97

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 14-05-2017 - XSKT

Giải tám 99
Giải bảy 663
Giải sáu 9358 - 9571 - 0471
Giải năm 9467
Giải tư 11053 - 51382 - 00617 - 01351 - 12451 - 98013 - 04784
Giải ba 12611 - 82045
Giải nhì 17139
Giải nhất 23351
Giải đặc biệt 134328
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
11 - 13 - 17 - 28 - 39 - 45 - 51[3] - 53 - 58 - 63 - 67 - 71[2] - 82 - 84 - 99

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 07-05-2017 - XSKT

Giải tám 70
Giải bảy 305
Giải sáu 5595 - 6760 - 4807
Giải năm 0108
Giải tư 67589 - 14643 - 53460 - 00747 - 05393 - 68789 - 01243
Giải ba 49827 - 38008
Giải nhì 14141
Giải nhất 64975
Giải đặc biệt 090989
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 07 - 08[2] - 27 - 41 - 43[2] - 47 - 60[2] - 70 - 75 - 89[3] - 93 - 95

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 30-04-2017 - XSKT

Giải tám 57
Giải bảy 108
Giải sáu 5402 - 9540 - 7392
Giải năm 3114
Giải tư 23846 - 64094 - 05456 - 49971 - 28520 - 66307 - 14798
Giải ba 19664 - 52716
Giải nhì 38566
Giải nhất 39157
Giải đặc biệt 214299
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 07 - 08 - 14 - 16 - 20 - 40 - 46 - 56 - 57[2] - 64 - 66 - 71 - 92 - 94 - 98 - 99