Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 20-05-2018 - XSKT

Giải tám 52
Giải bảy 739
Giải sáu 4097 - 4677 - 9120
Giải năm 3809
Giải tư 82341 - 31935 - 59036 - 45744 - 47460 - 44069 - 94998
Giải ba 40333 - 12995
Giải nhì 20508
Giải nhất 45782
Giải đặc biệt 208845
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 09 - 20 - 33 - 35 - 36 - 39 - 41 - 44 - 45 - 52 - 60 - 69 - 77 - 82 - 95 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 13-05-2018 - XSKT

Giải tám 01
Giải bảy 154
Giải sáu 1794 - 0840 - 3335
Giải năm 5103
Giải tư 59585 - 25148 - 01351 - 11517 - 81639 - 92274 - 87560
Giải ba 13272 - 15477
Giải nhì 07584
Giải nhất 84671
Giải đặc biệt 499153
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 03 - 17 - 35 - 39 - 40 - 48 - 51 - 53 - 54 - 60 - 71 - 72 - 74 - 77 - 84 - 85 - 94

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 06-05-2018 - XSKT

Giải tám 66
Giải bảy 253
Giải sáu 2264 - 1406 - 3643
Giải năm 2044
Giải tư 27968 - 44461 - 09215 - 15345 - 09339 - 97009 - 44058
Giải ba 99223 - 91119
Giải nhì 11352
Giải nhất 83781
Giải đặc biệt 069958
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
06 - 09 - 15 - 19 - 23 - 39 - 43 - 44 - 45 - 52 - 53 - 58[2] - 61 - 64 - 66 - 68 - 81

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 29-04-2018 - XSKT

Giải tám 64
Giải bảy 744
Giải sáu 6527 - 6571 - 6094
Giải năm 1783
Giải tư 57132 - 42695 - 64589 - 65648 - 77611 - 07755 - 53516
Giải ba 33172 - 77473
Giải nhì 60266
Giải nhất 20209
Giải đặc biệt 770403
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 09 - 11 - 16 - 27 - 32 - 44 - 48 - 55 - 64 - 66 - 71 - 72 - 73 - 83 - 89 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 22-04-2018 - XSKT

Giải tám 86
Giải bảy 871
Giải sáu 6257 - 0495 - 8937
Giải năm 3357
Giải tư 36836 - 95001 - 37169 - 89467 - 37304 - 36575 - 00044
Giải ba 70799 - 79502
Giải nhì 92937
Giải nhất 81511
Giải đặc biệt 849946
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 02 - 04 - 11 - 36 - 37[2] - 44 - 46 - 57[2] - 67 - 69 - 71 - 75 - 86 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 15-04-2018 - XSKT

Giải tám 47
Giải bảy 551
Giải sáu 8791 - 9951 - 8401
Giải năm 3955
Giải tư 43964 - 15639 - 46754 - 94680 - 29344 - 80311 - 16312
Giải ba 43222 - 14320
Giải nhì 72135
Giải nhất 05320
Giải đặc biệt 670780
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 11 - 12 - 20[2] - 22 - 35 - 39 - 44 - 47 - 51[2] - 54 - 55 - 64 - 80[2] - 91

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 08-04-2018 - XSKT

Giải tám 60
Giải bảy 406
Giải sáu 5356 - 6536 - 1443
Giải năm 6265
Giải tư 17698 - 49106 - 79366 - 30657 - 25557 - 47586 - 64403
Giải ba 36552 - 74016
Giải nhì 67821
Giải nhất 41921
Giải đặc biệt 210228
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 06[2] - 16 - 21[2] - 28 - 36 - 43 - 52 - 56 - 57[2] - 60 - 65 - 66 - 86 - 98

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 01-04-2018 - XSKT

Giải tám 56
Giải bảy 114
Giải sáu 4957 - 5797 - 7690
Giải năm 8094
Giải tư 48855 - 77163 - 01344 - 84121 - 22536 - 28800 - 01462
Giải ba 36618 - 78426
Giải nhì 54572
Giải nhất 63499
Giải đặc biệt 189393
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 14 - 18 - 21 - 26 - 36 - 44 - 55 - 56 - 57 - 62 - 63 - 72 - 90 - 93 - 94 - 97 - 99