Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 21-08-2016

Giải tám 49
Giải bảy 502
Giải sáu 6226 - 1189 - 8534
Giải năm 8322
Giải tư 39092 - 68783 - 01072 - 77348 - 60781 - 46801 - 40942
Giải ba 43755 - 46228
Giải nhì 53076
Giải nhất 92968
Giải đặc biệt 33084
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 02 - 22 - 26 - 28 - 34 - 42 - 48 - 49 - 55 - 68 - 72 - 76 - 81 - 83 - 84 - 89 - 92

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 14-08-2016

Giải tám 42
Giải bảy 876
Giải sáu 8856 - 5608 - 3369
Giải năm 6661
Giải tư 75425 - 45104 - 01379 - 13990 - 85963 - 54130 - 73075
Giải ba 97036 - 71558
Giải nhì 46098
Giải nhất 82898
Giải đặc biệt 77297
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
04 - 08 - 25 - 30 - 36 - 42 - 56 - 58 - 61 - 63 - 69 - 75 - 76 - 79 - 90 - 97 - 98[2]

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 07-08-2016

Giải tám 74
Giải bảy 289
Giải sáu 7296 - 3642 - 7914
Giải năm 2087
Giải tư 72036 - 79363 - 31386 - 30088 - 15237 - 15278 - 13138
Giải ba 97513 - 78380
Giải nhì 28996
Giải nhất 65262
Giải đặc biệt 17548
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
13 - 14 - 36 - 37 - 38 - 42 - 48 - 62 - 63 - 74 - 78 - 80 - 86 - 87 - 88 - 89 - 96[2]

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 31-07-2016

Giải tám 01
Giải bảy 688
Giải sáu 3620 - 0924 - 2120
Giải năm 6797
Giải tư 17178 - 88249 - 97619 - 04501 - 83339 - 01556 - 26302
Giải ba 85716 - 44131
Giải nhì 02367
Giải nhất 57106
Giải đặc biệt 24913
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01[2] - 02 - 06 - 13 - 16 - 19 - 20[2] - 24 - 31 - 39 - 49 - 56 - 67 - 78 - 88 - 97

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 24-07-2016

Giải tám 33
Giải bảy 875
Giải sáu 0755 - 3220 - 4278
Giải năm 6700
Giải tư 36133 - 03528 - 32130 - 18270 - 28152 - 33652 - 36520
Giải ba 45386 - 02712
Giải nhì 00142
Giải nhất 22828
Giải đặc biệt 48214
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 12 - 14 - 20[2] - 28[2] - 30 - 33[2] - 42 - 52[2] - 55 - 70 - 75 - 78 - 86

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 17-07-2016

Giải tám 09
Giải bảy 638
Giải sáu 8639 - 8523 - 9383
Giải năm 0464
Giải tư 33974 - 54011 - 85975 - 28612 - 72911 - 19929 - 17034
Giải ba 60129 - 93949
Giải nhì 27420
Giải nhất 98689
Giải đặc biệt 12125
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
09 - 11[2] - 12 - 20 - 23 - 25 - 29[2] - 34 - 38 - 39 - 49 - 64 - 74 - 75 - 83 - 89

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 10-07-2016

Giải tám 70
Giải bảy 077
Giải sáu 5689 - 7846 - 8418
Giải năm 2476
Giải tư 16829 - 32350 - 86003 - 52224 - 70785 - 63470 - 08057
Giải ba 47230 - 36962
Giải nhì 50135
Giải nhất 19790
Giải đặc biệt 17655
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 18 - 24 - 29 - 30 - 35 - 46 - 50 - 55 - 57 - 62 - 70[2] - 76 - 77 - 85 - 89 - 90

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 03-07-2016

Giải tám 90
Giải bảy 682
Giải sáu 4633 - 7015 - 3170
Giải năm 7889
Giải tư 29765 - 87366 - 38022 - 38474 - 25464 - 34056 - 50676
Giải ba 55410 - 23050
Giải nhì 15281
Giải nhất 12285
Giải đặc biệt 91089
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
10 - 15 - 22 - 33 - 50 - 56 - 64 - 65 - 66 - 70 - 74 - 76 - 81 - 82 - 85 - 89[2] - 90