Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 15-07-2018 - XSKT

Giải tám 72
Giải bảy 781
Giải sáu 7075 - 2117 - 6116
Giải năm 7100
Giải tư 00839 - 73389 - 83813 - 00417 - 32106 - 75030 - 86895
Giải ba 78572 - 17731
Giải nhì 64876
Giải nhất 48447
Giải đặc biệt 844728
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 06 - 13 - 16 - 17[2] - 28 - 30 - 31 - 39 - 47 - 72[2] - 75 - 76 - 81 - 89 - 95

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 08-07-2018 - XSKT

Giải tám 75
Giải bảy 865
Giải sáu 3838 - 0900 - 2427
Giải năm 2448
Giải tư 68277 - 11749 - 45918 - 64314 - 36356 - 52054 - 91017
Giải ba 05754 - 78679
Giải nhì 01109
Giải nhất 41042
Giải đặc biệt 798496
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 09 - 14 - 17 - 18 - 27 - 38 - 42 - 48 - 49 - 54[2] - 56 - 65 - 75 - 77 - 79 - 96

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 01-07-2018 - XSKT

Giải tám 15
Giải bảy 240
Giải sáu 3426 - 3637 - 0444
Giải năm 9913
Giải tư 58843 - 67441 - 52315 - 85006 - 47378 - 22154 - 35342
Giải ba 23849 - 66305
Giải nhì 21218
Giải nhất 44010
Giải đặc biệt 075025
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 06 - 10 - 13 - 15[2] - 18 - 25 - 26 - 37 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 49 - 54 - 78

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 24-06-2018 - XSKT

Giải tám 37
Giải bảy 430
Giải sáu 5465 - 3522 - 4185
Giải năm 8327
Giải tư 38478 - 90874 - 34689 - 46190 - 47842 - 82628 - 44912
Giải ba 69444 - 86263
Giải nhì 61141
Giải nhất 23151
Giải đặc biệt 058380
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
12 - 22 - 27 - 28 - 30 - 37 - 41 - 42 - 44 - 51 - 63 - 65 - 74 - 78 - 80 - 85 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 17-06-2018 - XSKT

Giải tám 91
Giải bảy 981
Giải sáu 1398 - 2500 - 9870
Giải năm 0670
Giải tư 26318 - 59108 - 72782 - 13641 - 58690 - 44584 - 52054
Giải ba 44587 - 30987
Giải nhì 30957
Giải nhất 07520
Giải đặc biệt 844981
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 08 - 18 - 20 - 41 - 54 - 57 - 70[2] - 81[2] - 82 - 84 - 87[2] - 90 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 10-06-2018 - XSKT

Giải tám 04
Giải bảy 192
Giải sáu 1533 - 7225 - 0454
Giải năm 8636
Giải tư 02815 - 00235 - 98970 - 43245 - 23647 - 33983 - 13212
Giải ba 42970 - 67690
Giải nhì 70674
Giải nhất 75090
Giải đặc biệt 504976
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
04 - 12 - 15 - 25 - 33 - 35 - 36 - 45 - 47 - 54 - 70[2] - 74 - 76 - 83 - 90[2] - 92

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 03-06-2018 - XSKT

Giải tám 44
Giải bảy 921
Giải sáu 8499 - 1108 - 6852
Giải năm 2300
Giải tư 87284 - 08954 - 97079 - 11750 - 83396 - 07029 - 60884
Giải ba 63581 - 51145
Giải nhì 61969
Giải nhất 53760
Giải đặc biệt 187087
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 08 - 21 - 29 - 44 - 45 - 50 - 52 - 54 - 60 - 69 - 79 - 81 - 84[2] - 87 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 27-05-2018 - XSKT

Giải tám 96
Giải bảy 999
Giải sáu 8249 - 5951 - 1333
Giải năm 1487
Giải tư 96264 - 47723 - 45139 - 69590 - 82728 - 22163 - 41123
Giải ba 13969 - 11001
Giải nhì 63299
Giải nhất 12024
Giải đặc biệt 633605
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 05 - 23[2] - 24 - 28 - 33 - 39 - 49 - 51 - 63 - 64 - 69 - 87 - 90 - 96 - 99[2]