Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 15-01-2017

Giải tám 21
Giải bảy 292
Giải sáu 5828 - 2764 - 7625
Giải năm 8128
Giải tư 73729 - 42994 - 55701 - 50553 - 94608 - 57123 - 02993
Giải ba 64465 - 22614
Giải nhì 57561
Giải nhất 85630
Giải đặc biệt 10251
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 08 - 14 - 21 - 23 - 25 - 28[2] - 29 - 30 - 51 - 53 - 61 - 64 - 65 - 92 - 93 - 94

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 08-01-2017

Giải tám 94
Giải bảy 076
Giải sáu 8416 - 5283 - 4148
Giải năm 5944
Giải tư 74535 - 38721 - 13807 - 89990 - 73056 - 75985 - 66455
Giải ba 56071 - 66897
Giải nhì 24171
Giải nhất 28687
Giải đặc biệt 33933
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
07 - 16 - 21 - 33 - 35 - 44 - 48 - 55 - 56 - 71[2] - 76 - 83 - 85 - 87 - 90 - 94 - 97

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 01-01-2017

Giải tám 23
Giải bảy 945
Giải sáu 4544 - 3940 - 5386
Giải năm 6266
Giải tư 56213 - 74311 - 99441 - 02201 - 19547 - 50715 - 72528
Giải ba 17190 - 42903
Giải nhì 48542
Giải nhất 94540
Giải đặc biệt 52655
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 03 - 11 - 13 - 15 - 23 - 28 - 40[2] - 41 - 42 - 44 - 45 - 47 - 55 - 66 - 86 - 90

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 25-12-2016

Giải tám 71
Giải bảy 241
Giải sáu 5019 - 7509 - 0975
Giải năm 4548
Giải tư 76913 - 78495 - 59772 - 80480 - 81311 - 71653 - 65049
Giải ba 50523 - 91427
Giải nhì 81247
Giải nhất 93273
Giải đặc biệt 88246
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
09 - 11 - 13 - 19 - 23 - 27 - 41 - 46 - 47 - 48 - 49 - 53 - 71 - 72 - 73 - 75 - 80 - 95

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 18-12-2016

Giải tám 16
Giải bảy 764
Giải sáu 4961 - 2401 - 8295
Giải năm 0282
Giải tư 56390 - 45801 - 36604 - 83618 - 87891 - 32269 - 34750
Giải ba 83675 - 96072
Giải nhì 28584
Giải nhất 07441
Giải đặc biệt 51996
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01[2] - 04 - 16 - 18 - 41 - 50 - 61 - 64 - 69 - 72 - 75 - 82 - 84 - 90 - 91 - 95 - 96

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 11-12-2016

Giải tám 82
Giải bảy 032
Giải sáu 4947 - 3313 - 1010
Giải năm 0891
Giải tư 94626 - 34863 - 34415 - 26129 - 90593 - 47918 - 02298
Giải ba 43330 - 53606
Giải nhì 18886
Giải nhất 48127
Giải đặc biệt 29978
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
06 - 10 - 13 - 15 - 18 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 47 - 63 - 78 - 82 - 86 - 91 - 93 - 98

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 04-12-2016

Giải tám 03
Giải bảy 791
Giải sáu 2818 - 4074 - 7716
Giải năm 9145
Giải tư 06556 - 96352 - 13569 - 94048 - 57663 - 97007 - 57750
Giải ba 72231 - 79725
Giải nhì 87880
Giải nhất 63067
Giải đặc biệt 06887
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 07 - 16 - 18 - 25 - 31 - 45 - 48 - 50 - 52 - 56 - 63 - 67 - 69 - 74 - 80 - 87 - 91

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 27-11-2016

Giải tám 23
Giải bảy 993
Giải sáu 4777 - 6540 - 2124
Giải năm 1580
Giải tư 34535 - 08584 - 27661 - 79167 - 49569 - 22805 - 46838
Giải ba 14382 - 94610
Giải nhì
Giải nhất 93714
Giải đặc biệt 25334
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
0 - 05 - 10 - 14 - 23 - 24 - 34 - 35 - 38 - 40 - 61 - 67 - 69 - 77 - 80 - 82 - 84 - 93