Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 04-12-2016

Giải tám 03
Giải bảy 791
Giải sáu 2818 - 4074 - 7716
Giải năm 9145
Giải tư 06556 - 96352 - 13569 - 94048 - 57663 - 97007 - 57750
Giải ba 72231 - 79725
Giải nhì 87880
Giải nhất 63067
Giải đặc biệt 06887
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 07 - 16 - 18 - 25 - 31 - 45 - 48 - 50 - 52 - 56 - 63 - 67 - 69 - 74 - 80 - 87 - 91

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 27-11-2016

Giải tám 23
Giải bảy 993
Giải sáu 4777 - 6540 - 2124
Giải năm 1580
Giải tư 34535 - 08584 - 27661 - 79167 - 49569 - 22805 - 46838
Giải ba 14382 - 94610
Giải nhì
Giải nhất 93714
Giải đặc biệt 25334
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
0 - 05 - 10 - 14 - 23 - 24 - 34 - 35 - 38 - 40 - 61 - 67 - 69 - 77 - 80 - 82 - 84 - 93

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 20-11-2016

Giải tám 22
Giải bảy 976
Giải sáu 4757 - 7751 - 3996
Giải năm 4399
Giải tư 13874 - 48628 - 46769 - 13335 - 38748 - 70482 - 74622
Giải ba 07537 - 52599
Giải nhì 87859
Giải nhất 75035
Giải đặc biệt 25671
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
22[2] - 28 - 35[2] - 37 - 48 - 51 - 57 - 59 - 69 - 71 - 74 - 76 - 82 - 96 - 99[2]

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 13-11-2016

Giải tám 56
Giải bảy 271
Giải sáu 3366 - 8501 - 7513
Giải năm 1992
Giải tư 46739 - 83823 - 79800 - 74684 - 95886 - 89073 - 57851
Giải ba 65200 - 91462
Giải nhì 09297
Giải nhất 53268
Giải đặc biệt 05345
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00[2] - 01 - 13 - 23 - 39 - 45 - 51 - 56 - 62 - 66 - 68 - 71 - 73 - 84 - 86 - 92 - 97

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 06-11-2016

Giải tám 75
Giải bảy 571
Giải sáu 1447 - 1519 - 0553
Giải năm 9932
Giải tư 60319 - 03793 - 21376 - 84835 - 07776 - 53763 - 33766
Giải ba 80224 - 11485
Giải nhì 61201
Giải nhất 79910
Giải đặc biệt 87032
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 10 - 19[2] - 24 - 32[2] - 35 - 47 - 53 - 63 - 66 - 71 - 75 - 76[2] - 85 - 93

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 30-10-2016

Giải tám 76
Giải bảy 215
Giải sáu 5356 - 7142 - 1475
Giải năm 3384
Giải tư 49763 - 50252 - 16640 - 71142 - 36583 - 67733 - 92253
Giải ba 18233 - 20853
Giải nhì 44183
Giải nhất 67023
Giải đặc biệt 62241
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
15 - 23 - 33[2] - 40 - 41 - 42[2] - 52 - 53[2] - 56 - 63 - 75 - 76 - 83[2] - 84

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 23-10-2016

Giải tám 86
Giải bảy 955
Giải sáu 4975 - 9182 - 0279
Giải năm 9463
Giải tư 33881 - 13764 - 61808 - 50239 - 17412 - 48172 - 77966
Giải ba 52108 - 12339
Giải nhì 76182
Giải nhất 37838
Giải đặc biệt 58939
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08[2] - 12 - 38 - 39[3] - 55 - 63 - 64 - 66 - 72 - 75 - 79 - 81 - 82[2] - 86

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 16-10-2016

Giải tám 54
Giải bảy 741
Giải sáu 4392 - 6590 - 9634
Giải năm 8516
Giải tư 50934 - 72005 - 48346 - 40967 - 00042 - 04193 - 28210
Giải ba 84362 - 28995
Giải nhì 71747
Giải nhất 02914
Giải đặc biệt 87343
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 10 - 14 - 16 - 34[2] - 41 - 42 - 43 - 46 - 47 - 54 - 62 - 67 - 90 - 92 - 93 - 95