Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 15-10-2017 - XSKT

Giải tám 37
Giải bảy 277
Giải sáu 6302 - 0485 - 2733
Giải năm 7113
Giải tư 60657 - 35190 - 42079 - 45040 - 52470 - 87792 - 72931
Giải ba 30556 - 17904
Giải nhì 69740
Giải nhất 23022
Giải đặc biệt 166488
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 04 - 13 - 22 - 31 - 33 - 37 - 40[2] - 56 - 57 - 70 - 77 - 79 - 85 - 88 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 08-10-2017 - XSKT

Giải tám 93
Giải bảy 216
Giải sáu 6118 - 2517 - 5598
Giải năm 3926
Giải tư 76877 - 89606 - 76379 - 63543 - 48811 - 17522 - 91490
Giải ba 18520 - 51396
Giải nhì 41332
Giải nhất 26522
Giải đặc biệt 713508
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
06 - 08 - 11 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22[2] - 26 - 32 - 43 - 77 - 79 - 90 - 93 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 01-10-2017 - XSKT

Giải tám 50
Giải bảy 563
Giải sáu 0766 - 9929 - 0597
Giải năm 2806
Giải tư 73476 - 18536 - 09578 - 01911 - 45026 - 07920 - 52578
Giải ba 58021 - 37194
Giải nhì 29542
Giải nhất 56488
Giải đặc biệt 089427
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
06 - 11 - 20 - 21 - 26 - 27 - 29 - 36 - 42 - 50 - 63 - 66 - 76 - 78[2] - 88 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 24-09-2017 - XSKT

Giải tám 46
Giải bảy 237
Giải sáu 1326 - 6358 - 4014
Giải năm 7970
Giải tư 62322 - 16396 - 77992 - 78416 - 23659 - 12686 - 57390
Giải ba 26782 - 51681
Giải nhì 86089
Giải nhất 26020
Giải đặc biệt 856022
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
14 - 16 - 20 - 22[2] - 26 - 37 - 46 - 58 - 59 - 70 - 81 - 82 - 86 - 89 - 90 - 92 - 96

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 17-09-2017 - XSKT

Giải tám 44
Giải bảy 995
Giải sáu 5028 - 7199 - 5420
Giải năm 4628
Giải tư 41354 - 40574 - 35087 - 39503 - 26425 - 34118 - 89001
Giải ba 34866 - 96675
Giải nhì 00124
Giải nhất 29439
Giải đặc biệt 092080
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 03 - 18 - 20 - 24 - 25 - 28[2] - 39 - 44 - 54 - 66 - 74 - 75 - 80 - 87 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 10-09-2017 - XSKT

Giải tám 90
Giải bảy 002
Giải sáu 0977 - 0590 - 4326
Giải năm 4973
Giải tư 98628 - 12128 - 54192 - 38701 - 37499 - 51264 - 34932
Giải ba 54517 - 74209
Giải nhì 24626
Giải nhất 13107
Giải đặc biệt 001779
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 02 - 07 - 09 - 17 - 26[2] - 28[2] - 32 - 64 - 73 - 77 - 79 - 90[2] - 92 - 99

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 03-09-2017 - XSKT

Giải tám 47
Giải bảy 082
Giải sáu 9320 - 9308 - 4931
Giải năm 7290
Giải tư 04707 - 92990 - 39096 - 86550 - 00263 - 82424 - 91825
Giải ba 36217 - 06601
Giải nhì 80355
Giải nhất 16808
Giải đặc biệt 989756
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 07 - 08[2] - 17 - 20 - 24 - 25 - 31 - 47 - 50 - 55 - 56 - 63 - 82 - 90[2] - 96

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 27-08-2017 - XSKT

Giải tám 41
Giải bảy 722
Giải sáu 1942 - 1631 - 1057
Giải năm 0016
Giải tư 32488 - 44986 - 69928 - 26620 - 32142 - 05244 - 28239
Giải ba 62740 - 41134
Giải nhì 03101
Giải nhất 45402
Giải đặc biệt 917941
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 02 - 16 - 20 - 22 - 28 - 31 - 34 - 39 - 40 - 41[2] - 42[2] - 44 - 57 - 86 - 88