Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 23-10-2016

Giải tám 86
Giải bảy 955
Giải sáu 4975 - 9182 - 0279
Giải năm 9463
Giải tư 33881 - 13764 - 61808 - 50239 - 17412 - 48172 - 77966
Giải ba 52108 - 12339
Giải nhì 76182
Giải nhất 37838
Giải đặc biệt 58939
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08[2] - 12 - 38 - 39[3] - 55 - 63 - 64 - 66 - 72 - 75 - 79 - 81 - 82[2] - 86

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 16-10-2016

Giải tám 54
Giải bảy 741
Giải sáu 4392 - 6590 - 9634
Giải năm 8516
Giải tư 50934 - 72005 - 48346 - 40967 - 00042 - 04193 - 28210
Giải ba 84362 - 28995
Giải nhì 71747
Giải nhất 02914
Giải đặc biệt 87343
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 10 - 14 - 16 - 34[2] - 41 - 42 - 43 - 46 - 47 - 54 - 62 - 67 - 90 - 92 - 93 - 95

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 09-10-2016

Giải tám 87
Giải bảy 632
Giải sáu 4704 - 7757 - 1476
Giải năm 1585
Giải tư 04938 - 80791 - 41261 - 20231 - 48369 - 46689 - 88795
Giải ba 39003 - 63502
Giải nhì 74784
Giải nhất 46279
Giải đặc biệt 36921
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 03 - 04 - 21 - 31 - 32 - 38 - 57 - 61 - 69 - 76 - 79 - 84 - 85 - 87 - 89 - 91 - 95

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 02-10-2016

Giải tám 04
Giải bảy 540
Giải sáu 0514 - 1357 - 3390
Giải năm 7630
Giải tư 81008 - 08693 - 68801 - 77851 - 78574 - 24161 - 22307
Giải ba 30822 - 03912
Giải nhì 43656
Giải nhất 22031
Giải đặc biệt 75501
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01[2] - 04 - 07 - 08 - 12 - 14 - 22 - 30 - 31 - 40 - 51 - 56 - 57 - 61 - 74 - 90 - 93

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 25-09-2016

Giải tám 23
Giải bảy 512
Giải sáu 1607 - 6788 - 7452
Giải năm 5302
Giải tư 15889 - 46273 - 16664 - 16955 - 76882 - 43426 - 93931
Giải ba 73606 - 46356
Giải nhì 52780
Giải nhất 04154
Giải đặc biệt 87204
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 04 - 06 - 07 - 12 - 23 - 26 - 31 - 52 - 54 - 55 - 56 - 64 - 73 - 80 - 82 - 88 - 89

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 18-09-2016

Giải tám 43
Giải bảy 016
Giải sáu 6646 - 7337 - 4974
Giải năm 3382
Giải tư 93052 - 32697 - 94354 - 68945 - 18786 - 79687 - 55071
Giải ba 91936 - 24996
Giải nhì 88046
Giải nhất 11426
Giải đặc biệt 45307
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
07 - 16 - 26 - 36 - 37 - 43 - 45 - 46[2] - 52 - 54 - 71 - 74 - 82 - 86 - 87 - 96 - 97

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 11-09-2016

Giải tám 81
Giải bảy 216
Giải sáu 0919 - 1027 - 7448
Giải năm 3108
Giải tư 27891 - 14583 - 45564 - 19845 - 69545 - 15741 - 46178
Giải ba 96726 - 75633
Giải nhì 34942
Giải nhất 91297
Giải đặc biệt 01633
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 16 - 19 - 26 - 27 - 33[2] - 41 - 42 - 45[2] - 48 - 64 - 78 - 81 - 83 - 91 - 97

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 04-09-2016

Giải tám 18
Giải bảy 307
Giải sáu 9802 - 0004 - 4343
Giải năm 4712
Giải tư 95032 - 00759 - 59901 - 16667 - 23291 - 64151 - 35854
Giải ba 13338 - 26800
Giải nhì 93558
Giải nhất 02418
Giải đặc biệt 75266
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 01 - 02 - 04 - 07 - 12 - 18[2] - 32 - 38 - 43 - 51 - 54 - 58 - 59 - 66 - 67 - 91