Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 26-03-2015

Giải tám 27
Giải bảy 258
Giải sáu 7652 - 1616 - 4538
Giải năm 8113
Giải tư 06384 - 25936 - 46539 - 19620 - 00993 - 64614 - 91696
Giải ba 88320 - 38694
Giải nhì 08801
Giải nhất 89265
Giải đặc biệt 476719
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20[2] - 27 - 36 - 38 - 39 - 52 - 58 - 65 - 84 - 93 - 94 - 96

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 19-03-2015

Giải tám 39
Giải bảy 580
Giải sáu 1709 - 6880 - 7645
Giải năm 1194
Giải tư 89624 - 05672 - 87198 - 02365 - 44129 - 16721 - 04019
Giải ba 51463 - 58090
Giải nhì 69743
Giải nhất 58638
Giải đặc biệt 561598
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
09 - 19 - 21 - 24 - 29 - 38 - 39 - 43 - 45 - 63 - 65 - 72 - 80[2] - 90 - 94 - 98[2]

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 12-03-2015

Giải tám 61
Giải bảy 580
Giải sáu 8338 - 5943 - 1247
Giải năm 5707
Giải tư 25010 - 74095 - 85765 - 11197 - 30477 - 11970 - 31714
Giải ba 42938 - 49622
Giải nhì 17790
Giải nhất 82647
Giải đặc biệt 424155
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 10 - 14 - 22 - 38[2] - 43 - 47[2] - 55 - 61 - 65 - 70 - 77 - 80 - 90 - 95 - 97

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 05-03-2015

Giải tám 89
Giải bảy 548
Giải sáu 1228 - 1660 - 5215
Giải năm 9702
Giải tư 45712 - 17845 - 94869 - 95161 - 49184 - 70426 - 72409
Giải ba 64692 - 94485
Giải nhì 38072
Giải nhất 63492
Giải đặc biệt 492343
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 09 - 12 - 15 - 26 - 28 - 43 - 45 - 48 - 60 - 61 - 69 - 72 - 84 - 85 - 89 - 92[2]