Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 22-06-2017 - XSQB

Giải tám 95
Giải bảy 115
Giải sáu 8110 - 2215 - 6956
Giải năm 6903
Giải tư 17197 - 44395 - 88823 - 07242 - 82876 - 94345 - 94726
Giải ba 83620 - 91066
Giải nhì 65734
Giải nhất 40356
Giải đặc biệt 482498
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 10 - 15[2] - 20 - 23 - 26 - 34 - 42 - 45 - 56[2] - 66 - 76 - 95[2] - 97 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 15-06-2017 - XSQB

Giải tám 43
Giải bảy 478
Giải sáu 4580 - 9651 - 8922
Giải năm 0285
Giải tư 10653 - 92018 - 23236 - 20498 - 04569 - 57890 - 47268
Giải ba 00379 - 30082
Giải nhì 43511
Giải nhất 13139
Giải đặc biệt 539147
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
11 - 18 - 22 - 36 - 39 - 43 - 47 - 51 - 53 - 68 - 69 - 78 - 79 - 80 - 82 - 85 - 90 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 08-06-2017 - XSQB

Giải tám 68
Giải bảy 559
Giải sáu 1633 - 3648 - 3492
Giải năm 4475
Giải tư 43445 - 61377 - 34572 - 43769 - 22717 - 68199 - 67053
Giải ba 66455 - 60023
Giải nhì 94652
Giải nhất 80189
Giải đặc biệt 431221
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
17 - 21 - 23 - 33 - 45 - 48 - 52 - 53 - 55 - 59 - 68 - 69 - 72 - 75 - 77 - 89 - 92 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 01-06-2017 - XSQB

Giải tám 98
Giải bảy 101
Giải sáu 9555 - 2724 - 6094
Giải năm 8110
Giải tư 60619 - 53844 - 44216 - 29993 - 82467 - 75113 - 57973
Giải ba 69885 - 79627
Giải nhì 17525
Giải nhất 30688
Giải đặc biệt 658194
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 10 - 13 - 16 - 19 - 24 - 25 - 27 - 44 - 55 - 67 - 73 - 85 - 88 - 93 - 94[2] - 98

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 25-05-2017 - XSQB

Giải tám 42
Giải bảy 299
Giải sáu 8101 - 0212 - 6583
Giải năm 8187
Giải tư 24754 - 63162 - 97381 - 61583 - 59588 - 53797 - 45948
Giải ba 87989 - 19077
Giải nhì 83195
Giải nhất 42745
Giải đặc biệt 257121
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 12 - 21 - 42 - 45 - 48 - 54 - 62 - 77 - 81 - 83[2] - 87 - 88 - 89 - 95 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 18-05-2017 - XSQB

Giải tám 97
Giải bảy 517
Giải sáu 7274 - 9848 - 4773
Giải năm 2731
Giải tư 15825 - 73773 - 77338 - 21741 - 61742 - 06730 - 79036
Giải ba 14796 - 26786
Giải nhì 77962
Giải nhất 60455
Giải đặc biệt 120078
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
17 - 25 - 30 - 31 - 36 - 38 - 41 - 42 - 48 - 55 - 62 - 73[2] - 74 - 78 - 86 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 11-05-2017 - XSQB

Giải tám 32
Giải bảy 992
Giải sáu 1620 - 5334 - 0770
Giải năm 3468
Giải tư 17214 - 81602 - 77128 - 37026 - 60384 - 64953 - 35133
Giải ba 97269 - 28594
Giải nhì 78791
Giải nhất 81763
Giải đặc biệt 537604
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 04 - 14 - 20 - 26 - 28 - 32 - 33 - 34 - 53 - 63 - 68 - 69 - 70 - 84 - 91 - 92 - 94

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 04-05-2017 - XSQB

Giải tám 26
Giải bảy 959
Giải sáu 3138 - 6557 - 2607
Giải năm 9387
Giải tư 02379 - 72417 - 97233 - 29587 - 91654 - 43818 - 92213
Giải ba 83180 - 62323
Giải nhì 87395
Giải nhất 80305
Giải đặc biệt 814954
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 07 - 13 - 17 - 18 - 23 - 26 - 33 - 38 - 54[2] - 57 - 59 - 79 - 80 - 87[2] - 95