Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 47
Giải bảy 508
Giải sáu 3384 - 1781 - 1937
Giải năm 0009
Giải tư 55611 - 11773 - 22548 - 36503 - 12555 - 07686 - 56901
Giải ba 71802 - 16910
Giải nhì 57018
Giải nhất 29779
Giải đặc biệt 11992
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 11 - 18 - 37 - 47 - 48 - 55 - 73 - 79 - 81 - 84 - 86 - 92

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 01-12-2016

Giải tám 43
Giải bảy 369
Giải sáu 2364 - 6844 - 0194
Giải năm 5763
Giải tư 15811 - 91853 - 18979 - 34450 - 36429 - 28149 - 95786
Giải ba 86538 - 59962
Giải nhì 71396
Giải nhất 42543
Giải đặc biệt 89056
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
11 - 29 - 38 - 43[2] - 44 - 49 - 50 - 53 - 56 - 62 - 63 - 64 - 69 - 79 - 86 - 94 - 96

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 24-11-2016

Giải tám 30
Giải bảy 639
Giải sáu 8360 - 8367 - 5995
Giải năm 6935
Giải tư 38552 - 32524 - 85337 - 26025 - 28732 - 28040 - 52118
Giải ba 65373 - 33612
Giải nhì 73059
Giải nhất 62542
Giải đặc biệt 43211
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
11 - 12 - 18 - 24 - 25 - 30 - 32 - 35 - 37 - 39 - 40 - 42 - 52 - 59 - 60 - 67 - 73 - 95

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 17-11-2016

Giải tám 95
Giải bảy 056
Giải sáu 3709 - 5708 - 5285
Giải năm 1528
Giải tư 33359 - 74572 - 95709 - 68861 - 24509 - 89728 - 16572
Giải ba 21605 - 98595
Giải nhì 92490
Giải nhất 97026
Giải đặc biệt 28587
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 08 - 09[3] - 26 - 28[2] - 56 - 59 - 61 - 72[2] - 85 - 87 - 90 - 95[2]

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 10-11-2016

Giải tám 13
Giải bảy 809
Giải sáu 5160 - 6298 - 4485
Giải năm 6383
Giải tư 22222 - 64252 - 65805 - 85127 - 45023 - 05788 - 80220
Giải ba 96147 - 94117
Giải nhì 33066
Giải nhất 95988
Giải đặc biệt 55512
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 09 - 12 - 13 - 17 - 20 - 22 - 23 - 27 - 47 - 52 - 60 - 66 - 83 - 85 - 88[2] - 98

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 03-11-2016

Giải tám 47
Giải bảy 239
Giải sáu 1434 - 3315 - 5806
Giải năm 9255
Giải tư 86554 - 05118 - 71872 - 18206 - 08485 - 12545 - 78460
Giải ba 17061 - 17087
Giải nhì 12731
Giải nhất 30628
Giải đặc biệt 44280
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06[2] - 15 - 18 - 28 - 31 - 34 - 39 - 45 - 47 - 54 - 55 - 60 - 61 - 72 - 80 - 85 - 87

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 27-10-2016

Giải tám 37
Giải bảy 572
Giải sáu 8342 - 1680 - 4784
Giải năm 1364
Giải tư 89758 - 66051 - 11166 - 43728 - 01940 - 44813 - 28683
Giải ba 79151 - 14603
Giải nhì 43156
Giải nhất 28154
Giải đặc biệt 05890
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 13 - 28 - 37 - 40 - 42 - 51[2] - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 72 - 80 - 83 - 84 - 90

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 20-10-2016

Giải tám 26
Giải bảy 486
Giải sáu 3088 - 1956 - 9116
Giải năm 1819
Giải tư 89594 - 83117 - 45820 - 37611 - 35529 - 61396 - 18657
Giải ba 90489 - 90606
Giải nhì 69128
Giải nhất 86012
Giải đặc biệt 65457
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 26 - 28 - 29 - 56 - 57[2] - 86 - 88 - 89 - 94 - 96