Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 11-02-2016

Giải tám 61
Giải bảy 144
Giải sáu 2994 - 2490 - 7134
Giải năm 5135
Giải tư 50054 - 23447 - 60902 - 48021 - 64204 - 74379 - 96547
Giải ba 29607 - 18190
Giải nhì 57668
Giải nhất 20124
Giải đặc biệt 254162
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 04 - 07 - 21 - 24 - 34 - 35 - 44 - 47[2] - 54 - 61 - 62 - 68 - 79 - 90[2] - 94

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 04-02-2016

Giải tám 95
Giải bảy 626
Giải sáu 7147 - 5954 - 2450
Giải năm 5977
Giải tư 71855 - 11754 - 40581 - 19314 - 75139 - 31442 - 13897
Giải ba 36319 - 10046
Giải nhì 18253
Giải nhất 29443
Giải đặc biệt 981026
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
14 - 19 - 26[2] - 39 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 53 - 54[2] - 55 - 77 - 81 - 95 - 97

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 28-01-2016

Giải tám 96
Giải bảy 513
Giải sáu 4571 - 2509 - 7873
Giải năm 3826
Giải tư 06460 - 66672 - 70573 - 47586 - 26002 - 40685 - 95175
Giải ba 84122 - 47222
Giải nhì 57795
Giải nhất 46068
Giải đặc biệt 534753
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 09 - 13 - 22[2] - 26 - 53 - 60 - 68 - 71 - 72 - 73[2] - 75 - 85 - 86 - 95 - 96

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 21-01-2016

Giải tám 70
Giải bảy 095
Giải sáu 1798 - 8985 - 8097
Giải năm 5953
Giải tư 41587 - 62779 - 03063 - 94254 - 53746 - 42004 - 59012
Giải ba 28940 - 76006
Giải nhì 64682
Giải nhất 52818
Giải đặc biệt 156643
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04 - 06 - 12 - 18 - 40 - 43 - 46 - 53 - 54 - 63 - 70 - 79 - 82 - 85 - 87 - 95 - 97 - 98