Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 18-04-2019 - XSQB

Giải tám 26
Giải bảy 851
Giải sáu 3499 4642 9908
Giải năm 2658
Giải tư 09958 61861 32491 15714 69105 09933 71170
Giải ba 85809 96885
Giải nhì 44936
Giải nhất 63729
Giải đặc biệt 221215
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 08 - 09 - 14 - 15 - 26 - 29 - 33 - 36 - 42 - 51 - 58[2] - 61 - 70 - 85 - 91 - 99
xo so, ket qua xo so, , so xo quang, xo so quang,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 11-04-2019 - XSQB

Giải tám 97
Giải bảy 870
Giải sáu 9530 7855 2003
Giải năm 9217
Giải tư 92325 04410 33448 68181 25144 71193 35661
Giải ba 60385 76100
Giải nhì 38723
Giải nhất 51048
Giải đặc biệt 492586
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 03 - 10 - 17 - 23 - 25 - 30 - 44 - 48[2] - 55 - 61 - 70 - 81 - 85 - 86 - 93 - 97
xo so, ket qua xo so, , so xo quang, xo so quang,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 04-04-2019 - XSQB

Giải tám 35
Giải bảy 301
Giải sáu 0494 5478 9399
Giải năm 2600
Giải tư 44106 86780 92720 13270 86668 04743 28083
Giải ba 28835 45254
Giải nhì 08779
Giải nhất 22180
Giải đặc biệt 431568
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 01 - 06 - 20 - 35[2] - 43 - 54 - 68[2] - 70 - 78 - 79 - 80[2] - 83 - 94 - 99
xo so, ket qua xo so, , so xo quang, xo so quang,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 28-03-2019 - XSQB

Giải tám 95
Giải bảy 326
Giải sáu 9299 7653 2972
Giải năm 0117
Giải tư 83856 12414 34858 21666 18568 57162 81733
Giải ba 90546 32866
Giải nhì 15275
Giải nhất 49424
Giải đặc biệt 171805
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 14 - 17 - 24 - 26 - 33 - 46 - 53 - 56 - 58 - 62 - 66[2] - 68 - 72 - 75 - 95 - 99
xo so, ket qua xo so, , so xo quang, xo so quang,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 21-03-2019 - XSQB

Giải tám 97
Giải bảy 945
Giải sáu 0551 0565 8912
Giải năm 7124
Giải tư 16612 55822 38000 43942 29260 17924 98996
Giải ba 18146 43697
Giải nhì 95691
Giải nhất 07432
Giải đặc biệt 044515
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 12[2] - 15 - 22 - 24[2] - 32 - 42 - 45 - 46 - 51 - 60 - 65 - 91 - 96 - 97[2]
xo so, ket qua xo so, , so xo quang, xo so quang,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 14-03-2019 - XSQB

Giải tám 48
Giải bảy 530
Giải sáu 5482 6577 2208
Giải năm 0335
Giải tư 56047 53229 15031 87046 02995 67245 61722
Giải ba 09997 82376
Giải nhì 38900
Giải nhất 06499
Giải đặc biệt 759287
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 08 - 22 - 29 - 30 - 31 - 35 - 45 - 46 - 47 - 48 - 76 - 77 - 82 - 87 - 95 - 97 - 99
xo so, ket qua xo so, , so xo quang, xo so quang,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 07-03-2019 - XSQB

Giải tám 91
Giải bảy 180
Giải sáu 5424 4566 9225
Giải năm 8014
Giải tư 30292 24197 17989 06821 21155 50605 77007
Giải ba 22490 45015
Giải nhì 66285
Giải nhất 44245
Giải đặc biệt 326701
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 05 - 07 - 14 - 15 - 21 - 24 - 25 - 45 - 55 - 66 - 80 - 85 - 89 - 90 - 91 - 92 - 97
xo so, ket qua xo so, , so xo quang, xo so quang,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 28-02-2019 - XSQB

Giải tám 22
Giải bảy 228
Giải sáu 5782 8002 3113
Giải năm 2853
Giải tư 26563 53907 50581 98439 61232 47712 54151
Giải ba 41018 30781
Giải nhì 44807
Giải nhất 64269
Giải đặc biệt 330334
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 07[2] - 12 - 13 - 18 - 22 - 28 - 32 - 34 - 39 - 51 - 53 - 63 - 69 - 81[2] - 82
xo so, ket qua xo so, , so xo quang, xo so quang,

Xổ số Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Tiểu xa mã