Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 11-04-2024 - XSQB

Giải tám 50
Giải bảy 421
Giải sáu 6841 1420 2442
Giải năm 9215
Giải tư 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997
Giải ba 76751 47916
Giải nhì 50938
Giải nhất 61314
Giải đặc biệt 597576
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 32 - 38[2] - 41 - 42 - 50 - 51 - 52 - 55 - 61 - 76 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 04-04-2024 - XSQB

Giải tám 23
Giải bảy 722
Giải sáu 7054 7369 0722
Giải năm 7751
Giải tư 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044
Giải ba 25568 72452
Giải nhì 27862
Giải nhất 19466
Giải đặc biệt 610560
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
21 - 22[2] - 23 - 24 - 29 - 39 - 44 - 51 - 52 - 54 - 60 - 62 - 66 - 68[2] - 69 - 80

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 28-03-2024 - XSQB

Giải tám 56
Giải bảy 119
Giải sáu 5223 6944 3345
Giải năm 5662
Giải tư 37627 85555 10913 71049 47802 66685 73775
Giải ba 66627 59439
Giải nhì 60951
Giải nhất 01239
Giải đặc biệt 447955
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 13 - 19 - 23 - 27[2] - 39[2] - 44 - 45 - 49 - 51 - 55[2] - 56 - 62 - 75 - 85

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 21-03-2024 - XSQB

Giải tám 87
Giải bảy 328
Giải sáu 7054 7861 7316
Giải năm 5935
Giải tư 18259 41260 30755 30034 41296 63840 29042
Giải ba 14063 84170
Giải nhì 05509
Giải nhất 29486
Giải đặc biệt 882454
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
09 - 16 - 28 - 34 - 35 - 40 - 42 - 54[2] - 55 - 59 - 60 - 61 - 63 - 70 - 86 - 87 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 14-03-2024 - XSQB

Giải tám 49
Giải bảy 516
Giải sáu 2552 6620 9737
Giải năm 5101
Giải tư 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173
Giải ba 24496 83458
Giải nhì 64709
Giải nhất 86391
Giải đặc biệt 399171
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 09 - 12[2] - 16 - 20 - 23 - 37 - 49 - 52 - 56 - 58 - 71 - 73 - 82 - 90 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 07-03-2024 - XSQB

Giải tám 60
Giải bảy 828
Giải sáu 1179 5423 4397
Giải năm 9284
Giải tư 13450 01478 56028 51792 83707 94303 69891
Giải ba 41467 62463
Giải nhì 29628
Giải nhất 90792
Giải đặc biệt 715054
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 07 - 23 - 28[3] - 50 - 54 - 60 - 63 - 67 - 78 - 79 - 84 - 91 - 92[2] - 97

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 29-02-2024 - XSQB

Giải tám 31
Giải bảy 560
Giải sáu 2444 5640 2598
Giải năm 8898
Giải tư 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198
Giải ba 50511 98391
Giải nhì 87609
Giải nhất 10422
Giải đặc biệt 096454
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
09 - 11 - 19 - 20 - 22 - 31 - 38 - 40 - 44 - 54 - 60 - 62 - 72 - 73 - 91 - 98[3]

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 22-02-2024 - XSQB

Giải tám 56
Giải bảy 112
Giải sáu 2606 0875 8748
Giải năm 5754
Giải tư 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589
Giải ba 87845 42780
Giải nhì 89599
Giải nhất 20810
Giải đặc biệt 365867
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04 - 06 - 10 - 12 - 33 - 38 - 45 - 48 - 54[2] - 56 - 63 - 67 - 72 - 75 - 80 - 89 - 99

Xổ số Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế