Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 28-04-2016

Giải tám 31
Giải bảy 092
Giải sáu 5268 - 2687 - 8081
Giải năm 6398
Giải tư 77577 - 98852 - 76847 - 34988 - 55795 - 04858 - 00263
Giải ba 76010 - 39669
Giải nhì 73949
Giải nhất 88905
Giải đặc biệt 40183
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 10 - 31 - 47 - 49 - 52 - 58 - 63 - 68 - 69 - 77 - 81 - 83 - 87 - 88 - 92 - 95 - 98

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 21-04-2016

Giải tám 50
Giải bảy 180
Giải sáu 2856 - 1428 - 8484
Giải năm 9895
Giải tư 30727 - 13820 - 05039 - 09220 - 17382 - 17019 - 48836
Giải ba 19515 - 94852
Giải nhì 30539
Giải nhất 90216
Giải đặc biệt 38721
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
15 - 16 - 19 - 20[2] - 21 - 27 - 28 - 36 - 39[2] - 50 - 52 - 56 - 80 - 82 - 84 - 95

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 14-04-2016

Giải tám 55
Giải bảy 018
Giải sáu 3387 - 3803 - 3086
Giải năm 2214
Giải tư 94129 - 70876 - 83434 - 84142 - 61901 - 21157 - 06329
Giải ba 92083 - 70020
Giải nhì 88274
Giải nhất 98123
Giải đặc biệt 63993
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 03 - 14 - 18 - 20 - 23 - 29[2] - 34 - 42 - 55 - 57 - 74 - 76 - 83 - 86 - 87 - 93

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 07-04-2016

Giải tám 11
Giải bảy 862
Giải sáu 2196 - 3085 - 2027
Giải năm 2227
Giải tư 66721 - 47025 - 71599 - 49599 - 11878 - 58985 - 16537
Giải ba 91637 - 89360
Giải nhì 66567
Giải nhất 48967
Giải đặc biệt 95029
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
11 - 21 - 25 - 27[2] - 29 - 37[2] - 60 - 62 - 67[2] - 78 - 85[2] - 96 - 99[2]