Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 83
Giải bảy 605
Giải sáu 8313 - 2089 - 1515
Giải năm 1436
Giải tư 76530 - 95334 - 72789 - 03981 - 05986 - 48482 - 54344
Giải ba 70227 - 51674
Giải nhì 93337
Giải nhất 95810
Giải đặc biệt 59543
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 10 - 13 - 15 - 27 - 30 - 34 - 36 - 37 - 43 - 44 - 74 - 81 - 82 - 83 - 86 - 89[2]

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 16-06-2016

Giải tám 86
Giải bảy 523
Giải sáu 2191 - 8274 - 0474
Giải năm 2605
Giải tư 63510 - 41345 - 02205 - 69376 - 96107 - 78455 - 74242
Giải ba 83859 - 54911
Giải nhì 49436
Giải nhất 40493
Giải đặc biệt 03646
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05[2] - 07 - 10 - 11 - 23 - 36 - 42 - 45 - 46 - 55 - 59 - 74[2] - 76 - 86 - 91 - 93

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 09-06-2016

Giải tám 18
Giải bảy 028
Giải sáu 5865 - 9531 - 1661
Giải năm 1103
Giải tư 33575 - 65437 - 09869 - 50639 - 96894 - 67214 - 77189
Giải ba 72554 - 74537
Giải nhì 26747
Giải nhất 82593
Giải đặc biệt 15079
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 14 - 18 - 28 - 31 - 37[2] - 39 - 47 - 54 - 61 - 65 - 69 - 75 - 79 - 89 - 93 - 94

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 02-06-2016

Giải tám 04
Giải bảy 157
Giải sáu 9199 - 2207 - 3621
Giải năm 4465
Giải tư 52223 - 98637 - 44806 - 71143 - 86568 - 11985 - 79034
Giải ba 81390 - 46439
Giải nhì 41285
Giải nhất 98800
Giải đặc biệt 50469
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 04 - 06 - 07 - 21 - 23 - 34 - 37 - 39 - 43 - 57 - 65 - 68 - 69 - 85[2] - 90 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 26-05-2016

Giải tám 66
Giải bảy 386
Giải sáu 8113 - 6648 - 7304
Giải năm 3733
Giải tư 97350 - 90545 - 66783 - 14232 - 91017 - 30527 - 99714
Giải ba 84160 - 92206
Giải nhì 83177
Giải nhất 81534
Giải đặc biệt 52333
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04 - 06 - 13 - 14 - 17 - 27 - 32 - 33[2] - 34 - 45 - 48 - 50 - 60 - 66 - 77 - 83 - 86

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 19-05-2016

Giải tám 34
Giải bảy 179
Giải sáu 8312 - 2820 - 0427
Giải năm 4347
Giải tư 36427 - 07301 - 60484 - 81140 - 04123 - 01329 - 60542
Giải ba 56940 - 37654
Giải nhì 53842
Giải nhất 56693
Giải đặc biệt 74605
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 05 - 12 - 20 - 23 - 27[2] - 29 - 34 - 40[2] - 42[2] - 47 - 54 - 79 - 84 - 93

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 12-05-2016

Giải tám 45
Giải bảy 105
Giải sáu 7088 - 9547 - 2300
Giải năm 8533
Giải tư 74491 - 37274 - 94417 - 19838 - 93401 - 10528 - 84125
Giải ba 06849 - 61348
Giải nhì 90907
Giải nhất 64424
Giải đặc biệt 17878
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 01 - 05 - 07 - 17 - 24 - 25 - 28 - 33 - 38 - 45 - 47 - 48 - 49 - 74 - 78 - 88 - 91

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 05-05-2016

Giải tám 73
Giải bảy 483
Giải sáu 1463 - 7678 - 8561
Giải năm 5599
Giải tư 36441 - 07026 - 74019 - 16672 - 99208 - 30064 - 21276
Giải ba 63046 - 87445
Giải nhì 60307
Giải nhất 83384
Giải đặc biệt 79335
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 08 - 19 - 26 - 35 - 41 - 45 - 46 - 61 - 63 - 64 - 72 - 73 - 76 - 78 - 83 - 84 - 99