Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 16-02-2017

Giải tám 54
Giải bảy 311
Giải sáu 9231 - 4078 - 1927
Giải năm 7546
Giải tư 15594 - 23243 - 72320 - 61838 - 12551 - 21886 - 91373
Giải ba 52916 - 71225
Giải nhì 35454
Giải nhất 07217
Giải đặc biệt 54765
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
11 - 16 - 17 - 20 - 25 - 27 - 31 - 38 - 43 - 46 - 51 - 54[2] - 65 - 73 - 78 - 86 - 94

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 09-02-2017

Giải tám 11
Giải bảy 003
Giải sáu 0667 - 2357 - 5816
Giải năm 1628
Giải tư 46521 - 94898 - 87905 - 79421 - 89811 - 50772 - 39554
Giải ba 10178 - 42108
Giải nhì 55272
Giải nhất 17638
Giải đặc biệt 46666
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 05 - 08 - 11[2] - 16 - 21[2] - 28 - 38 - 54 - 57 - 66 - 67 - 72[2] - 78 - 98

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 02-02-2017

Giải tám 37
Giải bảy 956
Giải sáu 4577 - 1627 - 5462
Giải năm 8412
Giải tư 77834 - 87319 - 50285 - 37646 - 50965 - 47380 - 21643
Giải ba 03856 - 08036
Giải nhì 34662
Giải nhất 53399
Giải đặc biệt 77770
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
12 - 19 - 27 - 34 - 36 - 37 - 43 - 46 - 56[2] - 62[2] - 65 - 70 - 77 - 80 - 85 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 26-01-2017

Giải tám 66
Giải bảy 201
Giải sáu 9621 - 9236 - 9165
Giải năm 9474
Giải tư 19027 - 86362 - 56589 - 54079 - 41622 - 50146 - 20005
Giải ba 05677 - 80858
Giải nhì 26758
Giải nhất 06496
Giải đặc biệt 33322
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 05 - 21 - 22[2] - 27 - 36 - 46 - 58[2] - 62 - 65 - 66 - 74 - 77 - 79 - 89 - 96

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 19-01-2017

Giải tám 38
Giải bảy 399
Giải sáu 0018 - 0084 - 6698
Giải năm 8221
Giải tư 09544 - 42360 - 13630 - 39122 - 18470 - 62069 - 65478
Giải ba 09081 - 24787
Giải nhì 47107
Giải nhất 91397
Giải đặc biệt 66334
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 18 - 21 - 22 - 30 - 34 - 38 - 44 - 60 - 69 - 70 - 78 - 81 - 84 - 87 - 97 - 98 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 12-01-2017

Giải tám 60
Giải bảy 627
Giải sáu 0754 - 8031 - 4213
Giải năm 0491
Giải tư 70967 - 19435 - 67776 - 91202 - 85852 - 39791 - 99630
Giải ba 47344 - 95358
Giải nhì 89769
Giải nhất 51886
Giải đặc biệt 30160
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 13 - 27 - 30 - 31 - 35 - 44 - 52 - 54 - 58 - 60[2] - 67 - 69 - 76 - 86 - 91[2]

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 05-01-2017

Giải tám 53
Giải bảy 167
Giải sáu 5320 - 8857 - 2361
Giải năm 8327
Giải tư 42823 - 10617 - 21676 - 27769 - 43781 - 18027 - 91455
Giải ba 79351 - 08847
Giải nhì 64540
Giải nhất 44608
Giải đặc biệt 60607
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 08 - 17 - 20 - 23 - 27[2] - 40 - 47 - 51 - 53 - 55 - 57 - 61 - 67 - 69 - 76 - 81

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 29-12-2016

Giải tám 82
Giải bảy 601
Giải sáu 2037 - 3438 - 9717
Giải năm 4282
Giải tư 53809 - 94915 - 12444 - 44485 - 89292 - 15629 - 05762
Giải ba 39077 - 53921
Giải nhì 98206
Giải nhất 21546
Giải đặc biệt 55462
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 06 - 09 - 15 - 17 - 21 - 29 - 37 - 38 - 44 - 46 - 62[2] - 77 - 82[2] - 85 - 92