Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 20-10-2016

Giải tám 26
Giải bảy 486
Giải sáu 3088 - 1956 - 9116
Giải năm 1819
Giải tư 89594 - 83117 - 45820 - 37611 - 35529 - 61396 - 18657
Giải ba 90489 - 90606
Giải nhì 69128
Giải nhất 86012
Giải đặc biệt 65457
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 26 - 28 - 29 - 56 - 57[2] - 86 - 88 - 89 - 94 - 96

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 13-10-2016

Giải tám 82
Giải bảy 410
Giải sáu 2836 - 6770 - 6083
Giải năm 9865
Giải tư 70443 - 98758 - 48555 - 19785 - 77379 - 13987 - 36319
Giải ba 43132 - 96025
Giải nhì 79614
Giải nhất 14551
Giải đặc biệt 72050
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
10 - 14 - 19 - 25 - 32 - 36 - 43 - 50 - 51 - 55 - 58 - 65 - 70 - 79 - 82 - 83 - 85 - 87

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 06-10-2016

Giải tám 08
Giải bảy 725
Giải sáu 1224 - 4282 - 6917
Giải năm 1629
Giải tư 44330 - 39868 - 44241 - 02440 - 01721 - 20510 - 16279
Giải ba 61061 - 82791
Giải nhì 41482
Giải nhất 48587
Giải đặc biệt 13305
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 08 - 10 - 17 - 21 - 24 - 25 - 29 - 30 - 40 - 41 - 61 - 68 - 79 - 82[2] - 87 - 91

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 29-09-2016

Giải tám 64
Giải bảy 071
Giải sáu 6815 - 1513 - 3451
Giải năm 3763
Giải tư 84206 - 37350 - 24375 - 41385 - 60022 - 32715 - 62252
Giải ba 47727 - 50687
Giải nhì 63675
Giải nhất 88116
Giải đặc biệt 86531
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 13 - 15[2] - 16 - 22 - 27 - 31 - 50 - 51 - 52 - 63 - 64 - 71 - 75[2] - 85 - 87

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 22-09-2016

Giải tám 22
Giải bảy 046
Giải sáu 1247 - 1186 - 1490
Giải năm 0731
Giải tư 30496 - 81992 - 95553 - 12178 - 74307 - 38238 - 89063
Giải ba 51390 - 01527
Giải nhì 71052
Giải nhất 82541
Giải đặc biệt 26321
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 21 - 22 - 27 - 31 - 38 - 41 - 46 - 47 - 52 - 53 - 63 - 78 - 86 - 90[2] - 92 - 96

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 15-09-2016

Giải tám 27
Giải bảy 073
Giải sáu 9054 - 1790 - 1872
Giải năm 0000
Giải tư 85520 - 72009 - 71916 - 79991 - 49742 - 48785 - 75208
Giải ba 24691 - 05162
Giải nhì 06396
Giải nhất 25535
Giải đặc biệt 61595
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 08 - 09 - 16 - 20 - 27 - 35 - 42 - 54 - 62 - 72 - 73 - 85 - 90 - 91[2] - 95 - 96

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 08-09-2016

Giải tám 84
Giải bảy 994
Giải sáu 4163 - 4369 - 7708
Giải năm 3649
Giải tư 58876 - 57709 - 54137 - 09586 - 32399 - 42487 - 19733
Giải ba 60226 - 68146
Giải nhì 95264
Giải nhất 67228
Giải đặc biệt 27971
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
08 - 09 - 26 - 28 - 33 - 37 - 46 - 49 - 63 - 64 - 69 - 71 - 76 - 84 - 86 - 87 - 94 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 01-09-2016

Giải tám 51
Giải bảy 473
Giải sáu 1333 - 7764 - 2961
Giải năm 3606
Giải tư 26449 - 65681 - 99870 - 86642 - 04994 - 44345 - 64837
Giải ba 31833 - 76770
Giải nhì 12454
Giải nhất 31616
Giải đặc biệt 49089
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 16 - 33[2] - 37 - 42 - 45 - 49 - 51 - 54 - 61 - 64 - 70[2] - 73 - 81 - 89 - 94