Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 21-07-2016

Giải tám 32
Giải bảy 558
Giải sáu 3295 - 8135 - 0068
Giải năm 0327
Giải tư 01499 - 11635 - 94845 - 25206 - 68367 - 96541 - 49996
Giải ba 06556 - 66181
Giải nhì 02570
Giải nhất 47653
Giải đặc biệt 88938
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 27 - 32 - 35[2] - 38 - 41 - 45 - 53 - 56 - 58 - 67 - 68 - 70 - 81 - 95 - 96 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 14-07-2016

Giải tám 57
Giải bảy 789
Giải sáu 8323 - 9206 - 6955
Giải năm 1927
Giải tư 22589 - 26097 - 57082 - 07989 - 04731 - 19285 - 41346
Giải ba 91977 - 08472
Giải nhì 21894
Giải nhất 60648
Giải đặc biệt 56590
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 23 - 27 - 31 - 46 - 48 - 55 - 57 - 72 - 77 - 82 - 85 - 89[3] - 90 - 94 - 97

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 07-07-2016

Giải tám 03
Giải bảy 374
Giải sáu 7951 - 6093 - 8323
Giải năm 3788
Giải tư 65868 - 34308 - 25472 - 25014 - 54960 - 93880 - 44327
Giải ba 26379 - 90516
Giải nhì 58904
Giải nhất 55531
Giải đặc biệt 97676
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 04 - 08 - 14 - 16 - 23 - 27 - 31 - 51 - 60 - 68 - 72 - 74 - 76 - 79 - 80 - 88 - 93

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 30-06-2016

Giải tám 78
Giải bảy 817
Giải sáu 2251 - 0684 - 8946
Giải năm 3891
Giải tư 86504 - 08856 - 20672 - 17537 - 77368 - 77863 - 32484
Giải ba 71817 - 24740
Giải nhì 32330
Giải nhất 55262
Giải đặc biệt 72190
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04 - 17[2] - 30 - 37 - 40 - 46 - 51 - 56 - 62 - 63 - 68 - 72 - 78 - 84[2] - 90 - 91

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 83
Giải bảy 605
Giải sáu 8313 - 2089 - 1515
Giải năm 1436
Giải tư 76530 - 95334 - 72789 - 03981 - 05986 - 48482 - 54344
Giải ba 70227 - 51674
Giải nhì 93337
Giải nhất 95810
Giải đặc biệt 59543
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 10 - 13 - 15 - 27 - 30 - 34 - 36 - 37 - 43 - 44 - 74 - 81 - 82 - 83 - 86 - 89[2]

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 16-06-2016

Giải tám 86
Giải bảy 523
Giải sáu 2191 - 8274 - 0474
Giải năm 2605
Giải tư 63510 - 41345 - 02205 - 69376 - 96107 - 78455 - 74242
Giải ba 83859 - 54911
Giải nhì 49436
Giải nhất 40493
Giải đặc biệt 03646
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05[2] - 07 - 10 - 11 - 23 - 36 - 42 - 45 - 46 - 55 - 59 - 74[2] - 76 - 86 - 91 - 93

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 09-06-2016

Giải tám 18
Giải bảy 028
Giải sáu 5865 - 9531 - 1661
Giải năm 1103
Giải tư 33575 - 65437 - 09869 - 50639 - 96894 - 67214 - 77189
Giải ba 72554 - 74537
Giải nhì 26747
Giải nhất 82593
Giải đặc biệt 15079
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 14 - 18 - 28 - 31 - 37[2] - 39 - 47 - 54 - 61 - 65 - 69 - 75 - 79 - 89 - 93 - 94

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 02-06-2016

Giải tám 04
Giải bảy 157
Giải sáu 9199 - 2207 - 3621
Giải năm 4465
Giải tư 52223 - 98637 - 44806 - 71143 - 86568 - 11985 - 79034
Giải ba 81390 - 46439
Giải nhì 41285
Giải nhất 98800
Giải đặc biệt 50469
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 04 - 06 - 07 - 21 - 23 - 34 - 37 - 39 - 43 - 57 - 65 - 68 - 69 - 85[2] - 90 - 99