Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 14-06-2018 - XSQB

Giải tám 84
Giải bảy 223
Giải sáu 8256 - 3853 - 0745
Giải năm 0118
Giải tư 06115 - 96281 - 11094 - 25822 - 88051 - 00394 - 54354
Giải ba 32042 - 12968
Giải nhì 80703
Giải nhất 16203
Giải đặc biệt 051495
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03[2] - 15 - 18 - 22 - 23 - 42 - 45 - 51 - 53 - 54 - 56 - 68 - 81 - 84 - 94[2] - 95

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 07-06-2018 - XSQB

Giải tám 41
Giải bảy 044
Giải sáu 3367 - 8729 - 0561
Giải năm 4014
Giải tư 61129 - 58480 - 94356 - 96101 - 42858 - 24571 - 24954
Giải ba 55917 - 62817
Giải nhì 10919
Giải nhất 37174
Giải đặc biệt 942549
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 14 - 17[2] - 19 - 29[2] - 41 - 44 - 49 - 54 - 56 - 58 - 61 - 67 - 71 - 74 - 80

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 31-05-2018 - XSQB

Giải tám 78
Giải bảy 012
Giải sáu 3540 - 2590 - 8064
Giải năm 4006
Giải tư 81204 - 55656 - 85071 - 53223 - 68743 - 48687 - 63816
Giải ba 36176 - 86319
Giải nhì 36630
Giải nhất 42892
Giải đặc biệt 574709
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04 - 06 - 09 - 12 - 16 - 19 - 23 - 30 - 40 - 43 - 56 - 64 - 71 - 76 - 78 - 87 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 24-05-2018 - XSQB

Giải tám 46
Giải bảy 935
Giải sáu 9719 - 5533 - 8982
Giải năm 1136
Giải tư 52668 - 50895 - 28546 - 98872 - 27267 - 80934 - 39122
Giải ba 73145 - 58035
Giải nhì 75688
Giải nhất 60121
Giải đặc biệt 672394
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
19 - 21 - 22 - 33 - 34 - 35[2] - 36 - 45 - 46[2] - 67 - 68 - 72 - 82 - 88 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 17-05-2018 - XSQB

Giải tám 12
Giải bảy 715
Giải sáu 5552 - 7599 - 7561
Giải năm 9986
Giải tư 42682 - 71825 - 90676 - 41816 - 92907 - 04064 - 92746
Giải ba 68072 - 76968
Giải nhì 09251
Giải nhất 11332
Giải đặc biệt 095667
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 12 - 15 - 16 - 25 - 32 - 46 - 51 - 52 - 61 - 64 - 67 - 68 - 72 - 76 - 82 - 86 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 10-05-2018 - XSQB

Giải tám 85
Giải bảy 306
Giải sáu 2162 - 3353 - 5741
Giải năm 7208
Giải tư 47217 - 08773 - 53235 - 84021 - 29698 - 14190 - 20447
Giải ba 50570 - 52390
Giải nhì 82125
Giải nhất 30530
Giải đặc biệt 513859
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 08 - 17 - 21 - 25 - 30 - 35 - 41 - 47 - 53 - 59 - 62 - 70 - 73 - 85 - 90[2] - 98

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 03-05-2018 - XSQB

Giải tám 84
Giải bảy 940
Giải sáu 4941 - 6347 - 9737
Giải năm 0381
Giải tư 48046 - 88633 - 43637 - 71868 - 88261 - 07032 - 71532
Giải ba 35261 - 98861
Giải nhì 46557
Giải nhất 22375
Giải đặc biệt 613146
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
32[2] - 33 - 37[2] - 40 - 41 - 46[2] - 47 - 57 - 61[3] - 68 - 75 - 81 - 84

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 26-04-2018 - XSQB

Giải tám 98
Giải bảy 094
Giải sáu 4585 - 3777 - 3974
Giải năm 0155
Giải tư 38339 - 37498 - 72796 - 14205 - 87417 - 35422 - 31127
Giải ba 71046 - 74323
Giải nhì 08733
Giải nhất 80952
Giải đặc biệt 353445
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 17 - 22 - 23 - 27 - 33 - 39 - 45 - 46 - 52 - 55 - 74 - 77 - 85 - 94 - 96 - 98[2]