Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 18-12-2014

Giải tám 36
Giải bảy 624
Giải sáu 9288 - 8226 - 5446
Giải năm 9872
Giải tư 20468 - 92154 - 92905 - 00303 - 89552 - 36609 - 46393
Giải ba 22970 - 84542
Giải nhì 53314
Giải nhất 51400
Giải đặc biệt 305854
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 03 - 05 - 09 - 14 - 24 - 26 - 36 - 42 - 46 - 52 - 54[2] - 68 - 70 - 72 - 88 - 93

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 11-12-2014

Giải tám 51
Giải bảy 421
Giải sáu 1178 - 6076 - 1420
Giải năm 4888
Giải tư 39745 - 08550 - 09004 - 88088 - 86656 - 16064 - 01861
Giải ba 74968 - 99389
Giải nhì 61753
Giải nhất 87626
Giải đặc biệt 552220
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04 - 20[2] - 21 - 26 - 45 - 50 - 51 - 53 - 56 - 61 - 64 - 68 - 76 - 78 - 88[2] - 89

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 04-12-2014

Giải tám 15
Giải bảy 080
Giải sáu 6627 - 2755 - 0010
Giải năm 3851
Giải tư 98067 - 57918 - 55357 - 39075 - 57355 - 07691 - 28799
Giải ba 72378 - 75548
Giải nhì 20215
Giải nhất 19145
Giải đặc biệt 528255
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
10 - 15[2] - 18 - 27 - 45 - 48 - 51 - 55[3] - 57 - 67 - 75 - 78 - 80 - 91 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 27-11-2014

Giải tám 96
Giải bảy 581
Giải sáu 4302 - 8352 - 6050
Giải năm 8399
Giải tư 39912 - 27062 - 92276 - 71257 - 88758 - 26631 - 29775
Giải ba 04778 - 25124
Giải nhì 02862
Giải nhất 88952
Giải đặc biệt 220744
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 12 - 24 - 31 - 44 - 50 - 52[2] - 57 - 58 - 62[2] - 75 - 76 - 78 - 81 - 96 - 99