Ngày mở thưởng

XSQB xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 27-04-2017

Giải tám 24
Giải bảy 623
Giải sáu 6460 - 7335 - 3607
Giải năm 0860
Giải tư 64354 - 87400 - 19411 - 08621 - 95193 - 23398 - 01794
Giải ba 96332 - 54573
Giải nhì 15192
Giải nhất 49033
Giải đặc biệt 248290
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 07 - 11 - 21 - 23 - 24 - 32 - 33 - 35 - 54 - 60[2] - 73 - 90 - 92 - 93 - 94 - 98

XSQB xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 20-04-2017

Giải tám 97
Giải bảy 729
Giải sáu 0894 - 3752 - 0807
Giải năm 5337
Giải tư 30171 - 32266 - 40021 - 48703 - 41799 - 81055 - 04357
Giải ba 22769 - 82441
Giải nhì 75827
Giải nhất 58735
Giải đặc biệt 788334
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 07 - 21 - 27 - 29 - 34 - 35 - 37 - 41 - 52 - 55 - 57 - 66 - 69 - 71 - 94 - 97 - 99

XSQB xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 13-04-2017

Giải tám 34
Giải bảy 236
Giải sáu 9386 - 4096 - 0941
Giải năm 8596
Giải tư 86697 - 89943 - 99652 - 42747 - 35076 - 41742 - 22686
Giải ba 14333 - 07925
Giải nhì 74904
Giải nhất 61503
Giải đặc biệt 074531
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 04 - 25 - 31 - 33 - 34 - 36 - 41 - 42 - 43 - 47 - 52 - 76 - 86[2] - 96[2] - 97

XSQB xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 06-04-2017

Giải tám 92
Giải bảy 916
Giải sáu 3725 - 0577 - 5906
Giải năm 7106
Giải tư 89327 - 86423 - 97392 - 59029 - 79922 - 41225 - 46211
Giải ba 22314 - 69899
Giải nhì 61000
Giải nhất 05515
Giải đặc biệt 563669
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 06[2] - 11 - 14 - 15 - 16 - 22 - 23 - 25[2] - 27 - 29 - 69 - 77 - 92[2] - 99

XSQB xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 30-03-2017

Giải tám 06
Giải bảy 030
Giải sáu 4440 - 8017 - 7709
Giải năm 7683
Giải tư 38197 - 90962 - 07149 - 34792 - 85348 - 59080 - 40411
Giải ba 47079 - 20251
Giải nhì 25969
Giải nhất 39673
Giải đặc biệt 71712
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 09 - 11 - 12 - 17 - 30 - 40 - 48 - 49 - 51 - 62 - 69 - 73 - 79 - 80 - 83 - 92 - 97

XSQB xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 06
Giải bảy 669
Giải sáu 4983 - 7332 - 5262
Giải năm 0674
Giải tư 50028 - 31006 - 06974 - 89934 - 10784 - 63750 - 52733
Giải ba 59227 - 52662
Giải nhì 81046
Giải nhất 15132
Giải đặc biệt 71379
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06[2] - 27 - 28 - 32[2] - 33 - 34 - 46 - 50 - 62[2] - 69 - 74[2] - 79 - 83 - 84

XSQB xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 16-03-2017

Giải tám 15
Giải bảy 571
Giải sáu 4624 - 0372 - 4023
Giải năm 7322
Giải tư 22749 - 67725 - 62554 - 63629 - 26917 - 17268 - 34609
Giải ba 47239 - 35466
Giải nhì 80601
Giải nhất 30700
Giải đặc biệt 33333
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 01 - 09 - 15 - 17 - 22 - 23 - 24 - 25 - 29 - 33 - 39 - 49 - 54 - 66 - 68 - 71 - 72

XSQB xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 09-03-2017

Giải tám 44
Giải bảy 340
Giải sáu 6534 - 2372 - 9832
Giải năm 7544
Giải tư 25868 - 99599 - 90489 - 64972 - 59197 - 45955 - 99069
Giải ba 33549 - 29177
Giải nhì 73328
Giải nhất 19338
Giải đặc biệt 67760
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44[2] - 49 - 55 - 60 - 68 - 69 - 72[2] - 77 - 89 - 97 - 99