Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 17-08-2017 - XSQB

Giải tám 42
Giải bảy 466
Giải sáu 9929 - 7417 - 9054
Giải năm 6354
Giải tư 44628 - 81764 - 54129 - 35755 - 43071 - 07956 - 21625
Giải ba 22685 - 08060
Giải nhì 57454
Giải nhất 20747
Giải đặc biệt 319939
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
17 - 25 - 28 - 29[2] - 39 - 42 - 47 - 54[3] - 55 - 56 - 60 - 64 - 66 - 71 - 85

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 10-08-2017 - XSQB

Giải tám 01
Giải bảy 007
Giải sáu 7758 - 3030 - 2875
Giải năm 0125
Giải tư 38642 - 81092 - 63297 - 62934 - 64321 - 47957 - 10122
Giải ba 63625 - 73420
Giải nhì 13405
Giải nhất 32106
Giải đặc biệt 417542
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 05 - 06 - 07 - 20 - 21 - 22 - 25[2] - 30 - 34 - 42[2] - 57 - 58 - 75 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 03-08-2017 - XSQB

Giải tám 51
Giải bảy 708
Giải sáu 2699 - 7646 - 8703
Giải năm 4268
Giải tư 68188 - 18293 - 00985 - 09353 - 91304 - 79104 - 76674
Giải ba 31308 - 52440
Giải nhì 17238
Giải nhất 56923
Giải đặc biệt 536081
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 04[2] - 08[2] - 23 - 38 - 40 - 46 - 51 - 53 - 68 - 74 - 81 - 85 - 88 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 27-07-2017 - XSQB

Giải tám 00
Giải bảy 425
Giải sáu 5724 - 5059 - 8698
Giải năm 5231
Giải tư 26739 - 03394 - 33645 - 55346 - 92970 - 22058 - 13314
Giải ba 93686 - 63584
Giải nhì 84793
Giải nhất 95707
Giải đặc biệt 344306
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 06 - 07 - 14 - 24 - 25 - 31 - 39 - 45 - 46 - 58 - 59 - 70 - 84 - 86 - 93 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 20-07-2017 - XSQB

Giải tám 04
Giải bảy 593
Giải sáu 8133 - 6473 - 1495
Giải năm 7859
Giải tư 72526 - 80694 - 86436 - 64883 - 00946 - 69251 - 46431
Giải ba 62129 - 12362
Giải nhì 74674
Giải nhất 69399
Giải đặc biệt 944087
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04 - 26 - 29 - 31 - 33 - 36 - 46 - 51 - 59 - 62 - 73 - 74 - 83 - 87 - 93 - 94 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 13-07-2017 - XSQB

Giải tám 66
Giải bảy 946
Giải sáu 8142 - 5514 - 8441
Giải năm 7094
Giải tư 92780 - 42269 - 89986 - 94719 - 39325 - 35324 - 82258
Giải ba 73210 - 09027
Giải nhì 13312
Giải nhất 47973
Giải đặc biệt 393207
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 10 - 12 - 14 - 19 - 24 - 25 - 27 - 41 - 42 - 46 - 58 - 66 - 69 - 73 - 80 - 86 - 94

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 06-07-2017 - XSQB

Giải tám 83
Giải bảy 551
Giải sáu 8345 - 8355 - 1731
Giải năm 9781
Giải tư 93707 - 57804 - 76551 - 59992 - 00597 - 60882 - 25617
Giải ba 90317 - 60465
Giải nhì 64364
Giải nhất 63620
Giải đặc biệt 920911
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04 - 07 - 11 - 17[2] - 20 - 31 - 45 - 51[2] - 55 - 64 - 65 - 81 - 82 - 83 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 29-06-2017 - XSQB

Giải tám 18
Giải bảy 853
Giải sáu 3887 - 5301 - 5432
Giải năm 2673
Giải tư 17892 - 85439 - 33417 - 06579 - 09475 - 64726 - 10841
Giải ba 11653 - 61762
Giải nhì 60928
Giải nhất 01365
Giải đặc biệt 830241
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 17 - 18 - 26 - 28 - 32 - 39 - 41[2] - 53[2] - 62 - 65 - 73 - 75 - 79 - 87 - 92