Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 02-07-2015

Giải tám 38
Giải bảy 003
Giải sáu 7128 - 9905 - 7419
Giải năm 5361
Giải tư 89376 - 62568 - 82796 - 24805 - 00698 - 61257 - 33880
Giải ba 89770 - 79866
Giải nhì 54719
Giải nhất 25365
Giải đặc biệt 281395
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 05[2] - 19[2] - 28 - 38 - 57 - 61 - 65 - 66 - 68 - 70 - 76 - 80 - 95 - 96 - 98

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 25-06-2015

Giải tám 33
Giải bảy 526
Giải sáu 6278 - 3858 - 4323
Giải năm 3114
Giải tư 24073 - 88093 - 36197 - 13856 - 40960 - 40696 - 43752
Giải ba 18844 - 28437
Giải nhì 83957
Giải nhất 28712
Giải đặc biệt 675738
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
12 - 14 - 23 - 26 - 33 - 37 - 38 - 44 - 52 - 56 - 57 - 58 - 60 - 73 - 78 - 93 - 96 - 97

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 18-06-2015

Giải tám 60
Giải bảy 708
Giải sáu 4266 - 1437 - 6361
Giải năm 7247
Giải tư 44740 - 72282 - 88631 - 09824 - 71330 - 79044 - 59055
Giải ba 32397 - 11710
Giải nhì 40011
Giải nhất 57081
Giải đặc biệt 998359
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
08 - 10 - 11 - 24 - 30 - 31 - 37 - 40 - 44 - 47 - 55 - 59 - 60 - 61 - 66 - 81 - 82 - 97

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 11-06-2015

Giải tám 49
Giải bảy 225
Giải sáu 1972 - 4135 - 0309
Giải năm 4166
Giải tư 01772 - 76244 - 65068 - 33580 - 92953 - 59850 - 19176
Giải ba 54980 - 93814
Giải nhì 19983
Giải nhất 71071
Giải đặc biệt 312228
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
09 - 14 - 25 - 28 - 35 - 44 - 49 - 50 - 53 - 66 - 68 - 71 - 72[2] - 76 - 80[2] - 83