Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 16-08-2018 - XSQB

Giải tám 13
Giải bảy 724
Giải sáu 4211 - 7680 - 2577
Giải năm 8860
Giải tư 91799 - 25557 - 77601 - 89837 - 67291 - 26459 - 84022
Giải ba 99051 - 00457
Giải nhì 65473
Giải nhất 05553
Giải đặc biệt 246236
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 11 - 13 - 22 - 24 - 36 - 37 - 51 - 53 - 57[2] - 59 - 60 - 73 - 77 - 80 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 09-08-2018 - XSQB

Giải tám 25
Giải bảy 167
Giải sáu 6822 - 4960 - 7957
Giải năm 8227
Giải tư 20431 - 86674 - 55581 - 15210 - 88406 - 04181 - 34934
Giải ba 07600 - 09965
Giải nhì 98439
Giải nhất 44798
Giải đặc biệt 523863
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 06 - 10 - 22 - 25 - 27 - 31 - 34 - 39 - 57 - 60 - 63 - 65 - 67 - 74 - 81[2] - 98

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 02-08-2018 - XSQB

Giải tám 24
Giải bảy 688
Giải sáu 1739 - 9050 - 1961
Giải năm 2951
Giải tư 73480 - 68388 - 55243 - 06836 - 93054 - 03858 - 60964
Giải ba 70914 - 10390
Giải nhì 42584
Giải nhất 20898
Giải đặc biệt 771547
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
14 - 24 - 36 - 39 - 43 - 47 - 50 - 51 - 54 - 58 - 61 - 64 - 80 - 84 - 88[2] - 90 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 26-07-2018 - XSQB

Giải tám 66
Giải bảy 553
Giải sáu 4752 - 9898 - 9606
Giải năm 6083
Giải tư 32586 - 21646 - 06110 - 90693 - 16827 - 31782 - 80905
Giải ba 07186 - 87608
Giải nhì 32028
Giải nhất 16590
Giải đặc biệt 945181
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 06 - 08 - 10 - 27 - 28 - 46 - 52 - 53 - 66 - 81 - 82 - 83 - 86[2] - 90 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 19-07-2018 - XSQB

Giải tám 15
Giải bảy 829
Giải sáu 0755 - 3286 - 7811
Giải năm 3496
Giải tư 06215 - 63208 - 13775 - 70619 - 63671 - 27311 - 66131
Giải ba 87566 - 09407
Giải nhì 39735
Giải nhất 37674
Giải đặc biệt 299508
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 08[2] - 11[2] - 15[2] - 19 - 29 - 31 - 35 - 55 - 66 - 71 - 74 - 75 - 86 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 12-07-2018 - XSQB

Giải tám 54
Giải bảy 017
Giải sáu 2221 - 4931 - 0480
Giải năm 1707
Giải tư 56010 - 01113 - 13459 - 25760 - 58029 - 96301 - 82333
Giải ba 61772 - 52985
Giải nhì 72310
Giải nhất 02996
Giải đặc biệt 550229
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 07 - 10[2] - 13 - 17 - 21 - 29[2] - 31 - 33 - 54 - 59 - 60 - 72 - 80 - 85 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 05-07-2018 - XSQB

Giải tám 77
Giải bảy 452
Giải sáu 0070 - 8960 - 8385
Giải năm 4267
Giải tư 81549 - 03736 - 16503 - 37278 - 72789 - 41705 - 55052
Giải ba 54972 - 29404
Giải nhì 13459
Giải nhất 36277
Giải đặc biệt 259700
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 03 - 04 - 05 - 36 - 49 - 52[2] - 59 - 60 - 67 - 70 - 72 - 77[2] - 78 - 85 - 89

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 28-06-2018 - XSQB

Giải tám 26
Giải bảy 351
Giải sáu 3088 - 6878 - 8361
Giải năm 1973
Giải tư 19196 - 46129 - 44035 - 63991 - 89150 - 71696 - 02979
Giải ba 09997 - 47894
Giải nhì 74322
Giải nhất 46595
Giải đặc biệt 011877
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
22 - 26 - 29 - 35 - 50 - 51 - 61 - 73 - 77 - 78 - 79 - 88 - 91 - 94 - 95 - 96[2] - 97