Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 25-08-2016

Giải tám 97
Giải bảy 039
Giải sáu 2952 - 8582 - 3261
Giải năm 5490
Giải tư 24177 - 63040 - 29839 - 24353 - 54028 - 79084 - 73717
Giải ba 37514 - 98063
Giải nhì 81981
Giải nhất 65896
Giải đặc biệt 44370
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
14 - 17 - 28 - 39[2] - 40 - 52 - 53 - 61 - 63 - 70 - 77 - 81 - 82 - 84 - 90 - 96 - 97

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 18-08-2016

Giải tám 82
Giải bảy 289
Giải sáu 4045 - 1410 - 7423
Giải năm 6057
Giải tư 34861 - 36572 - 69034 - 74411 - 23761 - 71203 - 44739
Giải ba 16745 - 30545
Giải nhì 50146
Giải nhất 72886
Giải đặc biệt 11610
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 10[2] - 11 - 23 - 34 - 39 - 45[3] - 46 - 57 - 61[2] - 72 - 82 - 86 - 89

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 11-08-2016

Giải tám 76
Giải bảy 426
Giải sáu 5422 - 6666 - 0152
Giải năm 3889
Giải tư 33951 - 88682 - 42242 - 98281 - 10138 - 69862 - 19321
Giải ba 35386 - 49905
Giải nhì 61348
Giải nhất 41761
Giải đặc biệt 30058
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 21 - 22 - 26 - 38 - 42 - 48 - 51 - 52 - 58 - 61 - 62 - 66 - 76 - 81 - 82 - 86 - 89

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 04-08-2016

Giải tám 35
Giải bảy 655
Giải sáu 9564 - 0529 - 5829
Giải năm 1088
Giải tư 85027 - 64614 - 41572 - 83789 - 63489 - 29140 - 93985
Giải ba 58134 - 29615
Giải nhì 41141
Giải nhất 52723
Giải đặc biệt 72683
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
14 - 15 - 23 - 27 - 29[2] - 34 - 35 - 40 - 41 - 55 - 64 - 72 - 83 - 85 - 88 - 89[2]

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 28-07-2016

Giải tám 60
Giải bảy 486
Giải sáu 7808 - 5319 - 7977
Giải năm 4223
Giải tư 46154 - 91523 - 66801 - 56012 - 52434 - 63886 - 36707
Giải ba 20531 - 87560
Giải nhì 53098
Giải nhất 96666
Giải đặc biệt 32925
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 07 - 08 - 12 - 19 - 23[2] - 25 - 31 - 34 - 54 - 60[2] - 66 - 77 - 86[2] - 98

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 21-07-2016

Giải tám 32
Giải bảy 558
Giải sáu 3295 - 8135 - 0068
Giải năm 0327
Giải tư 01499 - 11635 - 94845 - 25206 - 68367 - 96541 - 49996
Giải ba 06556 - 66181
Giải nhì 02570
Giải nhất 47653
Giải đặc biệt 88938
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 27 - 32 - 35[2] - 38 - 41 - 45 - 53 - 56 - 58 - 67 - 68 - 70 - 81 - 95 - 96 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 14-07-2016

Giải tám 57
Giải bảy 789
Giải sáu 8323 - 9206 - 6955
Giải năm 1927
Giải tư 22589 - 26097 - 57082 - 07989 - 04731 - 19285 - 41346
Giải ba 91977 - 08472
Giải nhì 21894
Giải nhất 60648
Giải đặc biệt 56590
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 23 - 27 - 31 - 46 - 48 - 55 - 57 - 72 - 77 - 82 - 85 - 89[3] - 90 - 94 - 97

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 07-07-2016

Giải tám 03
Giải bảy 374
Giải sáu 7951 - 6093 - 8323
Giải năm 3788
Giải tư 65868 - 34308 - 25472 - 25014 - 54960 - 93880 - 44327
Giải ba 26379 - 90516
Giải nhì 58904
Giải nhất 55531
Giải đặc biệt 97676
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 04 - 08 - 14 - 16 - 23 - 27 - 31 - 51 - 60 - 68 - 72 - 74 - 76 - 79 - 80 - 88 - 93