Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 19-01-2017

Giải tám 38
Giải bảy 399
Giải sáu 0018 - 0084 - 6698
Giải năm 8221
Giải tư 09544 - 42360 - 13630 - 39122 - 18470 - 62069 - 65478
Giải ba 09081 - 24787
Giải nhì 47107
Giải nhất 91397
Giải đặc biệt 66334
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 18 - 21 - 22 - 30 - 34 - 38 - 44 - 60 - 69 - 70 - 78 - 81 - 84 - 87 - 97 - 98 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 12-01-2017

Giải tám 60
Giải bảy 627
Giải sáu 0754 - 8031 - 4213
Giải năm 0491
Giải tư 70967 - 19435 - 67776 - 91202 - 85852 - 39791 - 99630
Giải ba 47344 - 95358
Giải nhì 89769
Giải nhất 51886
Giải đặc biệt 30160
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 13 - 27 - 30 - 31 - 35 - 44 - 52 - 54 - 58 - 60[2] - 67 - 69 - 76 - 86 - 91[2]

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 05-01-2017

Giải tám 53
Giải bảy 167
Giải sáu 5320 - 8857 - 2361
Giải năm 8327
Giải tư 42823 - 10617 - 21676 - 27769 - 43781 - 18027 - 91455
Giải ba 79351 - 08847
Giải nhì 64540
Giải nhất 44608
Giải đặc biệt 60607
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 08 - 17 - 20 - 23 - 27[2] - 40 - 47 - 51 - 53 - 55 - 57 - 61 - 67 - 69 - 76 - 81

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 29-12-2016

Giải tám 82
Giải bảy 601
Giải sáu 2037 - 3438 - 9717
Giải năm 4282
Giải tư 53809 - 94915 - 12444 - 44485 - 89292 - 15629 - 05762
Giải ba 39077 - 53921
Giải nhì 98206
Giải nhất 21546
Giải đặc biệt 55462
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 06 - 09 - 15 - 17 - 21 - 29 - 37 - 38 - 44 - 46 - 62[2] - 77 - 82[2] - 85 - 92

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 22-12-2016

Giải tám 36
Giải bảy 405
Giải sáu 8508 - 4738 - 2292
Giải năm 5353
Giải tư 27092 - 50281 - 03422 - 36930 - 48447 - 36376 - 47192
Giải ba 72555 - 55049
Giải nhì 56206
Giải nhất 21209
Giải đặc biệt 16828
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 06 - 08 - 09 - 22 - 28 - 30 - 36 - 38 - 47 - 49 - 53 - 55 - 76 - 81 - 92[3]

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 15-12-2016

Giải tám 66
Giải bảy 085
Giải sáu 7537 - 0139 - 0828
Giải năm 9674
Giải tư 46910 - 79159 - 61434 - 31160 - 81212 - 41712 - 70720
Giải ba 25332 - 45792
Giải nhì 35398
Giải nhất 37349
Giải đặc biệt 17386
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
10 - 12[2] - 20 - 28 - 32 - 34 - 37 - 39 - 49 - 59 - 60 - 66 - 74 - 85 - 86 - 92 - 98

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 47
Giải bảy 508
Giải sáu 3384 - 1781 - 1937
Giải năm 0009
Giải tư 55611 - 11773 - 22548 - 36503 - 12555 - 07686 - 56901
Giải ba 71802 - 16910
Giải nhì 57018
Giải nhất 29779
Giải đặc biệt 11992
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 11 - 18 - 37 - 47 - 48 - 55 - 73 - 79 - 81 - 84 - 86 - 92

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 01-12-2016

Giải tám 43
Giải bảy 369
Giải sáu 2364 - 6844 - 0194
Giải năm 5763
Giải tư 15811 - 91853 - 18979 - 34450 - 36429 - 28149 - 95786
Giải ba 86538 - 59962
Giải nhì 71396
Giải nhất 42543
Giải đặc biệt 89056
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
11 - 29 - 38 - 43[2] - 44 - 49 - 50 - 53 - 56 - 62 - 63 - 64 - 69 - 79 - 86 - 94 - 96