Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 06
Giải bảy 669
Giải sáu 4983 - 7332 - 5262
Giải năm 0674
Giải tư 50028 - 31006 - 06974 - 89934 - 10784 - 63750 - 52733
Giải ba 59227 - 52662
Giải nhì 81046
Giải nhất 15132
Giải đặc biệt 71379
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06[2] - 27 - 28 - 32[2] - 33 - 34 - 46 - 50 - 62[2] - 69 - 74[2] - 79 - 83 - 84

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 16-03-2017

Giải tám 15
Giải bảy 571
Giải sáu 4624 - 0372 - 4023
Giải năm 7322
Giải tư 22749 - 67725 - 62554 - 63629 - 26917 - 17268 - 34609
Giải ba 47239 - 35466
Giải nhì 80601
Giải nhất 30700
Giải đặc biệt 33333
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 01 - 09 - 15 - 17 - 22 - 23 - 24 - 25 - 29 - 33 - 39 - 49 - 54 - 66 - 68 - 71 - 72

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 09-03-2017

Giải tám 44
Giải bảy 340
Giải sáu 6534 - 2372 - 9832
Giải năm 7544
Giải tư 25868 - 99599 - 90489 - 64972 - 59197 - 45955 - 99069
Giải ba 33549 - 29177
Giải nhì 73328
Giải nhất 19338
Giải đặc biệt 67760
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44[2] - 49 - 55 - 60 - 68 - 69 - 72[2] - 77 - 89 - 97 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 02-03-2017

Giải tám 22
Giải bảy 314
Giải sáu 2186 - 9047 - 2118
Giải năm 3316
Giải tư 09529 - 49802 - 02018 - 32952 - 17859 - 04758 - 78581
Giải ba 27039 - 76188
Giải nhì 40866
Giải nhất 06426
Giải đặc biệt 39762
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 14 - 16 - 18[2] - 22 - 26 - 29 - 39 - 47 - 52 - 58 - 59 - 62 - 66 - 81 - 86 - 88

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 23-02-2017

Giải tám 81
Giải bảy 579
Giải sáu 2120 - 2369 - 7987
Giải năm 2035
Giải tư 02655 - 75272 - 19298 - 83866 - 80858 - 32404 - 22681
Giải ba 03761 - 11509
Giải nhì 62299
Giải nhất 13834
Giải đặc biệt 82705
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04 - 05 - 09 - 20 - 34 - 35 - 55 - 58 - 61 - 66 - 69 - 72 - 79 - 81[2] - 87 - 98 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 16-02-2017

Giải tám 54
Giải bảy 311
Giải sáu 9231 - 4078 - 1927
Giải năm 7546
Giải tư 15594 - 23243 - 72320 - 61838 - 12551 - 21886 - 91373
Giải ba 52916 - 71225
Giải nhì 35454
Giải nhất 07217
Giải đặc biệt 54765
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
11 - 16 - 17 - 20 - 25 - 27 - 31 - 38 - 43 - 46 - 51 - 54[2] - 65 - 73 - 78 - 86 - 94

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 09-02-2017

Giải tám 11
Giải bảy 003
Giải sáu 0667 - 2357 - 5816
Giải năm 1628
Giải tư 46521 - 94898 - 87905 - 79421 - 89811 - 50772 - 39554
Giải ba 10178 - 42108
Giải nhì 55272
Giải nhất 17638
Giải đặc biệt 46666
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 05 - 08 - 11[2] - 16 - 21[2] - 28 - 38 - 54 - 57 - 66 - 67 - 72[2] - 78 - 98

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 02-02-2017

Giải tám 37
Giải bảy 956
Giải sáu 4577 - 1627 - 5462
Giải năm 8412
Giải tư 77834 - 87319 - 50285 - 37646 - 50965 - 47380 - 21643
Giải ba 03856 - 08036
Giải nhì 34662
Giải nhất 53399
Giải đặc biệt 77770
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
12 - 19 - 27 - 34 - 36 - 37 - 43 - 46 - 56[2] - 62[2] - 65 - 70 - 77 - 80 - 85 - 99