Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 22-01-2015

Giải tám 83
Giải bảy 322
Giải sáu 8154 - 0288 - 6115
Giải năm 1665
Giải tư 21570 - 22640 - 93736 - 10616 - 12783 - 13941 - 12327
Giải ba 02848 - 75641
Giải nhì 84845
Giải nhất 65291
Giải đặc biệt 696373
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
15 - 16 - 22 - 27 - 36 - 40 - 41[2] - 45 - 48 - 54 - 65 - 70 - 73 - 83[2] - 88 - 91

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 15-01-2015

Giải tám 41
Giải bảy 468
Giải sáu 8322 - 8757 - 1119
Giải năm 1547
Giải tư 46749 - 49178 - 70386 - 70100 - 27643 - 32162 - 20519
Giải ba 33492 - 67017
Giải nhì 20799
Giải nhất 85219
Giải đặc biệt 892369
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 17 - 19[3] - 22 - 41 - 43 - 47 - 49 - 57 - 62 - 68 - 69 - 78 - 86 - 92 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 08-01-2015

Giải tám 94
Giải bảy 838
Giải sáu 3199 - 4343 - 2302
Giải năm 7767
Giải tư 48320 - 77999 - 87232 - 98627 - 99934 - 37943 - 11947
Giải ba 13919 - 52353
Giải nhì 01492
Giải nhất 64700
Giải đặc biệt 731611
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 02 - 11 - 19 - 20 - 27 - 32 - 34 - 38 - 43[2] - 47 - 53 - 67 - 92 - 94 - 99[2]

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 01-01-2015

Giải tám 06
Giải bảy 936
Giải sáu 0123 - 4473 - 4278
Giải năm 2741
Giải tư 00081 - 31713 - 15669 - 62869 - 09233 - 70687 - 44008
Giải ba 50465 - 68934
Giải nhì 17326
Giải nhất 21684
Giải đặc biệt 028947
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 08 - 13 - 23 - 26 - 33 - 34 - 36 - 41 - 47 - 65 - 69[2] - 73 - 78 - 81 - 84 - 87