Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 22-09-2016

Giải tám 22
Giải bảy 046
Giải sáu 1247 - 1186 - 1490
Giải năm 0731
Giải tư 30496 - 81992 - 95553 - 12178 - 74307 - 38238 - 89063
Giải ba 51390 - 01527
Giải nhì 71052
Giải nhất 82541
Giải đặc biệt 26321
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 21 - 22 - 27 - 31 - 38 - 41 - 46 - 47 - 52 - 53 - 63 - 78 - 86 - 90[2] - 92 - 96

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 15-09-2016

Giải tám 27
Giải bảy 073
Giải sáu 9054 - 1790 - 1872
Giải năm 0000
Giải tư 85520 - 72009 - 71916 - 79991 - 49742 - 48785 - 75208
Giải ba 24691 - 05162
Giải nhì 06396
Giải nhất 25535
Giải đặc biệt 61595
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 08 - 09 - 16 - 20 - 27 - 35 - 42 - 54 - 62 - 72 - 73 - 85 - 90 - 91[2] - 95 - 96

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 08-09-2016

Giải tám 84
Giải bảy 994
Giải sáu 4163 - 4369 - 7708
Giải năm 3649
Giải tư 58876 - 57709 - 54137 - 09586 - 32399 - 42487 - 19733
Giải ba 60226 - 68146
Giải nhì 95264
Giải nhất 67228
Giải đặc biệt 27971
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
08 - 09 - 26 - 28 - 33 - 37 - 46 - 49 - 63 - 64 - 69 - 71 - 76 - 84 - 86 - 87 - 94 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 01-09-2016

Giải tám 51
Giải bảy 473
Giải sáu 1333 - 7764 - 2961
Giải năm 3606
Giải tư 26449 - 65681 - 99870 - 86642 - 04994 - 44345 - 64837
Giải ba 31833 - 76770
Giải nhì 12454
Giải nhất 31616
Giải đặc biệt 49089
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 16 - 33[2] - 37 - 42 - 45 - 49 - 51 - 54 - 61 - 64 - 70[2] - 73 - 81 - 89 - 94

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 25-08-2016

Giải tám 97
Giải bảy 039
Giải sáu 2952 - 8582 - 3261
Giải năm 5490
Giải tư 24177 - 63040 - 29839 - 24353 - 54028 - 79084 - 73717
Giải ba 37514 - 98063
Giải nhì 81981
Giải nhất 65896
Giải đặc biệt 44370
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
14 - 17 - 28 - 39[2] - 40 - 52 - 53 - 61 - 63 - 70 - 77 - 81 - 82 - 84 - 90 - 96 - 97

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 18-08-2016

Giải tám 82
Giải bảy 289
Giải sáu 4045 - 1410 - 7423
Giải năm 6057
Giải tư 34861 - 36572 - 69034 - 74411 - 23761 - 71203 - 44739
Giải ba 16745 - 30545
Giải nhì 50146
Giải nhất 72886
Giải đặc biệt 11610
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 10[2] - 11 - 23 - 34 - 39 - 45[3] - 46 - 57 - 61[2] - 72 - 82 - 86 - 89

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 11-08-2016

Giải tám 76
Giải bảy 426
Giải sáu 5422 - 6666 - 0152
Giải năm 3889
Giải tư 33951 - 88682 - 42242 - 98281 - 10138 - 69862 - 19321
Giải ba 35386 - 49905
Giải nhì 61348
Giải nhất 41761
Giải đặc biệt 30058
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 21 - 22 - 26 - 38 - 42 - 48 - 51 - 52 - 58 - 61 - 62 - 66 - 76 - 81 - 82 - 86 - 89

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 04-08-2016

Giải tám 35
Giải bảy 655
Giải sáu 9564 - 0529 - 5829
Giải năm 1088
Giải tư 85027 - 64614 - 41572 - 83789 - 63489 - 29140 - 93985
Giải ba 58134 - 29615
Giải nhì 41141
Giải nhất 52723
Giải đặc biệt 72683
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
14 - 15 - 23 - 27 - 29[2] - 34 - 35 - 40 - 41 - 55 - 64 - 72 - 83 - 85 - 88 - 89[2]