Ngày mở thưởng

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 26-05-2017

Giải tám 54
Giải bảy 667
Giải sáu 5233 - 1920 - 4613
Giải năm 4900
Giải tư 85701 - 87014 - 00099 - 12885 - 22627 - 76671 - 45330
Giải ba 07414 - 28871
Giải nhì 91524
Giải nhất 23643
Giải đặc biệt 636175
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 01 - 13 - 14[2] - 20 - 24 - 27 - 30 - 33 - 43 - 54 - 67 - 71[2] - 75 - 85 - 99

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 19-05-2017

Giải tám 78
Giải bảy 342
Giải sáu 0398 - 6031 - 8556
Giải năm 5023
Giải tư 43904 - 97184 - 50332 - 91082 - 16111 - 72984 - 21204
Giải ba 91761 - 12275
Giải nhì 01883
Giải nhất 38252
Giải đặc biệt 694558
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
04[2] - 11 - 23 - 31 - 32 - 42 - 52 - 56 - 58 - 61 - 75 - 78 - 82 - 83 - 84[2] - 98

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 12-05-2017

Giải tám 27
Giải bảy 718
Giải sáu 9517 - 6047 - 8266
Giải năm 8782
Giải tư 39301 - 55726 - 20346 - 88331 - 85895 - 58578 - 36875
Giải ba 85466 - 37163
Giải nhì 12287
Giải nhất 67029
Giải đặc biệt 074306
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 06 - 17 - 18 - 26 - 27 - 29 - 31 - 46 - 47 - 63 - 66[2] - 75 - 78 - 82 - 87 - 95

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 05-05-2017

Giải tám 57
Giải bảy 059
Giải sáu 1668 - 0742 - 1055
Giải năm 0986
Giải tư 70102 - 62741 - 74937 - 62770 - 63456 - 79277 - 67101
Giải ba 19657 - 98103
Giải nhì 68519
Giải nhất 60337
Giải đặc biệt 300182
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 02 - 03 - 19 - 37[2] - 41 - 42 - 55 - 56 - 57[2] - 59 - 68 - 70 - 77 - 82 - 86

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 66
Giải bảy 427
Giải sáu 5931 - 1155 - 8593
Giải năm 8329
Giải tư 49077 - 47727 - 83950 - 84385 - 83105 - 55634 - 39827
Giải ba 10867 - 86779
Giải nhì 17200
Giải nhất 92656
Giải đặc biệt 410493
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 05 - 27[3] - 29 - 31 - 34 - 50 - 55 - 56 - 66 - 67 - 77 - 79 - 85 - 93[2]

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 21-04-2017

Giải tám 84
Giải bảy 914
Giải sáu 1669 - 1450 - 7792
Giải năm 0586
Giải tư 28089 - 73657 - 75905 - 22431 - 19556 - 63037 - 39370
Giải ba 31035 - 12195
Giải nhì 98231
Giải nhất 32385
Giải đặc biệt 912779
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
05 - 14 - 31[2] - 35 - 37 - 50 - 56 - 57 - 69 - 70 - 79 - 84 - 85 - 86 - 89 - 92 - 95

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 14-04-2017

Giải tám 56
Giải bảy 825
Giải sáu 7026 - 1595 - 6047
Giải năm 7230
Giải tư 14060 - 64924 - 00369 - 52146 - 96765 - 99677 - 72650
Giải ba 29266 - 26744
Giải nhì 16492
Giải nhất 65469
Giải đặc biệt 702181
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
24 - 25 - 26 - 30 - 44 - 46 - 47 - 50 - 56 - 60 - 65 - 66 - 69[2] - 77 - 81 - 92 - 95

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 07-04-2017

Giải tám 18
Giải bảy 510
Giải sáu 8863 - 5206 - 6356
Giải năm 6655
Giải tư 49756 - 61668 - 04645 - 07866 - 38155 - 98361 - 39674
Giải ba 88733 - 44704
Giải nhì 30118
Giải nhất 42020
Giải đặc biệt 788129
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
04 - 06 - 10 - 18[2] - 20 - 29 - 33 - 45 - 55[2] - 56[2] - 61 - 63 - 66 - 68 - 74