Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 13-01-2017

Giải tám 69
Giải bảy 222
Giải sáu 5708 - 7323 - 0776
Giải năm 1425
Giải tư 73995 - 25643 - 13225 - 84983 - 90141 - 63408 - 29291
Giải ba 08020 - 36525
Giải nhì 22404
Giải nhất 10431
Giải đặc biệt 294110
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
04 - 08[2] - 10 - 20 - 22 - 23 - 25[3] - 31 - 41 - 43 - 69 - 76 - 83 - 91 - 95

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 06-01-2017

Giải tám 95
Giải bảy 774
Giải sáu 1575 - 6466 - 9113
Giải năm 9370
Giải tư 58027 - 20492 - 15122 - 34423 - 65439 - 28961 - 27335
Giải ba 19685 - 35164
Giải nhì 88217
Giải nhất 59533
Giải đặc biệt 125427
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
13 - 17 - 22 - 23 - 27[2] - 33 - 35 - 39 - 61 - 64 - 66 - 70 - 74 - 75 - 85 - 92 - 95

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 30-12-2016

Giải tám 34
Giải bảy 753
Giải sáu 3594 - 3006 - 6344
Giải năm 7299
Giải tư 99082 - 90563 - 31427 - 27921 - 99951 - 39686 - 77761
Giải ba 76528 - 77457
Giải nhì 20776
Giải nhất 01395
Giải đặc biệt 559830
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
06 - 21 - 27 - 28 - 30 - 34 - 44 - 51 - 53 - 57 - 61 - 63 - 76 - 82 - 86 - 94 - 95 - 99

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 23-12-2016

Giải tám 77
Giải bảy 585
Giải sáu 7726 - 0331 - 4284
Giải năm 4558
Giải tư 62064 - 58065 - 47585 - 06772 - 10182 - 79703 - 66419
Giải ba 99303 - 50926
Giải nhì 51340
Giải nhất 42702
Giải đặc biệt 815227
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 03[2] - 19 - 26[2] - 27 - 31 - 40 - 58 - 64 - 65 - 72 - 77 - 82 - 84 - 85[2]

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 16-12-2016

Giải tám 54
Giải bảy 686
Giải sáu 3015 - 1352 - 4094
Giải năm 5825
Giải tư 56916 - 07932 - 37193 - 85307 - 44944 - 80440 - 90548
Giải ba 78884 - 00209
Giải nhì 07152
Giải nhất 43027
Giải đặc biệt 789365
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
07 - 09 - 15 - 16 - 25 - 27 - 32 - 40 - 44 - 48 - 52[2] - 54 - 65 - 84 - 86 - 93 - 94

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 07
Giải bảy 588
Giải sáu 2509 - 8565 - 7774
Giải năm 5212
Giải tư 09271 - 89136 - 93475 - 16239 - 81386 - 73893 - 33066
Giải ba 51196 - 19113
Giải nhì 40015
Giải nhất 73765
Giải đặc biệt 236488
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
07 - 09 - 12 - 13 - 15 - 36 - 39 - 65[2] - 66 - 71 - 74 - 75 - 86 - 88[2] - 93 - 96

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 02-12-2016

Giải tám 19
Giải bảy 097
Giải sáu 4167 - 3395 - 2575
Giải năm 6439
Giải tư 94199 - 41760 - 69470 - 67746 - 73924 - 99491 - 59472
Giải ba 42080 - 36406
Giải nhì 85269
Giải nhất 44101
Giải đặc biệt 080869
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 06 - 19 - 24 - 39 - 46 - 60 - 67 - 69[2] - 70 - 72 - 75 - 80 - 91 - 95 - 97 - 99

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 25-11-2016

Giải tám 68
Giải bảy 963
Giải sáu 2115 - 4397 - 4442
Giải năm 2786
Giải tư 87984 - 05101 - 15927 - 98435 - 12575 - 57318 - 92953
Giải ba 27355 - 88550
Giải nhì 88193
Giải nhất 25903
Giải đặc biệt 157241
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 03 - 15 - 18 - 27 - 35 - 41 - 42 - 50 - 53 - 55 - 63 - 68 - 75 - 84 - 86 - 93 - 97