Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 19-12-2014

Giải tám 24
Giải bảy 786
Giải sáu 7374 - 3122 - 4502
Giải năm 4214
Giải tư 00683 - 86586 - 00953 - 03703 - 30945 - 10186 - 17509
Giải ba 10486 - 07327
Giải nhì 15337
Giải nhất 73577
Giải đặc biệt 130139
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 03 - 09 - 14 - 22 - 24 - 27 - 37 - 39 - 45 - 53 - 74 - 77 - 83 - 86[4]

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 12-12-2014

Giải tám 28
Giải bảy 138
Giải sáu 1257 - 4739 - 2131
Giải năm 1498
Giải tư 65800 - 67553 - 89849 - 45753 - 14266 - 56939 - 65173
Giải ba 64690 - 72969
Giải nhì 08523
Giải nhất 37040
Giải đặc biệt 257667
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 23 - 28 - 31 - 38 - 39[2] - 40 - 49 - 53[2] - 57 - 66 - 67 - 69 - 73 - 90 - 98

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 05-12-2014

Giải tám 43
Giải bảy 617
Giải sáu 7877 - 2026 - 6338
Giải năm 8337
Giải tư 46302 - 92651 - 39731 - 15048 - 54363 - 28877 - 30169
Giải ba 98305 - 88352
Giải nhì 81132
Giải nhất 47824
Giải đặc biệt 307482
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 05 - 17 - 24 - 26 - 31 - 32 - 37 - 38 - 43 - 48 - 51 - 52 - 63 - 69 - 77[2] - 82

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 28-11-2014

Giải tám 84
Giải bảy 061
Giải sáu 7525 - 6506 - 3531
Giải năm 9056
Giải tư 21409 - 96823 - 35042 - 17068 - 08651 - 88036 - 54315
Giải ba 94078 - 81954
Giải nhì 00516
Giải nhất 48456
Giải đặc biệt 412550
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
06 - 09 - 15 - 16 - 23 - 25 - 31 - 36 - 42 - 50 - 51 - 54 - 56[2] - 61 - 68 - 78 - 84