Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 20-04-2018 - XSVL

Giải tám 09
Giải bảy 783
Giải sáu 5741 - 1613 - 4103
Giải năm 4364
Giải tư 25184 - 35411 - 65994 - 49700 - 07258 - 33521 - 21505
Giải ba 99818 - 09407
Giải nhì 74694
Giải nhất 53683
Giải đặc biệt 100457
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 03 - 05 - 07 - 09 - 11 - 13 - 18 - 21 - 41 - 57 - 58 - 64 - 83[2] - 84 - 94[2]

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 13-04-2018 - XSVL

Giải tám 17
Giải bảy 034
Giải sáu 3668 - 1107 - 4655
Giải năm 7110
Giải tư 43707 - 85013 - 24655 - 40317 - 44191 - 47164 - 60361
Giải ba 34756 - 91077
Giải nhì 55658
Giải nhất 93248
Giải đặc biệt 090529
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
07[2] - 10 - 13 - 17[2] - 29 - 34 - 48 - 55[2] - 56 - 58 - 61 - 64 - 68 - 77 - 91

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 06-04-2018 - XSVL

Giải tám 45
Giải bảy 271
Giải sáu 4495 - 1440 - 9798
Giải năm 2067
Giải tư 37340 - 10936 - 59845 - 99254 - 16968 - 13520 - 97786
Giải ba 05923 - 55741
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
20 - 23 - 36 - 40[2] - 41 - 45[2] - 54 - 67 - 68 - 71 - 86 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 30-03-2018 - XSVL

Giải tám 53
Giải bảy 304
Giải sáu 9028 - 3816 - 0464
Giải năm 4313
Giải tư 75297 - 13993 - 78212 - 61974 - 47791 - 12232 - 59195
Giải ba 35336 - 35129
Giải nhì 84970
Giải nhất 84259
Giải đặc biệt 741047
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
04 - 12 - 13 - 16 - 28 - 29 - 32 - 36 - 47 - 53 - 59 - 64 - 70 - 74 - 91 - 93 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 23-03-2018 - XSVL

Giải tám 94
Giải bảy 602
Giải sáu 1353 - 6983 - 3264
Giải năm 9537
Giải tư 81854 - 91683 - 02972 - 68099 - 33178 - 70529 - 26583
Giải ba 85041 - 91359
Giải nhì 17429
Giải nhất 20166
Giải đặc biệt 107495
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 29[2] - 37 - 41 - 53 - 54 - 59 - 64 - 66 - 72 - 78 - 83[3] - 94 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 16-03-2018 - XSVL

Giải tám 02
Giải bảy 786
Giải sáu 1296 - 7907 - 9093
Giải năm 0926
Giải tư 30756 - 13228 - 71531 - 11385 - 71282 - 96750 - 35534
Giải ba 45153 - 12737
Giải nhì 82615
Giải nhất 87403
Giải đặc biệt 450684
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 03 - 07 - 15 - 26 - 28 - 31 - 34 - 37 - 50 - 53 - 56 - 82 - 84 - 85 - 86 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 09-03-2018 - XSVL

Giải tám 03
Giải bảy 663
Giải sáu 4190 - 7125 - 0183
Giải năm 4351
Giải tư 06993 - 81891 - 58163 - 15801 - 39808 - 89940 - 53569
Giải ba 43717 - 75640
Giải nhì 24432
Giải nhất 34399
Giải đặc biệt 771324
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 03 - 08 - 17 - 24 - 25 - 32 - 40[2] - 51 - 63[2] - 69 - 83 - 90 - 91 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 02-03-2018 - XSVL

Giải tám 33
Giải bảy 683
Giải sáu 8252 - 9994 - 6937
Giải năm 3398
Giải tư 15707 - 62791 - 24266 - 21924 - 96961 - 67463 - 68322
Giải ba 19523 - 49442
Giải nhì 39378
Giải nhất 48510
Giải đặc biệt 712654
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
07 - 10 - 22 - 23 - 24 - 33 - 37 - 42 - 52 - 54 - 61 - 63 - 66 - 78 - 83 - 91 - 94 - 98