Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 21-10-2016

Giải tám 55
Giải bảy 159
Giải sáu 4020 - 6842 - 9487
Giải năm 5789
Giải tư 09661 - 37294 - 59953 - 55118 - 48874 - 12476 - 71455
Giải ba 39583 - 53164
Giải nhì 04390
Giải nhất 16180
Giải đặc biệt 719598
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
18 - 20 - 42 - 53 - 55[2] - 59 - 61 - 64 - 74 - 76 - 80 - 83 - 87 - 89 - 90 - 94 - 98

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 14-10-2016

Giải tám 94
Giải bảy 469
Giải sáu 8249 - 0264 - 7676
Giải năm 7487
Giải tư 96760 - 80823 - 47030 - 47127 - 06364 - 59926 - 44632
Giải ba 69605 - 36825
Giải nhì 04320
Giải nhất 64386
Giải đặc biệt 511085
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
05 - 20 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 - 49 - 60 - 64[2] - 69 - 76 - 85 - 86 - 87 - 94

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 07-10-2016

Giải tám 80
Giải bảy 274
Giải sáu 4003 - 8210 - 5691
Giải năm 1481
Giải tư 87114 - 09521 - 31348 - 17928 - 01111 - 93082 - 01810
Giải ba 51132 - 15146
Giải nhì 87578
Giải nhất 29469
Giải đặc biệt 846910
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 10[3] - 11 - 14 - 21 - 28 - 32 - 46 - 48 - 69 - 74 - 78 - 80 - 81 - 82 - 91

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 30-09-2016

Giải tám 99
Giải bảy 096
Giải sáu 9017 - 7950 - 7826
Giải năm 9923
Giải tư 46520 - 03877 - 20839 - 50194 - 03070 - 03934 - 71395
Giải ba 19966 - 72872
Giải nhì 58851
Giải nhất 08674
Giải đặc biệt 726410
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
10 - 17 - 20 - 23 - 26 - 34 - 39 - 50 - 51 - 66 - 70 - 72 - 74 - 77 - 94 - 95 - 96 - 99

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 23-09-2016

Giải tám 92
Giải bảy 595
Giải sáu 6172 - 3015 - 7748
Giải năm 0671
Giải tư 13228 - 60715 - 57423 - 53598 - 45775 - 69886 - 98517
Giải ba 74650 - 25692
Giải nhì 10846
Giải nhất 16993
Giải đặc biệt 167261
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
15[2] - 17 - 23 - 28 - 46 - 48 - 50 - 61 - 71 - 72 - 75 - 86 - 92[2] - 93 - 95 - 98

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 16-09-2016

Giải tám 76
Giải bảy 635
Giải sáu 0823 - 2535 - 2405
Giải năm 3246
Giải tư 82522 - 56430 - 95610 - 52141 - 45463 - 32045 - 93947
Giải ba 66491 - 62127
Giải nhì 06543
Giải nhất 87343
Giải đặc biệt 345878
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
05 - 10 - 22 - 23 - 27 - 30 - 35[2] - 41 - 43[2] - 45 - 46 - 47 - 63 - 76 - 78 - 91

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 09-09-2016

Giải tám 18
Giải bảy 045
Giải sáu 8875 - 3129 - 4802
Giải năm 1348
Giải tư 29930 - 35935 - 50495 - 73973 - 53559 - 84540 - 17357
Giải ba 57315 - 78808
Giải nhì 08624
Giải nhất 96705
Giải đặc biệt 659825
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 05 - 08 - 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30 - 35 - 40 - 45 - 48 - 57 - 59 - 73 - 75 - 95

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 02-09-2016

Giải tám 52
Giải bảy 187
Giải sáu 2362 - 0863 - 2860
Giải năm 2324
Giải tư 77744 - 60201 - 45617 - 60296 - 89341 - 21629 - 47020
Giải ba 04911 - 72940
Giải nhì 38951
Giải nhất 31413
Giải đặc biệt 559903
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 03 - 11 - 13 - 17 - 20 - 24 - 29 - 40 - 41 - 44 - 51 - 52 - 60 - 62 - 63 - 87 - 96