Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 21-07-2017 - XSVL

Giải tám 94
Giải bảy 984
Giải sáu 6243 - 0798 - 6689
Giải năm 5217
Giải tư 23820 - 92403 - 88857 - 70550 - 89895 - 39100 - 34840
Giải ba 63947 - 39304
Giải nhì 71139
Giải nhất 38361
Giải đặc biệt 177680
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 03 - 04 - 17 - 20 - 39 - 40 - 43 - 47 - 50 - 57 - 61 - 80 - 84 - 89 - 94 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 14-07-2017 - XSVL

Giải tám 30
Giải bảy 918
Giải sáu 0965 - 9181 - 0618
Giải năm 0618
Giải tư 09668 - 18643 - 49776 - 64238 - 51157 - 76789 - 65906
Giải ba 34580 - 94066
Giải nhì 55469
Giải nhất 54943
Giải đặc biệt 689660
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
06 - 18[3] - 30 - 38 - 43[2] - 57 - 60 - 65 - 66 - 68 - 69 - 76 - 80 - 81 - 89

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 07-07-2017 - XSVL

Giải tám 91
Giải bảy 876
Giải sáu 0526 - 9478 - 3491
Giải năm 3987
Giải tư 62942 - 22483 - 17012 - 45042 - 15934 - 45688 - 68383
Giải ba 88864 - 20402
Giải nhì 62807
Giải nhất 72037
Giải đặc biệt 974193
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 07 - 12 - 26 - 34 - 37 - 42[2] - 64 - 76 - 78 - 83[2] - 87 - 88 - 91[2] - 93

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 30-06-2017 - XSVL

Giải tám 78
Giải bảy 800
Giải sáu 1338 - 0463 - 4646
Giải năm 7935
Giải tư 19103 - 50080 - 33739 - 84402 - 16314 - 14772 - 08106
Giải ba 27447 - 58355
Giải nhì 17690
Giải nhất 47120
Giải đặc biệt 505417
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 02 - 03 - 06 - 14 - 17 - 20 - 35 - 38 - 39 - 46 - 47 - 55 - 63 - 72 - 78 - 80 - 90

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 23-06-2017 - XSVL

Giải tám 93
Giải bảy 897
Giải sáu 0867 - 4843 - 4484
Giải năm 1549
Giải tư 53530 - 65495 - 94764 - 52432 - 44947 - 45857 - 88167
Giải ba 50740 - 02940
Giải nhì 80986
Giải nhất 19924
Giải đặc biệt 479128
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
24 - 28 - 30 - 32 - 40[2] - 43 - 47 - 49 - 57 - 64 - 67[2] - 84 - 86 - 93 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 16-06-2017 - XSVL

Giải tám 09
Giải bảy 335
Giải sáu 5967 - 4589 - 7691
Giải năm 6845
Giải tư 83953 - 17627 - 48566 - 69060 - 80352 - 50168 - 99099
Giải ba 34366 - 60856
Giải nhì 77354
Giải nhất 44560
Giải đặc biệt 942906
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
06 - 09 - 27 - 35 - 45 - 52 - 53 - 54 - 56 - 60[2] - 66[2] - 67 - 68 - 89 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 09-06-2017 - XSVL

Giải tám 44
Giải bảy 619
Giải sáu 6542 - 2655 - 1549
Giải năm 6841
Giải tư 06674 - 89606 - 77592 - 88913 - 64461 - 98952 - 81794
Giải ba 83151 - 67162
Giải nhì 81382
Giải nhất 12620
Giải đặc biệt 534953
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
06 - 13 - 19 - 20 - 41 - 42 - 44 - 49 - 51 - 52 - 53 - 55 - 61 - 62 - 74 - 82 - 92 - 94

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 02-06-2017 - XSVL

Giải tám 23
Giải bảy 057
Giải sáu 8621 - 4077 - 4816
Giải năm 8715
Giải tư 21428 - 57610 - 87430 - 41238 - 17130 - 73311 - 41776
Giải ba 16816 - 44975
Giải nhì 49113
Giải nhất 98829
Giải đặc biệt 686237
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
10 - 11 - 13 - 15 - 16[2] - 21 - 23 - 28 - 29 - 30[2] - 37 - 38 - 57 - 75 - 76 - 77