Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 17-02-2017

Giải tám 51
Giải bảy 681
Giải sáu 1707 - 9919 - 3376
Giải năm 0504
Giải tư 62143 - 42431 - 25152 - 70962 - 19407 - 88938 - 46458
Giải ba 76824 - 60194
Giải nhì 01502
Giải nhất 73261
Giải đặc biệt 833211
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 04 - 07[2] - 11 - 19 - 24 - 31 - 38 - 43 - 51 - 52 - 58 - 61 - 62 - 76 - 81 - 94

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 10-02-2017

Giải tám 89
Giải bảy 374
Giải sáu 2359 - 6962 - 6013
Giải năm 4131
Giải tư 92025 - 80952 - 35839 - 51668 - 91600 - 28576 - 67481
Giải ba 08284 - 69518
Giải nhì 59267
Giải nhất 18331
Giải đặc biệt 028867
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 13 - 18 - 25 - 31[2] - 39 - 52 - 59 - 62 - 67[2] - 68 - 74 - 76 - 81 - 84 - 89

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 03-02-2017

Giải tám 47
Giải bảy 089
Giải sáu 0125 - 4874 - 4178
Giải năm 9663
Giải tư 05402 - 74156 - 33029 - 11229 - 37993 - 63736 - 83209
Giải ba 32948 - 64273
Giải nhì 95321
Giải nhất 87972
Giải đặc biệt 276349
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 09 - 21 - 25 - 29[2] - 36 - 47 - 48 - 49 - 56 - 63 - 72 - 73 - 74 - 78 - 89 - 93

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 27-01-2017

Giải tám 77
Giải bảy 829
Giải sáu 9538 - 0562 - 1888
Giải năm 0475
Giải tư 95010 - 98670 - 17313 - 85505 - 48373 - 82963 - 36778
Giải ba 66803 - 72414
Giải nhì 95501
Giải nhất 84806
Giải đặc biệt 622666
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 03 - 05 - 06 - 10 - 13 - 14 - 29 - 38 - 62 - 63 - 66 - 70 - 73 - 75 - 77 - 78 - 88

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 20-01-2017

Giải tám 12
Giải bảy 266
Giải sáu 0601 - 3265 - 9219
Giải năm 0660
Giải tư 92660 - 58846 - 81275 - 57637 - 89264 - 09658 - 95748
Giải ba 37698 - 11920
Giải nhì 48035
Giải nhất 01070
Giải đặc biệt 791796
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 12 - 19 - 20 - 35 - 37 - 46 - 48 - 58 - 60[2] - 64 - 65 - 66 - 70 - 75 - 96 - 98

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 13-01-2017

Giải tám 69
Giải bảy 222
Giải sáu 5708 - 7323 - 0776
Giải năm 1425
Giải tư 73995 - 25643 - 13225 - 84983 - 90141 - 63408 - 29291
Giải ba 08020 - 36525
Giải nhì 22404
Giải nhất 10431
Giải đặc biệt 294110
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
04 - 08[2] - 10 - 20 - 22 - 23 - 25[3] - 31 - 41 - 43 - 69 - 76 - 83 - 91 - 95

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 06-01-2017

Giải tám 95
Giải bảy 774
Giải sáu 1575 - 6466 - 9113
Giải năm 9370
Giải tư 58027 - 20492 - 15122 - 34423 - 65439 - 28961 - 27335
Giải ba 19685 - 35164
Giải nhì 88217
Giải nhất 59533
Giải đặc biệt 125427
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
13 - 17 - 22 - 23 - 27[2] - 33 - 35 - 39 - 61 - 64 - 66 - 70 - 74 - 75 - 85 - 92 - 95

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 30-12-2016

Giải tám 34
Giải bảy 753
Giải sáu 3594 - 3006 - 6344
Giải năm 7299
Giải tư 99082 - 90563 - 31427 - 27921 - 99951 - 39686 - 77761
Giải ba 76528 - 77457
Giải nhì 20776
Giải nhất 01395
Giải đặc biệt 559830
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
06 - 21 - 27 - 28 - 30 - 34 - 44 - 51 - 53 - 57 - 61 - 63 - 76 - 82 - 86 - 94 - 95 - 99