Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 16-02-2018 - XSVL

Giải tám 07
Giải bảy 647
Giải sáu 5943 - 9325 - 1785
Giải năm 9100
Giải tư 97085 - 60827 - 30931 - 83076 - 81265 - 90671 - 93598
Giải ba 24454 - 95477
Giải nhì 02697
Giải nhất 81027
Giải đặc biệt 999138
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 07 - 25 - 27[2] - 31 - 38 - 43 - 47 - 54 - 65 - 71 - 76 - 77 - 85[2] - 97 - 98

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 09-02-2018 - XSVL

Giải tám 90
Giải bảy 117
Giải sáu 2219 - 2471 - 0131
Giải năm 1012
Giải tư 57581 - 15065 - 69663 - 21056 - 83275 - 75222 - 59694
Giải ba 48393 - 08019
Giải nhì 59702
Giải nhất 07209
Giải đặc biệt 323775
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 09 - 12 - 17 - 19[2] - 22 - 31 - 56 - 63 - 65 - 71 - 75[2] - 81 - 90 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 02-02-2018 - XSVL

Giải tám 13
Giải bảy 360
Giải sáu 3701 - 1626 - 0198
Giải năm 7664
Giải tư 47965 - 83317 - 55230 - 77786 - 12491 - 75825 - 86487
Giải ba 22516 - 14281
Giải nhì 69144
Giải nhất 63902
Giải đặc biệt 460932
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 02 - 13 - 16 - 17 - 25 - 26 - 30 - 32 - 44 - 60 - 64 - 65 - 81 - 86 - 87 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 26-01-2018 - XSVL

Giải tám 09
Giải bảy 696
Giải sáu 6752 - 5905 - 1873
Giải năm 5133
Giải tư 63623 - 00378 - 85145 - 33667 - 90121 - 64854 - 20711
Giải ba 93331 - 93129
Giải nhì 46024
Giải nhất 12996
Giải đặc biệt 619355
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
05 - 09 - 11 - 21 - 23 - 24 - 29 - 31 - 33 - 45 - 52 - 54 - 55 - 67 - 73 - 78 - 96[2]

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 19-01-2018 - XSVL

Giải tám 87
Giải bảy 560
Giải sáu 7636 - 8751 - 7797
Giải năm 0514
Giải tư 11022 - 68657 - 64838 - 88242 - 17570 - 35203 - 98325
Giải ba 78475 - 01820
Giải nhì 74827
Giải nhất 63635
Giải đặc biệt 223090
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 14 - 20 - 22 - 25 - 27 - 35 - 36 - 38 - 42 - 51 - 57 - 60 - 70 - 75 - 87 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 12-01-2018 - XSVL

Giải tám 74
Giải bảy 700
Giải sáu 1939 - 1813 - 5736
Giải năm 4671
Giải tư 51476 - 26053 - 46318 - 06132 - 99055 - 54590 - 13029
Giải ba 35017 - 13540
Giải nhì 32752
Giải nhất 05347
Giải đặc biệt 344216
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 13 - 16 - 17 - 18 - 29 - 32 - 36 - 39 - 40 - 47 - 52 - 53 - 55 - 71 - 74 - 76 - 90

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 05-01-2018 - XSVL

Giải tám 17
Giải bảy 261
Giải sáu 7202 - 8755 - 3356
Giải năm 4965
Giải tư 42214 - 66250 - 33288 - 67076 - 19266 - 42691 - 11968
Giải ba 31609 - 69998
Giải nhì 10670
Giải nhất 78009
Giải đặc biệt 018198
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 09[2] - 14 - 17 - 50 - 55 - 56 - 61 - 65 - 66 - 68 - 70 - 76 - 88 - 91 - 98[2]

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 29-12-2017 - XSVL

Giải tám 36
Giải bảy 313
Giải sáu 8608 - 9883 - 6422
Giải năm 1630
Giải tư 10266 - 63030 - 16036 - 16888 - 07935 - 00458 - 64245
Giải ba 04763 - 92626
Giải nhì 47870
Giải nhất 83170
Giải đặc biệt 619390
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
08 - 13 - 22 - 26 - 30[2] - 35 - 36[2] - 45 - 58 - 63 - 66 - 70[2] - 83 - 88 - 90