Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 17-11-2017 - XSVL

Giải tám 02
Giải bảy 284
Giải sáu 3086 - 7582 - 2760
Giải năm 6245
Giải tư 26631 - 69493 - 06961 - 59722 - 60771 - 21756 - 03214
Giải ba 21279 - 09990
Giải nhì 94737
Giải nhất 28411
Giải đặc biệt 646735
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 11 - 14 - 22 - 31 - 35 - 37 - 45 - 56 - 60 - 61 - 71 - 79 - 82 - 84 - 86 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 10-11-2017 - XSVL

Giải tám 33
Giải bảy 870
Giải sáu 1946 - 7604 - 4143
Giải năm 7573
Giải tư 08529 - 42941 - 90097 - 27242 - 08551 - 01758 - 82994
Giải ba 55346 - 54996
Giải nhì 10252
Giải nhất 10684
Giải đặc biệt 365676
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
04 - 29 - 33 - 41 - 42 - 43 - 46[2] - 51 - 52 - 58 - 70 - 73 - 76 - 84 - 94 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 03-11-2017 - XSVL

Giải tám 64
Giải bảy 132
Giải sáu 3158 - 7312 - 1039
Giải năm 8435
Giải tư 70083 - 35311 - 65683 - 55675 - 17732 - 96967 - 58998
Giải ba 50872 - 36333
Giải nhì 02717
Giải nhất 44721
Giải đặc biệt 506266
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
11 - 12 - 17 - 21 - 32[2] - 33 - 35 - 39 - 58 - 64 - 66 - 67 - 72 - 75 - 83[2] - 98

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 27-10-2017 - XSVL

Giải tám 93
Giải bảy 338
Giải sáu 6527 - 7930 - 5829
Giải năm 0216
Giải tư 84040 - 40961 - 32296 - 10612 - 23178 - 70809 - 66768
Giải ba 91560 - 48423
Giải nhì 58925
Giải nhất 11432
Giải đặc biệt 313550
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
09 - 12 - 16 - 23 - 25 - 27 - 29 - 30 - 32 - 38 - 40 - 50 - 60 - 61 - 68 - 78 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 20-10-2017 - XSVL

Giải tám 55
Giải bảy 309
Giải sáu 8918 - 3437 - 0144
Giải năm 1273
Giải tư 25287 - 64102 - 80505 - 41178 - 55658 - 33436 - 37722
Giải ba 73535 - 04287
Giải nhì 13000
Giải nhất 34659
Giải đặc biệt 937989
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 02 - 05 - 09 - 18 - 22 - 35 - 36 - 37 - 44 - 55 - 58 - 59 - 73 - 78 - 87[2] - 89

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 13-10-2017 - XSVL

Giải tám 65
Giải bảy 938
Giải sáu 3889 - 9366 - 2312
Giải năm 2958
Giải tư 32497 - 62187 - 31428 - 65128 - 16957 - 91118 - 81427
Giải ba 52013 - 72359
Giải nhì 31485
Giải nhất 77507
Giải đặc biệt 701051
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
07 - 12 - 13 - 18 - 27 - 28[2] - 38 - 51 - 57 - 58 - 59 - 65 - 66 - 85 - 87 - 89 - 97

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 06-10-2017 - XSVL

Giải tám 29
Giải bảy 395
Giải sáu 5330 - 8627 - 6066
Giải năm 6078
Giải tư 74129 - 75277 - 34580 - 18980 - 95576 - 62056 - 70349
Giải ba 81184 - 66753
Giải nhì 56236
Giải nhất 38378
Giải đặc biệt 791587
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
27 - 29[2] - 30 - 36 - 49 - 53 - 56 - 66 - 76 - 77 - 78[2] - 80[2] - 84 - 87 - 95

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 29-09-2017 - XSVL

Giải tám 77
Giải bảy 886
Giải sáu 7041 - 0635 - 6561
Giải năm 8537
Giải tư 20066 - 88344 - 07820 - 34919 - 45362 - 61718 - 93024
Giải ba 12195 - 48629
Giải nhì 23766
Giải nhất 68694
Giải đặc biệt 275720
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
18 - 19 - 20[2] - 24 - 29 - 35 - 37 - 41 - 44 - 61 - 62 - 66[2] - 77 - 86 - 94 - 95