Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 23-01-2015

Giải tám 01
Giải bảy 754
Giải sáu 1321 - 2282 - 9341
Giải năm 0936
Giải tư 52916 - 78071 - 07702 - 12282 - 33619 - 17256 - 01694
Giải ba 63651 - 46746
Giải nhì 12586
Giải nhất 16907
Giải đặc biệt 694497
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 02 - 07 - 16 - 19 - 21 - 36 - 41 - 46 - 51 - 54 - 56 - 71 - 82[2] - 86 - 94 - 97

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 16-01-2015

Giải tám 67
Giải bảy 435
Giải sáu 3380 - 4194 - 0227
Giải năm 6894
Giải tư 19196 - 21732 - 87658 - 38191 - 19362 - 47615 - 19584
Giải ba 46819 - 07909
Giải nhì 82076
Giải nhất 15586
Giải đặc biệt 397526
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
09 - 15 - 19 - 26 - 27 - 32 - 35 - 58 - 62 - 67 - 76 - 80 - 84 - 86 - 91 - 94[2] - 96

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 09-01-2015

Giải tám 90
Giải bảy 276
Giải sáu 4731 - 6353 - 0338
Giải năm 1175
Giải tư 35866 - 15687 - 70137 - 90756 - 83963 - 24273 - 46434
Giải ba 72869 - 79944
Giải nhì 48291
Giải nhất 10482
Giải đặc biệt 851022
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
22 - 31 - 34 - 37 - 38 - 44 - 53 - 56 - 63 - 66 - 69 - 73 - 75 - 76 - 82 - 87 - 90 - 91

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 02-01-2015

Giải tám 54
Giải bảy 213
Giải sáu 4563 - 2519 - 1093
Giải năm 1596
Giải tư 55319 - 22255 - 95739 - 21446 - 59651 - 43569 - 18103
Giải ba 85940 - 85961
Giải nhì 51369
Giải nhất 11398
Giải đặc biệt 083607
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 07 - 13 - 19[2] - 39 - 40 - 46 - 51 - 54 - 55 - 61 - 63 - 69[2] - 93 - 96 - 98