Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 22-07-2016

Giải tám 00
Giải bảy 343
Giải sáu 2857 - 4436 - 5662
Giải năm 3997
Giải tư 39698 - 22139 - 73625 - 03133 - 02806 - 00733 - 18837
Giải ba 18745 - 99166
Giải nhì 94239
Giải nhất 74062
Giải đặc biệt 811156
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 06 - 25 - 33[2] - 36 - 37 - 39[2] - 43 - 45 - 56 - 57 - 62[2] - 66 - 97 - 98

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 15-07-2016

Giải tám 13
Giải bảy 978
Giải sáu 6463 - 5966 - 5134
Giải năm 2905
Giải tư 10625 - 52763 - 55033 - 67753 - 01685 - 65707 - 56860
Giải ba 50037 - 56924
Giải nhì 36333
Giải nhất 63200
Giải đặc biệt 652197
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 05 - 07 - 13 - 24 - 25 - 33[2] - 34 - 37 - 53 - 60 - 63[2] - 66 - 78 - 85 - 97

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 08-07-2016

Giải tám 60
Giải bảy 385
Giải sáu 5789 - 9651 - 3098
Giải năm 2891
Giải tư 93583 - 11869 - 93234 - 72740 - 86220 - 07526 - 30537
Giải ba 12386 - 19482
Giải nhì 69556
Giải nhất 10705
Giải đặc biệt 266214
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
05 - 14 - 20 - 26 - 34 - 37 - 40 - 51 - 56 - 60 - 69 - 82 - 83 - 85 - 86 - 89 - 91 - 98

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 01-07-2016

Giải tám 70
Giải bảy 976
Giải sáu 5017 - 8780 - 4166
Giải năm 4493
Giải tư 45466 - 79301 - 52038 - 87272 - 35520 - 59307 - 94251
Giải ba 37121 - 64493
Giải nhì 90200
Giải nhất 71094
Giải đặc biệt 678520
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 01 - 07 - 17 - 20[2] - 21 - 38 - 51 - 66[2] - 70 - 72 - 76 - 80 - 93[2] - 94

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 24-06-2016

Giải tám 37
Giải bảy 298
Giải sáu 3583 - 8534 - 8241
Giải năm 9629
Giải tư 61103 - 62508 - 02223 - 65539 - 61729 - 09945 - 52644
Giải ba 72414 - 72696
Giải nhì 03632
Giải nhất 15071
Giải đặc biệt 539266
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 08 - 14 - 23 - 29[2] - 32 - 34 - 37 - 39 - 41 - 44 - 45 - 66 - 71 - 83 - 96 - 98

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 17-06-2016

Giải tám 25
Giải bảy 283
Giải sáu 4169 - 5193 - 9176
Giải năm 7505
Giải tư 15008 - 61849 - 33866 - 39378 - 10781 - 84351 - 39733
Giải ba 10108 - 84374
Giải nhì 58849
Giải nhất 08201
Giải đặc biệt 198260
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 05 - 08[2] - 25 - 33 - 49[2] - 51 - 60 - 66 - 69 - 74 - 76 - 78 - 81 - 83 - 93

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 10-06-2016

Giải tám 69
Giải bảy 996
Giải sáu 9041 - 2935 - 1969
Giải năm 2784
Giải tư 26134 - 12321 - 77386 - 52005 - 31710 - 71146 - 80307
Giải ba 67909 - 05997
Giải nhì 48236
Giải nhất 16357
Giải đặc biệt 303903
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 21 - 34 - 35 - 36 - 41 - 46 - 57 - 69[2] - 84 - 86 - 96 - 97

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 03-06-2016

Giải tám 13
Giải bảy 739
Giải sáu 2937 - 4359 - 8122
Giải năm 9606
Giải tư 53830 - 86103 - 56293 - 44574 - 19429 - 08882 - 47769
Giải ba 71097 - 89755
Giải nhì 78478
Giải nhất 19767
Giải đặc biệt 318037
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 06 - 13 - 22 - 29 - 30 - 37[2] - 39 - 55 - 59 - 67 - 69 - 74 - 78 - 82 - 93 - 97