Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 15-06-2018 - XSVL

Giải tám 70
Giải bảy 951
Giải sáu 0757 - 0976 - 7786
Giải năm 8855
Giải tư 59259 - 75208 - 88320 - 06184 - 56449 - 76490 - 44700
Giải ba 38789 - 57594
Giải nhì 55479
Giải nhất 78281
Giải đặc biệt 274750
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 08 - 20 - 49 - 50 - 51 - 55 - 57 - 59 - 70 - 76 - 79 - 81 - 84 - 86 - 89 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 08-06-2018 - XSVL

Giải tám 35
Giải bảy 145
Giải sáu 0137 - 7912 - 4821
Giải năm 3532
Giải tư 44818 - 16042 - 78759 - 54441 - 93566 - 13177 - 08548
Giải ba 71029 - 96000
Giải nhì 07512
Giải nhất 72821
Giải đặc biệt 352720
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 12[2] - 18 - 20 - 21[2] - 29 - 32 - 35 - 37 - 41 - 42 - 45 - 48 - 59 - 66 - 77

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 01-06-2018 - XSVL

Giải tám 78
Giải bảy 433
Giải sáu 4396 - 6738 - 2011
Giải năm 0376
Giải tư 24710 - 04360 - 71091 - 40187 - 27942 - 04386 - 57998
Giải ba 76521 - 22232
Giải nhì 29790
Giải nhất 52978
Giải đặc biệt 964617
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
10 - 11 - 17 - 21 - 32 - 33 - 38 - 42 - 60 - 76 - 78[2] - 86 - 87 - 90 - 91 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 25-05-2018 - XSVL

Giải tám 07
Giải bảy 750
Giải sáu 3780 - 7858 - 3640
Giải năm 5939
Giải tư 66763 - 80974 - 89550 - 80172 - 61695 - 95040 - 80192
Giải ba 11263 - 58077
Giải nhì 10917
Giải nhất 94594
Giải đặc biệt 934328
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
07 - 17 - 28 - 39 - 40[2] - 50[2] - 58 - 63[2] - 72 - 74 - 77 - 80 - 92 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 18-05-2018 - XSVL

Giải tám 36
Giải bảy 165
Giải sáu 4776 - 4761 - 1075
Giải năm 8955
Giải tư 33667 - 88817 - 12891 - 10869 - 53596 - 73419 - 43164
Giải ba 70861 - 88032
Giải nhì 94950
Giải nhất 37427
Giải đặc biệt 014217
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
17[2] - 19 - 27 - 32 - 36 - 50 - 55 - 61[2] - 64 - 65 - 67 - 69 - 75 - 76 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 11-05-2018 - XSVL

Giải tám 85
Giải bảy 033
Giải sáu 3620 - 1082 - 1862
Giải năm 3696
Giải tư 26075 - 88528 - 64495 - 11137 - 64648 - 67412 - 46023
Giải ba 12039 - 44360
Giải nhì 46047
Giải nhất 81352
Giải đặc biệt 895054
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
12 - 20 - 23 - 28 - 33 - 37 - 39 - 47 - 48 - 52 - 54 - 60 - 62 - 75 - 82 - 85 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 04-05-2018 - XSVL

Giải tám 84
Giải bảy 713
Giải sáu 8785 - 3400 - 0110
Giải năm 9740
Giải tư 82151 - 99334 - 34642 - 61157 - 96000 - 11589 - 23801
Giải ba 81525 - 22977
Giải nhì 69329
Giải nhất 25485
Giải đặc biệt 344846
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00[2] - 01 - 10 - 13 - 25 - 29 - 34 - 40 - 42 - 46 - 51 - 57 - 77 - 84 - 85[2] - 89

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 27-04-2018 - XSVL

Giải tám 82
Giải bảy 156
Giải sáu 5426 - 1172 - 2413
Giải năm 2045
Giải tư 50502 - 97572 - 22202 - 35480 - 36306 - 06364 - 56239
Giải ba 23956 - 61105
Giải nhì 72178
Giải nhất 56744
Giải đặc biệt 809812
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02[2] - 05 - 06 - 12 - 13 - 26 - 39 - 44 - 45 - 56[2] - 64 - 72[2] - 78 - 80 - 82