Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 22-09-2017 - XSVL

Giải tám 48
Giải bảy 864
Giải sáu 6073 - 7845 - 5388
Giải năm 4233
Giải tư 60817 - 76497 - 30544 - 83279 - 61425 - 01911 - 91570
Giải ba 26656 - 40690
Giải nhì 20644
Giải nhất 38556
Giải đặc biệt 450536
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
11 - 17 - 25 - 33 - 36 - 44[2] - 45 - 48 - 56[2] - 64 - 70 - 73 - 79 - 88 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 15-09-2017 - XSVL

Giải tám 92
Giải bảy 300
Giải sáu 1054 - 8192 - 6908
Giải năm 5076
Giải tư 67317 - 47916 - 34213 - 17791 - 49476 - 56807 - 81773
Giải ba 96417 - 96283
Giải nhì 52232
Giải nhất 07345
Giải đặc biệt 623442
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 07 - 08 - 13 - 16 - 17[2] - 32 - 42 - 45 - 54 - 73 - 76[2] - 83 - 91 - 92[2]

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 08-09-2017 - XSVL

Giải tám 41
Giải bảy 217
Giải sáu 2972 - 3326 - 3067
Giải năm 8549
Giải tư 83377 - 49777 - 54951 - 68511 - 83047 - 12847 - 80169
Giải ba 45966 - 42585
Giải nhì 80427
Giải nhất 52910
Giải đặc biệt 128793
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
10 - 11 - 17 - 26 - 27 - 41 - 47[2] - 49 - 51 - 66 - 67 - 69 - 72 - 77[2] - 85 - 93

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 01-09-2017 - XSVL

Giải tám 65
Giải bảy 829
Giải sáu 7292 - 4929 - 6129
Giải năm 4279
Giải tư 88175 - 81914 - 04161 - 08616 - 78862 - 57303 - 86420
Giải ba 83635 - 12468
Giải nhì 24077
Giải nhất 47103
Giải đặc biệt 443979
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03[2] - 14 - 16 - 20 - 29[3] - 35 - 61 - 62 - 65 - 68 - 75 - 77 - 79[2] - 92

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 25-08-2017 - XSVL

Giải tám 74
Giải bảy 237
Giải sáu 7306 - 0359 - 9069
Giải năm 7287
Giải tư 63980 - 23915 - 05658 - 65498 - 12243 - 17073 - 25753
Giải ba 74318 - 05335
Giải nhì 18429
Giải nhất 41881
Giải đặc biệt 273825
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
06 - 15 - 18 - 25 - 29 - 35 - 37 - 43 - 53 - 58 - 59 - 69 - 73 - 74 - 80 - 81 - 87 - 98

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 18-08-2017 - XSVL

Giải tám 40
Giải bảy 892
Giải sáu 1890 - 4596 - 2459
Giải năm 3120
Giải tư 01698 - 46292 - 98816 - 02932 - 62486 - 17153 - 29290
Giải ba 06783 - 60508
Giải nhì 01007
Giải nhất 94904
Giải đặc biệt 435817
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
04 - 07 - 08 - 16 - 17 - 20 - 32 - 40 - 53 - 59 - 83 - 86 - 90[2] - 92[2] - 96 - 98

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 11-08-2017 - XSVL

Giải tám 86
Giải bảy 549
Giải sáu 7918 - 8481 - 8812
Giải năm 9873
Giải tư 13745 - 07793 - 12598 - 07858 - 84099 - 26300 - 71809
Giải ba 18708 - 20437
Giải nhì 30813
Giải nhất 71302
Giải đặc biệt 951063
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 02 - 08 - 09 - 12 - 13 - 18 - 37 - 45 - 49 - 58 - 63 - 73 - 81 - 86 - 93 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 04-08-2017 - XSVL

Giải tám 14
Giải bảy 354
Giải sáu 0129 - 7995 - 9890
Giải năm 6550
Giải tư 11484 - 68391 - 34015 - 57309 - 08918 - 65522 - 81892
Giải ba 35599 - 03126
Giải nhì 73993
Giải nhất 36559
Giải đặc biệt 478967
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
09 - 14 - 15 - 18 - 22 - 26 - 29 - 50 - 54 - 59 - 67 - 84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 95 - 99