Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 12-06-2018 - XSVT

Giải tám 58
Giải bảy 341
Giải sáu 5967 - 8983 - 3856
Giải năm 0054
Giải tư 83821 - 53551 - 35584 - 53426 - 03126 - 02951 - 24614
Giải ba 79336 - 02510
Giải nhì 54227
Giải nhất 79186
Giải đặc biệt 697959
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
10 - 14 - 21 - 26[2] - 27 - 36 - 41 - 51[2] - 54 - 56 - 58 - 59 - 67 - 83 - 84 - 86

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 05-06-2018 - XSVT

Giải tám 44
Giải bảy 255
Giải sáu 3308 - 4924 - 4919
Giải năm 4971
Giải tư 33941 - 73932 - 79841 - 13472 - 83841 - 83636 - 57695
Giải ba 32776 - 45559
Giải nhì 40021
Giải nhất 22783
Giải đặc biệt 419450
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
08 - 19 - 21 - 24 - 32 - 36 - 41[3] - 44 - 50 - 55 - 59 - 71 - 72 - 76 - 83 - 95

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 29-05-2018 - XSVT

Giải tám 69
Giải bảy 169
Giải sáu 3784 - 9825 - 0472
Giải năm 2329
Giải tư 27406 - 02269 - 85698 - 42691 - 02196 - 77695 - 74418
Giải ba 75012 - 54606
Giải nhì 35002
Giải nhất 71810
Giải đặc biệt 629474
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 06[2] - 10 - 12 - 18 - 25 - 29 - 69[3] - 72 - 74 - 84 - 91 - 95 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 22-05-2018 - XSVT

Giải tám 44
Giải bảy 505
Giải sáu 9521 - 1149 - 7662
Giải năm 1167
Giải tư 79007 - 63331 - 34122 - 78615 - 84404 - 59515 - 60905
Giải ba 00481 - 77479
Giải nhì 39346
Giải nhất 01123
Giải đặc biệt 785018
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 05[2] - 07 - 15[2] - 18 - 21 - 22 - 23 - 31 - 44 - 46 - 49 - 62 - 67 - 79 - 81

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 15-05-2018 - XSVT

Giải tám 98
Giải bảy 006
Giải sáu 1658 - 8555 - 9396
Giải năm 7514
Giải tư 52543 - 35456 - 18575 - 17145 - 64830 - 31446 - 24205
Giải ba 57273 - 42422
Giải nhì 83413
Giải nhất 32578
Giải đặc biệt 067898
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 06 - 13 - 14 - 22 - 30 - 43 - 45 - 46 - 55 - 56 - 58 - 73 - 75 - 78 - 96 - 98[2]

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 08-05-2018 - XSVT

Giải tám 33
Giải bảy 190
Giải sáu 9517 - 1422 - 0304
Giải năm 2155
Giải tư 17700 - 20398 - 89251 - 41507 - 77627 - 69396 - 38502
Giải ba 03188 - 66896
Giải nhì 28589
Giải nhất 96082
Giải đặc biệt 493208
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 02 - 04 - 07 - 08 - 17 - 22 - 27 - 33 - 51 - 55 - 82 - 88 - 89 - 90 - 96[2] - 98

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 01-05-2018 - XSVT

Giải tám 86
Giải bảy 673
Giải sáu 7176 - 1084 - 3496
Giải năm 0710
Giải tư 51255 - 57251 - 41723 - 97928 - 71170 - 78012 - 22896
Giải ba 65829 - 98669
Giải nhì 94047
Giải nhất 51282
Giải đặc biệt 822257
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
10 - 12 - 23 - 28 - 29 - 47 - 51 - 55 - 57 - 69 - 70 - 73 - 76 - 82 - 84 - 86 - 96[2]

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 24-04-2018 - XSVT

Giải tám 29
Giải bảy 432
Giải sáu 3250 - 5927 - 8723
Giải năm 7435
Giải tư 64252 - 20893 - 91890 - 86470 - 69859 - 11956 - 20008
Giải ba 52553 - 14891
Giải nhì 75366
Giải nhất 71111
Giải đặc biệt 750429
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
08 - 11 - 23 - 27 - 29[2] - 32 - 35 - 50 - 52 - 53 - 56 - 59 - 66 - 70 - 90 - 91 - 93