Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 17-01-2017

Giải tám 14
Giải bảy 887
Giải sáu 9865 - 6707 - 3911
Giải năm 8355
Giải tư 64846 - 02531 - 22855 - 48139 - 46986 - 31499 - 00309
Giải ba 04455 - 78461
Giải nhì 46433
Giải nhất 97562
Giải đặc biệt 835558
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
07 - 09 - 11 - 14 - 31 - 33 - 39 - 46 - 55[3] - 58 - 61 - 62 - 65 - 86 - 87 - 99

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 10-01-2017

Giải tám 77
Giải bảy 285
Giải sáu 4177 - 8637 - 6368
Giải năm 1159
Giải tư 31634 - 84832 - 32959 - 63421 - 59916 - 98917 - 09596
Giải ba 03621 - 96162
Giải nhì 94380
Giải nhất 64474
Giải đặc biệt 589396
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
16 - 17 - 21[2] - 32 - 34 - 37 - 59[2] - 62 - 68 - 74 - 77[2] - 80 - 85 - 96[2]

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 03-01-2017

Giải tám 97
Giải bảy 989
Giải sáu 0988 - 1749 - 9844
Giải năm 9217
Giải tư 50218 - 17989 - 01157 - 59300 - 97302 - 05200 - 20158
Giải ba 16651 - 76520
Giải nhì 47541
Giải nhất 36648
Giải đặc biệt 673506
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00[2] - 02 - 06 - 17 - 18 - 20 - 41 - 44 - 48 - 49 - 51 - 57 - 58 - 88 - 89[2] - 97

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 27-12-2016

Giải tám 13
Giải bảy 740
Giải sáu 1742 - 4742 - 6399
Giải năm 4178
Giải tư 29420 - 40746 - 02222 - 06761 - 17767 - 83102 - 31085
Giải ba 83910 - 17168
Giải nhì 96587
Giải nhất 75439
Giải đặc biệt 082608
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 08 - 10 - 13 - 20 - 22 - 39 - 40 - 42[2] - 46 - 61 - 67 - 68 - 78 - 85 - 87 - 99

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 20-12-2016

Giải tám 37
Giải bảy 946
Giải sáu 2477 - 2187 - 5017
Giải năm 4984
Giải tư 10751 - 67188 - 84931 - 78610 - 83870 - 91815 - 46947
Giải ba 94144 - 37732
Giải nhì 43357
Giải nhất 64586
Giải đặc biệt 282964
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
10 - 15 - 17 - 31 - 32 - 37 - 44 - 46 - 47 - 51 - 57 - 64 - 70 - 77 - 84 - 86 - 87 - 88

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 13-12-2016

Giải tám 51
Giải bảy 531
Giải sáu 3158 - 2179 - 4896
Giải năm 3490
Giải tư 78804 - 47179 - 22258 - 34133 - 30747 - 24485 - 79032
Giải ba 88183 - 38974
Giải nhì 78786
Giải nhất 06959
Giải đặc biệt 779969
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 31 - 32 - 33 - 47 - 51 - 58[2] - 59 - 69 - 74 - 79[2] - 83 - 85 - 86 - 90 - 96

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 06-12-2016

Giải tám 70
Giải bảy 781
Giải sáu 9271 - 5619 - 2751
Giải năm 7412
Giải tư 13284 - 13066 - 99571 - 36860 - 19347 - 40278 - 36558
Giải ba 29886 - 54901
Giải nhì 76128
Giải nhất 86247
Giải đặc biệt 175013
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 12 - 13 - 19 - 28 - 47[2] - 51 - 58 - 60 - 66 - 70 - 71[2] - 78 - 81 - 84 - 86

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 29-11-2016

Giải tám 97
Giải bảy 014
Giải sáu 9211 - 0561 - 0678
Giải năm 4041
Giải tư 37504 - 89762 - 18844 - 33325 - 65866 - 11087 - 11130
Giải ba 25118 - 31198
Giải nhì 30082
Giải nhất 94804
Giải đặc biệt 311832
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04[2] - 11 - 14 - 18 - 25 - 30 - 32 - 41 - 44 - 61 - 62 - 66 - 78 - 82 - 87 - 97 - 98