Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 06-12-2016

Giải tám 70
Giải bảy 781
Giải sáu 9271 - 5619 - 2751
Giải năm 7412
Giải tư 13284 - 13066 - 99571 - 36860 - 19347 - 40278 - 36558
Giải ba 29886 - 54901
Giải nhì 76128
Giải nhất 86247
Giải đặc biệt 175013
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 12 - 13 - 19 - 28 - 47[2] - 51 - 58 - 60 - 66 - 70 - 71[2] - 78 - 81 - 84 - 86

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 29-11-2016

Giải tám 97
Giải bảy 014
Giải sáu 9211 - 0561 - 0678
Giải năm 4041
Giải tư 37504 - 89762 - 18844 - 33325 - 65866 - 11087 - 11130
Giải ba 25118 - 31198
Giải nhì 30082
Giải nhất 94804
Giải đặc biệt 311832
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04[2] - 11 - 14 - 18 - 25 - 30 - 32 - 41 - 44 - 61 - 62 - 66 - 78 - 82 - 87 - 97 - 98

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 22-11-2016

Giải tám 58
Giải bảy 944
Giải sáu 7899 - 6683 - 2975
Giải năm 3714
Giải tư 74106 - 27558 - 45861 - 09580 - 01623 - 94518 - 91351
Giải ba 30630 - 08839
Giải nhì 80913
Giải nhất 37869
Giải đặc biệt 439268
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
06 - 13 - 14 - 18 - 23 - 30 - 39 - 44 - 51 - 58[2] - 61 - 68 - 69 - 75 - 80 - 83 - 99

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 15-11-2016

Giải tám 68
Giải bảy 062
Giải sáu 4354 - 4647 - 8345
Giải năm 1654
Giải tư 66183 - 83312 - 84175 - 62319 - 79963 - 90967 - 46886
Giải ba 76135 - 63095
Giải nhì 61658
Giải nhất 74329
Giải đặc biệt 032957
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
12 - 19 - 29 - 35 - 45 - 47 - 54[2] - 57 - 58 - 62 - 63 - 67 - 68 - 75 - 83 - 86 - 95

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 08-11-2016

Giải tám 48
Giải bảy 088
Giải sáu 3977 - 8744 - 0603
Giải năm 3852
Giải tư 61210 - 97121 - 21805 - 39365 - 35855 - 61202 - 14040
Giải ba 29969 - 87257
Giải nhì 24640
Giải nhất 66591
Giải đặc biệt 597347
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 03 - 05 - 10 - 21 - 40[2] - 44 - 47 - 48 - 52 - 55 - 57 - 65 - 69 - 77 - 88 - 91

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 01-11-2016

Giải tám 85
Giải bảy 835
Giải sáu 6221 - 4488 - 5483
Giải năm 4110
Giải tư 89668 - 18042 - 34749 - 49992 - 00130 - 78446 - 66702
Giải ba 22806 - 71005
Giải nhì 58301
Giải nhất 07236
Giải đặc biệt 691906
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 02 - 05 - 06[2] - 10 - 21 - 30 - 35 - 36 - 42 - 46 - 49 - 68 - 83 - 85 - 88 - 92

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 25-10-2016

Giải tám 81
Giải bảy 286
Giải sáu 7013 - 6415 - 4100
Giải năm 1233
Giải tư 99773 - 65532 - 12499 - 81663 - 46742 - 95915 - 71438
Giải ba 84229 - 05580
Giải nhì 07086
Giải nhất 64838
Giải đặc biệt 812723
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 13 - 15[2] - 23 - 29 - 32 - 33 - 38[2] - 42 - 63 - 73 - 80 - 81 - 86[2] - 99

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 18-10-2016

Giải tám 73
Giải bảy 084
Giải sáu 6524 - 5682 - 5071
Giải năm 4769
Giải tư 16103 - 23076 - 39712 - 16850 - 58228 - 30147 - 68533
Giải ba 46634 - 96114
Giải nhì 92872
Giải nhất 02499
Giải đặc biệt 820213
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 12 - 13 - 14 - 24 - 28 - 33 - 34 - 47 - 50 - 69 - 71 - 72 - 73 - 76 - 82 - 84 - 99