Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 23-02-2021 - XSVT

Giải tám 49
Giải bảy 470
Giải sáu 6384 0477 1447
Giải năm 8281
Giải tư 10604 10268 41577 00275 30526 85147 48991
Giải ba 39736 67566
Giải nhì 01596
Giải nhất 12672
Giải đặc biệt 099726
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 26[2] - 36 - 47[2] - 49 - 66 - 68 - 70 - 72 - 75 - 77[2] - 81 - 84 - 91 - 96
kêt qua xô,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 16-02-2021 - XSVT

Giải tám 76
Giải bảy 653
Giải sáu 4062 1440 8895
Giải năm 3971
Giải tư 44961 31473 87373 74735 33635 53697 41117
Giải ba 65488 49934
Giải nhì 82763
Giải nhất 69070
Giải đặc biệt 928409
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
09 - 17 - 34 - 35[2] - 40 - 53 - 61 - 62 - 63 - 70 - 71 - 73[2] - 76 - 88 - 95 - 97
kêt qua xô,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 09-02-2021 - XSVT

Giải tám 12
Giải bảy 970
Giải sáu 7428 5288 9747
Giải năm 9989
Giải tư 07465 76441 32497 24340 13356 85786 43390
Giải ba 49420 90471
Giải nhì 63841
Giải nhất 95970
Giải đặc biệt 004375
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
12 - 20 - 28 - 40 - 41[2] - 47 - 56 - 65 - 70[2] - 71 - 75 - 86 - 88 - 89 - 90 - 97
kêt qua xô,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 02-02-2021 - XSVT

Giải tám 32
Giải bảy 177
Giải sáu 9393 3820 7888
Giải năm 0423
Giải tư 87495 96484 85300 64295 69077 36697 57546
Giải ba 32205 52791
Giải nhì 27087
Giải nhất 85276
Giải đặc biệt 454010
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 05 - 10 - 20 - 23 - 32 - 46 - 76 - 77[2] - 84 - 87 - 88 - 91 - 93 - 95[2] - 97
kêt qua xô,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 26-01-2021 - XSVT

Giải tám 47
Giải bảy 597
Giải sáu 1651 0902 2399
Giải năm 3042
Giải tư 02290 67705 77511 88479 41038 63023 44270
Giải ba 14511 78455
Giải nhì 34399
Giải nhất 07745
Giải đặc biệt 972164
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 05 - 11[2] - 23 - 38 - 42 - 45 - 47 - 51 - 55 - 64 - 70 - 79 - 90 - 97 - 99[2]
kêt qua xô,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 19-01-2021 - XSVT

Giải tám 67
Giải bảy 697
Giải sáu 6678 5209 5980
Giải năm 0528
Giải tư 91757 85876 50759 77157 70133 92589 61181
Giải ba 09766 15281
Giải nhì 74916
Giải nhất 92041
Giải đặc biệt 502962
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
09 - 16 - 28 - 33 - 41 - 57[2] - 59 - 62 - 66 - 67 - 76 - 78 - 80 - 81[2] - 89 - 97
kêt qua xô,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 12-01-2021 - XSVT

Giải tám 57
Giải bảy 909
Giải sáu 4089 0671 3979
Giải năm 6234
Giải tư 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130
Giải ba 63853 27531
Giải nhì 98337
Giải nhất 94467
Giải đặc biệt 187568
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 09 - 17 - 27 - 30 - 31 - 34 - 37 - 53 - 55 - 57 - 67 - 68 - 71 - 79 - 81 - 83 - 89
kêt qua xô,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 05-01-2021 - XSVT

Giải tám 11
Giải bảy 629
Giải sáu 0683 2815 0721
Giải năm 9055
Giải tư 94352 68893 94638 27105 85213 15904 20165
Giải ba 54470 93751
Giải nhì 34859
Giải nhất 91460
Giải đặc biệt 282263
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 05 - 11 - 13 - 15 - 21 - 29 - 38 - 51 - 52 - 55 - 59 - 60 - 63 - 65 - 70 - 83 - 93
kêt qua xô,

Xổ số Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần

Cờ thế