Ngày mở thưởng

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 28-03-2017

Giải tám 10
Giải bảy 315
Giải sáu 8653 - 4865 - 3840
Giải năm 2917
Giải tư 87121 - 86110 - 91136 - 24054 - 06333 - 13695 - 89350
Giải ba 43666 - 65960
Giải nhì 58591
Giải nhất 48390
Giải đặc biệt 748323
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
10[2] - 15 - 17 - 21 - 23 - 33 - 36 - 40 - 50 - 53 - 54 - 60 - 65 - 66 - 90 - 91 - 95

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 21-03-2017

Giải tám 17
Giải bảy 721
Giải sáu 5463 - 7447 - 0257
Giải năm 1640
Giải tư 70041 - 47686 - 21571 - 46571 - 14493 - 03623 - 47494
Giải ba 48882 - 96001
Giải nhì 31824
Giải nhất 08528
Giải đặc biệt 062949
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 17 - 21 - 23 - 24 - 28 - 40 - 41 - 47 - 49 - 57 - 63 - 71[2] - 82 - 86 - 93 - 94

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 14-03-2017

Giải tám 48
Giải bảy 960
Giải sáu 4008 - 4321 - 5639
Giải năm 3248
Giải tư 17725 - 48330 - 40427 - 16484 - 58045 - 02186 - 20376
Giải ba 05458 - 31098
Giải nhì 58414
Giải nhất 89746
Giải đặc biệt 423306
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
06 - 08 - 14 - 21 - 25 - 27 - 30 - 39 - 45 - 46 - 48[2] - 58 - 60 - 76 - 84 - 86 - 98

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 07-03-2017

Giải tám 31
Giải bảy 452
Giải sáu 5729 - 8807 - 3851
Giải năm 8174
Giải tư 65914 - 36112 - 91741 - 42118 - 16211 - 12148 - 96167
Giải ba 10816 - 98162
Giải nhì 65002
Giải nhất 33795
Giải đặc biệt 668989
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 07 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 29 - 31 - 41 - 48 - 51 - 52 - 62 - 67 - 74 - 89 - 95

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 28-02-2017

Giải tám 56
Giải bảy 443
Giải sáu 4184 - 5097 - 8065
Giải năm 7637
Giải tư 58620 - 36723 - 34962 - 06945 - 16925 - 51307 - 65858
Giải ba 15621 - 83520
Giải nhì 53994
Giải nhất 46086
Giải đặc biệt 178338
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
07 - 20[2] - 21 - 23 - 25 - 37 - 38 - 43 - 45 - 56 - 58 - 62 - 65 - 84 - 86 - 94 - 97

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 21-02-2017

Giải tám 06
Giải bảy 804
Giải sáu 2102 - 7896 - 5251
Giải năm 5189
Giải tư 26183 - 58882 - 09113 - 42318 - 83534 - 60967 - 50977
Giải ba 57520 - 07034
Giải nhì 81433
Giải nhất 69360
Giải đặc biệt 770748
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 04 - 06 - 13 - 18 - 20 - 33 - 34[2] - 48 - 51 - 60 - 67 - 77 - 82 - 83 - 89 - 96

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 14-02-2017

Giải tám 42
Giải bảy 626
Giải sáu 2560 - 0023 - 6689
Giải năm 1770
Giải tư 01855 - 91880 - 69564 - 82285 - 36680 - 06204 - 25562
Giải ba 93714 - 56634
Giải nhì 96528
Giải nhất 77862
Giải đặc biệt 562586
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 14 - 23 - 26 - 28 - 34 - 42 - 55 - 60 - 62[2] - 64 - 70 - 80[2] - 85 - 86 - 89

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 07-02-2017

Giải tám 43
Giải bảy 259
Giải sáu 3616 - 5594 - 9223
Giải năm 2309
Giải tư 28446 - 90293 - 34302 - 47050 - 17809 - 71676 - 28870
Giải ba 79978 - 09608
Giải nhì 10470
Giải nhất 09162
Giải đặc biệt 170988
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 08 - 09[2] - 16 - 23 - 43 - 46 - 50 - 59 - 62 - 70[2] - 76 - 78 - 88 - 93 - 94