Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 28-06-2016

Giải tám 40
Giải bảy 090
Giải sáu 2475 - 2799 - 9573
Giải năm 7145
Giải tư 92934 - 52760 - 57483 - 51362 - 39421 - 21789 - 71726
Giải ba 93306 - 28036
Giải nhì 48816
Giải nhất 25258
Giải đặc biệt 858890
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
06 - 16 - 21 - 26 - 34 - 36 - 40 - 45 - 58 - 60 - 62 - 73 - 75 - 83 - 89 - 90[2] - 99

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 21-06-2016

Giải tám 78
Giải bảy 208
Giải sáu 3493 - 5112 - 1917
Giải năm 3368
Giải tư 29070 - 57069 - 70214 - 37498 - 28516 - 79585 - 55414
Giải ba 78806 - 64441
Giải nhì 94589
Giải nhất 33841
Giải đặc biệt 517196
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
06 - 08 - 12 - 14[2] - 16 - 17 - 41[2] - 68 - 69 - 70 - 78 - 85 - 89 - 93 - 96 - 98

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 14-06-2016

Giải tám 67
Giải bảy 392
Giải sáu 4780 - 0595 - 7304
Giải năm 2491
Giải tư 24381 - 16116 - 81249 - 90662 - 16169 - 29164 - 10766
Giải ba 22650 - 40598
Giải nhì 47571
Giải nhất 02672
Giải đặc biệt 184799
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 16 - 49 - 50 - 62 - 64 - 66 - 67 - 69 - 71 - 72 - 80 - 81 - 91 - 92 - 95 - 98 - 99

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 07-06-2016

Giải tám 63
Giải bảy 417
Giải sáu 0456 - 6191 - 2687
Giải năm 0968
Giải tư 59178 - 22210 - 52796 - 13039 - 86074 - 17893 - 87212
Giải ba 35950 - 19991
Giải nhì 97096
Giải nhất 05279
Giải đặc biệt 100312
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
10 - 12[2] - 17 - 39 - 50 - 56 - 63 - 68 - 74 - 78 - 79 - 87 - 91[2] - 93 - 96[2]

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 31-05-2016

Giải tám 70
Giải bảy 677
Giải sáu 2230 - 4239 - 7028
Giải năm 9845
Giải tư 16588 - 68455 - 74535 - 53859 - 22789 - 03528 - 80894
Giải ba 20181 - 89442
Giải nhì 93047
Giải nhất 69717
Giải đặc biệt 285276
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
17 - 28[2] - 30 - 35 - 39 - 42 - 45 - 47 - 55 - 59 - 70 - 76 - 77 - 81 - 88 - 89 - 94

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 24-05-2016

Giải tám 48
Giải bảy 358
Giải sáu 7882 - 7233 - 4729
Giải năm 6115
Giải tư 34508 - 22473 - 69716 - 53386 - 02649 - 01859 - 46134
Giải ba 82157 - 68600
Giải nhì 92080
Giải nhất 95909
Giải đặc biệt 061934
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 08 - 09 - 15 - 16 - 29 - 33 - 34[2] - 48 - 49 - 57 - 58 - 59 - 73 - 80 - 82 - 86

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 17-05-2016

Giải tám 35
Giải bảy 883
Giải sáu 0721 - 5432 - 4525
Giải năm 5223
Giải tư 05605 - 13328 - 82996 - 38800 - 68758 - 18897 - 36021
Giải ba 20788 - 12651
Giải nhì 60091
Giải nhất 24640
Giải đặc biệt 669321
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 05 - 21[3] - 23 - 25 - 28 - 32 - 35 - 40 - 51 - 58 - 83 - 88 - 91 - 96 - 97

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 10-05-2016

Giải tám 18
Giải bảy 086
Giải sáu 3766 - 0522 - 6652
Giải năm 4265
Giải tư 44121 - 10942 - 91897 - 41162 - 67001 - 80249 - 54706
Giải ba 19455 - 54301
Giải nhì 93972
Giải nhất 30796
Giải đặc biệt 503746
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01[2] - 06 - 18 - 21 - 22 - 42 - 46 - 49 - 52 - 55 - 62 - 65 - 66 - 72 - 86 - 96 - 97