Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 27-09-2016

Giải tám 50
Giải bảy 124
Giải sáu 1794 - 3997 - 9271
Giải năm 2430
Giải tư 09835 - 84268 - 40682 - 00716 - 60484 - 06045 - 46076
Giải ba 45615 - 60353
Giải nhì 36240
Giải nhất 90350
Giải đặc biệt 991534
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
15 - 16 - 24 - 30 - 34 - 35 - 40 - 45 - 50[2] - 53 - 68 - 71 - 76 - 82 - 84 - 94 - 97

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 20-09-2016

Giải tám 69
Giải bảy 451
Giải sáu 2991 - 2098 - 1383
Giải năm 7189
Giải tư 21587 - 92658 - 34993 - 72159 - 32055 - 13760 - 56910
Giải ba 02365 - 87582
Giải nhì 82286
Giải nhất 94440
Giải đặc biệt 889824
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
10 - 24 - 40 - 51 - 55 - 58 - 59 - 60 - 65 - 69 - 82 - 83 - 86 - 87 - 89 - 91 - 93 - 98

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 13-09-2016

Giải tám 11
Giải bảy 286
Giải sáu 1459 - 7799 - 7119
Giải năm 3814
Giải tư 48017 - 14240 - 56773 - 15327 - 99604 - 80954 - 17164
Giải ba 92169 - 37221
Giải nhì 18477
Giải nhất 93829
Giải đặc biệt 579344
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 11 - 14 - 17 - 19 - 21 - 27 - 29 - 40 - 44 - 54 - 59 - 64 - 69 - 73 - 77 - 86 - 99

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 06-09-2016

Giải tám 62
Giải bảy 079
Giải sáu 0114 - 8281 - 6332
Giải năm 0979
Giải tư 06139 - 50346 - 00492 - 25182 - 80411 - 47943 - 44503
Giải ba 21627 - 46420
Giải nhì 25374
Giải nhất 21160
Giải đặc biệt 142595
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 11 - 14 - 20 - 27 - 32 - 39 - 43 - 46 - 60 - 62 - 74 - 79[2] - 81 - 82 - 92 - 95

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 30-08-2016

Giải tám 30
Giải bảy 198
Giải sáu 6675 - 7888 - 2813
Giải năm 7480
Giải tư 21480 - 59419 - 46678 - 44863 - 19043 - 12314 - 04662
Giải ba 85080 - 36687
Giải nhì 51706
Giải nhất 28027
Giải đặc biệt 126773
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
06 - 13 - 14 - 19 - 27 - 30 - 43 - 62 - 63 - 73 - 75 - 78 - 80[3] - 87 - 88 - 98

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 23-08-2016

Giải tám 50
Giải bảy 592
Giải sáu 0200 - 0253 - 0786
Giải năm 0891
Giải tư 96532 - 12111 - 27264 - 27964 - 26843 - 24097 - 95955
Giải ba 29878 - 17066
Giải nhì 22209
Giải nhất 36793
Giải đặc biệt 982419
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 09 - 11 - 19 - 32 - 43 - 50 - 53 - 55 - 64[2] - 66 - 78 - 86 - 91 - 92 - 93 - 97

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 16-08-2016

Giải tám 82
Giải bảy 247
Giải sáu 7855 - 7770 - 7572
Giải năm 8421
Giải tư 98927 - 30043 - 83005 - 14767 - 24991 - 42844 - 15284
Giải ba 75317 - 52889
Giải nhì 76423
Giải nhất 81959
Giải đặc biệt 059293
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 17 - 21 - 23 - 27 - 43 - 44 - 47 - 55 - 59 - 67 - 70 - 72 - 82 - 84 - 89 - 91 - 93

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 09-08-2016

Giải tám 69
Giải bảy 337
Giải sáu 0165 - 0867 - 7155
Giải năm 7032
Giải tư 76951 - 92877 - 35966 - 71288 - 55934 - 56250 - 80627
Giải ba 90869 - 89421
Giải nhì 26345
Giải nhất 19380
Giải đặc biệt 378773
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
21 - 27 - 32 - 34 - 37 - 45 - 50 - 51 - 55 - 65 - 66 - 67 - 69[2] - 73 - 77 - 80 - 88