Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 03-12-2019 - XSVT

Giải tám 87
Giải bảy 367
Giải sáu 4733 3522 4819
Giải năm 7014
Giải tư 41293 03836 89509 67367 83343 14142 16713
Giải ba 76403 94713
Giải nhì 17558
Giải nhất 52760
Giải đặc biệt 513933
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 09 - 13[2] - 14 - 19 - 22 - 33[2] - 36 - 42 - 43 - 58 - 60 - 67[2] - 87 - 93
18/10 sxkt, 21 dai vung tau, Con sovung tau, Do ve so 21-07, Do ve so vung,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 26-11-2019 - XSVT

Giải tám 24
Giải bảy 435
Giải sáu 5792 1792 0984
Giải năm 4210
Giải tư 40397 37551 85531 53904 96803 39324 69240
Giải ba 28424 20552
Giải nhì 36541
Giải nhất 68615
Giải đặc biệt 961002
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 03 - 04 - 10 - 15 - 24[3] - 31 - 35 - 40 - 41 - 51 - 52 - 84 - 92[2] - 97
18/10 sxkt, 21 dai vung tau, Con sovung tau, Do ve so 21-07, Do ve so vung,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 19-11-2019 - XSVT

Giải tám 83
Giải bảy 175
Giải sáu 0074 7103 8231
Giải năm 3544
Giải tư 72803 18735 94770 35704 60451 24328 54821
Giải ba 94568 87208
Giải nhì 95348
Giải nhất 42230
Giải đặc biệt 130382
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03[2] - 04 - 08 - 21 - 28 - 30 - 31 - 35 - 44 - 48 - 51 - 68 - 70 - 74 - 75 - 82 - 83
18/10 sxkt, 21 dai vung tau, Con sovung tau, Do ve so 21-07, Do ve so vung,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 12-11-2019 - XSVT

Giải tám 00
Giải bảy 590
Giải sáu 9311 7472 6460
Giải năm 8803
Giải tư 33947 85175 72544 62088 98286 63240 77811
Giải ba 48318 67975
Giải nhì 97676
Giải nhất 46666
Giải đặc biệt 161625
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 03 - 11[2] - 18 - 25 - 40 - 44 - 47 - 60 - 66 - 72 - 75[2] - 76 - 86 - 88 - 90
18/10 sxkt, 21 dai vung tau, Con sovung tau, Do ve so 21-07, Do ve so vung,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 05-11-2019 - XSVT

Giải tám 63
Giải bảy 528
Giải sáu 2322 2796 3294
Giải năm 9150
Giải tư 63437 80254 56151 86130 55201 51061 62081
Giải ba 97384 44289
Giải nhì 92324
Giải nhất 85262
Giải đặc biệt 773224
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 22 - 24[2] - 28 - 30 - 37 - 50 - 51 - 54 - 61 - 62 - 63 - 81 - 84 - 89 - 94 - 96
18/10 sxkt, 21 dai vung tau, Con sovung tau, Do ve so 21-07, Do ve so vung,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 29-10-2019 - XSVT

Giải tám 73
Giải bảy 411
Giải sáu 9776 7343 2519
Giải năm 8572
Giải tư 02487 67428 00486 11169 09363 15359 98051
Giải ba 32274 13613
Giải nhì 51372
Giải nhất 35640
Giải đặc biệt 228498
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
11 - 13 - 19 - 28 - 40 - 43 - 51 - 59 - 63 - 69 - 72[2] - 73 - 74 - 76 - 86 - 87 - 98
18/10 sxkt, 21 dai vung tau, Con sovung tau, Do ve so 21-07, Do ve so vung,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 22-10-2019 - XSVT

Giải tám 65
Giải bảy 103
Giải sáu 3067 3814 6499
Giải năm 7467
Giải tư 15441 85682 76514 00972 03312 14460 08669
Giải ba 44432 58643
Giải nhì 62005
Giải nhất 85586
Giải đặc biệt 197803
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03[2] - 05 - 12 - 14[2] - 32 - 41 - 43 - 60 - 65 - 67[2] - 69 - 72 - 82 - 86 - 99
18/10 sxkt, 21 dai vung tau, Con sovung tau, Do ve so 21-07, Do ve so vung,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 15-10-2019 - XSVT

Giải tám 78
Giải bảy 935
Giải sáu 6333 4759 3842
Giải năm 9406
Giải tư 89125 51222 36767 22668 17298 65585 82162
Giải ba 60287 65027
Giải nhì 61431
Giải nhất 77834
Giải đặc biệt 042235
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
06 - 22 - 25 - 27 - 31 - 33 - 34 - 35[2] - 42 - 59 - 62 - 67 - 68 - 78 - 85 - 87 - 98
18/10 sxkt, 21 dai vung tau, Con sovung tau, Do ve so 21-07, Do ve so vung,

Xổ số Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần

Cờ thế