Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 18-07-2017 - XSVT

Giải tám 27
Giải bảy 036
Giải sáu 8726 - 1387 - 3733
Giải năm 3739
Giải tư 51863 - 63561 - 91231 - 15329 - 23522 - 82903 - 33164
Giải ba 57934 - 32321
Giải nhì 85888
Giải nhất 99595
Giải đặc biệt 019459
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 21 - 22 - 26 - 27 - 29 - 31 - 33 - 34 - 36 - 39 - 59 - 61 - 63 - 64 - 87 - 88 - 95

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 11-07-2017 - XSVT

Giải tám 26
Giải bảy 281
Giải sáu 7994 - 0565 - 9951
Giải năm 6058
Giải tư 69469 - 19905 - 26092 - 25783 - 52670 - 22293 - 69543
Giải ba 49172 - 98326
Giải nhì 05615
Giải nhất 79791
Giải đặc biệt 095828
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 15 - 26[2] - 28 - 43 - 51 - 58 - 65 - 69 - 70 - 72 - 81 - 83 - 91 - 92 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 04-07-2017 - XSVT

Giải tám 27
Giải bảy 317
Giải sáu 4846 - 0158 - 6629
Giải năm 5578
Giải tư 23769 - 46704 - 89171 - 67064 - 98577 - 14763 - 99177
Giải ba 80124 - 67320
Giải nhì 69337
Giải nhất 70324
Giải đặc biệt 361870
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 17 - 20 - 24[2] - 27 - 29 - 37 - 46 - 58 - 63 - 64 - 69 - 70 - 71 - 77[2] - 78

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 27-06-2017 - XSVT

Giải tám 13
Giải bảy 053
Giải sáu 1981 - 5483 - 1336
Giải năm 5154
Giải tư 36211 - 18868 - 55046 - 11481 - 82173 - 42965 - 05495
Giải ba 29951 - 57334
Giải nhì 84652
Giải nhất 91867
Giải đặc biệt 608163
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
11 - 13 - 34 - 36 - 46 - 51 - 52 - 53 - 54 - 63 - 65 - 67 - 68 - 73 - 81[2] - 83 - 95

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 20-06-2017 - XSVT

Giải tám 73
Giải bảy 366
Giải sáu 9965 - 8168 - 0677
Giải năm 1681
Giải tư 31862 - 81714 - 96121 - 86195 - 91247 - 73436 - 53192
Giải ba 07441 - 59503
Giải nhì 06651
Giải nhất 43914
Giải đặc biệt 424932
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 14[2] - 21 - 32 - 36 - 41 - 47 - 51 - 62 - 65 - 66 - 68 - 73 - 77 - 81 - 92 - 95

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 13-06-2017 - XSVT

Giải tám 25
Giải bảy 373
Giải sáu 0902 - 4341 - 1791
Giải năm 2295
Giải tư 25719 - 42743 - 77815 - 93812 - 41159 - 81411 - 21543
Giải ba 65840 - 59581
Giải nhì 35247
Giải nhất 55414
Giải đặc biệt 660318
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 25 - 40 - 41 - 43[2] - 47 - 59 - 73 - 81 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 06-06-2017 - XSVT

Giải tám 12
Giải bảy 399
Giải sáu 0337 - 9139 - 9539
Giải năm 3399
Giải tư 12361 - 54302 - 29127 - 06572 - 47746 - 04277 - 22530
Giải ba 17868 - 34598
Giải nhì 62632
Giải nhất 58013
Giải đặc biệt 384284
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 12 - 13 - 27 - 30 - 32 - 37 - 39[2] - 46 - 61 - 68 - 72 - 77 - 84 - 98 - 99[2]

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 30-05-2017 - XSVT

Giải tám 69
Giải bảy 764
Giải sáu 6593 - 3713 - 2166
Giải năm 0176
Giải tư 59067 - 94307 - 64297 - 38878 - 54619 - 67209 - 62923
Giải ba 83798 - 86455
Giải nhì 48113
Giải nhất 68364
Giải đặc biệt 911192
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
07 - 09 - 13[2] - 19 - 23 - 55 - 64[2] - 66 - 67 - 69 - 76 - 78 - 92 - 93 - 97 - 98