Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 18-10-2016

Giải tám 73
Giải bảy 084
Giải sáu 6524 - 5682 - 5071
Giải năm 4769
Giải tư 16103 - 23076 - 39712 - 16850 - 58228 - 30147 - 68533
Giải ba 46634 - 96114
Giải nhì 92872
Giải nhất 02499
Giải đặc biệt 820213
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 12 - 13 - 14 - 24 - 28 - 33 - 34 - 47 - 50 - 69 - 71 - 72 - 73 - 76 - 82 - 84 - 99

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 11-10-2016

Giải tám 43
Giải bảy 852
Giải sáu 6941 - 6475 - 3172
Giải năm 7754
Giải tư 67310 - 61253 - 84275 - 66439 - 23134 - 42609 - 83646
Giải ba 23553 - 83644
Giải nhì 52990
Giải nhất 55966
Giải đặc biệt 513802
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 09 - 10 - 34 - 39 - 41 - 43 - 44 - 46 - 52 - 53[2] - 54 - 66 - 72 - 75[2] - 90

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 04-10-2016

Giải tám 70
Giải bảy 090
Giải sáu 7327 - 6147 - 0101
Giải năm 3219
Giải tư 73290 - 73629 - 44422 - 89617 - 20828 - 35273 - 46068
Giải ba 92452 - 30649
Giải nhì 26849
Giải nhất 65170
Giải đặc biệt 685396
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 17 - 19 - 22 - 27 - 28 - 29 - 47 - 49[2] - 52 - 68 - 70[2] - 73 - 90[2] - 96

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 27-09-2016

Giải tám 50
Giải bảy 124
Giải sáu 1794 - 3997 - 9271
Giải năm 2430
Giải tư 09835 - 84268 - 40682 - 00716 - 60484 - 06045 - 46076
Giải ba 45615 - 60353
Giải nhì 36240
Giải nhất 90350
Giải đặc biệt 991534
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
15 - 16 - 24 - 30 - 34 - 35 - 40 - 45 - 50[2] - 53 - 68 - 71 - 76 - 82 - 84 - 94 - 97

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 20-09-2016

Giải tám 69
Giải bảy 451
Giải sáu 2991 - 2098 - 1383
Giải năm 7189
Giải tư 21587 - 92658 - 34993 - 72159 - 32055 - 13760 - 56910
Giải ba 02365 - 87582
Giải nhì 82286
Giải nhất 94440
Giải đặc biệt 889824
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
10 - 24 - 40 - 51 - 55 - 58 - 59 - 60 - 65 - 69 - 82 - 83 - 86 - 87 - 89 - 91 - 93 - 98

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 13-09-2016

Giải tám 11
Giải bảy 286
Giải sáu 1459 - 7799 - 7119
Giải năm 3814
Giải tư 48017 - 14240 - 56773 - 15327 - 99604 - 80954 - 17164
Giải ba 92169 - 37221
Giải nhì 18477
Giải nhất 93829
Giải đặc biệt 579344
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 11 - 14 - 17 - 19 - 21 - 27 - 29 - 40 - 44 - 54 - 59 - 64 - 69 - 73 - 77 - 86 - 99

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 06-09-2016

Giải tám 62
Giải bảy 079
Giải sáu 0114 - 8281 - 6332
Giải năm 0979
Giải tư 06139 - 50346 - 00492 - 25182 - 80411 - 47943 - 44503
Giải ba 21627 - 46420
Giải nhì 25374
Giải nhất 21160
Giải đặc biệt 142595
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 11 - 14 - 20 - 27 - 32 - 39 - 43 - 46 - 60 - 62 - 74 - 79[2] - 81 - 82 - 92 - 95

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 30-08-2016

Giải tám 30
Giải bảy 198
Giải sáu 6675 - 7888 - 2813
Giải năm 7480
Giải tư 21480 - 59419 - 46678 - 44863 - 19043 - 12314 - 04662
Giải ba 85080 - 36687
Giải nhì 51706
Giải nhất 28027
Giải đặc biệt 126773
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
06 - 13 - 14 - 19 - 27 - 30 - 43 - 62 - 63 - 73 - 75 - 78 - 80[3] - 87 - 88 - 98