Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 26-07-2016

Giải tám 99
Giải bảy 319
Giải sáu 8664 - 3946 - 1729
Giải năm 7740
Giải tư 03256 - 89619 - 84991 - 83111 - 06302 - 69579 - 20599
Giải ba 07138 - 54006
Giải nhì 06935
Giải nhất 23647
Giải đặc biệt 286262
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 06 - 11 - 19[2] - 29 - 35 - 38 - 40 - 46 - 47 - 56 - 62 - 64 - 79 - 91 - 99[2]

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 19-07-2016

Giải tám 37
Giải bảy 250
Giải sáu 2858 - 9769 - 9808
Giải năm 1738
Giải tư 61792 - 95303 - 49409 - 90628 - 26068 - 91984 - 44717
Giải ba 18153 - 78712
Giải nhì 77603
Giải nhất 67473
Giải đặc biệt 242368
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03[2] - 08 - 09 - 12 - 17 - 28 - 37 - 38 - 50 - 53 - 58 - 68[2] - 69 - 73 - 84 - 92

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 12-07-2016

Giải tám 38
Giải bảy 918
Giải sáu 1221 - 7456 - 8713
Giải năm 3557
Giải tư 21849 - 19481 - 66610 - 10593 - 51965 - 41889 - 28234
Giải ba 74136 - 11286
Giải nhì 14592
Giải nhất 62633
Giải đặc biệt 527458
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
10 - 13 - 18 - 21 - 33 - 34 - 36 - 38 - 49 - 56 - 57 - 58 - 65 - 81 - 86 - 89 - 92 - 93

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 05-07-2016

Giải tám 16
Giải bảy 782
Giải sáu 4308 - 2162 - 2794
Giải năm 7939
Giải tư 36711 - 41338 - 29247 - 02002 - 99363 - 48084 - 17561
Giải ba 06576 - 66919
Giải nhì 25709
Giải nhất 18584
Giải đặc biệt 733038
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 08 - 09 - 11 - 16 - 19 - 38[2] - 39 - 47 - 61 - 62 - 63 - 76 - 82 - 84[2] - 94

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 28-06-2016

Giải tám 40
Giải bảy 090
Giải sáu 2475 - 2799 - 9573
Giải năm 7145
Giải tư 92934 - 52760 - 57483 - 51362 - 39421 - 21789 - 71726
Giải ba 93306 - 28036
Giải nhì 48816
Giải nhất 25258
Giải đặc biệt 858890
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
06 - 16 - 21 - 26 - 34 - 36 - 40 - 45 - 58 - 60 - 62 - 73 - 75 - 83 - 89 - 90[2] - 99

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 21-06-2016

Giải tám 78
Giải bảy 208
Giải sáu 3493 - 5112 - 1917
Giải năm 3368
Giải tư 29070 - 57069 - 70214 - 37498 - 28516 - 79585 - 55414
Giải ba 78806 - 64441
Giải nhì 94589
Giải nhất 33841
Giải đặc biệt 517196
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
06 - 08 - 12 - 14[2] - 16 - 17 - 41[2] - 68 - 69 - 70 - 78 - 85 - 89 - 93 - 96 - 98

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 14-06-2016

Giải tám 67
Giải bảy 392
Giải sáu 4780 - 0595 - 7304
Giải năm 2491
Giải tư 24381 - 16116 - 81249 - 90662 - 16169 - 29164 - 10766
Giải ba 22650 - 40598
Giải nhì 47571
Giải nhất 02672
Giải đặc biệt 184799
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 16 - 49 - 50 - 62 - 64 - 66 - 67 - 69 - 71 - 72 - 80 - 81 - 91 - 92 - 95 - 98 - 99

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 07-06-2016

Giải tám 63
Giải bảy 417
Giải sáu 0456 - 6191 - 2687
Giải năm 0968
Giải tư 59178 - 22210 - 52796 - 13039 - 86074 - 17893 - 87212
Giải ba 35950 - 19991
Giải nhì 97096
Giải nhất 05279
Giải đặc biệt 100312
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
10 - 12[2] - 17 - 39 - 50 - 56 - 63 - 68 - 74 - 78 - 79 - 87 - 91[2] - 93 - 96[2]