Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 24-04-2018 - XSVT

Giải tám 29
Giải bảy 432
Giải sáu 3250 - 5927 - 8723
Giải năm 7435
Giải tư 64252 - 20893 - 91890 - 86470 - 69859 - 11956 - 20008
Giải ba 52553 - 14891
Giải nhì 75366
Giải nhất 71111
Giải đặc biệt 750429
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
08 - 11 - 23 - 27 - 29[2] - 32 - 35 - 50 - 52 - 53 - 56 - 59 - 66 - 70 - 90 - 91 - 93

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 17-04-2018 - XSVT

Giải tám 12
Giải bảy 912
Giải sáu 9353 - 8082 - 2294
Giải năm 4403
Giải tư 43612 - 29795 - 65035 - 65498 - 90072 - 70990 - 08913
Giải ba 33711 - 49950
Giải nhì 92592
Giải nhất 81254
Giải đặc biệt 747840
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 11 - 12[3] - 13 - 35 - 40 - 50 - 53 - 54 - 72 - 82 - 90 - 92 - 94 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 10-04-2018 - XSVT

Giải tám 08
Giải bảy 618
Giải sáu 3076 - 3031 - 9529
Giải năm 1818
Giải tư 93842 - 06436 - 91686 - 48285 - 99393 - 96293 - 33497
Giải ba 24628 - 18428
Giải nhì 97486
Giải nhất 13605
Giải đặc biệt 451744
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 08 - 18[2] - 28[2] - 29 - 31 - 36 - 42 - 44 - 76 - 85 - 86[2] - 93[2] - 97

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 03-04-2018 - XSVT

Giải tám 10
Giải bảy 595
Giải sáu 1704 - 5716 - 4601
Giải năm 2404
Giải tư 92922 - 22823 - 78875 - 98820 - 71085 - 20859 - 93862
Giải ba 70765 - 63826
Giải nhì 40235
Giải nhất 94216
Giải đặc biệt 154215
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 04[2] - 10 - 15 - 16[2] - 20 - 22 - 23 - 26 - 35 - 59 - 62 - 65 - 75 - 85 - 95

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 27-03-2018 - XSVT

Giải tám 76
Giải bảy 609
Giải sáu 2971 - 9881 - 6499
Giải năm 6369
Giải tư 13005 - 66303 - 85147 - 93601 - 66516 - 06564 - 29041
Giải ba 11614 - 65108
Giải nhì 76983
Giải nhất 16716
Giải đặc biệt 142992
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 03 - 05 - 08 - 09 - 14 - 16[2] - 41 - 47 - 64 - 69 - 71 - 76 - 81 - 83 - 92 - 99

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 20-03-2018 - XSVT

Giải tám 18
Giải bảy 067
Giải sáu 1237 - 9881 - 8164
Giải năm 4559
Giải tư 37393 - 71149 - 80420 - 49342 - 67809 - 55296 - 91177
Giải ba 27446 - 05466
Giải nhì 11616
Giải nhất 05164
Giải đặc biệt 778765
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
09 - 16 - 18 - 20 - 37 - 42 - 46 - 49 - 59 - 64[2] - 65 - 66 - 67 - 77 - 81 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 13-03-2018 - XSVT

Giải tám 58
Giải bảy 661
Giải sáu 7959 - 2733 - 9273
Giải năm 3519
Giải tư 66481 - 24239 - 37490 - 87579 - 30940 - 99935 - 51530
Giải ba 92988 - 90731
Giải nhì 48250
Giải nhất 00623
Giải đặc biệt 717397
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
19 - 23 - 30 - 31 - 33 - 35 - 39 - 40 - 50 - 58 - 59 - 61 - 73 - 79 - 81 - 88 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 06-03-2018 - XSVT

Giải tám 92
Giải bảy 755
Giải sáu 3096 - 0872 - 6936
Giải năm 3487
Giải tư 25187 - 77703 - 08237 - 32274 - 30188 - 97133 - 36985
Giải ba 57209 - 17354
Giải nhì 34833
Giải nhất 93262
Giải đặc biệt 144119
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 09 - 19 - 33[2] - 36 - 37 - 54 - 55 - 62 - 72 - 74 - 85 - 87[2] - 88 - 92 - 96