Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 23-08-2016

Giải tám 50
Giải bảy 592
Giải sáu 0200 - 0253 - 0786
Giải năm 0891
Giải tư 96532 - 12111 - 27264 - 27964 - 26843 - 24097 - 95955
Giải ba 29878 - 17066
Giải nhì 22209
Giải nhất 36793
Giải đặc biệt 982419
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 09 - 11 - 19 - 32 - 43 - 50 - 53 - 55 - 64[2] - 66 - 78 - 86 - 91 - 92 - 93 - 97

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 16-08-2016

Giải tám 82
Giải bảy 247
Giải sáu 7855 - 7770 - 7572
Giải năm 8421
Giải tư 98927 - 30043 - 83005 - 14767 - 24991 - 42844 - 15284
Giải ba 75317 - 52889
Giải nhì 76423
Giải nhất 81959
Giải đặc biệt 059293
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 17 - 21 - 23 - 27 - 43 - 44 - 47 - 55 - 59 - 67 - 70 - 72 - 82 - 84 - 89 - 91 - 93

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 09-08-2016

Giải tám 69
Giải bảy 337
Giải sáu 0165 - 0867 - 7155
Giải năm 7032
Giải tư 76951 - 92877 - 35966 - 71288 - 55934 - 56250 - 80627
Giải ba 90869 - 89421
Giải nhì 26345
Giải nhất 19380
Giải đặc biệt 378773
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
21 - 27 - 32 - 34 - 37 - 45 - 50 - 51 - 55 - 65 - 66 - 67 - 69[2] - 73 - 77 - 80 - 88

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 02-08-2016

Giải tám 12
Giải bảy 437
Giải sáu 6509 - 7605 - 1857
Giải năm 9888
Giải tư 53500 - 45052 - 96754 - 25092 - 38957 - 92995 - 21558
Giải ba 76073 - 46356
Giải nhì 46530
Giải nhất 11717
Giải đặc biệt 487424
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 05 - 09 - 12 - 17 - 24 - 30 - 37 - 52 - 54 - 56 - 57[2] - 58 - 73 - 88 - 92 - 95

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 26-07-2016

Giải tám 99
Giải bảy 319
Giải sáu 8664 - 3946 - 1729
Giải năm 7740
Giải tư 03256 - 89619 - 84991 - 83111 - 06302 - 69579 - 20599
Giải ba 07138 - 54006
Giải nhì 06935
Giải nhất 23647
Giải đặc biệt 286262
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 06 - 11 - 19[2] - 29 - 35 - 38 - 40 - 46 - 47 - 56 - 62 - 64 - 79 - 91 - 99[2]

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 19-07-2016

Giải tám 37
Giải bảy 250
Giải sáu 2858 - 9769 - 9808
Giải năm 1738
Giải tư 61792 - 95303 - 49409 - 90628 - 26068 - 91984 - 44717
Giải ba 18153 - 78712
Giải nhì 77603
Giải nhất 67473
Giải đặc biệt 242368
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03[2] - 08 - 09 - 12 - 17 - 28 - 37 - 38 - 50 - 53 - 58 - 68[2] - 69 - 73 - 84 - 92

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 12-07-2016

Giải tám 38
Giải bảy 918
Giải sáu 1221 - 7456 - 8713
Giải năm 3557
Giải tư 21849 - 19481 - 66610 - 10593 - 51965 - 41889 - 28234
Giải ba 74136 - 11286
Giải nhì 14592
Giải nhất 62633
Giải đặc biệt 527458
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
10 - 13 - 18 - 21 - 33 - 34 - 36 - 38 - 49 - 56 - 57 - 58 - 65 - 81 - 86 - 89 - 92 - 93

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 05-07-2016

Giải tám 16
Giải bảy 782
Giải sáu 4308 - 2162 - 2794
Giải năm 7939
Giải tư 36711 - 41338 - 29247 - 02002 - 99363 - 48084 - 17561
Giải ba 06576 - 66919
Giải nhì 25709
Giải nhất 18584
Giải đặc biệt 733038
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 08 - 09 - 11 - 16 - 19 - 38[2] - 39 - 47 - 61 - 62 - 63 - 76 - 82 - 84[2] - 94