Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 24-09-2016

Giải tám 56
Giải bảy 402
Giải sáu 5704 - 3866 - 1787
Giải năm 0246
Giải tư 12339 - 26424 - 94456 - 99689 - 73458 - 11943 - 75666
Giải ba 12750 - 12839
Giải nhì 98650
Giải nhất 59329
Giải đặc biệt 036497
Hai số cuối của các giải Long An:
02 - 04 - 24 - 29 - 39[2] - 43 - 46 - 50[2] - 56[2] - 58 - 66[2] - 87 - 89 - 97

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 17-09-2016

Giải tám 05
Giải bảy 409
Giải sáu 3272 - 0423 - 0963
Giải năm 5216
Giải tư 08346 - 20325 - 73022 - 16776 - 80057 - 84214 - 78493
Giải ba 74808 - 67835
Giải nhì 09304
Giải nhất 18718
Giải đặc biệt 036227
Hai số cuối của các giải Long An:
04 - 05 - 08 - 09 - 14 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25 - 27 - 35 - 46 - 57 - 63 - 72 - 76 - 93

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 10-09-2016

Giải tám 07
Giải bảy 414
Giải sáu 6457 - 4864 - 7363
Giải năm 7040
Giải tư 82193 - 67373 - 57610 - 30310 - 65210 - 02915 - 86718
Giải ba 26696 - 45275
Giải nhì 65856
Giải nhất 97341
Giải đặc biệt 487439
Hai số cuối của các giải Long An:
07 - 10[3] - 14 - 15 - 18 - 39 - 40 - 41 - 56 - 57 - 63 - 64 - 73 - 75 - 93 - 96

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 03-09-2016

Giải tám 86
Giải bảy 421
Giải sáu 6337 - 6463 - 8997
Giải năm 1298
Giải tư 58557 - 08462 - 45776 - 61070 - 37718 - 01217 - 56120
Giải ba 95880 - 62641
Giải nhì 27048
Giải nhất 77008
Giải đặc biệt 874207
Hai số cuối của các giải Long An:
07 - 08 - 17 - 18 - 20 - 21 - 37 - 41 - 48 - 57 - 62 - 63 - 70 - 76 - 80 - 86 - 97 - 98

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 27-08-2016

Giải tám 53
Giải bảy 573
Giải sáu 0696 - 8571 - 2256
Giải năm 7455
Giải tư 71651 - 07680 - 90954 - 31031 - 65991 - 60448 - 94975
Giải ba 01467 - 14107
Giải nhì 84749
Giải nhất 27492
Giải đặc biệt 384714
Hai số cuối của các giải Long An:
07 - 14 - 31 - 48 - 49 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 67 - 71 - 73 - 75 - 80 - 91 - 92 - 96

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 20-08-2016

Giải tám 54
Giải bảy 435
Giải sáu 9105 - 0948 - 6521
Giải năm 6942
Giải tư 87167 - 57094 - 48023 - 25848 - 37781 - 19124 - 43658
Giải ba 83855 - 32352
Giải nhì 79572
Giải nhất 51485
Giải đặc biệt 648756
Hai số cuối của các giải Long An:
05 - 21 - 23 - 24 - 35 - 42 - 48[2] - 52 - 54 - 55 - 56 - 58 - 67 - 72 - 81 - 85 - 94

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 13-08-2016

Giải tám 49
Giải bảy 380
Giải sáu 8753 - 4280 - 5022
Giải năm 1770
Giải tư 04522 - 76596 - 54435 - 66263 - 31270 - 92093 - 65701
Giải ba 12464 - 03866
Giải nhì 33801
Giải nhất 88399
Giải đặc biệt 363186
Hai số cuối của các giải Long An:
01[2] - 22[2] - 35 - 49 - 53 - 63 - 64 - 66 - 70[2] - 80[2] - 86 - 93 - 96 - 99

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 06-08-2016

Giải tám 08
Giải bảy 545
Giải sáu 5619 - 4467 - 2829
Giải năm 0474
Giải tư 42755 - 78593 - 46168 - 34573 - 70376 - 87336 - 02601
Giải ba 75064 - 14140
Giải nhì 15636
Giải nhất 40780
Giải đặc biệt 297718
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 08 - 18 - 19 - 29 - 36[2] - 40 - 45 - 55 - 64 - 67 - 68 - 73 - 74 - 76 - 80 - 93