Ngày mở thưởng

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 22-04-2017

Giải tám 50
Giải bảy 617
Giải sáu 5224 - 0204 - 7632
Giải năm 3075
Giải tư 68007 - 31721 - 41573 - 64231 - 77248 - 60632 - 51465
Giải ba 01808 - 36244
Giải nhì 63156
Giải nhất 68417
Giải đặc biệt 116814
Hai số cuối của các giải Long An:
04 - 07 - 08 - 14 - 17[2] - 21 - 24 - 31 - 32[2] - 44 - 48 - 50 - 56 - 65 - 73 - 75

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 15-04-2017

Giải tám 96
Giải bảy 459
Giải sáu 1602 - 7440 - 5518
Giải năm 5447
Giải tư 62748 - 91647 - 38816 - 30889 - 15030 - 63042 - 38341
Giải ba 36446 - 74546
Giải nhì 03671
Giải nhất 37823
Giải đặc biệt 853787
Hai số cuối của các giải Long An:
02 - 16 - 18 - 23 - 30 - 40 - 41 - 42 - 46[2] - 47[2] - 48 - 59 - 71 - 87 - 89 - 96

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 08-04-2017

Giải tám 39
Giải bảy 649
Giải sáu 0362 - 8947 - 3039
Giải năm 7005
Giải tư 57713 - 33270 - 84634 - 61922 - 89402 - 40308 - 04062
Giải ba 56386 - 90365
Giải nhì 38052
Giải nhất 69475
Giải đặc biệt 573700
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 02 - 05 - 08 - 13 - 22 - 34 - 39[2] - 47 - 49 - 52 - 62[2] - 65 - 70 - 75 - 86

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 01-04-2017

Giải tám 08
Giải bảy 028
Giải sáu 3972 - 4779 - 7691
Giải năm 2206
Giải tư 28903 - 19298 - 66747 - 60797 - 43946 - 58621 - 04834
Giải ba 69461 - 80072
Giải nhì 44163
Giải nhất 18397
Giải đặc biệt 188131
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 06 - 08 - 21 - 28 - 31 - 34 - 46 - 47 - 61 - 63 - 72[2] - 79 - 91 - 97[2] - 98

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 61
Giải bảy 735
Giải sáu 7126 - 0044 - 0240
Giải năm 9804
Giải tư 29329 - 80309 - 48154 - 46021 - 37565 - 95656 - 35118
Giải ba 57025 - 74573
Giải nhì 58314
Giải nhất 96424
Giải đặc biệt 258077
Hai số cuối của các giải Long An:
04 - 09 - 14 - 18 - 21 - 24 - 25 - 26 - 29 - 35 - 40 - 44 - 54 - 56 - 61 - 65 - 73 - 77

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 18-03-2017

Giải tám 36
Giải bảy 179
Giải sáu 3046 - 8968 - 2536
Giải năm 1504
Giải tư 95385 - 75263 - 85551 - 04091 - 26882 - 23705 - 74004
Giải ba 23433 - 29787
Giải nhì 51768
Giải nhất 93062
Giải đặc biệt 773934
Hai số cuối của các giải Long An:
04[2] - 05 - 33 - 34 - 36[2] - 46 - 51 - 62 - 63 - 68[2] - 79 - 82 - 85 - 87 - 91

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 11-03-2017

Giải tám 89
Giải bảy 151
Giải sáu 7045 - 7682 - 1789
Giải năm 5570
Giải tư 30278 - 63876 - 09604 - 31254 - 84700 - 40137 - 68270
Giải ba 26090 - 19338
Giải nhì 84589
Giải nhất 28033
Giải đặc biệt 006737
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 04 - 33 - 37[2] - 38 - 45 - 51 - 54 - 70[2] - 76 - 78 - 82 - 89[3] - 90

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 04-03-2017

Giải tám 19
Giải bảy 827
Giải sáu 6194 - 8336 - 8853
Giải năm 5936
Giải tư 19504 - 07776 - 86129 - 83329 - 34376 - 26257 - 29247
Giải ba 10804 - 28827
Giải nhì 93147
Giải nhất 75761
Giải đặc biệt 884964
Hai số cuối của các giải Long An:
04[2] - 19 - 27[2] - 29[2] - 36[2] - 47[2] - 53 - 57 - 61 - 64 - 76[2] - 94