Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 12-08-2017 - XSLA

Giải tám 92
Giải bảy 810
Giải sáu 8882 - 6592 - 6016
Giải năm 6387
Giải tư 36648 - 07158 - 48796 - 41030 - 04833 - 90048 - 84280
Giải ba 72062 - 55603
Giải nhì 42660
Giải nhất 31251
Giải đặc biệt 334195
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 10 - 16 - 30 - 33 - 48[2] - 51 - 58 - 60 - 62 - 80 - 82 - 87 - 92[2] - 95 - 96

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 05-08-2017 - XSLA

Giải tám 53
Giải bảy 098
Giải sáu 2205 - 9649 - 8046
Giải năm 1376
Giải tư 68615 - 62169 - 43225 - 75531 - 62637 - 71924 - 32524
Giải ba 94558 - 87744
Giải nhì 04434
Giải nhất 82764
Giải đặc biệt 276983
Hai số cuối của các giải Long An:
05 - 15 - 24[2] - 25 - 31 - 34 - 37 - 44 - 46 - 49 - 53 - 58 - 64 - 69 - 76 - 83 - 98

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 29-07-2017 - XSLA

Giải tám 38
Giải bảy 485
Giải sáu 5256 - 4441 - 6246
Giải năm 9712
Giải tư 17997 - 29638 - 30608 - 57859 - 79930 - 61402 - 39264
Giải ba 41817 - 06407
Giải nhì 20367
Giải nhất 12304
Giải đặc biệt 866376
Hai số cuối của các giải Long An:
02 - 04 - 07 - 08 - 12 - 17 - 30 - 38[2] - 41 - 46 - 56 - 59 - 64 - 67 - 76 - 85 - 97

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 22-07-2017 - XSLA

Giải tám 27
Giải bảy 781
Giải sáu 7638 - 2136 - 9890
Giải năm 2405
Giải tư 39378 - 79570 - 56320 - 63960 - 15779 - 65442 - 55916
Giải ba 42799 - 44039
Giải nhì 60724
Giải nhất 04096
Giải đặc biệt 257058
Hai số cuối của các giải Long An:
05 - 16 - 20 - 24 - 27 - 36 - 38 - 39 - 42 - 58 - 60 - 70 - 78 - 79 - 81 - 90 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 15-07-2017 - XSLA

Giải tám 90
Giải bảy 273
Giải sáu 5830 - 2789 - 0860
Giải năm 3964
Giải tư 77528 - 35787 - 33810 - 18324 - 97765 - 96488 - 92875
Giải ba 94670 - 36370
Giải nhì 30534
Giải nhất 01128
Giải đặc biệt 344803
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 10 - 24 - 28[2] - 30 - 34 - 60 - 64 - 65 - 70[2] - 73 - 75 - 87 - 88 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 08-07-2017 - XSLA

Giải tám 51
Giải bảy 466
Giải sáu 1088 - 1191 - 9060
Giải năm 6390
Giải tư 65203 - 99358 - 46764 - 67260 - 47506 - 34803 - 52353
Giải ba 45611 - 95146
Giải nhì 48746
Giải nhất 66599
Giải đặc biệt 795943
Hai số cuối của các giải Long An:
03[2] - 06 - 11 - 43 - 46[2] - 51 - 53 - 58 - 60[2] - 64 - 66 - 88 - 90 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 01-07-2017 - XSLA

Giải tám 34
Giải bảy 050
Giải sáu 7459 - 2038 - 9972
Giải năm 8268
Giải tư 86330 - 80871 - 88900 - 93732 - 93459 - 00746 - 18051
Giải ba 83576 - 56308
Giải nhì 20482
Giải nhất 33145
Giải đặc biệt 256918
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 08 - 18 - 30 - 32 - 34 - 38 - 45 - 46 - 50 - 51 - 59[2] - 68 - 71 - 72 - 76 - 82

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 24-06-2017 - XSLA

Giải tám 21
Giải bảy 041
Giải sáu 3833 - 7518 - 3934
Giải năm 1542
Giải tư 69061 - 35192 - 38194 - 26029 - 46037 - 87407 - 21739
Giải ba 31038 - 53763
Giải nhì 40763
Giải nhất 54734
Giải đặc biệt 539560
Hai số cuối của các giải Long An:
07 - 18 - 21 - 29 - 33 - 34[2] - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 60 - 61 - 63[2] - 92 - 94