Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 14-07-2018 - XSLA

Giải tám 57
Giải bảy 088
Giải sáu 0730 - 3688 - 8343
Giải năm 8968
Giải tư 41250 - 30054 - 48471 - 17068 - 55842 - 03494 - 95326
Giải ba 81570 - 87938
Giải nhì 33764
Giải nhất 81073
Giải đặc biệt 442422
Hai số cuối của các giải Long An:
22 - 26 - 30 - 38 - 42 - 43 - 50 - 54 - 57 - 64 - 68[2] - 70 - 71 - 73 - 88[2] - 94

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 07-07-2018 - XSLA

Giải tám 73
Giải bảy 470
Giải sáu 0247 - 6124 - 8733
Giải năm 5675
Giải tư 23094 - 91317 - 64786 - 21941 - 31327 - 90752 - 47357
Giải ba 71312 - 61774
Giải nhì 47595
Giải nhất 75585
Giải đặc biệt 594675
Hai số cuối của các giải Long An:
12 - 17 - 24 - 27 - 33 - 41 - 47 - 52 - 57 - 70 - 73 - 74 - 75[2] - 85 - 86 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 30-06-2018 - XSLA

Giải tám 80
Giải bảy 650
Giải sáu 3388 - 6841 - 0284
Giải năm 3517
Giải tư 07994 - 42561 - 19711 - 96945 - 76827 - 94359 - 98427
Giải ba 77985 - 41431
Giải nhì 76789
Giải nhất 31913
Giải đặc biệt 312445
Hai số cuối của các giải Long An:
11 - 13 - 17 - 27[2] - 31 - 41 - 45[2] - 50 - 59 - 61 - 80 - 84 - 85 - 88 - 89 - 94

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 23-06-2018 - XSLA

Giải tám 61
Giải bảy 600
Giải sáu 2666 - 7146 - 0630
Giải năm 4394
Giải tư 70603 - 74265 - 76547 - 92448 - 92822 - 93571 - 50061
Giải ba 72763 - 99882
Giải nhì 61364
Giải nhất 33401
Giải đặc biệt 336236
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 01 - 03 - 22 - 30 - 36 - 46 - 47 - 48 - 61[2] - 63 - 64 - 65 - 66 - 71 - 82 - 94

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 16-06-2018 - XSLA

Giải tám 95
Giải bảy 863
Giải sáu 5395 - 2277 - 8931
Giải năm 7257
Giải tư 11095 - 29055 - 84444 - 67765 - 94817 - 85164 - 40828
Giải ba 97183 - 49157
Giải nhì 75081
Giải nhất 45023
Giải đặc biệt 614857
Hai số cuối của các giải Long An:
17 - 23 - 28 - 31 - 44 - 55 - 57[3] - 63 - 64 - 65 - 77 - 81 - 83 - 95[3]

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 09-06-2018 - XSLA

Giải tám 69
Giải bảy 936
Giải sáu 6898 - 8614 - 4318
Giải năm 2819
Giải tư 10681 - 21589 - 11063 - 73462 - 38191 - 14860 - 65543
Giải ba 46566 - 67638
Giải nhì 11277
Giải nhất 06757
Giải đặc biệt 297752
Hai số cuối của các giải Long An:
14 - 18 - 19 - 36 - 38 - 43 - 52 - 57 - 60 - 62 - 63 - 66 - 69 - 77 - 81 - 89 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 02-06-2018 - XSLA

Giải tám 13
Giải bảy 478
Giải sáu 0412 - 2447 - 3245
Giải năm 3107
Giải tư 70675 - 74200 - 50878 - 71473 - 97665 - 32195 - 39239
Giải ba 22005 - 69746
Giải nhì 49427
Giải nhất 61873
Giải đặc biệt 066836
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 05 - 07 - 12 - 13 - 27 - 36 - 39 - 45 - 46 - 47 - 65 - 73[2] - 75 - 78[2] - 95

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 26-05-2018 - XSLA

Giải tám 55
Giải bảy 171
Giải sáu 6139 - 0604 - 4877
Giải năm 5370
Giải tư 23733 - 74779 - 79634 - 48910 - 41246 - 15485 - 62921
Giải ba 65669 - 55900
Giải nhì 60715
Giải nhất 40498
Giải đặc biệt 218256
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 04 - 10 - 15 - 21 - 33 - 34 - 39 - 46 - 55 - 56 - 69 - 70 - 71 - 77 - 79 - 85 - 98