Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 24-06-2017 - XSLA

Giải tám 21
Giải bảy 041
Giải sáu 3833 - 7518 - 3934
Giải năm 1542
Giải tư 69061 - 35192 - 38194 - 26029 - 46037 - 87407 - 21739
Giải ba 31038 - 53763
Giải nhì 40763
Giải nhất 54734
Giải đặc biệt 539560
Hai số cuối của các giải Long An:
07 - 18 - 21 - 29 - 33 - 34[2] - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 60 - 61 - 63[2] - 92 - 94

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 17-06-2017 - XSLA

Giải tám 50
Giải bảy 961
Giải sáu 3098 - 9039 - 2346
Giải năm 4544
Giải tư 96467 - 82756 - 31978 - 44180 - 67408 - 93461 - 79749
Giải ba 73447 - 20936
Giải nhì 02292
Giải nhất 50470
Giải đặc biệt 550013
Hai số cuối của các giải Long An:
08 - 13 - 36 - 39 - 44 - 46 - 47 - 49 - 50 - 56 - 61[2] - 67 - 70 - 78 - 80 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 10-06-2017 - XSLA

Giải tám 45
Giải bảy 079
Giải sáu 8024 - 1321 - 6193
Giải năm 4971
Giải tư 92429 - 07705 - 53204 - 36376 - 77649 - 47934 - 79890
Giải ba 34555 - 18365
Giải nhì 08006
Giải nhất 00000
Giải đặc biệt 484401
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 01 - 04 - 05 - 06 - 21 - 24 - 29 - 34 - 45 - 49 - 55 - 65 - 71 - 76 - 79 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 03-06-2017 - XSLA

Giải tám 47
Giải bảy 392
Giải sáu 5040 - 3887 - 8080
Giải năm 9556
Giải tư 32340 - 23178 - 45066 - 05035 - 51507 - 54303 - 49063
Giải ba 54443 - 65195
Giải nhì 21864
Giải nhất 60783
Giải đặc biệt 262188
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 07 - 35 - 40[2] - 43 - 47 - 56 - 63 - 64 - 66 - 78 - 80 - 83 - 87 - 88 - 92 - 95

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 27-05-2017 - XSLA

Giải tám 40
Giải bảy 947
Giải sáu 4597 - 4069 - 0556
Giải năm 0647
Giải tư 16696 - 44730 - 82973 - 01228 - 73278 - 87840 - 71239
Giải ba 02725 - 12244
Giải nhì 68494
Giải nhất 98671
Giải đặc biệt 192292
Hai số cuối của các giải Long An:
25 - 28 - 30 - 39 - 40[2] - 44 - 47[2] - 56 - 69 - 71 - 73 - 78 - 92 - 94 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 20-05-2017 - XSLA

Giải tám 47
Giải bảy 359
Giải sáu 2877 - 0610 - 2571
Giải năm 0898
Giải tư 93564 - 05759 - 31634 - 59450 - 96387 - 55990 - 02839
Giải ba 45471 - 60673
Giải nhì 77637
Giải nhất 32192
Giải đặc biệt 477414
Hai số cuối của các giải Long An:
10 - 14 - 34 - 37 - 39 - 47 - 50 - 59[2] - 64 - 71[2] - 73 - 77 - 87 - 90 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 13-05-2017 - XSLA

Giải tám 63
Giải bảy 774
Giải sáu 8417 - 4335 - 6233
Giải năm 2545
Giải tư 63481 - 60424 - 09662 - 60231 - 30654 - 86565 - 20380
Giải ba 76562 - 68411
Giải nhì 48472
Giải nhất 40125
Giải đặc biệt 229779
Hai số cuối của các giải Long An:
11 - 17 - 24 - 25 - 31 - 33 - 35 - 45 - 54 - 62[2] - 63 - 65 - 72 - 74 - 79 - 80 - 81

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 06-05-2017 - XSLA

Giải tám 08
Giải bảy 219
Giải sáu 4376 - 1357 - 9037
Giải năm 9897
Giải tư 39308 - 07639 - 16226 - 10108 - 04374 - 78140 - 46458
Giải ba 56424 - 36941
Giải nhì 30753
Giải nhất 14769
Giải đặc biệt 387667
Hai số cuối của các giải Long An:
08[3] - 19 - 24 - 26 - 37 - 39 - 40 - 41 - 53 - 57 - 58 - 67 - 69 - 74 - 76 - 97