Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 06-02-2016

Giải tám 49
Giải bảy 473
Giải sáu 1072 - 4290 - 5480
Giải năm 6920
Giải tư 26052 - 43578 - 39856 - 45402 - 86847 - 77146 - 64173
Giải ba 39849 - 24564
Giải nhì 53588
Giải nhất 13192
Giải đặc biệt 663127
Hai số cuối của các giải Long An:
02 - 20 - 27 - 46 - 47 - 49[2] - 52 - 56 - 64 - 72 - 73[2] - 78 - 80 - 88 - 90 - 92

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 30-01-2016

Giải tám 13
Giải bảy 071
Giải sáu 3460 - 5489 - 2776
Giải năm 4373
Giải tư 49952 - 71924 - 08448 - 85691 - 15283 - 78372 - 35550
Giải ba 31401 - 45943
Giải nhì 30764
Giải nhất 54461
Giải đặc biệt 868510
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 10 - 13 - 24 - 43 - 48 - 50 - 52 - 60 - 61 - 64 - 71 - 72 - 73 - 76 - 83 - 89 - 91

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 23-01-2016

Giải tám 97
Giải bảy 060
Giải sáu 7180 - 8490 - 6171
Giải năm 2694
Giải tư 37123 - 63321 - 61421 - 62770 - 21000 - 81067 - 04904
Giải ba 40927 - 89567
Giải nhì 37956
Giải nhất 74759
Giải đặc biệt 604800
Hai số cuối của các giải Long An:
00[2] - 04 - 21[2] - 23 - 27 - 56 - 59 - 60 - 67[2] - 70 - 71 - 80 - 90 - 94 - 97

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 16-01-2016

Giải tám 63
Giải bảy 639
Giải sáu 7785 - 0536 - 4055
Giải năm 3319
Giải tư 68613 - 06487 - 15177 - 51977 - 34007 - 23558 - 67772
Giải ba 71087 - 34002
Giải nhì 71065
Giải nhất 00063
Giải đặc biệt 705522
Hai số cuối của các giải Long An:
02 - 07 - 13 - 19 - 22 - 36 - 39 - 55 - 58 - 63[2] - 65 - 72 - 77[2] - 85 - 87[2]