Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 03-12-2016

Giải tám 55
Giải bảy 065
Giải sáu 4829 - 3409 - 6514
Giải năm 1684
Giải tư 90352 - 88853 - 38077 - 98263 - 31260 - 41143 - 20506
Giải ba 01225 - 07923
Giải nhì 37325
Giải nhất 15994
Giải đặc biệt 075995
Hai số cuối của các giải Long An:
06 - 09 - 14 - 23 - 25[2] - 29 - 43 - 52 - 53 - 55 - 60 - 63 - 65 - 77 - 84 - 94 - 95

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 26-11-2016

Giải tám 71
Giải bảy 653
Giải sáu 4628 - 8964 - 3743
Giải năm 9987
Giải tư 29173 - 74913 - 12053 - 07748 - 87936 - 76778 - 35069
Giải ba 17442 - 07869
Giải nhì 62056
Giải nhất 76964
Giải đặc biệt 655089
Hai số cuối của các giải Long An:
13 - 28 - 36 - 42 - 43 - 48 - 53[2] - 56 - 64[2] - 69[2] - 71 - 73 - 78 - 87 - 89

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 19-11-2016

Giải tám 76
Giải bảy 770
Giải sáu 6810 - 2796 - 3579
Giải năm 8604
Giải tư 76613 - 50660 - 61555 - 57156 - 30506 - 85978 - 32631
Giải ba 17777 - 69039
Giải nhì 30961
Giải nhất 30363
Giải đặc biệt 661255
Hai số cuối của các giải Long An:
04 - 06 - 10 - 13 - 31 - 39 - 55[2] - 56 - 60 - 61 - 63 - 70 - 76 - 77 - 78 - 79 - 96

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 12-11-2016

Giải tám 04
Giải bảy 702
Giải sáu 3404 - 0058 - 0236
Giải năm 4827
Giải tư 36103 - 56031 - 74437 - 21681 - 42060 - 38665 - 53128
Giải ba 95587 - 26650
Giải nhì 37261
Giải nhất 37651
Giải đặc biệt 533876
Hai số cuối của các giải Long An:
02 - 03 - 04[2] - 27 - 28 - 31 - 36 - 37 - 50 - 51 - 58 - 60 - 61 - 65 - 76 - 81 - 87

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 05-11-2016

Giải tám 82
Giải bảy 685
Giải sáu 3535 - 3573 - 9560
Giải năm 9230
Giải tư 34638 - 41841 - 92507 - 94131 - 33307 - 27400 - 03857
Giải ba 30722 - 74564
Giải nhì 74752
Giải nhất 07283
Giải đặc biệt 813291
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 07[2] - 22 - 30 - 31 - 35 - 38 - 41 - 52 - 57 - 60 - 64 - 73 - 82 - 83 - 85 - 91

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 29-10-2016

Giải tám 03
Giải bảy 548
Giải sáu 5774 - 8965 - 5376
Giải năm 0828
Giải tư 56830 - 45317 - 91705 - 71824 - 33716 - 48665 - 82342
Giải ba 74154 - 26378
Giải nhì 05681
Giải nhất 14866
Giải đặc biệt 757422
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 05 - 16 - 17 - 22 - 24 - 28 - 30 - 42 - 48 - 54 - 65[2] - 66 - 74 - 76 - 78 - 81

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 22-10-2016

Giải tám 56
Giải bảy 071
Giải sáu 9787 - 8176 - 1897
Giải năm 7810
Giải tư 76754 - 06810 - 26197 - 34465 - 86843 - 63498 - 52807
Giải ba 06093 - 57177
Giải nhì 34023
Giải nhất 04108
Giải đặc biệt 975106
Hai số cuối của các giải Long An:
06 - 07 - 08 - 10[2] - 23 - 43 - 54 - 56 - 65 - 71 - 76 - 77 - 87 - 93 - 97[2] - 98

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 15-10-2016

Giải tám 19
Giải bảy 948
Giải sáu 3723 - 1297 - 5295
Giải năm 8831
Giải tư 48787 - 44947 - 73485 - 32480 - 84199 - 49254 - 97851
Giải ba 52174 - 31324
Giải nhì 98629
Giải nhất 83910
Giải đặc biệt 443258
Hai số cuối của các giải Long An:
10 - 19 - 23 - 24 - 29 - 31 - 47 - 48 - 51 - 54 - 58 - 74 - 80 - 85 - 87 - 95 - 97 - 99