Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 19-05-2018 - XSLA

Giải tám 72
Giải bảy 844
Giải sáu 6800 - 7666 - 9936
Giải năm 3501
Giải tư 19768 - 39593 - 20176 - 30489 - 56486 - 35945 - 43822
Giải ba 73601 - 41346
Giải nhì 77597
Giải nhất 61654
Giải đặc biệt 837750
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 01[2] - 22 - 36 - 44 - 45 - 46 - 50 - 54 - 66 - 68 - 72 - 76 - 86 - 89 - 93 - 97

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 12-05-2018 - XSLA

Giải tám 80
Giải bảy 280
Giải sáu 3501 - 3015 - 2676
Giải năm 2610
Giải tư 54361 - 79375 - 28698 - 45210 - 36092 - 51498 - 22663
Giải ba 92903 - 26848
Giải nhì 77693
Giải nhất 85610
Giải đặc biệt 425911
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 03 - 10[3] - 11 - 15 - 48 - 61 - 63 - 75 - 76 - 80[2] - 92 - 93 - 98[2]

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 05-05-2018 - XSLA

Giải tám 06
Giải bảy 267
Giải sáu 7118 - 9208 - 5086
Giải năm 9244
Giải tư 46016 - 81722 - 07227 - 62427 - 49270 - 31513 - 93637
Giải ba 46351 - 66340
Giải nhì 49272
Giải nhất 63360
Giải đặc biệt 572903
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 06 - 08 - 13 - 16 - 18 - 22 - 27[2] - 37 - 40 - 44 - 51 - 60 - 67 - 70 - 72 - 86

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 28-04-2018 - XSLA

Giải tám 41
Giải bảy 860
Giải sáu 4247 - 5661 - 1375
Giải năm 5573
Giải tư 34645 - 31846 - 81206 - 26354 - 45719 - 49736 - 97279
Giải ba 71468 - 61826
Giải nhì 87464
Giải nhất 71093
Giải đặc biệt 697378
Hai số cuối của các giải Long An:
06 - 19 - 26 - 36 - 41 - 45 - 46 - 47 - 54 - 60 - 61 - 64 - 68 - 73 - 75 - 78 - 79 - 93

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 21-04-2018 - XSLA

Giải tám 31
Giải bảy 165
Giải sáu 8520 - 7768 - 8989
Giải năm 9145
Giải tư 84593 - 41033 - 72913 - 41734 - 36332 - 04477 - 15456
Giải ba 77194 - 96122
Giải nhì 97596
Giải nhất 60539
Giải đặc biệt 981394
Hai số cuối của các giải Long An:
13 - 20 - 22 - 31 - 32 - 33 - 34 - 39 - 45 - 56 - 65 - 68 - 77 - 89 - 93 - 94[2] - 96

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 14-04-2018 - XSLA

Giải tám 01
Giải bảy 353
Giải sáu 0978 - 4444 - 8367
Giải năm 9234
Giải tư 07284 - 16249 - 87462 - 05199 - 05823 - 68801 - 75366
Giải ba 47474 - 89451
Giải nhì 57576
Giải nhất 05810
Giải đặc biệt 825634
Hai số cuối của các giải Long An:
01[2] - 10 - 23 - 34[2] - 44 - 49 - 51 - 53 - 62 - 66 - 67 - 74 - 76 - 78 - 84 - 99

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 07-04-2018 - XSLA

Giải tám 70
Giải bảy 004
Giải sáu 7177 - 6455 - 9990
Giải năm 1481
Giải tư 95967 - 21384 - 05204 - 41385 - 66295 - 02886 - 25635
Giải ba 83806 - 87933
Giải nhì 27078
Giải nhất 74099
Giải đặc biệt 675643
Hai số cuối của các giải Long An:
04[2] - 06 - 33 - 35 - 43 - 55 - 67 - 70 - 77 - 78 - 81 - 84 - 85 - 86 - 90 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 31-03-2018 - XSLA

Giải tám 01
Giải bảy 458
Giải sáu 2456 - 7724 - 8835
Giải năm 6920
Giải tư 86733 - 78331 - 31730 - 36495 - 18923 - 16181 - 33373
Giải ba 71333 - 71821
Giải nhì 60797
Giải nhất 44431
Giải đặc biệt 600987
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 20 - 21 - 23 - 24 - 30 - 31[2] - 33[2] - 35 - 56 - 58 - 73 - 81 - 87 - 95 - 97