Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 24-03-2018 - XSLA

Giải tám 60
Giải bảy 663
Giải sáu 6239 - 2013 - 2004
Giải năm 0247
Giải tư 06857 - 02872 - 16813 - 02751 - 39744 - 13561 - 09001
Giải ba 03970 - 85066
Giải nhì 84816
Giải nhất 01234
Giải đặc biệt 436211
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 04 - 11 - 13[2] - 16 - 34 - 39 - 44 - 47 - 51 - 57 - 60 - 61 - 63 - 66 - 70 - 72

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 17-03-2018 - XSLA

Giải tám 01
Giải bảy 707
Giải sáu 4513 - 8685 - 9943
Giải năm 0342
Giải tư 60575 - 34577 - 81314 - 44948 - 85766 - 01118 - 46090
Giải ba 85791 - 12969
Giải nhì 00400
Giải nhất 34235
Giải đặc biệt 353471
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 01 - 07 - 13 - 14 - 18 - 35 - 42 - 43 - 48 - 66 - 69 - 71 - 75 - 77 - 85 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 10-03-2018 - XSLA

Giải tám 28
Giải bảy 751
Giải sáu 7710 - 5583 - 9848
Giải năm 8082
Giải tư 75096 - 65163 - 52388 - 94452 - 53546 - 62600 - 33670
Giải ba 95440 - 26474
Giải nhì 03237
Giải nhất 06249
Giải đặc biệt 465282
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 10 - 28 - 37 - 40 - 46 - 48 - 49 - 51 - 52 - 63 - 70 - 74 - 82[2] - 83 - 88 - 96

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 03-03-2018 - XSLA

Giải tám 35
Giải bảy 572
Giải sáu 9422 - 2304 - 1777
Giải năm 6670
Giải tư 41629 - 92703 - 22200 - 22245 - 38418 - 34715 - 45863
Giải ba 72664 - 40028
Giải nhì 49769
Giải nhất 37442
Giải đặc biệt 228962
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 03 - 04 - 15 - 18 - 22 - 28 - 29 - 35 - 42 - 45 - 62 - 63 - 64 - 69 - 70 - 72 - 77

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 24-02-2018 - XSLA

Giải tám 94
Giải bảy 338
Giải sáu 8716 - 9679 - 0786
Giải năm 3858
Giải tư 95740 - 65886 - 97974 - 70894 - 35235 - 74024 - 88208
Giải ba 07393 - 72187
Giải nhì 95192
Giải nhất 80991
Giải đặc biệt 794393
Hai số cuối của các giải Long An:
08 - 16 - 24 - 35 - 38 - 40 - 58 - 74 - 79 - 86[2] - 87 - 91 - 92 - 93[2] - 94[2]

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 17-02-2018 - XSLA

Giải tám 97
Giải bảy 629
Giải sáu 1370 - 5626 - 8206
Giải năm 4791
Giải tư 90566 - 60147 - 27996 - 38620 - 34954 - 47761 - 37411
Giải ba 81984 - 06958
Giải nhì 82306
Giải nhất 20577
Giải đặc biệt 068586
Hai số cuối của các giải Long An:
06[2] - 11 - 20 - 26 - 29 - 47 - 54 - 58 - 61 - 66 - 70 - 77 - 84 - 86 - 91 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 10-02-2018 - XSLA

Giải tám 62
Giải bảy 208
Giải sáu 6537 - 5205 - 1985
Giải năm 5032
Giải tư 98374 - 18491 - 56834 - 63012 - 66863 - 55603 - 12266
Giải ba 11506 - 81040
Giải nhì 42372
Giải nhất 01753
Giải đặc biệt 985816
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 05 - 06 - 08 - 12 - 16 - 32 - 34 - 37 - 40 - 53 - 62 - 63 - 66 - 72 - 74 - 85 - 91

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 03-02-2018 - XSLA

Giải tám 81
Giải bảy 405
Giải sáu 3878 - 6446 - 0494
Giải năm 5525
Giải tư 90880 - 77857 - 26799 - 90525 - 76133 - 05125 - 74452
Giải ba 80043 - 95009
Giải nhì 08830
Giải nhất 72138
Giải đặc biệt 585969
Hai số cuối của các giải Long An:
05 - 09 - 25[3] - 30 - 33 - 38 - 43 - 46 - 52 - 57 - 69 - 78 - 80 - 81 - 94 - 99