Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 14-01-2017

Giải tám 72
Giải bảy 091
Giải sáu 2152 - 4283 - 6187
Giải năm 1954
Giải tư 84441 - 53375 - 96971 - 07302 - 81256 - 86057 - 95434
Giải ba 77203 - 88836
Giải nhì 26378
Giải nhất 97979
Giải đặc biệt 163552
Hai số cuối của các giải Long An:
02 - 03 - 34 - 36 - 41 - 52[2] - 54 - 56 - 57 - 71 - 72 - 75 - 78 - 79 - 83 - 87 - 91

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 07-01-2017

Giải tám 69
Giải bảy 965
Giải sáu 6327 - 6427 - 9300
Giải năm 6129
Giải tư 71737 - 86396 - 76263 - 94996 - 81427 - 66723 - 24723
Giải ba 45237 - 12501
Giải nhì 02403
Giải nhất 85944
Giải đặc biệt 702844
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 01 - 03 - 23[2] - 27[3] - 29 - 37[2] - 44[2] - 63 - 65 - 69 - 96[2]

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 31-12-2016

Giải tám 36
Giải bảy 392
Giải sáu 8854 - 9015 - 6840
Giải năm 9340
Giải tư 73116 - 53514 - 09064 - 42071 - 65482 - 72145 - 36012
Giải ba 45673 - 03930
Giải nhì 55752
Giải nhất 89101
Giải đặc biệt 067051
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 12 - 14 - 15 - 16 - 30 - 36 - 40[2] - 45 - 51 - 52 - 54 - 64 - 71 - 73 - 82 - 92

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 24-12-2016

Giải tám 43
Giải bảy 207
Giải sáu 2587 - 1869 - 3474
Giải năm 4239
Giải tư 69641 - 74651 - 30760 - 64680 - 23312 - 74060 - 01682
Giải ba 96054 - 09262
Giải nhì 67410
Giải nhất 23450
Giải đặc biệt 692843
Hai số cuối của các giải Long An:
07 - 10 - 12 - 39 - 41 - 43[2] - 50 - 51 - 54 - 60[2] - 62 - 69 - 74 - 80 - 82 - 87

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 17-12-2016

Giải tám 08
Giải bảy 608
Giải sáu 0939 - 2604 - 8831
Giải năm 9951
Giải tư 75007 - 15632 - 45926 - 86218 - 80531 - 72323 - 98941
Giải ba 13721 - 87305
Giải nhì 63898
Giải nhất 69241
Giải đặc biệt 210807
Hai số cuối của các giải Long An:
04 - 05 - 07[2] - 08[2] - 18 - 21 - 23 - 26 - 31[2] - 32 - 39 - 41[2] - 51 - 98

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 10-12-2016

Giải tám 40
Giải bảy 473
Giải sáu 8044 - 7854 - 0580
Giải năm 3119
Giải tư 86762 - 64072 - 37464 - 45510 - 87800 - 69134 - 80392
Giải ba 86136 - 97158
Giải nhì 92016
Giải nhất 27591
Giải đặc biệt 681953
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 10 - 16 - 19 - 34 - 36 - 40 - 44 - 53 - 54 - 58 - 62 - 64 - 72 - 73 - 80 - 91 - 92

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 03-12-2016

Giải tám 55
Giải bảy 065
Giải sáu 4829 - 3409 - 6514
Giải năm 1684
Giải tư 90352 - 88853 - 38077 - 98263 - 31260 - 41143 - 20506
Giải ba 01225 - 07923
Giải nhì 37325
Giải nhất 15994
Giải đặc biệt 075995
Hai số cuối của các giải Long An:
06 - 09 - 14 - 23 - 25[2] - 29 - 43 - 52 - 53 - 55 - 60 - 63 - 65 - 77 - 84 - 94 - 95

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 26-11-2016

Giải tám 71
Giải bảy 653
Giải sáu 4628 - 8964 - 3743
Giải năm 9987
Giải tư 29173 - 74913 - 12053 - 07748 - 87936 - 76778 - 35069
Giải ba 17442 - 07869
Giải nhì 62056
Giải nhất 76964
Giải đặc biệt 655089
Hai số cuối của các giải Long An:
13 - 28 - 36 - 42 - 43 - 48 - 53[2] - 56 - 64[2] - 69[2] - 71 - 73 - 78 - 87 - 89