Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 22-10-2016

Giải tám 56
Giải bảy 071
Giải sáu 9787 - 8176 - 1897
Giải năm 7810
Giải tư 76754 - 06810 - 26197 - 34465 - 86843 - 63498 - 52807
Giải ba 06093 - 57177
Giải nhì 34023
Giải nhất 04108
Giải đặc biệt 975106
Hai số cuối của các giải Long An:
06 - 07 - 08 - 10[2] - 23 - 43 - 54 - 56 - 65 - 71 - 76 - 77 - 87 - 93 - 97[2] - 98

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 15-10-2016

Giải tám 19
Giải bảy 948
Giải sáu 3723 - 1297 - 5295
Giải năm 8831
Giải tư 48787 - 44947 - 73485 - 32480 - 84199 - 49254 - 97851
Giải ba 52174 - 31324
Giải nhì 98629
Giải nhất 83910
Giải đặc biệt 443258
Hai số cuối của các giải Long An:
10 - 19 - 23 - 24 - 29 - 31 - 47 - 48 - 51 - 54 - 58 - 74 - 80 - 85 - 87 - 95 - 97 - 99

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 08-10-2016

Giải tám 87
Giải bảy 916
Giải sáu 4328 - 1485 - 4778
Giải năm 7853
Giải tư 45173 - 24121 - 23505 - 25907 - 55788 - 66888 - 42106
Giải ba 66842 - 76941
Giải nhì 20598
Giải nhất 18613
Giải đặc biệt 637472
Hai số cuối của các giải Long An:
05 - 06 - 07 - 13 - 16 - 21 - 28 - 41 - 42 - 53 - 72 - 73 - 78 - 85 - 87 - 88[2] - 98

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 01-10-2016

Giải tám 30
Giải bảy 827
Giải sáu 1060 - 4740 - 3140
Giải năm 0117
Giải tư 97385 - 13577 - 03531 - 60800 - 48139 - 22505 - 62486
Giải ba 70807 - 71766
Giải nhì 66734
Giải nhất 32345
Giải đặc biệt 731367
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 05 - 07 - 17 - 27 - 30 - 31 - 34 - 39 - 40[2] - 45 - 60 - 66 - 67 - 77 - 85 - 86

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 24-09-2016

Giải tám 56
Giải bảy 402
Giải sáu 5704 - 3866 - 1787
Giải năm 0246
Giải tư 12339 - 26424 - 94456 - 99689 - 73458 - 11943 - 75666
Giải ba 12750 - 12839
Giải nhì 98650
Giải nhất 59329
Giải đặc biệt 036497
Hai số cuối của các giải Long An:
02 - 04 - 24 - 29 - 39[2] - 43 - 46 - 50[2] - 56[2] - 58 - 66[2] - 87 - 89 - 97

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 17-09-2016

Giải tám 05
Giải bảy 409
Giải sáu 3272 - 0423 - 0963
Giải năm 5216
Giải tư 08346 - 20325 - 73022 - 16776 - 80057 - 84214 - 78493
Giải ba 74808 - 67835
Giải nhì 09304
Giải nhất 18718
Giải đặc biệt 036227
Hai số cuối của các giải Long An:
04 - 05 - 08 - 09 - 14 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25 - 27 - 35 - 46 - 57 - 63 - 72 - 76 - 93

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 10-09-2016

Giải tám 07
Giải bảy 414
Giải sáu 6457 - 4864 - 7363
Giải năm 7040
Giải tư 82193 - 67373 - 57610 - 30310 - 65210 - 02915 - 86718
Giải ba 26696 - 45275
Giải nhì 65856
Giải nhất 97341
Giải đặc biệt 487439
Hai số cuối của các giải Long An:
07 - 10[3] - 14 - 15 - 18 - 39 - 40 - 41 - 56 - 57 - 63 - 64 - 73 - 75 - 93 - 96

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 03-09-2016

Giải tám 86
Giải bảy 421
Giải sáu 6337 - 6463 - 8997
Giải năm 1298
Giải tư 58557 - 08462 - 45776 - 61070 - 37718 - 01217 - 56120
Giải ba 95880 - 62641
Giải nhì 27048
Giải nhất 77008
Giải đặc biệt 874207
Hai số cuối của các giải Long An:
07 - 08 - 17 - 18 - 20 - 21 - 37 - 41 - 48 - 57 - 62 - 63 - 70 - 76 - 80 - 86 - 97 - 98