Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 30-07-2016

Giải tám 81
Giải bảy 971
Giải sáu 3422 - 6404 - 8136
Giải năm 2627
Giải tư 26365 - 60510 - 17131 - 90012 - 62007 - 52172 - 92496
Giải ba 80680 - 14298
Giải nhì 54379
Giải nhất 65244
Giải đặc biệt 461537
Hai số cuối của các giải Long An:
04 - 07 - 10 - 12 - 22 - 27 - 31 - 36 - 37 - 44 - 65 - 71 - 72 - 79 - 80 - 81 - 96 - 98

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 23-07-2016

Giải tám 53
Giải bảy 180
Giải sáu 9319 - 5956 - 5485
Giải năm 0900
Giải tư 91813 - 73851 - 80852 - 06675 - 69372 - 52678 - 75608
Giải ba 07883 - 34444
Giải nhì 47191
Giải nhất 17224
Giải đặc biệt 968281
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 08 - 13 - 19 - 24 - 44 - 51 - 52 - 53 - 56 - 72 - 75 - 78 - 80 - 81 - 83 - 85 - 91

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 16-07-2016

Giải tám 55
Giải bảy 530
Giải sáu 8592 - 0952 - 4717
Giải năm 9685
Giải tư 87706 - 71821 - 23848 - 58005 - 09635 - 48392 - 00989
Giải ba 22956 - 42803
Giải nhì 88809
Giải nhất 16746
Giải đặc biệt 306757
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 05 - 06 - 09 - 17 - 21 - 30 - 35 - 46 - 48 - 52 - 55 - 56 - 57 - 85 - 89 - 92[2]

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 09-07-2016

Giải tám 72
Giải bảy 602
Giải sáu 8339 - 1559 - 9490
Giải năm 5330
Giải tư 67922 - 06526 - 60479 - 84436 - 19098 - 87892 - 86471
Giải ba 90592 - 20623
Giải nhì 10026
Giải nhất 11385
Giải đặc biệt 126618
Hai số cuối của các giải Long An:
02 - 18 - 22 - 23 - 26[2] - 30 - 36 - 39 - 59 - 71 - 72 - 79 - 85 - 90 - 92[2] - 98

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 02-07-2016

Giải tám 03
Giải bảy 278
Giải sáu 8212 - 9401 - 0839
Giải năm 0125
Giải tư 40631 - 05705 - 22025 - 38404 - 07485 - 78867 - 79865
Giải ba 89522 - 16624
Giải nhì 56249
Giải nhất 99104
Giải đặc biệt 716800
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 01 - 03 - 04[2] - 05 - 12 - 22 - 24 - 25[2] - 31 - 39 - 49 - 65 - 67 - 78 - 85

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 25-06-2016

Giải tám 70
Giải bảy 300
Giải sáu 2440 - 2258 - 0528
Giải năm 8031
Giải tư 75208 - 08322 - 34324 - 37734 - 20555 - 03952 - 03914
Giải ba 29823 - 42444
Giải nhì 27964
Giải nhất 70077
Giải đặc biệt 191890
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 08 - 14 - 22 - 23 - 24 - 28 - 31 - 34 - 40 - 44 - 52 - 55 - 58 - 64 - 70 - 77 - 90

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 18-06-2016

Giải tám 45
Giải bảy 979
Giải sáu 5605 - 7773 - 6032
Giải năm 3470
Giải tư 79474 - 14797 - 31524 - 42660 - 37993 - 61733 - 83247
Giải ba 74053 - 63319
Giải nhì 39384
Giải nhất 37013
Giải đặc biệt 837669
Hai số cuối của các giải Long An:
05 - 13 - 19 - 24 - 32 - 33 - 45 - 47 - 53 - 60 - 69 - 70 - 73 - 74 - 79 - 84 - 93 - 97

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 11-06-2016

Giải tám 19
Giải bảy 774
Giải sáu 1494 - 8938 - 6729
Giải năm 1429
Giải tư 19547 - 43795 - 51756 - 51084 - 25946 - 39099 - 40722
Giải ba 20661 - 31479
Giải nhì 73404
Giải nhất 26382
Giải đặc biệt 414373
Hai số cuối của các giải Long An:
04 - 19 - 22 - 29[2] - 38 - 46 - 47 - 56 - 61 - 73 - 74 - 79 - 82 - 84 - 94 - 95 - 99