Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 16-12-2017 - XSLA

Giải tám 56
Giải bảy 775
Giải sáu 5860 - 0276 - 1382
Giải năm 4027
Giải tư 51901 - 96914 - 69931 - 74582 - 85063 - 66835 - 73975
Giải ba 57318 - 97442
Giải nhì 10845
Giải nhất 92684
Giải đặc biệt 100747
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 14 - 18 - 27 - 31 - 35 - 42 - 45 - 47 - 56 - 60 - 63 - 75[2] - 76 - 82[2] - 84

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 09-12-2017 - XSLA

Giải tám 72
Giải bảy 488
Giải sáu 1696 - 0067 - 5778
Giải năm 5626
Giải tư 66913 - 60404 - 79041 - 04914 - 35607 - 67412 - 67721
Giải ba 26750 - 03006
Giải nhì 69666
Giải nhất 29141
Giải đặc biệt 143479
Hai số cuối của các giải Long An:
04 - 06 - 07 - 12 - 13 - 14 - 21 - 26 - 41[2] - 50 - 66 - 67 - 72 - 78 - 79 - 88 - 96

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 02-12-2017 - XSLA

Giải tám 20
Giải bảy 863
Giải sáu 4469 - 5526 - 1999
Giải năm 2192
Giải tư 60380 - 36834 - 55373 - 44824 - 31647 - 58321 - 95545
Giải ba 04140 - 43815
Giải nhì 20393
Giải nhất 03484
Giải đặc biệt 182526
Hai số cuối của các giải Long An:
15 - 20 - 21 - 24 - 26[2] - 34 - 40 - 45 - 47 - 63 - 69 - 73 - 80 - 84 - 92 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 25-11-2017 - XSLA

Giải tám 50
Giải bảy 554
Giải sáu 2531 - 0806 - 7430
Giải năm 8168
Giải tư 94844 - 38409 - 70178 - 74584 - 78099 - 80746 - 35607
Giải ba 53738 - 96591
Giải nhì 13179
Giải nhất 62534
Giải đặc biệt 408077
Hai số cuối của các giải Long An:
06 - 07 - 09 - 30 - 31 - 34 - 38 - 44 - 46 - 50 - 54 - 68 - 77 - 78 - 79 - 84 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 18-11-2017 - XSLA

Giải tám 28
Giải bảy 829
Giải sáu 6869 - 0597 - 7676
Giải năm 9583
Giải tư 86734 - 94621 - 46535 - 37356 - 01203 - 63035 - 41863
Giải ba 77697 - 82946
Giải nhì 28875
Giải nhất 33230
Giải đặc biệt 678289
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 21 - 28 - 29 - 30 - 34 - 35[2] - 46 - 56 - 63 - 69 - 75 - 76 - 83 - 89 - 97[2]

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 11-11-2017 - XSLA

Giải tám 58
Giải bảy 344
Giải sáu 8067 - 4478 - 7551
Giải năm 1260
Giải tư 96550 - 58551 - 70045 - 14411 - 97766 - 79433 - 05570
Giải ba 80503 - 64753
Giải nhì 49705
Giải nhất 36691
Giải đặc biệt 030563
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 05 - 11 - 33 - 44 - 45 - 50 - 51[2] - 53 - 58 - 60 - 63 - 66 - 67 - 70 - 78 - 91

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 04-11-2017 - XSLA

Giải tám 92
Giải bảy 470
Giải sáu 2325 - 8739 - 8793
Giải năm 6020
Giải tư 47427 - 32473 - 00538 - 41681 - 57209 - 40160 - 51533
Giải ba 40348 - 33427
Giải nhì 63193
Giải nhất 57389
Giải đặc biệt 581420
Hai số cuối của các giải Long An:
09 - 20[2] - 25 - 27[2] - 33 - 38 - 39 - 48 - 60 - 70 - 73 - 81 - 89 - 92 - 93[2]

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 28-10-2017 - XSLA

Giải tám 71
Giải bảy 341
Giải sáu 3669 - 7805 - 6479
Giải năm 1379
Giải tư 24906 - 76618 - 89407 - 81066 - 53963 - 74944 - 76347
Giải ba 01743 - 73430
Giải nhì 95666
Giải nhất 81289
Giải đặc biệt 338632
Hai số cuối của các giải Long An:
05 - 06 - 07 - 18 - 30 - 32 - 41 - 43 - 44 - 47 - 63 - 66[2] - 69 - 71 - 79[2] - 89