Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 27-09-2016

Giải tám 19
Giải bảy 947
Giải sáu 7228 - 3478 - 7569
Giải năm 1063
Giải tư 04000 - 01649 - 16607 - 41007 - 71463 - 44671 - 41848
Giải ba 04718 - 47437
Giải nhì 96169
Giải nhất 37293
Giải đặc biệt 107640
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 07[2] - 18 - 19 - 28 - 37 - 40 - 47 - 48 - 49 - 63[2] - 69[2] - 71 - 78 - 93

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 20-09-2016

Giải tám 99
Giải bảy 500
Giải sáu 1130 - 3097 - 2010
Giải năm 4109
Giải tư 25277 - 02286 - 72067 - 53767 - 28216 - 02749 - 13700
Giải ba 02926 - 84378
Giải nhì 72069
Giải nhất 93375
Giải đặc biệt 860083
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00[2] - 09 - 10 - 16 - 26 - 30 - 49 - 67[2] - 69 - 75 - 77 - 78 - 83 - 86 - 97 - 99

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 13-09-2016

Giải tám 92
Giải bảy 765
Giải sáu 7279 - 7360 - 6220
Giải năm 3210
Giải tư 46743 - 53161 - 95979 - 25022 - 05600 - 50793 - 50942
Giải ba 88313 - 10842
Giải nhì 59677
Giải nhất 21806
Giải đặc biệt 554500
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00[2] - 06 - 10 - 13 - 20 - 22 - 42[2] - 43 - 60 - 61 - 65 - 77 - 79[2] - 92 - 93

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 06-09-2016

Giải tám 56
Giải bảy 595
Giải sáu 1869 - 2328 - 0108
Giải năm 3879
Giải tư 73606 - 50973 - 40295 - 74433 - 91626 - 05173 - 93148
Giải ba 22525 - 30629
Giải nhì 09474
Giải nhất 45938
Giải đặc biệt 652867
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
06 - 08 - 25 - 26 - 28 - 29 - 33 - 38 - 48 - 56 - 67 - 69 - 73[2] - 74 - 79 - 95[2]

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 30-08-2016

Giải tám 61
Giải bảy 729
Giải sáu 7773 - 7781 - 1122
Giải năm 7996
Giải tư 08700 - 15222 - 74402 - 48481 - 55171 - 43700 - 86743
Giải ba 01637 - 04613
Giải nhì 57219
Giải nhất 26948
Giải đặc biệt 487298
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00[2] - 02 - 13 - 19 - 22[2] - 29 - 37 - 43 - 48 - 61 - 71 - 73 - 81[2] - 96 - 98

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 23-08-2016

Giải tám 69
Giải bảy 170
Giải sáu 3974 - 5234 - 0660
Giải năm 3200
Giải tư 29125 - 14676 - 57500 - 75693 - 49948 - 68123 - 15332
Giải ba 56768 - 89659
Giải nhì 71699
Giải nhất 29742
Giải đặc biệt 480386
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00[2] - 23 - 25 - 32 - 34 - 42 - 48 - 59 - 60 - 68 - 69 - 70 - 74 - 76 - 86 - 93 - 99

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 16-08-2016

Giải tám 89
Giải bảy 310
Giải sáu 4873 - 7849 - 7724
Giải năm 9540
Giải tư 03500 - 14495 - 64745 - 33061 - 05065 - 15806 - 81064
Giải ba 60421 - 04506
Giải nhì 83363
Giải nhất 90072
Giải đặc biệt 144831
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 06[2] - 10 - 21 - 24 - 31 - 40 - 45 - 49 - 61 - 63 - 64 - 65 - 72 - 73 - 89 - 95

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 09-08-2016

Giải tám 55
Giải bảy 439
Giải sáu 1573 - 0498 - 5973
Giải năm 4855
Giải tư 63295 - 27523 - 27236 - 44475 - 94567 - 15905 - 38146
Giải ba 46884 - 20660
Giải nhì 06109
Giải nhất 49995
Giải đặc biệt 299134
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
05 - 09 - 23 - 34 - 36 - 39 - 46 - 55[2] - 60 - 67 - 73[2] - 75 - 84 - 95[2] - 98