Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 10-07-2018 - XSBT

Giải tám 96
Giải bảy 884
Giải sáu 9823 - 8115 - 2756
Giải năm 5698
Giải tư 61497 - 01339 - 16767 - 23192 - 70835 - 84240 - 73969
Giải ba 95258 - 32282
Giải nhì 16046
Giải nhất 10568
Giải đặc biệt 637680
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
15 - 23 - 35 - 39 - 40 - 46 - 56 - 58 - 67 - 68 - 69 - 80 - 82 - 84 - 92 - 96 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 03-07-2018 - XSBT

Giải tám 69
Giải bảy 823
Giải sáu 7140 - 4388 - 2446
Giải năm 2502
Giải tư 54834 - 94800 - 11056 - 93070 - 77350 - 38519 - 37176
Giải ba 32686 - 67468
Giải nhì 88979
Giải nhất 27643
Giải đặc biệt 871419
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 02 - 19[2] - 23 - 34 - 40 - 43 - 46 - 50 - 56 - 68 - 69 - 70 - 76 - 79 - 86 - 88

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 26-06-2018 - XSBT

Giải tám 26
Giải bảy 317
Giải sáu 7492 - 6714 - 8110
Giải năm 9135
Giải tư 50553 - 90560 - 13569 - 92107 - 05416 - 63084 - 52520
Giải ba 71066 - 21516
Giải nhì 69267
Giải nhất 67976
Giải đặc biệt 477598
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
07 - 10 - 14 - 16[2] - 17 - 20 - 26 - 35 - 53 - 60 - 66 - 67 - 69 - 76 - 84 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 19-06-2018 - XSBT

Giải tám 26
Giải bảy 413
Giải sáu 7358 - 4434 - 0548
Giải năm 7814
Giải tư 55475 - 82870 - 39543 - 01521 - 41749 - 78142 - 37784
Giải ba 70988 - 16458
Giải nhì 18245
Giải nhất 50103
Giải đặc biệt 593136
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03 - 13 - 14 - 21 - 26 - 34 - 36 - 42 - 43 - 45 - 48 - 49 - 58[2] - 70 - 75 - 84 - 88

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 12-06-2018 - XSBT

Giải tám 92
Giải bảy 517
Giải sáu 9534 - 7531 - 9734
Giải năm 4812
Giải tư 65227 - 87719 - 74279 - 78977 - 40609 - 02216 - 99813
Giải ba 40463 - 19941
Giải nhì 38628
Giải nhất 11725
Giải đặc biệt 183242
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
09 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 25 - 27 - 28 - 31 - 34[2] - 41 - 42 - 63 - 77 - 79 - 92

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 05-06-2018 - XSBT

Giải tám 13
Giải bảy 028
Giải sáu 3132 - 6735 - 6449
Giải năm 1110
Giải tư 25260 - 32070 - 09033 - 47972 - 83003 - 99656 - 63684
Giải ba 36080 - 93306
Giải nhì 44902
Giải nhất 47631
Giải đặc biệt 933884
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 03 - 06 - 10 - 13 - 28 - 31 - 32 - 33 - 35 - 49 - 56 - 60 - 70 - 72 - 80 - 84[2]

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 29-05-2018 - XSBT

Giải tám 04
Giải bảy 683
Giải sáu 6367 - 2297 - 4953
Giải năm 7706
Giải tư 90814 - 54474 - 42837 - 77338 - 06552 - 30110 - 66403
Giải ba 59383 - 40387
Giải nhì 12760
Giải nhất 61856
Giải đặc biệt 130425
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03 - 04 - 06 - 10 - 14 - 25 - 37 - 38 - 52 - 53 - 56 - 60 - 67 - 74 - 83[2] - 87 - 97

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 22-05-2018 - XSBT

Giải tám 90
Giải bảy 583
Giải sáu 6649 - 5307 - 9536
Giải năm 8653
Giải tư 80349 - 89569 - 94674 - 29193 - 59650 - 34183 - 96613
Giải ba 68333 - 96747
Giải nhì 55911
Giải nhất 93965
Giải đặc biệt 835548
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
07 - 11 - 13 - 33 - 36 - 47 - 48 - 49[2] - 50 - 53 - 65 - 69 - 74 - 83[2] - 90 - 93