Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 23-08-2016

Giải tám 69
Giải bảy 170
Giải sáu 3974 - 5234 - 0660
Giải năm 3200
Giải tư 29125 - 14676 - 57500 - 75693 - 49948 - 68123 - 15332
Giải ba 56768 - 89659
Giải nhì 71699
Giải nhất 29742
Giải đặc biệt 480386
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00[2] - 23 - 25 - 32 - 34 - 42 - 48 - 59 - 60 - 68 - 69 - 70 - 74 - 76 - 86 - 93 - 99

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 16-08-2016

Giải tám 89
Giải bảy 310
Giải sáu 4873 - 7849 - 7724
Giải năm 9540
Giải tư 03500 - 14495 - 64745 - 33061 - 05065 - 15806 - 81064
Giải ba 60421 - 04506
Giải nhì 83363
Giải nhất 90072
Giải đặc biệt 144831
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 06[2] - 10 - 21 - 24 - 31 - 40 - 45 - 49 - 61 - 63 - 64 - 65 - 72 - 73 - 89 - 95

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 09-08-2016

Giải tám 55
Giải bảy 439
Giải sáu 1573 - 0498 - 5973
Giải năm 4855
Giải tư 63295 - 27523 - 27236 - 44475 - 94567 - 15905 - 38146
Giải ba 46884 - 20660
Giải nhì 06109
Giải nhất 49995
Giải đặc biệt 299134
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
05 - 09 - 23 - 34 - 36 - 39 - 46 - 55[2] - 60 - 67 - 73[2] - 75 - 84 - 95[2] - 98

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 02-08-2016

Giải tám 06
Giải bảy 271
Giải sáu 8125 - 4772 - 7904
Giải năm 9679
Giải tư 97095 - 87567 - 74996 - 20347 - 47950 - 99698 - 08122
Giải ba 19016 - 53203
Giải nhì 91340
Giải nhất 37438
Giải đặc biệt 271745
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03 - 04 - 06 - 16 - 22 - 25 - 38 - 40 - 45 - 47 - 50 - 67 - 71 - 72 - 79 - 95 - 96 - 98

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 26-07-2016

Giải tám 32
Giải bảy 392
Giải sáu 2154 - 7108 - 1963
Giải năm 9565
Giải tư 15014 - 48128 - 62578 - 95815 - 10711 - 77599 - 36025
Giải ba 18596 - 71778
Giải nhì 80498
Giải nhất 91814
Giải đặc biệt 692677
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
08 - 11 - 14[2] - 15 - 25 - 28 - 32 - 54 - 63 - 65 - 77 - 78[2] - 92 - 96 - 98 - 99

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 19-07-2016

Giải tám 93
Giải bảy 828
Giải sáu 9367 - 9108 - 2632
Giải năm 4274
Giải tư 73014 - 18441 - 25315 - 46516 - 52084 - 21320 - 10738
Giải ba 49162 - 06527
Giải nhì 95979
Giải nhất 78587
Giải đặc biệt 349742
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
08 - 14 - 15 - 16 - 20 - 27 - 28 - 32 - 38 - 41 - 42 - 62 - 67 - 74 - 79 - 84 - 87 - 93

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 12-07-2016

Giải tám 86
Giải bảy 035
Giải sáu 7386 - 6792 - 3304
Giải năm 3528
Giải tư 52417 - 43101 - 39519 - 57317 - 49798 - 11198 - 42789
Giải ba 27307 - 45183
Giải nhì 47092
Giải nhất 82736
Giải đặc biệt 543665
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 04 - 07 - 17[2] - 19 - 28 - 35 - 36 - 65 - 83 - 86[2] - 89 - 92[2] - 98[2]

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 05-07-2016

Giải tám 47
Giải bảy 565
Giải sáu 6070 - 0294 - 6185
Giải năm 1657
Giải tư 11265 - 40545 - 51799 - 44608 - 29641 - 68832 - 32505
Giải ba 19013 - 36755
Giải nhì 35480
Giải nhất 98035
Giải đặc biệt 283027
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
05 - 08 - 13 - 27 - 32 - 35 - 41 - 45 - 47 - 55 - 57 - 65[2] - 70 - 80 - 85 - 94 - 99