Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 15-08-2017 - XSBT

Giải tám 39
Giải bảy 834
Giải sáu 1369 - 0153 - 5655
Giải năm 4682
Giải tư 79287 - 89276 - 14386 - 23853 - 08838 - 45644 - 52702
Giải ba 37237 - 25011
Giải nhì 96020
Giải nhất 44608
Giải đặc biệt 115655
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 08 - 11 - 20 - 34 - 37 - 38 - 39 - 44 - 53[2] - 55[2] - 69 - 76 - 82 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 08-08-2017 - XSBT

Giải tám 85
Giải bảy 408
Giải sáu 1469 - 4739 - 0808
Giải năm 6875
Giải tư 62754 - 97862 - 08778 - 07909 - 14403 - 09027 - 38558
Giải ba 34235 - 79026
Giải nhì 68915
Giải nhất 71517
Giải đặc biệt 293331
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03 - 08[2] - 09 - 15 - 17 - 26 - 27 - 31 - 35 - 39 - 54 - 58 - 62 - 69 - 75 - 78 - 85

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 01-08-2017 - XSBT

Giải tám 40
Giải bảy 836
Giải sáu 5224 - 3894 - 3096
Giải năm 9961
Giải tư 22175 - 58004 - 43399 - 19961 - 63332 - 40786 - 64588
Giải ba 57957 - 57760
Giải nhì 17296
Giải nhất 87133
Giải đặc biệt 981163
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
04 - 24 - 32 - 33 - 36 - 40 - 57 - 60 - 61[2] - 63 - 75 - 86 - 88 - 94 - 96[2] - 99

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 25-07-2017 - XSBT

Giải tám 54
Giải bảy 221
Giải sáu 2496 - 2659 - 1966
Giải năm 6742
Giải tư 57295 - 71214 - 21843 - 87682 - 94712 - 50930 - 45009
Giải ba 54139 - 59459
Giải nhì 89702
Giải nhất 07417
Giải đặc biệt 944083
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 09 - 12 - 14 - 17 - 21 - 30 - 39 - 42 - 43 - 54 - 59[2] - 66 - 82 - 83 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 18-07-2017 - XSBT

Giải tám 60
Giải bảy 698
Giải sáu 2922 - 8091 - 7979
Giải năm 2324
Giải tư 70316 - 69642 - 75876 - 26976 - 18556 - 36002 - 96335
Giải ba 45975 - 08728
Giải nhì 73735
Giải nhất 11142
Giải đặc biệt 759538
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 16 - 22 - 24 - 28 - 35[2] - 38 - 42[2] - 56 - 60 - 75 - 76[2] - 79 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 11-07-2017 - XSBT

Giải tám 61
Giải bảy 974
Giải sáu 7163 - 5000 - 3457
Giải năm 8138
Giải tư 57032 - 20436 - 90798 - 54848 - 77277 - 61140 - 69168
Giải ba 05969 - 05943
Giải nhì 03674
Giải nhất 01028
Giải đặc biệt 903759
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 28 - 32 - 36 - 38 - 40 - 43 - 48 - 57 - 59 - 61 - 63 - 68 - 69 - 74[2] - 77 - 98

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 04-07-2017 - XSBT

Giải tám 53
Giải bảy 659
Giải sáu 3119 - 8064 - 5160
Giải năm 1610
Giải tư 66685 - 62608 - 20988 - 87790 - 83899 - 24353 - 31545
Giải ba 68102 - 85615
Giải nhì 76176
Giải nhất 67598
Giải đặc biệt 813952
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 08 - 10 - 15 - 19 - 45 - 52 - 53[2] - 59 - 60 - 64 - 76 - 85 - 88 - 90 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 27-06-2017 - XSBT

Giải tám 60
Giải bảy 291
Giải sáu 7558 - 3985 - 2961
Giải năm 6596
Giải tư 88994 - 08261 - 18200 - 28792 - 18644 - 20721 - 17205
Giải ba 05161 - 79324
Giải nhì 45374
Giải nhất 72968
Giải đặc biệt 131295
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 05 - 21 - 24 - 44 - 58 - 60 - 61[3] - 68 - 74 - 85 - 91 - 92 - 94 - 95 - 96