Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 25-10-2016

Giải tám 98
Giải bảy 364
Giải sáu 5324 - 1803 - 4060
Giải năm 7487
Giải tư 75971 - 99183 - 36293 - 98645 - 00923 - 91220 - 74284
Giải ba 56836 - 42486
Giải nhì 83803
Giải nhất 30071
Giải đặc biệt 185037
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03[2] - 20 - 23 - 24 - 36 - 37 - 45 - 60 - 64 - 71[2] - 83 - 84 - 86 - 87 - 93 - 98

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 18-10-2016

Giải tám 86
Giải bảy 173
Giải sáu 7893 - 4110 - 0836
Giải năm 1268
Giải tư 61861 - 72980 - 08165 - 32771 - 57466 - 92748 - 66173
Giải ba 02285 - 62807
Giải nhì 56801
Giải nhất 96151
Giải đặc biệt 463019
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 07 - 10 - 19 - 36 - 48 - 51 - 61 - 65 - 66 - 68 - 71 - 73[2] - 80 - 85 - 86 - 93

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 11-10-2016

Giải tám 16
Giải bảy 277
Giải sáu 4787 - 4325 - 0919
Giải năm 4145
Giải tư 06224 - 89469 - 65200 - 09729 - 03138 - 49035 - 15749
Giải ba 03317 - 66444
Giải nhì 81096
Giải nhất 70303
Giải đặc biệt 945499
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 03 - 16 - 17 - 19 - 24 - 25 - 29 - 35 - 38 - 44 - 45 - 49 - 69 - 77 - 87 - 96 - 99

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 04-10-2016

Giải tám 75
Giải bảy 306
Giải sáu 2991 - 8756 - 5348
Giải năm 6739
Giải tư 78624 - 61259 - 84010 - 62794 - 35309 - 00781 - 42447
Giải ba 66019 - 48714
Giải nhì 53617
Giải nhất 73968
Giải đặc biệt 653801
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 06 - 09 - 10 - 14 - 17 - 19 - 24 - 39 - 47 - 48 - 56 - 59 - 68 - 75 - 81 - 91 - 94

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 27-09-2016

Giải tám 19
Giải bảy 947
Giải sáu 7228 - 3478 - 7569
Giải năm 1063
Giải tư 04000 - 01649 - 16607 - 41007 - 71463 - 44671 - 41848
Giải ba 04718 - 47437
Giải nhì 96169
Giải nhất 37293
Giải đặc biệt 107640
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 07[2] - 18 - 19 - 28 - 37 - 40 - 47 - 48 - 49 - 63[2] - 69[2] - 71 - 78 - 93

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 20-09-2016

Giải tám 99
Giải bảy 500
Giải sáu 1130 - 3097 - 2010
Giải năm 4109
Giải tư 25277 - 02286 - 72067 - 53767 - 28216 - 02749 - 13700
Giải ba 02926 - 84378
Giải nhì 72069
Giải nhất 93375
Giải đặc biệt 860083
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00[2] - 09 - 10 - 16 - 26 - 30 - 49 - 67[2] - 69 - 75 - 77 - 78 - 83 - 86 - 97 - 99

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 13-09-2016

Giải tám 92
Giải bảy 765
Giải sáu 7279 - 7360 - 6220
Giải năm 3210
Giải tư 46743 - 53161 - 95979 - 25022 - 05600 - 50793 - 50942
Giải ba 88313 - 10842
Giải nhì 59677
Giải nhất 21806
Giải đặc biệt 554500
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00[2] - 06 - 10 - 13 - 20 - 22 - 42[2] - 43 - 60 - 61 - 65 - 77 - 79[2] - 92 - 93

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 06-09-2016

Giải tám 56
Giải bảy 595
Giải sáu 1869 - 2328 - 0108
Giải năm 3879
Giải tư 73606 - 50973 - 40295 - 74433 - 91626 - 05173 - 93148
Giải ba 22525 - 30629
Giải nhì 09474
Giải nhất 45938
Giải đặc biệt 652867
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
06 - 08 - 25 - 26 - 28 - 29 - 33 - 38 - 48 - 56 - 67 - 69 - 73[2] - 74 - 79 - 95[2]