Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 21-03-2017

Giải tám 71
Giải bảy 953
Giải sáu 9403 - 3715 - 9376
Giải năm 9780
Giải tư 88417 - 89556 - 89334 - 89411 - 08641 - 59601 - 02933
Giải ba 50753 - 48518
Giải nhì 59431
Giải nhất 12746
Giải đặc biệt 433016
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 03 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 31 - 33 - 34 - 41 - 46 - 53[2] - 56 - 71 - 76 - 80

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 14-03-2017

Giải tám 79
Giải bảy 158
Giải sáu 6002 - 4744 - 6844
Giải năm 1242
Giải tư 60452 - 68864 - 61203 - 62022 - 02962 - 78100 - 30548
Giải ba 15315 - 66972
Giải nhì 91505
Giải nhất 24075
Giải đặc biệt 074560
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 02 - 03 - 05 - 15 - 22 - 42 - 44[2] - 48 - 52 - 58 - 60 - 62 - 64 - 72 - 75 - 79

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 07-03-2017

Giải tám 85
Giải bảy 550
Giải sáu 3885 - 4652 - 9816
Giải năm 1173
Giải tư 86931 - 77548 - 61718 - 74991 - 56362 - 28375 - 12713
Giải ba 66537 - 76963
Giải nhì 24351
Giải nhất 28255
Giải đặc biệt 096850
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
13 - 16 - 18 - 31 - 37 - 48 - 50[2] - 51 - 52 - 55 - 62 - 63 - 73 - 75 - 85[2] - 91

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 28-02-2017

Giải tám 95
Giải bảy 920
Giải sáu 9157 - 9999 - 0416
Giải năm 6687
Giải tư 25795 - 53162 - 69602 - 12317 - 55099 - 58425 - 40357
Giải ba 83194 - 56382
Giải nhì 91301
Giải nhất 00642
Giải đặc biệt 783280
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 02 - 16 - 17 - 20 - 25 - 42 - 57[2] - 62 - 80 - 82 - 87 - 94 - 95[2] - 99[2]

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 21-02-2017

Giải tám 45
Giải bảy 971
Giải sáu 9018 - 6758 - 2228
Giải năm 5710
Giải tư 34546 - 34594 - 47518 - 47654 - 42517 - 86364 - 15131
Giải ba 55647 - 08875
Giải nhì 41501
Giải nhất 77517
Giải đặc biệt 064925
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 10 - 17[2] - 18[2] - 25 - 28 - 31 - 45 - 46 - 47 - 54 - 58 - 64 - 71 - 75 - 94

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 14-02-2017

Giải tám 54
Giải bảy 237
Giải sáu 6654 - 6482 - 5290
Giải năm 5043
Giải tư 05136 - 03418 - 62367 - 05685 - 80409 - 94034 - 21617
Giải ba 57803 - 73096
Giải nhì 45539
Giải nhất 24464
Giải đặc biệt 886637
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03 - 09 - 17 - 18 - 34 - 36 - 37[2] - 39 - 43 - 54[2] - 64 - 67 - 82 - 85 - 90 - 96

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 07-02-2017

Giải tám 79
Giải bảy 832
Giải sáu 2661 - 0517 - 3154
Giải năm 3708
Giải tư 01640 - 72604 - 79660 - 43676 - 75568 - 82586 - 16831
Giải ba 35302 - 62598
Giải nhì 19869
Giải nhất 54072
Giải đặc biệt 185940
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 04 - 08 - 17 - 31 - 32 - 40[2] - 54 - 60 - 61 - 68 - 69 - 72 - 76 - 79 - 86 - 98

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 31-01-2017

Giải tám 93
Giải bảy 695
Giải sáu 2746 - 8752 - 4074
Giải năm 2800
Giải tư 15858 - 24652 - 61760 - 48815 - 58935 - 85514 - 38238
Giải ba 01025 - 43918
Giải nhì 41760
Giải nhất 41346
Giải đặc biệt 022750
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 14 - 15 - 18 - 25 - 35 - 38 - 46[2] - 50 - 52[2] - 58 - 60[2] - 74 - 93 - 95