Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 06-12-2016

Giải tám 61
Giải bảy 936
Giải sáu 8213 - 9709 - 8193
Giải năm 4613
Giải tư 41894 - 73648 - 38246 - 85968 - 70832 - 06726 - 55509
Giải ba 26130 - 02056
Giải nhì 49154
Giải nhất 62954
Giải đặc biệt 757594
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
09[2] - 13[2] - 26 - 30 - 32 - 36 - 46 - 48 - 54[2] - 56 - 61 - 68 - 93 - 94[2]

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 29-11-2016

Giải tám 51
Giải bảy 830
Giải sáu 0322 - 1160 - 7171
Giải năm 1873
Giải tư 79213 - 48479 - 25911 - 47802 - 50233 - 90796 - 89851
Giải ba 81703 - 28263
Giải nhì 55203
Giải nhất 30014
Giải đặc biệt 264416
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 03[2] - 11 - 13 - 14 - 16 - 22 - 30 - 33 - 51[2] - 60 - 63 - 71 - 73 - 79 - 96

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 22-11-2016

Giải tám 43
Giải bảy 983
Giải sáu 2357 - 5785 - 7207
Giải năm 6696
Giải tư 97683 - 04735 - 29232 - 63123 - 74093 - 94918 - 14877
Giải ba 55380 - 36333
Giải nhì 36288
Giải nhất 50209
Giải đặc biệt 307986
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
07 - 09 - 18 - 23 - 32 - 33 - 35 - 43 - 57 - 77 - 80 - 83[2] - 85 - 86 - 88 - 93 - 96

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 15-11-2016

Giải tám 07
Giải bảy 036
Giải sáu 3608 - 7855 - 7574
Giải năm 9772
Giải tư 96602 - 81368 - 58469 - 29258 - 65300 - 32402 - 33544
Giải ba 06077 - 91610
Giải nhì 92401
Giải nhất 85642
Giải đặc biệt 300645
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 01 - 02[2] - 07 - 08 - 10 - 36 - 42 - 44 - 45 - 55 - 58 - 68 - 69 - 72 - 74 - 77

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 08-11-2016

Giải tám 92
Giải bảy 088
Giải sáu 5372 - 6617 - 3844
Giải năm 3801
Giải tư 65909 - 98928 - 69418 - 95863 - 07040 - 49178 - 70124
Giải ba 76289 - 52877
Giải nhì 14134
Giải nhất 17636
Giải đặc biệt 101168
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 09 - 17 - 18 - 24 - 28 - 34 - 36 - 40 - 44 - 63 - 68 - 72 - 77 - 78 - 88 - 89 - 92

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 01-11-2016

Giải tám 05
Giải bảy 486
Giải sáu 4632 - 9735 - 0463
Giải năm 3995
Giải tư 08713 - 72978 - 82602 - 64993 - 32165 - 65267 - 96065
Giải ba 53617 - 31438
Giải nhì 48309
Giải nhất 94948
Giải đặc biệt 570680
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 05 - 09 - 13 - 17 - 32 - 35 - 38 - 48 - 63 - 65[2] - 67 - 78 - 80 - 86 - 93 - 95

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 25-10-2016

Giải tám 98
Giải bảy 364
Giải sáu 5324 - 1803 - 4060
Giải năm 7487
Giải tư 75971 - 99183 - 36293 - 98645 - 00923 - 91220 - 74284
Giải ba 56836 - 42486
Giải nhì 83803
Giải nhất 30071
Giải đặc biệt 185037
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03[2] - 20 - 23 - 24 - 36 - 37 - 45 - 60 - 64 - 71[2] - 83 - 84 - 86 - 87 - 93 - 98

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 18-10-2016

Giải tám 86
Giải bảy 173
Giải sáu 7893 - 4110 - 0836
Giải năm 1268
Giải tư 61861 - 72980 - 08165 - 32771 - 57466 - 92748 - 66173
Giải ba 02285 - 62807
Giải nhì 56801
Giải nhất 96151
Giải đặc biệt 463019
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 07 - 10 - 19 - 36 - 48 - 51 - 61 - 65 - 66 - 68 - 71 - 73[2] - 80 - 85 - 86 - 93