Ngày mở thưởng

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 25-04-2017

Giải tám 14
Giải bảy 903
Giải sáu 3146 - 8663 - 6387
Giải năm 5918
Giải tư 78727 - 34419 - 37504 - 61032 - 04902 - 66041 - 33622
Giải ba 74802 - 25197
Giải nhì 64957
Giải nhất 81436
Giải đặc biệt 294488
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02[2] - 03 - 04 - 14 - 18 - 19 - 22 - 27 - 32 - 36 - 41 - 46 - 57 - 63 - 87 - 88 - 97

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 18-04-2017

Giải tám 69
Giải bảy 019
Giải sáu 4373 - 7192 - 7750
Giải năm 1594
Giải tư 19432 - 15179 - 85596 - 12199 - 07613 - 99586 - 20565
Giải ba 96784 - 55602
Giải nhì 19452
Giải nhất 54044
Giải đặc biệt 594589
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 13 - 19 - 32 - 44 - 50 - 52 - 65 - 69 - 73 - 79 - 84 - 86 - 89 - 92 - 94 - 96 - 99

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 11-04-2017

Giải tám 94
Giải bảy 269
Giải sáu 0795 - 5955 - 1590
Giải năm 2700
Giải tư 70923 - 18305 - 55654 - 69238 - 21246 - 41953 - 32973
Giải ba 68644 - 73343
Giải nhì 39070
Giải nhất 82087
Giải đặc biệt 965423
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 05 - 23[2] - 38 - 43 - 44 - 46 - 53 - 54 - 55 - 69 - 70 - 73 - 87 - 90 - 94 - 95

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 04-04-2017

Giải tám 20
Giải bảy 669
Giải sáu 8232 - 5434 - 6661
Giải năm 1785
Giải tư 33177 - 82311 - 41340 - 56833 - 74911 - 97741 - 97253
Giải ba 11499 - 46421
Giải nhì 09696
Giải nhất 77872
Giải đặc biệt 511665
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
11[2] - 20 - 21 - 32 - 33 - 34 - 40 - 41 - 53 - 61 - 65 - 69 - 72 - 77 - 85 - 96 - 99

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 28-03-2017

Giải tám 67
Giải bảy 781
Giải sáu 7752 - 4659 - 7864
Giải năm 7592
Giải tư 88096 - 14106 - 05582 - 12389 - 25075 - 25537 - 79115
Giải ba 62860 - 64093
Giải nhì 20595
Giải nhất 12785
Giải đặc biệt 596614
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
06 - 14 - 15 - 37 - 52 - 59 - 60 - 64 - 67 - 75 - 81 - 82 - 85 - 89 - 92 - 93 - 95 - 96

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 21-03-2017

Giải tám 71
Giải bảy 953
Giải sáu 9403 - 3715 - 9376
Giải năm 9780
Giải tư 88417 - 89556 - 89334 - 89411 - 08641 - 59601 - 02933
Giải ba 50753 - 48518
Giải nhì 59431
Giải nhất 12746
Giải đặc biệt 433016
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 03 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 31 - 33 - 34 - 41 - 46 - 53[2] - 56 - 71 - 76 - 80

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 14-03-2017

Giải tám 79
Giải bảy 158
Giải sáu 6002 - 4744 - 6844
Giải năm 1242
Giải tư 60452 - 68864 - 61203 - 62022 - 02962 - 78100 - 30548
Giải ba 15315 - 66972
Giải nhì 91505
Giải nhất 24075
Giải đặc biệt 074560
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 02 - 03 - 05 - 15 - 22 - 42 - 44[2] - 48 - 52 - 58 - 60 - 62 - 64 - 72 - 75 - 79

XSBT xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 07-03-2017

Giải tám 85
Giải bảy 550
Giải sáu 3885 - 4652 - 9816
Giải năm 1173
Giải tư 86931 - 77548 - 61718 - 74991 - 56362 - 28375 - 12713
Giải ba 66537 - 76963
Giải nhì 24351
Giải nhất 28255
Giải đặc biệt 096850
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
13 - 16 - 18 - 31 - 37 - 48 - 50[2] - 51 - 52 - 55 - 62 - 63 - 73 - 75 - 85[2] - 91