Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 13-11-2018 - XSBT

Giải tám 04
Giải bảy 430
Giải sáu 4790 - 6364 - 5739
Giải năm 7419
Giải tư 52276 - 50680 - 33419 - 36614 - 73642 - 31146 - 50365
Giải ba 96105 - 04125
Giải nhì 66035
Giải nhất 54262
Giải đặc biệt 788472
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
04 - 05 - 14 - 19[2] - 25 - 30 - 35 - 39 - 42 - 46 - 62 - 64 - 65 - 72 - 76 - 80 - 90
KQSX BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KWXS BEN TRE ,

Kết quả Xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 06-11-2018 - XSBT

Giải tám 12
Giải bảy 489
Giải sáu 6118 - 6960 - 9637
Giải năm 9674
Giải tư 45670 - 90855 - 88461 - 70863 - 29682 - 95384 - 21257
Giải ba 35343 - 20525
Giải nhì 73160
Giải nhất 95634
Giải đặc biệt 719393
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
12 - 18 - 25 - 34 - 37 - 43 - 55 - 57 - 60[2] - 61 - 63 - 70 - 74 - 82 - 84 - 89 - 93
KQSX BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KWXS BEN TRE ,

Kết quả Xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 30-10-2018 - XSBT

Giải tám 73
Giải bảy 796
Giải sáu 2771 - 1978 - 9378
Giải năm 4778
Giải tư 66633 - 45514 - 74158 - 15355 - 26466 - 39135 - 31637
Giải ba 70044 - 69761
Giải nhì 48993
Giải nhất 14301
Giải đặc biệt 130986
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 14 - 33 - 35 - 37 - 44 - 55 - 58 - 61 - 66 - 71 - 73 - 78[3] - 86 - 93 - 96
KQSX BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KWXS BEN TRE ,

Kết quả Xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 23-10-2018 - XSBT

Giải tám 36
Giải bảy 864
Giải sáu 1686 - 3802 - 0561
Giải năm 5222
Giải tư 40881 - 94468 - 51810 - 49050 - 65247 - 90927 - 11989
Giải ba 56058 - 20403
Giải nhì 45087
Giải nhất 94730
Giải đặc biệt 010421
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 03 - 10 - 21 - 22 - 27 - 30 - 36 - 47 - 50 - 58 - 61 - 64 - 68 - 81 - 86 - 87 - 89
KQSX BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KWXS BEN TRE ,

Kết quả Xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 16-10-2018 - XSBT

Giải tám 67
Giải bảy 643
Giải sáu 9158 - 6106 - 5934
Giải năm 2540
Giải tư 60150 - 29711 - 57919 - 14140 - 89649 - 62236 - 24696
Giải ba 93849 - 55913
Giải nhì 77439
Giải nhất 76666
Giải đặc biệt 093158
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
06 - 11 - 13 - 19 - 34 - 36 - 39 - 40[2] - 43 - 49[2] - 50 - 58[2] - 66 - 67 - 96
KQSX BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KWXS BEN TRE ,

Kết quả Xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 09-10-2018 - XSBT

Giải tám 10
Giải bảy 232
Giải sáu 1789 - 5991 - 9853
Giải năm 5132
Giải tư 95223 - 65352 - 88839 - 03260 - 66564 - 54782 - 15587
Giải ba 66098 - 25068
Giải nhì 16156
Giải nhất 89543
Giải đặc biệt 085979
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
10 - 23 - 32[2] - 39 - 43 - 52 - 53 - 56 - 60 - 64 - 68 - 79 - 82 - 87 - 89 - 91 - 98
KQSX BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KWXS BEN TRE ,

Kết quả Xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 02-10-2018 - XSBT

Giải tám 00
Giải bảy 284
Giải sáu 7126 - 4198 - 0956
Giải năm 9597
Giải tư 37216 - 98839 - 34044 - 99565 - 40233 - 02227 - 03310
Giải ba 71700 - 48944
Giải nhì 04035
Giải nhất 89149
Giải đặc biệt 051058
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00[2] - 10 - 16 - 26 - 27 - 33 - 35 - 39 - 44[2] - 49 - 56 - 58 - 65 - 84 - 97 - 98
KQSX BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KWXS BEN TRE ,

Kết quả Xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 25-09-2018 - XSBT

Giải tám 72
Giải bảy 279
Giải sáu 3157 - 6391 - 9108
Giải năm 2766
Giải tư 13434 - 25273 - 93598 - 64834 - 27939 - 75229 - 07497
Giải ba 10965 - 99115
Giải nhì 83253
Giải nhất 95721
Giải đặc biệt 228614
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
08 - 14 - 15 - 21 - 29 - 34[2] - 39 - 53 - 57 - 65 - 66 - 72 - 73 - 79 - 91 - 97 - 98
KQSX BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KQXS BEN TRE, KWXS BEN TRE ,

Xổ số Bến Tre

Xổ số Bến Tre mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần