Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 17-01-2017

Giải tám 33
Giải bảy 119
Giải sáu 1167 - 7566 - 5293
Giải năm 1197
Giải tư 49729 - 63154 - 55603 - 65181 - 67556 - 10014 - 60271
Giải ba 85647 - 47820
Giải nhì 84039
Giải nhất 57684
Giải đặc biệt 272804
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03 - 04 - 14 - 19 - 20 - 29 - 33 - 39 - 47 - 54 - 56 - 66 - 67 - 71 - 81 - 84 - 93 - 97

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 10-01-2017

Giải tám 58
Giải bảy 443
Giải sáu 3698 - 4316 - 6841
Giải năm 3725
Giải tư 31436 - 72078 - 23900 - 51490 - 18355 - 16758 - 73509
Giải ba 05651 - 01333
Giải nhì 76435
Giải nhất 83064
Giải đặc biệt 755124
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 09 - 16 - 24 - 25 - 33 - 35 - 36 - 41 - 43 - 51 - 55 - 58[2] - 64 - 78 - 90 - 98

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 03-01-2017

Giải tám 41
Giải bảy 284
Giải sáu 9032 - 0043 - 0988
Giải năm 8536
Giải tư 70674 - 33536 - 66832 - 43002 - 27453 - 53532 - 24418
Giải ba 37005 - 12364
Giải nhì 14788
Giải nhất 13535
Giải đặc biệt 312152
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 05 - 18 - 32[3] - 35 - 36[2] - 41 - 43 - 52 - 53 - 64 - 74 - 84 - 88[2]

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 27-12-2016

Giải tám 81
Giải bảy 517
Giải sáu 7894 - 4812 - 4801
Giải năm 4724
Giải tư 26972 - 12526 - 59137 - 89171 - 67396 - 50239 - 64641
Giải ba 54778 - 07011
Giải nhì 30946
Giải nhất 81077
Giải đặc biệt 891791
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 11 - 12 - 17 - 24 - 26 - 37 - 39 - 41 - 46 - 71 - 72 - 77 - 78 - 81 - 91 - 94 - 96

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 20-12-2016

Giải tám 52
Giải bảy 366
Giải sáu 5319 - 2397 - 0293
Giải năm 5420
Giải tư 85062 - 72138 - 83993 - 72013 - 43997 - 31560 - 72165
Giải ba 19175 - 28433
Giải nhì 19613
Giải nhất 70892
Giải đặc biệt 792160
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
13[2] - 19 - 20 - 33 - 38 - 52 - 60[2] - 62 - 65 - 66 - 75 - 92 - 93[2] - 97[2]

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 13-12-2016

Giải tám 83
Giải bảy 569
Giải sáu 7197 - 8943 - 6548
Giải năm 5709
Giải tư 60627 - 66869 - 16927 - 66196 - 65825 - 91859 - 98217
Giải ba 16005 - 47679
Giải nhì 92609
Giải nhất 87290
Giải đặc biệt 339729
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
05 - 09[2] - 17 - 25 - 27[2] - 29 - 43 - 48 - 59 - 69[2] - 79 - 83 - 90 - 96 - 97

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 06-12-2016

Giải tám 61
Giải bảy 936
Giải sáu 8213 - 9709 - 8193
Giải năm 4613
Giải tư 41894 - 73648 - 38246 - 85968 - 70832 - 06726 - 55509
Giải ba 26130 - 02056
Giải nhì 49154
Giải nhất 62954
Giải đặc biệt 757594
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
09[2] - 13[2] - 26 - 30 - 32 - 36 - 46 - 48 - 54[2] - 56 - 61 - 68 - 93 - 94[2]

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 29-11-2016

Giải tám 51
Giải bảy 830
Giải sáu 0322 - 1160 - 7171
Giải năm 1873
Giải tư 79213 - 48479 - 25911 - 47802 - 50233 - 90796 - 89851
Giải ba 81703 - 28263
Giải nhì 55203
Giải nhất 30014
Giải đặc biệt 264416
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 03[2] - 11 - 13 - 14 - 16 - 22 - 30 - 33 - 51[2] - 60 - 63 - 71 - 73 - 79 - 96