Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 14-02-2017

Giải tám 54
Giải bảy 237
Giải sáu 6654 - 6482 - 5290
Giải năm 5043
Giải tư 05136 - 03418 - 62367 - 05685 - 80409 - 94034 - 21617
Giải ba 57803 - 73096
Giải nhì 45539
Giải nhất 24464
Giải đặc biệt 886637
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03 - 09 - 17 - 18 - 34 - 36 - 37[2] - 39 - 43 - 54[2] - 64 - 67 - 82 - 85 - 90 - 96

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 07-02-2017

Giải tám 79
Giải bảy 832
Giải sáu 2661 - 0517 - 3154
Giải năm 3708
Giải tư 01640 - 72604 - 79660 - 43676 - 75568 - 82586 - 16831
Giải ba 35302 - 62598
Giải nhì 19869
Giải nhất 54072
Giải đặc biệt 185940
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 04 - 08 - 17 - 31 - 32 - 40[2] - 54 - 60 - 61 - 68 - 69 - 72 - 76 - 79 - 86 - 98

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 31-01-2017

Giải tám 93
Giải bảy 695
Giải sáu 2746 - 8752 - 4074
Giải năm 2800
Giải tư 15858 - 24652 - 61760 - 48815 - 58935 - 85514 - 38238
Giải ba 01025 - 43918
Giải nhì 41760
Giải nhất 41346
Giải đặc biệt 022750
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 14 - 15 - 18 - 25 - 35 - 38 - 46[2] - 50 - 52[2] - 58 - 60[2] - 74 - 93 - 95

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 24-01-2017

Giải tám 61
Giải bảy 652
Giải sáu 6117 - 5326 - 8785
Giải năm 5536
Giải tư 54193 - 59069 - 14286 - 00581 - 37287 - 78907 - 68916
Giải ba 33978 - 22120
Giải nhì 05736
Giải nhất 29114
Giải đặc biệt 261435
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
07 - 14 - 16 - 17 - 20 - 26 - 35 - 36[2] - 52 - 61 - 69 - 78 - 81 - 85 - 86 - 87 - 93

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 17-01-2017

Giải tám 33
Giải bảy 119
Giải sáu 1167 - 7566 - 5293
Giải năm 1197
Giải tư 49729 - 63154 - 55603 - 65181 - 67556 - 10014 - 60271
Giải ba 85647 - 47820
Giải nhì 84039
Giải nhất 57684
Giải đặc biệt 272804
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03 - 04 - 14 - 19 - 20 - 29 - 33 - 39 - 47 - 54 - 56 - 66 - 67 - 71 - 81 - 84 - 93 - 97

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 10-01-2017

Giải tám 58
Giải bảy 443
Giải sáu 3698 - 4316 - 6841
Giải năm 3725
Giải tư 31436 - 72078 - 23900 - 51490 - 18355 - 16758 - 73509
Giải ba 05651 - 01333
Giải nhì 76435
Giải nhất 83064
Giải đặc biệt 755124
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 09 - 16 - 24 - 25 - 33 - 35 - 36 - 41 - 43 - 51 - 55 - 58[2] - 64 - 78 - 90 - 98

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 03-01-2017

Giải tám 41
Giải bảy 284
Giải sáu 9032 - 0043 - 0988
Giải năm 8536
Giải tư 70674 - 33536 - 66832 - 43002 - 27453 - 53532 - 24418
Giải ba 37005 - 12364
Giải nhì 14788
Giải nhất 13535
Giải đặc biệt 312152
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 05 - 18 - 32[3] - 35 - 36[2] - 41 - 43 - 52 - 53 - 64 - 74 - 84 - 88[2]

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 27-12-2016

Giải tám 81
Giải bảy 517
Giải sáu 7894 - 4812 - 4801
Giải năm 4724
Giải tư 26972 - 12526 - 59137 - 89171 - 67396 - 50239 - 64641
Giải ba 54778 - 07011
Giải nhì 30946
Giải nhất 81077
Giải đặc biệt 891791
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 11 - 12 - 17 - 24 - 26 - 37 - 39 - 41 - 46 - 71 - 72 - 77 - 78 - 81 - 91 - 94 - 96