Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 20-06-2017 - XSBT

Giải tám 54
Giải bảy 603
Giải sáu 2115 - 6154 - 5411
Giải năm 1703
Giải tư 75205 - 41353 - 57485 - 76285 - 86418 - 37859 - 87952
Giải ba 75426 - 49079
Giải nhì 40897
Giải nhất 49352
Giải đặc biệt 114250
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
03[2] - 05 - 11 - 15 - 18 - 26 - 50 - 52[2] - 53 - 54[2] - 59 - 79 - 85[2] - 97

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 13-06-2017 - XSBT

Giải tám 04
Giải bảy 532
Giải sáu 5925 - 7156 - 0414
Giải năm 1307
Giải tư 46181 - 27630 - 67337 - 70254 - 54845 - 18718 - 45122
Giải ba 38418 - 05334
Giải nhì 19709
Giải nhất 10677
Giải đặc biệt 593809
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
04 - 07 - 09[2] - 14 - 18[2] - 22 - 25 - 30 - 32 - 34 - 37 - 45 - 54 - 56 - 77 - 81

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 06-06-2017 - XSBT

Giải tám 61
Giải bảy 169
Giải sáu 0976 - 7793 - 4556
Giải năm 5653
Giải tư 48683 - 03627 - 63552 - 65860 - 97807 - 13672 - 44584
Giải ba 04791 - 01655
Giải nhì 99409
Giải nhất 36002
Giải đặc biệt 646361
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
02 - 07 - 09 - 27 - 52 - 53 - 55 - 56 - 60 - 61[2] - 69 - 72 - 76 - 83 - 84 - 91 - 93

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 30-05-2017 - XSBT

Giải tám 30
Giải bảy 996
Giải sáu 9568 - 8494 - 0474
Giải năm 1593
Giải tư 28247 - 55554 - 97394 - 98269 - 23467 - 53149 - 14123
Giải ba 43694 - 48958
Giải nhì 74130
Giải nhất 96255
Giải đặc biệt 484920
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
20 - 23 - 30[2] - 47 - 49 - 54 - 55 - 58 - 67 - 68 - 69 - 74 - 93 - 94[3] - 96

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 23-05-2017 - XSBT

Giải tám 35
Giải bảy 755
Giải sáu 1865 - 3610 - 2196
Giải năm 4992
Giải tư 07001 - 92154 - 85429 - 21930 - 89738 - 19214 - 87616
Giải ba 12484 - 21384
Giải nhì 77283
Giải nhất 25805
Giải đặc biệt 732249
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 05 - 10 - 14 - 16 - 29 - 30 - 35 - 38 - 49 - 54 - 55 - 65 - 83 - 84[2] - 92 - 96

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 16-05-2017 - XSBT

Giải tám 07
Giải bảy 412
Giải sáu 2110 - 9684 - 5474
Giải năm 7890
Giải tư 68547 - 62975 - 19924 - 50535 - 70021 - 30638 - 78292
Giải ba 19858 - 31165
Giải nhì 07047
Giải nhất 56882
Giải đặc biệt 510777
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
07 - 10 - 12 - 21 - 24 - 35 - 38 - 47[2] - 58 - 65 - 74 - 75 - 77 - 82 - 84 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 09-05-2017 - XSBT

Giải tám 12
Giải bảy 606
Giải sáu 5385 - 6354 - 9405
Giải năm 8053
Giải tư 68874 - 95981 - 47404 - 21001 - 86771 - 67447 - 51729
Giải ba 79274 - 84446
Giải nhì 91251
Giải nhất 91405
Giải đặc biệt 548480
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01 - 04 - 05[2] - 06 - 12 - 29 - 46 - 47 - 51 - 53 - 54 - 71 - 74[2] - 80 - 81 - 85

Kết quả Xổ số Bến Tre: Thứ 3 ngày 02-05-2017 - XSBT

Giải tám 63
Giải bảy 292
Giải sáu 4283 - 6597 - 6561
Giải năm 4980
Giải tư 11130 - 55934 - 17217 - 21034 - 52117 - 54671 - 36754
Giải ba 47536 - 76173
Giải nhì 61145
Giải nhất 84810
Giải đặc biệt 772831
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
10 - 17[2] - 30 - 31 - 34[2] - 36 - 45 - 54 - 61 - 63 - 71 - 73 - 80 - 83 - 92 - 97