Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 21-06-2016

Giải tám 77
Giải bảy 914
Giải sáu 6828 - 2622 - 2186
Giải năm 6069
Giải tư 81496 - 08776 - 45584 - 77921 - 82425 - 20632 - 92280
Giải ba 10249 - 64422
Giải nhì 81680
Giải nhất 46640
Giải đặc biệt 085490
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
14 - 21 - 22[2] - 25 - 28 - 32 - 40 - 49 - 69 - 76 - 77 - 80[2] - 84 - 86 - 90 - 96

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 14-06-2016

Giải tám 53
Giải bảy 184
Giải sáu 5290 - 4207 - 4932
Giải năm 8580
Giải tư 05200 - 45656 - 18978 - 19106 - 16232 - 54956 - 00203
Giải ba 43155 - 25579
Giải nhì 40835
Giải nhất 88685
Giải đặc biệt 516475
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 03 - 06 - 07 - 32[2] - 35 - 53 - 55 - 56[2] - 75 - 78 - 79 - 80 - 84 - 85 - 90

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 07-06-2016

Giải tám 19
Giải bảy 844
Giải sáu 5896 - 2805 - 2915
Giải năm 1095
Giải tư 39863 - 68668 - 30705 - 80489 - 01465 - 31414 - 07482
Giải ba 77123 - 52773
Giải nhì 11463
Giải nhất 06759
Giải đặc biệt 979983
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
05[2] - 14 - 15 - 19 - 23 - 44 - 59 - 63[2] - 65 - 68 - 73 - 82 - 83 - 89 - 95 - 96

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 31-05-2016

Giải tám 81
Giải bảy 440
Giải sáu 4831 - 1072 - 5100
Giải năm 9627
Giải tư 59871 - 87029 - 65537 - 03176 - 55857 - 21203 - 63057
Giải ba 48024 - 87211
Giải nhì 07647
Giải nhất 41433
Giải đặc biệt 628858
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 03 - 11 - 24 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 40 - 47 - 57[2] - 58 - 71 - 72 - 76 - 81

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 24-05-2016

Giải tám 14
Giải bảy 055
Giải sáu 4485 - 5822 - 4895
Giải năm 3201
Giải tư 47047 - 89453 - 13222 - 74792 - 87332 - 87623 - 82636
Giải ba 41909 - 49060
Giải nhì 48709
Giải nhất 05801
Giải đặc biệt 455648
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
01[2] - 09[2] - 14 - 22[2] - 23 - 32 - 36 - 47 - 48 - 53 - 55 - 60 - 85 - 92 - 95

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 17-05-2016

Giải tám 85
Giải bảy 345
Giải sáu 6618 - 5635 - 0555
Giải năm 4625
Giải tư 15717 - 16848 - 29160 - 72260 - 27008 - 56490 - 10212
Giải ba 16665 - 98372
Giải nhì 26148
Giải nhất 88313
Giải đặc biệt 174547
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
08 - 12 - 13 - 17 - 18 - 25 - 35 - 45 - 47 - 48[2] - 55 - 60[2] - 65 - 72 - 85 - 90

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 10-05-2016

Giải tám 63
Giải bảy 556
Giải sáu 1223 - 7238 - 8726
Giải năm 0720
Giải tư 50244 - 32316 - 73884 - 94934 - 83610 - 97573 - 37525
Giải ba 51012 - 26807
Giải nhì 63852
Giải nhất 46159
Giải đặc biệt 873004
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
04 - 07 - 10 - 12 - 16 - 20 - 23 - 25 - 26 - 34 - 38 - 44 - 52 - 56 - 59 - 63 - 73 - 84

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 03-05-2016

Giải tám 66
Giải bảy 042
Giải sáu 7944 - 7776 - 2245
Giải năm 1744
Giải tư 81961 - 87361 - 68367 - 04712 - 81161 - 29840 - 41300
Giải ba 62357 - 64815
Giải nhì 33159
Giải nhất 27851
Giải đặc biệt 234954
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
00 - 12 - 15 - 40 - 42 - 44[2] - 45 - 51 - 54 - 57 - 59 - 61[3] - 66 - 67 - 76