Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 28-07-2016

Giải tám 13
Giải bảy 996
Giải sáu 7843 - 5946 - 7921
Giải năm 3631
Giải tư 70353 - 78498 - 50322 - 75981 - 76322 - 63103 - 67253
Giải ba 37519 - 86952
Giải nhì 51156
Giải nhất 50632
Giải đặc biệt 241909
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 09 - 13 - 19 - 21 - 22[2] - 31 - 32 - 43 - 46 - 52 - 53[2] - 56 - 81 - 96 - 98

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 21-07-2016

Giải tám 29
Giải bảy 456
Giải sáu 2719 - 6398 - 6242
Giải năm 4299
Giải tư 37077 - 05124 - 72226 - 21511 - 43003 - 77493 - 81026
Giải ba 29211 - 14702
Giải nhì 16514
Giải nhất 78258
Giải đặc biệt 455375
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 03 - 11[2] - 14 - 19 - 24 - 26[2] - 29 - 42 - 56 - 58 - 75 - 77 - 93 - 98 - 99

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 14-07-2016

Giải tám 65
Giải bảy 286
Giải sáu 7579 - 5385 - 6959
Giải năm 7901
Giải tư 43265 - 18655 - 96542 - 29303 - 55160 - 38473 - 36921
Giải ba 08252 - 42291
Giải nhì 30145
Giải nhất 87272
Giải đặc biệt 261673
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 03 - 21 - 42 - 45 - 52 - 55 - 59 - 60 - 65[2] - 72 - 73[2] - 79 - 85 - 86 - 91

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 07-07-2016

Giải tám 93
Giải bảy 620
Giải sáu 2709 - 9684 - 3717
Giải năm 6581
Giải tư 23435 - 19797 - 35786 - 07697 - 39088 - 60864 - 27829
Giải ba 13612 - 62126
Giải nhì 83937
Giải nhất 51667
Giải đặc biệt 895794
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
09 - 12 - 17 - 20 - 26 - 29 - 35 - 37 - 64 - 67 - 81 - 84 - 86 - 88 - 93 - 94 - 97[2]

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 30-06-2016

Giải tám 82
Giải bảy 381
Giải sáu 6131 - 4815 - 3581
Giải năm 4043
Giải tư 96145 - 74145 - 45440 - 95754 - 57641 - 98162 - 54100
Giải ba 25492 - 16610
Giải nhì 44053
Giải nhất 27282
Giải đặc biệt 707252
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 10 - 15 - 31 - 40 - 41 - 43 - 45[2] - 52 - 53 - 54 - 62 - 81[2] - 82[2] - 92

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 04
Giải bảy 535
Giải sáu 7418 - 0768 - 8626
Giải năm 4930
Giải tư 31281 - 12499 - 14794 - 35720 - 19192 - 23742 - 39116
Giải ba 07235 - 14938
Giải nhì 81677
Giải nhất 01443
Giải đặc biệt 417840
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
04 - 16 - 18 - 20 - 26 - 30 - 35[2] - 38 - 40 - 42 - 43 - 68 - 77 - 81 - 92 - 94 - 99

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 16-06-2016

Giải tám 64
Giải bảy 045
Giải sáu 6711 - 1779 - 7081
Giải năm 2821
Giải tư 83824 - 36826 - 39462 - 21369 - 76020 - 32359 - 42614
Giải ba 22418 - 53893
Giải nhì 32098
Giải nhất 64020
Giải đặc biệt 035278
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
11 - 14 - 18 - 20[2] - 21 - 24 - 26 - 45 - 59 - 62 - 64 - 69 - 78 - 79 - 81 - 93 - 98

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 09-06-2016

Giải tám 04
Giải bảy 125
Giải sáu 3566 - 8161 - 1954
Giải năm 5074
Giải tư 57515 - 84239 - 64412 - 55318 - 33718 - 53098 - 51887
Giải ba 58223 - 92277
Giải nhì 35778
Giải nhất 24436
Giải đặc biệt 052253
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
04 - 12 - 15 - 18[2] - 23 - 25 - 36 - 39 - 53 - 54 - 61 - 66 - 74 - 77 - 78 - 87 - 98