Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 15-11-2018 - XSTN

Giải tám 72
Giải bảy 082
Giải sáu 9796 - 8974 - 2075
Giải năm 7115
Giải tư 49488 - 44469 - 41200 - 42167 - 50395 - 27720 - 84388
Giải ba 71490 - 96061
Giải nhì 20310
Giải nhất 55463
Giải đặc biệt 282969
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 10 - 15 - 20 - 61 - 63 - 67 - 69[2] - 72 - 74 - 75 - 82 - 88[2] - 90 - 95 - 96
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 08-11-2018 - XSTN

Giải tám 30
Giải bảy 748
Giải sáu 2380 - 2111 - 0304
Giải năm 5703
Giải tư 07562 - 76236 - 66278 - 18382 - 60699 - 89496 - 09038
Giải ba 89561 - 14175
Giải nhì 63108
Giải nhất 81900
Giải đặc biệt 050701
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 01 - 03 - 04 - 08 - 11 - 30 - 36 - 38 - 48 - 61 - 62 - 75 - 78 - 80 - 82 - 96 - 99
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 01-11-2018 - XSTN

Giải tám 86
Giải bảy 752
Giải sáu 2182 - 0366 - 9020
Giải năm 1835
Giải tư 61436 - 62414 - 04692 - 19546 - 06797 - 52652 - 94347
Giải ba 04548 - 01912
Giải nhì 25284
Giải nhất 71453
Giải đặc biệt 795008
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
08 - 12 - 14 - 20 - 35 - 36 - 46 - 47 - 48 - 52[2] - 53 - 66 - 82 - 84 - 86 - 92 - 97
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 25-10-2018 - XSTN

Giải tám 21
Giải bảy 580
Giải sáu 3553 - 4007 - 8999
Giải năm 2566
Giải tư 40251 - 92896 - 38861 - 54705 - 28068 - 68634 - 34138
Giải ba 78879 - 68109
Giải nhì 08901
Giải nhất 19030
Giải đặc biệt 255468
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 05 - 07 - 09 - 21 - 30 - 34 - 38 - 51 - 53 - 61 - 66 - 68[2] - 79 - 80 - 96 - 99
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 18-10-2018 - XSTN

Giải tám 43
Giải bảy 753
Giải sáu 8985 - 9131 - 3305
Giải năm 8502
Giải tư 96028 - 66422 - 33161 - 51860 - 94886 - 83492 - 87250
Giải ba 64424 - 35496
Giải nhì 65872
Giải nhất 24334
Giải đặc biệt 974218
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 05 - 18 - 22 - 24 - 28 - 31 - 34 - 43 - 50 - 53 - 60 - 61 - 72 - 85 - 86 - 92 - 96
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 11-10-2018 - XSTN

Giải tám 45
Giải bảy 622
Giải sáu 4076 - 8475 - 8584
Giải năm 1920
Giải tư 05236 - 79052 - 20497 - 94235 - 92162 - 46213 - 29033
Giải ba 15161 - 70156
Giải nhì 85614
Giải nhất 07984
Giải đặc biệt 312948
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
13 - 14 - 20 - 22 - 33 - 35 - 36 - 45 - 48 - 52 - 56 - 61 - 62 - 75 - 76 - 84[2] - 97
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 04-10-2018 - XSTN

Giải tám 90
Giải bảy 151
Giải sáu 5580 - 7883 - 8938
Giải năm 6224
Giải tư 58349 - 70929 - 53921 - 88997 - 22790 - 12443 - 48447
Giải ba 94081 - 41817
Giải nhì 28996
Giải nhất 70844
Giải đặc biệt 406093
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
17 - 21 - 24 - 29 - 38 - 43 - 44 - 47 - 49 - 51 - 80 - 81 - 83 - 90[2] - 93 - 96 - 97
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 27-09-2018 - XSTN

Giải tám 48
Giải bảy 169
Giải sáu 8410 - 9161 - 9727
Giải năm 1855
Giải tư 45998 - 09245 - 23404 - 68722 - 22300 - 43586 - 56612
Giải ba 34356 - 47970
Giải nhì 11661
Giải nhất 89786
Giải đặc biệt 321896
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 04 - 10 - 12 - 22 - 27 - 45 - 48 - 55 - 56 - 61[2] - 69 - 70 - 86[2] - 96 - 98
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Xổ số Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần