Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 17-08-2017 - XSTN

Giải tám 00
Giải bảy 251
Giải sáu 1611 - 1896 - 5000
Giải năm 7507
Giải tư 42587 - 96925 - 94104 - 81147 - 66998 - 38403 - 43016
Giải ba 49932 - 26647
Giải nhì 35861
Giải nhất 06026
Giải đặc biệt 129617
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00[2] - 03 - 04 - 07 - 11 - 16 - 17 - 25 - 26 - 32 - 47[2] - 51 - 61 - 87 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 10-08-2017 - XSTN

Giải tám 37
Giải bảy 068
Giải sáu 1323 - 2318 - 6957
Giải năm 6724
Giải tư 85768 - 32220 - 33771 - 76664 - 88759 - 82008 - 56183
Giải ba 86084 - 87851
Giải nhì 51127
Giải nhất 52431
Giải đặc biệt 941849
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
08 - 18 - 20 - 23 - 24 - 27 - 31 - 37 - 49 - 51 - 57 - 59 - 64 - 68[2] - 71 - 83 - 84

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 03-08-2017 - XSTN

Giải tám 38
Giải bảy 293
Giải sáu 9935 - 8825 - 6920
Giải năm 3413
Giải tư 27412 - 30990 - 26224 - 62214 - 77095 - 42999 - 11245
Giải ba 05240 - 18638
Giải nhì 64863
Giải nhất 30980
Giải đặc biệt 069871
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
12 - 13 - 14 - 20 - 24 - 25 - 35 - 38[2] - 40 - 45 - 63 - 71 - 80 - 90 - 93 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 27-07-2017 - XSTN

Giải tám 83
Giải bảy 849
Giải sáu 0557 - 4112 - 6342
Giải năm 1110
Giải tư 12661 - 06312 - 35311 - 35507 - 34391 - 72717 - 41272
Giải ba 49465 - 19749
Giải nhì 81734
Giải nhất 38028
Giải đặc biệt 614826
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
07 - 10 - 11 - 12[2] - 17 - 26 - 28 - 34 - 42 - 49[2] - 57 - 61 - 65 - 72 - 83 - 91

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 20-07-2017 - XSTN

Giải tám 86
Giải bảy 804
Giải sáu 1130 - 8922 - 2618
Giải năm 6641
Giải tư 91615 - 30237 - 86054 - 53639 - 01239 - 65131 - 22307
Giải ba 11403 - 23085
Giải nhì 22796
Giải nhất 48973
Giải đặc biệt 725753
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 04 - 07 - 15 - 18 - 22 - 30 - 31 - 37 - 39[2] - 41 - 53 - 54 - 73 - 85 - 86 - 96

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 13-07-2017 - XSTN

Giải tám 94
Giải bảy 269
Giải sáu 6531 - 7346 - 3667
Giải năm 9360
Giải tư 72052 - 01243 - 69732 - 98147 - 40991 - 69996 - 07427
Giải ba 89804 - 97359
Giải nhì 95850
Giải nhất 78850
Giải đặc biệt 407445
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
04 - 27 - 31 - 32 - 43 - 45 - 46 - 47 - 50[2] - 52 - 59 - 60 - 67 - 69 - 91 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 06-07-2017 - XSTN

Giải tám 79
Giải bảy 027
Giải sáu 3020 - 4979 - 9880
Giải năm 3869
Giải tư 82048 - 96517 - 77297 - 67914 - 25795 - 59423 - 33071
Giải ba 86562 - 55215
Giải nhì 80031
Giải nhất 30883
Giải đặc biệt 657308
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
08 - 14 - 15 - 17 - 20 - 23 - 27 - 31 - 48 - 62 - 69 - 71 - 79[2] - 80 - 83 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 29-06-2017 - XSTN

Giải tám 28
Giải bảy 493
Giải sáu 8781 - 7799 - 9889
Giải năm 9344
Giải tư 43369 - 23784 - 40952 - 92932 - 75564 - 90879 - 76013
Giải ba 09350 - 58001
Giải nhì 77009
Giải nhất 26792
Giải đặc biệt 227877
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 09 - 13 - 28 - 32 - 44 - 50 - 52 - 64 - 69 - 77 - 79 - 81 - 84 - 89 - 92 - 93 - 99