Ngày mở thưởng

XSTN xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 27-04-2017

Giải tám 48
Giải bảy 324
Giải sáu 1299 - 9447 - 1138
Giải năm 8652
Giải tư 16979 - 58842 - 32618 - 16100 - 34637 - 34101 - 98113
Giải ba 61588 - 15877
Giải nhì 75306
Giải nhất 19011
Giải đặc biệt 867358
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 01 - 06 - 11 - 13 - 18 - 24 - 37 - 38 - 42 - 47 - 48 - 52 - 58 - 77 - 79 - 88 - 99

XSTN xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 20-04-2017

Giải tám 88
Giải bảy 554
Giải sáu 8617 - 7647 - 3115
Giải năm 4717
Giải tư 34326 - 99874 - 25881 - 63402 - 26476 - 17290 - 42238
Giải ba 44604 - 62625
Giải nhì 34209
Giải nhất 35753
Giải đặc biệt 160207
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 04 - 07 - 09 - 15 - 17[2] - 25 - 26 - 38 - 47 - 53 - 54 - 74 - 76 - 81 - 88 - 90

XSTN xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 13-04-2017

Giải tám 37
Giải bảy 979
Giải sáu 3686 - 3318 - 4213
Giải năm 3854
Giải tư 12420 - 41213 - 28446 - 75591 - 39617 - 88624 - 67818
Giải ba 50978 - 11905
Giải nhì 50742
Giải nhất 33658
Giải đặc biệt 148212
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
05 - 12 - 13[2] - 17 - 18[2] - 20 - 24 - 37 - 42 - 46 - 54 - 58 - 78 - 79 - 86 - 91

XSTN xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 06-04-2017

Giải tám 24
Giải bảy 644
Giải sáu 1218 - 7313 - 5631
Giải năm 9553
Giải tư 75019 - 68448 - 51231 - 32515 - 83847 - 66737 - 60725
Giải ba 87817 - 93396
Giải nhì 76001
Giải nhất 08704
Giải đặc biệt 883743
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 04 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 31[2] - 37 - 43 - 44 - 47 - 48 - 53 - 96

XSTN xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 30-03-2017

Giải tám 11
Giải bảy 955
Giải sáu 3779 - 6737 - 1870
Giải năm 6894
Giải tư 45617 - 71168 - 27051 - 28339 - 63890 - 09632 - 36730
Giải ba 12960 - 96103
Giải nhì 92954
Giải nhất 92423
Giải đặc biệt 624075
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 11 - 17 - 23 - 30 - 32 - 37 - 39 - 51 - 54 - 55 - 60 - 68 - 70 - 75 - 79 - 90 - 94

XSTN xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 44
Giải bảy 549
Giải sáu 6831 - 6042 - 9180
Giải năm 0112
Giải tư 03035 - 27527 - 86118 - 40451 - 20242 - 52692 - 98895
Giải ba 26212 - 95009
Giải nhì 47353
Giải nhất 69613
Giải đặc biệt 921156
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
09 - 12[2] - 13 - 18 - 27 - 31 - 35 - 42[2] - 44 - 49 - 51 - 53 - 56 - 80 - 92 - 95

XSTN xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 16-03-2017

Giải tám 29
Giải bảy 452
Giải sáu 0003 - 5585 - 5311
Giải năm 6382
Giải tư 61905 - 00421 - 93228 - 14151 - 94362 - 60579 - 07500
Giải ba 19079 - 46395
Giải nhì 97655
Giải nhất 93484
Giải đặc biệt 796595
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 03 - 05 - 11 - 21 - 28 - 29 - 51 - 52 - 55 - 62 - 79[2] - 82 - 84 - 85 - 95[2]

XSTN xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 09-03-2017

Giải tám 64
Giải bảy 593
Giải sáu 7821 - 2662 - 2775
Giải năm 0015
Giải tư 30143 - 41816 - 02506 - 68550 - 28021 - 26972 - 64242
Giải ba 13845 - 49265
Giải nhì 09770
Giải nhất 31489
Giải đặc biệt 531115
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
06 - 15[2] - 16 - 21[2] - 42 - 43 - 45 - 50 - 62 - 64 - 65 - 70 - 72 - 75 - 89 - 93