Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 26-05-2016

Giải tám 87
Giải bảy 323
Giải sáu 9238 - 7739 - 1866
Giải năm 6377
Giải tư 53373 - 05450 - 49314 - 39589 - 30998 - 03338 - 62443
Giải ba 92841 - 90536
Giải nhì 36985
Giải nhất 55924
Giải đặc biệt 841693
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
14 - 23 - 24 - 36 - 38[2] - 39 - 41 - 43 - 50 - 66 - 73 - 77 - 85 - 87 - 89 - 93 - 98

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 19-05-2016

Giải tám 94
Giải bảy 973
Giải sáu 9250 - 0686 - 1902
Giải năm 6853
Giải tư 90532 - 69821 - 01378 - 25879 - 72945 - 46934 - 07716
Giải ba 12111 - 68822
Giải nhì 27186
Giải nhất 06530
Giải đặc biệt 541410
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 10 - 11 - 16 - 21 - 22 - 30 - 32 - 34 - 45 - 50 - 53 - 73 - 78 - 79 - 86[2] - 94

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 12-05-2016

Giải tám 84
Giải bảy 612
Giải sáu 3557 - 6776 - 9773
Giải năm 0237
Giải tư 52902 - 11208 - 06805 - 72855 - 50195 - 76013 - 34128
Giải ba 07478 - 01695
Giải nhì 60817
Giải nhất 20910
Giải đặc biệt 003540
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 05 - 08 - 10 - 12 - 13 - 17 - 28 - 37 - 40 - 55 - 57 - 73 - 76 - 78 - 84 - 95[2]

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 05-05-2016

Giải tám 68
Giải bảy 357
Giải sáu 3608 - 2395 - 4820
Giải năm 6483
Giải tư 58983 - 73847 - 36944 - 41596 - 43569 - 25130 - 60166
Giải ba 58567 - 07904
Giải nhì 76288
Giải nhất 27700
Giải đặc biệt 102864
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 04 - 08 - 20 - 30 - 44 - 47 - 57 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 - 83[2] - 88 - 95 - 96