Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 24-05-2018 - XSTN

Giải tám 60
Giải bảy 586
Giải sáu 8908 - 6583 - 8954
Giải năm 3702
Giải tư 15934 - 29619 - 04654 - 96746 - 41170 - 98994 - 89288
Giải ba 38847 - 18065
Giải nhì 47429
Giải nhất 85282
Giải đặc biệt 598291
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 08 - 19 - 29 - 34 - 46 - 47 - 54[2] - 60 - 65 - 70 - 82 - 83 - 86 - 88 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 17-05-2018 - XSTN

Giải tám 88
Giải bảy 967
Giải sáu 3518 - 0591 - 6093
Giải năm 3379
Giải tư 69375 - 10092 - 59277 - 86682 - 56008 - 38743 - 96116
Giải ba 23103 - 72148
Giải nhì 31074
Giải nhất 27535
Giải đặc biệt 268378
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 08 - 16 - 18 - 35 - 43 - 48 - 67 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 - 82 - 88 - 91 - 92 - 93

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 10-05-2018 - XSTN

Giải tám 64
Giải bảy 688
Giải sáu 6407 - 3101 - 6357
Giải năm 2315
Giải tư 92331 - 12204 - 09469 - 18618 - 41193 - 16730 - 75205
Giải ba 10671 - 61843
Giải nhì 90852
Giải nhất 79720
Giải đặc biệt 535419
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 04 - 05 - 07 - 15 - 18 - 19 - 20 - 30 - 31 - 43 - 52 - 57 - 64 - 69 - 71 - 88 - 93

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 03-05-2018 - XSTN

Giải tám 83
Giải bảy 767
Giải sáu 4239 - 3652 - 9645
Giải năm 5423
Giải tư 31471 - 50394 - 77260 - 02009 - 22903 - 97308 - 89899
Giải ba 32127 - 39143
Giải nhì 82382
Giải nhất 23176
Giải đặc biệt 281533
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 08 - 09 - 23 - 27 - 33 - 39 - 43 - 45 - 52 - 60 - 67 - 71 - 76 - 82 - 83 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 26-04-2018 - XSTN

Giải tám 46
Giải bảy 839
Giải sáu 9432 - 4348 - 3548
Giải năm 0359
Giải tư 76444 - 11187 - 00395 - 22880 - 49301 - 04512 - 36088
Giải ba 90649 - 15646
Giải nhì 14690
Giải nhất 74949
Giải đặc biệt 434112
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 12[2] - 32 - 39 - 44 - 46[2] - 48[2] - 49[2] - 59 - 80 - 87 - 88 - 90 - 95

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 19-04-2018 - XSTN

Giải tám 53
Giải bảy 756
Giải sáu 6096 - 4991 - 4444
Giải năm 5784
Giải tư 42256 - 53537 - 32806 - 51307 - 65810 - 82749 - 87994
Giải ba 59611 - 07396
Giải nhì 22834
Giải nhất 13376
Giải đặc biệt 039146
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
06 - 07 - 10 - 11 - 34 - 37 - 44 - 46 - 49 - 53 - 56[2] - 76 - 84 - 91 - 94 - 96[2]

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 12-04-2018 - XSTN

Giải tám 20
Giải bảy 536
Giải sáu 8364 - 6157 - 5122
Giải năm 0109
Giải tư 62583 - 90483 - 76630 - 43069 - 18671 - 40597 - 94890
Giải ba 34368 - 29441
Giải nhì 16732
Giải nhất 71253
Giải đặc biệt 756582
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
09 - 20 - 22 - 30 - 32 - 36 - 41 - 53 - 57 - 64 - 68 - 69 - 71 - 82 - 83[2] - 90 - 97

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 05-04-2018 - XSTN

Giải tám 77
Giải bảy 862
Giải sáu 4132 - 5905 - 1180
Giải năm 4692
Giải tư 91803 - 99711 - 16945 - 47932 - 18132 - 48189 - 80168
Giải ba 87129 - 04415
Giải nhì 04754
Giải nhất 35583
Giải đặc biệt 212706
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 05 - 06 - 11 - 15 - 29 - 32[3] - 45 - 54 - 62 - 68 - 77 - 80 - 83 - 89 - 92