Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 30-06-2016

Giải tám 69
Giải bảy 487
Giải sáu 8132 - 4429 - 1339
Giải năm 0326
Giải tư 37416 - 13185 - 67367 - 71695 - 27054 - 84314 - 22789
Giải ba 56219 - 48680
Giải nhì 25760
Giải nhất 13946
Giải đặc biệt 806627
Hai số cuối của các giải An Giang:
14 - 16 - 19 - 26 - 27 - 29 - 32 - 39 - 46 - 54 - 60 - 67 - 69 - 80 - 85 - 87 - 89 - 95

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 20
Giải bảy 363
Giải sáu 7244 - 2684 - 6847
Giải năm 0904
Giải tư 44211 - 89704 - 17134 - 93558 - 24099 - 91583 - 09245
Giải ba 81844 - 26732
Giải nhì 80358
Giải nhất 34712
Giải đặc biệt 749494
Hai số cuối của các giải An Giang:
04[2] - 11 - 12 - 20 - 32 - 34 - 44[2] - 45 - 47 - 58[2] - 63 - 83 - 84 - 94 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 16-06-2016

Giải tám 21
Giải bảy 234
Giải sáu 3962 - 8265 - 3222
Giải năm 2242
Giải tư 16195 - 01983 - 46929 - 43527 - 26634 - 02116 - 53760
Giải ba 25285 - 00074
Giải nhì 48096
Giải nhất 63753
Giải đặc biệt 701422
Hai số cuối của các giải An Giang:
16 - 21 - 22[2] - 27 - 29 - 34[2] - 42 - 53 - 60 - 62 - 65 - 74 - 83 - 85 - 95 - 96

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 09-06-2016

Giải tám 91
Giải bảy 592
Giải sáu 9728 - 3654 - 8150
Giải năm 8894
Giải tư 87401 - 21351 - 71605 - 81864 - 86423 - 23049 - 01315
Giải ba 35557 - 82534
Giải nhì 12729
Giải nhất 80528
Giải đặc biệt 197107
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 05 - 07 - 15 - 23 - 28[2] - 29 - 34 - 49 - 50 - 51 - 54 - 57 - 64 - 91 - 92 - 94

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 02-06-2016

Giải tám 64
Giải bảy 555
Giải sáu 9205 - 4999 - 9761
Giải năm 7178
Giải tư 85815 - 35792 - 06539 - 10375 - 99401 - 61912 - 95846
Giải ba 93169 - 32113
Giải nhì 30313
Giải nhất 71775
Giải đặc biệt 094696
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 05 - 12 - 13[2] - 15 - 39 - 46 - 55 - 61 - 64 - 69 - 75[2] - 78 - 92 - 96 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 26-05-2016

Giải tám 43
Giải bảy 455
Giải sáu 6667 - 2157 - 5929
Giải năm 4996
Giải tư 26393 - 75090 - 38693 - 26932 - 87499 - 27772 - 56448
Giải ba 17600 - 55781
Giải nhì 54496
Giải nhất 54682
Giải đặc biệt 489559
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 29 - 32 - 43 - 48 - 55 - 57 - 59 - 67 - 72 - 81 - 82 - 90 - 93[2] - 96[2] - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 19-05-2016

Giải tám 68
Giải bảy 858
Giải sáu 4323 - 2189 - 1761
Giải năm 1135
Giải tư 43687 - 35406 - 57111 - 08603 - 40001 - 63851 - 49408
Giải ba 38659 - 69733
Giải nhì 23114
Giải nhất 93073
Giải đặc biệt 281997
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 03 - 06 - 08 - 11 - 14 - 23 - 33 - 35 - 51 - 58 - 59 - 61 - 68 - 73 - 87 - 89 - 97

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 12-05-2016

Giải tám 50
Giải bảy 034
Giải sáu 5571 - 2139 - 1148
Giải năm 0202
Giải tư 79900 - 93043 - 38731 - 18455 - 96551 - 75042 - 27426
Giải ba 21307 - 99112
Giải nhì 41822
Giải nhất 06495
Giải đặc biệt 011998
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 02 - 07 - 12 - 22 - 26 - 31 - 34 - 39 - 42 - 43 - 48 - 50 - 51 - 55 - 71 - 95 - 98