Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 22-06-2017 - XSAG

Giải tám 75
Giải bảy 035
Giải sáu 9663 - 5073 - 3596
Giải năm 3128
Giải tư 40667 - 07404 - 52792 - 42356 - 26202 - 42733 - 41762
Giải ba 37219 - 94968
Giải nhì 61117
Giải nhất 60981
Giải đặc biệt 053706
Hai số cuối của các giải An Giang:
02 - 04 - 06 - 17 - 19 - 28 - 33 - 35 - 56 - 62 - 63 - 67 - 68 - 73 - 75 - 81 - 92 - 96

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 15-06-2017 - XSAG

Giải tám 98
Giải bảy 910
Giải sáu 0410 - 3565 - 1544
Giải năm 2958
Giải tư 01713 - 11908 - 88732 - 11628 - 90015 - 71383 - 44332
Giải ba 86498 - 86324
Giải nhì 74895
Giải nhất 47186
Giải đặc biệt 285548
Hai số cuối của các giải An Giang:
08 - 10[2] - 13 - 15 - 24 - 28 - 32[2] - 44 - 48 - 58 - 65 - 83 - 86 - 95 - 98[2]

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 08-06-2017 - XSAG

Giải tám 44
Giải bảy 818
Giải sáu 3103 - 3164 - 8079
Giải năm 3997
Giải tư 49671 - 83110 - 08508 - 93772 - 50236 - 02173 - 23217
Giải ba 12077 - 00399
Giải nhì 30934
Giải nhất 60182
Giải đặc biệt 421894
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 08 - 10 - 17 - 18 - 34 - 36 - 44 - 64 - 71 - 72 - 73 - 77 - 79 - 82 - 94 - 97 - 99

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 01-06-2017 - XSAG

Giải tám 28
Giải bảy 475
Giải sáu 2870 - 9527 - 1783
Giải năm 4095
Giải tư 67269 - 85329 - 54891 - 12672 - 34930 - 81961 - 99858
Giải ba 66463 - 41208
Giải nhì 05661
Giải nhất 95670
Giải đặc biệt 907245
Hai số cuối của các giải An Giang:
08 - 27 - 28 - 29 - 30 - 45 - 58 - 61[2] - 63 - 69 - 70[2] - 72 - 75 - 83 - 91 - 95

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 25-05-2017 - XSAG

Giải tám 03
Giải bảy 371
Giải sáu 1971 - 7198 - 0197
Giải năm 7478
Giải tư 29112 - 32208 - 70941 - 49854 - 18147 - 82452 - 08779
Giải ba 79307 - 63705
Giải nhì 43021
Giải nhất 19497
Giải đặc biệt 397608
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 05 - 07 - 08[2] - 12 - 21 - 41 - 47 - 52 - 54 - 71[2] - 78 - 79 - 97[2] - 98

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 18-05-2017 - XSAG

Giải tám 39
Giải bảy 339
Giải sáu 7299 - 2964 - 8464
Giải năm 5279
Giải tư 50493 - 17959 - 04487 - 27954 - 93975 - 25540 - 18006
Giải ba 01453 - 00965
Giải nhì 36239
Giải nhất 32967
Giải đặc biệt 452424
Hai số cuối của các giải An Giang:
06 - 24 - 39[3] - 40 - 53 - 54 - 59 - 64[2] - 65 - 67 - 75 - 79 - 87 - 93 - 99

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 11-05-2017 - XSAG

Giải tám 70
Giải bảy 558
Giải sáu 9958 - 1382 - 5555
Giải năm 0047
Giải tư 25159 - 24313 - 38700 - 32543 - 96388 - 69893 - 88541
Giải ba 87485 - 77885
Giải nhì 81458
Giải nhất 31869
Giải đặc biệt 718022
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 13 - 22 - 41 - 43 - 47 - 55 - 58[3] - 59 - 69 - 70 - 82 - 85[2] - 88 - 93

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 04-05-2017 - XSAG

Giải tám 77
Giải bảy 423
Giải sáu 4627 - 7864 - 4744
Giải năm 4543
Giải tư 50138 - 24064 - 28499 - 23695 - 02953 - 29606 - 06557
Giải ba 82338 - 07497
Giải nhì 51770
Giải nhất 24684
Giải đặc biệt 520051
Hai số cuối của các giải An Giang:
06 - 23 - 27 - 38[2] - 43 - 44 - 51 - 53 - 57 - 64[2] - 70 - 77 - 84 - 95 - 97 - 99