Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 62
Giải bảy 032
Giải sáu 4867 - 6557 - 1930
Giải năm 2072
Giải tư 55957 - 80457 - 59852 - 28778 - 64018 - 04392 - 42864
Giải ba 38334 - 61862
Giải nhì 93387
Giải nhất 70536
Giải đặc biệt 880962
Hai số cuối của các giải An Giang:
18 - 30 - 32 - 34 - 36 - 52 - 57[3] - 62[3] - 64 - 67 - 72 - 78 - 87 - 92

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 01-12-2016

Giải tám 99
Giải bảy 669
Giải sáu 9313 - 1268 - 7649
Giải năm 2134
Giải tư 61601 - 60139 - 50894 - 11394 - 62932 - 18480 - 62344
Giải ba 14733 - 57913
Giải nhì 28372
Giải nhất 90996
Giải đặc biệt 118542
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 13[2] - 32 - 33 - 34 - 39 - 42 - 44 - 49 - 68 - 69 - 72 - 80 - 94[2] - 96 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 24-11-2016

Giải tám 44
Giải bảy 310
Giải sáu 1289 - 9680 - 2794
Giải năm 4275
Giải tư 05304 - 78355 - 63288 - 45256 - 45550 - 61275 - 66911
Giải ba 99840 - 69401
Giải nhì 38968
Giải nhất 39377
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 04 - 10 - 11 - 40 - 44 - 50 - 55 - 56 - 68 - 75[2] - 77 - 80 - 88 - 89 - 94

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 17-11-2016

Giải tám 99
Giải bảy 407
Giải sáu 0939 - 9561 - 8059
Giải năm 8171
Giải tư 16953 - 45780 - 96490 - 49809 - 55070 - 68745 - 85328
Giải ba 47737 - 30215
Giải nhì 92585
Giải nhất 90686
Giải đặc biệt 359935
Hai số cuối của các giải An Giang:
07 - 09 - 15 - 28 - 35 - 37 - 39 - 45 - 53 - 59 - 61 - 70 - 71 - 80 - 85 - 86 - 90 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 10-11-2016

Giải tám 95
Giải bảy 219
Giải sáu 8262 - 6140 - 0403
Giải năm 5685
Giải tư 75557 - 69545 - 93970 - 70090 - 10604 - 85012 - 00302
Giải ba 50274 - 65869
Giải nhì 79796
Giải nhất 74778
Giải đặc biệt 665909
Hai số cuối của các giải An Giang:
02 - 03 - 04 - 09 - 12 - 19 - 40 - 45 - 57 - 62 - 69 - 70 - 74 - 78 - 85 - 90 - 95 - 96

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 03-11-2016

Giải tám 42
Giải bảy 057
Giải sáu 7369 - 0251 - 9652
Giải năm 4514
Giải tư 90778 - 76208 - 19343 - 21644 - 53833 - 20577 - 24704
Giải ba 92709 - 05307
Giải nhì 55470
Giải nhất 34795
Giải đặc biệt 272551
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 07 - 08 - 09 - 14 - 33 - 42 - 43 - 44 - 51[2] - 52 - 57 - 69 - 70 - 77 - 78 - 95

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 27-10-2016

Giải tám 59
Giải bảy 451
Giải sáu 4114 - 1186 - 0992
Giải năm 5834
Giải tư 37995 - 28862 - 94943 - 98574 - 19053 - 15450 - 30516
Giải ba 98010 - 37072
Giải nhì 15694
Giải nhất 66477
Giải đặc biệt 556999
Hai số cuối của các giải An Giang:
10 - 14 - 16 - 34 - 43 - 50 - 51 - 53 - 59 - 62 - 72 - 74 - 77 - 86 - 92 - 94 - 95 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 20-10-2016

Giải tám 40
Giải bảy 958
Giải sáu 5618 - 8568 - 7091
Giải năm 3480
Giải tư 12358 - 30687 - 22067 - 15484 - 68121 - 02954 - 37715
Giải ba 79434 - 50142
Giải nhì 19080
Giải nhất 84346
Giải đặc biệt 700361
Hai số cuối của các giải An Giang:
15 - 18 - 21 - 34 - 40 - 42 - 46 - 54 - 58[2] - 61 - 67 - 68 - 80[2] - 84 - 87 - 91