Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 14-12-2017 - XSAG

Giải tám 31
Giải bảy 108
Giải sáu 1116 - 9605 - 1071
Giải năm 8870
Giải tư 30937 - 10993 - 60910 - 54076 - 10285 - 34215 - 84515
Giải ba 26475 - 26553
Giải nhì 04027
Giải nhất 45738
Giải đặc biệt 714452
Hai số cuối của các giải An Giang:
05 - 08 - 10 - 15[2] - 16 - 27 - 31 - 37 - 38 - 52 - 53 - 70 - 71 - 75 - 76 - 85 - 93

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 07-12-2017 - XSAG

Giải tám 19
Giải bảy 771
Giải sáu 6062 - 0644 - 2822
Giải năm 8956
Giải tư 41550 - 07332 - 42127 - 83335 - 03865 - 86576 - 60622
Giải ba 86323 - 10247
Giải nhì 64221
Giải nhất 97369
Giải đặc biệt 095880
Hai số cuối của các giải An Giang:
19 - 21 - 22[2] - 23 - 27 - 32 - 35 - 44 - 47 - 50 - 56 - 62 - 65 - 69 - 71 - 76 - 80

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 30-11-2017 - XSAG

Giải tám 83
Giải bảy 430
Giải sáu 2284 - 2179 - 7857
Giải năm 5116
Giải tư 91035 - 02763 - 03086 - 26773 - 50250 - 04117 - 13402
Giải ba 47921 - 48163
Giải nhì 23870
Giải nhất 33508
Giải đặc biệt 246669
Hai số cuối của các giải An Giang:
02 - 08 - 16 - 17 - 21 - 30 - 35 - 50 - 57 - 63[2] - 69 - 70 - 73 - 79 - 83 - 84 - 86

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 23-11-2017 - XSAG

Giải tám 95
Giải bảy 190
Giải sáu 5448 - 0964 - 7808
Giải năm 0384
Giải tư 10899 - 05699 - 89856 - 53608 - 41995 - 90459 - 18629
Giải ba 76722 - 16664
Giải nhì 26549
Giải nhất 06806
Giải đặc biệt 061074
Hai số cuối của các giải An Giang:
06 - 08[2] - 22 - 29 - 48 - 49 - 56 - 59 - 64[2] - 74 - 84 - 90 - 95[2] - 99[2]

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 16-11-2017 - XSAG

Giải tám 92
Giải bảy 166
Giải sáu 9958 - 1373 - 3775
Giải năm 1674
Giải tư 79248 - 43555 - 75450 - 39588 - 73268 - 11056 - 06131
Giải ba 10380 - 76434
Giải nhì 16805
Giải nhất 02407
Giải đặc biệt 500382
Hai số cuối của các giải An Giang:
05 - 07 - 31 - 34 - 48 - 50 - 55 - 56 - 58 - 66 - 68 - 73 - 74 - 75 - 80 - 82 - 88 - 92

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 09-11-2017 - XSAG

Giải tám 76
Giải bảy 687
Giải sáu 5087 - 0015 - 2478
Giải năm 9477
Giải tư 65028 - 40026 - 38313 - 92324 - 39835 - 91440 - 04831
Giải ba 75120 - 25549
Giải nhì 57574
Giải nhất 09852
Giải đặc biệt 549799
Hai số cuối của các giải An Giang:
13 - 15 - 20 - 24 - 26 - 28 - 31 - 35 - 40 - 49 - 52 - 74 - 76 - 77 - 78 - 87[2] - 99

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 02-11-2017 - XSAG

Giải tám 78
Giải bảy 097
Giải sáu 9179 - 8036 - 9520
Giải năm 4514
Giải tư 45674 - 84356 - 72066 - 12457 - 90569 - 86839 - 64798
Giải ba 92588 - 55321
Giải nhì 36288
Giải nhất 82260
Giải đặc biệt 278636
Hai số cuối của các giải An Giang:
14 - 20 - 21 - 36[2] - 39 - 56 - 57 - 60 - 66 - 69 - 74 - 78 - 79 - 88[2] - 97 - 98

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 26-10-2017 - XSAG

Giải tám 14
Giải bảy 013
Giải sáu 4623 - 0512 - 0893
Giải năm 9900
Giải tư 70754 - 86901 - 27960 - 44206 - 54969 - 95473 - 74160
Giải ba 54553 - 53928
Giải nhì 30757
Giải nhất 43627
Giải đặc biệt 030918
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 01 - 06 - 12 - 13 - 14 - 18 - 23 - 27 - 28 - 53 - 54 - 57 - 60[2] - 69 - 73 - 93