Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 18-12-2014

Giải tám 15
Giải bảy 364
Giải sáu 7105 - 7180 - 2666
Giải năm 0533
Giải tư 36962 - 99166 - 51427 - 26209 - 07657 - 70395 - 11475
Giải ba 24836 - 56861
Giải nhì 36508
Giải nhất 24969
Giải đặc biệt 381280
Hai số cuối của các giải An Giang:
05 - 08 - 09 - 15 - 27 - 33 - 36 - 57 - 61 - 62 - 64 - 66[2] - 69 - 75 - 80[2] - 95

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 11-12-2014

Giải tám 81
Giải bảy 816
Giải sáu 9157 - 9267 - 5717
Giải năm 5343
Giải tư 85490 - 95662 - 55223 - 55788 - 07203 - 37888 - 16244
Giải ba 23993 - 07027
Giải nhì 16318
Giải nhất 40899
Giải đặc biệt 951856
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 16 - 17 - 18 - 23 - 27 - 43 - 44 - 56 - 57 - 62 - 67 - 81 - 88[2] - 90 - 93 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 04-12-2014

Giải tám 24
Giải bảy 907
Giải sáu 8259 - 6588 - 4134
Giải năm 1940
Giải tư 98252 - 62773 - 54813 - 89318 - 95804 - 67641 - 19449
Giải ba 74614 - 59451
Giải nhì 60081
Giải nhất 72265
Giải đặc biệt 760490
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 07 - 13 - 14 - 18 - 24 - 34 - 40 - 41 - 49 - 51 - 52 - 59 - 65 - 73 - 81 - 88 - 90

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 27-11-2014

Giải tám 44
Giải bảy 174
Giải sáu 5660 - 7848 - 1357
Giải năm 3931
Giải tư 45116 - 28549 - 34750 - 74612 - 59171 - 14948 - 43566
Giải ba 43911 - 80888
Giải nhì 60888
Giải nhất 55413
Giải đặc biệt 754677
Hai số cuối của các giải An Giang:
11 - 12 - 13 - 16 - 31 - 44 - 48[2] - 49 - 50 - 57 - 60 - 66 - 71 - 74 - 77 - 88[2]