Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 19-01-2017

Giải tám 65
Giải bảy 582
Giải sáu 9697 - 7634 - 4839
Giải năm 9553
Giải tư 59682 - 31513 - 59847 - 74516 - 99209 - 88397 - 54300
Giải ba 06456 - 86143
Giải nhì 29419
Giải nhất 65349
Giải đặc biệt 550554
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 09 - 13 - 16 - 19 - 34 - 39 - 43 - 47 - 49 - 53 - 54 - 56 - 65 - 82[2] - 97[2]

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 12-01-2017

Giải tám 49
Giải bảy 758
Giải sáu 5553 - 8682 - 4810
Giải năm 3793
Giải tư 54704 - 51623 - 20105 - 92427 - 93127 - 72553 - 34954
Giải ba 86644 - 82338
Giải nhì 56501
Giải nhất 29351
Giải đặc biệt 874770
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 04 - 05 - 10 - 23 - 27[2] - 38 - 44 - 49 - 51 - 53[2] - 54 - 58 - 70 - 82 - 93

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 05-01-2017

Giải tám 04
Giải bảy 615
Giải sáu 2232 - 7100 - 0612
Giải năm 0918
Giải tư 97768 - 90898 - 93188 - 09908 - 36384 - 52277 - 89184
Giải ba 03105 - 87744
Giải nhì 55235
Giải nhất 43275
Giải đặc biệt 223012
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 04 - 05 - 08 - 12[2] - 15 - 18 - 32 - 35 - 44 - 68 - 75 - 77 - 84[2] - 88 - 98

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 29-12-2016

Giải tám 08
Giải bảy 038
Giải sáu 8263 - 9308 - 3173
Giải năm 5860
Giải tư 64005 - 08570 - 41117 - 23893 - 06846 - 01507 - 45430
Giải ba 38821 - 96513
Giải nhì 02440
Giải nhất 20637
Giải đặc biệt 989555
Hai số cuối của các giải An Giang:
05 - 07 - 08[2] - 13 - 17 - 21 - 30 - 37 - 38 - 40 - 46 - 55 - 60 - 63 - 70 - 73 - 93

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 22-12-2016

Giải tám 59
Giải bảy 412
Giải sáu 5059 - 7438 - 3161
Giải năm 2195
Giải tư 60844 - 05000 - 35410 - 05082 - 23021 - 75532 - 44049
Giải ba 43834 - 21264
Giải nhì 41927
Giải nhất 55953
Giải đặc biệt 442386
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 10 - 12 - 21 - 27 - 32 - 34 - 38 - 44 - 49 - 53 - 59[2] - 61 - 64 - 82 - 86 - 95

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 15-12-2016

Giải tám 53
Giải bảy 160
Giải sáu 7426 - 4129 - 5005
Giải năm 5174
Giải tư 18248 - 69380 - 38333 - 58404 - 19518 - 90242 - 25939
Giải ba 31259 - 57090
Giải nhì 04834
Giải nhất 69573
Giải đặc biệt 088546
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 05 - 18 - 26 - 29 - 33 - 34 - 39 - 42 - 46 - 48 - 53 - 59 - 60 - 73 - 74 - 80 - 90

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 62
Giải bảy 032
Giải sáu 4867 - 6557 - 1930
Giải năm 2072
Giải tư 55957 - 80457 - 59852 - 28778 - 64018 - 04392 - 42864
Giải ba 38334 - 61862
Giải nhì 93387
Giải nhất 70536
Giải đặc biệt 880962
Hai số cuối của các giải An Giang:
18 - 30 - 32 - 34 - 36 - 52 - 57[3] - 62[3] - 64 - 67 - 72 - 78 - 87 - 92

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 01-12-2016

Giải tám 99
Giải bảy 669
Giải sáu 9313 - 1268 - 7649
Giải năm 2134
Giải tư 61601 - 60139 - 50894 - 11394 - 62932 - 18480 - 62344
Giải ba 14733 - 57913
Giải nhì 28372
Giải nhất 90996
Giải đặc biệt 118542
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 13[2] - 32 - 33 - 34 - 39 - 42 - 44 - 49 - 68 - 69 - 72 - 80 - 94[2] - 96 - 99