Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 25-08-2016

Giải tám 06
Giải bảy 302
Giải sáu 1511 - 3887 - 8664
Giải năm 8023
Giải tư 22375 - 37633 - 02721 - 11543 - 08487 - 01401 - 13243
Giải ba 40739 - 50921
Giải nhì 73321
Giải nhất 06666
Giải đặc biệt 740181
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 02 - 06 - 11 - 21[3] - 23 - 33 - 39 - 43[2] - 64 - 66 - 75 - 81 - 87[2]

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 18-08-2016

Giải tám 93
Giải bảy 762
Giải sáu 9759 - 4310 - 8407
Giải năm 7659
Giải tư 28585 - 03990 - 05751 - 89660 - 34676 - 50495 - 80441
Giải ba 90899 - 47763
Giải nhì 93638
Giải nhất 19176
Giải đặc biệt 462171
Hai số cuối của các giải An Giang:
07 - 10 - 38 - 41 - 51 - 59[2] - 60 - 62 - 63 - 71 - 76[2] - 85 - 90 - 93 - 95 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 11-08-2016

Giải tám 58
Giải bảy 809
Giải sáu 1477 - 7272 - 8924
Giải năm 3823
Giải tư 08613 - 99804 - 79313 - 02655 - 30009 - 38929 - 46637
Giải ba 81663 - 91504
Giải nhì 10400
Giải nhất 45430
Giải đặc biệt 647597
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 04[2] - 09[2] - 13[2] - 23 - 24 - 29 - 30 - 37 - 55 - 58 - 63 - 72 - 77 - 97

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 04-08-2016

Giải tám 84
Giải bảy 207
Giải sáu 8493 - 3622 - 6476
Giải năm 4993
Giải tư 95987 - 47601 - 66840 - 12316 - 21482 - 08526 - 05681
Giải ba 55665 - 34303
Giải nhì 35982
Giải nhất 27350
Giải đặc biệt 718616
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 03 - 07 - 16[2] - 22 - 26 - 40 - 50 - 65 - 76 - 81 - 82[2] - 84 - 87 - 93[2]

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 28-07-2016

Giải tám 57
Giải bảy 422
Giải sáu 0607 - 5681 - 2321
Giải năm 8912
Giải tư 56184 - 14578 - 64352 - 13915 - 41403 - 62243 - 52911
Giải ba 50121 - 25052
Giải nhì 33702
Giải nhất 61550
Giải đặc biệt 847596
Hai số cuối của các giải An Giang:
02 - 03 - 07 - 11 - 12 - 15 - 21[2] - 22 - 43 - 50 - 52[2] - 57 - 78 - 81 - 84 - 96

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 21-07-2016

Giải tám 95
Giải bảy 218
Giải sáu 0178 - 6153 - 3223
Giải năm 1199
Giải tư 36367 - 56783 - 81178 - 54798 - 18285 - 63204 - 22051
Giải ba 77165 - 68958
Giải nhì 04493
Giải nhất 93853
Giải đặc biệt 487123
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 18 - 23[2] - 51 - 53[2] - 58 - 65 - 67 - 78[2] - 83 - 85 - 93 - 95 - 98 - 99

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 14-07-2016

Giải tám 18
Giải bảy 914
Giải sáu 5039 - 8712 - 8969
Giải năm 1340
Giải tư 18243 - 11682 - 98200 - 92443 - 44225 - 84684 - 68344
Giải ba 39420 - 78851
Giải nhì 57537
Giải nhất 95497
Giải đặc biệt 484557
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 12 - 14 - 18 - 20 - 25 - 37 - 39 - 40 - 43[2] - 44 - 51 - 57 - 69 - 82 - 84 - 97

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 07-07-2016

Giải tám 52
Giải bảy 130
Giải sáu 5555 - 5640 - 7120
Giải năm 5930
Giải tư 84156 - 36627 - 77446 - 74397 - 84779 - 14580 - 14826
Giải ba 07894 - 46054
Giải nhì 58309
Giải nhất 26282
Giải đặc biệt 657352
Hai số cuối của các giải An Giang:
09 - 20 - 26 - 27 - 30[2] - 40 - 46 - 52[2] - 54 - 55 - 56 - 79 - 80 - 82 - 94 - 97