Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 17-05-2018 - XSAG

Giải tám 74
Giải bảy 869
Giải sáu 1044 - 7984 - 2942
Giải năm 7802
Giải tư 47435 - 82120 - 74793 - 58931 - 38300 - 68963 - 42988
Giải ba 91186 - 99520
Giải nhì 32990
Giải nhất 04955
Giải đặc biệt 046984
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 02 - 20[2] - 31 - 35 - 42 - 44 - 55 - 63 - 69 - 74 - 84[2] - 86 - 88 - 90 - 93

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 10-05-2018 - XSAG

Giải tám 52
Giải bảy 932
Giải sáu 3623 - 4593 - 4384
Giải năm 2262
Giải tư 45457 - 15597 - 79475 - 32808 - 44451 - 07640 - 06155
Giải ba 09383 - 08366
Giải nhì 31879
Giải nhất 23741
Giải đặc biệt 450580
Hai số cuối của các giải An Giang:
08 - 23 - 32 - 40 - 41 - 51 - 52 - 55 - 57 - 62 - 66 - 75 - 79 - 80 - 83 - 84 - 93 - 97

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 03-05-2018 - XSAG

Giải tám 94
Giải bảy 794
Giải sáu 0187 - 4573 - 3878
Giải năm 3312
Giải tư 20138 - 93334 - 90095 - 35491 - 35696 - 02050 - 03079
Giải ba 34572 - 72987
Giải nhì 37368
Giải nhất 12953
Giải đặc biệt 005462
Hai số cuối của các giải An Giang:
12 - 34 - 38 - 50 - 53 - 62 - 68 - 72 - 73 - 78 - 79 - 87[2] - 91 - 94[2] - 95 - 96

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 26-04-2018 - XSAG

Giải tám 09
Giải bảy 180
Giải sáu 3283 - 3367 - 2634
Giải năm 8556
Giải tư 15009 - 83493 - 56786 - 37546 - 36841 - 56478 - 21562
Giải ba 15280 - 64362
Giải nhì 93191
Giải nhất 31355
Giải đặc biệt 507492
Hai số cuối của các giải An Giang:
09[2] - 34 - 41 - 46 - 55 - 56 - 62[2] - 67 - 78 - 80[2] - 83 - 86 - 91 - 92 - 93

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 19-04-2018 - XSAG

Giải tám 68
Giải bảy 585
Giải sáu 9409 - 0260 - 0926
Giải năm 2591
Giải tư 32652 - 02215 - 34758 - 98637 - 22937 - 37082 - 03220
Giải ba 07050 - 49325
Giải nhì 89839
Giải nhất 95496
Giải đặc biệt 105489
Hai số cuối của các giải An Giang:
09 - 15 - 20 - 25 - 26 - 37[2] - 39 - 50 - 52 - 58 - 60 - 68 - 82 - 85 - 89 - 91 - 96

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 12-04-2018 - XSAG

Giải tám 86
Giải bảy 685
Giải sáu 7343 - 6928 - 7242
Giải năm 0346
Giải tư 31445 - 50309 - 88715 - 62779 - 34675 - 72351 - 28031
Giải ba 03291 - 22173
Giải nhì 08118
Giải nhất 57050
Giải đặc biệt 296175
Hai số cuối của các giải An Giang:
09 - 15 - 18 - 28 - 31 - 42 - 43 - 45 - 46 - 50 - 51 - 73 - 75[2] - 79 - 85 - 86 - 91

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 05-04-2018 - XSAG

Giải tám 92
Giải bảy 758
Giải sáu 0007 - 6370 - 9824
Giải năm 2423
Giải tư 46575 - 68416 - 16494 - 83163 - 95891 - 93058 - 49552
Giải ba 37793 - 01968
Giải nhì 06706
Giải nhất 93542
Giải đặc biệt 611891
Hai số cuối của các giải An Giang:
06 - 07 - 16 - 23 - 24 - 42 - 52 - 58[2] - 63 - 68 - 70 - 75 - 91[2] - 92 - 93 - 94

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 29-03-2018 - XSAG

Giải tám 33
Giải bảy 247
Giải sáu 7436 - 7788 - 7991
Giải năm 7746
Giải tư 52199 - 25107 - 85110 - 45464 - 25206 - 51234 - 41104
Giải ba 11391 - 85183
Giải nhì 66063
Giải nhất 28896
Giải đặc biệt 800146
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 06 - 07 - 10 - 33 - 34 - 36 - 46[2] - 47 - 63 - 64 - 83 - 88 - 91[2] - 96 - 99