Ngày mở thưởng

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 27-04-2017

Giải tám 59
Giải bảy 512
Giải sáu 2666 - 2997 - 6963
Giải năm 3065
Giải tư 45570 - 16934 - 94129 - 43739 - 65476 - 27493 - 27635
Giải ba 64561 - 72592
Giải nhì 94662
Giải nhất 16174
Giải đặc biệt 688093
Hai số cuối của các giải An Giang:
12 - 29 - 34 - 35 - 39 - 59 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 70 - 74 - 76 - 92 - 93[2] - 97

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 20-04-2017

Giải tám 92
Giải bảy 795
Giải sáu 3421 - 7679 - 8389
Giải năm 9020
Giải tư 14723 - 84344 - 87384 - 17889 - 57866 - 55883 - 93963
Giải ba 24077 - 25939
Giải nhì 41796
Giải nhất 32025
Giải đặc biệt 751631
Hai số cuối của các giải An Giang:
20 - 21 - 23 - 25 - 31 - 39 - 44 - 63 - 66 - 77 - 79 - 83 - 84 - 89[2] - 92 - 95 - 96

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 13-04-2017

Giải tám 36
Giải bảy 576
Giải sáu 4303 - 0280 - 3340
Giải năm 0360
Giải tư 80695 - 54180 - 92825 - 63213 - 78699 - 60760 - 19188
Giải ba 34018 - 31779
Giải nhì 76256
Giải nhất 56335
Giải đặc biệt 547587
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 13 - 18 - 25 - 35 - 36 - 40 - 56 - 60[2] - 76 - 79 - 80[2] - 87 - 88 - 95 - 99

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 06-04-2017

Giải tám 97
Giải bảy 360
Giải sáu 0161 - 4373 - 5219
Giải năm 2192
Giải tư 08859 - 72434 - 37539 - 15644 - 20118 - 51239 - 58410
Giải ba 40627 - 80372
Giải nhì 84607
Giải nhất 60870
Giải đặc biệt 812131
Hai số cuối của các giải An Giang:
07 - 10 - 18 - 19 - 27 - 31 - 34 - 39[2] - 44 - 59 - 60 - 61 - 70 - 72 - 73 - 92 - 97

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 30-03-2017

Giải tám 85
Giải bảy 705
Giải sáu 8877 - 4427 - 8239
Giải năm 6737
Giải tư 70453 - 56644 - 91525 - 88111 - 88175 - 32461 - 91743
Giải ba 74003 - 26427
Giải nhì 82198
Giải nhất 18580
Giải đặc biệt 482973
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 05 - 11 - 25 - 27[2] - 37 - 39 - 43 - 44 - 53 - 61 - 73 - 75 - 77 - 80 - 85 - 98

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 60
Giải bảy 430
Giải sáu 5166 - 2089 - 0646
Giải năm 3704
Giải tư 37178 - 88572 - 93043 - 40476 - 18439 - 33428 - 54269
Giải ba 90280 - 50053
Giải nhì 98175
Giải nhất 20016
Giải đặc biệt 775868
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 16 - 28 - 30 - 39 - 43 - 46 - 53 - 60 - 66 - 68 - 69 - 72 - 75 - 76 - 78 - 80 - 89

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 16-03-2017

Giải tám 60
Giải bảy 232
Giải sáu 8634 - 3440 - 5428
Giải năm 9402
Giải tư 41626 - 47235 - 02239 - 53984 - 71715 - 65782 - 31470
Giải ba 93010 - 37313
Giải nhì 25849
Giải nhất 41119
Giải đặc biệt 018259
Hai số cuối của các giải An Giang:
02 - 10 - 13 - 15 - 19 - 26 - 28 - 32 - 34 - 35 - 39 - 40 - 49 - 59 - 60 - 70 - 82 - 84

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 09-03-2017

Giải tám 03
Giải bảy 915
Giải sáu 9865 - 7792 - 2880
Giải năm 9081
Giải tư 07666 - 15620 - 15134 - 48715 - 86638 - 40178 - 70169
Giải ba 28105 - 07103
Giải nhì 93129
Giải nhất 32163
Giải đặc biệt 973447
Hai số cuối của các giải An Giang:
03[2] - 05 - 15[2] - 20 - 29 - 34 - 38 - 47 - 63 - 65 - 66 - 69 - 78 - 80 - 81 - 92