Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 19-10-2017 - XSAG

Giải tám 72
Giải bảy 692
Giải sáu 7761 - 1113 - 6303
Giải năm 9382
Giải tư 43703 - 70630 - 46615 - 85248 - 09927 - 52531 - 19940
Giải ba 96337 - 03482
Giải nhì 31873
Giải nhất 95958
Giải đặc biệt 152041
Hai số cuối của các giải An Giang:
03[2] - 13 - 15 - 27 - 30 - 31 - 37 - 40 - 41 - 48 - 58 - 61 - 72 - 73 - 82[2] - 92

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 12-10-2017 - XSAG

Giải tám 65
Giải bảy 341
Giải sáu 9388 - 3353 - 2060
Giải năm 4520
Giải tư 00659 - 41854 - 27688 - 06003 - 04920 - 65274 - 58304
Giải ba 96331 - 29552
Giải nhì 51601
Giải nhất 79648
Giải đặc biệt 207987
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 03 - 04 - 20[2] - 31 - 41 - 48 - 52 - 53 - 54 - 59 - 60 - 65 - 74 - 87 - 88[2]

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 05-10-2017 - XSAG

Giải tám 07
Giải bảy 459
Giải sáu 3393 - 5968 - 3084
Giải năm 8940
Giải tư 66022 - 37660 - 80797 - 63625 - 31480 - 59263 - 16596
Giải ba 10668 - 19932
Giải nhì 24440
Giải nhất 54314
Giải đặc biệt 425960
Hai số cuối của các giải An Giang:
07 - 14 - 22 - 25 - 32 - 40[2] - 59 - 60[2] - 63 - 68[2] - 80 - 84 - 93 - 96 - 97

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 28-09-2017 - XSAG

Giải tám 12
Giải bảy 209
Giải sáu 1880 - 6811 - 4334
Giải năm 4717
Giải tư 75014 - 07508 - 45523 - 46691 - 58729 - 42373 - 49240
Giải ba 99138 - 44941
Giải nhì 03529
Giải nhất 85598
Giải đặc biệt 986819
Hai số cuối của các giải An Giang:
08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 23 - 29[2] - 34 - 38 - 40 - 41 - 73 - 80 - 91 - 98

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 21-09-2017 - XSAG

Giải tám 73
Giải bảy 836
Giải sáu 2371 - 7681 - 6796
Giải năm 7288
Giải tư 96965 - 82137 - 18919 - 79039 - 31669 - 95742 - 28753
Giải ba 42554 - 45988
Giải nhì 77096
Giải nhất 85333
Giải đặc biệt 908153
Hai số cuối của các giải An Giang:
19 - 33 - 36 - 37 - 39 - 42 - 53[2] - 54 - 65 - 69 - 71 - 73 - 81 - 88[2] - 96[2]

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 14-09-2017 - XSAG

Giải tám 70
Giải bảy 629
Giải sáu 0253 - 8439 - 8532
Giải năm 2518
Giải tư 38653 - 94659 - 99863 - 14108 - 07297 - 23186 - 54834
Giải ba 51692 - 45367
Giải nhì 82310
Giải nhất 74453
Giải đặc biệt 466816
Hai số cuối của các giải An Giang:
08 - 10 - 16 - 18 - 29 - 32 - 34 - 39 - 53[3] - 59 - 63 - 67 - 70 - 86 - 92 - 97

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 07-09-2017 - XSAG

Giải tám 76
Giải bảy 935
Giải sáu 6726 - 7905 - 5024
Giải năm 5340
Giải tư 38290 - 55053 - 74657 - 40003 - 77224 - 01290 - 83422
Giải ba 04117 - 52259
Giải nhì 10492
Giải nhất 92027
Giải đặc biệt 061289
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 05 - 17 - 22 - 24[2] - 26 - 27 - 35 - 40 - 53 - 57 - 59 - 76 - 89 - 90[2] - 92

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 31-08-2017 - XSAG

Giải tám 88
Giải bảy 566
Giải sáu 0708 - 1901 - 0706
Giải năm 4792
Giải tư 75962 - 14641 - 92735 - 47247 - 22393 - 31430 - 62877
Giải ba 16118 - 40970
Giải nhì 91814
Giải nhất 60913
Giải đặc biệt 757663
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 06 - 08 - 13 - 14 - 18 - 30 - 35 - 41 - 47 - 62 - 63 - 66 - 70 - 77 - 88 - 92 - 93