Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 13-01-2017

Giải tám 57
Giải bảy 959
Giải sáu 2371 - 7945 - 2332
Giải năm 4808
Giải tư 48101 - 00615 - 38710 - 71349 - 17208 - 68112 - 05934
Giải ba 25190 - 78050
Giải nhì 14100
Giải nhất 87997
Giải đặc biệt 879255
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 01 - 08[2] - 10 - 12 - 15 - 32 - 34 - 45 - 49 - 50 - 55 - 57 - 59 - 71 - 90 - 97

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 06-01-2017

Giải tám 49
Giải bảy 573
Giải sáu 2609 - 6348 - 3979
Giải năm 7509
Giải tư 41142 - 12654 - 28971 - 86267 - 84298 - 59057 - 57898
Giải ba 36193 - 27744
Giải nhì 30990
Giải nhất 58540
Giải đặc biệt 324722
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
09[2] - 22 - 40 - 42 - 44 - 48 - 49 - 54 - 57 - 67 - 71 - 73 - 79 - 90 - 93 - 98[2]

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 30-12-2016

Giải tám 91
Giải bảy 419
Giải sáu 0295 - 4469 - 8828
Giải năm 3277
Giải tư 39105 - 16721 - 00852 - 16277 - 25773 - 00172 - 63370
Giải ba 66932 - 92248
Giải nhì 41290
Giải nhất 26631
Giải đặc biệt 008492
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 19 - 21 - 28 - 31 - 32 - 48 - 52 - 69 - 70 - 72 - 73 - 77[2] - 90 - 91 - 92 - 95

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 23-12-2016

Giải tám 52
Giải bảy 532
Giải sáu 1772 - 7832 - 1659
Giải năm 5433
Giải tư 63893 - 44716 - 51367 - 26986 - 76254 - 34262 - 09899
Giải ba 25496 - 34964
Giải nhì 37846
Giải nhất 86920
Giải đặc biệt 334661
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
16 - 20 - 32[2] - 33 - 46 - 52 - 54 - 59 - 61 - 62 - 64 - 67 - 72 - 86 - 93 - 96 - 99

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 16-12-2016

Giải tám 19
Giải bảy 609
Giải sáu 1446 - 7181 - 5513
Giải năm 0601
Giải tư 84215 - 54598 - 60282 - 81193 - 17284 - 15359 - 54139
Giải ba 06957 - 89628
Giải nhì 04025
Giải nhất 51066
Giải đặc biệt 686524
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 09 - 13 - 15 - 19 - 24 - 25 - 28 - 39 - 46 - 57 - 59 - 66 - 81 - 82 - 84 - 93 - 98

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 28
Giải bảy 862
Giải sáu 0700 - 3379 - 4182
Giải năm 5960
Giải tư 52948 - 77517 - 77823 - 63654 - 69636 - 11909 - 37319
Giải ba 31555 - 70384
Giải nhì 75634
Giải nhất 86690
Giải đặc biệt 834181
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 09 - 17 - 19 - 23 - 28 - 34 - 36 - 48 - 54 - 55 - 60 - 62 - 79 - 81 - 82 - 84 - 90

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 02-12-2016

Giải tám 55
Giải bảy 617
Giải sáu 0214 - 4421 - 3701
Giải năm 1182
Giải tư 59635 - 68829 - 13891 - 21417 - 61960 - 21080 - 70289
Giải ba 28304 - 06922
Giải nhì 45135
Giải nhất 60368
Giải đặc biệt 137978
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 04 - 14 - 17[2] - 21 - 22 - 29 - 35[2] - 55 - 60 - 68 - 78 - 80 - 82 - 89 - 91

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 25-11-2016

Giải tám 13
Giải bảy 154
Giải sáu 3926 - 8363 - 5750
Giải năm 5899
Giải tư 15755 - 59233 - 92206 - 79172 - 06484 - 32249 - 15048
Giải ba 67546 - 82599
Giải nhì 50925
Giải nhất 78581
Giải đặc biệt 174171
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
06 - 13 - 25 - 26 - 33 - 46 - 48 - 49 - 50 - 54 - 55 - 63 - 71 - 72 - 81 - 84 - 99[2]