Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 24-06-2016

Giải tám 87
Giải bảy 891
Giải sáu 7759 - 2360 - 0428
Giải năm 0701
Giải tư 44161 - 67630 - 32114 - 86551 - 68965 - 57345 - 64420
Giải ba 48378 - 95256
Giải nhì 17880
Giải nhất 27140
Giải đặc biệt 690367
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 14 - 20 - 28 - 30 - 40 - 45 - 51 - 56 - 59 - 60 - 61 - 65 - 67 - 78 - 80 - 87 - 91

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 17-06-2016

Giải tám 44
Giải bảy 576
Giải sáu 7786 - 7614 - 3642
Giải năm 5014
Giải tư 88749 - 24071 - 82682 - 20054 - 89841 - 76121 - 03224
Giải ba 65639 - 79651
Giải nhì 79965
Giải nhất 77684
Giải đặc biệt 548206
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
06 - 14[2] - 21 - 24 - 39 - 41 - 42 - 44 - 49 - 51 - 54 - 65 - 71 - 76 - 82 - 84 - 86

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 10-06-2016

Giải tám 85
Giải bảy 045
Giải sáu 5577 - 7105 - 3450
Giải năm 0426
Giải tư 72502 - 51521 - 90158 - 29447 - 01715 - 60442 - 23098
Giải ba 96843 - 92615
Giải nhì 38718
Giải nhất 59396
Giải đặc biệt 956241
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 05 - 15[2] - 18 - 21 - 26 - 41 - 42 - 43 - 45 - 47 - 50 - 58 - 77 - 85 - 96 - 98

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 03-06-2016

Giải tám 05
Giải bảy 718
Giải sáu 8643 - 3039 - 5191
Giải năm 6000
Giải tư 89697 - 42424 - 78933 - 06733 - 07180 - 00125 - 97628
Giải ba 01762 - 98479
Giải nhì 96671
Giải nhất 20316
Giải đặc biệt 988806
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 05 - 06 - 16 - 18 - 24 - 25 - 28 - 33[2] - 39 - 43 - 62 - 71 - 79 - 80 - 91 - 97

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 27-05-2016

Giải tám 94
Giải bảy 627
Giải sáu 1420 - 4757 - 5514
Giải năm 8476
Giải tư 86181 - 75459 - 00109 - 48890 - 88320 - 40821 - 72302
Giải ba 02715 - 40216
Giải nhì 37139
Giải nhất 20170
Giải đặc biệt 250932
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 09 - 14 - 15 - 16 - 20[2] - 21 - 27 - 32 - 39 - 57 - 59 - 70 - 76 - 81 - 90 - 94

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 20-05-2016

Giải tám 04
Giải bảy 167
Giải sáu 5851 - 0598 - 9450
Giải năm 2730
Giải tư 73157 - 06279 - 76353 - 95636 - 00770 - 72495 - 71706
Giải ba 72433 - 54247
Giải nhì 63313
Giải nhất 61601
Giải đặc biệt 959073
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 04 - 06 - 13 - 30 - 33 - 36 - 47 - 50 - 51 - 53 - 57 - 67 - 70 - 73 - 79 - 95 - 98

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 13-05-2016

Giải tám 40
Giải bảy 883
Giải sáu 6772 - 8167 - 0869
Giải năm 0143
Giải tư 73160 - 71698 - 43496 - 61378 - 61421 - 40814 - 24960
Giải ba 03323 - 47312
Giải nhì 40590
Giải nhất 08173
Giải đặc biệt 428289
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
12 - 14 - 21 - 23 - 40 - 43 - 60[2] - 67 - 69 - 72 - 73 - 78 - 83 - 89 - 90 - 96 - 98

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 06-05-2016

Giải tám 56
Giải bảy 980
Giải sáu 8099 - 6437 - 6060
Giải năm 8254
Giải tư 00971 - 71492 - 78869 - 16595 - 11273 - 95861 - 76441
Giải ba 14165 - 65257
Giải nhì 08967
Giải nhất 04411
Giải đặc biệt 600646
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
11 - 37 - 41 - 46 - 54 - 56 - 57 - 60 - 61 - 65 - 67 - 69 - 71 - 73 - 80 - 92 - 95 - 99