Ngày mở thưởng

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 26-05-2017

Giải tám 10
Giải bảy 302
Giải sáu 4977 - 6285 - 0008
Giải năm 9599
Giải tư 07339 - 36788 - 56993 - 18983 - 76215 - 69980 - 56739
Giải ba 43015 - 28450
Giải nhì 15440
Giải nhất 12559
Giải đặc biệt 297037
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 08 - 10 - 15[2] - 37 - 39[2] - 40 - 50 - 59 - 77 - 80 - 83 - 85 - 88 - 93 - 99

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 19-05-2017

Giải tám 09
Giải bảy 915
Giải sáu 3285 - 8323 - 0052
Giải năm 9161
Giải tư 28097 - 17587 - 13290 - 55394 - 00951 - 26117 - 07864
Giải ba 29548 - 72011
Giải nhì 85399
Giải nhất 40394
Giải đặc biệt 149791
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
09 - 11 - 15 - 17 - 23 - 48 - 51 - 52 - 61 - 64 - 85 - 87 - 90 - 91 - 94[2] - 97 - 99

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 12-05-2017

Giải tám 42
Giải bảy 162
Giải sáu 2555 - 7291 - 0176
Giải năm 7259
Giải tư 10337 - 43695 - 80155 - 42369 - 82344 - 60982 - 11409
Giải ba 74459 - 29585
Giải nhì 72275
Giải nhất 35400
Giải đặc biệt 303327
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 09 - 27 - 37 - 42 - 44 - 55[2] - 59[2] - 62 - 69 - 75 - 76 - 82 - 85 - 91 - 95

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 05-05-2017

Giải tám 45
Giải bảy 749
Giải sáu 2250 - 6104 - 3526
Giải năm 2872
Giải tư 60991 - 20900 - 81510 - 85784 - 73527 - 07620 - 16691
Giải ba 63538 - 60282
Giải nhì 83705
Giải nhất 67168
Giải đặc biệt 718532
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 04 - 05 - 10 - 20 - 26 - 27 - 32 - 38 - 45 - 49 - 50 - 68 - 72 - 82 - 84 - 91[2]

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 05
Giải bảy 630
Giải sáu 3782 - 1426 - 7451
Giải năm 9329
Giải tư 36946 - 02529 - 73451 - 14766 - 12599 - 30402 - 40259
Giải ba 91381 - 66018
Giải nhì 73707
Giải nhất 22719
Giải đặc biệt 829643
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 05 - 07 - 18 - 19 - 26 - 29[2] - 30 - 43 - 46 - 51[2] - 59 - 66 - 81 - 82 - 99

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 21-04-2017

Giải tám 32
Giải bảy 520
Giải sáu 3650 - 1226 - 5089
Giải năm 1557
Giải tư 50907 - 37881 - 37234 - 28249 - 29889 - 77554 - 03863
Giải ba 29873 - 38729
Giải nhì 40960
Giải nhất 62000
Giải đặc biệt 364484
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 07 - 20 - 26 - 29 - 32 - 34 - 49 - 50 - 54 - 57 - 60 - 63 - 73 - 81 - 84 - 89[2]

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 14-04-2017

Giải tám 55
Giải bảy 828
Giải sáu 6211 - 5944 - 3274
Giải năm 6989
Giải tư 76946 - 19390 - 33161 - 30560 - 16989 - 88652 - 41740
Giải ba 11186 - 91739
Giải nhì 52417
Giải nhất 56549
Giải đặc biệt 601605
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 11 - 17 - 28 - 39 - 40 - 44 - 46 - 49 - 52 - 55 - 60 - 61 - 74 - 86 - 89[2] - 90

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 07-04-2017

Giải tám 53
Giải bảy 892
Giải sáu 5151 - 8618 - 5982
Giải năm 2007
Giải tư 22304 - 24553 - 06946 - 90160 - 08696 - 80163 - 51426
Giải ba 89848 - 24744
Giải nhì 62852
Giải nhất 31195
Giải đặc biệt 297380
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
04 - 07 - 18 - 26 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53[2] - 60 - 63 - 80 - 82 - 92 - 95 - 96