Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 21-10-2016

Giải tám 24
Giải bảy 834
Giải sáu 0044 - 2797 - 0252
Giải năm 4184
Giải tư 58653 - 87181 - 74337 - 71134 - 27442 - 76902 - 69515
Giải ba 14424 - 84522
Giải nhì 21546
Giải nhất 59545
Giải đặc biệt 991861
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 15 - 22 - 24[2] - 34[2] - 37 - 42 - 44 - 45 - 46 - 52 - 53 - 61 - 81 - 84 - 97

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 14-10-2016

Giải tám 69
Giải bảy 212
Giải sáu 7549 - 4783 - 6858
Giải năm 9176
Giải tư 22748 - 11406 - 03984 - 27756 - 43701 - 66636 - 24214
Giải ba 07732 - 39072
Giải nhì 71134
Giải nhất 63022
Giải đặc biệt 811854
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 06 - 12 - 14 - 22 - 32 - 34 - 36 - 48 - 49 - 54 - 56 - 58 - 69 - 72 - 76 - 83 - 84

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 07-10-2016

Giải tám 81
Giải bảy 616
Giải sáu 6447 - 4683 - 0702
Giải năm 4289
Giải tư 01077 - 96951 - 25730 - 45305 - 35063 - 45490 - 11483
Giải ba 00849 - 39480
Giải nhì 51598
Giải nhất 55859
Giải đặc biệt 069658
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 05 - 16 - 30 - 47 - 49 - 51 - 58 - 59 - 63 - 77 - 80 - 81 - 83[2] - 89 - 90 - 98

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 30-09-2016

Giải tám 93
Giải bảy 582
Giải sáu 7093 - 0431 - 4819
Giải năm 7267
Giải tư 07396 - 76627 - 95972 - 76129 - 68863 - 49684 - 49435
Giải ba 98096 - 98840
Giải nhì 43309
Giải nhất 46001
Giải đặc biệt 830447
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 09 - 19 - 27 - 29 - 31 - 35 - 40 - 47 - 63 - 67 - 72 - 82 - 84 - 93[2] - 96[2]

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 23-09-2016

Giải tám 80
Giải bảy 733
Giải sáu 6261 - 8820 - 7908
Giải năm 1631
Giải tư 02627 - 01358 - 55967 - 66998 - 57871 - 96777 - 80875
Giải ba 01176 - 83636
Giải nhì 71688
Giải nhất 12122
Giải đặc biệt 016615
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
08 - 15 - 20 - 22 - 27 - 31 - 33 - 36 - 58 - 61 - 67 - 71 - 75 - 76 - 77 - 80 - 88 - 98

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 16-09-2016

Giải tám 12
Giải bảy 009
Giải sáu 3002 - 5898 - 8599
Giải năm 8936
Giải tư 80694 - 92223 - 39411 - 34463 - 31126 - 22607 - 64624
Giải ba 76767 - 44454
Giải nhì 66391
Giải nhất 73136
Giải đặc biệt 380597
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 07 - 09 - 11 - 12 - 23 - 24 - 26 - 36[2] - 54 - 63 - 67 - 91 - 94 - 97 - 98 - 99

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 09-09-2016

Giải tám 98
Giải bảy 805
Giải sáu 4485 - 5911 - 4971
Giải năm 6729
Giải tư 68636 - 61597 - 24504 - 15533 - 30693 - 93454 - 53248
Giải ba 61168 - 12516
Giải nhì 81413
Giải nhất 10090
Giải đặc biệt 409694
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
04 - 05 - 11 - 13 - 16 - 29 - 33 - 36 - 48 - 54 - 68 - 71 - 85 - 90 - 93 - 94 - 97 - 98

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 02-09-2016

Giải tám 79
Giải bảy 133
Giải sáu 9435 - 0315 - 4205
Giải năm 6796
Giải tư 03302 - 57206 - 73894 - 99582 - 55003 - 47412 - 07131
Giải ba 11168 - 26267
Giải nhì 97848
Giải nhất 14655
Giải đặc biệt 124452
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 03 - 05 - 06 - 12 - 15 - 31 - 33 - 35 - 48 - 52 - 55 - 67 - 68 - 79 - 82 - 94 - 96