Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 17-05-2019 - XSTV

Giải tám 21
Giải bảy 525
Giải sáu 8392 8925 4243
Giải năm 0371
Giải tư 10477 65822 07563 99414 04077 49965 43935
Giải ba 23612 56247
Giải nhì 73452
Giải nhất 29258
Giải đặc biệt 924653
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
12 - 14 - 21 - 22 - 25[2] - 35 - 43 - 47 - 52 - 53 - 58 - 63 - 65 - 71 - 77[2] - 92
xo so tra, xo so tra, xo so tinh, xo so tra, so xo tra,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 10-05-2019 - XSTV

Giải tám 57
Giải bảy 809
Giải sáu 7444 2006 9975
Giải năm 4103
Giải tư 95688 06571 75057 15824 72601 89340 26736
Giải ba 12368 23351
Giải nhì 36250
Giải nhất 29326
Giải đặc biệt 438613
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 03 - 06 - 09 - 13 - 24 - 26 - 36 - 40 - 44 - 50 - 51 - 57[2] - 68 - 71 - 75 - 88
xo so tra, xo so tra, xo so tinh, xo so tra, so xo tra,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 03-05-2019 - XSTV

Giải tám 47
Giải bảy 513
Giải sáu 4918 4461 5549
Giải năm 2170
Giải tư 40711 17366 68504 76353 36778 92745 34322
Giải ba 61752 74611
Giải nhì 89743
Giải nhất 78694
Giải đặc biệt 263732
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
04 - 11[2] - 13 - 18 - 22 - 32 - 43 - 45 - 47 - 49 - 52 - 53 - 61 - 66 - 70 - 78 - 94
xo so tra, xo so tra, xo so tinh, xo so tra, so xo tra,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 26-04-2019 - XSTV

Giải tám 66
Giải bảy 410
Giải sáu 8655 0260 3710
Giải năm 4327
Giải tư 63917 82748 73470 56612 47902 45635 78985
Giải ba 67653 62103
Giải nhì 47801
Giải nhất 44316
Giải đặc biệt 359857
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 02 - 03 - 10[2] - 12 - 16 - 17 - 27 - 35 - 48 - 53 - 55 - 57 - 60 - 66 - 70 - 85
xo so tra, xo so tra, xo so tinh, xo so tra, so xo tra,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 19-04-2019 - XSTV

Giải tám 75
Giải bảy 860
Giải sáu 5263 3782 6659
Giải năm 4447
Giải tư 08857 50380 04905 67393 38158 89003 21907
Giải ba 37439 30784
Giải nhì 97729
Giải nhất 81059
Giải đặc biệt 165040
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 05 - 07 - 29 - 39 - 40 - 47 - 57 - 58 - 59[2] - 60 - 63 - 75 - 80 - 82 - 84 - 93
xo so tra, xo so tra, xo so tinh, xo so tra, so xo tra,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 12-04-2019 - XSTV

Giải tám 94
Giải bảy 371
Giải sáu 4866 9537 2850
Giải năm 0274
Giải tư 14666 63590 96925 03124 63883 50377 38245
Giải ba 39621 36480
Giải nhì 14265
Giải nhất 35693
Giải đặc biệt 914200
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 21 - 24 - 25 - 37 - 45 - 50 - 65 - 66[2] - 71 - 74 - 77 - 80 - 83 - 90 - 93 - 94
xo so tra, xo so tra, xo so tinh, xo so tra, so xo tra,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 05-04-2019 - XSTV

Giải tám 30
Giải bảy 776
Giải sáu 7111 0121 5258
Giải năm 7285
Giải tư 38201 95029 35066 35908 22256 08227 94320
Giải ba 54625 74706
Giải nhì 18591
Giải nhất 13610
Giải đặc biệt 496608
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 06 - 08[2] - 10 - 11 - 20 - 21 - 25 - 27 - 29 - 30 - 56 - 58 - 66 - 76 - 85 - 91
xo so tra, xo so tra, xo so tinh, xo so tra, so xo tra,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 29-03-2019 - XSTV

Giải tám 57
Giải bảy 537
Giải sáu 8876 5920 9919
Giải năm 9696
Giải tư 19223 51766 99369 49658 07747 53731 87100
Giải ba 06342 55463
Giải nhì 28439
Giải nhất 56056
Giải đặc biệt 800074
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 19 - 20 - 23 - 31 - 37 - 39 - 42 - 47 - 56 - 57 - 58 - 63 - 66 - 69 - 74 - 76 - 96
xo so tra, xo so tra, xo so tinh, xo so tra, so xo tra,

Xổ số Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần

Tiểu xa mã