Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 28
Giải bảy 862
Giải sáu 0700 - 3379 - 4182
Giải năm 5960
Giải tư 52948 - 77517 - 77823 - 63654 - 69636 - 11909 - 37319
Giải ba 31555 - 70384
Giải nhì 75634
Giải nhất 86690
Giải đặc biệt 834181
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 09 - 17 - 19 - 23 - 28 - 34 - 36 - 48 - 54 - 55 - 60 - 62 - 79 - 81 - 82 - 84 - 90

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 02-12-2016

Giải tám 55
Giải bảy 617
Giải sáu 0214 - 4421 - 3701
Giải năm 1182
Giải tư 59635 - 68829 - 13891 - 21417 - 61960 - 21080 - 70289
Giải ba 28304 - 06922
Giải nhì 45135
Giải nhất 60368
Giải đặc biệt 137978
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 04 - 14 - 17[2] - 21 - 22 - 29 - 35[2] - 55 - 60 - 68 - 78 - 80 - 82 - 89 - 91

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 25-11-2016

Giải tám 13
Giải bảy 154
Giải sáu 3926 - 8363 - 5750
Giải năm 5899
Giải tư 15755 - 59233 - 92206 - 79172 - 06484 - 32249 - 15048
Giải ba 67546 - 82599
Giải nhì 50925
Giải nhất 78581
Giải đặc biệt 174171
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
06 - 13 - 25 - 26 - 33 - 46 - 48 - 49 - 50 - 54 - 55 - 63 - 71 - 72 - 81 - 84 - 99[2]

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 18-11-2016

Giải tám 24
Giải bảy 980
Giải sáu 7386 - 4896 - 8091
Giải năm 1442
Giải tư 66648 - 26058 - 05691 - 97177 - 77423 - 56557 - 74243
Giải ba 23718 - 49010
Giải nhì 39960
Giải nhất 48936
Giải đặc biệt 684743
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
10 - 18 - 23 - 24 - 36 - 42 - 43[2] - 48 - 57 - 58 - 60 - 77 - 80 - 86 - 91[2] - 96

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 11-11-2016

Giải tám 44
Giải bảy 636
Giải sáu 0917 - 3192 - 9662
Giải năm 7337
Giải tư 02920 - 60302 - 05393 - 42359 - 99163 - 42009 - 48674
Giải ba 92222 - 40409
Giải nhì 70617
Giải nhất 38896
Giải đặc biệt 079137
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 09[2] - 17[2] - 20 - 22 - 36 - 37[2] - 44 - 59 - 62 - 63 - 74 - 92 - 93 - 96

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 04-11-2016

Giải tám 83
Giải bảy 832
Giải sáu 1661 - 3295 - 2632
Giải năm 0535
Giải tư 58319 - 70526 - 96158 - 28401 - 78276 - 35559 - 14449
Giải ba 08553 - 09480
Giải nhì 71917
Giải nhất 12588
Giải đặc biệt 301523
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 17 - 19 - 23 - 26 - 32[2] - 35 - 49 - 53 - 58 - 59 - 61 - 76 - 80 - 83 - 88 - 95

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 28-10-2016

Giải tám 90
Giải bảy 681
Giải sáu 7988 - 2030 - 2968
Giải năm 3595
Giải tư 16888 - 43086 - 96467 - 02892 - 91318 - 68352 - 43307
Giải ba 50151 - 36898
Giải nhì 35753
Giải nhất 14425
Giải đặc biệt 789000
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 07 - 18 - 25 - 30 - 51 - 52 - 53 - 67 - 68 - 81 - 86 - 88[2] - 90 - 92 - 95 - 98

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 21-10-2016

Giải tám 24
Giải bảy 834
Giải sáu 0044 - 2797 - 0252
Giải năm 4184
Giải tư 58653 - 87181 - 74337 - 71134 - 27442 - 76902 - 69515
Giải ba 14424 - 84522
Giải nhì 21546
Giải nhất 59545
Giải đặc biệt 991861
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 15 - 22 - 24[2] - 34[2] - 37 - 42 - 44 - 45 - 46 - 52 - 53 - 61 - 81 - 84 - 97