Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 26-08-2016

Giải tám 76
Giải bảy 358
Giải sáu 1185 - 4518 - 9977
Giải năm 0284
Giải tư 76099 - 73944 - 51870 - 16350 - 92366 - 56938 - 92395
Giải ba 91812 - 27077
Giải nhì 20862
Giải nhất 37563
Giải đặc biệt 644175
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
12 - 18 - 38 - 44 - 50 - 58 - 62 - 63 - 66 - 70 - 75 - 76 - 77[2] - 84 - 85 - 95 - 99

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 19-08-2016

Giải tám 97
Giải bảy 186
Giải sáu 1384 - 7149 - 2662
Giải năm 4046
Giải tư 30982 - 30296 - 21658 - 53797 - 25632 - 34663 - 79907
Giải ba 33080 - 37645
Giải nhì 57944
Giải nhất 88678
Giải đặc biệt 581400
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 07 - 32 - 44 - 45 - 46 - 49 - 58 - 62 - 63 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 96 - 97[2]

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 12-08-2016

Giải tám 14
Giải bảy 310
Giải sáu 7652 - 0213 - 4066
Giải năm 3063
Giải tư 42215 - 72094 - 56163 - 30059 - 61091 - 48839 - 15891
Giải ba 71129 - 34605
Giải nhì 33265
Giải nhất 54019
Giải đặc biệt 967999
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 10 - 13 - 14 - 15 - 19 - 29 - 39 - 52 - 59 - 63[2] - 65 - 66 - 91[2] - 94 - 99

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 05-08-2016

Giải tám 24
Giải bảy 558
Giải sáu 2963 - 3821 - 4993
Giải năm 4527
Giải tư 73856 - 85618 - 50061 - 79170 - 05735 - 89896 - 26358
Giải ba 65328 - 95517
Giải nhì 75969
Giải nhất 81193
Giải đặc biệt 563214
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
14 - 17 - 18 - 21 - 24 - 27 - 28 - 35 - 56 - 58[2] - 61 - 63 - 69 - 70 - 93[2] - 96

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 29-07-2016

Giải tám 46
Giải bảy 234
Giải sáu 2390 - 6645 - 5842
Giải năm 7160
Giải tư 56086 - 87351 - 07698 - 81494 - 36359 - 26612 - 57207
Giải ba 73689 - 60741
Giải nhì 12759
Giải nhất 33041
Giải đặc biệt 378633
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
07 - 12 - 33 - 34 - 41[2] - 42 - 45 - 46 - 51 - 59[2] - 60 - 86 - 89 - 90 - 94 - 98

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 22-07-2016

Giải tám 09
Giải bảy 544
Giải sáu 3863 - 0629 - 0707
Giải năm 2946
Giải tư 72785 - 62836 - 89596 - 46405 - 79299 - 64574 - 37165
Giải ba 25811 - 64095
Giải nhì 00848
Giải nhất 30641
Giải đặc biệt 647400
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 05 - 07 - 09 - 11 - 29 - 36 - 41 - 44 - 46 - 48 - 63 - 65 - 74 - 85 - 95 - 96 - 99

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 15-07-2016

Giải tám 70
Giải bảy 316
Giải sáu 6836 - 8831 - 9286
Giải năm 0756
Giải tư 84030 - 50781 - 29297 - 27272 - 30075 - 98903 - 20765
Giải ba 15362 - 23083
Giải nhì 02839
Giải nhất 38758
Giải đặc biệt 865570
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 16 - 30 - 31 - 36 - 39 - 56 - 58 - 62 - 65 - 70[2] - 72 - 75 - 81 - 83 - 86 - 97

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 08-07-2016

Giải tám 95
Giải bảy 061
Giải sáu 9792 - 4427 - 7321
Giải năm 4008
Giải tư 22327 - 64438 - 57525 - 04344 - 04632 - 43113 - 67190
Giải ba 72137 - 35047
Giải nhì 27270
Giải nhất 36381
Giải đặc biệt 903643
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
08 - 13 - 21 - 25 - 27[2] - 32 - 37 - 38 - 43 - 44 - 47 - 61 - 70 - 81 - 90 - 92 - 95