Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 17-02-2017

Giải tám 05
Giải bảy 112
Giải sáu 1431 - 9471 - 4054
Giải năm 5637
Giải tư 84890 - 51147 - 38393 - 85040 - 22451 - 38134 - 29554
Giải ba 25359 - 37759
Giải nhì 92831
Giải nhất 98639
Giải đặc biệt 394192
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 12 - 31[2] - 34 - 37 - 39 - 40 - 47 - 51 - 54[2] - 59[2] - 71 - 90 - 92 - 93

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 10-02-2017

Giải tám 80
Giải bảy 791
Giải sáu 4783 - 8333 - 2639
Giải năm 6535
Giải tư 49990 - 96066 - 89937 - 40411 - 43125 - 28956 - 95051
Giải ba 48548 - 30758
Giải nhì 81889
Giải nhất 05535
Giải đặc biệt 112242
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
11 - 25 - 33 - 35[2] - 37 - 39 - 42 - 48 - 51 - 56 - 58 - 66 - 80 - 83 - 89 - 90 - 91

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 03-02-2017

Giải tám 65
Giải bảy 364
Giải sáu 8324 - 2066 - 7380
Giải năm 6768
Giải tư 52954 - 84168 - 50871 - 47430 - 51804 - 93398 - 88299
Giải ba 57473 - 67914
Giải nhì 08811
Giải nhất 21174
Giải đặc biệt 870639
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
04 - 11 - 14 - 24 - 30 - 39 - 54 - 64 - 65 - 66 - 68[2] - 71 - 73 - 74 - 80 - 98 - 99

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 27-01-2017

Giải tám 78
Giải bảy 250
Giải sáu 5544 - 1033 - 1368
Giải năm 8643
Giải tư 17524 - 21942 - 24284 - 00465 - 86365 - 72272 - 59538
Giải ba 84227 - 50929
Giải nhì 01988
Giải nhất 56979
Giải đặc biệt 468008
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
08 - 24 - 27 - 29 - 33 - 38 - 42 - 43 - 44 - 50 - 65[2] - 68 - 72 - 78 - 79 - 84 - 88

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 20-01-2017

Giải tám 97
Giải bảy 397
Giải sáu 6006 - 7814 - 6777
Giải năm 6966
Giải tư 25335 - 87893 - 99796 - 85409 - 25508 - 86059 - 76657
Giải ba 84921 - 52842
Giải nhì 51249
Giải nhất 35502
Giải đặc biệt 365703
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 14 - 21 - 35 - 42 - 49 - 57 - 59 - 66 - 77 - 93 - 96 - 97[2]

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 13-01-2017

Giải tám 57
Giải bảy 959
Giải sáu 2371 - 7945 - 2332
Giải năm 4808
Giải tư 48101 - 00615 - 38710 - 71349 - 17208 - 68112 - 05934
Giải ba 25190 - 78050
Giải nhì 14100
Giải nhất 87997
Giải đặc biệt 879255
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 01 - 08[2] - 10 - 12 - 15 - 32 - 34 - 45 - 49 - 50 - 55 - 57 - 59 - 71 - 90 - 97

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 06-01-2017

Giải tám 49
Giải bảy 573
Giải sáu 2609 - 6348 - 3979
Giải năm 7509
Giải tư 41142 - 12654 - 28971 - 86267 - 84298 - 59057 - 57898
Giải ba 36193 - 27744
Giải nhì 30990
Giải nhất 58540
Giải đặc biệt 324722
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
09[2] - 22 - 40 - 42 - 44 - 48 - 49 - 54 - 57 - 67 - 71 - 73 - 79 - 90 - 93 - 98[2]

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 30-12-2016

Giải tám 91
Giải bảy 419
Giải sáu 0295 - 4469 - 8828
Giải năm 3277
Giải tư 39105 - 16721 - 00852 - 16277 - 25773 - 00172 - 63370
Giải ba 66932 - 92248
Giải nhì 41290
Giải nhất 26631
Giải đặc biệt 008492
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 19 - 21 - 28 - 31 - 32 - 48 - 52 - 69 - 70 - 72 - 73 - 77[2] - 90 - 91 - 92 - 95