Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 13-07-2018 - XSTV

Giải tám 13
Giải bảy 903
Giải sáu 3088 - 5715 - 2448
Giải năm 3954
Giải tư 45277 - 19630 - 38675 - 51985 - 77427 - 17790 - 42666
Giải ba 44032 - 95211
Giải nhì 02362
Giải nhất 14143
Giải đặc biệt 211892
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 11 - 13 - 15 - 27 - 30 - 32 - 43 - 48 - 54 - 62 - 66 - 75 - 77 - 85 - 88 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 06-07-2018 - XSTV

Giải tám 94
Giải bảy 191
Giải sáu 8744 - 4810 - 7922
Giải năm 0701
Giải tư 06863 - 51768 - 70183 - 68962 - 81431 - 49189 - 63425
Giải ba 06978 - 88740
Giải nhì 99213
Giải nhất 44025
Giải đặc biệt 524046
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 10 - 13 - 22 - 25[2] - 31 - 40 - 44 - 46 - 62 - 63 - 68 - 78 - 83 - 89 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 29-06-2018 - XSTV

Giải tám 35
Giải bảy 264
Giải sáu 0518 - 2478 - 4866
Giải năm 0202
Giải tư 94135 - 92199 - 76771 - 24611 - 80609 - 78794 - 77205
Giải ba 42120 - 87157
Giải nhì 75712
Giải nhất 73593
Giải đặc biệt 000066
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 05 - 09 - 11 - 12 - 18 - 20 - 35[2] - 57 - 64 - 66[2] - 71 - 78 - 93 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 22-06-2018 - XSTV

Giải tám 63
Giải bảy 638
Giải sáu 4316 - 2759 - 7737
Giải năm 2963
Giải tư 53095 - 04688 - 41943 - 47824 - 85948 - 61229 - 00876
Giải ba 32568 - 66031
Giải nhì 09589
Giải nhất 44515
Giải đặc biệt 976508
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
08 - 15 - 16 - 24 - 29 - 31 - 37 - 38 - 43 - 48 - 59 - 63[2] - 68 - 76 - 88 - 89 - 95

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 15-06-2018 - XSTV

Giải tám 51
Giải bảy 593
Giải sáu 1394 - 4109 - 4831
Giải năm 9686
Giải tư 51469 - 91170 - 22198 - 61333 - 93361 - 26267 - 06092
Giải ba 61096 - 22467
Giải nhì 88409
Giải nhất 89222
Giải đặc biệt 134177
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
09[2] - 22 - 31 - 33 - 51 - 61 - 67[2] - 69 - 70 - 77 - 86 - 92 - 93 - 94 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 08-06-2018 - XSTV

Giải tám 53
Giải bảy 828
Giải sáu 2800 - 6838 - 4472
Giải năm 8891
Giải tư 32047 - 06563 - 48612 - 42505 - 96522 - 47863 - 52970
Giải ba 41549 - 83840
Giải nhì 60030
Giải nhất 31861
Giải đặc biệt 256912
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 05 - 12[2] - 22 - 28 - 30 - 38 - 40 - 47 - 49 - 53 - 61 - 63[2] - 70 - 72 - 91

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 01-06-2018 - XSTV

Giải tám 76
Giải bảy 840
Giải sáu 4838 - 5243 - 4169
Giải năm 4760
Giải tư 97916 - 91029 - 08753 - 35279 - 17074 - 33611 - 38500
Giải ba 43711 - 46392
Giải nhì 82978
Giải nhất 18597
Giải đặc biệt 682264
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 11[2] - 16 - 29 - 38 - 40 - 43 - 53 - 60 - 64 - 69 - 74 - 76 - 78 - 79 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 25-05-2018 - XSTV

Giải tám 15
Giải bảy 024
Giải sáu 6133 - 9816 - 4274
Giải năm 8228
Giải tư 15207 - 38079 - 95421 - 44928 - 39125 - 01437 - 74905
Giải ba 03808 - 43454
Giải nhì 54319
Giải nhất 27914
Giải đặc biệt 277784
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 07 - 08 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 24 - 25 - 28[2] - 33 - 37 - 54 - 74 - 79 - 84