Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 18-05-2018 - XSTV

Giải tám 59
Giải bảy 965
Giải sáu 3226 - 3244 - 3813
Giải năm 5866
Giải tư 42235 - 40800 - 96581 - 15130 - 46169 - 44271 - 26175
Giải ba 89387 - 72525
Giải nhì 11408
Giải nhất 20797
Giải đặc biệt 820545
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 08 - 13 - 25 - 26 - 30 - 35 - 44 - 45 - 59 - 65 - 66 - 69 - 71 - 75 - 81 - 87 - 97

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 11-05-2018 - XSTV

Giải tám 56
Giải bảy 409
Giải sáu 2533 - 5208 - 0365
Giải năm 0001
Giải tư 16617 - 64534 - 30356 - 46688 - 17038 - 75826 - 08697
Giải ba 68794 - 07939
Giải nhì 23420
Giải nhất 78858
Giải đặc biệt 822105
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 05 - 08 - 09 - 17 - 20 - 26 - 33 - 34 - 38 - 39 - 56[2] - 58 - 65 - 88 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 04-05-2018 - XSTV

Giải tám 38
Giải bảy 816
Giải sáu 4893 - 4984 - 5266
Giải năm 5251
Giải tư 16058 - 86081 - 49414 - 36669 - 85123 - 24924 - 33079
Giải ba 51178 - 49533
Giải nhì 42977
Giải nhất 67217
Giải đặc biệt 923726
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
14 - 16 - 17 - 23 - 24 - 26 - 33 - 38 - 51 - 58 - 66 - 69 - 77 - 78 - 79 - 81 - 84 - 93

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 27-04-2018 - XSTV

Giải tám 27
Giải bảy 778
Giải sáu 5543 - 2674 - 6127
Giải năm 3912
Giải tư 52980 - 22781 - 20584 - 72627 - 95549 - 30350 - 57112
Giải ba 58742 - 37753
Giải nhì 57401
Giải nhất 81081
Giải đặc biệt 516432
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 12[2] - 27[3] - 32 - 42 - 43 - 49 - 50 - 53 - 74 - 78 - 80 - 81[2] - 84

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 20-04-2018 - XSTV

Giải tám 71
Giải bảy 791
Giải sáu 6784 - 1601 - 7004
Giải năm 6234
Giải tư 36305 - 70160 - 50818 - 93192 - 59392 - 37026 - 15359
Giải ba 20154 - 35708
Giải nhì 93440
Giải nhất 17707
Giải đặc biệt 234284
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 04 - 05 - 07 - 08 - 18 - 26 - 34 - 40 - 54 - 59 - 60 - 71 - 84[2] - 91 - 92[2]

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 13-04-2018 - XSTV

Giải tám 26
Giải bảy 542
Giải sáu 9497 - 8244 - 1393
Giải năm 2403
Giải tư 61742 - 76277 - 19082 - 38180 - 33230 - 56831 - 53940
Giải ba 87568 - 00914
Giải nhì 14906
Giải nhất 06957
Giải đặc biệt 599354
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 06 - 14 - 26 - 30 - 31 - 40 - 42[2] - 44 - 54 - 57 - 68 - 77 - 80 - 82 - 93 - 97

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 06-04-2018 - XSTV

Giải tám 49
Giải bảy 755
Giải sáu 8311 - 6997 - 8464
Giải năm 7569
Giải tư 44152 - 53954 - 39971 - 76638 - 40513 - 13344 - 78913
Giải ba 35270 - 24478
Giải nhì 40529
Giải nhất 54375
Giải đặc biệt 298011
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
11[2] - 13[2] - 29 - 38 - 44 - 49 - 52 - 54 - 55 - 64 - 69 - 70 - 71 - 75 - 78 - 97

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 30-03-2018 - XSTV

Giải tám 37
Giải bảy 450
Giải sáu 9808 - 6454 - 4433
Giải năm 2094
Giải tư 57176 - 56549 - 78316 - 12167 - 43054 - 04870 - 10401
Giải ba 89478 - 79685
Giải nhì 78718
Giải nhất 40318
Giải đặc biệt 653002
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 02 - 08 - 16 - 18[2] - 33 - 37 - 49 - 50 - 54[2] - 67 - 70 - 76 - 78 - 85 - 94