Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 05-02-2016

Giải tám 92
Giải bảy 245
Giải sáu 3083 - 7429 - 0976
Giải năm 6275
Giải tư 76617 - 88042 - 94288 - 92141 - 30692 - 10895 - 89266
Giải ba 65620 - 61862
Giải nhì 90128
Giải nhất 64581
Giải đặc biệt 850008
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
08 - 17 - 20 - 28 - 29 - 41 - 42 - 45 - 62 - 66 - 75 - 76 - 81 - 83 - 88 - 92[2] - 95

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 05-02-2016

Giải tám 92
Giải bảy 245
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
45 - 92

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 29-01-2016

Giải tám 80
Giải bảy 705
Giải sáu 2821 - 8655 - 6373
Giải năm 2557
Giải tư 20511 - 02746 - 36269 - 32449 - 09182 - 00275 - 69479
Giải ba 38826 - 26600
Giải nhì 91337
Giải nhất 70425
Giải đặc biệt 139733
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 05 - 11 - 21 - 25 - 26 - 33 - 37 - 46 - 49 - 55 - 57 - 69 - 73 - 75 - 79 - 80 - 82

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 29-01-2016

Giải tám 80
Giải bảy 705
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 80