Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 23-09-2016

Giải tám 80
Giải bảy 733
Giải sáu 6261 - 8820 - 7908
Giải năm 1631
Giải tư 02627 - 01358 - 55967 - 66998 - 57871 - 96777 - 80875
Giải ba 01176 - 83636
Giải nhì 71688
Giải nhất 12122
Giải đặc biệt 016615
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
08 - 15 - 20 - 22 - 27 - 31 - 33 - 36 - 58 - 61 - 67 - 71 - 75 - 76 - 77 - 80 - 88 - 98

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 16-09-2016

Giải tám 12
Giải bảy 009
Giải sáu 3002 - 5898 - 8599
Giải năm 8936
Giải tư 80694 - 92223 - 39411 - 34463 - 31126 - 22607 - 64624
Giải ba 76767 - 44454
Giải nhì 66391
Giải nhất 73136
Giải đặc biệt 380597
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 07 - 09 - 11 - 12 - 23 - 24 - 26 - 36[2] - 54 - 63 - 67 - 91 - 94 - 97 - 98 - 99

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 09-09-2016

Giải tám 98
Giải bảy 805
Giải sáu 4485 - 5911 - 4971
Giải năm 6729
Giải tư 68636 - 61597 - 24504 - 15533 - 30693 - 93454 - 53248
Giải ba 61168 - 12516
Giải nhì 81413
Giải nhất 10090
Giải đặc biệt 409694
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
04 - 05 - 11 - 13 - 16 - 29 - 33 - 36 - 48 - 54 - 68 - 71 - 85 - 90 - 93 - 94 - 97 - 98

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 02-09-2016

Giải tám 79
Giải bảy 133
Giải sáu 9435 - 0315 - 4205
Giải năm 6796
Giải tư 03302 - 57206 - 73894 - 99582 - 55003 - 47412 - 07131
Giải ba 11168 - 26267
Giải nhì 97848
Giải nhất 14655
Giải đặc biệt 124452
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 03 - 05 - 06 - 12 - 15 - 31 - 33 - 35 - 48 - 52 - 55 - 67 - 68 - 79 - 82 - 94 - 96

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 26-08-2016

Giải tám 76
Giải bảy 358
Giải sáu 1185 - 4518 - 9977
Giải năm 0284
Giải tư 76099 - 73944 - 51870 - 16350 - 92366 - 56938 - 92395
Giải ba 91812 - 27077
Giải nhì 20862
Giải nhất 37563
Giải đặc biệt 644175
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
12 - 18 - 38 - 44 - 50 - 58 - 62 - 63 - 66 - 70 - 75 - 76 - 77[2] - 84 - 85 - 95 - 99

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 19-08-2016

Giải tám 97
Giải bảy 186
Giải sáu 1384 - 7149 - 2662
Giải năm 4046
Giải tư 30982 - 30296 - 21658 - 53797 - 25632 - 34663 - 79907
Giải ba 33080 - 37645
Giải nhì 57944
Giải nhất 88678
Giải đặc biệt 581400
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 07 - 32 - 44 - 45 - 46 - 49 - 58 - 62 - 63 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 96 - 97[2]

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 12-08-2016

Giải tám 14
Giải bảy 310
Giải sáu 7652 - 0213 - 4066
Giải năm 3063
Giải tư 42215 - 72094 - 56163 - 30059 - 61091 - 48839 - 15891
Giải ba 71129 - 34605
Giải nhì 33265
Giải nhất 54019
Giải đặc biệt 967999
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 10 - 13 - 14 - 15 - 19 - 29 - 39 - 52 - 59 - 63[2] - 65 - 66 - 91[2] - 94 - 99

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 05-08-2016

Giải tám 24
Giải bảy 558
Giải sáu 2963 - 3821 - 4993
Giải năm 4527
Giải tư 73856 - 85618 - 50061 - 79170 - 05735 - 89896 - 26358
Giải ba 65328 - 95517
Giải nhì 75969
Giải nhất 81193
Giải đặc biệt 563214
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
14 - 17 - 18 - 21 - 24 - 27 - 28 - 35 - 56 - 58[2] - 61 - 63 - 69 - 70 - 93[2] - 96