Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 25-05-2024 - XSDNG

Giải tám 88
Giải bảy 881
Giải sáu 7896 4981 3544
Giải năm 5062
Giải tư 10838 51168 45114 42798 97620 05078 11047
Giải ba 82867 70423
Giải nhì 17440
Giải nhất 74759
Giải đặc biệt 476726
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
14 - 20 - 23 - 26 - 38 - 40 - 44 - 47 - 59 - 62 - 67 - 68 - 78 - 81[2] - 88 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 22-05-2024 - XSDNG

Giải tám 83
Giải bảy 915
Giải sáu 1727 0175 6116
Giải năm 1200
Giải tư 55041 28061 38773 88590 45362 78072 36625
Giải ba 14445 41871
Giải nhì 22970
Giải nhất 84593
Giải đặc biệt 864720
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 15 - 16 - 20 - 25 - 27 - 41 - 45 - 61 - 62 - 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 83 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 18-05-2024 - XSDNG

Giải tám 58
Giải bảy 290
Giải sáu 6607 7514 0308
Giải năm 1160
Giải tư 99439 70875 44807 08655 21657 36188 93913
Giải ba 81647 47397
Giải nhì 95929
Giải nhất 05753
Giải đặc biệt 558046
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07[2] - 08 - 13 - 14 - 29 - 39 - 46 - 47 - 53 - 55 - 57 - 58 - 60 - 75 - 88 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 15-05-2024 - XSDNG

Giải tám 20
Giải bảy 286
Giải sáu 9029 2752 6653
Giải năm 3666
Giải tư 61936 97667 86427 50922 31968 47057 56226
Giải ba 51202 34118
Giải nhì 97831
Giải nhất 99354
Giải đặc biệt 421752
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 18 - 20 - 22 - 26 - 27 - 29 - 31 - 36 - 52[2] - 53 - 54 - 57 - 66 - 67 - 68 - 86

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 11-05-2024 - XSDNG

Giải tám 16
Giải bảy 530
Giải sáu 3005 0804 3434
Giải năm 1484
Giải tư 36562 22409 17261 21231 90419 47100 66055
Giải ba 07302 87478
Giải nhì 91940
Giải nhất 25130
Giải đặc biệt 377478
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 02 - 04 - 05 - 09 - 16 - 19 - 30[2] - 31 - 34 - 40 - 55 - 61 - 62 - 78[2] - 84

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 08-05-2024 - XSDNG

Giải tám 93
Giải bảy 285
Giải sáu 6020 0669 5199
Giải năm 1962
Giải tư 97373 68771 02651 93634 09607 03432 44498
Giải ba 76421 27496
Giải nhì 25831
Giải nhất 93640
Giải đặc biệt 762242
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 20 - 21 - 31 - 32 - 34 - 40 - 42 - 51 - 62 - 69 - 71 - 73 - 85 - 93 - 96 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 04-05-2024 - XSDNG

Giải tám 82
Giải bảy 733
Giải sáu 6383 0731 1787
Giải năm 2555
Giải tư 28728 97039 04845 32443 39471 63591 98635
Giải ba 87884 23108
Giải nhì 17111
Giải nhất 15833
Giải đặc biệt 304905
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 08 - 11 - 28 - 31 - 33[2] - 35 - 39 - 43 - 45 - 55 - 71 - 82 - 83 - 84 - 87 - 91

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 01-05-2024 - XSDNG

Giải tám 88
Giải bảy 853
Giải sáu 9313 2220 8483
Giải năm 0699
Giải tư 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057
Giải ba 91756 09287
Giải nhì 66704
Giải nhất 02495
Giải đặc biệt 330440
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04[2] - 07 - 13 - 20 - 40 - 48 - 53 - 56 - 57 - 67 - 81 - 83 - 87 - 88 - 91 - 95 - 99

Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế