Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 27-08-2016

Giải tám 77
Giải bảy 243
Giải sáu 8381 - 0858 - 8410
Giải năm 8309
Giải tư 12612 - 05341 - 52012 - 98627 - 76210 - 09172 - 34913
Giải ba 45344 - 34322
Giải nhì 69350
Giải nhất 41195
Giải đặc biệt 94360
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
09 - 10[2] - 12[2] - 13 - 22 - 27 - 41 - 43 - 44 - 50 - 58 - 60 - 72 - 77 - 81 - 95

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 24-08-2016

Giải tám 96
Giải bảy 016
Giải sáu 5562 - 8544 - 2139
Giải năm 4212
Giải tư 83168 - 22452 - 06630 - 08424 - 20019 - 58327 - 36380
Giải ba 15293 - 09158
Giải nhì 37251
Giải nhất 12621
Giải đặc biệt 41071
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
12 - 16 - 19 - 21 - 24 - 27 - 30 - 39 - 44 - 51 - 52 - 58 - 62 - 68 - 71 - 80 - 93 - 96

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 20-08-2016

Giải tám 75
Giải bảy 953
Giải sáu 6317 - 4148 - 2215
Giải năm 8497
Giải tư 29657 - 50413 - 73246 - 01921 - 94544 - 55731 - 76017
Giải ba 18795 - 27394
Giải nhì 16518
Giải nhất 01615
Giải đặc biệt 86673
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
13 - 15[2] - 17[2] - 18 - 21 - 31 - 44 - 46 - 48 - 53 - 57 - 73 - 75 - 94 - 95 - 97

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 17-08-2016

Giải tám 01
Giải bảy 222
Giải sáu 1626 - 6769 - 7682
Giải năm 2461
Giải tư 49039 - 11863 - 51432 - 44454 - 83855 - 95404 - 44189
Giải ba 34632 - 46120
Giải nhì 82789
Giải nhất 69681
Giải đặc biệt 92369
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 04 - 20 - 22 - 26 - 32[2] - 39 - 54 - 55 - 61 - 63 - 69[2] - 81 - 82 - 89[2]

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 13-08-2016

Giải tám 76
Giải bảy 344
Giải sáu 1573 - 2812 - 9341
Giải năm 7555
Giải tư 29311 - 64110 - 54125 - 23268 - 68404 - 67631 - 25537
Giải ba 43368 - 61416
Giải nhì 38824
Giải nhất 97247
Giải đặc biệt 43045
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 10 - 11 - 12 - 16 - 24 - 25 - 31 - 37 - 41 - 44 - 45 - 47 - 55 - 68[2] - 73 - 76

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 10-08-2016

Giải tám 37
Giải bảy 134
Giải sáu 3286 - 6663 - 2642
Giải năm 7830
Giải tư 43864 - 15004 - 45583 - 96244 - 61541 - 24961 - 01565
Giải ba 73624 - 50878
Giải nhì 80179
Giải nhất 73416
Giải đặc biệt 73904
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04[2] - 16 - 24 - 30 - 34 - 37 - 41 - 42 - 44 - 61 - 63 - 64 - 65 - 78 - 79 - 83 - 86

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 06-08-2016

Giải tám 12
Giải bảy 114
Giải sáu 1167 - 0777 - 3975
Giải năm 1629
Giải tư 89743 - 99187 - 93268 - 27829 - 11474 - 75426 - 81523
Giải ba 23323 - 32649
Giải nhì 05466
Giải nhất 29991
Giải đặc biệt 94621
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
12 - 14 - 21 - 23[2] - 26 - 29[2] - 43 - 49 - 66 - 67 - 68 - 74 - 75 - 77 - 87 - 91

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 03-08-2016

Giải tám 47
Giải bảy 050
Giải sáu 0946 - 5093 - 5615
Giải năm 1172
Giải tư 30610 - 64374 - 42141 - 11344 - 18220 - 54155 - 77675
Giải ba 81221 - 39885
Giải nhì 19605
Giải nhất 45627
Giải đặc biệt 39350
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 10 - 15 - 20 - 21 - 27 - 41 - 44 - 46 - 47 - 50[2] - 55 - 72 - 74 - 75 - 85 - 93