Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 04-03-2015

Giải tám 07
Giải bảy 193
Giải sáu 5846 - 1056 - 5406
Giải năm 6537
Giải tư 41013 - 33918 - 24913 - 45375 - 86906 - 44485 - 91449
Giải ba 56781 - 08642
Giải nhì 46630
Giải nhất 35685
Giải đặc biệt 169611
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
06[2] - 07 - 11 - 13[2] - 18 - 30 - 37 - 42 - 46 - 49 - 56 - 75 - 81 - 85[2] - 93

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 28-02-2015

Giải tám 48
Giải bảy 114
Giải sáu 5750 - 9242 - 5380
Giải năm 0466
Giải tư 33623 - 57007 - 31571 - 22782 - 36086 - 00602 - 27531
Giải ba 66805 - 29842
Giải nhì 40536
Giải nhất 31949
Giải đặc biệt 230441
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 05 - 07 - 14 - 23 - 31 - 36 - 41 - 42[2] - 48 - 49 - 50 - 66 - 71 - 80 - 82 - 86

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 25-02-2015

Giải tám 52
Giải bảy 428
Giải sáu 6551 - 1127 - 7077
Giải năm 7275
Giải tư 42871 - 14660 - 25491 - 97947 - 98785 - 25919 - 76411
Giải ba 48788 - 83795
Giải nhì 15102
Giải nhất 55986
Giải đặc biệt 231401
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 02 - 11 - 19 - 27 - 28 - 47 - 51 - 52 - 60 - 71 - 75 - 77 - 85 - 86 - 88 - 91 - 95

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 21-02-2015

Giải tám 85
Giải bảy 103
Giải sáu 1964 - 3950 - 1657
Giải năm 7902
Giải tư 85980 - 06629 - 62537 - 45909 - 36728 - 37129 - 00830
Giải ba 32154 - 74169
Giải nhì 34575
Giải nhất 23112
Giải đặc biệt 095482
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 03 - 09 - 12 - 28 - 29[2] - 30 - 37 - 50 - 54 - 57 - 64 - 69 - 75 - 80 - 82 - 85