Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 24-06-2017 - XSDNG

Giải tám 32
Giải bảy 977
Giải sáu 1429 - 4403 - 2345
Giải năm 6053
Giải tư 03307 - 81475 - 65908 - 52764 - 76709 - 83204 - 15808
Giải ba 75247 - 82394
Giải nhì 79229
Giải nhất 11806
Giải đặc biệt 452332
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 04 - 06 - 07 - 08[2] - 09 - 29[2] - 32[2] - 45 - 47 - 53 - 64 - 75 - 77 - 94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 21-06-2017 - XSDNG

Giải tám 36
Giải bảy 719
Giải sáu 7228 - 3640 - 7406
Giải năm 2495
Giải tư 46187 - 10807 - 34356 - 18008 - 63683 - 78972 - 41324
Giải ba 12258 - 01486
Giải nhì 23016
Giải nhất 53763
Giải đặc biệt 260828
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
06 - 07 - 08 - 16 - 19 - 24 - 28[2] - 36 - 40 - 56 - 58 - 63 - 72 - 83 - 86 - 87 - 95

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 17-06-2017 - XSDNG

Giải tám 03
Giải bảy 752
Giải sáu 1028 - 7678 - 0498
Giải năm 7325
Giải tư 32518 - 75068 - 23108 - 51530 - 30400 - 00310 - 97668
Giải ba 04705 - 58736
Giải nhì 95103
Giải nhất 16195
Giải đặc biệt 762037
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 03[2] - 05 - 08 - 10 - 18 - 25 - 28 - 30 - 36 - 37 - 52 - 68[2] - 78 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 14-06-2017 - XSDNG

Giải tám 62
Giải bảy 144
Giải sáu 1404 - 3795 - 5988
Giải năm 7613
Giải tư 15797 - 01934 - 30640 - 04665 - 14100 - 75617 - 12112
Giải ba 19682 - 58134
Giải nhì 58315
Giải nhất 37463
Giải đặc biệt 029707
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 04 - 07 - 12 - 13 - 15 - 17 - 34[2] - 40 - 44 - 62 - 63 - 65 - 82 - 88 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 10-06-2017 - XSDNG

Giải tám 43
Giải bảy 748
Giải sáu 1596 - 0213 - 1766
Giải năm 7134
Giải tư 73958 - 14558 - 23385 - 44383 - 15522 - 74541 - 75954
Giải ba 65740 - 82603
Giải nhì 30873
Giải nhất 41134
Giải đặc biệt 546068
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 13 - 22 - 34[2] - 40 - 41 - 43 - 48 - 54 - 58[2] - 66 - 68 - 73 - 83 - 85 - 96

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 07-06-2017 - XSDNG

Giải tám 31
Giải bảy 371
Giải sáu 7663 - 4242 - 3949
Giải năm 3563
Giải tư 30053 - 89135 - 43227 - 59833 - 45918 - 21520 - 16520
Giải ba 47289 - 45610
Giải nhì 48063
Giải nhất 10531
Giải đặc biệt 598642
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
10 - 18 - 20[2] - 27 - 31[2] - 33 - 35 - 42[2] - 49 - 53 - 63[3] - 71 - 89

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 03-06-2017 - XSDNG

Giải tám 68
Giải bảy 728
Giải sáu 3871 - 5522 - 8623
Giải năm 1867
Giải tư 54992 - 66041 - 76637 - 64875 - 20693 - 04174 - 77036
Giải ba 65998 - 98499
Giải nhì 29807
Giải nhất 33677
Giải đặc biệt 843564
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 22 - 23 - 28 - 36 - 37 - 41 - 64 - 67 - 68 - 71 - 74 - 75 - 77 - 92 - 93 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 31-05-2017 - XSDNG

Giải tám 96
Giải bảy 407
Giải sáu 2205 - 0969 - 8824
Giải năm 9958
Giải tư 18992 - 75657 - 01906 - 58780 - 88293 - 91927 - 48166
Giải ba 93328 - 40218
Giải nhì 69359
Giải nhất 02230
Giải đặc biệt 238552
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 06 - 07 - 18 - 24 - 27 - 28 - 30 - 52 - 57 - 58 - 59 - 66 - 69 - 80 - 92 - 93 - 96