Ngày mở thưởng

XSDNG xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 26-04-2017

Giải tám 17
Giải bảy 866
Giải sáu 8872 - 1995 - 6509
Giải năm 9025
Giải tư 98380 - 64291 - 15060 - 97468 - 24532 - 65423 - 71967
Giải ba 13922 - 16774
Giải nhì 04473
Giải nhất 02326
Giải đặc biệt 478551
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
09 - 17 - 22 - 23 - 25 - 26 - 32 - 51 - 60 - 66 - 67 - 68 - 72 - 73 - 74 - 80 - 91 - 95

XSDNG xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 22-04-2017

Giải tám 82
Giải bảy 391
Giải sáu 2651 - 7462 - 9607
Giải năm 5260
Giải tư 99777 - 48683 - 40915 - 14389 - 11768 - 20994 - 50583
Giải ba 51018 - 50661
Giải nhì 85843
Giải nhất 29762
Giải đặc biệt 037494
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 15 - 18 - 43 - 51 - 60 - 61 - 62[2] - 68 - 77 - 82 - 83[2] - 89 - 91 - 94[2]

XSDNG xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 19-04-2017

Giải tám 88
Giải bảy 685
Giải sáu 7458 - 5687 - 1716
Giải năm 2931
Giải tư 15529 - 02714 - 39817 - 28393 - 89018 - 89185 - 85319
Giải ba 37258 - 90995
Giải nhì 65469
Giải nhất 63808
Giải đặc biệt 281536
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
08 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 29 - 31 - 36 - 58[2] - 69 - 85[2] - 87 - 88 - 93 - 95

XSDNG xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 15-04-2017

Giải tám 11
Giải bảy 529
Giải sáu 1479 - 9995 - 0030
Giải năm 1874
Giải tư 41991 - 81609 - 96340 - 81428 - 07207 - 24851 - 38718
Giải ba 24420 - 56115
Giải nhì 64033
Giải nhất 86114
Giải đặc biệt 904273
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 09 - 11 - 14 - 15 - 18 - 20 - 28 - 29 - 30 - 33 - 40 - 51 - 73 - 74 - 79 - 91 - 95

XSDNG xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 12-04-2017

Giải tám 90
Giải bảy 323
Giải sáu 0547 - 1434 - 5181
Giải năm 2761
Giải tư 20770 - 67729 - 25332 - 97486 - 50407 - 62899 - 95420
Giải ba 21727 - 94061
Giải nhì 11960
Giải nhất 95061
Giải đặc biệt 445337
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 20 - 23 - 27 - 29 - 32 - 34 - 37 - 47 - 60 - 61[3] - 70 - 81 - 86 - 90 - 99

XSDNG xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 08-04-2017

Giải tám 70
Giải bảy 921
Giải sáu 1253 - 6174 - 7942
Giải năm 8939
Giải tư 94467 - 04312 - 67487 - 73080 - 68155 - 07677 - 48889
Giải ba 24237 - 94845
Giải nhì 67950
Giải nhất 33603
Giải đặc biệt 953607
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 07 - 12 - 21 - 37 - 39 - 42 - 45 - 50 - 53 - 55 - 67 - 70 - 74 - 77 - 80 - 87 - 89

XSDNG xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 05-04-2017

Giải tám 68
Giải bảy 708
Giải sáu 8219 - 4345 - 4713
Giải năm 9498
Giải tư 56412 - 80559 - 46950 - 90769 - 03452 - 87937 - 05212
Giải ba 61126 - 16616
Giải nhì 13897
Giải nhất 26191
Giải đặc biệt 957755
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
08 - 12[2] - 13 - 16 - 19 - 26 - 37 - 45 - 50 - 52 - 55 - 59 - 68 - 69 - 91 - 97 - 98

XSDNG xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 01-04-2017

Giải tám 73
Giải bảy 449
Giải sáu 6308 - 7962 - 0931
Giải năm 8515
Giải tư 14227 - 51302 - 77778 - 92766 - 28289 - 47403 - 06631
Giải ba 38659 - 65408
Giải nhì 11834
Giải nhất 16755
Giải đặc biệt 391726
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 03 - 08[2] - 15 - 26 - 27 - 31[2] - 34 - 49 - 55 - 59 - 62 - 66 - 73 - 78 - 89