Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 30-07-2016

Giải tám 16
Giải bảy 240
Giải sáu 0647 - 2024 - 5122
Giải năm 3785
Giải tư 06698 - 58915 - 52271 - 06454 - 45258 - 80089 - 70647
Giải ba 32964 - 35692
Giải nhì 82792
Giải nhất 12744
Giải đặc biệt 81270
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
15 - 16 - 22 - 24 - 40 - 44 - 47[2] - 54 - 58 - 64 - 70 - 71 - 85 - 89 - 92[2] - 98

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 27-07-2016

Giải tám 98
Giải bảy 684
Giải sáu 9780 - 0960 - 1505
Giải năm 0937
Giải tư 00233 - 16203 - 57998 - 79911 - 50548 - 19844 - 09364
Giải ba 03559 - 51333
Giải nhì 95246
Giải nhất 61324
Giải đặc biệt 13467
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 05 - 11 - 24 - 33[2] - 37 - 44 - 46 - 48 - 59 - 60 - 64 - 67 - 80 - 84 - 98[2]

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 23-07-2016

Giải tám 25
Giải bảy 472
Giải sáu 4770 - 6816 - 0051
Giải năm 1293
Giải tư 58990 - 47298 - 10062 - 98216 - 72624 - 75227 - 58836
Giải ba 99150 - 00890
Giải nhì 47003
Giải nhất 70590
Giải đặc biệt 42015
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 15 - 16[2] - 24 - 25 - 27 - 36 - 50 - 51 - 62 - 70 - 72 - 90[3] - 93 - 98

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 20-07-2016

Giải tám 80
Giải bảy 141
Giải sáu 4842 - 2241 - 4441
Giải năm 1256
Giải tư 71183 - 99834 - 20419 - 83844 - 21607 - 10576 - 84108
Giải ba 20737 - 36058
Giải nhì 74080
Giải nhất 71977
Giải đặc biệt 75140
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 08 - 19 - 34 - 37 - 40 - 41[3] - 42 - 44 - 56 - 58 - 76 - 77 - 80[2] - 83

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 16-07-2016

Giải tám 26
Giải bảy 032
Giải sáu 5819 - 1971 - 6731
Giải năm 2266
Giải tư 45247 - 63469 - 69996 - 76345 - 43947 - 31572 - 15817
Giải ba 14823 - 68233
Giải nhì 17771
Giải nhất 62828
Giải đặc biệt 88758
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
17 - 19 - 23 - 26 - 28 - 31 - 32 - 33 - 45 - 47[2] - 58 - 66 - 69 - 71[2] - 72 - 96

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 13-07-2016

Giải tám 13
Giải bảy 156
Giải sáu 1375 - 4428 - 2128
Giải năm 8875
Giải tư 94329 - 93015 - 21850 - 53534 - 13733 - 81888 - 18568
Giải ba 26383 - 17737
Giải nhì 79569
Giải nhất 21073
Giải đặc biệt 05868
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
13 - 15 - 28[2] - 29 - 33 - 34 - 37 - 50 - 56 - 68[2] - 69 - 73 - 75[2] - 83 - 88

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 09-07-2016

Giải tám 13
Giải bảy 607
Giải sáu 9958 - 6962 - 2889
Giải năm 2919
Giải tư 70203 - 90977 - 23490 - 41229 - 21165 - 77378 - 29921
Giải ba 56915 - 69994
Giải nhì 60445
Giải nhất 06470
Giải đặc biệt 13626
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 07 - 13 - 15 - 19 - 21 - 26 - 29 - 45 - 58 - 62 - 65 - 70 - 77 - 78 - 89 - 90 - 94

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 06-07-2016

Giải tám 74
Giải bảy 636
Giải sáu 4033 - 3063 - 4951
Giải năm 1687
Giải tư 34330 - 46538 - 44434 - 44287 - 80527 - 76644 - 97785
Giải ba 13957 - 93471
Giải nhì 89977
Giải nhất 55036
Giải đặc biệt 91022
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
22 - 27 - 30 - 33 - 34 - 36[2] - 38 - 44 - 51 - 57 - 63 - 71 - 74 - 77 - 85 - 87[2]