Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 24-09-2016

Giải tám 53
Giải bảy 831
Giải sáu 6303 - 2302 - 1362
Giải năm 7159
Giải tư 88829 - 73333 - 74992 - 35396 - 50010 - 65688 - 95391
Giải ba 61505 - 19423
Giải nhì 66333
Giải nhất 33291
Giải đặc biệt 73964
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 03 - 05 - 10 - 23 - 29 - 31 - 33[2] - 53 - 59 - 62 - 64 - 88 - 91[2] - 92 - 96

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 21-09-2016

Giải tám 15
Giải bảy 697
Giải sáu 1449 - 5661 - 1047
Giải năm 7802
Giải tư 25265 - 64133 - 81898 - 45733 - 92775 - 64975 - 62266
Giải ba 60933 - 88158
Giải nhì 66794
Giải nhất 21247
Giải đặc biệt 07437
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 15 - 33[3] - 37 - 47[2] - 49 - 58 - 61 - 65 - 66 - 75[2] - 94 - 97 - 98

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 17-09-2016

Giải tám 86
Giải bảy 704
Giải sáu 4313 - 0090 - 8902
Giải năm 4505
Giải tư 39089 - 32103 - 59898 - 64573 - 32000 - 84238 - 13862
Giải ba 46957 - 66319
Giải nhì 14879
Giải nhất 44442
Giải đặc biệt 65415
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 02 - 03 - 04 - 05 - 13 - 15 - 19 - 38 - 42 - 57 - 62 - 73 - 79 - 86 - 89 - 90 - 98

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 14-09-2016

Giải tám 39
Giải bảy 898
Giải sáu 0135 - 7344 - 0848
Giải năm 5116
Giải tư 16841 - 05229 - 94811 - 42053 - 74607 - 42370 - 22430
Giải ba 29286 - 23103
Giải nhì 42420
Giải nhất 69109
Giải đặc biệt 47279
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 07 - 09 - 11 - 16 - 20 - 29 - 30 - 35 - 39 - 41 - 44 - 48 - 53 - 70 - 79 - 86 - 98

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 10-09-2016

Giải tám 69
Giải bảy 007
Giải sáu 6193 - 8099 - 5227
Giải năm 6823
Giải tư 58149 - 90465 - 13102 - 43150 - 36418 - 07312 - 01366
Giải ba 55425 - 63460
Giải nhì 71577
Giải nhất 29075
Giải đặc biệt 44715
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 07 - 12 - 15 - 18 - 23 - 25 - 27 - 49 - 50 - 60 - 65 - 66 - 69 - 75 - 77 - 93 - 99

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 07-09-2016

Giải tám 97
Giải bảy 554
Giải sáu 6799 - 6759 - 5080
Giải năm 7614
Giải tư 99268 - 89529 - 70552 - 27102 - 29775 - 92377 - 07109
Giải ba 70416 - 09415
Giải nhì 94575
Giải nhất 33563
Giải đặc biệt 87078
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 09 - 14 - 15 - 16 - 29 - 52 - 54 - 59 - 63 - 68 - 75[2] - 77 - 78 - 80 - 97 - 99

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 03-09-2016

Giải tám 40
Giải bảy 243
Giải sáu 6737 - 1292 - 6235
Giải năm 2982
Giải tư 85627 - 93514 - 72477 - 34114 - 71047 - 63215 - 01055
Giải ba 92634 - 94192
Giải nhì 29998
Giải nhất 09613
Giải đặc biệt 99272
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
13 - 14[2] - 15 - 27 - 34 - 35 - 37 - 40 - 43 - 47 - 55 - 72 - 77 - 82 - 92[2] - 98

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 31-08-2016

Giải tám 19
Giải bảy 974
Giải sáu 6713 - 8982 - 6128
Giải năm 8148
Giải tư 25650 - 54581 - 79743 - 59768 - 71950 - 54568 - 34601
Giải ba 61359 - 86638
Giải nhì 29254
Giải nhất 88255
Giải đặc biệt 45546
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 13 - 19 - 28 - 38 - 43 - 46 - 48 - 50[2] - 54 - 55 - 59 - 68[2] - 74 - 81 - 82