Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 23-03-2019 - XSDNG

Giải tám 00
Giải bảy 802
Giải sáu 5470 4363 3463
Giải năm 6970
Giải tư 57044 03367 96425 85812 24814 14354 39199
Giải ba 84440 27109
Giải nhì 08072
Giải nhất 43276
Giải đặc biệt 106293
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 02 - 09 - 12 - 14 - 25 - 40 - 44 - 54 - 63[2] - 67 - 70[2] - 72 - 76 - 93 - 99
xo so da nang, xo so da nang, DU DOAN XO SO, Da nang xem du, Da nang xem,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 20-03-2019 - XSDNG

Giải tám 64
Giải bảy 230
Giải sáu 3790 9756 7910
Giải năm 6384
Giải tư 65283 44010 08216 90881 36002 62705 04267
Giải ba 65834 66911
Giải nhì 45694
Giải nhất 17772
Giải đặc biệt 989705
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 05[2] - 10[2] - 11 - 16 - 30 - 34 - 56 - 64 - 67 - 72 - 81 - 83 - 84 - 90 - 94
xo so da nang, xo so da nang, DU DOAN XO SO, Da nang xem du, Da nang xem,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 16-03-2019 - XSDNG

Giải tám 18
Giải bảy 421
Giải sáu 2814 2527 9735
Giải năm 8932
Giải tư 90782 58711 62290 44321 62982 71865 04602
Giải ba 11603 80431
Giải nhì 28506
Giải nhất 59794
Giải đặc biệt 957123
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 03 - 06 - 11 - 14 - 18 - 21[2] - 23 - 27 - 31 - 32 - 35 - 65 - 82[2] - 90 - 94
xo so da nang, xo so da nang, DU DOAN XO SO, Da nang xem du, Da nang xem,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 13-03-2019 - XSDNG

Giải tám 22
Giải bảy 842
Giải sáu 0470 9622 2813
Giải năm 5935
Giải tư 37420 55367 27219 62634 14386 90074 34930
Giải ba 52131 30685
Giải nhì 89115
Giải nhất 33196
Giải đặc biệt 103812
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
12 - 13 - 15 - 19 - 20 - 22[2] - 30 - 31 - 34 - 35 - 42 - 67 - 70 - 74 - 85 - 86 - 96
xo so da nang, xo so da nang, DU DOAN XO SO, Da nang xem du, Da nang xem,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 09-03-2019 - XSDNG

Giải tám 95
Giải bảy 238
Giải sáu 4364 1697 5121
Giải năm 0819
Giải tư 72749 23974 86064 46610 42253 40447 95661
Giải ba 60622 37922
Giải nhì 15259
Giải nhất 05623
Giải đặc biệt 840864
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
10 - 19 - 21 - 22[2] - 23 - 38 - 47 - 49 - 53 - 59 - 61 - 64[3] - 74 - 95 - 97
xo so da nang, xo so da nang, DU DOAN XO SO, Da nang xem du, Da nang xem,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 06-03-2019 - XSDNG

Giải tám 59
Giải bảy 549
Giải sáu 6464 8875 5550
Giải năm 2919
Giải tư 30272 40442 23027 63304 12827 82919 36335
Giải ba 74803 46994
Giải nhì 63945
Giải nhất 23481
Giải đặc biệt 364030
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 04 - 19[2] - 27[2] - 30 - 35 - 42 - 45 - 49 - 50 - 59 - 64 - 72 - 75 - 81 - 94
xo so da nang, xo so da nang, DU DOAN XO SO, Da nang xem du, Da nang xem,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 02-03-2019 - XSDNG

Giải tám 62
Giải bảy 625
Giải sáu 0413 8565 8283
Giải năm 5659
Giải tư 09315 64082 22936 98849 42989 96181 70144
Giải ba 94968 32769
Giải nhì 53575
Giải nhất 69463
Giải đặc biệt 530120
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
13 - 15 - 20 - 25 - 36 - 44 - 49 - 59 - 62 - 63 - 65 - 68 - 69 - 75 - 81 - 82 - 83 - 89
xo so da nang, xo so da nang, DU DOAN XO SO, Da nang xem du, Da nang xem,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 27-02-2019 - XSDNG

Giải tám 96
Giải bảy 237
Giải sáu 0028 1368 0043
Giải năm 6763
Giải tư 36216 23913 45469 70296 75407 41682 58247
Giải ba 82225 01269
Giải nhì 03860
Giải nhất 48214
Giải đặc biệt 386063
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 13 - 14 - 16 - 25 - 28 - 37 - 43 - 47 - 60 - 63[2] - 68 - 69[2] - 82 - 96[2]
xo so da nang, xo so da nang, DU DOAN XO SO, Da nang xem du, Da nang xem,

Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần