Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 14-07-2018 - XSDNG

Giải tám 72
Giải bảy 671
Giải sáu 9579 - 7313 - 4839
Giải năm 7301
Giải tư 75354 - 32979 - 07537 - 01812 - 12453 - 80191 - 68871
Giải ba 91383 - 81516
Giải nhì 96156
Giải nhất 55844
Giải đặc biệt 379874
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 12 - 13 - 16 - 37 - 39 - 44 - 53 - 54 - 56 - 71[2] - 72 - 74 - 79[2] - 83 - 91

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 11-07-2018 - XSDNG

Giải tám 86
Giải bảy 466
Giải sáu 0497 - 4880 - 1759
Giải năm 8809
Giải tư 82746 - 88382 - 06849 - 09919 - 50315 - 20198 - 02421
Giải ba 77458 - 63000
Giải nhì 81270
Giải nhất 86353
Giải đặc biệt 237503
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 03 - 09 - 15 - 19 - 21 - 46 - 49 - 53 - 58 - 59 - 66 - 70 - 80 - 82 - 86 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 07-07-2018 - XSDNG

Giải tám 20
Giải bảy 543
Giải sáu 1081 - 9396 - 9838
Giải năm 7396
Giải tư 59891 - 34472 - 20074 - 51010 - 41392 - 65637 - 00907
Giải ba 65765 - 65999
Giải nhì 95731
Giải nhất 93730
Giải đặc biệt 286247
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 10 - 20 - 30 - 31 - 37 - 38 - 43 - 47 - 65 - 72 - 74 - 81 - 91 - 92 - 96[2] - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 04-07-2018 - XSDNG

Giải tám 29
Giải bảy 273
Giải sáu 3504 - 9590 - 9032
Giải năm 1446
Giải tư 40118 - 31864 - 03264 - 88536 - 26829 - 18836 - 04839
Giải ba 35399 - 03191
Giải nhì 59648
Giải nhất 13460
Giải đặc biệt 897608
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 08 - 18 - 29[2] - 32 - 36[2] - 39 - 46 - 48 - 60 - 64[2] - 73 - 90 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 30-06-2018 - XSDNG

Giải tám 79
Giải bảy 507
Giải sáu 0007 - 1617 - 0758
Giải năm 0473
Giải tư 38945 - 88503 - 70172 - 79027 - 34986 - 52205 - 28497
Giải ba 94112 - 42543
Giải nhì 98514
Giải nhất 13351
Giải đặc biệt 585535
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 05 - 07[2] - 12 - 14 - 17 - 27 - 35 - 43 - 45 - 51 - 58 - 72 - 73 - 79 - 86 - 97

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 27-06-2018 - XSDNG

Giải tám 95
Giải bảy 635
Giải sáu 2316 - 7328 - 0811
Giải năm 7853
Giải tư 73584 - 91417 - 55225 - 39073 - 88100 - 18286 - 51433
Giải ba 60240 - 81020
Giải nhì 82487
Giải nhất 72118
Giải đặc biệt 571816
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 11 - 16[2] - 17 - 18 - 20 - 25 - 28 - 33 - 35 - 40 - 53 - 73 - 84 - 86 - 87 - 95

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 23-06-2018 - XSDNG

Giải tám 16
Giải bảy 569
Giải sáu 0026 - 5396 - 0180
Giải năm 0647
Giải tư 64695 - 00090 - 38032 - 50196 - 99655 - 15467 - 68144
Giải ba 47541 - 84504
Giải nhì 93100
Giải nhất 42069
Giải đặc biệt 064092
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 04 - 16 - 26 - 32 - 41 - 44 - 47 - 55 - 67 - 69[2] - 80 - 90 - 92 - 95 - 96[2]

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 20-06-2018 - XSDNG

Giải tám 22
Giải bảy 897
Giải sáu 6406 - 3258 - 4738
Giải năm 3775
Giải tư 37454 - 03739 - 21739 - 25620 - 81552 - 60679 - 07429
Giải ba 74086 - 53888
Giải nhì 74263
Giải nhất 55844
Giải đặc biệt 799935
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
06 - 20 - 22 - 29 - 35 - 38 - 39[2] - 44 - 52 - 54 - 58 - 63 - 75 - 79 - 86 - 88 - 97