Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 02-12-2023 - XSDNG

Giải tám 49
Giải bảy 749
Giải sáu 6415 8312 2201
Giải năm 8226
Giải tư 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644
Giải ba 98517 65384
Giải nhì 78363
Giải nhất 58800
Giải đặc biệt 014567
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 01 - 03 - 12 - 15 - 17 - 24 - 26 - 35 - 40 - 44 - 47 - 49[2] - 63 - 67 - 84 - 86

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 29-11-2023 - XSDNG

Giải tám 93
Giải bảy 274
Giải sáu 2173 3150 7430
Giải năm 8305
Giải tư 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101
Giải ba 22963 41205
Giải nhì 69973
Giải nhất 71215
Giải đặc biệt 067158
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 03 - 05[2] - 09 - 15 - 21 - 30 - 50 - 58 - 63 - 73[2] - 74 - 78 - 90 - 93 - 95

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 25-11-2023 - XSDNG

Giải tám 55
Giải bảy 052
Giải sáu 4142 7712 4437
Giải năm 4905
Giải tư 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416
Giải ba 10013 06928
Giải nhì 47874
Giải nhất 01865
Giải đặc biệt 908857
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 09 - 12 - 13 - 16 - 28 - 37 - 42 - 52 - 55 - 57 - 65 - 74[2] - 78 - 84 - 92 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 22-11-2023 - XSDNG

Giải tám 93
Giải bảy 446
Giải sáu 9828 5879 7222
Giải năm 1259
Giải tư 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697
Giải ba 54626 34979
Giải nhì 68183
Giải nhất 37658
Giải đặc biệt 388440
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 22 - 26 - 28 - 32 - 35 - 40 - 43 - 46 - 58 - 59 - 74 - 79[2] - 83 - 85 - 93 - 97

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 18-11-2023 - XSDNG

Giải tám 39
Giải bảy 615
Giải sáu 6884 2472 9863
Giải năm 4590
Giải tư 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941
Giải ba 15185 27425
Giải nhì 38100
Giải nhất 39451
Giải đặc biệt 640591
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 15 - 16 - 25 - 26 - 30 - 39 - 41 - 42 - 51 - 63 - 72 - 84 - 85 - 90[2] - 91 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 15-11-2023 - XSDNG

Giải tám 40
Giải bảy 153
Giải sáu 2407 7228 1668
Giải năm 3845
Giải tư 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694
Giải ba 82172 55432
Giải nhì 64197
Giải nhất 53798
Giải đặc biệt 733872
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 28 - 31 - 32 - 35 - 40[2] - 45 - 53 - 63 - 68 - 72[2] - 94 - 97 - 98[2] - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 11-11-2023 - XSDNG

Giải tám 47
Giải bảy 161
Giải sáu 1045 9274 0965
Giải năm 8733
Giải tư 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198
Giải ba 69401 88904
Giải nhì 76677
Giải nhất 79265
Giải đặc biệt 029456
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 04 - 12[2] - 20 - 21 - 33 - 45 - 47 - 56 - 61 - 65[2] - 74 - 77 - 82 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 08-11-2023 - XSDNG

Giải tám 76
Giải bảy 670
Giải sáu 7915 0131 6588
Giải năm 4894
Giải tư 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446
Giải ba 53032 40224
Giải nhì 88644
Giải nhất 28926
Giải đặc biệt 393019
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
15 - 19 - 24 - 26[2] - 31 - 32 - 44 - 46 - 54[2] - 56 - 70 - 76 - 84 - 88[2] - 94

Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế