Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 16-12-2017 - XSDNG

Giải tám 61
Giải bảy 188
Giải sáu 0681 - 3148 - 5051
Giải năm 6382
Giải tư 85064 - 56296 - 29362 - 12861 - 92395 - 83074 - 79976
Giải ba 06515 - 62267
Giải nhì 84132
Giải nhất 02299
Giải đặc biệt 731556
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
15 - 32 - 48 - 51 - 56 - 61[2] - 62 - 64 - 67 - 74 - 76 - 81 - 82 - 88 - 95 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 13-12-2017 - XSDNG

Giải tám 13
Giải bảy 637
Giải sáu 0361 - 3284 - 9231
Giải năm 7959
Giải tư 26479 - 91769 - 01907 - 24411 - 26075 - 70829 - 89329
Giải ba 33161 - 55494
Giải nhì 13050
Giải nhất 72095
Giải đặc biệt 649099
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 11 - 13 - 29[2] - 31 - 37 - 50 - 59 - 61[2] - 69 - 75 - 79 - 84 - 94 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 09-12-2017 - XSDNG

Giải tám 84
Giải bảy 985
Giải sáu 8446 - 0673 - 9532
Giải năm 0412
Giải tư 98845 - 55055 - 64087 - 97824 - 14542 - 43914 - 69555
Giải ba 99494 - 98413
Giải nhì 83486
Giải nhất 14888
Giải đặc biệt 773857
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
12 - 13 - 14 - 24 - 32 - 42 - 45 - 46 - 55[2] - 57 - 73 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 06-12-2017 - XSDNG

Giải tám 36
Giải bảy 958
Giải sáu 0026 - 1352 - 1369
Giải năm 0144
Giải tư 59000 - 49272 - 75554 - 43490 - 53705 - 71456 - 66407
Giải ba 61506 - 54065
Giải nhì 08371
Giải nhất 18062
Giải đặc biệt 596046
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 05 - 06 - 07 - 26 - 36 - 44 - 46 - 52 - 54 - 56 - 58 - 62 - 65 - 69 - 71 - 72 - 90

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 02-12-2017 - XSDNG

Giải tám 66
Giải bảy 492
Giải sáu 4402 - 4798 - 6318
Giải năm 2472
Giải tư 67420 - 75707 - 70371 - 24966 - 57214 - 77567 - 17874
Giải ba 79901 - 90367
Giải nhì 24329
Giải nhất 77156
Giải đặc biệt 068451
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 02 - 07 - 14 - 18 - 20 - 29 - 51 - 56 - 66[2] - 67[2] - 71 - 72 - 74 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 29-11-2017 - XSDNG

Giải tám 18
Giải bảy 477
Giải sáu 0986 - 4227 - 2350
Giải năm 6138
Giải tư 72773 - 14465 - 93679 - 73773 - 31707 - 52027 - 58580
Giải ba 49939 - 02892
Giải nhì 45586
Giải nhất 26590
Giải đặc biệt 244394
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 18 - 27[2] - 38 - 39 - 50 - 65 - 73[2] - 77 - 79 - 80 - 86[2] - 90 - 92 - 94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 25-11-2017 - XSDNG

Giải tám 51
Giải bảy 198
Giải sáu 2882 - 4694 - 9446
Giải năm 9748
Giải tư 18808 - 37374 - 41808 - 02888 - 08050 - 20394 - 19032
Giải ba 16875 - 14805
Giải nhì 49662
Giải nhất 68453
Giải đặc biệt 338927
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 08[2] - 27 - 32 - 46 - 48 - 50 - 51 - 53 - 62 - 74 - 75 - 82 - 88 - 94[2] - 98

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 22-11-2017 - XSDNG

Giải tám 80
Giải bảy 987
Giải sáu 2175 - 0490 - 1568
Giải năm 5620
Giải tư 16416 - 67796 - 18742 - 30987 - 21627 - 20301 - 40898
Giải ba 74275 - 74324
Giải nhì 06323
Giải nhất 54857
Giải đặc biệt 331290
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 16 - 20 - 23 - 24 - 27 - 42 - 57 - 68 - 75[2] - 80 - 87[2] - 90[2] - 96 - 98