Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 24-03-2018 - XSDNG

Giải tám 00
Giải bảy 550
Giải sáu 7155 - 0304 - 7711
Giải năm 2357
Giải tư 80803 - 83715 - 99462 - 17716 - 84264 - 77541 - 42093
Giải ba 87902 - 63110
Giải nhì 98134
Giải nhất 79384
Giải đặc biệt 495042
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 02 - 03 - 04 - 10 - 11 - 15 - 16 - 34 - 41 - 42 - 50 - 55 - 57 - 62 - 64 - 84 - 93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 21-03-2018 - XSDNG

Giải tám 50
Giải bảy 528
Giải sáu 1730 - 4576 - 9780
Giải năm 1106
Giải tư 15753 - 56530 - 97985 - 97855 - 01952 - 22710 - 32007
Giải ba 29044 - 80972
Giải nhì 20995
Giải nhất 22428
Giải đặc biệt 789899
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
06 - 07 - 10 - 28[2] - 30[2] - 44 - 50 - 52 - 53 - 55 - 72 - 76 - 80 - 85 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 17-03-2018 - XSDNG

Giải tám 19
Giải bảy 066
Giải sáu 0165 - 7865 - 5254
Giải năm 1708
Giải tư 40563 - 24389 - 09856 - 05581 - 18170 - 19279 - 06504
Giải ba 28782 - 83376
Giải nhì 08424
Giải nhất 90313
Giải đặc biệt 420215
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 08 - 13 - 15 - 19 - 24 - 54 - 56 - 63 - 65[2] - 66 - 70 - 76 - 79 - 81 - 82 - 89

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 14-03-2018 - XSDNG

Giải tám 31
Giải bảy 478
Giải sáu 3662 - 5537 - 2292
Giải năm 9996
Giải tư 15514 - 39382 - 02049 - 17220 - 04558 - 25582 - 44983
Giải ba 98773 - 90804
Giải nhì 35333
Giải nhất 21799
Giải đặc biệt 488674
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 14 - 20 - 31 - 33 - 37 - 49 - 58 - 62 - 73 - 74 - 78 - 82[2] - 83 - 92 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 10-03-2018 - XSDNG

Giải tám 60
Giải bảy 269
Giải sáu 0685 - 1912 - 3506
Giải năm 6301
Giải tư 23132 - 46534 - 07140 - 84443 - 85798 - 55476 - 51949
Giải ba 31452 - 96524
Giải nhì 30810
Giải nhất 49154
Giải đặc biệt 156147
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 06 - 10 - 12 - 24 - 32 - 34 - 40 - 43 - 47 - 49 - 52 - 54 - 60 - 69 - 76 - 85 - 98

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 07-03-2018 - XSDNG

Giải tám 04
Giải bảy 567
Giải sáu 9081 - 3360 - 5739
Giải năm 6771
Giải tư 17561 - 72003 - 82621 - 55165 - 77948 - 16947 - 90883
Giải ba 92446 - 39531
Giải nhì 66232
Giải nhất 82343
Giải đặc biệt 610804
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 04[2] - 21 - 31 - 32 - 39 - 43 - 46 - 47 - 48 - 60 - 61 - 65 - 67 - 71 - 81 - 83

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 03-03-2018 - XSDNG

Giải tám 37
Giải bảy 317
Giải sáu 2907 - 1932 - 5598
Giải năm 5158
Giải tư 09787 - 93551 - 86752 - 26458 - 66466 - 30521 - 35474
Giải ba 24780 - 74891
Giải nhì 46984
Giải nhất 56571
Giải đặc biệt 128902
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 07 - 17 - 21 - 32 - 37 - 51 - 52 - 58[2] - 66 - 71 - 74 - 80 - 84 - 87 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 28-02-2018 - XSDNG

Giải tám 28
Giải bảy 317
Giải sáu 7752 - 5846 - 9295
Giải năm 5022
Giải tư 76842 - 13601 - 30838 - 39433 - 77478 - 54504 - 04199
Giải ba 35940 - 20916
Giải nhì 69083
Giải nhất 84780
Giải đặc biệt 443127
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 04 - 16 - 17 - 22 - 27 - 28 - 33 - 38 - 40 - 42 - 46 - 52 - 78 - 80 - 83 - 95 - 99