Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 22-10-2016

Giải tám 91
Giải bảy 018
Giải sáu 2400 - 9041 - 6342
Giải năm 1521
Giải tư 31815 - 16456 - 12422 - 58626 - 10545 - 57667 - 02290
Giải ba 25248 - 17705
Giải nhì 97223
Giải nhất 78232
Giải đặc biệt 57714
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 05 - 14 - 15 - 18 - 21 - 22 - 23 - 26 - 32 - 41 - 42 - 45 - 48 - 56 - 67 - 90 - 91

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 19-10-2016

Giải tám 86
Giải bảy 171
Giải sáu 0214 - 7343 - 6449
Giải năm 2351
Giải tư 99133 - 74738 - 45372 - 99967 - 38910 - 85849 - 56525
Giải ba 28964 - 00871
Giải nhì 94390
Giải nhất 34686
Giải đặc biệt 99134
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
10 - 14 - 25 - 33 - 34 - 38 - 43 - 49[2] - 51 - 64 - 67 - 71[2] - 72 - 86[2] - 90

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 15-10-2016

Giải tám 53
Giải bảy 186
Giải sáu 3822 - 1041 - 2263
Giải năm 7596
Giải tư 90781 - 89110 - 88752 - 18781 - 15730 - 87673 - 87197
Giải ba 68591 - 27351
Giải nhì 61983
Giải nhất 18796
Giải đặc biệt 15173
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
10 - 22 - 30 - 41 - 51 - 52 - 53 - 63 - 73[2] - 81[2] - 83 - 86 - 91 - 96[2] - 97

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 12-10-2016

Giải tám 36
Giải bảy 485
Giải sáu 1850 - 2557 - 3904
Giải năm 2375
Giải tư 99705 - 35657 - 05051 - 68652 - 64836 - 68183 - 10187
Giải ba 43144 - 78095
Giải nhì 58088
Giải nhất 07718
Giải đặc biệt 29984
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 05 - 18 - 36[2] - 44 - 50 - 51 - 52 - 57[2] - 75 - 83 - 84 - 85 - 87 - 88 - 95

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 08-10-2016

Giải tám 73
Giải bảy 729
Giải sáu 7173 - 3846 - 2313
Giải năm 7744
Giải tư 27559 - 55464 - 00237 - 13038 - 03377 - 48813 - 74956
Giải ba 12916 - 68721
Giải nhì 70269
Giải nhất 14842
Giải đặc biệt 21712
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
12 - 13[2] - 16 - 21 - 29 - 37 - 38 - 42 - 44 - 46 - 56 - 59 - 64 - 69 - 73[2] - 77

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 05-10-2016

Giải tám 56
Giải bảy 794
Giải sáu 4175 - 9847 - 2260
Giải năm 6257
Giải tư 68664 - 23803 - 91582 - 14202 - 26294 - 19937 - 28880
Giải ba 76864 - 12958
Giải nhì 01855
Giải nhất 41668
Giải đặc biệt 48070
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 03 - 37 - 47 - 55 - 56 - 57 - 58 - 60 - 64[2] - 68 - 70 - 75 - 80 - 82 - 94[2]

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 01-10-2016

Giải tám 53
Giải bảy 873
Giải sáu 0029 - 8225 - 1481
Giải năm 6318
Giải tư 53409 - 31810 - 17592 - 55611 - 01312 - 66729 - 89445
Giải ba 86994 - 85883
Giải nhì 10161
Giải nhất 38680
Giải đặc biệt 89324
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
09 - 10 - 11 - 12 - 18 - 24 - 25 - 29[2] - 45 - 53 - 61 - 73 - 80 - 81 - 83 - 92 - 94

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 28-09-2016

Giải tám 69
Giải bảy 501
Giải sáu 2951 - 8623 - 3277
Giải năm 0455
Giải tư 42985 - 33187 - 53829 - 80405 - 77083 - 81110 - 63400
Giải ba 64955 - 88243
Giải nhì 41457
Giải nhất 99809
Giải đặc biệt 37204
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 01 - 04 - 05 - 09 - 10 - 23 - 29 - 43 - 51 - 55[2] - 57 - 69 - 77 - 83 - 85 - 87