Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 16-08-2017 - XSDNG

Giải tám 47
Giải bảy 167
Giải sáu 0846 - 0975 - 1029
Giải năm 0947
Giải tư 33354 - 81081 - 24515 - 71324 - 43952 - 70070 - 16348
Giải ba 52581 - 30467
Giải nhì 62683
Giải nhất 51068
Giải đặc biệt 351771
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
15 - 24 - 29 - 46 - 47[2] - 48 - 52 - 54 - 67[2] - 68 - 70 - 71 - 75 - 81[2] - 83

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 12-08-2017 - XSDNG

Giải tám 47
Giải bảy 463
Giải sáu 0686 - 0486 - 5170
Giải năm 8804
Giải tư 47806 - 70776 - 99275 - 39148 - 05066 - 64978 - 02068
Giải ba 20776 - 27143
Giải nhì 50240
Giải nhất 15313
Giải đặc biệt 902383
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 06 - 13 - 40 - 43 - 47 - 48 - 63 - 66 - 68 - 70 - 75 - 76[2] - 78 - 83 - 86[2]

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 09-08-2017 - XSDNG

Giải tám 13
Giải bảy 449
Giải sáu 2989 - 9773 - 1430
Giải năm 7914
Giải tư 72464 - 30381 - 60615 - 46512 - 45398 - 92556 - 87137
Giải ba 63464 - 95922
Giải nhì 92842
Giải nhất 65968
Giải đặc biệt 199910
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 22 - 30 - 37 - 42 - 49 - 56 - 64[2] - 68 - 73 - 81 - 89 - 98

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 05-08-2017 - XSDNG

Giải tám 53
Giải bảy 773
Giải sáu 1737 - 1380 - 5198
Giải năm 8849
Giải tư 02882 - 54777 - 22674 - 44827 - 01418 - 22768 - 87200
Giải ba 47172 - 03936
Giải nhì 45001
Giải nhất 40049
Giải đặc biệt 975274
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 01 - 18 - 27 - 36 - 37 - 49[2] - 53 - 68 - 72 - 73 - 74[2] - 77 - 80 - 82 - 98

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 02-08-2017 - XSDNG

Giải tám 07
Giải bảy 610
Giải sáu 1922 - 1465 - 7917
Giải năm 5872
Giải tư 90995 - 82726 - 86917 - 39774 - 07104 - 01757 - 31948
Giải ba 93175 - 93139
Giải nhì 52230
Giải nhất 86508
Giải đặc biệt 816909
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 17[2] - 22 - 26 - 30 - 39 - 48 - 57 - 65 - 72 - 74 - 75 - 95

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 29-07-2017 - XSDNG

Giải tám 25
Giải bảy 452
Giải sáu 3298 - 6176 - 4428
Giải năm 2560
Giải tư 74799 - 66280 - 40405 - 00960 - 23467 - 88193 - 30787
Giải ba 67630 - 88962
Giải nhì 99764
Giải nhất 67358
Giải đặc biệt 268753
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 25 - 28 - 30 - 52 - 53 - 58 - 60[2] - 62 - 64 - 67 - 76 - 80 - 87 - 93 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 4 ngày 26-07-2017 - XSDNG

Giải tám 13
Giải bảy 958
Giải sáu 4219 - 2417 - 8459
Giải năm 5572
Giải tư 92328 - 67664 - 31377 - 14800 - 32199 - 54740 - 55033
Giải ba 61609 - 74563
Giải nhì 19404
Giải nhất 35908
Giải đặc biệt 658884
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 04 - 08 - 09 - 13 - 17 - 19 - 28 - 33 - 40 - 58 - 59 - 63 - 64 - 72 - 77 - 84 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 22-07-2017 - XSDNG

Giải tám 84
Giải bảy 195
Giải sáu 6500 - 0941 - 6025
Giải năm 7855
Giải tư 29985 - 91974 - 61742 - 24043 - 68746 - 90635 - 57678
Giải ba 01837 - 10837
Giải nhì 94207
Giải nhất 59710
Giải đặc biệt 928722
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 07 - 10 - 22 - 25 - 35 - 37[2] - 41 - 42 - 43 - 46 - 55 - 74 - 78 - 84 - 85 - 95