Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 15-10-2016

Giải tám 23
Giải bảy 155
Giải sáu 6194 - 8229 - 9846
Giải năm 3278
Giải tư 42517 - 95332 - 90378 - 49885 - 99744 - 38282 - 86623
Giải ba 62462 - 68781
Giải nhì 75477
Giải nhất 28296
Giải đặc biệt 846568
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
17 - 23[2] - 29 - 32 - 44 - 46 - 55 - 62 - 68 - 77 - 78[2] - 81 - 82 - 85 - 94 - 96

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 08-10-2016

Giải tám 99
Giải bảy 596
Giải sáu 1350 - 0432 - 5246
Giải năm 8788
Giải tư 73376 - 20954 - 19182 - 59972 - 76330 - 44099 - 49558
Giải ba 26648 - 43472
Giải nhì 81966
Giải nhất 52659
Giải đặc biệt 865620
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
20 - 30 - 32 - 46 - 48 - 50 - 54 - 58 - 59 - 66 - 72[2] - 76 - 82 - 88 - 96 - 99[2]

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 01-10-2016

Giải tám 92
Giải bảy 879
Giải sáu 2362 - 8277 - 9540
Giải năm 2570
Giải tư 58978 - 68108 - 36618 - 68379 - 34333 - 20724 - 23975
Giải ba 40445 - 75005
Giải nhì 80557
Giải nhất 86675
Giải đặc biệt 432240
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
05 - 08 - 18 - 24 - 33 - 40[2] - 45 - 57 - 62 - 70 - 75[2] - 77 - 78 - 79[2] - 92

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 24-09-2016

Giải tám 13
Giải bảy 278
Giải sáu 1413 - 8386 - 9491
Giải năm 4353
Giải tư 33057 - 58404 - 32207 - 92897 - 79393 - 51754 - 78966
Giải ba 66209 - 49054
Giải nhì 68489
Giải nhất 47929
Giải đặc biệt 249596
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 07 - 09 - 13[2] - 29 - 53 - 54[2] - 57 - 66 - 78 - 86 - 89 - 91 - 93 - 96 - 97

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 17-09-2016

Giải tám 20
Giải bảy 707
Giải sáu 4629 - 8630 - 4869
Giải năm 5583
Giải tư 12622 - 36380 - 46017 - 38210 - 20217 - 40257 - 00495
Giải ba 24007 - 09034
Giải nhì 45615
Giải nhất 84145
Giải đặc biệt 340222
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
07[2] - 10 - 15 - 17[2] - 20 - 22[2] - 29 - 30 - 34 - 45 - 57 - 69 - 80 - 83 - 95

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 10-09-2016

Giải tám 45
Giải bảy 175
Giải sáu 5760 - 8829 - 1439
Giải năm 0257
Giải tư 41303 - 81538 - 14012 - 23052 - 72058 - 69789 - 32608
Giải ba 10582 - 28124
Giải nhì 80556
Giải nhất 31272
Giải đặc biệt 398200
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 08 - 12 - 24 - 29 - 38 - 39 - 45 - 52 - 56 - 57 - 58 - 60 - 72 - 75 - 82 - 89

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 03-09-2016

Giải tám 83
Giải bảy 143
Giải sáu 9059 - 0454 - 0708
Giải năm 6893
Giải tư 68159 - 20610 - 55117 - 93687 - 47791 - 70250 - 36635
Giải ba 69477 - 28646
Giải nhì 23134
Giải nhất 29117
Giải đặc biệt 836253
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
08 - 10 - 17[2] - 34 - 35 - 43 - 46 - 50 - 53 - 54 - 59[2] - 77 - 83 - 87 - 91 - 93

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 27-08-2016

Giải tám 19
Giải bảy 143
Giải sáu 1550 - 9092 - 2980
Giải năm 0325
Giải tư 80440 - 77454 - 79390 - 03682 - 68166 - 18936 - 74326
Giải ba 71023 - 26184
Giải nhì 44644
Giải nhất 44507
Giải đặc biệt 996557
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
07 - 19 - 23 - 25 - 26 - 36 - 40 - 43 - 44 - 50 - 54 - 57 - 66 - 80 - 82 - 84 - 90 - 92