Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 20-01-2018 - XSBP

Giải tám 85
Giải bảy 525
Giải sáu 2346 - 6781 - 4581
Giải năm 3794
Giải tư 23723 - 28744 - 33470 - 58618 - 61598 - 69856 - 65367
Giải ba 47620 - 97051
Giải nhì 08776
Giải nhất 49519
Giải đặc biệt 339924
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 44 - 46 - 51 - 56 - 67 - 70 - 76 - 81[2] - 85 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 13-01-2018 - XSBP

Giải tám 96
Giải bảy 020
Giải sáu 8948 - 5620 - 5594
Giải năm 6652
Giải tư 55584 - 56304 - 25821 - 51892 - 85690 - 75238 - 17382
Giải ba 62162 - 22443
Giải nhì 95339
Giải nhất 02889
Giải đặc biệt 509417
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 17 - 20[2] - 21 - 38 - 39 - 43 - 48 - 52 - 62 - 82 - 84 - 89 - 90 - 92 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 06-01-2018 - XSBP

Giải tám 05
Giải bảy 407
Giải sáu 6057 - 9232 - 5009
Giải năm 6360
Giải tư 11062 - 42198 - 97995 - 59849 - 47465 - 79208 - 07934
Giải ba 23706 - 04100
Giải nhì 09738
Giải nhất 48774
Giải đặc biệt 749837
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 32 - 34 - 37 - 38 - 49 - 57 - 60 - 62 - 65 - 74 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 30-12-2017 - XSBP

Giải tám 75
Giải bảy 040
Giải sáu 2865 - 9053 - 4465
Giải năm 0653
Giải tư 59083 - 00144 - 70611 - 91675 - 78548 - 69424 - 92973
Giải ba 56901 - 27046
Giải nhì 55876
Giải nhất 42124
Giải đặc biệt 208872
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 11 - 24[2] - 40 - 44 - 46 - 48 - 53[2] - 65[2] - 72 - 73 - 75[2] - 76 - 83

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 23-12-2017 - XSBP

Giải tám 14
Giải bảy 315
Giải sáu 7015 - 4141 - 9600
Giải năm 0713
Giải tư 39990 - 65702 - 20820 - 24376 - 08044 - 82167 - 08317
Giải ba 15578 - 70534
Giải nhì 53933
Giải nhất 02918
Giải đặc biệt 107329
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 02 - 13 - 14 - 15[2] - 17 - 18 - 20 - 29 - 33 - 34 - 41 - 44 - 67 - 76 - 78 - 90

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 16-12-2017 - XSBP

Giải tám 20
Giải bảy 587
Giải sáu 6100 - 2177 - 1738
Giải năm 6967
Giải tư 44404 - 21176 - 19505 - 78628 - 26040 - 94914 - 11905
Giải ba 52274 - 01287
Giải nhì 80165
Giải nhất 51519
Giải đặc biệt 166104
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 04[2] - 05[2] - 14 - 19 - 20 - 28 - 38 - 40 - 65 - 67 - 74 - 76 - 77 - 87[2]

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 09-12-2017 - XSBP

Giải tám 93
Giải bảy 920
Giải sáu 4113 - 3429 - 9673
Giải năm 4745
Giải tư 67152 - 20541 - 21282 - 78651 - 45010 - 04936 - 88695
Giải ba 73352 - 15724
Giải nhì 03015
Giải nhất 51175
Giải đặc biệt 363940
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
10 - 13 - 15 - 20 - 24 - 29 - 36 - 40 - 41 - 45 - 51 - 52[2] - 73 - 75 - 82 - 93 - 95

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 02-12-2017 - XSBP

Giải tám 21
Giải bảy 268
Giải sáu 3176 - 1906 - 9327
Giải năm 6363
Giải tư 81991 - 73257 - 47167 - 81622 - 54972 - 15004 - 94114
Giải ba 28811 - 08506
Giải nhì 77223
Giải nhất 73319
Giải đặc biệt 047745
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 06[2] - 11 - 14 - 19 - 21 - 22 - 23 - 27 - 45 - 57 - 63 - 67 - 68 - 72 - 76 - 91