Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 27-08-2016

Giải tám 19
Giải bảy 143
Giải sáu 1550 - 9092 - 2980
Giải năm 0325
Giải tư 80440 - 77454 - 79390 - 03682 - 68166 - 18936 - 74326
Giải ba 71023 - 26184
Giải nhì 44644
Giải nhất 44507
Giải đặc biệt 996557
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
07 - 19 - 23 - 25 - 26 - 36 - 40 - 43 - 44 - 50 - 54 - 57 - 66 - 80 - 82 - 84 - 90 - 92

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 20-08-2016

Giải tám 53
Giải bảy 557
Giải sáu 3639 - 8431 - 9433
Giải năm 2338
Giải tư 03596 - 12603 - 64923 - 53704 - 77587 - 51501 - 44298
Giải ba 02473 - 44640
Giải nhì 33199
Giải nhất 46231
Giải đặc biệt 118403
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 03[2] - 04 - 23 - 31[2] - 33 - 38 - 39 - 40 - 53 - 57 - 73 - 87 - 96 - 98 - 99

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 13-08-2016

Giải tám 62
Giải bảy 283
Giải sáu 4621 - 6843 - 1345
Giải năm 7047
Giải tư 77220 - 04008 - 66951 - 57224 - 46913 - 72615 - 74571
Giải ba 75284 - 00191
Giải nhì 96589
Giải nhất 06466
Giải đặc biệt 276138
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
08 - 13 - 15 - 20 - 21 - 24 - 38 - 43 - 45 - 47 - 51 - 62 - 66 - 71 - 83 - 84 - 89 - 91

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 06-08-2016

Giải tám 88
Giải bảy 782
Giải sáu 9326 - 5997 - 9985
Giải năm 2956
Giải tư 27844 - 17927 - 35077 - 84659 - 34544 - 62881 - 95910
Giải ba 63186 - 43431
Giải nhì 02939
Giải nhất 43234
Giải đặc biệt 942241
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
10 - 26 - 27 - 31 - 34 - 39 - 41 - 44[2] - 56 - 59 - 77 - 81 - 82 - 85 - 86 - 88 - 97

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 30-07-2016

Giải tám 22
Giải bảy 996
Giải sáu 5349 - 6783 - 3617
Giải năm 1811
Giải tư 56140 - 40684 - 00940 - 55408 - 91752 - 11708 - 62931
Giải ba 60055 - 20459
Giải nhì 06274
Giải nhất 59563
Giải đặc biệt 218417
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
08[2] - 11 - 17[2] - 22 - 31 - 40[2] - 49 - 52 - 55 - 59 - 63 - 74 - 83 - 84 - 96

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 23-07-2016

Giải tám 59
Giải bảy 693
Giải sáu 1519 - 9561 - 7161
Giải năm 3682
Giải tư 95306 - 76450 - 84178 - 24581 - 63085 - 48130 - 53436
Giải ba 06869 - 87824
Giải nhì 74499
Giải nhất 70021
Giải đặc biệt 141516
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
06 - 16 - 19 - 21 - 24 - 30 - 36 - 50 - 59 - 61[2] - 69 - 78 - 81 - 82 - 85 - 93 - 99

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 16-07-2016

Giải tám 22
Giải bảy 790
Giải sáu 6631 - 4223 - 9578
Giải năm 9831
Giải tư 40840 - 08829 - 96306 - 60863 - 39816 - 60777 - 56941
Giải ba 94957 - 79197
Giải nhì 65083
Giải nhất 56550
Giải đặc biệt 265905
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
05 - 06 - 16 - 22 - 23 - 29 - 31[2] - 40 - 41 - 50 - 57 - 63 - 77 - 78 - 83 - 90 - 97

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 09-07-2016

Giải tám 11
Giải bảy 746
Giải sáu 3048 - 6965 - 2130
Giải năm 7085
Giải tư 06270 - 07569 - 76754 - 35820 - 45210 - 66037 - 01613
Giải ba 53939 - 56065
Giải nhì 85097
Giải nhất 92389
Giải đặc biệt 841913
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
10 - 11 - 13[2] - 20 - 30 - 37 - 39 - 46 - 48 - 54 - 65[2] - 69 - 70 - 85 - 89 - 97