Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 21-10-2017 - XSBP

Giải tám 93
Giải bảy 864
Giải sáu 9241 - 7134 - 0287
Giải năm 9353
Giải tư 26725 - 54334 - 98206 - 25704 - 53186 - 08520 - 71959
Giải ba 19595 - 19104
Giải nhì 79317
Giải nhất 20192
Giải đặc biệt 864907
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04[2] - 06 - 07 - 17 - 20 - 25 - 34[2] - 41 - 53 - 59 - 64 - 86 - 87 - 92 - 93 - 95

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 14-10-2017 - XSBP

Giải tám 49
Giải bảy 556
Giải sáu 6572 - 0382 - 1078
Giải năm 1828
Giải tư 38644 - 06741 - 81708 - 16543 - 78006 - 14033 - 32980
Giải ba 25981 - 40344
Giải nhì 16864
Giải nhất 29554
Giải đặc biệt 691302
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 06 - 08 - 28 - 33 - 41 - 43 - 44[2] - 49 - 54 - 56 - 64 - 72 - 78 - 80 - 81 - 82

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 07-10-2017 - XSBP

Giải tám 86
Giải bảy 048
Giải sáu 6060 - 6750 - 3730
Giải năm 0372
Giải tư 28933 - 38064 - 61840 - 43849 - 60535 - 43820 - 57178
Giải ba 11058 - 32867
Giải nhì 74187
Giải nhất 25037
Giải đặc biệt 869628
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
20 - 28 - 30 - 33 - 35 - 37 - 40 - 48 - 49 - 50 - 58 - 60 - 64 - 67 - 72 - 78 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 30-09-2017 - XSBP

Giải tám 96
Giải bảy 881
Giải sáu 7487 - 0796 - 0647
Giải năm 9758
Giải tư 11159 - 75449 - 43895 - 04068 - 96551 - 92906 - 49672
Giải ba 63094 - 94719
Giải nhì 90443
Giải nhất 64569
Giải đặc biệt 610615
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
06 - 15 - 19 - 43 - 47 - 49 - 51 - 58 - 59 - 68 - 69 - 72 - 81 - 87 - 94 - 95 - 96[2]

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 23-09-2017 - XSBP

Giải tám 98
Giải bảy 465
Giải sáu 3747 - 6787 - 6295
Giải năm 1321
Giải tư 89322 - 66631 - 35209 - 04536 - 18161 - 42155 - 92325
Giải ba 82185 - 88355
Giải nhì 12579
Giải nhất 29819
Giải đặc biệt 120082
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
09 - 19 - 21 - 22 - 25 - 31 - 36 - 47 - 55[2] - 61 - 65 - 79 - 82 - 85 - 87 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 16-09-2017 - XSBP

Giải tám 09
Giải bảy 154
Giải sáu 8338 - 8410 - 1743
Giải năm 0073
Giải tư 00111 - 97545 - 46297 - 09040 - 69414 - 25115 - 35397
Giải ba 87855 - 26684
Giải nhì 24051
Giải nhất 91004
Giải đặc biệt 167841
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 38 - 40 - 41 - 43 - 45 - 51 - 54 - 55 - 73 - 84 - 97[2]

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSBP

Giải tám 54
Giải bảy 688
Giải sáu 2394 - 1890 - 7852
Giải năm 5109
Giải tư 46732 - 08271 - 61683 - 55875 - 58455 - 59943 - 87346
Giải ba 03188 - 49437
Giải nhì 23264
Giải nhất 20221
Giải đặc biệt 959188
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
09 - 21 - 32 - 37 - 43 - 46 - 52 - 54 - 55 - 64 - 71 - 75 - 83 - 88[3] - 90 - 94

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 02-09-2017 - XSBP

Giải tám 68
Giải bảy 837
Giải sáu 5534 - 9993 - 6782
Giải năm 4844
Giải tư 82001 - 01347 - 44298 - 32681 - 11220 - 13202 - 75001
Giải ba 83030 - 35216
Giải nhì 21130
Giải nhất 49035
Giải đặc biệt 928131
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01[2] - 02 - 16 - 20 - 30[2] - 31 - 34 - 35 - 37 - 44 - 47 - 68 - 81 - 82 - 93 - 98