Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 18-08-2018 - XSBP

Giải tám 93
Giải bảy 578
Giải sáu 5427 - 2787 - 1133
Giải năm 9115
Giải tư 76056 - 78225 - 38584 - 16800 - 65439 - 21538 - 47370
Giải ba 13403 - 31417
Giải nhì 95779
Giải nhất 97892
Giải đặc biệt 221480
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 15 - 17 - 25 - 27 - 33 - 38 - 39 - 56 - 70 - 78 - 79 - 80 - 84 - 87 - 92 - 93

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 11-08-2018 - XSBP

Giải tám 76
Giải bảy 675
Giải sáu 0860 - 9730 - 3103
Giải năm 3325
Giải tư 89469 - 73790 - 47372 - 39242 - 35913 - 94479 - 25249
Giải ba 21134 - 15910
Giải nhì 07230
Giải nhất 49822
Giải đặc biệt 105240
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
03 - 10 - 13 - 22 - 25 - 30[2] - 34 - 40 - 42 - 49 - 60 - 69 - 72 - 75 - 76 - 79 - 90

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 04-08-2018 - XSBP

Giải tám 93
Giải bảy 825
Giải sáu 7679 - 9264 - 9383
Giải năm 7981
Giải tư 15585 - 75098 - 09742 - 26081 - 56316 - 45731 - 03934
Giải ba 37320 - 86056
Giải nhì 25917
Giải nhất 86746
Giải đặc biệt 849565
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
16 - 17 - 20 - 25 - 31 - 34 - 42 - 46 - 56 - 64 - 65 - 79 - 81[2] - 83 - 85 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 28-07-2018 - XSBP

Giải tám 60
Giải bảy 122
Giải sáu 0789 - 6060 - 6532
Giải năm 5365
Giải tư 99400 - 03065 - 32285 - 71228 - 04913 - 18924 - 15395
Giải ba 90635 - 33413
Giải nhì 75147
Giải nhất 72192
Giải đặc biệt 143980
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 13[2] - 22 - 24 - 28 - 32 - 35 - 47 - 60[2] - 65[2] - 80 - 85 - 89 - 92 - 95

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 21-07-2018 - XSBP

Giải tám 83
Giải bảy 001
Giải sáu 3338 - 9974 - 9429
Giải năm 1136
Giải tư 54003 - 23430 - 01584 - 32269 - 97501 - 66660 - 37091
Giải ba 69359 - 92915
Giải nhì 14231
Giải nhất 88156
Giải đặc biệt 638961
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01[2] - 03 - 15 - 29 - 30 - 31 - 36 - 38 - 56 - 59 - 60 - 61 - 69 - 74 - 83 - 84 - 91

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 14-07-2018 - XSBP

Giải tám 03
Giải bảy 712
Giải sáu 4483 - 5920 - 5176
Giải năm 7017
Giải tư 65378 - 86192 - 91067 - 35676 - 40371 - 55177 - 81222
Giải ba 09883 - 74891
Giải nhì 78257
Giải nhất 48259
Giải đặc biệt 484979
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
03 - 12 - 17 - 20 - 22 - 57 - 59 - 67 - 71 - 76[2] - 77 - 78 - 79 - 83[2] - 91 - 92

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 07-07-2018 - XSBP

Giải tám 61
Giải bảy 483
Giải sáu 0874 - 0891 - 7653
Giải năm 4960
Giải tư 58587 - 46232 - 59640 - 49114 - 82785 - 09025 - 53424
Giải ba 31364 - 82512
Giải nhì 98758
Giải nhất 70394
Giải đặc biệt 949304
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 12 - 14 - 24 - 25 - 32 - 40 - 53 - 58 - 60 - 61 - 64 - 74 - 83 - 85 - 87 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 30-06-2018 - XSBP

Giải tám 65
Giải bảy 926
Giải sáu 5871 - 2486 - 2243
Giải năm 3533
Giải tư 81420 - 50734 - 21393 - 14927 - 34711 - 83204 - 09433
Giải ba 46059 - 73913
Giải nhì 61718
Giải nhất 84429
Giải đặc biệt 471250
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 11 - 13 - 18 - 20 - 26 - 27 - 29 - 33[2] - 34 - 43 - 50 - 59 - 65 - 71 - 86 - 93