Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 16-06-2018 - XSBP

Giải tám 11
Giải bảy 806
Giải sáu 7432 - 9171 - 2798
Giải năm 4591
Giải tư 45048 - 59481 - 08749 - 18839 - 34248 - 84056 - 11190
Giải ba 19567 - 76466
Giải nhì 71520
Giải nhất 77828
Giải đặc biệt 272437
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
06 - 11 - 20 - 28 - 32 - 37 - 39 - 48[2] - 49 - 56 - 66 - 67 - 71 - 81 - 90 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 09-06-2018 - XSBP

Giải tám 06
Giải bảy 278
Giải sáu 7622 - 8083 - 4843
Giải năm 9029
Giải tư 58706 - 55635 - 31282 - 31719 - 76470 - 10901 - 92829
Giải ba 90626 - 99946
Giải nhì 28244
Giải nhất 99465
Giải đặc biệt 539487
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 06[2] - 19 - 22 - 26 - 29[2] - 35 - 43 - 44 - 46 - 65 - 70 - 78 - 82 - 83 - 87

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 02-06-2018 - XSBP

Giải tám 86
Giải bảy 772
Giải sáu 7896 - 1662 - 8857
Giải năm 3374
Giải tư 16496 - 48486 - 16729 - 24609 - 07449 - 34021 - 79358
Giải ba 14682 - 26942
Giải nhì 62124
Giải nhất 86146
Giải đặc biệt 063684
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
09 - 21 - 24 - 29 - 42 - 46 - 49 - 57 - 58 - 62 - 72 - 74 - 82 - 84 - 86[2] - 96[2]

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 26-05-2018 - XSBP

Giải tám 20
Giải bảy 878
Giải sáu 6687 - 0387 - 5796
Giải năm 7882
Giải tư 39378 - 43576 - 87635 - 00406 - 60658 - 71665 - 83310
Giải ba 00111 - 06782
Giải nhì 90474
Giải nhất 52522
Giải đặc biệt 907183
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
06 - 10 - 11 - 20 - 22 - 35 - 58 - 65 - 74 - 76 - 78[2] - 82[2] - 83 - 87[2] - 96

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 19-05-2018 - XSBP

Giải tám 73
Giải bảy 543
Giải sáu 2792 - 7334 - 7512
Giải năm 1333
Giải tư 73979 - 68517 - 13135 - 65355 - 44527 - 87510 - 40813
Giải ba 95763 - 39098
Giải nhì 40793
Giải nhất 62785
Giải đặc biệt 055443
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
10 - 12 - 13 - 17 - 27 - 33 - 34 - 35 - 43[2] - 55 - 63 - 73 - 79 - 85 - 92 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 12-05-2018 - XSBP

Giải tám 70
Giải bảy 861
Giải sáu 2401 - 3299 - 1381
Giải năm 5459
Giải tư 65942 - 07862 - 08658 - 95400 - 44921 - 86284 - 85659
Giải ba 05372 - 72401
Giải nhì 30070
Giải nhất 50886
Giải đặc biệt 260083
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 01[2] - 21 - 42 - 58 - 59[2] - 61 - 62 - 70[2] - 72 - 81 - 83 - 84 - 86 - 99

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 05-05-2018 - XSBP

Giải tám 67
Giải bảy 965
Giải sáu 1695 - 9928 - 8916
Giải năm 7285
Giải tư 84710 - 05606 - 78237 - 97939 - 99657 - 89430 - 71291
Giải ba 50955 - 41193
Giải nhì 87111
Giải nhất 79999
Giải đặc biệt 664905
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
05 - 06 - 10 - 11 - 16 - 28 - 30 - 37 - 39 - 55 - 57 - 65 - 67 - 85 - 91 - 93 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 28-04-2018 - XSBP

Giải tám 89
Giải bảy 890
Giải sáu 0627 - 5615 - 1246
Giải năm 1349
Giải tư 53431 - 58121 - 24378 - 10720 - 67531 - 58510 - 67718
Giải ba 76685 - 57234
Giải nhì 23134
Giải nhất 97961
Giải đặc biệt 893361
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
10 - 15 - 18 - 20 - 21 - 27 - 31[2] - 34[2] - 46 - 49 - 61[2] - 78 - 85 - 89 - 90