Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 14-01-2017

Giải tám 31
Giải bảy 849
Giải sáu 0526 - 4615 - 2274
Giải năm 4242
Giải tư 61327 - 95318 - 22184 - 83991 - 53056 - 77929 - 63562
Giải ba 29903 - 29921
Giải nhì 59597
Giải nhất 08460
Giải đặc biệt 755832
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
03 - 15 - 18 - 21 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 42 - 49 - 56 - 60 - 62 - 74 - 84 - 91 - 97

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 07-01-2017

Giải tám 88
Giải bảy 913
Giải sáu 6228 - 3946 - 0664
Giải năm 1744
Giải tư 95107 - 76509 - 02256 - 69391 - 76959 - 48888 - 89901
Giải ba 71239 - 18538
Giải nhì 26098
Giải nhất 24544
Giải đặc biệt 456320
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 07 - 09 - 13 - 20 - 28 - 38 - 39 - 44[2] - 46 - 56 - 59 - 64 - 88[2] - 91 - 98

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 31-12-2016

Giải tám 23
Giải bảy 412
Giải sáu 5033 - 7207 - 5305
Giải năm 3982
Giải tư 83229 - 92435 - 76195 - 20754 - 99744 - 30420 - 33133
Giải ba 61200 - 00861
Giải nhì 13063
Giải nhất 80708
Giải đặc biệt 697161
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 05 - 07 - 08 - 12 - 20 - 23 - 29 - 33[2] - 35 - 44 - 54 - 61[2] - 63 - 82 - 95

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 24-12-2016

Giải tám 73
Giải bảy 122
Giải sáu 7313 - 0918 - 3289
Giải năm 5397
Giải tư 82536 - 87072 - 91217 - 83737 - 79906 - 13840 - 28010
Giải ba 91945 - 62483
Giải nhì 56395
Giải nhất 03867
Giải đặc biệt 190660
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
06 - 10 - 13 - 17 - 18 - 22 - 36 - 37 - 40 - 45 - 60 - 67 - 72 - 73 - 83 - 89 - 95 - 97

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 17-12-2016

Giải tám 89
Giải bảy 795
Giải sáu 4705 - 4861 - 7304
Giải năm 7172
Giải tư 77927 - 29217 - 16251 - 36599 - 14283 - 16296 - 72820
Giải ba 75838 - 53040
Giải nhì 21964
Giải nhất 69057
Giải đặc biệt 362478
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 05 - 17 - 20 - 27 - 38 - 40 - 51 - 57 - 61 - 64 - 72 - 78 - 83 - 89 - 95 - 96 - 99

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 10-12-2016

Giải tám 32
Giải bảy 202
Giải sáu 2093 - 8287 - 6662
Giải năm 8877
Giải tư 46983 - 82671 - 47219 - 81237 - 75462 - 51871 - 65823
Giải ba 97538 - 00167
Giải nhì 59629
Giải nhất 94140
Giải đặc biệt 589388
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 19 - 23 - 29 - 32 - 37 - 38 - 40 - 62[2] - 67 - 71[2] - 77 - 83 - 87 - 88 - 93

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 03-12-2016

Giải tám 64
Giải bảy 019
Giải sáu 7212 - 2966 - 0832
Giải năm 2985
Giải tư 38554 - 52120 - 55691 - 74836 - 91344 - 75196 - 46068
Giải ba 72463 - 75472
Giải nhì 21685
Giải nhất 36074
Giải đặc biệt 440444
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
12 - 19 - 20 - 32 - 36 - 44[2] - 54 - 63 - 64 - 66 - 68 - 72 - 74 - 85[2] - 91 - 96

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 26-11-2016

Giải tám 23
Giải bảy 634
Giải sáu 8964 - 9202 - 2904
Giải năm 5161
Giải tư 43028 - 90526 - 06574 - 27789 - 28492 - 86064 - 42348
Giải ba 81216 - 27006
Giải nhì 96000
Giải nhất 27452
Giải đặc biệt 701331
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 02 - 04 - 06 - 16 - 23 - 26 - 28 - 31 - 34 - 48 - 52 - 61 - 64[2] - 74 - 89 - 92