Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 24-09-2016

Giải tám 13
Giải bảy 278
Giải sáu 1413 - 8386 - 9491
Giải năm 4353
Giải tư 33057 - 58404 - 32207 - 92897 - 79393 - 51754 - 78966
Giải ba 66209 - 49054
Giải nhì 68489
Giải nhất 47929
Giải đặc biệt 249596
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 07 - 09 - 13[2] - 29 - 53 - 54[2] - 57 - 66 - 78 - 86 - 89 - 91 - 93 - 96 - 97

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 17-09-2016

Giải tám 20
Giải bảy 707
Giải sáu 4629 - 8630 - 4869
Giải năm 5583
Giải tư 12622 - 36380 - 46017 - 38210 - 20217 - 40257 - 00495
Giải ba 24007 - 09034
Giải nhì 45615
Giải nhất 84145
Giải đặc biệt 340222
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
07[2] - 10 - 15 - 17[2] - 20 - 22[2] - 29 - 30 - 34 - 45 - 57 - 69 - 80 - 83 - 95

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 10-09-2016

Giải tám 45
Giải bảy 175
Giải sáu 5760 - 8829 - 1439
Giải năm 0257
Giải tư 41303 - 81538 - 14012 - 23052 - 72058 - 69789 - 32608
Giải ba 10582 - 28124
Giải nhì 80556
Giải nhất 31272
Giải đặc biệt 398200
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 08 - 12 - 24 - 29 - 38 - 39 - 45 - 52 - 56 - 57 - 58 - 60 - 72 - 75 - 82 - 89

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 03-09-2016

Giải tám 83
Giải bảy 143
Giải sáu 9059 - 0454 - 0708
Giải năm 6893
Giải tư 68159 - 20610 - 55117 - 93687 - 47791 - 70250 - 36635
Giải ba 69477 - 28646
Giải nhì 23134
Giải nhất 29117
Giải đặc biệt 836253
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
08 - 10 - 17[2] - 34 - 35 - 43 - 46 - 50 - 53 - 54 - 59[2] - 77 - 83 - 87 - 91 - 93

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 27-08-2016

Giải tám 19
Giải bảy 143
Giải sáu 1550 - 9092 - 2980
Giải năm 0325
Giải tư 80440 - 77454 - 79390 - 03682 - 68166 - 18936 - 74326
Giải ba 71023 - 26184
Giải nhì 44644
Giải nhất 44507
Giải đặc biệt 996557
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
07 - 19 - 23 - 25 - 26 - 36 - 40 - 43 - 44 - 50 - 54 - 57 - 66 - 80 - 82 - 84 - 90 - 92

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 20-08-2016

Giải tám 53
Giải bảy 557
Giải sáu 3639 - 8431 - 9433
Giải năm 2338
Giải tư 03596 - 12603 - 64923 - 53704 - 77587 - 51501 - 44298
Giải ba 02473 - 44640
Giải nhì 33199
Giải nhất 46231
Giải đặc biệt 118403
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 03[2] - 04 - 23 - 31[2] - 33 - 38 - 39 - 40 - 53 - 57 - 73 - 87 - 96 - 98 - 99

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 13-08-2016

Giải tám 62
Giải bảy 283
Giải sáu 4621 - 6843 - 1345
Giải năm 7047
Giải tư 77220 - 04008 - 66951 - 57224 - 46913 - 72615 - 74571
Giải ba 75284 - 00191
Giải nhì 96589
Giải nhất 06466
Giải đặc biệt 276138
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
08 - 13 - 15 - 20 - 21 - 24 - 38 - 43 - 45 - 47 - 51 - 62 - 66 - 71 - 83 - 84 - 89 - 91

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 06-08-2016

Giải tám 88
Giải bảy 782
Giải sáu 9326 - 5997 - 9985
Giải năm 2956
Giải tư 27844 - 17927 - 35077 - 84659 - 34544 - 62881 - 95910
Giải ba 63186 - 43431
Giải nhì 02939
Giải nhất 43234
Giải đặc biệt 942241
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
10 - 26 - 27 - 31 - 34 - 39 - 41 - 44[2] - 56 - 59 - 77 - 81 - 82 - 85 - 86 - 88 - 97