Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 27-02-2021 - XSBP

Giải tám 48
Giải bảy 340
Giải sáu 2482 3935 4678
Giải năm 1031
Giải tư 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655
Giải ba 66764 24561
Giải nhì 55284
Giải nhất 55239
Giải đặc biệt 150476
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
06 - 22 - 31 - 35 - 39 - 40 - 43 - 48 - 50 - 55 - 57 - 61 - 64 - 76 - 78 - 82[2] - 84
Kqsx binh,

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 20-02-2021 - XSBP

Giải tám 32
Giải bảy 320
Giải sáu 2392 8087 1691
Giải năm 1700
Giải tư 65741 08498 61860 01440 95934 13081 07637
Giải ba 62980 75420
Giải nhì 64404
Giải nhất 91640
Giải đặc biệt 238691
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 04 - 20[2] - 32 - 34 - 37 - 40[2] - 41 - 60 - 80 - 81 - 87 - 91[2] - 92 - 98
Kqsx binh,

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 13-02-2021 - XSBP

Giải tám 91
Giải bảy 831
Giải sáu 0488 5716 3985
Giải năm 2190
Giải tư 05846 42192 65526 92018 86880 50624 77919
Giải ba 77444 21709
Giải nhì 99281
Giải nhất 73531
Giải đặc biệt 786234
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
09 - 16 - 18 - 19 - 24 - 26 - 31[2] - 34 - 44 - 46 - 80 - 81 - 85 - 88 - 90 - 91 - 92
Kqsx binh,

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 06-02-2021 - XSBP

Giải tám 04
Giải bảy 427
Giải sáu 7152 1156 5894
Giải năm 3157
Giải tư 09862 35351 51304 04662 43977 82292 96125
Giải ba 00197 75385
Giải nhì 24027
Giải nhất 87962
Giải đặc biệt 758993
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04[2] - 25 - 27[2] - 51 - 52 - 56 - 57 - 62[3] - 77 - 85 - 92 - 93 - 94 - 97
Kqsx binh,

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 30-01-2021 - XSBP

Giải tám 12
Giải bảy 092
Giải sáu 0436 4804 4495
Giải năm 8348
Giải tư 84932 56863 11666 13151 87701 33644 80059
Giải ba 05552 13404
Giải nhì 35812
Giải nhất 76365
Giải đặc biệt 854041
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 04[2] - 12[2] - 32 - 36 - 41 - 44 - 48 - 51 - 52 - 59 - 63 - 65 - 66 - 92 - 95
Kqsx binh,

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 23-01-2021 - XSBP

Giải tám 25
Giải bảy 429
Giải sáu 3497 4838 4589
Giải năm 0619
Giải tư 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343
Giải ba 98604 50367
Giải nhì 09692
Giải nhất 09733
Giải đặc biệt 846178
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 14 - 19 - 25 - 29 - 33 - 37 - 38 - 39 - 43 - 46 - 64 - 67 - 78 - 83 - 89 - 92 - 97
Kqsx binh,

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 16-01-2021 - XSBP

Giải tám 07
Giải bảy 884
Giải sáu 7101 8953 8386
Giải năm 3784
Giải tư 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326
Giải ba 86609 31441
Giải nhì 30816
Giải nhất 07979
Giải đặc biệt 694662
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 05 - 07 - 09 - 16 - 19 - 24 - 26 - 41 - 53 - 62 - 70 - 79 - 80 - 84[2] - 86 - 94
Kqsx binh,

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 09-01-2021 - XSBP

Giải tám 57
Giải bảy 633
Giải sáu 1004 6750 4454
Giải năm 2955
Giải tư 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374
Giải ba 04373 84713
Giải nhì 79080
Giải nhất 23644
Giải đặc biệt 568796
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 09 - 12 - 13 - 33 - 43 - 44 - 50 - 53 - 54 - 55 - 57 - 60 - 73 - 74 - 80 - 91 - 96
Kqsx binh,

Xổ số Bình Phước

Xổ số Bình Phước mở thưởng vào ngày thứ 7 hàng tuần

Cờ thế