Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 01-11-2014

Giải tám 89
Giải bảy 282
Giải sáu 4692 - 4970 - 2295
Giải năm 6370
Giải tư 60930 - 15336 - 63666 - 23470 - 45286 - 60329 - 19304
Giải ba 33120 - 17474
Giải nhì 59528
Giải nhất 05059
Giải đặc biệt 789514
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 14 - 20 - 28 - 29 - 30 - 36 - 59 - 66 - 70[3] - 74 - 82 - 86 - 89 - 92 - 95

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 25-10-2014

Giải tám 05
Giải bảy 841
Giải sáu 6180 - 7603 - 2767
Giải năm 8939
Giải tư 97312 - 96307 - 00336 - 39401 - 27326 - 55120 - 07814
Giải ba 46592 - 67689
Giải nhì 46216
Giải nhất 50121
Giải đặc biệt 574962
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 03 - 05 - 07 - 12 - 14 - 16 - 20 - 21 - 26 - 36 - 39 - 41 - 62 - 67 - 80 - 89 - 92

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 18-10-2014

Giải tám 66
Giải bảy 763
Giải sáu 5229 - 0304 - 7542
Giải năm 0256
Giải tư 70265 - 77101 - 91742 - 91214 - 44919 - 49214 - 93373
Giải ba 21655 - 41115
Giải nhì 65337
Giải nhất 13355
Giải đặc biệt 482878
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 04 - 14[2] - 15 - 19 - 29 - 37 - 42[2] - 55[2] - 56 - 63 - 65 - 66 - 73 - 78

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 11-10-2014

Giải tám 44
Giải bảy 915
Giải sáu 1132 - 4532 - 3626
Giải năm 3086
Giải tư 34424 - 77918 - 48562 - 43687 - 10178 - 29251 - 84686
Giải ba 73630 - 44449
Giải nhì 70153
Giải nhất 82884
Giải đặc biệt 887036
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
15 - 18 - 24 - 26 - 30 - 32[2] - 36 - 44 - 49 - 51 - 53 - 62 - 78 - 84 - 86[2] - 87