Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 24-01-2015

Giải tám 37
Giải bảy 413
Giải sáu 7028 - 0214 - 8500
Giải năm 1838
Giải tư 94981 - 19763 - 07943 - 76679 - 57782 - 90577 - 56991
Giải ba 14289 - 42363
Giải nhì 09933
Giải nhất 02054
Giải đặc biệt 718697
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 13 - 14 - 28 - 33 - 37 - 38 - 43 - 54 - 63[2] - 77 - 79 - 81 - 82 - 89 - 91 - 97

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 17-01-2015

Giải tám 35
Giải bảy 799
Giải sáu 6290 - 4677 - 1809
Giải năm 2873
Giải tư 81372 - 77166 - 74802 - 91566 - 00383 - 41986 - 18483
Giải ba 65628 - 79248
Giải nhì 11764
Giải nhất 29986
Giải đặc biệt 224041
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 09 - 28 - 35 - 41 - 48 - 64 - 66[2] - 72 - 73 - 77 - 83[2] - 86[2] - 90 - 99

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 10-01-2015

Giải tám 56
Giải bảy 221
Giải sáu 2273 - 6104 - 1971
Giải năm 6078
Giải tư 22024 - 54189 - 16760 - 34793 - 52675 - 60500 - 81566
Giải ba 49884 - 46034
Giải nhì 93647
Giải nhất 58444
Giải đặc biệt 725709
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 04 - 09 - 21 - 24 - 34 - 44 - 47 - 56 - 60 - 66 - 71 - 73 - 75 - 78 - 84 - 89 - 93

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 03-01-2015

Giải tám 44
Giải bảy 743
Giải sáu 7708 - 0107 - 7264
Giải năm 3481
Giải tư 52002 - 32526 - 62224 - 35487 - 35037 - 08985 - 29649
Giải ba 44213 - 79731
Giải nhì 47532
Giải nhất 37512
Giải đặc biệt 711826
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 07 - 08 - 12 - 13 - 24 - 26[2] - 31 - 32 - 37 - 43 - 44 - 49 - 64 - 81 - 85 - 87