Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 03-12-2016

Giải tám 64
Giải bảy 019
Giải sáu 7212 - 2966 - 0832
Giải năm 2985
Giải tư 38554 - 52120 - 55691 - 74836 - 91344 - 75196 - 46068
Giải ba 72463 - 75472
Giải nhì 21685
Giải nhất 36074
Giải đặc biệt 440444
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
12 - 19 - 20 - 32 - 36 - 44[2] - 54 - 63 - 64 - 66 - 68 - 72 - 74 - 85[2] - 91 - 96

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 26-11-2016

Giải tám 23
Giải bảy 634
Giải sáu 8964 - 9202 - 2904
Giải năm 5161
Giải tư 43028 - 90526 - 06574 - 27789 - 28492 - 86064 - 42348
Giải ba 81216 - 27006
Giải nhì 96000
Giải nhất 27452
Giải đặc biệt 701331
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 02 - 04 - 06 - 16 - 23 - 26 - 28 - 31 - 34 - 48 - 52 - 61 - 64[2] - 74 - 89 - 92

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 19-11-2016

Giải tám 72
Giải bảy 655
Giải sáu 1893 - 9872 - 9474
Giải năm 8237
Giải tư 83888 - 84884 - 10228 - 15361 - 38286 - 26431 - 05671
Giải ba 47465 - 90856
Giải nhì 31856
Giải nhất 57598
Giải đặc biệt 777494
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
28 - 31 - 37 - 55 - 56[2] - 61 - 65 - 71 - 72[2] - 74 - 84 - 86 - 88 - 93 - 94 - 98

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 12-11-2016

Giải tám 11
Giải bảy 606
Giải sáu 6739 - 0708 - 9504
Giải năm 7923
Giải tư 78096 - 58982 - 85072 - 10667 - 90781 - 41461 - 60745
Giải ba 02518 - 22826
Giải nhì 40543
Giải nhất 86843
Giải đặc biệt 147821
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 06 - 08 - 11 - 18 - 21 - 23 - 26 - 39 - 43[2] - 45 - 61 - 67 - 72 - 81 - 82 - 96

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 05-11-2016

Giải tám 90
Giải bảy 992
Giải sáu 3736 - 1127 - 9016
Giải năm 3428
Giải tư 58200 - 20709 - 14267 - 56393 - 44251 - 26452 - 56716
Giải ba 53163 - 68114
Giải nhì 32203
Giải nhất 87794
Giải đặc biệt 256648
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 09 - 14 - 16[2] - 27 - 28 - 36 - 48 - 51 - 52 - 63 - 67 - 90 - 92 - 93 - 94

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 29-10-2016

Giải tám 37
Giải bảy 469
Giải sáu 2274 - 2246 - 7829
Giải năm 1449
Giải tư 63081 - 75876 - 83588 - 66339 - 18345 - 93651 - 34939
Giải ba 54691 - 55235
Giải nhì 41297
Giải nhất 98910
Giải đặc biệt 913950
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
10 - 29 - 35 - 37 - 39[2] - 45 - 46 - 49 - 50 - 51 - 69 - 74 - 76 - 81 - 88 - 91 - 97

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 22-10-2016

Giải tám 48
Giải bảy 480
Giải sáu 8627 - 1029 - 6041
Giải năm 9134
Giải tư 72974 - 02081 - 86098 - 32003 - 82805 - 43876 - 46157
Giải ba 87339 - 12516
Giải nhì 64128
Giải nhất 54060
Giải đặc biệt 464212
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
03 - 05 - 12 - 16 - 27 - 28 - 29 - 34 - 39 - 41 - 48 - 57 - 60 - 74 - 76 - 80 - 81 - 98

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 15-10-2016

Giải tám 23
Giải bảy 155
Giải sáu 6194 - 8229 - 9846
Giải năm 3278
Giải tư 42517 - 95332 - 90378 - 49885 - 99744 - 38282 - 86623
Giải ba 62462 - 68781
Giải nhì 75477
Giải nhất 28296
Giải đặc biệt 846568
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
17 - 23[2] - 29 - 32 - 44 - 46 - 55 - 62 - 68 - 77 - 78[2] - 81 - 82 - 85 - 94 - 96