Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 25-06-2016

Giải tám 24
Giải bảy 616
Giải sáu 7618 - 8297 - 7463
Giải năm 3539
Giải tư 02648 - 44152 - 35880 - 26786 - 28024 - 31471 - 53325
Giải ba 50998 - 97886
Giải nhì 45688
Giải nhất 84398
Giải đặc biệt 660607
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
07 - 16 - 18 - 24[2] - 25 - 39 - 48 - 52 - 63 - 71 - 80 - 86[2] - 88 - 97 - 98[2]

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 18-06-2016

Giải tám 44
Giải bảy 529
Giải sáu 2257 - 0100 - 4737
Giải năm 5579
Giải tư 29385 - 65601 - 24151 - 60739 - 36808 - 01959 - 19086
Giải ba 20603 - 23013
Giải nhì 42470
Giải nhất 83067
Giải đặc biệt 951180
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 01 - 03 - 08 - 13 - 29 - 37 - 39 - 44 - 51 - 57 - 59 - 67 - 70 - 79 - 80 - 85 - 86

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 11-06-2016

Giải tám 81
Giải bảy 647
Giải sáu 7189 - 0752 - 0802
Giải năm 5469
Giải tư 24168 - 61289 - 66560 - 79325 - 69800 - 41172 - 99924
Giải ba 87721 - 71268
Giải nhì 29422
Giải nhất 41308
Giải đặc biệt 196808
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 02 - 08[2] - 21 - 22 - 24 - 25 - 47 - 52 - 60 - 68[2] - 69 - 72 - 81 - 89[2]

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 04-06-2016

Giải tám 05
Giải bảy 337
Giải sáu 7799 - 2422 - 4590
Giải năm 7972
Giải tư 66019 - 64284 - 67809 - 60961 - 42706 - 05447 - 86208
Giải ba 26392 - 33604
Giải nhì 47852
Giải nhất 62444
Giải đặc biệt 551355
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 19 - 22 - 37 - 44 - 47 - 52 - 55 - 61 - 72 - 84 - 90 - 92 - 99

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 28-05-2016

Giải tám 05
Giải bảy 738
Giải sáu 1449 - 9573 - 6768
Giải năm 8109
Giải tư 76558 - 06636 - 70838 - 66519 - 55335 - 29492 - 94954
Giải ba 65168 - 89000
Giải nhì 21668
Giải nhất 06446
Giải đặc biệt 474613
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 05 - 09 - 13 - 19 - 35 - 36 - 38[2] - 46 - 49 - 54 - 58 - 68[3] - 73 - 92

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 21-05-2016

Giải tám 85
Giải bảy 686
Giải sáu 5176 - 0847 - 9607
Giải năm 1284
Giải tư 92193 - 87504 - 83320 - 29537 - 92208 - 90197 - 54302
Giải ba 73192 - 57570
Giải nhì 50450
Giải nhất 93608
Giải đặc biệt 382477
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 04 - 07 - 08[2] - 20 - 37 - 47 - 50 - 70 - 76 - 77 - 84 - 85 - 86 - 92 - 93 - 97

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 14-05-2016

Giải tám 11
Giải bảy 148
Giải sáu 1874 - 2001 - 3197
Giải năm 9381
Giải tư 72732 - 20486 - 99130 - 53774 - 74224 - 57825 - 45405
Giải ba 04020 - 00011
Giải nhì 16360
Giải nhất 42380
Giải đặc biệt 937352
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 05 - 11[2] - 20 - 24 - 25 - 30 - 32 - 48 - 52 - 60 - 74[2] - 80 - 81 - 86 - 97

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 07-05-2016

Giải tám 93
Giải bảy 664
Giải sáu 8413 - 8129 - 1897
Giải năm 8192
Giải tư 45960 - 04785 - 26216 - 92377 - 05555 - 60685 - 81698
Giải ba 46096 - 01444
Giải nhì 52893
Giải nhất 22510
Giải đặc biệt 885721
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
10 - 13 - 16 - 21 - 29 - 44 - 55 - 60 - 64 - 77 - 85[2] - 92 - 93[2] - 96 - 97 - 98