Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 64
Giải bảy 815
Giải sáu 2127 - 9042 - 3069
Giải năm 4525
Giải tư 74619 - 64935 - 69218 - 80806 - 66262 - 21935 - 81172
Giải ba 57878 - 77454
Giải nhì 66736
Giải nhất 02020
Giải đặc biệt 757345
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
06 - 15 - 18 - 19 - 20 - 25 - 27 - 35[2] - 36 - 42 - 45 - 54 - 62 - 64 - 69 - 72 - 78

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 11-02-2017

Giải tám 14
Giải bảy 898
Giải sáu 2227 - 2975 - 9282
Giải năm 5855
Giải tư 48332 - 42923 - 56152 - 73353 - 46872 - 06330 - 14308
Giải ba 22234 - 72328
Giải nhì 69970
Giải nhất 12048
Giải đặc biệt 675133
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
08 - 14 - 23 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 48 - 52 - 53 - 55 - 70 - 72 - 75 - 82 - 98

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 04-02-2017

Giải tám 73
Giải bảy 237
Giải sáu 2883 - 9875 - 8622
Giải năm 4464
Giải tư 65000 - 97523 - 48492 - 39718 - 00877 - 60603 - 90923
Giải ba 16482 - 28336
Giải nhì 25290
Giải nhất 62869
Giải đặc biệt 297122
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 18 - 22[2] - 23[2] - 36 - 37 - 64 - 69 - 73 - 75 - 77 - 82 - 83 - 90 - 92

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 28-01-2017

Giải tám 61
Giải bảy 209
Giải sáu 3306 - 5524 - 9973
Giải năm 5441
Giải tư 64104 - 27773 - 34985 - 94866 - 69232 - 98006 - 98202
Giải ba 74027 - 61262
Giải nhì 69605
Giải nhất 21340
Giải đặc biệt 001821
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 04 - 05 - 06[2] - 09 - 21 - 24 - 27 - 32 - 40 - 41 - 61 - 62 - 66 - 73[2] - 85

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 21-01-2017

Giải tám 42
Giải bảy 033
Giải sáu 5200 - 4696 - 1187
Giải năm 1874
Giải tư 09645 - 02197 - 92014 - 57763 - 20752 - 71731 - 19854
Giải ba 29135 - 30986
Giải nhì 13414
Giải nhất 74852
Giải đặc biệt 571779
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 14[2] - 31 - 33 - 35 - 42 - 45 - 52[2] - 54 - 63 - 74 - 79 - 86 - 87 - 96 - 97

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 14-01-2017

Giải tám 31
Giải bảy 849
Giải sáu 0526 - 4615 - 2274
Giải năm 4242
Giải tư 61327 - 95318 - 22184 - 83991 - 53056 - 77929 - 63562
Giải ba 29903 - 29921
Giải nhì 59597
Giải nhất 08460
Giải đặc biệt 755832
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
03 - 15 - 18 - 21 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 42 - 49 - 56 - 60 - 62 - 74 - 84 - 91 - 97

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 07-01-2017

Giải tám 88
Giải bảy 913
Giải sáu 6228 - 3946 - 0664
Giải năm 1744
Giải tư 95107 - 76509 - 02256 - 69391 - 76959 - 48888 - 89901
Giải ba 71239 - 18538
Giải nhì 26098
Giải nhất 24544
Giải đặc biệt 456320
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 07 - 09 - 13 - 20 - 28 - 38 - 39 - 44[2] - 46 - 56 - 59 - 64 - 88[2] - 91 - 98

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 31-12-2016

Giải tám 23
Giải bảy 412
Giải sáu 5033 - 7207 - 5305
Giải năm 3982
Giải tư 83229 - 92435 - 76195 - 20754 - 99744 - 30420 - 33133
Giải ba 61200 - 00861
Giải nhì 13063
Giải nhất 80708
Giải đặc biệt 697161
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 05 - 07 - 08 - 12 - 20 - 23 - 29 - 33[2] - 35 - 44 - 54 - 61[2] - 63 - 82 - 95