Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 18-04-2015

Giải tám 89
Giải bảy 719
Giải sáu 0886 - 9023 - 3100
Giải năm 3578
Giải tư 83330 - 90519 - 07630 - 41319 - 22913 - 10567 - 82900
Giải ba 40714 - 99855
Giải nhì 15410
Giải nhất 92673
Giải đặc biệt 801209
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00[2] - 09 - 10 - 13 - 14 - 19[3] - 23 - 30[2] - 55 - 67 - 73 - 78 - 86 - 89

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 11-04-2015

Giải tám 67
Giải bảy 012
Giải sáu 9703 - 8471 - 3616
Giải năm 4004
Giải tư 98917 - 48839 - 51188 - 65364 - 36792 - 26775 - 51376
Giải ba 35167 - 33730
Giải nhì 48455
Giải nhất 82642
Giải đặc biệt 689396
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
03 - 04 - 12 - 16 - 17 - 30 - 39 - 42 - 55 - 64 - 67[2] - 71 - 75 - 76 - 88 - 92 - 96

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 04-04-2015

Giải tám 54
Giải bảy 876
Giải sáu 3050 - 9889 - 7361
Giải năm 3110
Giải tư 88816 - 26230 - 96550 - 46758 - 51934 - 21143 - 31365
Giải ba 33883 - 27439
Giải nhì 41463
Giải nhất 94508
Giải đặc biệt 131102
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 08 - 10 - 16 - 30 - 34 - 39 - 43 - 50[2] - 54 - 58 - 61 - 63 - 65 - 76 - 83 - 89

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 28-03-2015

Giải tám 06
Giải bảy 946
Giải sáu 8225 - 4069 - 9197
Giải năm 8030
Giải tư 89289 - 11263 - 76899 - 62334 - 12047 - 43918 - 35419
Giải ba 37193 - 41212
Giải nhì 89393
Giải nhất 06379
Giải đặc biệt 931666
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
06 - 12 - 18 - 19 - 25 - 30 - 34 - 46 - 47 - 63 - 66 - 69 - 79 - 89 - 93[2] - 97 - 99