Ngày mở thưởng

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 22-04-2017

Giải tám 57
Giải bảy 121
Giải sáu 3146 - 8642 - 9545
Giải năm 6756
Giải tư 21400 - 43502 - 09394 - 36029 - 29716 - 00988 - 85598
Giải ba 99293 - 03854
Giải nhì 94071
Giải nhất 26712
Giải đặc biệt 629688
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 02 - 12 - 16 - 21 - 29 - 42 - 45 - 46 - 54 - 56 - 57 - 71 - 88[2] - 93 - 94 - 98

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 15-04-2017

Giải tám 05
Giải bảy 970
Giải sáu 5081 - 1268 - 3007
Giải năm 0082
Giải tư 47458 - 61949 - 13320 - 17523 - 82130 - 78292 - 42182
Giải ba 06254 - 17536
Giải nhì 89098
Giải nhất 91280
Giải đặc biệt 100358
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
05 - 07 - 20 - 23 - 30 - 36 - 49 - 54 - 58[2] - 68 - 70 - 80 - 81 - 82[2] - 92 - 98

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 08-04-2017

Giải tám 19
Giải bảy 976
Giải sáu 3687 - 8986 - 5100
Giải năm 6045
Giải tư 67921 - 33385 - 45145 - 64500 - 09139 - 42583 - 64254
Giải ba 77428 - 14077
Giải nhì 75085
Giải nhất 88121
Giải đặc biệt 602254
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00[2] - 19 - 21[2] - 28 - 39 - 45[2] - 54[2] - 76 - 77 - 83 - 85[2] - 86 - 87

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 01-04-2017

Giải tám 25
Giải bảy 208
Giải sáu 9777 - 0662 - 5502
Giải năm 7809
Giải tư 93747 - 87229 - 51783 - 54111 - 51884 - 30372 - 66343
Giải ba 61606 - 53817
Giải nhì 35115
Giải nhất 83170
Giải đặc biệt 255995
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 06 - 08 - 09 - 11 - 15 - 17 - 25 - 29 - 43 - 47 - 62 - 70 - 72 - 77 - 83 - 84 - 95

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 05
Giải bảy 471
Giải sáu 1647 - 2237 - 2411
Giải năm 9442
Giải tư 09803 - 99118 - 96897 - 33176 - 05625 - 30900 - 27985
Giải ba 09589 - 38066
Giải nhì 07692
Giải nhất 22035
Giải đặc biệt 565942
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 05 - 11 - 18 - 25 - 35 - 37 - 42[2] - 47 - 66 - 71 - 76 - 85 - 89 - 92 - 97

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 18-03-2017

Giải tám 80
Giải bảy 645
Giải sáu 1059 - 6739 - 3674
Giải năm 5694
Giải tư 57075 - 02356 - 59349 - 31913 - 36839 - 53039 - 03594
Giải ba 64731 - 76025
Giải nhì 13393
Giải nhất 16601
Giải đặc biệt 373044
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
01 - 13 - 25 - 31 - 39[3] - 44 - 45 - 49 - 56 - 59 - 74 - 75 - 80 - 93 - 94[2]

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 11-03-2017

Giải tám 37
Giải bảy 816
Giải sáu 8349 - 1236 - 5848
Giải năm 9473
Giải tư 72859 - 15922 - 16763 - 14590 - 21793 - 45513 - 70607
Giải ba 09688 - 69319
Giải nhì 23794
Giải nhất 83119
Giải đặc biệt 823365
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
07 - 13 - 16 - 19[2] - 22 - 36 - 37 - 48 - 49 - 59 - 63 - 65 - 73 - 88 - 90 - 93 - 94

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 04-03-2017

Giải tám 87
Giải bảy 414
Giải sáu 2474 - 6502 - 0570
Giải năm 2289
Giải tư 34010 - 41905 - 83925 - 38975 - 42365 - 92102 - 76180
Giải ba 50004 - 94628
Giải nhì 31931
Giải nhất 46372
Giải đặc biệt 631185
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02[2] - 04 - 05 - 10 - 14 - 25 - 28 - 31 - 65 - 70 - 72 - 74 - 75 - 80 - 85 - 87 - 89