Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 24-06-2017 - XSBP

Giải tám 69
Giải bảy 147
Giải sáu 2555 - 0955 - 2221
Giải năm 7000
Giải tư 46187 - 42100 - 55054 - 20027 - 36184 - 13631 - 92405
Giải ba 79901 - 63003
Giải nhì 60324
Giải nhất 22229
Giải đặc biệt 566152
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00[2] - 01 - 03 - 05 - 21 - 24 - 27 - 29 - 31 - 47 - 52 - 54 - 55[2] - 69 - 84 - 87

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 17-06-2017 - XSBP

Giải tám 00
Giải bảy 773
Giải sáu 5234 - 4407 - 9355
Giải năm 4932
Giải tư 57493 - 23631 - 34968 - 26709 - 48101 - 69731 - 23578
Giải ba 46943 - 55270
Giải nhì 00740
Giải nhất 34817
Giải đặc biệt 449182
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 01 - 07 - 09 - 17 - 31[2] - 32 - 34 - 40 - 43 - 55 - 68 - 70 - 73 - 78 - 82 - 93

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 10-06-2017 - XSBP

Giải tám 38
Giải bảy 589
Giải sáu 8266 - 7150 - 4378
Giải năm 4967
Giải tư 41599 - 36488 - 81759 - 51833 - 83022 - 36118 - 80024
Giải ba 64285 - 69407
Giải nhì 49689
Giải nhất 51500
Giải đặc biệt 960266
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 07 - 18 - 22 - 24 - 33 - 38 - 50 - 59 - 66[2] - 67 - 78 - 85 - 88 - 89[2] - 99

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 03-06-2017 - XSBP

Giải tám 75
Giải bảy 842
Giải sáu 3823 - 0759 - 8030
Giải năm 4055
Giải tư 23657 - 93446 - 11571 - 95420 - 03619 - 90799 - 53635
Giải ba 38937 - 94740
Giải nhì 52142
Giải nhất 50915
Giải đặc biệt 036254
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
15 - 19 - 20 - 23 - 30 - 35 - 37 - 40 - 42[2] - 46 - 54 - 55 - 57 - 59 - 71 - 75 - 99

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 27-05-2017 - XSBP

Giải tám 00
Giải bảy 426
Giải sáu 3540 - 1156 - 2579
Giải năm 2320
Giải tư 20682 - 90128 - 75232 - 68640 - 44744 - 37957 - 14678
Giải ba 54703 - 80657
Giải nhì 69071
Giải nhất 35859
Giải đặc biệt 438065
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 20 - 26 - 28 - 32 - 40[2] - 44 - 56 - 57[2] - 59 - 65 - 71 - 78 - 79 - 82

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 20-05-2017 - XSBP

Giải tám 49
Giải bảy 512
Giải sáu 7909 - 0876 - 6543
Giải năm 0545
Giải tư 01691 - 15737 - 24386 - 60226 - 23653 - 20176 - 16799
Giải ba 34062 - 09226
Giải nhì 97846
Giải nhất 20984
Giải đặc biệt 149186
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
09 - 12 - 26[2] - 37 - 43 - 45 - 46 - 49 - 53 - 62 - 76[2] - 84 - 86[2] - 91 - 99

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 13-05-2017 - XSBP

Giải tám 44
Giải bảy 364
Giải sáu 3554 - 3222 - 2348
Giải năm 0862
Giải tư 10944 - 34030 - 10703 - 51439 - 41952 - 66439 - 92337
Giải ba 98289 - 15680
Giải nhì 49237
Giải nhất 75436
Giải đặc biệt 466926
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
03 - 22 - 26 - 30 - 36 - 37[2] - 39[2] - 44[2] - 48 - 52 - 54 - 62 - 64 - 80 - 89

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 06-05-2017 - XSBP

Giải tám 13
Giải bảy 042
Giải sáu 8711 - 0376 - 8415
Giải năm 3761
Giải tư 93765 - 46234 - 27120 - 00319 - 93891 - 44656 - 90735
Giải ba 09395 - 42905
Giải nhì 45928
Giải nhất 11839
Giải đặc biệt 939540
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
05 - 11 - 13 - 15 - 19 - 20 - 28 - 34 - 35 - 39 - 40 - 42 - 56 - 61 - 65 - 76 - 91 - 95