Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 27-09-2016

Giải tám 55
Giải bảy 181
Giải sáu 6260 - 4999 - 9206
Giải năm 3570
Giải tư 28349 - 83518 - 49703 - 56783 - 63923 - 01895 - 06483
Giải ba 26081 - 88939
Giải nhì 52690
Giải nhất 30290
Giải đặc biệt 355076
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 06 - 18 - 23 - 39 - 49 - 55 - 60 - 70 - 76 - 81[2] - 83[2] - 90[2] - 95 - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 20-09-2016

Giải tám 61
Giải bảy 509
Giải sáu 1294 - 7421 - 9472
Giải năm 4737
Giải tư 37764 - 43810 - 35052 - 39215 - 83279 - 27065 - 73554
Giải ba 67387 - 49735
Giải nhì 25296
Giải nhất 57202
Giải đặc biệt 598185
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 09 - 10 - 15 - 21 - 35 - 37 - 52 - 54 - 61 - 64 - 65 - 72 - 79 - 85 - 87 - 94 - 96

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 13-09-2016

Giải tám 50
Giải bảy 663
Giải sáu 2415 - 2393 - 0511
Giải năm 8123
Giải tư 65751 - 63948 - 97688 - 73236 - 51874 - 68587 - 56023
Giải ba 51455 - 95441
Giải nhì 03381
Giải nhất 79776
Giải đặc biệt 072254
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
11 - 15 - 23[2] - 36 - 41 - 48 - 50 - 51 - 54 - 55 - 63 - 74 - 76 - 81 - 87 - 88 - 93

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 06-09-2016

Giải tám 55
Giải bảy 705
Giải sáu 4294 - 9178 - 1836
Giải năm 5257
Giải tư 81107 - 85143 - 72613 - 31246 - 36631 - 50890 - 06008
Giải ba 58618 - 94984
Giải nhì 10815
Giải nhất 91039
Giải đặc biệt 638438
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 07 - 08 - 13 - 15 - 18 - 31 - 36 - 38 - 39 - 43 - 46 - 55 - 57 - 78 - 84 - 90 - 94

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 30-08-2016

Giải tám 56
Giải bảy 228
Giải sáu 6673 - 1837 - 5839
Giải năm 2307
Giải tư 39473 - 98848 - 73557 - 89563 - 20674 - 79991 - 53519
Giải ba 18432 - 71095
Giải nhì 42965
Giải nhất 76825
Giải đặc biệt 597123
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
07 - 19 - 23 - 25 - 28 - 32 - 37 - 39 - 48 - 56 - 57 - 63 - 65 - 73[2] - 74 - 91 - 95

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 23-08-2016

Giải tám 07
Giải bảy 284
Giải sáu 0873 - 8762 - 8319
Giải năm 3581
Giải tư 17747 - 09108 - 16748 - 79332 - 00912 - 50178 - 07686
Giải ba 25877 - 97461
Giải nhì 25213
Giải nhất 68647
Giải đặc biệt 462239
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
07 - 08 - 12 - 13 - 19 - 32 - 39 - 47[2] - 48 - 61 - 62 - 73 - 77 - 78 - 81 - 84 - 86

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 16-08-2016

Giải tám 22
Giải bảy 157
Giải sáu 3475 - 7131 - 2174
Giải năm 0565
Giải tư 02392 - 11807 - 97436 - 54972 - 73669 - 21752 - 06712
Giải ba 75151 - 62774
Giải nhì 44353
Giải nhất 59416
Giải đặc biệt 986269
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
07 - 12 - 16 - 22 - 31 - 36 - 51 - 52 - 53 - 57 - 65 - 69[2] - 72 - 74[2] - 75 - 92

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 09-08-2016

Giải tám 41
Giải bảy 425
Giải sáu 3258 - 0018 - 1946
Giải năm 0026
Giải tư 81591 - 62632 - 88422 - 51090 - 65041 - 63574 - 91190
Giải ba 00009 - 89397
Giải nhì 21544
Giải nhất 62715
Giải đặc biệt 902370
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
09 - 15 - 18 - 22 - 25 - 26 - 32 - 41[2] - 44 - 46 - 58 - 70 - 74 - 90[2] - 91 - 97