Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 14-02-2017

Giải tám 25
Giải bảy 314
Giải sáu 7475 - 5967 - 6763
Giải năm 4301
Giải tư 87243 - 56025 - 87500 - 68300 - 43385 - 86285 - 66555
Giải ba 39178 - 80470
Giải nhì 86511
Giải nhất 52696
Giải đặc biệt 144230
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00[2] - 01 - 11 - 14 - 25[2] - 30 - 43 - 55 - 63 - 67 - 70 - 75 - 78 - 85[2] - 96

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 07-02-2017

Giải tám 11
Giải bảy 048
Giải sáu 1697 - 0481 - 3086
Giải năm 1252
Giải tư 88569 - 99879 - 75451 - 61441 - 37317 - 57669 - 00840
Giải ba 01181 - 28915
Giải nhì 98437
Giải nhất 31265
Giải đặc biệt 383177
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
11 - 15 - 17 - 37 - 40 - 41 - 48 - 51 - 52 - 65 - 69[2] - 77 - 79 - 81[2] - 86 - 97

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 31-01-2017

Giải tám 49
Giải bảy 565
Giải sáu 9017 - 1341 - 3467
Giải năm 1490
Giải tư 33378 - 40372 - 74532 - 16480 - 44135 - 03559 - 52962
Giải ba 75012 - 49174
Giải nhì 82608
Giải nhất 05519
Giải đặc biệt 722545
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
08 - 12 - 17 - 19 - 32 - 35 - 41 - 45 - 49 - 59 - 62 - 65 - 67 - 72 - 74 - 78 - 80 - 90

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 24-01-2017

Giải tám 28
Giải bảy 181
Giải sáu 8338 - 2484 - 1178
Giải năm 9439
Giải tư 52571 - 65726 - 85744 - 72555 - 44439 - 87752 - 57309
Giải ba 67770 - 91813
Giải nhì 11463
Giải nhất 53494
Giải đặc biệt 389322
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
09 - 13 - 22 - 26 - 28 - 38 - 39[2] - 44 - 52 - 55 - 63 - 70 - 71 - 78 - 81 - 84 - 94

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 17-01-2017

Giải tám 36
Giải bảy 083
Giải sáu 5447 - 0167 - 7500
Giải năm 1119
Giải tư 91025 - 74590 - 34679 - 52794 - 29967 - 77825 - 49856
Giải ba 50001 - 08684
Giải nhì 58574
Giải nhất 78923
Giải đặc biệt 267727
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 01 - 19 - 23 - 25[2] - 27 - 36 - 47 - 56 - 67[2] - 74 - 79 - 83 - 84 - 90 - 94

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 10-01-2017

Giải tám 12
Giải bảy 269
Giải sáu 8759 - 8077 - 4664
Giải năm 6387
Giải tư 86551 - 14044 - 77540 - 02971 - 34097 - 57198 - 17453
Giải ba 65519 - 44531
Giải nhì 31739
Giải nhất 00203
Giải đặc biệt 810166
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 12 - 19 - 31 - 39 - 40 - 44 - 51 - 53 - 59 - 64 - 66 - 69 - 71 - 77 - 87 - 97 - 98

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 03-01-2017

Giải tám 35
Giải bảy 949
Giải sáu 0775 - 4659 - 7372
Giải năm 8317
Giải tư 65353 - 75793 - 96382 - 31413 - 65174 - 73667 - 37750
Giải ba 46308 - 43627
Giải nhì 18798
Giải nhất 77637
Giải đặc biệt 416602
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 08 - 13 - 17 - 27 - 35 - 37 - 49 - 50 - 53 - 59 - 67 - 72 - 74 - 75 - 82 - 93 - 98

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 27-12-2016

Giải tám 07
Giải bảy 656
Giải sáu 6465 - 6789 - 1027
Giải năm 1732
Giải tư 39446 - 92551 - 85730 - 08627 - 51080 - 86169 - 65665
Giải ba 95379 - 40457
Giải nhì 91200
Giải nhất 08089
Giải đặc biệt 360062
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 07 - 27[2] - 30 - 32 - 46 - 51 - 56 - 57 - 62 - 65[2] - 69 - 79 - 80 - 89[2]