Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 18-10-2016

Giải tám 50
Giải bảy 360
Giải sáu 9240 - 8476 - 3395
Giải năm 8724
Giải tư 23612 - 89119 - 50970 - 84088 - 12597 - 96701 - 10904
Giải ba 10082 - 95544
Giải nhì 83032
Giải nhất 41919
Giải đặc biệt 679980
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 04 - 12 - 19[2] - 24 - 32 - 40 - 44 - 50 - 60 - 70 - 76 - 80 - 82 - 88 - 95 - 97

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 11-10-2016

Giải tám 16
Giải bảy 049
Giải sáu 8317 - 2177 - 0870
Giải năm 4882
Giải tư 63905 - 03668 - 95733 - 69989 - 37537 - 45252 - 33867
Giải ba 02095 - 71498
Giải nhì 36931
Giải nhất 58946
Giải đặc biệt 566281
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 16 - 17 - 31 - 33 - 37 - 46 - 49 - 52 - 67 - 68 - 70 - 77 - 81 - 82 - 89 - 95 - 98

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 04-10-2016

Giải tám 34
Giải bảy 058
Giải sáu 6063 - 3921 - 2481
Giải năm 7584
Giải tư 90467 - 36180 - 67899 - 02880 - 12492 - 98840 - 51441
Giải ba 76012 - 41156
Giải nhì 92331
Giải nhất 88942
Giải đặc biệt 602763
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
12 - 21 - 31 - 34 - 40 - 41 - 42 - 56 - 58 - 63[2] - 67 - 80[2] - 81 - 84 - 92 - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 27-09-2016

Giải tám 55
Giải bảy 181
Giải sáu 6260 - 4999 - 9206
Giải năm 3570
Giải tư 28349 - 83518 - 49703 - 56783 - 63923 - 01895 - 06483
Giải ba 26081 - 88939
Giải nhì 52690
Giải nhất 30290
Giải đặc biệt 355076
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 06 - 18 - 23 - 39 - 49 - 55 - 60 - 70 - 76 - 81[2] - 83[2] - 90[2] - 95 - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 20-09-2016

Giải tám 61
Giải bảy 509
Giải sáu 1294 - 7421 - 9472
Giải năm 4737
Giải tư 37764 - 43810 - 35052 - 39215 - 83279 - 27065 - 73554
Giải ba 67387 - 49735
Giải nhì 25296
Giải nhất 57202
Giải đặc biệt 598185
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 09 - 10 - 15 - 21 - 35 - 37 - 52 - 54 - 61 - 64 - 65 - 72 - 79 - 85 - 87 - 94 - 96

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 13-09-2016

Giải tám 50
Giải bảy 663
Giải sáu 2415 - 2393 - 0511
Giải năm 8123
Giải tư 65751 - 63948 - 97688 - 73236 - 51874 - 68587 - 56023
Giải ba 51455 - 95441
Giải nhì 03381
Giải nhất 79776
Giải đặc biệt 072254
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
11 - 15 - 23[2] - 36 - 41 - 48 - 50 - 51 - 54 - 55 - 63 - 74 - 76 - 81 - 87 - 88 - 93

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 06-09-2016

Giải tám 55
Giải bảy 705
Giải sáu 4294 - 9178 - 1836
Giải năm 5257
Giải tư 81107 - 85143 - 72613 - 31246 - 36631 - 50890 - 06008
Giải ba 58618 - 94984
Giải nhì 10815
Giải nhất 91039
Giải đặc biệt 638438
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 07 - 08 - 13 - 15 - 18 - 31 - 36 - 38 - 39 - 43 - 46 - 55 - 57 - 78 - 84 - 90 - 94

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 30-08-2016

Giải tám 56
Giải bảy 228
Giải sáu 6673 - 1837 - 5839
Giải năm 2307
Giải tư 39473 - 98848 - 73557 - 89563 - 20674 - 79991 - 53519
Giải ba 18432 - 71095
Giải nhì 42965
Giải nhất 76825
Giải đặc biệt 597123
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
07 - 19 - 23 - 25 - 28 - 32 - 37 - 39 - 48 - 56 - 57 - 63 - 65 - 73[2] - 74 - 91 - 95