Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 21-06-2016

Giải tám 57
Giải bảy 518
Giải sáu 6685 - 5091 - 5156
Giải năm 2883
Giải tư 16418 - 58045 - 33772 - 22323 - 02718 - 04691 - 25978
Giải ba 08841 - 84899
Giải nhì 45414
Giải nhất 22054
Giải đặc biệt 339733
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
14 - 18[3] - 23 - 33 - 41 - 45 - 54 - 56 - 57 - 72 - 78 - 83 - 85 - 91[2] - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 14-06-2016

Giải tám 63
Giải bảy 688
Giải sáu 6577 - 7756 - 6445
Giải năm 9277
Giải tư 10575 - 28915 - 68016 - 24426 - 05189 - 33252 - 58932
Giải ba 19815 - 16347
Giải nhì 57297
Giải nhất 82682
Giải đặc biệt 358831
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
15[2] - 16 - 26 - 31 - 32 - 45 - 47 - 52 - 56 - 63 - 75 - 77[2] - 82 - 88 - 89 - 97

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 07-06-2016

Giải tám 65
Giải bảy 222
Giải sáu 0354 - 6634 - 1423
Giải năm 8078
Giải tư 95849 - 48350 - 65603 - 07411 - 35633 - 12126 - 65338
Giải ba 39993 - 81582
Giải nhì 41124
Giải nhất 85208
Giải đặc biệt 766885
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 08 - 11 - 22 - 23 - 24 - 26 - 33 - 34 - 38 - 49 - 50 - 54 - 65 - 78 - 82 - 85 - 93

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 31-05-2016

Giải tám 83
Giải bảy 304
Giải sáu 2422 - 6515 - 5998
Giải năm 0683
Giải tư 39224 - 24183 - 88702 - 59531 - 31910 - 11481 - 91182
Giải ba 91601 - 01455
Giải nhì 99597
Giải nhất 94736
Giải đặc biệt 745549
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 02 - 04 - 10 - 15 - 22 - 24 - 31 - 36 - 49 - 55 - 81 - 82 - 83[3] - 97 - 98

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 24-05-2016

Giải tám 52
Giải bảy 325
Giải sáu 2251 - 1461 - 7473
Giải năm 7262
Giải tư 51052 - 31735 - 18124 - 46650 - 74941 - 06464 - 13429
Giải ba 80768 - 10014
Giải nhì 07682
Giải nhất 28404
Giải đặc biệt 463401
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 04 - 14 - 24 - 25 - 29 - 35 - 41 - 50 - 51 - 52[2] - 61 - 62 - 64 - 68 - 73 - 82

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 17-05-2016

Giải tám 53
Giải bảy 944
Giải sáu 0412 - 8234 - 2064
Giải năm 9511
Giải tư 85818 - 08176 - 86244 - 34547 - 39399 - 33982 - 01114
Giải ba 95477 - 46653
Giải nhì 46270
Giải nhất 32939
Giải đặc biệt 668310
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
10 - 11 - 12 - 14 - 18 - 34 - 39 - 44[2] - 47 - 53[2] - 64 - 70 - 76 - 77 - 82 - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 10-05-2016

Giải tám 38
Giải bảy 189
Giải sáu 0503 - 4711 - 0619
Giải năm 9445
Giải tư 52483 - 72612 - 52155 - 87375 - 26081 - 37418 - 91067
Giải ba 01907 - 06614
Giải nhì 64386
Giải nhất 78034
Giải đặc biệt 009476
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 07 - 11 - 12 - 14 - 18 - 19 - 34 - 38 - 45 - 55 - 67 - 75 - 76 - 81 - 83 - 86 - 89

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 03-05-2016

Giải tám 04
Giải bảy 802
Giải sáu 4269 - 6614 - 9833
Giải năm 0420
Giải tư 76195 - 27817 - 21260 - 22285 - 70825 - 33063 - 62866
Giải ba 12665 - 41419
Giải nhì 93775
Giải nhất 72252
Giải đặc biệt 948970
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 04 - 14 - 17 - 19 - 20 - 25 - 33 - 52 - 60 - 63 - 65 - 66 - 69 - 70 - 75 - 85 - 95