Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 20-03-2018 - XSBL

Giải tám 77
Giải bảy 636
Giải sáu 7464 - 6037 - 7982
Giải năm 6343
Giải tư 78156 - 88826 - 83019 - 21266 - 85881 - 98823 - 80833
Giải ba 97106 - 40709
Giải nhì 24365
Giải nhất 86879
Giải đặc biệt 921720
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 09 - 19 - 20 - 23 - 26 - 33 - 36 - 37 - 43 - 56 - 64 - 65 - 66 - 77 - 79 - 81 - 82

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 13-03-2018 - XSBL

Giải tám 47
Giải bảy 931
Giải sáu 2563 - 1506 - 8901
Giải năm 8645
Giải tư 92316 - 51787 - 97798 - 52586 - 73708 - 67915 - 25505
Giải ba 17186 - 08995
Giải nhì 97429
Giải nhất 84816
Giải đặc biệt 378979
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 05 - 06 - 08 - 15 - 16[2] - 29 - 31 - 45 - 47 - 63 - 79 - 86[2] - 87 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 06-03-2018 - XSBL

Giải tám 96
Giải bảy 299
Giải sáu 2900 - 0245 - 2087
Giải năm 1818
Giải tư 96376 - 37271 - 94320 - 70598 - 20881 - 88388 - 79584
Giải ba 61924 - 11563
Giải nhì 12045
Giải nhất 24584
Giải đặc biệt 210385
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 18 - 20 - 24 - 45[2] - 63 - 71 - 76 - 81 - 84[2] - 85 - 87 - 88 - 96 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 27-02-2018 - XSBL

Giải tám 73
Giải bảy 771
Giải sáu 7738 - 3531 - 2873
Giải năm 6689
Giải tư 46246 - 81282 - 85552 - 19412 - 81113 - 04568 - 35149
Giải ba 01000 - 14012
Giải nhì 07662
Giải nhất 64178
Giải đặc biệt 872251
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 12[2] - 13 - 31 - 38 - 46 - 49 - 51 - 52 - 62 - 68 - 71 - 73[2] - 78 - 82 - 89

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 20-02-2018 - XSBL

Giải tám 40
Giải bảy 450
Giải sáu 5338 - 0470 - 8728
Giải năm 0133
Giải tư 28438 - 19477 - 36167 - 35732 - 08220 - 99740 - 61965
Giải ba 18760 - 74628
Giải nhì 55627
Giải nhất 11448
Giải đặc biệt 691047
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
20 - 27 - 28[2] - 32 - 33 - 38[2] - 40[2] - 47 - 48 - 50 - 60 - 65 - 67 - 70 - 77

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 13-02-2018 - XSBL

Giải tám 01
Giải bảy 182
Giải sáu 1075 - 8902 - 1129
Giải năm 1547
Giải tư 84809 - 07689 - 95444 - 19331 - 56609 - 31400 - 20388
Giải ba 07595 - 53720
Giải nhì 41786
Giải nhất 96215
Giải đặc biệt 850605
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 01 - 02 - 05 - 09[2] - 15 - 20 - 29 - 31 - 44 - 47 - 75 - 82 - 86 - 88 - 89 - 95

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 06-02-2018 - XSBL

Giải tám 37
Giải bảy 538
Giải sáu 4652 - 9732 - 2873
Giải năm 9955
Giải tư 43327 - 23839 - 95017 - 16107 - 00566 - 86553 - 70617
Giải ba 36684 - 75049
Giải nhì 16539
Giải nhất 46884
Giải đặc biệt 447534
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
07 - 17[2] - 27 - 32 - 34 - 37 - 38 - 39[2] - 49 - 52 - 53 - 55 - 66 - 73 - 84[2]

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 30-01-2018 - XSBL

Giải tám 40
Giải bảy 684
Giải sáu 9725 - 7845 - 7912
Giải năm 3923
Giải tư 05718 - 55169 - 24298 - 76776 - 74705 - 61459 - 05162
Giải ba 03618 - 20434
Giải nhì 13802
Giải nhất 92644
Giải đặc biệt 770634
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 05 - 12 - 18[2] - 23 - 25 - 34[2] - 40 - 44 - 45 - 59 - 62 - 69 - 76 - 84 - 98