Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 10-07-2018 - XSBL

Giải tám 25
Giải bảy 644
Giải sáu 1530 - 2355 - 9311
Giải năm 7633
Giải tư 06387 - 79323 - 07072 - 49181 - 52689 - 53786 - 54205
Giải ba 93613 - 92445
Giải nhì 44056
Giải nhất 54180
Giải đặc biệt 378725
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 11 - 13 - 23 - 25[2] - 30 - 33 - 44 - 45 - 55 - 56 - 72 - 80 - 81 - 86 - 87 - 89

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 03-07-2018 - XSBL

Giải tám 32
Giải bảy 796
Giải sáu 2048 - 1105 - 1318
Giải năm 2473
Giải tư 91648 - 48960 - 45161 - 08530 - 95728 - 05510 - 77216
Giải ba 79092 - 57602
Giải nhì 20235
Giải nhất 53970
Giải đặc biệt 329518
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 05 - 10 - 16 - 18[2] - 28 - 30 - 32 - 35 - 48[2] - 60 - 61 - 70 - 73 - 92 - 96

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 26-06-2018 - XSBL

Giải tám 47
Giải bảy 367
Giải sáu 5061 - 0477 - 1580
Giải năm 1828
Giải tư 50521 - 85272 - 41375 - 75736 - 53172 - 11953 - 89994
Giải ba 56016 - 51843
Giải nhì 17785
Giải nhất 75977
Giải đặc biệt 216490
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
16 - 21 - 28 - 36 - 43 - 47 - 53 - 61 - 67 - 72[2] - 75 - 77[2] - 80 - 85 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 19-06-2018 - XSBL

Giải tám 26
Giải bảy 335
Giải sáu 2701 - 0294 - 7835
Giải năm 7777
Giải tư 90313 - 72551 - 56272 - 16156 - 23558 - 65985 - 72002
Giải ba 67901 - 05919
Giải nhì 46764
Giải nhất 34032
Giải đặc biệt 546701
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01[3] - 02 - 13 - 19 - 26 - 32 - 35[2] - 51 - 56 - 58 - 64 - 72 - 77 - 85 - 94

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 12-06-2018 - XSBL

Giải tám 44
Giải bảy 779
Giải sáu 2512 - 8214 - 1261
Giải năm 1418
Giải tư 96127 - 35578 - 49555 - 75823 - 48720 - 71739 - 86135
Giải ba 43534 - 56309
Giải nhì 29053
Giải nhất 02683
Giải đặc biệt 633621
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
09 - 12 - 14 - 18 - 20 - 21 - 23 - 27 - 34 - 35 - 39 - 44 - 53 - 55 - 61 - 78 - 79 - 83

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 05-06-2018 - XSBL

Giải tám 35
Giải bảy 926
Giải sáu 5447 - 4982 - 7232
Giải năm 6350
Giải tư 10955 - 64094 - 60249 - 24677 - 89610 - 59253 - 38548
Giải ba 85741 - 26083
Giải nhì 08257
Giải nhất 65136
Giải đặc biệt 554613
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
10 - 13 - 26 - 32 - 35 - 36 - 41 - 47 - 48 - 49 - 50 - 53 - 55 - 57 - 77 - 82 - 83 - 94

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 29-05-2018 - XSBL

Giải tám 48
Giải bảy 779
Giải sáu 3598 - 6468 - 3363
Giải năm 1166
Giải tư 18948 - 17488 - 17286 - 14577 - 69060 - 18670 - 56406
Giải ba 29178 - 11998
Giải nhì 67866
Giải nhất 81611
Giải đặc biệt 491504
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 06 - 11 - 48[2] - 60 - 63 - 66[2] - 68 - 70 - 77 - 78 - 79 - 86 - 88 - 98[2]

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 22-05-2018 - XSBL

Giải tám 39
Giải bảy 357
Giải sáu 5218 - 3191 - 7013
Giải năm 4813
Giải tư 38567 - 43365 - 52398 - 18351 - 58634 - 61965 - 54313
Giải ba 72461 - 18327
Giải nhì 44504
Giải nhất 08742
Giải đặc biệt 946382
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 13[3] - 18 - 27 - 34 - 39 - 42 - 51 - 57 - 61 - 65[2] - 67 - 82 - 91 - 98