Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 21-03-2017

Giải tám 03
Giải bảy 674
Giải sáu 5578 - 4179 - 3881
Giải năm 1899
Giải tư 48702 - 36834 - 07344 - 98648 - 91950 - 24166 - 35178
Giải ba 20644 - 51282
Giải nhì 12166
Giải nhất 26476
Giải đặc biệt 215554
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 03 - 34 - 44[2] - 48 - 50 - 54 - 66[2] - 74 - 76 - 78[2] - 79 - 81 - 82 - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 14-03-2017

Giải tám 68
Giải bảy 187
Giải sáu 4451 - 4515 - 1377
Giải năm 5377
Giải tư 82883 - 17449 - 02236 - 18606 - 66282 - 46663 - 84096
Giải ba 61093 - 04074
Giải nhì 90485
Giải nhất 12175
Giải đặc biệt 243642
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 15 - 36 - 42 - 49 - 51 - 63 - 68 - 74 - 75 - 77[2] - 82 - 83 - 85 - 87 - 93 - 96

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 07-03-2017

Giải tám 75
Giải bảy 192
Giải sáu 8770 - 9216 - 0160
Giải năm 0068
Giải tư 96133 - 24505 - 22982 - 52451 - 37494 - 42978 - 25869
Giải ba 26706 - 45242
Giải nhì 33331
Giải nhất 57232
Giải đặc biệt 204473
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 06 - 16 - 31 - 32 - 33 - 42 - 51 - 60 - 68 - 69 - 70 - 73 - 75 - 78 - 82 - 92 - 94

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 28-02-2017

Giải tám 65
Giải bảy 205
Giải sáu 4855 - 2877 - 6928
Giải năm 1616
Giải tư 41074 - 04078 - 22705 - 35452 - 61555 - 80551 - 26277
Giải ba 86262 - 94721
Giải nhì 50135
Giải nhất 64319
Giải đặc biệt 098392
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05[2] - 16 - 19 - 21 - 28 - 35 - 51 - 52 - 55[2] - 62 - 65 - 74 - 77[2] - 78 - 92

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 21-02-2017

Giải tám 04
Giải bảy 468
Giải sáu 9843 - 3855 - 6706
Giải năm 6118
Giải tư 22808 - 93190 - 95003 - 22256 - 93437 - 96983 - 13271
Giải ba 94964 - 28899
Giải nhì 73695
Giải nhất 66427
Giải đặc biệt 968476
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 04 - 06 - 08 - 18 - 27 - 37 - 43 - 55 - 56 - 64 - 68 - 71 - 76 - 83 - 90 - 95 - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 14-02-2017

Giải tám 25
Giải bảy 314
Giải sáu 7475 - 5967 - 6763
Giải năm 4301
Giải tư 87243 - 56025 - 87500 - 68300 - 43385 - 86285 - 66555
Giải ba 39178 - 80470
Giải nhì 86511
Giải nhất 52696
Giải đặc biệt 144230
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00[2] - 01 - 11 - 14 - 25[2] - 30 - 43 - 55 - 63 - 67 - 70 - 75 - 78 - 85[2] - 96

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 07-02-2017

Giải tám 11
Giải bảy 048
Giải sáu 1697 - 0481 - 3086
Giải năm 1252
Giải tư 88569 - 99879 - 75451 - 61441 - 37317 - 57669 - 00840
Giải ba 01181 - 28915
Giải nhì 98437
Giải nhất 31265
Giải đặc biệt 383177
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
11 - 15 - 17 - 37 - 40 - 41 - 48 - 51 - 52 - 65 - 69[2] - 77 - 79 - 81[2] - 86 - 97

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 31-01-2017

Giải tám 49
Giải bảy 565
Giải sáu 9017 - 1341 - 3467
Giải năm 1490
Giải tư 33378 - 40372 - 74532 - 16480 - 44135 - 03559 - 52962
Giải ba 75012 - 49174
Giải nhì 82608
Giải nhất 05519
Giải đặc biệt 722545
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
08 - 12 - 17 - 19 - 32 - 35 - 41 - 45 - 49 - 59 - 62 - 65 - 67 - 72 - 74 - 78 - 80 - 90