Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 06-12-2016

Giải tám 66
Giải bảy 359
Giải sáu 5035 - 4575 - 0885
Giải năm 6888
Giải tư 89812 - 38915 - 84099 - 68174 - 53596 - 96751 - 82430
Giải ba 68946 - 19901
Giải nhì 59526
Giải nhất 75522
Giải đặc biệt 412785
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 12 - 15 - 22 - 26 - 30 - 35 - 46 - 51 - 59 - 66 - 74 - 75 - 85[2] - 88 - 96 - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 29-11-2016

Giải tám 01
Giải bảy 934
Giải sáu 2763 - 9263 - 1516
Giải năm 1851
Giải tư 72415 - 99208 - 22763 - 71162 - 77126 - 00726 - 67532
Giải ba 85845 - 99558
Giải nhì 35294
Giải nhất 09078
Giải đặc biệt 340515
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 08 - 15[2] - 16 - 26[2] - 32 - 34 - 45 - 51 - 58 - 62 - 63[3] - 78 - 94

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 22-11-2016

Giải tám 40
Giải bảy 077
Giải sáu 2408 - 3415 - 8421
Giải năm 9599
Giải tư 16737 - 42440 - 54797 - 77009 - 34648 - 52412 - 92262
Giải ba 03569 - 02409
Giải nhì 74820
Giải nhất 55190
Giải đặc biệt 174113
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
08 - 09[2] - 12 - 13 - 15 - 20 - 21 - 37 - 40[2] - 48 - 62 - 69 - 77 - 90 - 97 - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 15-11-2016

Giải tám 43
Giải bảy 555
Giải sáu 4995 - 8136 - 8104
Giải năm 8014
Giải tư 96541 - 76770 - 56509 - 75966 - 89554 - 70378 - 68165
Giải ba 79694 - 04765
Giải nhì 89545
Giải nhất 42511
Giải đặc biệt 335973
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 09 - 11 - 14 - 36 - 41 - 43 - 45 - 54 - 55 - 65[2] - 66 - 70 - 73 - 78 - 94 - 95

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 08-11-2016

Giải tám 67
Giải bảy 694
Giải sáu 8408 - 2866 - 8086
Giải năm 5299
Giải tư 26551 - 01060 - 42193 - 95562 - 49185 - 27111 - 82235
Giải ba 71905 - 67532
Giải nhì 06471
Giải nhất 84844
Giải đặc biệt 017285
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 08 - 11 - 32 - 35 - 44 - 51 - 60 - 62 - 66 - 67 - 71 - 85[2] - 86 - 93 - 94 - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 01-11-2016

Giải tám 11
Giải bảy 659
Giải sáu 1989 - 3642 - 1398
Giải năm 9284
Giải tư 94255 - 47347 - 85519 - 60521 - 29141 - 92118 - 70299
Giải ba 95307 - 20276
Giải nhì 19295
Giải nhất 00824
Giải đặc biệt 754817
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
07 - 11 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 41 - 42 - 47 - 55 - 59 - 76 - 84 - 89 - 95 - 98 - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 25-10-2016

Giải tám 95
Giải bảy 970
Giải sáu 0048 - 6776 - 5843
Giải năm 0095
Giải tư 01348 - 73496 - 50037 - 82860 - 84582 - 33615 - 01942
Giải ba 94955 - 52951
Giải nhì 59964
Giải nhất 04059
Giải đặc biệt 945180
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
15 - 37 - 42 - 43 - 48[2] - 51 - 55 - 59 - 60 - 64 - 70 - 76 - 80 - 82 - 95[2] - 96

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 18-10-2016

Giải tám 50
Giải bảy 360
Giải sáu 9240 - 8476 - 3395
Giải năm 8724
Giải tư 23612 - 89119 - 50970 - 84088 - 12597 - 96701 - 10904
Giải ba 10082 - 95544
Giải nhì 83032
Giải nhất 41919
Giải đặc biệt 679980
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 04 - 12 - 19[2] - 24 - 32 - 40 - 44 - 50 - 60 - 70 - 76 - 80 - 82 - 88 - 95 - 97