Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 23-08-2016

Giải tám 07
Giải bảy 284
Giải sáu 0873 - 8762 - 8319
Giải năm 3581
Giải tư 17747 - 09108 - 16748 - 79332 - 00912 - 50178 - 07686
Giải ba 25877 - 97461
Giải nhì 25213
Giải nhất 68647
Giải đặc biệt 462239
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
07 - 08 - 12 - 13 - 19 - 32 - 39 - 47[2] - 48 - 61 - 62 - 73 - 77 - 78 - 81 - 84 - 86

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 16-08-2016

Giải tám 22
Giải bảy 157
Giải sáu 3475 - 7131 - 2174
Giải năm 0565
Giải tư 02392 - 11807 - 97436 - 54972 - 73669 - 21752 - 06712
Giải ba 75151 - 62774
Giải nhì 44353
Giải nhất 59416
Giải đặc biệt 986269
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
07 - 12 - 16 - 22 - 31 - 36 - 51 - 52 - 53 - 57 - 65 - 69[2] - 72 - 74[2] - 75 - 92

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 09-08-2016

Giải tám 41
Giải bảy 425
Giải sáu 3258 - 0018 - 1946
Giải năm 0026
Giải tư 81591 - 62632 - 88422 - 51090 - 65041 - 63574 - 91190
Giải ba 00009 - 89397
Giải nhì 21544
Giải nhất 62715
Giải đặc biệt 902370
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
09 - 15 - 18 - 22 - 25 - 26 - 32 - 41[2] - 44 - 46 - 58 - 70 - 74 - 90[2] - 91 - 97

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 02-08-2016

Giải tám 26
Giải bảy 917
Giải sáu 0867 - 6644 - 4199
Giải năm 4033
Giải tư 36210 - 30150 - 68776 - 63492 - 61425 - 77575 - 92936
Giải ba 27430 - 31578
Giải nhì 68183
Giải nhất 95181
Giải đặc biệt 941164
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
10 - 17 - 25 - 26 - 30 - 33 - 36 - 44 - 50 - 64 - 67 - 75 - 76 - 78 - 81 - 83 - 92 - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 26-07-2016

Giải tám 21
Giải bảy 629
Giải sáu 1777 - 3265 - 2241
Giải năm 8118
Giải tư 61267 - 35378 - 68459 - 92879 - 93416 - 09211 - 38799
Giải ba 82541 - 72921
Giải nhì 40110
Giải nhất 56069
Giải đặc biệt 980416
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
10 - 11 - 16[2] - 18 - 21[2] - 29 - 41[2] - 59 - 65 - 67 - 69 - 77 - 78 - 79 - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 19-07-2016

Giải tám 74
Giải bảy 518
Giải sáu 7903 - 1812 - 7344
Giải năm 5631
Giải tư 25786 - 59612 - 24769 - 51020 - 33552 - 55889 - 33450
Giải ba 18255 - 43016
Giải nhì 34152
Giải nhất 90561
Giải đặc biệt 266502
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 03 - 12[2] - 16 - 18 - 20 - 31 - 44 - 50 - 52[2] - 55 - 61 - 69 - 74 - 86 - 89

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 12-07-2016

Giải tám 14
Giải bảy 118
Giải sáu 3052 - 1731 - 1212
Giải năm 4245
Giải tư 13914 - 85039 - 26941 - 62267 - 32482 - 26254 - 54006
Giải ba 23482 - 51836
Giải nhì 33944
Giải nhất 40643
Giải đặc biệt 501536
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 12 - 14[2] - 18 - 31 - 36[2] - 39 - 41 - 43 - 44 - 45 - 52 - 54 - 67 - 82[2]

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 05-07-2016

Giải tám 78
Giải bảy 950
Giải sáu 1797 - 8515 - 0012
Giải năm 1021
Giải tư 27681 - 86647 - 73236 - 63829 - 53627 - 89395 - 63950
Giải ba 82125 - 89827
Giải nhì 27603
Giải nhất 45011
Giải đặc biệt 677464
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 11 - 12 - 15 - 21 - 25 - 27[2] - 29 - 36 - 47 - 50[2] - 64 - 78 - 81 - 95 - 97