Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 28-04-2015

Giải tám 78
Giải bảy 356
Giải sáu 4054 - 0075 - 2163
Giải năm 4611
Giải tư 06285 - 93928 - 29499 - 11042 - 05992 - 78740 - 05442
Giải ba 25499 - 55827
Giải nhì 34032
Giải nhất 45270
Giải đặc biệt 493815
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
11 - 15 - 27 - 28 - 32 - 40 - 42[2] - 54 - 56 - 63 - 70 - 75 - 78 - 85 - 92 - 99[2]

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 21-04-2015

Giải tám 57
Giải bảy 458
Giải sáu 5652 - 7368 - 3875
Giải năm 7435
Giải tư 07042 - 58727 - 86700 - 14877 - 88158 - 92245 - 36480
Giải ba 80424 - 68347
Giải nhì 21364
Giải nhất 70069
Giải đặc biệt 422246
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 24 - 27 - 35 - 42 - 45 - 46 - 47 - 52 - 57 - 58[2] - 64 - 68 - 69 - 75 - 77 - 80

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 14-04-2015

Giải tám 47
Giải bảy 622
Giải sáu 2984 - 5041 - 1171
Giải năm 7859
Giải tư 48094 - 84449 - 96939 - 28346 - 32402 - 22628 - 56718
Giải ba 08938 - 98252
Giải nhì 41132
Giải nhất 68797
Giải đặc biệt 396953
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 18 - 22 - 28 - 32 - 38 - 39 - 41 - 46 - 47 - 49 - 52 - 53 - 59 - 71 - 84 - 94 - 97

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 07-04-2015

Giải tám 53
Giải bảy 032
Giải sáu 2498 - 8484 - 8136
Giải năm 7541
Giải tư 00238 - 39309 - 38617 - 12739 - 28375 - 18891 - 38020
Giải ba 84389 - 75649
Giải nhì 98750
Giải nhất 14637
Giải đặc biệt 759297
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
09 - 17 - 20 - 32 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 49 - 50 - 53 - 75 - 84 - 89 - 91 - 97 - 98