Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 17-10-2017 - XSBL

Giải tám 83
Giải bảy 604
Giải sáu 1823 - 2055 - 4150
Giải năm 7262
Giải tư 81862 - 77092 - 78266 - 49732 - 97126 - 06934 - 69261
Giải ba 96226 - 22832
Giải nhì 48612
Giải nhất 83790
Giải đặc biệt 233664
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 12 - 23 - 26[2] - 32[2] - 34 - 50 - 55 - 61 - 62[2] - 64 - 66 - 83 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 10-10-2017 - XSBL

Giải tám 01
Giải bảy 919
Giải sáu 6442 - 7476 - 9651
Giải năm 3394
Giải tư 97753 - 96522 - 91339 - 05300 - 79701 - 10881 - 98039
Giải ba 21858 - 29590
Giải nhì 21131
Giải nhất 02637
Giải đặc biệt 051041
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 01[2] - 19 - 22 - 31 - 37 - 39[2] - 41 - 42 - 51 - 53 - 58 - 76 - 81 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 03-10-2017 - XSBL

Giải tám 81
Giải bảy 901
Giải sáu 2357 - 6341 - 4146
Giải năm 4689
Giải tư 69875 - 65791 - 93467 - 80535 - 46621 - 92509 - 60964
Giải ba 85906 - 12384
Giải nhì 51937
Giải nhất 71441
Giải đặc biệt 144293
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 06 - 09 - 21 - 35 - 37 - 41[2] - 46 - 57 - 64 - 67 - 75 - 81 - 84 - 89 - 91 - 93

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 26-09-2017 - XSBL

Giải tám 40
Giải bảy 858
Giải sáu 0225 - 5287 - 6613
Giải năm 0193
Giải tư 19792 - 79613 - 48041 - 94460 - 44828 - 25806 - 39482
Giải ba 14704 - 71145
Giải nhì 08174
Giải nhất 18271
Giải đặc biệt 839915
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 06 - 13[2] - 15 - 25 - 28 - 40 - 41 - 45 - 58 - 60 - 71 - 74 - 82 - 87 - 92 - 93

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 19-09-2017 - XSBL

Giải tám 05
Giải bảy 338
Giải sáu 8757 - 2086 - 3217
Giải năm 3375
Giải tư 06081 - 82017 - 92011 - 22270 - 91143 - 74593 - 48789
Giải ba 92082 - 09093
Giải nhì 94713
Giải nhất 87989
Giải đặc biệt 242628
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 11 - 13 - 17[2] - 28 - 38 - 43 - 57 - 70 - 75 - 81 - 82 - 86 - 89[2] - 93[2]

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 12-09-2017 - XSBL

Giải tám 33
Giải bảy 289
Giải sáu 2153 - 7879 - 6750
Giải năm 4101
Giải tư 41837 - 68240 - 09974 - 97559 - 43101 - 27443 - 58950
Giải ba 57856 - 14460
Giải nhì 72191
Giải nhất 81821
Giải đặc biệt 133683
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01[2] - 21 - 33 - 37 - 40 - 43 - 50[2] - 53 - 56 - 59 - 60 - 74 - 79 - 83 - 89 - 91

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 05-09-2017 - XSBL

Giải tám 90
Giải bảy 101
Giải sáu 5745 - 4374 - 0933
Giải năm 7660
Giải tư 13470 - 63696 - 75842 - 03495 - 02456 - 33197 - 03701
Giải ba 39393 - 12676
Giải nhì 19257
Giải nhất 75101
Giải đặc biệt 943871
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01[3] - 33 - 42 - 45 - 56 - 57 - 60 - 70 - 71 - 74 - 76 - 90 - 93 - 95 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 29-08-2017 - XSBL

Giải tám 17
Giải bảy 004
Giải sáu 8087 - 5864 - 9074
Giải năm 0926
Giải tư 99364 - 37967 - 60656 - 87577 - 74268 - 53709 - 09810
Giải ba 12169 - 30263
Giải nhì 20453
Giải nhất 61645
Giải đặc biệt 514086
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 09 - 10 - 17 - 26 - 45 - 53 - 56 - 63 - 64[2] - 67 - 68 - 69 - 74 - 77 - 86 - 87