Ngày mở thưởng

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 25-04-2017

Giải tám 94
Giải bảy 405
Giải sáu 2016 - 4179 - 3778
Giải năm 1689
Giải tư 17385 - 40736 - 21428 - 88582 - 18820 - 97533 - 73830
Giải ba 60069 - 08994
Giải nhì 43798
Giải nhất 16164
Giải đặc biệt 469334
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 16 - 20 - 28 - 30 - 33 - 34 - 36 - 64 - 69 - 78 - 79 - 82 - 85 - 89 - 94[2] - 98

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 18-04-2017

Giải tám 94
Giải bảy 573
Giải sáu 6353 - 7113 - 6263
Giải năm 4139
Giải tư 66753 - 57978 - 10666 - 80828 - 37904 - 88014 - 98979
Giải ba 62975 - 13673
Giải nhì 31776
Giải nhất 18930
Giải đặc biệt 041067
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 13 - 14 - 28 - 30 - 39 - 53[2] - 63 - 66 - 67 - 73[2] - 75 - 76 - 78 - 79 - 94

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 11-04-2017

Giải tám 00
Giải bảy 920
Giải sáu 6456 - 6546 - 4032
Giải năm 6743
Giải tư 48323 - 51918 - 76700 - 18060 - 15568 - 61855 - 10553
Giải ba 01101 - 61163
Giải nhì 19933
Giải nhất 55384
Giải đặc biệt 518140
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00[2] - 01 - 18 - 20 - 23 - 32 - 33 - 40 - 43 - 46 - 53 - 55 - 56 - 60 - 63 - 68 - 84

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 04-04-2017

Giải tám 50
Giải bảy 967
Giải sáu 3147 - 2069 - 5291
Giải năm 7427
Giải tư 22878 - 87868 - 85112 - 25737 - 12050 - 08221 - 80398
Giải ba 67568 - 90593
Giải nhì 11857
Giải nhất 23069
Giải đặc biệt 355603
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 12 - 21 - 27 - 37 - 47 - 50[2] - 57 - 67 - 68[2] - 69[2] - 78 - 91 - 93 - 98

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 28-03-2017

Giải tám 61
Giải bảy 341
Giải sáu 0538 - 4206 - 0481
Giải năm 0473
Giải tư 76577 - 81267 - 35791 - 19814 - 03441 - 59308 - 78821
Giải ba 86220 - 33464
Giải nhì 56902
Giải nhất 81312
Giải đặc biệt 380668
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 06 - 08 - 12 - 14 - 20 - 21 - 38 - 41[2] - 61 - 64 - 67 - 68 - 73 - 77 - 81 - 91

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 21-03-2017

Giải tám 03
Giải bảy 674
Giải sáu 5578 - 4179 - 3881
Giải năm 1899
Giải tư 48702 - 36834 - 07344 - 98648 - 91950 - 24166 - 35178
Giải ba 20644 - 51282
Giải nhì 12166
Giải nhất 26476
Giải đặc biệt 215554
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 03 - 34 - 44[2] - 48 - 50 - 54 - 66[2] - 74 - 76 - 78[2] - 79 - 81 - 82 - 99

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 14-03-2017

Giải tám 68
Giải bảy 187
Giải sáu 4451 - 4515 - 1377
Giải năm 5377
Giải tư 82883 - 17449 - 02236 - 18606 - 66282 - 46663 - 84096
Giải ba 61093 - 04074
Giải nhì 90485
Giải nhất 12175
Giải đặc biệt 243642
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 15 - 36 - 42 - 49 - 51 - 63 - 68 - 74 - 75 - 77[2] - 82 - 83 - 85 - 87 - 93 - 96

XSBL xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 07-03-2017

Giải tám 75
Giải bảy 192
Giải sáu 8770 - 9216 - 0160
Giải năm 0068
Giải tư 96133 - 24505 - 22982 - 52451 - 37494 - 42978 - 25869
Giải ba 26706 - 45242
Giải nhì 33331
Giải nhất 57232
Giải đặc biệt 204473
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 06 - 16 - 31 - 32 - 33 - 42 - 51 - 60 - 68 - 69 - 70 - 73 - 75 - 78 - 82 - 92 - 94