Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 24-03-2015

Giải tám 15
Giải bảy 535
Giải sáu 5335 - 7564 - 3458
Giải năm 9639
Giải tư 31706 - 59043 - 29431 - 35373 - 52569 - 79871 - 69352
Giải ba 88254 - 98489
Giải nhì 90163
Giải nhất 34740
Giải đặc biệt 598149
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 15 - 31 - 35[2] - 39 - 40 - 43 - 49 - 52 - 54 - 58 - 63 - 64 - 69 - 71 - 73 - 89

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 17-03-2015

Giải tám 62
Giải bảy 003
Giải sáu 3018 - 4459 - 7567
Giải năm 0235
Giải tư 41873 - 23783 - 88026 - 59205 - 78403 - 09118 - 72637
Giải ba 64849 - 73091
Giải nhì 39869
Giải nhất 39718
Giải đặc biệt 066591
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03[2] - 05 - 18[3] - 26 - 35 - 37 - 49 - 59 - 62 - 67 - 69 - 73 - 83 - 91[2]

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 10-03-2015

Giải tám 56
Giải bảy 924
Giải sáu 3254 - 9943 - 0143
Giải năm 9426
Giải tư 79201 - 00202 - 56391 - 07216 - 28948 - 37388 - 29105
Giải ba 69806 - 86713
Giải nhì 93630
Giải nhất 33457
Giải đặc biệt 133868
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 02 - 05 - 06 - 13 - 16 - 24 - 26 - 30 - 43[2] - 48 - 54 - 56 - 57 - 68 - 88 - 91

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 03-03-2015

Giải tám 35
Giải bảy 788
Giải sáu 8818 - 6195 - 1548
Giải năm 0159
Giải tư 43139 - 22061 - 20570 - 02006 - 23855 - 33856 - 68955
Giải ba 75793 - 39584
Giải nhì 16651
Giải nhất 82743
Giải đặc biệt 198552
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 18 - 35 - 39 - 43 - 48 - 51 - 52 - 55[2] - 56 - 59 - 61 - 70 - 84 - 88 - 93 - 95