Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 19-07-2016

Giải tám 74
Giải bảy 518
Giải sáu 7903 - 1812 - 7344
Giải năm 5631
Giải tư 25786 - 59612 - 24769 - 51020 - 33552 - 55889 - 33450
Giải ba 18255 - 43016
Giải nhì 34152
Giải nhất 90561
Giải đặc biệt 266502
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 03 - 12[2] - 16 - 18 - 20 - 31 - 44 - 50 - 52[2] - 55 - 61 - 69 - 74 - 86 - 89

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 12-07-2016

Giải tám 14
Giải bảy 118
Giải sáu 3052 - 1731 - 1212
Giải năm 4245
Giải tư 13914 - 85039 - 26941 - 62267 - 32482 - 26254 - 54006
Giải ba 23482 - 51836
Giải nhì 33944
Giải nhất 40643
Giải đặc biệt 501536
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 12 - 14[2] - 18 - 31 - 36[2] - 39 - 41 - 43 - 44 - 45 - 52 - 54 - 67 - 82[2]

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 05-07-2016

Giải tám 78
Giải bảy 950
Giải sáu 1797 - 8515 - 0012
Giải năm 1021
Giải tư 27681 - 86647 - 73236 - 63829 - 53627 - 89395 - 63950
Giải ba 82125 - 89827
Giải nhì 27603
Giải nhất 45011
Giải đặc biệt 677464
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 11 - 12 - 15 - 21 - 25 - 27[2] - 29 - 36 - 47 - 50[2] - 64 - 78 - 81 - 95 - 97

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 28-06-2016

Giải tám 71
Giải bảy 995
Giải sáu 4936 - 0348 - 8263
Giải năm 6970
Giải tư 10977 - 31882 - 07095 - 67504 - 50146 - 93944 - 29421
Giải ba 50255 - 48111
Giải nhì 67763
Giải nhất 99178
Giải đặc biệt 178750
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 11 - 21 - 36 - 44 - 46 - 48 - 50 - 55 - 63[2] - 70 - 71 - 77 - 78 - 82 - 95[2]

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 21-06-2016

Giải tám 57
Giải bảy 518
Giải sáu 6685 - 5091 - 5156
Giải năm 2883
Giải tư 16418 - 58045 - 33772 - 22323 - 02718 - 04691 - 25978
Giải ba 08841 - 84899
Giải nhì 45414
Giải nhất 22054
Giải đặc biệt 339733
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
14 - 18[3] - 23 - 33 - 41 - 45 - 54 - 56 - 57 - 72 - 78 - 83 - 85 - 91[2] - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 14-06-2016

Giải tám 63
Giải bảy 688
Giải sáu 6577 - 7756 - 6445
Giải năm 9277
Giải tư 10575 - 28915 - 68016 - 24426 - 05189 - 33252 - 58932
Giải ba 19815 - 16347
Giải nhì 57297
Giải nhất 82682
Giải đặc biệt 358831
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
15[2] - 16 - 26 - 31 - 32 - 45 - 47 - 52 - 56 - 63 - 75 - 77[2] - 82 - 88 - 89 - 97

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 07-06-2016

Giải tám 65
Giải bảy 222
Giải sáu 0354 - 6634 - 1423
Giải năm 8078
Giải tư 95849 - 48350 - 65603 - 07411 - 35633 - 12126 - 65338
Giải ba 39993 - 81582
Giải nhì 41124
Giải nhất 85208
Giải đặc biệt 766885
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 08 - 11 - 22 - 23 - 24 - 26 - 33 - 34 - 38 - 49 - 50 - 54 - 65 - 78 - 82 - 85 - 93

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 31-05-2016

Giải tám 83
Giải bảy 304
Giải sáu 2422 - 6515 - 5998
Giải năm 0683
Giải tư 39224 - 24183 - 88702 - 59531 - 31910 - 11481 - 91182
Giải ba 91601 - 01455
Giải nhì 99597
Giải nhất 94736
Giải đặc biệt 745549
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 02 - 04 - 10 - 15 - 22 - 24 - 31 - 36 - 49 - 55 - 81 - 82 - 83[3] - 97 - 98