Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 15-08-2017 - XSBL

Giải tám 40
Giải bảy 626
Giải sáu 8511 - 3107 - 7585
Giải năm 1102
Giải tư 67694 - 78540 - 59803 - 11949 - 09597 - 57469 - 91374
Giải ba 26643 - 44911
Giải nhì 48482
Giải nhất 70215
Giải đặc biệt 434243
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 03 - 07 - 11[2] - 15 - 26 - 40[2] - 43[2] - 49 - 69 - 74 - 82 - 85 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 08-08-2017 - XSBL

Giải tám 29
Giải bảy 538
Giải sáu 7029 - 9111 - 6891
Giải năm 6734
Giải tư 87175 - 93068 - 42342 - 03164 - 68559 - 80477 - 97478
Giải ba 87828 - 94324
Giải nhì 33798
Giải nhất 47118
Giải đặc biệt 935812
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
11 - 12 - 18 - 24 - 28 - 29[2] - 34 - 38 - 42 - 59 - 64 - 68 - 75 - 77 - 78 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 01-08-2017 - XSBL

Giải tám 67
Giải bảy 563
Giải sáu 3802 - 2650 - 3463
Giải năm 1983
Giải tư 14098 - 69164 - 24253 - 37698 - 75247 - 84689 - 30296
Giải ba 35199 - 22063
Giải nhì 37810
Giải nhất 09632
Giải đặc biệt 268430
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 10 - 30 - 32 - 47 - 50 - 53 - 63[3] - 64 - 67 - 83 - 89 - 96 - 98[2] - 99

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 25-07-2017 - XSBL

Giải tám 61
Giải bảy 939
Giải sáu 9319 - 0922 - 5020
Giải năm 8727
Giải tư 55147 - 73446 - 66005 - 63082 - 78414 - 60639 - 90577
Giải ba 53266 - 70498
Giải nhì 68163
Giải nhất 58741
Giải đặc biệt 656876
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 14 - 19 - 20 - 22 - 27 - 39[2] - 41 - 46 - 47 - 61 - 63 - 66 - 76 - 77 - 82 - 98

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 18-07-2017 - XSBL

Giải tám 65
Giải bảy 015
Giải sáu 8278 - 4227 - 9210
Giải năm 4026
Giải tư 43476 - 97865 - 83920 - 25685 - 45386 - 02740 - 51665
Giải ba 27219 - 93944
Giải nhì 73631
Giải nhất 43898
Giải đặc biệt 766559
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
10 - 15 - 19 - 20 - 26 - 27 - 31 - 40 - 44 - 59 - 65[3] - 76 - 78 - 85 - 86 - 98

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 11-07-2017 - XSBL

Giải tám 50
Giải bảy 272
Giải sáu 8314 - 3091 - 6586
Giải năm 9789
Giải tư 23797 - 70426 - 56146 - 29233 - 97532 - 80423 - 14225
Giải ba 85564 - 55213
Giải nhì 06582
Giải nhất 99470
Giải đặc biệt 737666
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
13 - 14 - 23 - 25 - 26 - 32 - 33 - 46 - 50 - 64 - 66 - 70 - 72 - 82 - 86 - 89 - 91 - 97

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 04-07-2017 - XSBL

Giải tám 20
Giải bảy 269
Giải sáu 5914 - 1318 - 7186
Giải năm 5136
Giải tư 83260 - 86032 - 40880 - 69964 - 68693 - 67691 - 18000
Giải ba 27173 - 59338
Giải nhì 98212
Giải nhất 42909
Giải đặc biệt 015586
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 09 - 12 - 14 - 18 - 20 - 32 - 36 - 38 - 60 - 64 - 69 - 73 - 80 - 86[2] - 91 - 93

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 27-06-2017 - XSBL

Giải tám 40
Giải bảy 842
Giải sáu 2708 - 7819 - 3071
Giải năm 4389
Giải tư 63702 - 93513 - 64381 - 17202 - 02838 - 74977 - 48141
Giải ba 74697 - 58997
Giải nhì 73543
Giải nhất 30134
Giải đặc biệt 062254
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02[2] - 08 - 13 - 19 - 34 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 54 - 71 - 77 - 81 - 89 - 97[2]