Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 06-10-2015

Giải tám 16
Giải bảy 083
Giải sáu 1275 - 0496 - 7808
Giải năm 6181
Giải tư 79529 - 63975 - 55141 - 98248 - 62412 - 02225 - 47069
Giải ba 21649 - 18957
Giải nhì 98013
Giải nhất 83329
Giải đặc biệt 981592
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
08 - 12 - 13 - 16 - 25 - 29[2] - 41 - 48 - 49 - 57 - 69 - 75[2] - 81 - 83 - 92 - 96

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 29-09-2015

Giải tám 90
Giải bảy 012
Giải sáu 5709 - 4442 - 6210
Giải năm 8543
Giải tư 61830 - 06213 - 73864 - 32166 - 57552 - 28027 - 98663
Giải ba 62639 - 43300
Giải nhì 26354
Giải nhất 61349
Giải đặc biệt 644551
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 09 - 10 - 12 - 13 - 27 - 30 - 39 - 42 - 43 - 49 - 51 - 52 - 54 - 63 - 64 - 66 - 90

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 22-09-2015

Giải tám 58
Giải bảy 930
Giải sáu 6978 - 4649 - 8070
Giải năm 4074
Giải tư 73974 - 57169 - 60064 - 85888 - 16959 - 76175 - 02044
Giải ba 43847 - 17497
Giải nhì 10568
Giải nhất 85124
Giải đặc biệt 505184
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
24 - 30 - 44 - 47 - 49 - 58 - 59 - 64 - 68 - 69 - 70 - 74[2] - 75 - 78 - 84 - 88 - 97

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 15-09-2015

Giải tám 57
Giải bảy 625
Giải sáu 3706 - 4426 - 6391
Giải năm 0990
Giải tư 15405 - 88621 - 97752 - 40111 - 86538 - 09262 - 85444
Giải ba 53957 - 19735
Giải nhì 65388
Giải nhất 99750
Giải đặc biệt 650634
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 06 - 11 - 21 - 25 - 26 - 34 - 35 - 38 - 44 - 50 - 52 - 57[2] - 62 - 88 - 90 - 91