Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 20-06-2017 - XSBL

Giải tám 32
Giải bảy 722
Giải sáu 6780 - 8655 - 3859
Giải năm 3061
Giải tư 71644 - 34925 - 79421 - 28110 - 06060 - 59354 - 74762
Giải ba 78194 - 46558
Giải nhì 15978
Giải nhất 06444
Giải đặc biệt 815444
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
10 - 21 - 22 - 25 - 32 - 44[3] - 54 - 55 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 78 - 80 - 94

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 13-06-2017 - XSBL

Giải tám 32
Giải bảy 907
Giải sáu 1638 - 3062 - 7804
Giải năm 5166
Giải tư 21619 - 39776 - 09753 - 95088 - 75869 - 08753 - 79863
Giải ba 43642 - 97364
Giải nhì 61873
Giải nhất 78713
Giải đặc biệt 272726
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 07 - 13 - 19 - 26 - 32 - 38 - 42 - 53[2] - 62 - 63 - 64 - 66 - 69 - 73 - 76 - 88

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 06-06-2017 - XSBL

Giải tám 97
Giải bảy 673
Giải sáu 0206 - 9903 - 5813
Giải năm 8686
Giải tư 18295 - 00779 - 23712 - 89755 - 06327 - 66223 - 87407
Giải ba 13208 - 65774
Giải nhì 81984
Giải nhất 04595
Giải đặc biệt 766804
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 23 - 27 - 55 - 73 - 74 - 79 - 84 - 86 - 95[2] - 97

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 30-05-2017 - XSBL

Giải tám 05
Giải bảy 396
Giải sáu 5258 - 7051 - 3434
Giải năm 5794
Giải tư 53540 - 41010 - 48326 - 00346 - 11219 - 16991 - 70607
Giải ba 74993 - 97563
Giải nhì 03311
Giải nhất 09649
Giải đặc biệt 765094
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
05 - 07 - 10 - 11 - 19 - 26 - 34 - 40 - 46 - 49 - 51 - 58 - 63 - 91 - 93 - 94[2] - 96

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 23-05-2017 - XSBL

Giải tám 42
Giải bảy 773
Giải sáu 2399 - 1996 - 1471
Giải năm 0121
Giải tư 80555 - 16462 - 08621 - 08759 - 80766 - 33336 - 06651
Giải ba 52266 - 76165
Giải nhì 86997
Giải nhất 97581
Giải đặc biệt 625168
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
21[2] - 36 - 42 - 51 - 55 - 59 - 62 - 65 - 66[2] - 68 - 71 - 73 - 81 - 96 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 16-05-2017 - XSBL

Giải tám 22
Giải bảy 609
Giải sáu 1467 - 3971 - 7652
Giải năm 3667
Giải tư 02604 - 81349 - 51719 - 19978 - 78209 - 91142 - 14947
Giải ba 45656 - 47503
Giải nhì 73152
Giải nhất 38658
Giải đặc biệt 873179
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 04 - 09[2] - 19 - 22 - 42 - 47 - 49 - 52[2] - 56 - 58 - 67[2] - 71 - 78 - 79

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 09-05-2017 - XSBL

Giải tám 60
Giải bảy 056
Giải sáu 4997 - 0186 - 9278
Giải năm 5548
Giải tư 73616 - 02975 - 15256 - 42626 - 55554 - 52183 - 31406
Giải ba 80309 - 48808
Giải nhì 43158
Giải nhất 53768
Giải đặc biệt 339747
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
06 - 08 - 09 - 16 - 26 - 47 - 48 - 54 - 56[2] - 58 - 60 - 68 - 75 - 78 - 83 - 86 - 97

Kết quả Xổ số Bạc Liêu: Thứ 3 ngày 02-05-2017 - XSBL

Giải tám 05
Giải bảy 925
Giải sáu 5284 - 3656 - 1103
Giải năm 9265
Giải tư 58078 - 49611 - 78712 - 81901 - 22811 - 45298 - 86883
Giải ba 55316 - 60141
Giải nhì 83663
Giải nhất 84598
Giải đặc biệt 543763
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 03 - 05 - 11[2] - 12 - 16 - 25 - 41 - 56 - 63[2] - 65 - 78 - 83 - 84 - 98[2]