Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 17-01-2017

Giải tám 36
Giải bảy 083
Giải sáu 5447 - 0167 - 7500
Giải năm 1119
Giải tư 91025 - 74590 - 34679 - 52794 - 29967 - 77825 - 49856
Giải ba 50001 - 08684
Giải nhì 58574
Giải nhất 78923
Giải đặc biệt 267727
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 01 - 19 - 23 - 25[2] - 27 - 36 - 47 - 56 - 67[2] - 74 - 79 - 83 - 84 - 90 - 94

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 10-01-2017

Giải tám 12
Giải bảy 269
Giải sáu 8759 - 8077 - 4664
Giải năm 6387
Giải tư 86551 - 14044 - 77540 - 02971 - 34097 - 57198 - 17453
Giải ba 65519 - 44531
Giải nhì 31739
Giải nhất 00203
Giải đặc biệt 810166
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
03 - 12 - 19 - 31 - 39 - 40 - 44 - 51 - 53 - 59 - 64 - 66 - 69 - 71 - 77 - 87 - 97 - 98

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 03-01-2017

Giải tám 35
Giải bảy 949
Giải sáu 0775 - 4659 - 7372
Giải năm 8317
Giải tư 65353 - 75793 - 96382 - 31413 - 65174 - 73667 - 37750
Giải ba 46308 - 43627
Giải nhì 18798
Giải nhất 77637
Giải đặc biệt 416602
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
02 - 08 - 13 - 17 - 27 - 35 - 37 - 49 - 50 - 53 - 59 - 67 - 72 - 74 - 75 - 82 - 93 - 98

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 27-12-2016

Giải tám 07
Giải bảy 656
Giải sáu 6465 - 6789 - 1027
Giải năm 1732
Giải tư 39446 - 92551 - 85730 - 08627 - 51080 - 86169 - 65665
Giải ba 95379 - 40457
Giải nhì 91200
Giải nhất 08089
Giải đặc biệt 360062
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
00 - 07 - 27[2] - 30 - 32 - 46 - 51 - 56 - 57 - 62 - 65[2] - 69 - 79 - 80 - 89[2]

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 20-12-2016

Giải tám 18
Giải bảy 958
Giải sáu 7512 - 6770 - 7020
Giải năm 1218
Giải tư 43881 - 31812 - 57559 - 82228 - 51119 - 46885 - 17414
Giải ba 93960 - 40644
Giải nhì 38651
Giải nhất 74051
Giải đặc biệt 133872
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
12[2] - 14 - 18[2] - 19 - 20 - 28 - 44 - 51[2] - 58 - 59 - 60 - 70 - 72 - 81 - 85

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 13-12-2016

Giải tám 19
Giải bảy 232
Giải sáu 4987 - 5667 - 2211
Giải năm 0304
Giải tư 83945 - 02864 - 83115 - 51731 - 63316 - 03324 - 71395
Giải ba 49733 - 79412
Giải nhì 94189
Giải nhất 94963
Giải đặc biệt 440732
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
04 - 11 - 12 - 15 - 16 - 19 - 24 - 31 - 32[2] - 33 - 45 - 63 - 64 - 67 - 87 - 89 - 95

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 06-12-2016

Giải tám 66
Giải bảy 359
Giải sáu 5035 - 4575 - 0885
Giải năm 6888
Giải tư 89812 - 38915 - 84099 - 68174 - 53596 - 96751 - 82430
Giải ba 68946 - 19901
Giải nhì 59526
Giải nhất 75522
Giải đặc biệt 412785
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 12 - 15 - 22 - 26 - 30 - 35 - 46 - 51 - 59 - 66 - 74 - 75 - 85[2] - 88 - 96 - 99

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 29-11-2016

Giải tám 01
Giải bảy 934
Giải sáu 2763 - 9263 - 1516
Giải năm 1851
Giải tư 72415 - 99208 - 22763 - 71162 - 77126 - 00726 - 67532
Giải ba 85845 - 99558
Giải nhì 35294
Giải nhất 09078
Giải đặc biệt 340515
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 08 - 15[2] - 16 - 26[2] - 32 - 34 - 45 - 51 - 58 - 62 - 63[3] - 78 - 94