Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 20-03-2017

Giải tám 69
Giải bảy 346
Giải sáu 0590 - 8348 - 2447
Giải năm 8285
Giải tư 13846 - 37366 - 77097 - 97722 - 73394 - 65495 - 36692
Giải ba 57379 - 70333
Giải nhì 77064
Giải nhất 84386
Giải đặc biệt 41616
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
16 - 22 - 33 - 46[2] - 47 - 48 - 64 - 66 - 69 - 79 - 85 - 86 - 90 - 92 - 94 - 95 - 97

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 13-03-2017

Giải tám 74
Giải bảy 152
Giải sáu 6315 - 2191 - 9787
Giải năm 8996
Giải tư 66632 - 25473 - 17083 - 82657 - 32847 - 73733 - 86980
Giải ba 47827 - 08871
Giải nhì 55884
Giải nhất 46146
Giải đặc biệt 18378
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
15 - 27 - 32 - 33 - 46 - 47 - 52 - 57 - 71 - 73 - 74 - 78 - 80 - 83 - 84 - 87 - 91 - 96

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 06-03-2017

Giải tám 80
Giải bảy 058
Giải sáu 4711 - 6056 - 0133
Giải năm 9709
Giải tư 54612 - 46790 - 32576 - 90448 - 63501 - 96918 - 68959
Giải ba 50741 - 84945
Giải nhì 02449
Giải nhất 38872
Giải đặc biệt 38127
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 09 - 11 - 12 - 18 - 27 - 33 - 41 - 45 - 48 - 49 - 56 - 58 - 59 - 72 - 76 - 80 - 90

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 27-02-2017

Giải tám 94
Giải bảy 669
Giải sáu 5282 - 0056 - 2098
Giải năm 3392
Giải tư 94926 - 67852 - 53795 - 73991 - 07320 - 01839 - 47035
Giải ba 32626 - 94104
Giải nhì 70214
Giải nhất 46603
Giải đặc biệt 90466
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 04 - 14 - 20 - 26[2] - 35 - 39 - 52 - 56 - 66 - 69 - 82 - 91 - 92 - 94 - 95 - 98

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 20-02-2017

Giải tám 44
Giải bảy 653
Giải sáu 6170 - 6579 - 4520
Giải năm 7420
Giải tư 38200 - 72435 - 28667 - 33729 - 77938 - 57628 - 80169
Giải ba 61224 - 86890
Giải nhì 39239
Giải nhất 57859
Giải đặc biệt 40358
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 20[2] - 24 - 28 - 29 - 35 - 38 - 39 - 44 - 53 - 58 - 59 - 67 - 69 - 70 - 79 - 90

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 13-02-2017

Giải tám 10
Giải bảy 489
Giải sáu 9175 - 6804 - 7451
Giải năm 8682
Giải tư 17977 - 19430 - 39779 - 07994 - 73445 - 34709 - 69907
Giải ba 53494 - 75531
Giải nhì 79160
Giải nhất 92808
Giải đặc biệt 48397
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 30 - 31 - 45 - 51 - 60 - 75 - 77 - 79 - 82 - 89 - 94[2] - 97

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 06-02-2017

Giải tám 18
Giải bảy 249
Giải sáu 8239 - 9130 - 2023
Giải năm 6854
Giải tư 98622 - 63052 - 18917 - 34537 - 85605 - 30183 - 09834
Giải ba 09265 - 23515
Giải nhì 90679
Giải nhất 91646
Giải đặc biệt 81227
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
05 - 15 - 17 - 18 - 22 - 23 - 27 - 30 - 34 - 37 - 39 - 46 - 49 - 52 - 54 - 65 - 79 - 83

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 30-01-2017

Giải tám 05
Giải bảy 221
Giải sáu 3979 - 6685 - 9997
Giải năm 3773
Giải tư 72352 - 71777 - 21179 - 26003 - 01179 - 07646 - 84149
Giải ba 12129 - 80977
Giải nhì 60464
Giải nhất 05910
Giải đặc biệt 35063
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 05 - 10 - 21 - 29 - 46 - 49 - 52 - 63 - 64 - 73 - 77[2] - 79[3] - 85 - 97