Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 19-06-2017 - XSTTH

Giải tám 96
Giải bảy 263
Giải sáu 3759 - 3442 - 3245
Giải năm 3240
Giải tư 97877 - 82647 - 38753 - 13923 - 47041 - 15666 - 09258
Giải ba 42288 - 67547
Giải nhì 47877
Giải nhất 46916
Giải đặc biệt 804751
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
16 - 23 - 40 - 41 - 42 - 45 - 47[2] - 51 - 53 - 58 - 59 - 63 - 66 - 77[2] - 88 - 96

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 12-06-2017 - XSTTH

Giải tám 45
Giải bảy 311
Giải sáu 1428 - 9852 - 0880
Giải năm 8554
Giải tư 69056 - 52183 - 97019 - 41035 - 38990 - 85173 - 30806
Giải ba 88444 - 67575
Giải nhì 91709
Giải nhất 75716
Giải đặc biệt 313528
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
06 - 09 - 11 - 16 - 19 - 28[2] - 35 - 44 - 45 - 52 - 54 - 56 - 73 - 75 - 80 - 83 - 90

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 05-06-2017 - XSTTH

Giải tám 43
Giải bảy 254
Giải sáu 7277 - 5853 - 8328
Giải năm 7954
Giải tư 47723 - 03024 - 75567 - 65300 - 72013 - 51653 - 39214
Giải ba 70162 - 14908
Giải nhì 03278
Giải nhất 19343
Giải đặc biệt 696153
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 08 - 13 - 14 - 23 - 24 - 28 - 43[2] - 53[3] - 54[2] - 62 - 67 - 77 - 78

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 29-05-2017 - XSTTH

Giải tám 22
Giải bảy 178
Giải sáu 9545 - 1345 - 6773
Giải năm 9435
Giải tư 22743 - 90688 - 55065 - 97390 - 93981 - 49600 - 13476
Giải ba 19923 - 00610
Giải nhì 63087
Giải nhất 95387
Giải đặc biệt 576832
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 10 - 22 - 23 - 32 - 35 - 43 - 45[2] - 65 - 73 - 76 - 78 - 81 - 87[2] - 88 - 90

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 22-05-2017 - XSTTH

Giải tám 27
Giải bảy 813
Giải sáu 0600 - 0651 - 2618
Giải năm 5929
Giải tư 64379 - 75582 - 24981 - 14983 - 61648 - 34811 - 64373
Giải ba 99215 - 43033
Giải nhì 70292
Giải nhất 55004
Giải đặc biệt 845413
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 04 - 11 - 13[2] - 15 - 18 - 27 - 29 - 33 - 48 - 51 - 73 - 79 - 81 - 82 - 83 - 92

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 15-05-2017 - XSTTH

Giải tám 54
Giải bảy 294
Giải sáu 2758 - 7348 - 2466
Giải năm 3904
Giải tư 03352 - 94023 - 23767 - 97768 - 96600 - 34074 - 41256
Giải ba 00394 - 10487
Giải nhì 48736
Giải nhất 98556
Giải đặc biệt 877559
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 04 - 23 - 36 - 48 - 52 - 54 - 56[2] - 58 - 59 - 66 - 67 - 68 - 74 - 87 - 94[2]

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 08-05-2017 - XSTTH

Giải tám 53
Giải bảy 059
Giải sáu 7241 - 4901 - 6161
Giải năm 1033
Giải tư 67446 - 56190 - 17546 - 01291 - 46991 - 08507 - 95766
Giải ba 04354 - 62350
Giải nhì 62752
Giải nhất 89732
Giải đặc biệt 036965
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 07 - 32 - 33 - 41 - 46[2] - 50 - 52 - 53 - 54 - 59 - 61 - 65 - 66 - 90 - 91[2]

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 01-05-2017 - XSTTH

Giải tám 33
Giải bảy 573
Giải sáu 0394 - 2868 - 9534
Giải năm 6754
Giải tư 26338 - 60889 - 45505 - 53384 - 86112 - 13781 - 68829
Giải ba 69149 - 24174
Giải nhì 28297
Giải nhất 24341
Giải đặc biệt 337458
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
05 - 12 - 29 - 33 - 34 - 38 - 41 - 49 - 54 - 58 - 68 - 73 - 74 - 81 - 84 - 89 - 94 - 97