Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 23-11-2015

Giải tám 74
Giải bảy 630
Giải sáu 5991 - 7435 - 6740
Giải năm 6304
Giải tư 05478 - 21847 - 62584 - 01933 - 54900 - 27901 - 64544
Giải ba 88686 - 29599
Giải nhì 16803
Giải nhất 27065
Giải đặc biệt 875137
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 01 - 03 - 04 - 30 - 33 - 35 - 37 - 40 - 44 - 47 - 65 - 74 - 78 - 84 - 86 - 91 - 99

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 16-11-2015

Giải tám 00
Giải bảy 021
Giải sáu 3339 - 8123 - 5572
Giải năm 5434
Giải tư 42389 - 21822 - 69465 - 39804 - 76436 - 24711 - 86952
Giải ba 02692 - 46261
Giải nhì 19483
Giải nhất 55782
Giải đặc biệt 829027
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 04 - 11 - 21 - 22 - 23 - 27 - 34 - 36 - 39 - 52 - 61 - 65 - 72 - 82 - 83 - 89 - 92

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 09-11-2015

Giải tám 79
Giải bảy 810
Giải sáu 8378 - 8332 - 1613
Giải năm 6534
Giải tư 44541 - 40913 - 36635 - 52455 - 71284 - 50528 - 39190
Giải ba 06202 - 72702
Giải nhì 53962
Giải nhất 52225
Giải đặc biệt 133548
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02[2] - 10 - 13[2] - 25 - 28 - 32 - 34 - 35 - 41 - 48 - 55 - 62 - 78 - 79 - 84 - 90

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 02-11-2015

Giải tám 78
Giải bảy 204
Giải sáu 3126 - 1381 - 3637
Giải năm 6139
Giải tư 46525 - 49045 - 65777 - 65475 - 87986 - 60746 - 20465
Giải ba 58092 - 83504
Giải nhì 30832
Giải nhất 84458
Giải đặc biệt 211433
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
04[2] - 25 - 26 - 32 - 33 - 37 - 39 - 45 - 46 - 58 - 65 - 75 - 77 - 78 - 81 - 86 - 92