Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 19-09-2016

Giải tám 98
Giải bảy 380
Giải sáu 7299 - 8750 - 7751
Giải năm 1988
Giải tư 95393 - 00475 - 30307 - 88141 - 85327 - 08303 - 79501
Giải ba 27142 - 14322
Giải nhì 37801
Giải nhất 12931
Giải đặc biệt 28501
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01[3] - 03 - 07 - 22 - 27 - 31 - 41 - 42 - 50 - 51 - 75 - 80 - 88 - 93 - 98 - 99

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 12-09-2016

Giải tám 59
Giải bảy 620
Giải sáu 1744 - 3485 - 5628
Giải năm 8767
Giải tư 65871 - 45645 - 40953 - 45384 - 25422 - 38938 - 38524
Giải ba 31630 - 96602
Giải nhì 06851
Giải nhất 84950
Giải đặc biệt 22119
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 19 - 20 - 22 - 24 - 28 - 30 - 38 - 44 - 45 - 50 - 51 - 53 - 59 - 67 - 71 - 84 - 85

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 05-09-2016

Giải tám 28
Giải bảy 564
Giải sáu 7122 - 1606 - 1633
Giải năm 6624
Giải tư 68246 - 97537 - 34652 - 34413 - 15374 - 43635 - 65016
Giải ba 27651 - 61933
Giải nhì 91102
Giải nhất 03112
Giải đặc biệt 76645
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 06 - 12 - 13 - 16 - 22 - 24 - 28 - 33[2] - 35 - 37 - 45 - 46 - 51 - 52 - 64 - 74

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 29-08-2016

Giải tám 53
Giải bảy 902
Giải sáu 1034 - 4121 - 4670
Giải năm 2760
Giải tư 61002 - 87556 - 06302 - 86026 - 58362 - 72188 - 55141
Giải ba 65026 - 28469
Giải nhì 23128
Giải nhất 46939
Giải đặc biệt 67752
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02[3] - 21 - 26[2] - 28 - 34 - 39 - 41 - 52 - 53 - 56 - 60 - 62 - 69 - 70 - 88

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 22-08-2016

Giải tám 53
Giải bảy 696
Giải sáu 5760 - 1947 - 8266
Giải năm 4831
Giải tư 97950 - 71802 - 62485 - 21256 - 94008 - 76444 - 43444
Giải ba 08963 - 87345
Giải nhì 57451
Giải nhất 01883
Giải đặc biệt 25138
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 08 - 31 - 38 - 44[2] - 45 - 47 - 50 - 51 - 53 - 56 - 60 - 63 - 66 - 83 - 85 - 96

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 15-08-2016

Giải tám 28
Giải bảy 707
Giải sáu 7590 - 8997 - 3781
Giải năm 4770
Giải tư 28169 - 74545 - 32124 - 83646 - 45292 - 77567 - 39832
Giải ba 96903 - 76060
Giải nhì 52540
Giải nhất 29309
Giải đặc biệt 08332
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 07 - 09 - 24 - 28 - 32[2] - 40 - 45 - 46 - 60 - 67 - 69 - 70 - 81 - 90 - 92 - 97

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 08-08-2016

Giải tám 11
Giải bảy 157
Giải sáu 8840 - 1584 - 7709
Giải năm 2845
Giải tư 71545 - 68547 - 26718 - 55211 - 42067 - 46687 - 79340
Giải ba 14474 - 89565
Giải nhì 37968
Giải nhất 97116
Giải đặc biệt 62349
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
09 - 11[2] - 16 - 18 - 40[2] - 45[2] - 47 - 49 - 57 - 65 - 67 - 68 - 74 - 84 - 87

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 01-08-2016

Giải tám 14
Giải bảy 094
Giải sáu 4769 - 3692 - 9125
Giải năm 2132
Giải tư 44044 - 69515 - 71441 - 32756 - 36784 - 17469 - 79956
Giải ba 68920 - 58319
Giải nhì 13262
Giải nhất 34232
Giải đặc biệt 20445
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
14 - 15 - 19 - 20 - 25 - 32[2] - 41 - 44 - 45 - 56[2] - 62 - 69[2] - 84 - 92 - 94