Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 25-07-2016

Giải tám 24
Giải bảy 781
Giải sáu 4744 - 9971 - 7951
Giải năm 4336
Giải tư 61102 - 83211 - 19755 - 47827 - 77763 - 54127 - 72244
Giải ba 58505 - 76413
Giải nhì 29430
Giải nhất 33813
Giải đặc biệt 98194
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 05 - 11 - 13[2] - 24 - 27[2] - 30 - 36 - 44[2] - 51 - 55 - 63 - 71 - 81 - 94

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 18-07-2016

Giải tám 17
Giải bảy 845
Giải sáu 7215 - 2992 - 5485
Giải năm 6181
Giải tư 36391 - 28724 - 24421 - 18311 - 16513 - 12726 - 35355
Giải ba 96812 - 15752
Giải nhì 86828
Giải nhất 29764
Giải đặc biệt 58612
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
11 - 12[2] - 13 - 15 - 17 - 21 - 24 - 26 - 28 - 45 - 52 - 55 - 64 - 81 - 85 - 91 - 92

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 11-07-2016

Giải tám 56
Giải bảy 680
Giải sáu 0652 - 8431 - 2529
Giải năm 6271
Giải tư 91549 - 03940 - 02053 - 43297 - 12215 - 31669 - 12547
Giải ba 81351 - 73733
Giải nhì 70239
Giải nhất 38791
Giải đặc biệt 29036
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
15 - 29 - 31 - 33 - 36 - 39 - 40 - 47 - 49 - 51 - 52 - 53 - 56 - 69 - 71 - 80 - 91 - 97

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 04-07-2016

Giải tám 34
Giải bảy 241
Giải sáu 2088 - 4994 - 1661
Giải năm 3345
Giải tư 07628 - 35052 - 24891 - 26981 - 89082 - 29430 - 63361
Giải ba 26771 - 26989
Giải nhì 57947
Giải nhất 67543
Giải đặc biệt 86867
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
28 - 30 - 34 - 41 - 43 - 45 - 47 - 52 - 61[2] - 67 - 71 - 81 - 82 - 88 - 89 - 91 - 94

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 27-06-2016

Giải tám 11
Giải bảy 646
Giải sáu 2321 - 8795 - 7429
Giải năm 8689
Giải tư 57584 - 11490 - 36122 - 76350 - 18263 - 88260 - 01696
Giải ba 41970 - 04723
Giải nhì 06875
Giải nhất 72325
Giải đặc biệt 39125
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
11 - 21 - 22 - 23 - 25[2] - 29 - 46 - 50 - 60 - 63 - 70 - 75 - 84 - 89 - 90 - 95 - 96

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 20-06-2016

Giải tám 81
Giải bảy 661
Giải sáu 2770 - 0962 - 6243
Giải năm 4630
Giải tư 91927 - 49702 - 56134 - 24551 - 36172 - 88017 - 64998
Giải ba 16966 - 99286
Giải nhì 10828
Giải nhất 81334
Giải đặc biệt 30529
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 17 - 27 - 28 - 29 - 30 - 34[2] - 43 - 51 - 61 - 62 - 66 - 70 - 72 - 81 - 86 - 98

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 13-06-2016

Giải tám 20
Giải bảy 123
Giải sáu 8897 - 8269 - 7905
Giải năm 9004
Giải tư 16345 - 58178 - 24224 - 27162 - 90715 - 78352 - 61701
Giải ba 11417 - 24427
Giải nhì 54589
Giải nhất 91042
Giải đặc biệt 92559
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 04 - 05 - 15 - 17 - 20 - 23 - 24 - 27 - 42 - 45 - 52 - 59 - 62 - 69 - 78 - 89 - 97

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 06-06-2016

Giải tám 90
Giải bảy 047
Giải sáu 2367 - 8971 - 4179
Giải năm 1318
Giải tư 15758 - 64707 - 73022 - 93414 - 21638 - 93339 - 74706
Giải ba 44225 - 60049
Giải nhì 35218
Giải nhất 43443
Giải đặc biệt 35988
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
06 - 07 - 14 - 18[2] - 22 - 25 - 38 - 39 - 43 - 47 - 49 - 58 - 67 - 71 - 79 - 88 - 90