Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 22-08-2016

Giải tám 53
Giải bảy 696
Giải sáu 5760 - 1947 - 8266
Giải năm 4831
Giải tư 97950 - 71802 - 62485 - 21256 - 94008 - 76444 - 43444
Giải ba 08963 - 87345
Giải nhì 57451
Giải nhất 01883
Giải đặc biệt 25138
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 08 - 31 - 38 - 44[2] - 45 - 47 - 50 - 51 - 53 - 56 - 60 - 63 - 66 - 83 - 85 - 96

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 15-08-2016

Giải tám 28
Giải bảy 707
Giải sáu 7590 - 8997 - 3781
Giải năm 4770
Giải tư 28169 - 74545 - 32124 - 83646 - 45292 - 77567 - 39832
Giải ba 96903 - 76060
Giải nhì 52540
Giải nhất 29309
Giải đặc biệt 08332
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 07 - 09 - 24 - 28 - 32[2] - 40 - 45 - 46 - 60 - 67 - 69 - 70 - 81 - 90 - 92 - 97

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 08-08-2016

Giải tám 11
Giải bảy 157
Giải sáu 8840 - 1584 - 7709
Giải năm 2845
Giải tư 71545 - 68547 - 26718 - 55211 - 42067 - 46687 - 79340
Giải ba 14474 - 89565
Giải nhì 37968
Giải nhất 97116
Giải đặc biệt 62349
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
09 - 11[2] - 16 - 18 - 40[2] - 45[2] - 47 - 49 - 57 - 65 - 67 - 68 - 74 - 84 - 87

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 01-08-2016

Giải tám 14
Giải bảy 094
Giải sáu 4769 - 3692 - 9125
Giải năm 2132
Giải tư 44044 - 69515 - 71441 - 32756 - 36784 - 17469 - 79956
Giải ba 68920 - 58319
Giải nhì 13262
Giải nhất 34232
Giải đặc biệt 20445
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
14 - 15 - 19 - 20 - 25 - 32[2] - 41 - 44 - 45 - 56[2] - 62 - 69[2] - 84 - 92 - 94

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 25-07-2016

Giải tám 24
Giải bảy 781
Giải sáu 4744 - 9971 - 7951
Giải năm 4336
Giải tư 61102 - 83211 - 19755 - 47827 - 77763 - 54127 - 72244
Giải ba 58505 - 76413
Giải nhì 29430
Giải nhất 33813
Giải đặc biệt 98194
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 05 - 11 - 13[2] - 24 - 27[2] - 30 - 36 - 44[2] - 51 - 55 - 63 - 71 - 81 - 94

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 18-07-2016

Giải tám 17
Giải bảy 845
Giải sáu 7215 - 2992 - 5485
Giải năm 6181
Giải tư 36391 - 28724 - 24421 - 18311 - 16513 - 12726 - 35355
Giải ba 96812 - 15752
Giải nhì 86828
Giải nhất 29764
Giải đặc biệt 58612
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
11 - 12[2] - 13 - 15 - 17 - 21 - 24 - 26 - 28 - 45 - 52 - 55 - 64 - 81 - 85 - 91 - 92

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 11-07-2016

Giải tám 56
Giải bảy 680
Giải sáu 0652 - 8431 - 2529
Giải năm 6271
Giải tư 91549 - 03940 - 02053 - 43297 - 12215 - 31669 - 12547
Giải ba 81351 - 73733
Giải nhì 70239
Giải nhất 38791
Giải đặc biệt 29036
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
15 - 29 - 31 - 33 - 36 - 39 - 40 - 47 - 49 - 51 - 52 - 53 - 56 - 69 - 71 - 80 - 91 - 97

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 04-07-2016

Giải tám 34
Giải bảy 241
Giải sáu 2088 - 4994 - 1661
Giải năm 3345
Giải tư 07628 - 35052 - 24891 - 26981 - 89082 - 29430 - 63361
Giải ba 26771 - 26989
Giải nhì 57947
Giải nhất 67543
Giải đặc biệt 86867
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
28 - 30 - 34 - 41 - 43 - 45 - 47 - 52 - 61[2] - 67 - 71 - 81 - 82 - 88 - 89 - 91 - 94