Ngày mở thưởng

XSTTH xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 24-04-2017

Giải tám 49
Giải bảy 248
Giải sáu 9962 - 9334 - 1332
Giải năm 5236
Giải tư 30017 - 49527 - 76654 - 30060 - 22061 - 35160 - 28862
Giải ba 23549 - 42253
Giải nhì 85255
Giải nhất 82785
Giải đặc biệt 659545
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
17 - 27 - 32 - 34 - 36 - 45 - 48 - 49[2] - 53 - 54 - 55 - 60[2] - 61 - 62[2] - 85

XSTTH xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 17-04-2017

Giải tám 49
Giải bảy 370
Giải sáu 6897 - 6095 - 4246
Giải năm 1562
Giải tư 62428 - 83860 - 57664 - 18376 - 40527 - 56789 - 76606
Giải ba 79756 - 32391
Giải nhì 89188
Giải nhất 64848
Giải đặc biệt 559636
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
06 - 27 - 28 - 36 - 46 - 48 - 49 - 56 - 60 - 62 - 64 - 70 - 76 - 88 - 89 - 91 - 95 - 97

XSTTH xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 10-04-2017

Giải tám 38
Giải bảy 009
Giải sáu 3981 - 7250 - 4259
Giải năm 8724
Giải tư 90052 - 77262 - 00858 - 65795 - 35479 - 40634 - 20568
Giải ba 48273 - 30658
Giải nhì 62649
Giải nhất 97984
Giải đặc biệt 600160
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
09 - 24 - 34 - 38 - 49 - 50 - 52 - 58[2] - 59 - 60 - 62 - 68 - 73 - 79 - 81 - 84 - 95

XSTTH xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 03-04-2017

Giải tám 91
Giải bảy 127
Giải sáu 0895 - 5608 - 8909
Giải năm 8761
Giải tư 85489 - 84371 - 48914 - 35082 - 36520 - 69386 - 59606
Giải ba 13068 - 10222
Giải nhì 79550
Giải nhất 14001
Giải đặc biệt 560973
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 06 - 08 - 09 - 14 - 20 - 22 - 27 - 50 - 61 - 68 - 71 - 73 - 82 - 86 - 89 - 91 - 95

XSTTH xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 27-03-2017

Giải tám 65
Giải bảy 812
Giải sáu 2382 - 5318 - 5536
Giải năm 9286
Giải tư 54411 - 45319 - 04147 - 64448 - 44141 - 89750 - 66500
Giải ba 07614 - 09470
Giải nhì 99866
Giải nhất 77522
Giải đặc biệt 86815
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 22 - 36 - 41 - 47 - 48 - 50 - 65 - 66 - 70 - 82 - 86

XSTTH xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 20-03-2017

Giải tám 69
Giải bảy 346
Giải sáu 0590 - 8348 - 2447
Giải năm 8285
Giải tư 13846 - 37366 - 77097 - 97722 - 73394 - 65495 - 36692
Giải ba 57379 - 70333
Giải nhì 77064
Giải nhất 84386
Giải đặc biệt 41616
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
16 - 22 - 33 - 46[2] - 47 - 48 - 64 - 66 - 69 - 79 - 85 - 86 - 90 - 92 - 94 - 95 - 97

XSTTH xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 13-03-2017

Giải tám 74
Giải bảy 152
Giải sáu 6315 - 2191 - 9787
Giải năm 8996
Giải tư 66632 - 25473 - 17083 - 82657 - 32847 - 73733 - 86980
Giải ba 47827 - 08871
Giải nhì 55884
Giải nhất 46146
Giải đặc biệt 18378
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
15 - 27 - 32 - 33 - 46 - 47 - 52 - 57 - 71 - 73 - 74 - 78 - 80 - 83 - 84 - 87 - 91 - 96

XSTTH xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 06-03-2017

Giải tám 80
Giải bảy 058
Giải sáu 4711 - 6056 - 0133
Giải năm 9709
Giải tư 54612 - 46790 - 32576 - 90448 - 63501 - 96918 - 68959
Giải ba 50741 - 84945
Giải nhì 02449
Giải nhất 38872
Giải đặc biệt 38127
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 09 - 11 - 12 - 18 - 27 - 33 - 41 - 45 - 48 - 49 - 56 - 58 - 59 - 72 - 76 - 80 - 90