Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 16-10-2017 - XSTTH

Giải tám 11
Giải bảy 628
Giải sáu 8344 - 7212 - 8356
Giải năm 4191
Giải tư 51706 - 32598 - 46532 - 30883 - 32846 - 43593 - 27937
Giải ba 59193 - 45501
Giải nhì 72188
Giải nhất 33701
Giải đặc biệt 365682
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01[2] - 06 - 11 - 12 - 28 - 32 - 37 - 44 - 46 - 56 - 82 - 83 - 88 - 91 - 93[2] - 98

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 09-10-2017 - XSTTH

Giải tám 71
Giải bảy 743
Giải sáu 2173 - 5189 - 9480
Giải năm 4658
Giải tư 42691 - 22064 - 84042 - 77591 - 22909 - 38256 - 27542
Giải ba 63181 - 99420
Giải nhì 46361
Giải nhất 77528
Giải đặc biệt 675180
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
09 - 20 - 28 - 42[2] - 43 - 56 - 58 - 61 - 64 - 71 - 73 - 80[2] - 81 - 89 - 91[2]

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 02-10-2017 - XSTTH

Giải tám 45
Giải bảy 840
Giải sáu 9882 - 1407 - 1184
Giải năm 3558
Giải tư 30144 - 41182 - 37170 - 78665 - 52213 - 71923 - 83645
Giải ba 53699 - 55412
Giải nhì 39848
Giải nhất 69028
Giải đặc biệt 280358
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
07 - 12 - 13 - 23 - 28 - 40 - 44 - 45[2] - 48 - 58[2] - 65 - 70 - 82[2] - 84 - 99

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 25-09-2017 - XSTTH

Giải tám 53
Giải bảy 624
Giải sáu 0755 - 6713 - 5057
Giải năm 0919
Giải tư 07752 - 09826 - 56268 - 95349 - 57074 - 31812 - 67888
Giải ba 06250 - 25776
Giải nhì 06803
Giải nhất 15081
Giải đặc biệt 700482
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 12 - 13 - 19 - 24 - 26 - 49 - 50 - 52 - 53 - 55 - 57 - 68 - 74 - 76 - 81 - 82 - 88

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 18-09-2017 - XSTTH

Giải tám 67
Giải bảy 204
Giải sáu 6545 - 7823 - 3062
Giải năm 7066
Giải tư 35839 - 62152 - 54165 - 63671 - 50682 - 36262 - 21419
Giải ba 12453 - 77524
Giải nhì 56477
Giải nhất 32251
Giải đặc biệt 728912
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
04 - 12 - 19 - 23 - 24 - 39 - 45 - 51 - 52 - 53 - 62[2] - 65 - 66 - 67 - 71 - 77 - 82

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 11-09-2017 - XSTTH

Giải tám 33
Giải bảy 042
Giải sáu 7425 - 1229 - 1090
Giải năm 0926
Giải tư 26123 - 36984 - 61777 - 58813 - 77888 - 37138 - 43325
Giải ba 18534 - 21237
Giải nhì 50337
Giải nhất 69687
Giải đặc biệt 239110
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
10 - 13 - 23 - 25[2] - 26 - 29 - 33 - 34 - 37[2] - 38 - 42 - 77 - 84 - 87 - 88 - 90

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 04-09-2017 - XSTTH

Giải tám 68
Giải bảy 693
Giải sáu 5649 - 1786 - 1411
Giải năm 2195
Giải tư 72981 - 90888 - 85248 - 84987 - 96721 - 56387 - 36512
Giải ba 27060 - 92809
Giải nhì 02923
Giải nhất 30238
Giải đặc biệt 112929
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
09 - 11 - 12 - 21 - 23 - 29 - 38 - 48 - 49 - 60 - 68 - 81 - 86 - 87[2] - 88 - 93 - 95

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 28-08-2017 - XSTTH

Giải tám 68
Giải bảy 162
Giải sáu 8437 - 9235 - 1193
Giải năm 1097
Giải tư 87900 - 70150 - 37958 - 94096 - 65067 - 35813 - 43580
Giải ba 10035 - 00897
Giải nhì 66378
Giải nhất 56970
Giải đặc biệt 060635
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 13 - 35[3] - 37 - 50 - 58 - 62 - 67 - 68 - 70 - 78 - 80 - 93 - 96 - 97[2]