Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 24-10-2016

Giải tám 81
Giải bảy 674
Giải sáu 7995 - 2471 - 7286
Giải năm 8972
Giải tư 41578 - 53348 - 54586 - 61863 - 18978 - 91820 - 37170
Giải ba 74245 - 80539
Giải nhì 34133
Giải nhất 12967
Giải đặc biệt 27107
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
07 - 20 - 33 - 39 - 45 - 48 - 63 - 67 - 70 - 71 - 72 - 74 - 78[2] - 81 - 86[2] - 95

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 17-10-2016

Giải tám 70
Giải bảy 162
Giải sáu 7251 - 2144 - 1687
Giải năm 9603
Giải tư 52132 - 33127 - 46826 - 01379 - 39951 - 75338 - 56859
Giải ba 50594 - 41647
Giải nhì 60914
Giải nhất 58179
Giải đặc biệt 51265
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 14 - 26 - 27 - 32 - 38 - 44 - 47 - 51[2] - 59 - 62 - 65 - 70 - 79[2] - 87 - 94

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 10-10-2016

Giải tám 21
Giải bảy 008
Giải sáu 4000 - 7517 - 9932
Giải năm 1261
Giải tư 56903 - 49122 - 55136 - 95445 - 34471 - 40509 - 88760
Giải ba 05176 - 95653
Giải nhì 32413
Giải nhất 61320
Giải đặc biệt 25668
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 03 - 08 - 09 - 13 - 17 - 20 - 21 - 22 - 32 - 36 - 45 - 53 - 60 - 61 - 68 - 71 - 76

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 03-10-2016

Giải tám 15
Giải bảy 691
Giải sáu 9317 - 4610 - 9835
Giải năm 6486
Giải tư 42383 - 85636 - 75524 - 73811 - 64039 - 91721 - 61041
Giải ba 14514 - 00436
Giải nhì 68072
Giải nhất 42133
Giải đặc biệt 84280
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 21 - 24 - 33 - 35 - 36[2] - 39 - 41 - 72 - 80 - 83 - 86 - 91

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 26-09-2016

Giải tám 21
Giải bảy 047
Giải sáu 6789 - 4052 - 6950
Giải năm 2869
Giải tư 87597 - 52151 - 18495 - 00847 - 59920 - 96665 - 46373
Giải ba 42199 - 08907
Giải nhì 09123
Giải nhất 50126
Giải đặc biệt 04811
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
07 - 11 - 20 - 21 - 23 - 26 - 47[2] - 50 - 51 - 52 - 65 - 69 - 73 - 89 - 95 - 97 - 99

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 19-09-2016

Giải tám 98
Giải bảy 380
Giải sáu 7299 - 8750 - 7751
Giải năm 1988
Giải tư 95393 - 00475 - 30307 - 88141 - 85327 - 08303 - 79501
Giải ba 27142 - 14322
Giải nhì 37801
Giải nhất 12931
Giải đặc biệt 28501
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01[3] - 03 - 07 - 22 - 27 - 31 - 41 - 42 - 50 - 51 - 75 - 80 - 88 - 93 - 98 - 99

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 12-09-2016

Giải tám 59
Giải bảy 620
Giải sáu 1744 - 3485 - 5628
Giải năm 8767
Giải tư 65871 - 45645 - 40953 - 45384 - 25422 - 38938 - 38524
Giải ba 31630 - 96602
Giải nhì 06851
Giải nhất 84950
Giải đặc biệt 22119
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 19 - 20 - 22 - 24 - 28 - 30 - 38 - 44 - 45 - 50 - 51 - 53 - 59 - 67 - 71 - 84 - 85

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 05-09-2016

Giải tám 28
Giải bảy 564
Giải sáu 7122 - 1606 - 1633
Giải năm 6624
Giải tư 68246 - 97537 - 34652 - 34413 - 15374 - 43635 - 65016
Giải ba 27651 - 61933
Giải nhì 91102
Giải nhất 03112
Giải đặc biệt 76645
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 06 - 12 - 13 - 16 - 22 - 24 - 28 - 33[2] - 35 - 37 - 45 - 46 - 51 - 52 - 64 - 74