Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 13-02-2017

Giải tám 10
Giải bảy 489
Giải sáu 9175 - 6804 - 7451
Giải năm 8682
Giải tư 17977 - 19430 - 39779 - 07994 - 73445 - 34709 - 69907
Giải ba 53494 - 75531
Giải nhì 79160
Giải nhất 92808
Giải đặc biệt 48397
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 30 - 31 - 45 - 51 - 60 - 75 - 77 - 79 - 82 - 89 - 94[2] - 97

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 06-02-2017

Giải tám 18
Giải bảy 249
Giải sáu 8239 - 9130 - 2023
Giải năm 6854
Giải tư 98622 - 63052 - 18917 - 34537 - 85605 - 30183 - 09834
Giải ba 09265 - 23515
Giải nhì 90679
Giải nhất 91646
Giải đặc biệt 81227
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
05 - 15 - 17 - 18 - 22 - 23 - 27 - 30 - 34 - 37 - 39 - 46 - 49 - 52 - 54 - 65 - 79 - 83

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 30-01-2017

Giải tám 05
Giải bảy 221
Giải sáu 3979 - 6685 - 9997
Giải năm 3773
Giải tư 72352 - 71777 - 21179 - 26003 - 01179 - 07646 - 84149
Giải ba 12129 - 80977
Giải nhì 60464
Giải nhất 05910
Giải đặc biệt 35063
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 05 - 10 - 21 - 29 - 46 - 49 - 52 - 63 - 64 - 73 - 77[2] - 79[3] - 85 - 97

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 23-01-2017

Giải tám 81
Giải bảy 955
Giải sáu 7677 - 6476 - 9605
Giải năm 5515
Giải tư 73744 - 44914 - 65375 - 73330 - 76917 - 74222 - 72772
Giải ba 88332 - 59027
Giải nhì 22860
Giải nhất 44590
Giải đặc biệt 98418
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
05 - 14 - 15 - 17 - 18 - 22 - 27 - 30 - 32 - 44 - 55 - 60 - 72 - 75 - 76 - 77 - 81 - 90

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 16-01-2017

Giải tám 24
Giải bảy 419
Giải sáu 5227 - 0368 - 0035
Giải năm 5027
Giải tư 77842 - 29659 - 07488 - 03453 - 78452 - 04497 - 76687
Giải ba 75374 - 31840
Giải nhì 02731
Giải nhất 96619
Giải đặc biệt 44919
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
19[3] - 24 - 27[2] - 31 - 35 - 40 - 42 - 52 - 53 - 59 - 68 - 74 - 87 - 88 - 97

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 09-01-2017

Giải tám 02
Giải bảy 758
Giải sáu 3164 - 0685 - 2139
Giải năm 0550
Giải tư 22879 - 03322 - 87656 - 90730 - 30368 - 08326 - 74112
Giải ba 46036 - 18888
Giải nhì 04119
Giải nhất 21606
Giải đặc biệt 80959
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 06 - 12 - 19 - 22 - 26 - 30 - 36 - 39 - 50 - 56 - 58 - 59 - 64 - 68 - 79 - 85 - 88

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 02-01-2017

Giải tám 73
Giải bảy 017
Giải sáu 3919 - 1002 - 2537
Giải năm 8352
Giải tư 95065 - 59152 - 73499 - 12152 - 24903 - 12034 - 50466
Giải ba 18143 - 10656
Giải nhì 65584
Giải nhất 05135
Giải đặc biệt 73298
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 03 - 17 - 19 - 34 - 35 - 37 - 43 - 52[3] - 56 - 65 - 66 - 73 - 84 - 98 - 99

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 26-12-2016

Giải tám 78
Giải bảy 622
Giải sáu 9688 - 5203 - 0032
Giải năm 5619
Giải tư 53014 - 84886 - 84011 - 30794 - 60563 - 27617 - 32510
Giải ba 98276 - 16371
Giải nhì 22602
Giải nhất 18475
Giải đặc biệt 55951
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 03 - 10 - 11 - 14 - 17 - 19 - 22 - 32 - 51 - 63 - 71 - 75 - 76 - 78 - 86 - 88 - 94