Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 14-08-2017 - XSTTH

Giải tám 46
Giải bảy 621
Giải sáu 6026 - 9909 - 5834
Giải năm 5080
Giải tư 72354 - 05657 - 22205 - 37824 - 62048 - 07010 - 87507
Giải ba 47049 - 09410
Giải nhì 23037
Giải nhất 00256
Giải đặc biệt 077873
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
05 - 07 - 09 - 10[2] - 21 - 24 - 26 - 34 - 37 - 46 - 48 - 49 - 54 - 56 - 57 - 73 - 80

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 07-08-2017 - XSTTH

Giải tám 14
Giải bảy 813
Giải sáu 7116 - 5269 - 8168
Giải năm 2175
Giải tư 89520 - 44169 - 41206 - 63447 - 00535 - 81459 - 05849
Giải ba 61719 - 05448
Giải nhì 91307
Giải nhất 55678
Giải đặc biệt 296550
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
06 - 07 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 35 - 47 - 48 - 49 - 50 - 59 - 68 - 69[2] - 75 - 78

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 31-07-2017 - XSTTH

Giải tám 65
Giải bảy 641
Giải sáu 4728 - 6582 - 8249
Giải năm 4614
Giải tư 94604 - 25592 - 36663 - 78539 - 88315 - 94045 - 07279
Giải ba 32054 - 02809
Giải nhì 32398
Giải nhất 97327
Giải đặc biệt 297745
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
04 - 09 - 14 - 15 - 27 - 28 - 39 - 41 - 45[2] - 49 - 54 - 63 - 65 - 79 - 82 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 24-07-2017 - XSTTH

Giải tám 66
Giải bảy 641
Giải sáu 3703 - 3174 - 1754
Giải năm 4363
Giải tư 64921 - 80453 - 15721 - 34592 - 50831 - 49392 - 17240
Giải ba 67039 - 65537
Giải nhì 26406
Giải nhất 61484
Giải đặc biệt 431621
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 06 - 21[3] - 31 - 37 - 39 - 40 - 41 - 53 - 54 - 63 - 66 - 74 - 84 - 92[2]

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 17-07-2017 - XSTTH

Giải tám 44
Giải bảy 297
Giải sáu 0928 - 5540 - 8852
Giải năm 8816
Giải tư 33489 - 90889 - 40323 - 55361 - 90267 - 11219 - 93114
Giải ba 29950 - 13070
Giải nhì 45333
Giải nhất 88486
Giải đặc biệt 567044
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
14 - 16 - 19 - 23 - 28 - 33 - 40 - 44[2] - 50 - 52 - 61 - 67 - 70 - 86 - 89[2] - 97

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 10-07-2017 - XSTTH

Giải tám 41
Giải bảy 334
Giải sáu 2437 - 8090 - 2346
Giải năm 7589
Giải tư 75335 - 42813 - 84470 - 18082 - 40837 - 36543 - 86849
Giải ba 03128 - 50492
Giải nhì 63371
Giải nhất 01642
Giải đặc biệt 457832
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
13 - 28 - 32 - 34 - 35 - 37[2] - 41 - 42 - 43 - 46 - 49 - 70 - 71 - 82 - 89 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 03-07-2017 - XSTTH

Giải tám 57
Giải bảy 055
Giải sáu 1783 - 2817 - 2190
Giải năm 4160
Giải tư 78991 - 36633 - 84714 - 88239 - 72011 - 72102 - 34378
Giải ba 55826 - 06637
Giải nhì 22043
Giải nhất 91976
Giải đặc biệt 761975
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 11 - 14 - 17 - 26 - 33 - 37 - 39 - 43 - 55 - 57 - 60 - 75 - 76 - 78 - 83 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 26-06-2017 - XSTTH

Giải tám 45
Giải bảy 522
Giải sáu 4632 - 9172 - 9110
Giải năm 9929
Giải tư 57575 - 82525 - 75620 - 65517 - 43904 - 83288 - 06209
Giải ba 99325 - 30004
Giải nhì 52972
Giải nhất 29936
Giải đặc biệt 782546
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
04[2] - 09 - 10 - 17 - 20 - 22 - 25[2] - 29 - 32 - 36 - 45 - 46 - 72[2] - 75 - 88