Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 16-01-2017

Giải tám 24
Giải bảy 419
Giải sáu 5227 - 0368 - 0035
Giải năm 5027
Giải tư 77842 - 29659 - 07488 - 03453 - 78452 - 04497 - 76687
Giải ba 75374 - 31840
Giải nhì 02731
Giải nhất 96619
Giải đặc biệt 44919
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
19[3] - 24 - 27[2] - 31 - 35 - 40 - 42 - 52 - 53 - 59 - 68 - 74 - 87 - 88 - 97

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 09-01-2017

Giải tám 02
Giải bảy 758
Giải sáu 3164 - 0685 - 2139
Giải năm 0550
Giải tư 22879 - 03322 - 87656 - 90730 - 30368 - 08326 - 74112
Giải ba 46036 - 18888
Giải nhì 04119
Giải nhất 21606
Giải đặc biệt 80959
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 06 - 12 - 19 - 22 - 26 - 30 - 36 - 39 - 50 - 56 - 58 - 59 - 64 - 68 - 79 - 85 - 88

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 02-01-2017

Giải tám 73
Giải bảy 017
Giải sáu 3919 - 1002 - 2537
Giải năm 8352
Giải tư 95065 - 59152 - 73499 - 12152 - 24903 - 12034 - 50466
Giải ba 18143 - 10656
Giải nhì 65584
Giải nhất 05135
Giải đặc biệt 73298
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 03 - 17 - 19 - 34 - 35 - 37 - 43 - 52[3] - 56 - 65 - 66 - 73 - 84 - 98 - 99

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 26-12-2016

Giải tám 78
Giải bảy 622
Giải sáu 9688 - 5203 - 0032
Giải năm 5619
Giải tư 53014 - 84886 - 84011 - 30794 - 60563 - 27617 - 32510
Giải ba 98276 - 16371
Giải nhì 22602
Giải nhất 18475
Giải đặc biệt 55951
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 03 - 10 - 11 - 14 - 17 - 19 - 22 - 32 - 51 - 63 - 71 - 75 - 76 - 78 - 86 - 88 - 94

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 19-12-2016

Giải tám 22
Giải bảy 060
Giải sáu 0751 - 1760 - 5466
Giải năm 5820
Giải tư 60390 - 91603 - 91439 - 56847 - 05989 - 65188 - 70998
Giải ba 45739 - 54613
Giải nhì 67278
Giải nhất 54888
Giải đặc biệt 80537
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 13 - 20 - 22 - 37 - 39[2] - 47 - 51 - 60[2] - 66 - 78 - 88[2] - 89 - 90 - 98

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 12-12-2016

Giải tám 00
Giải bảy 896
Giải sáu 4649 - 2158 - 4478
Giải năm 5898
Giải tư 02043 - 14709 - 25246 - 55810 - 47133 - 24990 - 27187
Giải ba 46326 - 11816
Giải nhì 68053
Giải nhất 65562
Giải đặc biệt 36040
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 09 - 10 - 16 - 26 - 33 - 40 - 43 - 46 - 49 - 53 - 58 - 62 - 78 - 87 - 90 - 96 - 98

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 05-12-2016

Giải tám 13
Giải bảy 788
Giải sáu 0977 - 6946 - 4077
Giải năm 6561
Giải tư 06617 - 30480 - 40114 - 76982 - 05789 - 94181 - 62695
Giải ba 41523 - 65404
Giải nhì 58814
Giải nhất 84310
Giải đặc biệt 05156
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
04 - 10 - 13 - 14[2] - 17 - 23 - 46 - 56 - 61 - 77[2] - 80 - 81 - 82 - 88 - 89 - 95

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 28-11-2016

Giải tám 73
Giải bảy 426
Giải sáu 1701 - 8799 - 8258
Giải năm 5430
Giải tư 41004 - 87102 - 29009 - 27250 - 32770 - 40994 - 45727
Giải ba 87509 - 30134
Giải nhì 34478
Giải nhất 59671
Giải đặc biệt 95922
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 02 - 04 - 09[2] - 22 - 26 - 27 - 30 - 34 - 50 - 58 - 70 - 71 - 73 - 78 - 94 - 99