Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 19-03-2018 - XSTTH

Giải tám 16
Giải bảy 162
Giải sáu 2258 - 3590 - 9430
Giải năm 1951
Giải tư 95961 - 58561 - 27545 - 22001 - 37839 - 59942 - 62769
Giải ba 79135 - 98663
Giải nhì 67489
Giải nhất 44225
Giải đặc biệt 586993
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 16 - 25 - 30 - 35 - 39 - 42 - 45 - 51 - 58 - 61[2] - 62 - 63 - 69 - 89 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 12-03-2018 - XSTTH

Giải tám 33
Giải bảy 442
Giải sáu 1963 - 0431 - 3573
Giải năm 5402
Giải tư 05704 - 57573 - 63214 - 79811 - 28407 - 48170 - 95384
Giải ba 13248 - 29128
Giải nhì 11385
Giải nhất 48120
Giải đặc biệt 414686
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 04 - 07 - 11 - 14 - 20 - 28 - 31 - 33 - 42 - 48 - 63 - 70 - 73[2] - 84 - 85 - 86

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 05-03-2018 - XSTTH

Giải tám 01
Giải bảy 983
Giải sáu 6278 - 0542 - 3674
Giải năm 6900
Giải tư 14442 - 98611 - 08291 - 01044 - 62424 - 58868 - 69245
Giải ba 63381 - 59232
Giải nhì 15193
Giải nhất 84583
Giải đặc biệt 956319
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 01 - 11 - 19 - 24 - 32 - 42[2] - 44 - 45 - 68 - 74 - 78 - 81 - 83[2] - 91 - 93

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 26-02-2018 - XSTTH

Giải tám 90
Giải bảy 393
Giải sáu 2117 - 2547 - 1256
Giải năm 1230
Giải tư 50823 - 66645 - 22686 - 76570 - 37565 - 74138 - 98718
Giải ba 64583 - 69142
Giải nhì 00528
Giải nhất 04973
Giải đặc biệt 233776
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
17 - 18 - 23 - 28 - 30 - 38 - 42 - 45 - 47 - 56 - 65 - 70 - 73 - 76 - 83 - 86 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 19-02-2018 - XSTTH

Giải tám 15
Giải bảy 782
Giải sáu 2160 - 4552 - 8972
Giải năm 8554
Giải tư 27401 - 42356 - 56189 - 72196 - 21936 - 57690 - 93496
Giải ba 01677 - 33199
Giải nhì 16652
Giải nhất 86429
Giải đặc biệt 450730
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 15 - 29 - 30 - 36 - 52[2] - 54 - 56 - 60 - 72 - 77 - 82 - 89 - 90 - 96[2] - 99

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 12-02-2018 - XSTTH

Giải tám 32
Giải bảy 101
Giải sáu 8117 - 2308 - 3593
Giải năm 4648
Giải tư 53731 - 15790 - 04949 - 73431 - 32078 - 23245 - 46865
Giải ba 93758 - 79275
Giải nhì 01678
Giải nhất 07844
Giải đặc biệt 548775
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 08 - 17 - 31[2] - 32 - 44 - 45 - 48 - 49 - 58 - 65 - 75[2] - 78[2] - 90 - 93

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 05-02-2018 - XSTTH

Giải tám 66
Giải bảy 887
Giải sáu 0804 - 7295 - 4439
Giải năm 6467
Giải tư 03635 - 30533 - 24125 - 01515 - 27873 - 51677 - 95758
Giải ba 41375 - 10995
Giải nhì 68467
Giải nhất 45582
Giải đặc biệt 040132
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
04 - 15 - 25 - 32 - 33 - 35 - 39 - 58 - 66 - 67[2] - 73 - 75 - 77 - 82 - 87 - 95[2]

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 29-01-2018 - XSTTH

Giải tám 65
Giải bảy 238
Giải sáu 6829 - 6447 - 4468
Giải năm 7040
Giải tư 56582 - 81365 - 52222 - 14003 - 83273 - 06255 - 44776
Giải ba 49744 - 12808
Giải nhì 84842
Giải nhất 98808
Giải đặc biệt 593556
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 08[2] - 22 - 29 - 38 - 40 - 42 - 44 - 47 - 55 - 56 - 65[2] - 68 - 73 - 76 - 82