Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 11-12-2017 - XSTTH

Giải tám 22
Giải bảy 200
Giải sáu 1522 - 8100 - 2225
Giải năm 4770
Giải tư 52629 - 26135 - 33745 - 51306 - 04233 - 30789 - 67321
Giải ba 14538 - 16439
Giải nhì 20170
Giải nhất 74142
Giải đặc biệt 932072
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00[2] - 06 - 21 - 22[2] - 25 - 29 - 33 - 35 - 38 - 39 - 42 - 45 - 70[2] - 72 - 89

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 04-12-2017 - XSTTH

Giải tám 34
Giải bảy 015
Giải sáu 4117 - 7088 - 7444
Giải năm 5598
Giải tư 49138 - 93056 - 77243 - 11756 - 01764 - 93229 - 39205
Giải ba 72622 - 53495
Giải nhì 58716
Giải nhất 45325
Giải đặc biệt 281649
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
05 - 15 - 16 - 17 - 22 - 25 - 29 - 34 - 38 - 43 - 44 - 49 - 56[2] - 64 - 88 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 27-11-2017 - XSTTH

Giải tám 66
Giải bảy 951
Giải sáu 7921 - 7164 - 2679
Giải năm 4679
Giải tư 23433 - 90261 - 84057 - 01646 - 07602 - 64929 - 83278
Giải ba 18468 - 77741
Giải nhì 54286
Giải nhất 01816
Giải đặc biệt 303037
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 16 - 21 - 29 - 33 - 37 - 41 - 46 - 51 - 57 - 61 - 64 - 66 - 68 - 78 - 79[2] - 86

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 20-11-2017 - XSTTH

Giải tám 52
Giải bảy 767
Giải sáu 5554 - 7558 - 6823
Giải năm 2206
Giải tư 32113 - 90767 - 04966 - 78179 - 78740 - 71720 - 99577
Giải ba 28916 - 80644
Giải nhì 03672
Giải nhất 33706
Giải đặc biệt 884641
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
06[2] - 13 - 16 - 20 - 23 - 40 - 41 - 44 - 52 - 54 - 58 - 66 - 67[2] - 72 - 77 - 79

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 13-11-2017 - XSTTH

Giải tám 95
Giải bảy 896
Giải sáu 1575 - 6026 - 3109
Giải năm 1982
Giải tư 40833 - 98080 - 30403 - 90240 - 54650 - 68518 - 17429
Giải ba 52475 - 44236
Giải nhì 50258
Giải nhất 25946
Giải đặc biệt 242294
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 09 - 18 - 26 - 29 - 33 - 36 - 40 - 46 - 50 - 58 - 75[2] - 80 - 82 - 94 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 06-11-2017 - XSTTH

Giải tám 53
Giải bảy 200
Giải sáu 7619 - 9638 - 3512
Giải năm 2181
Giải tư 10405 - 13103 - 47975 - 12583 - 21692 - 84532 - 34019
Giải ba 59763 - 45318
Giải nhì 43571
Giải nhất 27320
Giải đặc biệt 879010
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 03 - 05 - 10 - 12 - 18 - 19[2] - 20 - 32 - 38 - 53 - 63 - 71 - 75 - 81 - 83 - 92

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 30-10-2017 - XSTTH

Giải tám 93
Giải bảy 246
Giải sáu 2917 - 0867 - 5732
Giải năm 8592
Giải tư 72214 - 21013 - 75575 - 45527 - 62749 - 79252 - 38062
Giải ba 83984 - 92884
Giải nhì 20601
Giải nhất 15758
Giải đặc biệt 278331
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 13 - 14 - 17 - 27 - 31 - 32 - 46 - 49 - 52 - 58 - 62 - 67 - 75 - 84[2] - 92 - 93

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 23-10-2017 - XSTTH

Giải tám 10
Giải bảy 700
Giải sáu 2607 - 4421 - 5089
Giải năm 9269
Giải tư 95919 - 94666 - 62782 - 16695 - 12625 - 95636 - 57888
Giải ba 38250 - 75717
Giải nhì 25769
Giải nhất 61602
Giải đặc biệt 953874
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 02 - 07 - 10 - 17 - 19 - 21 - 25 - 36 - 50 - 66 - 69[2] - 74 - 82 - 88 - 89 - 95