Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 27-06-2016

Giải tám 11
Giải bảy 646
Giải sáu 2321 - 8795 - 7429
Giải năm 8689
Giải tư 57584 - 11490 - 36122 - 76350 - 18263 - 88260 - 01696
Giải ba 41970 - 04723
Giải nhì 06875
Giải nhất 72325
Giải đặc biệt 39125
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
11 - 21 - 22 - 23 - 25[2] - 29 - 46 - 50 - 60 - 63 - 70 - 75 - 84 - 89 - 90 - 95 - 96

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 20-06-2016

Giải tám 81
Giải bảy 661
Giải sáu 2770 - 0962 - 6243
Giải năm 4630
Giải tư 91927 - 49702 - 56134 - 24551 - 36172 - 88017 - 64998
Giải ba 16966 - 99286
Giải nhì 10828
Giải nhất 81334
Giải đặc biệt 30529
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 17 - 27 - 28 - 29 - 30 - 34[2] - 43 - 51 - 61 - 62 - 66 - 70 - 72 - 81 - 86 - 98

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 13-06-2016

Giải tám 20
Giải bảy 123
Giải sáu 8897 - 8269 - 7905
Giải năm 9004
Giải tư 16345 - 58178 - 24224 - 27162 - 90715 - 78352 - 61701
Giải ba 11417 - 24427
Giải nhì 54589
Giải nhất 91042
Giải đặc biệt 92559
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 04 - 05 - 15 - 17 - 20 - 23 - 24 - 27 - 42 - 45 - 52 - 59 - 62 - 69 - 78 - 89 - 97

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 06-06-2016

Giải tám 90
Giải bảy 047
Giải sáu 2367 - 8971 - 4179
Giải năm 1318
Giải tư 15758 - 64707 - 73022 - 93414 - 21638 - 93339 - 74706
Giải ba 44225 - 60049
Giải nhì 35218
Giải nhất 43443
Giải đặc biệt 35988
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
06 - 07 - 14 - 18[2] - 22 - 25 - 38 - 39 - 43 - 47 - 49 - 58 - 67 - 71 - 79 - 88 - 90

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 30-05-2016

Giải tám 29
Giải bảy 233
Giải sáu 6590 - 8194 - 9476
Giải năm 2759
Giải tư 20899 - 09003 - 82186 - 66500 - 96431 - 30749 - 19101
Giải ba 57977 - 02432
Giải nhì 65858
Giải nhất 31189
Giải đặc biệt 45459
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 01 - 03 - 29 - 31 - 32 - 33 - 49 - 58 - 59[2] - 76 - 77 - 86 - 89 - 90 - 94 - 99

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 23-05-2016

Giải tám 14
Giải bảy 740
Giải sáu 6335 - 4141 - 2925
Giải năm 9164
Giải tư 56299 - 12013 - 49109 - 19689 - 07240 - 74631 - 61029
Giải ba 47195 - 59808
Giải nhì 73800
Giải nhất 50252
Giải đặc biệt 26474
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 08 - 09 - 13 - 14 - 25 - 29 - 31 - 35 - 40[2] - 41 - 52 - 64 - 74 - 89 - 95 - 99

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 16-05-2016

Giải tám 97
Giải bảy 913
Giải sáu 6693 - 9320 - 0490
Giải năm 8627
Giải tư 53252 - 79196 - 27039 - 85557 - 15240 - 09655 - 18233
Giải ba 97680 - 55253
Giải nhì 18168
Giải nhất 04965
Giải đặc biệt 43695
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
13 - 20 - 27 - 33 - 39 - 40 - 52 - 53 - 55 - 57 - 65 - 68 - 80 - 90 - 93 - 95 - 96 - 97

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 09-05-2016

Giải tám 94
Giải bảy 498
Giải sáu 7225 - 9954 - 4953
Giải năm 3455
Giải tư 38230 - 40521 - 74393 - 78516 - 19031 - 87103 - 74393
Giải ba 30009 - 68848
Giải nhì 87142
Giải nhất 83249
Giải đặc biệt 76346
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 09 - 16 - 21 - 25 - 30 - 31 - 42 - 46 - 48 - 49 - 53 - 54 - 55 - 93[2] - 94 - 98