Tải ngay ứng dụng xem Kết quả xổ số trên Play
Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 5 ngày 30-10-2014

Giải ĐB 25765
Giải nhất 18721
Giải nhì 93313 - 34766
Giải ba 11551 - 73348 - 36744 - 15809 - 08772 - 36865
Giải tư 0943 - 8150 - 7589 - 7749
Giải năm 0390 - 0039 - 3688 - 1847 - 1731 - 9947
Giải sáu 738 - 869 - 713
Giải bảy 25 - 18 - 16 - 90
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
09 - 13[2] - 16 - 18 - 21 - 25 - 31 - 38 - 39 - 43 - 44 - 47[2] - 48 - 49 - 50 - 51 - 65[2] - 66 - 69 - 72 - 88 - 89 - 90[2]

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 30-10-2014

Giải tám 94
Giải bảy 462
Giải sáu 2669 - 6661 - 1639
Giải năm 6320
Giải tư 06830 - 99525 - 87170 - 09125 - 31855 - 25900 - 75433
Giải ba 44757 - 45782
Giải nhì 87089
Giải nhất 16635
Giải đặc biệt 795888
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 20 - 25[2] - 30 - 33 - 35 - 39 - 55 - 57 - 61 - 62 - 69 - 70 - 82 - 88 - 89 - 94

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 30-10-2014

Giải tám 31
Giải bảy 545
Giải sáu 6960 - 1346 - 2066
Giải năm 3342
Giải tư 81949 - 69680 - 37668 - 99269 - 29120 - 34431 - 33836
Giải ba 98802 - 56483
Giải nhì 39783
Giải nhất 58334
Giải đặc biệt 633778
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 20 - 31[2] - 34 - 36 - 42 - 45 - 46 - 49 - 60 - 66 - 68 - 69 - 78 - 80 - 83[2]

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 30-10-2014

Giải tám 99
Giải bảy 161
Giải sáu 4353 - 8599 - 5691
Giải năm 7413
Giải tư 33725 - 69161 - 81877 - 21404 - 54700 - 66909 - 16357
Giải ba 91743 - 17299
Giải nhì 89975
Giải nhất 28762
Giải đặc biệt 742264
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 04 - 09 - 13 - 25 - 43 - 53 - 57 - 61[2] - 62 - 64 - 75 - 77 - 91 - 99[3]

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 30-10-2014

Giải tám 10
Giải bảy 361
Giải sáu 6946 - 4534 - 1243
Giải năm 7280
Giải tư 32408 - 78653 - 50429 - 02008 - 43157 - 73568 - 28445
Giải ba 85697 - 35821
Giải nhì 93586
Giải nhất 87910
Giải đặc biệt 852265
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
08[2] - 10[2] - 21 - 29 - 34 - 43 - 45 - 46 - 53 - 57 - 61 - 65 - 68 - 80 - 86 - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 30-10-2014

Giải tám 21
Giải bảy 775
Giải sáu 2002 - 0195 - 7308
Giải năm 8416
Giải tư 19267 - 98297 - 40197 - 74007 - 63147 - 86589 - 67877
Giải ba 41806 - 92526
Giải nhì 96024
Giải nhất 31083
Giải đặc biệt 581832
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 06 - 07 - 08 - 16 - 21 - 24 - 26 - 32 - 47 - 67 - 75 - 77 - 83 - 89 - 95 - 97[2]

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 30-10-2014

Giải tám 68
Giải bảy 238
Giải sáu 2325 - 9876 - 8447
Giải năm 6861
Giải tư 95730 - 51690 - 71630 - 55309 - 21313 - 68086 - 35824
Giải ba 62129 - 77169
Giải nhì 54235
Giải nhất 38686
Giải đặc biệt 304742
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
09 - 13 - 24 - 25 - 29 - 30[2] - 35 - 38 - 42 - 47 - 61 - 68 - 69 - 76 - 86[2] - 90

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 30-10-2014

Giải tám 68
Giải bảy 238
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
38 - 68

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 29-10-2014

Giải tám 92
Giải bảy 390
Giải sáu 9267 - 6784 - 7998
Giải năm 2450
Giải tư 79188 - 29020 - 94996 - 25545 - 69731 - 78991 - 02395
Giải ba 31216 - 24997
Giải nhì 16954
Giải nhất 51225
Giải đặc biệt 531085
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
16 - 20 - 25 - 31 - 45 - 50 - 54 - 67 - 84 - 85 - 88 - 90 - 91 - 92 - 95 - 96 - 97 - 98

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 29-10-2014

Giải tám 29
Giải bảy 317
Giải sáu 6175 - 5168 - 6773
Giải năm 6380
Giải tư 05961 - 47962 - 89123 - 76051 - 25591 - 10588 - 55765
Giải ba 58172 - 38535
Giải nhì 40089
Giải nhất 46106
Giải đặc biệt 371923
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
06 - 17 - 23[2] - 29 - 35 - 51 - 61 - 62 - 65 - 68 - 72 - 73 - 75 - 80 - 88 - 89 - 91

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 30-10-2014

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 32
Bộ số thứ ba 608