Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 5 ngày 03-09-2015

Giải ĐB 86669
Giải nhất 65120
Giải nhì 81276 - 82453
Giải ba 22008 - 66851 - 37236 - 49202 - 43055 - 82756
Giải tư 1443 - 2640 - 7631 - 7635
Giải năm 9489 - 5451 - 5396 - 2282 - 4333 - 6973
Giải sáu 135 - 783 - 176
Giải bảy 19 - 76 - 90 - 57
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
02 - 08 - 19 - 20 - 31 - 33 - 35[2] - 36 - 40 - 43 - 51[2] - 53 - 55 - 56 - 57 - 69 - 73 - 76[3] - 82 - 83 - 89 - 90 - 96

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 03-09-2015

Giải tám 89
Giải bảy 042
Giải sáu 8698 - 8991 - 4180
Giải năm 2946
Giải tư 03006 - 52828 - 83550 - 46843 - 66336 - 23421 - 68640
Giải ba 41770 - 11073
Giải nhì 69736
Giải nhất 91996
Giải đặc biệt 885807
Hai số cuối của các giải An Giang:
06 - 07 - 21 - 28 - 36[2] - 40 - 42 - 43 - 46 - 50 - 70 - 73 - 80 - 89 - 91 - 96 - 98

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 03-09-2015

Giải tám 81
Giải bảy 153
Giải sáu 4082 - 7347 - 0770
Giải năm 0797
Giải tư 79938 - 33388 - 75748 - 80123 - 24650 - 05284 - 97059
Giải ba 48797 - 95903
Giải nhì 45841
Giải nhất 34868
Giải đặc biệt 954531
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 23 - 31 - 38 - 41 - 47 - 48 - 50 - 53 - 59 - 68 - 70 - 81 - 82 - 84 - 88 - 97[2]

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 03-09-2015

Giải tám 71
Giải bảy 210
Giải sáu 7958 - 0342 - 1402
Giải năm 6187
Giải tư 14033 - 15432 - 67105 - 48898 - 35790 - 38877 - 59999
Giải ba 28846 - 25686
Giải nhì 58048
Giải nhất 49344
Giải đặc biệt 426760
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
02 - 05 - 10 - 32 - 33 - 42 - 44 - 46 - 48 - 58 - 60 - 71 - 77 - 86 - 87 - 90 - 98 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 03-09-2015

Giải tám 86
Giải bảy 422
Giải sáu 1030 - 2379 - 8976
Giải năm 6106
Giải tư 84371 - 87925 - 21743 - 48661 - 73387 - 91183 - 58911
Giải ba 21773 - 63362
Giải nhì 29982
Giải nhất 71416
Giải đặc biệt 930018
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 11 - 16 - 18 - 22 - 25 - 30 - 43 - 61 - 62 - 71 - 73 - 76 - 79 - 82 - 83 - 86 - 87

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 03-09-2015

Giải tám 02
Giải bảy 026
Giải sáu 7302 - 7686 - 1458
Giải năm 3341
Giải tư 64351 - 12643 - 32165 - 20719 - 81655 - 90091 - 69974
Giải ba 14885 - 89063
Giải nhì 82927
Giải nhất 41452
Giải đặc biệt 245695
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02[2] - 19 - 26 - 27 - 41 - 43 - 51 - 52 - 55 - 58 - 63 - 65 - 74 - 85 - 86 - 91 - 95

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 03-09-2015

Giải tám 06
Giải bảy 476
Giải sáu 0959 - 9979 - 4429
Giải năm 4527
Giải tư 31858 - 61999 - 19991 - 48130 - 43141 - 44004 - 96218
Giải ba 01992 - 47755
Giải nhì 35680
Giải nhất 09748
Giải đặc biệt 428902
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 04 - 06 - 18 - 27 - 29 - 30 - 41 - 48 - 55 - 58 - 59 - 76 - 79 - 80 - 91 - 92 - 99

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 02-09-2015

Giải tám 99
Giải bảy 350
Giải sáu 5046 - 5089 - 6135
Giải năm 2225
Giải tư 21612 - 82559 - 76726 - 63133 - 18491 - 63784 - 05810
Giải ba 65658 - 72083
Giải nhì 90945
Giải nhất 39160
Giải đặc biệt 137769
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
10 - 12 - 25 - 26 - 33 - 35 - 45 - 46 - 50 - 58 - 59 - 60 - 69 - 83 - 84 - 89 - 91 - 99

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 02-09-2015

Giải tám 01
Giải bảy 655
Giải sáu 5818 - 8494 - 3180
Giải năm 7470
Giải tư 80549 - 00831 - 03669 - 19603 - 32869 - 37415 - 25582
Giải ba 89564 - 29789
Giải nhì 57800
Giải nhất 01572
Giải đặc biệt 056975
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 01 - 03 - 15 - 18 - 31 - 49 - 55 - 64 - 69[2] - 70 - 72 - 75 - 80 - 82 - 89 - 94

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 03-09-2015

Bộ số thứ nhất 6
Bộ số thứ hai 41
Bộ số thứ ba 132

Xổ số Điện toán 123 Thứ 4 ngày 02-09-2015

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 33
Bộ số thứ ba 894