Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 6 ngày 27-02-2015

Giải ĐB 48088
Giải nhất 95485
Giải nhì 44085 - 02280
Giải ba 67872 - 57563 - 87487 - 28274 - 92310 - 02820
Giải tư 8095 - 5595 - 8547 - 2504
Giải năm 0613 - 9109 - 8125 - 9106 - 9855 - 1515
Giải sáu 911 - 632 - 341
Giải bảy 02 - 96 - 79 - 09
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
02 - 04 - 06 - 09[2] - 10 - 11 - 13 - 15 - 20 - 25 - 32 - 41 - 47 - 55 - 63 - 72 - 74 - 79 - 80 - 85[2] - 87 - 88 - 95[2] - 96

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 27-02-2015

Giải tám 11
Giải bảy 720
Giải sáu 6155 - 4896 - 9503
Giải năm 6564
Giải tư 95418 - 20825 - 88312 - 93175 - 89774 - 84479 - 07365
Giải ba 28439 - 17728
Giải nhì 74091
Giải nhất 51396
Giải đặc biệt 965266
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 11 - 12 - 18 - 20 - 25 - 28 - 39 - 55 - 64 - 65 - 66 - 74 - 75 - 79 - 91 - 96[2]

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 27-02-2015

Giải tám 58
Giải bảy 033
Giải sáu 1401 - 4528 - 3985
Giải năm 5497
Giải tư 72512 - 83044 - 77276 - 06852 - 27614 - 73891 - 32731
Giải ba 50530 - 05904
Giải nhì 88727
Giải nhất 11515
Giải đặc biệt 212574
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 04 - 12 - 14 - 15 - 27 - 28 - 30 - 31 - 33 - 44 - 52 - 58 - 74 - 76 - 85 - 91 - 97

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 27-02-2015

Giải tám 36
Giải bảy 184
Giải sáu 2833 - 3597 - 4716
Giải năm 8498
Giải tư 14151 - 18598 - 45051 - 69209 - 67971 - 68702 - 29957
Giải ba 31838 - 93467
Giải nhì 48266
Giải nhất 55508
Giải đặc biệt 472111
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 08 - 09 - 11 - 16 - 33 - 36 - 38 - 51[2] - 57 - 66 - 67 - 71 - 84 - 97 - 98[2]

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 27-02-2015

Giải tám 48
Giải bảy 333
Giải sáu 8884 - 7779 - 1492
Giải năm 3552
Giải tư 33926 - 20480 - 71237 - 93605 - 73174 - 68167 - 19255
Giải ba 55044 - 25087
Giải nhì 39512
Giải nhất 79623
Giải đặc biệt 119437
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 12 - 23 - 26 - 33 - 37[2] - 44 - 48 - 52 - 55 - 67 - 74 - 79 - 80 - 84 - 87 - 92

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 27-02-2015

Giải tám 33
Giải bảy 851
Giải sáu 5980 - 2106 - 8743
Giải năm 1862
Giải tư 21301 - 40551 - 81713 - 21588 - 14906 - 96934 - 25270
Giải ba 05937 - 71575
Giải nhì 98574
Giải nhất 64465
Giải đặc biệt 880489
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 06[2] - 13 - 33 - 34 - 37 - 43 - 51[2] - 62 - 65 - 70 - 74 - 75 - 80 - 88 - 89

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 26-02-2015

Giải tám 71
Giải bảy 938
Giải sáu 4910 - 3885 - 9765
Giải năm 0018
Giải tư 75309 - 22740 - 69868 - 55361 - 01730 - 96652 - 74880
Giải ba 30078 - 10006
Giải nhì 13833
Giải nhất 64900
Giải đặc biệt 016565
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 06 - 09 - 10 - 18 - 30 - 33 - 38 - 40 - 52 - 61 - 65[2] - 68 - 71 - 78 - 80 - 85

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 26-02-2015

Giải tám 96
Giải bảy 372
Giải sáu 5539 - 7761 - 8173
Giải năm 3476
Giải tư 89850 - 40820 - 22490 - 66507 - 92763 - 21305 - 30799
Giải ba 42994 - 19494
Giải nhì 04987
Giải nhất 74671
Giải đặc biệt 154780
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 07 - 20 - 39 - 50 - 61 - 63 - 71 - 72 - 73 - 76 - 80 - 87 - 90 - 94[2] - 96 - 99

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 26-02-2015

Giải tám 29
Giải bảy 631
Giải sáu 2332 - 6090 - 0879
Giải năm 6844
Giải tư 39433 - 51471 - 57716 - 42478 - 65879 - 19032 - 93243
Giải ba 51988 - 51837
Giải nhì 93218
Giải nhất 56392
Giải đặc biệt 360964
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
16 - 18 - 29 - 31 - 32[2] - 33 - 37 - 43 - 44 - 64 - 71 - 78 - 79[2] - 88 - 90 - 92

Xổ số Điện toán 123 Thứ 6 ngày 27-02-2015

Bộ số thứ nhất 7
Bộ số thứ hai 54
Bộ số thứ ba 422

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 26-02-2015

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 80
Bộ số thứ ba 316