Ngày mở thưởng

XSMB xổ số Thủ đô Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải ĐB 26852
Giải nhất 99957
Giải nhì 01212 - 84009
Giải ba 27717 - 07115 - 21241 - 42700 - 19390 - 62911
Giải tư 6512 - 1162 - 3732 - 1632
Giải năm 0777 - 2235 - 7327 - 6098 - 1010 - 2416
Giải sáu 622 - 725 - 217
Giải bảy 51 - 69 - 23 - 66
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
00 - 09 - 10 - 11 - 12[2] - 15 - 16 - 17[2] - 22 - 23 - 25 - 27 - 32[2] - 35 - 41 - 51 - 52 - 57 - 62 - 66 - 69 - 77 - 90 - 98

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 25
Giải bảy 140
Giải sáu 6713 - 2385 - 8868
Giải năm 6091
Giải tư 81548 - 83280 - 36704 - 03630 - 24108 - 70096 - 35440
Giải ba 79284 - 18904
Giải nhì 62148
Giải nhất 76184
Giải đặc biệt 003803
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 04[2] - 08 - 13 - 25 - 30 - 40[2] - 48[2] - 68 - 80 - 84[2] - 85 - 91 - 96

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 21
Giải bảy 024
Giải sáu 0081 - 8443 - 5318
Giải năm 6688
Giải tư 81110 - 80033 - 15433 - 79129 - 91931 - 28194 - 97627
Giải ba 38923 - 09195
Giải nhì 33364
Giải nhất 88143
Giải đặc biệt 617457
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
10 - 18 - 21 - 23 - 24 - 27 - 29 - 31 - 33[2] - 43[2] - 57 - 64 - 81 - 88 - 94 - 95

XSNT xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 83
Giải bảy 194
Giải sáu 0292 - 1086 - 6884
Giải năm 1075
Giải tư 66392 - 87143 - 31353 - 07111 - 88705 - 35464 - 88521
Giải ba 94881 - 08674
Giải nhì 81250
Giải nhất 77772
Giải đặc biệt 555461
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
05 - 11 - 21 - 43 - 50 - 53 - 61 - 64 - 72 - 74 - 75 - 81 - 83 - 84 - 86 - 92[2] - 94

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 05
Giải bảy 630
Giải sáu 3782 - 1426 - 7451
Giải năm 9329
Giải tư 36946 - 02529 - 73451 - 14766 - 12599 - 30402 - 40259
Giải ba 91381 - 66018
Giải nhì 73707
Giải nhất 22719
Giải đặc biệt 829643
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 05 - 07 - 18 - 19 - 26 - 29[2] - 30 - 43 - 46 - 51[2] - 59 - 66 - 81 - 82 - 99

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 66
Giải bảy 427
Giải sáu 5931 - 1155 - 8593
Giải năm 8329
Giải tư 49077 - 47727 - 83950 - 84385 - 83105 - 55634 - 39827
Giải ba 10867 - 86779
Giải nhì 17200
Giải nhất 92656
Giải đặc biệt 410493
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 05 - 27[3] - 29 - 31 - 34 - 50 - 55 - 56 - 66 - 67 - 77 - 79 - 85 - 93[2]

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 27-04-2017

Giải tám 59
Giải bảy 512
Giải sáu 2666 - 2997 - 6963
Giải năm 3065
Giải tư 45570 - 16934 - 94129 - 43739 - 65476 - 27493 - 27635
Giải ba 64561 - 72592
Giải nhì 94662
Giải nhất 16174
Giải đặc biệt 688093
Hai số cuối của các giải An Giang:
12 - 29 - 34 - 35 - 39 - 59 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 70 - 74 - 76 - 92 - 93[2] - 97

XSBDI xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 27-04-2017

Giải tám 34
Giải bảy 915
Giải sáu 2080 - 7857 - 6020
Giải năm 9853
Giải tư 07911 - 74434 - 96612 - 00863 - 58222 - 00829 - 44024
Giải ba 80263 - 41851
Giải nhì 52662
Giải nhất 90036
Giải đặc biệt 368205
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 11 - 12 - 15 - 20 - 22 - 24 - 29 - 34[2] - 36 - 51 - 53 - 57 - 62 - 63[2] - 80

XSBTH xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 27-04-2017

Giải tám 32
Giải bảy 222
Giải sáu 7959 - 3051 - 9277
Giải năm 8754
Giải tư 90899 - 03111 - 25577 - 53010 - 76348 - 89920 - 99682
Giải ba 73461 - 08825
Giải nhì 20670
Giải nhất 74182
Giải đặc biệt 506626
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
10 - 11 - 20 - 22 - 25 - 26 - 32 - 48 - 51 - 54 - 59 - 61 - 70 - 77[2] - 82[2] - 99

Xổ số Điện toán 123 Thứ 6 ngày 28-04-2017

Bộ số thứ nhất 8
Bộ số thứ hai 31
Bộ số thứ ba 328

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 27-04-2017

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 70
Bộ số thứ ba 951