Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 6 ngày 22-05-2015

Giải ĐB 23026
Giải nhất 91214
Giải nhì 55042 - 43376
Giải ba 49211 - 87052 - 15211 - 97626 - 24134 - 71980
Giải tư 9987 - 2398 - 7296 - 7223
Giải năm 2673 - 3040 - 3714 - 6883 - 1942 - 8377
Giải sáu 725 - 386 - 778
Giải bảy 80 - 75 - 25 - 79
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
11[2] - 14[2] - 23 - 25[2] - 26[2] - 34 - 40 - 42[2] - 52 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80[2] - 83 - 86 - 87 - 96 - 98

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 22-05-2015

Giải tám 50
Giải bảy 231
Giải sáu 2326 - 8146 - 5332
Giải năm 8068
Giải tư 72321 - 74056 - 28861 - 12940 - 19071 - 96052 - 81353
Giải ba 07557 - 71015
Giải nhì 34224
Giải nhất 97896
Giải đặc biệt 856645
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
15 - 21 - 24 - 26 - 31 - 32 - 40 - 45 - 46 - 50 - 52 - 53 - 56 - 57 - 61 - 68 - 71 - 96

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 22-05-2015

Giải tám 95
Giải bảy 030
Giải sáu 4324 - 9602 - 8470
Giải năm 1624
Giải tư 30303 - 88222 - 19136 - 79097 - 37799 - 74256 - 95568
Giải ba 16150 - 94107
Giải nhì 25322
Giải nhất 60024
Giải đặc biệt 071643
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 03 - 07 - 22[2] - 24[3] - 30 - 36 - 43 - 50 - 56 - 68 - 70 - 95 - 97 - 99

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 22-05-2015

Giải tám 05
Giải bảy 713
Giải sáu 2578 - 1783 - 5488
Giải năm 5595
Giải tư 16308 - 34685 - 48116 - 53597 - 71893 - 55826 - 49037
Giải ba 53216 - 00627
Giải nhì 28102
Giải nhất 01426
Giải đặc biệt 117918
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 05 - 08 - 13 - 16[2] - 18 - 26[2] - 27 - 37 - 78 - 83 - 85 - 88 - 93 - 95 - 97

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 22-05-2015

Giải tám 94
Giải bảy 483
Giải sáu 9753 - 5812 - 7820
Giải năm 1233
Giải tư 28109 - 77643 - 33167 - 34646 - 70451 - 63265 - 74008
Giải ba 03076 - 41520
Giải nhì 30668
Giải nhất 98731
Giải đặc biệt 832641
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
08 - 09 - 12 - 20[2] - 31 - 33 - 41 - 43 - 46 - 51 - 53 - 65 - 67 - 68 - 76 - 83 - 94

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 22-05-2015

Giải tám 21
Giải bảy 168
Giải sáu 7443 - 0283 - 4676
Giải năm 8500
Giải tư 46210 - 21744 - 12816 - 82159 - 56173 - 87105 - 86361
Giải ba 04683 - 08422
Giải nhì 96323
Giải nhất 80792
Giải đặc biệt 716614
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 05 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 23 - 43 - 44 - 59 - 61 - 68 - 73 - 76 - 83[2] - 92

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 21-05-2015

Giải tám 47
Giải bảy 629
Giải sáu 6333 - 7364 - 8230
Giải năm 9754
Giải tư 63702 - 42421 - 27688 - 13564 - 27219 - 41434 - 47711
Giải ba 11400 - 48091
Giải nhì 27011
Giải nhất 09485
Giải đặc biệt 800872
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 02 - 11[2] - 19 - 21 - 29 - 30 - 33 - 34 - 47 - 54 - 64[2] - 72 - 85 - 88 - 91

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 21-05-2015

Giải tám 66
Giải bảy 458
Giải sáu 0083 - 4336 - 4927
Giải năm 7736
Giải tư 16204 - 21046 - 72866 - 26208 - 80725 - 99108 - 97978
Giải ba 77720 - 61286
Giải nhì 17312
Giải nhất 96111
Giải đặc biệt 563309
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 08[2] - 09 - 11 - 12 - 20 - 25 - 27 - 36[2] - 46 - 58 - 66[2] - 78 - 83 - 86

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 21-05-2015

Giải tám 86
Giải bảy 684
Giải sáu 7366 - 8754 - 4781
Giải năm 2995
Giải tư 29007 - 91330 - 41137 - 83269 - 44432 - 77061 - 45819
Giải ba 25999 - 04257
Giải nhì 18428
Giải nhất 97349
Giải đặc biệt 560736
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
07 - 19 - 28 - 30 - 32 - 36 - 37 - 49 - 54 - 57 - 61 - 66 - 69 - 81 - 84 - 86 - 95 - 99

Xổ số Điện toán 123 Thứ 6 ngày 22-05-2015

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 36
Bộ số thứ ba 304

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 21-05-2015

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 90
Bộ số thứ ba 854