Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 3 ngày 06-10-2015

Giải ĐB 89780
Giải nhất 95300
Giải nhì 98273 - 67232
Giải ba 93696 - 31978 - 94297 - 63591 - 55787 - 07736
Giải tư 4590 - 9215 - 8395 - 4451
Giải năm 1200 - 1562 - 2143 - 4595 - 9304 - 1316
Giải sáu 969 - 212 - 127
Giải bảy 88 - 94 - 49 - 66
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
00[2] - 04 - 12 - 15 - 16 - 27 - 32 - 36 - 43 - 49 - 51 - 62 - 66 - 69 - 73 - 78 - 80 - 87 - 88 - 90 - 91 - 94 - 95[2] - 96 - 97

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 06-10-2015

Giải tám 16
Giải bảy 083
Giải sáu 1275 - 0496 - 7808
Giải năm 6181
Giải tư 79529 - 63975 - 55141 - 98248 - 62412 - 02225 - 47069
Giải ba 21649 - 18957
Giải nhì 98013
Giải nhất 83329
Giải đặc biệt 981592
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
08 - 12 - 13 - 16 - 25 - 29[2] - 41 - 48 - 49 - 57 - 69 - 75[2] - 81 - 83 - 92 - 96

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 06-10-2015

Giải tám 60
Giải bảy 428
Giải sáu 5529 - 2797 - 3628
Giải năm 2910
Giải tư 74061 - 52732 - 32667 - 63389 - 81608 - 92619 - 00860
Giải ba 13686 - 53663
Giải nhì 00517
Giải nhất 70950
Giải đặc biệt 345395
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
08 - 10 - 17 - 19 - 28[2] - 29 - 32 - 50 - 60[2] - 61 - 63 - 67 - 86 - 89 - 95 - 97

Kết quả xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 06-10-2015

Giải tám 33
Giải bảy 678
Giải sáu 4751 - 7922 - 7818
Giải năm 6791
Giải tư 96098 - 98340 - 28130 - 58705 - 86417 - 21463 - 30330
Giải ba 38652 - 47958
Giải nhì 25883
Giải nhất 14961
Giải đặc biệt 884075
Hai số cuối của các giải Đắck Lắc:
05 - 17 - 18 - 22 - 30[2] - 33 - 40 - 51 - 52 - 58 - 61 - 63 - 75 - 78 - 83 - 91 - 98

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 06-10-2015

Giải tám 81
Giải bảy 446
Giải sáu 1821 - 7094 - 8183
Giải năm 9687
Giải tư 70035 - 80170 - 36057 - 19946 - 51657 - 83389 - 25573
Giải ba 36888 - 54480
Giải nhì 54084
Giải nhất 46977
Giải đặc biệt 242066
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
21 - 35 - 46[2] - 57[2] - 66 - 70 - 73 - 77 - 80 - 81 - 83 - 84 - 87 - 88 - 89 - 94

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 06-10-2015

Giải tám 41
Giải bảy 885
Giải sáu 1613 - 4958 - 7271
Giải năm 0372
Giải tư 66382 - 32948 - 01042 - 28571 - 05902 - 00356 - 97449
Giải ba 90039 - 55222
Giải nhì 76048
Giải nhất 48314
Giải đặc biệt 158047
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 13 - 14 - 22 - 39 - 41 - 42 - 47 - 48[2] - 49 - 56 - 58 - 71[2] - 72 - 82 - 85

Kết quả xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 05-10-2015

Giải tám 31
Giải bảy 851
Giải sáu 9828 - 8671 - 5151
Giải năm 1779
Giải tư 44612 - 81453 - 55583 - 55938 - 60731 - 52522 - 05373
Giải ba 67821 - 21013
Giải nhì 04867
Giải nhất 83983
Giải đặc biệt 032964
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
12 - 13 - 21 - 22 - 28 - 31[2] - 38 - 51[2] - 53 - 64 - 67 - 71 - 73 - 79 - 83[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 05-10-2015

Giải tám 13
Giải bảy 576
Giải sáu 6855 - 3710 - 3411
Giải năm 9208
Giải tư 46754 - 32152 - 18805 - 42077 - 96884 - 73173 - 56912
Giải ba 20367 - 84990
Giải nhì 67544
Giải nhất 61080
Giải đặc biệt 861876
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 44 - 52 - 54 - 55 - 67 - 73 - 76[2] - 77 - 80 - 84 - 90

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 05-10-2015

Giải tám 05
Giải bảy 108
Giải sáu 0135 - 4267 - 2908
Giải năm 5737
Giải tư 05220 - 98608 - 03021 - 30204 - 68927 - 85777 - 11048
Giải ba 15811 - 69392
Giải nhì 45873
Giải nhất 24069
Giải đặc biệt 844855
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 05 - 08[3] - 11 - 20 - 21 - 27 - 35 - 37 - 48 - 55 - 67 - 69 - 73 - 77 - 92

Xổ số Điện toán 123 Thứ 3 ngày 06-10-2015

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 299

Xổ số Điện toán 123 Thứ 2 ngày 05-10-2015

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 60
Bộ số thứ ba 711