Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 5 ngày 30-07-2015

Giải ĐB 27896
Giải nhất 92741
Giải nhì 53794 - 63098
Giải ba 22832 - 29761 - 96400 - 16518 - 87719 - 89423
Giải tư 0864 - 0166 - 3363 - 3875
Giải năm 6523 - 7653 - 8513 - 3325 - 3592 - 1655
Giải sáu 496 - 283 - 593
Giải bảy 05 - 19 - 37 - 55
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
00 - 05 - 13 - 18 - 19[2] - 23[2] - 25 - 32 - 37 - 41 - 53 - 55[2] - 61 - 63 - 64 - 66 - 75 - 83 - 92 - 93 - 94 - 96[2] - 98

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 30-07-2015

Giải tám 97
Giải bảy 603
Giải sáu 9069 - 2680 - 9613
Giải năm 0409
Giải tư 08055 - 18324 - 14714 - 83106 - 93584 - 49989 - 93892
Giải ba 62954 - 77210
Giải nhì 93617
Giải nhất 61630
Giải đặc biệt 216236
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 06 - 09 - 10 - 13 - 14 - 17 - 24 - 30 - 36 - 54 - 55 - 69 - 80 - 84 - 89 - 92 - 97

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 30-07-2015

Giải tám 02
Giải bảy 409
Giải sáu 2282 - 6345 - 7226
Giải năm 4318
Giải tư 55283 - 07284 - 21021 - 92085 - 03636 - 82866 - 62936
Giải ba 48683 - 48598
Giải nhì 39458
Giải nhất 86786
Giải đặc biệt 261892
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 09 - 18 - 21 - 26 - 36[2] - 45 - 58 - 66 - 82 - 83[2] - 84 - 85 - 86 - 92 - 98

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 30-07-2015

Giải tám 58
Giải bảy 716
Giải sáu 5008 - 8911 - 0987
Giải năm 5245
Giải tư 51694 - 17913 - 23459 - 19174 - 75017 - 77564 - 97189
Giải ba 29039 - 65147
Giải nhì 09801
Giải nhất 74163
Giải đặc biệt 888177
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 08 - 11 - 13 - 16 - 17 - 39 - 45 - 47 - 58 - 59 - 63 - 64 - 74 - 77 - 87 - 89 - 94

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 30-07-2015

Giải tám 38
Giải bảy 385
Giải sáu 5837 - 4853 - 8160
Giải năm 5273
Giải tư 43105 - 99186 - 52458 - 33271 - 20835 - 71074 - 18626
Giải ba 24056 - 38078
Giải nhì 11290
Giải nhất 82454
Giải đặc biệt 117590
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 26 - 35 - 37 - 38 - 53 - 54 - 56 - 58 - 60 - 71 - 73 - 74 - 78 - 85 - 86 - 90[2]

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 30-07-2015

Giải tám 28
Giải bảy 115
Giải sáu 0614 - 9338 - 9161
Giải năm 9027
Giải tư 14096 - 74763 - 89832 - 69883 - 79640 - 76500 - 43289
Giải ba 90791 - 97351
Giải nhì 50358
Giải nhất 28637
Giải đặc biệt 542553
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 14 - 15 - 27 - 28 - 32 - 37 - 38 - 40 - 51 - 53 - 58 - 61 - 63 - 83 - 89 - 91 - 96

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 30-07-2015

Giải tám 81
Giải bảy 202
Giải sáu 6791 - 7338 - 4888
Giải năm 8408
Giải tư 55488 - 23127 - 67371 - 43509 - 70794 - 44951 - 53359
Giải ba 58507 - 63347
Giải nhì 74800
Giải nhất 44042
Giải đặc biệt 279193
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 02 - 07 - 08 - 09 - 27 - 38 - 42 - 47 - 51 - 59 - 71 - 81 - 88[2] - 91 - 93 - 94

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 29-07-2015

Giải tám 81
Giải bảy 081
Giải sáu 9610 - 0758 - 9140
Giải năm 8463
Giải tư 69558 - 99937 - 01931 - 50591 - 47638 - 52790 - 51127
Giải ba 67635 - 16237
Giải nhì 74378
Giải nhất 21988
Giải đặc biệt 990341
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
10 - 27 - 31 - 35 - 37[2] - 38 - 40 - 41 - 58[2] - 63 - 78 - 81[2] - 88 - 90 - 91

Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 29-07-2015

Giải tám 52
Giải bảy 018
Giải sáu 6387 - 8108 - 3207
Giải năm 2049
Giải tư 02571 - 72692 - 89907 - 74681 - 59102 - 51281 - 55326
Giải ba 44969 - 32643
Giải nhì 05312
Giải nhất 97363
Giải đặc biệt 239095
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 07[2] - 08 - 12 - 18 - 26 - 43 - 49 - 52 - 63 - 69 - 71 - 81[2] - 87 - 92 - 95

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 30-07-2015

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 82
Bộ số thứ ba 120

Xổ số Điện toán 123 Thứ 4 ngày 29-07-2015

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 30
Bộ số thứ ba 618