Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 5 ngày 11-02-2016

Giải ĐB 11181
Giải nhất 69378
Giải nhì 68831 - 37993
Giải ba 89845 - 85164 - 73061 - 35505 - 74044 - 51547
Giải tư 6928 - 7860 - 1319 - 7173
Giải năm 3092 - 0750 - 5037 - 6323 - 0007 - 7496
Giải sáu 785 - 300 - 949
Giải bảy 17 - 54 - 25 - 91
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
00 - 05 - 07 - 17 - 19 - 23 - 25 - 28 - 31 - 37 - 44 - 45 - 47 - 49 - 50 - 54 - 60 - 61 - 64 - 73 - 78 - 81 - 85 - 91 - 92 - 93 - 96

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 11-02-2016

Giải tám 06
Giải bảy 180
Giải sáu 8794 - 9689 - 3110
Giải năm 7055
Giải tư 64409 - 28911 - 42057 - 22232 - 56228 - 08827 - 54184
Giải ba 84979 - 00133
Giải nhì 44892
Giải nhất 44515
Giải đặc biệt 061972
Hai số cuối của các giải An Giang:
06 - 09 - 10 - 11 - 15 - 27 - 28 - 32 - 33 - 55 - 57 - 72 - 79 - 80 - 84 - 89 - 92 - 94

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 11-02-2016

Giải tám 60
Giải bảy 409
Giải sáu 9000 - 8722 - 7467
Giải năm 9875
Giải tư 76201 - 63650 - 86462 - 80137 - 44968 - 35387 - 56586
Giải ba 64434 - 86534
Giải nhì 51557
Giải nhất 35539
Giải đặc biệt 952618
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 01 - 09 - 18 - 22 - 34[2] - 37 - 39 - 50 - 57 - 60 - 62 - 67 - 68 - 75 - 86 - 87

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 11-02-2016

Giải tám 60
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Bình Định:
60

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 11-02-2016

Giải tám 59
Giải bảy 037
Giải sáu 7054 - 1291 - 1639
Giải năm 8635
Giải tư 30351 - 18973 - 28632 - 77471 - 41621 - 07413 - 10305
Giải ba 27391 - 69885
Giải nhì 99733
Giải nhất 51666
Giải đặc biệt 047479
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
05 - 13 - 21 - 32 - 33 - 35 - 37 - 39 - 51 - 54 - 59 - 66 - 71 - 73 - 79 - 85 - 91[2]

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 11-02-2016

Giải tám 61
Giải bảy 144
Giải sáu 2994 - 2490 - 7134
Giải năm 5135
Giải tư 50054 - 23447 - 60902 - 48021 - 64204 - 74379 - 96547
Giải ba 29607 - 18190
Giải nhì 57668
Giải nhất 20124
Giải đặc biệt 254162
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 04 - 07 - 21 - 24 - 34 - 35 - 44 - 47[2] - 54 - 61 - 62 - 68 - 79 - 90[2] - 94

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 11-02-2016

Giải tám 75
Giải bảy 430
Giải sáu 7928 - 0992 - 2789
Giải năm 7182
Giải tư 06820 - 80709 - 75428 - 71162 - 92023 - 81579 - 70294
Giải ba 33150 - 41786
Giải nhì 95830
Giải nhất 35645
Giải đặc biệt 605952
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
09 - 20 - 23 - 28[2] - 30[2] - 45 - 50 - 52 - 62 - 75 - 79 - 82 - 86 - 89 - 92 - 94

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 11-02-2016

Giải tám 14
Giải bảy 848
Giải sáu 1186 - 6133 - 5053
Giải năm 2340
Giải tư 43536 - 32777 - 08135 - 63943 - 54011 - 99772 - 63834
Giải ba 14203 - 02828
Giải nhì 05841
Giải nhất 61449
Giải đặc biệt 448778
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 11 - 14 - 28 - 33 - 34 - 35 - 36 - 40 - 41 - 43 - 48 - 49 - 53 - 72 - 77 - 78 - 86

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 11-02-2016

Giải tám 14
Giải bảy 848
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
14 - 48

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 11-02-2016

Bộ số thứ nhất 7
Bộ số thứ hai 27
Bộ số thứ ba 596