Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 6 ngày 30-01-2015

Giải ĐB 71426
Giải nhất 43495
Giải nhì 23470 - 60998
Giải ba 28538 - 32541 - 79908 - 43205 - 00098 - 84805
Giải tư 4534 - 0348 - 6631 - 1620
Giải năm 6430 - 1035 - 2348 - 8810 - 8907 - 3568
Giải sáu 944 - 808 - 635
Giải bảy 09 - 56 - 37 - 93
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
05[2] - 07 - 08[2] - 09 - 10 - 20 - 26 - 30 - 31 - 34 - 35[2] - 37 - 38 - 41 - 44 - 48[2] - 56 - 68 - 70 - 93 - 95 - 98[2]

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 30-01-2015

Giải tám 80
Giải bảy 236
Giải sáu 7074 - 4368 - 1044
Giải năm 2984
Giải tư 41956 - 28314 - 13256 - 46946 - 18954 - 41816 - 04839
Giải ba 47683 - 70914
Giải nhì 99330
Giải nhất 65369
Giải đặc biệt 705978
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
14[2] - 16 - 30 - 36 - 39 - 44 - 46 - 54 - 56[2] - 68 - 69 - 74 - 78 - 80 - 83 - 84

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 30-01-2015

Giải tám 82
Giải bảy 665
Giải sáu 5170 - 0545 - 4439
Giải năm 0173
Giải tư 11872 - 22368 - 42211 - 55285 - 27886 - 70391 - 15332
Giải ba 30715 - 42209
Giải nhì 49238
Giải nhất 55814
Giải đặc biệt 486004
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 09 - 11 - 14 - 15 - 32 - 38 - 39 - 45 - 65 - 68 - 70 - 72 - 73 - 82 - 85 - 86 - 91

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 30-01-2015

Giải tám 68
Giải bảy 598
Giải sáu 3103 - 4374 - 9844
Giải năm 3928
Giải tư 53810 - 94747 - 05626 - 77888 - 03963 - 96771 - 76879
Giải ba 34561 - 95543
Giải nhì 28488
Giải nhất 98485
Giải đặc biệt 774831
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 10 - 26 - 28 - 31 - 43 - 44 - 47 - 61 - 63 - 68 - 71 - 74 - 79 - 85 - 88[2] - 98

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 30-01-2015

Giải tám 37
Giải bảy 789
Giải sáu 7783 - 6077 - 3514
Giải năm 6371
Giải tư 87983 - 51777 - 02644 - 07313 - 77948 - 44020 - 59244
Giải ba 62619 - 19254
Giải nhì 50676
Giải nhất 72624
Giải đặc biệt 570938
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 37 - 38 - 44[2] - 48 - 54 - 71 - 76 - 77[2] - 83[2] - 89

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 30-01-2015

Giải tám 00
Giải bảy 217
Giải sáu 8760 - 1941 - 7881
Giải năm 7085
Giải tư 98013 - 63253 - 06137 - 38494 - 27725 - 17345 - 49971
Giải ba 57195 - 20759
Giải nhì 20863
Giải nhất 93563
Giải đặc biệt 172065
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 13 - 17 - 25 - 37 - 41 - 45 - 53 - 59 - 60 - 63[2] - 65 - 71 - 81 - 85 - 94 - 95

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 29-01-2015

Giải tám 97
Giải bảy 568
Giải sáu 8074 - 9223 - 7470
Giải năm 8999
Giải tư 69646 - 09505 - 57094 - 04680 - 01065 - 28748 - 99017
Giải ba 08194 - 88243
Giải nhì 97814
Giải nhất 76413
Giải đặc biệt 317546
Hai số cuối của các giải An Giang:
05 - 13 - 14 - 17 - 23 - 43 - 46[2] - 48 - 65 - 68 - 70 - 74 - 80 - 94[2] - 97 - 99

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 29-01-2015

Giải tám 43
Giải bảy 708
Giải sáu 9828 - 7945 - 3415
Giải năm 0130
Giải tư 81471 - 15669 - 88138 - 14827 - 64136 - 93809 - 48799
Giải ba 24021 - 04502
Giải nhì 07374
Giải nhất 54443
Giải đặc biệt 723563
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 08 - 09 - 15 - 21 - 27 - 28 - 30 - 36 - 38 - 43[2] - 45 - 63 - 69 - 71 - 74 - 99

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 29-01-2015

Giải tám 63
Giải bảy 297
Giải sáu 2268 - 0133 - 6665
Giải năm 1112
Giải tư 76499 - 05535 - 57516 - 81856 - 59873 - 67957 - 93816
Giải ba 28770 - 27084
Giải nhì 14364
Giải nhất 70142
Giải đặc biệt 846536
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
12 - 16[2] - 33 - 35 - 36 - 42 - 56 - 57 - 63 - 64 - 65 - 68 - 70 - 73 - 84 - 97 - 99

Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 29-01-2015

Giải tám 80
Giải bảy 896
Giải sáu 0180 - 9520 - 7629
Giải năm 8328
Giải tư 27995 - 98482 - 39183 - 89385 - 26298 - 20071 - 03709
Giải ba 81424 - 84726
Giải nhì 38445
Giải nhất 40777
Giải đặc biệt 836269
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
09 - 20 - 24 - 26 - 28 - 29 - 45 - 69 - 71 - 77 - 80[2] - 82 - 83 - 85 - 95 - 96 - 98

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 29-01-2015

Giải tám 83
Giải bảy 539
Giải sáu 3208 - 3249 - 1908
Giải năm 4249
Giải tư 08770 - 07882 - 36434 - 70835 - 13955 - 45691 - 84465
Giải ba 57649 - 91090
Giải nhì 91684
Giải nhất 78080
Giải đặc biệt 703110
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
08[2] - 10 - 34 - 35 - 39 - 49[3] - 55 - 65 - 70 - 80 - 82 - 83 - 84 - 90 - 91

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 29-01-2015

Bộ số thứ nhất 6
Bộ số thứ hai 62
Bộ số thứ ba 931