Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải ĐB 06735
Giải nhất 88702
Giải nhì 10525 - 35637
Giải ba 02576 - 89642 - 73586 - 53989 - 02526 - 54055
Giải tư 7246 - 7024 - 4390 - 3118
Giải năm 1598 - 5955 - 0716 - 9582 - 1832 - 4220
Giải sáu 646 - 618 - 505
Giải bảy 01 - 12 - 66 - 07
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
01 - 02 - 05 - 07 - 12 - 16 - 18[2] - 20 - 24 - 25 - 26 - 32 - 35 - 37 - 42 - 46[2] - 55[2] - 66 - 76 - 82 - 86 - 89 - 90 - 98

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 23
Giải bảy 882
Giải sáu 3705 - 1459 - 5232
Giải năm 1199
Giải tư 19118 - 06619 - 40676 - 52044 - 48406 - 98669 - 68144
Giải ba 93273 - 75229
Giải nhì 69749
Giải nhất 66376
Giải đặc biệt 810545
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05 - 06 - 18 - 19 - 23 - 29 - 32 - 44[2] - 45 - 49 - 59 - 69 - 73 - 76[2] - 82 - 99

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 99
Giải bảy 917
Giải sáu 4942 - 5306 - 4024
Giải năm 3552
Giải tư 39935 - 78751 - 56905 - 27396 - 91040 - 60726 - 27150
Giải ba 18589 - 63016
Giải nhì 53560
Giải nhất 94915
Giải đặc biệt 96191
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 06 - 15 - 16 - 17 - 24 - 26 - 35 - 40 - 42 - 50 - 51 - 52 - 60 - 89 - 91 - 96 - 99

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 26
Giải bảy 841
Giải sáu 2453 - 7302 - 8503
Giải năm 3256
Giải tư 96217 - 40939 - 77520 - 45403 - 00131 - 19789 - 54233
Giải ba 67197 - 16307
Giải nhì 19113
Giải nhất 85303
Giải đặc biệt 73077
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 03[3] - 07 - 13 - 17 - 20 - 26 - 31 - 33 - 39 - 41 - 53 - 56 - 77 - 89 - 97

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 28
Giải bảy 862
Giải sáu 0700 - 3379 - 4182
Giải năm 5960
Giải tư 52948 - 77517 - 77823 - 63654 - 69636 - 11909 - 37319
Giải ba 31555 - 70384
Giải nhì 75634
Giải nhất 86690
Giải đặc biệt 834181
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 09 - 17 - 19 - 23 - 28 - 34 - 36 - 48 - 54 - 55 - 60 - 62 - 79 - 81 - 82 - 84 - 90

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 07
Giải bảy 588
Giải sáu 2509 - 8565 - 7774
Giải năm 5212
Giải tư 09271 - 89136 - 93475 - 16239 - 81386 - 73893 - 33066
Giải ba 51196 - 19113
Giải nhì 40015
Giải nhất 73765
Giải đặc biệt 236488
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
07 - 09 - 12 - 13 - 15 - 36 - 39 - 65[2] - 66 - 71 - 74 - 75 - 86 - 88[2] - 93 - 96

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 62
Giải bảy 032
Giải sáu 4867 - 6557 - 1930
Giải năm 2072
Giải tư 55957 - 80457 - 59852 - 28778 - 64018 - 04392 - 42864
Giải ba 38334 - 61862
Giải nhì 93387
Giải nhất 70536
Giải đặc biệt 880962
Hai số cuối của các giải An Giang:
18 - 30 - 32 - 34 - 36 - 52 - 57[3] - 62[3] - 64 - 67 - 72 - 78 - 87 - 92

Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 29
Giải bảy 584
Giải sáu 6411 - 4360 - 7844
Giải năm 9476
Giải tư 11769 - 65515 - 11713 - 74992 - 13960 - 10234 - 81264
Giải ba 63909 - 55881
Giải nhì 20090
Giải nhất 25994
Giải đặc biệt 93838
Hai số cuối của các giải Bình Định:
09 - 11 - 13 - 15 - 29 - 34 - 38 - 44 - 60[2] - 64 - 69 - 76 - 81 - 84 - 90 - 92 - 94

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 20
Giải bảy 425
Giải sáu 6336 - 2103 - 3396
Giải năm 6008
Giải tư 06570 - 40232 - 44194 - 07338 - 86589 - 01671 - 24539
Giải ba 92735 - 46927
Giải nhì 35150
Giải nhất 21009
Giải đặc biệt 310324
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 08 - 09 - 20 - 24 - 25 - 27 - 32 - 35 - 36 - 38 - 39 - 50 - 70 - 71 - 89 - 94 - 96

Xổ số Điện toán 123 Thứ 6 ngày 09-12-2016

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 68
Bộ số thứ ba 755

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 08-12-2016

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 144