Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 14-10-2019 - XSDT

Giải tám 67
Giải bảy 172
Giải sáu 7069 2974 6476
Giải năm 8153
Giải tư 47681 07784 81690 22994 18111 61685 17541
Giải ba 63921 18895
Giải nhì 26469
Giải nhất 00938
Giải đặc biệt 601993
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
11 - 21 - 38 - 41 - 53 - 67 - 69[2] - 72 - 74 - 76 - 81 - 84 - 85 - 90 - 93 - 94 - 95
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 07-10-2019 - XSDT

Giải tám 39
Giải bảy 792
Giải sáu 1883 0167 8695
Giải năm 5932
Giải tư 25895 70020 88612 20698 32439 41140 73615
Giải ba 15090 12160
Giải nhì 81409
Giải nhất 13196
Giải đặc biệt 533694
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
09 - 12 - 15 - 20 - 32 - 39[2] - 40 - 60 - 67 - 83 - 90 - 92 - 94 - 95[2] - 96 - 98
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 30-09-2019 - XSDT

Giải tám 37
Giải bảy 708
Giải sáu 6573 4931 2017
Giải năm 4624
Giải tư 03079 88932 38619 79745 44902 78814 11393
Giải ba 09169 91748
Giải nhì 58827
Giải nhất 23119
Giải đặc biệt 115387
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 08 - 14 - 17 - 19[2] - 24 - 27 - 31 - 32 - 37 - 45 - 48 - 69 - 73 - 79 - 87 - 93
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 23-09-2019 - XSDT

Giải tám 85
Giải bảy 066
Giải sáu 8265 5319 1089
Giải năm 8706
Giải tư 52230 60013 10703 93706 49528 07216 78430
Giải ba 46986 90290
Giải nhì 23804
Giải nhất 77969
Giải đặc biệt 969649
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 04 - 06[2] - 13 - 16 - 19 - 28 - 30[2] - 49 - 65 - 66 - 69 - 85 - 86 - 89 - 90
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 16-09-2019 - XSDT

Giải tám 32
Giải bảy 558
Giải sáu 3074 2619 6031
Giải năm 0445
Giải tư 25333 88734 70293 90010 01562 99025 85530
Giải ba 64547 86115
Giải nhì 43915
Giải nhất 05288
Giải đặc biệt 003409
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
09 - 10 - 15[2] - 19 - 25 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 45 - 47 - 58 - 62 - 74 - 88 - 93
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 09-09-2019 - XSDT

Giải tám 61
Giải bảy 770
Giải sáu 0759 3095 6694
Giải năm 3960
Giải tư 90508 66480 89748 52733 92739 33944 56566
Giải ba 57426 83384
Giải nhì 53188
Giải nhất 69969
Giải đặc biệt 703260
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
08 - 26 - 33 - 39 - 44 - 48 - 59 - 60[2] - 61 - 66 - 69 - 70 - 80 - 84 - 88 - 94 - 95
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 02-09-2019 - XSDT

Giải tám 63
Giải bảy 075
Giải sáu 1160 1258 1607
Giải năm 3896
Giải tư 42439 04250 53884 91640 82082 63956 61993
Giải ba 66717 64005
Giải nhì 00534
Giải nhất 28325
Giải đặc biệt 439414
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 07 - 14 - 17 - 25 - 34 - 39 - 40 - 50 - 56 - 58 - 60 - 63 - 75 - 82 - 84 - 93 - 96
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 26-08-2019 - XSDT

Giải tám 74
Giải bảy 225
Giải sáu 7054 3591 0327
Giải năm 5617
Giải tư 66261 14486 80534 33150 50200 84104 48738
Giải ba 58302 12627
Giải nhì 61944
Giải nhất 44495
Giải đặc biệt 107504
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 02 - 04[2] - 17 - 25 - 27[2] - 34 - 38 - 44 - 50 - 54 - 61 - 74 - 86 - 91 - 95
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Xổ số Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần

Cờ thế