Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 12-02-2018 - XSDT

Giải tám 62
Giải bảy 681
Giải sáu 8551 - 3414 - 7185
Giải năm 3751
Giải tư 00424 - 94099 - 88342 - 99184 - 55870 - 79249 - 28962
Giải ba 65616 - 15314
Giải nhì 74614
Giải nhất 32142
Giải đặc biệt 640739
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
14[3] - 16 - 24 - 39 - 42[2] - 49 - 51[2] - 62[2] - 70 - 81 - 84 - 85 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 05-02-2018 - XSDT

Giải tám 30
Giải bảy 685
Giải sáu 0346 - 2514 - 3939
Giải năm 7247
Giải tư 90938 - 14466 - 35979 - 89895 - 42136 - 65168 - 06239
Giải ba 25854 - 22172
Giải nhì 07277
Giải nhất 24601
Giải đặc biệt 016834
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 14 - 30 - 34 - 36 - 38 - 39[2] - 46 - 47 - 54 - 66 - 68 - 72 - 77 - 79 - 85 - 95

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 29-01-2018 - XSDT

Giải tám 07
Giải bảy 284
Giải sáu 4078 - 8419 - 6655
Giải năm 6517
Giải tư 11733 - 16443 - 86418 - 44651 - 23279 - 44253 - 44529
Giải ba 25876 - 83375
Giải nhì 77555
Giải nhất 94606
Giải đặc biệt 261125
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
06 - 07 - 17 - 18 - 19 - 25 - 29 - 33 - 43 - 51 - 53 - 55[2] - 75 - 76 - 78 - 79 - 84

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 22-01-2018 - XSDT

Giải tám 90
Giải bảy 904
Giải sáu 4020 - 0948 - 4342
Giải năm 1417
Giải tư 52204 - 50063 - 46620 - 63286 - 41881 - 67583 - 77964
Giải ba 46357 - 70638
Giải nhì 26312
Giải nhất 46860
Giải đặc biệt 309186
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04[2] - 12 - 17 - 20[2] - 38 - 42 - 48 - 57 - 60 - 63 - 64 - 81 - 83 - 86[2] - 90

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 15-01-2018 - XSDT

Giải tám 86
Giải bảy 602
Giải sáu 6513 - 9433 - 0781
Giải năm 5293
Giải tư 14597 - 65612 - 15491 - 76015 - 67405 - 81178 - 94379
Giải ba 37123 - 02775
Giải nhì 22180
Giải nhất 86598
Giải đặc biệt 452578
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 05 - 12 - 13 - 15 - 23 - 33 - 75 - 78[2] - 79 - 80 - 81 - 86 - 91 - 93 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 08-01-2018 - XSDT

Giải tám 79
Giải bảy 943
Giải sáu 6053 - 1686 - 1970
Giải năm 2525
Giải tư 91627 - 10712 - 25386 - 05770 - 46786 - 97678 - 86649
Giải ba 43884 - 51865
Giải nhì 89779
Giải nhất 28469
Giải đặc biệt 494468
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
12 - 25 - 27 - 43 - 49 - 53 - 65 - 68 - 69 - 70[2] - 78 - 79[2] - 84 - 86[3]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 01-01-2018 - XSDT

Giải tám 58
Giải bảy 352
Giải sáu 5212 - 8972 - 8762
Giải năm 8492
Giải tư 43924 - 34385 - 71978 - 35076 - 61670 - 39539 - 87208
Giải ba 52136 - 72430
Giải nhì 05610
Giải nhất 68606
Giải đặc biệt 622602
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 06 - 08 - 10 - 12 - 24 - 30 - 36 - 39 - 52 - 58 - 62 - 70 - 72 - 76 - 78 - 85 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 25-12-2017 - XSDT

Giải tám 54
Giải bảy 106
Giải sáu 9821 - 1953 - 5621
Giải năm 5454
Giải tư 83353 - 90094 - 01340 - 11090 - 22161 - 64106 - 25654
Giải ba 77899 - 87909
Giải nhì 33390
Giải nhất 50730
Giải đặc biệt 113100
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 06[2] - 09 - 21[2] - 30 - 40 - 53[2] - 54[3] - 61 - 90[2] - 94 - 99