Ngày mở thưởng

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 29-05-2017

Giải tám 87
Giải bảy 339
Giải sáu 9102 - 2590 - 5114
Giải năm 8470
Giải tư 32115 - 48530 - 70097 - 00726 - 94583 - 11476 - 90746
Giải ba 72674 - 69653
Giải nhì 74320
Giải nhất 60974
Giải đặc biệt 187205
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 05 - 14 - 15 - 20 - 26 - 30 - 39 - 46 - 53 - 70 - 74[2] - 76 - 83 - 87 - 90 - 97

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 22-05-2017

Giải tám 69
Giải bảy 447
Giải sáu 1416 - 8240 - 3395
Giải năm 5725
Giải tư 08779 - 72221 - 37679 - 78894 - 79767 - 88683 - 62947
Giải ba 15950 - 85445
Giải nhì 35075
Giải nhất 96053
Giải đặc biệt 559891
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
16 - 21 - 25 - 40 - 45 - 47[2] - 50 - 53 - 67 - 69 - 75 - 79[2] - 83 - 91 - 94 - 95

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 15-05-2017

Giải tám 54
Giải bảy 399
Giải sáu 0558 - 8003 - 1611
Giải năm 3947
Giải tư 61435 - 67319 - 58965 - 92352 - 33913 - 71005 - 76243
Giải ba 90625 - 32635
Giải nhì 23679
Giải nhất 77134
Giải đặc biệt 728064
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 05 - 11 - 13 - 19 - 25 - 34 - 35[2] - 43 - 47 - 52 - 54 - 58 - 64 - 65 - 79 - 99

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 08-05-2017

Giải tám 51
Giải bảy 180
Giải sáu 6688 - 2555 - 3920
Giải năm 5238
Giải tư 14066 - 10630 - 84750 - 85207 - 06691 - 74580 - 00969
Giải ba 20602 - 68454
Giải nhì 28053
Giải nhất 74918
Giải đặc biệt 524196
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 07 - 18 - 20 - 30 - 38 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 66 - 69 - 80[2] - 88 - 91 - 96

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 01-05-2017

Giải tám 47
Giải bảy 888
Giải sáu 2165 - 0259 - 4236
Giải năm 1380
Giải tư 21816 - 19325 - 34057 - 36180 - 17675 - 35621 - 31806
Giải ba 89206 - 56141
Giải nhì 42546
Giải nhất 88919
Giải đặc biệt 345066
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
06[2] - 16 - 19 - 21 - 25 - 36 - 41 - 46 - 47 - 57 - 59 - 65 - 66 - 75 - 80[2] - 88

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 24-04-2017

Giải tám 35
Giải bảy 956
Giải sáu 1361 - 8783 - 2720
Giải năm 6279
Giải tư 66601 - 18204 - 21361 - 78303 - 20211 - 09746 - 98056
Giải ba 27389 - 93977
Giải nhì 17124
Giải nhất 78771
Giải đặc biệt 385950
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 03 - 04 - 11 - 20 - 24 - 35 - 46 - 50 - 56[2] - 61[2] - 71 - 77 - 79 - 83 - 89

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 17-04-2017

Giải tám 28
Giải bảy 795
Giải sáu 4583 - 7025 - 7074
Giải năm 9798
Giải tư 62741 - 69028 - 55553 - 04959 - 34344 - 84651 - 50799
Giải ba 21967 - 89154
Giải nhì 65344
Giải nhất 38376
Giải đặc biệt 837849
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
25 - 28[2] - 41 - 44[2] - 49 - 51 - 53 - 54 - 59 - 67 - 74 - 76 - 83 - 95 - 98 - 99

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 10-04-2017

Giải tám 40
Giải bảy 960
Giải sáu 0945 - 6235 - 8717
Giải năm 0663
Giải tư 28170 - 05293 - 64149 - 27851 - 09799 - 19825 - 40224
Giải ba 11824 - 27798
Giải nhì 86564
Giải nhất 52253
Giải đặc biệt 146267
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
17 - 24[2] - 25 - 35 - 40 - 45 - 49 - 51 - 53 - 60 - 63 - 64 - 67 - 70 - 93 - 98 - 99