Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 20-11-2017 - XSDT

Giải tám 76
Giải bảy 525
Giải sáu 4493 - 4679 - 8328
Giải năm 4064
Giải tư 41675 - 87894 - 46939 - 83751 - 72043 - 52938 - 11132
Giải ba 16680 - 54462
Giải nhì 80707
Giải nhất 35778
Giải đặc biệt 614158
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
07 - 25 - 28 - 32 - 38 - 39 - 43 - 51 - 58 - 62 - 64 - 75 - 76 - 78 - 79 - 80 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 13-11-2017 - XSDT

Giải tám 66
Giải bảy 406
Giải sáu 7057 - 3866 - 2050
Giải năm 6336
Giải tư 99972 - 42134 - 75298 - 62138 - 28036 - 47228 - 87802
Giải ba 59220 - 80341
Giải nhì 05705
Giải nhất 61083
Giải đặc biệt 213999
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 05 - 06 - 20 - 28 - 34 - 36[2] - 38 - 41 - 50 - 57 - 66[2] - 72 - 83 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 06-11-2017 - XSDT

Giải tám 80
Giải bảy 576
Giải sáu 4533 - 2726 - 8101
Giải năm 5003
Giải tư 19235 - 17298 - 97599 - 83436 - 09793 - 70422 - 29854
Giải ba 00547 - 71586
Giải nhì 19426
Giải nhất 99962
Giải đặc biệt 906057
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 03 - 22 - 26[2] - 33 - 35 - 36 - 47 - 54 - 57 - 62 - 76 - 80 - 86 - 93 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 30-10-2017 - XSDT

Giải tám 48
Giải bảy 915
Giải sáu 0282 - 5841 - 9605
Giải năm 5106
Giải tư 23657 - 91909 - 46487 - 69988 - 36159 - 09196 - 04177
Giải ba 55973 - 97508
Giải nhì 18522
Giải nhất 58106
Giải đặc biệt 747960
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 06[2] - 08 - 09 - 15 - 22 - 41 - 48 - 57 - 59 - 60 - 73 - 77 - 82 - 87 - 88 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 23-10-2017 - XSDT

Giải tám 95
Giải bảy 614
Giải sáu 6850 - 1291 - 7627
Giải năm 6357
Giải tư 66356 - 93576 - 45405 - 14324 - 79855 - 93741 - 14608
Giải ba 87451 - 65233
Giải nhì 88788
Giải nhất 59823
Giải đặc biệt 690079
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 08 - 14 - 23 - 24 - 27 - 33 - 41 - 50 - 51 - 55 - 56 - 57 - 76 - 79 - 88 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 16-10-2017 - XSDT

Giải tám 96
Giải bảy 952
Giải sáu 9544 - 3126 - 4886
Giải năm 9821
Giải tư 72923 - 51170 - 09657 - 68440 - 36268 - 63109 - 36503
Giải ba 62226 - 52672
Giải nhì 04171
Giải nhất 43714
Giải đặc biệt 166722
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 09 - 14 - 21 - 22 - 23 - 26[2] - 40 - 44 - 52 - 57 - 68 - 70 - 71 - 72 - 86 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 09-10-2017 - XSDT

Giải tám 96
Giải bảy 581
Giải sáu 9735 - 7176 - 5827
Giải năm 4413
Giải tư 73761 - 54161 - 13940 - 93787 - 33724 - 04434 - 17562
Giải ba 79441 - 40245
Giải nhì 78152
Giải nhất 82908
Giải đặc biệt 630901
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 08 - 13 - 24 - 27 - 34 - 35 - 40 - 41 - 45 - 52 - 61[2] - 62 - 76 - 81 - 87 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 02-10-2017 - XSDT

Giải tám 51
Giải bảy 409
Giải sáu 6809 - 8454 - 0220
Giải năm 3829
Giải tư 26540 - 32379 - 00426 - 01230 - 37887 - 42930 - 00423
Giải ba 19164 - 62005
Giải nhì 46631
Giải nhất 46300
Giải đặc biệt 578837
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 05 - 09[2] - 20 - 23 - 26 - 29 - 30[2] - 31 - 37 - 40 - 51 - 54 - 64 - 79 - 87