Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 23-04-2018 - XSDT

Giải tám 81
Giải bảy 196
Giải sáu 1399 - 9941 - 5771
Giải năm 7339
Giải tư 13248 - 85552 - 83093 - 81356 - 31271 - 89570 - 74626
Giải ba 69757 - 69744
Giải nhì 12676
Giải nhất 46464
Giải đặc biệt 139707
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
07 - 26 - 39 - 41 - 44 - 48 - 52 - 56 - 57 - 64 - 70 - 71[2] - 76 - 81 - 93 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 16-04-2018 - XSDT

Giải tám 16
Giải bảy 375
Giải sáu 5836 - 4139 - 4431
Giải năm 4532
Giải tư 75170 - 85851 - 16391 - 77568 - 53529 - 60461 - 41354
Giải ba 76758 - 33284
Giải nhì 93373
Giải nhất 44404
Giải đặc biệt 832831
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 16 - 29 - 31[2] - 32 - 36 - 39 - 51 - 54 - 58 - 61 - 68 - 70 - 73 - 75 - 84 - 91

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 09-04-2018 - XSDT

Giải tám 80
Giải bảy 972
Giải sáu 3644 - 8154 - 5085
Giải năm 0912
Giải tư 33989 - 61126 - 26162 - 01315 - 64388 - 72114 - 58347
Giải ba 15439 - 65168
Giải nhì 02213
Giải nhất 45068
Giải đặc biệt 054169
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
12 - 13 - 14 - 15 - 26 - 39 - 44 - 47 - 54 - 62 - 68[2] - 69 - 72 - 80 - 85 - 88 - 89

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 02-04-2018 - XSDT

Giải tám 47
Giải bảy 479
Giải sáu 7477 - 1623 - 3693
Giải năm 2041
Giải tư 81324 - 01247 - 58789 - 70754 - 82888 - 60638 - 70348
Giải ba 14378 - 63628
Giải nhì 46111
Giải nhất 17938
Giải đặc biệt 267687
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
11 - 23 - 24 - 28 - 38[2] - 41 - 47[2] - 48 - 54 - 77 - 78 - 79 - 87 - 88 - 89 - 93

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 26-03-2018 - XSDT

Giải tám 80
Giải bảy 667
Giải sáu 7646 - 2104 - 4874
Giải năm 3854
Giải tư 45778 - 93812 - 04493 - 46235 - 64928 - 49966 - 96386
Giải ba 41793 - 42370
Giải nhì 31605
Giải nhất 54044
Giải đặc biệt 003530
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 05 - 12 - 28 - 30 - 35 - 44 - 46 - 54 - 66 - 67 - 70 - 74 - 78 - 80 - 86 - 93[2]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 19-03-2018 - XSDT

Giải tám 24
Giải bảy 802
Giải sáu 3268 - 7378 - 1607
Giải năm 7552
Giải tư 45116 - 43378 - 38556 - 13142 - 69751 - 39046 - 51220
Giải ba 67444 - 39044
Giải nhì 29922
Giải nhất 08802
Giải đặc biệt 759671
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02[2] - 07 - 16 - 20 - 22 - 24 - 42 - 44[2] - 46 - 51 - 52 - 56 - 68 - 71 - 78[2]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 12-03-2018 - XSDT

Giải tám 75
Giải bảy 174
Giải sáu 1179 - 8908 - 9822
Giải năm 4249
Giải tư 25124 - 22704 - 24040 - 77765 - 49836 - 37546 - 39907
Giải ba 49390 - 53936
Giải nhì 23505
Giải nhất 30361
Giải đặc biệt 223515
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 05 - 07 - 08 - 15 - 22 - 24 - 36[2] - 40 - 46 - 49 - 61 - 65 - 74 - 75 - 79 - 90

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 05-03-2018 - XSDT

Giải tám 37
Giải bảy 796
Giải sáu 6294 - 1312 - 5991
Giải năm 1980
Giải tư 34134 - 04933 - 88498 - 62055 - 67751 - 29666 - 24151
Giải ba 42417 - 89518
Giải nhì 78844
Giải nhất 21380
Giải đặc biệt 751065
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
12 - 17 - 18 - 33 - 34 - 37 - 44 - 51[2] - 55 - 65 - 66 - 80[2] - 91 - 94 - 96 - 98