Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 18-09-2017 - XSDT

Giải tám 02
Giải bảy 446
Giải sáu 7759 - 3103 - 4056
Giải năm 2434
Giải tư 61997 - 65564 - 63681 - 64650 - 40699 - 51692 - 72644
Giải ba 28597 - 88926
Giải nhì 37999
Giải nhất 12510
Giải đặc biệt 880715
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 03 - 10 - 15 - 26 - 34 - 44 - 46 - 50 - 56 - 59 - 64 - 81 - 92 - 97[2] - 99[2]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 11-09-2017 - XSDT

Giải tám 88
Giải bảy 336
Giải sáu 3550 - 7322 - 6301
Giải năm 1882
Giải tư 78952 - 64606 - 90816 - 62644 - 86392 - 35938 - 75490
Giải ba 90433 - 53438
Giải nhì 32930
Giải nhất 65601
Giải đặc biệt 804499
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01[2] - 06 - 16 - 22 - 30 - 33 - 36 - 38[2] - 44 - 50 - 52 - 82 - 88 - 90 - 92 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 04-09-2017 - XSDT

Giải tám 49
Giải bảy 585
Giải sáu 1484 - 8051 - 1931
Giải năm 1045
Giải tư 53699 - 98768 - 75468 - 40047 - 81637 - 95015 - 56243
Giải ba 14382 - 71983
Giải nhì 79256
Giải nhất 01982
Giải đặc biệt 231665
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
15 - 31 - 37 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 56 - 65 - 68[2] - 82[2] - 83 - 84 - 85 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 28-08-2017 - XSDT

Giải tám 86
Giải bảy 233
Giải sáu 9995 - 7469 - 3750
Giải năm 7134
Giải tư 07290 - 85789 - 04257 - 46641 - 13489 - 61489 - 96424
Giải ba 09789 - 20395
Giải nhì 94065
Giải nhất 11550
Giải đặc biệt 753079
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
24 - 33 - 34 - 41 - 50[2] - 57 - 65 - 69 - 79 - 86 - 89[4] - 90 - 95[2]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 21-08-2017 - XSDT

Giải tám 91
Giải bảy 671
Giải sáu 0476 - 3518 - 0260
Giải năm 8657
Giải tư 11363 - 97972 - 07527 - 80812 - 73380 - 16854 - 38485
Giải ba 83720 - 94292
Giải nhì 54899
Giải nhất 76361
Giải đặc biệt 806974
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
12 - 18 - 20 - 27 - 54 - 57 - 60 - 61 - 63 - 71 - 72 - 74 - 76 - 80 - 85 - 91 - 92 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 14-08-2017 - XSDT

Giải tám 99
Giải bảy 941
Giải sáu 3100 - 9719 - 7127
Giải năm 2799
Giải tư 53673 - 08999 - 60310 - 08303 - 75583 - 12313 - 71643
Giải ba 70902 - 36201
Giải nhì 96133
Giải nhất 38386
Giải đặc biệt 700010
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 01 - 02 - 03 - 10[2] - 13 - 19 - 27 - 33 - 41 - 43 - 73 - 83 - 86 - 99[3]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 07-08-2017 - XSDT

Giải tám 82
Giải bảy 445
Giải sáu 0531 - 5920 - 2031
Giải năm 6040
Giải tư 86561 - 32032 - 66094 - 02922 - 43708 - 01275 - 72891
Giải ba 57563 - 58501
Giải nhì 37462
Giải nhất 87619
Giải đặc biệt 451558
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 08 - 19 - 20 - 22 - 31[2] - 32 - 40 - 45 - 58 - 61 - 62 - 63 - 75 - 82 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 31-07-2017 - XSDT

Giải tám 59
Giải bảy 432
Giải sáu 9126 - 9489 - 1497
Giải năm 8246
Giải tư 71588 - 95188 - 38451 - 34146 - 29178 - 03294 - 49332
Giải ba 45897 - 03424
Giải nhì 69680
Giải nhất 50755
Giải đặc biệt 075218
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
18 - 24 - 26 - 32[2] - 46[2] - 51 - 55 - 59 - 78 - 80 - 88[2] - 89 - 94 - 97[2]