Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 17-07-2017 - XSDT

Giải tám 53
Giải bảy 211
Giải sáu 4740 - 4788 - 5500
Giải năm 1814
Giải tư 48301 - 82170 - 73425 - 49927 - 56268 - 10392 - 41561
Giải ba 82529 - 28349
Giải nhì 47006
Giải nhất 89015
Giải đặc biệt 139332
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 01 - 06 - 11 - 14 - 15 - 25 - 27 - 29 - 32 - 40 - 49 - 53 - 61 - 68 - 70 - 88 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 10-07-2017 - XSDT

Giải tám 64
Giải bảy 807
Giải sáu 0531 - 8575 - 4101
Giải năm 7649
Giải tư 09669 - 81627 - 86765 - 00020 - 36423 - 42412 - 23265
Giải ba 32938 - 00439
Giải nhì 76099
Giải nhất 54283
Giải đặc biệt 040626
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 07 - 12 - 20 - 23 - 26 - 27 - 31 - 38 - 39 - 49 - 64 - 65[2] - 69 - 75 - 83 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 03-07-2017 - XSDT

Giải tám 61
Giải bảy 485
Giải sáu 7059 - 5601 - 4011
Giải năm 1992
Giải tư 59462 - 33980 - 72728 - 75348 - 49980 - 05659 - 01815
Giải ba 09827 - 62784
Giải nhì 15316
Giải nhất 10372
Giải đặc biệt 528947
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 11 - 15 - 16 - 27 - 28 - 47 - 48 - 59[2] - 61 - 62 - 72 - 80[2] - 84 - 85 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 26-06-2017 - XSDT

Giải tám 80
Giải bảy 359
Giải sáu 7514 - 6808 - 7934
Giải năm 6981
Giải tư 01494 - 52031 - 48188 - 73604 - 31458 - 30088 - 98588
Giải ba 39790 - 22078
Giải nhì 82843
Giải nhất 81532
Giải đặc biệt 829500
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 04 - 08 - 14 - 31 - 32 - 34 - 43 - 58 - 59 - 78 - 80 - 81 - 88[3] - 90 - 94

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 19-06-2017 - XSDT

Giải tám 54
Giải bảy 370
Giải sáu 8857 - 8685 - 0224
Giải năm 0681
Giải tư 52824 - 99963 - 41927 - 04801 - 53730 - 06798 - 23047
Giải ba 99829 - 34683
Giải nhì 91695
Giải nhất 88359
Giải đặc biệt 980281
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 24[2] - 27 - 29 - 30 - 47 - 54 - 57 - 59 - 63 - 70 - 81[2] - 83 - 85 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 12-06-2017 - XSDT

Giải tám 25
Giải bảy 163
Giải sáu 1194 - 2377 - 4004
Giải năm 2365
Giải tư 33413 - 77957 - 91770 - 80152 - 86835 - 18955 - 98916
Giải ba 71021 - 95646
Giải nhì 36146
Giải nhất 34577
Giải đặc biệt 991821
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 13 - 16 - 21[2] - 25 - 35 - 46[2] - 52 - 55 - 57 - 63 - 65 - 70 - 77[2] - 94

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 05-06-2017 - XSDT

Giải tám 03
Giải bảy 940
Giải sáu 8014 - 8744 - 3006
Giải năm 1338
Giải tư 42215 - 27648 - 48503 - 88266 - 34777 - 99199 - 14090
Giải ba 10173 - 87570
Giải nhì 80832
Giải nhất 85598
Giải đặc biệt 222245
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03[2] - 06 - 14 - 15 - 32 - 38 - 40 - 44 - 45 - 48 - 66 - 70 - 73 - 77 - 90 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 29-05-2017 - XSDT

Giải tám 87
Giải bảy 339
Giải sáu 9102 - 2590 - 5114
Giải năm 8470
Giải tư 32115 - 48530 - 70097 - 00726 - 94583 - 11476 - 90746
Giải ba 72674 - 69653
Giải nhì 74320
Giải nhất 60974
Giải đặc biệt 187205
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 05 - 14 - 15 - 20 - 26 - 30 - 39 - 46 - 53 - 70 - 74[2] - 76 - 83 - 87 - 90 - 97