Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 23-06-2017 - XSGL

Giải tám 49
Giải bảy 918
Giải sáu 1276 - 9150 - 6634
Giải năm 7428
Giải tư 84799 - 94280 - 30903 - 20498 - 30962 - 68066 - 84480
Giải ba 67246 - 26537
Giải nhì 34697
Giải nhất 08184
Giải đặc biệt 091819
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 18 - 19 - 28 - 34 - 37 - 46 - 49 - 50 - 62 - 66 - 76 - 80[2] - 84 - 97 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 16-06-2017 - XSGL

Giải tám 17
Giải bảy 347
Giải sáu 9380 - 6510 - 7519
Giải năm 6726
Giải tư 51088 - 97581 - 05652 - 79473 - 19298 - 41188 - 22932
Giải ba 96332 - 49310
Giải nhì 47987
Giải nhất 48728
Giải đặc biệt 750161
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
10[2] - 17 - 19 - 26 - 28 - 32[2] - 47 - 52 - 61 - 73 - 80 - 81 - 87 - 88[2] - 98

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 09-06-2017 - XSGL

Giải tám 81
Giải bảy 030
Giải sáu 6777 - 1083 - 0780
Giải năm 1668
Giải tư 29959 - 84278 - 05435 - 91338 - 84536 - 45753 - 85168
Giải ba 08049 - 65375
Giải nhì 38124
Giải nhất 49982
Giải đặc biệt 607072
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
24 - 30 - 35 - 36 - 38 - 49 - 53 - 59 - 68[2] - 72 - 75 - 77 - 78 - 80 - 81 - 82 - 83

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 02-06-2017 - XSGL

Giải tám 98
Giải bảy 339
Giải sáu 0795 - 8873 - 6708
Giải năm 2350
Giải tư 02068 - 08652 - 03517 - 68563 - 48555 - 08369 - 58534
Giải ba 10567 - 82521
Giải nhì 05581
Giải nhất 31681
Giải đặc biệt 649061
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
08 - 17 - 21 - 34 - 39 - 50 - 52 - 55 - 61 - 63 - 67 - 68 - 69 - 73 - 81[2] - 95 - 98

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 26-05-2017 - XSGL

Giải tám 54
Giải bảy 230
Giải sáu 5393 - 9362 - 8575
Giải năm 6623
Giải tư 28605 - 14023 - 89026 - 13733 - 81736 - 90791 - 29703
Giải ba 22959 - 38564
Giải nhì 04667
Giải nhất 51902
Giải đặc biệt 187804
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 03 - 04 - 05 - 23[2] - 26 - 30 - 33 - 36 - 54 - 59 - 62 - 64 - 67 - 75 - 91 - 93

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 19-05-2017 - XSGL

Giải tám 30
Giải bảy 731
Giải sáu 2372 - 3170 - 5120
Giải năm 9908
Giải tư 13193 - 68596 - 20551 - 24595 - 21773 - 58838 - 59662
Giải ba 59530 - 44695
Giải nhì 73162
Giải nhất 44423
Giải đặc biệt 258605
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 08 - 20 - 23 - 30[2] - 31 - 38 - 51 - 62[2] - 70 - 72 - 73 - 93 - 95[2] - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 12-05-2017 - XSGL

Giải tám 93
Giải bảy 200
Giải sáu 8646 - 9658 - 5296
Giải năm 8908
Giải tư 04405 - 61722 - 14283 - 18198 - 41606 - 85386 - 02753
Giải ba 14357 - 94327
Giải nhì 85780
Giải nhất 74597
Giải đặc biệt 287944
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 05 - 06 - 08 - 22 - 27 - 44 - 46 - 53 - 57 - 58 - 80 - 83 - 86 - 93 - 96 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 05-05-2017 - XSGL

Giải tám 16
Giải bảy 975
Giải sáu 9397 - 2942 - 5507
Giải năm 1262
Giải tư 45573 - 03384 - 68183 - 76080 - 82664 - 95037 - 07373
Giải ba 56543 - 56538
Giải nhì 44491
Giải nhất 06312
Giải đặc biệt 663389
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 12 - 16 - 37 - 38 - 42 - 43 - 62 - 64 - 73[2] - 75 - 80 - 83 - 84 - 89 - 91 - 97