Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 16-03-2018 - XSGL

Giải tám 88
Giải bảy 180
Giải sáu 5974 - 5456 - 9939
Giải năm 0854
Giải tư 26307 - 74235 - 18483 - 61174 - 06525 - 71466 - 74151
Giải ba 46191 - 05171
Giải nhì 86559
Giải nhất 07035
Giải đặc biệt 204189
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 25 - 35[2] - 39 - 51 - 54 - 56 - 59 - 66 - 71 - 74[2] - 80 - 83 - 88 - 89 - 91

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 09-03-2018 - XSGL

Giải tám 04
Giải bảy 739
Giải sáu 3492 - 2289 - 9732
Giải năm 0179
Giải tư 78059 - 44881 - 15225 - 40390 - 32663 - 46806 - 08537
Giải ba 56629 - 60837
Giải nhì 01364
Giải nhất 43784
Giải đặc biệt 730210
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 06 - 10 - 25 - 29 - 32 - 37[2] - 39 - 59 - 63 - 64 - 79 - 81 - 84 - 89 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 02-03-2018 - XSGL

Giải tám 32
Giải bảy 299
Giải sáu 5999 - 8915 - 7454
Giải năm 7562
Giải tư 62589 - 37324 - 63553 - 81174 - 32840 - 85425 - 62506
Giải ba 81197 - 42180
Giải nhì 96561
Giải nhất 22448
Giải đặc biệt 782110
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
06 - 10 - 15 - 24 - 25 - 32 - 40 - 48 - 53 - 54 - 61 - 62 - 74 - 80 - 89 - 97 - 99[2]

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 23-02-2018 - XSGL

Giải tám 94
Giải bảy 642
Giải sáu 8393 - 4293 - 8955
Giải năm 2529
Giải tư 92086 - 25257 - 74120 - 40291 - 92349 - 53814 - 53407
Giải ba 01627 - 58595
Giải nhì 49020
Giải nhất 52781
Giải đặc biệt 414815
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 14 - 15 - 20[2] - 27 - 29 - 42 - 49 - 55 - 57 - 81 - 86 - 91 - 93[2] - 94 - 95

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 16-02-2018 - XSGL

Giải tám 44
Giải bảy 298
Giải sáu 0535 - 4289 - 8667
Giải năm 7254
Giải tư 53629 - 58917 - 16614 - 26298 - 32417 - 40624 - 20617
Giải ba 14795 - 89692
Giải nhì 13455
Giải nhất 95597
Giải đặc biệt 737179
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
14 - 17[3] - 24 - 29 - 35 - 44 - 54 - 55 - 67 - 79 - 89 - 92 - 95 - 97 - 98[2]

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 09-02-2018 - XSGL

Giải tám 45
Giải bảy 322
Giải sáu 1840 - 1420 - 7720
Giải năm 6168
Giải tư 83752 - 44284 - 66746 - 68270 - 62859 - 06256 - 96213
Giải ba 70542 - 38673
Giải nhì 49382
Giải nhất 36591
Giải đặc biệt 193228
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
13 - 20[2] - 22 - 28 - 40 - 42 - 45 - 46 - 52 - 56 - 59 - 68 - 70 - 73 - 82 - 84 - 91

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 02-02-2018 - XSGL

Giải tám 55
Giải bảy 926
Giải sáu 7784 - 8477 - 7417
Giải năm 8123
Giải tư 86878 - 27592 - 03985 - 25878 - 52546 - 02409 - 95832
Giải ba 61084 - 20574
Giải nhì 73796
Giải nhất 28607
Giải đặc biệt 826248
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 09 - 17 - 23 - 26 - 32 - 46 - 48 - 55 - 74 - 77 - 78[2] - 84[2] - 85 - 92 - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 26-01-2018 - XSGL

Giải tám 73
Giải bảy 035
Giải sáu 4405 - 0270 - 6533
Giải năm 4691
Giải tư 07046 - 87082 - 64241 - 74107 - 49400 - 47841 - 81186
Giải ba 81792 - 40542
Giải nhì 95299
Giải nhất 59345
Giải đặc biệt 159337
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 05 - 07 - 33 - 35 - 37 - 41[2] - 42 - 45 - 46 - 70 - 73 - 82 - 86 - 91 - 92 - 99