Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 05-02-2016

Giải tám 19
Giải bảy 246
Giải sáu 7918 - 6527 - 9744
Giải năm 9218
Giải tư 12257 - 86260 - 29892 - 95248 - 43238 - 27331 - 34919
Giải ba 83516 - 82844
Giải nhì 32266
Giải nhất 79224
Giải đặc biệt 687260
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
16 - 18[2] - 19[2] - 24 - 27 - 31 - 38 - 44[2] - 46 - 48 - 57 - 60[2] - 66 - 92

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 05-02-2016

Giải tám 19
Giải bảy 246
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
19 - 46

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 29-01-2016

Giải tám 93
Giải bảy 367
Giải sáu 6142 - 5551 - 2116
Giải năm 2523
Giải tư 20827 - 56566 - 55153 - 15360 - 38166 - 88823 - 46154
Giải ba 58981 - 42323
Giải nhì 23439
Giải nhất 45879
Giải đặc biệt 675246
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
16 - 23[3] - 27 - 39 - 42 - 46 - 51 - 53 - 54 - 60 - 66[2] - 67 - 79 - 81 - 93

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 29-01-2016

Giải tám 93
Giải bảy 367
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
67 - 93