Ngày mở thưởng

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 21
Giải bảy 024
Giải sáu 0081 - 8443 - 5318
Giải năm 6688
Giải tư 81110 - 80033 - 15433 - 79129 - 91931 - 28194 - 97627
Giải ba 38923 - 09195
Giải nhì 33364
Giải nhất 88143
Giải đặc biệt 617457
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
10 - 18 - 21 - 23 - 24 - 27 - 29 - 31 - 33[2] - 43[2] - 57 - 64 - 81 - 88 - 94 - 95

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 21-04-2017

Giải tám 87
Giải bảy 505
Giải sáu 0221 - 3918 - 2143
Giải năm 8021
Giải tư 62346 - 02910 - 17458 - 89452 - 34845 - 42086 - 30060
Giải ba 11009 - 82836
Giải nhì 13229
Giải nhất 92576
Giải đặc biệt 770969
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 09 - 10 - 18 - 21[2] - 29 - 36 - 43 - 45 - 46 - 52 - 58 - 60 - 69 - 76 - 86 - 87

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 14-04-2017

Giải tám 24
Giải bảy 076
Giải sáu 1521 - 3386 - 3720
Giải năm 5537
Giải tư 90009 - 51088 - 30318 - 58046 - 41151 - 75432 - 39544
Giải ba 37642 - 55818
Giải nhì 00260
Giải nhất 95295
Giải đặc biệt 782050
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
09 - 18[2] - 20 - 21 - 24 - 32 - 37 - 42 - 44 - 46 - 50 - 51 - 60 - 76 - 86 - 88 - 95

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 07-04-2017

Giải tám 35
Giải bảy 529
Giải sáu 6868 - 9404 - 2302
Giải năm 5248
Giải tư 41232 - 44436 - 33053 - 86677 - 68964 - 40988 - 31681
Giải ba 95951 - 53218
Giải nhì 53042
Giải nhất 56923
Giải đặc biệt 987359
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 04 - 18 - 23 - 29 - 32 - 35 - 36 - 42 - 48 - 51 - 53 - 59 - 64 - 68 - 77 - 81 - 88

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 31-03-2017

Giải tám 64
Giải bảy 244
Giải sáu 8412 - 1018 - 0902
Giải năm 1807
Giải tư 69962 - 99544 - 85240 - 87694 - 85009 - 30996 - 61955
Giải ba 24918 - 48084
Giải nhì 28456
Giải nhất 30375
Giải đặc biệt 34445
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 07 - 09 - 12 - 18[2] - 40 - 44[2] - 45 - 55 - 56 - 62 - 64 - 75 - 84 - 94 - 96

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 24-03-2017

Giải tám 96
Giải bảy 015
Giải sáu 5051 - 5712 - 1026
Giải năm 1860
Giải tư 65182 - 87687 - 53535 - 82832 - 54393 - 03249 - 71784
Giải ba 53715 - 47700
Giải nhì 33654
Giải nhất 45737
Giải đặc biệt 25088
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 12 - 15[2] - 26 - 32 - 35 - 37 - 49 - 51 - 54 - 60 - 82 - 84 - 87 - 88 - 93 - 96

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 17-03-2017

Giải tám 13
Giải bảy 415
Giải sáu 8798 - 0036 - 0462
Giải năm 8179
Giải tư 24931 - 25634 - 73447 - 99850 - 94662 - 68249 - 04070
Giải ba 78786 - 78941
Giải nhì 68079
Giải nhất 00978
Giải đặc biệt 77638
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
13 - 15 - 31 - 34 - 36 - 38 - 41 - 47 - 49 - 50 - 62[2] - 70 - 78 - 79[2] - 86 - 98

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 10-03-2017

Giải tám 44
Giải bảy 777
Giải sáu 4251 - 8606 - 9930
Giải năm 4677
Giải tư 92698 - 66954 - 02579 - 43143 - 30932 - 81533 - 35474
Giải ba 96817 - 62564
Giải nhì 87546
Giải nhất 19435
Giải đặc biệt 07912
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
06 - 12 - 17 - 30 - 32 - 33 - 35 - 43 - 44 - 46 - 51 - 54 - 64 - 74 - 77[2] - 79 - 98