Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 22-07-2016

Giải tám 87
Giải bảy 865
Giải sáu 3614 - 0460 - 7478
Giải năm 5682
Giải tư 38462 - 25101 - 71837 - 64020 - 78415 - 12210 - 02686
Giải ba 47355 - 19911
Giải nhì 68214
Giải nhất 11261
Giải đặc biệt 82345
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 10 - 11 - 14[2] - 15 - 20 - 37 - 45 - 55 - 60 - 61 - 62 - 65 - 78 - 82 - 86 - 87

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 15-07-2016

Giải tám 96
Giải bảy 830
Giải sáu 6208 - 8777 - 0203
Giải năm 7932
Giải tư 50014 - 89148 - 43229 - 37226 - 44570 - 33642 - 17836
Giải ba 00166 - 97244
Giải nhì 33332
Giải nhất 58829
Giải đặc biệt 92082
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 08 - 14 - 26 - 29[2] - 30 - 32[2] - 36 - 42 - 44 - 48 - 66 - 70 - 77 - 82 - 96

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 08-07-2016

Giải tám 39
Giải bảy 317
Giải sáu 8538 - 7564 - 3723
Giải năm 7089
Giải tư 07170 - 66353 - 22381 - 42103 - 74250 - 32540 - 30702
Giải ba 37568 - 61437
Giải nhì 10028
Giải nhất 61906
Giải đặc biệt 88071
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 03 - 06 - 17 - 23 - 28 - 37 - 38 - 39 - 40 - 50 - 53 - 64 - 68 - 70 - 71 - 81 - 89

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 01-07-2016

Giải tám 67
Giải bảy 761
Giải sáu 4694 - 8837 - 1340
Giải năm 0647
Giải tư 89156 - 27747 - 61268 - 91467 - 06446 - 83869 - 54823
Giải ba 14952 - 87239
Giải nhì 56668
Giải nhất 34032
Giải đặc biệt 98777
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
23 - 32 - 37 - 39 - 40 - 46 - 47[2] - 52 - 56 - 61 - 67[2] - 68[2] - 69 - 77 - 94

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 24-06-2016

Giải tám 46
Giải bảy 592
Giải sáu 0687 - 1117 - 0592
Giải năm 5835
Giải tư 73116 - 20420 - 19281 - 42927 - 79868 - 78388 - 51239
Giải ba 79608 - 27737
Giải nhì 04466
Giải nhất 22181
Giải đặc biệt 50249
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
08 - 16 - 17 - 20 - 27 - 35 - 37 - 39 - 46 - 49 - 66 - 68 - 81[2] - 87 - 88 - 92[2]

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 17-06-2016

Giải tám 05
Giải bảy 388
Giải sáu 1359 - 8613 - 7820
Giải năm 3614
Giải tư 65305 - 18655 - 68033 - 20902 - 96636 - 11002 - 19125
Giải ba 46600 - 30842
Giải nhì 54038
Giải nhất 52538
Giải đặc biệt 70402
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 02[3] - 05[2] - 13 - 14 - 20 - 25 - 33 - 36 - 38[2] - 42 - 55 - 59 - 88

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 10-06-2016

Giải tám 98
Giải bảy 056
Giải sáu 8630 - 0523 - 7461
Giải năm 6723
Giải tư 46296 - 45971 - 88166 - 91368 - 05287 - 27956 - 04075
Giải ba 40138 - 82218
Giải nhì 57027
Giải nhất 41361
Giải đặc biệt 81212
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
12 - 18 - 23[2] - 27 - 30 - 38 - 56[2] - 61[2] - 66 - 68 - 71 - 75 - 87 - 96 - 98

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 03-06-2016

Giải tám 94
Giải bảy 136
Giải sáu 0603 - 6375 - 1033
Giải năm 8603
Giải tư 49767 - 07836 - 17007 - 43551 - 90543 - 25873 - 95109
Giải ba 96093 - 14100
Giải nhì 28827
Giải nhất 47259
Giải đặc biệt 28227
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 03[2] - 07 - 09 - 27[2] - 33 - 36[2] - 43 - 51 - 59 - 67 - 73 - 75 - 93 - 94