Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 24-06-2016

Giải tám 46
Giải bảy 592
Giải sáu 0687 - 1117 - 0592
Giải năm 5835
Giải tư 73116 - 20420 - 19281 - 42927 - 79868 - 78388 - 51239
Giải ba 79608 - 27737
Giải nhì 04466
Giải nhất 22181
Giải đặc biệt 50249
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
08 - 16 - 17 - 20 - 27 - 35 - 37 - 39 - 46 - 49 - 66 - 68 - 81[2] - 87 - 88 - 92[2]

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 17-06-2016

Giải tám 05
Giải bảy 388
Giải sáu 1359 - 8613 - 7820
Giải năm 3614
Giải tư 65305 - 18655 - 68033 - 20902 - 96636 - 11002 - 19125
Giải ba 46600 - 30842
Giải nhì 54038
Giải nhất 52538
Giải đặc biệt 70402
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 02[3] - 05[2] - 13 - 14 - 20 - 25 - 33 - 36 - 38[2] - 42 - 55 - 59 - 88

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 10-06-2016

Giải tám 98
Giải bảy 056
Giải sáu 8630 - 0523 - 7461
Giải năm 6723
Giải tư 46296 - 45971 - 88166 - 91368 - 05287 - 27956 - 04075
Giải ba 40138 - 82218
Giải nhì 57027
Giải nhất 41361
Giải đặc biệt 81212
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
12 - 18 - 23[2] - 27 - 30 - 38 - 56[2] - 61[2] - 66 - 68 - 71 - 75 - 87 - 96 - 98

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 03-06-2016

Giải tám 94
Giải bảy 136
Giải sáu 0603 - 6375 - 1033
Giải năm 8603
Giải tư 49767 - 07836 - 17007 - 43551 - 90543 - 25873 - 95109
Giải ba 96093 - 14100
Giải nhì 28827
Giải nhất 47259
Giải đặc biệt 28227
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 03[2] - 07 - 09 - 27[2] - 33 - 36[2] - 43 - 51 - 59 - 67 - 73 - 75 - 93 - 94

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 27-05-2016

Giải tám 46
Giải bảy 836
Giải sáu 3546 - 4367 - 8097
Giải năm 2074
Giải tư 49588 - 53960 - 10005 - 31474 - 75836 - 16538 - 93020
Giải ba 23788 - 66879
Giải nhì 96673
Giải nhất 69037
Giải đặc biệt 07969
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 20 - 36[2] - 37 - 38 - 46[2] - 60 - 67 - 69 - 73 - 74[2] - 79 - 88[2] - 97

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 20-05-2016

Giải tám 19
Giải bảy 368
Giải sáu 0021 - 8130 - 0803
Giải năm 5607
Giải tư 63210 - 90259 - 05182 - 04218 - 27678 - 90106 - 43864
Giải ba 80127 - 93294
Giải nhì 38360
Giải nhất 49320
Giải đặc biệt 05345
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 06 - 07 - 10 - 18 - 19 - 20 - 21 - 27 - 30 - 45 - 59 - 60 - 64 - 68 - 78 - 82 - 94

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 13-05-2016

Giải tám 70
Giải bảy 522
Giải sáu 1999 - 4532 - 9600
Giải năm 0585
Giải tư 06543 - 70785 - 82339 - 29983 - 35960 - 96950 - 07666
Giải ba 14368 - 80827
Giải nhì 87039
Giải nhất 57419
Giải đặc biệt 98518
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 18 - 19 - 22 - 27 - 32 - 39[2] - 43 - 50 - 60 - 66 - 68 - 70 - 83 - 85[2] - 99

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 06-05-2016

Giải tám 75
Giải bảy 483
Giải sáu 9200 - 1602 - 1663
Giải năm 6333
Giải tư 03550 - 15548 - 28354 - 64071 - 63560 - 66626 - 05637
Giải ba 81808 - 62525
Giải nhì 26802
Giải nhất 09809
Giải đặc biệt 87213
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 02[2] - 08 - 09 - 13 - 25 - 26 - 33 - 37 - 48 - 50 - 54 - 60 - 63 - 71 - 75 - 83