Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 20-10-2017 - XSGL

Giải tám 71
Giải bảy 600
Giải sáu 5615 - 0609 - 4815
Giải năm 4170
Giải tư 33889 - 75844 - 24234 - 04366 - 58182 - 05233 - 27161
Giải ba 75831 - 94058
Giải nhì 15176
Giải nhất 02129
Giải đặc biệt 905201
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 01 - 09 - 15[2] - 29 - 31 - 33 - 34 - 44 - 58 - 61 - 66 - 70 - 71 - 76 - 82 - 89

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 13-10-2017 - XSGL

Giải tám 18
Giải bảy 553
Giải sáu 7772 - 8827 - 4040
Giải năm 5934
Giải tư 39114 - 65634 - 04344 - 12906 - 39077 - 01060 - 78145
Giải ba 62301 - 29767
Giải nhì 62002
Giải nhất 15033
Giải đặc biệt 338435
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 02 - 06 - 14 - 18 - 27 - 33 - 34[2] - 35 - 40 - 44 - 45 - 53 - 60 - 67 - 72 - 77

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 06-10-2017 - XSGL

Giải tám 63
Giải bảy 266
Giải sáu 4110 - 1693 - 6506
Giải năm 2905
Giải tư 41176 - 94782 - 87040 - 52941 - 77768 - 88429 - 88249
Giải ba 02921 - 40417
Giải nhì 80483
Giải nhất 34741
Giải đặc biệt 389702
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 05 - 06 - 10 - 17 - 21 - 29 - 40 - 41[2] - 49 - 63 - 66 - 68 - 76 - 82 - 83 - 93

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 29-09-2017 - XSGL

Giải tám 58
Giải bảy 784
Giải sáu 3098 - 8133 - 1619
Giải năm 4678
Giải tư 14616 - 87837 - 01195 - 20261 - 40290 - 10870 - 24596
Giải ba 45746 - 40456
Giải nhì 96444
Giải nhất 23048
Giải đặc biệt 789299
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
16 - 19 - 33 - 37 - 44 - 46 - 48 - 56 - 58 - 61 - 70 - 78 - 84 - 90 - 95 - 96 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 22-09-2017 - XSGL

Giải tám 84
Giải bảy 526
Giải sáu 4091 - 4831 - 6655
Giải năm 5854
Giải tư 84165 - 16276 - 98642 - 66665 - 95795 - 45804 - 44824
Giải ba 55153 - 26608
Giải nhì 02122
Giải nhất 70783
Giải đặc biệt 136737
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 08 - 22 - 24 - 26 - 31 - 37 - 42 - 53 - 54 - 55 - 65[2] - 76 - 83 - 84 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 15-09-2017 - XSGL

Giải tám 85
Giải bảy 026
Giải sáu 2746 - 4955 - 1119
Giải năm 9414
Giải tư 22346 - 92970 - 80769 - 61592 - 45874 - 95743 - 28120
Giải ba 30419 - 80807
Giải nhì 47655
Giải nhất 11039
Giải đặc biệt 711509
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 09 - 14 - 19[2] - 20 - 26 - 39 - 43 - 46[2] - 55[2] - 69 - 70 - 74 - 85 - 92

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 08-09-2017 - XSGL

Giải tám 39
Giải bảy 292
Giải sáu 3118 - 8034 - 2122
Giải năm 8721
Giải tư 21546 - 96405 - 77610 - 22436 - 28234 - 70887 - 30051
Giải ba 21611 - 55917
Giải nhì 75760
Giải nhất 28612
Giải đặc biệt 623416
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 34[2] - 36 - 39 - 46 - 51 - 60 - 87 - 92

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 01-09-2017 - XSGL

Giải tám 57
Giải bảy 883
Giải sáu 2746 - 2555 - 0695
Giải năm 4711
Giải tư 61525 - 83069 - 69159 - 88261 - 91966 - 45542 - 89152
Giải ba 01349 - 11756
Giải nhì 94015
Giải nhất 56214
Giải đặc biệt 803529
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
11 - 14 - 15 - 25 - 29 - 42 - 46 - 49 - 52 - 55 - 56 - 57 - 59 - 61 - 66 - 69 - 83 - 95