Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 18-08-2017 - XSGL

Giải tám 31
Giải bảy 267
Giải sáu 0540 - 2554 - 7119
Giải năm 2716
Giải tư 85218 - 81350 - 10551 - 59913 - 14865 - 71534 - 41639
Giải ba 62139 - 10685
Giải nhì 58491
Giải nhất 12594
Giải đặc biệt 347808
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
08 - 13 - 16 - 18 - 19 - 31 - 34 - 39[2] - 40 - 50 - 51 - 54 - 65 - 67 - 85 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 11-08-2017 - XSGL

Giải tám 77
Giải bảy 277
Giải sáu 3203 - 5130 - 0896
Giải năm 4230
Giải tư 80503 - 65621 - 29776 - 93032 - 22958 - 94915 - 80976
Giải ba 77132 - 63049
Giải nhì 71436
Giải nhất 88942
Giải đặc biệt 753341
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03[2] - 15 - 21 - 30[2] - 32[2] - 36 - 41 - 42 - 49 - 58 - 76[2] - 77[2] - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 04-08-2017 - XSGL

Giải tám 01
Giải bảy 133
Giải sáu 1091 - 0138 - 4507
Giải năm 0652
Giải tư 58386 - 43728 - 35109 - 16098 - 23468 - 56535 - 13309
Giải ba 27667 - 10622
Giải nhì 97365
Giải nhất 97135
Giải đặc biệt 570076
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 07 - 09[2] - 22 - 28 - 33 - 35[2] - 38 - 52 - 65 - 67 - 68 - 76 - 86 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 28-07-2017 - XSGL

Giải tám 31
Giải bảy 334
Giải sáu 0230 - 3036 - 4335
Giải năm 6705
Giải tư 07161 - 80448 - 99891 - 71842 - 47961 - 97539 - 94877
Giải ba 89210 - 40328
Giải nhì 89851
Giải nhất 67161
Giải đặc biệt 933032
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 10 - 28 - 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 39 - 42 - 48 - 51 - 61[3] - 77 - 91

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 21-07-2017 - XSGL

Giải tám 54
Giải bảy 865
Giải sáu 7950 - 4044 - 2047
Giải năm 9523
Giải tư 91452 - 81858 - 80340 - 29161 - 75061 - 18333 - 15237
Giải ba 14096 - 51242
Giải nhì 10471
Giải nhất 10872
Giải đặc biệt 344474
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
23 - 33 - 37 - 40 - 42 - 44 - 47 - 50 - 52 - 54 - 58 - 61[2] - 65 - 71 - 72 - 74 - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 14-07-2017 - XSGL

Giải tám 97
Giải bảy 824
Giải sáu 5743 - 1700 - 2155
Giải năm 9094
Giải tư 60613 - 68972 - 57111 - 57656 - 09209 - 02644 - 77082
Giải ba 32955 - 53591
Giải nhì 60450
Giải nhất 81430
Giải đặc biệt 877913
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 09 - 11 - 13[2] - 24 - 30 - 43 - 44 - 50 - 55[2] - 56 - 72 - 82 - 91 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 07-07-2017 - XSGL

Giải tám 24
Giải bảy 286
Giải sáu 0796 - 8738 - 3315
Giải năm 1756
Giải tư 30761 - 31909 - 86391 - 93697 - 17750 - 16575 - 52583
Giải ba 77660 - 64433
Giải nhì 09586
Giải nhất 38515
Giải đặc biệt 503238
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
09 - 15[2] - 24 - 33 - 38[2] - 50 - 56 - 60 - 61 - 75 - 83 - 86[2] - 91 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 30-06-2017 - XSGL

Giải tám 92
Giải bảy 854
Giải sáu 5033 - 9461 - 2641
Giải năm 2520
Giải tư 92342 - 64870 - 66075 - 45522 - 10708 - 41936 - 07144
Giải ba 82170 - 62968
Giải nhì 57813
Giải nhất 95840
Giải đặc biệt 767311
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
08 - 11 - 13 - 20 - 22 - 33 - 36 - 40 - 41 - 42 - 44 - 54 - 61 - 68 - 70[2] - 75 - 92