Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 21-10-2016

Giải tám 83
Giải bảy 500
Giải sáu 7183 - 9878 - 9366
Giải năm 4045
Giải tư 91167 - 87351 - 06700 - 97493 - 58684 - 56052 - 97064
Giải ba 93036 - 59520
Giải nhì 57043
Giải nhất 02414
Giải đặc biệt 53563
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00[2] - 14 - 20 - 36 - 43 - 45 - 51 - 52 - 63 - 64 - 66 - 67 - 78 - 83[2] - 84 - 93

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 14-10-2016

Giải tám 65
Giải bảy 283
Giải sáu 5434 - 5471 - 8041
Giải năm 2374
Giải tư 57603 - 54340 - 30291 - 54272 - 86325 - 04092 - 53000
Giải ba 30317 - 19739
Giải nhì 96990
Giải nhất 00872
Giải đặc biệt 47716
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 03 - 16 - 17 - 25 - 34 - 39 - 40 - 41 - 65 - 71 - 72[2] - 74 - 83 - 90 - 91 - 92

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 07-10-2016

Giải tám 62
Giải bảy 258
Giải sáu 4239 - 6165 - 3747
Giải năm 4828
Giải tư 05518 - 35767 - 49015 - 15865 - 61840 - 12971 - 97238
Giải ba 52059 - 86834
Giải nhì 38046
Giải nhất 25233
Giải đặc biệt 37796
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
15 - 18 - 28 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 46 - 47 - 58 - 59 - 62 - 65[2] - 67 - 71 - 96

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 30-09-2016

Giải tám 09
Giải bảy 974
Giải sáu 1834 - 5125 - 8099
Giải năm 1961
Giải tư 78810 - 60312 - 90835 - 15167 - 89206 - 39193 - 77647
Giải ba 83364 - 71734
Giải nhì 20294
Giải nhất 66625
Giải đặc biệt 68700
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 06 - 09 - 10 - 12 - 25[2] - 34[2] - 35 - 47 - 61 - 64 - 67 - 74 - 93 - 94 - 99

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 23-09-2016

Giải tám 36
Giải bảy 498
Giải sáu 3902 - 6417 - 4679
Giải năm 5610
Giải tư 49415 - 77701 - 42772 - 33327 - 98971 - 02892 - 34951
Giải ba 54605 - 30683
Giải nhì 84613
Giải nhất 31643
Giải đặc biệt 65761
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 02 - 05 - 10 - 13 - 15 - 17 - 27 - 36 - 43 - 51 - 61 - 71 - 72 - 79 - 83 - 92 - 98

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 16-09-2016

Giải tám 72
Giải bảy 617
Giải sáu 6570 - 9641 - 2872
Giải năm 8209
Giải tư 86689 - 52783 - 55369 - 38073 - 17391 - 68818 - 02568
Giải ba 41523 - 26095
Giải nhì 13656
Giải nhất 37785
Giải đặc biệt 08972
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
09 - 17 - 18 - 23 - 41 - 56 - 68 - 69 - 70 - 72[3] - 73 - 83 - 85 - 89 - 91 - 95

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 09-09-2016

Giải tám 81
Giải bảy 117
Giải sáu 1623 - 9421 - 6076
Giải năm 4430
Giải tư 48850 - 01834 - 17624 - 21659 - 67277 - 10922 - 77443
Giải ba 79987 - 96684
Giải nhì 36266
Giải nhất 23015
Giải đặc biệt 61682
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 30 - 34 - 43 - 50 - 59 - 66 - 76 - 77 - 81 - 82 - 84 - 87

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 02-09-2016

Giải tám 89
Giải bảy 768
Giải sáu 4698 - 8479 - 5936
Giải năm 4449
Giải tư 91280 - 23821 - 17726 - 10272 - 79251 - 06712 - 24175
Giải ba 07156 - 76974
Giải nhì 72870
Giải nhất 04026
Giải đặc biệt 22018
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
12 - 18 - 21 - 26[2] - 36 - 49 - 51 - 56 - 68 - 70 - 72 - 74 - 75 - 79 - 80 - 89 - 98