Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 15-12-2017 - XSGL

Giải tám 53
Giải bảy 630
Giải sáu 6741 - 3600 - 2399
Giải năm 8955
Giải tư 00311 - 33369 - 67230 - 10956 - 86445 - 28306 - 86250
Giải ba 46256 - 64672
Giải nhì 50127
Giải nhất 60731
Giải đặc biệt 505380
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 06 - 11 - 27 - 30[2] - 31 - 41 - 45 - 50 - 53 - 55 - 56[2] - 69 - 72 - 80 - 99

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 08-12-2017 - XSGL

Giải tám 52
Giải bảy 279
Giải sáu 6122 - 3587 - 2601
Giải năm 5333
Giải tư 18597 - 76739 - 70382 - 07359 - 63849 - 07244 - 14732
Giải ba 66686 - 69073
Giải nhì 68017
Giải nhất 35475
Giải đặc biệt 757807
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 07 - 17 - 22 - 32 - 33 - 39 - 44 - 49 - 52 - 59 - 73 - 75 - 79 - 82 - 86 - 87 - 97

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 01-12-2017 - XSGL

Giải tám 95
Giải bảy 027
Giải sáu 4591 - 2595 - 5798
Giải năm 0877
Giải tư 50364 - 17597 - 74196 - 78388 - 57923 - 86842 - 22392
Giải ba 91144 - 12958
Giải nhì 77354
Giải nhất 62063
Giải đặc biệt 721267
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
23 - 27 - 42 - 44 - 54 - 58 - 63 - 64 - 67 - 77 - 88 - 91 - 92 - 95[2] - 96 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 24-11-2017 - XSGL

Giải tám 98
Giải bảy 645
Giải sáu 6704 - 6871 - 0618
Giải năm 9344
Giải tư 34923 - 09723 - 78370 - 55860 - 73015 - 68743 - 42788
Giải ba 42187 - 22517
Giải nhì 40977
Giải nhất 98082
Giải đặc biệt 010924
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 15 - 17 - 18 - 23[2] - 24 - 43 - 44 - 45 - 60 - 70 - 71 - 77 - 82 - 87 - 88 - 98

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 17-11-2017 - XSGL

Giải tám 58
Giải bảy 361
Giải sáu 4325 - 7190 - 1735
Giải năm 7838
Giải tư 45537 - 76383 - 10169 - 18483 - 28570 - 42934 - 39755
Giải ba 89825 - 10091
Giải nhì 65880
Giải nhất 74557
Giải đặc biệt 640891
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
25[2] - 34 - 35 - 37 - 38 - 55 - 57 - 58 - 61 - 69 - 70 - 80 - 83[2] - 90 - 91[2]

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 10-11-2017 - XSGL

Giải tám 53
Giải bảy 692
Giải sáu 4043 - 4198 - 0081
Giải năm 1124
Giải tư 30575 - 79710 - 14192 - 42898 - 92089 - 23543 - 58624
Giải ba 19027 - 45263
Giải nhì 65705
Giải nhất 19375
Giải đặc biệt 298345
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 10 - 24[2] - 27 - 43[2] - 45 - 53 - 63 - 75[2] - 81 - 89 - 92[2] - 98[2]

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 03-11-2017 - XSGL

Giải tám 44
Giải bảy 019
Giải sáu 9763 - 9115 - 2528
Giải năm 2087
Giải tư 50489 - 14774 - 84923 - 51500 - 11582 - 87452 - 65429
Giải ba 03919 - 65137
Giải nhì 14213
Giải nhất 30148
Giải đặc biệt 162570
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 13 - 15 - 19[2] - 23 - 28 - 29 - 37 - 44 - 48 - 52 - 63 - 70 - 74 - 82 - 87 - 89

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 27-10-2017 - XSGL

Giải tám 93
Giải bảy 114
Giải sáu 4671 - 9029 - 2349
Giải năm 7843
Giải tư 37953 - 19450 - 11596 - 40358 - 99831 - 07307 - 59030
Giải ba 91650 - 06922
Giải nhì 67246
Giải nhất 19077
Giải đặc biệt 681527
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 14 - 22 - 27 - 29 - 30 - 31 - 43 - 46 - 49 - 50[2] - 53 - 58 - 71 - 77 - 93 - 96