Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 15-11-2019 - XSGL

Giải tám 39
Giải bảy 418
Giải sáu 7287 6029 9718
Giải năm 0603
Giải tư 51050 55130 19689 25915 78468 71686 06452
Giải ba 57467 33360
Giải nhì 14938
Giải nhất 67560
Giải đặc biệt 921332
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 15 - 18[2] - 29 - 30 - 32 - 38 - 39 - 50 - 52 - 60[2] - 67 - 68 - 86 - 87 - 89
Gia laid so, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQSXGIA LAI, Ket qua gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 08-11-2019 - XSGL

Giải tám 47
Giải bảy 624
Giải sáu 1617 7256 1853
Giải năm 8736
Giải tư 98888 46112 63667 66091 91330 91232 13137
Giải ba 95646 22637
Giải nhì 75332
Giải nhất 04291
Giải đặc biệt 992909
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
09 - 12 - 17 - 24 - 30 - 32[2] - 36 - 37[2] - 46 - 47 - 53 - 56 - 67 - 88 - 91[2]
Gia laid so, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQSXGIA LAI, Ket qua gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 01-11-2019 - XSGL

Giải tám 65
Giải bảy 028
Giải sáu 2983 9271 1187
Giải năm 9381
Giải tư 79583 35854 67444 67928 82711 26577 08975
Giải ba 12301 00962
Giải nhì 00426
Giải nhất 65028
Giải đặc biệt 574361
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 11 - 26 - 28[3] - 44 - 54 - 61 - 62 - 65 - 71 - 75 - 77 - 81 - 83[2] - 87
Gia laid so, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQSXGIA LAI, Ket qua gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 25-10-2019 - XSGL

Giải tám 52
Giải bảy 181
Giải sáu 4196 9433 1074
Giải năm 9202
Giải tư 07598 91528 25598 50375 93908 82399 72970
Giải ba 40548 62249
Giải nhì 92353
Giải nhất 02548
Giải đặc biệt 129905
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 05 - 08 - 28 - 33 - 48[2] - 49 - 52 - 53 - 70 - 74 - 75 - 81 - 96 - 98[2] - 99
Gia laid so, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQSXGIA LAI, Ket qua gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 18-10-2019 - XSGL

Giải tám 78
Giải bảy 558
Giải sáu 4679 7673 1173
Giải năm 7977
Giải tư 74843 55369 70035 84056 73058 64992 16019
Giải ba 01281 25737
Giải nhì 81062
Giải nhất 93616
Giải đặc biệt 238239
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
16 - 19 - 35 - 37 - 39 - 43 - 56 - 58[2] - 62 - 69 - 73[2] - 77 - 78 - 79 - 81 - 92
Gia laid so, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQSXGIA LAI, Ket qua gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 11-10-2019 - XSGL

Giải tám 16
Giải bảy 039
Giải sáu 9695 9253 4060
Giải năm 0729
Giải tư 12953 38234 00820 01517 72027 79528 07234
Giải ba 91911 93041
Giải nhì 56398
Giải nhất 56237
Giải đặc biệt 676108
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
08 - 11 - 16 - 17 - 20 - 27 - 28 - 29 - 34[2] - 37 - 39 - 41 - 53[2] - 60 - 95 - 98
Gia laid so, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQSXGIA LAI, Ket qua gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 04-10-2019 - XSGL

Giải tám 03
Giải bảy 943
Giải sáu 1805 7468 5438
Giải năm 3415
Giải tư 60659 12825 38747 68779 90604 04679 76344
Giải ba 61412 65626
Giải nhì 17647
Giải nhất 25077
Giải đặc biệt 138037
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 04 - 05 - 12 - 15 - 25 - 26 - 37 - 38 - 43 - 44 - 47[2] - 59 - 68 - 77 - 79[2]
Gia laid so, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQSXGIA LAI, Ket qua gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 27-09-2019 - XSGL

Giải tám 87
Giải bảy 561
Giải sáu 4347 7630 3144
Giải năm 6679
Giải tư 32458 74536 91396 38073 87703 09962 99924
Giải ba 14926 35992
Giải nhì 03344
Giải nhất 57040
Giải đặc biệt 204650
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 24 - 26 - 30 - 36 - 40 - 44[2] - 47 - 50 - 58 - 61 - 62 - 73 - 79 - 87 - 92 - 96
Gia laid so, KET QUA XO SO, KET QUA XO SO, KQSXGIA LAI, Ket qua gia lai,

Xổ số Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần

Cờ thế