Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 13-07-2018 - XSGL

Giải tám 66
Giải bảy 096
Giải sáu 9078 - 8694 - 9503
Giải năm 0273
Giải tư 33924 - 48753 - 47700 - 55305 - 03580 - 81243 - 19778
Giải ba 06903 - 80121
Giải nhì 20923
Giải nhất 79178
Giải đặc biệt 503442
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 03[2] - 05 - 21 - 23 - 24 - 42 - 43 - 53 - 66 - 73 - 78[3] - 80 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 06-07-2018 - XSGL

Giải tám 66
Giải bảy 744
Giải sáu 9878 - 9753 - 6409
Giải năm 1655
Giải tư 37450 - 56382 - 32086 - 18702 - 22511 - 75433 - 48467
Giải ba 30158 - 27266
Giải nhì 63073
Giải nhất 08360
Giải đặc biệt 466335
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 09 - 11 - 33 - 35 - 44 - 50 - 53 - 55 - 58 - 60 - 66[2] - 67 - 73 - 78 - 82 - 86

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 29-06-2018 - XSGL

Giải tám 30
Giải bảy 840
Giải sáu 8422 - 9007 - 6155
Giải năm 1889
Giải tư 13493 - 86675 - 21811 - 78738 - 01253 - 56424 - 68109
Giải ba 93810 - 39747
Giải nhì 77094
Giải nhất 55659
Giải đặc biệt 293470
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 09 - 10 - 11 - 22 - 24 - 30 - 38 - 40 - 47 - 53 - 55 - 59 - 70 - 75 - 89 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 22-06-2018 - XSGL

Giải tám 09
Giải bảy 373
Giải sáu 2442 - 8824 - 8758
Giải năm 4667
Giải tư 68752 - 49365 - 85276 - 41640 - 04294 - 68837 - 08835
Giải ba 26247 - 12538
Giải nhì 28541
Giải nhất 61896
Giải đặc biệt 363421
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
09 - 21 - 24 - 35 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 47 - 52 - 58 - 65 - 67 - 73 - 76 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 15-06-2018 - XSGL

Giải tám 14
Giải bảy 340
Giải sáu 2430 - 9028 - 6590
Giải năm 8591
Giải tư 03523 - 58085 - 95850 - 18051 - 39446 - 08178 - 97133
Giải ba 96742 - 34271
Giải nhì 89057
Giải nhất 54039
Giải đặc biệt 801042
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
14 - 23 - 28 - 30 - 33 - 39 - 40 - 42[2] - 46 - 50 - 51 - 57 - 71 - 78 - 85 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 08-06-2018 - XSGL

Giải tám 88
Giải bảy 839
Giải sáu 9536 - 7376 - 7020
Giải năm 8095
Giải tư 60845 - 58627 - 94139 - 95774 - 30941 - 20240 - 99948
Giải ba 47020 - 94018
Giải nhì 32553
Giải nhất 18771
Giải đặc biệt 068496
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
18 - 20[2] - 27 - 36 - 39[2] - 40 - 41 - 45 - 48 - 53 - 71 - 74 - 76 - 88 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 01-06-2018 - XSGL

Giải tám 53
Giải bảy 861
Giải sáu 1914 - 6392 - 4117
Giải năm 8609
Giải tư 85313 - 79252 - 40238 - 09772 - 59686 - 50451 - 99043
Giải ba 49427 - 15664
Giải nhì 00918
Giải nhất 88390
Giải đặc biệt 928264
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
09 - 13 - 14 - 17 - 18 - 27 - 38 - 43 - 51 - 52 - 53 - 61 - 64[2] - 72 - 86 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 25-05-2018 - XSGL

Giải tám 19
Giải bảy 535
Giải sáu 4952 - 3180 - 3212
Giải năm 3685
Giải tư 32859 - 90281 - 71150 - 12559 - 79044 - 50088 - 05836
Giải ba 35931 - 62942
Giải nhì 77168
Giải nhất 74026
Giải đặc biệt 422916
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
12 - 16 - 19 - 26 - 31 - 35 - 36 - 42 - 44 - 50 - 52 - 59[2] - 68 - 80 - 81 - 85 - 88