Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 18-09-2020 - XSGL

Giải tám 79
Giải bảy 089
Giải sáu 5900 6472 4896
Giải năm 7565
Giải tư 42543 10003 71670 11770 97651 20553 88652
Giải ba 46152 88381
Giải nhì 87539
Giải nhất 95028
Giải đặc biệt 476020
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 03 - 20 - 28 - 39 - 43 - 51 - 52[2] - 53 - 65 - 70[2] - 72 - 79 - 81 - 89 - 96
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 11-09-2020 - XSGL

Giải tám 71
Giải bảy 994
Giải sáu 4190 7977 9351
Giải năm 4586
Giải tư 34775 17730 33198 31392 90071 61519 66907
Giải ba 92107 66231
Giải nhì 84520
Giải nhất 14129
Giải đặc biệt 139151
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07[2] - 19 - 20 - 29 - 30 - 31 - 51[2] - 71[2] - 75 - 77 - 86 - 90 - 92 - 94 - 98
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 04-09-2020 - XSGL

Giải tám 26
Giải bảy 034
Giải sáu 5553 4338 9518
Giải năm 4656
Giải tư 05350 10310 72949 90750 08003 16914 00440
Giải ba 11034 22854
Giải nhì 48727
Giải nhất 28321
Giải đặc biệt 812973
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 10 - 14 - 18 - 21 - 26 - 27 - 34[2] - 38 - 40 - 49 - 50[2] - 53 - 54 - 56 - 73
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 28-08-2020 - XSGL

Giải tám 11
Giải bảy 706
Giải sáu 5983 3165 4473
Giải năm 4680
Giải tư 10915 42508 91594 80892 22097 16624 10947
Giải ba 82902 99522
Giải nhì 49841
Giải nhất 82757
Giải đặc biệt 119679
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 06 - 08 - 11 - 15 - 22 - 24 - 41 - 47 - 57 - 65 - 73 - 79 - 80 - 83 - 92 - 94 - 97
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 21-08-2020 - XSGL

Giải tám 22
Giải bảy 797
Giải sáu 1830 5831 1869
Giải năm 2971
Giải tư 19542 83006 22177 38091 23392 47564 51411
Giải ba 90644 36405
Giải nhì 73302
Giải nhất 38546
Giải đặc biệt 088205
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 05[2] - 06 - 11 - 22 - 30 - 31 - 42 - 44 - 46 - 64 - 69 - 71 - 77 - 91 - 92 - 97
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 14-08-2020 - XSGL

Giải tám 57
Giải bảy 431
Giải sáu 8777 7315 2494
Giải năm 6280
Giải tư 35314 54773 54474 74269 41454 96873 41666
Giải ba 93848 01781
Giải nhì 52457
Giải nhất 35400
Giải đặc biệt 308610
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 10 - 14 - 15 - 31 - 48 - 54 - 57[2] - 66 - 69 - 73[2] - 74 - 77 - 80 - 81 - 94
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 07-08-2020 - XSGL

Giải tám 25
Giải bảy 015
Giải sáu 6672 0044 6951
Giải năm 6568
Giải tư 26574 23628 15076 72171 82352 51393 76816
Giải ba 97857 58376
Giải nhì 69224
Giải nhất 92257
Giải đặc biệt 139336
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
15 - 16 - 24 - 25 - 28 - 36 - 44 - 51 - 52 - 57[2] - 68 - 71 - 72 - 74 - 76[2] - 93
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 31-07-2020 - XSGL

Giải tám 11
Giải bảy 713
Giải sáu 3430 0896 2084
Giải năm 9746
Giải tư 70765 81787 75162 63633 20034 47314 62457
Giải ba 57773 87718
Giải nhì 32811
Giải nhất 06753
Giải đặc biệt 258093
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
11[2] - 13 - 14 - 18 - 30 - 33 - 34 - 46 - 53 - 57 - 62 - 65 - 73 - 84 - 87 - 93 - 96
xoso gia lai,

Xổ số Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần

Cờ thế