Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 99
Giải bảy 917
Giải sáu 4942 - 5306 - 4024
Giải năm 3552
Giải tư 39935 - 78751 - 56905 - 27396 - 91040 - 60726 - 27150
Giải ba 18589 - 63016
Giải nhì 53560
Giải nhất 94915
Giải đặc biệt 96191
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 06 - 15 - 16 - 17 - 24 - 26 - 35 - 40 - 42 - 50 - 51 - 52 - 60 - 89 - 91 - 96 - 99

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 02-12-2016

Giải tám 52
Giải bảy 651
Giải sáu 4490 - 6741 - 3609
Giải năm 5609
Giải tư 93512 - 70261 - 05422 - 15794 - 72183 - 46158 - 07927
Giải ba 51306 - 37008
Giải nhì 28983
Giải nhất 31257
Giải đặc biệt 51004
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 06 - 08 - 09[2] - 12 - 22 - 27 - 41 - 51 - 52 - 57 - 58 - 61 - 83[2] - 90 - 94

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 25-11-2016

Giải tám 05
Giải bảy 667
Giải sáu 6763 - 2736 - 5362
Giải năm 2032
Giải tư 81488 - 90277 - 54400 - 64336 - 30691 - 05329 - 56841
Giải ba 61511 - 07624
Giải nhì 57605
Giải nhất 86303
Giải đặc biệt 82003
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 03[2] - 05[2] - 11 - 24 - 29 - 32 - 36[2] - 41 - 62 - 63 - 67 - 77 - 88 - 91

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 18-11-2016

Giải tám 69
Giải bảy 797
Giải sáu 0084 - 4738 - 8312
Giải năm 5811
Giải tư 62917 - 15220 - 09286 - 30905 - 96925 - 24899 - 63065
Giải ba 00826 - 83936
Giải nhì 67106
Giải nhất 68083
Giải đặc biệt 13923
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 06 - 11 - 12 - 17 - 20 - 23 - 25 - 26 - 36 - 38 - 65 - 69 - 83 - 84 - 86 - 97 - 99

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 11-11-2016

Giải tám 45
Giải bảy 170
Giải sáu 2360 - 7359 - 0534
Giải năm 8972
Giải tư 41743 - 27697 - 71678 - 17438 - 01661 - 62927 - 14749
Giải ba 88621 - 52939
Giải nhì 57203
Giải nhất 52794
Giải đặc biệt 24165
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 21 - 27 - 34 - 38 - 39 - 43 - 45 - 49 - 59 - 60 - 61 - 65 - 70 - 72 - 78 - 94 - 97

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 04-11-2016

Giải tám 78
Giải bảy 980
Giải sáu 9428 - 2552 - 0216
Giải năm 3781
Giải tư 87504 - 49027 - 26640 - 26864 - 41155 - 86702 - 27899
Giải ba 20252 - 03978
Giải nhì 95955
Giải nhất 59838
Giải đặc biệt 94658
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 04 - 16 - 27 - 28 - 38 - 40 - 52[2] - 55[2] - 58 - 64 - 78[2] - 80 - 81 - 99

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 28-10-2016

Giải tám 70
Giải bảy 901
Giải sáu 3739 - 4162 - 1831
Giải năm 5848
Giải tư 26319 - 85937 - 88083 - 02878 - 05508 - 91465 - 81727
Giải ba 89589 - 69860
Giải nhì 19026
Giải nhất 93400
Giải đặc biệt 21670
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 01 - 08 - 19 - 26 - 27 - 31 - 37 - 39 - 48 - 60 - 62 - 65 - 70[2] - 78 - 83 - 89

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 21-10-2016

Giải tám 83
Giải bảy 500
Giải sáu 7183 - 9878 - 9366
Giải năm 4045
Giải tư 91167 - 87351 - 06700 - 97493 - 58684 - 56052 - 97064
Giải ba 93036 - 59520
Giải nhì 57043
Giải nhất 02414
Giải đặc biệt 53563
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00[2] - 14 - 20 - 36 - 43 - 45 - 51 - 52 - 63 - 64 - 66 - 67 - 78 - 83[2] - 84 - 93