Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 11
Giải bảy 039
Giải sáu 4155 - 4658 - 2365
Giải năm 1682
Giải tư 02524 - 92847 - 92957 - 51507 - 17314 - 14911 - 75178
Giải ba 17556 - 56169
Giải nhì 56149
Giải nhất 02509
Giải đặc biệt 12419
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
07 - 09 - 11[2] - 14 - 19 - 24 - 39 - 47 - 49 - 55 - 56 - 57 - 58 - 65 - 69 - 78 - 82

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 01-12-2016

Giải tám 65
Giải bảy 749
Giải sáu 8521 - 7036 - 3524
Giải năm 9452
Giải tư 70561 - 08388 - 15080 - 87249 - 46045 - 78990 - 73303
Giải ba 33979 - 71087
Giải nhì 31797
Giải nhất 41644
Giải đặc biệt 52583
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 21 - 24 - 36 - 44 - 45 - 49[2] - 52 - 61 - 65 - 79 - 80 - 83 - 87 - 88 - 90 - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 24-11-2016

Giải tám 66
Giải bảy 705
Giải sáu 0327 - 5050 - 3408
Giải năm 8045
Giải tư 59680 - 07265 - 51056 - 28604 - 79983 - 30179 - 12510
Giải ba 65824 - 79494
Giải nhì 83548
Giải nhất 91323
Giải đặc biệt 14947
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
04 - 05 - 08 - 10 - 23 - 24 - 27 - 45 - 47 - 48 - 50 - 56 - 65 - 66 - 79 - 80 - 83 - 94

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 17-11-2016

Giải tám 36
Giải bảy 656
Giải sáu 8966 - 7271 - 8307
Giải năm 7924
Giải tư 29785 - 60252 - 61212 - 46521 - 42197 - 91622 - 07629
Giải ba 40656 - 16189
Giải nhì 21857
Giải nhất 27741
Giải đặc biệt 05784
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
07 - 12 - 21 - 22 - 24 - 29 - 36 - 41 - 52 - 56[2] - 57 - 66 - 71 - 84 - 85 - 89 - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 10-11-2016

Giải tám 89
Giải bảy 962
Giải sáu 2340 - 4385 - 6436
Giải năm 2069
Giải tư 23090 - 26536 - 86416 - 82997 - 13662 - 69295 - 44756
Giải ba 59462 - 24272
Giải nhì 75610
Giải nhất 14933
Giải đặc biệt 83422
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
10 - 16 - 22 - 33 - 36[2] - 40 - 56 - 62[3] - 69 - 72 - 85 - 89 - 90 - 95 - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 03-11-2016

Giải tám 66
Giải bảy 284
Giải sáu 2790 - 8872 - 9617
Giải năm 1647
Giải tư 35107 - 08590 - 76487 - 23395 - 09916 - 28697 - 81975
Giải ba 31011 - 25425
Giải nhì 16056
Giải nhất 80400
Giải đặc biệt 48594
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 07 - 11 - 16 - 17 - 25 - 47 - 56 - 66 - 72 - 75 - 84 - 87 - 90[2] - 94 - 95 - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 27-10-2016

Giải tám 48
Giải bảy 831
Giải sáu 8983 - 0214 - 7041
Giải năm 5162
Giải tư 10597 - 31380 - 06060 - 80376 - 04744 - 22419 - 68637
Giải ba 70457 - 59089
Giải nhì 63465
Giải nhất 39118
Giải đặc biệt 64020
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
14 - 18 - 19 - 20 - 31 - 37 - 41 - 44 - 48 - 57 - 60 - 62 - 65 - 76 - 80 - 83 - 89 - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 20-10-2016

Giải tám 49
Giải bảy 371
Giải sáu 1027 - 6381 - 2327
Giải năm 1385
Giải tư 89112 - 38180 - 42169 - 20982 - 84653 - 47666 - 93379
Giải ba 06090 - 64242
Giải nhì 06259
Giải nhất 17794
Giải đặc biệt 12734
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
12 - 27[2] - 34 - 42 - 49 - 53 - 59 - 66 - 69 - 71 - 79 - 80 - 81 - 82 - 85 - 90 - 94