Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 20-07-2017 - XSQT

Giải tám 20
Giải bảy 222
Giải sáu 8824 - 9841 - 3829
Giải năm 5530
Giải tư 00337 - 33246 - 88347 - 15609 - 32563 - 29564 - 19303
Giải ba 71576 - 11912
Giải nhì 03049
Giải nhất 92842
Giải đặc biệt 616019
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 09 - 12 - 19 - 20 - 22 - 24 - 29 - 30 - 37 - 41 - 42 - 46 - 47 - 49 - 63 - 64 - 76

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 13-07-2017 - XSQT

Giải tám 86
Giải bảy 654
Giải sáu 3505 - 6118 - 7493
Giải năm 3052
Giải tư 17114 - 25608 - 90734 - 13214 - 77078 - 63562 - 92573
Giải ba 91838 - 53518
Giải nhì 30128
Giải nhất 53757
Giải đặc biệt 344518
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
05 - 08 - 14[2] - 18[3] - 28 - 34 - 38 - 52 - 54 - 57 - 62 - 73 - 78 - 86 - 93

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 06-07-2017 - XSQT

Giải tám 98
Giải bảy 827
Giải sáu 3026 - 1961 - 7048
Giải năm 3594
Giải tư 22080 - 48974 - 45800 - 96882 - 63096 - 55922 - 11277
Giải ba 47521 - 10833
Giải nhì 72611
Giải nhất 83656
Giải đặc biệt 603092
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 11 - 21 - 22 - 26 - 27 - 33 - 48 - 56 - 61 - 74 - 77 - 80 - 82 - 92 - 94 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 29-06-2017 - XSQT

Giải tám 06
Giải bảy 770
Giải sáu 0661 - 2391 - 3428
Giải năm 7662
Giải tư 23683 - 20374 - 45553 - 37618 - 98439 - 67822 - 73161
Giải ba 52208 - 76436
Giải nhì 98599
Giải nhất 29831
Giải đặc biệt 793464
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 08 - 18 - 22 - 28 - 31 - 36 - 39 - 53 - 61[2] - 62 - 64 - 70 - 74 - 83 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 22-06-2017 - XSQT

Giải tám 14
Giải bảy 867
Giải sáu 7368 - 1590 - 4164
Giải năm 7474
Giải tư 21153 - 68300 - 26502 - 34413 - 28181 - 93958 - 28849
Giải ba 95200 - 74425
Giải nhì 91299
Giải nhất 62958
Giải đặc biệt 241474
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00[2] - 02 - 13 - 14 - 25 - 49 - 53 - 58[2] - 64 - 67 - 68 - 74[2] - 81 - 90 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 15-06-2017 - XSQT

Giải tám 20
Giải bảy 956
Giải sáu 0287 - 5217 - 3581
Giải năm 7797
Giải tư 05944 - 13235 - 83696 - 22244 - 24281 - 63613 - 80726
Giải ba 50615 - 77101
Giải nhì 68733
Giải nhất 41814
Giải đặc biệt 123979
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 26 - 33 - 35 - 44[2] - 56 - 79 - 81[2] - 87 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 08-06-2017 - XSQT

Giải tám 47
Giải bảy 347
Giải sáu 6895 - 9029 - 7268
Giải năm 1318
Giải tư 59784 - 94625 - 48593 - 29604 - 51198 - 84839 - 50663
Giải ba 78407 - 50223
Giải nhì 17124
Giải nhất 62403
Giải đặc biệt 201587
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 04 - 07 - 18 - 23 - 24 - 25 - 29 - 39 - 47[2] - 63 - 68 - 84 - 87 - 93 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 01-06-2017 - XSQT

Giải tám 89
Giải bảy 029
Giải sáu 4498 - 8614 - 1557
Giải năm 6409
Giải tư 88492 - 19887 - 52799 - 30317 - 07478 - 21158 - 49669
Giải ba 08668 - 16217
Giải nhì 54725
Giải nhất 64545
Giải đặc biệt 077977
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
09 - 14 - 17[2] - 25 - 29 - 45 - 57 - 58 - 68 - 69 - 77 - 78 - 87 - 89 - 92 - 98 - 99