Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 20-11-2014

Giải tám 36
Giải bảy 143
Giải sáu 6179 - 6735 - 1916
Giải năm 9780
Giải tư 81875 - 82231 - 97489 - 60058 - 71178 - 17708 - 83253
Giải ba 83057 - 18359
Giải nhì 93269
Giải nhất 37256
Giải đặc biệt 653472
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
08 - 16 - 31 - 35 - 36 - 43 - 53 - 56 - 57 - 58 - 59 - 69 - 72 - 75 - 78 - 79 - 80 - 89

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 13-11-2014

Giải tám 38
Giải bảy 249
Giải sáu 7825 - 6635 - 4621
Giải năm 8703
Giải tư 55225 - 47245 - 11782 - 31509 - 55070 - 81656 - 43989
Giải ba 99286 - 04213
Giải nhì 28507
Giải nhất 99182
Giải đặc biệt 233852
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 07 - 09 - 13 - 21 - 25[2] - 35 - 38 - 45 - 49 - 52 - 56 - 70 - 82[2] - 86 - 89

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 06-11-2014

Giải tám 23
Giải bảy 556
Giải sáu 1762 - 1697 - 1044
Giải năm 2877
Giải tư 62128 - 39068 - 32466 - 63151 - 77223 - 54609 - 87154
Giải ba 80765 - 46628
Giải nhì 99437
Giải nhất 68217
Giải đặc biệt 309757
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
09 - 17 - 23[2] - 28[2] - 37 - 44 - 51 - 54 - 56 - 57 - 62 - 65 - 66 - 68 - 77 - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 30-10-2014

Giải tám 21
Giải bảy 775
Giải sáu 2002 - 0195 - 7308
Giải năm 8416
Giải tư 19267 - 98297 - 40197 - 74007 - 63147 - 86589 - 67877
Giải ba 41806 - 92526
Giải nhì 96024
Giải nhất 31083
Giải đặc biệt 581832
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 06 - 07 - 08 - 16 - 21 - 24 - 26 - 32 - 47 - 67 - 75 - 77 - 83 - 89 - 95 - 97[2]