Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 19-01-2017

Giải tám 15
Giải bảy 411
Giải sáu 6920 - 1634 - 9727
Giải năm 0469
Giải tư 27436 - 01245 - 45882 - 27355 - 85740 - 91843 - 52137
Giải ba 90059 - 32631
Giải nhì 55819
Giải nhất 95070
Giải đặc biệt 08373
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
11 - 15 - 19 - 20 - 27 - 31 - 34 - 36 - 37 - 40 - 43 - 45 - 55 - 59 - 69 - 70 - 73 - 82

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 12-01-2017

Giải tám 34
Giải bảy 945
Giải sáu 4040 - 3931 - 6757
Giải năm 0464
Giải tư 81662 - 30455 - 81644 - 52626 - 23734 - 76417 - 77287
Giải ba 20767 - 42554
Giải nhì 93751
Giải nhất 43459
Giải đặc biệt 31984
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
17 - 26 - 31 - 34[2] - 40 - 44 - 45 - 51 - 54 - 55 - 57 - 59 - 62 - 64 - 67 - 84 - 87

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 05-01-2017

Giải tám 87
Giải bảy 606
Giải sáu 5232 - 4644 - 0042
Giải năm 8524
Giải tư 83112 - 21932 - 76013 - 99536 - 56336 - 59369 - 18348
Giải ba 32658 - 32245
Giải nhì 54232
Giải nhất 75583
Giải đặc biệt 54144
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 12 - 13 - 24 - 32[3] - 36[2] - 42 - 44[2] - 45 - 48 - 58 - 69 - 83 - 87

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 29-12-2016

Giải tám 28
Giải bảy 466
Giải sáu 7196 - 6585 - 3665
Giải năm 5057
Giải tư 09199 - 23737 - 89130 - 75270 - 48727 - 10797 - 44141
Giải ba 57668 - 88367
Giải nhì 96345
Giải nhất 72257
Giải đặc biệt 887777
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
27 - 28 - 30 - 37 - 41 - 45 - 57[2] - 65 - 66 - 67 - 68 - 70 - 77 - 85 - 96 - 97 - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 22-12-2016

Giải tám 60
Giải bảy 029
Giải sáu 9180 - 7246 - 5093
Giải năm 0683
Giải tư 03476 - 48124 - 28931 - 71193 - 49538 - 01809 - 96211
Giải ba 13090 - 69656
Giải nhì 50125
Giải nhất 59236
Giải đặc biệt 44903
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 09 - 11 - 24 - 25 - 29 - 31 - 36 - 38 - 46 - 56 - 60 - 76 - 80 - 83 - 90 - 93[2]

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 15-12-2016

Giải tám 31
Giải bảy 013
Giải sáu 3596 - 3153 - 5387
Giải năm 4995
Giải tư 35064 - 58266 - 76538 - 44386 - 99929 - 51105 - 86001
Giải ba 33031 - 09569
Giải nhì 33816
Giải nhất 33162
Giải đặc biệt 21131
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 05 - 13 - 16 - 29 - 31[3] - 38 - 53 - 62 - 64 - 66 - 69 - 86 - 87 - 95 - 96

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 11
Giải bảy 039
Giải sáu 4155 - 4658 - 2365
Giải năm 1682
Giải tư 02524 - 92847 - 92957 - 51507 - 17314 - 14911 - 75178
Giải ba 17556 - 56169
Giải nhì 56149
Giải nhất 02509
Giải đặc biệt 12419
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
07 - 09 - 11[2] - 14 - 19 - 24 - 39 - 47 - 49 - 55 - 56 - 57 - 58 - 65 - 69 - 78 - 82

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 01-12-2016

Giải tám 65
Giải bảy 749
Giải sáu 8521 - 7036 - 3524
Giải năm 9452
Giải tư 70561 - 08388 - 15080 - 87249 - 46045 - 78990 - 73303
Giải ba 33979 - 71087
Giải nhì 31797
Giải nhất 41644
Giải đặc biệt 52583
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 21 - 24 - 36 - 44 - 45 - 49[2] - 52 - 61 - 65 - 79 - 80 - 83 - 87 - 88 - 90 - 97