Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 22-09-2016

Giải tám 60
Giải bảy 215
Giải sáu 2019 - 0655 - 7808
Giải năm 7969
Giải tư 52785 - 45612 - 45192 - 81091 - 90766 - 26093 - 81288
Giải ba 48655 - 49340
Giải nhì 42895
Giải nhất 71035
Giải đặc biệt 02818
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
08 - 12 - 15 - 18 - 19 - 35 - 40 - 55[2] - 60 - 66 - 69 - 85 - 88 - 91 - 92 - 93 - 95

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 15-09-2016

Giải tám 30
Giải bảy 886
Giải sáu 9317 - 4486 - 2718
Giải năm 8103
Giải tư 59983 - 91377 - 33279 - 70497 - 69239 - 08866 - 78929
Giải ba 42344 - 88046
Giải nhì 64681
Giải nhất 97305
Giải đặc biệt 94278
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 05 - 17 - 18 - 29 - 30 - 39 - 44 - 46 - 66 - 77 - 78 - 79 - 81 - 83 - 86[2] - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 08-09-2016

Giải tám 36
Giải bảy 314
Giải sáu 9564 - 1347 - 5582
Giải năm 9444
Giải tư 96665 - 57334 - 94632 - 22987 - 68218 - 91464 - 60147
Giải ba 11088 - 54320
Giải nhì 90378
Giải nhất 90747
Giải đặc biệt 51221
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
14 - 18 - 20 - 21 - 32 - 34 - 36 - 44 - 47[3] - 64[2] - 65 - 78 - 82 - 87 - 88

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 01-09-2016

Giải tám 32
Giải bảy 560
Giải sáu 1046 - 0395 - 3566
Giải năm 4484
Giải tư 91657 - 81803 - 66619 - 54599 - 80160 - 44346 - 52750
Giải ba 01295 - 61516
Giải nhì 24431
Giải nhất 36223
Giải đặc biệt 87856
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 16 - 19 - 23 - 31 - 32 - 46[2] - 50 - 56 - 57 - 60[2] - 66 - 84 - 95[2] - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 25-08-2016

Giải tám 54
Giải bảy 266
Giải sáu 2389 - 7717 - 1997
Giải năm 2108
Giải tư 12757 - 66594 - 43116 - 50460 - 10388 - 06306 - 04734
Giải ba 21880 - 02225
Giải nhì 39387
Giải nhất 67737
Giải đặc biệt 51327
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 08 - 16 - 17 - 25 - 27 - 34 - 37 - 54 - 57 - 60 - 66 - 80 - 87 - 88 - 89 - 94 - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 18-08-2016

Giải tám 37
Giải bảy 301
Giải sáu 8308 - 8156 - 9287
Giải năm 7911
Giải tư 42829 - 25083 - 11649 - 36861 - 74031 - 91451 - 22657
Giải ba 80383 - 52814
Giải nhì 16083
Giải nhất 77053
Giải đặc biệt 91306
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 06 - 08 - 11 - 14 - 29 - 31 - 37 - 49 - 51 - 53 - 56 - 57 - 61 - 83[3] - 87

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 11-08-2016

Giải tám 95
Giải bảy 286
Giải sáu 3258 - 9087 - 6721
Giải năm 9064
Giải tư 61127 - 55263 - 12870 - 63733 - 67890 - 11320 - 85551
Giải ba 68008 - 13675
Giải nhì 71399
Giải nhất 24587
Giải đặc biệt 73492
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
08 - 20 - 21 - 27 - 33 - 51 - 58 - 63 - 64 - 70 - 75 - 86 - 87[2] - 90 - 92 - 95 - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 04-08-2016

Giải tám 21
Giải bảy 596
Giải sáu 9913 - 0897 - 7839
Giải năm 1487
Giải tư 48402 - 21890 - 63452 - 59785 - 03706 - 78222 - 56115
Giải ba 11504 - 62097
Giải nhì 38348
Giải nhất 16745
Giải đặc biệt 93340
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 04 - 06 - 13 - 15 - 21 - 22 - 39 - 40 - 45 - 48 - 52 - 85 - 87 - 90 - 96 - 97[2]