Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 21-07-2016

Giải tám 98
Giải bảy 109
Giải sáu 1330 - 9968 - 2610
Giải năm 0614
Giải tư 18937 - 43291 - 18524 - 25635 - 05712 - 95200 - 98982
Giải ba 63599 - 32709
Giải nhì 57719
Giải nhất 90503
Giải đặc biệt 12581
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 03 - 09[2] - 10 - 12 - 14 - 19 - 24 - 30 - 35 - 37 - 68 - 81 - 82 - 91 - 98 - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 14-07-2016

Giải tám 43
Giải bảy 078
Giải sáu 0694 - 4022 - 6701
Giải năm 2093
Giải tư 87911 - 11042 - 14792 - 02352 - 09593 - 28005 - 49330
Giải ba 92707 - 67873
Giải nhì 06748
Giải nhất 86824
Giải đặc biệt 35768
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 05 - 07 - 11 - 22 - 24 - 30 - 42 - 43 - 48 - 52 - 68 - 73 - 78 - 92 - 93[2] - 94

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 07-07-2016

Giải tám 75
Giải bảy 853
Giải sáu 5091 - 4570 - 5320
Giải năm 7432
Giải tư 69544 - 53718 - 77261 - 15273 - 52972 - 25406 - 07143
Giải ba 30549 - 62871
Giải nhì 89080
Giải nhất 47369
Giải đặc biệt 28723
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 18 - 20 - 23 - 32 - 43 - 44 - 49 - 53 - 61 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 80 - 91

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 30-06-2016

Giải tám 24
Giải bảy 380
Giải sáu 3060 - 6855 - 3346
Giải năm 3591
Giải tư 04137 - 71777 - 86752 - 81443 - 57469 - 89522 - 72622
Giải ba 62456 - 05894
Giải nhì 33462
Giải nhất 44697
Giải đặc biệt 50315
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
15 - 22[2] - 24 - 37 - 43 - 46 - 52 - 55 - 56 - 60 - 62 - 69 - 77 - 80 - 91 - 94 - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 49
Giải bảy 960
Giải sáu 5064 - 3901 - 5869
Giải năm 3281
Giải tư 02850 - 29741 - 08682 - 21724 - 93079 - 55907 - 93482
Giải ba 60428 - 54776
Giải nhì 30982
Giải nhất 44464
Giải đặc biệt 14791
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 07 - 24 - 28 - 41 - 49 - 50 - 60 - 64[2] - 69 - 76 - 79 - 81 - 82[3] - 91

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 16-06-2016

Giải tám 16
Giải bảy 091
Giải sáu 3124 - 2899 - 1122
Giải năm 0231
Giải tư 44023 - 89768 - 35670 - 38458 - 65025 - 31229 - 02611
Giải ba 80642 - 32208
Giải nhì 58938
Giải nhất 77737
Giải đặc biệt 73230
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
08 - 11 - 16 - 22 - 23 - 24 - 25 - 29 - 30 - 31 - 37 - 38 - 42 - 58 - 68 - 70 - 91 - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 09-06-2016

Giải tám 50
Giải bảy 482
Giải sáu 3373 - 5744 - 4889
Giải năm 2438
Giải tư 84998 - 09405 - 97343 - 12097 - 87777 - 53793 - 06602
Giải ba 65755 - 05876
Giải nhì 32606
Giải nhất 39984
Giải đặc biệt 73727
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 05 - 06 - 27 - 38 - 43 - 44 - 50 - 55 - 73 - 76 - 77 - 82 - 84 - 89 - 93 - 97 - 98

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 02-06-2016

Giải tám 42
Giải bảy 850
Giải sáu 4108 - 9599 - 4803
Giải năm 1525
Giải tư 69326 - 23962 - 64016 - 18889 - 20194 - 58929 - 47528
Giải ba 74679 - 57521
Giải nhì 79766
Giải nhất 24513
Giải đặc biệt 35044
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 08 - 13 - 16 - 21 - 25 - 26 - 28 - 29 - 42 - 44 - 50 - 62 - 66 - 79 - 89 - 94 - 99