Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 21-09-2017 - XSQT

Giải tám 08
Giải bảy 023
Giải sáu 4602 - 8081 - 3471
Giải năm 5815
Giải tư 36741 - 76596 - 40259 - 24205 - 06758 - 38758 - 44877
Giải ba 34147 - 76722
Giải nhì 72991
Giải nhất 73962
Giải đặc biệt 280854
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 05 - 08 - 15 - 22 - 23 - 41 - 47 - 54 - 58[2] - 59 - 62 - 71 - 77 - 81 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 14-09-2017 - XSQT

Giải tám 00
Giải bảy 775
Giải sáu 5904 - 6525 - 4056
Giải năm 9509
Giải tư 02001 - 26033 - 47418 - 77770 - 37785 - 13767 - 24973
Giải ba 58871 - 48121
Giải nhì 53194
Giải nhất 21004
Giải đặc biệt 776396
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 01 - 04[2] - 09 - 18 - 21 - 25 - 33 - 56 - 67 - 70 - 71 - 73 - 75 - 85 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 07-09-2017 - XSQT

Giải tám 53
Giải bảy 695
Giải sáu 0534 - 9550 - 3268
Giải năm 5193
Giải tư 80805 - 63736 - 19572 - 65506 - 31467 - 69259 - 08477
Giải ba 10810 - 02429
Giải nhì 20010
Giải nhất 55891
Giải đặc biệt 809128
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
05 - 06 - 10[2] - 28 - 29 - 34 - 36 - 50 - 53 - 59 - 67 - 68 - 72 - 77 - 91 - 93 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 31-08-2017 - XSQT

Giải tám 68
Giải bảy 328
Giải sáu 7400 - 7834 - 8708
Giải năm 3079
Giải tư 27637 - 68657 - 28066 - 90400 - 77266 - 32773 - 20425
Giải ba 68841 - 95032
Giải nhì 35855
Giải nhất 81799
Giải đặc biệt 329026
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00[2] - 08 - 25 - 26 - 28 - 32 - 34 - 37 - 41 - 55 - 57 - 66[2] - 68 - 73 - 79 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 24-08-2017 - XSQT

Giải tám 79
Giải bảy 666
Giải sáu 7152 - 7544 - 1638
Giải năm 4999
Giải tư 58037 - 37848 - 21065 - 71318 - 73061 - 22015 - 97064
Giải ba 48433 - 36395
Giải nhì 81179
Giải nhất 26416
Giải đặc biệt 950211
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
11 - 15 - 16 - 18 - 33 - 37 - 38 - 44 - 48 - 52 - 61 - 64 - 65 - 66 - 79[2] - 95 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 17-08-2017 - XSQT

Giải tám 64
Giải bảy 927
Giải sáu 6531 - 5765 - 8551
Giải năm 5538
Giải tư 70542 - 65287 - 59721 - 95782 - 74682 - 51807 - 78048
Giải ba 47319 - 37005
Giải nhì 88000
Giải nhất 41936
Giải đặc biệt 971117
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 05 - 07 - 17 - 19 - 21 - 27 - 31 - 36 - 38 - 42 - 48 - 51 - 64 - 65 - 82[2] - 87

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 10-08-2017 - XSQT

Giải tám 32
Giải bảy 897
Giải sáu 1748 - 2836 - 6843
Giải năm 3683
Giải tư 49658 - 13641 - 22409 - 24804 - 67250 - 35694 - 25096
Giải ba 02113 - 85107
Giải nhì 26644
Giải nhất 70883
Giải đặc biệt 300292
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
04 - 07 - 09 - 13 - 32 - 36 - 41 - 43 - 44 - 48 - 50 - 58 - 83[2] - 92 - 94 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 03-08-2017 - XSQT

Giải tám 67
Giải bảy 418
Giải sáu 7121 - 5103 - 3952
Giải năm 2776
Giải tư 37435 - 79462 - 95353 - 65333 - 02251 - 75088 - 77181
Giải ba 97062 - 20511
Giải nhì 20060
Giải nhất 24610
Giải đặc biệt 650752
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 10 - 11 - 18 - 21 - 33 - 35 - 51 - 52[2] - 53 - 60 - 62[2] - 67 - 76 - 81 - 88