Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 19-04-2018 - XSQT

Giải tám 88
Giải bảy 794
Giải sáu 6414 - 9305 - 3766
Giải năm 5893
Giải tư 75952 - 12644 - 04517 - 77435 - 83886 - 65294 - 60085
Giải ba 78645 - 85128
Giải nhì 08392
Giải nhất 65284
Giải đặc biệt 018189
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
05 - 14 - 17 - 28 - 35 - 44 - 45 - 52 - 66 - 84 - 85 - 86 - 88 - 89 - 92 - 93 - 94[2]

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 12-04-2018 - XSQT

Giải tám 34
Giải bảy 810
Giải sáu 5071 - 7673 - 6411
Giải năm 7874
Giải tư 35810 - 65117 - 19127 - 16934 - 99212 - 54974 - 18708
Giải ba 22292 - 14121
Giải nhì 93406
Giải nhất 04085
Giải đặc biệt 348708
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 08[2] - 10[2] - 11 - 12 - 17 - 21 - 27 - 34[2] - 71 - 73 - 74[2] - 85 - 92

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 05-04-2018 - XSQT

Giải tám 14
Giải bảy 109
Giải sáu 9898 - 5833 - 2479
Giải năm 1718
Giải tư 35030 - 64082 - 05666 - 41642 - 60096 - 56171 - 57819
Giải ba 31446 - 28619
Giải nhì 54320
Giải nhất 23908
Giải đặc biệt 733037
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
08 - 09 - 14 - 18 - 19[2] - 20 - 30 - 33 - 37 - 42 - 46 - 66 - 71 - 79 - 82 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 29-03-2018 - XSQT

Giải tám 26
Giải bảy 927
Giải sáu 5877 - 0619 - 6703
Giải năm 9735
Giải tư 67892 - 10156 - 28537 - 75937 - 52359 - 24943 - 27463
Giải ba 82615 - 07487
Giải nhì 58008
Giải nhất 84876
Giải đặc biệt 423462
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 08 - 15 - 19 - 26 - 27 - 35 - 37[2] - 43 - 56 - 59 - 62 - 63 - 76 - 77 - 87 - 92

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 22-03-2018 - XSQT

Giải tám 88
Giải bảy 458
Giải sáu 0966 - 0867 - 7621
Giải năm 7030
Giải tư 75186 - 18417 - 58797 - 42700 - 08266 - 56022 - 86248
Giải ba 29518 - 21979
Giải nhì 95855
Giải nhất 45861
Giải đặc biệt 249680
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 17 - 18 - 21 - 22 - 30 - 48 - 55 - 58 - 61 - 66[2] - 67 - 79 - 80 - 86 - 88 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 15-03-2018 - XSQT

Giải tám 08
Giải bảy 697
Giải sáu 0147 - 4757 - 9332
Giải năm 2812
Giải tư 70856 - 58121 - 25054 - 01068 - 78931 - 26475 - 29334
Giải ba 61598 - 35287
Giải nhì 61442
Giải nhất 40001
Giải đặc biệt 280820
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 08 - 12 - 20 - 21 - 31 - 32 - 34 - 42 - 47 - 54 - 56 - 57 - 68 - 75 - 87 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 08-03-2018 - XSQT

Giải tám 11
Giải bảy 828
Giải sáu 4135 - 6050 - 8885
Giải năm 0402
Giải tư 02409 - 91713 - 61506 - 77531 - 56971 - 36083 - 97587
Giải ba 79591 - 65179
Giải nhì 46487
Giải nhất 62171
Giải đặc biệt 580292
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 06 - 09 - 11 - 13 - 28 - 31 - 35 - 50 - 71[2] - 79 - 83 - 85 - 87[2] - 91 - 92

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 01-03-2018 - XSQT

Giải tám 22
Giải bảy 839
Giải sáu 9254 - 6408 - 9495
Giải năm 7300
Giải tư 40051 - 96910 - 49882 - 35171 - 82768 - 78878 - 86382
Giải ba 69746 - 56442
Giải nhì 49960
Giải nhất 97864
Giải đặc biệt 862765
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 08 - 10 - 22 - 39 - 42 - 46 - 51 - 54 - 60 - 64 - 65 - 68 - 71 - 78 - 82[2] - 95