Ngày mở thưởng

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 25-05-2017

Giải tám 40
Giải bảy 854
Giải sáu 8912 - 1742 - 2986
Giải năm 9286
Giải tư 55518 - 06248 - 36321 - 23675 - 96410 - 90277 - 23115
Giải ba 50447 - 16800
Giải nhì 33298
Giải nhất 41357
Giải đặc biệt 342438
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 10 - 12 - 15 - 18 - 21 - 38 - 40 - 42 - 47 - 48 - 54 - 57 - 75 - 77 - 86[2] - 98

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 18-05-2017

Giải tám 89
Giải bảy 774
Giải sáu 9083 - 6672 - 6701
Giải năm 3045
Giải tư 45238 - 31218 - 87765 - 55278 - 11843 - 77124 - 37989
Giải ba 06522 - 82290
Giải nhì 83463
Giải nhất 23245
Giải đặc biệt 454276
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 18 - 22 - 24 - 38 - 43 - 45[2] - 63 - 65 - 72 - 74 - 76 - 78 - 83 - 89[2] - 90

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 11-05-2017

Giải tám 70
Giải bảy 469
Giải sáu 1922 - 3348 - 9546
Giải năm 8133
Giải tư 88966 - 38331 - 85515 - 48844 - 21806 - 49724 - 09102
Giải ba 65395 - 28447
Giải nhì 85894
Giải nhất 53404
Giải đặc biệt 335756
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 04 - 06 - 15 - 22 - 24 - 31 - 33 - 44 - 46 - 47 - 48 - 56 - 66 - 69 - 70 - 94 - 95

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 04-05-2017

Giải tám 85
Giải bảy 458
Giải sáu 9256 - 1510 - 8480
Giải năm 8964
Giải tư 80322 - 88216 - 88912 - 45201 - 06159 - 17545 - 17320
Giải ba 33090 - 07034
Giải nhì 35098
Giải nhất 39032
Giải đặc biệt 062974
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 10 - 12 - 16 - 20 - 22 - 32 - 34 - 45 - 56 - 58 - 59 - 64 - 74 - 80 - 85 - 90 - 98

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 27-04-2017

Giải tám 47
Giải bảy 915
Giải sáu 7896 - 3192 - 7879
Giải năm 9352
Giải tư 85764 - 15243 - 00740 - 26303 - 82238 - 62344 - 46423
Giải ba 94580 - 47035
Giải nhì 64225
Giải nhất 37873
Giải đặc biệt 588171
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 15 - 23 - 25 - 35 - 38 - 40 - 43 - 44 - 47 - 52 - 64 - 71 - 73 - 79 - 80 - 92 - 96

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 20-04-2017

Giải tám 73
Giải bảy 567
Giải sáu 7593 - 7927 - 6775
Giải năm 0152
Giải tư 59770 - 40671 - 75712 - 84836 - 49999 - 52947 - 28321
Giải ba 99309 - 60473
Giải nhì 27056
Giải nhất 63045
Giải đặc biệt 354190
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
09 - 12 - 21 - 27 - 36 - 45 - 47 - 52 - 56 - 67 - 70 - 71 - 73[2] - 75 - 90 - 93 - 99

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 13-04-2017

Giải tám 48
Giải bảy 985
Giải sáu 0653 - 3850 - 8767
Giải năm 2449
Giải tư 71266 - 97799 - 71705 - 84349 - 70622 - 02824 - 07622
Giải ba 06010 - 19889
Giải nhì 09183
Giải nhất 26781
Giải đặc biệt 820800
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 05 - 10 - 22[2] - 24 - 48 - 49[2] - 50 - 53 - 66 - 67 - 81 - 83 - 85 - 89 - 99

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 06-04-2017

Giải tám 86
Giải bảy 131
Giải sáu 7607 - 3908 - 7347
Giải năm 7070
Giải tư 71406 - 03011 - 99432 - 67618 - 82237 - 83290 - 25749
Giải ba 64549 - 32791
Giải nhì 75222
Giải nhất 53465
Giải đặc biệt 617662
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 07 - 08 - 11 - 18 - 22 - 31 - 32 - 37 - 47 - 49[2] - 62 - 65 - 70 - 86 - 90 - 91