Ngày mở thưởng

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 36
Giải bảy 917
Giải sáu 3593 - 2635 - 6066
Giải năm 0691
Giải tư 57123 - 65712 - 31467 - 07676 - 64871 - 13257 - 41465
Giải ba 27252 - 22386
Giải nhì 39199
Giải nhất 78947
Giải đặc biệt 85310
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
10 - 12 - 17 - 23 - 35 - 36 - 47 - 52 - 57 - 65 - 66 - 67 - 71 - 76 - 86 - 91 - 93 - 99

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 16-03-2017

Giải tám 86
Giải bảy 083
Giải sáu 6804 - 0987 - 6880
Giải năm 9838
Giải tư 16242 - 65312 - 79960 - 14298 - 52604 - 89759 - 99791
Giải ba 39190 - 81319
Giải nhì 90848
Giải nhất 28370
Giải đặc biệt 19937
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
04[2] - 12 - 19 - 37 - 38 - 42 - 48 - 59 - 60 - 70 - 80 - 83 - 86 - 87 - 90 - 91 - 98

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 09-03-2017

Giải tám 38
Giải bảy 509
Giải sáu 6279 - 6592 - 8373
Giải năm 4871
Giải tư 38071 - 56828 - 79687 - 19650 - 15407 - 26487 - 27536
Giải ba 81887 - 90108
Giải nhì 64229
Giải nhất 90802
Giải đặc biệt 46661
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 07 - 08 - 09 - 28 - 29 - 36 - 38 - 50 - 61 - 71[2] - 73 - 79 - 87[3] - 92

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 02-03-2017

Giải tám 74
Giải bảy 789
Giải sáu 6157 - 6392 - 4677
Giải năm 9718
Giải tư 58292 - 85586 - 53434 - 52086 - 65219 - 96013 - 71802
Giải ba 92719 - 78796
Giải nhì 42409
Giải nhất 75926
Giải đặc biệt 37562
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 09 - 13 - 18 - 19[2] - 26 - 34 - 57 - 62 - 74 - 77 - 86[2] - 89 - 92[2] - 96

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 23-02-2017

Giải tám 93
Giải bảy 331
Giải sáu 9892 - 6711 - 1296
Giải năm 9345
Giải tư 52280 - 01713 - 72494 - 33479 - 14100 - 81972 - 10196
Giải ba 26119 - 40732
Giải nhì 87368
Giải nhất 87725
Giải đặc biệt 02256
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 11 - 13 - 19 - 25 - 31 - 32 - 45 - 56 - 68 - 72 - 79 - 80 - 92 - 93 - 94 - 96[2]

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 16-02-2017

Giải tám 14
Giải bảy 154
Giải sáu 8172 - 4939 - 9177
Giải năm 4219
Giải tư 26467 - 02810 - 88253 - 59943 - 19935 - 54920 - 46745
Giải ba 25913 - 82319
Giải nhì 06748
Giải nhất 01105
Giải đặc biệt 03734
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
05 - 10 - 13 - 14 - 19[2] - 20 - 34 - 35 - 39 - 43 - 45 - 48 - 53 - 54 - 67 - 72 - 77

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 09-02-2017

Giải tám 05
Giải bảy 792
Giải sáu 0899 - 1373 - 2112
Giải năm 9157
Giải tư 44070 - 95992 - 94846 - 43136 - 35811 - 05351 - 99369
Giải ba 06397 - 38318
Giải nhì 00998
Giải nhất 10898
Giải đặc biệt 48991
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
05 - 11 - 12 - 18 - 36 - 46 - 51 - 57 - 69 - 70 - 73 - 91 - 92[2] - 97 - 98[2] - 99

XSQT xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 02-02-2017

Giải tám 47
Giải bảy 378
Giải sáu 0002 - 0124 - 4140
Giải năm 1119
Giải tư 83253 - 64499 - 39743 - 55661 - 36075 - 32701 - 53144
Giải ba 50848 - 11455
Giải nhì 52093
Giải nhất 05227
Giải đặc biệt 79412
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 02 - 12 - 19 - 24 - 27 - 40 - 43 - 44 - 47 - 48 - 53 - 55 - 61 - 75 - 78 - 93 - 99