Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 27-10-2016

Giải tám 48
Giải bảy 831
Giải sáu 8983 - 0214 - 7041
Giải năm 5162
Giải tư 10597 - 31380 - 06060 - 80376 - 04744 - 22419 - 68637
Giải ba 70457 - 59089
Giải nhì 63465
Giải nhất 39118
Giải đặc biệt 64020
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
14 - 18 - 19 - 20 - 31 - 37 - 41 - 44 - 48 - 57 - 60 - 62 - 65 - 76 - 80 - 83 - 89 - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 20-10-2016

Giải tám 49
Giải bảy 371
Giải sáu 1027 - 6381 - 2327
Giải năm 1385
Giải tư 89112 - 38180 - 42169 - 20982 - 84653 - 47666 - 93379
Giải ba 06090 - 64242
Giải nhì 06259
Giải nhất 17794
Giải đặc biệt 12734
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
12 - 27[2] - 34 - 42 - 49 - 53 - 59 - 66 - 69 - 71 - 79 - 80 - 81 - 82 - 85 - 90 - 94

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 13-10-2016

Giải tám 22
Giải bảy 155
Giải sáu 3804 - 2736 - 3448
Giải năm 6972
Giải tư 61917 - 77296 - 90993 - 61993 - 51747 - 31462 - 66451
Giải ba 41120 - 75481
Giải nhì 68158
Giải nhất 05675
Giải đặc biệt 06179
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
04 - 17 - 20 - 22 - 36 - 47 - 48 - 51 - 55 - 58 - 62 - 72 - 75 - 79 - 81 - 93[2] - 96

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 06-10-2016

Giải tám 90
Giải bảy 340
Giải sáu 3549 - 9479 - 1497
Giải năm 1992
Giải tư 28134 - 25832 - 42671 - 10932 - 42093 - 08471 - 21152
Giải ba 35951 - 83116
Giải nhì 49862
Giải nhất 68631
Giải đặc biệt 82931
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
16 - 31[2] - 32[2] - 34 - 40 - 49 - 51 - 52 - 62 - 71[2] - 79 - 90 - 92 - 93 - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 29-09-2016

Giải tám 36
Giải bảy 165
Giải sáu 7401 - 9358 - 9458
Giải năm 3295
Giải tư 40228 - 49155 - 53628 - 98668 - 31618 - 45162 - 24033
Giải ba 20622 - 92776
Giải nhì 83482
Giải nhất 76177
Giải đặc biệt 92323
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 18 - 22 - 23 - 28[2] - 33 - 36 - 55 - 58[2] - 62 - 65 - 68 - 76 - 77 - 82 - 95

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 22-09-2016

Giải tám 60
Giải bảy 215
Giải sáu 2019 - 0655 - 7808
Giải năm 7969
Giải tư 52785 - 45612 - 45192 - 81091 - 90766 - 26093 - 81288
Giải ba 48655 - 49340
Giải nhì 42895
Giải nhất 71035
Giải đặc biệt 02818
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
08 - 12 - 15 - 18 - 19 - 35 - 40 - 55[2] - 60 - 66 - 69 - 85 - 88 - 91 - 92 - 93 - 95

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 15-09-2016

Giải tám 30
Giải bảy 886
Giải sáu 9317 - 4486 - 2718
Giải năm 8103
Giải tư 59983 - 91377 - 33279 - 70497 - 69239 - 08866 - 78929
Giải ba 42344 - 88046
Giải nhì 64681
Giải nhất 97305
Giải đặc biệt 94278
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 05 - 17 - 18 - 29 - 30 - 39 - 44 - 46 - 66 - 77 - 78 - 79 - 81 - 83 - 86[2] - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 08-09-2016

Giải tám 36
Giải bảy 314
Giải sáu 9564 - 1347 - 5582
Giải năm 9444
Giải tư 96665 - 57334 - 94632 - 22987 - 68218 - 91464 - 60147
Giải ba 11088 - 54320
Giải nhì 90378
Giải nhất 90747
Giải đặc biệt 51221
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
14 - 18 - 20 - 21 - 32 - 34 - 36 - 44 - 47[3] - 64[2] - 65 - 78 - 82 - 87 - 88