Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSQT

Giải tám 32
Giải bảy 634
Giải sáu 3110 - 4179 - 0819
Giải năm 9143
Giải tư 67026 - 69013 - 91826 - 67503 - 55101 - 42413 - 86352
Giải ba 89069 - 61755
Giải nhì 62710
Giải nhất 41118
Giải đặc biệt 716224
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 03 - 10[2] - 13[2] - 18 - 19 - 24 - 26[2] - 32 - 34 - 43 - 52 - 55 - 69 - 79

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 14-06-2018 - XSQT

Giải tám 37
Giải bảy 069
Giải sáu 4538 - 8545 - 3754
Giải năm 6359
Giải tư 09703 - 79748 - 89168 - 71738 - 44591 - 14324 - 16781
Giải ba 54130 - 02825
Giải nhì 53061
Giải nhất 38772
Giải đặc biệt 710711
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 11 - 24 - 25 - 30 - 37 - 38[2] - 45 - 48 - 54 - 59 - 61 - 68 - 69 - 72 - 81 - 91

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 07-06-2018 - XSQT

Giải tám 92
Giải bảy 047
Giải sáu 2619 - 0142 - 5974
Giải năm 0323
Giải tư 78896 - 83899 - 26159 - 62660 - 29555 - 48288 - 17361
Giải ba 78593 - 84180
Giải nhì 33565
Giải nhất 15351
Giải đặc biệt 121346
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
19 - 23 - 42 - 46 - 47 - 51 - 55 - 59 - 60 - 61 - 65 - 74 - 80 - 88 - 92 - 93 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 31-05-2018 - XSQT

Giải tám 39
Giải bảy 049
Giải sáu 9750 - 7064 - 8142
Giải năm 0122
Giải tư 47546 - 33191 - 33577 - 66961 - 98129 - 44759 - 68933
Giải ba 71512 - 55187
Giải nhì 20892
Giải nhất 44758
Giải đặc biệt 546154
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
12 - 22 - 29 - 33 - 39 - 42 - 46 - 49 - 50 - 54 - 58 - 59 - 61 - 64 - 77 - 87 - 91 - 92

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 24-05-2018 - XSQT

Giải tám 88
Giải bảy 758
Giải sáu 0440 - 4475 - 2413
Giải năm 4220
Giải tư 98381 - 65918 - 34831 - 79804 - 81925 - 17905 - 46113
Giải ba 27142 - 93838
Giải nhì 42340
Giải nhất 20152
Giải đặc biệt 758265
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
04 - 05 - 13[2] - 18 - 20 - 25 - 31 - 38 - 40[2] - 42 - 52 - 58 - 65 - 75 - 81 - 88

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 17-05-2018 - XSQT

Giải tám 81
Giải bảy 046
Giải sáu 5717 - 0601 - 3533
Giải năm 4261
Giải tư 61804 - 13593 - 22981 - 92617 - 69655 - 74344 - 71732
Giải ba 11610 - 66234
Giải nhì 02119
Giải nhất 97873
Giải đặc biệt 172742
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 04 - 10 - 17[2] - 19 - 32 - 33 - 34 - 42 - 44 - 46 - 55 - 61 - 73 - 81[2] - 93

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 10-05-2018 - XSQT

Giải tám 35
Giải bảy 228
Giải sáu 4177 - 2476 - 5331
Giải năm 1612
Giải tư 68358 - 83659 - 71637 - 85186 - 90530 - 67682 - 38937
Giải ba 20784 - 53942
Giải nhì 32345
Giải nhất 42905
Giải đặc biệt 601279
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
05 - 12 - 28 - 30 - 31 - 35 - 37[2] - 42 - 45 - 58 - 59 - 76 - 77 - 79 - 82 - 84 - 86

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 03-05-2018 - XSQT

Giải tám 30
Giải bảy 900
Giải sáu 8071 - 8719 - 4860
Giải năm 0817
Giải tư 46166 - 33657 - 48827 - 51271 - 95029 - 41997 - 58610
Giải ba 18523 - 22046
Giải nhì 82951
Giải nhất 94850
Giải đặc biệt 730554
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 10 - 17 - 19 - 23 - 27 - 29 - 30 - 46 - 50 - 51 - 54 - 57 - 60 - 66 - 71[2] - 97