Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 16-08-2018 - XSQT

Giải tám 13
Giải bảy 327
Giải sáu 4608 - 3395 - 8382
Giải năm 6146
Giải tư 17652 - 17458 - 11985 - 86746 - 20251 - 12164 - 48115
Giải ba 74316 - 21685
Giải nhì 28894
Giải nhất 32172
Giải đặc biệt 849325
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
08 - 13 - 15 - 16 - 25 - 27 - 46[2] - 51 - 52 - 58 - 64 - 72 - 82 - 85[2] - 94 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 09-08-2018 - XSQT

Giải tám 66
Giải bảy 533
Giải sáu 1135 - 2090 - 6951
Giải năm 2243
Giải tư 33730 - 76257 - 12510 - 07561 - 04492 - 82078 - 33081
Giải ba 70759 - 02782
Giải nhì 58352
Giải nhất 50778
Giải đặc biệt 289062
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
10 - 30 - 33 - 35 - 43 - 51 - 52 - 57 - 59 - 61 - 62 - 66 - 78[2] - 81 - 82 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 02-08-2018 - XSQT

Giải tám 43
Giải bảy 819
Giải sáu 5186 - 0284 - 3756
Giải năm 4617
Giải tư 66696 - 32867 - 31854 - 81532 - 85142 - 13753 - 05418
Giải ba 46538 - 87519
Giải nhì 38211
Giải nhất 71786
Giải đặc biệt 272760
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
11 - 17 - 18 - 19[2] - 32 - 38 - 42 - 43 - 53 - 54 - 56 - 60 - 67 - 84 - 86[2] - 96

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 26-07-2018 - XSQT

Giải tám 18
Giải bảy 033
Giải sáu 4549 - 3961 - 1093
Giải năm 0275
Giải tư 83039 - 33226 - 18013 - 19299 - 04938 - 29381 - 88692
Giải ba 01804 - 50746
Giải nhì 15857
Giải nhất 46472
Giải đặc biệt 886144
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
04 - 13 - 18 - 26 - 33 - 38 - 39 - 44 - 46 - 49 - 57 - 61 - 72 - 75 - 81 - 92 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 19-07-2018 - XSQT

Giải tám 11
Giải bảy 213
Giải sáu 7962 - 3084 - 1961
Giải năm 0951
Giải tư 54224 - 93267 - 91245 - 92315 - 70284 - 78503 - 87189
Giải ba 68684 - 72466
Giải nhì 23421
Giải nhất 09175
Giải đặc biệt 454971
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 11 - 13 - 15 - 21 - 24 - 45 - 51 - 61 - 62 - 66 - 67 - 71 - 75 - 84[3] - 89

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 12-07-2018 - XSQT

Giải tám 99
Giải bảy 184
Giải sáu 7102 - 5701 - 8191
Giải năm 1790
Giải tư 87608 - 05855 - 29297 - 06282 - 16467 - 02300 - 35835
Giải ba 14320 - 67224
Giải nhì 72583
Giải nhất 05727
Giải đặc biệt 167124
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 01 - 02 - 08 - 20 - 24[2] - 27 - 35 - 55 - 67 - 82 - 83 - 84 - 90 - 91 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 05-07-2018 - XSQT

Giải tám 19
Giải bảy 099
Giải sáu 8166 - 3444 - 3716
Giải năm 8375
Giải tư 01630 - 96857 - 67400 - 02038 - 44467 - 87178 - 48905
Giải ba 84291 - 79086
Giải nhì 97548
Giải nhất 37425
Giải đặc biệt 891481
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 05 - 16 - 19 - 25 - 30 - 38 - 44 - 48 - 57 - 66 - 67 - 75 - 78 - 81 - 86 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 28-06-2018 - XSQT

Giải tám 25
Giải bảy 797
Giải sáu 7316 - 5629 - 0378
Giải năm 7583
Giải tư 76436 - 17965 - 93687 - 71172 - 61112 - 63320 - 11972
Giải ba 76391 - 87902
Giải nhì 55246
Giải nhất 80438
Giải đặc biệt 237705
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 05 - 12 - 16 - 20 - 25 - 29 - 36 - 38 - 46 - 65 - 72[2] - 78 - 83 - 87 - 91 - 97