Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 23-11-2017 - XSQT

Giải tám 19
Giải bảy 481
Giải sáu 1619 - 3013 - 1833
Giải năm 4458
Giải tư 23678 - 72635 - 14856 - 56903 - 46799 - 83305 - 53170
Giải ba 43258 - 82677
Giải nhì 31832
Giải nhất 97045
Giải đặc biệt 976769
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 05 - 13 - 19[2] - 32 - 33 - 35 - 45 - 56 - 58[2] - 69 - 70 - 77 - 78 - 81 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 16-11-2017 - XSQT

Giải tám 58
Giải bảy 156
Giải sáu 8333 - 0359 - 8923
Giải năm 8669
Giải tư 53286 - 98426 - 20268 - 20300 - 30543 - 63409 - 00232
Giải ba 97737 - 59115
Giải nhì 85001
Giải nhất 04868
Giải đặc biệt 548369
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 01 - 09 - 15 - 23 - 26 - 32 - 33 - 37 - 43 - 56 - 58 - 59 - 68[2] - 69[2] - 86

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 09-11-2017 - XSQT

Giải tám 40
Giải bảy 534
Giải sáu 0273 - 5423 - 1273
Giải năm 5522
Giải tư 59453 - 33664 - 43311 - 28699 - 16296 - 25700 - 77597
Giải ba 95108 - 30115
Giải nhì 68688
Giải nhất 63906
Giải đặc biệt 381106
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 06[2] - 08 - 11 - 15 - 22 - 23 - 34 - 40 - 53 - 64 - 73[2] - 88 - 96 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 02-11-2017 - XSQT

Giải tám 53
Giải bảy 260
Giải sáu 6030 - 6333 - 3536
Giải năm 8572
Giải tư 41019 - 00313 - 18764 - 75953 - 79107 - 26894 - 25927
Giải ba 66199 - 60924
Giải nhì 46648
Giải nhất 33365
Giải đặc biệt 834694
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
07 - 13 - 19 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 48 - 53[2] - 60 - 64 - 65 - 72 - 94[2] - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 26-10-2017 - XSQT

Giải tám 26
Giải bảy 002
Giải sáu 3644 - 2370 - 3719
Giải năm 2251
Giải tư 10380 - 12382 - 60315 - 89327 - 26713 - 78313 - 11862
Giải ba 33124 - 81950
Giải nhì 51615
Giải nhất 10131
Giải đặc biệt 254624
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 13[2] - 15[2] - 19 - 24[2] - 26 - 27 - 31 - 44 - 50 - 51 - 62 - 70 - 80 - 82

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 19-10-2017 - XSQT

Giải tám 17
Giải bảy 499
Giải sáu 7450 - 5066 - 2714
Giải năm 9053
Giải tư 76436 - 37986 - 12737 - 16696 - 25461 - 00733 - 28954
Giải ba 41091 - 86611
Giải nhì 10268
Giải nhất 73804
Giải đặc biệt 054460
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
04 - 11 - 14 - 17 - 33 - 36 - 37 - 50 - 53 - 54 - 60 - 61 - 66 - 68 - 86 - 91 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 12-10-2017 - XSQT

Giải tám 53
Giải bảy 321
Giải sáu 8595 - 4483 - 9641
Giải năm 8765
Giải tư 42042 - 62931 - 33063 - 85736 - 52593 - 83380 - 59948
Giải ba 30743 - 85077
Giải nhì 29654
Giải nhất 09358
Giải đặc biệt 945267
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
21 - 31 - 36 - 41 - 42 - 43 - 48 - 53 - 54 - 58 - 63 - 65 - 67 - 77 - 80 - 83 - 93 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 05-10-2017 - XSQT

Giải tám 26
Giải bảy 516
Giải sáu 5019 - 6027 - 7146
Giải năm 9606
Giải tư 52877 - 84125 - 71128 - 05940 - 59427 - 28488 - 57270
Giải ba 21698 - 28715
Giải nhì 33773
Giải nhất 82307
Giải đặc biệt 936340
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 07 - 15 - 16 - 19 - 25 - 26 - 27[2] - 28 - 40[2] - 46 - 70 - 73 - 77 - 88 - 98