Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 49
Giải bảy 960
Giải sáu 5064 - 3901 - 5869
Giải năm 3281
Giải tư 02850 - 29741 - 08682 - 21724 - 93079 - 55907 - 93482
Giải ba 60428 - 54776
Giải nhì 30982
Giải nhất 44464
Giải đặc biệt 14791
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 07 - 24 - 28 - 41 - 49 - 50 - 60 - 64[2] - 69 - 76 - 79 - 81 - 82[3] - 91

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 16-06-2016

Giải tám 16
Giải bảy 091
Giải sáu 3124 - 2899 - 1122
Giải năm 0231
Giải tư 44023 - 89768 - 35670 - 38458 - 65025 - 31229 - 02611
Giải ba 80642 - 32208
Giải nhì 58938
Giải nhất 77737
Giải đặc biệt 73230
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
08 - 11 - 16 - 22 - 23 - 24 - 25 - 29 - 30 - 31 - 37 - 38 - 42 - 58 - 68 - 70 - 91 - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 09-06-2016

Giải tám 50
Giải bảy 482
Giải sáu 3373 - 5744 - 4889
Giải năm 2438
Giải tư 84998 - 09405 - 97343 - 12097 - 87777 - 53793 - 06602
Giải ba 65755 - 05876
Giải nhì 32606
Giải nhất 39984
Giải đặc biệt 73727
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 05 - 06 - 27 - 38 - 43 - 44 - 50 - 55 - 73 - 76 - 77 - 82 - 84 - 89 - 93 - 97 - 98

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 02-06-2016

Giải tám 42
Giải bảy 850
Giải sáu 4108 - 9599 - 4803
Giải năm 1525
Giải tư 69326 - 23962 - 64016 - 18889 - 20194 - 58929 - 47528
Giải ba 74679 - 57521
Giải nhì 79766
Giải nhất 24513
Giải đặc biệt 35044
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 08 - 13 - 16 - 21 - 25 - 26 - 28 - 29 - 42 - 44 - 50 - 62 - 66 - 79 - 89 - 94 - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 26-05-2016

Giải tám 05
Giải bảy 935
Giải sáu 5254 - 4777 - 6503
Giải năm 7517
Giải tư 57664 - 03699 - 60926 - 66967 - 00885 - 60335 - 70191
Giải ba 50892 - 44616
Giải nhì 26803
Giải nhất 87707
Giải đặc biệt 79341
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03[2] - 05 - 07 - 16 - 17 - 26 - 35[2] - 41 - 54 - 64 - 67 - 77 - 85 - 91 - 92 - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 19-05-2016

Giải tám 70
Giải bảy 567
Giải sáu 1377 - 1935 - 7739
Giải năm 6376
Giải tư 32613 - 85794 - 22464 - 01172 - 88656 - 52714 - 09776
Giải ba 37724 - 79485
Giải nhì 25066
Giải nhất 00460
Giải đặc biệt 43825
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
13 - 14 - 24 - 25 - 35 - 39 - 56 - 60 - 64 - 66 - 67 - 70 - 72 - 76[2] - 77 - 85 - 94

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 12-05-2016

Giải tám 65
Giải bảy 675
Giải sáu 3571 - 6787 - 2580
Giải năm 0120
Giải tư 38758 - 08926 - 45077 - 30640 - 92048 - 12381 - 31488
Giải ba 06471 - 36723
Giải nhì 68386
Giải nhất 80648
Giải đặc biệt 43099
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
20 - 23 - 26 - 40 - 48[2] - 58 - 65 - 71[2] - 75 - 77 - 80 - 81 - 86 - 87 - 88 - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 05-05-2016

Giải tám 25
Giải bảy 759
Giải sáu 4790 - 6980 - 8767
Giải năm 9326
Giải tư 39156 - 42150 - 47092 - 28100 - 44064 - 25844 - 57306
Giải ba 14041 - 48429
Giải nhì 07590
Giải nhất 26051
Giải đặc biệt 60759
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 06 - 25 - 26 - 29 - 41 - 44 - 50 - 51 - 56 - 59[2] - 64 - 67 - 80 - 90[2] - 92