Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 25-02-2021 - XSQT

Giải tám 43
Giải bảy 261
Giải sáu 9104 2718 9202
Giải năm 6275
Giải tư 80859 79367 75681 16128 46231 78373 69099
Giải ba 18865 93510
Giải nhì 96283
Giải nhất 46060
Giải đặc biệt 692827
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 04 - 10 - 18 - 27 - 28 - 31 - 43 - 59 - 60 - 61 - 65 - 67 - 73 - 75 - 81 - 83 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 18-02-2021 - XSQT

Giải tám 06
Giải bảy 425
Giải sáu 9097 9490 1931
Giải năm 8256
Giải tư 87683 75804 83889 91890 69546 67149 86381
Giải ba 64343 01256
Giải nhì 86197
Giải nhất 19004
Giải đặc biệt 552872
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
04[2] - 06 - 25 - 31 - 43 - 46 - 49 - 56[2] - 72 - 81 - 83 - 89 - 90[2] - 97[2]

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 11-02-2021 - XSQT

Giải tám 39
Giải bảy 535
Giải sáu 0454 4751 9032
Giải năm 7560
Giải tư 40066 49395 58044 82435 89420 68049 65978
Giải ba 17477 17846
Giải nhì 24720
Giải nhất 43703
Giải đặc biệt 102103
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03[2] - 20[2] - 32 - 35[2] - 39 - 44 - 46 - 49 - 51 - 54 - 60 - 66 - 77 - 78 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 04-02-2021 - XSQT

Giải tám 53
Giải bảy 884
Giải sáu 7015 7726 0992
Giải năm 9963
Giải tư 34942 01014 76436 16652 35224 82636 62600
Giải ba 80298 73467
Giải nhì 33334
Giải nhất 20344
Giải đặc biệt 093590
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 14 - 15 - 24 - 26 - 34 - 36[2] - 42 - 44 - 52 - 53 - 63 - 67 - 84 - 90 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 28-01-2021 - XSQT

Giải tám 63
Giải bảy 559
Giải sáu 6743 8847 3421
Giải năm 9581
Giải tư 07076 59936 56220 52424 84806 67787 11613
Giải ba 18674 43354
Giải nhì 45027
Giải nhất 88894
Giải đặc biệt 920495
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 13 - 20 - 21 - 24 - 27 - 36 - 43 - 47 - 54 - 59 - 63 - 74 - 76 - 81 - 87 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 21-01-2021 - XSQT

Giải tám 52
Giải bảy 069
Giải sáu 0576 1168 2164
Giải năm 3906
Giải tư 59021 47597 92568 81998 61074 82292 78382
Giải ba 09620 62636
Giải nhì 61393
Giải nhất 70518
Giải đặc biệt 016036
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 18 - 20 - 21 - 36[2] - 52 - 64 - 68[2] - 69 - 74 - 76 - 82 - 92 - 93 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 14-01-2021 - XSQT

Giải tám 81
Giải bảy 671
Giải sáu 8822 4588 2304
Giải năm 5366
Giải tư 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934
Giải ba 52275 05616
Giải nhì 75336
Giải nhất 04004
Giải đặc biệt 414048
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
04[2] - 09 - 16 - 22 - 23 - 33 - 34 - 36 - 48 - 60 - 66 - 71 - 73 - 74 - 75 - 81 - 88

Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 07-01-2021 - XSQT

Giải tám 72
Giải bảy 193
Giải sáu 3827 9333 5998
Giải năm 6352
Giải tư 22674 01900 17761 68279 31833 19377 49251
Giải ba 82848 25407
Giải nhì 70655
Giải nhất 78510
Giải đặc biệt 112021
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 07 - 10 - 21 - 27 - 33[2] - 48 - 51 - 52 - 55 - 61 - 72 - 74 - 77 - 79 - 93 - 98

Xổ số Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế