Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 16-02-2017

Giải tám 14
Giải bảy 154
Giải sáu 8172 - 4939 - 9177
Giải năm 4219
Giải tư 26467 - 02810 - 88253 - 59943 - 19935 - 54920 - 46745
Giải ba 25913 - 82319
Giải nhì 06748
Giải nhất 01105
Giải đặc biệt 03734
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
05 - 10 - 13 - 14 - 19[2] - 20 - 34 - 35 - 39 - 43 - 45 - 48 - 53 - 54 - 67 - 72 - 77

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 09-02-2017

Giải tám 05
Giải bảy 792
Giải sáu 0899 - 1373 - 2112
Giải năm 9157
Giải tư 44070 - 95992 - 94846 - 43136 - 35811 - 05351 - 99369
Giải ba 06397 - 38318
Giải nhì 00998
Giải nhất 10898
Giải đặc biệt 48991
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
05 - 11 - 12 - 18 - 36 - 46 - 51 - 57 - 69 - 70 - 73 - 91 - 92[2] - 97 - 98[2] - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 02-02-2017

Giải tám 47
Giải bảy 378
Giải sáu 0002 - 0124 - 4140
Giải năm 1119
Giải tư 83253 - 64499 - 39743 - 55661 - 36075 - 32701 - 53144
Giải ba 50848 - 11455
Giải nhì 52093
Giải nhất 05227
Giải đặc biệt 79412
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 02 - 12 - 19 - 24 - 27 - 40 - 43 - 44 - 47 - 48 - 53 - 55 - 61 - 75 - 78 - 93 - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 26-01-2017

Giải tám 08
Giải bảy 064
Giải sáu 1957 - 8872 - 2419
Giải năm 9123
Giải tư 02750 - 01684 - 84665 - 51051 - 08425 - 32334 - 80460
Giải ba 16520 - 47187
Giải nhì 15086
Giải nhất 54287
Giải đặc biệt 90306
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 08 - 19 - 20 - 23 - 25 - 34 - 50 - 51 - 57 - 60 - 64 - 65 - 72 - 84 - 86 - 87[2]

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 19-01-2017

Giải tám 15
Giải bảy 411
Giải sáu 6920 - 1634 - 9727
Giải năm 0469
Giải tư 27436 - 01245 - 45882 - 27355 - 85740 - 91843 - 52137
Giải ba 90059 - 32631
Giải nhì 55819
Giải nhất 95070
Giải đặc biệt 08373
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
11 - 15 - 19 - 20 - 27 - 31 - 34 - 36 - 37 - 40 - 43 - 45 - 55 - 59 - 69 - 70 - 73 - 82

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 12-01-2017

Giải tám 34
Giải bảy 945
Giải sáu 4040 - 3931 - 6757
Giải năm 0464
Giải tư 81662 - 30455 - 81644 - 52626 - 23734 - 76417 - 77287
Giải ba 20767 - 42554
Giải nhì 93751
Giải nhất 43459
Giải đặc biệt 31984
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
17 - 26 - 31 - 34[2] - 40 - 44 - 45 - 51 - 54 - 55 - 57 - 59 - 62 - 64 - 67 - 84 - 87

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 05-01-2017

Giải tám 87
Giải bảy 606
Giải sáu 5232 - 4644 - 0042
Giải năm 8524
Giải tư 83112 - 21932 - 76013 - 99536 - 56336 - 59369 - 18348
Giải ba 32658 - 32245
Giải nhì 54232
Giải nhất 75583
Giải đặc biệt 54144
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 12 - 13 - 24 - 32[3] - 36[2] - 42 - 44[2] - 45 - 48 - 58 - 69 - 83 - 87

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 29-12-2016

Giải tám 28
Giải bảy 466
Giải sáu 7196 - 6585 - 3665
Giải năm 5057
Giải tư 09199 - 23737 - 89130 - 75270 - 48727 - 10797 - 44141
Giải ba 57668 - 88367
Giải nhì 96345
Giải nhất 72257
Giải đặc biệt 887777
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
27 - 28 - 30 - 37 - 41 - 45 - 57[2] - 65 - 66 - 67 - 68 - 70 - 77 - 85 - 96 - 97 - 99