Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 15-02-2018 - XSQT

Giải tám 43
Giải bảy 986
Giải sáu 4272 - 9330 - 4593
Giải năm 1249
Giải tư 78792 - 51292 - 47706 - 33236 - 32117 - 28741 - 45451
Giải ba 35425 - 96881
Giải nhì 12951
Giải nhất 96290
Giải đặc biệt 542849
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 17 - 25 - 30 - 36 - 41 - 43 - 49[2] - 51[2] - 72 - 81 - 86 - 90 - 92[2] - 93

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 08-02-2018 - XSQT

Giải tám 19
Giải bảy 461
Giải sáu 8060 - 7094 - 4360
Giải năm 6320
Giải tư 06117 - 70500 - 41111 - 88541 - 39796 - 48172 - 54013
Giải ba 19041 - 08305
Giải nhì 27547
Giải nhất 38141
Giải đặc biệt 576171
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 05 - 11 - 13 - 17 - 19 - 20 - 41[3] - 47 - 60[2] - 61 - 71 - 72 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 01-02-2018 - XSQT

Giải tám 10
Giải bảy 901
Giải sáu 9923 - 5335 - 7229
Giải năm 4546
Giải tư 46934 - 98596 - 21555 - 65599 - 79985 - 69552 - 05289
Giải ba 42867 - 49935
Giải nhì 13323
Giải nhất 91718
Giải đặc biệt 884210
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 10[2] - 18 - 23[2] - 29 - 34 - 35[2] - 46 - 52 - 55 - 67 - 85 - 89 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 25-01-2018 - XSQT

Giải tám 01
Giải bảy 283
Giải sáu 8813 - 2201 - 1585
Giải năm 1096
Giải tư 17989 - 99395 - 82022 - 19794 - 48727 - 10074 - 72886
Giải ba 55772 - 57116
Giải nhì 89795
Giải nhất 27534
Giải đặc biệt 166988
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01[2] - 13 - 16 - 22 - 27 - 34 - 72 - 74 - 83 - 85 - 86 - 88 - 89 - 94 - 95[2] - 96

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 18-01-2018 - XSQT

Giải tám 84
Giải bảy 810
Giải sáu 2693 - 9627 - 8257
Giải năm 0168
Giải tư 01830 - 49297 - 28127 - 31116 - 46364 - 44518 - 23605
Giải ba 46894 - 81597
Giải nhì 18960
Giải nhất 07232
Giải đặc biệt 717522
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
05 - 10 - 16 - 18 - 22 - 27[2] - 30 - 32 - 57 - 60 - 64 - 68 - 84 - 93 - 94 - 97[2]

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 11-01-2018 - XSQT

Giải tám 90
Giải bảy 926
Giải sáu 4550 - 6484 - 7604
Giải năm 6878
Giải tư 13240 - 62391 - 16304 - 38457 - 32368 - 07412 - 75465
Giải ba 85784 - 01773
Giải nhì 01637
Giải nhất 22033
Giải đặc biệt 188861
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
04[2] - 12 - 26 - 33 - 37 - 40 - 50 - 57 - 61 - 65 - 68 - 73 - 78 - 84[2] - 90 - 91

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 04-01-2018 - XSQT

Giải tám 17
Giải bảy 467
Giải sáu 4323 - 1759 - 0038
Giải năm 4273
Giải tư 11956 - 54697 - 81676 - 57620 - 58900 - 74229 - 74137
Giải ba 51950 - 92381
Giải nhì 49224
Giải nhất 63546
Giải đặc biệt 843493
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 17 - 20 - 23 - 24 - 29 - 37 - 38 - 46 - 50 - 56 - 59 - 67 - 73 - 76 - 81 - 93 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 28-12-2017 - XSQT

Giải tám 96
Giải bảy 578
Giải sáu 2768 - 4058 - 3610
Giải năm 9523
Giải tư 01628 - 13620 - 74748 - 41490 - 31185 - 24288 - 61340
Giải ba 08360 - 53419
Giải nhì 79527
Giải nhất 64175
Giải đặc biệt 343161
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
10 - 19 - 20 - 23 - 27 - 28 - 40 - 48 - 58 - 60 - 61 - 68 - 75 - 78 - 85 - 88 - 90 - 96