Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 25-08-2016

Giải tám 54
Giải bảy 266
Giải sáu 2389 - 7717 - 1997
Giải năm 2108
Giải tư 12757 - 66594 - 43116 - 50460 - 10388 - 06306 - 04734
Giải ba 21880 - 02225
Giải nhì 39387
Giải nhất 67737
Giải đặc biệt 51327
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 08 - 16 - 17 - 25 - 27 - 34 - 37 - 54 - 57 - 60 - 66 - 80 - 87 - 88 - 89 - 94 - 97

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 18-08-2016

Giải tám 37
Giải bảy 301
Giải sáu 8308 - 8156 - 9287
Giải năm 7911
Giải tư 42829 - 25083 - 11649 - 36861 - 74031 - 91451 - 22657
Giải ba 80383 - 52814
Giải nhì 16083
Giải nhất 77053
Giải đặc biệt 91306
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 06 - 08 - 11 - 14 - 29 - 31 - 37 - 49 - 51 - 53 - 56 - 57 - 61 - 83[3] - 87

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 11-08-2016

Giải tám 95
Giải bảy 286
Giải sáu 3258 - 9087 - 6721
Giải năm 9064
Giải tư 61127 - 55263 - 12870 - 63733 - 67890 - 11320 - 85551
Giải ba 68008 - 13675
Giải nhì 71399
Giải nhất 24587
Giải đặc biệt 73492
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
08 - 20 - 21 - 27 - 33 - 51 - 58 - 63 - 64 - 70 - 75 - 86 - 87[2] - 90 - 92 - 95 - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 04-08-2016

Giải tám 21
Giải bảy 596
Giải sáu 9913 - 0897 - 7839
Giải năm 1487
Giải tư 48402 - 21890 - 63452 - 59785 - 03706 - 78222 - 56115
Giải ba 11504 - 62097
Giải nhì 38348
Giải nhất 16745
Giải đặc biệt 93340
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 04 - 06 - 13 - 15 - 21 - 22 - 39 - 40 - 45 - 48 - 52 - 85 - 87 - 90 - 96 - 97[2]

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 28-07-2016

Giải tám 44
Giải bảy 314
Giải sáu 0009 - 9705 - 6482
Giải năm 5861
Giải tư 44080 - 16959 - 79074 - 30029 - 64101 - 65155 - 26307
Giải ba 79705 - 87902
Giải nhì 35876
Giải nhất 11739
Giải đặc biệt 47773
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 02 - 05[2] - 07 - 09 - 14 - 29 - 39 - 44 - 55 - 59 - 61 - 73 - 74 - 76 - 80 - 82

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 21-07-2016

Giải tám 98
Giải bảy 109
Giải sáu 1330 - 9968 - 2610
Giải năm 0614
Giải tư 18937 - 43291 - 18524 - 25635 - 05712 - 95200 - 98982
Giải ba 63599 - 32709
Giải nhì 57719
Giải nhất 90503
Giải đặc biệt 12581
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 03 - 09[2] - 10 - 12 - 14 - 19 - 24 - 30 - 35 - 37 - 68 - 81 - 82 - 91 - 98 - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 14-07-2016

Giải tám 43
Giải bảy 078
Giải sáu 0694 - 4022 - 6701
Giải năm 2093
Giải tư 87911 - 11042 - 14792 - 02352 - 09593 - 28005 - 49330
Giải ba 92707 - 67873
Giải nhì 06748
Giải nhất 86824
Giải đặc biệt 35768
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 05 - 07 - 11 - 22 - 24 - 30 - 42 - 43 - 48 - 52 - 68 - 73 - 78 - 92 - 93[2] - 94

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 07-07-2016

Giải tám 75
Giải bảy 853
Giải sáu 5091 - 4570 - 5320
Giải năm 7432
Giải tư 69544 - 53718 - 77261 - 15273 - 52972 - 25406 - 07143
Giải ba 30549 - 62871
Giải nhì 89080
Giải nhất 47369
Giải đặc biệt 28723
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 18 - 20 - 23 - 32 - 43 - 44 - 49 - 53 - 61 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 80 - 91