Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 02-07-2015

Giải tám 95
Giải bảy 823
Giải sáu 6129 - 0037 - 2625
Giải năm 7925
Giải tư 87414 - 47314 - 50551 - 03720 - 72234 - 74536 - 50072
Giải ba 81270 - 33429
Giải nhì 69293
Giải nhất 56453
Giải đặc biệt 111742
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
14[2] - 20 - 23 - 25[2] - 29[2] - 34 - 36 - 37 - 42 - 51 - 53 - 70 - 72 - 93 - 95

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 25-06-2015

Giải tám 25
Giải bảy 320
Giải sáu 0797 - 5155 - 4451
Giải năm 8362
Giải tư 26278 - 63832 - 12560 - 93172 - 57575 - 56432 - 24723
Giải ba 18107 - 22225
Giải nhì 63598
Giải nhất 20303
Giải đặc biệt 723227
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 07 - 20 - 23 - 25[2] - 27 - 32[2] - 51 - 55 - 60 - 62 - 72 - 75 - 78 - 97 - 98

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 18-06-2015

Giải tám 13
Giải bảy 193
Giải sáu 7199 - 0110 - 0582
Giải năm 6631
Giải tư 97267 - 60310 - 41089 - 32261 - 95320 - 98166 - 19964
Giải ba 58251 - 61202
Giải nhì 04946
Giải nhất 12201
Giải đặc biệt 176665
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 02 - 10[2] - 13 - 20 - 31 - 46 - 51 - 61 - 64 - 65 - 66 - 67 - 82 - 89 - 93 - 99

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 11-06-2015

Giải tám 42
Giải bảy 510
Giải sáu 4248 - 9607 - 4137
Giải năm 6642
Giải tư 94111 - 44274 - 57775 - 69702 - 02670 - 14257 - 23918
Giải ba 08119 - 79776
Giải nhì 35961
Giải nhất 98822
Giải đặc biệt 289429
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 07 - 10 - 11 - 18 - 19 - 22 - 29 - 37 - 42[2] - 48 - 57 - 61 - 70 - 74 - 75 - 76