Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 29-01-2015

Giải tám 83
Giải bảy 539
Giải sáu 3208 - 3249 - 1908
Giải năm 4249
Giải tư 08770 - 07882 - 36434 - 70835 - 13955 - 45691 - 84465
Giải ba 57649 - 91090
Giải nhì 91684
Giải nhất 78080
Giải đặc biệt 703110
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
08[2] - 10 - 34 - 35 - 39 - 49[3] - 55 - 65 - 70 - 80 - 82 - 83 - 84 - 90 - 91

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 22-01-2015

Giải tám 51
Giải bảy 313
Giải sáu 1088 - 3152 - 2528
Giải năm 4578
Giải tư 45151 - 58385 - 62996 - 01829 - 55857 - 91927 - 44817
Giải ba 05532 - 27847
Giải nhì 05763
Giải nhất 58875
Giải đặc biệt 999553
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
13 - 17 - 27 - 28 - 29 - 32 - 47 - 51[2] - 52 - 53 - 57 - 63 - 75 - 78 - 85 - 88 - 96

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 15-01-2015

Giải tám 32
Giải bảy 202
Giải sáu 4036 - 5145 - 7043
Giải năm 0067
Giải tư 09737 - 89083 - 32187 - 94630 - 43774 - 47301 - 74292
Giải ba 24953 - 12107
Giải nhì 30958
Giải nhất 57828
Giải đặc biệt 892501
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01[2] - 02 - 07 - 28 - 30 - 32 - 36 - 37 - 43 - 45 - 53 - 58 - 67 - 74 - 83 - 87 - 92

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 08-01-2015

Giải tám 15
Giải bảy 687
Giải sáu 6027 - 3800 - 9673
Giải năm 9480
Giải tư 57412 - 18303 - 97829 - 50749 - 36143 - 92032 - 61050
Giải ba 96326 - 10926
Giải nhì 99216
Giải nhất 50797
Giải đặc biệt 542215
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 03 - 12 - 15[2] - 16 - 26[2] - 27 - 29 - 32 - 43 - 49 - 50 - 73 - 80 - 87 - 97