Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 28-06-2016

Giải tám 93
Giải bảy 178
Giải sáu 5239 - 2803 - 3635
Giải năm 5166
Giải tư 20847 - 25290 - 46732 - 57767 - 49293 - 11790 - 33667
Giải ba 58778 - 81346
Giải nhì 91432
Giải nhất 55673
Giải đặc biệt 90152
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
03 - 32[2] - 35 - 39 - 46 - 47 - 52 - 66 - 67[2] - 73 - 78[2] - 90[2] - 93[2]

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 21-06-2016

Giải tám 12
Giải bảy 945
Giải sáu 1855 - 0566 - 2482
Giải năm 2712
Giải tư 97931 - 63187 - 51286 - 81773 - 68261 - 72622 - 43571
Giải ba 22094 - 00493
Giải nhì 97006
Giải nhất 61509
Giải đặc biệt 97291
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
06 - 09 - 12[2] - 22 - 31 - 45 - 55 - 61 - 66 - 71 - 73 - 82 - 86 - 87 - 91 - 93 - 94

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 14-06-2016

Giải tám 31
Giải bảy 762
Giải sáu 6132 - 0805 - 5391
Giải năm 2418
Giải tư 18442 - 80238 - 58366 - 80964 - 05154 - 69486 - 42292
Giải ba 92525 - 31697
Giải nhì 64042
Giải nhất 04687
Giải đặc biệt 32556
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
05 - 18 - 25 - 31 - 32 - 38 - 42[2] - 54 - 56 - 62 - 64 - 66 - 86 - 87 - 91 - 92 - 97

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 07-06-2016

Giải tám 02
Giải bảy 885
Giải sáu 2305 - 2124 - 8729
Giải năm 3531
Giải tư 35832 - 15160 - 62060 - 01091 - 35470 - 97574 - 23593
Giải ba 52664 - 32551
Giải nhì 47539
Giải nhất 48646
Giải đặc biệt 16125
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
02 - 05 - 24 - 25 - 29 - 31 - 32 - 39 - 46 - 51 - 60[2] - 64 - 70 - 74 - 85 - 91 - 93

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 31-05-2016

Giải tám 89
Giải bảy 665
Giải sáu 5937 - 8255 - 9482
Giải năm 9542
Giải tư 03907 - 63362 - 07282 - 60657 - 13889 - 80561 - 45801
Giải ba 45409 - 12655
Giải nhì 84057
Giải nhất 72933
Giải đặc biệt 43515
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01 - 07 - 09 - 15 - 33 - 37 - 42 - 55[2] - 57[2] - 61 - 62 - 65 - 82[2] - 89[2]

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 24-05-2016

Giải tám 60
Giải bảy 157
Giải sáu 5387 - 7416 - 2127
Giải năm 1381
Giải tư 99283 - 25195 - 75079 - 78138 - 89855 - 70851 - 56170
Giải ba 33056 - 55557
Giải nhì 96032
Giải nhất 63690
Giải đặc biệt 93192
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
16 - 27 - 32 - 38 - 51 - 55 - 56 - 57[2] - 60 - 70 - 79 - 81 - 83 - 87 - 90 - 92 - 95

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 17-05-2016

Giải tám 30
Giải bảy 450
Giải sáu 3587 - 0517 - 9494
Giải năm 1864
Giải tư 23002 - 94244 - 98855 - 15616 - 14706 - 45538 - 85560
Giải ba 68338 - 24592
Giải nhì 91855
Giải nhất 64107
Giải đặc biệt 70399
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
02 - 06 - 07 - 16 - 17 - 30 - 38[2] - 44 - 50 - 55[2] - 60 - 64 - 87 - 92 - 94 - 99

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 10-05-2016

Giải tám 32
Giải bảy 044
Giải sáu 9346 - 1665 - 7477
Giải năm 1395
Giải tư 75586 - 10456 - 39921 - 32462 - 87884 - 20390 - 24022
Giải ba 55610 - 81531
Giải nhì 68203
Giải nhất 91553
Giải đặc biệt 15590
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
03 - 10 - 21 - 22 - 31 - 32 - 44 - 46 - 53 - 56 - 62 - 65 - 77 - 84 - 86 - 90[2] - 95