Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 14-02-2017

Giải tám 59
Giải bảy 791
Giải sáu 0726 - 6012 - 5622
Giải năm 2952
Giải tư 53339 - 37434 - 04617 - 74558 - 05799 - 14484 - 86826
Giải ba 04752 - 72360
Giải nhì 15209
Giải nhất 21859
Giải đặc biệt 80409
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
09[2] - 12 - 17 - 22 - 26[2] - 34 - 39 - 52[2] - 58 - 59[2] - 60 - 84 - 91 - 99

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 07-02-2017

Giải tám 86
Giải bảy 089
Giải sáu 2057 - 3990 - 4227
Giải năm 2063
Giải tư 61110 - 90746 - 94923 - 01703 - 47330 - 18356 - 72065
Giải ba 15278 - 37517
Giải nhì 68829
Giải nhất 51536
Giải đặc biệt 53638
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
03 - 10 - 17 - 23 - 27 - 29 - 30 - 36 - 38 - 46 - 56 - 57 - 63 - 65 - 78 - 86 - 89 - 90

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 31-01-2017

Giải tám 49
Giải bảy 179
Giải sáu 0966 - 0365 - 3987
Giải năm 3717
Giải tư 87123 - 13044 - 05888 - 20422 - 59109 - 81068 - 33361
Giải ba 12729 - 05367
Giải nhì 86779
Giải nhất 29555
Giải đặc biệt 84293
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
09 - 17 - 22 - 23 - 29 - 44 - 49 - 55 - 61 - 65 - 66 - 67 - 68 - 79[2] - 87 - 88 - 93

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 24-01-2017

Giải tám 65
Giải bảy 202
Giải sáu 0279 - 9756 - 3579
Giải năm 6451
Giải tư 36918 - 39596 - 17355 - 22780 - 89531 - 49292 - 45309
Giải ba 93102 - 42015
Giải nhì 37750
Giải nhất 06855
Giải đặc biệt 61321
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
02[2] - 09 - 15 - 18 - 21 - 31 - 50 - 51 - 55[2] - 56 - 65 - 79[2] - 80 - 92 - 96

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 17-01-2017

Giải tám 05
Giải bảy 081
Giải sáu 9264 - 2561 - 2515
Giải năm 0760
Giải tư 28346 - 55936 - 31408 - 00305 - 77860 - 70610 - 90985
Giải ba 47777 - 15942
Giải nhì 75826
Giải nhất 52318
Giải đặc biệt 38868
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
05[2] - 08 - 10 - 15 - 18 - 26 - 36 - 42 - 46 - 60[2] - 61 - 64 - 68 - 77 - 81 - 85

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 10-01-2017

Giải tám 93
Giải bảy 896
Giải sáu 1694 - 4189 - 4778
Giải năm 5520
Giải tư 08633 - 77063 - 25034 - 27441 - 89068 - 42872 - 11970
Giải ba 77987 - 07230
Giải nhì 19766
Giải nhất 79571
Giải đặc biệt 14607
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
07 - 20 - 30 - 33 - 34 - 41 - 63 - 66 - 68 - 70 - 71 - 72 - 78 - 87 - 89 - 93 - 94 - 96

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 03-01-2017

Giải tám 13
Giải bảy 631
Giải sáu 2417 - 1962 - 7666
Giải năm 6114
Giải tư 97620 - 08741 - 91802 - 00786 - 46712 - 00941 - 16744
Giải ba 90463 - 72249
Giải nhì 52331
Giải nhất 18067
Giải đặc biệt 88717
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
02 - 12 - 13 - 14 - 17[2] - 20 - 31[2] - 41[2] - 44 - 49 - 62 - 63 - 66 - 67 - 86

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 27-12-2016

Giải tám 79
Giải bảy 997
Giải sáu 7360 - 5085 - 6197
Giải năm 5446
Giải tư 36736 - 32140 - 75819 - 88963 - 02106 - 13386 - 91310
Giải ba 42113 - 43319
Giải nhì 44802
Giải nhất 52630
Giải đặc biệt 46803
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
02 - 03 - 06 - 10 - 13 - 19[2] - 30 - 36 - 40 - 46 - 60 - 63 - 79 - 85 - 86 - 97[2]