Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 06-12-2016

Giải tám 18
Giải bảy 623
Giải sáu 3698 - 4656 - 4200
Giải năm 0420
Giải tư 90598 - 05533 - 37009 - 56711 - 79096 - 43176 - 68448
Giải ba 18124 - 19757
Giải nhì 25348
Giải nhất 81720
Giải đặc biệt 12904
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
00 - 04 - 09 - 11 - 18 - 20[2] - 23 - 24 - 33 - 48[2] - 56 - 57 - 76 - 96 - 98[2]

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 29-11-2016

Giải tám 93
Giải bảy 199
Giải sáu 5620 - 9853 - 0583
Giải năm 2706
Giải tư 73961 - 45740 - 02149 - 67300 - 33092 - 22045 - 64405
Giải ba 38303 - 55328
Giải nhì 24441
Giải nhất 68782
Giải đặc biệt 41320
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
00 - 03 - 05 - 06 - 20[2] - 28 - 40 - 41 - 45 - 49 - 53 - 61 - 82 - 83 - 92 - 93 - 99

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 22-11-2016

Giải tám 04
Giải bảy 609
Giải sáu 0740 - 2622 - 9336
Giải năm 1920
Giải tư 05908 - 92498 - 73899 - 69657 - 54420 - 86651 - 68071
Giải ba 42035 - 83110
Giải nhì 80917
Giải nhất 72072
Giải đặc biệt 96527
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
04 - 08 - 09 - 10 - 17 - 20[2] - 22 - 27 - 35 - 36 - 40 - 51 - 57 - 71 - 72 - 98 - 99

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 15-11-2016

Giải tám 63
Giải bảy 101
Giải sáu 7309 - 1274 - 1926
Giải năm 1128
Giải tư 53115 - 12003 - 22614 - 29999 - 84479 - 37999 - 37457
Giải ba 01575 - 55822
Giải nhì 08956
Giải nhất 14821
Giải đặc biệt 29089
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01 - 03 - 09 - 14 - 15 - 21 - 22 - 26 - 28 - 56 - 57 - 63 - 74 - 75 - 79 - 89 - 99[2]

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 08-11-2016

Giải tám 11
Giải bảy 527
Giải sáu 7775 - 1643 - 7041
Giải năm 6973
Giải tư 12239 - 84961 - 80393 - 09278 - 60104 - 86053 - 89434
Giải ba 18727 - 42951
Giải nhì 25633
Giải nhất 44020
Giải đặc biệt 21056
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
04 - 11 - 20 - 27[2] - 33 - 34 - 39 - 41 - 43 - 51 - 53 - 56 - 61 - 73 - 75 - 78 - 93

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 01-11-2016

Giải tám 17
Giải bảy 937
Giải sáu 0073 - 9273 - 1995
Giải năm 6296
Giải tư 47895 - 56417 - 99246 - 33468 - 40204 - 38564 - 17594
Giải ba 71151 - 11476
Giải nhì 55479
Giải nhất 40894
Giải đặc biệt 32747
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
04 - 17[2] - 37 - 46 - 47 - 51 - 64 - 68 - 73[2] - 76 - 79 - 94[2] - 95[2] - 96

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 25-10-2016

Giải tám 28
Giải bảy 162
Giải sáu 8039 - 1079 - 9948
Giải năm 2607
Giải tư 56846 - 30559 - 28742 - 66404 - 38000 - 14161 - 19519
Giải ba 09808 - 08849
Giải nhì 06468
Giải nhất 51408
Giải đặc biệt 48175
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
00 - 04 - 07 - 08[2] - 19 - 28 - 39 - 42 - 46 - 48 - 49 - 59 - 61 - 62 - 68 - 75 - 79

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 18-10-2016

Giải tám 67
Giải bảy 709
Giải sáu 5579 - 7756 - 5616
Giải năm 3955
Giải tư 22697 - 55182 - 71152 - 73785 - 00471 - 29922 - 78003
Giải ba 62648 - 10959
Giải nhì 72896
Giải nhất 57017
Giải đặc biệt 11920
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
03 - 09 - 16 - 17 - 20 - 22 - 48 - 52 - 55 - 56 - 59 - 67 - 71 - 79 - 82 - 85 - 96 - 97