Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 21-03-2017

Giải tám 84
Giải bảy 232
Giải sáu 2121 - 4559 - 9552
Giải năm 8758
Giải tư 20445 - 09144 - 21381 - 32822 - 26555 - 77744 - 70844
Giải ba 95048 - 34620
Giải nhì 37971
Giải nhất 12033
Giải đặc biệt 56056
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
20 - 21 - 22 - 32 - 33 - 44[3] - 45 - 48 - 52 - 55 - 56 - 58 - 59 - 71 - 81 - 84

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 14-03-2017

Giải tám 62
Giải bảy 604
Giải sáu 7960 - 5225 - 9451
Giải năm 1659
Giải tư 82656 - 07538 - 39623 - 92585 - 73491 - 42269 - 04911
Giải ba 81723 - 72818
Giải nhì 42214
Giải nhất 32250
Giải đặc biệt 08627
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
04 - 11 - 14 - 18 - 23[2] - 25 - 27 - 38 - 50 - 51 - 56 - 59 - 60 - 62 - 69 - 85 - 91

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 07-03-2017

Giải tám 02
Giải bảy 887
Giải sáu 0953 - 6401 - 3329
Giải năm 3198
Giải tư 80814 - 03566 - 89530 - 91899 - 45377 - 91765 - 84586
Giải ba 35365 - 06057
Giải nhì 72018
Giải nhất 36958
Giải đặc biệt 80258
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01 - 02 - 14 - 18 - 29 - 30 - 53 - 57 - 58[2] - 65[2] - 66 - 77 - 86 - 87 - 98 - 99

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 28-02-2017

Giải tám 45
Giải bảy 661
Giải sáu 8661 - 6615 - 6981
Giải năm 7806
Giải tư 99524 - 26966 - 55544 - 75500 - 38704 - 58245 - 86620
Giải ba 88979 - 11367
Giải nhì 22249
Giải nhất 58385
Giải đặc biệt 34510
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
00 - 04 - 06 - 10 - 15 - 20 - 24 - 44 - 45[2] - 49 - 61[2] - 66 - 67 - 79 - 81 - 85

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 21-02-2017

Giải tám 47
Giải bảy 047
Giải sáu 1935 - 6040 - 1772
Giải năm 5195
Giải tư 77722 - 75674 - 92697 - 25672 - 77246 - 61688 - 11263
Giải ba 41345 - 30633
Giải nhì 16737
Giải nhất 28980
Giải đặc biệt 60491
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
22 - 33 - 35 - 37 - 40 - 45 - 46 - 47[2] - 63 - 72[2] - 74 - 80 - 88 - 91 - 95 - 97

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 14-02-2017

Giải tám 59
Giải bảy 791
Giải sáu 0726 - 6012 - 5622
Giải năm 2952
Giải tư 53339 - 37434 - 04617 - 74558 - 05799 - 14484 - 86826
Giải ba 04752 - 72360
Giải nhì 15209
Giải nhất 21859
Giải đặc biệt 80409
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
09[2] - 12 - 17 - 22 - 26[2] - 34 - 39 - 52[2] - 58 - 59[2] - 60 - 84 - 91 - 99

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 07-02-2017

Giải tám 86
Giải bảy 089
Giải sáu 2057 - 3990 - 4227
Giải năm 2063
Giải tư 61110 - 90746 - 94923 - 01703 - 47330 - 18356 - 72065
Giải ba 15278 - 37517
Giải nhì 68829
Giải nhất 51536
Giải đặc biệt 53638
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
03 - 10 - 17 - 23 - 27 - 29 - 30 - 36 - 38 - 46 - 56 - 57 - 63 - 65 - 78 - 86 - 89 - 90

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 31-01-2017

Giải tám 49
Giải bảy 179
Giải sáu 0966 - 0365 - 3987
Giải năm 3717
Giải tư 87123 - 13044 - 05888 - 20422 - 59109 - 81068 - 33361
Giải ba 12729 - 05367
Giải nhì 86779
Giải nhất 29555
Giải đặc biệt 84293
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
09 - 17 - 22 - 23 - 29 - 44 - 49 - 55 - 61 - 65 - 66 - 67 - 68 - 79[2] - 87 - 88 - 93