Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 18-11-2014

Giải tám 63
Giải bảy 154
Giải sáu 8910 - 6202 - 1116
Giải năm 3939
Giải tư 22863 - 45676 - 57665 - 68576 - 38084 - 89075 - 95798
Giải ba 99190 - 39722
Giải nhì 17985
Giải nhất 42510
Giải đặc biệt 450220
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
02 - 10[2] - 16 - 20 - 22 - 39 - 54 - 63[2] - 65 - 75 - 76[2] - 84 - 85 - 90 - 98

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 11-11-2014

Giải tám 04
Giải bảy 282
Giải sáu 8370 - 8362 - 1378
Giải năm 5245
Giải tư 43624 - 10864 - 72062 - 61281 - 99556 - 88392 - 91642
Giải ba 76962 - 08901
Giải nhì 00082
Giải nhất 86159
Giải đặc biệt 585367
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01 - 04 - 24 - 42 - 45 - 56 - 59 - 62[3] - 64 - 67 - 70 - 78 - 81 - 82[2] - 92

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 04-11-2014

Giải tám 35
Giải bảy 859
Giải sáu 4207 - 9136 - 4386
Giải năm 5228
Giải tư 02597 - 28677 - 34354 - 21248 - 93032 - 38161 - 57300
Giải ba 96686 - 02841
Giải nhì 66166
Giải nhất 35292
Giải đặc biệt 866382
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
00 - 07 - 28 - 32 - 35 - 36 - 41 - 48 - 54 - 59 - 61 - 66 - 77 - 82 - 86[2] - 92 - 97

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 28-10-2014

Giải tám 21
Giải bảy 877
Giải sáu 4045 - 7358 - 8436
Giải năm 3606
Giải tư 14263 - 88363 - 00930 - 15874 - 17073 - 00803 - 55516
Giải ba 40428 - 35964
Giải nhì 07004
Giải nhất 63577
Giải đặc biệt 305936
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
03 - 04 - 06 - 16 - 21 - 28 - 30 - 36[2] - 45 - 58 - 63[2] - 64 - 73 - 74 - 77[2]