Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 23-08-2016

Giải tám 80
Giải bảy 935
Giải sáu 2749 - 9933 - 2079
Giải năm 9260
Giải tư 47428 - 90817 - 13153 - 50233 - 97395 - 42507 - 00751
Giải ba 45586 - 75565
Giải nhì 78227
Giải nhất 15127
Giải đặc biệt 80021
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
07 - 17 - 21 - 27[2] - 28 - 33[2] - 35 - 49 - 51 - 53 - 60 - 65 - 79 - 80 - 86 - 95

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 16-08-2016

Giải tám 66
Giải bảy 004
Giải sáu 4212 - 7014 - 3159
Giải năm 8788
Giải tư 14663 - 96809 - 29816 - 45750 - 88399 - 97827 - 50805
Giải ba 15248 - 22078
Giải nhì 65397
Giải nhất 36187
Giải đặc biệt 08954
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
04 - 05 - 09 - 12 - 14 - 16 - 27 - 48 - 50 - 54 - 59 - 63 - 66 - 78 - 87 - 88 - 97 - 99

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 09-08-2016

Giải tám 76
Giải bảy 343
Giải sáu 9360 - 5485 - 7708
Giải năm 4127
Giải tư 15974 - 72170 - 75375 - 81915 - 70956 - 66760 - 69062
Giải ba 84280 - 03114
Giải nhì 02191
Giải nhất 17909
Giải đặc biệt 47792
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
08 - 09 - 14 - 15 - 27 - 43 - 56 - 60[2] - 62 - 70 - 74 - 75 - 76 - 80 - 85 - 91 - 92

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 02-08-2016

Giải tám 12
Giải bảy 351
Giải sáu 8334 - 7335 - 6546
Giải năm 2762
Giải tư 81902 - 00064 - 58891 - 06003 - 17405 - 17857 - 36821
Giải ba 58984 - 63555
Giải nhì 22201
Giải nhất 70242
Giải đặc biệt 69723
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01 - 02 - 03 - 05 - 12 - 21 - 23 - 34 - 35 - 42 - 46 - 51 - 55 - 57 - 62 - 64 - 84 - 91

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 26-07-2016

Giải tám 59
Giải bảy 933
Giải sáu 7929 - 2998 - 2901
Giải năm 9261
Giải tư 08466 - 56777 - 02653 - 32013 - 64216 - 00748 - 75988
Giải ba 27846 - 61243
Giải nhì 56220
Giải nhất 08190
Giải đặc biệt 61712
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01 - 12 - 13 - 16 - 20 - 29 - 33 - 43 - 46 - 48 - 53 - 59 - 61 - 66 - 77 - 88 - 90 - 98

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 19-07-2016

Giải tám 61
Giải bảy 551
Giải sáu 8621 - 1430 - 7051
Giải năm 9886
Giải tư 08060 - 22322 - 30085 - 67437 - 80602 - 67780 - 41375
Giải ba 89138 - 32341
Giải nhì 91875
Giải nhất 55430
Giải đặc biệt 14201
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01 - 02 - 21 - 22 - 30[2] - 37 - 38 - 41 - 51[2] - 60 - 61 - 75[2] - 80 - 85 - 86

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 12-07-2016

Giải tám 13
Giải bảy 353
Giải sáu 2140 - 2921 - 2058
Giải năm 8888
Giải tư 61263 - 08082 - 09722 - 39109 - 00490 - 84872 - 60976
Giải ba 19859 - 54396
Giải nhì 48813
Giải nhất 04769
Giải đặc biệt 44792
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
09 - 13[2] - 21 - 22 - 40 - 53 - 58 - 59 - 63 - 69 - 72 - 76 - 82 - 88 - 90 - 92 - 96

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 05-07-2016

Giải tám 43
Giải bảy 877
Giải sáu 6305 - 1579 - 4321
Giải năm 5883
Giải tư 33816 - 63973 - 65363 - 51766 - 01420 - 57733 - 33715
Giải ba 76933 - 46561
Giải nhì 92974
Giải nhất 39839
Giải đặc biệt 06020
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
05 - 15 - 16 - 20[2] - 21 - 33[2] - 39 - 43 - 61 - 63 - 66 - 73 - 74 - 77 - 79 - 83