Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 18-10-2016

Giải tám 67
Giải bảy 709
Giải sáu 5579 - 7756 - 5616
Giải năm 3955
Giải tư 22697 - 55182 - 71152 - 73785 - 00471 - 29922 - 78003
Giải ba 62648 - 10959
Giải nhì 72896
Giải nhất 57017
Giải đặc biệt 11920
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
03 - 09 - 16 - 17 - 20 - 22 - 48 - 52 - 55 - 56 - 59 - 67 - 71 - 79 - 82 - 85 - 96 - 97

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 11-10-2016

Giải tám 97
Giải bảy 677
Giải sáu 2995 - 0617 - 9455
Giải năm 7312
Giải tư 13718 - 62264 - 63190 - 55868 - 31146 - 18090 - 87569
Giải ba 00018 - 59008
Giải nhì 04109
Giải nhất 42021
Giải đặc biệt 40564
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
08 - 09 - 12 - 17 - 18[2] - 21 - 46 - 55 - 64[2] - 68 - 69 - 77 - 90[2] - 95 - 97

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 04-10-2016

Giải tám 88
Giải bảy 100
Giải sáu 3017 - 2370 - 4648
Giải năm 8808
Giải tư 62081 - 46556 - 64793 - 25705 - 05757 - 78207 - 10605
Giải ba 95449 - 77740
Giải nhì 59107
Giải nhất 42852
Giải đặc biệt 34651
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
00 - 05[2] - 07[2] - 08 - 17 - 40 - 48 - 49 - 51 - 52 - 56 - 57 - 70 - 81 - 88 - 93

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 27-09-2016

Giải tám 59
Giải bảy 993
Giải sáu 5940 - 0092 - 2446
Giải năm 9859
Giải tư 66695 - 84861 - 04754 - 76989 - 64463 - 54386 - 69548
Giải ba 02566 - 77175
Giải nhì 02532
Giải nhất 23454
Giải đặc biệt 15097
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
32 - 40 - 46 - 48 - 54[2] - 59[2] - 61 - 63 - 66 - 75 - 86 - 89 - 92 - 93 - 95 - 97

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 20-09-2016

Giải tám 65
Giải bảy 884
Giải sáu 5648 - 8657 - 6409
Giải năm 2031
Giải tư 53514 - 98213 - 49072 - 01273 - 35177 - 71343 - 58025
Giải ba 30425 - 04404
Giải nhì 51370
Giải nhất 13868
Giải đặc biệt 34469
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
04 - 09 - 13 - 14 - 25[2] - 31 - 43 - 48 - 57 - 65 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 77 - 84

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 13-09-2016

Giải tám 69
Giải bảy 766
Giải sáu 1225 - 2579 - 3782
Giải năm 7244
Giải tư 86369 - 94480 - 51253 - 38782 - 30874 - 83475 - 62450
Giải ba 04726 - 84837
Giải nhì 30136
Giải nhất 35243
Giải đặc biệt 18130
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
25 - 26 - 30 - 36 - 37 - 43 - 44 - 50 - 53 - 66 - 69[2] - 74 - 75 - 79 - 80 - 82[2]

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 06-09-2016

Giải tám 38
Giải bảy 023
Giải sáu 2770 - 3341 - 1968
Giải năm 3256
Giải tư 78601 - 59147 - 63006 - 17288 - 52594 - 88909 - 25249
Giải ba 58532 - 65909
Giải nhì 97036
Giải nhất 36052
Giải đặc biệt 37435
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01 - 06 - 09[2] - 23 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 47 - 49 - 52 - 56 - 68 - 70 - 88 - 94

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 30-08-2016

Giải tám 14
Giải bảy 787
Giải sáu 6606 - 8892 - 7241
Giải năm 0466
Giải tư 81121 - 87514 - 38277 - 43206 - 15984 - 33968 - 53613
Giải ba 65713 - 55436
Giải nhì 96520
Giải nhất 70935
Giải đặc biệt 16615
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
06[2] - 13[2] - 14[2] - 15 - 20 - 21 - 35 - 36 - 41 - 66 - 68 - 77 - 84 - 87 - 92