Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 06-10-2015

Giải tám 81
Giải bảy 446
Giải sáu 1821 - 7094 - 8183
Giải năm 9687
Giải tư 70035 - 80170 - 36057 - 19946 - 51657 - 83389 - 25573
Giải ba 36888 - 54480
Giải nhì 54084
Giải nhất 46977
Giải đặc biệt 242066
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
21 - 35 - 46[2] - 57[2] - 66 - 70 - 73 - 77 - 80 - 81 - 83 - 84 - 87 - 88 - 89 - 94

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 29-09-2015

Giải tám 54
Giải bảy 929
Giải sáu 9645 - 6206 - 7793
Giải năm 8554
Giải tư 84542 - 13764 - 26523 - 17138 - 62036 - 49636 - 01102
Giải ba 40606 - 79983
Giải nhì 89985
Giải nhất 03217
Giải đặc biệt 860320
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
02 - 06[2] - 17 - 20 - 23 - 29 - 36[2] - 38 - 42 - 45 - 54[2] - 64 - 83 - 85 - 93

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 22-09-2015

Giải tám 93
Giải bảy 223
Giải sáu 4454 - 4739 - 6459
Giải năm 1604
Giải tư 51940 - 15031 - 97230 - 50882 - 70933 - 72232 - 44970
Giải ba 71829 - 34808
Giải nhì 03768
Giải nhất 05240
Giải đặc biệt 514628
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
04 - 08 - 23 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 39 - 40[2] - 54 - 59 - 68 - 70 - 82 - 93

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 15-09-2015

Giải tám 76
Giải bảy 238
Giải sáu 7902 - 9758 - 3791
Giải năm 0700
Giải tư 39463 - 05536 - 86301 - 61215 - 78267 - 67440 - 17417
Giải ba 17127 - 06560
Giải nhì 26331
Giải nhất 19598
Giải đặc biệt 435601
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
00 - 01[2] - 02 - 15 - 17 - 27 - 31 - 36 - 38 - 40 - 58 - 60 - 63 - 67 - 76 - 91 - 98