Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 17-01-2017

Giải tám 05
Giải bảy 081
Giải sáu 9264 - 2561 - 2515
Giải năm 0760
Giải tư 28346 - 55936 - 31408 - 00305 - 77860 - 70610 - 90985
Giải ba 47777 - 15942
Giải nhì 75826
Giải nhất 52318
Giải đặc biệt 38868
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
05[2] - 08 - 10 - 15 - 18 - 26 - 36 - 42 - 46 - 60[2] - 61 - 64 - 68 - 77 - 81 - 85

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 10-01-2017

Giải tám 93
Giải bảy 896
Giải sáu 1694 - 4189 - 4778
Giải năm 5520
Giải tư 08633 - 77063 - 25034 - 27441 - 89068 - 42872 - 11970
Giải ba 77987 - 07230
Giải nhì 19766
Giải nhất 79571
Giải đặc biệt 14607
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
07 - 20 - 30 - 33 - 34 - 41 - 63 - 66 - 68 - 70 - 71 - 72 - 78 - 87 - 89 - 93 - 94 - 96

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 03-01-2017

Giải tám 13
Giải bảy 631
Giải sáu 2417 - 1962 - 7666
Giải năm 6114
Giải tư 97620 - 08741 - 91802 - 00786 - 46712 - 00941 - 16744
Giải ba 90463 - 72249
Giải nhì 52331
Giải nhất 18067
Giải đặc biệt 88717
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
02 - 12 - 13 - 14 - 17[2] - 20 - 31[2] - 41[2] - 44 - 49 - 62 - 63 - 66 - 67 - 86

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 27-12-2016

Giải tám 79
Giải bảy 997
Giải sáu 7360 - 5085 - 6197
Giải năm 5446
Giải tư 36736 - 32140 - 75819 - 88963 - 02106 - 13386 - 91310
Giải ba 42113 - 43319
Giải nhì 44802
Giải nhất 52630
Giải đặc biệt 46803
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
02 - 03 - 06 - 10 - 13 - 19[2] - 30 - 36 - 40 - 46 - 60 - 63 - 79 - 85 - 86 - 97[2]

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 20-12-2016

Giải tám 83
Giải bảy 973
Giải sáu 0623 - 7983 - 3634
Giải năm 8994
Giải tư 07016 - 83953 - 07583 - 61580 - 58303 - 72295 - 44297
Giải ba 07986 - 54199
Giải nhì 11176
Giải nhất 32106
Giải đặc biệt 40112
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
03 - 06 - 12 - 16 - 23 - 34 - 53 - 73 - 76 - 80 - 83[3] - 86 - 94 - 95 - 97 - 99

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 13-12-2016

Giải tám 73
Giải bảy 133
Giải sáu 5710 - 1507 - 9125
Giải năm 0775
Giải tư 85786 - 14902 - 12923 - 48758 - 75408 - 56550 - 90847
Giải ba 47187 - 31084
Giải nhì 50265
Giải nhất 54862
Giải đặc biệt 15952
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
02 - 07 - 08 - 10 - 23 - 25 - 33 - 47 - 50 - 52 - 58 - 62 - 65 - 73 - 75 - 84 - 86 - 87

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 06-12-2016

Giải tám 18
Giải bảy 623
Giải sáu 3698 - 4656 - 4200
Giải năm 0420
Giải tư 90598 - 05533 - 37009 - 56711 - 79096 - 43176 - 68448
Giải ba 18124 - 19757
Giải nhì 25348
Giải nhất 81720
Giải đặc biệt 12904
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
00 - 04 - 09 - 11 - 18 - 20[2] - 23 - 24 - 33 - 48[2] - 56 - 57 - 76 - 96 - 98[2]

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 29-11-2016

Giải tám 93
Giải bảy 199
Giải sáu 5620 - 9853 - 0583
Giải năm 2706
Giải tư 73961 - 45740 - 02149 - 67300 - 33092 - 22045 - 64405
Giải ba 38303 - 55328
Giải nhì 24441
Giải nhất 68782
Giải đặc biệt 41320
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
00 - 03 - 05 - 06 - 20[2] - 28 - 40 - 41 - 45 - 49 - 53 - 61 - 82 - 83 - 92 - 93 - 99