Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 26-07-2016

Giải tám 59
Giải bảy 933
Giải sáu 7929 - 2998 - 2901
Giải năm 9261
Giải tư 08466 - 56777 - 02653 - 32013 - 64216 - 00748 - 75988
Giải ba 27846 - 61243
Giải nhì 56220
Giải nhất 08190
Giải đặc biệt 61712
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01 - 12 - 13 - 16 - 20 - 29 - 33 - 43 - 46 - 48 - 53 - 59 - 61 - 66 - 77 - 88 - 90 - 98

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 19-07-2016

Giải tám 61
Giải bảy 551
Giải sáu 8621 - 1430 - 7051
Giải năm 9886
Giải tư 08060 - 22322 - 30085 - 67437 - 80602 - 67780 - 41375
Giải ba 89138 - 32341
Giải nhì 91875
Giải nhất 55430
Giải đặc biệt 14201
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01 - 02 - 21 - 22 - 30[2] - 37 - 38 - 41 - 51[2] - 60 - 61 - 75[2] - 80 - 85 - 86

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 12-07-2016

Giải tám 13
Giải bảy 353
Giải sáu 2140 - 2921 - 2058
Giải năm 8888
Giải tư 61263 - 08082 - 09722 - 39109 - 00490 - 84872 - 60976
Giải ba 19859 - 54396
Giải nhì 48813
Giải nhất 04769
Giải đặc biệt 44792
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
09 - 13[2] - 21 - 22 - 40 - 53 - 58 - 59 - 63 - 69 - 72 - 76 - 82 - 88 - 90 - 92 - 96

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 05-07-2016

Giải tám 43
Giải bảy 877
Giải sáu 6305 - 1579 - 4321
Giải năm 5883
Giải tư 33816 - 63973 - 65363 - 51766 - 01420 - 57733 - 33715
Giải ba 76933 - 46561
Giải nhì 92974
Giải nhất 39839
Giải đặc biệt 06020
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
05 - 15 - 16 - 20[2] - 21 - 33[2] - 39 - 43 - 61 - 63 - 66 - 73 - 74 - 77 - 79 - 83

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 28-06-2016

Giải tám 93
Giải bảy 178
Giải sáu 5239 - 2803 - 3635
Giải năm 5166
Giải tư 20847 - 25290 - 46732 - 57767 - 49293 - 11790 - 33667
Giải ba 58778 - 81346
Giải nhì 91432
Giải nhất 55673
Giải đặc biệt 90152
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
03 - 32[2] - 35 - 39 - 46 - 47 - 52 - 66 - 67[2] - 73 - 78[2] - 90[2] - 93[2]

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 21-06-2016

Giải tám 12
Giải bảy 945
Giải sáu 1855 - 0566 - 2482
Giải năm 2712
Giải tư 97931 - 63187 - 51286 - 81773 - 68261 - 72622 - 43571
Giải ba 22094 - 00493
Giải nhì 97006
Giải nhất 61509
Giải đặc biệt 97291
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
06 - 09 - 12[2] - 22 - 31 - 45 - 55 - 61 - 66 - 71 - 73 - 82 - 86 - 87 - 91 - 93 - 94

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 14-06-2016

Giải tám 31
Giải bảy 762
Giải sáu 6132 - 0805 - 5391
Giải năm 2418
Giải tư 18442 - 80238 - 58366 - 80964 - 05154 - 69486 - 42292
Giải ba 92525 - 31697
Giải nhì 64042
Giải nhất 04687
Giải đặc biệt 32556
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
05 - 18 - 25 - 31 - 32 - 38 - 42[2] - 54 - 56 - 62 - 64 - 66 - 86 - 87 - 91 - 92 - 97

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 07-06-2016

Giải tám 02
Giải bảy 885
Giải sáu 2305 - 2124 - 8729
Giải năm 3531
Giải tư 35832 - 15160 - 62060 - 01091 - 35470 - 97574 - 23593
Giải ba 52664 - 32551
Giải nhì 47539
Giải nhất 48646
Giải đặc biệt 16125
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
02 - 05 - 24 - 25 - 29 - 31 - 32 - 39 - 46 - 51 - 60[2] - 64 - 70 - 74 - 85 - 91 - 93