Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 09-02-2016

Giải tám 94
Giải bảy 024
Giải sáu 7854 - 3006 - 3222
Giải năm 4233
Giải tư 89013 - 95056 - 20843 - 50857 - 20819 - 24217 - 00441
Giải ba 42950 - 77133
Giải nhì 86827
Giải nhất 87933
Giải đặc biệt 893502
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
02 - 06 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 33[3] - 41 - 43 - 50 - 54 - 56 - 57 - 94

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 02-02-2016

Giải tám 56
Giải bảy 714
Giải sáu 0700 - 5995 - 1083
Giải năm 6488
Giải tư 95556 - 06445 - 54390 - 11510 - 38448 - 15593 - 65371
Giải ba 35966 - 48503
Giải nhì 31414
Giải nhất 05633
Giải đặc biệt 652292
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
00 - 03 - 10 - 14[2] - 33 - 45 - 48 - 56[2] - 66 - 71 - 83 - 88 - 90 - 92 - 93 - 95

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 26-01-2016

Giải tám 72
Giải bảy 646
Giải sáu 0808 - 2713 - 5048
Giải năm 2951
Giải tư 95894 - 19917 - 84903 - 54455 - 14012 - 84391 - 53442
Giải ba 18939 - 39153
Giải nhì 39986
Giải nhất 07856
Giải đặc biệt 761654
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
03 - 08 - 12 - 13 - 17 - 39 - 42 - 46 - 48 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 72 - 86 - 91 - 94

Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 ngày 19-01-2016

Giải tám 06
Giải bảy 387
Giải sáu 4947 - 6570 - 9153
Giải năm 5863
Giải tư 49859 - 31527 - 95229 - 26048 - 21071 - 20949 - 47951
Giải ba 56501 - 24426
Giải nhì 33998
Giải nhất 79967
Giải đặc biệt 506379
Hai số cuối của các giải Quảng Nam:
01 - 06 - 26 - 27 - 29 - 47 - 48 - 49 - 51 - 53 - 59 - 63 - 67 - 70 - 71 - 79 - 87 - 98