Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 14-01-2017

Giải tám 60
Giải bảy 313
Giải sáu 1631 - 6120 - 9051
Giải năm 3507
Giải tư 55364 - 80886 - 19403 - 04516 - 15181 - 88509 - 94382
Giải ba 87273 - 80367
Giải nhì 78341
Giải nhất 69047
Giải đặc biệt 82856
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 07 - 09 - 13 - 16 - 20 - 31 - 41 - 47 - 51 - 56 - 60 - 64 - 67 - 73 - 81 - 82 - 86

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 07-01-2017

Giải tám 91
Giải bảy 596
Giải sáu 3257 - 3977 - 5121
Giải năm 0568
Giải tư 84710 - 74598 - 45741 - 57586 - 04411 - 93322 - 32436
Giải ba 44257 - 44316
Giải nhì 21495
Giải nhất 98708
Giải đặc biệt 86036
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
08 - 10 - 11 - 16 - 21 - 22 - 36[2] - 41 - 57[2] - 68 - 77 - 86 - 91 - 95 - 96 - 98

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 31-12-2016

Giải tám 31
Giải bảy 442
Giải sáu 3395 - 1155 - 6771
Giải năm 4610
Giải tư 15704 - 52309 - 42717 - 81301 - 56133 - 80583 - 01302
Giải ba 65576 - 12609
Giải nhì 63959
Giải nhất 84651
Giải đặc biệt 98091
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 02 - 04 - 09[2] - 10 - 17 - 31 - 33 - 42 - 51 - 55 - 59 - 71 - 76 - 83 - 91 - 95

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 24-12-2016

Giải tám 02
Giải bảy 572
Giải sáu 3461 - 8736 - 3769
Giải năm 6724
Giải tư 84672 - 12143 - 21681 - 03497 - 42318 - 48797 - 00077
Giải ba 16909 - 25316
Giải nhì 30512
Giải nhất 85362
Giải đặc biệt 33237
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
02 - 09 - 12 - 16 - 18 - 24 - 36 - 37 - 43 - 61 - 62 - 69 - 72[2] - 77 - 81 - 97[2]

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 17-12-2016

Giải tám 64
Giải bảy 675
Giải sáu 8997 - 2718 - 6340
Giải năm 2627
Giải tư 72624 - 03602 - 47481 - 13361 - 69423 - 60422 - 79311
Giải ba 32006 - 73945
Giải nhì 40346
Giải nhất 31759
Giải đặc biệt 27418
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
02 - 06 - 11 - 18[2] - 22 - 23 - 24 - 27 - 40 - 45 - 46 - 59 - 61 - 64 - 75 - 81 - 97

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 10-12-2016

Giải tám 91
Giải bảy 850
Giải sáu 1201 - 6443 - 7203
Giải năm 3244
Giải tư 01924 - 15706 - 04836 - 77635 - 68366 - 75479 - 09682
Giải ba 99814 - 41190
Giải nhì 69422
Giải nhất 33279
Giải đặc biệt 62775
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 03 - 06 - 14 - 22 - 24 - 35 - 36 - 43 - 44 - 50 - 66 - 75 - 79[2] - 82 - 90 - 91

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 03-12-2016

Giải tám 43
Giải bảy 551
Giải sáu 5183 - 7425 - 0541
Giải năm 7891
Giải tư 64589 - 75517 - 70345 - 82230 - 76509 - 07221 - 79539
Giải ba 02642 - 51196
Giải nhì 24217
Giải nhất 36360
Giải đặc biệt 66718
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
09 - 17[2] - 18 - 21 - 25 - 30 - 39 - 41 - 42 - 43 - 45 - 51 - 60 - 83 - 89 - 91 - 96

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 26-11-2016

Giải tám 96
Giải bảy 419
Giải sáu 5408 - 8640 - 7932
Giải năm 9888
Giải tư 93285 - 42799 - 71250 - 95909 - 21101 - 41545 - 25179
Giải ba 41185 - 19919
Giải nhì 54329
Giải nhất 32999
Giải đặc biệt 41144
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 08 - 09 - 19[2] - 29 - 32 - 40 - 44 - 45 - 50 - 79 - 85[2] - 88 - 96 - 99[2]