Ngày mở thưởng

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 27-05-2017

Giải tám 60
Giải bảy 777
Giải sáu 2497 - 8655 - 6367
Giải năm 1585
Giải tư 16597 - 01599 - 97823 - 98667 - 88306 - 68791 - 44950
Giải ba 37988 - 18553
Giải nhì 18693
Giải nhất 57314
Giải đặc biệt 391691
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
06 - 14 - 23 - 50 - 53 - 55 - 60 - 67[2] - 77 - 85 - 88 - 91[2] - 93 - 97[2] - 99

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 20-05-2017

Giải tám 86
Giải bảy 947
Giải sáu 4733 - 3167 - 5821
Giải năm 8619
Giải tư 48626 - 28300 - 73661 - 94120 - 73443 - 52676 - 25650
Giải ba 19789 - 30060
Giải nhì 89813
Giải nhất 78585
Giải đặc biệt 381449
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 13 - 19 - 20 - 21 - 26 - 33 - 43 - 47 - 49 - 50 - 60 - 61 - 67 - 76 - 85 - 86 - 89

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 13-05-2017

Giải tám 10
Giải bảy 784
Giải sáu 3195 - 5714 - 8934
Giải năm 8414
Giải tư 82378 - 34935 - 14992 - 98898 - 60373 - 68154 - 49529
Giải ba 31990 - 73982
Giải nhì 98554
Giải nhất 12468
Giải đặc biệt 819849
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
10 - 14[2] - 29 - 34 - 35 - 49 - 54[2] - 68 - 73 - 78 - 82 - 84 - 90 - 92 - 95 - 98

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 06-05-2017

Giải tám 22
Giải bảy 800
Giải sáu 2696 - 2275 - 8814
Giải năm 4684
Giải tư 39532 - 41020 - 59943 - 55831 - 42724 - 71486 - 61536
Giải ba 54264 - 42630
Giải nhì 62402
Giải nhất 91081
Giải đặc biệt 257678
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 02 - 14 - 20 - 22 - 24 - 30 - 31 - 32 - 36 - 43 - 64 - 75 - 78 - 81 - 84 - 86 - 96

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 29-04-2017

Giải tám 37
Giải bảy 298
Giải sáu 2151 - 9241 - 9241
Giải năm 4740
Giải tư 29593 - 24807 - 77242 - 53875 - 94070 - 83435 - 87741
Giải ba 32211 - 73418
Giải nhì 69456
Giải nhất 24770
Giải đặc biệt 526172
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
07 - 11 - 18 - 35 - 37 - 40 - 41[3] - 42 - 51 - 56 - 70[2] - 72 - 75 - 93 - 98

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 22-04-2017

Giải tám 33
Giải bảy 889
Giải sáu 6732 - 9636 - 0160
Giải năm 1542
Giải tư 80232 - 65212 - 83152 - 70901 - 19467 - 38710 - 21685
Giải ba 78052 - 62115
Giải nhì 32042
Giải nhất 50624
Giải đặc biệt 076175
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 10 - 12 - 15 - 24 - 32[2] - 33 - 36 - 42[2] - 52[2] - 60 - 67 - 75 - 85 - 89

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 15-04-2017

Giải tám 93
Giải bảy 729
Giải sáu 1694 - 6636 - 7914
Giải năm 2305
Giải tư 72103 - 56876 - 80886 - 27452 - 32575 - 96241 - 39400
Giải ba 53828 - 84628
Giải nhì 20067
Giải nhất 74349
Giải đặc biệt 734800
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00[2] - 03 - 05 - 14 - 28[2] - 29 - 36 - 41 - 49 - 52 - 67 - 75 - 76 - 86 - 93 - 94

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 08-04-2017

Giải tám 25
Giải bảy 654
Giải sáu 4005 - 6255 - 1556
Giải năm 7831
Giải tư 41724 - 80482 - 90738 - 03924 - 09853 - 46351 - 97802
Giải ba 09061 - 33615
Giải nhì 58903
Giải nhất 96226
Giải đặc biệt 482442
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
02 - 03 - 05 - 15 - 24[2] - 25 - 26 - 31 - 38 - 42 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 61 - 82