Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 18-11-2017 - XSDNO

Giải tám 74
Giải bảy 055
Giải sáu 0931 - 7631 - 8833
Giải năm 5860
Giải tư 15913 - 65345 - 38081 - 33036 - 74221 - 89359 - 06176
Giải ba 27748 - 99245
Giải nhì 23849
Giải nhất 07326
Giải đặc biệt 231678
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
13 - 21 - 26 - 31[2] - 33 - 36 - 45[2] - 48 - 49 - 55 - 59 - 60 - 74 - 76 - 78 - 81

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 11-11-2017 - XSDNO

Giải tám 30
Giải bảy 432
Giải sáu 7491 - 9765 - 3746
Giải năm 2310
Giải tư 23457 - 36843 - 92593 - 48531 - 91074 - 27451 - 08897
Giải ba 31984 - 81394
Giải nhì 39013
Giải nhất 33742
Giải đặc biệt 548272
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
10 - 13 - 30 - 31 - 32 - 42 - 43 - 46 - 51 - 57 - 65 - 72 - 74 - 84 - 91 - 93 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 04-11-2017 - XSDNO

Giải tám 23
Giải bảy 906
Giải sáu 2141 - 6701 - 0838
Giải năm 2539
Giải tư 48087 - 42738 - 69528 - 66142 - 53740 - 61509 - 50319
Giải ba 41585 - 39611
Giải nhì 66416
Giải nhất 43492
Giải đặc biệt 746498
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 06 - 09 - 11 - 16 - 19 - 23 - 28 - 38[2] - 39 - 40 - 41 - 42 - 85 - 87 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 28-10-2017 - XSDNO

Giải tám 37
Giải bảy 213
Giải sáu 3951 - 5115 - 6638
Giải năm 5738
Giải tư 45025 - 18787 - 72026 - 40979 - 14802 - 67036 - 45510
Giải ba 67180 - 42233
Giải nhì 28116
Giải nhất 15457
Giải đặc biệt 259876
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
02 - 10 - 13 - 15 - 16 - 25 - 26 - 33 - 36 - 37 - 38[2] - 51 - 57 - 76 - 79 - 80 - 87

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 21-10-2017 - XSDNO

Giải tám 70
Giải bảy 432
Giải sáu 0387 - 5306 - 0345
Giải năm 1758
Giải tư 47299 - 45434 - 09450 - 98614 - 19230 - 79622 - 40666
Giải ba 35863 - 22236
Giải nhì 39856
Giải nhất 69542
Giải đặc biệt 873712
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
06 - 12 - 14 - 22 - 30 - 32 - 34 - 36 - 42 - 45 - 50 - 56 - 58 - 63 - 66 - 70 - 87 - 99

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 14-10-2017 - XSDNO

Giải tám 63
Giải bảy 397
Giải sáu 6740 - 8985 - 4848
Giải năm 5741
Giải tư 52215 - 27556 - 59439 - 38197 - 91577 - 93948 - 06615
Giải ba 28937 - 28702
Giải nhì 99817
Giải nhất 84644
Giải đặc biệt 921955
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
02 - 15[2] - 17 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 48[2] - 55 - 56 - 63 - 77 - 85 - 97[2]

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 07-10-2017 - XSDNO

Giải tám 00
Giải bảy 058
Giải sáu 3284 - 4278 - 9202
Giải năm 3510
Giải tư 47141 - 97919 - 44176 - 38117 - 75960 - 18383 - 26084
Giải ba 11294 - 93649
Giải nhì 31225
Giải nhất 78808
Giải đặc biệt 394902
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 02[2] - 08 - 10 - 17 - 19 - 25 - 41 - 49 - 58 - 60 - 76 - 78 - 83 - 84[2] - 94

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 30-09-2017 - XSDNO

Giải tám 20
Giải bảy 281
Giải sáu 4629 - 3740 - 1747
Giải năm 0431
Giải tư 15965 - 53398 - 32283 - 12133 - 17199 - 25975 - 93487
Giải ba 97778 - 18104
Giải nhì 41639
Giải nhất 99396
Giải đặc biệt 154042
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
04 - 20 - 29 - 31 - 33 - 39 - 40 - 42 - 47 - 65 - 75 - 78 - 81 - 83 - 87 - 96 - 98 - 99