Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 22-10-2016

Giải tám 04
Giải bảy 285
Giải sáu 0785 - 7183 - 0127
Giải năm 1465
Giải tư 22751 - 81996 - 84656 - 21733 - 56419 - 80785 - 69322
Giải ba 37105 - 77604
Giải nhì 82859
Giải nhất 69740
Giải đặc biệt 06271
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
04[2] - 05 - 19 - 22 - 27 - 33 - 40 - 51 - 56 - 59 - 65 - 71 - 83 - 85[3] - 96

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 15-10-2016

Giải tám 35
Giải bảy 897
Giải sáu 2093 - 7308 - 2782
Giải năm 6761
Giải tư 31691 - 81444 - 90740 - 00793 - 20648 - 16853 - 16471
Giải ba 61622 - 53214
Giải nhì 33126
Giải nhất 58552
Giải đặc biệt 86306
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
06 - 08 - 14 - 22 - 26 - 35 - 40 - 44 - 48 - 52 - 53 - 61 - 71 - 82 - 91 - 93[2] - 97

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 08-10-2016

Giải tám 48
Giải bảy 572
Giải sáu 6629 - 1662 - 3677
Giải năm 7610
Giải tư 79645 - 48635 - 70391 - 61823 - 86787 - 92121 - 67296
Giải ba 56141 - 37656
Giải nhì 83733
Giải nhất 90345
Giải đặc biệt 89932
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
10 - 21 - 23 - 29 - 32 - 33 - 35 - 41 - 45[2] - 48 - 56 - 62 - 72 - 77 - 87 - 91 - 96

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 01-10-2016

Giải tám 03
Giải bảy 282
Giải sáu 7923 - 3064 - 8887
Giải năm 3556
Giải tư 00956 - 38112 - 75839 - 70411 - 33927 - 34689 - 44621
Giải ba 95110 - 66965
Giải nhì 50144
Giải nhất 01929
Giải đặc biệt 98190
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 10 - 11 - 12 - 21 - 23 - 27 - 29 - 39 - 44 - 56[2] - 64 - 65 - 82 - 87 - 89 - 90

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 24-09-2016

Giải tám 53
Giải bảy 124
Giải sáu 6430 - 1951 - 3244
Giải năm 4902
Giải tư 01857 - 66323 - 31265 - 50427 - 45147 - 11125 - 80836
Giải ba 28173 - 28524
Giải nhì 82807
Giải nhất 18879
Giải đặc biệt 58376
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
02 - 07 - 23 - 24[2] - 25 - 27 - 30 - 36 - 44 - 47 - 51 - 53 - 57 - 65 - 73 - 76 - 79

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 17-09-2016

Giải tám 62
Giải bảy 860
Giải sáu 5984 - 6860 - 5962
Giải năm 9399
Giải tư 98526 - 67233 - 30797 - 81676 - 05015 - 59326 - 51115
Giải ba 52605 - 69390
Giải nhì 44575
Giải nhất 54106
Giải đặc biệt 10420
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
05 - 06 - 15[2] - 20 - 26[2] - 33 - 60[2] - 62[2] - 75 - 76 - 84 - 90 - 97 - 99

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 10-09-2016

Giải tám 84
Giải bảy 814
Giải sáu 8618 - 0346 - 6380
Giải năm 9262
Giải tư 91468 - 99516 - 37307 - 56873 - 68809 - 21977 - 23533
Giải ba 53512 - 11042
Giải nhì 82771
Giải nhất 61401
Giải đặc biệt 61286
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 07 - 09 - 12 - 14 - 16 - 18 - 33 - 42 - 46 - 62 - 68 - 71 - 73 - 77 - 80 - 84 - 86

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 03-09-2016

Giải tám 42
Giải bảy 473
Giải sáu 5069 - 4196 - 6612
Giải năm 0195
Giải tư 20895 - 99348 - 46976 - 09289 - 07492 - 93042 - 27673
Giải ba 67332 - 35172
Giải nhì 68903
Giải nhất 43216
Giải đặc biệt 57646
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 12 - 16 - 32 - 42[2] - 46 - 48 - 69 - 72 - 73[2] - 76 - 89 - 92 - 95[2] - 96