Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 18-08-2018 - XSDNO

Giải tám 53
Giải bảy 651
Giải sáu 3421 - 9766 - 0117
Giải năm 9907
Giải tư 42992 - 86417 - 04175 - 43492 - 60024 - 19713 - 89471
Giải ba 94255 - 94157
Giải nhì 60233
Giải nhất 17270
Giải đặc biệt 235493
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
07 - 13 - 17[2] - 21 - 24 - 33 - 51 - 53 - 55 - 57 - 66 - 70 - 71 - 75 - 92[2] - 93

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 11-08-2018 - XSDNO

Giải tám 13
Giải bảy 397
Giải sáu 4601 - 6971 - 6783
Giải năm 3958
Giải tư 08798 - 67792 - 67787 - 15206 - 71723 - 28062 - 17450
Giải ba 81024 - 89120
Giải nhì 27608
Giải nhất 27600
Giải đặc biệt 172847
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 01 - 06 - 08 - 13 - 20 - 23 - 24 - 47 - 50 - 58 - 62 - 71 - 83 - 87 - 92 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 04-08-2018 - XSDNO

Giải tám 17
Giải bảy 139
Giải sáu 7811 - 4981 - 3234
Giải năm 6130
Giải tư 01069 - 70798 - 42440 - 97015 - 50461 - 35694 - 83659
Giải ba 54595 - 68069
Giải nhì 96862
Giải nhất 72637
Giải đặc biệt 936776
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
11 - 15 - 17 - 30 - 34 - 37 - 39 - 40 - 59 - 61 - 62 - 69[2] - 76 - 81 - 94 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 28-07-2018 - XSDNO

Giải tám 36
Giải bảy 439
Giải sáu 4165 - 4090 - 6946
Giải năm 7516
Giải tư 51376 - 78381 - 88320 - 20173 - 24423 - 92546 - 69390
Giải ba 97291 - 54564
Giải nhì 89197
Giải nhất 59811
Giải đặc biệt 102430
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
11 - 16 - 20 - 23 - 30 - 36 - 39 - 46[2] - 64 - 65 - 73 - 76 - 81 - 90[2] - 91 - 97

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 21-07-2018 - XSDNO

Giải tám 47
Giải bảy 088
Giải sáu 0724 - 5263 - 5084
Giải năm 2463
Giải tư 80693 - 08637 - 24834 - 35414 - 60384 - 46606 - 91481
Giải ba 67053 - 46368
Giải nhì 44733
Giải nhất 70496
Giải đặc biệt 089197
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
06 - 14 - 24 - 33 - 34 - 37 - 47 - 53 - 63[2] - 68 - 81 - 84[2] - 88 - 93 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 14-07-2018 - XSDNO

Giải tám 38
Giải bảy 041
Giải sáu 7687 - 8898 - 8088
Giải năm 0400
Giải tư 90979 - 24245 - 58107 - 19437 - 94334 - 04074 - 10642
Giải ba 39325 - 78437
Giải nhì 10824
Giải nhất 43767
Giải đặc biệt 103109
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 07 - 09 - 24 - 25 - 34 - 37[2] - 38 - 41 - 42 - 45 - 67 - 74 - 79 - 87 - 88 - 98

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 07-07-2018 - XSDNO

Giải tám 14
Giải bảy 625
Giải sáu 1224 - 9561 - 6286
Giải năm 3308
Giải tư 27858 - 29516 - 02836 - 46297 - 33213 - 38002 - 54866
Giải ba 56399 - 18780
Giải nhì 88973
Giải nhất 09376
Giải đặc biệt 395981
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
02 - 08 - 13 - 14 - 16 - 24 - 25 - 36 - 58 - 61 - 66 - 73 - 76 - 80 - 81 - 86 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 30-06-2018 - XSDNO

Giải tám 14
Giải bảy 395
Giải sáu 9139 - 3401 - 3163
Giải năm 3788
Giải tư 67355 - 47333 - 79481 - 65146 - 31833 - 99215 - 01153
Giải ba 26164 - 06867
Giải nhì 83498
Giải nhất 77601
Giải đặc biệt 846785
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01[2] - 14 - 15 - 33[2] - 39 - 46 - 53 - 55 - 63 - 64 - 67 - 81 - 85 - 88 - 95 - 98