Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 24-09-2016

Giải tám 53
Giải bảy 124
Giải sáu 6430 - 1951 - 3244
Giải năm 4902
Giải tư 01857 - 66323 - 31265 - 50427 - 45147 - 11125 - 80836
Giải ba 28173 - 28524
Giải nhì 82807
Giải nhất 18879
Giải đặc biệt 58376
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
02 - 07 - 23 - 24[2] - 25 - 27 - 30 - 36 - 44 - 47 - 51 - 53 - 57 - 65 - 73 - 76 - 79

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 17-09-2016

Giải tám 62
Giải bảy 860
Giải sáu 5984 - 6860 - 5962
Giải năm 9399
Giải tư 98526 - 67233 - 30797 - 81676 - 05015 - 59326 - 51115
Giải ba 52605 - 69390
Giải nhì 44575
Giải nhất 54106
Giải đặc biệt 10420
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
05 - 06 - 15[2] - 20 - 26[2] - 33 - 60[2] - 62[2] - 75 - 76 - 84 - 90 - 97 - 99

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 10-09-2016

Giải tám 84
Giải bảy 814
Giải sáu 8618 - 0346 - 6380
Giải năm 9262
Giải tư 91468 - 99516 - 37307 - 56873 - 68809 - 21977 - 23533
Giải ba 53512 - 11042
Giải nhì 82771
Giải nhất 61401
Giải đặc biệt 61286
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 07 - 09 - 12 - 14 - 16 - 18 - 33 - 42 - 46 - 62 - 68 - 71 - 73 - 77 - 80 - 84 - 86

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 03-09-2016

Giải tám 42
Giải bảy 473
Giải sáu 5069 - 4196 - 6612
Giải năm 0195
Giải tư 20895 - 99348 - 46976 - 09289 - 07492 - 93042 - 27673
Giải ba 67332 - 35172
Giải nhì 68903
Giải nhất 43216
Giải đặc biệt 57646
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 12 - 16 - 32 - 42[2] - 46 - 48 - 69 - 72 - 73[2] - 76 - 89 - 92 - 95[2] - 96

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 27-08-2016

Giải tám 68
Giải bảy 132
Giải sáu 7442 - 9137 - 1936
Giải năm 4236
Giải tư 28095 - 64339 - 93646 - 95433 - 06307 - 48779 - 32936
Giải ba 34166 - 67239
Giải nhì 70315
Giải nhất 59865
Giải đặc biệt 82200
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 07 - 15 - 32 - 33 - 36[3] - 37 - 39[2] - 42 - 46 - 65 - 66 - 68 - 79 - 95

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 20-08-2016

Giải tám 55
Giải bảy 417
Giải sáu 3829 - 9338 - 4195
Giải năm 1326
Giải tư 12624 - 72581 - 09433 - 99256 - 63139 - 93922 - 83203
Giải ba 78918 - 08538
Giải nhì 61292
Giải nhất 20604
Giải đặc biệt 37599
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 04 - 17 - 18 - 22 - 24 - 26 - 29 - 33 - 38[2] - 39 - 55 - 56 - 81 - 92 - 95 - 99

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 13-08-2016

Giải tám 18
Giải bảy 138
Giải sáu 5165 - 5445 - 4686
Giải năm 0411
Giải tư 40873 - 28289 - 54877 - 32696 - 32887 - 70323 - 13971
Giải ba 08601 - 86024
Giải nhì 20357
Giải nhất 05675
Giải đặc biệt 77118
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 11 - 18[2] - 23 - 24 - 38 - 45 - 57 - 65 - 71 - 73 - 75 - 77 - 86 - 87 - 89 - 96

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 06-08-2016

Giải tám 76
Giải bảy 917
Giải sáu 0706 - 3435 - 4821
Giải năm 1550
Giải tư 85070 - 35095 - 43215 - 73674 - 18688 - 08832 - 29422
Giải ba 97903 - 02290
Giải nhì 20732
Giải nhất 54726
Giải đặc biệt 16049
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 06 - 15 - 17 - 21 - 22 - 26 - 32[2] - 35 - 49 - 50 - 70 - 74 - 76 - 88 - 90 - 95