Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 25-06-2016

Giải tám 04
Giải bảy 039
Giải sáu 6512 - 6072 - 8119
Giải năm 6926
Giải tư 92196 - 37927 - 49929 - 10713 - 38265 - 74986 - 38528
Giải ba 98985 - 13924
Giải nhì 50815
Giải nhất 95532
Giải đặc biệt 97253
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
04 - 12 - 13 - 15 - 19 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 39 - 53 - 65 - 72 - 85 - 86 - 96

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 18-06-2016

Giải tám 48
Giải bảy 805
Giải sáu 7079 - 7631 - 2592
Giải năm 3953
Giải tư 42782 - 36469 - 35994 - 60579 - 65797 - 84347 - 45676
Giải ba 89001 - 46308
Giải nhì 53656
Giải nhất 70816
Giải đặc biệt 27418
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 05 - 08 - 16 - 18 - 31 - 47 - 48 - 53 - 56 - 69 - 76 - 79[2] - 82 - 92 - 94 - 97

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 11-06-2016

Giải tám 47
Giải bảy 702
Giải sáu 5847 - 3360 - 2568
Giải năm 6803
Giải tư 49046 - 14357 - 43722 - 32200 - 06878 - 45431 - 33358
Giải ba 51388 - 99645
Giải nhì 24965
Giải nhất 68639
Giải đặc biệt 41807
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 02 - 03 - 07 - 22 - 31 - 39 - 45 - 46 - 47[2] - 57 - 58 - 60 - 65 - 68 - 78 - 88

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 04-06-2016

Giải tám 72
Giải bảy 716
Giải sáu 8625 - 4801 - 1701
Giải năm 0998
Giải tư 38003 - 90504 - 43862 - 15757 - 62779 - 46733 - 71294
Giải ba 54015 - 61786
Giải nhì 30521
Giải nhất 36445
Giải đặc biệt 91753
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01[2] - 03 - 04 - 15 - 16 - 21 - 25 - 33 - 45 - 53 - 57 - 62 - 72 - 79 - 86 - 94 - 98

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 28-05-2016

Giải tám 45
Giải bảy 919
Giải sáu 5795 - 3351 - 9648
Giải năm 4348
Giải tư 82751 - 73853 - 76840 - 93196 - 79321 - 33635 - 22223
Giải ba 74348 - 61314
Giải nhì 61752
Giải nhất 98018
Giải đặc biệt 50065
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
14 - 18 - 19 - 21 - 23 - 35 - 40 - 45 - 48[3] - 51[2] - 52 - 53 - 65 - 95 - 96

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 21-05-2016

Giải tám 72
Giải bảy 760
Giải sáu 8995 - 0307 - 1614
Giải năm 6935
Giải tư 29776 - 73536 - 14761 - 80269 - 79372 - 74796 - 35663
Giải ba 31335 - 97220
Giải nhì 17741
Giải nhất 02977
Giải đặc biệt 45710
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
07 - 10 - 14 - 20 - 35[2] - 36 - 41 - 60 - 61 - 63 - 69 - 72[2] - 76 - 77 - 95 - 96

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 14-05-2016

Giải tám 14
Giải bảy 964
Giải sáu 2601 - 6364 - 2014
Giải năm 9936
Giải tư 20247 - 68974 - 74304 - 73574 - 68301 - 24415 - 85717
Giải ba 68747 - 56700
Giải nhì 22239
Giải nhất 60374
Giải đặc biệt 53035
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 01[2] - 04 - 14[2] - 15 - 17 - 35 - 36 - 39 - 47[2] - 64[2] - 74[3]

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 07-05-2016

Giải tám 41
Giải bảy 446
Giải sáu 4519 - 4028 - 7929
Giải năm 5498
Giải tư 55388 - 30383 - 32800 - 03029 - 18648 - 61211 - 62941
Giải ba 48411 - 91064
Giải nhì 67798
Giải nhất 31566
Giải đặc biệt 96510
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 10 - 11[2] - 19 - 28 - 29[2] - 41[2] - 46 - 48 - 64 - 66 - 83 - 88 - 98[2]