Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 27-08-2016

Giải tám 68
Giải bảy 132
Giải sáu 7442 - 9137 - 1936
Giải năm 4236
Giải tư 28095 - 64339 - 93646 - 95433 - 06307 - 48779 - 32936
Giải ba 34166 - 67239
Giải nhì 70315
Giải nhất 59865
Giải đặc biệt 82200
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 07 - 15 - 32 - 33 - 36[3] - 37 - 39[2] - 42 - 46 - 65 - 66 - 68 - 79 - 95

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 20-08-2016

Giải tám 55
Giải bảy 417
Giải sáu 3829 - 9338 - 4195
Giải năm 1326
Giải tư 12624 - 72581 - 09433 - 99256 - 63139 - 93922 - 83203
Giải ba 78918 - 08538
Giải nhì 61292
Giải nhất 20604
Giải đặc biệt 37599
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 04 - 17 - 18 - 22 - 24 - 26 - 29 - 33 - 38[2] - 39 - 55 - 56 - 81 - 92 - 95 - 99

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 13-08-2016

Giải tám 18
Giải bảy 138
Giải sáu 5165 - 5445 - 4686
Giải năm 0411
Giải tư 40873 - 28289 - 54877 - 32696 - 32887 - 70323 - 13971
Giải ba 08601 - 86024
Giải nhì 20357
Giải nhất 05675
Giải đặc biệt 77118
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 11 - 18[2] - 23 - 24 - 38 - 45 - 57 - 65 - 71 - 73 - 75 - 77 - 86 - 87 - 89 - 96

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 06-08-2016

Giải tám 76
Giải bảy 917
Giải sáu 0706 - 3435 - 4821
Giải năm 1550
Giải tư 85070 - 35095 - 43215 - 73674 - 18688 - 08832 - 29422
Giải ba 97903 - 02290
Giải nhì 20732
Giải nhất 54726
Giải đặc biệt 16049
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 06 - 15 - 17 - 21 - 22 - 26 - 32[2] - 35 - 49 - 50 - 70 - 74 - 76 - 88 - 90 - 95

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 30-07-2016

Giải tám 15
Giải bảy 892
Giải sáu 0553 - 9370 - 1208
Giải năm 5841
Giải tư 46110 - 54804 - 14562 - 84718 - 75049 - 78755 - 67651
Giải ba 43585 - 13228
Giải nhì 35693
Giải nhất 47830
Giải đặc biệt 17068
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
04 - 08 - 10 - 15 - 18 - 28 - 30 - 41 - 49 - 51 - 53 - 55 - 62 - 68 - 70 - 85 - 92 - 93

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 23-07-2016

Giải tám 14
Giải bảy 739
Giải sáu 1298 - 9644 - 7205
Giải năm 3302
Giải tư 58658 - 05590 - 66647 - 61720 - 44496 - 11299 - 04904
Giải ba 84876 - 44832
Giải nhì 24923
Giải nhất 76660
Giải đặc biệt 35401
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 02 - 04 - 05 - 14 - 20 - 23 - 32 - 39 - 44 - 47 - 58 - 60 - 76 - 90 - 96 - 98 - 99

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 16-07-2016

Giải tám 90
Giải bảy 699
Giải sáu 5827 - 9362 - 5349
Giải năm 3385
Giải tư 19837 - 83653 - 90997 - 57722 - 86200 - 19723 - 17372
Giải ba 71116 - 15075
Giải nhì 13429
Giải nhất 15252
Giải đặc biệt 82684
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 16 - 22 - 23 - 27 - 29 - 37 - 49 - 52 - 53 - 62 - 72 - 75 - 84 - 85 - 90 - 97 - 99

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 09-07-2016

Giải tám 65
Giải bảy 722
Giải sáu 9816 - 2601 - 3445
Giải năm 7117
Giải tư 72621 - 88601 - 60438 - 63830 - 57415 - 77065 - 55672
Giải ba 33927 - 14930
Giải nhì 75435
Giải nhất 91155
Giải đặc biệt 25977
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01[2] - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 27 - 30[2] - 35 - 38 - 45 - 55 - 65[2] - 72 - 77