Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 15-07-2017 - XSDNO

Giải tám 35
Giải bảy 253
Giải sáu 3074 - 9965 - 1651
Giải năm 9569
Giải tư 80076 - 28827 - 68339 - 06290 - 58040 - 33198 - 53121
Giải ba 34817 - 85780
Giải nhì 69814
Giải nhất 32965
Giải đặc biệt 310860
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
14 - 17 - 21 - 27 - 35 - 39 - 40 - 51 - 53 - 60 - 65[2] - 69 - 74 - 76 - 80 - 90 - 98

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 08-07-2017 - XSDNO

Giải tám 49
Giải bảy 371
Giải sáu 3569 - 4006 - 4687
Giải năm 7648
Giải tư 67512 - 78510 - 65947 - 00101 - 56106 - 79630 - 79098
Giải ba 23862 - 60935
Giải nhì 85835
Giải nhất 37881
Giải đặc biệt 404867
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 06[2] - 10 - 12 - 30 - 35[2] - 47 - 48 - 49 - 62 - 67 - 69 - 71 - 81 - 87 - 98

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 01-07-2017 - XSDNO

Giải tám 26
Giải bảy 091
Giải sáu 5137 - 5124 - 4831
Giải năm 2994
Giải tư 82580 - 71699 - 22738 - 22557 - 80218 - 20724 - 96249
Giải ba 56153 - 80530
Giải nhì 07699
Giải nhất 98975
Giải đặc biệt 535935
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
18 - 24[2] - 26 - 30 - 31 - 35 - 37 - 38 - 49 - 53 - 57 - 75 - 80 - 91 - 94 - 99[2]

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 24-06-2017 - XSDNO

Giải tám 85
Giải bảy 361
Giải sáu 2688 - 9996 - 9167
Giải năm 3070
Giải tư 05361 - 86996 - 84820 - 44290 - 48846 - 62360 - 80115
Giải ba 27351 - 42633
Giải nhì 45360
Giải nhất 76857
Giải đặc biệt 532036
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
15 - 20 - 33 - 36 - 46 - 51 - 57 - 60[2] - 61[2] - 67 - 70 - 85 - 88 - 90 - 96[2]

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 17-06-2017 - XSDNO

Giải tám 05
Giải bảy 036
Giải sáu 9857 - 2466 - 4849
Giải năm 1003
Giải tư 00070 - 29012 - 01238 - 76159 - 55866 - 42552 - 09562
Giải ba 06043 - 34287
Giải nhì 42891
Giải nhất 18915
Giải đặc biệt 846775
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 05 - 12 - 15 - 36 - 38 - 43 - 49 - 52 - 57 - 59 - 62 - 66[2] - 70 - 75 - 87 - 91

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 10-06-2017 - XSDNO

Giải tám 21
Giải bảy 119
Giải sáu 2003 - 5262 - 1287
Giải năm 5413
Giải tư 18271 - 07941 - 72458 - 55577 - 91733 - 03734 - 01837
Giải ba 94774 - 17699
Giải nhì 56066
Giải nhất 57425
Giải đặc biệt 999738
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 13 - 19 - 21 - 25 - 33 - 34 - 37 - 38 - 41 - 58 - 62 - 66 - 71 - 74 - 77 - 87 - 99

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 03-06-2017 - XSDNO

Giải tám 00
Giải bảy 687
Giải sáu 5073 - 4091 - 9169
Giải năm 9644
Giải tư 96951 - 70243 - 68342 - 93363 - 43636 - 20045 - 95671
Giải ba 25135 - 52338
Giải nhì 03871
Giải nhất 60096
Giải đặc biệt 815146
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 35 - 36 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 51 - 63 - 69 - 71[2] - 73 - 87 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 27-05-2017 - XSDNO

Giải tám 60
Giải bảy 777
Giải sáu 2497 - 8655 - 6367
Giải năm 1585
Giải tư 16597 - 01599 - 97823 - 98667 - 88306 - 68791 - 44950
Giải ba 37988 - 18553
Giải nhì 18693
Giải nhất 57314
Giải đặc biệt 391691
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
06 - 14 - 23 - 50 - 53 - 55 - 60 - 67[2] - 77 - 85 - 88 - 91[2] - 93 - 97[2] - 99