Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 16
Giải bảy 394
Giải sáu 7492 - 3003 - 3186
Giải năm 5689
Giải tư 50688 - 03906 - 75089 - 04767 - 91839 - 50435 - 69304
Giải ba 87527 - 28424
Giải nhì 31393
Giải nhất 35523
Giải đặc biệt 04023
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 04 - 06 - 16 - 23[2] - 24 - 27 - 35 - 39 - 67 - 86 - 88 - 89[2] - 92 - 93 - 94

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 11-02-2017

Giải tám 51
Giải bảy 117
Giải sáu 8109 - 7155 - 4966
Giải năm 1487
Giải tư 32585 - 88203 - 17040 - 65845 - 25604 - 65278 - 91401
Giải ba 76354 - 51941
Giải nhì 00130
Giải nhất 77862
Giải đặc biệt 85444
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 03 - 04 - 09 - 17 - 30 - 40 - 41 - 44 - 45 - 51 - 54 - 55 - 62 - 66 - 78 - 85 - 87

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 04-02-2017

Giải tám 87
Giải bảy 533
Giải sáu 4782 - 1815 - 9766
Giải năm 5505
Giải tư 58945 - 77549 - 89461 - 11486 - 09361 - 06666 - 07529
Giải ba 80999 - 55376
Giải nhì 52426
Giải nhất 49239
Giải đặc biệt 49991
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
05 - 15 - 26 - 29 - 33 - 39 - 45 - 49 - 61[2] - 66[2] - 76 - 82 - 86 - 87 - 91 - 99

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 28-01-2017

Giải tám 17
Giải bảy 763
Giải sáu 7888 - 8018 - 3823
Giải năm 9874
Giải tư 78658 - 20976 - 82161 - 74741 - 75909 - 20974 - 94010
Giải ba 19499 - 94643
Giải nhì 01613
Giải nhất 78056
Giải đặc biệt 76226
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
09 - 10 - 13 - 17 - 18 - 23 - 26 - 41 - 43 - 56 - 58 - 61 - 63 - 74[2] - 76 - 88 - 99

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 21-01-2017

Giải tám 41
Giải bảy 381
Giải sáu 2713 - 7542 - 3307
Giải năm 4183
Giải tư 01435 - 88584 - 51396 - 28179 - 72272 - 67578 - 83847
Giải ba 59016 - 51422
Giải nhì 33567
Giải nhất 22193
Giải đặc biệt 23791
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
07 - 13 - 16 - 22 - 35 - 41 - 42 - 47 - 67 - 72 - 78 - 79 - 81 - 83 - 84 - 91 - 93 - 96

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 14-01-2017

Giải tám 60
Giải bảy 313
Giải sáu 1631 - 6120 - 9051
Giải năm 3507
Giải tư 55364 - 80886 - 19403 - 04516 - 15181 - 88509 - 94382
Giải ba 87273 - 80367
Giải nhì 78341
Giải nhất 69047
Giải đặc biệt 82856
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 07 - 09 - 13 - 16 - 20 - 31 - 41 - 47 - 51 - 56 - 60 - 64 - 67 - 73 - 81 - 82 - 86

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 07-01-2017

Giải tám 91
Giải bảy 596
Giải sáu 3257 - 3977 - 5121
Giải năm 0568
Giải tư 84710 - 74598 - 45741 - 57586 - 04411 - 93322 - 32436
Giải ba 44257 - 44316
Giải nhì 21495
Giải nhất 98708
Giải đặc biệt 86036
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
08 - 10 - 11 - 16 - 21 - 22 - 36[2] - 41 - 57[2] - 68 - 77 - 86 - 91 - 95 - 96 - 98

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 31-12-2016

Giải tám 31
Giải bảy 442
Giải sáu 3395 - 1155 - 6771
Giải năm 4610
Giải tư 15704 - 52309 - 42717 - 81301 - 56133 - 80583 - 01302
Giải ba 65576 - 12609
Giải nhì 63959
Giải nhất 84651
Giải đặc biệt 98091
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 02 - 04 - 09[2] - 10 - 17 - 31 - 33 - 42 - 51 - 55 - 59 - 71 - 76 - 83 - 91 - 95