Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 16-06-2018 - XSDNO

Giải tám 34
Giải bảy 139
Giải sáu 8646 - 9821 - 4765
Giải năm 2647
Giải tư 47311 - 25373 - 84112 - 60566 - 43885 - 56588 - 72999
Giải ba 93815 - 79693
Giải nhì 98067
Giải nhất 03579
Giải đặc biệt 431415
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
11 - 12 - 15[2] - 21 - 34 - 39 - 46 - 47 - 65 - 66 - 67 - 73 - 79 - 85 - 88 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 09-06-2018 - XSDNO

Giải tám 12
Giải bảy 189
Giải sáu 1199 - 2674 - 4660
Giải năm 6065
Giải tư 43161 - 33079 - 95842 - 76461 - 18318 - 05789 - 54424
Giải ba 70904 - 08186
Giải nhì 72933
Giải nhất 77986
Giải đặc biệt 150959
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
04 - 12 - 18 - 24 - 33 - 42 - 59 - 60 - 61[2] - 65 - 74 - 79 - 86[2] - 89[2] - 99

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 02-06-2018 - XSDNO

Giải tám 25
Giải bảy 369
Giải sáu 5721 - 8924 - 6865
Giải năm 8091
Giải tư 45810 - 69872 - 95489 - 68310 - 08328 - 53970 - 51588
Giải ba 68749 - 46936
Giải nhì 74090
Giải nhất 40888
Giải đặc biệt 758055
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
10[2] - 21 - 24 - 25 - 28 - 36 - 49 - 55 - 65 - 69 - 70 - 72 - 88[2] - 89 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 26-05-2018 - XSDNO

Giải tám 12
Giải bảy 433
Giải sáu 8521 - 5215 - 4936
Giải năm 1051
Giải tư 58883 - 59857 - 42957 - 74196 - 98230 - 77800 - 50202
Giải ba 71671 - 39600
Giải nhì 30490
Giải nhất 17926
Giải đặc biệt 407624
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00[2] - 02 - 12 - 15 - 21 - 24 - 26 - 30 - 33 - 36 - 51 - 57[2] - 71 - 83 - 90 - 96

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 19-05-2018 - XSDNO

Giải tám 98
Giải bảy 748
Giải sáu 3696 - 2028 - 3970
Giải năm 7551
Giải tư 40194 - 02625 - 77628 - 52291 - 18228 - 24470 - 27285
Giải ba 47453 - 07832
Giải nhì 49059
Giải nhất 69541
Giải đặc biệt 974326
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
25 - 26 - 28[3] - 32 - 41 - 48 - 51 - 53 - 59 - 70[2] - 85 - 91 - 94 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 12-05-2018 - XSDNO

Giải tám 00
Giải bảy 877
Giải sáu 1488 - 7295 - 4148
Giải năm 3788
Giải tư 79984 - 98890 - 57958 - 40100 - 47365 - 14715 - 37755
Giải ba 95425 - 20482
Giải nhì 46261
Giải nhất 11946
Giải đặc biệt 067832
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00[2] - 15 - 25 - 32 - 46 - 48 - 55 - 58 - 61 - 65 - 77 - 82 - 84 - 88[2] - 90 - 95

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 05-05-2018 - XSDNO

Giải tám 11
Giải bảy 176
Giải sáu 3431 - 3890 - 2282
Giải năm 9781
Giải tư 22956 - 56851 - 61582 - 84559 - 26894 - 89145 - 89507
Giải ba 27496 - 25648
Giải nhì 72275
Giải nhất 30884
Giải đặc biệt 235022
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
07 - 11 - 22 - 31 - 45 - 48 - 51 - 56 - 59 - 75 - 76 - 81 - 82[2] - 84 - 90 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 28-04-2018 - XSDNO

Giải tám 52
Giải bảy 410
Giải sáu 0856 - 0260 - 8642
Giải năm 7636
Giải tư 38253 - 04496 - 74333 - 16479 - 20203 - 51669 - 18559
Giải ba 92601 - 96167
Giải nhì 44811
Giải nhất 40128
Giải đặc biệt 230235
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 03 - 10 - 11 - 28 - 33 - 35 - 36 - 42 - 52 - 53 - 56 - 59 - 60 - 67 - 69 - 79 - 96