Ngày mở thưởng

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 32
Giải bảy 956
Giải sáu 7385 - 3549 - 6514
Giải năm 1691
Giải tư 88097 - 01670 - 33238 - 72801 - 66711 - 97905 - 70854
Giải ba 58240 - 26422
Giải nhì 63916
Giải nhất 95823
Giải đặc biệt 97987
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 05 - 11 - 14 - 16 - 22 - 23 - 32 - 38 - 40 - 49 - 54 - 56 - 70 - 85 - 87 - 91 - 97

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 18-03-2017

Giải tám 70
Giải bảy 276
Giải sáu 4235 - 9229 - 8107
Giải năm 9868
Giải tư 22964 - 97209 - 14642 - 35807 - 21339 - 64182 - 57648
Giải ba 68807 - 38334
Giải nhì 62466
Giải nhất 32466
Giải đặc biệt 12401
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 07[3] - 09 - 29 - 34 - 35 - 39 - 42 - 48 - 64 - 66[2] - 68 - 70 - 76 - 82

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 11-03-2017

Giải tám 23
Giải bảy 399
Giải sáu 4821 - 5108 - 3279
Giải năm 5436
Giải tư 07457 - 80513 - 29462 - 63752 - 62648 - 75665 - 67614
Giải ba 66274 - 70244
Giải nhì 35568
Giải nhất 89915
Giải đặc biệt 72151
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
08 - 13 - 14 - 15 - 21 - 23 - 36 - 44 - 48 - 51 - 52 - 57 - 62 - 65 - 68 - 74 - 79 - 99

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 04-03-2017

Giải tám 77
Giải bảy 473
Giải sáu 2643 - 8897 - 2419
Giải năm 0741
Giải tư 54582 - 65510 - 45947 - 79064 - 47058 - 58160 - 23184
Giải ba 80136 - 10173
Giải nhì 11778
Giải nhất 57957
Giải đặc biệt 33936
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
10 - 19 - 36[2] - 41 - 43 - 47 - 57 - 58 - 60 - 64 - 73[2] - 77 - 78 - 82 - 84 - 97

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 25-02-2017

Giải tám 57
Giải bảy 308
Giải sáu 6448 - 4753 - 9931
Giải năm 5957
Giải tư 08572 - 57448 - 33179 - 72567 - 60425 - 02783 - 54662
Giải ba 30931 - 14755
Giải nhì 10194
Giải nhất 41791
Giải đặc biệt 61732
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
08 - 25 - 31[2] - 32 - 48[2] - 53 - 55 - 57[2] - 62 - 67 - 72 - 79 - 83 - 91 - 94

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 16
Giải bảy 394
Giải sáu 7492 - 3003 - 3186
Giải năm 5689
Giải tư 50688 - 03906 - 75089 - 04767 - 91839 - 50435 - 69304
Giải ba 87527 - 28424
Giải nhì 31393
Giải nhất 35523
Giải đặc biệt 04023
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 04 - 06 - 16 - 23[2] - 24 - 27 - 35 - 39 - 67 - 86 - 88 - 89[2] - 92 - 93 - 94

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 11-02-2017

Giải tám 51
Giải bảy 117
Giải sáu 8109 - 7155 - 4966
Giải năm 1487
Giải tư 32585 - 88203 - 17040 - 65845 - 25604 - 65278 - 91401
Giải ba 76354 - 51941
Giải nhì 00130
Giải nhất 77862
Giải đặc biệt 85444
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 03 - 04 - 09 - 17 - 30 - 40 - 41 - 44 - 45 - 51 - 54 - 55 - 62 - 66 - 78 - 85 - 87

XSDNO xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 04-02-2017

Giải tám 87
Giải bảy 533
Giải sáu 4782 - 1815 - 9766
Giải năm 5505
Giải tư 58945 - 77549 - 89461 - 11486 - 09361 - 06666 - 07529
Giải ba 80999 - 55376
Giải nhì 52426
Giải nhất 49239
Giải đặc biệt 49991
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
05 - 15 - 26 - 29 - 33 - 39 - 45 - 49 - 61[2] - 66[2] - 76 - 82 - 86 - 87 - 91 - 99