Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 23-09-2017 - XSDNO

Giải tám 12
Giải bảy 720
Giải sáu 0146 - 7535 - 6142
Giải năm 5194
Giải tư 67793 - 88024 - 53517 - 69521 - 81637 - 15036 - 49689
Giải ba 29272 - 98637
Giải nhì 02733
Giải nhất 25492
Giải đặc biệt 815230
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
12 - 17 - 20 - 21 - 24 - 30 - 33 - 35 - 36 - 37[2] - 42 - 46 - 72 - 89 - 92 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 16-09-2017 - XSDNO

Giải tám 09
Giải bảy 904
Giải sáu 3967 - 3757 - 5501
Giải năm 6126
Giải tư 23115 - 58311 - 89505 - 16393 - 03496 - 58577 - 87937
Giải ba 84652 - 35029
Giải nhì 12440
Giải nhất 81314
Giải đặc biệt 604960
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 04 - 05 - 09 - 11 - 14 - 15 - 26 - 29 - 37 - 40 - 52 - 57 - 60 - 67 - 77 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSDNO

Giải tám 06
Giải bảy 757
Giải sáu 1498 - 7044 - 3547
Giải năm 6741
Giải tư 62946 - 73812 - 43350 - 29154 - 47588 - 92933 - 07206
Giải ba 06348 - 49946
Giải nhì 36195
Giải nhất 03073
Giải đặc biệt 690575
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
06[2] - 12 - 33 - 41 - 44 - 46[2] - 47 - 48 - 50 - 54 - 57 - 73 - 75 - 88 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 02-09-2017 - XSDNO

Giải tám 38
Giải bảy 632
Giải sáu 2760 - 8799 - 9188
Giải năm 1509
Giải tư 11164 - 43386 - 84222 - 08519 - 06054 - 16565 - 16100
Giải ba 76036 - 13996
Giải nhì 66758
Giải nhất 21743
Giải đặc biệt 810274
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 09 - 19 - 22 - 32 - 36 - 38 - 43 - 54 - 58 - 60 - 64 - 65 - 74 - 86 - 88 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 26-08-2017 - XSDNO

Giải tám 94
Giải bảy 229
Giải sáu 4637 - 0979 - 8423
Giải năm 7383
Giải tư 22134 - 38657 - 41264 - 63088 - 00753 - 61783 - 84448
Giải ba 20313 - 17004
Giải nhì 50765
Giải nhất 92026
Giải đặc biệt 811766
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
04 - 13 - 23 - 26 - 29 - 34 - 37 - 48 - 53 - 57 - 64 - 65 - 66 - 79 - 83[2] - 88 - 94

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 19-08-2017 - XSDNO

Giải tám 20
Giải bảy 692
Giải sáu 1515 - 2375 - 0533
Giải năm 3829
Giải tư 35859 - 62766 - 66777 - 85176 - 05162 - 84630 - 09335
Giải ba 39406 - 48383
Giải nhì 02873
Giải nhất 44987
Giải đặc biệt 437079
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
06 - 15 - 20 - 29 - 30 - 33 - 35 - 59 - 62 - 66 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79 - 83 - 87 - 92

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 12-08-2017 - XSDNO

Giải tám 71
Giải bảy 743
Giải sáu 0471 - 2720 - 9262
Giải năm 0787
Giải tư 37101 - 82524 - 11195 - 77317 - 40141 - 01428 - 76593
Giải ba 35904 - 73968
Giải nhì 91589
Giải nhất 32438
Giải đặc biệt 390662
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 04 - 17 - 20 - 24 - 28 - 38 - 41 - 43 - 62[2] - 68 - 71[2] - 87 - 89 - 93 - 95

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 05-08-2017 - XSDNO

Giải tám 11
Giải bảy 054
Giải sáu 1553 - 4142 - 2025
Giải năm 3173
Giải tư 17391 - 91098 - 90730 - 78285 - 48228 - 78192 - 21858
Giải ba 52876 - 99402
Giải nhì 38225
Giải nhất 49349
Giải đặc biệt 142466
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
02 - 11 - 25[2] - 28 - 30 - 42 - 49 - 53 - 54 - 58 - 66 - 73 - 76 - 85 - 91 - 92 - 98