Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 17-02-2018 - XSDNO

Giải tám 96
Giải bảy 671
Giải sáu 6652 - 3980 - 2650
Giải năm 5621
Giải tư 07450 - 22667 - 65316 - 57264 - 44515 - 66888 - 19265
Giải ba 52718 - 80248
Giải nhì 04021
Giải nhất 62379
Giải đặc biệt 620285
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
15 - 16 - 18 - 21[2] - 48 - 50[2] - 52 - 64 - 65 - 67 - 71 - 79 - 80 - 85 - 88 - 96

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 10-02-2018 - XSDNO

Giải tám 06
Giải bảy 408
Giải sáu 3665 - 2728 - 0846
Giải năm 0774
Giải tư 96602 - 41675 - 54993 - 33111 - 03632 - 13852 - 66972
Giải ba 39637 - 46287
Giải nhì 56267
Giải nhất 56838
Giải đặc biệt 371139
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
02 - 06 - 08 - 11 - 28 - 32 - 37 - 38 - 39 - 46 - 52 - 65 - 67 - 72 - 74 - 75 - 87 - 93

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 03-02-2018 - XSDNO

Giải tám 59
Giải bảy 259
Giải sáu 9510 - 4910 - 3293
Giải năm 6809
Giải tư 96163 - 37040 - 21819 - 76072 - 68700 - 63248 - 34239
Giải ba 45289 - 60640
Giải nhì 09131
Giải nhất 12764
Giải đặc biệt 647341
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 09 - 10[2] - 19 - 31 - 39 - 40[2] - 41 - 48 - 59[2] - 63 - 64 - 72 - 89 - 93

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 27-01-2018 - XSDNO

Giải tám 67
Giải bảy 485
Giải sáu 1152 - 0797 - 1175
Giải năm 1513
Giải tư 80025 - 27611 - 96538 - 78091 - 68025 - 81770 - 47686
Giải ba 69619 - 16069
Giải nhì 84150
Giải nhất 07596
Giải đặc biệt 962139
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
11 - 13 - 19 - 25[2] - 38 - 39 - 50 - 52 - 67 - 69 - 70 - 75 - 85 - 86 - 91 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 20-01-2018 - XSDNO

Giải tám 79
Giải bảy 199
Giải sáu 1200 - 1918 - 3118
Giải năm 1737
Giải tư 42618 - 26471 - 97991 - 03623 - 05651 - 62106 - 68897
Giải ba 42466 - 76112
Giải nhì 46503
Giải nhất 01486
Giải đặc biệt 369692
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 03 - 06 - 12 - 18[3] - 23 - 37 - 51 - 66 - 71 - 79 - 86 - 91 - 92 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 13-01-2018 - XSDNO

Giải tám 26
Giải bảy 661
Giải sáu 9103 - 6156 - 6279
Giải năm 8400
Giải tư 38171 - 78449 - 23473 - 30655 - 47248 - 30938 - 36414
Giải ba 50875 - 08047
Giải nhì 81474
Giải nhất 97971
Giải đặc biệt 330533
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 03 - 14 - 26 - 33 - 38 - 47 - 48 - 49 - 55 - 56 - 61 - 71[2] - 73 - 74 - 75 - 79

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 06-01-2018 - XSDNO

Giải tám 52
Giải bảy 499
Giải sáu 1596 - 6012 - 8524
Giải năm 8504
Giải tư 08839 - 12660 - 34433 - 32957 - 25868 - 98187 - 14206
Giải ba 59049 - 96487
Giải nhì 84355
Giải nhất 01342
Giải đặc biệt 109803
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
03 - 04 - 06 - 12 - 24 - 33 - 39 - 42 - 49 - 52 - 55 - 57 - 60 - 68 - 87[2] - 96 - 99

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 30-12-2017 - XSDNO

Giải tám 09
Giải bảy 855
Giải sáu 4734 - 0557 - 4480
Giải năm 8748
Giải tư 88038 - 95110 - 09298 - 42173 - 92619 - 02532 - 83781
Giải ba 38587 - 08988
Giải nhì 53992
Giải nhất 88614
Giải đặc biệt 024926
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
09 - 10 - 14 - 19 - 26 - 32 - 34 - 38 - 48 - 55 - 57 - 73 - 80 - 81 - 87 - 88 - 92 - 98