Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 21-04-2018 - XSDNO

Giải tám 62
Giải bảy 669
Giải sáu 4120 - 4087 - 5290
Giải năm 6086
Giải tư 56230 - 46567 - 75199 - 52349 - 65554 - 84061 - 17036
Giải ba 57630 - 07389
Giải nhì 87501
Giải nhất 34092
Giải đặc biệt 333320
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 20[2] - 30[2] - 36 - 49 - 54 - 61 - 62 - 67 - 69 - 86 - 87 - 89 - 90 - 92 - 99

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 14-04-2018 - XSDNO

Giải tám 89
Giải bảy 697
Giải sáu 9139 - 5911 - 1291
Giải năm 7763
Giải tư 12578 - 04891 - 53015 - 55124 - 65511 - 87971 - 87726
Giải ba 81570 - 18146
Giải nhì 90237
Giải nhất 73214
Giải đặc biệt 753586
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
11[2] - 14 - 15 - 24 - 26 - 37 - 39 - 46 - 63 - 70 - 71 - 78 - 86 - 89 - 91[2] - 97

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 07-04-2018 - XSDNO

Giải tám 22
Giải bảy 916
Giải sáu 4821 - 8874 - 0799
Giải năm 2344
Giải tư 43967 - 05038 - 62658 - 99695 - 44160 - 75150 - 63626
Giải ba 63394 - 79824
Giải nhì 76825
Giải nhất 71298
Giải đặc biệt 667930
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 - 38 - 44 - 50 - 58 - 60 - 67 - 74 - 94 - 95 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 31-03-2018 - XSDNO

Giải tám 39
Giải bảy 564
Giải sáu 8136 - 4137 - 8875
Giải năm 8025
Giải tư 75213 - 23099 - 55558 - 88127 - 98026 - 21167 - 46772
Giải ba 39364 - 85988
Giải nhì 06090
Giải nhất 20361
Giải đặc biệt 257133
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
13 - 25 - 26 - 27 - 33 - 36 - 37 - 39 - 58 - 61 - 64[2] - 67 - 72 - 75 - 88 - 90 - 99

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 24-03-2018 - XSDNO

Giải tám 00
Giải bảy 522
Giải sáu 0398 - 2409 - 9188
Giải năm 0702
Giải tư 58037 - 41923 - 33227 - 49742 - 31665 - 27654 - 45234
Giải ba 90803 - 41811
Giải nhì 44433
Giải nhất 49432
Giải đặc biệt 723164
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 02 - 03 - 09 - 11 - 22 - 23 - 27 - 32 - 33 - 34 - 37 - 42 - 54 - 64 - 65 - 88 - 98

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 17-03-2018 - XSDNO

Giải tám 02
Giải bảy 607
Giải sáu 2618 - 7814 - 2395
Giải năm 9930
Giải tư 11946 - 70207 - 27028 - 40709 - 42843 - 80955 - 30976
Giải ba 58376 - 56912
Giải nhì 34805
Giải nhất 69550
Giải đặc biệt 777872
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
02 - 05 - 07[2] - 09 - 12 - 14 - 18 - 28 - 30 - 43 - 46 - 50 - 55 - 72 - 76[2] - 95

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 10-03-2018 - XSDNO

Giải tám 25
Giải bảy 907
Giải sáu 9331 - 4595 - 9662
Giải năm 5070
Giải tư 16549 - 64704 - 31186 - 72851 - 43627 - 47179 - 40442
Giải ba 55411 - 34840
Giải nhì 28358
Giải nhất 61657
Giải đặc biệt 762433
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
04 - 07 - 11 - 25 - 27 - 31 - 33 - 40 - 42 - 49 - 51 - 57 - 58 - 62 - 70 - 79 - 86 - 95

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 03-03-2018 - XSDNO

Giải tám 66
Giải bảy 677
Giải sáu 6237 - 6390 - 4053
Giải năm 0051
Giải tư 05859 - 50665 - 16527 - 44442 - 51063 - 56037 - 07157
Giải ba 33374 - 21866
Giải nhì 57170
Giải nhất 93545
Giải đặc biệt 853253
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
27 - 37[2] - 42 - 45 - 51 - 53[2] - 57 - 59 - 63 - 65 - 66[2] - 70 - 74 - 77 - 90