Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 04-07-2015

Giải tám 80
Giải bảy 505
Giải sáu 3376 - 3981 - 9451
Giải năm 8373
Giải tư 42286 - 05978 - 49748 - 62311 - 21722 - 22911 - 53905
Giải ba 33462 - 64170
Giải nhì 54496
Giải nhất 08090
Giải đặc biệt 703063
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
05[2] - 11[2] - 22 - 48 - 51 - 62 - 63 - 70 - 73 - 76 - 78 - 80 - 81 - 86 - 90 - 96

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 27-06-2015

Giải tám 96
Giải bảy 386
Giải sáu 7644 - 1514 - 9138
Giải năm 3716
Giải tư 17290 - 41604 - 67213 - 07238 - 64706 - 23951 - 17528
Giải ba 99487 - 00615
Giải nhì 79642
Giải nhất 55159
Giải đặc biệt 362753
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
04 - 06 - 13 - 14 - 15 - 16 - 28 - 38[2] - 42 - 44 - 51 - 53 - 59 - 86 - 87 - 90 - 96

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 20-06-2015

Giải tám 01
Giải bảy 447
Giải sáu 5875 - 5304 - 3167
Giải năm 3955
Giải tư 11655 - 19516 - 58270 - 99376 - 52436 - 26726 - 14699
Giải ba 31015 - 38063
Giải nhì 60163
Giải nhất 34659
Giải đặc biệt 696838
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
01 - 04 - 15 - 16 - 26 - 36 - 38 - 47 - 55[2] - 59 - 63[2] - 67 - 70 - 75 - 76 - 99

Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ 7 ngày 13-06-2015

Giải tám 14
Giải bảy 700
Giải sáu 9705 - 2642 - 7913
Giải năm 3263
Giải tư 14194 - 18565 - 58869 - 36899 - 16515 - 53441 - 86624
Giải ba 89659 - 01606
Giải nhì 06693
Giải nhất 58964
Giải đặc biệt 863722
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
00 - 05 - 06 - 13 - 14 - 15 - 22 - 24 - 41 - 42 - 59 - 63 - 64 - 65 - 69 - 93 - 94 - 99