Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 06-02-2016

Giải tám 56
Giải bảy 679
Giải sáu 6542 - 1100 - 7794
Giải năm 4222
Giải tư 95181 - 83414 - 04893 - 40205 - 10482 - 36125 - 20160
Giải ba 61355 - 88802
Giải nhì 15861
Giải nhất 39684
Giải đặc biệt 609744
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 02 - 05 - 14 - 22 - 25 - 42 - 44 - 55 - 56 - 60 - 61 - 79 - 81 - 82 - 84 - 93 - 94

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 06-02-2016

Giải tám 56
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
56

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 30-01-2016

Giải tám 85
Giải bảy 024
Giải sáu 3106 - 7031 - 2701
Giải năm 8027
Giải tư 93251 - 93260 - 33054 - 06293 - 54701 - 66327 - 80898
Giải ba 20259 - 36889
Giải nhì 83346
Giải nhất 49174
Giải đặc biệt 484131
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01[2] - 06 - 24 - 27[2] - 31[2] - 46 - 51 - 54 - 59 - 60 - 74 - 85 - 89 - 93 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 23-01-2016

Giải tám 90
Giải bảy 710
Giải sáu 2617 - 7201 - 8942
Giải năm 5264
Giải tư 93040 - 32595 - 27206 - 08744 - 92898 - 30427 - 01272
Giải ba 11532 - 60122
Giải nhì 50693
Giải nhất 30285
Giải đặc biệt 152907
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 06 - 07 - 10 - 17 - 22 - 27 - 32 - 40 - 42 - 44 - 64 - 72 - 85 - 90 - 93 - 95 - 98