Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 12-08-2017 - XSQNG

Giải tám 13
Giải bảy 305
Giải sáu 2482 - 7503 - 0617
Giải năm 0148
Giải tư 87146 - 83507 - 45527 - 77497 - 58491 - 50919 - 28217
Giải ba 24690 - 33106
Giải nhì 53589
Giải nhất 30971
Giải đặc biệt 959214
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 05 - 06 - 07 - 13 - 14 - 17[2] - 19 - 27 - 46 - 48 - 71 - 82 - 89 - 90 - 91 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 05-08-2017 - XSQNG

Giải tám 17
Giải bảy 816
Giải sáu 2793 - 7334 - 6195
Giải năm 8956
Giải tư 73089 - 61299 - 15678 - 95566 - 03083 - 07512 - 56411
Giải ba 47704 - 18785
Giải nhì 29808
Giải nhất 15767
Giải đặc biệt 321966
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 08 - 11 - 12 - 16 - 17 - 34 - 56 - 66[2] - 67 - 78 - 83 - 85 - 89 - 93 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 29-07-2017 - XSQNG

Giải tám 62
Giải bảy 884
Giải sáu 4964 - 9758 - 6710
Giải năm 4773
Giải tư 93737 - 08302 - 44707 - 14052 - 43327 - 19169 - 64298
Giải ba 74497 - 37198
Giải nhì 26533
Giải nhất 92610
Giải đặc biệt 218874
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 07 - 10[2] - 27 - 33 - 37 - 52 - 58 - 62 - 64 - 69 - 73 - 74 - 84 - 97 - 98[2]

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 22-07-2017 - XSQNG

Giải tám 00
Giải bảy 826
Giải sáu 3805 - 2276 - 2008
Giải năm 6860
Giải tư 48299 - 44743 - 89351 - 43925 - 30410 - 61003 - 52459
Giải ba 24933 - 67395
Giải nhì 73755
Giải nhất 68151
Giải đặc biệt 742480
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 03 - 05 - 08 - 10 - 25 - 26 - 33 - 43 - 51[2] - 55 - 59 - 60 - 76 - 80 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 15-07-2017 - XSQNG

Giải tám 84
Giải bảy 803
Giải sáu 2220 - 2887 - 1261
Giải năm 4163
Giải tư 22641 - 67309 - 10074 - 95329 - 01401 - 36940 - 66998
Giải ba 95792 - 20729
Giải nhì 15324
Giải nhất 90290
Giải đặc biệt 326043
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 03 - 09 - 20 - 24 - 29[2] - 40 - 41 - 43 - 61 - 63 - 74 - 84 - 87 - 90 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 08-07-2017 - XSQNG

Giải tám 96
Giải bảy 382
Giải sáu 5653 - 4624 - 5894
Giải năm 6418
Giải tư 83544 - 11779 - 69039 - 17318 - 86486 - 72188 - 66030
Giải ba 70411 - 88751
Giải nhì 44598
Giải nhất 44866
Giải đặc biệt 841102
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 11 - 18[2] - 24 - 30 - 39 - 44 - 51 - 53 - 66 - 79 - 82 - 86 - 88 - 94 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 01-07-2017 - XSQNG

Giải tám 43
Giải bảy 566
Giải sáu 8109 - 8673 - 2474
Giải năm 5291
Giải tư 27460 - 44368 - 76841 - 43923 - 25453 - 19371 - 60714
Giải ba 47516 - 19121
Giải nhì 76550
Giải nhất 55097
Giải đặc biệt 747082
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09 - 14 - 16 - 21 - 23 - 41 - 43 - 50 - 53 - 60 - 66 - 68 - 71 - 73 - 74 - 82 - 91 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 24-06-2017 - XSQNG

Giải tám 32
Giải bảy 416
Giải sáu 2786 - 3473 - 6455
Giải năm 7634
Giải tư 68679 - 10301 - 22327 - 69419 - 86897 - 13231 - 79915
Giải ba 16750 - 00872
Giải nhì 38639
Giải nhất 55401
Giải đặc biệt 107095
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01[2] - 15 - 16 - 19 - 27 - 31 - 32 - 34 - 39 - 50 - 55 - 72 - 73 - 79 - 86 - 95 - 97