Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 18
Giải bảy 779
Giải sáu 7740 - 7365 - 1123
Giải năm 0705
Giải tư 75039 - 64366 - 32501 - 18750 - 70775 - 98108 - 51905
Giải ba 50537 - 29954
Giải nhì 78813
Giải nhất 73057
Giải đặc biệt 67850
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 05[2] - 08 - 13 - 18 - 23 - 37 - 39 - 40 - 50[2] - 54 - 57 - 65 - 66 - 75 - 79

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 11-02-2017

Giải tám 69
Giải bảy 027
Giải sáu 6511 - 8284 - 7671
Giải năm 9719
Giải tư 81582 - 32413 - 90966 - 20421 - 47813 - 26989 - 64588
Giải ba 05147 - 00052
Giải nhì 80660
Giải nhất 32198
Giải đặc biệt 05404
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 11 - 13[2] - 19 - 21 - 27 - 47 - 52 - 60 - 66 - 69 - 71 - 82 - 84 - 88 - 89 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 04-02-2017

Giải tám 26
Giải bảy 222
Giải sáu 0967 - 0647 - 6553
Giải năm 0497
Giải tư 96392 - 31991 - 06882 - 65021 - 32951 - 90581 - 17699
Giải ba 04176 - 74525
Giải nhì 88682
Giải nhất 01649
Giải đặc biệt 12868
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
21 - 22 - 25 - 26 - 47 - 49 - 51 - 53 - 67 - 68 - 76 - 81 - 82[2] - 91 - 92 - 97 - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 28-01-2017

Giải tám 29
Giải bảy 759
Giải sáu 4993 - 3177 - 1120
Giải năm 0533
Giải tư 18627 - 87443 - 16223 - 30247 - 44634 - 06928 - 35546
Giải ba 41415 - 56431
Giải nhì 98770
Giải nhất 90908
Giải đặc biệt 42593
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
08 - 15 - 20 - 23 - 27 - 28 - 29 - 31 - 33 - 34 - 43 - 46 - 47 - 59 - 70 - 77 - 93[2]

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 21-01-2017

Giải tám 65
Giải bảy 736
Giải sáu 3217 - 2623 - 9872
Giải năm 0517
Giải tư 25878 - 24867 - 20609 - 97911 - 81479 - 34867 - 14459
Giải ba 20295 - 76153
Giải nhì 50155
Giải nhất 99132
Giải đặc biệt 47473
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09 - 11 - 17[2] - 23 - 32 - 36 - 53 - 55 - 59 - 65 - 67[2] - 72 - 73 - 78 - 79 - 95

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 14-01-2017

Giải tám 61
Giải bảy 711
Giải sáu 6295 - 9656 - 3876
Giải năm 3787
Giải tư 05051 - 35564 - 97224 - 03477 - 81165 - 27404 - 19133
Giải ba 24785 - 10491
Giải nhì 35375
Giải nhất 86458
Giải đặc biệt 18425
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 11 - 24 - 25 - 33 - 51 - 56 - 58 - 61 - 64 - 65 - 75 - 76 - 77 - 85 - 87 - 91 - 95

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 07-01-2017

Giải tám 23
Giải bảy 258
Giải sáu 3709 - 1597 - 2340
Giải năm 3902
Giải tư 87875 - 27440 - 50742 - 90567 - 49098 - 27041 - 08706
Giải ba 51540 - 90563
Giải nhì 05728
Giải nhất 37916
Giải đặc biệt 79442
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 06 - 09 - 16 - 23 - 28 - 40[3] - 41 - 42[2] - 58 - 63 - 67 - 75 - 97 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 31-12-2016

Giải tám 68
Giải bảy 327
Giải sáu 7255 - 5602 - 7393
Giải năm 2316
Giải tư 63595 - 64879 - 65604 - 10384 - 52240 - 82427 - 75355
Giải ba 09823 - 94033
Giải nhì 15741
Giải nhất 21205
Giải đặc biệt 45140
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 04 - 05 - 16 - 23 - 27[2] - 33 - 40[2] - 41 - 55[2] - 68 - 79 - 84 - 93 - 95