Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 21-10-2017 - XSQNG

Giải tám 96
Giải bảy 184
Giải sáu 7004 - 7101 - 4941
Giải năm 7272
Giải tư 07165 - 99673 - 94659 - 70311 - 13735 - 80273 - 16011
Giải ba 25438 - 62670
Giải nhì 78430
Giải nhất 95253
Giải đặc biệt 400872
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 04 - 11[2] - 30 - 35 - 38 - 41 - 53 - 59 - 65 - 70 - 72[2] - 73[2] - 84 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 14-10-2017 - XSQNG

Giải tám 84
Giải bảy 725
Giải sáu 7562 - 6179 - 7840
Giải năm 8963
Giải tư 68665 - 35111 - 08930 - 73539 - 43325 - 66622 - 31435
Giải ba 44958 - 86009
Giải nhì 45409
Giải nhất 60969
Giải đặc biệt 371781
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09[2] - 11 - 22 - 25[2] - 30 - 35 - 39 - 40 - 58 - 62 - 63 - 65 - 69 - 79 - 81 - 84

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 07-10-2017 - XSQNG

Giải tám 96
Giải bảy 762
Giải sáu 7558 - 8190 - 5386
Giải năm 3075
Giải tư 04563 - 40332 - 56781 - 85010 - 07692 - 77237 - 53250
Giải ba 41538 - 15157
Giải nhì 69294
Giải nhất 53632
Giải đặc biệt 996469
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
10 - 32[2] - 37 - 38 - 50 - 57 - 58 - 62 - 63 - 69 - 75 - 81 - 86 - 90 - 92 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 30-09-2017 - XSQNG

Giải tám 78
Giải bảy 602
Giải sáu 3463 - 6371 - 9431
Giải năm 3342
Giải tư 37475 - 17684 - 85190 - 69680 - 50854 - 92563 - 35188
Giải ba 90236 - 52584
Giải nhì 09762
Giải nhất 77247
Giải đặc biệt 849231
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 31[2] - 36 - 42 - 47 - 54 - 62 - 63[2] - 71 - 75 - 78 - 80 - 84[2] - 88 - 90

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 23-09-2017 - XSQNG

Giải tám 57
Giải bảy 360
Giải sáu 2904 - 6363 - 2834
Giải năm 7902
Giải tư 96316 - 77339 - 71622 - 43552 - 04704 - 89320 - 25879
Giải ba 20547 - 31792
Giải nhì 40843
Giải nhất 27969
Giải đặc biệt 733951
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 04[2] - 16 - 20 - 22 - 34 - 39 - 43 - 47 - 51 - 52 - 57 - 60 - 63 - 69 - 79 - 92

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 16-09-2017 - XSQNG

Giải tám 55
Giải bảy 110
Giải sáu 5826 - 6413 - 0302
Giải năm 7423
Giải tư 42175 - 06531 - 61626 - 37102 - 84289 - 91676 - 33360
Giải ba 27116 - 44425
Giải nhì 66222
Giải nhất 14888
Giải đặc biệt 434486
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02[2] - 10 - 13 - 16 - 22 - 23 - 25 - 26[2] - 31 - 55 - 60 - 75 - 76 - 86 - 88 - 89

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSQNG

Giải tám 51
Giải bảy 723
Giải sáu 2115 - 7649 - 6293
Giải năm 1647
Giải tư 44873 - 50013 - 00095 - 86224 - 36002 - 61788 - 22997
Giải ba 90021 - 26442
Giải nhì 29863
Giải nhất 39469
Giải đặc biệt 312912
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 24 - 42 - 47 - 49 - 51 - 63 - 69 - 73 - 88 - 93 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 02-09-2017 - XSQNG

Giải tám 11
Giải bảy 287
Giải sáu 6249 - 2283 - 2346
Giải năm 2526
Giải tư 76158 - 93718 - 54311 - 37885 - 07756 - 75542 - 68204
Giải ba 84242 - 77592
Giải nhì 77280
Giải nhất 54594
Giải đặc biệt 399406
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 06 - 11[2] - 18 - 26 - 42[2] - 46 - 49 - 56 - 58 - 80 - 83 - 85 - 87 - 92 - 94