Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 21-05-2016

Giải tám 96
Giải bảy 806
Giải sáu 7299 - 8474 - 8800
Giải năm 5033
Giải tư 47748 - 00933 - 53066 - 28715 - 36119 - 44706 - 99818
Giải ba 08713 - 40029
Giải nhì 23418
Giải nhất 10469
Giải đặc biệt 54633
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 06[2] - 13 - 15 - 18[2] - 19 - 29 - 33[3] - 48 - 66 - 69 - 74 - 96 - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 14-05-2016

Giải tám 28
Giải bảy 582
Giải sáu 7753 - 4418 - 4753
Giải năm 3690
Giải tư 16926 - 24988 - 36240 - 09310 - 63059 - 21192 - 30515
Giải ba 31543 - 00008
Giải nhì 11402
Giải nhất 28681
Giải đặc biệt 12457
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 08 - 10 - 15 - 18 - 26 - 28 - 40 - 43 - 53[2] - 57 - 59 - 81 - 82 - 88 - 90 - 92

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 07-05-2016

Giải tám 65
Giải bảy 789
Giải sáu 7802 - 5190 - 5349
Giải năm 4156
Giải tư 75842 - 84992 - 08148 - 31412 - 94471 - 44173 - 15557
Giải ba 75879 - 23948
Giải nhì 48590
Giải nhất 47574
Giải đặc biệt 63690
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 12 - 42 - 48[2] - 49 - 56 - 57 - 65 - 71 - 73 - 74 - 79 - 89 - 90[3] - 92

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 30-04-2016

Giải tám 91
Giải bảy 411
Giải sáu 9802 - 0722 - 4745
Giải năm 1525
Giải tư 50086 - 14077 - 15055 - 83836 - 59498 - 81081 - 79240
Giải ba 81210 - 22280
Giải nhì 34783
Giải nhất 64230
Giải đặc biệt 30028
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 10 - 11 - 22 - 25 - 28 - 30 - 36 - 40 - 45 - 55 - 77 - 80 - 81 - 83 - 86 - 91 - 98