Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 21-04-2018 - XSQNG

Giải tám 93
Giải bảy 803
Giải sáu 3496 - 3086 - 5272
Giải năm 8636
Giải tư 05103 - 78612 - 17487 - 16955 - 75965 - 72987 - 60182
Giải ba 32124 - 01599
Giải nhì 34832
Giải nhất 04063
Giải đặc biệt 471441
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03[2] - 12 - 24 - 32 - 36 - 41 - 55 - 63 - 65 - 72 - 82 - 86 - 87[2] - 93 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 14-04-2018 - XSQNG

Giải tám 38
Giải bảy 806
Giải sáu 3212 - 5128 - 1633
Giải năm 4033
Giải tư 39412 - 59815 - 74940 - 41228 - 78995 - 96547 - 06691
Giải ba 41482 - 46083
Giải nhì 00851
Giải nhất 47130
Giải đặc biệt 089088
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
06 - 12[2] - 15 - 28[2] - 30 - 33[2] - 38 - 40 - 47 - 51 - 82 - 83 - 88 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 07-04-2018 - XSQNG

Giải tám 14
Giải bảy 060
Giải sáu 8810 - 8288 - 3674
Giải năm 3440
Giải tư 65720 - 75416 - 41851 - 30719 - 35343 - 29634 - 21474
Giải ba 82366 - 24521
Giải nhì 49014
Giải nhất 32209
Giải đặc biệt 345331
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09 - 10 - 14[2] - 16 - 19 - 20 - 21 - 31 - 34 - 40 - 43 - 51 - 60 - 66 - 74[2] - 88

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 31-03-2018 - XSQNG

Giải tám 29
Giải bảy 500
Giải sáu 6648 - 9275 - 1995
Giải năm 1895
Giải tư 40847 - 28658 - 93271 - 77025 - 54491 - 05995 - 23207
Giải ba 87130 - 36023
Giải nhì 44630
Giải nhất 57420
Giải đặc biệt 835741
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 07 - 20 - 23 - 25 - 29 - 30[2] - 41 - 47 - 48 - 58 - 71 - 75 - 91 - 95[3]

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 24-03-2018 - XSQNG

Giải tám 14
Giải bảy 778
Giải sáu 4525 - 3537 - 1178
Giải năm 7707
Giải tư 73827 - 07878 - 47794 - 26754 - 83944 - 00251 - 90565
Giải ba 29003 - 88411
Giải nhì 58837
Giải nhất 23983
Giải đặc biệt 678267
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 07 - 11 - 14 - 25 - 27 - 37[2] - 44 - 51 - 54 - 65 - 67 - 78[3] - 83 - 94

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 17-03-2018 - XSQNG

Giải tám 16
Giải bảy 900
Giải sáu 8765 - 2448 - 5032
Giải năm 6018
Giải tư 08803 - 63547 - 59830 - 54355 - 29520 - 69224 - 29000
Giải ba 27032 - 78584
Giải nhì 88907
Giải nhất 79149
Giải đặc biệt 809491
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00[2] - 03 - 07 - 16 - 18 - 20 - 24 - 30 - 32[2] - 47 - 48 - 49 - 55 - 65 - 84 - 91

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 10-03-2018 - XSQNG

Giải tám 49
Giải bảy 643
Giải sáu 0662 - 4507 - 4841
Giải năm 3910
Giải tư 59733 - 17305 - 52829 - 32277 - 69131 - 93537 - 94592
Giải ba 43734 - 22480
Giải nhì 72244
Giải nhất 41454
Giải đặc biệt 397991
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
05 - 07 - 10 - 29 - 31 - 33 - 34 - 37 - 41 - 43 - 44 - 49 - 54 - 62 - 77 - 80 - 91 - 92

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 03-03-2018 - XSQNG

Giải tám 25
Giải bảy 935
Giải sáu 2589 - 1315 - 5723
Giải năm 4800
Giải tư 63985 - 18468 - 50018 - 18397 - 39219 - 83419 - 69140
Giải ba 55554 - 79460
Giải nhì 23173
Giải nhất 74044
Giải đặc biệt 752590
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 15 - 18 - 19[2] - 23 - 25 - 35 - 40 - 44 - 54 - 60 - 68 - 73 - 85 - 89 - 90 - 97