Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 27-06-2015

Giải tám 90
Giải bảy 173
Giải sáu 6764 - 4087 - 7926
Giải năm 9771
Giải tư 29245 - 53549 - 25403 - 24863 - 08612 - 01563 - 52093
Giải ba 49474 - 28361
Giải nhì 96059
Giải nhất 71300
Giải đặc biệt 232101
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 01 - 03 - 12 - 26 - 45 - 49 - 59 - 61 - 63[2] - 64 - 71 - 73 - 74 - 87 - 90 - 93

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 20-06-2015

Giải tám 86
Giải bảy 566
Giải sáu 3304 - 6375 - 1269
Giải năm 3447
Giải tư 76509 - 70590 - 83816 - 18775 - 97536 - 87556 - 82504
Giải ba 09732 - 81118
Giải nhì 42558
Giải nhất 87277
Giải đặc biệt 059835
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04[2] - 09 - 16 - 18 - 32 - 35 - 36 - 47 - 56 - 58 - 66 - 69 - 75[2] - 77 - 86 - 90

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 13-06-2015

Giải tám 05
Giải bảy 467
Giải sáu 2223 - 4487 - 9743
Giải năm 6148
Giải tư 02571 - 07150 - 25492 - 73237 - 79199 - 71025 - 50619
Giải ba 50144 - 75142
Giải nhì 96558
Giải nhất 30020
Giải đặc biệt 400314
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
05 - 14 - 19 - 20 - 23 - 25 - 37 - 42 - 43 - 44 - 48 - 50 - 58 - 67 - 71 - 87 - 92 - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 06-06-2015

Giải tám 22
Giải bảy 386
Giải sáu 0654 - 0089 - 7671
Giải năm 6800
Giải tư 05137 - 16555 - 65451 - 64863 - 12636 - 45295 - 74112
Giải ba 91624 - 03982
Giải nhì 03000
Giải nhất 67345
Giải đặc biệt 108738
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00[2] - 12 - 22 - 24 - 36 - 37 - 38 - 45 - 51 - 54 - 55 - 63 - 71 - 82 - 86 - 89 - 95