Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 28-03-2015

Giải tám 03
Giải bảy 430
Giải sáu 7466 - 0046 - 8975
Giải năm 6723
Giải tư 90632 - 83691 - 37166 - 85209 - 25604 - 37316 - 11486
Giải ba 66932 - 73629
Giải nhì 64457
Giải nhất 69946
Giải đặc biệt 425132
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 04 - 09 - 16 - 23 - 29 - 30 - 32[3] - 46[2] - 57 - 66[2] - 75 - 86 - 91

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 21-03-2015

Giải tám 36
Giải bảy 850
Giải sáu 5949 - 8804 - 8324
Giải năm 6693
Giải tư 56333 - 09228 - 94713 - 57213 - 99305 - 71858 - 65831
Giải ba 84182 - 61777
Giải nhì 46078
Giải nhất 94505
Giải đặc biệt 221923
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 05[2] - 13[2] - 23 - 24 - 28 - 31 - 33 - 36 - 49 - 50 - 58 - 77 - 78 - 82 - 93

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 14-03-2015

Giải tám 08
Giải bảy 726
Giải sáu 0666 - 3568 - 8379
Giải năm 4588
Giải tư 74180 - 63901 - 95309 - 71178 - 86800 - 42538 - 64113
Giải ba 97819 - 82439
Giải nhì 96336
Giải nhất 49630
Giải đặc biệt 194537
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 01 - 08 - 09 - 13 - 19 - 26 - 30 - 36 - 37 - 38 - 39 - 66 - 68 - 78 - 79 - 80 - 88

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 07-03-2015

Giải tám 71
Giải bảy 653
Giải sáu 9756 - 0595 - 1943
Giải năm 3107
Giải tư 99658 - 73360 - 06050 - 09310 - 12028 - 55969 - 84113
Giải ba 89196 - 34507
Giải nhì 77219
Giải nhất 72033
Giải đặc biệt 841975
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
07[2] - 10 - 13 - 19 - 28 - 33 - 43 - 50 - 53 - 56 - 58 - 60 - 69 - 71 - 75 - 95 - 96