Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 16-06-2018 - XSQNG

Giải tám 57
Giải bảy 329
Giải sáu 2267 - 6833 - 0879
Giải năm 5008
Giải tư 23525 - 25104 - 53136 - 71171 - 35902 - 55316 - 81146
Giải ba 30173 - 00289
Giải nhì 69108
Giải nhất 00337
Giải đặc biệt 413459
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 04 - 08[2] - 16 - 25 - 29 - 33 - 36 - 37 - 46 - 57 - 59 - 67 - 71 - 73 - 79 - 89

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 09-06-2018 - XSQNG

Giải tám 73
Giải bảy 007
Giải sáu 4455 - 6869 - 5068
Giải năm 1008
Giải tư 46987 - 01218 - 55845 - 34830 - 56553 - 91951 - 76064
Giải ba 86957 - 18426
Giải nhì 74436
Giải nhất 99795
Giải đặc biệt 998744
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
07 - 08 - 18 - 26 - 30 - 36 - 44 - 45 - 51 - 53 - 55 - 57 - 64 - 68 - 69 - 73 - 87 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 02-06-2018 - XSQNG

Giải tám 31
Giải bảy 270
Giải sáu 7659 - 1238 - 3246
Giải năm 0727
Giải tư 40462 - 78896 - 49623 - 99212 - 81731 - 64942 - 02513
Giải ba 97442 - 44273
Giải nhì 20862
Giải nhất 19587
Giải đặc biệt 658074
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
12 - 13 - 23 - 27 - 31[2] - 38 - 42[2] - 46 - 59 - 62[2] - 70 - 73 - 74 - 87 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 26-05-2018 - XSQNG

Giải tám 80
Giải bảy 068
Giải sáu 4124 - 5553 - 8074
Giải năm 0431
Giải tư 94501 - 07402 - 48175 - 63612 - 65808 - 29403 - 26304
Giải ba 15630 - 40856
Giải nhì 32451
Giải nhất 08362
Giải đặc biệt 333739
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 02 - 03 - 04 - 08 - 12 - 24 - 30 - 31 - 39 - 51 - 53 - 56 - 62 - 68 - 74 - 75 - 80

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 19-05-2018 - XSQNG

Giải tám 75
Giải bảy 480
Giải sáu 2767 - 0275 - 1991
Giải năm 1434
Giải tư 61685 - 33465 - 36200 - 69804 - 21590 - 25520 - 96466
Giải ba 83828 - 13640
Giải nhì 70516
Giải nhất 72473
Giải đặc biệt 279954
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 04 - 16 - 20 - 28 - 34 - 40 - 54 - 65 - 66 - 67 - 73 - 75[2] - 80 - 85 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 12-05-2018 - XSQNG

Giải tám 60
Giải bảy 124
Giải sáu 3565 - 2986 - 6203
Giải năm 9411
Giải tư 89523 - 28955 - 64451 - 39208 - 18227 - 57677 - 36161
Giải ba 43413 - 57189
Giải nhì 10561
Giải nhất 92565
Giải đặc biệt 881016
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 08 - 11 - 13 - 16 - 23 - 24 - 27 - 51 - 55 - 60 - 61[2] - 65[2] - 77 - 86 - 89

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 05-05-2018 - XSQNG

Giải tám 63
Giải bảy 110
Giải sáu 4031 - 4922 - 9434
Giải năm 6314
Giải tư 56350 - 71133 - 83887 - 60693 - 65382 - 54356 - 80120
Giải ba 76925 - 56577
Giải nhì 56971
Giải nhất 03573
Giải đặc biệt 221291
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
10 - 14 - 20 - 22 - 25 - 31 - 33 - 34 - 50 - 56 - 63 - 71 - 73 - 77 - 82 - 87 - 91 - 93

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 28-04-2018 - XSQNG

Giải tám 53
Giải bảy 348
Giải sáu 9474 - 7424 - 8048
Giải năm 6777
Giải tư 56469 - 30037 - 25214 - 67898 - 19493 - 83342 - 59873
Giải ba 14061 - 18454
Giải nhì 36579
Giải nhất 50996
Giải đặc biệt 448851
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
14 - 24 - 37 - 42 - 48[2] - 51 - 53 - 54 - 61 - 69 - 73 - 74 - 77 - 79 - 93 - 96 - 98