Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 18-04-2015

Giải tám 25
Giải bảy 221
Giải sáu 5593 - 5409 - 0701
Giải năm 7634
Giải tư 85280 - 93555 - 01921 - 77427 - 10390 - 63847 - 88225
Giải ba 06684 - 05552
Giải nhì 77435
Giải nhất 45853
Giải đặc biệt 936531
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 09 - 21[2] - 25[2] - 27 - 31 - 34 - 35 - 47 - 52 - 53 - 55 - 80 - 84 - 90 - 93

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 11-04-2015

Giải tám 65
Giải bảy 680
Giải sáu 9119 - 7439 - 1772
Giải năm 3299
Giải tư 93005 - 19801 - 80155 - 86148 - 71875 - 88039 - 03774
Giải ba 77880 - 95545
Giải nhì 29269
Giải nhất 64081
Giải đặc biệt 317905
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 05[2] - 19 - 39[2] - 45 - 48 - 55 - 65 - 69 - 72 - 74 - 75 - 80[2] - 81 - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 04-04-2015

Giải tám 32
Giải bảy 886
Giải sáu 7584 - 7432 - 4079
Giải năm 2985
Giải tư 38178 - 21543 - 24854 - 18532 - 42782 - 34460 - 35801
Giải ba 36992 - 32876
Giải nhì 48016
Giải nhất 51234
Giải đặc biệt 224787
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 16 - 32[3] - 34 - 43 - 54 - 60 - 76 - 78 - 79 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 - 92

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 28-03-2015

Giải tám 03
Giải bảy 430
Giải sáu 7466 - 0046 - 8975
Giải năm 6723
Giải tư 90632 - 83691 - 37166 - 85209 - 25604 - 37316 - 11486
Giải ba 66932 - 73629
Giải nhì 64457
Giải nhất 69946
Giải đặc biệt 425132
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 04 - 09 - 16 - 23 - 29 - 30 - 32[3] - 46[2] - 57 - 66[2] - 75 - 86 - 91