Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 02
Giải bảy 899
Giải sáu 2541 - 3433 - 9172
Giải năm 9826
Giải tư 84070 - 42456 - 53786 - 10473 - 33943 - 97998 - 65067
Giải ba 57939 - 48707
Giải nhì 42263
Giải nhất 31321
Giải đặc biệt 51218
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 07 - 18 - 21 - 26 - 33 - 39 - 41 - 43 - 56 - 63 - 67 - 70 - 72 - 73 - 86 - 98 - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 18-03-2017

Giải tám 99
Giải bảy 525
Giải sáu 1250 - 8817 - 9563
Giải năm 1151
Giải tư 08276 - 97260 - 68797 - 98257 - 16373 - 41111 - 70279
Giải ba 81961 - 43935
Giải nhì 46116
Giải nhất 49195
Giải đặc biệt 23250
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
11 - 16 - 17 - 25 - 35 - 50[2] - 51 - 57 - 60 - 61 - 63 - 73 - 76 - 79 - 95 - 97 - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 11-03-2017

Giải tám 64
Giải bảy 149
Giải sáu 8393 - 0233 - 0053
Giải năm 9389
Giải tư 69599 - 49165 - 11421 - 56827 - 47181 - 90627 - 24425
Giải ba 64055 - 53485
Giải nhì 02176
Giải nhất 34597
Giải đặc biệt 86598
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
21 - 25 - 27[2] - 33 - 49 - 53 - 55 - 64 - 65 - 76 - 81 - 85 - 89 - 93 - 97 - 98 - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 04-03-2017

Giải tám 74
Giải bảy 766
Giải sáu 0163 - 7328 - 9960
Giải năm 0481
Giải tư 88060 - 11049 - 87862 - 44823 - 87636 - 33915 - 90848
Giải ba 73913 - 30609
Giải nhì 85525
Giải nhất 46988
Giải đặc biệt 69254
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09 - 13 - 15 - 23 - 25 - 28 - 36 - 48 - 49 - 54 - 60[2] - 62 - 63 - 66 - 74 - 81 - 88

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 25-02-2017

Giải tám 00
Giải bảy 850
Giải sáu 7121 - 1405 - 2332
Giải năm 0931
Giải tư 20481 - 65923 - 19820 - 52393 - 66432 - 13270 - 34523
Giải ba 68302 - 85122
Giải nhì 13004
Giải nhất 48096
Giải đặc biệt 43071
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 02 - 04 - 05 - 20 - 21 - 22 - 23[2] - 31 - 32[2] - 50 - 70 - 71 - 81 - 93 - 96

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 18
Giải bảy 779
Giải sáu 7740 - 7365 - 1123
Giải năm 0705
Giải tư 75039 - 64366 - 32501 - 18750 - 70775 - 98108 - 51905
Giải ba 50537 - 29954
Giải nhì 78813
Giải nhất 73057
Giải đặc biệt 67850
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 05[2] - 08 - 13 - 18 - 23 - 37 - 39 - 40 - 50[2] - 54 - 57 - 65 - 66 - 75 - 79

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 11-02-2017

Giải tám 69
Giải bảy 027
Giải sáu 6511 - 8284 - 7671
Giải năm 9719
Giải tư 81582 - 32413 - 90966 - 20421 - 47813 - 26989 - 64588
Giải ba 05147 - 00052
Giải nhì 80660
Giải nhất 32198
Giải đặc biệt 05404
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 11 - 13[2] - 19 - 21 - 27 - 47 - 52 - 60 - 66 - 69 - 71 - 82 - 84 - 88 - 89 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 04-02-2017

Giải tám 26
Giải bảy 222
Giải sáu 0967 - 0647 - 6553
Giải năm 0497
Giải tư 96392 - 31991 - 06882 - 65021 - 32951 - 90581 - 17699
Giải ba 04176 - 74525
Giải nhì 88682
Giải nhất 01649
Giải đặc biệt 12868
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
21 - 22 - 25 - 26 - 47 - 49 - 51 - 53 - 67 - 68 - 76 - 81 - 82[2] - 91 - 92 - 97 - 99