Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 23-05-2015

Giải tám 16
Giải bảy 819
Giải sáu 8208 - 4062 - 2453
Giải năm 9141
Giải tư 96005 - 28575 - 24091 - 40721 - 94665 - 36097 - 15267
Giải ba 42480 - 75949
Giải nhì 56902
Giải nhất 43298
Giải đặc biệt 980200
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 02 - 05 - 08 - 16 - 19 - 21 - 41 - 49 - 53 - 62 - 65 - 67 - 75 - 80 - 91 - 97 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 16-05-2015

Giải tám 90
Giải bảy 693
Giải sáu 1384 - 2763 - 5889
Giải năm 0540
Giải tư 30501 - 93006 - 73354 - 80841 - 42369 - 01035 - 66717
Giải ba 05659 - 97284
Giải nhì 25613
Giải nhất 25261
Giải đặc biệt 877730
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 06 - 13 - 17 - 30 - 35 - 40 - 41 - 54 - 59 - 61 - 63 - 69 - 84[2] - 89 - 90 - 93

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 09-05-2015

Giải tám 09
Giải bảy 824
Giải sáu 1374 - 5697 - 9776
Giải năm 0015
Giải tư 24009 - 10661 - 39405 - 48723 - 61164 - 30174 - 86254
Giải ba 64957 - 21420
Giải nhì 97152
Giải nhất 93556
Giải đặc biệt 003967
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
05 - 09[2] - 15 - 20 - 23 - 24 - 52 - 54 - 56 - 57 - 61 - 64 - 67 - 74[2] - 76 - 97

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 02-05-2015

Giải tám 28
Giải bảy 516
Giải sáu 8096 - 0381 - 1243
Giải năm 6434
Giải tư 99256 - 90714 - 82737 - 14026 - 19408 - 32426 - 08498
Giải ba 52280 - 93449
Giải nhì 07248
Giải nhất 18467
Giải đặc biệt 495070
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
08 - 14 - 16 - 26[2] - 28 - 34 - 37 - 43 - 48 - 49 - 56 - 67 - 70 - 80 - 81 - 96 - 98