Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 22-10-2016

Giải tám 68
Giải bảy 373
Giải sáu 2354 - 9305 - 8598
Giải năm 6104
Giải tư 95593 - 03669 - 86591 - 03923 - 36892 - 00305 - 08859
Giải ba 68939 - 54358
Giải nhì 06786
Giải nhất 77544
Giải đặc biệt 09155
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 05[2] - 23 - 39 - 44 - 54 - 55 - 58 - 59 - 68 - 69 - 73 - 86 - 91 - 92 - 93 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 15-10-2016

Giải tám 49
Giải bảy 752
Giải sáu 5915 - 3444 - 8306
Giải năm 1825
Giải tư 52319 - 89877 - 39476 - 65123 - 68014 - 37248 - 38470
Giải ba 92880 - 43543
Giải nhì 13622
Giải nhất 43070
Giải đặc biệt 32328
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
06 - 14 - 15 - 19 - 22 - 23 - 25 - 28 - 43 - 44 - 48 - 49 - 52 - 70[2] - 76 - 77 - 80

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 08-10-2016

Giải tám 70
Giải bảy 343
Giải sáu 4864 - 6874 - 6069
Giải năm 5746
Giải tư 72579 - 76038 - 42516 - 88201 - 18466 - 06023 - 57950
Giải ba 60325 - 36767
Giải nhì 34657
Giải nhất 01011
Giải đặc biệt 83720
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 11 - 16 - 20 - 23 - 25 - 38 - 43 - 46 - 50 - 57 - 64 - 66 - 67 - 69 - 70 - 74 - 79

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 01-10-2016

Giải tám 87
Giải bảy 342
Giải sáu 0323 - 3004 - 9939
Giải năm 5952
Giải tư 21447 - 38146 - 59231 - 23058 - 48159 - 93692 - 67887
Giải ba 12785 - 54248
Giải nhì 18317
Giải nhất 03038
Giải đặc biệt 19764
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 17 - 23 - 31 - 38 - 39 - 42 - 46 - 47 - 48 - 52 - 58 - 59 - 64 - 85 - 87[2] - 92

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 24-09-2016

Giải tám 63
Giải bảy 705
Giải sáu 7835 - 9333 - 1907
Giải năm 9278
Giải tư 46451 - 80157 - 11027 - 22659 - 01694 - 76865 - 39439
Giải ba 92024 - 96573
Giải nhì 03193
Giải nhất 36906
Giải đặc biệt 48763
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
05 - 06 - 07 - 24 - 27 - 33 - 35 - 39 - 51 - 57 - 59 - 63[2] - 65 - 73 - 78 - 93 - 94

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 17-09-2016

Giải tám 80
Giải bảy 850
Giải sáu 4951 - 5917 - 5051
Giải năm 2830
Giải tư 83305 - 06088 - 41230 - 11555 - 88151 - 32283 - 30609
Giải ba 54512 - 65634
Giải nhì 66035
Giải nhất 52408
Giải đặc biệt 73447
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
05 - 08 - 09 - 12 - 17 - 30[2] - 34 - 35 - 47 - 50 - 51[3] - 55 - 80 - 83 - 88

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 10-09-2016

Giải tám 34
Giải bảy 017
Giải sáu 1775 - 9302 - 0285
Giải năm 1369
Giải tư 88573 - 74479 - 38478 - 57368 - 12225 - 47500 - 65452
Giải ba 64777 - 85111
Giải nhì 86415
Giải nhất 55617
Giải đặc biệt 37092
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 02 - 11 - 15 - 17[2] - 25 - 34 - 52 - 68 - 69 - 73 - 75 - 77 - 78 - 79 - 85 - 92

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 03-09-2016

Giải tám 83
Giải bảy 397
Giải sáu 0413 - 4066 - 3962
Giải năm 6206
Giải tư 39468 - 85307 - 83830 - 30716 - 05951 - 45645 - 51861
Giải ba 79956 - 94564
Giải nhì 90639
Giải nhất 07548
Giải đặc biệt 38229
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
06 - 07 - 13 - 16 - 29 - 30 - 39 - 45 - 48 - 51 - 56 - 61 - 62 - 64 - 66 - 68 - 83 - 97