Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 20-01-2018 - XSQNG

Giải tám 72
Giải bảy 376
Giải sáu 6132 - 6288 - 4265
Giải năm 1634
Giải tư 11795 - 00895 - 98548 - 62530 - 51540 - 63946 - 46572
Giải ba 71091 - 67579
Giải nhì 79016
Giải nhất 43385
Giải đặc biệt 111792
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
16 - 30 - 32 - 34 - 40 - 46 - 48 - 65 - 72[2] - 76 - 79 - 85 - 88 - 91 - 92 - 95[2]

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 13-01-2018 - XSQNG

Giải tám 24
Giải bảy 671
Giải sáu 6842 - 5844 - 8020
Giải năm 9746
Giải tư 34888 - 30299 - 21725 - 46157 - 21584 - 72767 - 14066
Giải ba 02960 - 57893
Giải nhì 46157
Giải nhất 56200
Giải đặc biệt 013081
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 20 - 24 - 25 - 42 - 44 - 46 - 57[2] - 60 - 66 - 67 - 71 - 81 - 84 - 88 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 06-01-2018 - XSQNG

Giải tám 56
Giải bảy 637
Giải sáu 2744 - 7615 - 3226
Giải năm 8347
Giải tư 96680 - 36120 - 78746 - 50847 - 68021 - 02864 - 66179
Giải ba 15280 - 97996
Giải nhì 86726
Giải nhất 92147
Giải đặc biệt 596110
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
10 - 15 - 20 - 21 - 26[2] - 37 - 44 - 46 - 47[3] - 56 - 64 - 79 - 80[2] - 96

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 30-12-2017 - XSQNG

Giải tám 99
Giải bảy 124
Giải sáu 7924 - 8245 - 9705
Giải năm 8702
Giải tư 52581 - 07705 - 43991 - 29947 - 30036 - 34474 - 38293
Giải ba 91755 - 34988
Giải nhì 11828
Giải nhất 99013
Giải đặc biệt 797584
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 05[2] - 13 - 24[2] - 28 - 36 - 45 - 47 - 55 - 74 - 81 - 84 - 88 - 91 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 23-12-2017 - XSQNG

Giải tám 13
Giải bảy 786
Giải sáu 0099 - 2244 - 8099
Giải năm 9063
Giải tư 90556 - 65274 - 41619 - 57740 - 67739 - 96605 - 60786
Giải ba 29034 - 98187
Giải nhì 45795
Giải nhất 68656
Giải đặc biệt 391986
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
05 - 13 - 19 - 34 - 39 - 40 - 44 - 56[2] - 63 - 74 - 86[3] - 87 - 95 - 99[2]

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 16-12-2017 - XSQNG

Giải tám 65
Giải bảy 159
Giải sáu 5609 - 2208 - 7836
Giải năm 1319
Giải tư 20349 - 76110 - 64403 - 13226 - 69888 - 08603 - 85340
Giải ba 15819 - 28673
Giải nhì 46285
Giải nhất 59237
Giải đặc biệt 417707
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03[2] - 07 - 08 - 09 - 10 - 19[2] - 26 - 36 - 37 - 40 - 49 - 59 - 65 - 73 - 85 - 88

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 09-12-2017 - XSQNG

Giải tám 18
Giải bảy 444
Giải sáu 1794 - 2340 - 1920
Giải năm 1193
Giải tư 10584 - 98425 - 48275 - 10450 - 60722 - 41188 - 69299
Giải ba 13363 - 12970
Giải nhì 62125
Giải nhất 27076
Giải đặc biệt 820004
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 18 - 20 - 22 - 25[2] - 40 - 44 - 50 - 63 - 70 - 75 - 76 - 84 - 88 - 93 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 02-12-2017 - XSQNG

Giải tám 71
Giải bảy 508
Giải sáu 4772 - 1619 - 5500
Giải năm 3887
Giải tư 31925 - 06940 - 75457 - 35755 - 96595 - 76366 - 66211
Giải ba 29232 - 35793
Giải nhì 57956
Giải nhất 18798
Giải đặc biệt 918025
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 08 - 11 - 19 - 25[2] - 32 - 40 - 55 - 56 - 57 - 66 - 71 - 72 - 87 - 93 - 95 - 98