Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 03-12-2016

Giải tám 63
Giải bảy 151
Giải sáu 3855 - 1875 - 1839
Giải năm 5586
Giải tư 40508 - 76260 - 80502 - 57755 - 57727 - 85237 - 85018
Giải ba 07477 - 71511
Giải nhì 74843
Giải nhất 03668
Giải đặc biệt 47062
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 08 - 11 - 18 - 27 - 37 - 39 - 43 - 51 - 55[2] - 60 - 62 - 63 - 68 - 75 - 77 - 86

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 26-11-2016

Giải tám 50
Giải bảy 374
Giải sáu 7979 - 1922 - 1142
Giải năm 9075
Giải tư 50966 - 84258 - 12158 - 75551 - 69254 - 80737 - 18718
Giải ba 37425 - 99913
Giải nhì 30271
Giải nhất 27863
Giải đặc biệt 84602
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 13 - 18 - 22 - 25 - 37 - 42 - 50 - 51 - 54 - 58[2] - 63 - 66 - 71 - 74 - 75 - 79

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 19-11-2016

Giải tám 20
Giải bảy 392
Giải sáu 5503 - 8092 - 5739
Giải năm 6391
Giải tư 21199 - 52491 - 55803 - 13210 - 36369 - 16060 - 33145
Giải ba 88752 - 32669
Giải nhì 70726
Giải nhất 74561
Giải đặc biệt 87507
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03[2] - 07 - 10 - 20 - 26 - 39 - 45 - 52 - 60 - 61 - 69[2] - 91[2] - 92[2] - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 12-11-2016

Giải tám 56
Giải bảy 181
Giải sáu 9429 - 2875 - 7314
Giải năm 2965
Giải tư 41339 - 96711 - 46644 - 76139 - 73409 - 49740 - 42863
Giải ba 54892 - 17054
Giải nhì 26680
Giải nhất 88794
Giải đặc biệt 18409
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09[2] - 11 - 14 - 29 - 39[2] - 40 - 44 - 54 - 56 - 63 - 65 - 75 - 80 - 81 - 92 - 94

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 05-11-2016

Giải tám 66
Giải bảy 039
Giải sáu 5619 - 0245 - 2943
Giải năm 2674
Giải tư 13990 - 04513 - 88117 - 08484 - 79283 - 13899 - 80639
Giải ba 54598 - 64804
Giải nhì 45931
Giải nhất 09692
Giải đặc biệt 49626
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 13 - 17 - 19 - 26 - 31 - 39[2] - 43 - 45 - 66 - 74 - 83 - 84 - 90 - 92 - 98 - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 29-10-2016

Giải tám 60
Giải bảy 863
Giải sáu 6278 - 3497 - 4619
Giải năm 9334
Giải tư 23672 - 54516 - 74390 - 94811 - 15960 - 71671 - 50286
Giải ba 04396 - 19257
Giải nhì 07540
Giải nhất 90278
Giải đặc biệt 88245
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
11 - 16 - 19 - 34 - 40 - 45 - 57 - 60[2] - 63 - 71 - 72 - 78[2] - 86 - 90 - 96 - 97

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 22-10-2016

Giải tám 68
Giải bảy 373
Giải sáu 2354 - 9305 - 8598
Giải năm 6104
Giải tư 95593 - 03669 - 86591 - 03923 - 36892 - 00305 - 08859
Giải ba 68939 - 54358
Giải nhì 06786
Giải nhất 77544
Giải đặc biệt 09155
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 05[2] - 23 - 39 - 44 - 54 - 55 - 58 - 59 - 68 - 69 - 73 - 86 - 91 - 92 - 93 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 15-10-2016

Giải tám 49
Giải bảy 752
Giải sáu 5915 - 3444 - 8306
Giải năm 1825
Giải tư 52319 - 89877 - 39476 - 65123 - 68014 - 37248 - 38470
Giải ba 92880 - 43543
Giải nhì 13622
Giải nhất 43070
Giải đặc biệt 32328
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
06 - 14 - 15 - 19 - 22 - 23 - 25 - 28 - 43 - 44 - 48 - 49 - 52 - 70[2] - 76 - 77 - 80