Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 20-06-2016

Giải tám 96
Giải bảy 534
Giải sáu 8896 - 2526 - 9065
Giải năm 0545
Giải tư 84014 - 24733 - 68550 - 13464 - 81993 - 71185 - 68478
Giải ba 49047 - 68425
Giải nhì 36551
Giải nhất 58110
Giải đặc biệt 703561
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
10 - 14 - 25 - 26 - 33 - 34 - 45 - 47 - 50 - 51 - 61 - 64 - 65 - 78 - 85 - 93 - 96[2]

Kết quả xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 13-06-2016

Giải tám 16
Giải bảy 699
Giải sáu 5952 - 6130 - 5415
Giải năm 7575
Giải tư 07120 - 75093 - 64093 - 80098 - 48170 - 53227 - 45659
Giải ba 92838 - 47693
Giải nhì 10792
Giải nhất 86670
Giải đặc biệt 512343
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
15 - 16 - 20 - 27 - 30 - 38 - 43 - 52 - 59 - 70[2] - 75 - 92 - 93[3] - 98 - 99

Kết quả xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 06-06-2016

Giải tám 35
Giải bảy 261
Giải sáu 7264 - 3625 - 4150
Giải năm 5695
Giải tư 32865 - 42854 - 01923 - 71766 - 61269 - 63329 - 19439
Giải ba 85577 - 61226
Giải nhì 25981
Giải nhất 39796
Giải đặc biệt 428993
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
23 - 25 - 26 - 29 - 35 - 39 - 50 - 54 - 61 - 64 - 65 - 66 - 69 - 77 - 81 - 93 - 95 - 96

Kết quả xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 30-05-2016

Giải tám 53
Giải bảy 067
Giải sáu 5666 - 5443 - 8728
Giải năm 4049
Giải tư 84940 - 79026 - 10620 - 72356 - 47416 - 10612 - 41456
Giải ba 81593 - 89807
Giải nhì 58771
Giải nhất 83808
Giải đặc biệt 468161
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
07 - 08 - 12 - 16 - 20 - 26 - 28 - 40 - 43 - 49 - 53 - 56[2] - 61 - 66 - 67 - 71 - 93

Kết quả xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 23-05-2016

Giải tám 60
Giải bảy 677
Giải sáu 6265 - 5364 - 3746
Giải năm 0751
Giải tư 69647 - 27360 - 86264 - 78458 - 88226 - 45088 - 44667
Giải ba 96998 - 56317
Giải nhì 38289
Giải nhất 33896
Giải đặc biệt 707296
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
17 - 26 - 46 - 47 - 51 - 58 - 60[2] - 64[2] - 65 - 67 - 77 - 88 - 89 - 96[2] - 98

Kết quả xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 16-05-2016

Giải tám 81
Giải bảy 489
Giải sáu 0029 - 9124 - 7424
Giải năm 2746
Giải tư 55537 - 14083 - 50569 - 77273 - 63352 - 44023 - 36641
Giải ba 34984 - 06242
Giải nhì 10849
Giải nhất 04818
Giải đặc biệt 692349
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
18 - 23 - 24[2] - 29 - 37 - 41 - 42 - 46 - 49[2] - 52 - 69 - 73 - 81 - 83 - 84 - 89

Kết quả xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 09-05-2016

Giải tám 76
Giải bảy 601
Giải sáu 2762 - 2659 - 8172
Giải năm 3340
Giải tư 95521 - 57048 - 68175 - 01107 - 27421 - 14738 - 16098
Giải ba 63619 - 14490
Giải nhì 31811
Giải nhất 09259
Giải đặc biệt 061197
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
01 - 07 - 11 - 19 - 21[2] - 38 - 40 - 48 - 59[2] - 62 - 72 - 75 - 76 - 90 - 97 - 98

Kết quả xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 02-05-2016

Giải tám 54
Giải bảy 676
Giải sáu 7149 - 8744 - 8832
Giải năm 6454
Giải tư 86083 - 38161 - 67864 - 46086 - 33429 - 92428 - 16870
Giải ba 39547 - 21888
Giải nhì 30230
Giải nhất 99239
Giải đặc biệt 935357
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
28 - 29 - 30 - 32 - 39 - 44 - 47 - 49 - 54[2] - 57 - 61 - 64 - 70 - 76 - 83 - 86 - 88