Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Thủ đô: Thứ 3 ngày 20-02-2018 - XSMB

Giải ĐB 38528
Giải nhất 11234
Giải nhì 77412 - 48500
Giải ba 37258 - 51733 - 78515 - 92803 - 69542 - 34376
Giải tư 9311 - 6446 - 0314 - 4091
Giải năm 1923 - 1592 - 4683 - 6074 - 2330 - 1001
Giải sáu 813 - 084 - 209
Giải bảy 85 - 14 - 90 - 83
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
00 - 01 - 03 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14[2] - 15 - 23 - 28 - 30 - 33 - 34 - 42 - 46 - 58 - 74 - 76 - 83[2] - 84 - 85 - 90 - 91 - 92

Kết quả Xổ số Thủ đô: Thứ 2 ngày 19-02-2018 - XSMB

Giải ĐB 81908
Giải nhất 53145
Giải nhì 90629 - 69735
Giải ba 30382 - 60319 - 83055 - 26591 - 54729 - 08744
Giải tư 2854 - 4371 - 4738 - 2051
Giải năm 5875 - 5561 - 8879 - 1052 - 7692 - 8898
Giải sáu 904 - 598 - 209
Giải bảy 99 - 05 - 82 - 42
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
04 - 05 - 08 - 09 - 19 - 29[2] - 35 - 38 - 42 - 44 - 45 - 51 - 52 - 54 - 55 - 61 - 71 - 75 - 79 - 82[2] - 91 - 92 - 98[2] - 99

Kết quả Xổ số Thủ đô: Thứ 4 ngày 14-02-2018 - XSMB

Giải ĐB 83871
Giải nhất 40506
Giải nhì 12326 - 92120
Giải ba 63628 - 97664 - 85587 - 15577 - 78641 - 45273
Giải tư 6382 - 3993 - 6696 - 0900
Giải năm 9938 - 5855 - 2502 - 1005 - 6094 - 0552
Giải sáu 895 - 284 - 815
Giải bảy 50 - 60 - 15 - 12
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
00 - 02 - 05 - 06 - 12 - 15[2] - 20 - 26 - 28 - 38 - 41 - 50 - 52 - 55 - 60 - 64 - 71 - 73 - 77 - 82 - 84 - 87 - 93 - 94 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 20-02-2018

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 87
Bộ số thứ ba 335

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 2 ngày 19-02-2018

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 98
Bộ số thứ ba 767

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 4 ngày 14-02-2018

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 01
Bộ số thứ ba 253

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 13-02-2018

Bộ số thứ nhất 6
Bộ số thứ hai 59
Bộ số thứ ba 257

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 14-02-2018

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 36