Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải ĐB 06735
Giải nhất 88702
Giải nhì 10525 - 35637
Giải ba 02576 - 89642 - 73586 - 53989 - 02526 - 54055
Giải tư 7246 - 7024 - 4390 - 3118
Giải năm 1598 - 5955 - 0716 - 9582 - 1832 - 4220
Giải sáu 646 - 618 - 505
Giải bảy 01 - 12 - 66 - 07
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
01 - 02 - 05 - 07 - 12 - 16 - 18[2] - 20 - 24 - 25 - 26 - 32 - 35 - 37 - 42 - 46[2] - 55[2] - 66 - 76 - 82 - 86 - 89 - 90 - 98

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải ĐB 83121
Giải nhất 89153
Giải nhì 46592 - 68482
Giải ba 14400 - 61348 - 89913 - 01765 - 07133 - 74137
Giải tư 2154 - 6851 - 4584 - 6758
Giải năm 2684 - 6405 - 0675 - 5700 - 4148 - 9146
Giải sáu 449 - 400 - 424
Giải bảy 72 - 06 - 91 - 14
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
00[3] - 05 - 06 - 13 - 14 - 21 - 24 - 33 - 37 - 46 - 48[2] - 49 - 51 - 53 - 54 - 58 - 65 - 72 - 75 - 82 - 84[2] - 91 - 92

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 4 ngày 07-12-2016

Giải ĐB 72383
Giải nhất 23224
Giải nhì 91610 - 31373
Giải ba 36048 - 16512 - 53049 - 82051 - 03174 - 59996
Giải tư 1049 - 8132 - 2408 - 5460
Giải năm 2795 - 1016 - 4486 - 7010 - 6825 - 7217
Giải sáu 107 - 910 - 441
Giải bảy 78 - 01 - 32 - 93
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
01 - 07 - 08 - 10[3] - 12 - 16 - 17 - 24 - 25 - 32[2] - 41 - 48 - 49[2] - 51 - 60 - 73 - 74 - 78 - 83 - 86 - 93 - 95 - 96

Xổ số Điện toán 123 Thứ 6 ngày 09-12-2016

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 68
Bộ số thứ ba 755

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 08-12-2016

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 144

Xổ số Điện toán 123 Thứ 4 ngày 07-12-2016

Bộ số thứ nhất 8
Bộ số thứ hai 94
Bộ số thứ ba 605

Xổ số Điện toán 123 Thứ 3 ngày 06-12-2016

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 78
Bộ số thứ ba 093

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 4 ngày 07-12-2016

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 18
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 36