Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 5 ngày 29-09-2016

Giải ĐB 65071
Giải nhất 62725
Giải nhì 24420 - 05666
Giải ba 51775 - 11463 - 10096 - 60723 - 36936 - 06264
Giải tư 8013 - 3029 - 4812 - 6401
Giải năm 4311 - 3043 - 9827 - 1457 - 3725 - 6805
Giải sáu 536 - 038 - 817
Giải bảy 89 - 64 - 29 - 82
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
01 - 05 - 11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 23 - 25[2] - 27 - 29[2] - 36[2] - 38 - 43 - 57 - 63 - 64[2] - 66 - 71 - 75 - 82 - 89 - 96

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 4 ngày 28-09-2016

Giải ĐB 10665
Giải nhất 41471
Giải nhì 04130 - 08606
Giải ba 84585 - 58485 - 64115 - 82314 - 07144 - 21496
Giải tư 7904 - 1968 - 1104 - 3066
Giải năm 6821 - 1624 - 0371 - 2181 - 5692 - 3198
Giải sáu 044 - 177 - 904
Giải bảy 19 - 49 - 59 - 80
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
04[3] - 06 - 14 - 15 - 19 - 21 - 24 - 30 - 44[2] - 49 - 59 - 65 - 66 - 68 - 71[2] - 77 - 80 - 81 - 85[2] - 92 - 96 - 98

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 3 ngày 27-09-2016

Giải ĐB 19291
Giải nhất 19740
Giải nhì 19008 - 34256
Giải ba 04269 - 37539 - 27075 - 20225 - 70934 - 12352
Giải tư 5203 - 0308 - 2630 - 3916
Giải năm 4047 - 7689 - 2133 - 5250 - 9440 - 2895
Giải sáu 816 - 991 - 995
Giải bảy 83 - 19 - 84 - 41
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
03 - 08[2] - 16[2] - 19 - 25 - 30 - 33 - 34 - 39 - 40[2] - 41 - 47 - 50 - 52 - 56 - 69 - 75 - 83 - 84 - 89 - 91[2] - 95[2]

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 29-09-2016

Bộ số thứ nhất 6
Bộ số thứ hai 20
Bộ số thứ ba 430

Xổ số Điện toán 123 Thứ 4 ngày 28-09-2016

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 36
Bộ số thứ ba 078

Xổ số Điện toán 123 Thứ 3 ngày 27-09-2016

Bộ số thứ nhất 3
Bộ số thứ hai 44
Bộ số thứ ba 381

Xổ số Điện toán 123 Thứ 2 ngày 26-09-2016

Bộ số thứ nhất 7
Bộ số thứ hai 03
Bộ số thứ ba 410

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 4 ngày 28-09-2016

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 35