Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 5 ngày 19-01-2017

Giải ĐB 80047
Giải nhất 01378
Giải nhì 15651 - 63595
Giải ba 78817 - 77317 - 70779 - 16699 - 07223 - 68678
Giải tư 1683 - 6572 - 0033 - 2469
Giải năm 2871 - 2967 - 7050 - 8155 - 1744 - 5974
Giải sáu 613 - 863 - 070
Giải bảy 26 - 19 - 44 - 04
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
04 - 13 - 17[2] - 19 - 23 - 26 - 33 - 44[2] - 47 - 50 - 51 - 55 - 63 - 67 - 69 - 70 - 71 - 72 - 74 - 78[2] - 79 - 83 - 95 - 99

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 4 ngày 18-01-2017

Giải ĐB 37845
Giải nhất 29807
Giải nhì 50438 - 12281
Giải ba 72133 - 28534 - 23915 - 25406 - 72071 - 49900
Giải tư 8066 - 9015 - 0752 - 5856
Giải năm 3259 - 8517 - 1585 - 3673 - 8299 - 4899
Giải sáu 431 - 061 - 425
Giải bảy 29 - 62 - 06 - 25
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
00 - 06[2] - 07 - 15[2] - 17 - 25[2] - 29 - 31 - 33 - 34 - 38 - 45 - 52 - 56 - 59 - 61 - 62 - 66 - 71 - 73 - 81 - 85 - 99[2]

Kết quả xổ số Thủ đô Thứ 3 ngày 17-01-2017

Giải ĐB 81223
Giải nhất 16783
Giải nhì 97874 - 85107
Giải ba 56318 - 51138 - 01670 - 43830 - 98960 - 94641
Giải tư 9449 - 7408 - 6050 - 1618
Giải năm 3745 - 4092 - 4930 - 2674 - 3646 - 1230
Giải sáu 199 - 795 - 011
Giải bảy 03 - 79 - 15 - 93
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
03 - 07 - 08 - 11 - 15 - 18[2] - 23 - 30[3] - 38 - 41 - 45 - 46 - 49 - 50 - 60 - 70 - 74[2] - 79 - 83 - 92 - 93 - 95 - 99

Xổ số Điện toán 123 Thứ 5 ngày 19-01-2017

Bộ số thứ nhất 8
Bộ số thứ hai 91
Bộ số thứ ba 694

Xổ số Điện toán 123 Thứ 4 ngày 18-01-2017

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 21
Bộ số thứ ba 125

Xổ số Điện toán 123 Thứ 3 ngày 17-01-2017

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 299

Xổ số Điện toán 123 Thứ 2 ngày 16-01-2017

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 98
Bộ số thứ ba 489

Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 4 ngày 18-01-2017

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 12
Bộ số thứ năm 13
Bộ số thứ sáu 28