Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Thủ đô: Thứ 6 ngày 21-07-2017 - XSMB

Giải ĐB 20464
Giải nhất 10454
Giải nhì 77288 - 40356
Giải ba 50999 - 60219 - 94344 - 10255 - 19575 - 27359
Giải tư 1776 - 6953 - 2463 - 4866
Giải năm 8447 - 0376 - 0141 - 0912 - 6453 - 7532
Giải sáu 477 - 416 - 791
Giải bảy 92 - 01 - 95 - 28
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
01 - 12 - 16 - 19 - 28 - 32 - 41 - 44 - 47 - 53[2] - 54 - 55 - 56 - 59 - 63 - 64 - 66 - 75 - 76[2] - 77 - 88 - 91 - 92 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Thủ đô: Thứ 5 ngày 20-07-2017 - XSMB

Giải ĐB 11733
Giải nhất 36014
Giải nhì 33778 - 36442
Giải ba 37074 - 42451 - 75667 - 50505 - 39589 - 91165
Giải tư 7974 - 6867 - 6370 - 8936
Giải năm 5711 - 3691 - 0121 - 9851 - 5537 - 3494
Giải sáu 655 - 524 - 319
Giải bảy 34 - 56 - 28 - 64
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
05 - 11 - 14 - 19 - 21 - 24 - 28 - 33 - 34 - 36 - 37 - 42 - 51[2] - 55 - 56 - 64 - 65 - 67[2] - 70 - 74[2] - 78 - 89 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Thủ đô: Thứ 4 ngày 19-07-2017 - XSMB

Giải ĐB 66937
Giải nhất 05181
Giải nhì 05920 - 86780
Giải ba 62749 - 76456 - 10911 - 40161 - 86714 - 30486
Giải tư 4101 - 5655 - 3905 - 5931
Giải năm 6332 - 3211 - 1932 - 7296 - 1182 - 4127
Giải sáu 187 - 399 - 492
Giải bảy 18 - 36 - 56 - 34
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
01 - 05 - 11[2] - 14 - 18 - 20 - 27 - 31 - 32[2] - 34 - 36 - 37 - 49 - 55 - 56[2] - 61 - 80 - 81 - 82 - 86 - 87 - 92 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 6 ngày 21-07-2017

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 98
Bộ số thứ ba 602

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 5 ngày 20-07-2017

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 219

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 4 ngày 19-07-2017

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 51
Bộ số thứ ba 036

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 3 ngày 18-07-2017

Bộ số thứ nhất 7
Bộ số thứ hai 55
Bộ số thứ ba 819

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 19-07-2017

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 34