Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 27-03-2015

Giải tám 96
Giải bảy 224
Giải sáu 6398 - 2275 - 7070
Giải năm 9775
Giải tư 18994 - 62638 - 62369 - 54690 - 16218 - 19710 - 44144
Giải ba 43165 - 81898
Giải nhì 17246
Giải nhất 30477
Giải đặc biệt 257469
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
10 - 18 - 24 - 38 - 44 - 46 - 65 - 69[2] - 70 - 75[2] - 77 - 90 - 94 - 96 - 98[2]

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 27-03-2015

Giải tám 75
Giải bảy 339
Giải sáu 2948 - 2719 - 8307
Giải năm 7241
Giải tư 23966 - 44809 - 11058 - 39405 - 47053 - 91076 - 40223
Giải ba 67606 - 85074
Giải nhì 06668
Giải nhất 04075
Giải đặc biệt 569095
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 06 - 07 - 09 - 19 - 23 - 39 - 41 - 48 - 53 - 58 - 66 - 68 - 74 - 75[2] - 76 - 95

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 27-03-2015

Giải tám 29
Giải bảy 448
Giải sáu 5484 - 7257 - 1376
Giải năm 9268
Giải tư 80704 - 20784 - 93478 - 39018 - 54379 - 41417 - 75497
Giải ba 62526 - 78746
Giải nhì 46133
Giải nhất 26518
Giải đặc biệt 524946
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
04 - 17 - 18[2] - 26 - 29 - 33 - 46[2] - 48 - 57 - 68 - 76 - 78 - 79 - 84[2] - 97

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 26-03-2015

Giải tám 40
Giải bảy 275
Giải sáu 3809 - 2875 - 4976
Giải năm 9841
Giải tư 08562 - 72322 - 66704 - 97926 - 88789 - 64958 - 67209
Giải ba 74961 - 46474
Giải nhì 82240
Giải nhất 21929
Giải đặc biệt 755483
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 09[2] - 22 - 26 - 29 - 40[2] - 41 - 58 - 61 - 62 - 74 - 75[2] - 76 - 83 - 89

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 26-03-2015

Giải tám 22
Giải bảy 055
Giải sáu 5002 - 6385 - 7821
Giải năm 3776
Giải tư 35261 - 74278 - 77263 - 82094 - 68403 - 80313 - 05206
Giải ba 54018 - 29335
Giải nhì 99140
Giải nhất 80658
Giải đặc biệt 735370
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
02 - 03 - 06 - 13 - 18 - 21 - 22 - 35 - 40 - 55 - 58 - 61 - 63 - 70 - 76 - 78 - 85 - 94

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 26-03-2015

Giải tám 91
Giải bảy 105
Giải sáu 8060 - 0686 - 4583
Giải năm 5385
Giải tư 01478 - 32004 - 54162 - 79354 - 51782 - 00174 - 98849
Giải ba 21431 - 49797
Giải nhì 15660
Giải nhất 90972
Giải đặc biệt 174028
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
04 - 05 - 28 - 31 - 49 - 54 - 60[2] - 62 - 72 - 74 - 78 - 82 - 83 - 85 - 86 - 91 - 97