Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 19-02-2017

Giải tám 28
Giải bảy 969
Giải sáu 4130 - 8680 - 8497
Giải năm 0802
Giải tư 75909 - 86400 - 61459 - 90755 - 31452 - 52931 - 34604
Giải ba 98409 - 89868
Giải nhì 17756
Giải nhất 50748
Giải đặc biệt 910714
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 02 - 04 - 09[2] - 14 - 28 - 30 - 31 - 48 - 52 - 55 - 56 - 59 - 68 - 69 - 80 - 97

Kết quả xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 19-02-2017

Giải tám 77
Giải bảy 166
Giải sáu 2112 - 2285 - 9990
Giải năm 8353
Giải tư 11480 - 85495 - 86483 - 49013 - 21042 - 23021 - 10627
Giải ba 89039 - 31842
Giải nhì 42754
Giải nhất 31274
Giải đặc biệt 956052
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
12 - 13 - 21 - 27 - 39 - 42[2] - 52 - 53 - 54 - 66 - 74 - 77 - 80 - 83 - 85 - 90 - 95

Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-02-2017

Giải tám 68
Giải bảy 114
Giải sáu 1697 - 6341 - 3685
Giải năm 2660
Giải tư 66143 - 31709 - 85417 - 51236 - 47855 - 61506 - 02614
Giải ba 22093 - 78342
Giải nhì 79461
Giải nhất 69927
Giải đặc biệt 827616
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 09 - 14[2] - 16 - 17 - 27 - 36 - 41 - 42 - 43 - 55 - 60 - 61 - 68 - 85 - 93 - 97

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 64
Giải bảy 815
Giải sáu 2127 - 9042 - 3069
Giải năm 4525
Giải tư 74619 - 64935 - 69218 - 80806 - 66262 - 21935 - 81172
Giải ba 57878 - 77454
Giải nhì 66736
Giải nhất 02020
Giải đặc biệt 757345
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
06 - 15 - 18 - 19 - 20 - 25 - 27 - 35[2] - 36 - 42 - 45 - 54 - 62 - 64 - 69 - 72 - 78

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 18
Giải bảy 795
Giải sáu 6743 - 1966 - 0489
Giải năm 4378
Giải tư 94932 - 50667 - 91808 - 06048 - 10420 - 79256 - 11066
Giải ba 90111 - 41484
Giải nhì 49609
Giải nhất 31695
Giải đặc biệt 981108
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
08[2] - 09 - 11 - 18 - 20 - 32 - 43 - 48 - 56 - 66[2] - 67 - 78 - 84 - 89 - 95[2]

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 39
Giải bảy 003
Giải sáu 0973 - 8185 - 7393
Giải năm 6145
Giải tư 67468 - 90371 - 99367 - 42365 - 16622 - 75752 - 11392
Giải ba 08766 - 02856
Giải nhì 28890
Giải nhất 14680
Giải đặc biệt 737976
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 22 - 39 - 45 - 52 - 56 - 65 - 66 - 67 - 68 - 71 - 73 - 76 - 80 - 85 - 90 - 92 - 93

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 64
Giải bảy 471
Giải sáu 8146 - 8663 - 6708
Giải năm 9048
Giải tư 78544 - 73444 - 36646 - 36480 - 69537 - 25078 - 96301
Giải ba 75279 - 96172
Giải nhì 05087
Giải nhất 30792
Giải đặc biệt 164108
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 08[2] - 37 - 44[2] - 46[2] - 48 - 63 - 64 - 71 - 72 - 78 - 79 - 80 - 87 - 92

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 17-02-2017

Giải tám 29
Giải bảy 694
Giải sáu 6823 - 0837 - 0647
Giải năm 2784
Giải tư 06566 - 33810 - 58811 - 43750 - 73400 - 96790 - 70923
Giải ba 32933 - 09952
Giải nhì 61929
Giải nhất 18431
Giải đặc biệt 457609
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 09 - 10 - 11 - 23[2] - 29[2] - 31 - 33 - 37 - 47 - 50 - 52 - 66 - 84 - 90 - 94

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 17-02-2017

Giải tám 05
Giải bảy 112
Giải sáu 1431 - 9471 - 4054
Giải năm 5637
Giải tư 84890 - 51147 - 38393 - 85040 - 22451 - 38134 - 29554
Giải ba 25359 - 37759
Giải nhì 92831
Giải nhất 98639
Giải đặc biệt 394192
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 12 - 31[2] - 34 - 37 - 39 - 40 - 47 - 51 - 54[2] - 59[2] - 71 - 90 - 92 - 93

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 17-02-2017

Giải tám 51
Giải bảy 681
Giải sáu 1707 - 9919 - 3376
Giải năm 0504
Giải tư 62143 - 42431 - 25152 - 70962 - 19407 - 88938 - 46458
Giải ba 76824 - 60194
Giải nhì 01502
Giải nhất 73261
Giải đặc biệt 833211
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 04 - 07[2] - 11 - 19 - 24 - 31 - 38 - 43 - 51 - 52 - 58 - 61 - 62 - 76 - 81 - 94

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 16-02-2017

Giải tám 26
Giải bảy 357
Giải sáu 6067 - 1639 - 7365
Giải năm 2754
Giải tư 22861 - 67086 - 02744 - 07204 - 41915 - 44431 - 01963
Giải ba 30251 - 76178
Giải nhì 87529
Giải nhất 86744
Giải đặc biệt 852839
Hai số cuối của các giải An Giang:
04 - 15 - 26 - 29 - 31 - 39[2] - 44[2] - 51 - 54 - 57 - 61 - 63 - 65 - 67 - 78 - 86

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 16-02-2017

Giải tám 39
Giải bảy 704
Giải sáu 5461 - 8287 - 2377
Giải năm 2652
Giải tư 98603 - 93624 - 04488 - 17752 - 00706 - 15220 - 56830
Giải ba 39923 - 27681
Giải nhì 64706
Giải nhất 64304
Giải đặc biệt 336967
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 04[2] - 06[2] - 20 - 23 - 24 - 30 - 39 - 52[2] - 61 - 67 - 77 - 81 - 87 - 88