Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 18-02-2018 - XSKG

Giải tám 15
Giải bảy 628
Giải sáu 8633 - 4511 - 5862
Giải năm 9329
Giải tư 27540 - 53234 - 58387 - 47170 - 24154 - 22990 - 56863
Giải ba 14868 - 41081
Giải nhì 59167
Giải nhất 99390
Giải đặc biệt 276334
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
11 - 15 - 28 - 29 - 33 - 34[2] - 40 - 54 - 62 - 63 - 67 - 68 - 70 - 81 - 87 - 90[2]

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 18-02-2018 - XSLD

Giải tám 67
Giải bảy 125
Giải sáu 8069 - 4590 - 2297
Giải năm 8317
Giải tư 86443 - 45201 - 92304 - 01816 - 63839 - 21928 - 44415
Giải ba 88943 - 55201
Giải nhì 35808
Giải nhất 13353
Giải đặc biệt 222786
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01[2] - 04 - 08 - 15 - 16 - 17 - 25 - 28 - 39 - 43[2] - 53 - 67 - 69 - 86 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 18-02-2018 - XSTG

Giải tám 58
Giải bảy 730
Giải sáu 9063 - 8548 - 0004
Giải năm 3842
Giải tư 85795 - 04865 - 75739 - 27966 - 29805 - 57603 - 71980
Giải ba 09999 - 05019
Giải nhì 85429
Giải nhất 51958
Giải đặc biệt 981926
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
03 - 04 - 05 - 19 - 26 - 29 - 30 - 39 - 42 - 48 - 58[2] - 63 - 65 - 66 - 80 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 17-02-2018 - XSBP

Giải tám 46
Giải bảy 702
Giải sáu 1538 - 0831 - 6403
Giải năm 5468
Giải tư 12532 - 03033 - 13407 - 42247 - 38970 - 57178 - 63604
Giải ba 34064 - 90107
Giải nhì 53281
Giải nhất 55876
Giải đặc biệt 401155
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 03 - 04 - 07[2] - 31 - 32 - 33 - 38 - 46 - 47 - 55 - 64 - 68 - 70 - 76 - 78 - 81

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 17-02-2018 - XSHG

Giải tám 31
Giải bảy 839
Giải sáu 8420 - 5400 - 4900
Giải năm 8742
Giải tư 23353 - 59042 - 63583 - 23530 - 23028 - 16917 - 77501
Giải ba 90109 - 71084
Giải nhì 20938
Giải nhất 12817
Giải đặc biệt 879038
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00[2] - 01 - 09 - 17[2] - 20 - 28 - 30 - 31 - 38[2] - 39 - 42[2] - 53 - 83 - 84

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 17-02-2018 - XSLA

Giải tám 97
Giải bảy 629
Giải sáu 1370 - 5626 - 8206
Giải năm 4791
Giải tư 90566 - 60147 - 27996 - 38620 - 34954 - 47761 - 37411
Giải ba 81984 - 06958
Giải nhì 82306
Giải nhất 20577
Giải đặc biệt 068586
Hai số cuối của các giải Long An:
06[2] - 11 - 20 - 26 - 29 - 47 - 54 - 58 - 61 - 66 - 70 - 77 - 84 - 86 - 91 - 96 - 97

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 17-02-2018 - XSHCM

Giải tám 29
Giải bảy 868
Giải sáu 4185 - 2763 - 0312
Giải năm 5057
Giải tư 25632 - 55432 - 33028 - 05410 - 85858 - 07564 - 22531
Giải ba 94205 - 62564
Giải nhì 58000
Giải nhất 55070
Giải đặc biệt 620762
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 10 - 12 - 28 - 29 - 31 - 32[2] - 57 - 58 - 62 - 63 - 64[2] - 68 - 70 - 85

Kết quả Xổ số Bình Dương: Thứ 6 ngày 16-02-2018 - XSBD

Giải tám 95
Giải bảy 832
Giải sáu 2440 - 1481 - 9000
Giải năm 7384
Giải tư 50495 - 98030 - 74813 - 69795 - 02290 - 82972 - 75246
Giải ba 01881 - 98800
Giải nhì 84314
Giải nhất 45290
Giải đặc biệt 343744
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00[2] - 13 - 14 - 30 - 32 - 40 - 44 - 46 - 72 - 81[2] - 84 - 90[2] - 95[3]

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 16-02-2018 - XSTV

Giải tám 55
Giải bảy 124
Giải sáu 5485 - 1561 - 4020
Giải năm 0605
Giải tư 60698 - 14703 - 40563 - 57806 - 18092 - 25372 - 78757
Giải ba 84691 - 16686
Giải nhì 77461
Giải nhất 43907
Giải đặc biệt 498483
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 05 - 06 - 07 - 20 - 24 - 55 - 57 - 61[2] - 63 - 72 - 83 - 85 - 86 - 91 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 16-02-2018 - XSVL

Giải tám 07
Giải bảy 647
Giải sáu 5943 - 9325 - 1785
Giải năm 9100
Giải tư 97085 - 60827 - 30931 - 83076 - 81265 - 90671 - 93598
Giải ba 24454 - 95477
Giải nhì 02697
Giải nhất 81027
Giải đặc biệt 999138
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 07 - 25 - 27[2] - 31 - 38 - 43 - 47 - 54 - 65 - 71 - 76 - 77 - 85[2] - 97 - 98

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 15-02-2018 - XSAG

Giải tám 58
Giải bảy 059
Giải sáu 0458 - 5329 - 6816
Giải năm 4290
Giải tư 02551 - 58886 - 67680 - 13515 - 11885 - 82516 - 06026
Giải ba 28624 - 99843
Giải nhì 38374
Giải nhất 78689
Giải đặc biệt 351215
Hai số cuối của các giải An Giang:
15[2] - 16[2] - 24 - 26 - 29 - 43 - 51 - 58[2] - 59 - 74 - 80 - 85 - 86 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 15-02-2018 - XSBTH

Giải tám 12
Giải bảy 890
Giải sáu 8905 - 5501 - 4923
Giải năm 7109
Giải tư 71096 - 00705 - 92598 - 83742 - 34502 - 71962 - 81046
Giải ba 60598 - 47362
Giải nhì 53183
Giải nhất 67038
Giải đặc biệt 472855
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 02 - 05[2] - 09 - 12 - 23 - 38 - 42 - 46 - 55 - 62[2] - 83 - 90 - 96 - 98[2]