Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 23
Giải bảy 882
Giải sáu 3705 - 1459 - 5232
Giải năm 1199
Giải tư 19118 - 06619 - 40676 - 52044 - 48406 - 98669 - 68144
Giải ba 93273 - 75229
Giải nhì 69749
Giải nhất 66376
Giải đặc biệt 810545
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
05 - 06 - 18 - 19 - 23 - 29 - 32 - 44[2] - 45 - 49 - 59 - 69 - 73 - 76[2] - 82 - 99

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 28
Giải bảy 862
Giải sáu 0700 - 3379 - 4182
Giải năm 5960
Giải tư 52948 - 77517 - 77823 - 63654 - 69636 - 11909 - 37319
Giải ba 31555 - 70384
Giải nhì 75634
Giải nhất 86690
Giải đặc biệt 834181
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 09 - 17 - 19 - 23 - 28 - 34 - 36 - 48 - 54 - 55 - 60 - 62 - 79 - 81 - 82 - 84 - 90

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 07
Giải bảy 588
Giải sáu 2509 - 8565 - 7774
Giải năm 5212
Giải tư 09271 - 89136 - 93475 - 16239 - 81386 - 73893 - 33066
Giải ba 51196 - 19113
Giải nhì 40015
Giải nhất 73765
Giải đặc biệt 236488
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
07 - 09 - 12 - 13 - 15 - 36 - 39 - 65[2] - 66 - 71 - 74 - 75 - 86 - 88[2] - 93 - 96

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 62
Giải bảy 032
Giải sáu 4867 - 6557 - 1930
Giải năm 2072
Giải tư 55957 - 80457 - 59852 - 28778 - 64018 - 04392 - 42864
Giải ba 38334 - 61862
Giải nhì 93387
Giải nhất 70536
Giải đặc biệt 880962
Hai số cuối của các giải An Giang:
18 - 30 - 32 - 34 - 36 - 52 - 57[3] - 62[3] - 64 - 67 - 72 - 78 - 87 - 92

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 20
Giải bảy 425
Giải sáu 6336 - 2103 - 3396
Giải năm 6008
Giải tư 06570 - 40232 - 44194 - 07338 - 86589 - 01671 - 24539
Giải ba 92735 - 46927
Giải nhì 35150
Giải nhất 21009
Giải đặc biệt 310324
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 08 - 09 - 20 - 24 - 25 - 27 - 32 - 35 - 36 - 38 - 39 - 50 - 70 - 71 - 89 - 94 - 96

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 08-12-2016

Giải tám 77
Giải bảy 651
Giải sáu 5650 - 2035 - 2598
Giải năm 7205
Giải tư 67073 - 86378 - 65622 - 63890 - 04835 - 96676 - 25760
Giải ba 38536 - 80302
Giải nhì 78744
Giải nhất 98073
Giải đặc biệt 523780
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 05 - 22 - 35[2] - 36 - 44 - 50 - 51 - 60 - 73[2] - 76 - 77 - 78 - 80 - 90 - 98

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 07-12-2016

Giải tám 87
Giải bảy 021
Giải sáu 8026 - 6926 - 3471
Giải năm 6671
Giải tư 83099 - 17192 - 96910 - 31352 - 08260 - 42687 - 51394
Giải ba 20752 - 89129
Giải nhì 20570
Giải nhất 72956
Giải đặc biệt 397320
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
10 - 20 - 21 - 26[2] - 29 - 52[2] - 56 - 60 - 70 - 71[2] - 87[2] - 92 - 94 - 99

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 07-12-2016

Giải tám 98
Giải bảy 021
Giải sáu 3539 - 9990 - 2647
Giải năm 8083
Giải tư 10435 - 29851 - 59941 - 03728 - 07166 - 83372 - 39854
Giải ba 66531 - 21705
Giải nhì 41825
Giải nhất 80758
Giải đặc biệt 559867
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 21 - 25 - 28 - 31 - 35 - 39 - 41 - 47 - 51 - 54 - 58 - 66 - 67 - 72 - 83 - 90 - 98

Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 07-12-2016

Giải tám 84
Giải bảy 335
Giải sáu 3012 - 9339 - 9707
Giải năm 3957
Giải tư 81722 - 88057 - 04966 - 34906 - 57330 - 97026 - 82294
Giải ba 38631 - 22828
Giải nhì 99308
Giải nhất 21944
Giải đặc biệt 406348
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
06 - 07 - 08 - 12 - 22 - 26 - 28 - 30 - 31 - 35 - 39 - 44 - 48 - 57[2] - 66 - 84 - 94

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 06-12-2016

Giải tám 66
Giải bảy 359
Giải sáu 5035 - 4575 - 0885
Giải năm 6888
Giải tư 89812 - 38915 - 84099 - 68174 - 53596 - 96751 - 82430
Giải ba 68946 - 19901
Giải nhì 59526
Giải nhất 75522
Giải đặc biệt 412785
Hai số cuối của các giải Bạc Liêu:
01 - 12 - 15 - 22 - 26 - 30 - 35 - 46 - 51 - 59 - 66 - 74 - 75 - 85[2] - 88 - 96 - 99

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 06-12-2016

Giải tám 61
Giải bảy 936
Giải sáu 8213 - 9709 - 8193
Giải năm 4613
Giải tư 41894 - 73648 - 38246 - 85968 - 70832 - 06726 - 55509
Giải ba 26130 - 02056
Giải nhì 49154
Giải nhất 62954
Giải đặc biệt 757594
Hai số cuối của các giải Bến Tre:
09[2] - 13[2] - 26 - 30 - 32 - 36 - 46 - 48 - 54[2] - 56 - 61 - 68 - 93 - 94[2]

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 06-12-2016

Giải tám 70
Giải bảy 781
Giải sáu 9271 - 5619 - 2751
Giải năm 7412
Giải tư 13284 - 13066 - 99571 - 36860 - 19347 - 40278 - 36558
Giải ba 29886 - 54901
Giải nhì 76128
Giải nhất 86247
Giải đặc biệt 175013
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 12 - 13 - 19 - 28 - 47[2] - 51 - 58 - 60 - 66 - 70 - 71[2] - 78 - 81 - 84 - 86