Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 25-06-2016

Giải tám 24
Giải bảy 616
Giải sáu 7618 - 8297 - 7463
Giải năm 3539
Giải tư 02648 - 44152 - 35880 - 26786 - 28024 - 31471 - 53325
Giải ba 50998 - 97886
Giải nhì 45688
Giải nhất 84398
Giải đặc biệt 660607
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
07 - 16 - 18 - 24[2] - 25 - 39 - 48 - 52 - 63 - 71 - 80 - 86[2] - 88 - 97 - 98[2]

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 25-06-2016

Giải tám 43
Giải bảy 091
Giải sáu 0728 - 4688 - 7820
Giải năm 1827
Giải tư 89400 - 96325 - 44393 - 65517 - 92263 - 17639 - 99250
Giải ba 87883 - 38200
Giải nhì 58693
Giải nhất 29744
Giải đặc biệt 294083
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00[2] - 17 - 20 - 25 - 27 - 28 - 39 - 43 - 44 - 50 - 63 - 83[2] - 88 - 91 - 93[2]

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 25-06-2016

Giải tám 70
Giải bảy 300
Giải sáu 2440 - 2258 - 0528
Giải năm 8031
Giải tư 75208 - 08322 - 34324 - 37734 - 20555 - 03952 - 03914
Giải ba 29823 - 42444
Giải nhì 27964
Giải nhất 70077
Giải đặc biệt 191890
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 08 - 14 - 22 - 23 - 24 - 28 - 31 - 34 - 40 - 44 - 52 - 55 - 58 - 64 - 70 - 77 - 90

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 25-06-2016

Giải tám 94
Giải bảy 469
Giải sáu 1733 - 9328 - 2671
Giải năm 7611
Giải tư 05091 - 66281 - 27219 - 96314 - 32495 - 97828 - 48025
Giải ba 80316 - 31201
Giải nhì 04852
Giải nhất 77799
Giải đặc biệt 963112
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 11 - 12 - 14 - 16 - 19 - 25 - 28[2] - 33 - 52 - 69 - 71 - 81 - 91 - 94 - 95 - 99

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 24-06-2016

Giải tám 61
Giải bảy 462
Giải sáu 8492 - 3996 - 4426
Giải năm 4711
Giải tư 95201 - 79700 - 89675 - 33494 - 28891 - 34489 - 91616
Giải ba 21131 - 29212
Giải nhì 41451
Giải nhất 10789
Giải đặc biệt 852803
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 01 - 03 - 11 - 12 - 16 - 26 - 31 - 51 - 61 - 62 - 75 - 89[2] - 91 - 92 - 94 - 96

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 24-06-2016

Giải tám 87
Giải bảy 891
Giải sáu 7759 - 2360 - 0428
Giải năm 0701
Giải tư 44161 - 67630 - 32114 - 86551 - 68965 - 57345 - 64420
Giải ba 48378 - 95256
Giải nhì 17880
Giải nhất 27140
Giải đặc biệt 690367
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 14 - 20 - 28 - 30 - 40 - 45 - 51 - 56 - 59 - 60 - 61 - 65 - 67 - 78 - 80 - 87 - 91

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 24-06-2016

Giải tám 37
Giải bảy 298
Giải sáu 3583 - 8534 - 8241
Giải năm 9629
Giải tư 61103 - 62508 - 02223 - 65539 - 61729 - 09945 - 52644
Giải ba 72414 - 72696
Giải nhì 03632
Giải nhất 15071
Giải đặc biệt 539266
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 08 - 14 - 23 - 29[2] - 32 - 34 - 37 - 39 - 41 - 44 - 45 - 66 - 71 - 83 - 96 - 98

Kết quả xổ số An Giang Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 20
Giải bảy 363
Giải sáu 7244 - 2684 - 6847
Giải năm 0904
Giải tư 44211 - 89704 - 17134 - 93558 - 24099 - 91583 - 09245
Giải ba 81844 - 26732
Giải nhì 80358
Giải nhất 34712
Giải đặc biệt 749494
Hai số cuối của các giải An Giang:
04[2] - 11 - 12 - 20 - 32 - 34 - 44[2] - 45 - 47 - 58[2] - 63 - 83 - 84 - 94 - 99

Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 17
Giải bảy 258
Giải sáu 9947 - 4773 - 6143
Giải năm 0881
Giải tư 09161 - 59620 - 52009 - 24918 - 40619 - 32269 - 22131
Giải ba 35406 - 48761
Giải nhì 57030
Giải nhất 98830
Giải đặc biệt 001763
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
06 - 09 - 17 - 18 - 19 - 20 - 30[2] - 31 - 43 - 47 - 58 - 61[2] - 63 - 69 - 73 - 81

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 04
Giải bảy 535
Giải sáu 7418 - 0768 - 8626
Giải năm 4930
Giải tư 31281 - 12499 - 14794 - 35720 - 19192 - 23742 - 39116
Giải ba 07235 - 14938
Giải nhì 81677
Giải nhất 01443
Giải đặc biệt 417840
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
04 - 16 - 18 - 20 - 26 - 30 - 35[2] - 38 - 40 - 42 - 43 - 68 - 77 - 81 - 92 - 94 - 99

Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 22-06-2016

Giải tám 45
Giải bảy 412
Giải sáu 8755 - 1567 - 1625
Giải năm 6626
Giải tư 84339 - 60744 - 79043 - 42103 - 11373 - 89730 - 92715
Giải ba 23947 - 28892
Giải nhì 20362
Giải nhất 91180
Giải đặc biệt 881082
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 12 - 15 - 25 - 26 - 30 - 39 - 43 - 44 - 45 - 47 - 55 - 62 - 67 - 73 - 80 - 82 - 92

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 22-06-2016

Giải tám 12
Giải bảy 049
Giải sáu 9419 - 0995 - 2601
Giải năm 6280
Giải tư 76840 - 28224 - 17191 - 44978 - 42844 - 67566 - 11964
Giải ba 78594 - 99087
Giải nhì 74371
Giải nhất 65828
Giải đặc biệt 260181
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 12 - 19 - 24 - 28 - 40 - 44 - 49 - 64 - 66 - 71 - 78 - 80 - 81 - 87 - 91 - 94 - 95