Ngày mở thưởng

XSBP xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 27-05-2017

Giải tám 00
Giải bảy 426
Giải sáu 3540 - 1156 - 2579
Giải năm 2320
Giải tư 20682 - 90128 - 75232 - 68640 - 44744 - 37957 - 14678
Giải ba 54703 - 80657
Giải nhì 69071
Giải nhất 35859
Giải đặc biệt 438065
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 03 - 20 - 26 - 28 - 32 - 40[2] - 44 - 56 - 57[2] - 59 - 65 - 71 - 78 - 79 - 82

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 27-05-2017

Giải tám 54
Giải bảy 432
Giải sáu 1603 - 3810 - 4893
Giải năm 4147
Giải tư 90517 - 36348 - 46118 - 17734 - 83730 - 45138 - 13267
Giải ba 95238 - 99549
Giải nhì 61379
Giải nhất 66818
Giải đặc biệt 575776
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 10 - 17 - 18[2] - 30 - 32 - 34 - 38[2] - 47 - 48 - 49 - 54 - 67 - 76 - 79 - 93

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 27-05-2017

Giải tám 40
Giải bảy 947
Giải sáu 4597 - 4069 - 0556
Giải năm 0647
Giải tư 16696 - 44730 - 82973 - 01228 - 73278 - 87840 - 71239
Giải ba 02725 - 12244
Giải nhì 68494
Giải nhất 98671
Giải đặc biệt 192292
Hai số cuối của các giải Long An:
25 - 28 - 30 - 39 - 40[2] - 44 - 47[2] - 56 - 69 - 71 - 73 - 78 - 92 - 94 - 96 - 97

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 27-05-2017

Giải tám 95
Giải bảy 490
Giải sáu 0422 - 3400 - 0903
Giải năm 9053
Giải tư 65796 - 39111 - 92180 - 31087 - 87405 - 78219 - 56298
Giải ba 68418 - 76720
Giải nhì 45393
Giải nhất 71054
Giải đặc biệt 285837
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 03 - 05 - 11 - 18 - 19 - 20 - 22 - 37 - 53 - 54 - 80 - 87 - 90 - 93 - 95 - 96 - 98

XSBD xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 26-05-2017

Giải tám 96
Giải bảy 805
Giải sáu 3569 - 6581 - 5349
Giải năm 4222
Giải tư 81601 - 20114 - 43509 - 17321 - 73580 - 46373 - 22260
Giải ba 70147 - 82335
Giải nhì 39978
Giải nhất 54144
Giải đặc biệt 577548
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 05 - 09 - 14 - 21 - 22 - 35 - 44 - 47 - 48 - 49 - 60 - 69 - 73 - 78 - 80 - 81 - 96

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 26-05-2017

Giải tám 10
Giải bảy 302
Giải sáu 4977 - 6285 - 0008
Giải năm 9599
Giải tư 07339 - 36788 - 56993 - 18983 - 76215 - 69980 - 56739
Giải ba 43015 - 28450
Giải nhì 15440
Giải nhất 12559
Giải đặc biệt 297037
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 08 - 10 - 15[2] - 37 - 39[2] - 40 - 50 - 59 - 77 - 80 - 83 - 85 - 88 - 93 - 99

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 26-05-2017

Giải tám 54
Giải bảy 667
Giải sáu 5233 - 1920 - 4613
Giải năm 4900
Giải tư 85701 - 87014 - 00099 - 12885 - 22627 - 76671 - 45330
Giải ba 07414 - 28871
Giải nhì 91524
Giải nhất 23643
Giải đặc biệt 636175
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 01 - 13 - 14[2] - 20 - 24 - 27 - 30 - 33 - 43 - 54 - 67 - 71[2] - 75 - 85 - 99

XSAG xổ số An Giang Thứ 5 ngày 25-05-2017

Giải tám 03
Giải bảy 371
Giải sáu 1971 - 7198 - 0197
Giải năm 7478
Giải tư 29112 - 32208 - 70941 - 49854 - 18147 - 82452 - 08779
Giải ba 79307 - 63705
Giải nhì 43021
Giải nhất 19497
Giải đặc biệt 397608
Hai số cuối của các giải An Giang:
03 - 05 - 07 - 08[2] - 12 - 21 - 41 - 47 - 52 - 54 - 71[2] - 78 - 79 - 97[2] - 98

XSBTH xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 25-05-2017

Giải tám 19
Giải bảy 588
Giải sáu 2897 - 9290 - 1780
Giải năm 1787
Giải tư 64415 - 77175 - 65848 - 74529 - 34037 - 95413 - 38123
Giải ba 84224 - 99731
Giải nhì 55094
Giải nhất 76491
Giải đặc biệt 773559
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
13 - 15 - 19 - 23 - 24 - 29 - 31 - 37 - 48 - 59 - 75 - 80 - 87 - 88 - 90 - 91 - 94 - 97

XSTN xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 25-05-2017

Giải tám 34
Giải bảy 910
Giải sáu 3481 - 3053 - 7154
Giải năm 4592
Giải tư 31815 - 29531 - 80995 - 52530 - 20281 - 73757 - 55658
Giải ba 85859 - 29136
Giải nhì 21505
Giải nhất 36750
Giải đặc biệt 420703
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 05 - 10 - 15 - 30 - 31 - 34 - 36 - 50 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 81[2] - 92 - 95

XSCT xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 24-05-2017

Giải tám 76
Giải bảy 270
Giải sáu 4923 - 2754 - 1845
Giải năm 9018
Giải tư 17384 - 77712 - 62195 - 23354 - 86475 - 07703 - 99978
Giải ba 35350 - 82302
Giải nhì 35677
Giải nhất 27281
Giải đặc biệt 618919
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 03 - 12 - 18 - 19 - 23 - 45 - 50 - 54[2] - 70 - 75 - 76 - 77 - 78 - 81 - 84 - 95

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 24-05-2017

Giải tám 77
Giải bảy 729
Giải sáu 6726 - 0227 - 9731
Giải năm 9108
Giải tư 53702 - 66344 - 90985 - 57723 - 83662 - 24220 - 85813
Giải ba 43225 - 95807
Giải nhì 64898
Giải nhất 48130
Giải đặc biệt 652148
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 07 - 08 - 13 - 20 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 44 - 48 - 62 - 77 - 85 - 98