Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 22-11-2014

Giải tám 23
Giải bảy 782
Giải sáu 4516 - 2632 - 7166
Giải năm 1024
Giải tư 74155 - 34756 - 80136 - 34564 - 62282 - 16523 - 35285
Giải ba 94035 - 85106
Giải nhì 94081
Giải nhất 11511
Giải đặc biệt 177209
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
06 - 09 - 11 - 16 - 23[2] - 24 - 32 - 35 - 36 - 55 - 56 - 64 - 66 - 81 - 82[2] - 85

Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 22-11-2014

Giải tám 00
Giải bảy 147
Giải sáu 6850 - 1449 - 9396
Giải năm 3604
Giải tư 35646 - 64653 - 94309 - 70620 - 86005 - 04665 - 53669
Giải ba 27359 - 45511
Giải nhì 14041
Giải nhất 61594
Giải đặc biệt 333234
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 04 - 05 - 09 - 11 - 20 - 34 - 41 - 46 - 47 - 49 - 50 - 53 - 59 - 65 - 69 - 94 - 96

Kết quả xổ số Long An Thứ 7 ngày 22-11-2014

Giải tám 61
Giải bảy 865
Giải sáu 3208 - 6550 - 5610
Giải năm 1575
Giải tư 53677 - 71001 - 20355 - 89315 - 78778 - 29746 - 69167
Giải ba 51921 - 70917
Giải nhì 78463
Giải nhất 19843
Giải đặc biệt 688744
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 08 - 10 - 15 - 17 - 21 - 43 - 44 - 46 - 50 - 55 - 61 - 63 - 65 - 67 - 75 - 77 - 78

Kết quả xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 22-11-2014

Giải tám 57
Giải bảy 449
Giải sáu 1179 - 4734 - 9825
Giải năm 0369
Giải tư 64961 - 16282 - 89251 - 06660 - 64690 - 47950 - 47230
Giải ba 23600 - 34859
Giải nhì 56436
Giải nhất 81715
Giải đặc biệt 329744
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 15 - 25 - 30 - 34 - 36 - 44 - 49 - 50 - 51 - 57 - 59 - 60 - 61 - 69 - 79 - 82 - 90

Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 21-11-2014

Giải tám 56
Giải bảy 910
Giải sáu 1965 - 9782 - 7079
Giải năm 0635
Giải tư 58721 - 73683 - 48534 - 11167 - 43769 - 53575 - 41683
Giải ba 42592 - 57574
Giải nhì 87206
Giải nhất 79596
Giải đặc biệt 627543
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
06 - 10 - 21 - 34 - 35 - 43 - 56 - 65 - 67 - 69 - 74 - 75 - 79 - 82 - 83[2] - 92 - 96

Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 21-11-2014

Giải tám 67
Giải bảy 567
Giải sáu 6562 - 2444 - 6669
Giải năm 8804
Giải tư 76621 - 28473 - 22007 - 09641 - 36165 - 15580 - 62123
Giải ba 42814 - 94398
Giải nhì 20420
Giải nhất 33178
Giải đặc biệt 986477
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
04 - 07 - 14 - 20 - 21 - 23 - 41 - 44 - 62 - 65 - 67[2] - 69 - 73 - 77 - 78 - 80 - 98